ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Axırzaman və qiyamət - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Kahtani hədislərdə xəbər verilən anti-mehdiyyət hərəkatıdır. Kaht bəla mənasındadır, insanlara bəla gətirər mənasını daşıyır. Kahtani öz ziddini bilən bir hərəkatdır. Mehdiyyət əleyhinə olduğu üçün mehdiyyət üçün səy göstərənləri görər və tanıyar.(A9 TV; 6 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248611/kahtani-hədislərdə-xəbər-verilən-antihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248611/kahtani-hədislərdə-xəbər-verilən-antiWed, 24 May 2017 10:01:14 +0300Dolça simvolu on minlərlə illik kitabələrdə, İncildə və Quranda Yusif surəsində keçər. Masonluqda da keçir. İçində olduğumuz dolça dövründə İslam əxlaqının hakim olacağı bir çox mənbədə qeyd edilir.(A9 TV; 6 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248603/dolca-simvolu-on-minlərlə-illikhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248603/dolca-simvolu-on-minlərlə-illikWed, 24 May 2017 09:53:10 +0300Mehdiyyətin sevgi ruhu hakim olmadan Suriyaya, Yaxın Şərqə və dünyaya sülhün gəlməsi qeyri-mümkündür.(A9 TV; 5 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248594/mehdiyyətin-sevgi-ruhu-hakim-olmadanhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248594/mehdiyyətin-sevgi-ruhu-hakim-olmadanWed, 24 May 2017 08:40:32 +0300Dolça masonluqda da keçən, minlərlə il əvvəlki kitabələrdə və divar şəkillərində də yer alan mühüm simvoldur. Dolça dövrünə işarə var. Dolça dövründə bəşəriyyətin nicat tapacağı keçmiş qövmlərdən bəri bilinən məlumatdır. Hal-hazırda dolça dövründəyik.(A9 TV; 5 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248593/dolca-masonluqda-da-kecən-minlərləhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248593/dolca-masonluqda-da-kecən-minlərləWed, 24 May 2017 08:39:46 +0300Təhrif olmuş bütün köhnə dinlərdə də Mehdidən bəhs edilir. Hindular da buddistlər də Mehdinin bu əsrdə gələcəyinə inanırlar.(A9 TV; 5 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248592/təhrif-olmus-butun-kohnə-dinlərdəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248592/təhrif-olmus-butun-kohnə-dinlərdəWed, 24 May 2017 08:38:02 +0300Tövratda izah edilən Moşiyah, müsəlmanların gözlədiyi Mehdi ilə eyni insandır. Bütün dinlər Mehdinin gəlişini müjdələmişdir.(A9 TV; 5 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248591/tovratda-izah-edilən-mosiyah-musəlmanlarinhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248591/tovratda-izah-edilən-mosiyah-musəlmanlarinWed, 24 May 2017 08:37:19 +0300Mehdi çox sıxıntı və çətinliklərdən keçəcək. İnsanların çoxu bu çətinlikləri bilməz, anlamaz.(A9 TV; 4 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248579/mehdi-cox-sixinti-və-cətinliklərdənhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248579/mehdi-cox-sixinti-və-cətinliklərdənWed, 24 May 2017 08:16:17 +0300Bədiüzzaman da Mehdinin siyasətdən imtina edəcəyini söyləmişdir. Mehdi siyasətin fəlsəfəsini bəsləyəcək, lakin feili olaraq siyasətlə məşğul olmayacaq.(A9 TV; 2 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247880/bədiuzzaman-da-mehdinin-siyasətdən-imtinahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247880/bədiuzzaman-da-mehdinin-siyasətdən-imtinaWed, 17 May 2017 09:15:50 +0300Mehdi də, Mehdinin tələbələri də məna qəhrəmanlarıdır. Mehdi dünyanı mənəvi cəhətdən bəsləyən damardır, dünyanın mənəvi qəlbidir.(A9 TV; 2 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247879/mehdi-də-mehdinin-tələbələri-dəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247879/mehdi-də-mehdinin-tələbələri-dəWed, 17 May 2017 09:15:14 +0300Mehdiyyət siyasətə qarışmaz. Mehdiyyət ağıl, məna, dostluq, qardaşlıq ruhudur. Mehdinin siyasi hakimiyyət məsələsi yoxdur.(A9 TV; 2 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247878/mehdiyyət-siyasətə-qarismaz-mehdiyyət-agilhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247878/mehdiyyət-siyasətə-qarismaz-mehdiyyət-agilWed, 17 May 2017 09:14:39 +0300Bədiüzzaman da Quran ayələrinə əsaslanaraq İsa Məsihin vücudu və ruhu ilə bir şəxs olaraq gələcəyini izah etmişdir. Hədislərin və böyük İslam alimlərinin izahlarına görə hal-hazırda Mehdi və İsa Məsihin gəlməsi üçün son əsrdir. Bu əsrdə hamısını görəcəyik.(A9 TV; 30 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247822/bədiuzzaman-da-quran-ayələrinə-əsaslanaraqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247822/bədiuzzaman-da-quran-ayələrinə-əsaslanaraqTue, 16 May 2017 11:56:18 +0300Allah Quranda İsa Məsihin ölmədiyini və öldürülmədiyini açıqca bildirmişdir. İsa Məsihi Axırzamanda yenidən görəcəyik inşaAllah.(A9 TV; 30 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247820/allah-quranda-isa-məsihin-olmədiyinihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247820/allah-quranda-isa-məsihin-olmədiyiniTue, 16 May 2017 11:55:03 +0300İslam aləmində zülm hər yeri bürümüş vəziyyətdədir, hər yerdə sel kimi qan axır. Bəzi hocalar ağlasığmaz lüzumsuz mövzulardan bəhs edirlər. Sakit-sakit; “məzardakı otları yolmaq caizdirmi? Nişan atılsa zinətlər nə olacaq” kimi mövzulardan bəhs edirlər. Biri “İslam Birliyi təcilidir” demir.(A9 TV; 30 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247819/islam-aləmində-zulm-hər-yerihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247819/islam-aləmində-zulm-hər-yeriTue, 16 May 2017 11:54:32 +0300Quranda heç bir peyğəmbər üçün “O qiyamət əlamətidir” deyilmir. Təkcə İsa Məsih üçün bu ifadədən istifadə edilir. Hz. İsa yenidən dünyaya gələcək.(A9 TV; 30 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247818/quranda-hec-bir-peygəmbər-ucunhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247818/quranda-hec-bir-peygəmbər-ucunTue, 16 May 2017 11:53:35 +0300Hədislərə görə hz. Mehdi (ə.s) kömür kimi olmuş qəlbləri sevgi ilə almaza döndərəcək.(A9 TV; 29 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247807/hədislərə-gorə-hz-mehdi-(əs)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247807/hədislərə-gorə-hz-mehdi-(əs)Tue, 16 May 2017 11:34:40 +0300“Müqəddəs sandıq” yaxın zamanda tapılacaq və Quranda bəhs edilən hz. Musanın əsası, lövhələr, hz. Süleymanın üzüyü kimi əmanətlər görüləcək.(A9 TV; 29 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247800/“muqəddəs-sandiq”-yaxin-zamanda-tapilacaqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247800/“muqəddəs-sandiq”-yaxin-zamanda-tapilacaqTue, 16 May 2017 11:30:24 +0300İngiltərə dərin dövləti Osmanlının son dövrlərindən etibarən pəncəsini Türkiyəyə keçirdi. Bu pəncəni elmlə yox edəcək olan mehdiyyətdir.(A9 TV; 28 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247761/ingiltərə-dərin-dovləti-osmanlinin-sonhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247761/ingiltərə-dərin-dovləti-osmanlinin-sonTue, 16 May 2017 10:07:16 +0300Mövhumatçı, sevgisiz, keyfiyyətsiz, hər şeyə düşmən, insanların sevincini əlindən alacaq bir zehniyyətin Türkiyəni qaraltmasına əsla icazə vermərik. Türkiyəni tərtəmiz parlaq gələcək gözləyir. İncəsənət, gözəllik, elm, keyfiyyət düşmənləri boşuna həvəslənməsinlər.(A9 TV; 22 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247347/movhumatci-sevgisiz-keyfiyyətsiz-hər-seyəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247347/movhumatci-sevgisiz-keyfiyyətsiz-hər-seyəFri, 12 May 2017 10:04:54 +0300Musəvi mənbələrində də Moşiyah, yəni Mehdinin bu əsrdə gələcəyi çox dəqiq ifadə edilib.(A9 TV; 22 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247343/musəvi-mənbələrində-də-mosiyah-yənihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247343/musəvi-mənbələrində-də-mosiyah-yəniFri, 12 May 2017 10:02:09 +0300Demək olar ki, hər gün müsəlmanların başına minlərlə ton bomba yağır, bunu yönləndirən qüvvə nədir deyə maraqlanmaları lazımdır. Bu, dəccaliyyətdir.(A9 TV; 21 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247337/demək-olar-ki-hər-gunhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247337/demək-olar-ki-hər-gunFri, 12 May 2017 09:42:22 +0300