ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Bir ayə, bir açıqlama - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Bir ayə, bir açıqlama – Yasin surəsi, 60 Ey Adəm övladları! Məgər Mən sizə buyurmadımmı ki, şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq aydın düşməninizdir. (Yasin surəsi, 60)

Allah ayədə insanların şeytana qulluq etməməsini əmr etmiş, şeytanın açıq bir düşman olduğunu insanlara xəbərdar etmişdir. Şeytan insanın yaradıldığı gündən bəri heç dəyişməyən, ən təhlükəli düşmənidir. Şeytanın məqsədi insanları Allah’ın rizasından, sevgisindən, Qurandan uzaqlaşdırmaq, insanları qızışdıraraq aralarını vurmaq, qısası, özünə bacardığı qədər bənzədərək onları çaşdırıb doğru yoldan azdırmaqdır.

Şeytanı təhlükəli edən şey insanları Allah yolundan azdırmaq istəyindəki qərarlılığı və bunun üçün and içməsidir. Bunun üçün əlindən gələn hər cəhdi edərək, hər yolu sınayır. Şeytanın digər təhlükəli tərəfi isə bütün bunları edərkən çox hiyləgər hərəkət etməsidir. Şeytan hər insanın əskiklərindən, zəifliklərindən istifadə edərək hər kəsə fərqli aspektlərdən yanaşır. Hər insan üçün fərqli bir üsulu vardır. Şeytan bütün fəaliyyətlərini insanlara hiyləgərcəsinə fısıldadığı vəsvəsələrlə gerçəkləşdirir. Onları şübhəyə, boş xülyalara salır və boş işlərlə məşğul etdirərək zamanlarını alır. Şeytan insanları aldatmaq üçün daima zərər, ziyan, pislik və itki verməyə çalışaraq dayanmadan cəhd göstərməyə davam edəcək.

Şeytan verdiyi vəsvəsələrlə insanları aldadır və onları böyük sıxıntılara salır.Özünə ibadət edən insanları, verdiyi hüzursuzluqlarla Allah’dan və O’nun ayələrindən davamlı uzaqlaşdırır və onları Allah’a üsyan edən insanlara çevirir.

Əlbətdə şeytanın Allah’dan ayrı, müstəqil bir gücü yoxdur. Şeytanı da Allah yaratmışdır və ancaq Allah dilədiyi üçün insanlara düşmən olmuşdur. Allah diləmədikcə də insanlar üzərində müstəqil bir gücü ola bilməz. Allah’ın “Şübhəsiz ki,şeytanın hiyləsi zəifdir” (Nisa surəsi, 76) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, şeytanın hiyləsi möminlər üçün çox zəifdir. Allah şeytanı da möminlər üçün bir imtahan vəsiləsi olaraq yaratmışdır. Ona tabe olanlar doğru yoldan uzaqlaşacaq, vicdanlarının səsinə tabe olaraq Allah’ın rizasına uyğun hərəkət edənlər isə xilas olacaqlar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/203153/bir-ayə-bir-aciqlama-–http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/203153/bir-ayə-bir-aciqlama-–Wed, 20 May 2015 15:45:33 +0300
Bir ayə, bir açıqlama – Həcc surəsi, 73-74 “Ey insanlar! Sizə bir məsəl çəkilir. Onu dinləyin. Şübhəsiz ki, Allah’dan başqa ibadət etdikləriniz bir milçək belə yarada bilməzlər, hətta bunun üçün bir yerə yığışsalar belə. Əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, bunu ondan geri ala bilməzlər. (Bunu etmək) istəyən də aciz qalar, istənilən də! Onlar Allah’ı lazımınca qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir!” (Həcc surəsi, 73-74)

Allah ayədə kiçik bir milçəyin belə iman həqiqəti olduğunu misal çəkərək bu gerçəklərdən xəbərsiz olanların Allah`ın qüdrətini lazımınca təqdir etmədiklərindən bəhs edir. Bəzi insanlar Allah`ın varlığını sadəcə bəzi ənənəvi inancların təsiri ilə mənasını anlamadan təsdiq etmiş ola bilər. Ayədə təsvir edilən insan modeli belədir. Belə insanlar Allah`ın varlığını sadəcə dildə qəbul edir, ancaq bu böyük gerçək üzərində düşünmür, mənasını qavramırlar.

İman həqiqətləri üzərində dərin düşünmək və Allah`ın bunlarda təzahür edən sifətlərini görmək Allah`ı daha yaxşı və yaxından tanımağa vəsilə olacaq. Allah`ı daha yaxşı tanımağa, hər an, hər yerdə Onun təcəllilərini görməyə başlayan insan da qazandığı bu üstünlük sayəsində Allah`ın qüdrətini haqqı ilə təqdir edəcəkdir.

İman həqiqətləri üzərində dərin düşünən insan bilgi və təfəkkür nəticəsində bu gerçəyi daha yaxşı qavrayır: dünyada yaşayan trilyonlarla canlının, cansız varlıqların və milyardlarla insanın hər birinin hərəkəti Uca Allah`ın nəzarəti altındadır. Kiçik bir milçək, bədəndəki trilyonlarla hüceyrə, milyardlarla insanın bədəni və kainatdakı bütün canlılar, qalaktikalar, atomlar Allah`ın izni ilə mövcud olur və həyatlarını davam edirlər. Hər hərəkətləri Allah`ın izni ilə gerçəkləşir və Allah`ın nəzarəti altındadır. Belə sistem  sonsuz bir güc, bilgi, ağıl və zəka tələb edir. Sadəcə bu gerçək üzərində təfəkkür etmək belə Allah`ın sonsuz sifətlərinə daha yaxından şahid olmağa və Allah`ın sonsuz gücümü lazımınca təqdir etməyə vəsilədir.

Bədəndəki kompleks sistemləri və bunlardaki həssas tarazlığı bilən və üzərində düşünən mömin qüsursuz çalışan bu sistemləri yaradan ağlın tək sahibinin Allah olduğunu anlayar. Bu təfəkkür nəticəsində də bir milçəyə, bədəndəki hər bir hüceyrəyə, kainatdakı hər atoma qədər hər şeyin Allah`ın əmri ilə və istəyi ilə hərəkət etdiyinə şəkksiz-şübhəsiz inanar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/195640/bir-ayə-bir-aciqlama-–http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/195640/bir-ayə-bir-aciqlama-–Mon, 22 Dec 2014 02:48:55 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Bəqərə" surəsi, 264 Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi, özünü camaata göstərmək məqsədilə xərcləyən, Allaha və Axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə puç etməyin. Bunun məsəli üzərində torpaq olan hamar qayanın məsəlinə bənzəyir ki, şiddətli yağış yağıb onu çılpaq hala salmışdır. Onlar qazandıqlarından heç bir şeyə nail olmazlar. Allah kafir xalqı doğru yola yönəltməz. (Bəqərə surəsi, 264)

Sonsuz elm, ağıl və hikmət sahibi olan Uca Allah, Quranda insanların qavraya biləcəyi ən gözəl nümunələri, ən təəccüblü bənzətmələrlə bildirmişdir. Quranın unikal üslubuyla zənginləşən, düşünən və iman edən insanların öyüd ala biləcəkləri bu gözəl nümunələr, Allahın sonsuz elmini və möhtəşəm yaratmasını bizlərə göstərən dəlillərdəndir. Allah bu ayəsində malını insanlara nümayiş olsun deyə könülsüz xərcləyən və bununla minnət qoymaq və əziyyət edən inkarçıların etdiklərinin axirətdə onlara heç bir fayda verməyəcəyini çılpaq qalan qaya nümunəsi ilə hikmətli bir şəkildə açıqlayır. Bəqərə surəsindəki ayədə, bu kəslərin səmimiyyətsiz şəkildə infaq etmələrinin və qazandıqları pulun heç bir şeyə güc çatdıra bilməyəcəyi və bu kəslərin də hidayət tapa bilməyəcəkləri xəbər verilir.

İnfaq bir insanın sahib olduğu malını və imkanlarını Uca Allahın yolunda istifadə etməsi deməkdir. Bu səbəblə bütün ibadətlərdə olduğu kimi, infaq edərkən də, bu ibadətin hikmətinin ağılda tutulması çox əhəmiyyətlidir. Çünki infaq möminlər üçün mənəvi bir təmizlənmə və paklaşma vəsiləsidir.

İman etməyənlər mallarına çox dəyər verər və böyük bir sevgi və ehtirasla bağlanırlar. Halbuki, bunlar möminlər üçün yalnız özlərinə Allahın razılığını qazandırmasını ümid etdikləri bir vəsilədir. Möminlər hər şeyin həqiqi sahibinin Uca Allah olduğunu bildikləri üçün, infaq ibadətini çox böyük bir istəklə yerinə yetirirlər. Bütün nemətləri yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün böyük bir şövqlə infaq etməyi Allaha yaxınlaşmağa bir vəsilə olaraq görmələri, möminlərin Rəbbimizə olan sədaqətlərini, Onun rəhmət və razılığını dünyadakı heç bir şeyə dəyişə bilməyəcəklərini, bu yolda hər şeyi fəda edə biləcəklərini ən gözəl şəkildə ortaya qoyar. Quranda malını Allah yolunda, yalnız Onun razılığını qazanmaq məqsədiylə xərcləyən möminlərin mallarında bir azalma olmayacağı və qazanclarının daim bərəkətli olacağı da müjdələnir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183698/bir-ayə-bir-aciqlama-bəqərəhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183698/bir-ayə-bir-aciqlama-bəqərəWed, 12 Mar 2014 19:13:33 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Hucurat" surəsi, 12 Ey iman gətirənlər! Zənnə çox qapılmayın. Çünki zənn edilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin, bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Siz ki, bundan iyrənirsiniz. Allahdan qorxun! Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir. (Hucurat surəsi, 12)

Ayədə möminin çəkinməsi lazım olan üç əhəmiyyətli rəftardan söz edilir; zənnə qapılmamaq, qeybət yəni dedi-qodu etməmək və təcəssüs etməmək, yəni gizli tərəfləri araşdırmamaq ... Bunlar eyni zamanda bir-birləriylə əlaqəli davranışlardır. Çünki qeybət edən, yəni bir mömini arxasından çəkişdirən adam, onsuz da onun haqqında bəzi pis zənlər bəsləyir deməkdir. Eyni şəkildə təcəssüs edən bir adam da müxtəlif zənlər üzərinə belə bir davranışı göstərir. Ayədə qadağan edilən bu mövzuların hər biri, Quran əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə görülən pis əxlaq xüsusiyyətləridir və ortaq xüsusiyyətləri; möminləri incidən, möminlər arasındakı həmrəyliyi zədələyən, sevgi, şəfqət və mərhəməti azaldan davranışlar olmasıdır. Uca Allah Quranda möminləri bu davranışlardan qəti olaraq məhrum etmişdir.

Din əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə çox təbii qarşılanan bu vərdişlərin əslində nə qədər narahatlıq verən hərəkətlər olduğu ayədəki qeybətlə əlaqədar bənzətmədən də başa düşülə bilər. Sonsuz hikmət sahibi olan Allah, qeybəti qardaşının ətini yeməyə bənzətmiş və bunun nə qədər iyrənc olduğunu bildirmişdir.

Ayədə keçən qüsurlar içində diqqət yetirilməsi lazım olan bir başqa rəftar da zənn etməkdir. Zənn, ürəkdə meydana çıxan və açıqlanmadıqca  möminin tək özünün təsbit edib tədbir ala biləcəyi bir hadisədir. Bu səbəblə, möminlərin son dərəcə diqqətli olması lazım olan bir vəziyyətdir. Əgər mömin lazım olan tələbkarlığı göstərməyib, qəflətə düşsə, öz-özünə düşünərkən ayədə günah sayılan bir çox pis fikirdə ola bilər. Bu səbəbdən, möminin yalnız rəftarlarında deyil, niyyətində, duyğu və düşüncələrində də həmişə saleh olmağa diqqət göstərməsi lazımdır. Möminin digər iman edən qardaşları haqqındakı düşüncələri həmişə gözəl zənn içində olmalıdır. Bu da möminlərin bir-birləri haqqında hər zaman müsbət düşünmələri mənasını verər. Beləcə, iman edənlərin birliyinə maneə törədə bilər. Fəaliyyətlərə qarşı da çox güclü bir mənəvi mane törətmiş olar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183697/bir-ayə-bir-aciqlama-hucurathttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183697/bir-ayə-bir-aciqlama-hucuratWed, 12 Mar 2014 19:10:39 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Səcdə" surəsi, 15 Ayələrimizə ancaq o kəslər iman gətirirlər ki, ayələrimiz onlara xatırlanarkən təkəbbür göstərmədən səcdəyə qapanır, Rəbbinə həmd-səna ilə təriflər deyirlər. (Səcdə surəsi, 15)

Ayədə möminlərin Quranı dinlədiklərində göstərdikləri rəftar izah edilmişdir. Möminlərin ayələri eşidər-eşitməz səcdəyə qapanmaları və Allahı həmd ilə təsbih etmələri şübhəsiz ki, onların imanlarının gücündən; Allahın böyüklüyünün, gücünün, qüdrətinin fərqində olub Allahın qədrini haqqıyla təqdir etmələrindən və Allaha qulluq etməkdən duyduqları böyük həzdən qaynaqlanır.

Möminlər Allahın özlərinə içində heç bir şeyin əksik buraxılmadığı və Allahın əmr və tövsiyyələrini göstərən  bir kitab göndərmiş olmasından böyük bir həyəcan duyarlar. Eyni şəkildə Quranın hər bir ayəsinin Allahın onlara olan sevgisinin mərhəmətinin və ədalətinin bir təcəllisi olduğunu bilmənin şövqünü də yaşayarlar. Üstəlik bütün bunları qavraya biləcək bir şüur ​​açıqlığına sahib olmalarından ötəri ruhlarında böyük bir sevinc duyar və Allaha çox səmimi və dərin bir sevgiylə bağlanarlar. Bu da onlara böyük bir dinclik verər.

Möminlər üçün Allahı zikr etmək, "ən böyük ibadət" dir. Möminlər həyatları boyu bu şüurla hərəkət edərlər. Allahı zikr etmək isə düşünərək və bu düşüncələrini dilə gətirərək olar. Allahın onlara verdiyi nemətləri tək-tək düşünər və nə qədər böyük bir rəhmət içində olduqlarını fərq edərək Allaha şükür edərlər. Əlbəttə ki, Uca Allah bütün insanlara şah damarından daha yaxındır və bütün yaratdıqlarını rəhmətiylə əhatə edəndir.

Allah ayənin davamında, imanın ən açıq göstəricilərindən birinin təkəbbürlük göstərməmək olduğunu bildirmişdir. Uca Allah Quranın bir çox ayəsiylə də insanlara təvazökar olmağı əmr etmişdir. Qürur və təkəbbürün isə Quranda şeytanın bir xüsusiyyəti olduğu bildirilmiş və iman edənlərin qürurdan mütləq çəkinmələri xatırladılmışdır. Bu səbəbdən, möminin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri təkəbbür və qürurdan çəkinməsi, təvazökar, şəfqətli, mülayim və yumşaq bir əxlaq göstərməsidir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183696/bir-ayə-bir-aciqlama-səcdəhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183696/bir-ayə-bir-aciqlama-səcdəWed, 12 Mar 2014 19:07:39 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "İsra" surəsi, 11 İnsan özünə xeyir dilədiyi kimi, şər də diləyir. Doğrusu, insan tələsəndir. (İsra surəsi, 11)

Dua hər insan üçün çox qiymətli bir ibadət və böyük bir nemətdir. Çünki Allah insana dua vasitəsilə Özünün xeyirli və gözəl gördüyü hər şeyə yetişmə imkanı vermişdir.

İnsan bəzən özünə zərəri toxunacaq bir mövzuda dua edib, bunun heç fərqində olmaya bilər. Allah ayədə bu mövzuya diqqət çəkir. Allah duasına istədiyi istiqamətdə razılıq etmədiyi üçün, duasının qəbul olmadığını zənn edənlər, böyük bir yanlış düşüncədədirlər. Çünki Allah mərhəmətindən ötəri, qulunun xeyirinə olacaq şəkildə duasına razılıq edir. Allah, bu insanın duasını eşidər və duasına ən xeyirli şəkildə cavab verər. Hadisələrin insanın istədiyi kimi olmaması bu nəticəni dəyişdirməz. Bu çox əhəmiyyətli bir sirdir. Buna görə dua edərkən istənilən şeyin şübhəsiz istənildiyi şəkildə baş verməsi deyil, xeyirli olacaqsa istənilməsi əhəmiyyətlidir.

Ayənin davamında insanların tələskən bir fitrətə sahib olduğu bildirilir. Dua mövzusunda bəlkə də ən böyük təhlükə, qəbul olmayacağı narahatlığıyla dua etməkdən imtina etməkdir. Bu bir çox istiqamətdən səhv, hətta cahilcə bir davranışdır. Allahdan bir şeyi istədiyində, reallaşması üçün tələsik davranmamalı, təqdiri Allaha buraxmalı və Allahdan hər şərtdə razı olmuş bir şəkildə səbirlə gözləməlidir. Duada istənilən şeyin gecikdirilərək verilməsi, ya da istənilən istiqamətdə razılıq edilməməsinin hikməti Allahın, qullarının səbrini və təvəkkülünün bir sınağı və onları imani istiqamətdən kamilləşməsi mənasına gələ bilər. (Doğrusunu Allah bilir.)

İnsan, hər duanın Allah tərəfindən bir ibadət olaraq qəbul edildiyini bilməli və duasının, ən xeyirli zamanda və ən xeyirli şəkildə qarşılıq görəcəyinə iman etməlidir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183695/bir-ayə-bir-aciqlama-israhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183695/bir-ayə-bir-aciqlama-israWed, 12 Mar 2014 19:04:42 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Hud" surəsi, 92 .....Şübhəsiz ki, Rəbbim sizin nə etdiklərinizi əhatə edir. (Hud surəsi, 92)

Ayədə Allahın insanları da, etdiklərini də əhatə etdiyi bildirilir. Allahın hər yeri əhatə etdiyi, bizə şah damarımızdan da yaxın olduğu, hansı səmtə yönəlsək, Allahın üzünü görəcəyimiz bir çox Quran ayəsi ilə bildirilmişdir. Allah hər yerdədir. Allah, tək mütləq varlıq olaraq, bütün kainatı, bütün insanları, yerləri, göyləri, hər yeri əhatə etmişdir və Allah bütün kainatda təcəlli edir.

Allah zamandan və məkandan münəzzəhdir. Allahın Özü başqadır. Allahın təcəlliləri isə hər yerdədir. Göyləri, yeri, bu ikisi arasında olan hər şeyi, kainatda işləyən bütün qanunları, hər an meydana gələn bütün hadisələri yaradan Rəbbimiz, “Xəbir” sifətiylə hər şeyin iç üzündən və gizli tərəflərindən də xəbərdardır. Üstəlik Allahın “bilməsi” sərhədsizdir.

Kainatın hər nöqtəsinə tam olaraq hakim olan Allah, insanın içinə də, xaricinə də hakimdir. Allah insanların içlərindən keçirdikləri, niyyət edib tətbiq etdikləri və ya tətbiq etmədikləri, ya da gizlicə hazırladıqları hər şeydən xəbərdardır. Yer üzündə Allahdan xəbərsiz heç bir şey ola bilməyəcəyi kimi heç kim də, Allahın məlumatı xaricində ürəyindən bir şey keçirə bilməz. Allah hər kəsin ürəyindən keçəni mütləq bilir. Bu vəziyyətdə insan Allaha qarşı son dərəcə səmimi və boyun əyici olmalı, zəifliklərini, əksiklərini, qüsurlarını, imani zəifliklərini Allaha səmimi bir şəkildə açmalı, özünü imani olaraq gücləndirməsi üçün dua etməli və Ondan kömək istəməlidir.

Ürəyindən keçirdiyi hər düşüncəni Allahın bildiyindən xəbərdar olan möminlər, izdihamda olduqları zaman da, kimsənin görmədiyi mühitlərdə də Quran əxlaqına uyğun gəlməyən hər hansı bir davranış göstərməkdən eynilə çəkinməlidir. Çünki Quran əxlaqına uyğun olmayan bir davranışı, istər hər kəsin içində, istərsə də tək başına etsin, istər aşkara vursun, istərsə də saxlasın, Allahın bunu biləcəyini və özünü hər davranışından sorğuya çəkəcəyini bilir. Allahın onun bu mövzudakı səmimiyyətini sınayacağını və imtahan qəsdiylə özünə müxtəlif uyğun mühitlər yaradacağını da bilir. Bu səbəblə möminlər, Allahın sərhədlərini qorumada son dərəcə dəqiq davranarlar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183686/bir-ayə-bir-aciqlama-hudhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183686/bir-ayə-bir-aciqlama-hudWed, 12 Mar 2014 14:28:58 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "əd-Duxan" surəsi, 5-6 dərgahımızdan vəhy edilən əmr ilə. Həqiqətən, kitabları və elçiləri Biz göndəririk – sənin Rəbbindən mərhəmət olaraq. Şübhəsiz ki, O, Eşidəndir, Biləndir. (əd-Duxan surəsi, 5-6)

Ayədə Rəbbimizin insanlara elçi göndərərək rəhmət etdiyi bildirilir. Hər cəmiyyətə xəbərdarlıq edən göndərilməsi Rəbbimizin Rəhman sifətinin təcəllisidir.

Sonsuz mərhəmət və şəfqət sahibi olan Rəbbimiz insanlara, özlərini xəbərdar edəcək, Allahın və axirətin varlığını, həyatın həqiqi mənasını bildirəcək elçilər göndərər. Elçilər insanları din əxlaqından uzaq bir həyatdan qurtarıb hidayətlərinə vəsilə olmaq üçün bütün imkanlarını sonuna qədər istifadə edərlər.

Allahın mübarək elçiləri dünya üzərindəki ən etibarlı, ən dürüst, ən gözəl xasiyyətli, ən üstün əxlaqlı, ən ağıllı, bəsirətli və fərasətli, ən cəsur, ən səbirli insanlardır. Həvarilərin bütün insanlar üzərində etibar oyadan, xeyirli, səmimi və çalışqan kəslər olaraq yaradılmaları Allahın insanlara çox böyük bir lütfüdür. Göndərildikləri cəmiyyətə xeyir gətirən, onları Allahın yoluna dəvət edən nümunəvi əxlaqa sahib peyğəmbərlər, insanları Allahın ayələrindən xəbərdar, pis hərəkətlərdən məhrum etməkdə, yaxşılığı və doğruluğu tövsiyə edirlər. Dünya həyatının müvəqqəti olduğunu, sonsuz axirət həyatının isə həqiqi həyat olduğunu insanlara xatırlatmaqdır. Hər cəmiyyətə mütləq bir elçi göndərilməsi də Rəbbimizin insanlar üzərində bir rəhmətidir. Allahın elçisi vasitəsi ilə həmsöhbət olmayan, Allahın və axirət gününün varlığıyla xəbərdar edilib qorxudulmayan heç bir birlik yoxdur. Ayədə də bildirildiyi kimi hər cəmiyyət mütləq bir elçi vasitəsilə xəbərdar olunmuşdur.

Həvarilərin, ətraflarındakı insanların iman gətirdikdən, dünyada və axirətdə xoşbəxt olmalarından şəxsi heç bir mənfəətləri olmadığı halda, səmimi Allah qorxuları və üstün əxlaqları səbəbiylə həyatlarını Rəbbimizin bu əmrini ən gözəl şəkildə yerinə yetirmə səyiylə keçirmişlər.

Qullarına qarşı sonsuz mərhəmət sahibi olan Allah hər insanı doğru yola elçiləri vasitəsilə çağırar, hidayət yolunu tapması üçün müxtəlif xatırlatmalar edər. Hər insana öyüd-nəsihət ala biləcəyi qədər vaxt verilər, doğrular müxtəlif şəkillərdə izah edilər və hər kəs layiq olduğu ilə cavab görər. Dünya həyatındakı xatırlatmaları və arxa çevirənlərə təhdidlər edilmədikcə heç bir cəmiyyətin məhv olmayacağı da Quranda xəbər verilmişdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183685/bir-ayə-bir-aciqlama-ədhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183685/bir-ayə-bir-aciqlama-ədWed, 12 Mar 2014 14:10:39 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Nəml" surəsi, 93 De: “Həmd olsun Allaha! O Öz dəlillərini sizə göstərəcək, siz də onları tanıyacaqsınız. Rəbbin sizin etdiyiniz əməllərdən xəbərsiz deyildir!” (Nəml surəsi, 93)

Uca Allah bu ayədəki hökmü ilə ayələrinin yaşadığımız xarici dünyada görüləcəyini və mömin qullarının bunları bilib tanıyacağını vəd edir. Allahın dəlillərini bilib tanımaq, insanı imana və Quran əxlaqını yaşamağa aparan əsas yoldur. Ayədə xəbər verildiyi kimi, Allah möminlərin ürəklərini gücləndirmək, onların Özünə olan sevgi və bağlılıqlarını artırmaq üçün, nəfslərində və ətraflarında meydana gələn hər şeyin 'haqq' olduğunu onlara göstərməsi bütün iman edənlər üçün böyük bir rəhmətdir.

Ayənin davamında da, Allahın qullarının etdiklərindən xəbərsiz olmadığı, hər şeyin Allahın məlumatı daxilində olduğu xəbər verilir. Bu ayənin hökmünə görə möminlər, həyatları boyunca başlarına gələn hər şeyin Allahın özlərinə olan vədinə əsasən reallaşdığını bilərək hərəkət edərlər. Allaha olan imanları, sevgiləri və buna bağlı olaraq da təslimiyyət və sədaqətləri davamlı olaraq artar. Allahın hər zaman möminlərin dostu və köməkçisi olduğunu, bütün dualarına cavab verdiyini bilir və Ona qarşı böyük bir sevgi duyarlar. Çətinliklər qarşısında Allahın razılığını qazana bilmək üçün təslimiyyətlə səbir edər, Allahı vəkil edərək Ona sığınarlar. Allahın bildirdiyi din əxlaqını yaşayarkən və təbliğ edərkən qarşılaşdıqları çətinliklərin bu əxlaqı yaşamalarına və elmi mübarizələrinə mane olmasına icazə verməz, mənfi kimi görünən vəziyyətlərdə, din əxlaqının yayılmasının qarşısını almaq üçün səy göstərən kəslərin düşündüklərinin əksinə həmrəyliklərini daha da gücləndirirlər. Bu da möminlərin həqiqətən güclü bir Allah sevgisinə və sədaqət duyğusuna sahib olduqlarının ən gözəl dəlillərindən biridir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/182027/bir-ayə-bir-aciqlama-nəmlhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/182027/bir-ayə-bir-aciqlama-nəmlThu, 27 Feb 2014 11:25:53 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Zumər surəsi", 18 O kəslər ki, sözə qulaq asıb onun ən yaxşısına tabe olurlar, onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi şəxslərdir. Ağıl sahibləri də məhz onlardır.(Zumər surəsi, 18)

Ayədə möminlərin sözün ən gözəlinə uyduqları, hər öyüdü dinləyib tətbiq etdikləri bildirilmişdir. Allah gözəl sözə uyan qullarını hidayət verəcəyi ilə müjdələmişdir. Ayənin sonunda isə bu kəslərin təmiz ağıl sahibləri olduğu xəbər verilmişdir. Təmiz ağıl sahibi olmaq-dərin düşünmək, incəlikləri qavraya bilmək, hikmətli danışa bilmək, doğrunu və səhvi bir-birindən ayırd edə və xeyirləri görə bilməyi ifadə edər. Vicdanının səsini dinləyərək Allaha yönələn hər insan qısa müddətdə təmiz bir ağla sahib ola bilər. Bunun üçün lazım olan  Allaha səmimiyyətlə iman etmək, Ondan lazımi qaydada qorxmaq və Rəbbimizin istədiyi kimi bir həyat sürməkdir. Bu səmimi iman insana ağıl verir.

Səmimi və vicdanlı insanlar hər cür pislikdən və nöqsandan təmizlənməyi qəlbən arzu etdikləri üçün özlərini Allaha yaxınlaşdıracaq hər öyüdü cani-könüldən dinləyər, Allahın ayələrdə buyurduqlarını eşitdikləri an dərhal itaət edərlər. İman edən bir insan ona  xatırladılan hər şeyin özünü sonsuz cəhənnəm əzabından qorumaq üçün edildiyini düşünərək tam bir təslimiyyətlə cavab verir.

Möminlər üçün gözəl sözə uyub-uymamaq bir seçim mövzusu deyil. Çünki, bu seçimdə bir yanda cənnətlə, digər tərəfdə cəhənnəmlə sonlana biləcək əbədi bir həyat var. Bundan xəbərdar olan və Allahdan qorxan, axirətə tam yəqinliklə iman edən möminlər sonsuz axirət həyatlarını təhlükəyə atacaq hər cür rəftar və sözdən şiddətlə çəkinər, axirət günündə özlərinə fayda verə biləcəyini ümid etdikləri bütün öyüd-nəsihət və xatırlatmalara dərhal uyarlar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181640/bir-ayə-bir-aciqlama-zumərhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181640/bir-ayə-bir-aciqlama-zumərThu, 20 Feb 2014 20:21:17 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Yunus surəsi", 44 Həqiqətən, Allah insanlara əsla zülm etməz, lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. (Yunus surəsi, 44)

Bu ayədə Allahın rəhmət olaraq göstərdiyi yoldan üz çevirən, ya da bu yola lazım olduğu kimi tabe olmayan insanların yaşadıqları mənfilikləri öz səyləriylə əldə etdikləri bildirilir. Yunus surəsindəki bu ayə insanların bu vəziyyətini açıq şəkildə ortaya qoyur.

Din əxlaqından üz çevirən bəzi insanlar Allahı unudub (Allahı tənzih edirik) xoşbəxt olmağın yollarını axtararlar. Halbuki, xoşbəxt olmağın yolu əslində son dərəcə asandır. Allah endirdiyi haqq kitab Quran ilə insanlara xoşbəxt ola bilməyin sirrini bildirmişdir. İnsan ancaq öz yaradılışına Allahın özü üçün təyin etdiyi fitrətinə uyğun şəkildə davrandığı təqdirdə gözəl bir həyat yaşaya bilər. Allahın rəhmət olaraq göstərdiyi bu yoldan üz çevirən, ya da bu yola gərəyi kimi tabe olmayan insanlar, öz əlləriylə özlərinə bədbəxt bir dünya meydana gətirirlər. Qısaca, bu insanlar özlərinə zülm edərlər.

Məsələn, romantiklik, əslində zənn edildiyi kimi adamın doğuşdan sahib olduğu, ya da tərk edə bilməyəcəyi bir xarakter xüsusiyyəti deyil. Çəkinməli olduğumuz bu ruh halı, insanın şüurlu ya da şüursuz təlqinlə əldə etdiyi bir yöndür. Bu səbəbdən duyğulara qapılmanın-ağlamağın, kədərlənmək, hirslənmənin-iradələri xaricində olduğunu, buna qarşı çıxa bilmədiklərini iddia edənlər də səmimi düşünəndə bunun etibarlı olmadığını görəcəklər. Məsələn, ağlayan, kədərli bir adama böyük məbləğdə bir pul təklif ediləndə, ya da ciddi bir başqa mənfəət təqdim edəndə bu adamın birdən-birə sevinə bilməsi, istədiyi lazım gördüyü təqdirdə bu ruh halından asanlıqla çıxa bilməsinin ən dəqiq göstəricisidir. O zaman insanın  xüsusi olaraq əldə etdiyi bu romantik istiqamət, həm ətrafına qarşı vicdansızca bir rəftar, həm də Allahın Quranda xəbər verdiyi kimi insanın öz-özünə zülm etməsidir. Bu öz-özünə zülm səhvindən xilas olmaq isə ancaq Allaha qarşı mütləq bir səmimiyyət və dərin bir imanı yaşamaqla mümkündür. 
 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181636/bir-ayə-bir-aciqlama-yunushttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181636/bir-ayə-bir-aciqlama-yunusThu, 20 Feb 2014 20:15:51 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Casiyə surəsi", 13 Göylərdə və yerdə olanların hamısını O, sizin xidmətinizə vermişdir. Həqiqətən, bunda düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. (Casiyə surəsi, 13)

Ayədə göylərdə və yerdə olanların hamısının Allahın bir lütfü, bir neməti olduğu xəbər verilir. Allah göylərdə və yerdəki bütün nemətlərini insanların faydasına təqdim etmişdir. Vicdanını istifadə edərək ətrafındakı mükəmməl nizamı idrak edə bilən insanlar üçün bütün kainat, Allaha olan sevgilərini artıracaq səbəblərlə doludur. Yağış gətirən buludlar, yaşamağa əlverişli tək planet olan dünya, kəsilməz olaraq bizə fayda verən günəş, yüzlərlə mineral yerləşdirilərək məhsul almağı əlverişli hala gətirilən torpaqlar və içində milyardlarla canlının yaşadığı dənizlər kimi saymaqla bitməyəcək bir çox nemət ilk baxışda insan həyatı baxımından son dərəcə əhəmiyyət daşıyan və gözlə görülə bilən nemətlərdir. Bununla yanaşı, bizi bir yerdən başqa bir yerə aparan avtomobillər, istifadə etdiyimiz mobil telefonları, kompüterlər, internet, oturduğumuz evlər, kranı açdığımızda axan isti su, tənəffüs etdiyimiz oksigen ... Hamısı, Uca Allahın bizim üçün boyun əydirdiyi və işimizi asanlaşdıran gözəlliklər və nemətlərdir.

Allah, bir ayədə insanların, "Onun nemətlərini bir ümumiləşdirmə edərək belə saymağa gücü çatmayacağını"(Nəhl surəsi, 18) bildirmişdir.  Allah bu ayəsində insanları sahib olduğu nemətlər üzərində düşünməyə çağırır. Dərin düşünən iman sahibləri Allahın yaratdığı nemətləri və nemətlərdəki təfərrüatları əskiksiz görməyə cəhd edərlər. Hər an, hər dəqiqə Allahı xatırlamaq, zikr etmək, şükür və beləliklə, daha çox sevmək, iman edənlərin ürəklərinin eşq ilə Allaha bağlanmasına vəsilə olacaq.

Allahı eşqlə sevən bir kimsə, heç bir zaman Allahın nemətlərini unutmaz. Günəşin hər səhər yenidən doğuşuna bir nemət olaraq baxar; hər yağış yağdığında, hər yarpaq düşdüyündə, hər yediyi tikədə, hər nəfəs aldığında Allahı xatırlayar. Hər şey ona Allahı xatırladar və Allahın izni ilə heç bir şey ona Allahı unutdura bilməz.

Yaşadığımız dünyanı bizim üçün qüsursuz bir şəkildə Allah yaratmışdır. İnsana düşən isə dünya üzərində bu ehtişamlı strukturları görərək, Allaha qulluq etməyi həyatının ən vacib həqiqəti kimi qəbul etməsi və yalnız bunun üçün çalışmasıdır. Çünki insan saysız-hesabsız nemətə möhtacdır, amma Allah heç bir şeyə ehtiyacı olmayandır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181578/bir-ayə-bir-aciqlama-casiyəhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181578/bir-ayə-bir-aciqlama-casiyəWed, 19 Feb 2014 16:33:26 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Zəriyət surəsi", 58 Həqiqətən, Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, Mətindir. (Zəriyət surəsi, 58)

Ayədə Allahın Rəzzaq, Mətin və Kavi adları xəbər verilir. Allah Rəzzaq olandır; yəni bütün qullarına saysız-hesabsız ruzi verəndir. Mülkün sahibi olan Allah Rəzzaq sifətiylə bütün canlılara ruzi verir, onlara nemətlər bağışlayır. İnsan, həyatda yaşaya bilməsini təmin edəcək saysız nemətlə birlikdə qüsursuz bir şəkildə yaradılmışdır. İnsanı və onun əhatə edən bütün gözəllikləri, fərqində olduğu və ya olmadığı bütün nemətləri, bu nemətlərin ən kiçiyini və ən böyüyünü davamlı olaraq yaradan və bunların hər birində heyranlıq oyandıran təfərrüatları var edən Uca Allahdır.

Qullarına qarşı çox şəfqətli və mərhəmətli olan Allah insanları içində sayıla bilməyəcək qədər çox nemətlə dolu olan torpaqlarda yaşadar. Belə ki, bəzən insan torpağı əkib-biçməklə belə torpaq yamyaşıl məhsullar və sünbüllər verər. İçindən sarı, qırmızı, yaşıl, narıncı meyvələr və tərəvəzlər çıxar. Gömgöy dənizlərin içi isə yenə minlərlə növdə və ləzzətli balıqlarla doludur. Bütün bunlarla yanaşı Allah insanlara həm yerdəki heyvanların ətini, həm də göydəki quşun ətini yedirər, heyvanların içindən tərtəmiz süd çıxarar və arılara bal hazırladar.

Ayədə də bildirildiyi kimi bütün bunları insanlara Mətin və Kavi olan, yəni çox möhkəm, qüvvət və güc sahibi olan Allah bağışlayır. Allah diləsə torpaq məhsul verməz, yağış yağmaz, hər yer qupquru və quraq olar. Lakin Allah Rəhman və Rəhmlidir, Rəbbimizin insanlara Qatından bağışladığı ruziləri saymaqla bitirmək mümkün deyil. Cənnətdə isə möminlər üçün çox daha gözəli vardır. Quranda, "Artıq heç kəs etdiklərinə qarşılıq olmaq üzrə özləri üçün gözlər işıqlığı olaraq nələrin (saysız nemətlərin) saxlandığını bilməz" (Səcdə surəsi, 17) şəklində buyrularaq, cənnətdəki nemətlərin üstünlüyü xəbər verilmişdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181576/bir-ayə-bir-aciqlama-zəriyəthttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181576/bir-ayə-bir-aciqlama-zəriyətWed, 19 Feb 2014 16:30:17 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Talaq surəsi", 7 ... Allah heç kəsin üzərinə Özünün ona verdiyi nemətdən artıq yük qoymaz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq verir. (Talaq surəsi, 7)

Quranda bir çox ayədə insanların nemətlərlə olduğu kimi, sıxıntı və çətin mühitləriylə də qarşılaşa biləcəklərini xəbər verir. Allaha səmimi olaraq iman edən bir insan, bütün hadisələrin Allahın idarəsində və təyin etdiyi qədər istiqamətində yaşadığına qəti olaraq iman edər, Uca Allahın hər çətinliyin arxasınca mütləq bir asanlıq yaradacağına inanır. Allah ayəsində bu həqiqəti müjdələyir.

Allah sonsuz mərhəməti, şəfqəti və ədalətiylə, yaratdığı hər hadisədə həm bir asanlıq edər, həm də hər insanı gücünə görə sınaqlardan keçirər. Allahın insanlara əmr etdiyi ibadətlər, onları sınamaq üçün yaratdığı çətinliklər, insanlara yüklədiyi məsuliyyətlər hamısı insanların gücü nisbətindədir. Çünki bütün insanları yoxdan var edən Rəbbimiz hər insanın nəyə nə qədər gücünün çatdığını ən yaxşı biləndir. Sonsuz ədalət sahibi olan Allah insana gücünü aşan bir məsuliyyət verməz. Bu, Allahın bir vədidir, Rəhman və Rəhim sifətinin bir təcəllisidir.

Allahın inananlara bir sınaq olaraq verdiyi müxtəlif çətinlik və sıxıntılar qarşısında möminlər həmişə üstün əxlaq göstərərlər və başlarına gələn hər şeyin bir qədər üzrə reallaşdığını bilmənin rahatlığını yaşayarlar. Həyatlarının hər anının sonsuz mərhəmət sahibi olan Rəbbimizin dilədiyi şəkildə reallaşdığını, hər şeyin böyük xeyir və gözəlliklərlə yaradıldığını bilmənin inamı içindədirlər.

Allahın, yaratdığı və şər olaraq görünən bütün hadisələri də müsəlmanların xeyirinə çevirəcəyini bilirlər və Allahın sözünün mütləq reallaşacaq bir vəd olduğuna qəti olaraq inanarlar. Bu, Allaha qəti bir məlumatla inanan və Quranın haqq kitab olduğunu bilən insanların iman şəklidir. İmanlarındaki bu qəti qərarlılıq vasitəsiylə müsəlmanlar, dünya həyatında hər an canlı, şövqlü, imanın gətirdiyi gözəl bir coşğu içində yaşayarlar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181574/bir-ayə-bir-aciqlama-talaqhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181574/bir-ayə-bir-aciqlama-talaqWed, 19 Feb 2014 16:27:05 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Ali İmran surəsi", 134 .... qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. (Ali İmran surəsi, 134)

Allah ayədə möminlərin qəzəblərini boğduqlarını və haqlı olduqları vəziyyətlərdə belə bağışlayıcı olduqlarını xəbər verir.

"Əfvedici və bağışlayıcı olmaq" Quranda tövsiyə edilən gözəl əxlaq xüsusiyyətlərindəndir. Quran əxlaqından uzaq yaşayan kəslər üçün bağışlamaq son dərəcə çətindir. Çünki bu kimi kəslər edilən bir səhv qarşısında dərhal hirslənərlər. Hirs, insanın əqli funksiyalarını pərdələyən, hadisələri sağlam qiymətləndirib doğru qərar verməsinə maneə törədən bir faktordur. Müəyyən vəziyyətlərdə insanın qəzəblənməsi yaradılışından qaynaqlanan bir davranış olsa belə gözəl olan, bu halı davam etdirməyib, onu məğlub etməkdir. Bağışlayıcılıq, xoş münasibət, səbir, sevgi kimi üstün əxlaq xüsusiyyətlərindən uzaq həyat yaşayan insanlar bir-birlərinə qarşı asanlıqla hirslənib və kin duya bilirlər. Halbuki möminlər, özlərinin tamamilə haqlı olduqları və qarşı tərəfin tamamilə haqsız olduğu bir vəziyyətdə belə heç tərəddüdsüz bağışlaya bilərlər. Çünki iman gətirənlər, yaşadıqları hər hadisənin Allahın izni ilə reallaşdığını və hər şeyin bir qədər üzərinə yaradıldığını bilərlər və davranışlarını bu şüurla təyin edərlər.

Möminin qəzəbini məğlub etməsi, qəzəbə səbəb ola biləcəyi müxtəlif səhvlərdən və zərərlərdən qorunmasına da vəsilə olar. Hirsi məğlub etmək və bağışlamaq, başda daxili dincliyə səbəb olmaqla bərabər çətin və gərgin ruh halını dincliyə və rahatlığa çevrilməsini də təmin edər. Bu səbəblə, möminlər hirslənməkdən böyük bir diqqətlə çəkinər və hər vəziyyətdə üstün bir əxlaq göstərərlər. Quranda "Kim səbir edər və bağışlasa, şübhəsiz bu, əzmə dəyər işlərdəndir." (Şura surəsi, 43) ayəsiylə bağışlamanın üstün bir əxlaq xüsusiyyəti olduğu bildirilmişdir. Quranı və Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in sünnəsini özləri üçün rəhbər edən möminlər, Allahın sonsuz rəhmətinə və cənnətinə qovuşa bilmək üçün bağışlayıcı olmaqla yanaşı Quranın bütün hökmlərini dəqiqliklə yerinə yetirməyə çalışırlar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181572/bir-ayə-bir-aciqlama-alihttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181572/bir-ayə-bir-aciqlama-aliWed, 19 Feb 2014 16:21:29 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Şura surəsi", 38-39 O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır, işləri barədə öz aralarında məsləhətləşir, onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. O kəslər üçün ki, haqsızlığa məruz qaldıqda intiqam alırlar. (Şura surəsi, 38-39)

Allah ayəsində möminlərin Öz çağırışına uyğun gələn və itaət edən, namazlarını dəqiqliklə qılan, etdikləri hər işdə bir-birlərinə danışan, bir yerdə qərar verən və Allahın onlara verdiyi ruzini yenə Allah yolunda istifadə edən kəslər olduğunu bildirmişdir.

Allah ayənin davamında, iman edənlərin "haqlarına təcavüz edilməsi" vəziyyətində birlik olmalarını buyurmuşdur. Bu, iman edənlər üçün əhəmiyyətli bir öhdəçilikdir və bir çox hikməti vardır. İman edənlər bir-birlərini qoruyub, bir-birlərinin arxasında durmaqla, hər şərt altında bir-birlərinə dəstək olmaqla məsuldurlar. Birlik və əlaqəni qazandırdığı gücü təsirli edən şərt möminlərin imanları və ixlaslarıdır.

Möminlər bir-birlərini araya heç bir mənfəət qatmadan, təmiz niyyətlə və yalnız Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün dost olur və Allah rizası üçün birlik olurlar. Təməli dünya üzərindəki ən möhkəm qaynağa, Allah sevgisinə və Allah qorxusuna söykənən bu birliyin pozulması, dağılıb yıxılması Allahın diləməsi xaricində heç bir şəkildə mümkün olmaz. Bu cür möhkəm birlik Allahın izni ilə möminlərə dünyada az rast gəlinən bir güc qazandırar.

Quranda iman edənlərin, Allah yolunda "bir-birlərinə birləşmiş bir bina kimi səf-səf düzülüb" hərəkət etdiklərini bildirmişdir. Allah rizası üçün birlik içində hərəkət etmək, möminlərin çətinliklər qarşısında müvəffəqiyyət əldə etməsinin əhəmiyyətli bir imani sirridir.

Müsəlmanların birliyi, bir sıra insanların hücumlarıyla, zülmlə ya da dünyəvi itkilərlə əsla sarsılmaz, tam tərsinə daha da qüvvətlənər. Möminlər, özlərinə qarşı bir yerə gəlib tələlər qurmağa çalışan və hüquqlarına hücum edən pis insanlara qarşı bir-birlərinə dəstək olarlar və mömin qardaşlarını sonuna qədər müdafiə edirlər. Möminlər bunun, Allahın Quranda bir çox ayədə möminlərə əmr etdiyi əhəmiyyətli bir ibadət və rəftar gözəlliyi olduğunu bilirlər. Bu imani şüur, möminlərin birliyini çox güclü edər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181570/bir-ayə-bir-aciqlama-surahttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181570/bir-ayə-bir-aciqlama-suraWed, 19 Feb 2014 16:17:13 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Həcc surəsi", 78 " ...O, sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi, bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı..."  (Həcc surəsi, 78)

Allah bir ayəsində, seçdiyi və qəlblərinə iman verdiyi qullarına heç bir çətinlik yükləmədiyini və İslamın, hz. İbrahim (ə.s)-ın dini kimi asan olduğunu bildirir.

Allah Hadidir, yəni hidayət verəndir. Rəbbimiz dilədiyi qulunu seçər və onu doğruya yönəldər.

Allahın insanlar üçün, yaradılışlarına ən uyğun olaraq seçdiyi din İslam dinidir və Quranda təsvir edilən əxlaq da insan fitrətinə ən uyğun həyat şəklidir. Allah qullarının nəfsini, ruhunu, yaşadıqlarının nə qədərinə güclərinin çatdığını ən yaxşı biləndir və insanlar üçün ən asan olanı endirmişdir.

Din əxlaqı, insanların üzərindəki bütün sıxıntını, məhdudlaşdırıcı, insanlara çətinlik gətirən ağırlıqları qaldırar. İnsanın yalnız sonsuz mərhəmətli, şəfqətli, bağışlayıcı, saleh qulları üçün hər şeyi xeyirlə yaradan, bütün gücün sahibi olan Allahın özü üçün təyin etdiyi qədərə təslim olmasını, hər şeydə yalnız Onun razılığını axtararaq Ona yönəlməsini bildirir.

Kainatdakı hər varlığın və reallaşan hər hadisənin sahibi olan Allaha güvənib təvəkkül etmək və Onu dost etmək, bir insanın həyatındakı bütün qorxuların, narahatlıqların, çətinliklərin də sonu deməkdir. Quran əxlaqını yaşayan bir insan üçün dinin gətirdiyi ən əhəmiyyətli asanlıq və gözəlliklərdən biri budur. Bunun xaricində Allah, bütün əmr və hökmlərini insanların fitrətlərinə ən uyğun şəkildə bildirmişdir və heç birində bir çətinlik yoxdur.

Din asandır, çünki dinin özü gözəl əxlaqlı olmaqdır. İnsan ruhu gözəl əxlaqdan zövq alar. Bütün insanlar dürüstlükdən, səmimiyyətdən, şəfqətdən, mərhəmətdən, gözəl sözdən və təvazökarlıqdan xoşlanar.

Din əxlaqından uzaq bir həyat, insanları böyük çətinlik və məhdudiyyətlərlə qarşı-qarşıya gətirər. Quran əxlaqının insanlara təqdim etdiyi həyat isə rahat, dinc və güvən doludur. Quran, cəmiyyətin və insanların bir nəfər üzərində qurduğu ağır təzyiqləri, qatı qaydaları və mənasız prinsipləri ortadan qaldırar və insanların dinclik içində yaşamalarını təmin edər.

Uca Allah, iman edən qullarının işlərini asanlaşdıracağını, "Biz sənə ən asan olan üçün müvəffəqiyyətli qılacağıq." (Əla surəsi, 8) ayəsi ilə xəbər verir.

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181569/bir-ayə-bir-aciqlama-həcchttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181569/bir-ayə-bir-aciqlama-həccWed, 19 Feb 2014 16:13:33 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Əraf surəsi", 52 Biz onlara biliyimizlə izah etdiyimiz, iman gətirən qövm üçün hidayət və mərhəmət olan bir Kitab göndərdik. (Əraf surəsi, 52)

Allah, tarix boyu bütün insanlara doğrunu tapmaları, doğru olan məlumata çata bilmək və gözəl əxlaqı tanıya bilmək üçün müqəddəs kitablar ilə bu kitabları onlara çatdıran və açıqlayan peyğəmbərlər göndərmişdir. Allahın insanlara yol göstərici olaraq endirdiyi son kitab isə Qurandır. Ayədə bildirildiyi kimi Quran, Allaha iman edən saleh qullar üçün böyük bir rəhmət, bir hidayət rəhbəri və hər mövzuda yol göstəricidir. Allah, Quran yoluyla bizə bilmədiyimiz, yaratmasının sirri olan mövzuları bildirir və bütün insanları bu məlumatlarla xəbərdar edər. Quran, insanın hər hökmündən, hər əmrindən qəti olaraq əmin olduğu, vicdanı azad və rahat bir şəkildə, tabe olacağı bir kitabdır. İnsanlarda bu cür "əmin" bir yol göstəricisinin olması Allah qatından verilmiş çox böyük bir nemət və rəhmətdir.

Ayənin davamında  Allahın, insanların daha asan qavrayıb anlaya bilmələri üçün ayələri müxtəlif şəkillərdə açıqladığını müjdələmişdir. Allahın bu hökmlərinə baxmayaraq, bəzi insanların, ümumiyyətlə, etdikləri ciddi səhvlərdən biri, Quranın hər insan tərəfindən aydın olmadığını düşünmələridir. (Quranı tənzih edirik) Çox insan Quranın oxunması, başa düşülməsi və yaşana bilməsi üçün uzun illər davam edən bir təhsilə ehtiyac olduğunu zənn edər. Halbuki, Quran, Allahın ayələrində bildirdiyi kimi açıq-aşkardır. Buna görə də səmimi olaraq Quranı oxuyan hər insan onu asanlıqla anlaya bilər. Quranın dilinin son dərəcə aydın olması insanlar üçün çox böyük bir nemətdir.

Allah, rəhmətinin və mərhəmətinin bir nəticəsi olaraq, insanların anlaması üçün dinini bu qədər asanlaşdırıb, insana düşən isə yalnız Allahın bildirdikləri üzərində düşünmək və onları tətbiq etməkdir. Allahın Kitabının nuruna tabe olanlar, yol göstəriciliyinə tabe olanlar,-Allahın diləməsi ilə-dünyada və axirətdə daim asanlıqlarla qarşılaşacaq və gözəl bir həyat yaşayacaqlar.
 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181568/bir-ayə-bir-aciqlama-Ərafhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181568/bir-ayə-bir-aciqlama-ƏrafWed, 19 Feb 2014 16:09:49 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Tövbə surəsi", 118 …Sonra Allah peşman olsunlar deyə onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul Edəndir, Rəhmlidir. (Tövbə surəsi, 118)

İnsan bəzi qüsurlara, əskikliklərə, acizliklərə sahib olaraq yaradılmış bir varlıqdır. Özünə verilən ömür müddətində bəzi mövzularda qəflətə düşərək unudub yanıla bilər və bir çox səhv edə bilər. Ayədə, Uca Allahın sonsuz mərhəməti, qullarına bu səhvləri düzəltməsi üçün tövbə kimi böyük bir nemət verdiyi xəbər verilir. Səmimi olaraq günahlarının bağışlanılmasını istəyən hər bir insan Allahın özünü bağışlamasını ümid edə bilər. Allahdan bağışlanma diləmək, tövbə etmək saleh bir mömin xüsusiyyətidir. Bu davranışlar möminin Allah qarşısında nə qədər aciz və zəif olduğunu bilməsinin  də bir ifadəsidir. Çünki iman gətirənlər səhvləri və əskiklikləri olduğunu və bütün ömürləri boyu da səhv edə biləcəklərini bilərlər, bundan ötəri Allahın rəhmətini istəyərlər.

Möminlər Quranın hökmlərinə uyğun olmayan bir davranışları olduğunda dərhal Allahdan bağışlanma diləyərlər. Çünki Uca Allah Quranda, nə etsələr etsinlər, sonunda etdiklərindən peşman olduqlarında və qəti olaraq tövbə etdiklərində iman gətirənləri bağışlayacağını bildirmişdir.

Mömin, imanı artdıqca öz səhvlərini daha yaxşı anlamağa başlayır. İçində olduğu vəziyyəti daha dəqiq qavradığı, Allah qorxusu çox daha artdığı üçün, bir tərəfdən səhvlərini düzəltməyə, təkrarlamamağa çalışarkən, bir tərəfdən də səhvləri üçün davamlı olaraq bağışlanma diləyir. Məhz şüurlu bir möminin göstərməsi lazım olan davranış budur.

Allah ancaq o kəslərin tövbələrini qəbul edir ki, onlar avamlıqları üzündən pis iş gördükdən sonra tezliklə tövbə edirlər. Allah onların tövbələrini qəbul edər. Həqiqətən, Allah Biləndir, Müdrikdir. (Nisa surəsi, 17) Allah tövbə edərək günahlarından təmizlənməyi istəyən qullarından razı olduğunu belə bildirmişdir:

"... Şübhəsiz ki, Allah, tövbə edənləri sevər, təmizlənənləri də sevər." (Bəqərə surəsi, 222)
]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181567/bir-ayə-bir-aciqlama-tovbəhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181567/bir-ayə-bir-aciqlama-tovbəWed, 19 Feb 2014 16:06:22 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Rad surəsi", 22 O kəslər ki, Rəbbinin Üzünü diləyərək səbir edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün Axirət yurdu –(Rad surəsi, 22)

Özlərinə Quranı və Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in sünnəsini rəhbər edən möminlər, heç bir mənfəət gözləmədən yalnız Allahın razılığını və məmnuniyyətini qazanmaq məqsədiylə səbir göstərərlər. Rad surəsindəki ayədə bu həqiqət xəbər verilir.

Möminlərin məqsədi, bütün həyatlarını Allahın məmnun olacağını ümid edərək keçirə bilmək və göstərdikləri gözəl əxlaq ilə Allahın razılığını qazana bilməkdir. Səbir, möminin Allaha qarşı olan səmimiyyətinin və Ona yaxınlaşmaq üçün göstərdiyi səyin ən əhəmiyyətli göstəricilərindən biridir. Çünki insan ancaq Allaha olan imanı və yaxınlığı nisbətində səbir göstərə bilər. Bir fədakarlıq etməsi lazımdırsa bunu ən gözəl şəkildə, əlindəki imkanı ən yüksək dərəcədə istifadə edir. Bir çətinliklə qarşılaşdığında da, içində çətinlik və təvəkkülsüz yaşamadan Allahdan kömək diləyir. Mömin, coşğulu bir eşqlə sevdiyi Uca Allahın razılığını qazanmaq üçün səbir edər, bu səbəbdən səbrindən ötəri bir çətinliyə qapılmaz, əksinə mənəvi bir həzz duyar. Allahın bu səbrin qarşılığında vəd etdiyi nemət və gözəllikləri ümid edərək böyük bir sevinc duyar. Qarşısına çıxan hər hadisədə Allahdan həmişə razıdır, Onun sonsuz şəfqətinə və mərhəmətinə iman edər, Ona arxalanıb güvənər.

Möminlər dünyada sahib olduqları bütün imkanları Allaha yaxınlaşmaq və Onun razılığını qazana bilmək üçün ortaya qoymuş, bütün həyatlarını Rəbbimizin yaxınlığını və dostluğunu qazanmağa həsr etmiş insanlardır. Quranın "Rəbbin üçün səbir et" (Muddəssir surəsi, 7) hökmünə həyatlarının hər anında itaət edərlər. Rəbbimiz, bu əxlaqlarına qarşılıq möminləri razılığı və cənnətiylə mükafatlandıracağını vəd etmişdir. Uca Allah, razı olduğu qulları üçün sonsuz cənnətində sərhədsiz nemətlər təqdim edir. İman edən möminlər üçün hər şeydən vacib olan, ayədə də bildirildiyi kimi, Uca Rəbbimiz Allahın sevgisini, razılığını və məmnuniyyətini qazana bilmələridir. Cənnətdə isə həyatlarının bu məqsədinə çatmağını sözlə izah edilməyəcək qədər xoşbəxtliyini yaşayarlar. Quranda, "Allah mömin kişilərə və mömin qadınlara ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları Cənnət bağları və Ədn bağlarında gözəl məskənlər vəd etmişdir. Allahın razılığı isə daha böyükdür. Bu, böyük uğurdur."(Tövbə Surəsi, 72)  ayəsiylə Allahın razılığını qazanmanın nə qədər böyük bir nemət olduğu bildirilir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181565/bir-ayə-bir-aciqlama-radhttp://adnanoktar.az/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181565/bir-ayə-bir-aciqlama-radWed, 19 Feb 2014 16:01:52 +0200