ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - İslam və başqa dinlər - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Biologiya dərsində bütpərəst dini izah edilə bilməz. Bütpərəst din olan darvinizm, dinlər tarixi içərisində izah edilsin, elm kimi izah edilməsinə qarşıyıq.(A9 TV; 3 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252878/biologiya-dərsində-butpərəst-dini-izahhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252878/biologiya-dərsində-butpərəst-dini-izahThu, 13 Jul 2017 11:53:33 +0300Darvinistlər boşuna çırpınırlar. Darvinizm elm kitablarından tamamilə çıxacaq. Təsadüfü büt qəbul edən bu bütpərəst inanc tamamilə dağılacaq.(A9 TV; 2 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252864/darvinistlər-bosuna-cirpinirlar-darvinizm-elmhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252864/darvinistlər-bosuna-cirpinirlar-darvinizm-elmThu, 13 Jul 2017 11:41:52 +0300Şumer əfsanələri, Babil kitabələri təsadüf nəticəsində ortaya çıxmış canlıları izah edir. Təkamül keçmiş sivilizasiyaların bütpərəst dinidir, elm deyildir.(A9 TV; 2 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252860/sumer-əfsanələri-babil-kitabələri-təsadufhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252860/sumer-əfsanələri-babil-kitabələri-təsadufThu, 13 Jul 2017 11:39:24 +0300Batil Misir inancında, şumer dinlərində həmişə təsadüf bütü var. Darvinizm o günlərdən qalan batil inancdır.(A9 TV; 1 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252851/batil-misir-inancinda-sumer-dinlərindəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252851/batil-misir-inancinda-sumer-dinlərindəThu, 13 Jul 2017 08:46:47 +0300Darvinizm elm deyil, təsadüfü büt qəbul edən bütpərəst inancdır.(A9 TV; 1 iyul 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252850/darvinizm-elm-deyil-təsadufu-buthttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252850/darvinizm-elm-deyil-təsadufu-butThu, 13 Jul 2017 08:46:16 +0300Hər ideologiyaya sahib insana hörmət etmək lazımdır. Hər insan inancına görə azad yaşamalıdır. Mövhumatçılıq isə mehriban yanaşmağı bilməz.(A9 TV; 28 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252281/hər-ideologiyaya-sahib-insana-horməthttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/252281/hər-ideologiyaya-sahib-insana-hormətFri, 07 Jul 2017 09:27:04 +0300Dəccaliyyət qadınları kişi etmək, kişiləri də qadın etmək istəyir. Buna görə də, dünyaya homoseksuallığı yaymağa çalışırlar. Dünyanın bir çox ölkəsində homoseksuallığı insanlara zorla qəbul etdirirlər. Qurana görə çirkin hərəkət olan bu haramın yayılması dəhşət vericidir. Homoseksuallıq Quranda, Tövratda və İncildə Allahın haram etdiyi çox çirkin azğınlıqdır. İnsanlara bunu zorla qəbul etdirmək zülmdür.(A9 TV; 23 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251963/dəccaliyyət-qadinlari-kisi-etmək-kisilərihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251963/dəccaliyyət-qadinlari-kisi-etmək-kisiləriTue, 04 Jul 2017 16:58:55 +0300Təkamül Şumerlərdən gələn bütpərəst düşüncədir. Bu bütpərəst inancını elm adı altında gənclərə zorla qəbul etdirmək qəbuledilməzdir.(A9 TV; 22 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251945/təkamul-sumerlərdən-gələn-butpərəst-dusuncədirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251945/təkamul-sumerlərdən-gələn-butpərəst-dusuncədirTue, 04 Jul 2017 16:47:43 +0300Homoseksuallıq bütün dinlərdə haramdır. Bütün dinlərin mənsubları bu əxlaqi pozulmaya qarşı ortaq elmi tədbir almalıdır.(A9 TV; 22 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251926/homoseksualliq-butun-dinlərdə-haramdir-butunhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251926/homoseksualliq-butun-dinlərdə-haramdir-butunTue, 04 Jul 2017 16:38:37 +0300Homoseksuallıq Qurana görə haramdır. Bu çirkin hərəkəti müdafiə edənlər gənclərimizin necə bir mühitdə yetişməsini istədiklərini düşünməlidirlər. Homoseksuallığın səbəb olduğu ictimai təxribatı aradan qaldırmaq mümkün olduğu halda, bu çirkinliyi təşviq etmək çox böyük vicdansızlıq və günahdır.(A9 TV; 22 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251925/homoseksualliq-qurana-gorə-haramdir-buhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251925/homoseksualliq-qurana-gorə-haramdir-buTue, 04 Jul 2017 16:38:11 +0300Allah Quranda homoseksuallığın iyrənc hərəkət olduğunu bildirmişdir. Biz cəmiyyəti bu əxlaqsızlıq məsələsində xəbərdar etməklə məsuluq.(A9 TV; 22 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251924/allah-quranda-homoseksualligin-iyrənc-hərəkəthttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251924/allah-quranda-homoseksualligin-iyrənc-hərəkətTue, 04 Jul 2017 16:37:05 +0300Darvinizm xurafatdır, bütpərəst inancıdır. Darvinizm gənclərə tarix dərsində “keçmiş dövrlərin batil dinləri” başlığı altında izah edilə bilər.(A9 TV; 21 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251904/darvinizm-xurafatdir-butpərəst-inancidir-darvinizmhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251904/darvinizm-xurafatdir-butpərəst-inancidir-darvinizmTue, 04 Jul 2017 16:26:03 +0300Darvinizm elmi düşüncə deyil. Keçmiş bütpərəst dinlərdə olan bütpərəst inancdır. Gənclərə elm olaraq öyrədilməsi doğru deyil.(A9 TV; 16 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251820/darvinizm-elmi-dusuncə-deyil-kecmishttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251820/darvinizm-elmi-dusuncə-deyil-kecmisTue, 04 Jul 2017 15:36:55 +0300Hər insan hər mühitdən, hər düşüncədən insanla görüşər, danışar, fikir alar. Bunu anormal qarşılamaq çox yanlışdır.(A9 TV; 10 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251674/hər-insan-hər-muhitdən-hərhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251674/hər-insan-hər-muhitdən-hərMon, 03 Jul 2017 16:53:39 +0300Xristianların, musəvilərin qorunması Allahın əmridir. Ateistlərin və dinsizlərin də fikirlərinə hörmət göstərmək İslamın tələbidir.(A9 TV; 6 iyun 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251619/xristianlarin-musəvilərin-qorunmasi-allahin-əmridirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251619/xristianlarin-musəvilərin-qorunmasi-allahin-əmridirMon, 03 Jul 2017 15:35:57 +0300Şirkdən fayda təmin edəcəyini düşünən mütləq bəla və uğursuzluqla qarşılaşar. Allahdan deyil, insanlardan ümid etmək o insanı bütləşdirməkdir. Allahın yerinə haşa başqa insanları və ya əşyaları büt qəbul edən bu bütün altında əzilər. Allah mütləq uğursuzluq verər.(A9 TV; 25 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251256/sirkdən-fayda-təmin-edəcəyini-dusunənhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/251256/sirkdən-fayda-təmin-edəcəyini-dusunənThu, 29 Jun 2017 08:43:12 +0300Ən mühüm büt darvinizmdir. Kommunizm, faşizm, terror və zorakılıq darvinizm üzərində qurulub. Darvinizm bitdikdə bunlar da bitər.(A9 TV; 17 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250207/Ən-muhum-but-darvinizmdir-kommunizmhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250207/Ən-muhum-but-darvinizmdir-kommunizmSun, 11 Jun 2017 16:28:55 +0300Darvinist təhsil dəstə-dəstə kommunistlərin yetişməsinə səbəb olur. Təhsil müəssisələrində təsadüf izah edilir. Kommunizmin fəlsəfi təməli gənclərə öyrədilir. Əhəmiyyətli olan bataqlığı qurutmaqdır, ağcaqanadlarla mübarizə aparmaq deyil. Darvinist təhsil terrorist kommunist yetişdirən bir bataqlıqdır.(A9 TV; 17 may 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250205/darvinist-təhsil-dəstə-dəstə-kommunistlərinhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/250205/darvinist-təhsil-dəstə-dəstə-kommunistlərinSun, 11 Jun 2017 16:27:22 +0300Amerikanın görə bilmədiyi PKKhttp://adnanoktar.az/az/Veb-saytlar/248730/amerikanin-gorə-bilmədiyi-pkkhttp://adnanoktar.az/az/Veb-saytlar/248730/amerikanin-gorə-bilmədiyi-pkkhttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/5-web-siteleri/abd-bilmedigi-pkk.jpgThu, 25 May 2017 09:20:11 +0300Paleontologiya elmdir, darvinizm isə bütpərəst cəfəngiyatdır. Fizika, kimya, geologiya elmdir, darvinizm isə xurafatdır, bütpərəst dindir.(A9 TV; 29 aprel 2017)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247792/paleontologiya-elmdir-darvinizm-isə-butpərəsthttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/247792/paleontologiya-elmdir-darvinizm-isə-butpərəstTue, 16 May 2017 10:30:15 +0300