Vicdan sahibi insanlara düşən məsuliyyət

Quran əxlaqının bütün insanlar arasında yayılması üçün səy göstərmək iman və vicdan sahibi olmaq bütün insanların məsuliyyətidir. Allah Quran ayəsində Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır.” (Ali İmran Surəsi, 104) bunu insanlara açıqca bildirmişdir. Başqa bir ayədə isə Allah bütün inananlara "... Artıq xeyirlərdə yarışın. Hamınızın qayıdışı Allahadır..." (Maidə Surəsi, 48) şəklində buyurmuşdur. Bu səbəbə görə hər kəs əlindəki imkanlar daxilində insanları xeyirə çağırmağa, Quran əxlaqının təbliğ edilməsinə dəstək olmağa çalışmalıdır.

Hər kəsin maddi imkanları yaxşı olmaya bilər, belə bir işə çox böyük bir zaman ayırmağa imkanı da olmaz. Amma hər bir vicdanlı insan öz imkanı daxilində  görə biləcəyi işlər tapa bilər. Bəlkə kitab çap edib insanlara paylaya bilməz, insanlara Quran əxlaqını tanıdan sənədli filimlər çəkməyə bilər,  İslamı tanıdan saytlar hazırlamaya imkanı olmaz. Belə bir vəziyyətdə adamın edə biləcəyi, başqalarının böyük bir səylə etdiyini, yəni  gördüyü  faydalı işləri yaymaq ola bilər.

Buna görə də Harun Yəhyanın əsərləri bu insanlar üçün böyük bir qaynaqdır. Heç bir ticari qayğı və maddi çıxar məqsədi güdmədən, yalnız Allah rizası üçün böyük bir fədakarlıq ilə hazırlanmış bu əsərləri başqalarına tövsiyyə etmək, insanların satın almalarını, almağa imkanı olmayanların isə internetdən oxumalarını təmin etmək də böyük bir xidmətdir. Bu şəkildə hər bir adam yüzlərlə yoldaşını kitab və məqalələri oxumağa, sənədli filmləri seyr etməyə, səsli izahatları dinləməyə yönəldə bilər. Onların hər biri də yenə eyni şəkildə yüzlərlə adamı təşviq etmiş olsa, Quran əxlaqı bu kitablar vəsiləsiylə qısa zamanda çox sayda insana çatmış olacaq.

Hər kəs evinə gələn qonaqlara, iş yerinə gələn müştərilərinə, məktəbdəki yoldaşlarına, üzv olduğu dərnək üzvlərinə bu kitabları tövsiyə edə bilər. Jurnal çıxarırsa bu jurnalda, TV kanallarıyla əlaqəsi varsa TV proqramlarında Harun Yəhyanın əsərlərinin təqdimatını edib insanları bunları oxumağa, izləməyə və dinləməyə təşviq edə bilər. Bu əsərlərin daha geniş kütlələrə çata bilməsi və Quran əxlaqının insanlar arasında yayılması üçün nələr edilə biləcəyi mövzusunda öz fikirlərini bizlərə çatdıra bilər. Bunun üçün kompüterindəki tək bir düyməyə basaraq mesaj göndərməkdən ibarətdir. Həmçinin ətrafındakı insanlara internet saytlarının, kitabların və digər işlərin təqdimatını edə bilər.

Görüldüyü kimi həqiqətən öz üzərinə düşən təbliğ vəzifəsini yerinə yetirmək istəyən və buna yol axtaranlar üçün edilə biləcək çox işlər vardır. Əhəmiyyətli olan adamın bu mövzuda ağılını və vicdanını səmimiyyətlə istifadə etməsidir. Allah Quran ayələrində bu həqiqətii insanlara bildirmişdir:

 

Şübhəsiz, bu bir öyüddür. Artıq diləyən Rəbbinə bir yol tapa bilər.

(Müzzəmmil Surəsi, 19)

 

... Kim Allahdan qorxub-çəkinsə, (Allah) ona bir çıxış yolu göstərər.

(Talaq Surəsi, 2)

 

Quran əxlaqının təbliğ edilməsi üçün görülən işlərin böyük əhəmiyyəti və savabı vardır. Xüsusilə də Fələstin, Çeçenistan, Şərqi Türkistan kimi dünyanın müxtəlif yerlərində müsəlmanların böyük təzyiq altında olduğu bir dövrdə iman edənlərin bir-birlərinə dəstək olmalarının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Belə bir məhdud vəziyyətdə olan zaman daha çox Quran əxlaqının yayılmasına dəstək olacaq işlər görmək vacibdir. Böyük-kiçik demədən ixlasla edilən bütün səylərin bir yerə gətirilməsi, Allahın köməyilə (inşaAllah) gözəl əxlaqın bütün insanlar arasında yayılmasına vəsilə olacaq. Bu eyni zamanda da Allahın bütün müsəlmanlar üzərinə qoydugu bir məsuliyyətdir. Quranda Allahın bu əmri belə bildirilmişdir:

 

Şübhəsiz Allah, Öz yolunda, sanki bir-birlərinə birləşmiş bir bina kimi saf bağlayaraq səy göstərənləri sevər.

(Səff Surəsi, 4)

 

Necə kömək edə bilərsiniz?

 

Quran əxlaqını təbliğ edən bu kitabların daha geniş kütlələrə çatdırıla bilməsi üçün hər kəsin imkanı istiqamətində edə biləcəyi işlər barəsində "necə kömək edə bilərsiniz" hissəsinə girərək öyrənə bilərsiniz.

 

Əgər Harun Yəhyanın əsərlərində izah edilən həqiqətləri mənimsəyir və bunların daha çox insana çatmasını istəyirsinizsə, sizin də edə biləcəyiniz bir çox işlər var:

 

 • Bütün tanışlarınıza Harun Yəhyanın internet saytlarını tövsiyə edə bilər, bu saytlara üzv olmalarını təmin edə bilərsiniz. Onlara e-məktub vasitəsiylə mesaj göndərərək onlara Harun Yəhyanın internet saytlarının körpülərini göndərə bilərsiniz. Bu şəkildə edəcəyiniz iş, Quran əxlaqının yayılmasında böyük bir xidmətə çevriləcəkdir.
 • Bir qonağınız gəldiyində, avtomobil, avtobus ya da gəmi ilə etdiyiniz səfərlərdə və hətta yolda gedərkən yoldaşlarınızla etdiyiniz söhbətlərdə Harun Yəhyanın kitablarından mövzular seçərək boş və məqsədsiz vaxt keçirməyin qarşısını ala bilərsiniz. Bunun üçün xüsusi zaman ayırmanız lazım olmayacaq, söhbət edərək keçirəcəyiniz bir vaxtı, hikmətli bir şəkildə qiymətləndirmiş olacaqsınız.
 • Məktəbinizin ya da iş yerinizin kitabxanalarına, gözləmə salonlarınıza, evinizin kitabxanasına Harun Yəhyanın kitablarını yerləşdirib, insanların gerçəklərə daha asan çatmalarını təmin edə bilərsiniz. Belə bir iş görmək bir neçə dəqiqədən çox zamanınızı almayacaqdır.
 • Öz səmtinizdəki kitab mağazalarına Harun Yəhyanın əsərlərinin satışını təmin etmələri və ən gözəl şəkildə sərgiləmələri üçün təşviq edə bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın kitablarına abunə olub, ətrafınızdakı insanları da abunə edə bilərsiniz. Beləcə Qurani Kərimin günümüzə baxan şərhlərini və günümüzdəki elmi inkişafların Allahın varlığını necə isbat etdiyini yaxından izləmiş olarsınız.

 • Harun Yəhyanın əsərlərindən nəşr olunaraq hazırlanan “Elmi Mərcək” və “Elmi Araşdırma” jurnallarına abunə olaraq ətrafınızdakı insanları da buna təşviq edə bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın sənədli filmlərini tanışlarınızla, ailənizlə birlikdə və həmçinin insanların daha çox olduğu yerlərdə də seyr edilməsini təmin edə bilərsiniz. Hətta bu əsərləri istədiyiniz qədər çoxaldıb, istədiyiniz şəkildə paylaya bilərsiniz.

 • İnternet səhifələrimizdə və digər əsərlərimizdə istifadə edə biləcəyimiz yeni texnologiyaları bizə bildirə bilər, tövsiyə edə bilərsiniz. Bunun üçün də yalnız kompüterinizdən mesaj göndərmək lazımdır.

 • Ateizm, kommunizm, faşizm kimi dindənkənar azğın ideologiyalarla fikri istiqamətdən mübarizə edə bilmək üçün özünüzü Harun Yəhyanın kitablarındakı məlumatlarla inkişaf etdirə bilər, hidayətə vəsilə olan qabaqcıl bir insan ola bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın kitablarının xarici dillərə çevrilməsini təmin etmək üçün könüllü tərcüməçilər tapa bilərsiniz. Beləliklə bütün dünya ölkələrindəki insanların Quran əxlaqını öyrənmələrinə vəsilə olarsınız.

 • Harun Yəhyanın əsərlərindən faydalanaraq hazırlanan filmlərin və səs kasetlərinin yaşadığınız bölgədəki yerli televiziya və radio kanallarında efirə getməsi üçün vasitəçi ola bilərsiniz. Bunları xaricdəki kanallarda da yayınlatmak üçün vasitəçi ola bilər, dünyada yaşayan  insanların Allahın yaradış sənətinə şahid olmalarını təmin edə bilərsiniz. Əgər filmləri və səs kasetlərini yayınlatmak üçün imkanınız varsa, bunlara ödənişsiz əldə etmək üçün bizə mesaj göndərə bilərsiniz.

 • Mətbuatda Harun Yəhyanın məqalələrinin nəşr olunmasını təmin edə bilərsiniz. Beləliklə əlaqədə olduğunuz qəzet və jurnala ardıcıl məqalə göndərə bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın kitablarını bizlərlə əlaqə saxlamaqla çap etdirib paylaya bilərsiniz.

 • Konfranslarda  təkamül nəzəriyyəsinin elmi etibarsızlığı mövzusunda çıxış edərək insanları məlumatlandıra bilərsiniz.

 • İnsanları Darvinizm və materializm kimi yanılmalara qarşı müzakirə edə bilər, elmin yaradılışı isbat etdiyini göstərə bilərsiniz.

 • Yaşadığınız yerdə Quran Möcüzələri, Kainatın Yaradılışı və ya Yaradılış Həqiqəti mövzusunda konfranslar təşkil edib insanlara vizual olaraq həqiqəti çatdıra bilərsiniz.

 • Xarici dillərə çevrilmiş əsərlərin xaricdə çapını və paylamasını edə biləcək insanlar tapa bilərsiniz. Dünya səviyyəsində inkarçı fəlsəfələrin dağıdıcı təsirinin nə cür böyük olduğu insanlara çatdırılsa bu fəaliyyətin nə qədər vacib olduğu göz qabağında olar. Saytlarımızın körpülərini öz saytlarınıza qoya bilər ya da tanıdığınız kəslərin saytlarına qoymalarını təşviq edə bilərsiniz.

 • Bloqlarınızı hazırlayarkən Harun Yəhyanın əsərlərindən istifadə edə bilərsiniz. Harun Yəhyanın kitablarını, məqalələrini, sənədli filmlərini bloqlarınızda yerləşdirə bilərsiniz.

 • Harun Yəhyanın televiziya və radio reportajlarını canlı olaraq bloq saytınızda yerləşdirə bilərsiniz. Bloq saytınızda reportajları necə yerləşdirə biləcəyinizi bu ünvandan  http://www.harunyahya.tv/tr/live/ öyrənə bilərsiniz.

 • Harun Yəhya əsərlərindən hissələr götürərək, facebook və twitterdə yazılar hazırlaya bilərsiniz. Facebookda qruplar və səhifələr qura bilər, Harun Yəhya əsərlərinin daha çox adama çatmasını təmin edə bilərsiniz. Video saytlarına olduğu kimi bu sahələrə də Harun Yəhyanın reportajlarını, sənədli filmlərini yükləyə bilərsiniz. Harun Yəhya mətbuat konfranslarını, reportajlarını, sənədlərini youtube, google video kimi video saytlarına yükləyərək yaya bilərsiniz.

 • A9 Televiziyasının elanlarını çap etdirib yaxınlarınıza paylaya bilərsiniz, elanlarını yaşadığınız yerdə kafe və restoranlara asa bilərsiniz. Çap etmək isdədiyiniz A9 posterlərini bu körpüdən seçib yükləyə bilərsiniz: http://harunyahya.org/bilgi/poster

 

 

ÇOX VACİB QEYD:

 

Hər nə qədər yaxşı niyyətli də olsa, saytlarımızın təqdimatlarını çox  kəslərə e-məktub yoluyla göndərməyin. Bu şəkildə çox e-məktub göndərmək qarşı tərəfin tələbi olmadığı müddətcə "spam" olaraq qəbul edilməkdədir və internet hüququna ziddir və təqdimatı edilən saytın bağlanmasına qədər çata biləcək nəticələr doğura bilər. Saytlarımızın daha çox adam tərəfindən izlənilməsini, kitabların və sənədli filmlərin daha çox adama çatmasını tələb edirsinizsə, yalnız tanıdığınız kəslərə tövsiyə edin, tanımadığınız kəslərə kütləvi e-məktub göndərməyin.

 

 

Harun Yəhya konfranslarında istifadə edilən konfrans prezentasiyalarını buradan endirə bilərsiniz.

 

A9-a aid braşura və bannerləri buradan endirə bilərsiniz: http://harunyahya.org/bilgi/poster

 

Dəstək ola biləcəyiniz digər mövzuları öyrənmək istəyirsinizsə www.islamahizmet.com saytını ziyarət edin.

 

Bu və bənzəri dəstəklər üçün  bizimlə destek@harunyahya.org ünvanından əlaqə qura bilərsiniz.

 

Hər biri əhəmiyyətli bir dəstək mənasını verəcək olan bu işlər Allahın razılığı güdülərək edilsə, inşaAllah böyük mənəvi qazanclara da vəsilə olacaq. Çünki bir Quran ayəsində ifadə edildiyi kimi,

 

"Kim yaxşı bir işə vasitəçilik etsə, ona bunun savabından bir pay düşər, kim də pis bir işə vasitəçilik etsə, ona da onun günahdan bir pay düşər..."

(Nisa Sur
əsi, 85)

 

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top