ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Yeni məlumatlar - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Axırzamana aid texnologiya işarələriPeyğəmbərimiz (s.ə.v), gərək öz yaşadığı dövrlə gərəksə də İslam aləminin gələcəyi ilə bağlı bir çox xəbər vermiş və Rəbbimizin möcüzəsi olaraq bu xəbərlərin hamısı doğru çıxmışdır. Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in İslam aləminin gələcəyi ilə bağlı verdiyi məlumatların böyük hissəsi, Axırzamanla bağlı hadisələri əhatə edir. Axırzamanda zəlzələlərin artacağı, quraqlıq baş verəcəyi, göy üzündə fövqəladə hadisələrin görüləcəyi, böyük müharibələr olacağı, qarışıqlıq və anarxiyanın artacağı, təhlükəsizliyin azalacağı, inqilablar olacağı Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in verdiyi və içində yaşadığımız dövrdə reallaşdığına şahid olduğumuz xəbərlərdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Axırzamanda müsəlmanların və iman edənlərin müxtəlif çətinliklər yaşayacağını, bu çətin dövrün sonra hz. İsanın yenidən yer üzünə qayıdışı və hz. Mehdinin zühur etməsi ilə birlikdə bütün möminləri aydınlıq dövrün gözlədiyini də müjdə vermişdir. Hz. İsa və hz. Mehdinin gəlişi ərəfəsindəki əlamətləri çox ətraflı açıqlayan Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu mübarək şəxslərin zühuru ilə birlikdə yaşanacaq gözəllikləri də geniş olaraq tərif etmişdir.

Hədislərdə dəccalın çıxış əlamətləri və bu dövrdə meydana gələcək hadisələr haqqında da müxtəlif məlumatlar verilmişdir. Bu hədislərdən günümüzə işarə edən hadisələrdən bəziləri belədir:

 

YAĞIŞ BOMBASI

Müslimin Nüvvas ibn Səmandan nəql etdiyi hədisdə belə varid olmuşdur:

“Göyə əmr edib yağış yağdıracaq...”

(Qiyamət əlamətləri, nəşr 10, səhifə 219)

Hədisdə axırzamanda istənilən vaxt yağış yağdıracaq üsullar kəşf ediləcəyi bildirilmişdir. Belə ki, günümüzdə bu üsullar istifadə edilir. Yağış bombası və ya bulud mayalama kimi tanınan bu metod belə həyata keçirilir:

Yağış bombası, çox soyuq buludlara, buz kristalları saçaraq yağış və qar şəklində yağışın təmin edilməsidir. Çox soyuq buludlar tez-tez görülür. Bunlar 0°C-nin altında və ya hətta -40°C-nin altında olan çox kiçik su damcılarından ibarətdir. Belə bir buluda buz kristallarının atılması şərtləri dəyişdirir. Kristallar suya görə daha aşağı buxar təzyiqinə malik olduğu üçün, su damcılarının buxarlanmasına səbəb olurlar. Daha sonra bu rütubət, buz kristallarının üzərində cəmləşir. Beləliklə, buz kristallarının ölçüsü aşağı düşərkən həmişə artır. Bu şəkildəki bulud mayalaması, yüksək səviyyələrdə buz kristallarının əmələ gəlməsi ilə təbii olaraq meydana gəlir. Buz kristallarının buluda düşməsi və ya atmosferdəki buzlaşmış tozların olması hadisəni tamamlayır. Süni bulud mayalama havadan və ya yerdən edilə bilər. Bir təyyarə istifadə edilərək, buludların içinə qatı karbondioksid (quru buz) hissəcikləri saçılır. Temperaturları çox aşağı olduğu üçün bu hissəciklərdə çox miqdarda buz kristalları vardır”.

(http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Yağmur_Bombasım)

 

Bu üsulun günümüzdə tez-tez istifadə edildiyi yerlərdən biri də Kanadadır. Mövzu ilə bağlı National Geographic jurnalının internet saytında bu məlumatlar verilmişdir:

“Kanzasda (ABŞ) kimi bəzən toplanan buludlar yağış forması yaradır, amma bir cür boşalmaz; bunun əvəzinə biçinə ziyan vuran doluya çevirdiyi vaxtlar da olur. Qərbi Kanzas Hava Vəziyyəti Modifikasiya Proqramı buludları yola gətirmək üçün təyyarələr göndərir. Qanadlara taxılmış ocaq, atdığı gümüş yox tüstüsü, yüksələn havanı, müəyyən tufan buludlarını sıfır dərəcə altındakı iç hissəyə doğru yönəldir. O yüksəklikdə gümüş yod hissəcikləri, bulud suyunun ətrafında dona biləcəyi nüvə funksiyasını görür. Yetərli çəkiyə çatan buz dənələri düşməyə başlayır və eniş zamanı çataraq yağışa çevrilir. Nəzəri olaraq baxıldığında, bu strategiya yalnız yağış miqdarını artırmaqla qalmaz, rütubətin buludlar içində yuxarıya sürüklənərək dolu halına gəlməsinin də qarşısını alar…

(http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/mercek.asp?Konu=2&Mercek=5&Yil=05&Ay=06)

 

Rəsmdə Kanzasda təyyarədən gümüş yod tüstüsü püskürdərək həyata keçirilən bulud mayalama prosesi görülür.

(Qaynaq: National Geographic saytı)

 

Yağış bombası son 60 il ərzində inkişaf etdirilmiş texnologiyadır. Günümüzdə içlərində ABŞ, İsrail, Kanada, Rusiya, Tailand, Mərakeş, Avstraliyanın da olduğu təxminən 24 ölkə bu üsulu daha çox yağış təmin etmək üçün istifadə edir. (http://www.aksam.com.tr/haber.asp?a=77081,10) Aşağıdakı şəkillərdə günümüzdə istifadə edilən gümüş yod və bulud mayalama cihazlarından bəziləri görülür:

 

Təyyarə qanadına taxılmış bulud mayalama patronları

 

50 q gümüş yod olan bulud mayalama patronlar

 

Bir bulud mayalama avadanlığının sınaq atışı

 

SÜD İSTEHSALINDA ARTIM

Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-in axırzamana aid hədislərində dəccalın çıxış əlamətlərindən biri olduğu bildirilən hadisələrdən biri də süd istehsalındakı artımdır. Yaşadığımız bu dövrdə heyvandarlıq sahəsində qeyd edilən irəliləyişlər, hədislərdə işarə edilən bu səmərə artımına səbəb olmuşdur. (Doğrusunu Allah bilir)

Bu hədis İbnil-Münadi Ali (ə.s)-dən rəvayət edilmişdir.

Müslimin Nüvvas ibn Semandan nəql etdiyi bir hədisdə belə varid olmuşdur:

Bir qisim insanlara gəlib dəvət edəcək, onlar ona inanacaqlar... Göyə əmr edib yağış yağdıracaq... Yerə əmr edib əkin bitirəcək... Heyvanlarını da bollaşdıracaq. Məmələrini də südlə dolduracaq.

(Qiyamət əlamətləri,10-cu nəşr, səh. 219)

 

Günümüzdə, qısa müddət əvvəl istifadə edilməyə başlanan heyvanların populyasiyasına süni mayalama aparılması, embrion transferi və yüksək məhsuldar heyvanlar ilə heyvan keyfiyyətinin artırılması, Hollandiya və Belçika başda olmaq üzrə bütün ölkələrdə süd istehsalında böyük artıma səbəb olmuşdur. Məsələn, Hollandiyada bir inəkdən alınan gündəlik süd miqdarı orta hesabla 35 litrə yüksəlmişdir. Hətta gündəlik 53 litr süd verən inəklərin də olduğu məlumdur.

 

XƏZİNƏ DETEKTORU

Axırzamanı izah edən, dəccalın çıxışını və xüsusiyyətlərini izah edən bir hədisi şərifdə də, dəccalın bir binanın yanından keçərkən, bu binanın altında gizli olan dəfinəni xəbər verdiyi bildirilir:

(Dəccal) Yıxılmağa üz tutmuş bir xarabalığının yanından keçərkən “Tez altında gizli olan dəfinəni çıxart!” deyə əmr verəcək, dərhal dəfinə meydana çıxacaq...”

(Müslim, Nuvvasdan nəql edilmişdir) (Qiyamət əlamətləri, səhifə 219)

Məlum olduğu kimi, günümüzdə yer altındakı metalları aşkar edən, dəyərli və qiymətli olmayan metalları və metal ərintilərini bir-birindən ayıran detektorlar geniş istifadə edilir. Bu detektorlar sayəsində, bir binanın, uçqunun, ya da torpağın altında basdırılmış metal olub olmadığı dərhal aydın olur. Basdırılmış qızıl, gümüş, mis, bürünc kimi metalların yerlərinin asanlıqla müəyyən edilməsini təmin edən bu detektorlar mühəndislik, tikintidə, hərbidə tez-tez istifadə edildiyi kimi, bəzi insanlar tərəfindən də dəfinə detektoru kimi istifadə edilir.

Yuxarıdakı hədisdə də, dəfinə detektoru kimi alətin istifadə edilməsinə işarə edilmiş ola bilər. Bu yolla, yıxılmaq üzrə olan binanın altında xəzinə olduğu müəyyən edilmiş və bu xəzinə yer üzünə çıxmış ola bilər. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

TRAL OVÇULUĞU

Onun (Dəccalın) ağılları heyrətə gətirən işlərindən biri də budur: Gündə üç dəfə dənizə baş vuracaq; əllərinin biri uzundur. Uzun olan əli ilə dənizin dibinə tutunacaq, digər əli ilə dənizin dibinə tutunacaq, digər əlləri ilə dərinliklərdəki balıqlardan istədiyini tutub çıxaracaq...

(Əbu Nuaym Hüzeyfə (ə.s)-dan nəql edilmişdir). (Qiyamət əlamətləri, 10-cu nəşr, səhifə 216)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində axırzamanda Dəccalın “dənizin dibinə uzanaraq, dərinlərdəki balıqları tutub çıxaracağına” işarə etmişdir. Hazırda su məhsulları ovunda istifadə edilən “tral torları”, hədisin işarəsi ilə tam olaraq uyğun görünür (Doğrusunu Allah bilir).

 

Tral torları ilə ovçuluq, bir çox növün eyni anda ovlanıldığı ovçuluq sahəsi olduğundan “çoxlu ovçuluq” da adlanır. Bir sürütmə toru olan tral, dib və orta su balıqçılığında istifadə edilir. Polad kanatlarla dənizin dibini darayan bu torlar, qarşısına çıxan bütün balıqları içinə alar.

Tral toru, kornet formasında böyük kisəyə bənzər və ağzı təxminən 30 metr genişliyindədir. Tor atılarkən ağzı açıq tutmaq üçün hər iki tərəfinə taxta lövhələr yerləşdirilir. “Qapı” adlanan bu taxta lövhələr da polad kabellərlə tral gəmisinə bağlanır. Dəniz dibinin əyri olmadığı yerlərdə dib balıqlarını ovlamaq üçün adətən dib tralı istifadə edilir. Tral gəmisindən dənizə buraxılan tral toru, gəmidə sürüklənir və tor dəniz dibini darayaraq yolunun üzərindəki balıqları toplayır. Toru sürükləmə işi 1,5-3 saat qədər çəkir. Sonra tor kran vasitəsilə çəkilir və içindəki balıqlar gəmiyə boşaldılır. Balıqlar təmizlənib yuyulduqdan sonra, gəminin anbarında buzların arasına basdırılaraq saxlanılır. Bəzi böyük və inkişaf etmiş tral gəmilərində balıqlar təmizləndikdən sonra soyuducu qurğularında dondurulur. Bu növ katerlər dənizdə daha uzun müddət qalıb ov etməyə davam edə bilər.

 

 

 

ÖMÜRLƏRİN UZANMASI

Hədislərdə də xəbər verildiyi kimi, axırzamanın və hz. Mehdinin zühurunun əlamətlərindən biri də, bu mübarək dövrdə “ömürlərin uzanacaq olmasıdır”. Mövzu ilə əlaqəli hədis və rəvayətlərdən bəziləri belədir:

Onun (hz. Mehdinin) zamanında ömürlər uzanacaq. Ömürlərin uzanması onun (hz. Mehdinin) da uzun ömürlü olmasını tələb edir.

(Qiyamət əlamətləri, səhifə 184)

 

Onun (hz. Mehdinin) zamanında... ömürlər uzanacaq və əmanət zayı olmayacaqdır...  

(Əl-Kavlul Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 43)

 

Ömürlər uzanacaq, əmanətlər yerinə təslim ediləcək.

(İmam Suyuti, Qiyamət əlamətləri, Ölüm və Diriliş, səh. 1699, səh.179)

 

Ötən dövrlərdə də insan ömründə nisbi olaraq artım baş vermiş, ancaq heç bir dövrdə 21-ci əsrdə olduğu kimi gözlə görünən artım olmamışdır. Aparılan araşdırmalar insan ömrünün bu əsrdə 50% artdığını, 100 yaşını keçən insanların sayının növbəti illərdə daha çox olacağını ortaya qoymuşdur.

 

Əsrlərə görə insan ömründə artım

1800-cü illərdə ortalama yaşama dövrü 24 il

1900-cü illərdə ortalama yaşama dövrü 48 il

2000- cü illərdə ortalama yaşama dövrü 63 il

 

 

20-ci əsrin sonu və 21-ci əsrin əvvəlində gen texnologiyasında baş verən inkişaf və gendə aparılan araşdırmalardan əldə edilən nəticələr, “həyatların daha da uzanacağını” göstərir. Məsələn, National Geographic jurnalında yer alan xəbərdə, “Daha uzun və sağlam ömür çatdırmaq üçün lazım olan formulun çox yaxında apteklərdə tapılacağı” yazılır. İnsanın uzun ömürlü olmasını təmin edən geni aşkar etdiklərini söyləyən elm adamları, yaxın gələcəkdə insan ömrünün 100 ildən çox ola biləcəyini ifadə edirlər. Aparılan başqa araşdırma isə bu illərdə doğulan uşaqların, 125-150 yaşına qədər yaşayacağını söyləyir. Bir çox tədqiqatçı da, 21-ci əsrin ikinci yarısında “150 yaşlı insanların qəribə qarşılanmayacağını” dilə gətirir və insan ömrünün 21-ci əsrdə, keçmişlə müqayisə olunmayacaq dərəcədə uzanacağına diqqət çəkirlər.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bundan 1400 ildən çox əvvəl xəbər verdiyi məlumatın, belə açıq və dəqiq olaraq reallaşması, həqiqətən, möminlər üçün çox qiymətli müjdədir. Eynilə bu xəbər kimi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in digər xəbərləri də bir-bir baş verərək, 21-ci əsrdə bəşəriyyət çox xoşbəxt hadisələrə şahid olacaqdır. Allahın izniylə hz. İsa yenidən dünyaya gələcək, hz. Mehdi zühur edəcək, bu mübarək şəxslərin vəsiləsiylə İslam əxlaqı bütün dünyaya hakim olacaq. İslam əxlaqının yer üzünə hakim olması, Quranda da vəd edilmiş olan müjdədir. Nur surəsinin 55-ci ayəsində, Rəbbimiz bu şəkildə buyurmuşdur:

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər – məhz onlar fasiqlərdir.

(Nur surəsi, 55)

 

DAHA UZUN YAŞAMAQ MÜMKÜNDÜR

 

İNSAN ÖMRÜNÜN ÜST SƏRHƏDİ VARMI?

Hürriyyət qəzeti, 18 mart 2004-cü il

 

Bəzi elm adamlarına görə bu gün doğulan uşaqlar 150 yaşına qədər yaşaya bilər, bəziləri isə uzun həyatın üst sərhədinin olmadığı qənaətindədir. Həyat müddəti, hər 10 ildə çox müntəzəm olaraq 2 il uzanır. Buna görə 2150-ci ildə orta ömür müddəti 122.5 olacaq və 150 yaşına çatmış insanlar normal qarşılanacaq. ABŞ-da bu gün 100 yaşının üzərində 40.000 insan var. Halbuki bu say 1950-ci illərdə 2.300-ə yaxın idi. Almaniya, Rostocktaki Maks Plank Demoqrafik Tədqiqat İnstitutundan Ceyms Vaupel, yüz yaşlı insan sayının sənayeləşmiş ölkələrdə hər 10 ildən bir ikiyə artacağını irəli sürür.

 

http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/03/18/429832.asp

 

Tempo jurnalı, 25 iyun 2004-cü il

 

9-cu əsrin sonundan bu yana insan ömrü az qala iki dəfə uzandı. Genetik tibdəki irəliləyişlər sayəsində, insan ömrünün daha da uzanacağı ehtimal edilir. Anti-Aging tibb jurnalının apardığı tədqiqatda, 60 qocalıq mütəxəssisindən, 2100-cü ildə dünyaya gələn bir körpənin nə qədər yaşacağını təxmin etmələri tələb olunub. Ekspertlərin çoxu suala “ən azı 100 il” deyə cavab verərkən, bəziləri həyat müddətinin 150, hətta 200 il ola biləcəyini söylədilər.

 

GÜNƏŞ OCAQLARININ KƏŞFİ

 

Havada uçan quşu tutacaq dərhal Günəşin altında qızarda biləcəkdir.

Qiyamət əlamətləri, 8-ci nəşr, tərcüməçi: Naim Ərdoğan, Pamuk Nəşriyyat, səhifə 216.

 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən yuxarıdakı hədislərdə, dəccalın dövrü ilə bağlı “ovlanan canlının olduğu yerdə dərhal bişirilib yeyilə bilməsinə” diqqət çəkilir. Təriflərdəki digər istiqamət də; Bu hadisənin “Günəşli ortamda” baş verməsidir. Hədislərdəki bu açıqlamalar, günümüzün texnologiyası ilə istifadə edilən “günəş ocaqlarına” diqqət çəkir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Günümüzdə LPG, qaz, elektrik, odun və kömürün yerinə alternativ olaraq istehsal edilən “günəş ocaqları” sayəsində, Günəşin altında ət kimi yeməklərin belə dərhal bişirilib yeyilməsi mümkün olur.

Günəşdən gələn istilik, şəkildə göründüyü kimi daxili səthi parlaq lövhələr sayəsində ocağa yönəldir. Ocağın ortasına yerləşdirilən yemək, əks etdirilən Günəş şüalarından gələn yüksək temperatur sayəsində bişir. (Emily Krone, “Elburn-made solar ovens give hope to many Third World”, Daily Herald, 26 sentyabr 2004, səh. 1, 3.)

Axırzamanla bağlı bu təriflər, içində olduğumuz dövrə aid yönü ilə son dərəcə əlamətdardır.

 

DUMAN BULUDLARI

Dəccal, “Mən Aləmlərin Rəbbiyəm... Məhz bu günəş mənim icazəmlə seyr edir, istəsəniz onu həbs edim! deyəcək. Yaxşı həbs et görək, - deyəcəklər. Bundan sonra günəşi həbs edəcək, bir günü bir ay kimi, bir həftəni də bir il kimi edəcək”.

(Nuaym ibn Hammad və Hakim İbni Mesutdan (ə.s) rəvayət edilmişdir) (Qiyamət əlamətləri, 10-cu nəşr, səh. 219, 220)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərin birində, dəccalın günəşi həbs edəcəyinə işarə edilmişdir. Günümüzdə müxtəlif texniki üsullarla tüstü buludları yaradıla bilir və bu buludlar vəsiləsi ilə günəş işığı əngəllənir. Tüstü buludlarının yaranmasını təmin edən duman bombaları, I və II Dünya müharibələrində istifadə edilmiş, bütün göy üzünü örtmüş, görüşü tamamilə bağlamış və göy üzündəki təyyarələrin və paraşütlü əsgərlərin müəyyən edilməsini əngəlləmişdir. Bu, süni yaradılma, hədisdə işarə edilən günəşin həbs edilməsi, yəni günəşin işığının əngəllənməsi üçün istifadə ediləcək üsuldur və hədislə uyğun görülür. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

DƏCCAL, TƏHSİLSİZSİZ CAHİL ŞƏXSLƏRİ TƏSİRİ ALTINA ALACAQDIR

Hədislərdə işarə edildiyinə və İslam alimlərinin açıqlamalarına görə axırzamanda dəccalın ən böyük fitnəsi, dinsizliyi genişləndirməsi, bu yolla insanlar arasında anarxiya və qarışıqlıq çıxarması olacaqdır. İnsanları inkara, dinsizliyə, əxlaqsızlığa sürükləyən dəccaliyyət bunu edərkən materializmi və darvinizmi istifadə edəcəkdir. Ancaq hədislərdə diqqət çəkildiyi kimi, dəccaliyyətin materialist təbliğatı xüsusilə təhsilsiz, cahil insanlar üzərində olacaqdır.

Dəccalın təsiri bu şəkildə açıqlanır:

(Dəccal) Məhz qadın və kəndli cahilləri daha asanlıqla aldada biləcək... (Qiyamət əlamətləri, səh. 216)

 

 

Yaxın keçmişdə Çin, Sovet İttifaqı, Şimali Koreya, bəzi Cənubi Amerika ölkələri kimi kommunist qiyamın baş verdiyi yerlərə baxanda bu hədisin işarə etdiyi məlumatın baş verdiyi görüləcəkdir. Kommunist liderlər, adətən kənd yerlərində və ya dağlıq ərazilərdə yaşayan, təhsil səviyyəsi yüksək olmayan və ya heç olmayan şəxsləri materialist təlqinlərlə aldatmış, böyük fitnələrə səbəb olmuşdurlar. Lenin Rus kəndlilərini, Mao Çin kəndliləri ayağa qaldırmış, Kastro inqilabı Kubanın kənd və meşə sahələri içində, o bölgədə yaşayan xalqı təsiri altına alaraq yeritmişdir. Şimali Koreyada və bəzi Cənubi Amerika ölkələrində, hazırda, kənd yerlərində kommunist partizan hərəkatları varlığını davam etdirir. Ölkəmizdə də kommunist separatçı terror təşkilatının, fəaliyyət sahəsi kimi dağlıq bölgələri seçməsi, o bölgədə yaşayan və təhsil imkanlarından məhrum insanları aldatmağa çalışması çox diqqət çəkicidir. Əlbəttə, regionda yaşayan fərasət və bəsirət sahibi xalqımız separatçı terror təşkilatının dinsiz quruculuq içində olduğunu hər keçən gün daha yaxşı anlayır və terrorçuların bu oyununa gəlməyəcəkdir.

 

İNSANA SƏSİNİN DANIŞMASI

Nəfsim yeddi qüdrətində olan (Allah)-a and içirəm ki, yırtıcı heyvanlar insanlarla danışmadıqca, insana səsi və ayaqqabısı danışmadıqca və əhlinin nə etdiyini ona bildirmədikcə qiyamət qopmaz”.

(İmam-ı Şarani, Ölüm, Qiyamət, Diriliş, səh. 471 )

 

 

Günümüzdə geniş olaraq istifadə edilən kaset və DVD-lərlə insanın səsi qeyd edilib sonra dinlənilir. Rəvayətdə keçən “insana səsinin danışması” ifadəsi ilə bu cihazlar nəzərdə tutulur ola bilər. “İnsana ayaqqabısı danışmadıqca” ifadəsi ilə də kəşfiyyat mütəxəssislərinin ayaqqabılarına yerləşdirdikləri dinləmə cihazları ağla gəlir. Xüsusilə Soyuq Müharibə dövründə Rumıniyalı kəşfiyyat mütəxəssislərinin kəşf etdirdiyi ayaqqabı dabanına yerləşdirilən dinləmə cihazları Qərbli diplomatlar tərəfindən istifadə olunurdu.

“İnsana əhlinin nə etdiyini ona bildirmədikcə” ifadəsi isə internet kameraları və görüntülü telefonlarla uzaq məsafələrdə ailələrin, dostların bir-biri ilə ünsiyyət qurub, bir-birilərinin nə etdiyindən xəbərdar olmalarına işarə edir.

 

Hürriyyət, 4 mart 2009

 

“İnsana qamçısının ucu, ayaqqabısının bağı danışmadıqca, insan zəkatını qəbul edəcək kəsi tapmayacaq dərəcədə varlanmadıqca, Ərəb torpaqlarında çaylar, dərələr axmadıqca qiyamət qopmaz”.

 

 

Yuxarıdakı rəvayətdə bildirilən “ayaqqabısının bağı danışmadıqca” ifadəsi ilə ayaqqabılara yerləşdirilən dinləmə sistemində “ayaqqabı bağının” da antena vəzifəsi görməsinə işarə edir.

 

İnsana qamçısının ucu danışmadıqca” ifadəsi isə yenə günümüzün texnologiyasına aid qamçı kimi çox vaxt əldə daşınan telsiz və mobil telefonlarına işarə edə bilər. Antenaları da qamçının ucu kimi olan telsiz və mobil telefonları insanın qarşıdakı insanın səsini eşitməsi rəvayətdə bildirilən “insana qamçının ucu danışmadıqca” ifadəsinə birə-bir bənzəyir.

 

ƏRƏB TORPAQLARINDA ÇAYALRIN AXMASI

“Ərəb torpaqlarında çaylar, dərələr axmadıqca qiyamət qopmaz” ifadəsi bu gün Ərəbistan yarımadasında xüsusilə İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələrdə suyun bol istifadə edilərək səhrada kənd təsərrüfatı aparılmasına işarə edir.

 

DİGƏR İŞARƏLƏR

İbnil Münadi Əli (ə.s)-dən rəvayət edilmişdir:

“Buludları sağ əli ilə tutacaq, günəşi batdığı yerə qədər qavrayacaq, dənizdə yeriyəcək, amma su dabanına qədər gələcək... Qarşısında duman, arxasında yaşıl dağ olacaq... Elə bir nərə atacaq ki, yer ilə göy arasındakıların hamısı eşidəcək...”

(Qiyamət əlamətləri, 10-cu nəşr, səh. 219)

 

 

Buludları sağ əli ilə tutacaq...

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bu hədisdə, “Dəccalin buludları sağ əli ilə tutmasına” işarə edilmişdir. Günümüzdə göy üzünün üst təbəqələrinə qədər qalxan təyyarələr, bu hədisə işarə edə bilər. Təyyarələr, buludların səviyyəsinə çıxır və göy üzündəki buludlar insan üçün əlçatan olur. Bu texnologiya, hədisdə bildirilən “buludları sağ əli ilə tutacaq” sözləri ilə uyğun görünür. Doğrusunu Allah bilir.

 

Günəşi batdığı yerə qədər qavrayacaq...

Eyni hədisdə bildirilən “günəşi batdığı yerə qədər qavrayacaq” izahı da, günümüzün texnologiyası ilə eyni mənalar daşıyır. Hazırda teleskop və peyk kimi texnologiya cihazlarla dünyanın hər yanındakı qürub izlənir, bütün detalları ilə tədqiq edilir. Peyk sistemləri, bütün ölkələri lentə alır və bu təsvirlər internet üzərindən yenə bütün dünya tərəfindən izlənir. Hədisdə keçən “Dəccalın günəşi batdığı yerə qədər qavrayacağı” ifadəsi, sözügedən peyk sistemin istifadəsinə işarə edə bilər. (Doğrusunu Allah bilir)

 

Dənizdə yeriyəcək, amma su dabanına qədər gələcək...

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Dəccalın dənizdə yeriyəcəyi, lakin suyun dabanına qədər gələcəyini” də bildirmişdir. Bu tərif günümüzdə aparılan serfinqlə, su xizəyi, uçurtma serfinqlə, çılpaq ayaqla su xizəyi kimi müxtəlif su idman növləri ilə eyni məna daşıyır. Sözügedən idman növləri edən adam, dənizin səthində hərəkət edir, su ilə yalnız ayaqları əlaqəli olur. Suyun yalnız ayaqların dabanına çatacağı şəkildə dəniz üzərində yeriməsi, bəhsi keçən su idman növləri ilə eyni görünür. Doğrusunu Allah bilir.

 

Qarşısında duman, arxasında yaşıl dağ olacaq...

Hədisdə bildirilən, “qarşısında duman, arxasında yaşıl dağ olacaq” izahı da günümüzdə havada təyyarələrin yaratdığı mənzərə ilə harmoniya içindədir. Təyyarə göydə uçarkən, şəkildə də görüldüyü kimi, qarşısında buludlardan ibarət olan tüstü buludu varkən, ardında yaşıl dağ mənzərəsi geridə qoyur.

 

Elə bir nərə atacaq ki, yer ilə göy arasındakı hamı eşidəcək...

Hədisdə Dəccal üçün, “elə bir nərə atacaq ki, yer ilə göy arasındakı hamı eşidəcək” ifadəsi də istifadə edilmişdir. Günümüzdə radio, televiziya və internet kimi texnoloji proseslər, müxtəlif peyk sistemləri və radio dalğaları vasitəsi ilə dünyanın dörd bir tərəfində yayım edir, tək bir yayımı dünyanın hər bir ölkəsindən hər kəs eyni anda eşidə bilir. Bu texnoloji sistem, tək bir yayımın və ya tək bir səsin, hədisdə bildirilən şəkildə göydə və yerdə hər kəsin eşitməsi məsələsi ilə eyni görünür. Doğrusunu Allah bilir.

 

Yerə əmr edib əkin bitirəcək...

Hədisdə ayrıca, “Dəccalın yerə əmr edib əkin bitirəcəyi” bildirilir. Günümüzdə müxtəlif kənd təsərrüfatı maşınları və müxtəlif ölçülərdə traktorlar vasitəsilə torpağa əkin asanlıqla əkilə bilir və yenə oxşar maşınların meliorasiya və məhsuldarlaşdırma texnologiyaları sayəsində qısa müddət ərzində biçin əldə olunur. Yerin sözügedən kənd təsərrüfatı maşınları ilə asanlıqla əkilə bilən və səmərə alına bilən mövqedə olması, hədisin işarəsi ilə uyğunluq göstərir. Şübhəsiz, doğrusunu Allah bilir.

 

 

(Dəccal) Bir çaya gələcək, axmasını əmr edəcək, axacaq, sonra yuxarıya qayıdıb axmasını əmr edəcək, axacaq, qurumasını əmr edəcək; quruyacaq...”

(Hammadoğlu Nuaym) (Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd  ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 213)

 


 

Rəvayətdə Dəccal zamanında bəndlərin qurulmasına işarə edilir. Çünki, qapıları örtüldükdə bəndlər tez quruyur, açılanda təkrar axması təmin olunur (Doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

 

(Dəccal) Hər kəsi aldatmaq üçün əvvəla iki dağı yanına alıb yeriyəcək; dağların birində bol ağac və meyvə mövcuddur, digərində isə duman və alov vardır;”

(Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 213)


 

Bu rəvayətdə də axır zamanda qatarların və qatar vaqonlarının mövqeyi izah edilir. Qatar vaqonları ağacdan düzəldilir və meyvə daşınmasında istifadə edilir. Rəvayətdə deyildiyi kimi, qatarda da “duman və alov” vardır. Dəccalın “iki dağı yanına alıb yeriməsi”, bir yandan qatar, bir yandan da bol meyvə yüklü bu vaqonları uzaqdan pultla idarə edib istifadə etməsinə işarə edir.

 

Mazutla və ya kömürlə işləyən qatarların mühərrik hissələrində alov, baca hissələrində də tüstü yaranır. Rəvayətdəki “iki dağ” ifadəsi, qatar və vaqonlardan yaranan iki böyük kütləyə işarə edir. “Yanına alıb yerimə” ifadəsi isə, qatarı idarə edən şəxsin də vaqonlarla birlikdə, eyni anda getməsinə işarə edir (Doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

(Dəccalın) yanında cənnət və cəhənnəm olacaq... Adamları da olacaq bunların bir qismini öldürüb sonra dirildəcək...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 213)


 

Axırzamanda narkoz istifadə edilərək insanların ürəkləri çıxarılıb təkrar taxılır. İnsanlar bu şəkildə, müəyyən mənada ölü hökmünə gətirilib sonra da yenə dirildilirlər. Eyni şəkildə, ürəyi dayanan insanları da elektroşok ilə yenidən canlandırılır. Rəvayətdə də bu vəziyyətə işarə edilir (Doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

 

(Dəccalın) Onun yanında çörəkdən dağ vardır.

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 214)


 

Rəvayətdə bildirilən, Dəccalin “çörəkdən dağı” olması, axırzamanda fabriklərə dağ kimi böyük miqdarlarda çörək, yemək və içki gəlməsinə işarə edir (Doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

 

(Dəccal) “Məhz bu cənnətdir, bu da cəhənnəmdir” deyib hamını aldatmağa çalışacaq.

(Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 213)


 

Yanında bərabər iki çay vardır; Gözə, bunların birini ağappaq su çayı olaraq, digərini də qaynayan bir atəş kimi göstərəcək... Sizdən biriniz buna çatarsa, od kimi gördüyü çaya gəlsin və gözlərini yumaraq başını əyib ondan su içsin... Çünki o buz kimi bir sudur.

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 214)


 

Dəccal axırzamanda İslamiyyəti insanlara terror və od dini kimi göstərəcək. Darvinizmi yəni dəccaliyyəti isə, insanlara yaxşı kimi tanıdacaqdır. Ancaq dəccalın insanlara əsl od kimi göstərdiyi şey yaxşı olacaq, pis dediyi isə yaxşı olacaqdır. Beləliklə, bu hədis axırzamanda dəccaliyyətin göstərdiklərinin tam əksi ilə hərəkət edilməsi lazım olduğuna işarə edir.

İslamiyyət insanları sakitləşdirən, əmin-amanlıq verən, dünya və axirət səadətini təmin edən Allahın böyük nemətidir. Dəccaliyyət isə, tam əksinə, insanları kommunizmə, faşizmə, anarxiyaya, satanizmə təşviq edən; qan tökən, şiddət və terror meydana gətirən sistemdir; beləliklə, atəşdir. Amma özü atəş olduğu halda dəccaliyyət, insanlara haqq dini od kimi göstərməyə çalışacaqdır.

 

Ancaq Quranda və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində vəd etdiyi kimi, hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsi ilə bu oyun pozulacaq, dünyada olan bütün insanlar axın-axın dəccaliyyətin təsirindən çıxacaq və haqq din olan İslama yönələcəkdirlər.

 

 

 

 

(Dəccalın) Ətdən dağı, sudan çayı olacaq... (Nuaym Huzeyfedən)

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 213)


 

“Onunla birlikdə çörək və ət dağları, su çayları olacaq”

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd  ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 214)


 

Onunla birlikdə şorbadan dağ, soyumayan isti ət, axan çay... Budur yemək, budur içkilər deyəcək...”

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd  ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 215)


 

Rəvayətdə 20-ci əsrdə insanları zülm altında yaşadan kommunist rejimlərdə xalqa yeməklərin kütləvi olaraq təqdim edilməsinə diqqət çəkilmişdir. Məlum olduğu kimi, bu sistemlərdə 10-20 min nəfərlik zavodlarda kütləvi şəkildə işlədilən insanların olduğu yerlərə rəvayətdə bənzətdiyi kimi çay kimi yüklü miqdarda içəcəklər və dağ kimi yeməklər gətirilirdi.

 

 

 

“(Dəccal) Bütün yer üzünü 40 gündə gəzəcəkdir”.

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 216)


 

Rəvayətdə axırzamanda bir yerdən başqa yerə getmək üçün əldə ediləcək olan sürətə işarə edilir.

 

 

 

 

“(Dəccal) hər tərəfi bu qədər qısa müddət ərzində gəzməyə qadir olduğu halda Məkkə ilə Mədinəyə daxil ola bilməyəcəkdir”

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 216)


 

Axırzamanda Dəccalın fikir sistemi hər yerə təsir edə biləcək ancaq Məkkə və Mədinəyə materialist, darvinist düşüncə hakim ola bilməmişdir.

 

 

 

 

“(Dəccalın) Şərq və qərb əhlinin rahatlıqla eşidə biləcəyi ucalıqda üç sayhası (nərəsi) var.

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 216)


 

Rəvayətdə axırzamanda şərqdə və qərbdə bütün insanların rahatlıqla eşidə biləcəkləri şəkildə radio və televiziya verilişləri keçiriləcəyinə işarə edilmişdir (Doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

“(Dəccal) ... dərhal günəşin altında qızarda biləcəkdir”.

(Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) (Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 216)


 

Axırzamanda günəş enerjisindən istifadə ediləcəyinə işarə edir.

(Doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

 

“(Dəccal) çox bilgili olmayacaq amma hamını aldatmağı bacaracaq... Xüsusən qadın və kəndli cahilləri daha asanlıqla aldada biləcək...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 216)


 

Yaşadıqları dövrdə dəccaliyyətin nümayəndələri olan Lenin və Darvin son dərəcə cahil idilər, amma xalqın az qala 99%-nə çatan böyük əksəriyyətini aldatdılar. Xüsusilə də qadın və savadsız kəndli xalqı aldatdılar. Hazırda ölkəmizin cənub-şərq bölgəsində də bu hal davam edir, xüsusilə də qadınlar və cahil olan kəndli xalq dəccaliyyətin təlqinləri istiqamətində çox daha asan qəbul edilir.

 

 

 

 

“(Dəccal) cahillərə gəlib istəsən ölü atanı, ananı dirildim deyəcək, o da bəli göstər, - dedikdə yanındakı şeytan, atasının şəklinə düşəcək və “Oğlum, mən sənin atanam! Bu adama tabe ol!” deyəcək...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 217)


 

Dəccal, insanlara “ölü atanı dirildim” deyəcək, onlar “bəli göstər” deyəndə də, meymun skeletləri, rekonstruksiya ilə keçirilmiş saxta meymunabənzər insan rəsmləri və saxta ara fosillər göstərərək onlara “mən sənin atanam” deyəcək. Onlar da bu şeytanı yalana tabe olacaqlar. Dəccali düşüncə, insanlara atalarını meymun kimi göstərəcək, onlar da dəccalın bu oyununa aldanacaqlar.

 

 

 

 

“(Dəccal)  O, “Mən aləmlərin Rəbbiyəm” dediyi zaman (Allahı tənzih edirik)...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 218)

 


 

Dəccal, “Mən Aləmlərin Rəbbiyəm” (Allahı tənzih edirik) deyərək insanları aldatmış; maddəni, beləliklə bütün atomları insanlara guya ilah olaraq göstərmişdir (Allahı tənzih edirik). Ancaq dəccalın bu oyunu, hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlara həqiqəti gətirməsi; darvinizmin saxtalığını və hər şeyi Allahın yaratdığını bütün dünyaya göstərməsi ilə pozulacaq şəkildə yaradılmışdır.

 

 

 

 

“(Dəccal) O da “İndi, dağılın insanlara onların Rəbbi olduğumu deyin; məhz cənnət və cəhənnəmin olduğunu izah edin” deyəcək... O sizin Rəbbinizdir, aranızda hökm vermək üçün gəlmiş, cənnəti və cəhənnəmi də var... (Allahı tənzih edirik)

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 218)


 

Dəccal, cənnət və cəhənnəmin bu dünyada olduğunu iddia edərək Allahı inkar edəcək və insanları da inkara çağıracaqdır. Rəvayət, dəccaliyyətin təsiri altındakı materialist elm adamlarının bütün dünyaya yayılıb dinsizliyin, beləliklə də dəccaliyyət və darvinizmin təbliğatını etmələrinə və insanları inkara çağırmalarına işarə edir.

 

 

 

“(Dəccal) O da “İndi, dağılın insanlara onların Rəbbi olduğumu deyin; məhz cənnət və cəhənnəmin olduğunu izah edin” deyəcək. (Allahı tənzih edirik)

Bundan sonra onlar insanın atası, anası və bacı-qardaşı cisminə girib dağılacaqlar, bir adamın evinə gəlib “sən bizi tanıya bildin mi” deyəcəklər. “Bəli bu atam, bu da anam, bu da qardaşım” deyə cavab verəcək...

... “Yalan söyləyirsiniz! Siz şeytanlarsınız, O da yalançının biridir! Bizə Rəsulullah (s.ə.v) sizdən bəhs etdiyi xəbəri varid olmuşdur. Onun yalançı olduğunu, yanındakı yardımçılarının da şeytanlar olduğunu İsa (ə.s) gəlib onu üstələyəcəyini Allah Rəsulu (s.ə.v) bizə xəbər vermişdir...” bundan sonra əlləri boş geri qayıdacaqlar dəccalın yanına...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 218)


 

Rəvayətə görə şeytanın əmrində olan insanlar, onun özünün də, atalarının da, “guya meymun olduğu” yalanını söyləyərək insanları aldadacaqlardır. “Mən də meymunam, sən də meymunsan, bacın da meymun” deyəcəkdirlər. Ancaq hz. Mehdi (ə.s)-ın qabaqcılı olan iman edənlər, dəccalın bu oyununu pozacaq və hər şeyi Allahın yoxdan var etdiyini bütün insanlara izah edəcəkdirlər. Rəvayətdəki, “yalan söyləyirsiniz, siz şeytanlarsınız, o da yalançının biridir” ifadəsi ilə hz. Mehdi (ə.s)-ın dəccalın bu hiyləsini dəqiq şəkildə pozacağı xəbər verilmişdir.

 

 

 

 

“(Dəccal) Dənizdə yeriyəcək, amma su dabanına qədər gələcək...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 219)


 

Rəvayətdə, günümüzdə insanların serfinq taxtaları üzərində dənizdə gəzə bilməsinə, beləliklə dabanları ilə suyun üzərində durmalarına işarə edir (Doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

 

“(Dəccalın) Qarşısında duman, arxasında yaşıl dağ olacaq...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səh. 219)


 

Rəvayətdə təyyarələr göy üzündə uçarkən, təyyarənin önündə duman, arxasında yaşıl dağların görünməsinə işarə edilir (Doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

 

“(Dəccal) Elə bir nərə atacaq ki, yer ilə göy arasındakı hamı eşidəcək... “

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 219)


 

“Dəccalın nərə atması”, reaktiv təyyarələrinin yeri-göyü inlədəcək şəkildə böyük gurultu çıxarmalarına işarə edir (Doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

 

“(Dəccal) Buludları sağ əli ilə tutacaq, günəşi batdığı yerə qədər qavrayacaq...”

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 219)


 

Rəvayətdə təyyarələrin yol alıb uzaqlaşdıqca, günəşin batmasından uzaqlaşmasına, bu səbəbdən təyyarənin, “günəşin batmasına və hətta təyyarə getdikcə günəşin yenidən doğmasına” işarə edir (Ən doğrusunu Allah bilir).

 

 

 

 

“(Dəccal) “Məhz bu günəş mənim icazəmlə seyr edir, istəsəniz onu həbs edim” deyəcək. Bundan sonra günəşi həbs edəcək...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 219-220)


 

Axırzamanda buludla günəşin örtülə biləcəyi xəbər verilmişdir. Belə ki, II Dünya müharibəsində də bu texnologiya istifadə edilmişdir.

 

 

 

 

Dəccalın zühurundan üç il əvvəl, son dərəcə böhranlı günlər olacaq, aclıq hökm sürəcəkdir. Birinci ildə Allah göyə yağışı həbs etməsini əmr edəcək...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 220)


 

Rəvayətdə xəbər verilən, axırzamanda yaşanacaq olan bu hal baş vermişdir. Dünya miqyasında insanlar iqtisadi baxımdan böyük sıxıntılar yaşayır. Dünyanın bir çox yerində müharibələr, münaqişələr, terror və zorakılıq hərəkətləri davam edir; bir çox insan çətinlik, sıxıntı və aclıq kimi ağır şərtlər içərisində yaşayır.  

Yenə rəvayətdə qeyd olunan quraqlıq da dünya miqyasında təsirini göstərmişdir.

 

 

 

 

“(Dəccal) Bir adama musallat olub öldürəcək onu ikiyə böləcək. Sonra aralarından keçib “Bax, gördünüz, indi mən onu dirildəcəyəm” deyəcək.

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 220)


 

Rəvayətdə axırzamanda texnologiyanın və tibbın inkişafına işarə edir. Dəccal dövründə insan bədəninin iki parçaya ayrılıb, daha sonra bu parçaların təkrar bir yerə gətirilməsinin mümkün olacağı izah edilir. Belə ki, günümüzdə insanların ürək, qaraciyər kimi iç orqanları bədənlərindən çıxarılır, daha sonra təkrar yerləşdirilərək insanlar yenidən canlandırılır.

 

 

 

 

“(Dəccalın) Onun iki gözü arasında (kafir) yazılıdır. Oxumaq bilən də bilməyən də rahat şəkildə bunu oxuyacaq...” Belə ki, digər rəvayətlərdə də bu kəlimə heca hərfləri ilə (K.A.F.R.) şəklində varid olmuşdur...

(Qiyamət əlamətləri, Mədinəli Əllamə Məhəmməd ibn Rəsul Əl-Hüseyin Əl Bərzənci, Pamuk nəşriyyat, səhifə 226)


 

Dəccalın üzündəki nursuzluqdan, uğursuz, hərəkətverici, çirkli, cinayətkar bir görünüşə sahib olmasından üzünə baxan kimi şiddətli kafir olduğu başa düşüləcəkdir. Eyni şəkildə üslubu, şəxsiyyəti və əxlaqı da dəccalın kafir olduğunun əlaməti olacaqdır. Hədisdə keçən, “... Oxuma-yazma bilən və ya bilməyən hər mömin o yazını oxuyacaqdır” sözləri, xalq arasında “üzünə baxan kimi başa düşülür” deyimi ilə ifadə edildiyi kimi, oxuma bilən-bilməyən bütün insanların, üzünə baxan kimi dəccalın nursuzluğunu və şiddətli kafir əlamətləri daşıdığını başa düşəcəklərinə işarə edir.

Bununla bərabər hədisdə, dəccalın alnında “K.A.F.R.” yazılacağı xəbər verilmişdir. Hədisin ikinci bir mənası olaraq, bu da dəccalın, insanları təşviq etdiyi Kommunizm, Anarxizm, Faşizm və Radikalizm kimi azğın ideologiyalara işarə edir (Doğrusunu Allah bilir).

 

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272452/axirzamana-aid-texnologiya-isarələrihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272452/axirzamana-aid-texnologiya-isarələrihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13832_ahir_zamana_yonelik_teknolojik_isaretler_.jpgWed, 28 Mar 2018 22:09:44 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) dövründə həm dünyanın quruluşu həm də kainat haqqında məlumatları əldə edəcək 

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında insanlar yerin 7 qatına da, göyün 7 qatına da çatmış olacaqlar.

(Bihar-ül Ənvar cild52, səh. 321)

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s) dövründə əldə ediləcək məlumatlara və texnologiyanın inkişafına diqqət çəkilmişdir. Son dövrdə insanlar həm dünyanın dərinliklərini, həm də kainatın ən uzaq guşələrini araşdıracaq və informasiya əldə edə biləcək texnologiyaya sahib olmuşdurlar. Yer qabığının təbəqələri və maqmanın quruluşuna qədər dünyanın mahiyyəti haqqındakı məlumatlar artıq məlumdur. Atmosfer qatlarının qaz mahiyyətlərindən, başqa bir qalaktikadakı ulduz sayına qədər yüksək miqdarda biliyə də artıq insanlar Allahın izni ilə əldə etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə məlum olmayan bu Axırzaman həqiqətlərinin hz. Mehdi (ə.s) zamanında öyrənilmiş olacağı 1400 il əvvəl Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən bildirilmişdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272451/hz-mehdi-(əs)-dovrundə-həmhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272451/hz-mehdi-(əs)-dovrundə-həmhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13992_hz_mehdi_as_doneminde_hem_dunyanin_yapisi_hem_evren_hakkinda_bilgilere_ulasilacak.jpgWed, 28 Mar 2018 22:07:47 +0300
İslam əxlaqı dünyanın hər yerinə çatacaqdır 

Mikdad ibn Əsvəd belə deyir:

Rəsulullah səllallahu aleyhi və alihin “Yer üzündə İslam dininin girmədiyi torpaq, palçıqdan düzəldilmiş bir ev və (çöldə) bir çadır qalmaz”. buyurduğunu eşitdim.

(Mecma-ul Beyan, Tövbə surəsinin 33-cü ayəsinin təfsirində.)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsilə olması ilə Quran əxlaqı və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsi dünyanın hər yerinə çatacaqdır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272450/islam-əxlaqi-dunyanin-hər-yerinəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272450/islam-əxlaqi-dunyanin-hər-yerinəhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13993_islam_ahlaki_dunyanin_her_yerine_ulasacaktir.jpgWed, 28 Mar 2018 22:06:49 +0300
Doğru olan hökm hz. Mehdi (ə.s)-ın qəlbinə ilham olacaq 

Mehdi (ə.s) ilahi məlumat ilə qərar verəcək. İnsanları həqiqi xarakterlərindən tanıyacaq. Hz. Davud (ə.s) və hz. Süleyman (ə.s) kimi, hz. Mehdi (ə.s)-ın da qərar verməsi üçün şahidə ehtiyac olmayacaq.

(Bihar-ül Ənvar, cild18, səh. 341)

 

Hədisdə, Allahın doğru qərarları hz. Mehdi (ə.s)-ın qəlbinə ilham edəcəyinə işarə edilir. Hz. Davud (ə.s)-ın və hz. Süleyman (ə.s)-ın ədalətli hökmləri kimi hz. Mehdi (ə.s)-ın də bütün hökmləri buna görə ədalətli olacaqdır. Mehdi (ə.s)-ın qəlbinə insanların xarakterləri və həqiqi üzləri ilham olunacaq və insanlar haqqında qərar verərkən hz. Mehdi (ə.s)-ın dəlilə və ya şahidə ehtiyacı olmayacaq. Hadisələrin iç üzünün hz. Mehdi (ə.s)-a Allah tərəfindən hiss etdiriləcəyinə hədisdə işarə edilmişdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272449/dogru-olan-hokm-hz-mehdihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272449/dogru-olan-hokm-hz-mehdihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13994_dogru_olan_hukum_hz_mehdi_as_nin_kalbine_ilham_olacak.jpgWed, 28 Mar 2018 22:05:49 +0300
Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri seçilmiş şəxslər olacaqdırlar 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın yardımçıları alicənab  və təhsilli olacaqlar.

(Əl-Məlahim və əl Fitan, səh.205)

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin yaxşı təhsilli şəxslərdən olacağına diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin yaşadıqları dövrdə yaxşı təhsilli və nəcib olmalarının ayırd edici olmasının bir səbəbi də, yaşadıqları dövrdə insanların alicənablıq, nəzakət və gözəl əxlaqdan uzaqlaşmış olmalarıdır. Bu aspektləri ilə hz. Mehdi (ə.s) tələbələri, yaşadıqları cəmiyyətdə son dərəcə görkəmli şəxslər olacaqlar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272448/hz-mehdi-(əs)-in-tələbələrihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272448/hz-mehdi-(əs)-in-tələbələrihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13997_hz_mehdi_as_nin_talebeleri_secilmis_kisiler_olacaklardir.jpgWed, 28 Mar 2018 22:04:48 +0300
Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri Axırzamandakı texnologiyadan faydalanacaqdırlar 

Dünyadakı heç bir şey hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinə gizli qalmayacaq.

(Mikyaal al Makaarem, cild 1, səh. 235-236)

 

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçilərinin ehtiyacları olan hər bir məlumata asanlıqla çata biləcəyindən bəhs edilir. Günümüzdə bu internet yolu ilə olur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) 1400 il əvvəl informasiya və kommunikasiya vasitələrinin asanlaşaraq sürətlənəcəyinə işarə etmiş və hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələrinin bu texnologiyadan istifadə edəcəyinə diqqət çəkmişdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272447/hz-mehdi-(əs)-in-tələbələrihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272447/hz-mehdi-(əs)-in-tələbələrihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/13998_hz_mehdi_as_nin_talebeleri_ahir_zamandaki_teknolojiden_faydalanacaklardir.jpgWed, 28 Mar 2018 22:03:51 +0300
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın cənnətin gözəl bəzəyi olacağını söyləmişdir 

 

Hz. Mehdi (ə.s) Cənnətin tovuz quşu (bəzəyi)dir.

 

(Bihar-ül Ənvar, cild 51, səh.105)

 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ın axirətdə inşaAllah qiymətli məqamda olacağını və Cənnətin gözəl bəzəyi olacağını möminlərə müjdə vermək üçün gözəl izahat üsulu istifadə etmiş, hz. Mehdi (ə.s)-ın Cənnətin tovuz quşu olacağını söyləmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ın Cənnətdəki gözəlliyinin gücünü vurğulamaq üçün tovuz quşunun mükəmməl gözəlliyini nümunə göstərmişdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272446/peygəmbərimiz-(səv)-hz-mehdi-(əs)http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272446/peygəmbərimiz-(səv)-hz-mehdi-(əs)http://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/14252_peygamberimiz_sav_hz_mehdi_as_nin_cennetin_guzel_bir_susu_olacagini_soylemistir.jpgWed, 28 Mar 2018 22:02:47 +0300
Bir hocaya cavab 

Bir insan hz. Mehdi (ə.s)-ın Hicri 1400-cü ildə çıxmayacağını, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun başqa əsrə qaldığını iddia edir. Bu iddiası ilə də hz. Mehdi (ə.s)-ın Hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyini ifadə edən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən və ən böyük əhli sünnət alimlərinin ittifaqla qəbul etdikləri yüzlərlə səhih hədisi açıq-aşkar rədd edir.

 

1. Halbuki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən səhih hədislərdə; Allahın hər əsrin başlanğıcında İslam dinini Quranda olmayan hər cür xurafat, adət və batil inancdan təmizləyəcək, dinimizi Qurandakı əslinə döndərəcək, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəti ilə hərəkət edəcək, o dövrün ehtiyaclarına görə insanların beynində yaranan suallara Qurandan həllər gətirən vəli insana tapşıracağı bildirilmişdir. Əhli Sünnət hədis ədəbiyyatinda ən əhəmiyyətli altı kitabdan biri olan Sünəni Əbu Davudda və Hicri 1000-ci ilin mücəddidi olan İmam Rəbbani Həzrətlərinin çox qiymətli əsəri Məktubatı Rəbbanidə yer alan hədislərdə və ayrıca 13-cü əsrin mücəddidi Ustad Səid Nursi Həzrətlərinin risalələrində, hər yüz ildə Allahın bir mücəddid göndərəcəyi açıq şəkildə bildirilmişdir:

 

Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə; Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:

Həqiqətən Əziz və Cəlil olan Allah HƏR ÜZ İLİN BAŞLANĞICINDA BU ÜMMƏTİN DİNİNİ BİDƏTDƏN AYIRACAQ, YENİLƏYƏCƏK (ELM SAHİBİ) BİR ŞƏXSİ GÖNDƏRƏR.

 

(Sünən-i Əbu Davud, 5/100)

 

 

 

 

HƏR YÜZ İLİN BAŞLANĞICINDA BU ÜMMƏTİN ÜLƏMASI ARASINDAN BİR MÜCƏDDİD GƏLƏCƏK VƏ ŞƏRİƏTİ (Quran əxlaqının əsaslarını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini) ƏHYA EDƏCƏKDİR.

 

(Məktubat-ı Rəbbani, 1/520)

 

 

 

 

Əshabi Kütübi Sittədən İmamı Hakimin “Müstədrəkində” və Əbu Davudun “Kitabı Sünənində”, Beyhaki “Şuabı İmanda” təhric buyurdular (meydana qoydular):

HƏR YÜZ İLDƏ BİR, ALLAH BİR MÜCƏDDİDİ DİN (DİNİ YENİLƏYƏN) GÖNDƏRİR...”

 

(Barla Lahikası, 119)

 

 

 

 

İndi yada düşdü ki, əgər şəddəli “ləmlər” və (mim) iki dəfə sayılsa BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMÜ YOX EDƏCƏK ŞƏXSLƏR İSƏ, HƏZRƏTİ MEHDİNİN ŞAGİRDLƏRİ OLA BİLƏR.”

 

(Şualar, Birinci Şua, səhifə, 85)

 

 

 • Ustad Səid Nursi Həzrətləri, Barla Lahikasında Hicri 1200-cü ilin yəni 12-ci əsrin mücəddidinin Həzrəti Mövlana Xalid olduğunu bildirmişdir.

 

 

 

“HƏR YÜZ İLİN BAŞLANĞICINDA dini təcdid edəcək (yeniləyəcək) bir mücəddidi (yeniləyicini) göndərir” müjdəsinin ihbarına (verdiği məlumatlara) muvazi (uyğun) olaraq HƏZRƏTİ MÖVLANA XALİD -əksər əhli həqiqətin təsdiqi ilə (din alimlərinin böyük bir çoxluğunun təsdiqləməsi ilə və ittifaq ilə)- 1200 ilinin yəni ON İKİNCİ ƏSRİN MÜCƏDDİDİDİR.

 

(Barla Lahikası, səhifə 120)

 

 

Mövlana Xalidi Bağdadi Hicri 1193-cü ildə (Miladi 1779) anadan olmuş, Hicri 1242-ci ildə (Miladi 1827) vəfat etmişdir. Bu mübarək insan, İslam alimlərinin böyük çoxluğunun ittifaqı ilə, Hicri 12-ci və 13-cü yüz illər arasındakı mücəddiddir.

 • Mövlanə Xalid Həzrətlərinin Hicri 1200-cü ilin mücəddidi olduğunu bildirməsindən dərhal sonra da, yüz il sonra, yəni Hicri 1300-cü ildə İslam Bədiüzzaman Səid Nursi özünün və əsərlərinin bir mücəddid vəzifəsində xidmət etdiyini çox açıq şəkildə ifadə etmişdir:

 

Bir halda ki, TAM YÜZ İL SONRA eynən dörd cəhətdə (yöndə) təvafüq edərək (tam əməl edərək) RİSALEİ NUR ƏCZALARI (HİSSƏLƏRİ) EYNİ VƏZİFƏNİ GÖRMÜŞ...  Qənaət verir ki -nassı hədis ilə (hədisin şübhəyə yer buraxmayan ifadəsi ilə)-Risalei Nur təcdidi din (dini yeniləmə) xüsusunda BİR MÜCƏDDİD HÖKMÜNDƏDİR.

 

(Barla Lahikası, səhifə 121)

 

 

Həqiqətən də Bədiüzzaman Səid Nursi, Mövlanə Xalidi Bağdadidən tam 100 il sonra, hicri 1293-cü ildə (miladi 1878) anadan olmuşdur. Vəfatı isə hicri 1379-cu ildir (miladi 1960). Bədiüzzaman, hicri 12-ci əsrin mücəddidi Mövlanə Xaliddən yüz il sonra yəni 13-ci əsrdə böyük iman xidməti həyata keçirib. Buna görə də, Bədiüzzaman da 13-cü və 14-cü əsrlər arasındakı mücəddiddir. Göründüyü kimi hədislərlə tam uyğunluq olub və Rəbbimiz, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən sonra hər əsrin başında bir müctəhid, mücəddid göndərmiş və bu dəyərli insanlar da İslam dininin Qurana və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uyğun yaşanmasına vəsilə olmuşdular. Allahın bu adətullahı yüzlərlə ildir baş vermiş və İslam aləmi bu dəyərli insanların öz əsrlərinin mücəddidləri olduqlarına iman və vicdan olaraq inanmışlar.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən etibarən hər əsrdə bir mücəddid gəldiyinə görə mütləq ki, hicri 1400-1500-cü illər arasındakı yüz illik dövrdə də müsəlmanları Quran əxlaqına və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini yaşamağa yönəldəcək, İslam dinini bidətlərdən təmizləyəcək mücəddid gəlməlidir. Ancaq bu adamın zənninə görə; Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyi bildirilmiş olan Axırzamanın böyük mücəddidi guya bu əsrdə gəlməyəcəkdir. Onun gəlişi daha sonrakı əsrə qalmışdır. Halbuki, hər əsrdə bir mücəddid gəlmişkən hicri 1400-cü ilə gəldikdə bir anda bu zühurun səbəbsiz şəkildə kəsildiyini iddia etməyin heç bir məntiqli izahı ola bilməz. Bu iddiası ilə sözügedən şəxs, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən yüzlərlə səhih hədisi açıq şəkildə inkar edir.

 

2. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən yüzlərlə səhih hədis ilə və hicri 1300-cü ilin mücəddidi olan Ustad Səid Nursi Həzrətlərinin bildirməsi ilə; Ustadın yaşadığı dövr olan Hicri 1300-cü ildən 1 əsr sonra yəni hicri 1400-cü ildə, Rəbbimiz ən böyük mücəddid (yeniləyən, hər yüz ilin başlanğıcında dini həqiqətləri dövrün ehtiyacına görə dərs vermək üçün göndərilən böyük alim), ən böyük müctəhid, ən böyük vəli, hakim, mürşid və Qütbü Əzam olaraq Axırzamanın böyük Mehdisinə vəzifə verəcəkdir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisində hicri 1400-cü ildə hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur edəcəyini belə xəbər vermişdir:

 

 

“İnsanlar 1400-CÜ İLDƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN YANINDA TOPLANACAQDIRLAR”.

 

(Risalətül Huruc-ül Mehdi, səhifə 108)

 

 

Ustad Səid Nursi həzrətləri isə Risalələrində özündən 1 əsr sonra yəni hicri 1400-cü ildə gələcək olan hz. Mehdi (ə.s)-ı belə bildirmişdir:

 

Bu zamanda elə fövqəladə hakim cərəyanlar var ki, hər şeyi öz hesabına aldığı üçün, faraza HƏQİQİ GÖZLƏNİLƏN VƏ BİR ƏSR SONRA GƏLƏCƏK O ŞƏXS belə bu zamanda gəlsə...

(Kastamonu Lahikası, səhifə 57)

 

 

 

 

İndi yada düşdü ki, əgər şəddəli “ləmlər” və (mim) iki dəfə sayılsa BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLMÜ YOX EDƏCƏK ŞƏXSLƏR İSƏ, HƏZRƏTİ MEHDİNİN ŞAGİRDLƏRİ OLA BİLƏR.”

 

(Şualar, səhifə 605)

 

 

İmam Rəbbani Həzrətləri isə Məktubatında hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından 1000 il sonra gələcəyini bildirmişdir:

 

 

Quran hökmlərinin qüvvətləndirilməsi, milləti yeniləməsi bu İKİNCİ MİNDƏDİR. Bu davanın doğruluğuna adil şahid: hz. İsa (ə.s)-ın HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN BU MİN İÇİNDƏ VAR OLMALARIDIR.

 

(Məktubat-ı Rəbbani, cild 1, səhifə 611)

 

 

 

 

Rəsulullah (s.ə.v)-in ümməti arasından çıxanlar çox kamildirlər. Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in irtihalından (vəfatından) min il keçdikdən sonra istərsə az olsunlar. ARADAN MİN İL KEÇDİKDƏN SONRA, HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN GƏLİŞİ DƏ BUNUN ÜÇÜNDÜR. Onun mübarək kudümünü (gəlişini), Hatəmür-rüsül Rəsulullah (s.ə.v) müjdələmişdir. Hz. İsa (ə.s) belə aradan min il keçdikdən sonra nüzul edəcəkdir (enəcəkdir).

 

(Məktubat-ı Rəbbani, cild 1, səhifə 440)

 

 

 

Ancaq gözlənən odur ki; ARADAN MİN İL KEÇƏNDƏN SONRA bu gizli dövlət təcid edilə (yenilənə). Ona bir üstünlük verilib suyu tapması, artdırıla... Beləliklə kəmalatın (fəzilətlərin, mükəmməlliklərin) əsli zühur edib onun zillətini örtə… VƏ UCA BAĞLILIĞA DƏYƏR VERƏN HZ. MEHDİ GƏLSİN. Allah ondan razı olsun.

(Məktubat-i Rəbbani, 1/569)

 

 

3. Ancaq bütün bu səhih hədislərə və son min ilin ən böyük İslam alimi olan Ustad Səid Nursinin izahlarına baxmayaraq hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə çıxacağı həqiqətini inkar edən bu şəxs hələ də eyni fikri müdafiə etməkdə davam edirsə bu halda Allahın rəhmətindən və İslam əxlaqının hakim olacağı reallığından da ümidini kəsmiş deməkdir. Halbuki Allaha iman edən bir müsəlman heç vaxt Allahın mərhəmətindən ümid kəsməz. Ancaq Allah və Quranın ayələrinə iman etməyən insanlar belə bir ümidsizlik içinə düşürlər. Allah ayəsində belə bildirir:

 

Məhz Mənim mərhəmətimdən ümidlərini kəsənlər Allahın ayələrini və Onunla qarşılaşacaqlarını inkar edənlərdir. Elə onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır.

(Ənkəbut surəsi, 23)

 

 

Bu insan sözdə; hz. Mehdi (ə.s) hicri 1400-cü ildə gəlməyəcək daha sonrakı bir yüz ildə gələcək deyərək, İslam əxlaqının bu əsrdə də guya hakim olmayacağını iddia edir. Bu iddia isə, zülm görən, əzab çəkən, Allaha iman etdiyi üçün təzyiq və əziyyət görən milyonlarla müsəlmanın digər əsrə qədər, yəni ən azı 70 il daha eyni zülm və çətinlik içində yaşayacaqları mənasını daşıyır ki, bu çox şeytani, Quran əxlaqına uyğun olmayan məntiqdir. Ancaq əgər; “Bu əsrdə İslam əxlaqı hakim olacaq” deyirsə o zaman da “İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcək insanın varlığını qəbul etməlidir və bu şəxs hicri 1400-cü ildə zühur edəcək olan Axırzamanın Böyük Mehdisidir” deməlidir. Çünki hər əsrdə Allah necə müsəlmanlara bir mücəddid, bir vəli, bir hidayət rəhbəri göndərmiş isə eyni şəkildə yaşadığımız hicri 1400-cü ildə də belə müqəddəs şəxsin zühur etməsi lazımdır. Bu xoşbəxt adam isə Axırzamanın ən böyük mücəddidi, Qütbü əzamı olan hz. Mehdi (ə.s)-dır. Allah onu vəsilə edərək müsəlmanları sevgi, dostluq, qardaşlıq, sülh və əmin-amanlıq dolu və sərbəst Quran əxlaqını yaşaya biləcəkləri həyata qovuşduracaqdır.

4. Hicri 1400-cü ildə yaşayan bütün müsəlmanlar böyük şövq, həyəcan və ümidlə Allahın Quranda bildirdiyi; İslam əxlaqının dünyaya hakim olacağı ilə bağlı ayələrin təcəlli etməsini gözləyirlər. Rəbbimiz Quranda bir çox ayədə müsəlmanlara İslam əxlaqının dünyaya hakim olacağını müjdələyir. Müsəlmanların Allaha iman etmələri səbəbiylə dəccaliyyət sistemindən gördükləri ağır təzyiq və zülmdən, bütün qorxularından və yaşadıqları çətin həyatdan sonra rifaha, hüzur və xoşbəxtliyə nail olacaqlarını bildirir. (Tövbə surəsi, 32-33, Qəsas surəsi, 5, Saf surəsi, 8-9, Əhzab surəsi, 27, Saf surəsi, 13, Fəth surəsi, 1-3, Ənbiya surəsi, 105, İbrahim surəsi, 14-15)

 

Halbuki bu şəxs sözügedən iddiası ilə, Allahın ayələri ilə tamamilə zidd olan bir məntiqi müdafiə edir. Müsəlmanların həm İslam əxlaqının hakimiyyətini, həm də hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu bu əsrdə artıq gözləməmələrini, bu məsələlərin guya başqa əsrə qaldığını söyləyərək, həm ayələrlə həm də Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri ilə tamamilə zidd olan şeytani fikrə rəhbərlik edir.

 

Allah Nur surəsi, 55-ci ayəsində;

 

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər – məhz onlar fasiqlərdir.

(Nur surəsi, 55)

 

 

şəklində bildirərək müsəlmanları mütləq dünyada güc və iqtidar sahibi edəcəyini və İslam dinini hakim edib müsəlmanları təhlükəsizliyə qovuşduracağını vəd etmişdir. Allahın İslam əxlaqını dünyaya hakim edəcəyi müjdəsini verdiyi bu ayə, inşaAllah, içində olduğumuz Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsilə olması ilə baş verəcəkdir. Bütün müsəlmanlar ayədə bildirildiyi kimi, rahatlığa qovuşacaq, yaşadıqları qorxular, zülm və əzablar sona çatacaqdır. Allah İslam dinini güclü edəcək və İslam əxlaqını bütün insanlara sevdirib, mənimsədəcəkdir.

 

5. Bu adam, sözdə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə çıxmayacağını iddia edərək buna görə də, İslam əxlaqının bu əsrdə hakim olmayacağını da iddia edir. Ancaq Hicri 1400-cü ilə girilməsi ilə birlikdə ard-arda hədisdəki izahatıyla “təsbih dənələri kimi” bir-birini izləyərək baş vermiş olan Axırzaman əlamətləri bəhsi keçən adamın iddialarının tamamilə yalan olduğunu isbat etmişdir. Bu şəxs aşağıda yalnız bəzilərini qeyd etdiyimiz hicri 1400-cü il etibarilə baş vermiş bu hədisləri necə bir sonrakı əsr üçün izah edə biləcəkdir?

 

Məsələn, hicri 1400-cü ildə, hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in tam açıqladığı şəkildə Fəratın suyu üzərində qurulan bənd ilə kəsilmişdir.

 

 

Fərat çayının suyu çəkilərək qızıl xəzinəsini açıqlamasının vaxtı yaxınlaşır. Hər kim, o vaxt orda olsa o xəzinədən bir şey götürməsin”.

 

(Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdirlər. Riyazüs Salihin, 3/332)

 

 

Bu hədisin baş verdiyini qəbul etməyimiz üçün ilk kəsilmə vaxtı kifayətdir. Fərat çayının suyunun bir daha kəsilməsi artıq hədis baxımından əhəmiyyət daşımaz. Bu halda başqa əsrdə bu hadisənin təkrar etməsinin hədisin kəsilməsi baxımından heç bir əhəmiyyəti qalmamışdır. Çünki onsuz da hicri 1400-cü ildə Fəratın suyu ilk dəfə kəsilmişdir.

 

 • Yenə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Əfqanıstanın işğal ediləcəyini;

 

 

 

Talikana (Əfqanıstana) yazıq oldu. Şübhəsiz, Allahın orada qızıl və gümüş olmayan xəzinələri vardır. Orada Allahı haqqı ilə bilən insanlar vardır. Onlar Axırzaman hz. Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləridir.”

 

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səhifə 59)

 

 

hədisi ilə bildirmişdir. Rusların Əfqanıstanı 1979-cu ildə, yəni hicri 1400-cü ildə işğal etmələri ilə bu hədis baş vermişdir. Başqa əsrdə bir daha Əfqanıstan işğal ediləcək olsa da, bizim üçün 1979-cu ildə ilk dəfə baş verən bu işğal hədisi tam yerinə yetirən işğaldır.

 

 • Peyğəmbərimiz (s.ə.v) axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biri olaraq Ramazan ayında iki il üst-üstə günəş və ay tutulmaları olacağını xəbər vermişdir.

 

“Hz. Mehdi (ə.s) üçün 2 əlamət vardır ki... Bunun birincisi, Ramazanın birinci gecəsi Ayın ikincisi də ortasında Günəşin tutulmasıdır”.

 

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səhifə 47)

 

 

 

“Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxmasından əvvəl bir Ramazan içində Günəş iki dəfə tutulacaqdır.”

 

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, səh. 440)

 

 

 

“... Günəşin oruc ayının ortasında, Ayın isə sonunda tutulması...”

 

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 37)

 

 

 

“Hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişi Ramazan ayında ayın iki dəfə tutulmasına səbəb olacaqdır.”

 

(Qiyamət əlamətləri, səh. 200)

 

 

Hicri 1400-cü il içində 1981-ci və 1982-ci illərdə ard-arda və tam Ramazan ayında günəş və ay tutulmaları baş vermişdir. 81 və 82-ci illərdə ard-arda baş verən bu səma hadisələri ilə hədis tam olaraq baş vermişdir. Bu hadisənin iki il üst-üstə olması hədisin ifadə etdiyi hadisənin baş verdiyini göstərir. Bundan sonra başqa əsrdə olan oxşar yeni hadisənin artıq hədis baxımından etibarlılığı olmaz.

 

 • Yenə dünyamızın yaxınından ancaq 76 ildə bir dəfə keçən Halley quyruqlu ulduzu 1986-cı ildə yəni hicri 1406-cı ildə keçmiş və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisdə;

 

O gəlmədən əvvəl, şərqdən işıq verən quyruqlu ulduz görünəcəkdir.

 

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, səh. 53)

 

 

Şəklindəki ifadəsi tam olaraq həyata keçmişdir.

 

 • Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisində;

 

 

“ ... AZERBAYCANDAN MÜTLƏQ ATƏŞ ÇIXACAQDIR. Və heç bir şey onun qarşısında dura bilməyəcək. Belə bir şey olanda evinizdə oturun...”

 

(Şeyh Muhammed ibn İbrahim-i Numani, Qaybet-i Numani səh. 311)

 

 

Şəklində bildirmiş həqiqətən də Azərbaycana məxsus Dağlıq Qarabağ torpaqları 1988-ci ildə ermənilər tərəfindən işğal edilərək bu hədis də hicri 1400-cü ildə baş vermişdir. Bu tarixdən sonrakı bir il tarixdə Azərbaycan torpaqlarında ola biləcək yeni bir işğalın hədis baxımından bir əhəmiyyəti qalmamışdır.

 

 • İmam Rəbbani tərəfindən bildirilən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisində isə buynuzu xatırladan iki uclu ulduzun varlığından bəhs edilir və bu əlamətin hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlaməti olduğu xəbər verilir.

 

 

“Vəd edilən Mehdi (ə.s)-ın zühur müqəddimələri olan Abbasi Məlik Xorasana çatanda, ŞƏRQ TƏRƏFİNDƏ İKİ DİŞLİ MÜNƏVVƏR BUYNUZ ÇIXAR.”

 

İmam-ı Rabbani, Məktubat-ı Rəbbani, 381-ci məktub, səh. 1184

 

 

Bu təriflərə tam olaraq uyğun gələn iki quyruqlu Lulin quyruqlu ulduzu 24 fevral 2009-cu ildə dünyaya ən yaxın nöqtədən keçib. Bir daha min il sonra keçəcəyi düşünülən bu quyruqlu ulduz hədisdəki təriflərə tam uyğun gəlir. Keçid tarixi isə yenə hicri 1430-cu ili verir.

 

 • 1979-cu ildə (Hicri 1 məhərrəm 1400-cü ildə) Həcc sırasında Kəbədə böyük qətliam olmuşdur. (1 məhərrəm 1400) Hadisənin meydana gəlmə tarixi hicri 1400-cü ilin ilk günüdür. Bu vaxt 30 kişi həyatını itirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisdə;

 

 

ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) ÇIXACAĞI İL, insanlar həccə, başlarında əmir olmadan gedəcəklər... Həmişə birlikdə Beyti Şərifi təvaf edəcəklər, sonra Minaya enəndə, itlər kimi bir-birinə hücum edəcək, hacılar qarət olacaq, qanlar Akabə Cəmrəsinin üzərinə axacaq”.

 

(Qiyamət əlamətləri, səh. 168-169)

 

 

Şəklində ifadə edərək “Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxacağı il” Kəbədə belə əhəmiyyətli bir hadisənin olacağından bəhs edir. “Çıxacağı il” ifadəsi bu baxımdan son dərəcə əhəmiyyətlidir. Çünki həm bu hadisə, həm də hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixi 1979-cu ili göstərir. 1979-cu ildə baş verən bu hadisədən 7 il sonra Həcc zamanı çox daha qanlı bir hadisə meydana gəlmişdir. Bu dəfə də 402 nəfər öldürülmüşdür. Ancaq bu hadisənin ilkindən fərqi son hadisənin Kəbənin içində deyil yanında baş vermiş olmasıdır. Bu 2 hadisə də hədislərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlaməti kimi izah edilən “Kəbə hücumu və Kəbədə qan axıdılması” hadisələri ilə tam olaraq eyni şəkildə olmuşdur. Görüldüyü kimi, hədisdə verilən detallarla tam harmoniya içində bu hadisə elə həyata keçmişkən başqa əsrdə yenidən belə hadisənin olacağını gözləmək çox ağılsız və məntiqsiz yanaşmadır.

 

Ayrıca hicri 1400-cü ili keçmiş olduğuna görə sözügedən şəxsin hz. Mehdi (ə.s)-ın başqa əsrdə gələcəyi iddiasını bu hədis üzərindən izah etməsi də imkansız hala gəlmişdir.

 

 • Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biri də Axırzamanda çox böyük iqtisadi krizisin baş verməsidir. Hədisdə insanların “az qazanc, bazarın durğun olması, işlərin kasad getməsi” kimi iqtisadi çətinliklərdən şikayətlənəcəkləri böhran dövrünə qədəm qoyulacağı xəbər verilir.

 

 

Hər kəsin az qazancdan şikayətlənməsi... Pulları üçün zənginlərin hörmət görməsi...

 

(Qiyamət əlamətləri, səh. 146)


 

Bazarın durğun olması, qazancların azalması...

 

(Qiyamət əlamətləri, səh. 148)

 


 

İşlərin kasad getməsi. Hər kəs “sata bilmirəm, ala bilmirəm, qazana bilmirəm!” deyə şikayətlənəcək.

 

(Qiyamət əlamətləri, səh. 152)

 

 

Hazırda bütün dünyada, Amerika, Çin, Almaniya kimi böyük iqtisadiyyatların ağır zərbə aldığı dünyaca məşhur nəhəng şirkətlərinin, banklarının və sənayelərinin böhran səbəbi ilə çökdüyü böyük iqtisadi böhran yaşanır. Dünya Bankı Sədri Robert Zoellick dünyada baş verən iqtisadi böhran üçün;

 

“DÜNYANIN TAYİ-BƏRABƏRİ GÖRÜLMƏMİŞ İQTİSADİ BÖHRANLA QARŞI-QARŞIYA OLDUĞUNA, yoxsul insanları daha çox əzab çəkə biləcəyinə dair ortaq düşüncə var və bir insani fəlakəti qarşısını almaq üçün vaxtında müdaxiləni davam etdirməliyik”1

1 http://www.netgazete.com/News/588843/dunya_bankasi_ekonomik_kriz_bircok_yoksul_ulke_icin_kalkinma_felaketine_donusebilir_.aspx

 

 

Şəklində bir açıqlama edərək günümüzdə baş verən bu iqtisadi böhranın həqiqi miqyasını aydın şəkildə açıqlamışdır. Bu ifadədən də aydın göründüyü kimi Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətlərindən biri olan iqtisadi böhran ilə bu mühüm hədis tam olaraq hicri 1400-cü ildə baş vermişdir.

 

Bu hədislər kimi daha yüzlərlə səhih hədis ard-arda hicri 1400-cü il etibarı ilə baş vermişdir.

 

Ətraflı məlumat üçün baxın: http://www.hazretimehdi.com/cikis.php

 

Bütün bu əlamətlərin bir-bir və ard-arda eyni əsr ərzində baş vermiş olması son dərəcə vacibdir. Çünki bu hədislər həm Axırzamanda olduğumuzu həm də bütün müsəlmanların böyük həyəcanla gözlədikləri hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etdiyini sübut edir. (Doğrusunu Allah bilir). Bu heyrətamiz hadisələrin ardıcıllıqla baş verməsi müsəlmanların Axırzamanda olduqlarını bilmələri və hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu gözləmələri üçün kifayətdir. Bir dənə belə, əksik olmayaraq, gözlənilən bütün əlamətlər bir-bir və ard-arda hicri 1400-cü ildə baş vermişkən bu əlamətlərin başqa bir əsrdə yenidən olmasını gözləməyin heç bir mənası və məntiqi yoxdur.

 

6. Bundan başqa, bu şəxsin nəzərə almadığı digər məsələ də, hədislərdə bildirilən “ümmətin ömrünün Hicri 1500-cü ilə qədər olacağı” həqiqətidir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisində;

 

 

“MƏNİM ÜMMƏTİMİN ÖMRÜ 1500 İLİ ÇOX KEÇMƏYƏCƏK”.

(Suyuti, əl-Kəşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti əl-Elfu, əl-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursəvi. (Ərəbcə) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, səh. 89.)

 

 

ifadəsiylə Quran əxlaqının dünya hakimiyyətinin hicri 1500-cü illərdə son qoyulacağını xəbər vermişdir. Yəni hicri 1500-cü illərdə dünya yeni pozulma prosesinə girəcək. Bu həqiqət də, əlaqəli şəxsin sözdə hz. Mehdi (ə.s) 1500-cü ildə gələcək iddiasını çürüdən başqa dəlildir. Çünki tam əksinə, hz. Mehdi (ə.s) gələndə hicri 1500-cü illərdə meydana gələcək geriləmə dövrünün əksinə, bütün dünyada Quran əxlaqı hakim olacaq, müsəlmanlar rahata, əmin-amanlığa və etimada qovuşacaqdır. Bu dövrün ardından da qiyamətin qopması gözlənəcəkdir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən başqa hədisdə isə;

 

 

 

“BU ÜMMƏTİN ÖMRÜ min (1000) ili keçəcək amma MİN BEŞ YÜZ (1500) İLİ KEÇMƏYƏCƏKDİR.”

 

(Əl Bərzənci, Qiyamət əlamətləri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, səhifə 299)

 

 

şəklində bildirərək hicri 1500-cü ildən sonraya diqqət çəkilmiş və hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun ardından dünyanın ömrünün hicri 1500-cü ili keçməyəcəyi xəbər verilmişdir. İndi bu adam; “Hz. Mehdi (ə.s) bu əsrdə deyil, gələcək əsrdə zühur edəcək” deyərək, İslam aləminin böyük alimlərindən olan Suyuti və Bərzənci həzrətlərinin əsərlərində yer verdikləri Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu hədislərinə tamamilə zidd iddiamı edirlər? Əgər elədirsə həmin adam həm Suyuti, həm Bərzənci həzrətlərinin guya səhv olduqlarını, xətalı təsbit etdiklərini necə və nə kimi dəlillərə əsaslanaraq müəyyən etmişdir? Bu böyük alimlərin; səhih olduğu mövzusunda fikir birliyi içində olduqları bu hədisləri nəyə əsaslanaraq rədd edir?

 

7. Yenə bu şəxs, hz. Mehdi (ə.s)-ın normal insan olmayacağını, çox qeyri-adi və zühur edər-etməz dərhal başa düşüləcək varlıq olduğunu da iddia edir. Ona görə guya hz. Mehdi (ə.s)-a tank, top, silah hətta atom bombası belə təsir etməyəcək. Ayrıca hz. Mehdi (ə.s)-ın başının üstündə insanların baxanda görəcəyi şəkildə bulud üstündə mələklər olacaq və həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ı işarə edərək insanlara tanıdacaqdır. Halbuki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində Axırzamanın Böyük Mehdisinin dəccaliyyət sisteminin təzyiqlərinə, işgəncə və əziyyətlərinə məruz qalacağından, həbs ediləcəyindən, öldürülmə təhlükəsi içində yaşayacağından, əllərindən və ayaqlarından zəncirə vurulacağından, boynuna mis lövhə asılaraq əzab və çətinlik içinə düşəcəyindən, təcrid ediləcəyindən bəhs edir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında mələklərin görünməsi yalnız mələklər aləmində baş verən və bu səbəbdən yalnız mələklərin görə biləcəyi hadisə olacaqdır. Əgər hz. Mehdi (ə.s) sözügedən şəxsin iddia etdiyi kimi başında görünən şəkildə mələklər olan, silahın, tankın topun təsir etmədiyi fövqəladə varlıq olsaydı necə həbsə atıla bilər, necə işgəncə və təzyiq görər, çətinlik içində yaşayardı? Heç bir silahın, bombanın təsir etmədiyi adama kim yaxınlaşa bilər, kim bu insanı həbs edə bilər, ya da işgəncə edə bilər? Həmçinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ın qeybət dövrü olacağından da bəhs etmişdir. Əgər hz. Mehdi (ə.s) bu şəxsin iddia etdiyi kimi ilahi varlıq olsaydı gizlənməyə, gözdən uzaq şəkildə yaşamağa niyə ehtiyac duyacaqdı?

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə belə qılınc zərbəsi gəlmiş və bir dişi qırılmışdır. Bir çox peyğəmbər Allah yolunda şəhid edilmiş, yenə bir çox səhabə, əhli beytdən bir çox insan döyüş meydanında şəhid olmuş, ya da əlini, qolunu, gözünü, ya da başqa üzvünü itirmişdir. Heç bir peyğəmbər bu cür möcüzəvi xüsusiyyətlərə sahib olaraq göndərilmədiyi halda hz. Mehdi (ə.s)-ın vəli olaraq belə möcüzəvi xüsusiyyətlərlə göndəriləcəyini iddia etmənin imkanı yoxdur.

 

Allah (s.s) Quranda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in qövmündən bəzi insanların hz. Məhəmmədin peyğəmbər olmasının dəlili olaraq yanında mələk endirilməli olduğu iddiasını müdafiə etdiklərini xəbər vermiş ardından da Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sadəcə xəbərdar edici olaraq göndərilmiş insan, bir elçi olduğunu bildirmişdir:

 

 

Onların: “Nə üçün ona bir xəzinə endirilməyib yaxud onunla bir mələk gəlməyib?” – deməkləri üzündən, bəlkə də, sənə gələn vəhyin bir hissəsini tərk edəcəksən və buna görə köksün daralacaq. Sən ancaq qorxudansan. Allah isə hər şeyi Qoruyandır.

(Hud surəsi, 12)

 

 

Bir çox başqa ayədə isə peyğəmbərləri inkar edən şəxslərin ümumiyyətlə inanmaq üçün mələkləri görmə şərti qoşduqları görüləcəkdir. Halbuki Allah mələklərin yalnız qiyamət günü görünəcəklərini ayələri ilə bildirir:

 

 

“Əgər doğru danışanlardansansa, nəyə görə dediyinə şahidlik edə bilən mələkləri bizə gətirmirsən?” Biz mələkləri ancaq haqqı bərqərar etmək üçün endiririk. O zaman kafirlərə möhlət verilməz.

(Hicr surəsi, 7-8)

 

 

Allah insanlara elçi olaraq göndərdiyi peyğəmbərləri belə insan olaraq göndərmişkən bir vəli, bir Qütbü əzəm olaraq vəzifə verdiyi hz. Mehdi (ə.s)-ı qeyri-insani və mələklərə xas xüsusiyyətlərlə yaratması kimi bir vəziyyət qətiyyən mümkün deyil. Belə ifadə heç bir səhih hədisdə də yer almamışdır. Əksinə, hz. Mehdi (ə.s) və yanındakı tələbələrinin çətinlik, sıxıntı və əziyyət dolu həyatlarının olacağı, müsəlman olduqları və din əxlaqını yaşadıqları üçün çox insanın onlara düşməncəsinə münasibət göstərəcəkləri bir çox hədislə bildirilmişdir. Bu hədislərdən birində Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə bildirir:

 

Buyurdu ki: “Onları yer üzünün kənarlarında axtar. Onların yaşayışları sadədir, evləri kürəklərindədir, əgər hazır olsalar tanınmazlar, əgər İTSƏLƏR AXTARILMAZLAR, XƏSTƏ OLSALAR KİMSƏ ONLARIN ZİYARƏTİNƏ GƏLMƏZ, əgər evlənmək istəsələr kimsə onlara gəlməz. Əgər ÖLSƏLƏR CƏNAZƏLƏRİNƏ KİMSƏ QATILMAZ. Onlar mallarını aralarında bərabər şəkildə bölüşürlər və bir-birilərini qəbirlərində ziyarət edirlər, ayrı-ayrı şəhərlərdə olsalar belə istəkləri həmişə eynidir”.

 

(Qaybetul Numani, səhifə 23)

 

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə, İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olması üçün dəccaliyyət sistemi ilə mübarizə aparacaq, materializm və darvinizmə qarşı fikri mübarizə davam etdirəcək, müsəlmanlar arasında birlik olacaqdır. İnsanlara Qurana və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uyğun yaşamağı öyrədəcək, Bunların hamısını ağlın ixtiyarını almadan, fikri mübarizə ilə, ağıl istifadə edərək və gözəl əxlaqla nail olacaqdır. Hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında ancaq 313 nəfərlik tələbəsi olacaq, yəni ilk başda çox az sayda kimsə ona tabe olacaqdır. Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri də ayrıca təzyiq görəcəklər. Halbuki, əgər hz. Mehdi (ə.s) bu şəxsin iddia etdiyi kimi qeyri-adi varlıq olmuş olsaydı hər kəs dərhal ona tabe olar, heç bir çətinlik çıxarmazdılar. Tələbələrinə də kimsə pislik məqsədi ilə yanaşmağa cəsarət göstərməzdi. İmtahan mühiti ortadan qalxar insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ı görər-görməz bu qeyri-adi xüsusiyyətlərinə görə dərhal Allaha iman edərlər və ona tabe olardılar. Halbuki Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisində də bəhs edildiyi kimi hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin belə asan həyatları olmayacağı, çox çətin təbliğ edəcəkləri, insanların onlardan imtina edəcəkləri, dostluq da yaratmaq istəməyəcəkləri, öldürmə, işgəncə kimi təhdidlər altında çətin həyatları olacağı açıq şəkildə izah edilmişdir.

 

Görüldüyü kimi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində qətiyyən bu cür Mehdi tərifi yoxdur. Əgər bu insan Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət olunan səhih hədisləri qəbul etdiyini söyləyirsə hz. Mehdi (ə.s) ilə bağlı bu səhih hədisləri də qəbul etmək vəziyyətindədir. O vaxt da bu cür Mehdi anlayışı olmayacağına inanıb əvvəlki ifadələrini düzəltməli olacaqdır.

 

Bu adam ortaya atdığı bu yanlış iddialarla müsəlmanların inanclarını zədələmək, istəklərini qırmaq, onları sözdə ümidsizliyə salmaq məqsədi daşıyır. Bu mübarizəsi ilə müsəlmanların Mehdi gözləntilərini itirmələrini, İslam əxlaqının hakim olacağına inamlarını itirmələrini təmin etməklə din əleyhinə insanların İslam dininə və müsəlmanlara qarşı verdiyi mübarizəni dəstəkləyən bir qol olaraq çıxış edir.

 

Ancaq hər kim və nə şəkildə İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini gizlətmək, hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildəki zühurunu pərdələmək üçün çalışsa da, bu nəticə verməyəcəkdir. Çünki bu insanların göstərdiyi sözügedən əleyhinə səylər də hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biridir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunda özünü din alimi olaraq tanıdan insanların hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı dəccaliyyət sistemi ilə çiyin-çiyinə mübarizə aparacaqlarını xəbər vermişdir.

 

 

“ÜMMƏTİMDƏN BAŞI SARIQLI YETMİŞ MİN ALİM İNSAN, DƏCCALA TABE OLACADDIR.”

 

(İmam Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, səh. 796)

 

 

Yenə Ustad Səid Nursi həzrətləri də hz. Mehdi (ə.s) zamanında belə kibirli və imanı zəif din alimlərinin bu istiqamətdə mübarizə aparacaqlarından bəhs etmişdir.

 

 

“Qiyamət əlamətlərindən və axırzaman vukuatından (hadisələrindən) və Bəzi amalin (əməllərin) fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi Şərifə gözəlcə anlaşılmadığından, ağıllarına güvənən BİR QİSİM ƏHLİ ELM (elm sahibi), onların bir qisminə zəif (zəif) və ya mevzu (hədis) demişlər. İMANI ZƏİF VƏ TƏKƏBBÜRÜ ÇƏTİN BİR QİSİM DƏ (ağlını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və adəta öz nəfsini bütləşdirən insanlar da (Allahı tənzih edirik)), İNKARA QƏDƏR GETMİŞDİRLƏR”.

 

(Sözlər, səhifə 355)

 

 

Ancaq bunlar din əxlaqının bütün dünyaya hakim olmasına qətiyyən mane olmayacaq, Allah, mütləq vədini yerinə yetirəcək və inşaAllah müsəlmanları əmin-amanlıq, rahatlıq və inam dolu mühitə qovuşduracaqdır. Bir çox Quran ayəsində Allah bu həqiqəti bildirir:

 

 

Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək

(Qəsas surəsi, 5)

 

 

 

Onlar Allahın nurunu öz ağızlarından çıxanlarla söndürmək istəyirlər. Halbuki kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah Öz nurunu tamamlayacaqdır; Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədilə Öz Elçisini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur.

(Saf surəsi, 8-9)

 

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272445/bir-hocaya-cavabhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272445/bir-hocaya-cavabhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/14281_bir_hoca_ya_cevap.jpgWed, 28 Mar 2018 22:00:56 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) dövründə ədalətQab su ilə dolduğu kimi yer üzü sülhlə dolacaqdır. Heç kimsə arasında düşmənçilik qalmayacaq və bütün düşmənçiliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr şübhəsiz itib gedəcək.

(Səhihi Müslim, 1/136)

 

... Cənabı Haqq İslamı necə bizimlə başlatmışsa onunla (hz. Mehdi (ə.s) ilə) sona çatdıracaq. Necə, bizimlə onlar aralarındakı şirk və ədavətdən (hüsumət və düşmənçilikdən) xilas olmuş və ürəklərinə ülfət (dostluq) və söhbət (sevgi) yerləşmişsə, (hz. Mehdi (ə.s) gəlişi ilə) yenə elə olacaq.

(Axırzaman Mehdisinin Əlamətləri, Cəlaləddin Suyuti, səh. 20)

 

... Onun (hz. Mehdi (ə.s )) dövründə yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı belə yaxşılıq edilər.

(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 17)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) İNSANLAR ARASINDA DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ HÖKM VERƏCƏK

 

İman edənlərin əfəndisi (ə.s) deyir ki: “... İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S) NƏYİN DOĞRU, NƏYİN SƏHV OLDUĞUNU DAHA YAXŞI BİLƏR. PİS HÖKMLƏRİ ÜZƏRİNİZDƏN GÖTÜRÜB ATACAQ. (HZ. MEHDİ (Ə.S) TƏHLÜKƏLƏRİNİZİN QARŞISINI KƏSƏCƏK VƏ ƏDALƏTSİZ İDARƏÇİLƏRİNİZİ ARADAN QALDIRACAQ VƏ DÜNYANI DÜRÜST OLMAYANLARDAN TƏMİZLƏYƏCƏK. DÜZGÜNLÜK İLƏ HƏRƏKƏT EDƏCƏK VƏ SİZİN ARANIZDA İNSAFLI ƏDALƏT TƏRƏZİSİ QURACAQ... Gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizin haqsızlığa uğradılmanızın intiqamını alacaq olanın və HAQQLARINIZIN QURTARICISI OLANIN, O OLDUĞUNU QƏTİ OLARAQ ANLAYACAQSINIZ. Həqiqətən Allah adına and içərəm ki, doğrusu Allah dindar olan və yaxşılıqda olan kəslərlə birlikdədir.”

(Kitabül Qaybət, [Büharil Ənvar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, hazırlayan: Muhammed Bakır əl-Məclisi, İran-Qum, 2003, səh. 182)

 

 

HZ. MEHDİ, GÖRÜNMƏMİŞ ƏDALƏT ANLAYIŞINA SAHİB OLACAQ

Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmamış olsa Allah mənim Əhli beytimdən bir şəxsi göndərəcək yer üzü zülmlə dolduğu kimi, O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Sünəni Əbu Davud, 5/92)

 

Hz. Mehdi məndəndir, yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi, ONU DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.

(Sünəni Əbu Davud, 5/93)

 

Bu (Əmir) də (hz. Mehdi) insanlar yer üzünü daha əvvəl zülm ilə doldurduqları kimi YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Sünəni İbni Macə, 10/348)

 

Zülmlə dolu olan DÜNYA, O (HZ. MEHDİ) GƏLDİKDƏN SONRA ƏDALƏTLƏ DOLUB DAŞACAQ.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 20)

 

HZ. MEHDİNİN ZAMANINDA ƏDALƏT O QƏDƏR BOL OLACAQ Kİ, zorla alınan hər mal sahibinə geri qaytarılacaq.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 23)

 

ONUN (HZ. MEHDİNİN) ƏDALƏTİ HƏR YERİ ÖRTƏCƏK və insanlar arasında hz. Peyğəmbərin sünnəsi ilə rəftar edəcək. Hətta birindən, mala ehtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyləyəcək, o adam əmrini yerinə yetirdiyində, yalnız bir adam gələcəkdir.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 20)

 

Hz. Mehdiyə aralarında qadınların da olduğu 314 adam beyət edəcək və hər zalım onun qarşısında məğlub olacaq. ZAMANI O QƏDƏR ƏDALƏTLİ OLACAQ Kİ, QƏBİRDƏKİ ÖLÜLƏR DİRİLƏRƏ QİBTƏ EDƏCƏK... (Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 22)

 

İnsanlar, bal arılarının şanın ətrafında toplanması kimi, hz. Mehdinin ətrafında toplanarlar. DAHA ƏVVƏL ZÜLMLƏ DOLU OLAN DÜNYANI O, ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. ƏDALƏTİ O CÜR OLAR Kİ, YUXUDA OLAN BİR KİMSƏ BELƏ OYANDIRILMAZ VƏ BİR DAMLA QAN BELƏ AXIDILMAZ. DÜNYA, SANKİ ƏSRİ SƏADƏT DÖVRÜNƏ GERİ DÖNƏR.

(Əl Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh. 29)

 

Dünya həyatının bir günü qalsa, Allahu Təala o günü uzadar, mənim Əhli beytimdən bir kimsə göndərər. Onun adı mənim adım kimidir. Atasının adı atamın adı kimidir. ZÜLM VƏ PİSLİKLƏ DOLMUŞ DÜNYANI, ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURACAQ.

(Büyük Fitnə Məsih Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, səh. 80) (Ebu Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, V cild, səh. 365)

 

“Hz. Mehdi ilə müjdələnin. O Qureyşdən və Əhli beytimdən bir adamdır. O, insanların ixtilaf və ictimai sarsıntılar içində olduqları zamanda çıxar. O (HZ. MEHDİ) YER ÜZÜNÜ, ÖZÜNDƏN ƏVVƏL ZÜLM VƏ TƏZYİQ İLƏ DOLDURULDUĞU KİMİ, ƏDALƏT VƏ İNSAF İLƏ (mərhəmətlə) DOLDURAR.

(Hz. Ebu Said el Hudri r.a. / Ramuz El-Ehadis 1-ci cild, səh. 7, No 7) Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 13)

 

O (HZ. MEHDİ) ƏRZƏ SAHİB OLAR VƏ ÖZÜNDƏN ƏVVƏL TƏZYİQ VƏ ZÜLMLƏ DOLU OLAN ƏRZİ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. Sizdən Ona kim yetişsə, qar üzərində sürünərək belə olsa gəlsin, ona qatılsın. Çünki o hz. Mehdidir.

(Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 14) (Hz. İbn-i Mes'ud (Büyük Kıyamet Alametleri, 135/3)

 

Yer üzü zülm və düşmənçiliklə dolduqdan sonra, mütləq mənim Əhli beytimdən biri (hz. Mehdi) çıxar VƏ NECƏ DAHA ƏVVƏL ZÜLM VƏ DÜŞMƏNÇİLİKLƏ DOLUDURSA, O DÜNYANI ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.

(Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, səh. 11)

 

Məndən sonra ... ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR KİMSƏ (HZ. MEHDİ) GƏLİR, O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.

(Hz. Əbdurrahman Ibni Kays / Ramuz Əl-hadis 2-ci cild, səh. 518, No 4)

 

“Yer üzü zülm və düşmənçiliklə dolmadıqca qiyamət qopmaz. DAHA SONRA ƏHLİ BEYTİMDƏN VƏ MƏNİM SOYUMDAN BİR KİMSƏ ÇIXAR, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURAR.

(İmam-ı Ahmed, İbn’i Hibban, Hakim.)

 

Dünyada tək bir gün qalsa belə (qiyamət qopmadan) Allah o günü uzadacaq, adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun ƏHLİ BEYTİMDƏN MÜTLƏQ BİR KİMSƏ GƏLƏCƏK, DAHA ƏVVƏL ZÜLM VƏ HAQSIZLIQLA DOLU OLAN YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ MƏRHƏMƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Ebu Davud ve Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani V cild, səh. 365)

 

Heç şübhəsiz; ərz, cəfa (haqsızlıq, kədər) və zülmlə dolacaq. Zülm və cəfa ilə dolduğu o zaman, ALLAH ƏHLİ BEYTİMDƏN ADI MƏNİM ADIMDA, ATASININ ADI ATAMIN ADINDA BİR KİMSƏNİ GÖNDƏRƏR, DÜNYANI ƏDALƏTLƏ VƏ DÜZGÜNLÜKLƏ (ədalətlə, doğruluqla) DOLDURAR. Əvvəl zülm və cəfa (haqsızlıqla, kədərlə) dolduğu kimi.

(Hz. Muaviye Ibni Kur’an r.a. / Ramuz El-Ehadis II cild, səh.346, No 6)

 

Dünyadan yalnız bir gün qalsaydı belə, CƏNABI ALLAH mütləq zülm və cəfa ilə (haqsızlıqla, kədərlə) doldurduğu YER ÜZÜNÜ DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURMAQ ÜZRƏ, ADI ATAMIN ADINA UYĞUN GƏLƏN MƏNDƏN (ƏHLİ BEYTİMDƏN) BİR KİMSƏNİ GÖNDƏRMƏK ÜÇÜN O GÜNÜ UZADARDI.”

(Əbu Davud və Tirmizi)

 

Əli ibn Əbu Talib (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir. Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: 

“Dəhrdən bir gündən başqa qalmamış olsaydı belə, Allah ƏVVƏL ZÜLMLƏ DOLDURDUĞU KİMİ, ONU ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR KİMSƏNİ MÜTLƏQ GÖNDƏRƏRDİ.”

(Əbu Davud təxric etmişdir.)

(Fi Zilali’l- Kuran’da Kıyamet ve Alametleri, Ahmed Faiz, 1993, səh. 113)  

 

Ya Abbas, bu işi Allah mənimlə başlatdı. Sənin sülaləndən olan biri ilə bitirəcək. O CAVAN (HZ. MEHDİ) DÜNYANI, ƏVVƏLCƏ ZÜLMLƏ DOLDUĞU KİMİ, YENİDƏN ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ... (Hz. Ammar İbn-i Yaser (Büyük Kıyamet Alametleri, 498/1)

 

YER ÜZÜ ZÜLM VƏ İŞGƏNCƏ ƏVƏZİNƏ ƏDALƏTLƏ DOLACAQ. (HZ. MEHDİ) HƏR ŞEYİ HAQQ VƏ ƏDALƏTLƏ BƏRABƏR BİR HALDA PAYLAYACAQ. Beləliklə, yer və göy sakinləri ondan razı olduqları kimi, havadakı quşlar, meşədəki yırtıcı heyvanlar, dənizdəki balıqlar belə razı qalacaqlar.

 (İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, səh. 1699, səh. 175)

 

… Əbu Həmzə Somalidən: Bir gün imam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın yanında oturmuşdum. Yanındakılar dağılıb getdikdən sonra mənə belə buyurdu:  

“Ey Əbu Həmzə! Allahın yanında dəyişməyəcək olan qəti hökmlərdən biri hz. Mehdimizin qiyamıdır... YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUQDAN SONRA, ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ OLAN HZ. MEHDİ...

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 90-91)

 

… Abdi Hayrdan: Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: “Rəsulullah (s.ə.v) mənə belə buyurdu:

... “(HZ. MEHDİNİN) adı, mənim adım, YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLANDA ÇIXACAQ, ONU ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ.”

 (Şeyx Məhəmməd b.İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 97-98)

  

İmam Zeynalabdın əleyhissalamın nəvəsi Əli ibn Ömər deyər ki: imam Əbu Abdullah, Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

“MƏNİM ÖVLADLARIMDAN OLAN QAİM (HZ. MEHDİ)... YER ÜZÜNÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUĞU KİMİ, ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ.”

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 217)

 

İshaq ibn Qalib deyir: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam hz. Mehdinin hal və xüsusiyyətlərini izah edən bir xütbəsində belə buyururdu:

GENİŞ NURU, MƏŞHUR ŞƏFASI İLƏ AÇIQ, HAQQ VƏ AŞKAR BİR BƏYANLA ƏDALƏTİ TƏTBİQ EDƏR.

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 267)

 

Cabir ibn Abdullahı Ənsarı deyir ki: ...VƏ YER ÜZÜ ZÜLM, HAQSIZLIQ, ŞƏR İLƏ DOLDUĞU KİMİ, HZ. MEHDİ ONU ƏDALƏT, BƏRABƏRLİK VƏ NUR İLƏ DOLDURACAQ.”

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 278)

 

… İbni Əbu Həmzədən:

ONA (HZ. MEHDİYƏ) ƏDALƏT, MƏRHƏMƏT VƏ LÜTFKARLIQ (bağışlamaq, yaxşılıq etmə) SİFƏTLƏRİ HƏDİYYƏ EDİLMİŞDİR.

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 287)

 

Xişam ibn Səlim deyir ki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

“Hz. Mehdinin zühuruna qədər xalqın hər sinfi xalqa hökm edəcək. Belə ki, artıq heç kim “əgər biz hökumət qursaydıq ədaləti tətbiq edərdik” deyə bilməyəcək. DAHA SONRA QAİM (HZ. MEHDİ) ƏLEYHİSSALAM HAQQ VƏ ƏDALƏT İLƏ QİYAM EDƏCƏK.”

 (Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 322)

 

Fəzl ibn Yesər belə deyir: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: 

ALLAHA AND OLSUN Kİ, EYNİLƏ İSTİ VƏ SOYUĞUN EVLƏRİNƏ DOLDUĞU KİMİ, HZ. MEHDİNİN ƏDALƏTİ DƏ ONLARIN EVİNƏ DOLACAQ.”

(Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı səh. 351)

 

 Hz. Mehdi mənim Əhli-beytimdən və mənim nəslimdəndir. O (HZ. MEHDİ), YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

(Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, İmam Şarani, Bedir Yayınevi, səh. 438, (816))

 

HZ. MEHDİ, ƏDALƏTLİ BİR HAKİM OLARAQ ÇIXACAQ...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 31)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ƏDALƏTİ ELƏ OLACAQ Kİ, HEÇ KİMƏ, HEÇ BİR ŞEYDƏ, HEÇ BİR ŞƏKİLDƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK.

(Kafi, cild 4, səh. 427)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın mühakimə və hökmlərində, hz. Mehdi (ə.s)-ın hökümətində HEÇ KİMƏ BİR İYNƏ UCU QƏDƏR BELƏ ZÜLM VƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK VƏ HEÇ KİM TƏHQİR EDİLMƏYƏCƏK.

 (əl-Mehdiyy-il Mev'ud, cild 1, səh. 280, 283-284)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) ƏDALƏT ÖLÇÜ VƏ TƏRƏZİSİNİ XALQIN ARASINDA BURAXACAQ VƏ BELƏLİKLƏ, HEÇ KİM, BAŞQA BİRİNƏ ZÜLM EDƏ BİLMƏYƏCƏK.

 (əl-Mehdiyy-il Mev'ud, cild 1, səh. 280, 283-284)

 

Hz. Mehdi (ə.s) qiyam edəndə-bəzi çətinliklər çıxdıqdan və döyüşlər edildikdən sonra- ZÜLM VƏ HAQSIZLIĞI ORTADAN QALDIRACAQ VƏ YER ÜZÜNÜN HƏR YERİNİ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.

 (Bihar'ül Envar, cild 51, səh. 146)

 

(HZ. MEHDİ (Ə.S)) HEÇ KİMİ BİR BAŞQASINDAN ÜSTÜN TUTMAYACAQ.

(əl-Mehdiyy-il Mev'ud, cild 1, səh. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, cild 2, səh. 11)

 

Əbu Səid Xüdri də Peyğəmbər (s.ə.v)-in minbər üzərində belə buyurduğunu nəql edir: “Əhli-beytimdən olan vəd edilmiş HZ. MEHDİ (Ə.S) AXIRZAMANDA ZÜHUR EDƏCƏK. Göy ona yağışını yağdıracaq və yer ona bitkilərini bitirəcək. İNSANLAR YER ÜZÜNÜ ZÜLMLƏ DOLDURDUQDAN SONRA O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.”

 (Bihar-ul Envar, cild 51, səh. 74, İsbat-ul Hudat, cild 7, səh. 9)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) BÜTÜN QƏM VƏ ZÜLMƏTLƏRİ ARADAN QALDIRACAQ GÜNƏŞDİR. Lütfkarlıq edən zaman çox bərəkətli bir yağışdır.

 (Məhəmməd ibn Rəsul Əl Hüseyn Əl Bərzənci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 188)

 

BƏDİÜZZAMAN, “HZ. MEHDİNİN BÜTÜN DÜNYAYA ƏDALƏT VƏ DÜZGÜNLÜK GƏTİRƏCƏYİNİ” BİLDİRMİŞDİR

Yüzlərlə qüdsi (müqəddəs) qəhrəmanları yetişdirən və minlərlə mənəvi başçını ümmətin başına gətirən, Quran həqiqətlərinin (Quranın əsasının) mayası ilə, imanın nuru ilə, İslamiyyətin şərəfi ilə bəslənən (yetkinləşən, kamala çatan) əhli Beyt əlbəttə axır zamanda şəriəti Məhəmmədiyəni (Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) yolunu) və HƏQİQƏTİ FURKANİYƏNİ (Quranın əsası və mahiyyəti) VƏ SÜNNƏTİ ƏHMƏDİYƏNİ (Peyğəmbərimizi (s.ə.v.)) ƏHYA İLƏ (yenidən canlandırmaqla), ELAN İLƏ (hər kəsə eşitdirməklə), İCRA İLƏ (tətbiq etməklə) BAŞÇILARI OLAN BÖYÜK HZ. MEHDİNİN KƏMALI ƏDALƏTİNİ (yüksək ədalətini) VƏ DÜZGÜNLÜYÜNÜ (haqq və ədalətə uyğunluğunu, doğruluğunu) DÜNYAYA GÖSTƏRMƏLƏRİ çox məqbul olmaqla birlikdə çox lazım, zəruri və həyati-ictimaiyəni insaniyədəki (insanların cəmiyyət həyatındakı) düsturların muktezasıdır (qaydaların tələbidir). (Şüalar, səh. 456)

 

Dünya hərc-mərc (fitnə, dağınıqlıq) içində qaldığında, fitnələr zühur etdiyində, yollar kəsildiyində, bəziləri bəzisinə hücum etdiyində, böyük kiçiyə mərhəmət etmədiyi, böyüyə təmkinli davranmadığında Allah, bu sırada onlardan ədavətin kökünü qazıyaraq dəlalət qalalarını fəth edəcək və əvvəlcə mənim dəstək olduğum kimi, Axırzamanında dinə dəstək olacaq, əvvəldən zülmlə dolu olan dünyanı ədalətlə dolduracaq birini (Mehdi) göndərəcək. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 12)

 

MEHDİNİN İZLƏYİCİLƏRİ ONA SIĞINARLAR, BAL ARILARININ KRALİÇA ARIYA SIĞINDIQLARI KİMİ (ONUN YANINDA GÜVƏN VƏ DİNCLİK TAPARLAR), o yer üzünü ədalət və dürüstlüklə dolduracaq. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 11)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272444/hz-mehdi-(əs)-dovrundə-ədaləthttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272444/hz-mehdi-(əs)-dovrundə-ədaləthttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/17219_hz_mehdi_as_doneminde_adalet.jpgWed, 28 Mar 2018 21:58:37 +0300
Hz. Mehdi (ə.s.) canlı internet, televiziya, radio və telefon əlaqələri ilə insanlarla danışar 

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurmuşdur: …ONLAR YER ÜZÜNÜN ŞƏRQ VƏ YA QƏRBİNDƏ MEHRAB VƏ YA YATAQLARINDA OLDUĞU HALDA İMAM (Ə.S)-IN SƏSİNİ EŞİDƏRLƏR. BU BİR TƏK SƏS ONLARIN HAMISININ QULAĞINA GEDƏR VƏ HAMISI ONA DOĞRU HƏRƏKƏT EDƏRLƏR. Çox keçmədən göz açıb bağlayana qədər hamısı hüzura çatarlar…”

(Büharul-Ənvar, cild 53, səh. 7)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə insanlar yatdıqları yerdən, oturduqları kreslodan hətta yüksək bir yerdə olsalar belə hz. Mehdi (ə.s)-ın səsini eşidə biləcəkləri texnologiyaya sahib olacaqlar. Bilindiyi kimi indiki vaxtda televiziya, telefon, radio və kompüter sistemləri həm səsli həm görüntülü canlı verilişləri dünyanın dörd tərəfindəki insanlara həmin anda çatdıra bilməkdədir. Ayrıca hədisdəki izahata görə insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın təbliğinin ardından, onun xəttində hərəkət etməyə, o istiqamətdə əxlaq göstərməyə başlayacaqlar. Hədisdən hz. Mehdi (ə.s) dövründə insanların istədikləri yerə çox qısa müddət ərzində çata bilmələrini təmin edən sürətli nəqliyyat vasitələrinin də olacağı aydın olmaqdadır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272443/hz-mehdi-(əs)-canli-internethttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272443/hz-mehdi-(əs)-canli-internethttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/19667_hz_mehdi_as_canli_internet_televizyon_ve_radyo_ve_telefon_baglantilari_ile_insanlarla_konusur.jpgWed, 28 Mar 2018 21:57:29 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) kiçik və gözəl burunludur 
 • Onun ALNI GENİŞ, BURNU İSƏ İNCƏ OLACAQ. (Tirmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5-ci cild, səh. 365)
 • O, açıq alınlı, KİÇİK BURUNLU, iri gözlü, dişləri parlaq … bir adamdır. ...(Muhammed ibn Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri, səh. 163”)
 • “Mehdi məndəndir (mənim nəsilimdəndir). O (hz. Mehdi (ə.s)) açıq alınlı İNCƏ BURUNLUDUR. …” (Ahmed, ibn Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cild 14, Şamil yayıncılık, K. el-Mehdi (35), səh. 404)
 • (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) Saçı sıxdır, alnı genişdir və alınında yüngül batıq vardır. BURNU KİÇİKDİR…Yanağında xaricə çıxıq bir xalı vardır. (Bihar-ül Envar, 13-cü cild
 • Əbu Səid Əl Hüdri (r.ə)-dən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah (s.a.v) belə buyurmuşdur: “Mehdi məndəndir (mənim nəslimdəndir). O (hz. Mehdi (ə.s)) açıq alınlı və İNCƏ BURUNLUDUR…. (Ahmed ibn Hanbel II-291, 111-17, Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/403-404.)
 • Əbdülməlik İsami (1111): Məkkədə yaşayan tanınmış tarixçilərdəndir. O, “Sımt-ul Nucum-il Avali” deyə bilinən dörd cildlik tarix kitabında belə yazır:

“... O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) MUTƏDİL, GÖZƏL ÜZLÜ VƏ GÖZƏL SAÇLI, İNCƏ BURUNLU və geniş üzlü gəncdir.” (Sımt-ul Nucum-il Avali, cild 4, səh. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, səh. 157)

 • İmam Əhmə Əbu Yala, Səmuyəh, Ziyaül-Məqdisi əl-Muxtarədə Əbu Səid (r.ə)-dən rəvayət etdiklərinə görə həzrəti Peyğəmbər (s.a.v) belə buyurmuşdur: Əhli Beytimdən saçı düz, alnı açıq, BURNU MÜNTƏZƏM BİR KİMSƏ yer üzünü özündən əvvəl zülmlə doldurulması kimi, ədalətlə doldurmadan qiyamət qopmayacaq. (Muhammed ibn Salih ed-Dimaşki, Peygamber (saas) Külliyatı, sayfa:202)
]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272442/hz-mehdi-(əs)-kicik-vəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272442/hz-mehdi-(əs)-kicik-vəhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/19688_hz_mehdi_as_kucuk_ve_muntazam_burunludur.jpgWed, 28 Mar 2018 21:56:16 +0300
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-a bənzəyən bəzi fiziki xüsusiyyətləri 
 1. “Allah Elçisi sallallahu əleyhi və səlləm çox yaraşıqlı və cazibədar idi. Mübarək üzü ayın on dördüncü günündəki kimi bütöv ay kimi parlayardı... BURNU ÇOX GÖZƏL İDİ... Gur saqqallı, iri gözlü, düz yanaqlı idi. Ağzı geniş, DİŞLƏRİ İNCİ KİMİ PARLAQ İDİ... Boynu sanki bir gümüş kimi parlaq idi... İKİ ÇİYNİ ARASI GENİŞ, çiyin sümük başları qalın idi...”  Böyük Hədis Külliyatı, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, İmam Muhammed Bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani, 5-ci cild, İz Yayıncılık, səh. 31
 2. Ənəs ibn Malik (r.ə) belə izah edir: “Rəsulullah əfəndimizin boyu; nə çox uzun, nə də çox qısa idi. BƏDƏNİ DƏ NƏ DURU AĞ, NƏ DƏ TÜND ƏSMƏR İDİ. SAÇLARI İSƏ NƏ DÜZ, NƏ DƏ BURUQ İDİ. ... Bu fani həyata vidalaşdıqda, saçında və saqqalında 20 tel ağ saç yox idi.” Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Çeviren: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, 4.-cü cild, səh.201
 3. “RƏSULULLAH (S.Ə.V) AĞ, GÖZƏL VƏ MUTƏDİL (yavaş və mülayim, etidallı) idi.” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, səh. 7-8
 4. Ənəs ibn Malik (r.ə) belə izah edir: “Peyğəmbərimiz ORTA BOYLU İDİ; uzun da deyildi, qısa da deyildi; xoş bir görünüşü vardı. Saçı isə nə buruq, nə də düz idi. Mübarək (İlahi xeyirin olduğu şey, bərəkətlənmiş, çoxalmış, xeyirli, uğurlu) ÜZÜNÜN RƏNGİ İSƏ NURANİ AĞ İDİ.” Et-Tirmizi İmam Ebu İsa Muhammed, Şemail-i Şerife, 2-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, səh. 7-8
 5. Bera ibn Azib (r.ə) belə izah edir: “... Rəsulullah əfəndimizdən daha GÖZƏL birini görmədim. ÇİYİNLƏRİNİ DÖYƏN SAÇLARI VARDI. İKİ ÇİYİN ARASI GENİŞ İDİ. BOYU İSƏ NƏ QISA İDİ, NƏ DƏ UZUN İDİ.” Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Çeviren: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, IV cild, səh.
 6. Hz. Əlinin nəvələrindən İbrahim ibn Məhəmməd (r.ə) belə rəvayət edir: “Babam hz. Əli, Peyğəmbərimizi izah edərkən Onu belə təvsif (səciyyələndirərdi) edərdi: “Peyğəmbərimiz, NƏ HƏDDİNDƏN ARTIQ DƏRƏCƏDƏ UZUN, NƏ DƏ QISA İDİ; O OLDUĞU BİRLİYİN ORTA BOYLUSU İDİ. SAÇLARI, NƏ BURUQ NƏ DƏ DÜMDÜZ İDİ; YÜNGÜLCƏ DALĞALI İDİ. MÜBARƏK ÜZÜNÜN RƏNGİ QIRMIZIYA ÇALAR ŞƏKİLDƏ AĞ; GÖZLƏRİ QARA; KİRPİKLƏRİ SIX VƏ UZUN; ÇİYİN BAŞLARI İRİ QURULUŞLU İDİ. O, insanların ən comərdi, ən doğru sözlüsü, ən yumşaq təbiətlisi və ən yoldaş canlısı idi. ONU QƏFLƏTƏN GÖRƏNLƏR, ONUN HEYBƏTİ QARŞISINDA ÇOX ŞİDDƏTLİ HƏYƏCANLANARLAR; ÜSTÜN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ BİLƏRƏK SÖHBƏTİNDƏ OLANLAR İSƏ, onu hər şeydən çox sevərlər...” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh. 18-19
 7. Hz. Həsən (r.ə) belə nəql edir: “RƏSULULLAH ƏFƏNDİMİZ, YARADILIŞDAN HEYBƏTLİ VƏ MÖHTƏŞƏM İDİ. MÜBARƏK ÜZÜ, BÜTÖV AY HALINDAKI AYIN PARLAQLIĞI KİMİ NUR SAÇARDI. ORTA BOYLUDAN UZUN, İNCƏ UZUNDAN QISA İDİ. Saçları buruq ilə düz arası idi; əgər özbaşına ikiyə ayrılmışsa onları başının iki yanına salar, deyilsə ayırmazdı. Uzatdığı təqdirdə saçları qulaq məməsini keçərdi. PEYĞƏMBƏR ƏFƏNDİMİZ (S.Ə.V)-İN RƏNGİ, ƏZHƏR-UL-LƏVN (ÇOX AĞ VƏ PARLAQ RƏNG) İDİ, YƏNİ NURANİ AĞ İDİ. ALNI AÇIQ İDİ. QAŞLARI; AYPARA KİMİ GUR... Boyu, saf mərmərdən meydana gələn heykəllərin boyu kimi gümüş aydınlığında idi. Bədəninin bütün üzvləri bir-biri ilə uyğun olub YARAŞIQLI BİR QURULUŞA SAHİB İDİ...” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh. 18-23
 8. Əbu Hüreyrə (r.ə) belə izah edir: “HƏZRƏTİ PEYĞƏMBƏR, GÜMÜŞDƏN YARADILMIŞ KİMİ NURLU AĞ İDİ; SAÇLARI DA YÜNGÜL DALĞALI İDİ.” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh. 28-29
 9. “ƏFƏNDİMİZ (S.Ə.V) AĞA ÇƏHRAYI QARIŞIQ RƏNGDƏ İDİ...” Hz. Ali (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2-ci cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, səh. 519/
 10. “ALLAH RƏSULUNUN ALINI GENİŞ OLUB AYPARA QAŞLI İDİ, QAŞLARI GUR İDİ. İki qaşı arası açıq olub, xalis gümüş kimi idi..... SAQQALI GUR İDİ. BOYU ÇOX GÖZƏL İDİ, NƏ UZUN NƏ QISA İDİ. BOYUNUN GÜNƏŞ VƏ KÜLƏK GÖRƏN QİSİMİ QIZIL XƏLİTƏLİ GÜMÜŞ QAB KİMİ, GÜMÜŞÜN AĞLIĞI VƏ QIZILIN DA QIRMIZILIĞINI ƏKS ETDİRƏR ŞƏKİLDƏ PARILDAYARDI. SİNƏSİ GENİŞ İDİ, SİNƏSİNİN DÜZLÜYÜ AYNANI, AĞLIĞI DA AYI XATIRLADARDI. ÇİYİNLƏRİ GENİŞ İDİ. QOL VƏ BAZULARI İRİCƏ İDİ. Ovucları ipəkdən daha yumşaq idi.” Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2-ci cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, səh. 820
 11. “... Aydın üzlü və GÖZƏL YARADILIŞLI idi; ZƏİF VƏ İNCƏ DƏ DEYİLDİ. ... Saçı ilə kirpik və bığları gümrah idi (bol, gur). Səsi qalın idi. Susduğu zaman təmkinli (ciddilik, həlim və heybətlilik), DANIŞDIĞI ZAMAN DA HEYBƏTLİ idi. Uzaqdan baxıldığında insanların ən gözəli və ən sevimlisi görünüşündə idi; yaxından baxıldığında da şirin və xoş görünüşü vardı. Çox şirin danışırdı. ORTA BOYLU İDİ; baxan kimsə nə qısa nə də uzun olduğunu hiss edərdi. ÜÇ ADAMIN ARASINDA ƏN GÖZƏL GÖRÜNƏNİ VƏ NUR ÜZLÜ OLANI İDİ. ....” İbni Sa'd, Tabakat, I, 230-231; Taberani, el-Mu'cem'ül-Kebir, IV, 49, nu:3605, VII, 105, nu:6510; Hakim, el-Müstedrek, III, 9-10; Beyhaki, Delail'ün-Nübüvve, I, 276-284; İbn'Asakir, Tarihu Medineti Dumeşk, III, 314-336, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III cild, İstanbul, 1998, səh.48
 12. Cabir ibn Səmürə (r.ə) belə izah edir: “MƏN RƏSULULLAH ƏFƏNDİMİZİN KÜRƏK SÜMÜKLƏRİ ARASINDA OLAN PEYĞƏMBƏRLİK MÖHÜRÜNÜ GÖRDÜM. ...” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh.
 13. Əbu Nadrə (r.ə) belə izah edir: “Səhabələrdən Əbu Səid əl-Hüdriyə Rəsulullah əfəndimizin PEYĞƏMBƏRLİK MÖHÜRÜNÜN necə bir şey olduğunu soruşdum. MÜBARƏK KÜRƏYİNDƏ GÜL TUMURCUĞU KİMİ BİR ƏT PARÇASI olduğunu söylədi.” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, səh.
 14. Əbu Hüreyrə (r.ə) belə izah edir: “Mən Rəsulullah əfəndimizdən daha gözəl birini görmədim; sanki günəş, onun mübarək üzündə dövr edir kimi idi. PEYĞƏMBƏR ƏFƏNDİMİZDƏN DAHA SÜRƏTLİ GEDƏN BİRİNİ DƏ GÖRMƏDİM; gedərkən sanki yer üzü ayaqları altında dürülürdü. BİZLƏR, ARXASINDAN GEDƏRKƏN, GERİ QALMAMAQ ÜÇÜN BÖYÜK SƏY GÖSTƏRƏRDİK.” Et-Tirmizi İmam Ebu İ'sa Muhammed, Şemail-i Şerife, 1-ci cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, səh.
 15. Hz. Əbu Atabə (r.ə)-dən: “GEDƏRKƏN QÜVVƏLİ ADDIMLARLA GEDƏRDİ.” G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 541/
 16. Allah Rəsulu insanların ən bəliğ (bəlağətli kimsə, məramını tamamilə, nöqsansız və gözəl sözlərlə izah etməyə müqtədir olan. Kafi dərəcədə olan. Yetərli olan), ƏN DÜZ DANIŞANI VƏ ƏN ŞİRİN SÖZLÜ OLANI İDİ (ağzından bal axırdı)! O, belə deyirdi: “Mən ərəbin ən fəsihiyəm (səhvsiz olaraq söyləyən. Açıq və gözəl danışan).” (Taberani, Hakim; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, II cild, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, səh. 800)
 17. Hz. Əbu Ümamə (r.ə)dən: “İNSANLARIN ƏN GÜLƏR ÜZLÜSÜ VƏ XOŞCANLISI İDİ.” (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 545/4)
]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272441/peygəmbərimiz-(səv)-in-hz-mehdihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272441/peygəmbərimiz-(səv)-in-hz-mehdihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/19778_peygamberimiz_sav_in_hz_mehdi_as_a_benzeyen_bazi_fiziksel_ozellikleri.jpgWed, 28 Mar 2018 21:55:25 +0300
Hz. Mehdi (ə.s)-ın bədəni açıq rəng olacaq və peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dəki ilə eyni rəngdə iki xal olacaqƏbu Cəfər, imam Məhəmməd Baqir (ə.s) həzrətləri babaları yoluyla, Əhli beytin lideri, həzrətləri, möminlərin Əmri (ə.s)-ın minbərdən söylədiklərini nəql etmişdir, “AXIRZAMANDA SOYUMDAN BİR ADAM ÇIXACAQ, AZ AL RƏNGLƏ QARIŞIQ AÇIQ RƏNGLİ OLACAQ, ... PEYĞƏMBƏRİN RƏNGİNDƏ İKİ ƏT XALI OLACAQ. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) YÜKSƏLƏCƏK.”

(İmam Hz. Mehdi (ə.s)-ın Həyatı, Əllamə Baqir Şərif əl- Kureyşi)

 

“Mehdi mənim nəvələrimdəndir. ... BƏDƏNİ ƏRƏBLƏRƏ (qırmızıya çalan ağ), BƏDƏNİ İSRAİLOĞULLARINA BƏNZƏYƏR. ...”

[Əl-Bəyan fi Ahbari Sahib-üz Zaman]

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272440/hz-mehdi-(əs)-in-bədənihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272440/hz-mehdi-(əs)-in-bədənihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/19779_hz_mehdi_a_s_in_teni_acik_renk_olacak_ve_peygamberimiz_s_a_v_dekiyle_ayni_renkte_iki_ben_bulu.jpgWed, 28 Mar 2018 21:54:23 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) təmiz və hüzurlu simaya malikdirTanınmış şair Ağa Seyid Həsən, həzrətlərindən (hz. Mehdi (ə.s)-dan) danışmışdır: “GÖZƏLLİYİ TƏMİZ ÜZÜNDƏN YÜKSƏLƏR, SƏHƏR KÜLƏYİ HÜZUR VERƏN ÇÖHRƏSİNDƏN YAYILAR.”

[Minanur Rəhman, 2/237]

 

“Mehdi mənim nəvələrimdəndir. ÜZÜ PARLAQ BİR ULDUZ KİMİDİR, ...Göylərdə və yerdə yaşayan bütün canlılar və quşlar belə, onun hökmdarlığından və xəlifəliyindən xoşbəxt olacaqlar. İyirmi il boyunca hökm sürəcək.”

[Əl-Bəyan fi Ahbari Sahib-üz Zaman]

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272439/hz-mehdi-(əs)-təmiz-vəhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272439/hz-mehdi-(əs)-təmiz-vəhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/19780_hz_mehdi_as_temiz_ve_huzurlu_bir_cehreye_sahiptir.jpgWed, 28 Mar 2018 21:52:38 +0300
Ustad hz. Mehdi (ə.s)-a dərin bir sevgi və hörmətlə bağlıdır, onun qabaqcıl əsgəri və köməkçisidirUstad hz. Mehdi (ə.s)-a eşqlə, dərin sevgi və sədaqətlə bağlı şəxs olmasına baxmayaraq və özü şəxsən risalələrində hz. Mehdi (ə.s)-ın xidmətçisi, qabaqcıl əsgəri, havadarı olduğunu ifadə edərək ona olan sevgisini, hörmətini, heyranlığını çox açıq şəkildə ifadə edərkən, ustadı -öz iradəsi xaricində- sanki mehdilik mövqeyi üçün yarışan, haşa hz. Mehdi (ə.s)-dan üstün olma iddiasında olan, hz. Mehdi (ə.s)-ı özündən haşa aşağı mövqedə görən kimsə kimi göstərməyə çalışmaq son dərəcə çirkindir.

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanda ustadın hazırladığı risalələr ilə təbliğ işləri görəcək, Risalə-i Nuru özünə hazır proqram əldə edib onunla birinci vəzifəsini yerinə yetirəcək ki bu onun, Risalə-i Nurun ruhunu çox yaxşı qavramış olduğunu, ustadı çox yaxşı anladığını, risalələri anlama və izah etmə gücünün çox yüksək olduğunu göstərməkdədir. Bu vəziyyət iki möhtərəm şəxsin də bir-birlərinə dərin sevgi və hörmət ilə bağlı olduqlarının açıq ifadəsidir.

 

Birincisi : Fən və fəlsəfənin təsiriylə və maddiyyun və tabiiyyun taunu (xəstəliyi) bəşər içinə yayılmasıyla, hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun (materializm, darvinizm və ateizm epidemiyasını), fikrini tam susduracaq tərzdə imanı qurtarmaqdır. Əhli imanı dəlalətdən mühafizə etmək (iman edənləri azğınlıqdan qorumaq) və bu vəzifə həm dünya, həm hər şeyi buraxmaqla, çox zaman tədqiqat ilə məşğuliyyət lazım olduğundan (tələb etdiyindən), həzrəti Mehdinin, o vəzifəsini şəxsən özü görməyə vaxt və hal cəhətdən imkan olmaz. Çünki xilafəti Məhəmmədiyə (s.ə.v) cəhətindəki səltənəti, onun ilə məşğuliyyətə vaxt olmur. HƏRHALDA O VƏZİFƏNİ ONDAN ƏVVƏL BİR TAYFA BİR CƏHƏTDƏ GÖRƏCƏK. O ŞƏXS, O TAYFANIN UZUN TƏDQİQATI (TƏDQİQLƏRİ) İLƏ YAZDIQLARI ƏSƏRİ ÖZÜNƏ HAZIR PROQRAM EDƏCƏK, ONUN İLƏ O BİRİNCİ VƏZİFƏNİ TAM ETMİŞ OLACAQ. BU VƏZİFƏNİN İSTİNAD ETDİYİ (söykəndiyi) QÜVVƏT VƏ MƏNƏVİ ORDUSU, TƏK İXLAS, SƏDAQƏT VƏ TƏSANÜD SİFƏTLƏRİNƏ TAM SAHİB OLAN BİR QİSİM ŞAGİRDLƏRDİR. NƏ QƏDƏR DƏ AZ OLSALAR, MƏNƏVİ OLARAQ BİR ORDU QƏDƏR QÜVVƏLİ VƏ QİYMƏTLİ SAYILARLAR. Emirdağ Lahikası-1, səh. 231

 

Ustad və hz. Mehdi (ə.s) arasında belə güclü mənəvi bağlılıq var ikən bəzi nurçu qardaşlarımızın mehdiyyət mövzusunu nurçular baxımından bir cür yarış halına gətirmiş olmaları və Ustadın adını (Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətlərini tənzih edərik) bu mövzuya alət etmələri son dərəcə səhvdir.

Hz. Mehdi (ə.s) bütün bu iddiaların tam əksinə içində yaşadığımız dövrdə zühur edəcək və siyasət, səltənət və dəyanət sahəsindəki üç vəzifəni bir yerdə icra və tətbiq edəcək. Özünə Ustad tərəfindən Axırzamanın böyük Mehdisi, ən böyük mücəddidi, ən böyük müctəhidi, Mehdi Ali Rəsulu, ən böyük hakim, mürşid və Qütbü Əzəm deyilməsi də bu səbəblədir.

 

... HƏRÇƏND HƏR ƏSRDƏ HİDAYƏT EDİCİ BİR CÜR MEHDİ VƏ MÜCƏDDİD GƏLİR VƏ GƏLMİŞ, LAKİN HƏR BİRİ ÜÇ VƏZİFƏDƏN BİRİNİ BİR CƏHƏTDƏ ETMƏSİ ETİBARİLƏ, AXIRZAMANIN BÖYÜK MEHDİ ÜNVANINI ALMAMIŞLAR. Əmirdağ Lahikası-1, səh. 232

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın, Ustadın hazırladığı əsərləri özünə proqram etməsi səbəbiylə işinin guya çox asan olacağı bu səbəblə əsl Ustadın hz. Mehdi (ə.s) olduğu iddiası tamamilə səhvdir >>>

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272438/ustad-hz-mehdi-(əs)-ahttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272438/ustad-hz-mehdi-(əs)-ahttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/29254_ustad_hz_mehdi_as_a_derin_bir_sevgi_ve_saygiyla_baglidir_onun_oncu_bir_askeri_ve_yardimcisidir.jpgWed, 28 Mar 2018 21:51:30 +0300
Hz. Mehdi (ə.s)-ın sevənləri dünyanın müxtəlif yerlərindəki televiziya və radio yayımları yoluyla onun söhbətlərini eşidəcəklər; təyyarə ya da digər sürətli vasitələrlə çox qısa müddət içərisində hz. Mehdi (ə.s)-ın yanına gələcəkdirlər

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurmuşdur: (Hz. Mehdi (ə.s)) Rükn və Mövqe arasında dayanar, yüksək səslə belə səslənər: “Ey mənim nümayəndələrim, xüsusi dostlarım, ey MƏN ZÜHUR ETMƏDƏN ALLAHIN MƏNƏ KÖMƏK ETMƏSİ ÜÇÜN YER ÜZÜNDƏ HAZIRLADIĞI KƏSLƏR, itaət edərək mənə gəlin.” Onlar YER ÜZÜNÜN ŞƏRQ VƏ YA QƏRBİNDƏ MEHRAB VƏ YA YATAQLARINDA OLDUĞU HALDA İMAM MEHDİ (Ə.S)-IN SƏSİNİ EŞİDƏRLƏR. Bu bir tək səs onların HAMISININ QULAĞINA GEDƏR VƏ HAMISI ONA DOĞRU HƏRƏKƏT EDƏRLƏR. ÇOX KEÇMƏDƏN GÖZ AÇIB BAĞLAYANA QƏDƏR HAMISI HÜZURUNA ÇATARLAR. Bu (əzəmətli yığıncaq) Rükn və Mövqe arasında (günəş doğulmadan əvvəl) reallaşacaq.” Büharül Ənvar, cild 53, səh. 7

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272437/hz-mehdi-(əs)-in-sevənlərihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272437/hz-mehdi-(əs)-in-sevənlərihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/37983_hz_mehdi_as_nin_sevenleri_dunyanin_cesitli_yerlerindeki_televizyon_ve_radyo_yayinlari_yoluyla_.jpgWed, 28 Mar 2018 21:49:47 +0300
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) həzrətləri, İstanbulun qan axıdılmadan yalnız Allahı xatırlayaraq və Allahı bir olaraq anaraq fəth edəcək olan müsəlman birliyin varlığını xəbər vermişdir

Rəsulullah əfəndimiz bir gün səhabələrindən belə soruşdu; Allah ona salat və salam etsin:

“SİZƏ BİR ŞƏHƏR İZAH EDƏCƏYƏM. ONUN VƏZİYYƏTİ BELƏDİR: BİR TƏRƏFİ DƏNİZƏ AÇILMIŞ, BİR TƏRƏFİ DƏ QURUDA.

ARANIZDA BELƏ BİR ŞƏHƏRİ GÖRƏN, BİLƏN, EŞİDƏN VARMI?”

Belə dedilər:

Elə bir yerin olduğunu eşitmişik. O YER, BAXIMLI BİR YER OLMALIDIR. İndi dağılıb getdimi görəsən!

Bundan sonra belə buyurdu:

“... İshaqoğulları ilə yetmiş min adam o şəhərə gələcək; GƏLƏCƏKLƏRİ BU ŞƏHƏR, KONSTANTİNAPOLDUR. O ŞƏHƏRİ, BU ORDU ALAR.

ONU ALARKƏN; NƏ QILINC İSTİFADƏ EDƏRLƏR, NƏ OX, NƏ DƏ BAŞQA BİR SİLAH… ÖZLƏRİNƏ QARŞI DAYANANLARI ZİKRLƏR (YƏNİ: SÖZÜ TÖVHİD OXUYARAQ) YUYARLAR, PƏRİŞAN EDƏRLƏR. BELƏ Kİ: HƏMİŞƏ BİR AĞIZDAN TƏKBİR GƏTİRƏRLƏR; ƏVVƏL: LA İLAHƏ İLLƏLLAH DEYƏRLƏR, SONDA İSƏ: ALLAHU ƏKBƏR DEYƏRLƏR… BUNDAN SONRA, O ŞƏHƏRİN DƏNİZ YANI DÜŞMƏYƏ BAŞLAR. EYNİ TƏHLİLİ (YƏNİ TÖVHİD SÖZÜNÜ TƏKRARLAYARLAR) VƏ TƏKBİRİ BİR DAHA OXUYARLAR; QALAN YANI DA TAMAMİLƏ DÜŞƏR. O SƏSİ EŞİDƏNLƏR ÇƏKİNİN Kİ : QİYAMƏT QOPUR. BU VƏZİYYƏTDƏ O ŞƏHƏR, NECƏ DÜŞMƏSİN; NECƏ YIXILMASIN. ÜÇÜNCÜ DƏFƏ YENƏ UCA HAQQI XATIRLAMAĞA BAŞLARLAR; ŞƏHƏR TAMAMİLƏ AÇILAR, İÇƏRİ GİRƏRLƏR.

(Məhəmmədiyə Kitabı, Yazıcıoğlu Məhəmməd, səh. 442-443)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272436/peygəmbərimiz-(səv)-həzrətləri-istanbulun-qanhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272436/peygəmbərimiz-(səv)-həzrətləri-istanbulun-qanhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/38385_peygamberimiz_sav_hazretleri_istanbul_un_hic_kan_akitilmadan_sadece_Allah_i_anarak_ve_Allah_i_.jpgWed, 28 Mar 2018 21:48:49 +0300
Hz. Mehdi (ə.s) hikmətli söhbətləri, hadisələrin ona enən izahatlarıyla tanınacaq

...Hz. Mehdi (ə.s)) hikmət zirehinə büründü, ona bütün ədəbiylə; təvəccüh, bacarıq və fərəqətlə büründü. Hikmət onun nəzdində yediyi, həmişə istədiyi ehtiyacıdır. (Nəchül Bəlağa 182-ci xutbə)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272435/hz-mehdi-(əs)-hikmətli-sohbətlərihttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272435/hz-mehdi-(əs)-hikmətli-sohbətlərihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/38388_hz_mehdi_as_hikmetli_konusmalari_olaylarin_ozune_inen_anlatimlariyla_taninacaktir.jpgWed, 28 Mar 2018 21:47:40 +0300
Allah Axırzamanda, hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə insanlara axtardıqları sevgi və şəfqət kimi insani duyğuları yenidən daddıracaq

HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ZÜHURU HAQQINDA BUYURMUŞDUR. “DÜNYA İNADKARLIQDAN SONRA BALASINA ŞƏFQƏTLƏ DÖNƏN DİŞLƏYİCİ DƏVƏ KİMİ ŞƏFQƏTLƏ BİZƏ DÖNƏCƏK.” (Daha sonra bu ayəni oxudu:) “Biz istədik ki, həmin yerdə aciz qalanlara mərhəmət göstərək, onları öndə gedənlər və varislər edək,” (Qəsas surəsi, 5) (Nəchül Bəlağa Hikmətli Sözlər 209)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272434/allah-axirzamanda-hz-mehdi-(əs)http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272434/allah-axirzamanda-hz-mehdi-(əs)http://fs.fmanager.net/Image/objects/43-ahir-zamana-ait-yeni-bilgiler/38389_Allah_ahir_zamanda_hz_mehdi_as_vesilesiyle_insanlara_aradiklari_sevgi_ve_sefkat_gibi_insani_du.jpgWed, 28 Mar 2018 21:46:37 +0300
Ali İmran surəsinin 103-cü ayəsində keçən; “Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın!...” ifadəsinin əbcəd dəyəri Osmanlı imperatorluğunun süqut tarixi olan 1900-cü illərinə işarə etməkdədir 

HAMINIZ ALLAHIN İPİNDƏN MÖHKƏM YAPIŞIN VƏ PARÇALANMAYIN! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz.

Ali İmran surəsi, 103

 

1-) Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın!

Vədasimuu bihəbli   Allahi   cəmiyan 

6   +  607 +      42    +    96   +    124  = 875 (Şəddəli)

2-) parçalanmayın!

Və la təfarrukuu

6  +  32  +   987 = 1025 (Şəddəli)

1025 + 875 = 1900

 

HAMINIZ ALLAHIN İPİNDƏN MÖHKƏM YAPIŞIN VƏ PARÇALANMAYIN!...” ifadəsinin əbcəd dəyəri 1900-cü il tarixini verməkdədir. Ayə bir istiqamətiylə, 1900-cü illərdə Osmanlı imperatorluğunun parçalanmasına və İslam dövlətlərinin ayrılmasına işarə etməkdədir.

Doğrusunu Allah bilər

]]>
http://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272433/ali-imran-surəsinin-103-cuhttp://adnanoktar.az/az/Yeni-məlumatlar/272433/ali-imran-surəsinin-103-cuWed, 28 Mar 2018 21:45:31 +0300