MP3 Yanında mp3 işarəsi olan əsərlərimiz səslidir
MP4 Yanında mp4 işarəsi olan əsərlərimizi izləyə bilərsiniz

Quran təfsiri

 
Əsərin adı
Format      
 
1-100 / Cəmi: 901
1

İsra surəsinin 106, 107-ci ayələrinin təfsiri (9 iyun 2014-ci il tarixli söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
2

Mömün surəsi, 4-5, 8-13 ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
3

Yusif surəsi, 1-22 ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
4

Nəhl surəsi, 61-68 ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
5

Hud surəsi, 109-117 ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
6

Tariq Suresi, 1-17 ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
7

Qiyamət surəsi, 1-25 ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
8

Maidə surəsi 44, 47, 46, 49, 48, 56, 57-ci ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
9

Furqan surəsi, 2,7, 30-31, 25-28, 41, 33, 52-ci ayələrinin təfsiri.

İndir kapak
resmi büyüt
10

Məryəm surəsi, 66-76-cı ayələrinin təfsiri.

İndir kapak
resmi büyüt
11

Cin surəsi, 1-16-cı ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
12

Yusif surəsi, 87-95, 83-87 ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
13

Taha surəsi, 83, 124-cü ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
14

Fələq surəsi, 1-5-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
15

Məsəd surəsi, 1-5-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
16

Nəsr surəsi, 1-3-cü ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
17

Kövsər surəsi, 1-3-cü ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
18

Maun surəsi, 1-7-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
19

Rum surəsi, 30, 32-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
20

Məryəm surəsi, 30-33, 35, 48, 46-47-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
21

İbrahim surəsi, 7-8, 10, 13-14-cü ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
22

Hud surəsi, 109-cu ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
23

Qəsas surəsi, 37-41-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
24

Sad surəsi, 28, 32-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
25

Yunis surəsi, 82, 86-cı ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
26

Ənam surəsi, 48-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
27

İsra surəsi, 4-7-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
28

Nəhl surəsi, 120-121, 123, 125, 127-128-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
29

Zuxruf surəsi, 23-31-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
30

Kəhf surəsi, 105-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
31

İbrahim surəsi, 34- cü ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
32

Rad surəsi, 11, 7-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
33

Əraf surəsi, 157-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
34

Zumər surəsi, 27-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
35

Zumər surəsi, 22-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
36

Ənkəbut surəsi, 20-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
37

Hud surəsi, 117-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
38

Nur surəsinin 22-25-ci ayələrinin təfsiri (24 dekabr 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
39

İsra surəsinin 1-ci və 7-ci ayələrinin təfsiri (27 dekabr 2010-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
40

Zəriyət surəsinin 10-cu ayəsinin təfsiri (10 dekabr 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
41

Rum surəsinin 42-45-ci, 47-ci, 51-53-cü ayələrinin təfsiri (10 dekabr 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
42

Məryəm surəsinin 30-35-ci, 37-ci və 28-ci ayələrinin təfsiri (26 dekabr 2010-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
43

Furqan surəsinin 56-cı, 57-ci, 68-73-cü ayələrinin təfsiri (10 dekabr 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
44

Hud surəsinin 102-ci və 105-ci ayələrinin təfsiri (10 dekabr 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
45

Ənam surəsinin 105-108-ci və 112-ci ayələrinin təfsiri (10 dekabr 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
46

Məryəm surəsinin 58-ci, 59-cu, 56-cı, 30-cu, 33-cü və 34-cü ayələrinin təfsiri (22 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
47

Yusif surəsinin 66-cı və 67-ci ayələrinin təfsiri (21 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
48

Tövbə surəsinin 87-91-ci və 93-cü ayələrinin təfsiri (21 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
49

Nəhl surəsinin 65-ci və 71-ci ayələrinin təfsiri (20 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
50

Hud surəsinin 117-ci ayəsinin təfsiri (20 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
51

Tövbə surəsinin 121-ci ayəsinin təfsiri (20 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
52

Ənkəbut surəsinin 31-ci ayəsinin təfsiri (19 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
53

Furqan surəsinin 33-cü ayəsinin təfsiri (19 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
54

Nur surəsinin 55-57-ci ayələrinin təfsiri (19 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
55

Rad surəsinin 32-ci, 29-cu, 36-cı və 35-ci ayələrinin təfsiri (19 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
56

Tövbə surəsinin 100-cü ayəsinin təfsiri (19 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
57

Muminun surəsinin 111-ci, 110-cu və 115-ci ayələrinin təfsiri (2 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
58

Kəhf surəsinin 1-10-cu, 59-67-ci ayələrinin təfsiri (2 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
59

Nisa surəsi, 141-ci ayənin təfsiri (2 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
60

Təğabun surəsinin 15-17-ci ayələrinin təfsiri (1 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
61

Nəml surəsinin 18-20-ci ayələrinin təfsiri (1 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
62

Yusif surəsi, 100-cü ayənin təfsiri (1 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
63

Yusif surəsinin 87-99-cu ayələrinin təfsiri (1 mart 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
64

Şuəra surəsi, 26-cı ayənin təfsiri (25 fevral 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
65

Nur surəsinin 35-ci və 36-cı ayələrinin təfsiri (25 fevral 2011-ci ildəki söhbətdən)

İndir kapak
resmi büyüt
66

Haqqə surəsi, 13-20-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
67

Rad surəsi, 11-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
68

Furqan surəsi, 56-cı ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
69

Həcc surəsi, 11-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
70

Şüəra surəsi, 10-18-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
71

Ənbiya surəsi, 70, 73 -76-cı ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
72

Şüəra surəsi, 1-6-cı ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
73

Səba surəsi, 11-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
74

Nur surəsi, 51-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
75

Nur surəsi, 46-cı ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
76

İbrahim surəsi, 47-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
77

İbrahim surəsi, 46-cı ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
78

Bəqərə surəsi, 246-247-ci ayələrn təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
79

Yasin surəsi, 79, 81-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
80

Hud surəsi, 109, 115-117 ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
81

Bəqərə surəsi, 259-cu ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
82

Hucurat surəsi, 13-cu ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
83

Taha surəsi, 88-90, 77-79-cu ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
84

Nur surəsi, 11-14, 16-cı ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
85

Nur surəsi, 55-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
86

Maidə surəsi, 5, 51-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
87

Məhəmməd surəsi, 36-cı ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
88

Saff surəsi, 9-cu ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
89

Zuxruf surəsi, 61-ci ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
90

Zuxruf surəsi, 29, 28-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
91

Şuəra surəsi, 49-59-cu ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
92

Ənkəbut surəsi, 24-cü ayənin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
93

Şuəra surəsi, 39-48-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
94

Şuəra surəsi, 27-38-ci ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
95

Taha surəsi, 8-10-cu ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
96

Şuəra surəsi, 18-27 ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
97

Məryəm surəsi, 77-84, 94-95-ci ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
98

Şuəra surəsi, 11-17-ci ayələrinin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
99

Şuəra surəsi, 1-6, 10-cu ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
100

Nəhl surəsinin 125-128-ci ayələrin təfsiri

İndir kapak
resmi büyüt
 
Eseri internet sayfası olarak izleyin.
Kitabı satın alın
Şərhlər
A, B, C, D, Ə, F, Ğ, H, İ, K, L, M, N, Q, R, Ş, T, Ü, V, Y, Z
 
1-100 / Cəmi: 901
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top