ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Parisin Champ-Elisees prospektində Harun Yəhya elanları: “Allah var”  Cənab Adnan Oktarın (Harun Yəhya) “Yaradılış atlası” kitablar seriyasını, fransız dilindəki əsərlərini və internet saytını təqdim edən afişalar Parisin mərkəzi küçələrində bir ay nümayiş etdiriləcək.

Bundan əvvəl İngiltərənin paytaxtı Londondakı avtobuslarda və Hollandiyanın Rotterdam şəhərindəki tramvaylarda verilən bu elanlarda “ALLAH VAR” cümləsi ilə bərabər Harun Yəhya əsərləri ilə bağlı İpad, İphone və Andreoid proqramlarının reklamı da vardı.

Xatırladaq ki, 2007-ci ildə Fransanın bütün qabaqcıl şəxslərinə göndərilən “Yaradılış atlası” çox böyük əks-səda doğurmuş, qəzetlərdə günlərlə bu böyük əsərin təsirindən bəhs edilmişdi.

18-22 yanvar tarixində Harun Yəhyanın Paris və Rouendə yeni konfransları keçiriləcək. Konfransın mövzuları aşağıdakılardır:

  1. Ateizmin sonu, 2012: inanc əsrinin başlanğıcı
  2. Quran möcüzələri
  3. Kainatın yaradılışı
  4. Darvinizmin molekulyar səviyyədə süqutu
  5. İslam sülh dinidir

Konfranslara giriş pulsuzdur.

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/174288/parisin-champ-elisees-prospektində-harunhttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/174288/parisin-champ-elisees-prospektində-harunWed, 27 Nov 2013 22:19:21 +0200
HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN UZUN İLLƏRDƏN BƏRİ DEDİYİ ''TÜRKİYƏ GƏLƏCƏYİN SUPERDÖVLƏTİDİR'' SÖZÜ BU GÜN HƏR KƏS TƏRƏFİNDƏN SÖYLƏNMƏYƏ BAŞLAMIŞDIR Əsrlər boyu üç qitəyə hökm etmiş böyük dünya imperiyasının varisi olan Türkiyə Cümhuriyyəti yaxın gələcəkdə Allahın izni ilə bu mirasa yenidən sahib çıxacaq və böyük dövlət olacaq. Hörmətli Adnan Oktarın uzun illərdir söylədiyi sözlər bu gün ictimaiyyət, məşhur analitiklər tərəfindən dilə gətirilir, gələcəyə dair proqnozlarda Türkiyə lider ölkə olaraq göstərilir. Müasir dövrümüzdə cərəyan edən bir çox hadisələr Türkiyənin bütün türk respublikalarının və İslam ölkələrinin təbii lideri olacağına işarə edir.

Hörmətli Adnan Oktar istər əsərlərində, istərsə də mətbuata verdiyi reportajlarda tez-tez Türkiyənin çox şanlı gələcəyə doğru getdiyini müjdələyir. Hörmətli Adnan Oktarın ifadələrindən bəziləri belədir:

 

Adnan Oktar: … inşaAllah bizim qədərimizdə Türk-İslam Birliyinə vasitəçi olmaq var. Millətimizi güclü rifah içində, sevinc içində, bayram sevinci içində görəcəyik. İnşaAllah mən buna ümid edirəm və bunun yüz faiz olacağına inanıram. Yaşadığımız dövrdə bunu hər birimiz görəcəyik. Təxminən 10 il ərzində böyük  Türk İslam Birliyi yaranacaq, Türkiyə dünyanın ən böyük dövləti olacaq. Ən böyük super dövlət və tək güc sahibi olacaq. Bunu CIA, Amerikan və rus kəşfiyyatları deyir və  bütün dünyada Türkiyənin ən böyük dövlət olacağı söylənilir. Çünki bizim çox böyük mənəvi gücümüz var. Mənəvi şövq böyük gücdür. Allahın izni ilə mənəvi gücün qarşısında heç bir şey dayana bilməz. İnşaAllah biz bu şövqlə, bu imanla və bu dözümlülüklə bu böyük quruluşu meydana gətirəcəyik. Möhtəşəm Türk-İslam Birliyini meydana gətirəcəyik. Türk dövləti bu şərəfli birliyin başında olacaq və insanları xoşbəxtliyə, sevincə və gözəlliyə qərq edəcək inşaAllah.

(Büyükhaber / 12 dekabr 2008-ci il)

 

Adnan Oktar: Hər kəs səmimi olaraq inansın! Həqiqətən Türkiyə irəliyə doğru  gedir və həqiqətən super dövlət olacağıq. Türkiyə tarixdə heç vaxt olmadığı kimi böyük dövlət olacaq. Türk-İslam aləminin lideri olacaq inşaAllah. Bu tarixi missiyanın başlanğıc mərhələlərindəyik və türk milləti bütün dünyanı anarxiyadan, terrordan, çətinlikdən, əzabdan, hər cür ağrıdan qurtaran millətdir. Həqiqətən çox köklü, əfəndi,  ağrı-acı ilə yoğrulmuş millətdir və dünyanı idarə etməyə, dünyaya faydalı olmaq üçün mənəvi gücə sahibdir. Allah o vəzifəni bu millətə verib inşaAllah. Çox yaxın zamanda bunu görəcəksiniz inşaAllah.

(Çay TV / 23 İyul 2008-ci il)

 

Adnan Oktar: Türkiyə çox xeyirli və gözəl yolda getdikcə inkişaf edir, sağlam güc  qazanır… Orta Asiya, Balkanların, bütün İslam və türklük aləminin lideri olacaq inşaAllah. Türk-İslam aləmi birləşəcək, böyük Türk-İslam Birliyi meydana gələcək və Türkiyə liderlik edərək böyük qardaş kimi dünyada üçüncü güc olacaq. Amerika və Rusiyanın xaricində sabitlik ünsürü olacaq və dünyaya sülh və salamatlıq dövrü gətirəcək inşaAllah…

(Adana CRT TV, 30 Sentyabr 2008)

 

Adnan Oktar: Həll yolu olaraq bütün İslam aləminin birləşməsi, Türkiyənin liderliyində böyük Türk-İslam Birliyinin yaradılması, Türkiyənin super dövlət olaraq bölgəyə hakimlik etməsi və bütün İslam aləmini qardaşı olaraq qoruması, onların iqtisadi, siyasi baxımdan  güclənmələrini təmin etməsi və bölgədə super dövlət olaraq anarxiyanı, terroru tamamilə yox etməsi, böyük mədəniyyət həmləsi edilməsi… Hz. Süleyman dövründəki kimi olmalıyıq.

(Ali Baghdadi TV, 30 Aprel 2008)

 

Adnan Oktar: Türkiyənin vəzifəsi Türk-İslam aləminin lideri olmasıdır. Türk millətinə çox böyük vəzifə düşür. Türk-İslam aləminin liderliyi dünya tarixinin ən böyük vəzifələrindən biridir. Türk millətinin ən həyati vəzifələrindən biri budur. Yəni, biz sırf Türkiyəni qurtarmaq üçün deyil, bütün Türk-İslam aləmini qurtarmaqla öhdəçilik daşıyırıq...

(Konya TV, 28 Fevral 2008)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/36814/hormƏtli-adnan-oktarin-uzun-illƏrdƏnhttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/36814/hormƏtli-adnan-oktarin-uzun-illƏrdƏnThu, 06 Jan 2011 09:06:40 +0200
PKK MARKSİST-LENINİST YÖNÜMLÜ SOLÇU TƏŞKİLATDIR Hörmətli Adnan Oktar uzun zamandan bəri həm əsərlərində, həm də çıxışlarında PKK-nın marksist-Leninist yönümlü solçu təşkilat olduğuna dair məlumatlar verir. Təşkilatın quruluş konqresində iştirak edən və yenə təşkilatın internet saytında gözə dəyən bəzi ifadələr marksizmə olan güclü sədaqəti dəqiq şəkildə ortaya qoyur:

 

"Marksist-leninist nəzəriyyə çox yaxşı mənimsənilməlidir. Öndər heyət üzvləri tez-tez marksizmə müraciət etməli, marksizmin tətbiq edilməsi üçün bu təlimi həqiqətən bilməlidirlər. ... Biz sosializmi siyasi problemin təhlil edilməsində vasitəçi etməliyik.  Bu təlimin nümayəndəsi, müdafiəçisi olaraq bunun ən mühüm tərəfdarı olan ölkələrin siyasi iqtidar məsələlərinə yeridib mövcud iqtidarı parçalamaqda üzərimizə düşəni edəcəyik."

 

Hörmətli Adnan Oktar 2007-ci ilin dekabr ayında Vətən TV-yə verdiyi reportajda  PKK-nin marksist-leninist yönümlü solçu təşkilat olduğunu belə ifadə edib:

 

Aparıcı: Mən xüsusilə tamaşaçılarımız tərəfindən ünvanlanan  sualları sizə çatdırmaq istəyirəm. Siz son zamanlarda PKK ilə əlaqədar qəzet və televiziyalarda müsahibələr verirsiniz. Mübarizə aparılması lazım olduğunu ifadə edirsiniz? Sizə görə PKK ilə mübarizə necə olmalıdır? Sizin düşüncənizə görə təşkilatın ideoloji quruluşu nədir? Son əməliyyatları necə qiymətləndirirsiniz?

 

Adnan Oktar: PKK marksist, leninist, stalinist, kommunist təşkilatdır. Fəlsəfi quruluşu vardır. Fəlsəfi propaqanda ilə bunu əldə etmişdir.  Buna qarşı da təbii ki, tezisə qarşı anti-tezislə cavab verilməlidir. Anti-kommunist yönümlü təbliğat aparmaq lazımdır. Anti-stalinist, anti-darvinist, anti-marksist fəaliyyət göstərmək lazımdır. Bu isə edilmir. Tək yönümlü edilən təbliğat güclüdür. Yəni, bir şey tək istiqamətdə təqdim edilirsə və əgər qarşısında maneə yoxdursa axıra qədər gedir. Türkiyə belə bir şeyə illərlə tab gətirə bilməz. Anti-kommunist təbliğat aparmaq lazımdır. Bunun edilməsi üçün də könüllü dərnəklər var. Bunlardan biri də bizik.

Vətən TV / 20 dekabr 2007

 

Hörmətli Adnan Oktarın bu mövzudakı digər ifadələri isə belədir:

Mətbuat: İşlərinizdə PKK-nın marksist-leninist və ateist düşüncələri olduğunu izah edirsiniz, lakin son dövrdəki hərəkətlərində dini motivləri istifadə edirlər. Bunu necə qarşılayırsınız?

Adnan Oktar: PKK kommunist-marksist terror təşkilatı olduğunun deşifrə olunmasından çaxnaşmaya düşdü. Bu çaxnaşmanın üzə çıxmasında mənim izahlarımın PKK üzərindəki təsirinin ən konkret göstəricisi oldu. PKK marksist-leninist təşkilatdır. Marksizm və leninizmin təməlində də terror olduğu üçün marksist-leninist hədəfə ancaq terrorla, şiddətlə gedilər, bunun deşifrə olmasından qaynaqlanan çaxnaşmalar dindar şərq xalqını öz tərəflərinə çəkmək üçün özlərində belə bir taktika seçiblər. Lakin bu inandırıcı deyil. Yəni, dini mövzuları tənzih edirəm. Türk xalqı isə belə bir çirkin siyasətə inanmamalıdır.

 

Hörmətli Adnan Oktarın 8 Mart 2008 tarixli mətbuat konfransından

Adnan Oktar: … PKK terroru bu gün Türkiyədə və dünyada kommunist qiyamlar törədir. Cümhuriyyət tarixinin ən böyük kommunist qiyamıdır. Marksist, leninist stalinist qiyamdır...

Amasiya TV / 21 İyul 2008

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/36813/pkk-marksist-leninist-yonumlu-solcuhttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/36813/pkk-marksist-leninist-yonumlu-solcuThu, 06 Jan 2011 09:04:00 +0200
TERRORUN TƏK HƏLLİ QURAN ƏXLAQIDIR Hörmətli Adnan Oktar uzun illərdən bəri əsərlərində İslam dininin fərqli dillərdən, fərqli irq və mədəniyyətlərdən olan insanları bir-birinə qardaş etdiyini, İslami təməllərə arxalanan Anadolu əxlaqına sarılmış bütün türk xalqının, həmçinin də  kürd, sünni, şiə, lazı, çərkəz ilə qardaş olduqlarını izah edir. Hörmətli Adnan Oktarın əsərlərindən faydalanılaraq hazırlanan qəzet xəbərlərində İslam əxlaqından qaynaqlanan birliklə ölkəmizin sülhün və sevginin necə yaşanacağını digər xalqlara göstərə biləcək tək məmləkət olduğu gündəmə gətirilib. Hörmətli Adnan Oktarın göstərdiyi bu xidmətlər türk millətini etnik təməldə və məzhəb fərqliliklərinə görə bölməyə çalışan qaranlıq ideologiyaların  yaratdığı  terrorun tək həllinin Quran əxlaqı, sevgi, hörmət, qardaşlıq, fədakarlıq, xeyirxahlıq, mərhəmət, xoş niyyət və anlayış  olduğu düşüncəsinin ictimaiyyətdə qəbul edilməsinə səbəb olub.

Hörmətli Adnan Oktar reportajlarında həmçinin şərq insanlarının gözəl əxlaqına diqqət yetirmişdir. Məsələn, 2008-ci ilin fevral ayında Şərq TV reportajında şərq xalqının İslam əxlaqından qaynaqlanan gözəl rəftarını belə ifadə etmişdir:

 

 "… Cənub-şərqi Anadolu bölgəsindəki qardaşlarımız İslamı çox gözəl yaşayan, qədimdən bəri gözəl yaşayan, qiymətli alimlərin, elm adamlarının yetişdirdiyi bölgəmizdir. Bizi süni olaraq bölməyə çalışırlar, belə bir oyuna qətiyyən gəlməsinlər. Bütün Türkiyə cənub-şərq xalqını sevir, hər kəs bir-birinə hörmət edir. Oradakı vətəndaşlarımızın tər-təmiz, çox hörmətli insanlar olduqlarına inanıram. Ən yaxşı həyat şərtlərində yaşamaları lazım olduğuna inanıram…"

Adnan Oktar / Şərq TV -27  Fevral 2008

 

"… Türk İslam Birliyi meydana gəlməli, hər kəs bir-birini sevməli, küçədə insanlar bir-birləri ilə qarşılaşdığında salam verməli, sevgi ilə baxmalı, coşğulu olmalı, dostluq, qardaşlıq olmalıdır. Mən illərdən bəri Türkiyədə gərginlik olduğunu görürəm. Yəni, sevgisizlik, gərginlik hökm sürür... İnsanlar bir-birini ələ verir, bir-birinin ayağından dartıb çəkir. Şübhəsiz yaxşı insanlar çoxdur, amma bu cür qurulmuş sistem də mövcuddur. Mən bu sistemin ortadan qalxmasını, sevginin hakim olmasını istəyirəm. Bunun da ancaq Allah qorxusu və Allah sevgisi ilə olacağını düşünürəm…"

Adnan Oktar / Iğdır TV - 28 Avqust 2008-ci il

 

"… Sevgi ilə yaxınlaşsan həll edilməyəcək məsələ yoxdur, yəni birinci səmimiyyət, ikinci sevgi lazımdır. Allah inancı, Allahı sevmək, Allahdan qorxmaq gözəl əxlaqın zəminini meydana gətirir…"

 

Adnan Oktar / Kipr ADA TV - 1 Avqust 2008-ci il

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/36812/terrorun-tƏk-hƏlli-quran-Əxlaqidirhttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/36812/terrorun-tƏk-hƏlli-quran-ƏxlaqidirThu, 06 Jan 2011 09:01:56 +0200
HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ANTİ-DARVİNİST ELMİ MÜBARİZƏSİNİN TƏSİRİ Hörmətli Adnan Oktar 1980-ci ildən etibarən darvinizmin etibarsızlığını ortaya qoyan, darvinizmin əks təsirlərini göstərən çox sayda əsər nəşr edib. Hörmətli Adnan Oktarın əsərlərindən istifadə olunaraq hazırlanan sənədli filmlər, məqalələr, müxtəlif afişalar, sərgilər və konfranslar Türkiyədə çox böyük və təsirli  anti-darvinist elmi mübarizəyə səbəb olmuşdur. Xüsusilə 1980-ci ildən etibarən darvinizmin Türkiyədəki təsiri sürətlə yox olmağa başlamışdır. 80-cı illərdən əvvəl darvinizmə inananların say nisbəti 70% olmuş, gün keçdikcə bu nisbət sürətlə aşağı düşmüş, bu gün isə bu nisbət 5% olmuşdur. Türk millətinin və xüsusilə də gənclərin darvinizmin etibarsızlığı haqqında biliklərinin formalaşmasında hörmətli Adnan Oktarın əsərlərinin güclü təsiri olmuş və bu darvinistlər tərəfindən də tez-tez dilə gətirilmişdir. Genetika elmi sahəsində təqaüdçü müəllim Prof. Dr. Əli Nihat Bozcuk "Təkamül Qaydasının Müasir Dövrümüzdəki Mövqeyi" başlıqlı məqaləsində bu gerçəyi belə ifadə edib:

"İllər boyu universitetlərdə genetika elmi haqqında dərslər verdim. Onu gördüm ki... Darvin elm adamı olaraq tanınmır. Şagirdlər Darvinin şarlatan və din düşməni olduğunu düşünür.... Şagirdlər, bu nəzəriyyə ilə əlaqədar verdiyim sualları çox gözəl və yerində cavablandıra bilsələr də, bu cavablara inanmazdılar. Təkamül nəzəriyyəsi ilə əlaqədar hər şeyin cəfəng olduğunu düşünürdülər. Təkamül qaydası ilə əlaqədar hər şeyin axmaqlıq olduğunu deyirdilər. 80-ci illərdən SONRA BELƏ DÜŞÜNƏN ŞAGİRDLƏRİN SAYI ARTDI... KEÇMİŞDƏ TƏHSİL SİSTEMİMİZDƏ DARVİNƏ QARŞI BU QƏDƏR REAKSİYA YOX İDİ. REAKSİYA 1985-Cİ İLDƏN ETİBARƏN ARTIB... Bioloqlardan tutmuş hamilə qadınlara qədər universitetlərdə təkamül nəzəriyyəsini izah edən insanlar var. Ancaq bu insanlar təkamül nəzəriyyəsini kifayət qədər bilmədikləri kimi, qəbul da etmirlər."

dikkathaber.com, 26 İyun 2009

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/36811/hormƏtli-adnan-oktarin-anti-darvinisthttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/36811/hormƏtli-adnan-oktarin-anti-darvinistThu, 06 Jan 2011 08:58:46 +0200
HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN SÖYLƏDİYİ KİMİ, TÜRKİYƏ BÜTÜN İSLAM DÜNYASINA "BÖYÜK QARDAŞLIQ" EDİR Adnan Oktar: Türkiyənin vəzifəsi Türk-İslam aləminin lideri olmasıdır. Türk millətinə çox böyük vəzifə düşür. Türk-İslam aləminin liderliyi dünya tarixinin ən böyük vəzifələrindən biridir. Türk millətinin ən həyati vəzifələrindən biri budur. Yəni, biz Türk milləti olaraq sırf Türkiyəni xilas etmək üçün deyil, bütün Türk-İslam aləmini qurtuluşa çatdırmaq üçün vəzifəliyik.... (Konya TV, 28 Fevral 2008)
Son zamanlar baş verən proseslər Cənab Adnan Oktarın təsbitlərinin son dərəcə doğru olduğunu və Tür-İslam aləminin gələcəyi iləəlaqədar verdiyi müjdələrin həyata keçməyə başladığını bir daha göstərir. Bu irəliləyişlərdən biri də, Türkiyənin liderliyində Pakistan və Əfqanıstan liderlərinin Türkiyədə bir yerə gəlməsidir. Mətbuatda, "Qərbin edə bilmədiyini, Türkiyə etdi" başlıqları ilə yer alan bu nailiyyət Türkiyənin bütün İslam aləminin Türkiyəyə sevgi və hörmətlə baxdığını və Türkiyəni təbii lider olaraq qəbul etdiklərini göstərir. Necə ki, Əfqanıstan Xarici İşlər Naziri Rangin Spanta, "Türkiyə müasir, Müsəlman və demokratik bir ölkədir. İki ölkənin dostu olaraq şübhəsiz ki, əhəmiyyətli bir rol oynayır" sözləri ilə Türkiyəyə verdikləri əhəmiyyətə diqqət çəkir. Əfqanıstanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Əli Cəlali isə, Türkiyənin sülh prosesinə qeyd-şərtsiz daxil olmasının lazım olduğunu izah edərkən, "Türkiyənin hər cür müsbət töhfəsini məmnuniyyətlə qarşılanacağını" ifadə etmişdir.
 
Adnan Oktar: Getdikcə Türkiyənin liderliyi yayılmağa başladı, hər kəs qəbul edir. Məsələn, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyəni böyük qardaş olaraq qəbul edir. Bu çox gözəldir. Bölgələr Türkiyəni sevir. Türk əsgərini çox sevirlər, Türk əsgərinə qarşı əcaib bir məhəbbət var dünyada. Çox mübarək bir ordu olaraq tanınır. Məncə yollar hər zaman açıqdır. Mənim qənaətimə görə Türk-İslam Birliyi bu 10 il içində çox rahatlqla təşəkkül tapacaq. (Hatay TV, 7 Sentyabr 2008)
 
Adnan Oktar: Bəli, Türkiyə hər zaman çox dürüst davranır… Ən dürüst, ən doğru, ən vicdanlı nədirsə, onu etməyə çalışar. Diqqətlə baxan bunu görər. Çünki baxın, Türk əsgəri hansı ölkəyə gedirsə getsin, sevinclə qarşılanır. Bu, artıq oradan aydın olur. Deməli, dürüstdürlər. Demək ki, var gücləriylə yaxşı niyyətlidirlər. Yoxsa narahat olardılar. Məsələn, Əfqanıstanda sevilir. Bosniyaya getdilər, sevirlər. Hara getsələr sevirlər. Bu onların dürüstlüyündən qaynaqlanır, Türk əsgərinin dürüstlüyündən qaynaqlanır. (Al Hurra TV, 8 Aprel 2008)
 
Müxbir:Müsəlmanlar qırğınlara məruz qalırlar. Daha əvvəl Bosniya-Hersoqovinya, indi siə İraq, Əfqanıstan, Fələstin mövzusunda sizcə nə etmək lazımdır?
 
Adnan Oktar: Müsəlmanların birlikdə hərəkət etməsi, qardaş olmaları, hamısının qardaş olması və bir lider ətrafında toplanmaları da Qurana görə fərzdir. Müsəlmanlar bunu etmirlər. Bunu etmədikcə hər cür bəlanın qapısı açıqdır. Müsəlmanlar bu fərzi yerinə yetirəcəklər. Mən bunun üçün söyləyirəm, Türklərin öndərliyində, Türk millətinin öndərliyində, bir Türk-İslam Birliyi meydana gəlsin. Hər dövlət ayrı-ayrılıqda milli dövlət olaraq qalsınlar. Hər dövlət öz daxilində müstəqil davransın, lakin hamısının mənəvi lideri olsun. Çünki xristianların Papası var, liderləri var. Müsəlmanların da bir mənəvi lideri olması şərtdir. Bu mənəvi birliyin başında biri olsa, bu xaos, bu fitnə rahatlıqla sona çatar. O zaman dünyanın hər hansı bir yerində Müsəlmanların barmağının ucuna bir zərər dəysə, bütün müsəlmanlar bir yerdə hərəkət edəcəyi üçün, bu hadisə dərhal dayandırılar, amma belə parça-parça olsalar, "böl, parçala, ud" siyasətinə uyğun hərəkət etsələr, təbii ki, kiçik parçaları udmaq asandır. Amma bütünlükdə müsəlman aləmini udmaq qeyri-mümkündür. Müsəlmanlar bu fərzi tez bir şəkildə  yerinə yetirməlidır. (Al Baghdadi TV, 29 İyun 2008)
]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34538/hormƏtli-adnan-oktarin-soylƏdiyi-kimihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34538/hormƏtli-adnan-oktarin-soylƏdiyi-kimiWed, 24 Nov 2010 14:12:38 +0200
CƏNAB ADNAN OKTARIN NƏHƏNG ƏSƏRİ OLAN "YARADILIŞ ATLASI", AVROPANIN DİNƏ QAYITMASINI SÜRƏTLƏNDİRİR Cənab Adnan Oktarın "Yaradılış Atlası" adlı kitabı Avropalı materialist və darvinist dairələrdə sanki şok təsiri meydana gətirdi. Təxminən 150 ildir ki, materializmin mərkəzi olaraq bilinən Fransada da böyük dəyişikliklər yaşanmağa başladı. Kitabın nəşrinin ardından, bütün Avropada ən çox bəhs edilən və yazılan mövzuların başında, Avropa cəmiyyətlərinin Allah inancına yönəlməsi mövzusu gəlirdi. Cənab Adnan Oktarın Darvinizmə qarşı icra etdiyi elmi mübarizədən bəhs edilən yüzlərlə qəzet xəbərində də bu həqiqət dilə gətirilirdi. İngiltərənin keçmiş baş naziri Toni Bleyerin dinə yönəlməsi ilə əlaqədar çıxışları, Fransa başçısı Sarkozinin Allaha inancını izah etdiyi sözləri Avropalı liderlərdə də çox gözəl və müsbət dəyişikliklər olduğunu göstərir. Bütün bu gözəl irəliləyişlərin "Yaradılış Atlası" kitabının Avropaya çatmasının ardınca baş verməsi isə diqqətimizi cəlb etməyə bilməz.
Son zamanlarda mövzu iləəlaqədar olaraq əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə olunur:
Bunlardan birincisi, Dinlərarası Dialoq Təşkilatı başçısının etdiyi şərhdir. Bu şərhdə "Müsəlmanların Allah inancını Avropaya geri gətirdikləri" üçün təşəkkür etdiyi ifadə edilmişdir. Həqiqətən Cənab Adnan Oktarın Yaradılış Atlasının Avropa ölkələrinə çatması, Cənab Adnan Oktarın əsərlərindən faydalanılaraq təşkil edilən konfransın bir çox Avropa şəhərində maraqla izlənilməsi və Cənab Adnan Oktarın hazırladığı məqalələrin bu mövzuda çox əhəmiyyətli bir təsir meydana gətirmişdir.
İkinci nailiyyət isə, İngilis müəllimlərin 2/3 hissəsinin məktəblərdə Yaradılış elminin oxudulmasını istədikləri və mövzu ilə əlaqədar mətbuatda çıxan xəbərlərdə bu vəziyyətin Müsəlmanların icra etdiyi mədəni fəaliyyətlərin nəticəsi olduğunun ifadə edilməsidir.
Başqa bir əhəmiyyətli irəliləyiş isə, Rumıniyada təkamül nəzəriyyəsinin məktəb tədris planından çıxarılması üçün işlərin başlanmasıdır.
Bütün bu nailiyyətlər, Avropada böyük bir mədəni dəyişikliyin yaşandığının əhəmiyyətli göstərisidir. Allahın izni ilə yaxın gələcəkdə belə dəyişikliklər daha da sürətlənəcək, din əxlaqı kütləvi şəkildə bütün yer üzünə hakim olacaq.
Adnan Oktar: Kitabımın Avropada belə gözəl təsir meydana gətirdiyini görmək məni çox sevindirdi. Qarşımızdakı günlərdə buna bənzər hadisələr getdikcə inkişaf edəcək kimi görünür. Allahın varlığı, axirət həyatının olması insanlıq üçün sevinc və xoşbəxtlik vəsiləsidir. Cənab Sarkozi da buna diqqət çəkmişdir. Allahın varlığı insanların həm ruhi, həm də fiziki cəhətdən daha sağlam olmasını təmin edən qardaşlıq şüurunu daha gücləndirən, insanların daxili rahatlığını artıran, çoşqulu sevincə səbəb olan bir şeydir. Buna görə bu istiqamətdə işlər davam etdikcə bu gözəlliklərin də davam edəcəyini düşünürəm. (Xarici media nümayəndələriylə edilən mətbuat konfransı, 8 Mart 2008)
Dinlərarası Dialoq Təşkilatı başçısı Kardinal Jean-Louis Tauran, "Tanrını Avropadakı ictimai sferaya geri gətirdikləri" üçün müsəlmanlara təşəkkür etdi.
Dinlərarası Dialoq Təşkilatının başçısı Kardinal Jean-Louis Tauran, dinin bugünkü Avropada bundan əvvəl olduğundan daha çox bəhs edilib yazıldığını söyləyərək, "Bu, müsəlmanların sayəsindədir" dedi.
Adnan Oktar: O məni çox həyəcanlandırdı. Yaradılış Atlasının dünyanı bu qədər sarsıdacağı, Fransa kimi, İtaliya kimi, Almaniya kimi Avropa ölkələrini bu qədər yerindən oynadacağını həqiqətən təxmin etmirdim. Mükəmməl bir təsiri oldu və dövlət liderlərinə çatana qədər daha çox təsirləndilər. Yəni məsələn, bu dəqiqə Avropada Darvinizmin təsirinə baxırıq. Müdhiş dərəcədə aşağı düşdü, 20%-ə düşdü. Keçmişdən yaradılışa inananların payı 20% idi, indi Darvinizmə inananların sayı 20%-dir. 80%-i isə yaradılışa inanırlar. Kitab bütün Avropanı çox dərindən təsirlədi. Ona görə Allaha şükr edirəm, böyük nəticə əldə etdik. Yəni Toni Bleyerdən Jak Şiraka qədər bir çox liderdə çox-çox dərin təsir yaratdı. (Çay TV, 23 İyul 2008)
Adnan Oktar:… Sonra nəşriyyat bu "Yaradılış Atlası"nı Avropaya göndərdi. O da Avropada çox yaxşı nəticə yaratdı. Bu dəqiqə Avropada Darvinizmə inanmayanların nisbəti 80-90%-ə çatdı. Daha əvvəl Darvinizmə inanların payı çox yüksək idi. Yəni Darvininizmə inananlar 70-80% idi. İndi Allahın yaratdığına inananların nisbəti 70-80% tam tərsinə döndü. Çox yaxşı bir uğurdur. Allaha həmd olsun, əlhəmdülillah. Bu cür davam edirik… Əsrimizdə fəlsəfə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Darvinizm fəlsəfəsi, Darvinizm materializm yəni Səid Nursi həzrətlərinin "tabiyun taunu" dediyi təbiətçilik düşüncəsi, bu əsrin ən böyük bütüdür. Bu ən böyük bütün qırılması lazım idi. Bizim etdiyimiz, bu ən böyük bütü qırmaq idi. Avropada tam bir şok meydana gəldi. Avropada, Fransada, İtaliyada bütün xarici qəzetlər bunu qarışıqlıq və heyrətlə eşitdirdilər. Həqiqətən çox böyük dəqiq nəticə alındı. Edilən anketlərdə həqiqətən Darvinizmin Avropada yerlə bir olduğunu görürük. Allaha həmd olsun. Allah belə bir müvəffəqiyyət meydana gətirdi. Bunu görürük. İnşAllah. (Al Baghdadi TV, 29 İyun 2008)
İngilis müəllimlərin Yaradılışı öyrətməyi istəmələrinin səbəbi İslamdır
İngilis məktəblərinin 2/3 hissəsində Yaradılış öyrədilməsini müdafiə etdiklərinin izah edildiyi xəbərdə, üzərində durulan əsl mövzu bu uğurla Cənab Adnan Oktarın əsərlərinin vəsilə olduğudur. Xəbərdə belə deyilir:
"Son beş ildir Türk Yaradılışçı Harun Yəhyanın parlaq, böyük, ağır və son dərəcə təcrübəli hazırlanmış 800 səhifəlik əsəri - Yaradılış Atlası inkişaf etmiş dünyanı sel kimi əhatə etdi. Canlıların yaradıldığını isbat edən kitabda, "Canlıların yüz milyon ildir ən kiçik bir dəyişikliyə uğramadığı" izah edilir."
Yaradılışçılıq Avropadakı təsirini artırır
Adnan Oktar: Darvinizm, Şumer dövründən bəri davam edən paqan inancıdır. Çox bəsit bir düşüncədir. Elmi dəlili yoxdur. Bu günə qədər bir dənə aralıq mövqedə duran canlı qalığına rast gəlinməmişdir… Darvinizm məcburiyyət inancıdır. Dünyada rəsmi himayə ilə dəstəklənir. Rəsmi himayə qaldırılsa Darvinizm bir həftə, on gün belə dözə bilməz. Aparəlan sorğulara baxırıq, məsələn İsveçrə: İsveçrə Factum jurnalında verilən xəbərdə, İsveçrə xalqının məktəblərdə yaradılışın oxudulmasını istədiyi bildirildi deyir, məşhur Blick qəzetinin sorğusunda isə yaradılışa inananların nisbəti 85%-dir. Science Actualites France, etdiyi anketdə təkamülə inananların nisbəti 5%-ikən yaradılışa inananların nisbəti 92% olduğu göründü. İnternetə girənlər bunları görə bilər. Süddeutsche Zeitung məşhur alman qəzetinin apardığı sorğuya görə isə insanın bir yaradıcının əsəri olduğuna inanların sayı 85%-dir. Yaradılış Atlasının Avropaya gedişindən sonrakı nailiyyətlər bunlardır. Fövqəladə bir inkişaf oldu. Bu Avropa xalqının doğru fikirə, dürüst fikirə olan uzlaşmasını göstərir. O yöndən də təbrik edirəm. Məsələn, Almaniyanın ən əhəmiyyətli qəzetlərindən Deye Welt: sorğuda soruşulan "sizə görə həyat necə meydana gəldi?" sualına iştirakçıların 86%-i Allah yaratdı şəklində cavab verdi. Bunları görə bilərsiniz, internetdə var. Məsələn, Belçikanın De Morgen qəzetinin xəbərində müsəlman şagirdlərin 10 nəfərindən 8 dən çoxu təkamülün tamamilə bir axmaqlıq olduğunu ifadə edir. O biri qəzetlər də eyni şəkildə, Danimarkada da eyni şəkildə. Məsələn, Danimarka xalqının 88%-i "xeyr" deyir, "İnsanın meymundan əmələ gəldiyini düşünürsünüzmü?" sualına. Ekstra Bladet qəzetinin internet saytında bu var. İstəyən görə bilər. Avropada çox güclü təsir meydana gətirdi. Onsuz da Toni Bleyerin şərhlərindən bunu görürük, Fransada yenə çox güclü təsiri dövlət idarəçilərinin izahlarından anlayırıq. Çox mükəmməl nailiyyətlər var. (Çırağan İftar Yığıncağı, 18 Sentyabr 2008)
Adnan Oktar: Amerika da, Avropa da ateizmdən hələ indi xilas olur. Yəni inkişaf gedir bu mövzuda. Təbii, biz tələskənlik etsək də Allahın bir qədəri var, o mənada bir inkişaf olur. Önümüzdəki 10-20 il içində bunun dəqiq nəticələrini alacaq. Yəni inkişaflar onu göstərir. Davamlı bir irəliləyiş var. Yəni hadisələr bir bucaqda gedir. Əgər bu sürətlə getsə 15-20 il içində bu çox dəqiqləşəcək. Yəni İslamın, İslam əxlaqının dünyaya hakimiyyəti qəti kimi görünür.
Müxbir: Yaxşı, Avropada İslam dininin vəziyyəti və hansı mövqeyə sahib olduğunu görürsünüzmü? Necə şərh verərsiniz?  
Adnan Oktar: Bu Yaradılış Atlasının yayılmasında Avropada ilk dəfə çox şiddətli bir şok meydana gəldi. Çox əcaib sarsıldılar. Sonra sakitləşdilər, sonra qəbul etdilər. Bu dəqiqə Avropada artıq utanc verici bir şey Darvinizmi müdafiə etməkdir, yəni ağılı başında olan insanlar çox müdafiə edə bilmirlər. Çox marjinal tiplər müdafiə edə bilir. Bütün məktəblərdə bütün hər yerdə yaradılış inancı məşhurdur. Anketlər də bunu göstərir. Bir çox anket tərtib edilir. Bütün anketlərdə bunu görürük. Hətta 80-90%-ə çıxmışdır yaradılışa inananların sayı. Hər anketdə bunu əldə edirik. Daha əvvəl də söyləmişdim. Belə bu dalğalanmalar şəklində bu yayılır, kitabın sayı ilə bunun əlaqəsi yoxdur demişdim. Həqiqətən kitabın sayı ilə əlaqəsi olmadığını gördülər. Çünki bilən oxuyur, bilməyəndə oxuyur hər kəs oxuyur. Bilən ətrafa onsuz da izah edir. Bilməyəndə oxuduqdan sonra öyrənir. Ətrafına izah edir. Bu zəncirvari bir reaksiya meydana gətirir. Bunun nəticəsində həqiqətən çox dəqiq nəticə aldıq. Amma bunun təbii, imana çevrilməsi bunun müsəlmanlığa çevrilməsi vaxt ala bilər inşaAllah. (Denge TV, 3 İyul 2008)
Rumıniya Məktəb Tədris planından Təkamül Nəzəriyyəsini Çıxarır
Müxbir:Yaxşı, bəs Harun Yəhyanın qalxanı Avropada nə vəziyyətdədir, bu qalxan nə dərəcədə Avropanı ələ almışdır? Bunu sizdən də dinləyək, müəllimim.
Adnan Oktar: Fransada mükəmməl bir təsir meydana gəldi. Fransa Darvinizmin qalası idi. Fransa bu dəqiqə dümdüzdür. Sarkozi dindar oldu. Davamlı Allahdan bəhs edir, bilirsiniz mətbuata da davamlı əks olunur. Gecə gündüz bu mövzular işlənir. İstər Sarkozinin ifadələri, istərsə də İngiltərə baş naziri Toni Bleyerin izahları olsun, hamısı bu istiqamətdədir. Məsələn, Sarkozi deyir ki, "Bəlalara din deyil, bəlalara din deyil dinsizlik səbəb oldu." "Hər bir insanın düşüncəsində və ürəyində var olan uca Allahdır." "İnsanı əsir etməyən, onu azad edən Allahdır. İnsanların sərhədsiz qüruruna və dəliliyinə qarşı dayaq olan Allahdır. Bundan əlavə daim insanlara bir təvazökarlıq və sevgi mesajı, barış və qardaşlıq mesajı, insanpərvərlik və hörmət mesajı verən Allahdır". Bunu Sarkozi söyləyir, amma nə vaxt? Bizim kitabları oxuduqdan sonra, Yaradılış Atlasını oxuduqdan sonra. İngiltərə baş naziri Toni Bleyer sosialist, materialist, darvinist idi. Baxın dəyişikliyə. "Dini inancın əhəmiyyətini anlamamış müasir dünyanı anlaya bilməzsiniz" deyir. "Dini qoruyun və onun yaxşılıq üçün bir güc olmasına kömək edin" deyir. Məsələn, Fransada yenə Jak Şirak Atlas üçün təşəkkür məktubu göndərdi mənə. Dinlərin bir-birini daha yaxşı başa düşməsi, daha yaxşı qiymətləndirməsi üçün Dinlərərası Dialoq Təşkilatını qurmuşdur . Lakin tək bu da deyil, xarici mətbuatda çox şiddətli təsiri oldu. Məsələn Le Point-Fransa: "Darvini xilas edin" deyir başlıq. Fransa La Liberation: "Tək bir hücumda, tam bir çaxnaşma həyata keçirdi" deyir Yaradılış Atlası üçün. Stern Jurnalı, Almanların ən məşhur jurnallarındandır, bilirsiniz "Göy gurultusu kimi partlayan kitab" adlandırır Yaradılış Atlasını.
 
Müxbir: Sizcə insanın öz ölkəsində olduğu halda süqutu qədər böyük bir şey ola bilərmi?
Adnan Oktar: Allaha çox şükr, Allaha çox şükr.
Müxbir: Çox şükr müəllimim.
Adnan Oktar: Hamısı elədir. Baxın Almaniya, Fransa, Hollandiya, məsələn, Hollandiya kitab üçün deyir ki, "Böyük bir tufan meydana gətirdi". İtaliya, "Amma qəti olaraq bildiyimiz şey budur ki, itirən biz olacağıq." İtaliyanın La Stampa Qəzeti, İtalyanın ən böyük qəzetlərindəndir, "Əlvida Darvin" başlığı var qəzetlərdə. (Adana CRT TV, 30 Sentyabr 2008)
]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34536/cƏnab-adnan-oktarin-nƏhƏng-ƏsƏrihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34536/cƏnab-adnan-oktarin-nƏhƏng-ƏsƏriWed, 24 Nov 2010 14:10:54 +0200
BÜTÜN İSLAM VƏ TÜRK ALƏMİ BÖYÜK OSMANLI PROYEKTİ (TÜRK-İSLAM BİRLİYİ PROYEKTİ) ALTINDA BİRLƏŞƏCƏK Hörmətli Adnan Oktar çox uzun illərdir qeydlərində Türkiyənin Türk Respublikaları və ya digər dünya dövlətləri arasından seçilib lider ölkə olaraq önə çıxacağı və Böyük Osmanlı Proyekti (başqa cür desək Türk-İslam Birliyi) vəsiləsi ilə super dövlət olacağının müjdəsini vermişdir. Hörmətli Adnan Oktarın bu istiqamətdəki israrlı şərhlərindən sonra, Osmanlının tarixi varisi olan Türkiyə cümhuriyyətinin Orta Şərq, Qafqaz, Orta Asiya və Balkanlarda meydana gələn nüfuz boşluğunu dolduracağı düşüncəsi artıq Qərb analistleri tərəfindən də zikr edilməyə başlamışdır. Bu fikirin bütün dünyada yayılmasında iştirak edən Hörmətli Adnan Oktar reportajlarda da Böyük Orta şərq Proyektinin yerini Böyük Osmanlı Proyektinin, yəni böyük Türk-İslam Birliyinin alacağıni qeyd etmişdir:
Baghdad TV, 2 Mart 2008
 
Adnan Oktar: Böyük Orta şərq Proyekti yoxdur, Böyük Osmanlı Proyekti vardır. Böyük Türk-İslam Birliyi Proyekti vardır. İslam aləmi birləşəcək. Bütün Türk aləmi, İslam aləmi birləşib çox böyük super dövlət olacaq. Bu dövlət Amerikanın da lehinə olacaq, İngilislərin də lehinə olacaq, Rusların da lehinə olacaq və bütün dünyanın lehinə olacaq. Dünyaya sülh, qardaşlıq və rahatlıq gətirən bir sistem olacaq. Bu sistem dolayısı ilə Amerikanı da qurtaan sistem olacaq.
Time Turk, 24 İyul 2008
 
Time Turk: Böyük Orta şərq Proyekti çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Bunun da təməlində Amerikanın İrana hücum etmə məsələsi durur. Bəs bunların hamısının altında sizcə nə var, yəni bir masonluq əlaqəsi yoxsa İsrailin nəsə başqa məqsədi var? Yəni Orta şərq probleminin altında nə yatır?
 
Adnan Oktar: Müsəlmanlar Böyük Orta şərq Proyektini Böyük Osmanlı Proyektinə çevirəcəklər inşaAllah. Hadisə elə bundan ibarətdir. Onlar ortaya belə bir kütləvi quruluş qoyurlar, bir xəmir və yaxud bir gips, yaxud sement deyək. Bu yalnız şəkilləndiriləcək…
Vatan TV, 12 Yanvar 2008
 
Vatan TV: Yenə keçən reportajımızda mən sizə xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının reallaşdırmaq istədiyi Böyük Orta şərq Proyekti ilə əlaqədar suallar vermişdim. Sizin bu mövzu ilə əlaqədar maraqlı şərhləriniz oldu. Mən Böyük Orta şərq Proyekti və Avropa Birliyinə daxil olmağımız ilə əlaqədar sizin bəzi fikirlərinizin olduğunu bilirəm. Əsərlərinizdən də oxudum, amma tamaşaçıların bu məsələni başa düşməsi üçün təkrar soruşuram. Siz Böyük Orta şərq Proyektinə və Avropa Birliyinə girməyi qəti şəkildə istəmirsiz. Keçən verlişlərin birində Avropa Birliyinə girməyək deyə çıxış etmisiniz. Demişdiniz ki,mən keçmişdə Avropa Birliyinə girməyə razi idim, amma indi onların Müsəlmanlara, İslama qarşı olan davranışlarına görə Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsini istəmirəm.
 
Adnan Oktar: Böyük Orta şərq Proyekti, Böyük Osmanlı Proyektinə çevrmək lazımdır. Türkiyə əgər Avropa Birliyinə girəcəksə, onda Böyük Osmanlı Proyekti içərisində girməlidir. Yəni bütün İslam aləminin və Türk aləminin lideri olaraq girməsi lazımdır. Bundan əlavə Avropa Birliyinin söylədiyi tərzdə bölünmüş, kiçildilmiş, gücü qırılmış, milli quruluşu, mənəvi dəyərləri pozulmuş bir Türkiyə olaraq girəcəksə, Türkiyə heç girməsin daha yaxşıdır.
Hörmətli Adnan Oktarın ifadələri istiqamətində formalaşan türk-İslam Birliyi fikri yerli və xarici mətbuatda da tez-tez işıqlandırılmağa başlamışdır. Buna bir nümunə 11 Yanvar 2009-cu il tarixli Tərcüman qəzetində nəşr olunmuş "Türkiyənin BOP planı" başlıqlı məqaləsidir. Haqqı Qurban tərəfindən yazılan məqalədə Türkiyənin Böyük Osmanlı Proyekti ilə dövrün ən güclü dövləti olacağına diqqət yetirilmişdir:
"… Türkiyə də BOP üçün çalışır. Ancaq Türkiyənin BOP-si başqa! Mənası- Böyük Osmanlı Proyekti! … Osmanlı, dövrünün ən böyük dövləti olub. Ancaq ABŞ kimi heç bir zaman öz biçdiyi paltarı kimsəyə məcbur geyindirmədi. Kürəyindən vurulmasaydı, bu gün Orta şərq tam fərqli bir görünüşdə ola bilərdi. Keçmişdəki Osmanlıya çevrilməsi artıq mümkün deyil. Ancaq o məntiq təkrar təsis edilə bilsə, bölgəyə barış və rahatlıq gələ bilər! …"
Tercüman, 8 Yanvar 2009
2 Avqust 2006-cı il tarixində "Önce Vatan" qəzetində nəşr olunmuş bir məqaləsində isə Hörmətli Adnan Oktar bu mövzuya belə toxunmuşdur:
… Türkiyənin, Orta şərqin sabitliyi və Dünya Barışı üçün yenidən köhnə missiyasını boynuna götürməsi lazımdır. Orta şərq Ölkələrinin tarix boyu hörmət etdiyi və əhəmiyyət verdiyi Türkiyə, həm birləşdirici, həm də lokomotiv olma roluna, məlumat, bacarıq, tarixi təcrübə və mənəviyyat baxımından ən uyğun olan ölkədir. Ziyalılarımız və idarəçilər Türkiyənin bu tarixi missiyasını yenidən yerinə yetirməsi üçün səy göstərməkləri lazımdır.
Avropa Birliyi ilə olan əlaqələrimiz də buna təsir edən bir faktor deyil. Birliyə girsək də girməsək də, İslam Ölkələrinin, Qərb ilə olan əlaqələrini düzəldən ölkə mövqeyində ola bilərik. Necə ki bu, həm Qərbin həm də İslam Ölkələrinin, Türkiyənin sahib olduğu xüsusiyyətlərdən, yəni, Qərb üçün demokratik hüquq dövləti quruluşu, Orta şərq üçün də etidallı Müsəlmanlıq quruluşu, Osmanlıdan gələn şəfqətli və sevgi əsaslı rəhbərlik və həyat təcrübəsindən ötəri könül rahatlığı ilə Türkiyəyə buraxacağı bir missiya olacaq.
Qərbdə bir çox idarəçinin, think-tank quruluşunun və ziyalıların, Türkiyənin bu rolu boynuna götürməsini istəmirlər. Xüsusilə 11 Sentyabrdan sonra, Osmanlı rəhbərlik tərzinə olduqca önəm vermişlər və bunu canlandırma meylinə düşmüşlər.
Bu, Böyük Orta Şərq Proyekti kimi bölgədə əks reaksiya ilə qarşılanan, süni proyektlər şəkilində həyata keçirilən olmamalıdır. Orta şərqdə sabitliyi təmin etmək, təhsili reallaşdırmaq, ictimai rehabilitasyonu təmin etmək, Qərb ilə əlaqələrini təşkil etmək əlbəttə lazımdır. Ancaq bu, yenə bölgənin öz içindən çıxacaq bir tənzimləmə ilə olmalıdır. Çöldən bir məcbur etmə şəklində deyil, içəridən bir istək və arzu ilə edilməlidir.
Bax bunun hər kəsin razılığı olacaq şəkildə reallaşmasını təmin edən tək ölkə Türkiyədir.
Son zamanlarda ortaya çıxarılan Böyük Orta şərq Proyekti, yenə BOP olaraq xatırlana bilər, amma bundan sonra bunun açıqlaması "Böyük Osmanlı Proyekti" olması daha məntiqli və həqiqi olacaq.
Çünki Osmanlının mirasına sahib olan bu millət keçmişdə olduğu kimi bu gün də, həsrətlə gözlənilən barış və təhlükəsizlik mühitini meydana gətirməkdə qabaqcıl rol oynayacaq.
Tarixi və günümüzdəki həqiqətlərə baxsaq və dünyaya nizam verəcək yeni bir Osmanlının ortaya çıxışını istəsək, əzm göstərsək bu məqsədə catan yeganə ölkə Türkiyə olacaq.
Osmanlı ənənəsində yer alan xoşniyyətli İslam anlayışı, dünya üçün axtarılan bir ümid işığı olmuşdur. Əgər Türkiyə sahib olduğu böyük mədəniyyət mirasını yaxşı qiymətləndirsə, qarşısında çox işıqlıq bir gələcək olacaq.
Türkiyə bu istiqamətdə apardığı strategiyalar ilə Orta şərq, Balkan, Qafqaz və Orta Asiyayada həmişəlik barışı təmin edə biləcək, bunu mühafizə edə biləcək bir tarixi təcrübəyə malikdir. Allahın icazəsi olmadan heç bir güc, tarixə istiqamət vermiş, insanlığa barışı, ədaləti və rahatlığı hədiyyə etmiş nəhəng bir mədəniyyətə və təcrübəyə sahib, köklü və zəngin bir mədəniyyətin qurucusu olan bir millətin həssaslığını yox edə bilməz.
Bu millət keçmişdə olduğu kimi bu gün də sahib olduğu xüsusiyyətləri və gözəl əxlaqı ilə bütün dünyanın diqqətini cəlb edən barış və təhlükəsizlik mühitini meydana gətirəcək.
21-ci əsr, Allahın icazəsi ilə, Müsəlman Türk millətinin və Türkiyənin lider olacağı bir dövr olacaq.
]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34535/butun-islam-vƏ-turk-alƏmihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34535/butun-islam-vƏ-turk-alƏmiWed, 24 Nov 2010 14:09:31 +0200
ŞƏRQ VƏ CƏNUB-ŞƏRQ VİLAYƏTLƏRİMİZDƏKİ ƏZAB VƏ ÇƏTİNLİKLƏR SEVGİ VƏ MƏRHƏMƏTLƏ HƏLL EDİLƏCƏK Müxbir: Bölgədən söz düşmüşkən, bölgəyləəlaqədar çox önəmli hadisə, yaxınlaşan yerli seçkilərin gərgin seçki atmosferində olacağı hiss olunur və siz də siyasi araşdırmalar aparan əhəmiyyətli bir insansınız, nə düşünürsünüz?
 
Adnan Oktar: … Bizim  insanlarımız ərdəmlidir, gözəl xasiyyətlidir ən ağıllı hərəkəti edəcəklərini düşünürəm. Kommunist mənşəli bir partiyaya, Stalinist bir partiyaya səs verməzlər. Aydındır ki, PKK-nın kommunist və Stalinist düşüncəsi öz-özlüyündə xoşagəlməzdir, terrorist olması çox xoşagəlməzdir. Bunun əvəzində o bölgədə tamamilə sevgi hakim olsun. Yəni dinclik hakim olsun. Hamısını bağrımıza basaq. Bu yaxınlarda da dedim. Paltarlardan yığaq, yemək yığaq, o qardaşlarımıza yük maşınıları ilə aparıb orada paylayaq. O uşaqların xoşuna gələn şeylər, oyuncaqlar paylayaq. Onların sevinciylə biz xoşbəxt olaq. Yəni onsuz da onlar bombadan, müharibədən bezmiş insanlardır, onları yenidən müharibənin içinə soxmağın nə mənası var? Əzab çəkdirməyin nə mənası var? Amma inşaAllah Mehdinin zühuruyla, Hz. İsanın nüzuluyla, Türk-İslam Birliyinin meydana gəlməsiylə bütün bu əzablar sona çatacaq. Müdhiş bir fərahlıq olacaq. O bölgədə, bütün bölgələrdə hamısı dincliyə qovuşacaq. Bir az daha səbr etsinlər, inşaAllah çox gözəl olacaq.
 
Denge TV / 9 Dekabr 2008
 
Aparıcı: Bəli, təhsil dairəsində işləriniz var. Bu mənada Türkiyənin şərqinə baxdığımız zaman, sizin dost qrupunuzun bura iləəlaqədar çalışması varmı?
 
Adnan Oktar: Təbii ki, var. Biz Şərqin əvvəl mədəni inkişaf dairəsinə girməsini istəyirik. Bütün Türkiyədə olduğu kimi Materialist, ateist və Darvinist təhsilin oradan da silinməsini istəyirik. Əvvəl buna bir nizam verilməlidir. Daha sonra orada iqtisadi fərahlıq, iqtisadi rifahın artması, oradakı qardaşlarımızın rahat şəkildə, qardaşlıq düşüncəsi ilə, sevgi ilə yaşamalarıdır. Bir məqsədimiz də budur. Onun üçün oraların zənginləşməsi, oralarda sənayeninin inkişafı, əkinçiliyin inkişafı, insanlarımızın orada olduqca azad olması, Şərq-Qərb ayrıseçkiliyinin ortadan qalxması, Şərqdən gələn insanlarımızın bura yerləşməsi, Qərbdən gələn insanlarımızın oraya yerləşməsi, buna görə də onların o gözəl əxlaqına nümunə olaraq bütün Türkiyədə də tanınmasını istəyirəm. Məsələn: Şərq insanımızın gözəl bir cəhəti var, çox qonaqpərvərdirlər. Bu, o qədər də bilinmir. Ən gözəl yeməklərini, evlərinin ən gözəl hissəsini dostlarına, qonaqlarına ayırırlar. Çox hörmətpərvərdirlər, heyrətamiz hörmət anlayışı var Şərqdə. Bunların bilinməsi lazımdır. Bu, sevgini artıran, onlara qarşı məhəbbəti artıran xüsusiyyətdir. Bunları inkişaf etdirə, daha da gücləndirə bilərik. Amma bunun üçün təbii, təməldə yaxşı mədəni əlaqə qurulması şərtdir. Biz onsuz da ona üstünlük veririk.
 
Doğu TV / 27 Fevral 2008
 
Adnan Oktar: … hər kəsin bir-birini sevməsi… küçədə insanlar qarşılaşdıqları zaman bir-birlərinə salam verməli, sevgiylə baxmalı, coşğulu olmalı, dostluq, qardaşlıq olmalıdır deyə düşünürəm. Mən illərdən bəri Türkiyədə daimi bir gərginlik olduğunu görürəm. Yəni bir sevgisizlik, gərginlik...
 
Iğdır TV / 28 Avqust 2008
 
Aparıcı: Yaxşı, son olaraq xüsusilə Şərqi Anadolu Bölgəsində yaşayan insanlara vermək istədiyiniz bir mesajınız vardırmı?
 
Adnan Oktar: Oradakı qardaşlarımız, nub-şərqi Anadolu bölgəsindəki qardaşlarımız İslamı çox gözəl yaşayan, ta qədim zamanlardan bəri gözəl yaşayan, dəyərli alimlərin çıxdığı, dəyərli elm adamlarının çıxdığı bölgəmizdir. Bizi süni şəkildə bölməyə çalışırlar, əsla bu tələyə düşməsinlər. Bütün Türkiyə Cənub-Şərq xalqını sevir, hamı hörmət edir. Oradakı vətəndaşlarımızın tərtəmiz insanlar olduğuna mən inanıram, çox hörmətli insanlar olduqlarına inanıram.Ən yaxşı həyat şərtlərində yaşamalı olduqlarına inanıram. Oradakı ilk iş materialist, Darvinist, ateist təhsilin dayandırılmasıdır. Darvinizmə qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bunun üzərində dayanmaq lazımdır. Anti-marksist, anti-kommunist fəaliyyət çox əhəmiyyətlidir. Kommunizmin zərərləri, marksizmin səhvləri izah edilməlidir. Bu mövzuda bizim uğurlu fəaliyyətlərimiz ola bilər, təbii, kifayətdir ki, yolumuz açılsın, bizə daha çox imkan verilsin. Bizə daha çox imkan verilsə biz bunu ən gözəl şəkildə edərik. Amma cənub-şərqdəki insanlarımıza təbii ki, yalnız bununla deyil, ilk növbədə yemək yardımı, paltar yardımı, yanacaq yardımı etməklə dərhal təcili tədbirlər alınmalıdır. Əvvəl onları nə qədər sevdiyimizi, nə qədər qoruduğumuzu göstərilməliyik. Arada bizə göstərtilən bu bölücü və ayrı-seçkilik salan siyasətin nə qədər anormal, lazımsız və çirkin olduğu izah edilə bilər. Müharibəyə və terrora da ehtiyac olmadığı izah edilər. Amma təbii, Allah qorusun, terror varsa nəfsi müdafiə olaraq, təbii ki, oradakı əsgər xalqı müdafiə edər, yəni bu başqa məsələdir.
 
Doğu TV / 27 Fevral 2008
 
Adnan Oktar: … Bizim cənub-şərqdəki xalqımız çox mübarək çox möhtərəm insanlardır, çox da dindardırlar. Bizim bütün millətimiz kimi çox dindardırlar, çox ürəklidirlər, çox mehriban insanlardır.PKK başlarına bəla oldu, PKK-nın məqsədi onların dindarlığını ortadan qaldırmaqdır. Xalq çəkindi, indi məscidə gedə bilmir. Məsələn, oruc tutmaqdan çəkinirlər, Allah deməkdən çəkinirlər. Dini kitab oxuya bilmirlər, çünki PKK hər yerdədir. Hər an xəbər tuta bilərlər, budur, "bunlar Müsəlmandırlar" deyə bilərlər, şirin görünürlər Müsəlmanlara, amma onlara qarşı çox mərhəmətsiz və qəddar rəftar edirlər…
 
Ekin TV / 5 Yanvar 2008
 
Müxbir: … Bəs, PKK terror təşkilatı Türkiyədən necə təmizlənə bilər? Yəni bunun yolları varmı sizcə?
 
Adnan Oktar: PKK terror təşkilatının təmizlənməsinin yolu antimaterialist, antidarvinist, antikommunist elmi mübarizə, fəlsəfi mübarizə aparmaqdır. Çünki onlar fəlsəfi mübarizə aparırlar. Darvinist təbliğat aparırlar. Marksist təbliğatı edirlər, materialist təbliğat edirlər. Materialist təbliğata, Marksist təbliğata susmaq, Darvinist təbliğata susmaq, hətta ona bir növ uyğun mühit hazırlamaq təbii ki, təşkilatın (PKK) inkişafına səbəb olur. Əks-hücum çox əhəmiyyətlidir. Bunun olması, bir də cənub-şərqdəki vətəndaşlarımıza qarşı çox şəfqətli, sevgi dolu yaxınlaşmaq, onlara bəslədiyimiz dərin hörməti, sevgini, məhəbbəti, hiss etdirməyimiz çox vacibdir. Bir də oraları heç olmazsa, sağlam bir iqtisadiyyata qovuşana qədər qida, paltar, yəni təcili ehtiyaclarını ödəməklə dəstəkləmək.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 iyul 2008
 
Cənab Adnan Oktar yaxın gələcəkdə müharibələrin, qarşıdurmaların, anarxiya və terrorun tamamilə sona çatacağından bəhs edərkən, bunun yalnız Quran əxlaqından qaynaqlanan insan sevgisi ilə mümkün olacağını ifadə edir. Bu vəsiləylə fərqli dinlərə, fərqli irq və millətlərə mənsub insanlar olan son dərəcə mədəni və demokrat bir mühitdə dinclik və təhlükəsizlik içində yaşayacaqlar. Türkiyənin şərq və cənub-şərq bölgələrində yaşayan insanların sevgi və hörmətə layiq olan, dəyərli insanlar olduqlarına Cənab Adnan Oktar reportajlarında belə toxunur:
 
Müxbir: Ayrı-seçkilik edilirmi? Bu şərqlidir filan...
 
Adnan Oktar: Belə cahillər, yarımağıllılar, fitnəçilər, masonların xidmətçiləri, saxtakar, sevgisiz insanlar, insan sevgisini dadmamış, Allahdan qorxmayanlar təbii ki, ayrı-seçkilik salırlar. Amma onsuz da Allah onların başını əzir. Elə bir şey olmaz. Allahın yaratdığı hər qul müqəddəsdir və qiymətlidir. Oradakı bütün qardaşlarım, bütün Anadolu xalqı kimi çox qiymətlidirlər. Çox üstündürlər, birinci sinif vətəndaşdırlar, hamısı qardaşımızdır, bunu bu şəkildə bilmək lazımdır.Əksini söyləyənlərin isə fitnəçi, cahil və ağılsız olduğunu da bilməkdə fayda var. Onun üçün onların sözlərinə heç etibar edilməməlidir, nəzərə alınmamalıdır. Dəyərsiz insanlardan, elə o tərz dəyərsiz sözlər çıxar. Dəyərsiz insanların dəyərsiz sözlərinə dəyər verməmək lazımdır.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 İyul 2008
 
Müxbir: İndi bilirsiniz, cənub-şərqdə terrordan zərər çəkmiş çox insan var, kəndlərdə filan, yəni oralara necə kömək edilə bilər? Nələr edilə bilər?
 
Adnan Oktar: Buralara ən gözəl kömək yük maşınlarına yemək doldurub, təməl qida maddələri, təməl qida maddələrinin xaricində də, xüsusilə soyuqda geyinə biləcəkləri qalın qış və ya yaz paltarları, ayaqqabı, yəni təbii ehtiyaclar ola bilər, sağlamlıq vəsaitləri ola bilər, yəni gözəl, sağlam yaşaya biləcəkləri vəsaitlər göndərilə bilər. Ora bol vəsait göndərilməlidir ki, oradakı dəyərli qardaşlarımız bunlardan rahat-rahat istifadə edə bilsinlər. Çünki şərq xalqı çox şərəflidir, yəni onlar razı olmalar ki, sən aparıb onlara vəsait paylasan israr etsən götürərlər, belə insanlardır onlar… Bütün Türkiyəmiz beləəfəndidir, yəni utancaq, hörmətə layiq insanlardır. Şərəfli insanlardır. Onun üçün israr etmək lazımdır. Evinə aparıb o şəkildə kömək etmək lazımdır. Evlərə yük maşınıyla kitab paylamaq lazımdır.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 iyul 2008
 
Müxbir: Bəli, son olaraq buradan Mardin xalqına nələr söyləmək istəyirsiniz?
 
Adnan Oktar: Mardinlilər mənim canım-ciyərim qardaşlarımdır.
 
Müxbir: Mardin, Midyat, Nusaybin, hamısı.
 
Adnan Oktar: Hamısı, hamısı Şanlıurfa, Diyarbəkir, Siirt, Tillo, məsələn, Sait Nursi Həzrətlərinin məmləkətidir. Orada mənim canım qardaşlarımın olduğunu bilirəm. Hamısını çox sevirəm. Oradakı Kürdlər, Ərəblər, seyidlər, Türklər, Lazlar… hamısı, hamısı mənim qardaşlarımdır və mənim üçün hamısı Türkdür. Hamısı şəxsən mənim qardaşlarım, canlarımdır. Eyni bayrağın altında, tək millət olaraq, tək bədən olaraq inşaAllah qardaşıq. Amma Allah bizi qövm-qövm yaratmış, Quranda da var, bir çox qövmdən də ola bilərik, heç fərqi yoxdur. Üstünlük ancaq təqva ilədir. "Allah qatında da ən yaxşı olanınız…" deyir Cənabı Allah, şeytandan Allaha sığınıram, "… ən təqva olanınızdır" deyir. Bütün məsələ təqvalı olmaqda və səmimi olmaqdadır. Allah, şeytandan Allaha sığınaram, "ancaq səmimi olan qullarım xilas olar" deyir. Mənim oradakı qardaşlarım hər qövmdən ola bilər, mənə nə, mən onların gözəl əxlaqına baxıram və bu bayraq altında, bu vətənin vətəndaşı olaraq mən Türküm deyir, mən o adamın anlından öpürəm. Yəni, mövzu bitmişdir.
 
Kanal 47 (Mardin) / 28 İyul 2008
]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34533/sƏrq-vƏ-cƏnub-sƏrq-vilayƏtlƏrimizdƏkihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34533/sƏrq-vƏ-cƏnub-sƏrq-vilayƏtlƏrimizdƏkiWed, 24 Nov 2010 14:06:57 +0200
TÜRK-İSLAM DÜNYASI ƏMƏKDAŞLIĞININ ƏHƏMİYYƏTİ DAHA YAXŞI BAŞA DÜŞÜLMƏYƏ BAŞLANDI Cənab Adnan Oktar son vaxtlarda müxtəlif televiziya kanalları və qəzetlərdə verdiyi reportajlarda, türk-İslam Birliyinin təsis edilməsinin, bütün dünyaya barış və rahatlıq gətirəcəyini diqqətə çatdırmışdır. Mövzunun əhəmiyyəti Harun Yəhyanın əsərlərindən faydalanılaraq hazırlanan qəzet elanları vasitəsilə də ictimaiyyətə çatdırılır.
Bu şərhlərdə Hörmətli Adnan Oktarın diqqət yetirdiyi mövzulardan biri də, Türk-İslam Birliyinin qurulmasının ticarət və iqtisadiyyatın inkişafına təsiridir. Buna gərə də Hörmətli Oktar, Türk-İslam ölkələrinin ortaq sərmayələr etməsinin, bu ölkələr arasında ticari canlılıq yaradılmasının, texnoloji və infrastruktur olaraq lazımlı sərmayələrin qoyulmasının əhəmiyyətini, həm əsərlərində, həm şərhlərində həm də digər elmi işlərində xüsusilə vurğulamışdır.
Son vaxtlarda Türk-İslam Birliyi yolunda atılan addımların getdikcə artması və sürətlənməsi, Hörmətli Adnan Oktarın əsərlərinin və işlərinin təsirinin əhəmiyyətli bir göstəricisidir. Türkiyənin qabaqcıl vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları türk-Müsəlman dünyasının əməkdaşlığın əhəmiyyətini diqqət mərkəzində saxlayan çıxışlar edir, müxtəlif vətəndaşlar bu mövzuda əhəmiyyətli addımlar atırlar. Bunlardan biri də, 5-6 İyul 2008-ci il tarixində təşkil edilən İslam Konfransı Təşkilatı yığıncağında TOBB Başçısı Hörmətli Rıfat Hisarcıklıoğlunun çıxışıdır.
Hörmətli Hisarcıklıoğlu çıxışında bunları bildirmişdir:
"Dünya torpaqlarının 28%-inə sahib olan və çox geniş bir coğrafiyayı əhtə edən İslam ölkələrinin fərqli iqtisadi strukturları və tutumları, başda insan gücü olmaq üzrə, çox zəngin qaynaqlara və potensiala sahib olduğunu","Bu böyük bəşəri və maddi qaynağı, eyni ölçüdə iqtisadi müvəffəqiyyətə çatdırmanın hər kəsin ortaq ideyası olduğunu","Yüksək texnologiyaya söykənən istehsalı və məhsuldarlığı arzu edilən səviyyəyə çıxartmanın lazım olduğunu" bildirmişdir.
"Sabah" Qəzeti, 6 İyul 2008
Hörmətli Adnan Oktar İslam Birliyinə Çağırış adlı kitabında mövzu ilə əlaqədar olaraq bu fikirləri dilə gətirmişdir:
"Müsəlman ölkələrin iqtisadiyyatlarının fəaliyyəti və iqtisadi strukturları arasında müxtəliflik var. Bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı yeraltı sərvətlərə (neftlə zəngin ölkələrdə olduğu kimi), bəzilərinin iqtisadiyyatı (coğrafi strukturlarının əlverişli olmasına görə) əkinçilik ilə bağlıdır. Bu müxtəliflik qismən də olsa cəmiyyət strukturları üçün etibarlıdır.Bəzi ölkələrin çöl şəraitində yaşamalarına baxmayaraq,bəzi ölkələrdə isə şəhər mədəniyyəti hakimdir. Ancaq bir ölkənin digərinin çatışmayan tərəfini bilməsi, birinin digərinin ehtiyacını qarşılaması, hər kəsin bildiyi mövzularda digərlərinə kömək etməsi bu müxtəlifliyi mühüm zənginlik qaynağına çevirər. Bu da İslam Birliyi ilə təmin edilə bilər."
"İqtisadi əməkdaşlıq, həm sabitliyin təmin edilməsi baxımından, həm də inkişaf baxımından əhəmiyyətlidir. Bir çox Müsəlman ölkələrinin iqtisadiyyatının sabitliyə qovuşamsını təmin etmək və möhkəm təməllər üzərinə qurulmasına kömək etmək lazımdır. İslam dünyasında sənayenin inkişafına əhəmiyyət verilməsi və mühüm sərmayələrin edilməsi zəruridir. Tam bir inkişaf proyekti cizilmasına tələb var. Təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və texnologiya bir yerdə inkişaf etməlidir. Bir tərəfdən iş sahələri açıldığı zaman, digər tərəfdən işləyənlərin təhsil səviyyəsinin və keyfiyyətinin artırılması təmin edilməlidir. Cəmiyyətlərin daha da istehsalçı olmasına etina edilməlidir."
"Qoyulan ortaq sərmayələr və ortaq cəhdlər bu məsəsləyə qarşı mühüm addım olacaq. Ortaq cəhdlər sayəsində, həm ölkələr qarşılıqlı olaraq bir-birlərinin təcrübələrindən istifadə edəcəklər, həm də yaradılan sərmayə sahələri hər iki tərəfin iqtisadiyyatı üçün də gəlir qaynağı olacaq."
"İslam dünyasının imkanlarını və gücünü birləşdirməsi ilə Müsəlman ölkələrində də yüksək texologiyaya əsaslanan xammal istehsal olunacaq. Yaradılan İslam ortaq bazarı sayəsində, bir ölkədə çıxarılan məhsullar, gömrük sərhədlərindən rahatlıqla keçirilərək, bir başqa ölkədə asanlıqla satışa çıxarıla biləcək. Ticarət sahələri genişləyəcək, bütün Müsəlman ölkələrin bazar payı artacaq, ixracat inkişaf edəcək, bu, Müsəlman ölkələrdəki sənayeləşmə müddətini sürətləndirəcək, iqtisadiyyatda təmin ediləcək inkişaf ilə texnologiyada da inkişaf yaşanacaq. Müsəlman ölkələr digər sərmayə qruplarına qarşı ortaq bir güc olaraq hərəkət edə biləcək və qlobal iqtisadiyyatın əhəmiyyətli bir parçası halına gələcəklərdir."
Türk-İslam Birliyinin ticarəti canlandıracaq, iqtisadiyyatı gücləndirəcək. İqtisadiyyatda, siyasi sahədə və mədəni sahədə Müsəlman ölkələr arasında reallaşdırılacaq bir bütünlük, geri qalmış olanların sürətlə irəliləməsinə, lazımlı imkana və infrastruktura sahib olanların bunları ən məhsuldar şəkildə istifadə edə bilmələrinə imkan yaradacaq. İqtisadi böyümə, elm və texnologiyaya qoyulan sərmayələr artırılacaq. İqtisadiyyatın inkişafı ilə birlikdə təhsil səviyyəsində də yüksəlmə olacaq, cəmiyyət hər tərəfli inkişaf edəcəkdir.
İqtisadiyyatı güclü bir türk-İslam aləmi, Qərb dünyası və digər cəmiyyətlər üçün də əhəmiyyətli bir rifah qaynağı olacaq. Bu cəmiyyətlər qarşılarında güvən içində, narahatlıq hiss etmədən əməkdaşlıq edə biləcəkləri, ticarət edə biləcəkləri bir güc tapacaqlar. Ayrıca Qərb təşkilat və quruluşların davamlı olaraq bu bölgələrin inkişafı üçün yardım fondlarına da ehtiyac qalmayacaq, bu fondlar dünya iqtisadiyyatının güclənməsi üçün istifadə ediləcək.
 
 
8 Mart 2008 TARİXLİ MƏTBUAT KONFRANSI
 
Mətbuat: İslam Birliyinə söykənən bir siyasi sistemdən bəhs etdiniz, bu mövzunu izah edə bilərsinizmi? Bu sistem necə qurulacaq? Bu günki xalqlar sistemə necə inteqrasiya olunacaq?
Adnan Oktar: Bu sistemi bir az izah edim. Bu sistemdə hər bir dövlət müstəqil dövlət olacaq. Yəni Türkiyə, Türkiyə olaraq qalır, Azərbaycan Azərbaycan olaraq qalar, Türkistan Türkistan, hər kəs ayrı-ayrı. Bu bir könül birliyi, bir sevgi birliyidir.İnsan sevgisinə söykənən, terrora və şiddətə qarşı əməkdaşlıq edən, İQTİSADİ İNKİŞAF ÜÇÜN ƏMƏKDAŞLIQ EDƏN, fədakarlıq inancını, comərdlik inancını daha ön plana gətirən, Allah sevgisini ön planda tutan bir düşüncə olacaq.
 
 
CƏNAB ADNAN OKTARIN BOSNİYA TV MÜSAHİBƏSİNDƏN (3 İyun 2008)
 
Müxbir: İslam Birliyi mövzusunda digər insanlar fikir bildirdilər. Bəs bu istiqamətdə sizin fikiriniz nədər?
Adnan Oktar: Türk İslam Birliyinin meydana gəlməsi üçün hər şərait var. Məsələn yoldaşlarımız bir neçə gün əvvəl Azərbaycan ilə Türkiyə birləşməsinə aid qəzet elanı vermişdi. Hər tərəfdən çox gözəl, müsbət mesajlar gəldi. Azərbaycanın Respublika başçısıda bunu istəyir. Fələstin, Suriya İraq, Fas, Tunis, Cəzair də həmçinin İslam birliyini istəyir.İstəməyən qalmayıb.
Müxbir: Bildiyiniz kimi Avropa Birliyi artıq qurulub. Fransa prezidenti Aralıq dənizi ölkələri birliyinin qurulması üçün təşəbbüs irəli sürüb. Və bu birliyə İslam ölkələrinin də girməsini nəzərdə tutur. Şimal Afrika ölkələri və təbii ki Türkiyə, Bosniya Hersek kimi ölkələrində daxil olması nəzərədə tutulub. Bununla əlaqədar şərh edə bilərsiz?
Adnan Oktar: Baxın Avropa Birliyi Xristian birliyini meydana gətirdi. Əgər xristian birliyi varsa deməli Müsəlman birliyidə olacaq. Heç olmayacaq kimi görünən şey, Xristian birliyi idi bu çox rahat oldu.Türk ölkələri bölünmüş vəziyyətdədir. Türkistan, Qazaxıstan, Azərbaycan yəni tamamilə süni bir bölünmə var. Hər biri İslam ölkəsidir və biz Türk İslam birliyində Yəhudilərin də rahat yaşamasını, İsrailin də xilas olmasını istəyirik. Türk İslam birliyi elə bir birlik olacaq ki, burada hər kəs rahatlıq içində, təhlükəsiz yaşayacaq.
]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34532/turk-islam-dunyasi-ƏmƏkdasliginin-ƏhƏmiyyƏtihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34532/turk-islam-dunyasi-ƏmƏkdasliginin-ƏhƏmiyyƏtiWed, 24 Nov 2010 14:03:40 +0200
TÜRKİYƏNİN ŞƏRQ BÖLGƏSİNDƏ YAŞAYAN İNSANLARI SEVGİ VƏ ŞƏFQƏTLƏ QAZANMALIYIQ Əsərlərində və reportajlarında Türkiyəni parçalamağa çalışan kommunist terror təşkilatı PKK-n ateist fəaliyyətlərinin nəticəsində bu dindar Şərq xalqının böyük əzab və sıxıntılara məruz qaldığını vurğulayan Hörmətli Adnan Oktar, bölücü terror təşkilatının ateist fəaliyyətlərinin dayandırılması ilə orada yaşayan xalqın rifaha nail olacaqlarını müjdələyir. Məlumatsızlıqlarından təşkilat xadimlərini bəzən "Kürd xalqını təmsil edərək savaşan Kürd milliyyətçi partizanlar" olaraq qəbul edən Şərq xalqının, bölücü təşkilatın ateist quruluşu vəəsl hədəfləri haqqında məlumatlandırıldıqdan sonra gerçəkləri biləcəkləri, rahatlıq və xoşbəxtliyə qovuşacağını söyləyən Cənab Adnan Oktarın fikirlərindən faydalanılaraq hazırlanan qəzet elanlarında da bu mövzudan tez-tez bəhs edilir. Məsələn: "Fikri zəmində aparılan mübarizə terrora son qoyar" başlıqlı bir qəzet elanında bu mövzuya belə toxunulur:
“PKK, gəncləri evlərindən çıxarıb aparır. Bu uşaqları əvvəl Darvinist, sonra ateist, ardınca kommunist, sonra materialist və sonra da anarxist və terrorist olaraq yetişdirirlər. Kommunist etməzdənəvvəl dialektik fəlsəfəni, Darvinizmi, canlıların təsadüfən meydana gəldikləri yalanını öyrədirlər. Bu təhsildən sonra ateist olurlar. Ateist olduqdan, canlıları Allahın yaratmadığı yalanı ilə öyrədildikdən sonra, onlara öyrədilmiş marksist-leninçi fikirləri tətbiq edir və bundan sonra terrorist olurlar.”
Darvinist təhsil alan gənc, insanları öldükdən sonra yox olub gedən heyvan olaraq görür. Bu təhsilin nəticəsində isə rahat şəkildə insan öldürən zalım bir terroristə çevrilir.
Marksist və Leninçi fikirləri mənimsədikdən sonra, artıq terrorist olmaqdan başqa yol yoxdur və artıq bu gənc Leninin aşağıdakı təlimatlarını həyata keçirməkdə heç bir problem görmür:
"Polisləri, əsgərləri, dövlət məmurlarını öldürmək, dövlət təşkilatlarında yanğınlar törətmək… Dövlət xəzinələrindən pul oğurlamaq… İnqilabçı kommunist güclər məğlubedilməz silahlı qüvvə olaraq ortaya çıxmalı, insanları öldürərək, bombalayaraq, binaları partladaraq qorxu yaymaq və bu şəkildə cəmiyyət üzərində kommunist diktatorluq yaratmaq iqtidara keçməyimizin əhəmiyyətli ünsürlərindəndir." (Vladimir Lenin, "Nəzəri və Praktik Terror Haqqında", Homizuri G. P., Moskva 2005)
Cənab Adnan Oktar, onunla aparılan reportajlarda da mütəmadi olaraq Şərq xalqının gözəl əxlaqından bəhs edir, sevgi və şəfqətlə yanaşılarsa, bütün problemlərin həll olacağına diqqət çəkir:
Adnan Oktar: Şərq xalqı… mən uşaq olduğum zaman Anadoluya tez-tez gedirdim, Şərq xalqı ilə dəəlaqəm olurdu, çox gözəl xasiyyətli insanlardır, çox insancıl, mərhəmətli, şəfqətli, çox nəzakətli, hörməti, ədəbi-ərkanı çox yaxşı bilən sadə insanlardır. Bütün Anadolu xalqı kimi çarə sevgidədir, qoruyub nəzarət etməkdədir, şəfqətdədir, mərhəmətdədir, dərin hörmət etməkdədir, çarə budur. Şəfqət, sevgi hər şeyi həll edir.
Hörmətli Adnan Oktarın 8 mart 2008-ci il tarixli mətbuat konfransından
Adnan Oktar: ... Hamısı mənim canım-ciyərim, qardaşlarımdır. Dərin məhəbbətlə, sevgiylə hamısını çox sevirəm. Hamısı mənim əfəndi qardaşlarımdır. Qəlbləri çox rahat olsun. Bu terror da, anarxiya da qısa müddətdə bitəcək inşaAllah. Hamısı rahat olacaqlar. Bütün Anadolu xalqı kimi, bütün millətim kimi qəlbən sevirəm. Səid Nursi və digər böyük alimlərin çıxdığı o bölgədə yaşamaq da onlar üçün böyük şərəfdir, böyük nemətdir. Hamısına qəlbən salamlarımı çatdırıram.
 
Denge TV / 3 iyul 2008
 
 
Adnan Oktar: … Hər şey sevgiylə, qardaşca və dostca düşünülsə, imanla və Allah sevgisindən qaynaqlanan coşquyla həll olacaq…
 
The Gulf Today / 2 noyabr 2008
]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34531/turkiyƏnin-sƏrq-bolgƏsindƏ-yasayan-insanlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-əsərlərinin-nəticəsi/34531/turkiyƏnin-sƏrq-bolgƏsindƏ-yasayan-insanlariWed, 24 Nov 2010 13:45:42 +0200