ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Axırzaman və qiyamət - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Kəbənin altında qədim dövrə aid xəzinələrin olduğunu bildirir. Kəbənin dağılmadan altına baxıla bilməsi hal-hazırda mümkün olmaz, təkcə Mehdi (ə.s) dövründə olacaq. Digər bütün müqəddəs əmanətlərin tapılması da, təkcə Mehdi (ə.s) dövründə olacaq. Mehdinin zühurundan sonra hamısı ortaya çıxacaq, insanların imanlarında böyük artım olacaq.(A9 TV; 8 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264929/peygəmbərimiz-(səv)-kəbənin-altinda-qədimhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264929/peygəmbərimiz-(səv)-kəbənin-altinda-qədimSun, 03 Dec 2017 00:34:10 +0200Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki münafiqlərlə Axırzaman münafiqləri tamamilə eynidirlər. Peyğəmbər dövrü münafiqləri ağılsızca Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i tənqid edirdilər. Özlərini Peyğəmbərdən daha çox müsəlmanları düşünən, mərhəmət edən kimi göstərməyə çalışırdılar. Halbuki çox şəxsiyyətsiz və eqoistdilər. Həmçinin mütləq dinlə ortaya çıxırdılar ki, əxlaqsızlıqları ifşa olmasın. Dindən nifrət etdikləri halda dindar kimi görünərək, eqoist olduqları halda xeyriyyə işləri görürmüş kimi görünərək insanlara təsir etməyə çalışırdılar. Bu axmaq oyunları heç bir işə yaramadı. Səhrada it kimi tək başlarına sürünərək həyatları bitdi.(A9 TV; 8 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264915/peygəmbərimiz-(səv)-dovrundəki-munafiqlərlə-axirzamanhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264915/peygəmbərimiz-(səv)-dovrundəki-munafiqlərlə-axirzamanSun, 03 Dec 2017 00:24:39 +0200Niyə teatra maraq yoxdur sualı əvəzinə niyə keyfiyyətli teatr tamaşaları yoxdur deyə soruşmaq lazımdır. İncəsənətin çökməsi Axırzamanın fəlakətlərindən biridir. Sevgi aradan qalxdığı üçün incəsənət də yox olur. İmanla, Allah sevgisi ilə, Quran müsəlmanlığı ilə mənəvi oyanış olacaq və o zaman incəsənət yayılacaq.(A9 TV; 8 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264913/niyə-teatra-maraq-yoxdur-sualihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264913/niyə-teatra-maraq-yoxdur-sualiSun, 03 Dec 2017 00:23:16 +0200Sanhedrin 3500 il sonra, 2008-ci ildəki iclasında Mehdinin əlamətləri konkretləşdi açıqlamasını verdi. Bu açıqlamada, Mehdinin hər an zühur edə biləcəyi ifadə edildi.(A9 TV; 6 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264871/sanhedrin-3500-il-sonra-2008http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264871/sanhedrin-3500-il-sonra-2008Sat, 02 Dec 2017 23:37:10 +0200İsa Məsih çox təsiredici gözəlliyə sahibdir. Peyğəmbər nuru və heybəti heyrətamiz təsiredicidir.(A9 TV; 6 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264870/isa-məsih-cox-təsiredici-gozəlliyəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264870/isa-məsih-cox-təsiredici-gozəlliyəSat, 02 Dec 2017 23:33:57 +0200İslam aləminin bu vəziyyətdə olmasının əsas səbəbi ənənəçi ortodoks İslam anlayışını yayıb, Quranın kafi olduğunu söyləməyi cinayət halına gətirmələri idi. Dəccaliyyət bu sistemdən çox yaxşı istifadə etdi və İslam aləmini məhv etdi. Hal-hazırda mehdiyyət vəsiləsi ilə bu təxribat aradan qalxır inşaAllah.(A9 TV; 6 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264867/islam-aləminin-bu-vəziyyətdə-olmasininhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264867/islam-aləminin-bu-vəziyyətdə-olmasininSat, 02 Dec 2017 23:31:26 +0200Mehdinin, Seyyidina İsa Məsihin qoxusunu alırıq. İnşaAllah yaxında açıq-aydın zühurlarını da görərik.(A9 TV; 4 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264807/mehdinin-seyyidina-isa-məsihin-qoxusunuhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264807/mehdinin-seyyidina-isa-məsihin-qoxusunuSat, 02 Dec 2017 22:43:43 +0200Mehdi də, İsa Məsih də həyatdadır. Mehdinin gəlməsi ayrı, zahir olması ayrıdır. Mehdi zahir olduğu zaman terror, müharibələr, münaqişələr dərhal dayanar. Mehdinin zahir olduğunu, Qüdsdə İsa Məsih və Mehdinin birlikdə namaz qıldığını görəcəyik. Azan səsləri, zəng səsləri və şofarlar yeri göyü inlədəcək. Bundan sonra dünyanın heç bir yerində müharibədən, davadan, terrordan bəhs edilməyəcək.(A9 TV; 3 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264780/mehdi-də-isa-məsih-dəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264780/mehdi-də-isa-məsih-dəSat, 02 Dec 2017 21:16:30 +0200Mehdi siyasətə heç vaxt qarışmaz. Mehdi dünyaya İslam əxlaqının gözəlliklərini sevdirəcək. Dünyaya məhəbbəti, dostluğu, bacı-qardaşlığı, sevgini öyrədəcək.(A9 TV; 2 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264773/mehdi-siyasətə-hec-vaxt-qarismazhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264773/mehdi-siyasətə-hec-vaxt-qarismazSat, 02 Dec 2017 21:11:58 +0200İslam Birliyinin yaranması olduqca təbiidir. Əsas qəribə qarşılanması lazım olan hal-hazırda birlik olmamasıdır. Azərbaycan, İran, Suriya və İraqla birlik olmamağımızın heç bir izahı yoxdur. Heyrət ediləcək şəkildə birləşə bilmirlər. Mütləq Mehdi. Allah mehdiyyətin zəruri olduğunu gecə-gündüz göstərir.(A9 TV; 2 noyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264765/islam-birliyinin-yaranmasi-olduqca-təbiidirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264765/islam-birliyinin-yaranmasi-olduqca-təbiidirSat, 02 Dec 2017 21:08:46 +0200Hz. Mehdi dövründə Qurandakı himayədarlıq sistemi yaşanacağı üçün hər kəs bir-birinin dostu olacaq. Hər hansı şəhərdə bir evə gedən insan hər evdə o evdəkilərin qohumu kimi qarşılanacaq, lütf görəcək və qorunacaq.(A9 TV; 30 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264695/hz-mehdi-dovrundə-qurandaki-himayədarliqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264695/hz-mehdi-dovrundə-qurandaki-himayədarliqSat, 02 Dec 2017 20:12:42 +0200Hədislərə baxdığımız zaman hz. Mehdinin saqqalının qısaldılmış və cəzmedilmiş olduğunu görürük. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in təriflədiyi mübarək insana bənzəmək üçün ona bənzər şeylər etmək gözəldir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) saqqal saxlayarkən hz. İbrahimdən və hz. Süleymandan nümunə götürüb.(A9 TV; 29 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264681/hədislərə-baxdigimiz-zaman-hz-mehdininhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264681/hədislərə-baxdigimiz-zaman-hz-mehdininSat, 02 Dec 2017 20:06:09 +0200Mehdiyyət dövründə himayədarlıq sistemi olacaq. Hər kəs hər kəsin qohumu olmuş olacaq. Küçədəki bir uşaq hər kəsin uşağı, küçədəki yaşlı biri hər kəsin atası olmuş olacaq. Himayədarlıq sistemində bu insanların hamısına sahib çıxmaq fərzdir.(A9 TV; 28 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264657/mehdiyyət-dovrundə-himayədarliq-sistemi-olacaqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264657/mehdiyyət-dovrundə-himayədarliq-sistemi-olacaqSat, 02 Dec 2017 19:25:33 +0200İngiltərə dərin dövləti bütün millətin gözü qarşısında zərərsizləşir, görünməmiş möcüzə əmələ gəlir. Dəccalın pəncəsi hər yerdən tək-tək sökülür. Mehdiyyətin meydana gətirdiyi möcüzədir bu. Allahın sənətidir bu.(A9 TV; 28 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264656/ingiltərə-dərin-dovləti-butun-millətinhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264656/ingiltərə-dərin-dovləti-butun-millətinSat, 02 Dec 2017 19:25:10 +0200Sungur Ağabəy Adnan Oktara: "Adnan qardaş, sən Zülqərneyn səddi oldun, zülm səni aşıb bizə gələ bilmir" demişdi.(A9 TV; 28 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264644/sungur-agabəy-adnan-oktara-adnanhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264644/sungur-agabəy-adnan-oktara-adnanSat, 02 Dec 2017 19:20:29 +0200Mehdiyyət ən şəffaf, ən açıq halı ilə Quranda açıqlanmışdır. Nur surəsinin 55-ci ayəsində İslam əxlaqının dünya hakimiyyəti bildirilir. Bu hakimiyyət olduğu zaman müsəlmanların lideri Mehdi olacaq.(A9 TV; 28 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264640/mehdiyyət-ən-səffaf-ən-aciqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264640/mehdiyyət-ən-səffaf-ən-aciqSat, 02 Dec 2017 19:19:01 +0200Allah Axırzamanda möminlərə İslamı izah etmək üçün çox geniş imkanlar verir. İnternet, televiziya, qəzetlər, jurnallar, smartfonlarla çox sayda insana təbliğ etmək imkanı Axırzamanın nemətlərindəndir.(A9 TV; 28 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264639/allah-axirzamanda-mominlərə-islami-izahhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264639/allah-axirzamanda-mominlərə-islami-izahSat, 02 Dec 2017 19:18:38 +0200Səudiyyə Ərəbistanın mötədil İslama üz tutması mehdiyyətin böyük müvəffəqiyyətidir.(A9 TV; 27 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264633/səudiyyə-Ərəbistanin-motədil-islama-uzhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264633/səudiyyə-Ərəbistanin-motədil-islama-uzSat, 02 Dec 2017 19:15:48 +0200Xızır hz. Mehdinin köməkçisidir. İsa Məsih də hz. Mehdinin köməkçisidir. Mehdi ilə müqayisədə Xızırın həyatı daha asandır. Xızırın əlindəki imkanların, bədəni və fiziki qabiliyyətlərinin normal insanla müqayisəsi qeyri-mümkündür. Allahdan vəhy alması da Xızır üçün heyrətamiz asanlıqdır. (Doğrusunu ALLAH bilər) İmtahanın əsas yeri dünya olduğu üçün Mehdinin imtahanı Xızırla müqayisədə çox çətindir.(A9 TV; 27 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264621/xizir-hz-mehdinin-koməkcisidir-isahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264621/xizir-hz-mehdinin-koməkcisidir-isaSat, 02 Dec 2017 19:09:31 +0200Axırzamanda çox böyük bolluq olacaq. Dəccal tayfasının iqtisadi böhran meydana gətirən fəaliyyətlərinə son veriləcəyi üçün tarixdə misli görünməmiş zənginlik yaranacaq.(A9 TV; 26 oktyabr 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264609/axirzamanda-cox-boyuk-bolluq-olacaqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/264609/axirzamanda-cox-boyuk-bolluq-olacaqSat, 02 Dec 2017 19:00:06 +0200