ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - İslam və başqa dinlər - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Xristianlar, müsəlmanlar və musəvilər birlikdə sülh içində yaşaya bilərlərPeyğəmbərimiz Ərəbistan yarımadasında qanunsuzluğun və nizamsızlığın hakim olduğu bir dövrdə dünyaya gəldi. Lakin qısa müddət ərzində bu regionda gözəl mədəniyyətin yaranmasına səbəb oldu. Quranda bildirilən ədaləti rəhbərlik etdiyi ölkə xalqlarına tətbiq etdi və onlarla hər iki tərəfin də hüquqlarınhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/257801/xristianlar-musəlmanlar-və-musəvilər-birlikdəhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/257801/xristianlar-musəlmanlar-və-musəvilər-birlikdəhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/harun_yahya_2.9.2017.jpgTue, 19 Sep 2017 21:37:00 +0300Darvinizm; “hər şey milyonlarla kortəbii təsadüf nəticəsində yarandı” deyir. Bu elm deyil, bütpərəst dindir. Təsadüf deyən elm olmaz.(A9 TV; 26 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257686/darvinizm;-“hər-sey-milyonlarla-kortəbiihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257686/darvinizm;-“hər-sey-milyonlarla-kortəbiiMon, 18 Sep 2017 00:58:16 +0300Təkamül, ilahı təsadüf olan bütpərəst inancdır.(A9 TV; 24 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257319/təkamul-ilahi-təsaduf-olan-butpərəsthttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257319/təkamul-ilahi-təsaduf-olan-butpərəstSun, 10 Sep 2017 00:20:05 +0300Dindar musəvilərin inandığı və Tövratda bildirilən sionizm, Allahı sevənlərin, Allah dostlarının dünyaya hakim olmasıdır. Dinsiz sionizm anlayışı isə tək bir irqin hakimiyyətini nəzərdə tutur və irq əsaslı bu yanlış anlayış bir çox haqsızlığa səbəb olur.(A9 TV; 19 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257010/dindar-musəvilərin-inandigi-və-tovratdahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/257010/dindar-musəvilərin-inandigi-və-tovratdaWed, 06 Sep 2017 01:19:29 +0300Darvinizm batil bütpərəst dinidir, şeytanın insanlara lağ etməsinin dinidir, darvinizmin keçərliliyinə dair heç bir elmi dəlil yoxdur.(A9 TV; 18 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256976/darvinizm-batil-butpərəst-dinidir-seytaninhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256976/darvinizm-batil-butpərəst-dinidir-seytaninWed, 06 Sep 2017 00:56:10 +0300Fəlsəfə, tarix, arxeologiya, fizika, kimya elmdir, lakin darvinizm təsadüfə əsaslanan bütpərəst inancdır, elmlə əlaqəsi yoxdur.(A9 TV; 17 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256761/fəlsəfə-tarix-arxeologiya-fizika-kimyahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256761/fəlsəfə-tarix-arxeologiya-fizika-kimyaSat, 02 Sep 2017 01:08:41 +0300Biologiya, paleontologiya, fizika, kimya, arxeologiya elmdir, lakin hər şeyə təsadüf deyən təkamül bütpərəst dindir, dəccaliyyətin zorlamasıdır.(A9 TV; 17 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256750/biologiya-paleontologiya-fizika-kimya-arxeologiyahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256750/biologiya-paleontologiya-fizika-kimya-arxeologiyaSat, 02 Sep 2017 01:01:05 +0300Təkamül təsadüfləri bütləşdirmiş bütpərəst dinidir. Bütpərəstlik dininin elmin əsası olduğunu iddia etmək çox böyük cahillikdir.(A9 TV; 15 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256701/təkamul-təsadufləri-butləsdirmis-butpərəst-dinidirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256701/təkamul-təsadufləri-butləsdirmis-butpərəst-dinidirSat, 02 Sep 2017 00:27:43 +0300Bəzi bacı-qardaşlarımız kommunizmin ictimai ədalət tərəfini düşünərək sahiblənirlər, ancaq kommunizmdə ictimai ədalət təzyiqlə, qol gücü ilə, diktatorluqla yaradılmağa çalışılır və ailə, din, namus anlayışları yoxdur. Bu cəhətləri ilə kommunizm, heç bir insanın istəyəcəyi model deyil. İctimai ədalət, müharibələrin bitməsi, sülhün hakim olması və qardaşlığı istəyən hər kəs mehdiyyəti müdafiə etməlidir. Çünki mehdiyyət bütün bunları kamil mənada reallaşdırar. Kommunizm proletar diktatorluğu ilə insanlara dəhşəti yaşadarkən mehdiyyət sevgi ilə ictimai ədaləti hakim edər.(A9 TV; 12 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256675/bəzi-baci-qardaslarimiz-kommunizmin-ictimaihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256675/bəzi-baci-qardaslarimiz-kommunizmin-ictimaiSat, 02 Sep 2017 00:10:29 +0300İngiltərə dərin dövlətinin müdafiə etdiyi rumilik fəlsəfəsi Anadolu mövləviliyi deyil. İçində homoseksuallıq və darvinizm olan fəlsəfədir.(A9 TV; 11 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256397/ingiltərə-dərin-dovlətinin-mudafiə-etdiyihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256397/ingiltərə-dərin-dovlətinin-mudafiə-etdiyiSun, 27 Aug 2017 14:48:28 +0300Ateistlər heç vaxt çəkinməsin, küçədə məni gördükləri zaman da yanıma gəlsinlər. Səmimi olaraq düşüncələrini ifadə etmələrinə hörmət edirəm.(A9 TV; 10 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256385/ateistlər-hec-vaxt-cəkinməsin-kucədəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/256385/ateistlər-hec-vaxt-cəkinməsin-kucədəSun, 27 Aug 2017 14:37:32 +0300Təkamül nəzəriyyəsi bütpərəst dinlər hissəsində geniş şəkildə öyrədilsin. Təsadüfləri elm deyə biologiya dərsində izah etmək doğru olmaz.(A9 TV; 9 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255987/təkamul-nəzəriyyəsi-butpərəst-dinlər-hissəsindəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255987/təkamul-nəzəriyyəsi-butpərəst-dinlər-hissəsindəMon, 21 Aug 2017 02:10:12 +0300Ənənəçi ortodoks anlayışında qadın potensial təhlükə və döyüləbilən varlıq kimi görünür. Bunun nəticəsi qadına zorakılıq olur. Darvinist düşüncə də qadını alçaldır və bir növ heyvan kimi görür. Qadını yarımçıq məxluq kimi görən çirkin zehniyyət dünyaya hakimdir.(A9 TV; 6 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255931/Ənənəci-ortodoks-anlayisinda-qadin-potensialhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255931/Ənənəci-ortodoks-anlayisinda-qadin-potensialMon, 21 Aug 2017 01:30:27 +0300Darvinizmə edilən tənqid eyni zamanda vəhşi kapitalizmə edilən tənqiddir. Hər ikisi də zəif olanın əzilməsini müdafiə edər.(A9 TV; 4 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255904/darvinizmə-edilən-tənqid-eyni-zamandahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255904/darvinizmə-edilən-tənqid-eyni-zamandaMon, 21 Aug 2017 01:11:28 +0300Təkamül nəzəriyyəsinin izah ediləcəyi dərs, bütpərəst dinlərin tarixi ola bilər. Təkamül elm deyil, elmi dərslərdə izah edilə bilməz.(A9 TV; 4 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255883/təkamul-nəzəriyyəsinin-izah-ediləcəyi-dərshttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255883/təkamul-nəzəriyyəsinin-izah-ediləcəyi-dərsMon, 21 Aug 2017 00:58:02 +0300Ateist gənclər xurafat dənizindən və ənənəçi ortodoks sistemin zəhərindən təngə gəliblər. Onlara Quranın aydınlıq ruhu izah edilməlidir.(A9 TV; 2 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255838/ateist-gənclər-xurafat-dənizindən-vəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255838/ateist-gənclər-xurafat-dənizindən-vəMon, 21 Aug 2017 00:08:44 +0300Darvinist düşüncə insanı maddiləşdirər, insana Allahın ruhunu daşıyan varlıq olaraq baxmaz, buna görə də, dəyərsiz görər.(A9 TV; 1 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255474/darvinist-dusuncə-insani-maddiləsdirər-insanahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255474/darvinist-dusuncə-insani-maddiləsdirər-insanaSun, 13 Aug 2017 01:22:48 +0300Çin xalqının böyük əksəriyyəti ateist yetişdirildiyi üçün soyuq, sevgisiz və mərhəmətdən uzaqdır. Onlara İslamı izah edək, bu bəladan xilas edək.(A9 TV; 1 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255466/cin-xalqinin-boyuk-əksəriyyəti-ateisthttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255466/cin-xalqinin-boyuk-əksəriyyəti-ateistSun, 13 Aug 2017 01:18:22 +0300Bəzilərinin; "adam olmaq" dedikləri soyuq, sevgisiz, gizli, qəribə dindir. Dəyərləri İslamdan fərqlidir. Müsəlman üçün isə tək din, əlbəttə ki, İslamdır.(A9 TV; 1 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255459/bəzilərinin;-adam-olmaq-dedikləri-soyuqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255459/bəzilərinin;-adam-olmaq-dedikləri-soyuqSun, 13 Aug 2017 01:13:11 +0300Demək olar ki, heç bir ölkədə "təkamül nəzəriyyəsi elmi deyil, kainatı Allah yaratdı" deyilə bilmir. Adı qoyulmamış darvinist diktatorluq var.(A9 TV; 1 avqust 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255458/demək-olar-ki-hec-birhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/255458/demək-olar-ki-hec-birSun, 13 Aug 2017 01:12:33 +0300