ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Axırzaman və qiyamət - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Kəhf surəsində başdan sona qədər mehdiyyət izah edilir. Hər ayənin sirli mənaları var.(A9 TV; 23 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251013/kəhf-surəsində-basdan-sona-qədərhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251013/kəhf-surəsində-basdan-sona-qədərThu, 22 Jun 2017 11:19:10 +0300Hz. Mehdinin xüsusiyyəti insanların kədərlənməsini aradan qaldırması, müjdə verməsidir. Mehdiyyət dövründə insanların kədərlənəcəyi bir şey olmayacaq.(A9 TV; 23 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251011/hz-mehdinin-xususiyyəti-insanlarin-kədərlənməsinihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251011/hz-mehdinin-xususiyyəti-insanlarin-kədərlənməsiniThu, 22 Jun 2017 11:17:50 +0300Peyğəmbərimiz (s.ə.v) İsa Məsihin aralarında qadınlar da olan 1400-ə yaxın tələbəsi olacağını xəbər vermişdir.(A9 TV; 23 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251005/peygəmbərimiz-(səv)-isa-məsihin-aralarindahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251005/peygəmbərimiz-(səv)-isa-məsihin-aralarindaThu, 22 Jun 2017 11:14:04 +0300Hz. İsa müsəlman olaraq gəldikdə xristianlar Onu daha çox sevəcəklər. O zaman həqiqi İsanı sevmiş olacaqlar.(A9 TV; 23 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250997/hz-isa-musəlman-olaraq-gəldikdəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250997/hz-isa-musəlman-olaraq-gəldikdəThu, 22 Jun 2017 11:07:16 +0300Allahualəm Qiyamət böyük bir meteoritin dünyaya toqquşması ilə reallaşacaq. Qiyamət günü insanlar üçün heç bir yerə qaçış olmayacaq.(A9 TV; 23 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250994/allahualəm-qiyamət-boyuk-bir-meteoritinhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250994/allahualəm-qiyamət-boyuk-bir-meteoritinThu, 22 Jun 2017 11:05:13 +0300İsa Məsih gəldikdə Qurana tabe olacaq. Tövrat və İncilin təhrif olunmamış, Qurana uyğun tərəflərinə də tabe olmağı davam edəcək.(A9 TV; 23 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250990/isa-məsih-gəldikdə-qurana-tabehttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250990/isa-məsih-gəldikdə-qurana-tabeThu, 22 Jun 2017 10:54:16 +0300Öz ölkəsinə, torpağına, ailəsinə və ən başda özünə eqoist insanlar bütün dünyaya əziyyət edir. Mehdiyyət eqoistliyi tamamilə aradan qaldıracaq.(A9 TV; 22 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250981/oz-olkəsinə-torpagina-ailəsinə-vəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250981/oz-olkəsinə-torpagina-ailəsinə-vəThu, 22 Jun 2017 10:48:37 +0300Bütün dünya dəccaliyyət tərəfindən qəfəs halına gətirildi, min bir cür lazımsız qanun ilə insanlar mərhəmətsizcə əzilir, gənclər nəfəs ala bilmir. Cəmiyyətin minlərlə çoxsaylı qanunu insanların xoşbəxtliyini, yaşama sevincini əllərindən alır. Təkcə funksional şeylərlə yaşayır, keyfiyyət axtarmırlar.(A9 TV; 22 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250980/butun-dunya-dəccaliyyət-tərəfindən-qəfəshttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250980/butun-dunya-dəccaliyyət-tərəfindən-qəfəsThu, 22 Jun 2017 10:48:02 +0300Bəzi qruplar Bədiüzzamanı çox yanlış tanıyırlar. Atatürk, Bədiüzzamanın dəyərini bilir və çox hörmət göstərirdi. O da Atatürkü sevərdi. Atatürk də, Bədiüzzaman da Mehdi öncülü olan mübarək insanlardır.(A9 TV; 22 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250978/bəzi-qruplar-bədiuzzamani-cox-yanlishttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250978/bəzi-qruplar-bədiuzzamani-cox-yanlisThu, 22 Jun 2017 10:46:39 +0300İsa Məsih çox təvazökar, çox keyfiyyətli, çox alicənab insandır. İti zəkaya malikdir. Allahı çox dərin düşünən dəliqanlıdır.(A9 TV; 22 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250964/isa-məsih-cox-təvazokar-coxhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250964/isa-məsih-cox-təvazokar-coxThu, 22 Jun 2017 10:37:23 +0300Nə Mehdi məsələsində, nə də İsa Məsih məsələsində ağılın ixtiyarı alınmaz. Onların vəfatından sonra ağlasığmaz çöküş və degenerasiya başlayacaq.(A9 TV; 22 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250962/nə-mehdi-məsələsində-nə-dəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250962/nə-mehdi-məsələsində-nə-dəThu, 22 Jun 2017 10:35:52 +0300Allahın icazəsi ilə İsa Məsihi görəcəyik. O dövrdəki paltarı və yanındakı əşyalarını da görəcəyik. Yaşı çox olmasına baxmayaraq gənc görünəcək.(A9 TV; 22 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250961/allahin-icazəsi-ilə-isa-məsihihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250961/allahin-icazəsi-ilə-isa-məsihiThu, 22 Jun 2017 10:35:09 +03002023-cü ilə qədər böyük hadisələrlə keçəcək. Təqribən 2023-cü ildə Allahualəm sakitləşmə başlayıb təqribən 2029-cu ildə kamil mənada gözəllik meydana gələr.(A9 TV; 22 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250960/2023-cu-ilə-qədər-boyukhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250960/2023-cu-ilə-qədər-boyukThu, 22 Jun 2017 10:34:27 +0300Dəccaliyyətin qan tökmə arzusunun qarşısını almağın yolu, müsəlmanların bir-birini sevməsi və birlik olmasıdır. Bu da hz. Mehdi vəsiləsi ilə olacaq.(A9 TV; 21 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250950/dəccaliyyətin-qan-tokmə-arzusunun-qarsisinihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250950/dəccaliyyətin-qan-tokmə-arzusunun-qarsisiniThu, 22 Jun 2017 10:27:18 +0300Dünyanın hər tərəfində azadlıq, ədalət, sevgi, qardaşlıq istəyən bütün insanlar mehdiyyət həsrəti içindədir.(A9 TV; 21 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250943/dunyanin-hər-tərəfində-azadliq-ədaləthttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250943/dunyanin-hər-tərəfində-azadliq-ədalətThu, 22 Jun 2017 10:21:03 +0300Dostluq, qardaşlıq, vəfa inkişaf etmir, lakin texnologiya inkişaf edir. Texnologiyanın inkişafının sevgi ilə paralel olmasını mehdiyyət təmin edəcək.(A9 TV; 21 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250719/dostluq-qardasliq-vəfa-inkisaf-etmirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250719/dostluq-qardasliq-vəfa-inkisaf-etmirSun, 18 Jun 2017 10:58:01 +0300Axırzamanda ən böyük bəla dəccaliyyətdir. Yəni İngiltərə dərin dövlətidir. Tayyib hocam onlara boyun əymədiyi üçün üstünə gedirlər.(A9 TV; 21 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250710/axirzamanda-ən-boyuk-bəla-dəccaliyyətdirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250710/axirzamanda-ən-boyuk-bəla-dəccaliyyətdirSun, 18 Jun 2017 10:46:41 +0300Heyrətverici şəkildə qadın sevgisində, uşaq sevgisində, insan sevgisində çatışmazlıq görünür. Bu sevgisizlik ruhu mehdiyyətlə aradan qalxacaq.(A9 TV; 19 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250700/heyrətverici-səkildə-qadin-sevgisində-usaqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250700/heyrətverici-səkildə-qadin-sevgisində-usaqSun, 18 Jun 2017 10:32:55 +0300Hz. Mehdinin gəlişi İslama, xristianlığa və musəviliyə görə bu əsrdə olacaq. Bu əsrdən başqa vaxt yoxdur.(A9 TV; 19 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250696/hz-mehdinin-gəlisi-islama-xristianligahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250696/hz-mehdinin-gəlisi-islama-xristianligaSun, 18 Jun 2017 10:28:51 +0300Xristianlar hz. İsanı dinləsinlərhttp://adnanoktar.az/az/Veb-saytlar/250546/xristianlar-hz-isani-dinləsinlərhttp://adnanoktar.az/az/Veb-saytlar/250546/xristianlar-hz-isani-dinləsinlərhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/5-web-siteleri/162052_hıristiyanlar_hz_isayi_dinlesinler.jpgFri, 16 Jun 2017 09:54:16 +0300