ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Quran əxlaqı və təfəkkür - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666İslamın özü mülayimdir. Mehriban, məqbul, tutarlı dindir. İnsanlara rahatlıq verir. İslamda zorakılıq yoxdur. İslam mərhəmət dinidir, sevgi və sülh dinidir. İslamda azadlıq vardır, həyat vardır, sevinc vardır. İslam ultra modern həyatın özüdür.(A9 TV; 10 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276195/islamin-ozu-mulayimdir-mehriban-məqbulhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276195/islamin-ozu-mulayimdir-mehriban-məqbulThu, 12 Jul 2018 19:53:04 +0300Uşaqlar Allahın ruhudur. Uşaqlara mütləq hörmət etmək lazımdır. Uşağı insan yerinə qoymadan uşaqla danışmaq hörmətə uyğun gəlməz.(A9 TV; 10 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276194/usaqlar-allahin-ruhudur-usaqlara-mutləqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276194/usaqlar-allahin-ruhudur-usaqlara-mutləqThu, 12 Jul 2018 19:52:30 +0300Hulusi Akar paşamız bu vətənin övladı, igid, yaxşı niyyətli, təmiz insandır. Həmişə dəstəklədik, həmişə dəstəkləyəcəyik. Vəzifəsinə Allahın izni ilə ən gözəl şəkildə davam edəcək.(A9 TV; 10 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276193/hulusi-akar-pasamiz-bu-vətəninhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276193/hulusi-akar-pasamiz-bu-vətəninThu, 12 Jul 2018 19:52:08 +0300Millətimiz Süleyman Soylunu çox sevir. Həqiqi dəliqanlı, həqiqi vətənpərvərdir. Millət olaraq həmişə yanındayıq.(A9 TV; 10 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276192/millətimiz-suleyman-soylunu-cox-sevirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276192/millətimiz-suleyman-soylunu-cox-sevirThu, 12 Jul 2018 19:51:41 +0300İman insana dərin zövq, dərin dinclik və dərin həzz verər. Güclü iman güclü sevgiyə səbəb olacağı üçün gözəllik qarşısında duyulan həyəcan da şiddətli olar.(A9 TV; 10 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276191/iman-insana-dərin-zovq-dərinhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276191/iman-insana-dərin-zovq-dərinThu, 12 Jul 2018 19:51:19 +0300Münafiqlərlə əlaqədar ayələrdən başqa kafirlərlə əlaqədar bütün ayələr də münafiqləri izah edər. Amma münafiqlərlə əlaqədar hər ayə kafirləri izah etməz.(A9 TV; 9 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276190/munafiqlərlə-əlaqədar-ayələrdən-basqa-kafirlərləhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276190/munafiqlərlə-əlaqədar-ayələrdən-basqa-kafirlərləThu, 12 Jul 2018 19:50:56 +0300Gəncləri rəqs etdikləri üçün cəzalandırmaq və bunu İslam adına etmək Qurana heç bir şəkildə uyğun deyil. İranın bu məcbur etmə anlayışı çox səhvdir. Bir gənc qızı rəqs etdiyi üçün həbs etmək, kriminal insanların arasına qoymaq heç vaxt qəbul ediləcək bir şey deyil.(A9 TV; 9 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276189/gəncləri-rəqs-etdikləri-ucun-cəzalandirmaqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276189/gəncləri-rəqs-etdikləri-ucun-cəzalandirmaqThu, 12 Jul 2018 19:50:32 +0300Allah münafiqləri çox iyrənc yaradır. Şeytanı görə bilmirik amma münafiqlərdən şeytanın bütün kirini, iyrəncliyini və pisliyini görürük.(A9 TV; 9 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276188/allah-munafiqləri-cox-iyrənc-yaradirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276188/allah-munafiqləri-cox-iyrənc-yaradirThu, 12 Jul 2018 19:50:08 +0300Prezidentlik sistemi vətənimizə, dövlətimizə, millətimizə xeyirli olsun. Tayyib hocam xeyir yolunda olduğu üçün, İttihadı İslam yolunda olduğu üçün inşaAllah kürəyi yerə gəlməyəcək. Allah ümməti Məhəmmədin başından əskik etməsin, Allah millətimizin başından əskik etməsin. Allah xeyir yolda yolunu həmişə açıq etsin. Hökumətimizə də Allah həmişə müvəffəqiyyət nəsib etsin.(A9 TV; 9 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276187/prezidentlik-sistemi-vətənimizə-dovlətimizə-millətimizəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276187/prezidentlik-sistemi-vətənimizə-dovlətimizə-millətimizəThu, 12 Jul 2018 19:49:45 +0300Bütün kainatın məqsədi sevgidir, eşqdir. Allahın ən bəyəndiyi şey sevgidir. Cənnət, cəhənnəm, dünya, dünyadakı bütün detallar yalnız sevgi üçündür. Eşqin tam yaşanması üçün ağılı və vicdanı istifadə etmək əsas şərtdir. Ağıl istifadə edilmədikdə dünyanın da, cənnətin də mənası qalmaz. Dünya şahmat oyunu kimidir, bu şahmat oyununu gözəl bitirdiyimizdə eşqi həqiqi mənasıyla yaşayarıq. Cənnətdən zövq ala bilmək üçün mütləq dünyadakı bu təhsildən keçmək lazımdır. Mömin dünyada hər gün yeni bir şan, yeni bir şərəf qazanır, daha güclü dərinlik əldə edir.(A9 TV; 8 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276186/butun-kainatin-məqsədi-sevgidir-esqdirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/276186/butun-kainatin-məqsədi-sevgidir-esqdirThu, 12 Jul 2018 19:49:23 +0300Münafiq nə etsə başına keçər. Lağım vedrəsi hazırlayır öz başına tökülür. Amma arsızca, üstü başı pislik içindəykən belə, "nə olduki" deyər. Münafiqlərin arsızlığı müsəlmanların şövqünü artıran, möminlər üçün xeyir olan vəziyyətdir.(A9 TV; 8 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275977/munafiq-nə-etsə-basina-kecərhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275977/munafiq-nə-etsə-basina-kecərMon, 09 Jul 2018 13:07:59 +0300Münafiq axmaq olduğu üçün İslamı rahatca yox edə biləcəyini zənn edər. Müvəffəqiyyətsiz olduğunu görəndə də yazıq, sarsılmış kaftar kimi qaçar. Münafiq alçaldıqca, cəmiyyət tərəfindən uzaqlaşdıqca bunu hiss etdirməməyə çalışar. Halbuki Allah bəlalarını vermişdir və bütün insanlar onlara verilən bəlanın fərqindədir.(A9 TV; 8 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275976/munafiq-axmaq-oldugu-ucun-islamihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275976/munafiq-axmaq-oldugu-ucun-islamiMon, 09 Jul 2018 13:07:41 +0300Azadlığa maneə törədən darvinist və mövhumatçı düşüncələrin hamısıdır. Qadınlara, gənclərə, bütün insanlara azadlıq çox həyati mövzudur.(A9 TV; 8 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275975/azadliga-maneə-torədən-darvinist-vəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275975/azadliga-maneə-torədən-darvinist-vəMon, 09 Jul 2018 13:07:19 +0300Münafiq istədiyi qədər xoşbəxtlik təqlidi etsin, tək başına qalmış olması Allahın ona verdiyi ən böyük bəladır. Münafiqlər ölü düşüncələriylə, ölü ruhları və ölü həyatlarıyla bir-birlərinə dirilik, səbir, cəsarət təlqini edərlər. Amma vəziyyətləri əzilib məğlub olmuş məxluqun təqlid etməsidir.(A9 TV; 8 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275974/munafiq-istədiyi-qədər-xosbəxtlik-təqlidihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275974/munafiq-istədiyi-qədər-xosbəxtlik-təqlidiMon, 09 Jul 2018 13:06:59 +0300Hər şeyin həlli dindir, hər şeyin həlli İslamdır. Quran əxlaqını bilsələr insanlar çox rahat yaşayarlar. Dindən uzaqlaşdıqca bədbəxt olurlar. Qurana uyğun gələn insan çox stabil olar.(A9 TV; 7 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275973/hər-seyin-həlli-dindir-hərhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275973/hər-seyin-həlli-dindir-hərMon, 09 Jul 2018 13:06:38 +0300Ağlı başında insanları axtarmaq, onlarla dost olmaq lazımdır. Ağıl isə Qurana, vicdana əməl etdikdə olar. Quran və vicdana əməl etməyəndə zəka ola bilər amma o zəka fayda verməz.(A9 TV; 7 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275972/agli-basinda-insanlari-axtarmaq-onlarlahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275972/agli-basinda-insanlari-axtarmaq-onlarlaMon, 09 Jul 2018 13:06:17 +0300Uşaqların beyni çox təmizdir. Uşağa meyvələri, çiçəkləri, quşları göstərib "Allah nə gözəl yaratmış" deyiləndə bu onun beyninə dərhal yerləşər. Uşaqlarla danışarkən hörmət göstərərək danışmaq lazımdır. Anlamırmış kimi, ağılı yoxmuş kimi danışmaq olmaz.(A9 TV; 7 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275971/usaqlarin-beyni-cox-təmizdir-usagahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275971/usaqlarin-beyni-cox-təmizdir-usagaMon, 09 Jul 2018 13:05:56 +0300Tayyib hocamın təvazökarlığın əhəmiyyətinə dair etdiyi çıxış çox vacibdir. Xalqa təpədən baxan, xalqı dəyişməyə çalışan, xalqın həyat tərzinə hörmət göstərməyənlər verdiyi zərərlərin qarşısını alacağı mənasını verir. Allah razı olsun. Bu çox əhəmiyyətli və gözəl açıqlama oldu.(A9 TV; 7 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275970/tayyib-hocamin-təvazokarligin-əhəmiyyətinə-dairhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275970/tayyib-hocamin-təvazokarligin-əhəmiyyətinə-dairMon, 09 Jul 2018 13:05:28 +0300Çətinlik anlarında ağıl və iradə ən mükəmməl xəttə gəlir. Çətinliklər olmasa həyat çox boş olar. Bu dünyada qazandığımız gözəlliklərlə sonsuza qədər yaşayacağıq inşaAllah.(A9 TV; 6 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275969/cətinlik-anlarinda-agil-və-iradəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275969/cətinlik-anlarinda-agil-və-iradəMon, 09 Jul 2018 13:05:10 +0300İnsanlar lağımdan diksinər kimi münafiqdən diksinir. Hər kəs münafiqlərdən iyrənər və qaçar. Amma münafiq çox axmaq olduğu üçün bunu heç cür anlamaz. Münafiq axmaqlığı da ayrı möcüzədir.(A9 TV; 6 iyul 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275968/insanlar-lagimdan-diksinər-kimi-munafiqdənhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/275968/insanlar-lagimdan-diksinər-kimi-munafiqdənMon, 09 Jul 2018 13:04:50 +0300