ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Həqiqi Atatürkçülük - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Atatürk keyfiyyəti, alicənablığı, Quran müsəlmanlığını müdafiə etməsi ilə müasir, parlaq İslamın necə yaşanacağını dünyaya göstərdi.(A9 TV; 26 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257674/ataturk-keyfiyyəti-alicənabligi-quran-musəlmanliginihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257674/ataturk-keyfiyyəti-alicənabligi-quran-musəlmanliginiMon, 18 Sep 2017 00:50:49 +0300Atatürk gəlib-keçmiş ən yaraşıqlı, ən nəcib, ən keyfiyyətli Osmanlı dəliqanlısı idi.(A9 TV; 24 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257328/ataturk-gəlib-kecmis-ən-yarasiqlihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257328/ataturk-gəlib-kecmis-ən-yarasiqliSun, 10 Sep 2017 00:26:05 +0300Atatürk dindar dəliqanlı idi, haqlı olaraq mövhumatçılığa qarşı idi. Quran müsəlmanlığını müdafiə edən insan idi.(A9 TV; 24 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257322/ataturk-dindar-dəliqanli-idi-haqlihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257322/ataturk-dindar-dəliqanli-idi-haqliSun, 10 Sep 2017 00:22:24 +0300Atatürk dindar, yetkin, ziyalı, aslan kimi cümhuriyyət dəliqanlısı və Osmanlı paşasıdır. Xalqımız Atatürkü yaxşı tanıyır və səmimi-qəlbdən sevir.(A9 TV; 21 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257278/ataturk-dindar-yetkin-ziyali-aslanhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257278/ataturk-dindar-yetkin-ziyali-aslanSat, 09 Sep 2017 23:53:28 +0300Atatürk Qiyamətə qədər qəlbimizdə olacaq. Müasir İslam qiyamətə qədər keçərlidir. Mövhumatçıların Atatürk əleyhinə olması xəstəliklərindən biridir.(A9 TV; 10 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256382/ataturk-qiyamətə-qədər-qəlbimizdə-olacaqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256382/ataturk-qiyamətə-qədər-qəlbimizdə-olacaqSun, 27 Aug 2017 14:35:26 +0300Atatürk Quran müsəlmanlığını əsas qəbul etmiş, mövhumatçılığa qarşı da mübarizə aparmışdır. Bu rəftarı olduqca doğrudur.(A9 TV; 9 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255976/ataturk-quran-musəlmanligini-əsas-qəbulhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255976/ataturk-quran-musəlmanligini-əsas-qəbulMon, 21 Aug 2017 02:02:30 +0300Atatürk millətçiliyi əsla irqçi millətçilik deyil, genetik quruluşa əsaslanmır. Mədəni millətçiliyidir.(A9 TV; 6 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255939/ataturk-millətciliyi-əsla-irqci-millətcilikhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255939/ataturk-millətciliyi-əsla-irqci-millətcilikMon, 21 Aug 2017 01:36:03 +0300Millətimizin Atatürkə sevgisi ağıllı, etidallı və dərin sevgidir. Atatürk Quran müsəlmanıdır, keyfiyyətdən, incəsənətdən xoşlanan insandır.(A9 TV; 2 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255830/millətimizin-ataturkə-sevgisi-agilli-etidallihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255830/millətimizin-ataturkə-sevgisi-agilli-etidalliMon, 21 Aug 2017 00:03:27 +0300Atatürk bütün Türklük və İslam aləminin birləşməsini, Turanı müdafiə etmişdir.(A9 TV; 31 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255133/ataturk-butun-turkluk-və-islamhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255133/ataturk-butun-turkluk-və-islamWed, 09 Aug 2017 01:25:17 +0300Atatürk bu millətin ruhunda olan Quran sevgisini, ziyalılığı, müasirliyi, səhabə müsəlmanlığını ortaya qoymuşdur.(A9 TV; 30 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255101/ataturk-bu-millətin-ruhunda-olanhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255101/ataturk-bu-millətin-ruhunda-olanWed, 09 Aug 2017 01:04:15 +0300Atatürkün xüsusiyyəti büt dağıdan olmasıdır. Mövhumatçılığın bütün bütlərini dağıtdı. Atatürk Quranın özəyində olan azadlığı, səhabə əxlaqını müdafiə edən biridir.(A9 TV; 30 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255095/ataturkun-xususiyyəti-but-dagidan-olmasidirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255095/ataturkun-xususiyyəti-but-dagidan-olmasidirWed, 09 Aug 2017 01:00:15 +0300Atatürk səmimi dindar idi. Quranı yanından ayırmayan, hər gecə hafiz çağıran, İmam Hatipləri quran, Elmalılı təfsirini hazırlatdıran biri idi.(A9 TV; 10 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/254192/ataturk-səmimi-dindar-idi-quranihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/254192/ataturk-səmimi-dindar-idi-quraniMon, 31 Jul 2017 17:41:15 +0300Atatürk xurafatlarla Quran İslamı arasındakı fərqi görmüş və ziyalı Quran müsəlmanlığının dəyərini anlamış çox dəyərli insandır.(A9 TV; 5 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252921/ataturk-xurafatlarla-quran-islami-arasindakihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252921/ataturk-xurafatlarla-quran-islami-arasindakiThu, 13 Jul 2017 12:30:10 +0300İslam Birliyinin, mehdiyyətin, Quran müsəlmanlığının yolunu açan Atatürkdür. Atatürkə dil uzadan insan bu çirkin rəftarının altında qalar.(A9 TV; 2 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252871/islam-birliyinin-mehdiyyətin-quran-musəlmanligininhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252871/islam-birliyinin-mehdiyyətin-quran-musəlmanligininThu, 13 Jul 2017 11:46:32 +0300Atatürk ziyalı Quran müsəlmanıdır. Bütün millətimiz Atatürkçüdür. Bizim üçün Atatürkçülük səhabə müsəlmanlığıdır. Atatürkçülük adı altında dinsizlik təbliğatı edilməsinə də, Atatürkə söz atılmasına da qanunla, hüquqla icazə vermərik. Atatürk, nəzakəti, ədəbi, paltarları, sevinci, müasirliyi, keyfiyyəti ilə bütün gənclərə nümunə olan insan idi. Yanından Quranı heç ayırmazdı.(A9 TV; 2 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252870/ataturk-ziyali-quran-musəlmanidir-butunhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252870/ataturk-ziyali-quran-musəlmanidir-butunThu, 13 Jul 2017 11:45:52 +0300Atatürkə qarşı fəaliyyət başladanlar bu etdiklərinin altında əzilər, əsla müvəffəqiyyət qazana bilməzlər. Atatürkə hörmət göstərmək mühüm məsələdir.(A9 TV; 2 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252869/ataturkə-qarsi-fəaliyyət-basladanlar-buhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252869/ataturkə-qarsi-fəaliyyət-basladanlar-buThu, 13 Jul 2017 11:45:10 +0300Bəzi qruplar Bədiüzzamanı çox yanlış tanıyırlar. Atatürk, Bədiüzzamanın dəyərini bilir və çox hörmət göstərirdi. O da Atatürkü sevərdi. Atatürk də, Bədiüzzaman da Mehdi öncülü olan mübarək insanlardır.(A9 TV; 22 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250978/bəzi-qruplar-bədiuzzamani-cox-yanlishttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250978/bəzi-qruplar-bədiuzzamani-cox-yanlisThu, 22 Jun 2017 10:46:39 +0300Atatürk incə düşünmüş, uşaqlar üçün ayrı, gənclər üçün ayrı bayram elan etmişdir. Bu incə düşüncə Atatürkün gənclərə verdiyi dəyəri göstərir.(A9 TV; 19 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250697/ataturk-incə-dusunmus-usaqlar-ucunhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250697/ataturk-incə-dusunmus-usaqlar-ucunSun, 18 Jun 2017 10:29:38 +0300Atatürkün səmimi dindar olduğunu izah edən və həqiqi Atatürkü sevdirən mənim əsərlərimdir.(A9 TV; 16 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250186/ataturkun-səmimi-dindar-oldugunu-izahhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250186/ataturkun-səmimi-dindar-oldugunu-izahSun, 11 Jun 2017 16:03:37 +0300Atatürk kommunizmin, göründüyü hər yerdə fikri olaraq əzilməsinin lazım olduğunu söyləyir. Bu, yerinə yetirilməsi lazım olan çox mühüm faktdır.(A9 TV; 11 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250074/ataturk-kommunizmin-gorunduyu-hər-yerdəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250074/ataturk-kommunizmin-gorunduyu-hər-yerdəSun, 11 Jun 2017 09:52:51 +0300