ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Türk-İslam Birliyi - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Küfrü yaradan Allah əksini də yaradır. İnsanlar küfrlə dünyanın necə qorxunc olduğunu gördülər. İndi sıra Mehdiyyətdə. Normalda insanların qorxu hiss etmədən hüzur içində yaşamaları lazımdır. İnsanların üzərindəki bu qorxunu qaldıracaq sistemə Mehdiyyət deyirik. Allahın izni ilə 3-5 il içində Mehdiyyəti görəcəyik.(A9 TV; 9 may 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273828/kufru-yaradan-allah-əksini-dəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273828/kufru-yaradan-allah-əksini-dəThu, 10 May 2018 23:19:24 +0300Allah dünyanı Mehdiyyətlə sükunətə qovuşduracaq. Bir dəfə və son dəfə inşaAllah.(A9 TV; 5 may 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273660/allah-dunyani-mehdiyyətlə-sukunətə-qovusduracaqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273660/allah-dunyani-mehdiyyətlə-sukunətə-qovusduracaqTue, 08 May 2018 16:22:58 +0300Müsəlmanların edəcəyi üç kəlməni söyləməkdir: "İslam Birliyini istəyirəm" deyəcəklər. Liviya, Suriya, Misir, İraq yerlə bir oldu, müsəlmanlar hələ də İslam Birliyindən heç bəhs etmirlər. İslam Birliyi əsas çözümdür amma demək olar kimsə həqiqi çözümün üzərində dayanmır.(A9 TV; 4 may 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273581/musəlmanlarin-edəcəyi-uc-kəlməni-soyləməkdirhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273581/musəlmanlarin-edəcəyi-uc-kəlməni-soyləməkdirSun, 06 May 2018 13:34:50 +0300İslam Birliyi, biz bir araya dostluq üçün, sevgi üçün, qardaşlıq üçün, müharibələri dayandırmaq üçün gəldik mənasında olacaq. Biz irq əsaslı birlik arzusunda deyilik. Döyüşə arxalanan birliklər faciə olar, bunu əsla qəbul etmərik. Həmişə sevgi, həmişə dostluq, həmişə qardaşlıq əsas olacaq.(A9 TV; 29 aprel 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273473/islam-birliyi-biz-bir-arayahttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273473/islam-birliyi-biz-bir-arayaThu, 03 May 2018 14:11:39 +0300İslam Birliyinin meydana gəlməsi digər ölkələr üzərində hökmranlıq qurmaq məqsədli deyil. İslam ölkələrinin bir araya gəlməsi müharibəni, münaqişəni dayandırmaq məqsədli olacaq. İslam Birliyi qüvvət nümayişi şəklində olmayacaq. Sevgi, sülh və güvən nümayişi şəklində olacaq. Hər yeri sakitləşdirən, hər yeri mülayimləşdirən müsbət güc olacaq.(A9 TV; 21 aprel 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273216/islam-birliyinin-meydana-gəlməsi-digərhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273216/islam-birliyinin-meydana-gəlməsi-digərSun, 22 Apr 2018 21:32:19 +0300Tayyib hocamdan xahiş edirik İslam Birliyi çağırışını həmişə gündəmdə saxlasın. Hal-hazırda İslam ümməti ümumi olaraq sahibsiz vəziyyətdədir. Demək olar ki, hər ölkə yalnız öz dərdindədir. Türkiyə bütün müsəlmanlara sahib çıxacaq tək ölkədir. İslam Birliyini həmişə gündəmdə saxlasaq ilk başda reaksiya verməmiş kimi görünsələr belə mütləq sonunda gözəl hadisələr olacaqdır.(A9 TV; 18 aprel 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273145/tayyib-hocamdan-xahis-edirik-islamhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273145/tayyib-hocamdan-xahis-edirik-islamSat, 21 Apr 2018 12:48:56 +0300İslam Birliyi, "birləşib digər ölkələri təhkim edəcəyik" deyil, birləşib dünyaya sülh, sevgi, dostluq gətirmək üçündür(A9 TV; 17 aprel 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273141/islam-birliyi-birləsib-digər-olkələrihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/273141/islam-birliyi-birləsib-digər-olkələrihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/66-adnan-oktar-diyor-ki/03_Adnan-Oktar.jpgSat, 21 Apr 2018 12:45:18 +0300Önümüzdəki günlərdə dünya miqyasında çox böyük hadisələrlə qarşılaşa bilərik. Narahat olmaq müsəlmanlara yaraşmaz. Sonunda İslam Günəşi mütləq doğulacaq, İslam əxlaqı dünyaya hakim olacaq.(A9 TV; 11 aprel 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272933/onumuzdəki-gunlərdə-dunya-miqyasinda-coxhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272933/onumuzdəki-gunlərdə-dunya-miqyasinda-coxFri, 13 Apr 2018 18:59:29 +0300Nur surəsinin 55-ci ayəsi İslam əxlaqının hakimiyyətini və Mehdiyyəti birbaşa izah edən ayədir. Allah ayədə, daha əvvəl Hz. Süleymana, Zülqərneynə necə dünya hakimiyyəti verdisə, bənzər şəkildə İslam əxlaqını da dünyaya hakim edəcəyini bildirmişdir. İslam bütün dünyaya hakim olduğunda müsəlmanların mənəvi lideri olan adam da Mehdidir. Bu səbəbdən Nur surəsi 55-ci ayəsi Mehdiyyəti izah edən ayədir.(A9 TV; 11 aprel 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272929/nur-surəsinin-55-ci-ayəsihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272929/nur-surəsinin-55-ci-ayəsiFri, 13 Apr 2018 18:57:43 +0300Tayyib hocamın Allah yolunu açmış, böyük vizyonla irəliləyir maşaAllah. Allahın izni ilə İttihadı İslamın qurulmasına vəsilə olacaq.(A9 TV; 25 mart 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272590/tayyib-hocamin-allah-yolunu-acmishttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272590/tayyib-hocamin-allah-yolunu-acmisSun, 01 Apr 2018 14:02:19 +0300Baş nazirimiz Cənab Tayyib Ərdoğan Bədiüzzaman həzrətlərinin ifadəsində olduğu kimi İslam Birliyini özünə dayaq nöqtəsi etmişdirƏzəmətli, bəxtsiz bir qitənin; şanlı, bədbəxt bir dövlətin; dəyərli, sahibsiz bir qövmün çarəsi İslam Birliyidir. (Mektubat, səhifə 452-HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ) … İnşaAllah Birləşmiş İslam dövlətləri də meydana gələcək və İslamiyyət dünyaya hakim və hökmran olacaqdır.http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272319/bas-nazirimiz-cənab-tayyib-Ərdoganhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272319/bas-nazirimiz-cənab-tayyib-ƏrdoganTue, 27 Mar 2018 21:44:05 +0300Quran əxlaqının dünya hakimiyyətinə işarə edən ayələr və əbcəd dəyərləri1. Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqlahttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272182/quran-əxlaqinin-dunya-hakimiyyətinə-isarəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272182/quran-əxlaqinin-dunya-hakimiyyətinə-isarəThu, 22 Mar 2018 18:56:26 +0200Hz. Mehdi (ə.s) dövründə məscidlər böyük və bəzəkli olacaq, ancaq içində Quran əxlaqından və İslam Birliyinin əhəmiyyətindən bəhs edilməyəcəkAllahın elçisi dedi: “O zaman MƏSCİDLƏR GÖZƏL VƏ BÖYÜK OLACAQ, AMMA ÖNDƏRLİKDƏN VƏ AYDINLIQDAN MƏHRUM OLACAQLAR”. (Bihar-ül Envar, cild 2, səhifə 190.)http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272175/hz-mehdi-(əs)-dovrundə-məscidlərhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272175/hz-mehdi-(əs)-dovrundə-məscidlərThu, 22 Mar 2018 18:33:32 +0200Mehdiyyət dövrü savabın əziyyət cəhətdən ən çox azaldığı amma Allah eşqi və iman yüksəkliyi cəhətdən ən çox artdığı dövrdür. Çünki Mehdiyyətin tam yaşandığı dövrdə hər şey rahat olacaq. Dəccal olmayacaq, münafiq olmayacaq, bəlalar, dərdlər olmayacaq. Amma rahatlıq, dostluq, qardaşlıq göylərə çıxacaq. İnsanlar nemətlərin sevincindən havalara uçacaqlar. Bu səbəbdən Mehdi dövründə savab əziyyət cəhətdən az olacaq amma insanlardakı Allah sevgisi çox yüksək olacaq, Aynəl-yaxın çox yüksək iman meydana gələcək. İnsanlar əziyyətə görə deyil, iman yüksəkliyindən, Allah eşqinin yüksəkliyindən çox savab alacaqlar. Tarixdə görülməmiş dərəcədə yüksək Allah eşqi olacaq dünyada. Savabın əziyyət cəhətdən ən çox yüksəldiyi dövr isə Hz. İsa və Hz. Mehdi vəfat etdikdən sonra, yəni 1542-ci ildən sonra olacaq. O dövrdə İslam aləmində artıq pozulma başlayacaq. Dözümü mümkün olmayan həyat olacaq. Çox çətin imtahanlar olacaq. Amma savabı da əziyyət cəhətdən bir o qədər çox olacaq inşaAllah.(A9 TV; 16 mart 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272146/mehdiyyət-dovru-savabin-əziyyət-cəhətdənhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272146/mehdiyyət-dovru-savabin-əziyyət-cəhətdənMon, 19 Mar 2018 19:57:00 +0200Tayyib hocam millətin lideri, cumhurun başı olaraq çox vicdanlı, ağıllı və dürüst hərəkət edir. Bəzilərinin yersiz narahatlıqları çox gərəksiz. Tayyib hocam mərddir, cavandır, İslam Birliyinə aşiqdir.(A9 TV; 11 mart 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272022/tayyib-hocam-millətin-lideri-cumhurunhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/272022/tayyib-hocam-millətin-lideri-cumhurunSat, 17 Mar 2018 18:22:25 +02002023-ci ildə Allahın izni ilə, Türkiyə və İslam aləmi çox aydınlıq dövrə girmiş olacaq.(A9 TV; 27 fevral 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/271425/2023-ci-ildə-allahin-iznihttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/271425/2023-ci-ildə-allahin-izniThu, 01 Mar 2018 19:13:38 +0200Darvinizmi elmi olaraq yerlə bir edən, İslam Birliyinin şübhəsiz reallaşacağını izah edən, İsa Məsih və Mehdini şövqlə gözləyən, qadınlara bu qədər dəyər verən, ənənəçi Ortodoks sistemin əsas ziddiyyətlərini Quran ilə ortaya qoyan, Qurandan heç vaxt güzəştə getməməyə diqqət göstərən, pul qarşılığı dinin təbliğ edilməyəcəyini izah edən, İslam əxlaqının dünyaya hakim olacağını müjdələyən tək cəmiyyət bizik.(A9 TV; 14 fevral 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/270719/darvinizmi-elmi-olaraq-yerlə-birhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/270719/darvinizmi-elmi-olaraq-yerlə-birFri, 16 Feb 2018 17:40:44 +0200Qadınlar həqiqi mənada Mehdi dövründə azad olacaqdır. (Əmirəl-möminin Əli buyurdu: Qaim Mehdi qalxdığı zaman göy yağışını yağdıracaq, yer əkinlərini cücərdəcək, insanların qəlbindən kin, həsəd, düşmənçilik çıxacaq, yırtıcı heyvanlar əhliləşəcək, HƏTTA BİR QADIN İRAQDAN ŞAMA TƏKBAŞINA SƏYAHƏT EDƏCƏK AYAĞI OTLARA, YAŞILLIQLARA DƏYƏCƏK, BAŞINDA ZİNƏTİ OLACAQ, LAKİN NƏ ZƏRƏR GÖRƏCƏK, NƏ DƏ QORXU DUYACAQ. (Kitabul Cifr, İmam Əli, səh. 475)(A9 TV; 11 fevral 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/270580/qadinlar-həqiqi-mənada-mehdi-dovrundəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/270580/qadinlar-həqiqi-mənada-mehdi-dovrundəWed, 14 Feb 2018 16:30:44 +0200Taledə nə vardırsa o olacaq inşaAllah. İmam Mehdi zühur etmədən dünyada sülh, hüzur, sükunət olmayacaq. Allah tezliklə hz. Mehdi (ə.s)-ı və hz. İsa (ə.s)-ı, o gözəl Peyğəmbəri zahir etsin. Başqa qurtuluş yoxdur.(A9 TV; 8 fevral 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/270552/taledə-nə-vardirsa-o-olacaqhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/270552/taledə-nə-vardirsa-o-olacaqWed, 14 Feb 2018 16:16:45 +0200İnsanlar önümüzdəki illərdə çoxlu möcüzə ilə qarşılaşacaqlar. Bu vəziyyət həmin dövrdə yaşayan gənclər üçün çox böyük nemətdir. Hz. İsa və hz. Mehdini görəcəklər, müqəddəs sandıq tapılacaq, müqəddəs əmanətləri görəcəklər, Kəbənin altındakı xəzinələr üzə çıxacaq, Nəmrudun məzarı açılacaq və orada bütün gizli məlumatlar ortaya çıxacaq, Misirin bütün sirləri açıqlanacaq. Ağlın ixtiyarı yox olmayacaq, lakin 3-5-10 ilə çox möcüzəvi hadisələr olacaq.(A9 TV; 6 fevral 2018)http://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/270534/insanlar-onumuzdəki-illərdə-coxlu-mocuzəhttp://adnanoktar.az/az/Adnan-Oktar-deyir-ki/270534/insanlar-onumuzdəki-illərdə-coxlu-mocuzəWed, 14 Feb 2018 13:25:58 +0200