ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Peyğəmbərlər tarixi - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Təhrif olmuş bütün köhnə dinlərdə də Mehdidən bəhs edilir. Hindular da buddistlər də Mehdinin bu əsrdə gələcəyinə inanırlar.(A9 TV; 5 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248592/təhrif-olmus-butun-kohnə-dinlərdəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248592/təhrif-olmus-butun-kohnə-dinlərdəWed, 24 May 2017 08:38:02 +0300Tövratda izah edilən Moşiyah, müsəlmanların gözlədiyi Mehdi ilə eyni insandır. Bütün dinlər Mehdinin gəlişini müjdələmişdir.(A9 TV; 5 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248591/tovratda-izah-edilən-mosiyah-musəlmanlarinhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248591/tovratda-izah-edilən-mosiyah-musəlmanlarinWed, 24 May 2017 08:37:19 +0300Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox valehedici gözəlliyə sahib idi və çox heybətli idi. Eyni zamanda çox zarafatcıl idi, çox sevincli idi.(A9 TV; 4 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248585/peygəmbərimiz-(səv)-cox-valehedici-gozəlliyəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248585/peygəmbərimiz-(səv)-cox-valehedici-gozəlliyəWed, 24 May 2017 08:25:27 +0300Hər peyğəmbər öz dövrünün ən müasir insanı idi. Müasirliyi çirkin qarşılamaq məntiqsizlikdir.(A9 TV; 3 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248564/hər-peygəmbər-oz-dovrunun-ənhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/248564/hər-peygəmbər-oz-dovrunun-ənWed, 24 May 2017 08:00:16 +0300İsa Məsihin ən mühüm xüsusiyyəti çox dərin imanlı olmasıdır. Ağlı ilə düşünərək təhqiqi imanı qazanmışdır.(A9 TV; 30 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247821/isa-məsihin-ən-muhum-xususiyyətihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247821/isa-məsihin-ən-muhum-xususiyyətiTue, 16 May 2017 11:55:34 +0300Müsəlmana hücum baş verdikdə daha da güclənər, ömrü artar, gümrahlaşar. Hz. Musa da münafiqlərin hücumu ilə daha da güclənmiş və uzun yaşamışdır.(A9 TV; 29 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247808/musəlmana-hucum-bas-verdikdə-dahahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247808/musəlmana-hucum-bas-verdikdə-dahaTue, 16 May 2017 11:35:14 +0300“Müqəddəs sandıq” yaxın zamanda tapılacaq və Quranda bəhs edilən hz. Musanın əsası, lövhələr, hz. Süleymanın üzüyü kimi əmanətlər görüləcək.(A9 TV; 29 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247800/“muqəddəs-sandiq”-yaxin-zamanda-tapilacaqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247800/“muqəddəs-sandiq”-yaxin-zamanda-tapilacaqTue, 16 May 2017 11:30:24 +0300Hz. Musa (ə.s) çox heybətli idi, çox qüvvətli idi. Buna görə də münafiqlər ondan çəkinirlər, yanında əxlaqsızlıq edə bilmirdilər. Hz. Musa (ə.s) çox yaman idi, güclü lider idi.(A9 TV; 29 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247798/hz-musa-(əs)-cox-heybətlihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247798/hz-musa-(əs)-cox-heybətliTue, 16 May 2017 11:29:10 +0300Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox güclü idi, möhtəşəm yaraşıqlı idi, burnu çox gözəl idi, formalı ağzı və gözəl dişləri var idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox təmiz idi, dişləri tər-təmiz idi.(A9 TV; 29 aprel 2017http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247796/peygəmbərimiz-(səv)-cox-guclu-idihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247796/peygəmbərimiz-(səv)-cox-guclu-idiTue, 16 May 2017 11:27:58 +0300Peyğəmbərimiz (s.ə.v) cənnətdə; “ağıla, xəyala gəlməyən nemətlər olduğunu” bildirmişdir.(A9 TV; 29 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247784/peygəmbərimiz-(səv)-cənnətdə;-“agila-xəyalahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247784/peygəmbərimiz-(səv)-cənnətdə;-“agila-xəyalaTue, 16 May 2017 10:23:59 +0300Xaçlı deyildikdə xristianlığı hədəf göstərirmiş kimi başa düşüləcəyi üçün xristian-müsəlman mübarizəsi varmış kimi görünər, çox yanlış olar.(A9 TV; 23 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247353/xacli-deyildikdə-xristianligi-hədəf-gostərirmishttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247353/xacli-deyildikdə-xristianligi-hədəf-gostərirmisFri, 12 May 2017 10:09:07 +0300İncildǝ SevgiSevgi Allahın kainatı yaratmasının əsas məqsədidir. Allah çox sevən və çox sevilən, sevməyi sevəndir. Həqiqi sevgi Allahın iman edənlərə nemət olaraq yaratdığı xüsusi bir duyğudur. Allahı bütün ruhu və canıyla sevən, Allahdan içdən qorxan, Allahın möhtəşəm sənətini görüb lazımı kimhttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/247269/incildǝ-sevgihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/247269/incildǝ-sevgihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/incildeSevgi_brosur_1b_tr.jpgThu, 11 May 2017 23:45:31 +0300Hilal ilə xaç mübarizəsi deyə bir şey yoxdur. Dəccaliyyətlə iman gətirənlərin elmi mübarizəsi var.(A9 TV; 9 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246574/hilal-ilə-xac-mubarizəsi-deyəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246574/hilal-ilə-xac-mubarizəsi-deyəThu, 27 Apr 2017 08:47:09 +0300Hilal ilə xaç mübarizəsi var demək düzgün deyil. Dindar İsəvilər müsəlmanların müttəfiqidir.(A9 TV; 9 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246570/hilal-ilə-xac-mubarizəsi-varhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246570/hilal-ilə-xac-mubarizəsi-varThu, 27 Apr 2017 08:43:31 +0300Tövratda Şam, Misir, İraq kimi bölgələrdə yaşanacaq hadisələr ətraflı izah edilib. Dərin qüvvələr bu izahatlara görə hərəkət edərlər.(A9 TV; 25 mart 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246181/tovratda-sam-misir-iraq-kimihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246181/tovratda-sam-misir-iraq-kimiSat, 15 Apr 2017 09:55:28 +0300Mehdiyyətin Tövratda olduğunu xəbər verən Qurandır. Quranda bildirildiyi kimi, Tövrata baxdığımız zaman mehdiyyəti görürük.(A9 TV; 22 mart 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246086/mehdiyyətin-tovratda-oldugunu-xəbər-verənhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246086/mehdiyyətin-tovratda-oldugunu-xəbər-verənThu, 13 Apr 2017 06:15:30 +0300Mehdi inancının Tövrat və Zəburda olması, mehdiyyətin bütün dinlərdə olduğunu və haqq olduğunu sübut edən dəlildir.(A9 TV; 22 mart 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246085/mehdi-inancinin-tovrat-və-zəburdahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246085/mehdi-inancinin-tovrat-və-zəburdaThu, 13 Apr 2017 06:14:47 +0300İncildə Allahın gözəl hökmləri vardır və Quranda İncildən "nur və hidayət mənbəyi" kimi bəhs edilir. Tövrat üçün də eyni şey keçərlidir. (Pyotrun birinci məktubu, Bap 2, 15-17: Allahın qulları kimi yaxşı əməl işləyərək, ağılsız insanların cəhalətini susdurun. Bütün insanlara hörmət edin. Qardaşlığı sevin. Allahdan qorxun...)(A9 TV; 21 mart 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246074/incildə-allahin-gozəl-hokmləri-vardirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246074/incildə-allahin-gozəl-hokmləri-vardirThu, 13 Apr 2017 06:07:16 +0300Allah Antixrist (Dəccal)a qarşı xristian qardaşlarımızla birlikdə fikri mübarizə aparmağı nəsib etsin. Bədiüzzaman da xristian və müsəlman ittifaqının əhəmiyyətli olduğunu söyləyirdi, arzumuz bunu ən qısa zamanda reallaşdırmaqdır.(A9 TV; 21 mart 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246073/allah-antixrist-(dəccal)a-qarsi-xristianhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246073/allah-antixrist-(dəccal)a-qarsi-xristianThu, 13 Apr 2017 06:06:21 +0300Xristianların Allaha inanması və Allahı sevməsi çox mühüm mövzudur və gözəllikdir.(A9 TV; 21 mart 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246068/xristianlarin-allaha-inanmasi-və-allahihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/246068/xristianlarin-allaha-inanmasi-və-allahiThu, 13 Apr 2017 06:03:06 +0300