MP3 Yanında mp3 işarəsi olan əsərlərimiz səslidir
MP4 Yanında mp4 işarəsi olan əsərlərimizi izləyə bilərsiniz

Məqalələr

 
Əsərin adı
Format      
 
101-200 / Cəmi: 226
101

Darvinizmin hay-küy salma və təbliğat üsulları

İndir kapak
resmi büyüt
102

Elektrik cərəyanı əmələ gətirən hüceyrələr

İndir kapak
resmi büyüt
103

Uçan balıqlar darvinist fərziyyələrin məhsulu olmadı

İndir kapak
resmi büyüt
104

Dənizdə yaşayan canlıları birləşdirən ortaq xüsusiyyətlər

İndir kapak
resmi büyüt
105

Atın təkamülü saxtakarlıqdır

İndir kapak
resmi büyüt
106

NEBRASKA ADAMI SAXTAKARLIĞI

İndir kapak
resmi büyüt
107

SƏNAYE KƏPƏNƏKLƏRİ İDDİASI SAXTAKARLIQDIR

İndir kapak
resmi büyüt
108

Hegelin rüşeym rəsimləri saxtakarlıqdır

İndir kapak
resmi büyüt
109

Saxta din: Darvinizm

İndir kapak
resmi büyüt
110

ZÜLALLARA ÇEVRİLƏN CANSIZ ATOMLARIN QÜSURSUZ DİZAYNI

İndir kapak
resmi büyüt
111

Bədənimizdəki idarə mərkəzi: beyin

İndir kapak
resmi büyüt
112

“Haqsızlığa məruz qalmış Darvin” fikrinin təbliğatı sadəcə bir oyundur

İndir kapak
resmi büyüt
113

Quran elmə yol göstərir

İndir kapak
resmi büyüt
114

Darvinist jurnalların nəşrləri niyə bir-bir dayanır?

İndir kapak
resmi büyüt
115

Meymun və insan genomunun 99 % oxşarlıq təşkil etdiyi və bunun təkamül nəzəriyyəsini sübut etdiyi iddiası nə üçün doğru deyil?

İndir kapak
resmi büyüt
116

Ölümə tələsən erkək arılar

İndir kapak
resmi büyüt
117

Təbiətdəki memarlar

İndir kapak
resmi büyüt
118

Darvinizm fitnəsinin dünyaya gətirdiyi zərər artıq darvinistlər tərəfindən də etiraf edilir -2-

İndir kapak
resmi büyüt
119

Bioloji mina axtaranlar: bal arıları

İndir kapak
resmi büyüt
120

Kor memarlar: termitlər

İndir kapak
resmi büyüt
121

Bir ünsiyyət anının hekayəsi

İndir kapak
resmi büyüt
122

Toxum möcüzəsi

İndir kapak
resmi büyüt
123

Qüsursuz manevr qabiliyyəti olan əllər

İndir kapak
resmi büyüt
124

Canlılardakı fədakarlıq

İndir kapak
resmi büyüt
125

Bitkilərin böcəkləri mülayim qarşılaması

İndir kapak
resmi büyüt
126

Allahın yaratma sənətinin təzahürü: pətək

İndir kapak
resmi büyüt
127

Yer kürəsindəki temperatur tarazlığını yaradan Allahdır

İndir kapak
resmi büyüt
128

YARPAQ KƏSƏN QARIŞQALAR: ATDALAR

İndir kapak
resmi büyüt
129

Təbiətdəki ötürücü mexanizmlər və reaktiv mühərriklər

İndir kapak
resmi büyüt
130

Canlılardakı ibrətamiz xüsusiyyətlər

İndir kapak
resmi büyüt
131

SUYUN AXICILIQ QABİLİYYƏTİ HƏYATIMIZ ÜÇÜN ƏN UYĞUN ŞƏKİLDƏ YARADILIB

İndir kapak
resmi büyüt
132

Qızıl nisbətlə bağlı mühüm məlumatlar

İndir kapak
resmi büyüt
133

ARILAR ARI ŞANINI NECƏ HAZIRLAYIRLAR?

İndir kapak
resmi büyüt
134

TEXNOLOGİYANIN ƏLDƏ EDƏ BİLMƏDİYİ DİZAYN: İNSAN YERİŞİ

İndir kapak
resmi büyüt
135

YARPAQLARDAKI MİKROSKOPİK FABRİK

İndir kapak
resmi büyüt
136

Möcüzənin adı - Günəş sistemi

İndir kapak
resmi büyüt
137

MİSİRDƏKİ QARIŞIQLIQLARIN YEGANƏ HƏLLİ DARVİNİST ZEHNİYYƏTİN ORTADAN QALXMASI VƏ İSLAM BİRLİYİNİN REALLAŞDIRILMASIDIR

İndir kapak
resmi büyüt
138

KÖÇƏRİ QUŞLARDAKI ÜSTÜN DİZAYN NÜMUNƏLƏRİ

İndir kapak
resmi büyüt
139

GÖRÜNƏN İŞIQ MÖCÜZƏSİ

İndir kapak
resmi büyüt
140

ELEKTRİK CƏRƏYANLARINA HƏSSAS KÖPƏK BALIQLARI

İndir kapak
resmi büyüt
141

BAYQUŞUN UÇUŞUNDAKI MÜKƏMMƏLLİK

İndir kapak
resmi büyüt
142

BAXIB GÖRMƏDİKLƏRİMİZ – 17 –

İndir kapak
resmi büyüt
143

BAXIB GÖRMƏDİKLƏRİMİZ – 16 –

İndir kapak
resmi büyüt
144

BAXIB GÖRMƏDİKLƏRİMİZ -15-

İndir kapak
resmi büyüt
145

Yer kürəsinin mövqeyi

İndir kapak
resmi büyüt
146

QANIN ORQANİZMİMİZDƏKİ FUNKSİYALARI

İndir kapak
resmi büyüt
147

Öz-özünü təmir edən yeganə orqan: Qaraciyər

İndir kapak
resmi büyüt
148

CANLILARDAKI ANTİFRİZ SİSTEMİ

İndir kapak
resmi büyüt
149

MÜSƏLMAN YARADILIŞCILAR DARVİN ƏLEYHİNƏ FRANSA SƏYAHƏTİNDƏ (İNGILTƏRƏ - REUTERS – 16 MAY 2011)

İndir kapak
resmi büyüt
150

AVROPA İMPERİALİZMİNİN DARVİNİST TƏMƏLLƏRİ

İndir kapak
resmi büyüt
151

FAŞİZMİN SƏSSİZ YÜKSƏLİŞİ

İndir kapak
resmi büyüt
152

AVROPA MÜSTƏMLƏKƏÇİLİYİNİN MƏNŞƏYİ

İndir kapak
resmi büyüt
153

İMPERIALİZMİN QAYNAĞI: DARVİNİZM

İndir kapak
resmi büyüt
154

HƏRTƏRƏFLİ MÜTƏXƏİSLƏR: KOALALAR

İndir kapak
resmi büyüt
155

OKEANIN DƏRİNLİKLƏRİNDƏ NƏLƏR OLUR?

İndir kapak
resmi büyüt
156

DARVİNİSTLƏR TƏSADÜFLƏRİ MÖCÜZƏLƏR YARADAN SAXTA İLAH KİMİ GÖSTƏRMƏYƏ ÇALIŞIRLAR (ALLAHI TƏNZİH EDİRİK)

İndir kapak
resmi büyüt
157

İLK NƏFƏSDƏN ƏVVƏL HAZIRLIQ

İndir kapak
resmi büyüt
158

YAŞAYAN MAŞIN: İNSAN

İndir kapak
resmi büyüt
159

DƏNİZ MƏMƏLİLƏRİ

İndir kapak
resmi büyüt
160

Çətin şəraitdə rahat yaşaya bilən bitkilər

İndir kapak
resmi büyüt
161

Darvinistlər niyə hələ də saxta dino-quş hekayələrinə müraciət edirlər

İndir kapak
resmi büyüt
162

Darvinistlər kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edirlər

İndir kapak
resmi büyüt
163

DARVİNİSTLƏR TƏKAMÜL ƏLEYHİNƏ OLAN İNANCLARI MƏNTİQƏ ZİDD OLDUĞUNU TƏLQİN ETMƏYƏ ÇALIŞIRLAR

İndir kapak
resmi büyüt
164

DARVİNİSTLƏR VİZUAL TƏLQİNLƏRLƏ SAXTAKARLIQLARINI YAYMAĞA ÇALIŞIRLAR

İndir kapak
resmi büyüt
165

Darvinistlər insanlara ''məsuliyyətsizlik'' təlqini verirlər

İndir kapak
resmi büyüt
166

Dəccalın oyunu sona çatdı -2

İndir kapak
resmi büyüt
167

Dəccalın oyunu sona çatdı-1

İndir kapak
resmi büyüt
168

Darvinizm separatçı terrorizmin qaynağıdır

İndir kapak
resmi büyüt
169

TƏKAMÜLÜN MEXANİZMLƏRİ XƏYALİDİR

İndir kapak
resmi büyüt
170

TƏKAMÜLÜN, CANLILAR ALƏMİNİN ORTAYA ÇIXMASINA CAVABI YOXDUR

İndir kapak
resmi büyüt
171

TƏKAMÜLÇÜLƏRİN QALIQLARI XARAKTERİZƏ ETMƏLƏRİ BİRTƏRƏFLİ VƏ HİYLƏGƏR ÜSLUBDADIR

İndir kapak
resmi büyüt
172

TƏKAMÜLÇÜLƏRİN GÖSTƏRDİKLƏRİ SÜBUTLAR SAXTADIR

İndir kapak
resmi büyüt
173

TƏKAMÜL AĞILA VƏ MƏNTİQƏ ZİDD NƏZƏRİYYƏDİR

İndir kapak
resmi büyüt
174

TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN İDDİA ETDİYİ SUDAN QURUYA KEÇİDƏ AİD HEÇ BİR DƏLİL YOXDUR

İndir kapak
resmi büyüt
175

TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİ YALNIZ MATERİALİST BİR ZƏRURƏTDİR

İndir kapak
resmi büyüt
176

TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİ YALNIZ BİR ALDATMADIR

İndir kapak
resmi büyüt
177

TƏKAMÜL DARVİNİN TƏXƏYYÜLÜNƏ ƏSASLANIR

İndir kapak
resmi büyüt
178

Termodinamikanın ikinci qanunu təkamül nəzəriyyəsini təkzib edir

İndir kapak
resmi büyüt
179

RNT dünyası da ssenaridən ibarətdir

İndir kapak
resmi büyüt
180

Müasir insanın tarixi daha qədimdir

İndir kapak
resmi büyüt
181

MOLEKULLARDA TƏKAMÜL İMKANSIZDIR

İndir kapak
resmi büyüt
182

QUŞLARIN VƏ MƏMƏLİLƏRİN TƏKAMÜLÜ SSENARİDİR

İndir kapak
resmi büyüt
183

Fosillər təkamül nəzəriyyəsini təkzib edir

İndir kapak
resmi büyüt
184

QADIN DÜŞMƏNLİYİNİN DARVİNİST MƏNŞƏYİ

İndir kapak
resmi büyüt
185

Faşizmin qadın düşmənliyi

İndir kapak
resmi büyüt
186

DNT TƏKAMÜLÜ ÇÜRÜDƏN MÖCÜZƏVİ MOLEKULDUR

İndir kapak
resmi büyüt
187

Təkamülçülərin əsassız iddiaları

İndir kapak
resmi büyüt
188

CANLILARDAKI MÜKƏMMƏL DİZAYN TƏSADÜFLƏ İZAH EDİLƏ BİLMƏZ

İndir kapak
resmi büyüt
189

Canlılar birdən-birə və mükəmməl şəkildə yaranıblar

İndir kapak
resmi büyüt
190

İnananlara düşən məsuliyyət

İndir kapak
resmi büyüt
191

Terrorun kütlə psixologiyası

İndir kapak
resmi büyüt
192

Fəzadakı göy cisimləri arasındakı məsafə Allah`ın elmi ilə nizamlanmışdır

İndir kapak
resmi büyüt
193

Allah`ın yaratma sənətinin bir nümunəsi: Əzələ və sümük

İndir kapak
resmi büyüt
194

TƏK İLAHIN ALLAH OLDUĞUNU HEÇ VAXT UNUTMAYIN

İndir kapak
resmi büyüt
195

Dəccal sistemi İsa Məsih (ə.s) və Hz. Mehdinin (ə.s) zühuru üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır

İndir kapak
resmi büyüt
196

Bal arıları

İndir kapak
resmi büyüt
197

Kamil iman

İndir kapak
resmi büyüt
198

Həşəratların üstün uçuş sistemləri

İndir kapak
resmi büyüt
199

RƏDDİN ARDINDAN QƏBUL

İndir kapak
resmi büyüt
200

Axır zamanda cinayətlərin artması və dünyadakı zülm əvvəllər olmadığı qədər çox olacaq

İndir kapak
resmi büyüt
 
Eseri internet sayfası olarak izleyin.
Kitabı satın alın
Şərhlər
«, 2, 3, 9, A, B, Ç, D, E, Ə, F, G, H, İ, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z
 
101-200 / Cəmi: 226
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."