ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Kitablar - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Kəhf Surəsindən Dövrümüzə İşarələrPeyğəmbərlərin Quranda çatdırılan həyatları və qövmlərinə etdikləri məruzələr iman edənlər üçün bir nümunədir. Bununla yanaşı, Quranda gələcəyə dair işarələr və üzərində düşünülməli olan bəzi sirlərdən də bəhs edilir. Bu sirlərdən bəziləri isə Kəhf surəsindədir.

Kəhf surəsi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in və bir çox İslam aliminin diqqət çəkdiyi bir surədir. Bu surədə çatdırılan Kəhf və Rəqim əhlində, hz. Musa və elm sahibi biri ilə əlaqədar hadisələrdə və hz. Zülqərneyn hekayəsində bir çox sirlər və Axırzamana işarələr var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də, Kəhf surəsinin Axırzamanla əlaqəli olduğunu bildirmişdir. Bir hədisdə "... kim onun (Dəccalın) cəhənnəminin bəlasına uğrasa Allahdan kömək diləsin və Kəhf surəsinin ilk ayələrini oxusun ki, atəş İbrahimə olduğu kimi, bu atəş də o kimsəyə soyuq və salamatlıq olsun. " şəklində bildirilmişdir.

Kəhf surəsində, Axırzamanda çıxacaq olan dəccaldan və onun yer üzünə yaymaq istədiyi dinsizlik axınlarından qorunmaq və insanlığa bəla gətirəcək olan bu fitnəyə qarşı mübarizə apara bilmək üçün lazımlı işarələr, həmçinin müsəlmanların almalı olduğu dərslər var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Axırzamanda bu surəni oxumağı tövsiyə etməsi, bu vəziyyətə açıq bir işarədir.

Bu kitabın yazılmasındakı məqsəd isə, ayələrində dövrümüzə aid əhəmiyyətli işarələr olan Kəhf surəsi üzərində düşünmək, dərin bir təfəkkürlə bu sirlərə yiyələnmək üçün səy sərf etmək və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in tövsiyəsinə əməl etməkdir. Diqqətlə oxuyanlar görəcəklər ki, bu surədə qiyamətə yaxın bir dövr olan Axırzamana, Axırzamanda yayılacaq olan inkarçı sistemlərin tətbiqlərinə və Allahın bu batil sistemləri, haqqı göndərərək darmadağın etməsinə istiqamətli çox əhəmiyyətli işarələr var.

Bəhs etdiyimiz etdiyimiz bu dövr Allahın izni ilə çox yaxındır. Bu səbəblə, bütün müsəlmanların Kəhf surəsi üzərində diqqətlə düşünmələri, hər bir ayəni digər Quran ayələri əsasında araşdırmaları və yaddaşda saxlamaları son dərəcə əhəmiyyətlidir. 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/258104/kəhf-surəsindən-dovrumuzə-isarələrhttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/258104/kəhf-surəsindən-dovrumuzə-isarələrhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/kehfSuresindenGunumuzeIsaretler_1b_tr.jpgSun, 24 Sep 2017 13:47:20 +0300
Qüllədəki Kiçik AdamNecə bir dünyada yaşayırsınız?

Sərt bir yerin üzərində uzanan, içində insanların, ağacların, dənizlərin və ya binaların olduğu, üzərində buludların gəzişdiyi, daha yuxarıda nəhəng bir kosmos boşluğunun uzandığı bir dünyadırmı bura?

Siz də bu dünyanın içindəki milyardlarla insandan birimisiniz?

Əgər bu suallara "bəli" cavabı versəniz, yanılmış olarsınız.

Əgər bu suallara "bəli" cavabı verirsinizsə, sizin üçün çox əhəmiyyətli olan bir həqiqəti bəlkə həyatınız boyunca gözardı etmisiniz deməkdir.

Çünki siz yuxarıda təsvir edildiyi kimi bir dünyada yaşamırsınız. Əslində dünyanız çox daha kiçikdir. Bu dünyanın içində, nəinki milyardlarla kilometrlik məsafələr, ya da işıq ili uzaqlığındakı qalaktikalar, bir neçə metrlik məsafə belə yoxdur. Siz əslində çox kiçik və qapalı bir məkanda yaşayırsınız: Nəhəng bir qüllənin təpəsindəki kiçik, qapısı möhürlənmiş bir otaqda. Bu otaqdan həyatınız boyunca heç çıxmadınız. Bu otağı tərk edib heç bir yerə gedə bilmədiniz. Sadəcə, otağın divarlarına əks etdirilən müxtəlif formalı, insanlar, məkanlar gördünüz. Otağın içindəki gizli spikerlərdən çıxan səsləri eşitmisiniz. Həqiqətdə qüllənin təpəsindəki bu kiçik otaqda sizdən başqa heç kim yoxdur. Tək-tənhasınız!

Bəhs etdiyimiz qüllə sizin bədəniniz, bu qüllənin təpəsindəki kiçik otaq (yəni sizin dünyanız) isə beyninizdir.

Bu kitabda sizə bu həqiqət izah edilir. Kitab boyunca oxuduqlarınız, indiyə qədər vərdiş etdiyiniz bir çox düşüncə və qavrayışla böyük ehtimalla uyğun gəlməyəcək. Ancaq burada izah edilənlər, fəlsəfi bir fikir ya da fərqli bir şərh forması deyil, elmin ortaya qoyduğu dəlillərə əsaslanan konkret bir həqiqətdir. Bu səbəblə, vərdişlərə əsaslanmadan, ağıl və məntiqlə düşünüldüyündə bu həqiqətin rədd edilməsi mümkün deyil.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/256278/qullədəki-kicik-adamhttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/256278/qullədəki-kicik-adamhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/kuledekiKucukAdam_4b_tr.jpgSat, 26 Aug 2017 00:32:28 +0300
Münafiqin Dərin Qaranlığıİnsan oğlunun ilk yaradıldığı gündən bu yana, münafiqlik edən hər insan, “əxlaqsızlıqları ilə və alçaqlıqları ilə” tarixə keçmişdir. Nəsildən nəsilə, həyatları boyu inananlara qarşı verdikləri xain mübarizə ilə xatırlanmış və hər dövrdə “xor qarşılanıb alçaldılmış” kəslər olaraq tanınmışlar. Kiçik böyük etdikləri hər alçaqlıq, tarixin bir parçası olaraq yaddaşlara həkk olunmuşdur.

Fironlar, Nəmrudlar, Qarun, Samiri, Hz. Lut (ə.s) və Hz. Nuh (ə.s)-ın həyat yoldaşları kimi tarixdəki məşhur münafiqlər necə kitablara ya da tarixi qeydlərə keçdisə, günümüz münafiqləri da eyni şəkildə kitablara mövzu olacaqlar. O dövrlərin münafiqləri necə əxlaqsızlıqları ilə bilinirdilərsə, Axırzamanın münafiqləri da eyni şəkildə etdikləri şeytanlıqlarla tanınacaqlardır. Onların adları da nəsildən nəsilə köçürüləcək, onların xainlikləri və əxlaqsızlıqları da digərləri kimi tarixə keçəcəkdir.

Və bu alçaldılma yalnız dünya həyatı ilə məhdud qalmayacaq. Qiyamətə qədər hər biri “dövrünün məşhur münafiqi” olaraq tanınacaq olan bu şeytani varlıqlar, axirətdə də yenə əxlaqsızlıqları ilə bilinəcək və sonsuza qədər yenə həmişə alçaldılaraq yaşayacaqlar.

Ancaq bu kitabın məqsədi, “hələ tövbə etmə imkanı varkən, bütün münafiqlərə və münafiq əxlaqına bənzər rəftarlar göstərən insanlara münafiqliyin təhlükəsini izah edib, bu acı sondan xilas olmaları üçün onları doğru yola çağırmaq”dır. “Axirətdə geri dönüşü olmayan bir əzabla qarşılaşmadan əvvəl, düşünüb öyüd-nəsihət almalarına və səmimi bir qəlblə iman etmələrinə vəsilə ola bilmək”dir. Əxlaqsızlıqda, hiyləgər oyunlarla, şeytani əlaqələrlə və alçaqca tələlərlə bir şey əldə edə bilməyəcəklərini; sonunda qarşılaşacaqları tək həqiqətin cəhənnəm əzabı olacağını izah edərək onları xəbərdar etməkdir. Və “əgər tövbə edib Allahı çox dərin bir eşqlə sevib gözəl əxlaqı yaşayarlarsa; dünyada və axirətdə, arzuladıqları, həsrət duyduqları hər şeyin ən gözəlini tapacaqlarını onlara xatırlatmaq”dır.

Lakin münafiqlikdə dirənib qərarlılıq göstərən; öyüd-nəsihət qəbul edib tövbə edərək doğru yola dönmək istəməyən kəslər də, bunu heç vaxt unutmamalıdırlar: Onların bilmədikləri ya da anlamaq istəmədikləri qəti bir həqiqət vardır. Rəbbimiz bu həqiqəti Quranda “... Allah kafirlərə möminlərin əleyhinə qəti olaraq yol verməz.” (Nisa surəsi, 141) sözləriylə xəbər vermişdir. Küfr ya da münafiq, hər kim müsəlmanların əleyhinə bir yol axtarsa; onlara qarşı alçaqca oyunlar oynamaq istəsə, Allah o kəslərə heç vaxt başarı verməyəcəkdir. Bu, Allahın qəti və dəyişməz vədidir. Və Allah, vədindən heç vaxt dönməyəndir.

Gec-tez mütləq “qalib gələcək olanlar Allahın tərəfdarları olan səmimi müsəlmanlar”dır. Çünki Allahın Quranda bildirdiyi kimi, “... Şübhəsiz ki, “izzət və gücün” hamısı Allahındır.” (Yunis surəsi, 65)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/256277/munafiqin-dərin-qaranligihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/256277/munafiqin-dərin-qaranligihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/MunafiginDerinKaranligi_160729_Kapak.jpgSat, 26 Aug 2017 00:29:23 +0300
Möminlərin MərhəmətiƏtrafınızdakı insanlara "mərhəmət nədir?" deyə soruşduğunuzda və ya "mərhəməti mənə təsvir edər bilərsənmi?" dediyinizdə bir çox fərqli cavab və nümunə ilə qarşılaşarsınız. Bəzisi küçədəki ac itləri doyuran qonşusunun həyatında gördüyü ən mərhəmətli insan olduğunu söyləyər. Bəzisi mərhəməti, özünə xəstə olarkən baxan bir yaxının göstərdiyi maraq və yaxınlığı nümunə verərək təsvir edər. Ümumiyyətlə təsvirlər bu şəkildə bir-birinə bənzər. Halbuki bunların heç biri həqiqi mərhəməti tam mənasıyla ifadə edə bilməz.

Həqiqi mərhəmətin qaynağı Allah sevgisidir. Allahı sevən bir insan, Onun yaratdığı bəndələrə və varlıqlara qarşı, onları acizlik içində yaratmış olmasından ötrü acıma və mərhəmət hiss edər. Başqalarının da bundan ötrü ona mərhəmət duyduğunu bilər. Onu yaradan Allaha qarşı duyduğu güclü sevgi və bağlılıqdan ötrü Quranda əmr edilən istiqamətdə insanlara qarşı gözəl əxlaqlı davranar.

Bu kitabda, möminlərin Allah sevgisinə əsaslanan mərhəmət anlayışlarının necə olduğu, Quranın əmrləri və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəti istiqamətində bu əxlaqı həyatlarının hər anında necə yaşadıqları və kimlərə qarşı mərhəmət göstərdikləri izah edilir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/256276/mominlərin-mərhəmətihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/256276/mominlərin-mərhəmətihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/muminlerinMerhameti_10b_tr.jpgSat, 26 Aug 2017 00:25:33 +0300
Kəhf Surəsindən Axırzamana İşarələrPeyğəmbərlərin Quranda çatdırılan həyatları və qövmlərinə etdikləri məruzələr iman edənlər üçün bir nümunədir. Bununla yanaşı, Quranda gələcəyə dair işarələr və üzərində düşünülməli olan bəzi sirlərdən də bəhs edilir. Bu sirlərdən bəziləri isə Kəhf surəsindədir.

Kəhf surəsi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in və bir çox İslam aliminin diqqət çəkdiyi bir surədir. Bu surədə çatdırılan Kəhf və Rəqim əhlində, hz. Musa və elm sahibi biri ilə əlaqədar hadisələrdə və hz. Zülqərneyn hekayəsində bir çox sirlər və Axırzamana işarələr var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də, Kəhf surəsinin Axırzamanla əlaqəli olduğunu bildirmişdir. Bir hədisdə "... kim onun (Dəccalın) cəhənnəminin bəlasına uğrasa Allahdan kömək diləsin və Kəhf surəsinin ilk ayələrini oxusun ki, atəş İbrahimə olduğu kimi, bu atəş də o kimsəyə soyuq və salamatlıq olsun. " şəklində bildirilmişdir.

Kəhf surəsində, Axırzamanda çıxacaq olan dəccaldan və onun yer üzünə yaymaq istədiyi dinsizlik axınlarından qorunmaq və insanlığa bəla gətirəcək olan bu fitnəyə qarşı mübarizə apara bilmək üçün lazımlı işarələr, həmçinin müsəlmanların almalı olduğu dərslər var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Axırzamanda bu surəni oxumağı tövsiyə etməsi, bu vəziyyətə açıq bir işarədir.

Bu kitabın yazılmasındakı məqsəd isə, ayələrində dövrümüzə aid əhəmiyyətli işarələr olan Kəhf surəsi üzərində düşünmək, dərin bir təfəkkürlə bu sirlərə yiyələnmək üçün səy sərf etmək və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in tövsiyəsinə əməl etməkdir. Diqqətlə oxuyanlar görəcəklər ki, bu surədə qiyamətə yaxın bir dövr olan Axırzamana, Axırzamanda yayılacaq olan inkarçı sistemlərin tətbiqlərinə və Allahın bu batil sistemləri, haqqı göndərərək darmadağın etməsinə istiqamətli çox əhəmiyyətli işarələr var.

Bəhs etdiyimiz etdiyimiz bu dövr Allahın izni ilə çox yaxındır. Bu səbəblə, bütün müsəlmanların Kəhf surəsi üzərində diqqətlə düşünmələri, hər bir ayəni digər Quran ayələri əsasında araşdırmaları və yaddaşda saxlamaları son dərəcə əhəmiyyətlidir. 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/256275/kəhf-surəsindən-axirzamana-isarələrhttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/256275/kəhf-surəsindən-axirzamana-isarələrhttp://fs.fmanager.net/files/book/pictures/kehfsuresindenisaretler.jpgSat, 26 Aug 2017 00:21:54 +0300
Danışan Quşlar MöcüzəsiBir çox insan üçün, eşitdiyi mahnıları və ya səsləri orijinalının eynisi olacaq şəkildə təqlid etmək, olduqca çətin hətta bəzən qeyri-mümkündür. Halbuki, böyük ölçüdə zəka tələb edən bu qabiliyyəti çox müvəffəqiyyətli bir şəkildə yerinə yetirən bəzi quş növləri vardır. Məsələn, tutuquşular bir çox insanın çətinlik çəkəcəyi səsləri dərhal təqlid edə bilərlər. Qapı cırıltısı, açılan şüşə qapağı, telefon və ya melodiyalı fitlər kimi bir çox səslə birlikdə intonasiyası, vurğusu, ifadə şəkli ilə orijinalının çox bənzəri olaraq insan danışığını da təqlid edə bilirlər.

Bir quşun eşitdiyi bir sözü söyləyə bilməsi ya da bir melodiyanı səsləndirə bilməsi üçün əvvəlcə bədən quruluşunun buna uyğun olması lazımdır. Eşitmə-görmə duyğuları qüsursuzca işləməli, bu duyğuları ilə əldə etdiyi məlumatları yaddaşına yaza bilməli və özünə görə bir anlama-qavrayış qabiliyyətinə sahib olmalıdır. Səs təqlidi edən quşların sahib olduqları xüsusiyyətlər və diqqət çəkici qabiliyyətlər, üstün güc sahibi olan Allahın, yaratdığındakı ehtişama şahid olmağımız üçün biz insanlara göstərdiyi dəlillərdəndir. Bu kitabda,

tutuquşu və dalğalı tutuquşuların anatomiyaları çox fərqli olduğu halda -məsələn, dişləri və dodaqları olmamasına baxmayaraq- insanların "m", "b" kimi dodaqların köməyi ilə söylədikləri səsləri belə təqlid edə bildiklərini;

Dalğalı tutuquşuların, AM radiolarının iş prinsipi olan tezlik modulyasiyası (FM) sistemindən istifadə etdiklərini;

Quşların səsi çıxarma qabiliyyətlərinin insanlardan təxminən 10 qat daha yaxşı olduğunu;

İnsanlar bir not eşidərkən quşların on fərqli səs eşidə bildiyini;

Dalğalı tutuquşunun eyni anda iki fərqli notu səsləndirə bildiyini; hətta özü ilə duet oxuya bildiyini və daha bir çox heyrətləndirici xüsusiyyəti tapacaqsınız.

Beləcə, bəhs edilən canlıların danışıq və səs təqlidi qabiliyyəti ilə təchiz edilməsinin yaradılışın saysız möcüzələrindən biri olduğunu görəcək, eyni zamanda bu qabiliyyətin təkamül nəzəriyyəsinin iddialarını necə etibarsız etdiyinə şahid olacaqsınız.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/256274/danisan-quslar-mocuzəsihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/256274/danisan-quslar-mocuzəsiSat, 26 Aug 2017 00:17:15 +0300
Hz. Yusif Mədrəsəsiİnsanları yalnız Allaha qulluq etməyə və gözəl əxlaqlı olmağa çağıran səmimi müsəlmanlar üçün heç bir cinayətləri olmadığı halda bəzən yaşamaq məcburiyyətində buraxıldıqları həbsxanalar mənəvi baxımdan çox gözəl bir təhsil və nəfsi tərbiyə yeridir. Digər bir sözlə, möminlər üçün həbsxanalar mədrəsə hökmündədirlər.

Bu mədrəsələrin Yusif adıyla anılmalarının səbəbi isə, -Quranda bildirildiyi üzrə- Allaha imanı və gözəl əxlaqı ilə tanınan hz. Yusifin günahsız yerə həbs edilmiş olmasıdır. Hz. Yusif özünün günahsız olduğuna dair dəlillərin açıq-aşkar ortada olmasına baxmayaraq, Allahın dinini izah edən bir insan olduğu üçün böhtana uğramış, sonra həbsə atılmış və illərlə həbsdə qalmışdır. Bu hadisələr əsnasında başına hər gələnin Allahdan bir xeyir olduğunu bilmiş, həbsdə belə təbliğ vəzifəsinə davam edərək digər məhkumlara Allahın varlığını və gözəl əxlaqı izah etmiş, həbs həyatı boyunca əsla şikayət etməmişdir. Məhz onun bu rəftarı, özündən sonra gələn bütün möminlərə də gözəl bir nümunə olmuşdur.

Hz. Yusifdən başqa İmam-ı Azam, İmam-ı Ahmed İbn Hanbel və yaxın tariximizdən Bədiüzzaman Səid Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan və Gönenli Mehmet Əfəndi kimi İslam böyükləri də müxtəlif böhtanlara məruz qalmış, saxta dəlillərlə əleyhlərinə hiylələr qurulmuş və bu böhtanlardan ötrü də həbslə cəzalandırılmışlar. Bu qiymətli İslam böyükləri də eynilə hz. Yusif kimi başlarına gələn sıxıntı və çətinliyi özləri üçün bir nemət bilmiş və axirətdəki qarşılığını düşünərək sevinmişlər. Həbs həyatındakı çətinliklərin özləri üçün mənəvi bir təhsil, bir növ inzivaya çəkilmə olduğunu düşünərək həbsdə deyil, Mədrəsə-i Yusifiyədə olduqlarını qəbul etmişlər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/256273/hz-yusif-mədrəsəsihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/256273/hz-yusif-mədrəsəsihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/hazretiYusufMedresesi_9b_tr.jpgSat, 26 Aug 2017 00:12:57 +0300
İslam Həmrəyliyinə Çağırışhttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/247464/islam-həmrəyliyinə-cagirishttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/247464/islam-həmrəyliyinə-cagirishttp://fs.fmanager.net/files/book/pictures/turkislambirliginecagri.jpgSun, 14 May 2017 11:05:07 +0300İncildǝ SevgiSevgi Allahın kainatı yaratmasının əsas məqsədidir. Allah çox sevən və çox sevilən, sevməyi sevəndir. Həqiqi sevgi Allahın iman edənlərə nemət olaraq yaratdığı xüsusi bir duyğudur. Allahı bütün ruhu və canıyla sevən, Allahdan içdən qorxan, Allahın möhtəşəm sənətini görüb lazımı kimi təqdir edən, Allahı dost, vəli və vəkil etmiş olan möminlər Allahın səmimiyyətinə qarşılıq olaraq nəsib etdiyi sevgini ən coşğulu şəkildə yaşayan insanlardır.

Bu kitabda İncildə yer alan və Quranla eyni olan sevgi sözlərinə yer verilmişdir. Həqiqi sevginin necə olması lazım olduğunu izah edən bu İncil bölümleri bütün iman edənlər üçün gözəl bir rəhbərdir.

Allah Quranda müsəlmanların Allahın nazil etdiyi bütün kitablara iman etmələrini bildirmişdir:

Və onlar, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir və axirətə də yəqinliklə inanırlar. (Bəqərə surəsi, 4)

İncilin bəzi hissələri təhrif edilib pozulmuş, əslindən uzaqlaşdırılmışdır. İncilin hansı hissələrinin haqq hansı hissələrinin təhrif edildiyini göstərən rəhbər isə Allahın göndərdiyi son kitab olan Qurani-Kərimdir. Quran, Tövrat və İncilin haqq hissələrini təsdiq edən, səhv hissələrini aradan qaldırıcıdır. Bu yönü ilə Quran, iman edənlər üçün bir hakimdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/247269/incildǝ-sevgihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/247269/incildǝ-sevgihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/incildeSevgi_brosur_1b_tr.jpgThu, 11 May 2017 23:45:31 +0300
Yaxşıların İttifaqıTelevizor izləyərkən, qəzet oxuyarkən ya da hər hansı bir yerdən keçərkən görmək və ya eşitmək istəmədiyiniz bir çox şeylə qarşılaşarsınız. Kasıb insanlar, cinayətlər, qırğınlar, açıqca haqsızlığa uğrayan amma haqqlarını müdafiyə edə bilməyən kəslər, dava-dalaş, sataşmalar, küfrlər, incidici və alçaldıcı sözlər, çəkişmələr, mənfəətlər uğruna törədilən narahatçılıqlar, zorakılıqlar və daha bir çoxları ...

Əlbəttə siz də hər kəs kimi hüzurlu və etibar dolu, heç kimin bir başqasına zərər və ya narahatçılıq vermədiyi, insanların sülh və dostluq içində yaşadıqları, bir-birlərindən daim gözəl, tərifləyici, hörmət və sevgi dolu sözlər eşitdikləri bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyərsiniz. Əlbəttə çox insan kimi siz də televiziya kanallarını dəyişəndə, qəzetin səhifələrini vərəqləyəndə və ya işinizdə, evinizdə, həmişə gözəl əxlaqa sahib, şən, mehriban, dürüst, hörmətcil, sevgi dolu, xoş söhbət insanlar görmək, həmişə müjdəli və gözəl xəbərlər eşitmək istəyərsiniz. Ancaq bu gözəl mühitin bir gün gəlib də özbaşına meydana gəlməsini gözləmək yetərli deyil. Bu səbəblə də sülhün, əmin-amanlığın və təhlükəsizliyin hakim olduğu bir cəmiyyətdə yaşamağı səmimi olaraq istəyənlər bir an əvvəl qərar verməli və Quran əxlaqını yer üzünə hakim etmək üçün faydalı işlər görməlidir.

Bu kitab, yaxşılığın hakim olmasını istəyənlərə, yaxşılıq etmələri və digər yaxşılarla ittifaq etmələri üçün yazılmış bir çağırış mahiyyətindədir. Ancaq bu çağırış hər hansı birinə və ya bəzilərinə deyil, birbaşa sizə edilir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/246117/yaxsilarin-ittifaqihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/246117/yaxsilarin-ittifaqihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/iyilerinIttifaki_9b_tr.jpgThu, 13 Apr 2017 18:23:26 +0300
Quranda Yalançının ÜsullarıBu kitabın mövzusunu təşkil edən yalançılıq, insanların bir hissəsinin üstündə çox dayanmadığı, başqaları etdiyi zaman, çox vaxt görməzlikdən gəldiyi, özləri etdikdə isə günahsız hesab etdikləri və insanların çox böyük hissəsinin sahib olduğu pis bir xüsusiyyətdir.

Dünyanın hər yerində, hər təbəqədən olan insanların mühüm hissəsi, kiçik yaşlarından etibarən tez-tez yalana müraciət edər. Bəziləri insanlara göstəriş etmək üçün, bəziləri təkəbbüründən, bəziləri insanları güldürmək üçün, bəziləri müəyyən mənfəət təmin etmək üçün, bəziləri kimdənsə özünü qorumaq üçün, bəziləri də başqasına pislik edərək böhtan atmaq üçün yalan danışar. Böyük əksəriyyəti isə çox sadə səbəblərdən ötrü və ya sırf vərdiş etdiyi üçün yalan danışar, lakin yalanın əslində nə qədər pis əxlaq pozuntusu olduğunu, Allahın yalan deyilməsini qadağan etdiyini və yalançıların axirətdə cəhənnəmlə qarşılıq görəcəklərini heç düşünməz.

Bu kitab insanları, kiçik, günahsız və ya zərərsiz hesab etdikləri, lakin özləri üçün böyük təhlükə olan yalançılığa qarşı xəbərdar etmək, onlara yalan danışmağın haram olduğunu xatırlatmaq üçün hazırlanmışdır. Kitabda yalançılığın üsullarının ortaya çıxarılması, yalan danışanların əsaslandıqları üsullarını əllərindən alacağı üçün, müəyyən mənada onları dürüstlüyə məcbur edəcək.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/246116/quranda-yalancinin-usullarihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/246116/quranda-yalancinin-usullarihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/kurandaYalancininYontemleri_6b_tr.jpgThu, 13 Apr 2017 18:17:24 +0300
İslam vǝ Karma FǝlsǝfǝsiKarma kimi inanclarda və ya bir çox şərq dinində haqq dinlərdən qalan bəzi xüsusiyyətlər var. Ancaq bu dinlər zaman içində adət və ənənələrin, atalarından qalma batil inancların qarışdırılması ilə xurafatlarla dolu inanclara çeviriliblər. Bir tərəfdən insanları gözəl əxlaqa və sülhə çağırarkən, bir tərəfdən də inəklərə sitayiş edilməsi, inəyə salam verilməsi, siçanları, meymunları müqəddəs sayılması kimi bir çox məntiqsiz inancı da özündə birləşdirir.

Bu səbəblə, sülh, sevgi, dostluq, hüzur kimi gözəl əxlaq xüsusiyyətlərini yaşamaq, bunların insanlar arasında yayılmasını təmin etmək istəyən və bu istəyində səmimi olan hər kəs Allaha və Allahın endirdiyi və insanlar üçün yol göstərici olaraq seçdiyi Qurana yönəlməlidir. İnsanların sıxıntı çəkdikləri, düzəltmək istədikləri hər şeyin tək həlli Quranda var. Allah hər insanı Öz seçdiyi dinə uyduğu təqdirdə xoşbəxt və hüzurlu olacaq şəkildə yaratmışdır:

Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir! Allahın insanlara – xəlq etdiyi şüurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların çoxu bunu bilmir. (Rum surəsi, 30)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/246115/islam-vǝ-karma-fǝlsǝfǝsihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/246115/islam-vǝ-karma-fǝlsǝfǝsihttp://fs.fmanager.net/files/book/pictures/ISLAM_VE_KARMA_FELSEFESI.jpgThu, 13 Apr 2017 18:10:26 +0300
Amerikanın Görǝ Bilmǝdiyi PKKOsmanlı dağılarkən, Ulu Öndərimiz Atatürkün müəyyən etdiyi Misak-ı Milli sərhədlərimizə çox sayda dövlət göz dikmişdir. Bəziləri İstanbula çatmaq istəmiş, amma Çanaqqalanı keçə bilməmiş; bəziləri Adana, Mərsin, Antep, Maraş, Urfaya əlini uzatmış və geri çevrilmiş; bəziləri də İzmirdən böyük məğlubiyyətlə ayrılmışdır. Türk milləti, ən çətin zamanlarında belə mübarizədən qaçmamış, vətən torpaqlarının bölünməməsi uğrunda canını ortaya qoymuşdur. Necə ki, son 40 il ərzində PKK xainlərinin çirkin, hiyləgər və alçaq tələlərinə qətiyyətlə qarşı çıxan və bu yolda can verən Mehmetciyimiz bunun ən böyük dəlilidir. Bu ölkədə, xəyanət edən və oyun quranların güclənmələrinə icazə verilməyibsə, o da Allahın izni ilə, türk əsgərinin və polisinin şəhadəti gözünün qarşısına alan qətiyyətindəndir.

Türk xalqı, vətənimizi qorumaq uğrunda l Dünya Müharibəsinin ardından məğlub olmuş vəziyyətdə, dörd bir tərəfdən hücum altında və tamamilə yoxluq içində, olduqca az sayda insan gücü ilə Qurtuluş müharibəsi etmişdir. Əsla reallaşmayacaq Kürdüstan xəyalı quran dərin dövlətlərin bəlkə də fikirləşmədikləri ən əsas şey, vətən mövzusunda daim həssas olmuş olan türk xalqını, türk əsgərini və türk polisini nəzərə almamış olmamalarıdır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/246114/amerikanin-gorǝ-bilmǝdiyi-pkkhttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/246114/amerikanin-gorǝ-bilmǝdiyi-pkkhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/amerikanin_goremedigi_pkk_adnan_oktar_kitap.jpgThu, 13 Apr 2017 17:57:34 +0300
Rumilik Təhlükəlidirmi?http://adnanoktar.az/az/Kitablar/241128/rumilik-təhlukəlidirmihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/241128/rumilik-təhlukəlidirmihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/rumilikTehlikeMi_1b_tr.jpgTue, 31 Jan 2017 22:28:48 +0200Uşaqlar, Darvin Yalan Söyləyib!http://adnanoktar.az/az/Kitablar/239518/usaqlar-darvin-yalan-soyləyibhttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/239518/usaqlar-darvin-yalan-soyləyibhttp://fs.fmanager.net/files/book/pictures/COCUKLAR_DARWIN_YALAN_SOYLEDI.jpgSat, 07 Jan 2017 20:49:44 +0200Qoxu vǝ Dad MöcüzǝsiHəyatınız boyunca iylədiyiniz gözəl qoxuları yaddaşınızda canlandırmağa çalışın. Ağlınıza bir çox qoxu gələcəkdir: Güllər, qərənfillər, yasəmənlər, jasminlər, lavandalar, otlar və dəyişik bitkilərin bahar aylarında ətrafa yaydıqları heyrətamiz qoxular; çiçək açmış portağal, naringi və limon ağaclarının ətrafa yayılan qoxuları; müxtəlif ətirlərin təsiredici qoxuları; müxtəlif ədviyyatların ətirli qoxuları; səhər qalxdığınızda, hələ bir şey yeyib içməmişkən mətbəxdən gələn təzə və ya qızarmış çörək, pomidor, yumurta, zeytun, çay, qəhvə və ya südün cazibədar qoxuları, manqalda bişən bir ətin qoxusu, ya da bir sabunun tərtəmiz qoxusu ...

Bunlara əlavə olaraq, indiyə qədər daddığınız ləziz dadları ağlınızdan keçirin. Növbənöv yeməklərin, şirniyyatların, ətlərin, balıqların, tərəvəzlərin, şorbaların, salatların, tortların, çörəklərin, meyvələrin, içkilərin, cemlərin, dondurmaların, konfetlərin və digər qidaların şahanə dadlarını ...

Hər insanın yaddaşında qalan, unudulmayan bir çox xoş qoxu və dad var. Hətta bunlardan bəzilərini bir anlığına düşünmək belə insanı həyəcanlandırmağa yetər. Şübhəsiz ki, bəhsi keçən gözəlliklərin hər biri, üzərində dərin-dərin düşünülməli olan bənzərsiz nemətlərdəndir. Allahın yaratdığı nemətlərlə əlaqədar olaraq Quranda bu açıqlama yer alır:

Əgər Allahın nemətlərini saymalı olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Nəhl surəsi, 18)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/239277/qoxu-vǝ-dad-mocuzǝsihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/239277/qoxu-vǝ-dad-mocuzǝsihttp://fs.fmanager.net/files/book/pictures/KOKU_VE_TAT_MUCIZESI.jpgThu, 05 Jan 2017 15:40:11 +0200
Kiçik Dostlarımız Qarışqaların DünyasıUşaqlar!

Bu günə qədər qarışqaların nə qədər böyük bacarıqlara sahib olduğunu, nə qədər ağıllı davranışlar göstərdiklərini, bəlkə də, heç eşitməmisiniz. Hətta bəziləriniz onların heç bir şey etmədən bütün günü boş-boş gəzişən böcəklər olduğunu hesab etmisiniz. Amma belə düşünənlər bilsinlər ki, bu fikirləri yanlışdır. Çünki qarışqaların (bir çox digər canlı kimi) özlərinə xas həyatları, son dərəcə təəccüblü xüsusiyyətləri vardır.

Elə kitabımızın qəhrəmanı olan Fərid bu həyatın və xüsusiyyətlərin təfərrüatını bir dostundan çox gözəl şəkildə öyrənir. Fərid qarışqaların dünyası ilə bağlı dostundan öyrəndikləri qarşısında çox böyük bir təəccüb yaşayır.

Bəs, görəsən, Fəridi bu qədər həyəcanlandıran və təəccübləndirən nədir? Qarışqaların dünyasına niyə bu qədər böyük bir heyranlıq duyur? Hər halda sizə də maraqlı gəlir. Onda bu kitabı oxuyun...

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/239276/kicik-dostlarimiz-qarisqalarin-dunyasihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/239276/kicik-dostlarimiz-qarisqalarin-dunyasihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/1-kitaplar/kucukDostlarimizKarincalarinDunyasi_4b_tr.jpgThu, 05 Jan 2017 15:37:28 +0200
Pisliyin Səssiz DiliDünyanın harasına getsəniz də, gənc-yaşlı, kişi-qadın fərqi olmadan qarşınıza çıxan demək olar ki, hər insanın çox bildiyi ümumi bir dilin olduğunu görərsiniz. Bəlkə də həyatları boyu bir-birlərini bir dəfə belə görməyən bu insanlar, bir-birlərindən kilometrlərlə uzaqda, fərqli mədəniyyətlərin və fərqli inancların təsiri altında fərqli həyat sürür və fərqli dillərdə danışırlar. Buna baxmayaraq, hamısının çox yaxşı bildiyi, bəzilərinin isə ehtiyac duyduğu zaman, istifadə etdiyi ortaq bir dil var: bu dil “pisliyin səssiz dili”dir...

Bu, insanlara, açıq şəkildə edə bilmədikləri çirkin rəftarları, açıq şəkildə deyə bilmədikləri pis sözləri gizli yollarla bir-birlərinə ifadə etmələrini təmin edən hiyləgər bir dildir. Bəzi insanlar çox vaxt içlərindəki pisliyi açıqca göstərməkdən çəkinərlər. Çünki belə rəftarların açıqca edilməsi, ətraflarındakı insanların reaksiyasına və mənfəətlərinin zərər gəlməsinə səbəb olar. Gizli edildiyində isə çox incə və təfsilatlı üsullardan istifadə edilməsinə görə sübut edilmə riskinin böyük ölçüdə ortadan qalxdığına inanarlar. Həqiqətən də bu səssiz dillə deyilmək istənilən şeylər çox açıq şəkildə aydın olar, lakin daşıdıqları pisliklərə dair dəlil buraxmaz və buna görə də, sübutu elə də mümkün olmaz.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/239275/pisliyin-səssiz-dilihttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/239275/pisliyin-səssiz-dilihttp://fs.fmanager.net/files/book/resimler/sesizb.jpgThu, 05 Jan 2017 15:33:48 +0200
Kainatdakı Qüsursuzluq Tǝsadüf DeyilSəhər qalxdığınız andan etibarən qarşılaşdığınız şeyləri düşünün... Başınızın altına qoyduğunuz yastıq, üzərinizə örtdüyünüz yorğan, sizi yuxudan oyadan zəngli saat, qalxar-qalxmaz təmiz hava gəlməsi üçün açdığınız pəncərə, şkafdan asılmış paltarlarınız, hər səhər qalxdıqda baxdığınız güzgü, səhər yeməyində istifadə etdiyiniz çəngəl-bıçaq, çölə çıxarkən özünüzlə götürdüyünüz çətir, mindiyiniz lift, avtomobilinizin qapısını açdığınız açar, yoldakı işıqforlar, yol nişanları, iş yerindəki masanızda duran kağız, qələm və digərləri ...

Şübhəsiz ki, bütün bunlar bir çox insan tərəfindən üzərində düşünülərək, əmək və vaxt sərf edilərək, müəyyən bir məqsəd üçün hazırlanmışdır. Bu mövzuda heç bir şübhəniz yoxdur və heç kim bunların səhər qalxdığınız anda olduqları yerdə təsadüfən qarşınıza çıxdığını da iddia etməyəcək. Məsələn, heç kim avtomobilinizin açarını təsadüfən onun qapısını aça biləcək şəkildə yonulmuş olduğunu və cibinizə də təsadüfən girdiyini söyləməyəcək. Ya da yoldakı yol nişanlarının olduqları yerlərə təsadüfən yerləşdiyini və təsadüfən onların üzərindəki rənglərlə insanlar üçün bir məna daşıyan yazıların meydana gəldiyini iddia etməyəcək. Eyni şəkildə masanızda duran və forma verilmiş bir naqildən başqa bir şey olmayan sancaq belə oraya təsadüfən, tam kağızları bir yerdə saxlayacaq şəkildə bükülüb qoyulduğunu iddia edən olmayacaq. Çünki bunların hər biri, ölçüləri, formaları, funksiyaları və daha bir çox təfərrüatları dizayn nümunəsidir. Sizin rahatlığınız üçün, ehtiyacınızı qarşılayacaq şəkildə, ağıl işlədilərək hazırlanmışlar və hər birinin ətrafınızda olmasının xüsusi bir səbəbi, müəyyən bir məqsədi vardır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/239274/kainatdaki-qusursuzluq-tǝsaduf-deyilhttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/239274/kainatdaki-qusursuzluq-tǝsaduf-deyilhttp://fs.fmanager.net/files/book/pictures/tesadufdegil.jpgThu, 05 Jan 2017 15:30:18 +0200
Hüceyrǝdǝki ŞüurDarvinizmin ortaya atıldığı 19-cu əsrin ən nəzərə çarpan xüsusiyyəti elm və texnologiya səviyyəsinin olduqca geri olması idi. Bu vəziyyət isə, təkamül tərəfdarlarının "canlıların təməldə sadə quruluşa malik olduğu" kimi yalan bir ideologiyanı mənimsəmələrinə gətirib çıxartmışdı. Darvinin ən böyük dəstəkçilərindən biri olan Alman bioloq Ernst Hekkelin hüceyrəni "jele halındakı sadə şarcıq" kimi xarakterizə etməsi o dövrün primitiv elm anlayışını göstərirdi.

Bu geri qalmış elm səviyyəsi təkamülçülərin canlı hüceyrəsinin təbii şərtlər altında, öz-özünə, asanlıqla meydana gələ biləcəyi şəklindəki ağılsız iddialarını çəkinmədən müdafiə etmələrinə imkan yaradırdı: lakin təkamülçülər böyük yanılma içində idi…

Darvindən dövrümüzə qədər keçmiş yüz ildən artıq bir müddət ərzində, elm və texnologiyada nəhəng addımlar atıldı. Elm adamları, Hekkelin "jele halındakı sadə şarcıq" dediyi hüceyrənin əslində necə üstün və mürəkkəb quruluşa sahib olduğunu kəşf etdilər və hüceyrənin heç də əvvəllər güman edildiyi kimi sadə quruluşa malik olmadığını heyrətlə gördülər. Tam əksinə, hüceyrədə Darvinin dövründə xəyal belə edilə bilməyəcək qədər mürəkkəb bir sistem olduğu ortaya çıxdı.

Əlinizdəki bu kitabda, olduqca mürəkkəb və mükəmməl sistemlərə sahib, miniatür bir texnologiya möcüzəsi olan hüceyrədəki yaradılış möcüzələrini öyrənəcəksiniz. Hüceyrədəki orqanoidlərin, hüceyrədə ifraz olunan fermentlərin, hormonların və digər molekulların, özlərindən qaynaqlanması qeyri-mümkün olan fövqəladə şüurla etdikləri, ağıllı və məntiqli, planlı və hesablı hərəkətləri görəcəksiniz.

İnsan orqanizmindəki təxminən yüz trilyon hüceyrənin hər birində göstərilən bu üstün ağıl və şüurun nümunələrini oxuyacaqsınız və həmişə olduğu kimi canlı-cansız bütün varlıqların şüursuz təsadüflərin deyil, Aləmlərin Rəbbi olan Allahın üstün qüdrətinin, məlumatının və sənətinin bir əsəri olduğuna şahidlik edəcəksiniz.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Kitablar/239273/huceyrǝdǝki-suurhttp://adnanoktar.az/az/Kitablar/239273/huceyrǝdǝki-suurhttp://fs.fmanager.net/files/book/pictures/HUCREDEKI_BILINC.jpgThu, 05 Jan 2017 15:22:55 +0200