ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Darvinizm elm çətirinə sığınaraq dünyanı aldatmağa çalışır. Təkamül şumerlərdən indiyədək gələn bütpərəst inancdır.(A9 TV; 23 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251002/darvinizm-elm-cətirinə-siginaraq-dunyanihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251002/darvinizm-elm-cətirinə-siginaraq-dunyaniThu, 22 Jun 2017 11:10:19 +0300Təsadüf xurafatın digər adıdır. Təsadüf deyən elm ola bilməz. Təkamül, təsadüfü izah edən şumerlərdən qalan xurafatdır.(A9 TV; 21 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250949/təsaduf-xurafatin-digər-adidir-təsadufhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250949/təsaduf-xurafatin-digər-adidir-təsadufThu, 22 Jun 2017 10:26:42 +0300Tək bir böcəyin ayaq quruluşunda belə böyük sənət və təfərrüat var. Belə kompleks quruluşun təsadüfən yaranması qeyri-mümkündür.(A9 TV; 19 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250680/tək-bir-bocəyin-ayaq-qurulusundahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250680/tək-bir-bocəyin-ayaq-qurulusundaSun, 18 Jun 2017 10:09:07 +0300İman olmadan sevginin, keyfiyyətin və gözəlliyin mənası olmaz. İman da iman həqiqətlərinin izah edilməsi, darvinizmin yox edilməsi ilə yaranar.(A9 TV; 18 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250369/iman-olmadan-sevginin-keyfiyyətin-vəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250369/iman-olmadan-sevginin-keyfiyyətin-vəTue, 13 Jun 2017 09:43:15 +0300PKK-ya qarşı ən təsirli mübarizə dinini yox etməkdir. PKK-nın dini materializm, darvinizmdir. Darvinizmi aradan qaldırmaq ən güclü zərbə olar.(A9 TV; 18 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250367/pkk-ya-qarsi-ən-təsirlihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250367/pkk-ya-qarsi-ən-təsirliTue, 13 Jun 2017 09:41:46 +0300Türkiyənin PKK-ya qarşı görəcəyi ən təsirli iş, darvinist, materialist sistemi çökdürəcək bir təhsil sistemidir. Bunun zərbəsi böyük olar.(A9 TV; 18 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250356/turkiyənin-pkk-ya-qarsi-gorəcəyihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250356/turkiyənin-pkk-ya-qarsi-gorəcəyiTue, 13 Jun 2017 09:28:35 +0300Qarşısındakını təsadüf nəticəsində meydana gəlmiş bir növ heyvan kimi görən insanlar yetişdikdə sevginin və dostluğun yaşanması mümkün olmur.(A9 TV; 17 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250214/qarsisindakini-təsaduf-nəticəsində-meydana-gəlmishttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250214/qarsisindakini-təsaduf-nəticəsində-meydana-gəlmisSun, 11 Jun 2017 16:46:36 +0300Dəccalın dini aradan qaldırılmadan Dəccalın fitnəsi bitməz. Dəccalın dini Darvinizmdir. Darvinizmin əsassızlığı elmlə izah edilməlidir.(A9 TV; 17 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250210/dəccalin-dini-aradan-qaldirilmadan-dəccalinhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250210/dəccalin-dini-aradan-qaldirilmadan-dəccalinSun, 11 Jun 2017 16:32:40 +0300PKK ilə aparılacaq ən təsirli mübarizə dinlərini, inanclarını aradan qaldırmaqdır. PKK-nın dini darvinizmdir.(A9 TV; 17 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250208/pkk-ilə-aparilacaq-ən-təsirlihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250208/pkk-ilə-aparilacaq-ən-təsirliSun, 11 Jun 2017 16:29:35 +0300Ən mühüm büt darvinizmdir. Kommunizm, faşizm, terror və zorakılıq darvinizm üzərində qurulub. Darvinizm bitdikdə bunlar da bitər.(A9 TV; 17 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250207/Ən-muhum-but-darvinizmdir-kommunizmhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250207/Ən-muhum-but-darvinizmdir-kommunizmSun, 11 Jun 2017 16:28:55 +0300Darvinist təhsil dəstə-dəstə kommunistlərin yetişməsinə səbəb olur. Təhsil müəssisələrində təsadüf izah edilir. Kommunizmin fəlsəfi təməli gənclərə öyrədilir. Əhəmiyyətli olan bataqlığı qurutmaqdır, ağcaqanadlarla mübarizə aparmaq deyil. Darvinist təhsil terrorist kommunist yetişdirən bir bataqlıqdır.(A9 TV; 17 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250205/darvinist-təhsil-dəstə-dəstə-kommunistlərinhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250205/darvinist-təhsil-dəstə-dəstə-kommunistlərinSun, 11 Jun 2017 16:27:22 +0300Darvinist təhsil, insanların ruhundan sevgi, mərhəmət və anlayışı aldı. Darvinist təhsilin insani duyğuları zəiflətməsi çox böyük fəlakətdir.(A9 TV; 16 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250187/darvinist-təhsil-insanlarin-ruhundan-sevgihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250187/darvinist-təhsil-insanlarin-ruhundan-sevgiSun, 11 Jun 2017 16:04:13 +0300Darvinizm bütün fəlakətlərin, bu sevgisiz ölü dünyanın əsas dini və fəlsəfi zəminidir. Bu qaranlıq bataqlıq, qurudulmadan insanlar xilas ola bilməz.(A9 TV; 15 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250166/darvinizm-butun-fəlakətlərin-bu-sevgisizhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250166/darvinizm-butun-fəlakətlərin-bu-sevgisizSun, 11 Jun 2017 14:53:54 +0300Darvinizmi, materializmi fikri olaraq yox etmək demək, dünyadakı ən böyük zəfəri qazanmaqdır. Bu zaman Türkiyə əleyhinə olan bütün qüvvələr zərərsizləşər.(A9 TV; 14 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250141/darvinizmi-materializmi-fikri-olaraq-yoxhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250141/darvinizmi-materializmi-fikri-olaraq-yoxSun, 11 Jun 2017 14:29:46 +0300PKK/YPG-yə qarşı ən gözəl, ən təsirli mübarizə beynini elmlə vurmaq, yəni anti-darvinist, anti-materialist təhsil verməkdir. Terrorun bitməsi üçün terrorist yetişməsinin qarşısının alınması lazımdır. Əsas məsələ bataqlığı qurutmaqdır. Terrorist, darvinist, materialist təhsillə yetişir. Əgər bu bataqlığı qurutsaq məsələni kökündən həll etmiş olarıq.(A9 TV; 14 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250139/pkkypg-yə-qarsi-ən-gozəlhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250139/pkkypg-yə-qarsi-ən-gozəlSun, 11 Jun 2017 14:27:36 +0300Elektronlar nüvənin ətrafında minlərlə km. sürətlə fırlanır və heç biri digərinə dəymir. Atomda Allahın möhtəşəm sənəti var.(A9 TV; 14 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250124/elektronlar-nuvənin-ətrafinda-minlərlə-kmhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250124/elektronlar-nuvənin-ətrafinda-minlərlə-kmSun, 11 Jun 2017 14:10:49 +0300Atomlar təxminən 15 milyard ildir ki, mövcuddur və heyrətamiz sürətlə hərəkət edirlər, lakin nə atomlar, nə də atomaltı hissəciklər bir-birləri ilə heç toqquşmurlar.(A9 TV; 14 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250123/atomlar-təxminən-15-milyard-ildirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250123/atomlar-təxminən-15-milyard-ildirSun, 11 Jun 2017 14:10:04 +0300Bütün dünyanı yatırdan, eqoistliklə, sevgisizliklə məhv edən qaranlıq yorğan darvinizmdir. Biz bu darvinizmi yox edib dünyanı aydınlığa qovuşduracayıq.(A9 TV; 13 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250121/butun-dunyani-yatirdan-eqoistliklə-sevgisizlikləhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250121/butun-dunyani-yatirdan-eqoistliklə-sevgisizlikləSun, 11 Jun 2017 10:35:20 +0300Şeytan darvinizm yolu ilə insanlarla sanki lağ edir. Hər şeyi təsadüflə izah etmək elm deyil, məntiqsizlikdir.(A9 TV; 13 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250115/seytan-darvinizm-yolu-ilə-insanlarlahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250115/seytan-darvinizm-yolu-ilə-insanlarlaSun, 11 Jun 2017 10:30:49 +0300Türkiyənin etməsi lazım olan şeylərdən biri, darvinizmi elmi olaraq aradan qaldırmaq, ikincisi də ultramüasir keyfiyyətli ölkə olmaqdır.(A9 TV; 13 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250109/turkiyənin-etməsi-lazim-olan-seylərdənhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250109/turkiyənin-etməsi-lazim-olan-seylərdənSun, 11 Jun 2017 10:25:28 +0300