ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Məqalələr - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Amin turşularının möcüzəvi istehsalıSənaye üçün nəzərdə tutulan istehsal mexanizmləri çox mühüm sistemlərdən təşkil olunub. Məhsulların istehsalı nəzarət altında, keyfiyyətli və davamlı həyata keçir. Bir ədəd məhsulun istehsalı üçün belə çox sayda mexanizm və xammal tələb olunur. Bu mexanizmlərin istehsalında isə mühəndislər, elm adamları və işçilər çalışırlar. Dəqiq hesablamalar və dizaynlar edilərək ən yaxşı nəticə verən sistemlər hazırlanır. Bu iş heç vaxt təsadüflərə yer verilərək görülmür, əksinə hər mərhələsinə ciddi şəkildə nəzarət edilir. Müasir biologiya və genetika elmi eynilə bu nümunələrdə olduğu kimi canlılar aləmində də yüksək texnologiyaya sahib fabrikciklərin və istehsal mexanizmlərinin olduğunu sübut etmişdir. Bunlardan biri də orqanizmin əsas maddələrindən biri olan amin turşularının istehsalı ilə bağlıdır.


Bir istehsal mexanizmi gördüyünüzdə, əlbəttə ki, bunun təsadüfən yaranmadığını bilirsiniz. Hüceyrələrimizdə də istehsal mexanizmləri mövcuddur. Bunlar, canlılardakı bütün sistemlərin yüksək ağıl tərəfindən idarə olunduğunu göstərir.


Amin turşusu möcüzəsi 


Amin turşuları zülalların quruluş vahidləridir. Canlılarda 20 növ amin turşusu mövcuddur. Fermentlər və hüceyrələrdəki kompleks fabriklər amin turşularından istifadə edərək sanki göydələn kimi nəhəng molekulları, yəni zülalları inşa edirlər. Belə ki, amin turşularının miqdarına nəzarət etmək çox mühüm vəzifədir.


Amin turşuları çox təfərrüatlı istehsal zəncirindən sonra meydana gəlir. Amin turşularının istehsalı üçün diqqətlə işləyən fermentlər fəaliyyət göstərir. Amma burada çox maraqlı bir nüans var. Fermentlərin özləri də zülal quruluşlarından ibarətdir və zülallar da dolayısilə amin turşularından təşkil olunublar. Buna görə də mərhələli təkamülün baş verməsi qeyri-mümkündür. Amin turşuları olmasa, fermentlər, fermentlər olmasa, amin turşuları yaranmazdı.


Zülal istehsalında 20 növ amin turşularından istifadə olunur. Bu amin turşularının hüceyrələrdəki istehsalı möcüzəvi şəkildə baş verir. Çünki bu prosesdə iştirak edən fermentlər də amin turşularından yaranmışdır. 


Zülal molekulları eynilə göydələnlər kimi nəhəng quruluşdadırlar. Göydələnlər təsadüfən yarana bilməzlər. Onlar kimi mürəkkəb quruluşa malik zülalların da təsadüfən yaranması qeyri-mümkündür.


Sistemin incəlikləri


Canlılarda istifadə olunan amin turşuları karbon, azot, hidrogen və oksigen kimi atomlardan təşkil olunmuşdur. Bu atomlar profesional mütəxəssis kimi işləyən onlarla ferment tərəfindən emal olunurlar. Hər ferment yalnız bir işlə vəzifəlidir: tək bir atomu bəlli bir molekulun bəlli bir hissəsinə birləşdirir. Bu vəzifəni səhvsiz və mükəmməl şəkildə yerinə yetirir. Fermentlər istehsal prosesində ardıcıl fəaliyyət göstərən işçilər kimi işlərini sıra ilə həyata keçirirlər. Hər biri doğru zamanda fəaliyyətə başlayır. Bir fermentin istehsal etdiyi maddəni digəri alaraq emal edir və növbəti fermentə ötürür. Bu fermentlərdən birinin belə olmaması və ya quruluşlarında kiçik bir səhvin yaranması bütün sistemi məhv edir.

 


Tikinti sektoru dünyanın ən böyük biznes sahələrindən biridir. Tikintidə istifadə olunan materiallar fabrikdə istehsal edilir. Kirəmit və onun kimi müxtəlif tikinti materilları isə fabrik məhsulları sayılır. Hüceyrələrimizdə də vəziyyət buna bənzərdir. Amin turşuları zülalları meydana gətirən kirəmitlər kimidir. Eynilə kirəmit və dəmir-polad fabriklərində olduğu kimi amin turşularının istehsalı üçün də hüceyrə daxilində istehsal zəncirləri yaradılmışdır.


Canlılarda amin turşularının yaranmasını göstərən şəkil. 


Hər ox işarəsi amin turşularının yaranması üçün lazım olan kimyəvi reaksiyaları göstərir. Hər kimyəvi reaksiya xüsusi fermentlər tərəfindən həyata keçirilir. Yəni hüceyrələrimizdə onlarla ferment amin turşularının istehsalından məsuldur. Göründüyü kimi amin turşularının istehsalı olduqca nəzarətli şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlarla baş verir. Hüceyrədə təsadüfə yer verilmir. Eyni zamanda, bir atomu bir molekulun bəlli bir sahəsinə bağlayan bu fermentlər də amin turşularından yaranır. Bu isə sistemin bir bütün halında yaradıldığını göstərir.


Məsələn, bakteriyalarda 20 növ amin turşularından yalnız altısını-metionin, treonin, lizin, izoleysin, valin və leysin amin turşularını istehsal etmək üçün 25 ədəd ferment birlikdə işləyir. Bu fermentlərin istifadə etdiyi xammallar da təsadüfi olaraq əldə edilmir. Xammallar çox sayda fermentin birlikdə istehsal etdiyi maddələrdir.  Onların istehsalı da ayrı bir möcüzədir.1 


Bir fabrikdəki zəncirvarı istehsal prosesində işçilər fədakarlıqla və peşəkarlıqla bir-birinin ardınca işlər görürlər. Hər birinin fərqli vəzifələri olur. Bu işçilərdən birinin vəzifəsini yerinə yetirməməsi və ya iştirak etməməsi məhsulun yararsız olmasına səbəb olur. Hüceyrənin əsas quruluş vahidlərindən olan amin turşularının istehsalı üçün də amin turşularından daha mürəkkəb quruluşa malik fermentlərin olması zəruridir. Həyat təsadüflərin yer almadığı kompleks bir bütündür.


Amin turşusunun istehsalında təəccüb doğuran gizli xüsusiyyət


Təkamülçülər əsassız düşüncələrinə əsasən canlıların təsadüflər nəticəsində, mərhələli yolla, sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf etdiyini iddia edirlər. Buna görə də bakteriyaları ibtidai canlılar adlandırırlar. Amma bakteriyaları araşdırdıqda onların möhtəşəm, mürəkkəb sistemlərlə təchiz olunduğunu görürük. Bir bakteriya ən son sistemlərlə təchiz olunan müasir şəhərlərdən belə daha mürəkkəb və inkişaf etmiş texnologiyalara sahibdir. Bu faktı bir nümunə ilə belə açıqlayaq:


İnsan hüceyrələrində zülal istehsalı üçün lazım olan amin turşularının yalnız 10-u istehsal olunur. Ona görə də qida yolu ilə canlılarda istehsal olunan digər amin turşularını əldə edirik. Halbuki bakteriyalar 20 növ amin turşusunun 20-ni də istehsal edir.2 Təkamülçülərin ibtidai hesab etdikləri bu canlılar həyatın təməl mexanizmi olan amin turşusunun istehsalında insanlara nəzərən daha öndədirlər. 


Amin turşularının istehsalında iştirak edən fermentlərin çatışmazlığı inkişafa deyil, xəstəliklərə və ölümə səbəb olur


Zülalın quruluş vahidi olan amin turşularının sintezində çox miqdarda fermentin iştirak etdiyini gördük. Ancaq bu fermentlərdəki çatışmazlıq, hətta kiçik bir xəta xəstəliklərə və ölümlərə səbəb olur.  Bununla da olduqca həssas olan bu sistemdə xətanın yolverilməz olduğu və mərhələli yaradılışın olmadığı aydın olur. Sistemin bütün elementləri eyni vaxta və bir arada mövcud olmalıdır. Bu isə ancaq yaradılışla mümkündür.
Məsələn, tirozin amin turşusunun istehsalında istifadə olunan fenilalanin hidroksilaza fermentində genetik qüsurların yaranması əqli çatızmazlıqlara, qeyri-normal temperatur tənziminə, yerimə pozuntularına, iflicə səbəb olur.3


Həmçinin amin turşularından əldə edilən dofamin maddəsi də mövcuddur ki, bu maddəni istehsal edən hüceyrələr azaldığında parkinson xəstəliyi baş verir.4


Hüceyrələrdə amin turşularının hazırlanması ilə yanaşı onların parçalanması da tənzimlənmişdir. Bu vəzifəni yerinə yetirən fermentlərdə belə hər hansı bir çatışmazlığın yaranması xəstəlik və ölümə səbəb olur. Bunlardan alfa-ketoasid dehidrogenaza fermentini kodlayan genlərdə mutasiyaların meydana gəlməsi fiziki və əqli çatışmazlığa və ölümə səbəb olan Leysinoz (Ağcaqayın şirəsi) adlı xəstəliyə gətirib çıxarır.5


Zülalların və amin turşularının istehsalındakı hər bir incəlik həyatın təsadüflərə yer verilməyəcək şəkildə nizamlandığını göstərir. Bir ədəd zülal belə təsadüfən meydana gələ bilməz. Zülalların əsas quruluş vahidləri olan amin turşuları və onları istehsal edən mürəkkəb sistem də təsadüfən yarana bilməz. Bir məhsulun əldə edilməsi üçün ondan daha mürəkkəb sistem yaradılmışdır. Bu quruluşda yaranan çatışmazlıq canlılarda inkişafa deyil, əksinə müxtəlif xəstəliklərə və ölümə səbəb olur. Həyat bütün incəlikləri ilə birlikdə Allahın açıq-aşkar yaradılış möcüzəsidir.


Mənbə:
1. Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, David L. Nelson, Michael M. Cox, Palme nəşriyyat, 2005, üçüncü nəşrin tərcüməsi, səhifə, 832, 833
2. Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, David L. Nelson, Michael M. Cox, Palme nəşriyyat, 2005, üçüncü nəşrin tərcüməsi, səhifə 827
3. Medical Biochemistry Human Metabolism in Health and Disease, Miriam D. Rosenthal, Robert H. Glew, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2009, səhifə 322-323
4. Medical Biochemistry Human Metabolism in Health and Disease, Miriam D. Rosenthal, Robert H. Glew, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2009, səhifə 324
5. Medical Biochemistry Human Metabolism in Health and Disease, Miriam D. Rosenthal, Robert H. Glew, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2009, səhifə 322 

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/274081/amin-tursularinin-mocuzəvi-istehsalihttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/274081/amin-tursularinin-mocuzəvi-istehsalihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/asd1.jpgMon, 21 May 2018 23:05:25 +0300
Osminoqların sormacları niyə öz bədənlərinə yapışmır?Osminoqların bədənlərindəki hərəki funksiyaya nəzarət illərdir tədqiq edilən və elm adamlarının marağına səbəb olan bir mövzudur. Bu canlıların qollarında yüzlərlə sormac olur. Lakin hər yerə asanlıqla yapışan sormaclar osminoqların öz bədəninə yapışmır. Bunun səbəbi osminoqun dərisindəki xüsusi kimyəvi siqnaldır. 


Əgər Allah osminoqlara bu cür xüsusiyyət verməsə idi, bədənləri çox elastik olan bu heyvanlar hərəkət etdikcə qolları bir-birinə düyünlənərdi. 


Osminoqlarda olduğu kimi, Rəbbimiz digər bütün canlıları da ehtiyaclarına uyğun xüsusiyyətlərlə yaratmışdır. Quran ayələrinin birində Allah canlıların yaradılması ilə bağlı belə buyurur:


Göyləri, yeri və onlarda yaydığı canlıları yaratması Onun dəlillərindəndir. (Allah) istədiyi vaxt yaratdıqlarını bir yerə toplamağa qadirdir. (Şura surəsi, 29)
 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/274001/osminoqlarin-sormaclari-niyə-oz-bədənlərinəhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/274001/osminoqlarin-sormaclari-niyə-oz-bədənlərinəFri, 18 May 2018 20:52:42 +0300
Mumiyalama üsulunu bilən eşşək arıları

Ekvadordakı meşələrdə tırtılları mumiyalayan 24 növ eşşək arısına rast gəlinmişdir.  Bu arılar çox kiçik (4-9 mm) olmalarına baxmayaraq, meşənin ekoloji tarazlığının qorunmasında mühüm rol oynayırlar. 


Aleiodes növündən olan eşşək arıları meşədəki tırtılların üstündə yaşayırlar. Dişi eşşək arısı münasib tırtıl tapdıqda yumurtalarını onun içinə qoyur. Yumurtalar qoyulan anda tırtılı öldürmür, lakin onlar qidalandıqca tırtıl kiçilir və mumiyalanır. Hələ tam yetkinləşməmiş bala eşşək arısı tırtılın qalan bədənindən istifadə edərək barama hazırlayır və inkişafını tamamlayır. Baramanın inkişaf müddəti tamamlandıqda yetkin arıya çevrilir, tırtılın mumiyalanmış bədənindən dəlik açaraq çıxır və cütləşir. 


Bu arılar “parazitizm” adlanan bu cür davranışları sayəsində həm nəsillərini davam etdirir, həm də bitkilərlə qidalanan tırtılların sayını nizamlayırlar.


Aleiodes növündən olan arılara bu xüsusiyyəti verən Allahdır. Bu kiçik canlıların tırtılları tapıb mumiyalaması Allahın mükəmməl yaratma sənətinin bariz nümunəsidir. Allahın qüsursuz yaratmasına bir ayədə belə diqqət çəkilir:  


O, Xaliq, yoxdan Yaradan, Surətverən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Onun şəninə təriflər deyir. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir. (Həşr surəsi, 24)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/274000/mumiyalama-usulunu-bilən-essək-arilarihttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/274000/mumiyalama-usulunu-bilən-essək-arilariFri, 18 May 2018 20:51:08 +0300
İşığın dalğa uzunluğundakı nizamGöyləri və yeri icad edən (yoxdan yaradan) Odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman ona yalnız “Ol” - deyər, o da olar. (Bəqərə surəsi, 117)


Gözlərimiz kainatdakı yalnız qısa dalğa uzunluğunda olan işıq spektrini qəbul edərək görməyimizi təmin edir. Mikroskop, teleskop kimi bir sıra cihazlar gözlərimizə və qəbul edə bildiyimiz işığın strukturuna uyğun şəkildə işləyir. Əgər işıq fərqli xüsusiyyətlərə malik olsa idi, mikroskop və ya  teleskop kimi cihazları icad etmək qeyri-mümkün olardı. 


Gözlərimiz planetimizin həyat mənbəyi olan Günəşin yaydığı işığı qəbul edəcək şəkildə yaradılmışdır. Görünən işığın nisbətən qısa dalğa uzunluqlarında hərəkəti gözlərimizin onu qəbul etməsinə bioloji baxımdan imkan yaradır. Əks təqdirdə, gözlərimizin yaxın infraqırmızı şüaları qəbul etməsi də heç bir işə yaramazdı. Belə olduqda isə daim diqqətimiz yayınardı, çünki istilik yayan bütün obyektlər həmin dalğa uzunluqlarında şüalanma hasil edir. 


Əgər infraqırmızı şüaları görsə idik, olduğumuz otağın içi tamamilə işıldayardı. Çünki gözün özü də isti olduğu üçün infraqırmızı şüalar yayır. Şübhəsiz ki, bu cür vəziyyətdə dünyada yaşamaq qeyri-mümkün olardı. 


İşığı əmələ gətirən rəngarəng şüalar müxtəlif dalğa uzunluqlarına sahibdir. Bu işıqların dalğa uzunluğu santimetrin milyonda 75-i ilə 39-u arasındadır.  XX-ci əsrin tanınmış elm adamlarından İsaak Asimov işığın dalğa uzunluğundakı bu həssas nizamın əhəmiyyətini belə izah edir:


“Dalğa uzunluqlarının qısa olması olduqca mühümdür. İşıq dalğalarının düz xətt boyu hərəkət etməsinin və kəskin kölgələr yaratmasının səbəbi ətrafımızdakı cisimlərdən daha kiçik olmalarıdır. Qarşılaşdığı cisim dalğa uzunluğundan daha böyük olmadığı təqdirdə, həmin cisimləri əhatə edib içinə ala bilir. Məsələn, bakteriyalar belə işığın müəyyən dalğa uzunluğundan çox böyükdür. Buna görə də işıq mikroskop altında onları kəskin şəkildə təyin edir.” (İsaak Asimov, Asimov’s Guide to Science, (Türkcə nəşr: Asimov Bilim Rehberi, E. Nəşriyyatı 1986, səh. 485))


Əgər görünən işığı meydana gətirən işıqların dalğa uzunluğu qısa olmasa idi, nə sahildəki bir qum dənəsini, nə də mikroskopla mikroorqanizmləri görə bilərdik. Hər şeyi qüsursuz xüsusiyyətlərlə yaradan Rəbbimiz işıqların dalğa uzunluğunu da həssas tarazlıqda yaratmışdır. Quran ayələrinin birində göyləri və yeri Rəbbimizin yaratdığı belə bildirilmişdir:


Göyləri və yeri (yoxdan) xəlq edən, zülmətləri və nuru yaradan Allaha həmd olsun! (Ənam surəsi, 1)
 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273999/isigin-dalga-uzunlugundaki-nizamhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273999/isigin-dalga-uzunlugundaki-nizamFri, 18 May 2018 20:49:55 +0300
Dövrümüzün yoluxucu xəstəliyi: tənhalıq

Müasir dövrün texnologiyası insanların daha əvvəl heç olmadığı şəkildə bir-biriləri ilə əlaqə qurmalarına imkan verir. Kaliforniyadakı bir fermer İndoneziyadakı bir balıqçı ilə dost ola bilər, Nyu-Yorkdakı gənc qız İstanbuldakı həmyaşıdları ilə ən son moda trendləri barədə fikir mübadiləsi apara bilər. Bu baxımdan dünya bir əsr əvvəlkindən çox fərqli və sosiallıq baxımdan daha aktivdir.

Tanışlarımız artıq ailəmiz, qonşularımız və ya iş yoldaşlarımızla məhdud deyil. İnternet əsrinin təqdim etdiyi sonsuz imkanlar və kommunikasiya hamını bir-birinə yaxınlaşdırır.
 
Bu səbəbdən belə bir şəraitdə insanların özlərini daha tənha hiss etdiklərini eşitmək çox təəccüblüdür.

ABŞ-da aparılan bir araşdırmada iştirak edən 2 min nəfərdən 72%-i özünü tənha hiss etdiyini, bir çoxu da özlərində bu duyğunun tez-tez yarandığını bildirirlər. Bundan başqa “Tənhalığa son vermək üçün Birləşmiş Krallıq kampaniyası” adlı təşəbbüsə görə, insanların 52%-i tənhadırlar. Dünyanın digər yerlərində də vəziyyət fərqli deyil.

İnternetin təmin etdiyi bu qədər ünsiyyət vasitəsi olduğu halda, necə olur ki, insanlar özlərini heç vaxt olmadığı qədər tənha hiss edirlər? Texnologiyaya olan asılılığımızın hər gün daha da artdığı məlumdur, ancaq sosial texnologiya və virtual ünsiyyət üz-üzə ünsiyyətin yerini heç vaxt vermir. Buna baxmayaraq, insanlar yanlış və daha az yararlı ünsiyyət növlərinə müraciət etməyə davam edirlər.

Dövrümüzdə bir çox gənc, dostları ilə vaxt keçirmək əvəzinə kompüter ekranı qarşısında virtual dostları ilə birlikdə olmağı daha təhlükəsiz hesab edir. İnsanlar internetdə minlərlə virtual dostları olduğu halda, qapı qonşularını tanımırlar. Həmçinin insanların böyük hissəsi qohumlarını ziyarət etmir, bunun əvəzinə internetdəki dostları və ya ev heyvanları ilə vaxt keçirməyə üstünlük verirlər.

Lakin bu, çox təhlükəli gedişatdır. Aparılan araşdırmalara görə, tənhalıq ölüm hallarını 26% artırır, uzunmüddətli olduqda isə hər gün 15 siqaret çəkməkdən daha təhlükəli olur. Səhiyyə şöbəsinin müdiri dr. Vivek Murti (Vivek Murthy) bir məqaləsində tənhalığın "ürək-damar xəstəlikləri, əqli qabiliyyətin tədricən itirilməsi, depressiya və qorxu" kimi bir çox xəstəlik riskini artırdığını yazır. “Əqli Sağlamlıq” Cəmiyyəti proqnozlaşdırır ki, insanın özünü tənha hiss etməsi zehnin sağlamlığına mənfi təsir edir və depressiyaya səbəb ola bilər.

Bu, təəccüblü hal deyil. Elm adamları sosial əzabların fiziki əzablar qədər gerçək olduğunu, fiziki əzab və tənhalığın beyinin eyni bölgələrini hərəkətə keçirdiyinin fərqinə varıblar. Harvard Universitetində aparılan bir araşdırma tənhalığın zəhər təsiri yaratdığını və insanların təcrid olduqca bədbinliklərinin artdığını göstərir.

Bunu dərhal həll etmək lazımdır. İnsanlar tənha olmaq üçün yaradılmayıblar. Onlar sosiallaşaraq başqaları ilə ünsiyyət qurmalıdırlar. Bu, eyni zamanda gənclərin sağlam inkişaf etməsinin yeganə yoludur. Tənhalıq xəstəliyinə bu gün həll yolu tapılmasa, yaxın on illərdə daha ciddi fəsadlar yaranacaq. Tənhalıq hissi ilə böyüyən gənclər bir müddət sonra bu dünyanı idarə edən adamlar olacaq. Tənhalıq və təcrid olunmağa görə gənclərimizin əqli inkişaf və ruhi müvazinətinin riskə atılmasına icazə verilməməlidir.
Təbiidir ki, tənhalığın yaşlılar üzərindəki təsiri daha böyükdür. Dünyada milyonlarla insan ailələri və ya cəmiyyətləri tərəfindən tərk edildiyi üçün tənha yaşayır.

Depressiya və əqli qabiliyyətin tədricən itirilməsi, adətən, təcrid və tənhalıqla bağlı olur. Bir çox yaşlı insan cəmiyyətdə və ailələrində lazımi diqqət və qayğı görmədikləri üçün bu problemlərlə üzləşirlər. Lakin hər problemin həlli olduğu kimi, tənhalığın da həlli var. Əvvəla, eqoist və materialist fikirlərin təsirinin qarşısını almaq lazımdır. İnsanların daha diqqətcil və daha fədakar olması təşviq edilməli, mərhəmət və sevginin sağlamlıq üzərindəki müsbət təsirləri dərk edilməlidir. Tənhalığın cəmiyyətin gələcəyi və insan sağlamlığı baxımından təhlükəsi ilə bağlı ictimai kampaniyalar vasitəsilə insanlar məlumatlandırılmalıdırlar.

Qocalar evlərinin universitet tədris korpuslarında inşa edilməsi gənc və yaşlıların bir-biriləri ilə qarşılıqlı münasibət qurmasını təmin edəcək. Bu şəkildə gənclər böyüklərin əvəzsiz həyat təcrübələrindən istifadə edəcək, böyüklər də həyatlarının sonunda tənhalıq tələsinə düşməkdən xilas olacaq, ətraflarındakı gənclərin varlığı ilə həyat sevinci tapacaqlar.

Hazırkı dövrdə bu problemi ən çox yaşayan ölkələrdən olan İngiltərədə tənhalıq və təcridlə mübarizə aparmaq və həll yolu tapmaq məqsədilə Tənhalıq Nazirliyi yaradılmışdır. Tereza Mey İdman və Mülki Cəmiyyət naziri Treysi Krauçun (Tracey Crouch) hər yaş üçün tənhalıq probleminə qarşı milli strategiya üzərində işlədiyini elan etdi. Bundan başqa, nazirliyin tənhalığı ölçmək üçün üsullar inkişaf etdirəcəyi və məsələni həll etmək üçün genişmiqyaslı strategiya müəyyən edən fond qurulacağını bildirildi.

Başqa sözlə desək, tənhalıq həll edilməsi çətin olmayan, qətiyyən öz halına buraxılmamalı məsələdir.

Adnan Oktarın “New Straits Times”da (Malayziya) yayımlanan məqaləsi:
https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2018/02/337115/loneliness-modern-epidemic

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273944/dovrumuzun-yoluxucu-xəstəliyi-tənhaliqhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273944/dovrumuzun-yoluxucu-xəstəliyi-tənhaliqhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/new_straits_times_adnan_oktar_loneliness_is_a_modern_epidemic2.jpgTue, 15 May 2018 21:12:55 +0300
Mağarada yaşayan ibtidai insan yalanı

"Mağarada yaşayan insanlar"ın olmama ehtimalını heç düşünmüsünüzmü? Bəs insanların heyvanlar kimi yaşadığı, ov etdiyi, xırıldayan səslər çıxardığı, əllərində dəyənəklər, bədənlərinə heyvan kürkləri bağlayaraq gəzdikləri bir dövrün heç olmama ehtimalını düşündünüzmü? Bir çox insan əsl həqiqətin bu ola biləcəyini heç düşünməyib. Düşünməyib, çünki arxeoloji tapıntılar bu yalanı əsassız etsə də, verilən bütün bəyanatlar mağara adamlarının yaşamasında israr edir. Nə üçün?

Biologiya, genetika və paleontologiya sahəsindəki elmi kəşflərlə tamamilə əsassız olduğu ortaya çıxsa da, təkamül nəzəriyyəsini canlı tutmaq üçün hələ də böyük səylər göstərilir. Sivilizasiya tarixi xəyali təkamül nəzəriyyəsi ilə uyğunluq təşkil etmədikdə bu insanlar cavabsız qalan sualların iki qat artacağının fərqindədirlər. Bu səbəbdən bəşəri sivilizasiyaların da təkamül keçirdiyini iddia edirlər. Bu ssenarini dəstəkləmək üçün insanların mədəni inkişaf prosesində guya tam inkişaf etmədikləri Daş dövrü, Tunc dövrü, Dəmir dövrü kimi xəyali tarixi dövrlər ortaya atılıb.

Arxeoloji kəşflər artdıqca və keçmiş mədəniyyətlər haqqında daha çox məlumat ortaya çıxdıqca insan sivilizasiyalarının təkamül keçirdiyinə dair materialist düşüncə yerlə bir oldu. 40 min illik fleyta təkamülçülərin insanların ibtidai olduqlarını iddia etdikləri bir dövrdə musiqi ilə məşğul olduqlarını, musiqi alətində çaldıqlarını, əyləndiklərini, sənətlə məşğul olduqlarını və bəzək əşyalarından istifadə etdiklərini göstərdi. Başqa sözlə, onlar eynilə bizim kimi idilər, ibtidai deyildilər. 30 min illik mağara rəsmlərinin kəşf edilməsi ilə elm adamları lap çaş-baş qaldı. Bu rəsmlərdə istifadə olunan boyalar olduqca valehedicidir. Bu, həmin dövrün insanlarının incəsənət qabiliyyətlərinin çox inkişaf etdiyinin bariz nümunədir. Halbuki həmin dövr insanların qırıq-qırıq səslər çıxaran ibtidai insanlar olduqlarının iddia edildiyi dövrdür. Ancaq onlar sənətkarlıqla məşğul idilər. Üstəlik, istifadə etdikləri boyalar o qədər keyfiyyətli idi ki, minlərlə il sonra belə olduğu kimi qalmışdı. Hollandiyanın Leyden Universitetindən ilk insanlar arxeologiyası üzrə mütəxəssis Uil Roubroeks baş verən bu hadisələr qarşısında təəccübünü belə ifadə edir: "... İnsanlar demək olar ki, sənin və mənim kimi idilər". Əslində "demək olar ki" yox, tamamilə bizim kimi idilər. Bu gün bizim çəkdiyimiz rəsmlərin çoxu, bəlkə, min il sonra qalmayacaq. Belə olduğu halda, bizdən sonrakı nəsillər inkişaf etmiş mədəniyyətimizi sübut edəcək heç bir şey qalmadığı üçün ibtidai olduğumuzu düşünə bilərlər. Bu fikri keçmiş mədəniyyətlərə tətbiq etdiyimizdə onların da inkişaf etmiş mədəniyyətə malik olmaları mümkündür. Ancaq nailiyyətlərinin bir çoxu zamanın dağıdıcı təsiri ilə yox olmuşdur.

Bundan başqa, Smitsonian İnstitutunun haqqında “sivilizasiyanın inkişafı ilə bağlı ənənəvi fikri alt-üst edən”, - deyə bəhs etdiyi Göbəkli Təpə var. Türkiyədə yerləşən bu məbəd 1994-cü ildə alman arxeoloq tərəfindən ortaya çıxarıldıqda dünyanı heyrətə salmışdı. Göbəkli Təpə o dövrün insanlarının əvvəllər düşünüldüyü kimi, ovçuluq və yığıcılıqla məşğul olmadıqlarını, əksinə, astronomik hadisələrə əsaslanan məbədlər inşa edən, təsərrüfatla məşğul olan, daşları oyaraq sənətkarlıq nümunələri ortaya çıxaran, bəzisi 50 ton ağırlıqdakı nəhəng daş blokları daşımaq üçün texniki gücdən istifadə edən intellektual insanlar olduqlarını sübut edən 11 min illik məbəd kompleksidir.

Vaşinqton Uitman Kollecindən arxeoloq Qari Rollefson (Gary Rollefson) belə deyir: "Göbəkli Təpə ilə bağlı ortaya çıxan hər şey daha əvvəl düşündüklərimizi yerlə bir etdi. Bunları tapmaq gözəldir, amma anlamaq da yaxşı olardı". Digər bir araşdırma həmin sahədə yerləşən nəhəng meqalitik abidələrin "cənub səmasındakı “yeni”, çox parlaq ulduz olan Sirius ulduzunun çıxmasını "qeydə almaq" və izləmək üçün yerləşdirildiyini, hətta xüsusilə bunun üçün inşa edilmiş ola biləcəyini irəli sürür. 

Materialist anlayışa görə insanların ibtidai olmalı olduqları bir dövrdə bu insanlar çox inkişaf etmişdilər. Astronomiya və təsərrüfatla məşğul olmuş, daşlar üzərində sənətkarlıq nümayiş etdirmişdilər. Bu, təəccüblü haldır. Daşlar minlərlə il ərzində qalan yeganə tikilidirsə, bu insanların daha zərif olan digər obyektlər üzərində istehsal etdikləri incəsənəti ancaq təsəvvür edə bilərik.

Bundan başqa, Misirin məşhur piramidaları var. Müasir texnologiya və hər növ resurs istifadə edilsə belə, hər gün 10 blok yerləşdirərək təxminən 4000 il əvvəl inşa edilən Böyük Xeops Piramidasının 2,5 milyon daş blokunun 684 il ərzində yerləşdirilə biləcəyini bilirdinizmi? Ancaq elm adamları bu piramidanın 20-30 il ərzində inşa edildiyinə inanırlar. Heç bir texnologiyanın olmadığı bir dövrdə qədim misirlilər bu nəhəng piramidaları necə inşa ediblər?
 
Hansı güclə, hansı avadanlıqlarla, hansı üsullarla bu daş eyvanlar yüksəldilib? Qaya məzarlar hansı vasitələrlə yonulub? Tikinti zamanı işıqlandırma necə olub (piramidaların və məzar otaqlarının içindəki divarlarda, tavanlarda heç bir ləkə və ya qurum aşkar edilməyib)? Daş karxanalardan daş bloklar necə istehsal edilib və necə hamarlaşdırılıb? Bir neçə ton ağırlıqdakı bu bloklar necə daşınıb, 1/1000 santimetrlik həssaslıqla necə birləşdirilib?

Bəs açıq şəkildə təyyarələri təsvir edən antik daş oymalar barədə eşitmisiniz? Bu daş oymalar şumerlərdən mayalara qədər bir çox qədim sivilizasiyadan bugünkü günə miras qalıb. Məsələn, 1898-ci ildə Misirdə 2200 illik planer maketi tapıldı. Planerin texniki xüsusiyyətləri möhtəşəm idi. Taxtadan olan maketin qanadlarının forması və ölçüləri dövrümüzün ən inkişaf etmiş texnologiya məhsulu olan Konkordda olduğu kimi təyyarəyə minimum sürət itkisi ilə maksimum qaldırma təmin edəcək şəkildə dizayn edilmişdi. “History” kanalında bir sənədli filmdə maketlə bağlı belə deyilir: "Qədim misirlilərin bu sirli quş oymalarından 2000 il sonra müasir texnologiya onun şübhəyə yer qoymayacaq şəkildə uça bildiyini sübut etdi".

Bu bir neçə nümunə belə bu həqiqəti açıq və qəti şəkildə bəyan edir: ibtidai insanlar heç vaxt olmayıb. İnsanlar hər zaman insan olublar. Hər zaman insan olaraq yaşamış, sivilizasiyalar qurmuşlar və bunların yalnız bir qismi geridə izlər qoymuşdur. Dünyanın müxtəlif bölgələrində eynilə bu gün olduğu kimi tarixin hər dövründə yüksək mədəniyyətə sahib cəmiyyətlərlə bərabər daha primitiv şərtlər altında yaşayan cəmiyyətlər də mövcud olmuşdur. Bəzi yerlərdə kosmosa insan göndərilərkən Amazon hövzəsi meşələrində müasir dünyadan və onun təqdim etdiyi imkanlardan tamamilə uzaq qəbilələr var. Ancaq bu qətiyyən Amazon qəbilələrindəki insanların bioloji və ya zehni olaraq daha az inkişaf etmiş olduqları mənasını vermir. Bu, yalnız mədəniyyət və sivilizasiya müxtəlifliyinin bir nəticəsidir.

Adnan Oktarın “BERNAMA” (Malayziya), “OANA”da (Azərbaycan) və “Al Bilad”da (Kanada) yayımlanan məqaləsi:
http://www.bernama.com/en/features/news.php?id=1444511
http://www.oananews.org/content/news/featureanalysis/column-did-cavemen-really-exist


 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273943/magarada-yasayan-ibtidai-insan-yalanihttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273943/magarada-yasayan-ibtidai-insan-yalanihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/bernama_adnan_oktar_did_cavemen_really_exist2.jpgTue, 15 May 2018 21:09:16 +0300
Boz təbliğat və gizli əməliyyatlar

Dövrümüzdə müharibələrin, daxili qarşıdurmaların, çevrilişlərin və üsyanların konkret məqsədlər üçün başlandığı artıq sirr deyil. Ərəb Baharı da daxil olmaqla müxtəlif ölkələrdə başlayan və bəzən hakimiyyətlərin dəyişməsi və ya Yuqoslaviyada olduğu kimi ölkələrin bölünməsi ilə nəticələnən küçə üsyanlarının mütəşəkkil gizli rəhbərlər tərəfindən planlaşdırıldığı ortaya çıxmışdır. Bunun, əlbəttə, bir çox səbəbi var: istismar ediləcək resursları olan ölkələrdə sabitliyi pozmaq, arzuolunmayan, yaxud da qaydalara tabe olmayan hakimiyyətləri devirmək və müharibələr meydana gətirmək.

Bəzi təbəqələr üçün müharibə iqtisadi böhranlar zamanı iqtisadiyyatı canlandırmaq və ya silah bazarını yeniləmək üçün bir növ zərurətdir. Məhz bu məqsədlə məzhəb ayrı-seçkiliyini qızışdırır, daha əvvəl adı çəkilməyən "demokratiya" hərəkatlarını təşkil edir və ya İraqda olduğu kimi kimyəvi silahların olduğuna dair yalanla hərəkətə keçirlər. Daha sonra medianın, xüsusilə sosial şəbəkələri bu məqsəd üçün istifadə edərək dezinformasiya təbliğatına başlayırlar.

Müharibə, münaqişə və üsyanlarda hər zaman ön planda olan təbliğatdır. Təbliğatları ağ, qara və boz olmaqla üç qrupa bölmək olar. Ağ təbliğatın mənbəyi məlumdur və məzmunu nə olursa olsun, ciddi təhdid deyildir. Qara təbliğat dost mənbədən gələn, lakin düşmən münasibəti göstərərək aparılan təbliğat növüdür. Boz təbliğat isə ən hiyləgəridir. Mənbəyi məlum deyil və adətən, uydurma hekayələrə, yəni dezinformasiyaya əsaslanır. Düşmən mənbələri tərəfindən yaradılır və daxildə də müxtəlif yaltaq insanlardan istifadə edilərək aparılır. Hədəf düşməni qaralamaq, alçaltmaq və cəmiyyətdə maraq oyandıraraq qarşı tərəfi məğlub etməkdir.

Bunun ən açıq nümunələrindən biri Körfəz müharibəsində qarşımıza çıxdı. Bəzi məşhur beynəlxalq media orqanları tərəfindən tez-tez istifadə edilən neftə bulaşmış qarabatdaq quşu dövrün simvoluna çevrilmişdi. Bu qarabatdaq quşu ilə Səddam neftlərinin dünyanı nə hala salması ilə bağlı uydurma xəbər ortaya atılmış və bu fotoşəkil Amerikanın qalib gələcəyi Körfəz müharibəsinə bir növ zəmin hazırlamışdı.

Qarabatdaq fotoşəklinin gerçək hekayəsi isə müharibədən sonra ortaya çıxdı. Həmin şəklin Fransa sahillərində neft yüklü tankerin batmasından sonra çəkildiyi məlum oldu. Qarabatdaq Fransa sahillərində tankerdən sızan neftə bulamışdı, Körfəz və ya Səddamla heç bir əlaqəsi yox idi.

Həmin təbliğatın başqa bir nümunəsi də İraq müharibəsinə səbəb olan dezinformasiyadır. 2016-cı ildə açıqlanan Kilkot hesabatı İraq müharibəsinə səbəb kimi göstərilən kimyəvi silahların İraqda heç vaxt olmadığını ortaya çıxardı. Həmin hücumlardan məsul olan Bleyerin üzrxahlığı 2 milyon günahsız insanın həyatını itirməsinin qarşısını ala bilmədi.

İraq kimi Liviya müharibəsi də "Yaxın Şərqin yeni dizaynı" layihəsinin bir hissəsi idi. Bu müharibənin də İraqda olduğu kimi tamamilə yalan və uydurma kəşfiyyata əsaslandığı və NATO-nun Liviyadakı müxalifləri silahlandırıb dəstəklədiyi İngiltərə parlamentinin hesabatı ilə təsdiqləndi. Ancaq bu hesabat ortaya çıxana qədər uydurma səbəblər əsasında İngiltərənin Kiprdəki Akrotiri və Dikelya hərbi bazalarından havaya qalxan İngiltərə təyyarələri Liviyada 15.000 mülki şəxsi bombaladı. İngiltərə hökuməti iş işdən keçdikdən sonra hadisənin real olmadığını etiraf etdi. Bu isə 15 min şəhid verilməsinə və heç vaxt sabitliyinə qovuşmayacaq bir Liviya meydana gəlməsinə səbəb oldu.

İranda Müsəddiq çevrilişi, Qəddafiyə qarşı çevriliş də müxtəlif boz təbliğat nümunələri ilə ön plana çıxmışdı. Əlbəttə, bu nümunələrin verilməsində məqsəd nə Səddam, nə də Qəddafi kimi diktatorları müdafiə etmək deyil. Boz təbliğatın demokratiyaya zidd və yalnız şiddət ehtiva edən qorxunc metodları və bunun mütəşəkkil şəkildə baş verdiyini nümayiş etdirməkdir.

Türkiyədə baş verən “15 İyul” dövlət çevrilişi cəhdi də FETÖ terror təşkilatını uydurma xəbərlərlə dəstəkləyən boz təbliğata məruz qalmışdı. Bəzi məşhur beynəlxalq media orqanlarında hələ çevriliş təşəbbüsü davam edərkən çevrilişin uğurlu olduğuna dair yalan xəbərlər çıxmağa başlamışdı. Tanınmış şəxslər prezident Ərdoğanın xarici ölkəyə qaçdığına dair məlumat yaymışdılar. Çevriliş cəhdi davam edərkən başda “New York Times”, “The Guardian”, “Time”, “CNN”, “BBC”, “Washington Post”, “The Times” və “Der Spiegel” kimi mətbu orqanlarda çevriliş təşəbbüsünü dəstəkləyən onlarla yayıma yer verilmişdi. Dövlət çevrilişi cəhdinin uğurlu olacağına əmin şəkildə verilən bu xəbərlər türk xalqının böyük reaksiyasına səbəb oldu.

Son dövrdə Türkiyənin Suriyada həyata keçirdiyi Afrin əməliyyatı çərçivəsində də dezinformasiya və boz təbliğat fəaliyyətləri diqqət çəkir. Xüsusilə sosial şəbəkələrdəki yalan xəbərlər “Gezi Parkı” hadisələrində rast gəlinən mənzərədir. Məşhur media orqanlarında Afrin əməliyyatı və Türkiyə əleyhinə çıxan propaqanda yazıları Türkiyənin haqlı hərbi əməliyyatının əleyhinə hazırlanan mütəşəkkil əməliyyatdır.

Bu gün olduğu kimi bundan sonra da bəzi təbəqələrin dezinformasiya üsulları ilə qarşı-qarşıya qalacağıq. Bundan sonra ümid edirik ki,bBunlar böyük müharibə və üsyanların səbəbi olmaz. Xüsusilə Yaxın Şərq xalqları yaşadıqlarından dərs çıxarar və bu cür tələlərə düşməzlər. Ancaq dezinformasiya planlarını pozmaq üçün də yollar var. Bunlardan birincisi yalan informasiyaların və baş verən hər cür propaqandanın dərhal ifşa edilməsi, xüsusilə buna məruz qalan dövlətin əli ilə bu işin aparılmasıdır. İkinci və ən vacib üsul isə xalqın qəlbini qazanmaq və milli şüurun formalaşdırılmasıdır.
 
Dezinformasiya milli şüuru qazanmış türk xalqında “Gəzi parkı” hadisələrində, “15 iyul” dövlət çevrilişi cəhdində, Afrin əməliyyatında da təsirli olmadı. Milli şüurun formalaşdığı millətlərdə dövlətə sədaqət güclüdür. Həmin dövlətlər hər hansı xarici müdaxilə ilə məhv olmaz. Buna görə xaricdən və ya hiyləgər agentlər vasitəsilə daxildən həyata keçirilən hücumlara qarşı mütləq hər bir ölkədə dövlət sisteminin güclü, millətdə milli və mənəvi bağlılığının möhkəm olması əsasdır.

Adnan Oktarın “The Pioneer”də yayımlanan məqaləsi:
http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/grey-propaganda-and-insidious-operations.html

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273942/boz-təbligat-və-gizli-əməliyyatlarhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273942/boz-təbligat-və-gizli-əməliyyatlarhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_grey_propaganda_and_insidious_operations2.jpgTue, 15 May 2018 21:06:39 +0300
Tarixin ən böyük insanlıq və sülh əleyhinə cinayəti:  "İraq işğalı"

15 il bundan əvvəl 20 mart 2003-cü ildə ABŞ və İngiltərənin rəhbərliyi altında çoxmillətli hərbi koalisiya İraqın işğalına başladı. Səbəb isə (guya) ölkədəki kütləvi qırğın silahları ilə əlaqədar idi. Bundan başqa, Səddam Hüseynin diktatura rejiminə son qoyub İraqda demokratiya və insan hüquqlarının bərpa edilməsi də işğalın əsas səbəbləri arasında göstərilirdi. Bu səbəbdən işğal "İraqı azad etmə əməliyyatı" da adlanır.

Hərbi əməliyyat ərəfəsində ABŞ prezidenti Corc Buş üçün 2001-2003-cü illər arasında Toni Blerin İraqa qarşı müharibə bəhanəsi olaraq istifadə etdiyi Gizli Kəşfiyyat Xidmətinin (“MI6”) saxta kəşfiyyat hesabatlarına əsaslanan sənəd hazırlandı. Bu sənədin hazırlanmasında məqsəd BMT və koalisiya ölkələrini İraqda kütləvi qırğın silahları olduğuna inandırmaq və işğala başlamaq idi.

ABŞ-ın həmin dövrdəki xarici işlər naziri Kolin Pauell 05 fevral 2003-cü ildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında Gizli Kəşfiyyat Xidmətinin (“MI6”) dezinformasiyası əsasında hazırlanan sənəddəki uydurmanı Şuraya bildirdi.
 
Prezident Buş da əməliyyatdan 2 gün əvvəl televiziyadakı çıxışında yanlış məlumatlardan ibarət olan həmin hesabata əsaslanaraq ABŞ xalqına belə deyirdi:

"Təhlükə aşkardır. Terrorçular İraqın köməyi ilə əldə etdikləri kimyəvi, bioloji və ya nüvə silahlarını bir gün istifadə edərək əməllərinə nail olacaqlar. Ölkəmizdə və digər ölkələrdəki minlərlə, yüz minlərlə günahsız insanı öldürəcəklər. Bunun qarşısını almaq üçün hər şeyi edəcəyik... Dəhşətli gün gəlmədən əvvəl hərəkətə keçərək bu təhlükə yox ediləcək...". 

"MI6"in təqdim etdiyi "dəlillərə" baxmayaraq, Təhlükəsizlik Şurası ortada kifayət qədər və etibarlı dəlil olmadığı üçün hərəkatı qəbul etmədi. İşğal Təhlükəsizlik Şurasının qərarı olmadan, beynəlxalq hüquqa zidd olaraq başladıldı.
 
Doqquz illik işğal müddətində İraqda heç bir kütləvi qırğın silahının izinə rast gəlinmədi. Belə ki, İngiltərə hökumətinin təyin etdiyi İraq Araşdırma Komissiyasının 7 il ərzində hazırlayıb 06 iyul 2016-cı ildə  nəşr etdirdiyi 12 cildlik İraq (Kilkot) hesabatı bu həqiqəti rəsmi şəkildə ortaya qoydu.

Şübhəsiz ki, Səddam tarixin gördüyü ən qəddar diktatorlardan biri idi və xalqına amansız zülm edirdi. Ancaq işğaldan sonra İraq xalqı Səddam dövründə olduğundan qat-qat böyük fəlakətlər yaşadı. Çox böyük zülm, işgəncə və haqsızlıqlara məruz qaldı. Dünyanın ən zəngin neft ehtiyatlarına malik dördüncü ölkəsi İraq dünyanın ən yoxsul və səfil cəmiyyəti halına gəldi. Qeyri-sabitlik, güvənsizlik, qorxu və terror bütün ölkəni bürüdü. Hakimiyyətdə korrupsiya, rüşvət, mənimsə, dövləti talama kimi sui-istifadələr inanılmaz həddə çatdı. İraq xalqının yüz milyardlarla dollarlıq sərvəti işğalçı qüvvələr və onların bəzi yerli həmkarlarının cibinə getdi.

ABŞ-da yaşayan iraqlı yazıçı Sinan Atoonun ötən ay "Nyu York Times" qəzetində nəşr olunan "15 il əvvəl Amerika ölkəmi məhv etdi" başlıqlı məqaləsində "İraqın Səddam idarəçiliyində olduğundan daha pis ola biləcəyini heç düşünməmişdim, amma ABŞ-ın əlindən gələn bu idi" deyilirdi.
 
İşğal nəticəsində həyatını itirənlərin sayını heç kim dəqiq hesablaya bilmir. Ən real proqnozlara görə, bu rəqəm 1 milyondan çoxdur. İngiltərənin "The Lancet" adlı tibb jurnalı təkcə 2006-cı ilin iyun ayına qədər zorakılıq nəticəsində ölən mülki vətəndaşların sayının 600 minə çatdığını bildirir.

İraqın işğalı ilə başlayan dağıntı və fəlakət prosesi zəncirvari olaraq bütün bölgəni əhatəyə aldı. Ərəbistan yarımadasından Afrikaya qədər müharibələr, üsyanlar, soyqırımlarla dolu alov və qan gölü meydana gəldi. Radikal terror görülməmiş həddə çatdı. İraqın işğalı üçün səbəb göstərilən əl-Qaidə işğaldan sonra bölgəyə tam olaraq hakim oldu. İşğal dövründə ortaya çıxan "qətliam maşını" İŞİD radikal terroru dünya miqyasında genişləndirdi. Şiə və sünnilər arasında məzhəb ayrı-seçkiliyi, süni münaqişə və düşmənçiliklər ortaya çıxdı, məzhəb və vətəndaş müharibələri qızışdırıldı."Böyük Yaxın Şərq" layihəsinin mühüm addımlarından biri olan İraqın işğalı ilə belə bir mühit arzu edilirdi.

Nəticə etibarilə, müharibə və hərbi işğal metodları ilə Yaxın Şərqdə sülh, demokratiya, əmin-amanlıq və təhlükəsizlik mühitinin təmin edilməyəcəyi, terrorizmin məhv edilməyəcəyi bir daha məlum oldu. Bu cür müdaxilələrin edildiyi Əfqanıstan, Liviya, Suriya, Yəmən və s. kimi ölkələrdə vəziyyət əvvəlkindən daha da pis oldu.

Zorakılıq siyasətinin zərəri işğalçı ölkələrə də əks olundu. Rəsmi məlumatlara görə, İraq işğalında ABŞ 4 mindən çox əsgərini itirdi, minlərlə əsgər yaralandı, minlərləsi isə ölkəsinə qayıtdıqda depressiyaya düşdü və intihara əl atdı. İraq və Əfqanıstanın işğalı ABŞ-a 6 trilyon dollara başa gəldi. Yaxın Şərqi nəhəng xarabalıq və kütləvi məzarlığa çevirməkdən başqa işə yaramadı. 

Mübarizənin terrorun ideologiyası ilə aparılmalı olduğunu bütün dünya gördü. 6 trilyon dollar insanların təhsili, maarifləndirilməsi, iqtisadi inkişafı üçün istifadə edilsə idi, bu gün tamam başqa bir dünyada yaşayardıq.

Şübhəsiz, bu fəlakətlərin səbəbi haqqında müsəlmanların da düşünməli olduqları məqamlar var. Müsəlman dünyasının böyük hissəsinə hakim olan və Qurana tamamilə zidd xurafatçı din anlayışı fəlakətə səbəb olan ən böyük amildir.

Müasirliyə qapalı, qadınları ikinci kateqoriya insan hesab edən, onların ən əsas hüquq və azadlıqlarını əlindən alan, keyfiyyət, incəsənət və estetikaya düşmən, elmi, texnologiyanı, inkişafı, tərəqqini rədd edən xurafatçı düşüncə radikalizmin də qidalandığı ən böyük mənbədir. 

Diqqət etsək, işğala məruz qalan ölkələr, adətən, xurafatın təsiri altında qalan, qadına dəyər verməyən, demokratiya və azadlıqların kök salmadığı ölkələr olur. Xurafatın təsiri altında olan ölkələr öz ayaqları üzərində dayana bilməyən görünüş sərgiləməklə yanaşı, gücsüz və istiqamətləndirilə bilən mənzərə ortaya qoyurlar. Dövlət sistemi heç bir şəkildə güclənmir. Halbuki terrorizm və işğalların hökm sürdüyü ölkələrdə dövlət sistemi və milli quruluş çox güclü olmalıdır. Bunu təmin etmək üçün İslam ölkələri bir-birinə dəstək olmalıdırlar. Xurafat sistemlərini ortadan qaldıran, əsl İslamı yaşayan və bu şəkildə həm dövlət, həm də milli baxımdan inkişaf edən quruluşu meydana gətirməlidirlər.

Ancaq bu düşüncə ilə mübarizənin yolu heç vaxt havadan bombalama, tanklar, tüfənglər deyil. Tanklarla qan gölünə dönən mühit Quran müsəlmanlığının öyrədilməsi və izah edilməsi ilə çox qısa müddətdə sülhə və əmin-amanlığa qovuşa bilər.
 
Ayrılmağı, münaqişəni, düşmənçiliyi təşviq edən xurafat yerinə sevgi, mərhəmət, qardaşlıq, demokratiya, söz azadlığı, birlik və bərabərliyi tövsiyə edən Qurana qayıtmaq İslam dünyasının ən təcili və ən əhəmiyyətli ehtiyacıdır. Quranın əmr etdiyi həmrəylik və yardımlaşma ilə hər düşüncədən və inancdan insana azadlıq verilməsi sayəsində ən çarəsiz görünən İslam ölkələri belə ən yüksək rifah, zənginlik, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik və xoşbəxtlik səviyyəsinə çata bilər.


Adnan Oktarın “New Straits Times”da (Malayziya) yayımlanan məqaləsi:
https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2018/04/355815/six-trillion-dollar-grave

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273496/tarixin-ən-boyuk-insanliq-vəhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273496/tarixin-ən-boyuk-insanliq-vəhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/new_straits_times_adnan_oktar_six_trillion_dollar_grave2.jpgThu, 03 May 2018 21:49:17 +0300
Özlərini təcrid olunmuş hiss edən afroamerikalılar

Hamımız dünyanın müxtəlif yerlərindəki insanların “Amerika xəyalı”nı, yaxud da Amerikaya köçüb daha yaxşı yaşamaqla bağlı arzularını eşitmişik. Dünyanın bir çox yerinə hakim olan bu anlayış Amerika cəmiyyətindəki yüksək maddi rifah və azadlıqlardan irəli gəlir.

Lakin son illərdə baş verənlər bu xəyalları aradan qaldırır. İrqçiliyə illər öncə son qoyulmalı olduğu halda, bu problemə görə hər il daha çox insan Amerikanı tərk edir. ABŞ illər ərzində çox fərqli formalarda təzahür etmiş, rəsmi irqçilik tarixi olan ölkədir. Uzun illər köləlik formasında təzahür edən irqçilik bir çoxlarına görə dövrümüzdə hələ də davam edir.
 
Ancaq müasir dünya ayağa qalxdıqda ABŞ irqçilik problemini məharətlə həll etməyi bacardı. Görünüşdə nəticələr çox müsbətdir və irqçilikdən zərər çəkənlərin dövrümüzdəki nəvələri babalarına nisbətən normal yaşayırlar. Lakin bu problem kökündən həll edilməmişdir. Keçmişdə olduğu qədər geniş yayılmasa da, dövrümüzdə fərqli formaya bürünmüşdür. Hazırda daha hiyləgər və pərdələnmiş formada davam edir. Hətta indiki irçqilik gənc afroamerikalıların  ölkəni tərk etmələrinə səbəb olacaq qədər güclüdür.
 
Gizli şəkildə davam edən bu problemə görə minlərlə gənc insan başqa yerlərdə özünə yeni həyat qurmaq həvəsindədir. Seneqal, Qana kimi müxtəlif Afrika ölkələrində gün keçdikcə daha çox afroamerikalı qrup formalaşır. ABŞ-dan gələn yeni afroamerikalılar ya müəllimlik edir, ya da öz işlərini qururlar. Amerikanı tərk edən bir çox insan rahatlıq və komfort təmin edən imkanlardan daha çox hörmət görməyin önəmli olduğunu vurğulayırlar.

İnkişaf və müasirliyin mərkəzi hesab edilən ABŞ-ın belə bir imic nümayiş etdirməsi qəribə olsa da, reallıqdır. Qanaya köçməzdən əvvəl Nyu-Yorkda rəqəmsal marketinqlə məşğul olan Məhəmməd əl-Mühacir [1] belə deyir: "Opra Uinfri (Oprah Winfrey) kimi mağazalara daxil olmasına icazə verilməyən və ya müəyyən bölgələrdə mənzil almasına icazə verilməyən Jay-Z kimi zəngin zəncilərin hekayələrini eşidirsiniz. Bu cür şeylər olur. Məşhur olmağınız da sizi ikinci kateqoriya vətəndaş olmaqdan xilas etmir. Mənim üçün ən böyük problem bu idi". Məhəmməd əl-Mühacir kimi bir çoxları nə qədər müvəffəqiyyət əldə etsələr də, ABŞ-da özlərini həmişə təcrid olunmuş hiss etdiklərini və yeni köçdükləri ölkələrdə ABŞ-dakı imkanlara malik olmasalar da, daha xoşbəxt olduqlarını qeyd edirlər. Əl-Mühacir həmçinin belə deyir: "Amerikada hər zaman özünüzü sübut etməyə çalışırsınız. Burada özümü kiməsə sübut etməyimə ehtiyac yoxdur. Universitetə getdim, çempionatda birinci yeri tutdum. Ona görə heç vaxt uğur əldə edə bilməyəcəyim yerdə olmaq istəmirəm".

Çox haqlıdır. "New York Times" [2] qəzetində çıxan bir xəbərə görə, zəncilərə tolerant yanaşmayan Corciya, Alabama və digər ştatlardan daha çox nifrət Nyu-Yorkda var. 2016-cı ildə törədilən 380 nifrət cinayəti ilə ölkədə ən yüksək göstəriciyə malikdir. Bu, çox narahatlıq vericidir. Çünki Nyu-York ölkənin ən qabaqcıl hesab edilən şəhərlərindən biridir.

“U.S. News & World Report”da [3] yayımlanan bir xəbərə görə, məktəbəqədər dövrdən ikinci sinfə qədər təhsil alan zənci uşaqların təhsil müəssisələrindən kənarlaşdırılmaları  ağdərili uşaqlara nisbətən 3 dəfə çoxdur. Universitet məzunu olan zəncilər isə iş tapmaq üçün ağdərililərdən iki qat daha çox səy göstərmək məcburiyyətindədirlər.

Bir araşdırmaya görə, zənci adı olduğu düşünülən adlara malik insanlar digər insanlara görə 50% daha çox iş üçün müraciət etmək məcburiyyətindədirlər.
 
İrqçilik baxımdan bir bölünmənin mövcudluğu reallıqdır. Ağdərililərin 73%-i ev sahibi olduqları halda, zəncilərin təkcə 43%-nin evi var. Ağdərililərlə (təxminən 91 min dollar) zəncilər (təxminən 7 min dollar) arasındakı uçurum təkcə son 25 ildə [4] üç qat artmışdır.

Zəncilərin nəqliyyatda polis tərəfindən axtarışa məruz qalma ehtimalı ağdərililərə nisbətən üç qat daha çoxdur. Bu nisbət həbs edilmə ehtimalında altı dəfəyə qədər yüksəlir. Əgər zəncisinizsə, prokurorların hər hansı bir əməlinizi cinayət kimi qəbul etməsi ehtimalı daha yüksəkdir. Andlı iclasçıların seçilmə prosesində yetərli keyfiyyətlərə malik zəncilər, adətən, qanunsuz şəkildə geri qaytarılırlar. Bu nisbət 80% kimi yüksək rəqəmdir.

Bütün bu narahatlıq verici hadisələri nəzərə aldıqda bir çox afroamerikalının özlərini başqa ölkələrdə daha xoşbəxt hiss edəcəklərini düşünməsi təəccüblü deyil. Bu cür ayrı-seçkilik təbii ki, bütün Amerika cəmiyyətinə aid deyil. Ancaq bu gözəl ölkədə belə çirkin və sevgidən uzaq məntiq heç olmamalıdır.
 
Məşhur zənci ulduzlardan ibarət yeni nəsil afroamerikalılar aradakı uçurumu getdikcə azaltmaq istiqamətində hərəkət edirlər. Lakin belə bir sual yaranır: Bu səy kifayət qədər dəstəklənirmi?

[1] https://www.aljazeera.com/indepth/features/african-americans-moving-africa-180116092736345.html
[2] https://www.nytimes.com/2017/07/08/opinion/sunday/racism-is-everywhere-so-why-not-move-south.html
[3] https://www.usnews.com/news/blogs/at-the-edge/2015/05/06/institutional-racism-is-our-way-of-life
[4] https://www.usnews.com/news/blogs/at-the-edge/2015/05/06/institutional-racism-is-our-way-of-life


Adnan Oktarın “WTX News”də (İngiltərə) yayımlanan məqaləsi:
https://wtxnews.com/2018/02/21/why-do-african-americans-still-feel-like-outsiders-in-the-usa/

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273495/ozlərini-təcrid-olunmus-hiss-edənhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273495/ozlərini-təcrid-olunmus-hiss-edənhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/wtx_news_adnan_oktar_why_do_African_Americans_still_feel_like_outsiders_in_the_USA_2.jpgThu, 03 May 2018 21:47:30 +0300
Hindistanda türk izi və hind mədəniyyəti irsiHindistan dünyada mədəniyyətinin zənginliyi və ortaya qoyduğu əsərlər baxımından qabaqcıl ölkələrindən biridir. Bu mədəniyyətin yaranmasında Hindistanın öz torpaqlarında yetişən insanların rolu böyükdür. Ancaq yarımadaya kənardan gələn müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub insanların da bu zənginliyin meydana çıxmasında az töhfələri olmamışdır. Bunlardan biri də türklərdir.

XI əsrin I yarısında türklər Hindistana maraq göstərməyə və bölgəyə axın etməyə başlamışlar. Hindistana ilk türk İslam yürüşü 1001-ci ildə olmuşdur. O dövrdə aralarında vahid iş birliyi olmayan hind racəları (knyazlıqları) bu hücumlara cavab verə bilməmiş və geri çəkilmişlər. Bir müddət sonra Şimali Hindistanda böyük Türk Sultanlığı qurulmuş və türklərin təsiri cənuba qədər yayılmışdır. Bu dövlətin qurulması Hindistan tarixi və mədəniyyətinə böyük təsir göstərmişdir. Bu təsir nəticəsində Dehli o dövrdə dünyanın mühüm ticarət və mədəniyyət mərkəzləri olan Bağdad, Qahirə və Konstantinopolla (İstanbul) rəqabət aparacaq səviyyəyə gəlmişdi. (1)

Bu dövrdən etibarən memarlıqdan ədəbiyyata, incəsənətdən mətbəx mədəniyyətinə qədər bütün mədəni sahələrdə türk-İslam mədəniyyətinin təsiri hiss edilməyə başlamışdır.
 
Bu gün bu təsirin bariz nümunələrini hələ də görmək mümkündür. Quruluş baxımından çox fərqli olmalarına baxmayaraq, əsrlərlə davam edən hind və türk mədəniyyətinin vəhdəti nəticəsində həmin dillərdə söz mübadilələri olmuşdur. Bəzi sözlər türk dilindən olduğu kimi, bəziləri isə hind dilinin tələffüzünə uyğunlaşdırılmışdır. Hind dilində istifadə edilən türk mənşəli bəzi sözlər aşağıdakılardır:

चाक़ू (caku) – çakı (cib bıçağı), बुक चा (bukca) – boxça, चक़मक़ (cakmak) – çakmak (alışqan), सनदकु  (sanduk) – sanduka / sandıq, तंदरु (tandur) – tandır (təndir), क़वुरमा (kavurma) – kavurdak (qovurma), बुज़ा (buza) – boza, पुलाव (pulau) – pilav (plov), शोरबा (sorba) – çorba (şorba), आग़ा  (aga) – ağa, दादा (dada) – dede (baba), ख़ातुन (hatun) – kadın, hatun (xatun), ज ज ुर#ब (jurrab) – corap (corab), तमनचा (tamanca) – tabanca (tapança), तोप (top) – top.


Hindistanda türk izlərinin ən bariz nümunəsi isə memarlıq əsərləridir. Bu sahədəki nümunələr olduqca çoxdur. Bunlardan biri Dehli Sultanlığının ilk sultanı Qütbəddin Aybək tərəfindən tikdirilmiş Qütb İslam məscididir. Bu məscidlə Hindistandakı hind İslam memarlıq sənətinin əsası qoyulmuşdur. (2) Qütbəddin Aybəkin tikdirdiyi Dehlidəki məşhur "Qütb Minar" minarəsi Məmlük üslubunda qırmızı daşlardan tikilmış, hündürlüyü 72,6 metrdir. Bu minarə o qədər gözəldir ki, Türkiyənin tanınmış jurnalistlərindən biri "Qütb Minarı görən ateist ya iman gətirər, ya da insanın imanı, qətiyyəti, istedadı, ağlı və bütün digər gözəl xüsusiyyətləri qarşısında pərəstişlə əyilməkdən başqa əlindən bir şey gəlməz" deyir. (3)


Qütb Minardan sonra Babürlər dövründə Hindistanın bir çox yerində qalalar, saraylar, qəbirlər, anbarlar, hamamlar, hovuzlar, məscidlər, hətta şəhərlər inşa edilmişdir. Xüsusilə, Əkbər Şahın hökmdarlığı zamanı İran üslubu ilə hind və buddist memarlıq üslubu birləşdirilmiş, nəticədə misli görünməmiş yeni memarlıq üslubu meydana çıxmışdır. Dehlidəki Humayun Qəbiristanlığı, Əkbər Şahın özünə paytaxt etdiyi Fəthpur-Sikri Qalası və Əkbər şahın Aqradakı qəbiristanlığı bu üslubun qabaqcıl nümunələrindən bəziləridir. Həmçinin bənzərsiz gözəlliyi ilə Tac Mahal...


Bütün bu əsərləri qorumaq vəzifəsi Hindistan dövlətinə aid görünsə də, şəxsi təşəbbüslərin əhəmiyyətini göstərən nümunələr də mövcuddur. Bu nümunələrdən biri Heydərabadın keçmiş məliyinin arvadı Əsra Birgendir. Osmanlı xanədanına mənsub ailənin qızı olaraq dünyaya gələn və Heydərabad məliyi Bərəkət şahın ilk həyat yoldaşı olan şahzadə Əsra Birgən Çov Mahal Sarayını (Chowmahalla Palace) əvvəlki ehtişamlı vəziyyətinə çevirməyə nail olmuşdur. (4)


Bu bərpa işlərində memarlar, tekstil mütəxəssisləri, konservatorlar, tarixçilər kimi müxtəlif sahələrdən olan bir çox insanın əməyi olmuşdur. Tarixi əşyaların, kostyumların və sənədlərin toplandığı muzeyə çevrilən saray YUNESKO tərəfindən mükafata layiq görülmüşdür. (5)
İstər türklərə, istəsə də, başqa mədəniyyətlərə aid Hindistandakı bütün əsərləri mədəni irs kimi qəbul etmək və bunlara sahib çıxmaq lazımdır. Bu səbəbdən Hindistandakı keçmiş sivilizasiyaların, bəşəriyyət tarixi üçün əhəmiyyəti olan bir çox nailiyyətlərin, tarixi hadisələrə şahidlik edən əsərlərin, yəni "tarix"in yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün bərpası və qorunması çox vacibdir.
 
Hindistan yarımadasındakı türk irsi bu gün Hindistanın öz əmlakıdır. Bunların qorunması Türkiyə və Hindistan arasında əlaqələri və dostluğu gücləndirəcək önəmli faktor olaraq görülməlidir. Türkiyə də bunun üçün lazımi dəstəyi Hind hökumətinə verməlidir.

Bir ölkənin incəsənət və mədəni irsinin meydana gəlməsi üçün bir neçə əsr tələb olunur. Lakin bu irsin itməsi bəzən bir neçə gün, bəzən daha da qısa müddətdə baş verir. İstər hind, istər türk olsun bütün millətlər öz ərazilərindəki tarixi əsərlərə sahib çıxmalı, bunları bəşəriyyətin ortaq mirası olaraq görməlidirlər. Bu ümumi irs dünyanın harasında olursa olsun, etnik və dini münaqişələrə, sui-istifadələrə, laqeydliyə və zamanın məhvinə qarşı maksimum dərəcədə qorunmalıdır. Bu sayədə müxtəlif millətlərin bir-birinə olan marağı artacaq və dünyada sülh daha da yayılacaq.


İstinadlar:
(1) Rabinovic İ.S., Sorok Vekov İndiiskii Literaturi, Moskova 1969, s. 79.
(2) Francis Robinson, The Mughal Emperors and the Islamic Dynasties of India, Iran and Central Asia, s.77
(3) http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20070588
(4) https://www.youtube.com/watch?v=94Dh2k4gbII
(5) http://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/UNESCO-award-for-Chowmahalla-palace/article15925924.ece


Adnan Oktarın “The Pioneer”də (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:
http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/turkish-traces-in-india.html

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273308/hindistanda-turk-izi-və-hindhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/273308/hindistanda-turk-izi-və-hindTue, 24 Apr 2018 22:19:10 +0300
Cinayətləri azaltmağın yolu həbsxanaları çoxaltmaq deyil

Hər gün qadınlara qarşı törədilən cinayətlər, uşaq təcavüzləri, dələduzlar, mütəşəkkil cinayətkarlar, amansızca cinayət törədən insanların xəbərlərinə rast gəlirik. Cinayətlərin sayının getdikcə artdığı bir dünyada insanın ağlına ilk gələn cinayətlərin qarşısının alınması üçün həbsxanaların vacibliyi və əhəmiyyəti olur. Artan cinayətlər müqabilində "cinayətkarların həbs ediləcəyi" və orada cəzalarını çəkəcəkləri bizi təsəlli edir.

Həbsxanaların cinayətkarları cəmiyyətdən uzaqlaşdırıb daha çox cinayət törətmələrinin qarşısını almaq kimi bir funksiyası olsa da, tək xüsusiyyətləri təbii ki, bu deyil. Həbsxanalar, eyni zamanda islahetmə mərkəzi və təsirinə də malik olmalıdırlar. Xüsusilə, dünyada törədilən cinayətlərin və həbsxanalardakı məhkumların sayı nəzərə alındıqda bu insanların buradan islah olunmuş  şəkildə çıxmaları və beləliklə, cəmiyyətə  zərərsiz və fayda verən, sağlam, iş gücü baxımından kömək edən, ağıllı və stabil  insan olmaları əhəmiyyətlidir.

Bəs həbsxanalar bu məqsədə xidmət edə bilirlərmi? Təəssüf ki, bu sualın cavabı "xeyr"dir. Statistik göstəricilər həbsxanaların cinayətlərin qarşısını almaq funksiyalarını getdikcə itirdiyinin bariz göstəricisidir. Dünyanın bir çox ölkələrində törədilən cinayətlərin sayı hər il getdikcə artır, həbsxanalar isə məhkumların cinayət törətmədə daha da ixtisaslaşdığı, cinayətkar birliklərin idarə olunduğu yerlərə çevrilir. ABŞ-da 2005-ci ildə azad edilən məhkumların 43%-i iki il sonra, 77%-i isə beş il sonra yenidən həbsxanaya düşmüşdür. (5)

Cəzaçəkmə müəssisələrinin funksiyası təkcə məhkumları cəzalandırmaq deyil. Həbsxanalar bir tərəfdən cinayətkarların yenidən cinayət törətməsinin, digər tərəfdən də cinayətkarı islah edərək yenidən cinayət törətməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə qurulurlar. Bu iki əsas funksiyanın yerinə yetirilməsi üçün hər bir həbsxana konkret standartlara cavab verməlidir. Lakin mövcud şərtlər nəzərə alındıqda bu gün bir çox həbsxananın bu funksiyanı yerinə yetirməkdən çox uzaq olduğu görünür.

Həbsxanalarının funksiyalarını itirməsinə yol açan ən mühüm səbəblərdən biri cinayətlərin artmasıdır. Cinayətlər artdıqca, təbii ki, məhkum sayı da getdikcə artır.
 
Məsələn, 1990-cı illərdə Böyük Britaniya həbsxanalarında 40 min məhkum olduğu halda, bu gün bu rəqəm 86 minə yaxınlaşıb. Bu hal yeni cəzaçəkmə yerlərinin açılmasını zəruri etsə də, yüksək maliyyə xərclərinə görə ölkələr bunu etmir və nəticədə həbsxanalarda böyük sıxlıqlar olur.

Məsələn, Böyük Britanıyanın Suonsi şəhərində 268 yerlik həbsxanada 469 məhkum qalır. Lids şəhərindəki həbsxanada sıxlıq daha da çoxdur. Burada 669 nəfərlik yerdə 1.128 nəfər cəza çəkir. Sıxlıqlar yeni problemlərə səbəb olur. Məhkum sayının artımına mütənasib olaraq xərclər artsa da, həbsxanalara ayrılan vəsaitlər kifayət qədər artırılmır.
 
Bu zaman tətbiq edilən müxtəlif qənaət vasitələrindən birincisi işçilərin sayını azaltmaq olur. Araşdırmalar göstərir ki, Böyük Britaniyadakı həbsxanalarda işçilərin sayı normadan 40% azdır. İşçilərin sayı azaldığına görə məhkumlar əmək, təhsil, idman və səhiyyə kimi xidmətlərdən məhrum olurlar. (1)
Analoji hal ABŞ-da da mövcuddur. ABŞ-ın əhalisi dünya əhalisinin iyirmidə biri olduğu halda, buradakı məhkum sayı dünyadakı məhkum sayının dörddə birinə bərabərdir. Bu ölkədə 2,3 milyondan çox insan həbsxanalarda cəza çəkir. Həbsxanaların cinayətlərin qarşısını alma xüsusiyyətini itirdiyinə dair başqa bir göstərici isə həbsxanalarda törədilən cinayət sayındakı artımdır.

2017-ci ildə İngiltərədə məhkumlar arasında özünə zərər yetirmə nisbəti 17%-dir. Hər 10 məhkumdan biri özünə zərər yetirən davranışlar edib. Məhkumlar arasında zorakılıq da çox yayılıb. İngiltərədə məhkumların həm bir-birinə, həm də işçilərə qarşı zorakılıq etdikləri müşahidə olunmuşdur. Ötən il hər 1000 məhkum arasında 84 zorakılıq hadisəsi əvvəlki illə müqayisədə 32% artmışdır. Həbsxanalardakı zorakılıq hadisələrinin qarşısını “NTRG”, “Tornado Timu” kimi xüsusi ekspert qrupları vasitəsilə almağa çalışırlar. (3)

Zorakılığın artması həbsxanalarda qruplaşmaları və üsyanları qızışdırır və nəticədə çoxsaylı ölüm hadisələri baş verir. Braziliyanın Amazonas ştatında rəqib narkotik qruplaşmaları arasında başlayan qanlı hesablaşma üsyana çevrilmiş və nəticədə 56 nəfər ölmüşdür. Bunlardan altısı başı kəsilərək öldürülmüşdür. (4)
 
Bu vəziyyət qarşısında ölkələr daha çox həbsxana açaraq, daha çox həbsxana məmuru təyin edərək, küçələrdəki polis sayını artıraraq cinayətlərin qarşısını almağa çalışırlar. Lakin bunlar da yetərli olmur, cinayətlərin sayı sürətlə artmağa davam edir.

Bunun üçün həbsxanalarının sayını artırmaq yox, cinayətlərin qarşısını alan profilaktik tədbirlər görmək lazımdır. Tədbirlərin bəziləri bunlardır:

Həbs əvəzinə müxtəlif növdə cəzaların tətbiq edilməsi vacibdir. Bu cəzalar həbs cəzası ilə birlikdə və ya həbsdən sonra da tətbiq oluna bilər. Zorlama, seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri etmə, istismar və heyvanlara işgəncə kimi cinayətləri törədənlər ictimaiyyətə açıq yerlərdə daima tanıdılaraq ifşa edilə bilərlər.

Digər görüləcək tədbir isə ilk dəfə cinayət törədənlərin təcrübəli cinayətkarlarla eyni həbsxanalarda cəza çəkməsinin qarşısını almaqdır.

Bundan başqa, qan davası, namus cinayəti kimi adət-ənənə mənşəli cinayətkarlığa qarşı bunların yanlışlığının izah edildiyi ictimai kampaniyalar keçirilə bilər.

Digər bir tədbir isə polislərin texniki imkanlarını inkişaf etdirərək cinayətkarları tutma sayını artırmaqdır. Çünki insanlar tutulacaqlarından əmin olsalar, cinayət törətməkdən daha çox çəkinərlər.

Həbs cəzası yeganə cəza forması olmamalıdır. Cəzalandırmanın bu forması bəzi cinayətkarları cinayətkar xarakterlərini daha da möhkəmləndirməyə səbəb olur. Bu səbəbdən həbsxanalardan azad olan bəzi insanlar tez-tez yenidən cinayət törədirlər.

Ən kiçik cinayətin belə həbs cəzası ilə cəzalandırılmasından çəkinmək lazımdır. Üç ildən az cəza nəzərdə tutan cinayətlər təkrar törədildiyi zaman ağır cəzaların verilməsi cinayətin təkrar törədilməsinin qarşısını alar.

Cinayətkarlıqla mübarizədə təkcə cəzaların artırılması yetərli həll yolu deyil. Cinayətkarlığın tamamilə aradan qaldırılması hədəfə alınmalıdır. Bunun üçün cəmiyyət içində təhlükəli olan ideya və fikirləri ortadan qaldıracaq maarifləndirmə sisteminin mənimsənilməsi vacib şərtdir. İnsanlarda milli şüur, sevgi və sədaqəti inkişaf etdirəcək elmi-mənəvi proqramla cəmiyyətləri nifrətdən sevgiyə çevirmək mümkündür. Mətbuat və mediadan istifadə etməklə cəmiyyətin təfəkkürü asanlıqla dəyişdirilə bilər. İnsanları cinayətə yönəldən yoxsulluq, işsizlik kimi məsələlərin də ədalətli yolla həll edilməsi bu məsələdə kömək olacaqdır. Unudulmamalıdır ki, insanı cinayət törətməyə yönəldən məhz nifrət problemidir. İstər hökumətlər, istərsə də cəmiyyətlər ilk planda nifrət hissini ortadan qaldıracaq proqram müəyyən etmədiyi müddətcə texniki tənzimləmələrin bu məsələni həll etməsi mümkün deyil.

İstinadlar:
Andrew Neilson, Our prison system is at breaking point – that's why we need to put fewer people in jail, The Independent 18 Temmuz 2017, http://www.independent.co.uk/Voices/prison-crisis-inspector-report-violence-drugs-suicide-howard-league-penal-reform-a7847781.html
Evan Valetta, 10 staggering statistics about the US prison system, SBS 19 Aralık 2017, https://www.sbs.com.au/guide/article/2017/12/06/10-staggering-statistics-about-us-prison-system
FullFact, The state of prisons in England and Wales, 2 Ağustos 2017, https://fullfact.org/crime/state-prisons-england-and-wales/
The Guardian, Dozens killed in gang violence at Brazilian jail, 2 Ocak 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jan/02/dozens-killed-in-gang-violence-at-brazilian-jail-manaus
Evan Valetta, 10 staggering statistics about the US prison system, SBS 19 Aralık 2017, https://www.sbs.com.au/guide/article/2017/12/06/10-staggering-statistics-about-us-prison-system


Adnan Oktarın “Kashmir Reader”da (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:
https://kashmirreader.com/2018/03/18/increasing-the-number-of-prisons-wont-solve-the-crime-problem/

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272962/cinayətləri-azaltmagin-yolu-həbsxanalari-coxaltmaqhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272962/cinayətləri-azaltmagin-yolu-həbsxanalari-coxaltmaqhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/kashmir_reader_adnan_oktar_increasing_the_number_of_prisons_wont_solve_the_crime_problem2.jpgSun, 15 Apr 2018 21:21:01 +0300
Silahlı hücumların qarşısını almaq üçün daimi həll yolu mənəvi dəyərlərin gücləndirilməsidir

Floridada məktəbdə baş verən kütləvi qətliamdan sonra bütün dünyanın gözü yenidən eyni problemə çevrildi. Problemin səbəbi nədir? Silah satışı ilə bağlı ciddi qaydaların olmaması, qatillərin ruhi xəstə olması, yoxsa cəzalarda və ya polis kəşfiyyatında bəzi boşluqlarmı? Oxşar hadisələrin tez-tez baş verməsi əsl səbəbin daha dərinlərdə olduğunu göstərir. Nifrət mədəniyyəti və medianın zorakılığı daim təşviq etməsi isə məsələnin başqa tərəfidir.

Bu cür qəddarlığı ortaya çıxaran bir çox amil mövcuddur və bu amillər üzərindən təhlillər aparılması məsələnin həlli üçün üsul meydana gətirə bilər. Təəssüf ki, çox vaxt vacib bir problem gözardı edilir: həll olunmamış qəzəb problemi. Bu narahatedici hal bir çox yerdə qarşımıza çıxır. Dinc küçə yürüşləri kimi başlayan etirazların birdən-birə zorakılıq hadisələrinə çevrilməsində, məktəblərdə və ya supermarketlərdə kassada növbə gözləyərkən birinin "tərs baxdı" - deyə dava çıxarmasında... Bu qarşısı alınmayan qəzəbi doğuran səbəb nədir? Bir insanı zorakılığa sövq edən əsas amil nədir?

Bu cür hücumları törədənlər gözəl əxlaqı, sevgi və mərhəməti yaşamayan qəddar insanlardır. Onlar dünyanı "zorakılıq və vəhşiliklə həyatda qalmağın mümkün olduğu qanlı meydan" hesab edirlər. Bu gəncləri azğın qatilə çevirən ideologiya insanlardan gözəl əxlaq və həyata dair hər cür sevinci alan materializmdir. Materialist fəlsəfə insanlara eqoist və tamahkar olduqlarını təlqin edir, başqalarının zərərinə olacaq şəkildə ilk növbədə öz mənfəətlərini güdmələrini öyrədir. Bununla da ruhları sevgi, mərhəmət, bağışlama və incə düşüncəlilik kimi bütün gözəl əxlaq xüsusiyyətlərindən uzaqlaşır. Fasiləsiz mübarizə və münaqişənin hökm sürdüyü dünyada özlərindən başqa etibar edəcəkləri heç kimin olmadığına inandırılır, "özlərinin əleyhinə olan dünya" prinsipi mənimsədilir. Bir insan bu təlqinlər əsasında böyüdükdə və daha da acıncaqlısı bunlara inanmağa başladıqda belə bir düşüncə tərzi necə qəzəbə və qəddarlığa çevrilməsin?

İllərlə davam edən materialist təlqin nəticəsində dünyanın zorakılıqla üzləşməsi heç də təəccüblü deyil. Dünyanın harasında olursa olsun, hər kəs mənasız qəzəb hissinin pəncəsinə düşmüşdür. Kiçik müdaxilə ilə minlərlə insanı düşmənçilik duyğularına sövq edib üsyan qaldırmaq çox asandır.
 
Məlum olduğu kimi, 2011-ci ildə İngiltərədə baş verən üsyanlarda London, o cümlədən, İngiltərənin müxtəlif şəhərlərində minlərlə insan genişmiqyaslı yanğın və qarət hadisələrinə şahid olmuşdu. Həmin üsyanda beş nəfər ölmüşdü. Sülhyönümlü başlayan Ərəb Baharı etirazları da böyüyərək şiddətli vətəndaş müharibəsinə çevrilmişdi. Terrorizm də, əslində, qəzəbin dolayı yolla nəticəsidir. Şiddət hadisələrini araşdıran bir nevroloqa görə, dünyada zorakılığın başlıca səbəbi qəzəbdir. Bu, dərhal fərqinə varılaraq həll edilməli olan bir məsələdir.

Son zamanlar, xüsusilə, Florida məktəb qətliamından sonra bir qrup insan bu cür vəhşilik hadisələrini psixoloji problemlərlə əlaqələndirməyə başladılar. Lakin psixologiyası pozulmuş insanların bu cür vəhşilik hadisələri törətdiyinə çox nadir rast gəlinir. Hətta çox vaxt bu insanlar zorakılıq hadisələrində cinayətkar olmaqdan çox zərərçəkmiş olurlar. Federal Narkotik Asılılığı və Əqli Sağlamlıq Xidmətləri İdarəsinin ekspertlərinə görə, "Psixi problemləri olan insanların səbəb olduğu zorakılıq hadisələri o qədər azdır ki, onların hamısı sağalsalar belə, zorakılıq cinayətləri hələ də 95% qalacaq". Ona görə bu cür xəstəlikləri aradan qaldırmaq problemi həll etməyəcək. Problemi daha da intensiv hala gətirən başqa bir səbəb isə ABŞ-da vətəndaşlara silah satılması ilə bağlı qaydaların asan olmasıdır. Lakin bu da problemi həll etməz. Çünki silah satışını məhdudlaşdıran yeni qanunlar qəbul edilsə belə, qatillərin silah tapması çətin olmayacaq. 

İstehsal olunan mərmi sayını azaltmaq və ya izdihamlı yerlərdə mülki geyimli polislərin olması kimi qısamüddətli və operativ həll yolları mövcuddur. 24 saat müşahidə aparan texniki vasitələr başqalarını təhdid edən və zorakılıq cinayəti törədə biləcək insanları müəyyənləşdirib müdaxilə etmək baxımından faydalı ola bilər. Bu tədbirlər görülsə də, problemi kökündən həll edə bilməz. Çünki bir insan zorakılığa əl atmağa qərar versə, silaha belə ehtiyacı olmaz. Önəmli olan cinayətə meyilli insanlarda qəzəbin qarşısını almaqdır.
 
Bu səbəbdən qısamüddətli həll yollarını tətbiq etdikdən sonra daha mühüm tədbirlərə üstünlük verilsə, uzunmüddətli nəticələr almaq mümkün olar. Zorakılığın davamlı təriflənməsi materialist təfəkkürlə birləşdikdə ilahi dinlərin insanlara qazandırdığı sevgi və şəfqət hissləri məhv olmağa başlayır. Buna görə sevgi mədəniyyətini formalaşdıraraq dünyamıza mənəvi dəyərləri yenidən qazandırmaq çox mühümdür. Buna nail olmaq üçün xristianlar və yəhudilər daha dindar olmağa çalışmalı, müsəlmanlar da Qurana daha etinalı yanaşmalıdırlar.
 
Allah haqq dinlər vasitəsilə bütün insanları sevgi, mərhəmət, dürüstlük, fədakarlıq və və bağışlamaq yoluna yönəldir, insanları sülhə və dostluğa çağırır. Bu səbəbdən xristian, müsəlman və yəhudilər Müqəddəs Kitablardakı hikmətli sözləri həyatlarına tətbiq etməlidirlər.

Dövlətlər texniki tədbirlərdən əlavə xalqlarını din əxlaqı ilə tərbiyə etməyə çalışmalıdırlar. Bu işdə qeyri-hökumət təşkilatları mühüm rol oynaya bilər. İnsanlar ancaq nifrət və intiqam hissləri ilə hərəkət etməyin qarşısını alaraq həyatlarını mənasız edən materializmin yanlış təsirlərindən xilas ola bilərlər. 
 
Dinin insanlara qazandırdığı gözəl əxlaqın yenidən qəlblərdə canlanması insanları qəzəbdən xilas edə bilər. Unudulmamalıdır ki, nifrət mədəniyyətində qalib yoxdur. Mənəviyyata etinasızlıq edilməsinin nə qədər acı bəhrələr verdiyinə ötən əsrdə çox şahid olduq. Dünyamız ancaq və ancaq mənəviyyatın canlandırılması ilə daha təhlükəsiz bir yer olacaq. 

Adnan Oktarın “Kashmir Reader”da (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:


https://kashmirreader.com/2018/03/02/religious-sensibility-and-spirituality-are-the-meaningful-solution-to-gun-violence/
 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272961/silahli-hucumlarin-qarsisini-almaq-ucunhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272961/silahli-hucumlarin-qarsisini-almaq-ucunhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/kashmir_reader_adnan_oktar_religious_sensibility_and_spirituality_are_the_meaningful_solution_to_gun_violence2.jpgSun, 15 Apr 2018 20:46:23 +0300
Dünya uşaqlar üçün niyə daha təhlükəli oldu?

Dünyanın harasında olursa olsun, uşaqların məruz qaldığı çətinliklər günbəgün artır. Məsələn, münaqişələrlə keçirdiyimiz 2017-ci ildə ən çox əziyyəti yenə uşaqlar çəkdi. Hətta bu hal təkcə Suriya və ya Yəmən kimi münaqişə bölgəsi olan ölkələrlə məhdudlaşmadı. Bir çox ölkədə çox sayda uşaq istismarı baş verir. Mərkəzi Afrika Respublikası, Ukrayna və ya Cənubi Sudanı nə qədər insan xatırlayır? Bu və digər bir çox ölkə uşaqların münaqişə cəbhəsinə sürükləndiyi yerlər halına gəldi.

YUNİCEF-in Fövqəladə Hallar üzrə direktoru Manuel Fonten (Manuel Fontaine) "Uşaqlar evlərində, məktəblərdə və oyun sahələrində təcavüzə və zorakılığa məruz qalırlar. Bu hücumlar davam etdiyi müddətcə biz bunlara laqeyd qala bilmərik. Bu insanlıqdan kənar vəziyyət vərdiş halına gəlməməlidir"- deyə bildirir.

Lakin bu vəhşilik mənzərəsi dünyada bir çox insan üçün adiləşib. Yəməndə 1000 gün davam edən qarşıdurmalar zamanı ən az 5000 uşaq həyatını itirdi və ya yaralandı. Hazırda 11 milyon uşaq humanitar yardım gözləyir. 385 min uşaq müalicə almasa, qida çatışmazlığından ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalacaq. Bu mənzərə tarixin ən ağır virus xəstəliyi kimi tanınan vəbanın ortaya çıxması ilə daha da acınacaqlı hala çevrildi. YUNİCEF-ə görə, xəstəlik orta hesabla hər 35 saniyədə bir uşağa yoluxur. Eyni təşkilatın yaydığı başqa bir hesabatda 2 milyon yəmənli uşağın məktəbə getmədiyi, 3 milyon uşağın isə müharibə vaxtı doğulduğu göstərilir.

Suriyada illərdir davam edən zorakılığa görə 3 milyon uşaq digər ölkələrə sığınmaq üçün ölkələrini tərk etmək məcburiyyətində qaldı.  Minlərlə uşaq köç edərkən həyatını itirdi, Avropa və digər yerlərdə insan alverçilərinin qurbanı oldu. Canlı qalxan kimi istifadə olunmayan, yaxud snayperlərə hədəf olmayan uşaqlar istisna olmaqla, təxminən 6 milyon uşaq humanitar yardıma möhtacdır. Əfqanıstan, Şərqi Ukrayna, Mərkəzi Afrika Respublikası, Konqo Demokratik Respublikası, Cənubi Sudan, Somali və Myanma kimi bir çox ölkədə də uşaqlar eyni zülmlə qarşı-qarşıyadırlar.

Dünya XXI əsrdə uşaqlarımız üçün daha etibarlı yer olmalı və iki dünya müharibəsi kimi dəhşətli günlərin baş verdiyi XX əsrə oxşamamalıdır. Uşaqların Suriyada snayperlərlə hədəfə alınmasını, Mərkəzi Afrika Respublikasında kəsilərək öldürülməsini, yaxud da Myanmada diri-diri yandırılmasını heç bir vicdan qəbul etməz.
 
Qəbul edilməsi mümkün olmayan, düşüncəsi belə tükləri ürpərdən bu hadisələr çox təəssüf ki, baş verir və ən məsum, qorunmağa ən çox möhtac, cəmiyyətin ən dəyərli üzvləri bu cür vəhşiliyə məruz qalır. Liderlər tədbir görməli və bu zülmə dərhal son qoymalıdırlar. Unutmamalıyıq ki, tədbir görmədən keçirdiyimiz hər saniyə dünyada uşaqlar zərər görür və ya öldürülür.


Adnan Oktarın “Hindustan Times” (Hindistan), “Afghanistan Times” (Əfqanıstan) və “MENA FN”də (İordaniya) yayımlanan məqaləsi:


https://www.hindustantimes.com/analysis/why-the-world-has-become-a-more-dangerous-place-for-children/story-BzTqseq5b1xcDLJ0XRuXIN.html
http://afghanistantimes.af/atrocities-committed-children/
http://menafn.com/1096696951/Atrocities-committed-against-children?src=RSS


 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272960/dunya-usaqlar-ucun-niyə-dahahttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272960/dunya-usaqlar-ucun-niyə-dahahttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/hindustan_times_adnan_oktar_why_the_world_has_become_a_more_dangerous_place_for_children2.jpgSun, 15 Apr 2018 20:44:42 +0300
Nifrət cinayətlərinin artması azadlıqları təhdid edir

“Nifrət” sözü lüğətlərdə başqasının pisliyini, bədbəxtliyini istəmək və bəzən də iyrəndirməklə eyni mənada istifadə edilir. Bir çox əsərlərdə nifrət ifadələri "nifrət çıxışları", nifrət motivi ilə törədilən cinayətlər isə "nifrət cinayətləri" kimi xarakterizə olunur. Bu cinayətlər Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) tərəfindən də müəyyən edildiyi kimi, bir nəfərə və ya hər hansı bir qrupa qarşı dil, din, irq, cinsiyyət, etnik mənşə, fiziki və ya əqli zəiflik kimi ön mühakimə meydana gətirə bilən səbəblərdən törədilir. [1]

Adətən zorakılıqla ifadə olunan nifrət cinayətləri təcavüz, hədələmə, məktəb və ya iş yerlərində zorakılıq formalarında təzahür edir. Bununla yanaşı, hüquq mühafizə orqanları hədə və təhqir məzmunlu buklet və plakatlardan istifadə edilməsini də nifrət cinayətləri çərçivəsində qiymətləndirir.

Nifrət cinayətini digər cinayətlərdən fərqləndirən cəhət odur ki, cinayətin hədəfi fərdin şəxsiyyətidir. Nifrət cinayəti baş verərkən təkcə şəxslərə və ya cəmiyyətlərə deyil, məscid, kilsə kimi ibadət yerlərinə və ya azlıqlara məxsus mülklərə da ziyan vurulur. Belə hallarda cinayət əksər hallarda məhvetmə, yandırma, bombalama və ya talama şəklində baş verir. Əmlaka hücumlar alçaltma, təhqir və təhdid məzmunlu mesajlar yazma formasında baş verir. Bu hücumlardan ən çox əziyyət çəkənlərin müsəlman və zəncilər olduğu müəyyən edilmişdir. Bu qruplara edilən hücumların hər gün daha da artdığı müşahidə edilir.

Qanunlarda nifrət çıxışları və nifrət cinayətlərinin anlayışı verilsə də, bu, hüququn ən mübahisəli sahələrindən birini təşkil edir.
 
Birinci problem nifrət çıxışlarının söz azadlığı çərçivəsində qəbul edilib-edilməməsi ilə bağlıdır. Demokratiya və insan hüquqlarının tələbi olaraq ən əsas hüquqlardan olan söz azadlığı insanın başqalarına müraciət etmək azadlığıdır.

Bununla yanaşı, demokratik bir çox ölkə söz azadlığını məhdudlaşdıraraq nifrət çağırışlarını qadağan edib. Çünki müasir dövlətlər bir tərəfdən fikirlərin müstəqil şəkildə ifadə edilməsini təşviq edir, digər tərəfdən cəmiyyətin hər təbəqəsini qorumağa çalışır. Nifrət çağırışlarının qadağan olunmasının siyasi və hüquqi səbəbi demokratik cəmiyyətdə müdafiəsiz insanlara müəyyən dərəcədə təminat verməkdir. [2]
 
Dövlətlər azadlıqları təmin etmək və insanları qorumaq məsələsində tarazlığı qorumalıdırlar. Bunun üçün dövlətlər fərdləri elə şüurda və əxlaqda yetişdirməlidirlər ki, müstəqil olduqlarında nifrət çağırışları etməsinlər.

Digər bir problem isə odur ki, cinayətin nifrət motivi ilə edildiyini müəyyən etmək çox çətindir. 2015-ci ilin fevral ayında ABŞ-ın Çapel-Hill şəhərində üç müsəlman gəncin dayanacaq yeri ilə bağlı mübahisə etməsindən sonra qonşuları tərəfindən öldürülməsi bu mövzudakı önəmli nümunələrdən biridir. [3] Qonşuları və xanımı cinayətlərin dinlə əlaqəsi olmadığını iddia etmişdi. Ancaq hadisənin günahkarı Kreyq Stefan Hiksin (Craig Stephen Hicks) feysbuk səhifəsində din əleyhinə bir çox paylaşımları var idi. Zərərçəkənlərin hamısı müsəlman idi və onların evləri də güllələnmişdi. [4] Bunlar da təbii olaraq cinayətin nifrət cinayəti çərçivəsində törədildiyi təəssüratını yaradır. Bu tip hadisələrdə cinayətin səbəbinin müəyyən edilməsi vacibdir. Çünki bir çox ölkə nifrət motivi ilə törədilən cinayətləri daha sərt şəkildə cəzalandırır.

Nifrət cinayətləri sərhədləri aşaraq yayılan cinayət növüdür və insanların təhsil, səyahət kimi əsas azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına səbəb olur. Bu səbəbdən ölkələr nifrət cinayətlərinin qarşısını almaq üçün daha sərt tədbirlər görür və ya bu cinayətə görə verilən cəzaları ağırlaşdırırlar. Lakin bu cür tədbirlər nifrət cinayətlərinin qarşısını almağa kifayət etmir.

İnsanlar arasında nifrət hissinin getdikcə artması cəmiyyətlər üçün böyük təhlükədir. Bu təhlükənin aradan qaldırılması üçün qanuni nizamnamələr hazırlanmalı və tədbirlər görülməlidir. Başlanğıcda əhəmiyyət verilməyən kiçikmiqyaslı hər hansı bir hadisənin bütün cəmiyyətə təsir edə biləcəyi unudulmamalıdır. Belə ki, 2011-ci ildə Londonda, 2014-ci ildə ABŞ-ın Missuri ştatında baş verən böyük üsyanlar bu şəkildə olmuşdur.

Rəhbərlər gələcək qorxusu və ya siyasi marağa görə ölkələrində nifrətin yayılmasını təşviq etməməli, göz yummamalıdırlar. Məsələn, ölkədə işsizliyə və ya yeni xərclərə  səbəb olacaq deyə miqrant nifrətini qızışdırmaq daha böyük fəlakətlərə yol açır.

Burada xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, nifrət cinayətlərinin həlli daha çox cəza və ya daha çox zorakılıq deyil. Nifrət cinayətləri ilə ən yaxşı və əsas mübarizə metodu məktəblərdə, mediada və sosial şəbəkələrdə cəmiyyət daxilində fədakarlıq, həmrəylik, hörmət kimi sakitlik və sülhü gətirəcək proqramlara üstünlük vermək, insanlar arasında birlik və bərabərliyi təşviq edən əxlaq sistemini tətbiq etməkdir. Unudulmamalıdır ki, sülh və uzlaşma asandır və özü ilə bərabər həllini də gətirir. Bütün insanların vəzifəsi insanı insan edən əsas dəyərləri daim xatırlatmaq, eqoist və təkəbbürlü düşüncələri həyatımızdan uzaqlaşdırmaqdır.

[1] Combating Hate Crimes in the OSCE Region, An Overview of Statistics, Legislation and National Initiatives, OSCE – ODIHR, 2005, s.12
[2] Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012), s.100-104.
[3] BBC Türkçe, Nefret suçu nedir, nasıl kanıtlanır? 19 Şubat 2015, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/02/150219_nefret_sucu_abd
[4] VOA, Müslüman Gençleri Öldüren Craig Hicks Kim? 13 Şubat 2015, https://www.amerikaninsesi.com/a/musluman-gencleri-olduren-craig-stephen-hicks-kim/2641797.html


Adnan Oktarın “The Pioneer” və “Indian Muslim Observer”da (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:
http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/draw-the-line-on-hate-crimes.html
http://indianmuslimobserver.com/2018/03/01/draw-line-hate-crimes/


 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272282/nifrət-cinayətlərinin-artmasi-azadliqlari-təhdidhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272282/nifrət-cinayətlərinin-artmasi-azadliqlari-təhdidhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_draw_the_line_on_hate_crimes2.jpgSun, 25 Mar 2018 23:33:46 +0300
Qadınların sosial statusu: keçmiş və bu gün

Qadınlar üzərində tətbiq edilən çox sayda məcburedici, qadağanedici və məhdudlaşdırıcı qayda və qanunlar, çox təəssüf ki, müsəlman aləmi ilə əlaqələndirilir. Bu despotik düşüncənin səbəbi isə İslamdan əvvəl patriarxal qəbilə mədəniyyətindən qalan bir çox adət-ənənənin əsrlərdir qadınlar üzərində İslam adı altında  (əslində isə İslama tamamilə zidd olan) tətbiq edilməsidir.
 
Xüsusilə, ötən il ərzində bir çox müsəlman ölkəsində qadınların hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdıran bəzi mürtəce qaydaların yumşaldılması, hətta tamamilə aradan qaldırılması ilə bağlı cəhdlər olduqca ümidverici oldu. İordaniya, Livan, Tunis bu müsbət proseslərin getdiyi ölkələr arasındadır.

Ancaq son dövrdə qadın azadlıqları ilə bağlı inqilabi islahatları və tənzimləmələri haqqında ən çox danışılan ölkə Səudiyyə Ərəbistanıdır. Son dövrlərdə Səudiyyə Ərəbistanında tarixi “ilk”lərə imza atılır. Qadın hüquq və azadlıqlarının təkmilləşdirilməsi sahəsində atılan mühüm addımlar isə bu “ilk”lərin başında gəlir.

Dövlət məktəblərində qızlar üçün bədən tərbiyəsi dərslərinin tədris edilməsinə dair qərar qəbul edilməsi bu ilklərdən biri idi. Təhsil Nazirliyi gələn ildən qızların tədris aldığı dövlət məktəblərində bədən tərbiyəsi dərslərinin tədris olunacağını açıqladı. Bu açıqlama kral Salmanın qadınların səhiyyə və təhsil xidmətlərindən kişi qəyyumlarının icazəsi olmadan istifadə etməsi üçün qəyyumluq qaydalarının yumşaldılması ilə bağlı qərarından sonra verilmişdi.

Nazirlik qız məktəblərində bədən tərbiyəsi dərslərinin tədris edilməsinin krallığın iqtisadi və sosial islahatları əhatə edən "2030 Perspektivləri" proqramının bir hissəsi olduğunu bildirmişdi. Belə ki, 2014-cü ildə də Səudiyyə Ərəbistanındakı bir dövlət məktəbində ilk dəfə qızlar üçün bədən tərbiyəsi dərsi tədris edilmiş, lakin Məsləhət Şurasının əleyhdəki tövsiyəsi ilə dərs ləğv edilmişdi.
 
Görünür ki, xüsusilə vəliəhd şahzadə Məhəmməd ibn Salmanın "2030 Perspektivləri" strategiyası mühafizəkar müxalifətin etirazlarına baxmayaraq, güclü şəkildə davam edir. 

Ötən ilin sentyabr ayında Səudiyyə Ərəbistanının 87-ci ildönümü qeyd edilərkən qadınların bayramı seyr etmək üçün Ər-Riyaddakı Beynəlxalq Kral Fəhd Stadionuna girmələrinə icazə verilməsi də bunun mühüm göstəricilərindən biridir.

Tədbiri izləmək üçün 1.100 km yol qət edərək Tabukdan Ər-Riyada gələn Um Əbdülrəhim əl-Şihri Reuters xəbər agentliyinə: "Bu gün nə qədər xoşbəxt olduğumuzu təsəvvür edə bilməzsiniz... Qadınlar artıq hər yerdədir. Artıq həkimdirlər, Şurada xalqı təmsil edirlər. Nə üçün ölkəmizə aid olan məsələlərdə kişilərlə birlikdə olmayaq?"- deyə bildirdi. Atəşfəşanlıq, işıq şouları və konsert kimi əyləncələrin olduğu şənliyi izləyən iştirakçılardan 25 yaşlı Sultana isə belə deyirdi: "Həyatımda ilk dəfə bir stadiona gəldim və hazırda özümü bu cəmiyyətə aid hiss edirəm. Ümid edirəm ki, qadınlara başqa icazələr də veriləcək. Məsələn, avtomobildən istifadə etmək və səyahət etmək icazəsi".

Sultananın xoş arzularından birinin reallaşması heç də çox çəkmədi. Bir neçə gün sonra illərdir ifrat mühafizəkarlığı və xüsusilə də qadın hüquq və azadlıqları barəsində sərt qaydaları ilə tanınan Səudiyyə Ərəbistanında təsəvvür belə edilməyəcək bir ilk baş verdi.
 
Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman bin Əbdüləziz əs-Səud imzaladığı bir fərmanla qadınların da sürücülük vəsiqəsi alaraq avtomobil idarə etmələrinə icazə veriləcəyini açıqladı. Fərmanın 2018-ci ilin iyun ayına qədər qüvvəyə minəcəyi bildirildi. Fərmanda həmçinin qadınların avtomobil sürmələrinin bir çox fayda verəcəyinə də toxunulub. Qərar Qərb cəmiyyətində də geniş miqyasda əks-səda doğurdu.

Beləliklə, qadınlara verilən bu hüquq təbii və onsuz da çoxdan olmalı bir hadisə olsa da, Səudiyyə Ərəbistanının sosial şəraiti nəzərə alındıqda qadınlar üçün, həqiqətən, çox böyük nailiyyətdir.
 
Səudiyyə Ərəbistanına paralel olaraq son dövrdə bəzi İslam ölkələrində də qadın hüquq və azadlıqları ilə bağlı atılan müsbət siyasi addımlar çox sevindiricidir.
 
Məsələn, ötən avqust ayında Livan qanunvericiliyində zorlama, hücum, qız qaçırma kimi cinayətləri törədənlərin zərərçəkənlərlə evlənməyi qəbul etdikləri təqdirdə məsuliyyətdən azad edilmələri ilə bağlı maddə (maddə 522) ləğv edildi.

İnsan Haqları İzləmə Təşkilatında (“Human Rights Watch”) livanlı araşdırmaçı Bassam Kavaya "Bu, Livanda qadın hüquqlarının qorunması baxımından çox müsbət və gecikmiş qərardır", - deyə bildirir. Ancaq qarşıda hələ uzun yol qət etməli olduqlarını bu cümlələrlə vurğulayır: "Bununla yanaşı, Livanda qadın hüquqlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində həll edilməli bir çox gecikmiş məsələ var. Bu səbəbdən parlament.. dərhal Livanda hələ də qanuni sayılan ailədaxili zorakılıq və uşaq evliliklərini də ləğv edən qanunlar qəbul etməlidir".

Qadın hüquqları ilə bağlı mühüm inkişaf dövrünü yaşayan digər bir İslam ölkəsi isə İrandır. İran 1979-cu il inqilabından bəri mövcud mühafizəkar geyim qaydalarını pozanlara qarşı cəzaların yumşaldılması ilə bağlı qərarlar qəbul etdi. İranlı qadınlar 2017-ci ilin may ayından etibarən məcburi hicabla bağlı  “Ağ çərşənbə axşamı” adlı mütəmadi etirazlar keçirməyə başladılar.

Eyni şəkildə, İordaniya və Tunisdə də bu il ərzində oxşar qanunlar ləğv edilmişdi. İnsan hüquqları aktivistləri Livandakı bu proseslərin digər ərəb və İslam ölkələrinə də müsbət təsir edəcəyini düşünürlər. Çünki “522-ci maddə” kimi hüquqi boşluqlar olan qanun maddələri Əlcəzair, Bəhreyn, İraq, Küveyt, Liviya və Suriya kimi ölkələrdə hal-hazırda qüvvədədir.

Şübhə yoxdur ki, Səudiyyə Ərəbistanının inkişafında atılan həlledici addımlar İslam və ərəb dünyası üçün əhəmiyyətli bir nümunə olacaqdır. Qadınların ən təbii hüququ və doğulduqları andan əldə etməli olduqları əsas hüquqlarının gec də olsa, özlərinə qaytarıldığını görmək çox gözəldir. Amma təbii ki, yetərli deyil. Bununla yanaşı, ailə mühitində, ictimai mühitdə və işgüzar dairələrdə də layiq olduqları hörməti, şəfqəti, sevgini, həmçinin hüquqlarını da lazımi şəkildə əldə etdiklərini görmək ən böyük arzumuzdur. Xoşbəxt və sağlam cəmiyyətlərin yaranması üçün bu yolu izləmək vacibdir.

Adnan Oktarın “The Pioneer” (Hindistan) və “Al Bilad”da yayımlanan məqaləsi (Kanada):
http://www.dailypioneer.com/sunday-edition/agenda/opinion/status-of-women--today-and-tomorrow.html

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272281/qadinlarin-sosial-statusu-kecmis-vəhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272281/qadinlarin-sosial-statusu-kecmis-vəhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_status_of_woman_today_and_tomorrow2.jpgSun, 25 Mar 2018 23:31:43 +0300
Holokostda təbliğatın rolu

Holokost (yəhudi soyqırımı) tarixin ən böyük faciələrindən biridir. Lakin baş verdiyi vaxt bir çox ölkə səsini çıxarmadan hadisələrə laqeyd qaldı. ABŞ-ın hərəkətə keçməsi çox vaxt çəkdi. İngiltərə nə baş verdiyinin fərqində idi, lakin ilk öncə, Hitleri cəsarətləndirən siyasət yürütdü. Müasir dövrümüzdə Qərb ölkələrində soyqırıma hüquqi status verilmişdir və bu, bir çox ölkənin qanunvericiliyində də öz yerini tapmışdır.  Müsəlman dünyasında isə vəziyyət çox fərqlidir.

Musəvilərin necə qətlə yetirildiyi, qaz otaqları, ölüm düşərgələrinə dair məlumat azlığı və birtərəfli təbliğata görə bir çox müsəlman nasistlərin və tərəfdaşlarının törətdiyi vəhşiliklərə tamamilə biganə qalır. Ona görə bu laqeydliyi aradan qaldırmaq və tarixi həqiqətləri ortaya qoymaq müsəlmanların vəzifəsidir.
 
Soyqırım plansız baş vermirdi. Antisemitik inanclara, musəvilərə qarşı keçmişdən qalma nifrətə əsaslanırdı. Hitler milyonlarla insandakı bu qərəzliliyi yenidən canlandırmaq üçün ideoloji təbliğat üsulundan istifadə etdi. Xalqa müraciətlə bütün almanların 1%-indən daha azını təşkil edən musəvilərin amansızcasına məhv edilməsi üçün milyonlarla insanı razı saldı.

Nasistlər almanlarda musəvilərə qarşı nifrət və düşmənçilik hisləri aşılamaq üçün ideoloji təbliğata başladılar. Adolf Hitler 1926-cı ildə "Mənim mübarizəm" (Mein Kampf) adlı kitabında "Təbliğat bütün insanlara bir doktrinanı qəbul etdirməyə çalışır", - deyə yazmışdı. O, musəvilərə və digər azlıqlara qarşı nifrət yaymaq üçün təbliğatdan istifadə etməyi müdafiə edirdi. Nasistlər 1933-cü ildə hakimiyyətə gəldikdə Yozef Gebelsin rəhbərliyi ilə Xalqı Maarifləndirmə və Təbliğat Nazirliyini qurdular. Bu qara piarın məqsədi musəvilərə və digər azlıqlara, yəni "arzu olunmayanlara" qarşı Almaniyada düşmənçiliyi yaymaq idi.

Nasistlər bugünkü BDS (Boykot, Təcrid və Sanksiyalar) hərəkatı kimi antisemit strategiyası ilə musəvi mağazalarını və müəssisələrini boykot etməyə başladılar. Almaniyanın hər yerində musəviləri qorxunc varlıq kimi göstərən, "musəvi məhsullarını almayın" kimi şüarlar əks etdirən afişalar asıldı. 1940-cı ildə antisemit film olan "Ölümsüz musəvi" Almaniyanın bütün kinoteatrlarında nümayiş etdirildi. Məktəblərdə müəllimlər şagirdlərə "musəvi təhlükəsi" ilə bağlı xəbərdarlıqlar edirdirlər. Musəvilər dərslərdə təhqir və pis rəftara məruz qalırdılar.

20 yanvar 1942-ci ildə Vanzay konfransında yüksək rütbəli almanlar "musəvi probleminin qəti həlli" üçün qərar qəbul etdilər. Bu, kişi, qadın, uşaq və hətta körpə musəvilərin planlı şəkildə məhv edilməsi demək idi. Bu cür barbarlıq nasistlərin işğal etdiyi və nəzarət etdiyi bütün ərazilərdə baş verdi. Qərara uyğun olaraq ölüm düşərgələri yaradıldı. Nasistlər bu düşərgələrdə 11 milyona yaxın insan öldürdülər. Onlardan təqribən altı milyonu musəvi idi.

Heç kimə sirr deyil ki, nasist Almaniyası müharibə vaxtı bəzi Yaxın Şərq ölkələri liderlərinin dəstəyini qazanmağa çalışırdı. Hitlerin hakimiyyətdə yüksəlişi ilə başlayan musəvi təbliğatı bir çox ölkələrdə müxtəlif sahələrə öz təsirini göstərdi. Yaxın Şərq ölkələrinin bir çoxunda oxşar təbliğat üsullarından istifadə edildi. Radio Berlin musəvilərə qarşı düşmənçilik və nifrət hissləri oyatmaq məqsədilə ərəb və fars fillərində radio yayımlarına başladı. Bu regionda  gənclər üçün musəviləri düşmən kimi səciyyələndirən təhsil proqramları hazırlandı.

Bu gün dünya əhalisinin böyük hissəsi soyqırımı ya eşitməyib, ya da ki, inkar edir. Musəvilərə qarşı nifrət təlqininin təsirində qalan bəzi müsəlmanlar bu zülmü inkar etməyə meyilli olur. Lakin soyqırımı inkar etmək tarixi həqiqətləri inkar etmək deməkdir.
 
Soyqırımı təsdiq və ya inkar etmək nəyə görə bu qədər əhəmiyyətlidir? Bunun səbəbi gələcəkdə musəvilərə və ya başqa irqə, millətə, dinə hər hansı bir zülm olduqda Allahın izni ilə insanların bu zülmü öyrənmiş olmaları və vicdanlarını susdurub baş verənlərə tamaşa etmək əvəzinə zülmə qarşı çıxmalarıdır. Müsəlmanlar haqsızlığa qarşı mübarizə gücünü hər zaman Allaha olan imanlarından alaraq ədalətsizliyə qarşı qəhrəmancasına ayaqda durmalıdırlar.

Bir çox insanın soyqırım dəhşətinə qarşı laqeydliyi və məlumatsızlığı davam edən qara piar və dezinformasiyadan qaynaqlarnır. Təbliğat, böhtan və dezinformasiyanın rolu çox vaxt kifayət qədər vurğulanmır. Lakin yalanların və böhtanların rolunu bilmək gündəlik həyatda soyqırım anlayışına məna qazandırır və əxlaqı, həyati dəyərləri qorumağın vacibliyini ortaya qoyur. Vicdanlı insanlar şeytani ideologiyalara və nifrət mesajlarına qarşı cəsarət, qətiyyət və dürüstlük aşılamalıdırlar.

Müsəlmanlar eyni zamanda böyük mədəniyyət kampaniyası başlatmalıdırlar. Savadlı müsəlmanlar bəşəriyyətin indiyə qədər gördüyü ən böyük faciədən biri üçün zəmin hazırlayan siyasəti bilməyənlərə açıqlamalıdırlar. Ədaləti müdafiə edən, məzlumları qoruyan, onlara şəfqət və mərhəmət göstərən İslam prinsiplərini yenidən canlandırmaq çox vacibdir.

İstər siyasi, istər dini lider olsun, bütün müsəlman liderlərin mühüm vəzifəsi var. Onlar İslamın belə bir nifrətə və ya zülmə heç vaxt imkan verməyəcəyini bildirməli və izah etməlidirlər ki, Qurana görə zülmə məruz qalan bütün insanların hüquqlarını qorumaq müsəlmanların vəzifəsidir. İnsanların vicdanını oyatmaq və bu kimi faciələrin yenidən baş verməsinin qarşısını almaq çox vacibdir və müsəlmanların mənəvi vəzifəsidir.

Adnan Oktarın “The Jerusalem Post”da (İsrail) yayımlanan məqaləsi:
http://www.jpost.com/Opinion/The-role-of-propaganda-in-the-Holocaust-539981#/

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272157/holokostda-təbligatin-roluhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272157/holokostda-təbligatin-roluhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/jerusalem_post_adnan_oktar_the_role_of_propaganda_in_the_Holocaust_2.jpgTue, 20 Mar 2018 14:39:46 +0200
Hər iki xüsusiyyəti ilə sosial şəbəkə

Bəhreynli gənclər sosial şəbəkədən istifadə edərkən onun təhlükələrindən də qorunmalıdırlar. Feysbukun təsisçisi, həmçinin Napsterin həmtəsisçisi Şon Parker (Sean Parker) son vaxtlar sosial şəbəkə ilə bağlı sərt ifadələri ilə dünyanı təəccübləndirdi. Feysbukun cəmiyyətə verdiyi zərərli təsirlərdən gileylənərək uşaqların sağlam inkişafına potensial təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Bu fikri ilk dəfə ortaya atdıqda insanları mümkün qədər ondan asılı hala salmaq istədiklərini etiraf etdi və bildirdi ki, "bəyən" işarəsi bu arzunun nəticəsi olaraq ortaya çıxıb.

Parker "bəyən" işarəsini və ümumilikdə sosial şəbəkənin funksiyalarını "... insan psixologiyasının zəifliyini istismar etmək" kimi xarakterizə edir. Bu, acı həqiqətdir. Bir çox insan beynində öz səviyyəsində olduğunu düşündüyü insanlarla şüuraltı yarışa başlayır və bir müddət sonra həmyaşıdlarının razılığını qazanmağı və ya onlarda qısqanclıq hissi oyatmağı həyatının məqsədi halına gətirir. Bu, təhlükəli düşüncə tərzidir və heç kimə faydası yoxdur. Bunun əldə edilmədiyini düşündükdə insanların psixologiyası pozulur. Sosial şəbəkə bu zəiflikdən istifadə etməyə başladıqda nəticələri narahatlıqverici ola bilər. Lakin faydalı şəkildə istifadə edərək bu tendensiyanı asanlıqla dəyişdirə bilərik.

Bir çox sorğu bu təhlükənin mövcud olduğunu təsdiq edir  və sosial şəbəkənin xeyrindən çox zərəri olduğunu göstərir. Bir sorğuya görə, 1500 sosial şəbəkə istifadəçisindən 62%-i özünü qeyri-kafi hiss etdiyini, 60%-i özlərini başqaları ilə müqayisə etdikdə qısqandıqlarını deyirlər. Missuri Universitetinin professoru Marqaret Dafi (Margaret Duffy) bu zərərli fakt haqqında belə deyir: "Əgər sosial şəbəkə insanın öz nailiyyətlərini başqaları ilə müqayisə etmək üçün istifadə edilirsə, mənfi təsiri ola bilər".

Daima bəyənilmək axtarışında və müqayisə aparmaq istəyində olmaq duyğusal gənclərə təsir edir. Bu cür hisslər nəzarət altına alınmadıqda sağlam, güclü xarakterin formalaşmasının qarşısı alınır. Keçmişdə heç bir sosial şəbəkə olmadığı vaxtlarda bəyənilmək ehtiyacı az sayda dost-tanışla məhdudlaşırdı. Nəticədə gözləntilər və məyusluq səviyyəsi aşağı olurdu. Ancaq bu gün virtual simaların sayı real olmayan gözləntilər yaradır və bunun nəticəsində yaranan məyusluq mənfi nəticələrə səbəb olur. Yəni sosial şəbəkə bir çox cəhətdən faydalı olsa da, bu cür zərərli təsirlərə də malik ola bilir.

Parkerin qeyd etdiyi kimi, bu cür yanaşma müdafiəsiz gənclərin inkişafına mənfi təsir edir. Gənclər "bəyən" işarəsinə, sosial statusa çox önəm verərək böyüyürlər. Bəs gerçək dünya ilə necə baş edəcəklər? Virtual dünyada axtardıqları bəyənilmək duyğusu gerçək həyatda qarşılığını tapmasa, necə olacaq? Gələcək nəsillər ruhlarındakı bu lazımsız yüklə böyümədən öncə bu məsələlərin müzakirə olunması çox mühümdür.

Sosial medianın gücünü də istifadə edərək bu düşüncə formasını konstruktiv və faydalı fikirlərlə dəyişdirmək mümkündür. Bu şəbəkə vasitəsilə daim müsbət mesajlar yaymaq mənfi təsirləri tarazlaşdıra bilər. Sosial şəbəkə qərəzli fikirlərin öhdəsindən gəlmək, nifrət mədəniyyətinə qarşı olmaq, sevgi, anlayış və sülh mesajlarını yaymaq üçün çox təsirli vasitə ola bilər. Yuxarıda bəhs edilən bəyənilmək arzusu isə aşağıdakı vasitələrlə zərərsizləşdirilə bilər:

Başqasının bəyənib-bəyənməməsinin sizin üzərinizdə real təsiri olmadığını unutmayın.
 
Sizin bir başqasının həyatını bəyənməyiniz necə o insanın həyatına təsir etmirsə, başqasının da sizin həyatınızı bəyənməsinin həyatınıza hər hansı bir təsiri olmayacağını unutmayın.
 
İstər tanışlarınız, istər anonim internet istifadəçiləri olsun, öz etibarınızı başqalarının düşüncələrinə görə təyin etməyin.

Unutmayın, önəmli olan sizin xarakterinizdir, başqalarının sizin haqqınızda nə düşündüyü deyil.

Ümid edirik ki, bu düşüncə tərzi ilə gənclər bəyənilmək xəstəliyindən xilas olacaq və ətraf mühitə daha həssas, güclü və müstəqil fərdlər kimi formalaşmağa başlayacaqlar.


Adnan Oktarın “Gulf Daily News”də (Bəhreyn) yayımlanan məqaləsi:
http://www.gdnonline.com/Details/304338/GDN-Readers-View-Double-edged


 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272156/hər-iki-xususiyyəti-ilə-sosialhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/272156/hər-iki-xususiyyəti-ilə-sosialhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/gulf_daily_news_adnan_oktar_double_edged2.jpgTue, 20 Mar 2018 14:38:26 +0200
Adnan Oktarın Misirin "Al-Masry Al-Youm" qəzetinə müsahibəsiAdnan Oktarın Misirin "Al-Masry Al-Youm" qəzetinə müsahibəsi

1. Əsl adınızın Adnan Oktar olmasına baxmayaraq, daha çox Harun Yəhya təxəllüsü ilə tanınırsınız. Niyə başqa addan istifadə edirsiniz?
 
Allah Quranda hz. Harunun hz. Musaya, hz. Yəhyanın da hz. İsaya kömək və dəstək üçün göndərildiyini bildirir. Müsəlmanlar da Rəsulullahın yardımçıları, qardaşları, dostlarıdır. Mən də axırzamanda Rəsulullahın yardımçısı  olmaq niyyətinin və duasının bir işarəsi olaraq Harun Yəhya adından istifadə edirəm. Harun və Yəhya kimi peyğəmbərlərə yardım edən, onlara dəstək olan, onları qoruyan insan olmağa niyyətlə deyilmiş bir sözdür.

2. Niyə darvinizm, təkamül nəzəriyyəsi, romantizm kimi nəzəriyyələri tamamilə aradan qaldırmağı özünüzə hədəf etmisiz?

Bütün insanlar müharibələrdən, sürgünlərdən, haqsızlıqlardan, ədalətsizliklərdən şikayət edir və bunun dəyişməsini istəyirlər. Amma əksəriyyəti dünyanı belə amansız, eqoist, sevgisiz və ruhsuz hala gətirən əsl səbəbin nə olduğunu müəyyən edə bilmir, yaxud bunu heç araşdırmırlar. İnsanlara sanki arxadan caynaq keçiriblər, amma dönüb bu caynağı keçirənə baxmırlar. Eqoist olmağı, qəddar olmağı öyrədənin nə olduğunu düşünmürlər. Darvinizm nə deyir? "Hər şey təsadüflərin nəticəsidir, həyatın hər hansı bir məqsədi yoxdur, siz də heyvandan əmələ gəlmisiniz, bir-birinizlə mübarizə aparın, ancaq bu şəkildə güclü ola bilərsiniz". Darvinizm bu azğın iddia ilə ortaya çıxır. Üstəlik, heç bir dəlili olmadığı halda, bunu elm adından irəli sürür. İnsanlara zalımlığı, qəddarlığı, eqoizmi elmi zərurət kimi təqdim edir. İnsanlara bunun yalan olduğunu göstərmək münaqişələrin, mübahisələrin, ədalətsizliklərin kökündən aradan qaldırılması deməkdir.

Təkamül elm deyil. Şumerlərdən və qədim Misir dövründən qalma bütpərəst inancdır. İnsanların ağlını bir növ ələ salan bütpərəst düşüncədir. "Bananı, çiyələyi, pişiyi, dovşanı, çobanyastığını, insanı və bunların hər birindəki böyük nizamı, informasiyanı, estetikanı kim yaradıb?" - deyə soruşuruq. "Təsadüf" deyirlər. Təsadüf böyük bir şəhər kimi işləyən hüceyrəni əmələ gətirə bilməz. Təsadüf DNT-də şifrlənmiş milyonlarla səhifəlik məlumatı yarada bilməz. Təsadüf simmetriya, qızıl nisbət, estetika ortaya çıxara bilməz. Hamısını qüsursuz şəkildə yaradan Allahdır.
 
Romantizm də şeytanın insanları ağıldan, məntiqdən, sevgidən, dostluqdan uzaqlaşdırmaq üçün meydana gətirdiyi bir cərəyandır. Romantizmin sevgi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Romantizm insanların vicdanla və ağılla mühakimə yeritməkdən uzaqlaşıb ani qərarlarla, qəzəblə həm özlərinə, həm də ətrafdakılara zərər vurmalarına səbəb olur. Ona görə bu düşüncənin yanlışlığının izah edilməsi insanlara ağıllı və doğru davranmağa səbəb olan düşüncə tərzi qazandırar.

3. Fikirlərinizin dünya miqyasında yayılmasından sonra əldə etdiyiniz konkret nəticələr nələrdir?

Elmi fəaliyyətimə 1979-cu ildə başlamışam. Universitet tələbəsi idim. Təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığını dəlilləri ilə ortaya qoyan broşüra hazırladım. Bu gün 73 dildə 300-dən çox kitabım var. 43 ölkədə 216 qəzet, jurnal və internet saytında yazılarım mütəmadi dərc olunur. Hər gün çıxdığım canlı verilişlər ingilis, ərəb, rus və fransız dilində milyonlarla insana xitab edir. Allahın izni ilə bu böyük işlərin nəticəsində bu gün darvinizmə inananların sayı çox azalıb. Darvinizmin ən tanınmış müdafiəçiləri belə geri addım atıblar. Aparılan sorğular da bunu açıq şəkildə göstərir. Quran müsəlmanlığının dünyaya yayılmasında da, Allaha çox şükür ki, Allah məni və dostlarımı vəsilə etdi. Həyatımızla bütün dünyaya göstərdik ki, müsəlmanlar  incəsənətdən zövq ala, elmə, keyfiyyətə əhəmiyyət verə, şən, həyat dolu yaşaya bilərlər.

Əvvəllər, İslam dedikdə insanların ağlına musiqiyə, rəsmə, heykələ, gözəlliyə qarşı olan, təmizliyi bilməyən, baxımlı olmayan, gettolarda yaşayan insanlar gəlirdi. Bunun İslam olmadığını, İslamın Quranda izah edilən və insanların həyatını gözəlləşdirən din olduğunu göstərdik. Beləliklə, insanları İslamdan uzaqlaşdıraraq ateizmə yönəldən sistemin də təsirini aradan qaldırdıq.

4. Qadınların tam azadlığını bikini geyinmiş qadınlarla şəkil çəkdirəcək dərəcədə dəstəkləyən feministsiniz. Bu mövzudakı fikirlərinizi öyrənə bilərikmi?
 
Qadınlara bu azadlığı Allah verir. Quranı təhlil etdikdə, məsələn, "Nur" surəsinin 31-ci ayəsində qadınların çox azad olduğunu görürük. Bu ayədə qadının örtünməli yerlərinin sinə və cinsiyyət orqanı olduğunu görürük. "Əhzab" surəsinin 59-cu ayəsində isə qadının lazım gəldikdə öz ağlı və vicdanı ilə qərar verərək müvəqqəti olaraq dekoltesini bağlamaq üçün çarşab geyinməsi hökmü var. Amma diqqət edin, çarşabı hansı şəraitdə geyinəcəyinə vicdanı ilə qadın qərar verir. Əgər qadın özünü təhlükəsiz mühitdə hiss edir, ağlına, imanına, vicdanına güvəndiyi insanlarla birlikdə olduğuna inanırsa, həmin mühitdə bikini ilə gəzə bilər. Bunda Qurana uyğun olmayan bir hal yoxdur. (Bu barədə ətraflı məlumatı “Qaranlıq təhlükə: xurafat” kitabından əldə edə bilərsiniz)

Qadınları potensial günahkar, cinayətkar kimi görmək və onlara nə edəcəklərini diktə etmək düşüncəsi həm darvinist-materialist ideologiyalarda, həm də ənənəvi İslam anlayışında var. Allah bütün bu təzyiqlərin aradan qaldırılmasını istəyir.

5. Qadın-kişi bərabərliyi haqqında fikriniz nədir?

Kişinin qadına, qadının isə kişiyə təzyiq göstərmə üstünlüyü yoxdur. Ancaq diqqətlə baxdıqda qadınların kişilərə nisbətən daha incə düşündüyünü, mərhəmətli olduğunu, dərinliyi bildiyini və dərinlikdən zövq aldığını, hadisələrin dolaşıq tərəflərini qavradığını, daha səbirli olduqlarını görürük. Bu da qadına daha çox üstünlük qazandırır. Mənim düşüncəmə görə, həyatın hər sahəsində qadınlara üstünlük verilməli və hər yerdə qadınlar çoxluq təşkil etməlidir. Məsələn, dünyanın hər yerində parlament nümayəndələrinin ən az yarısı qadın olmalıdır. Qadın ağlı, qadın incəliyi, qadın gözəlliyi və qadın şəfqəti ilə idarə olunan dünya cənnət kimi olar.


6. Qadınların örtünməsinə razısınız, yoxsa qarşısınız?
 
Bir az əvvəl dediyim kimi, Quranda baş örtüsü yoxdur, qadının özünü qoruması lazım gəldikdə çarşab geyinmək hökmü var. Yəni belə vəziyyətdə qadın başdan-ayağa tamamilə görünməyəcək şəkildə çarşabla örtünərək küçəyə çıxmalıdır. Lakin bacılarımız özlərini təhlükəsiz mühitdə hiss etməyib çarşab hökmünə niyyətlə hicabdan istifadə edirlərsə, bu, Qurana uyğundur. Özlərini təhlükəsiz hiss etdikləri mühitlərdə dekolte geyinirlərsə, bu da Qurana uyğundur.


7. Burkininin (hicablıların çimərlik geyimləri) bəzi Qərb və Şərq sahillərində yayılması ilə razısınızmı?

Bir qadın burkini geyindikdə rahat olursa, onu geyinsin, bikini geyindikdə rahat olursa, onu geyinsin. Qadınlara qarışmamaq lazımdır. Qadınlar öz ağıl və vicdanları ilə özlərini necə qoruyacaqlarını çox yaxşı bilirlər. Qərbdə də, Şərqdə də qadınların nə geyinəcəyinə, necə yaşayacağına qarışırlar. Heç kim kişilərin nə geyindiyinə, nə etdiyinə, dənizə necə girdiyinə qarışmır. Qadınlara müdaxilə etməyin də bir məntiqi yoxdur.
 
 8. Türkiyə, ərəb bölgələri və İslam dünyasında qadınların vəziyyəti ilə bağlı fikirləriniz nədir?

Acınacaqlı vəziyyətdir, təbii ki. Lakin Quranın verdiyi bütün azadlığa baxmayaraq, Yaxın Şərq və İslam regionunda qadınlar Qərbə nisbətən daha çətin şəraitdə yaşayırlar. Türkiyədə nisbətən daha azaddırlar, amma tam mənim idealımdakı, Qurandakı azadlıq yoxdur. Əlbəttə, bunda ənənəvi İslam anlayışının böyük rolu var. Qadını yarım varlıq kimi görən, “döyülməlidir” deyə düşünən, qadına gülməyi, danışmağı, küçəyə çıxmağı qadağan edən, cəhənnəmin qadınlarla dolu olacağına inanan bir mentalitetin olduğu yerdə qadınların azad olması mümkün deyil.  Allahın izni ilə Mehdiyyət dövründə qadınlar məhz Quranda təsvir edildiyi kimi azad olacaqlar. Rəsulullah (səv) hədisdə qadınların Mehdi dövründə təkbaşına Şamdan Məkkəyə qədər gedəcəklərini deyir. Elə azad olacaqlar ki, heç bir narahatçılıq keçirmədən, təkbaşına istədikləri kimi səyahət edəcəklər. Heç yerdə xor görülməyəcəklər, təcavüz və təzyiqə məruz qalmayacaqlar.

9. Niyə İslam cəmiyyətində axına qarşı gedirmiş kimi görünüşünüz var? Bunun səbəbi sadəcə diqqət çəkməkdir? Yoxsa post-modernizm və dünyəviliyə uyğunlaşdırılmış yeni metodunuz var?

Mənim yeganə məqsədim, niyyətim Allahın razılığının ən çoxunu qazanmaqdır. Quranı oxuyur və Qurandan anladığımı qüsursuz olaraq yerinə yetirməyə çalışıram. İnsanlara da “mənim kimi olun” demirəm, “Qurana tabe olun” deyirəm.
 
Qurana baxdıqda da mənim təbliğ etdiyim metodların və həyat tərzimin Qurana uyğun olduğunu görürəm. Quran tələbəsi olduğum üçün məni tənqid edən şəxslərdən iradlarını Qurana görə bildirmələrini istəyirəm. Mənə "Bu ayəyə görə etdiyiniz səhvdir" deyib sübut etsinlər, tənqidə qapalı insan deyiləm. Ancaq bu günə qədər ayələrdən dəlil göstərərək səhv etdiyimi deyən olmayıb. İnsanlar bu günə qədər Quran müsəlmanlığını heç görmədikləri üçün məni və dostlarımı görəndə təəccüblənirlər. Gözəlliyin, zənginliyin, keyfiyyətin, incəsənətin və elmin sadəcə küfrə aid olmasına o qədər özlərini inandırıblar ki, müsəlmanın həyatında bu gözəlliklərin olmasını qəbul edə bilmirlər. Halbuki müasirlik də, dünyəvilik də Quranın ruhunda var. Peyğəmbərlər öz dövrlərinin ən müasir insanları olmuşlar. Çox müasirdir hamısı. Dünyəvilik isə Quranın "Sizin dininiz sizə, mənim dinim mənə" (Kafirun surəsi, 6) hökmü ilə ən əsaslı şəkildə ifadə edilmişdir.


10. Mühafizəkarlar tərəfindən liberal İslam tərəfdarı və dünyəvi-islami şəxsiyyət kimi tanınırsınız. Bu barədə rəyiniz nədir?
 
Mənim tənqid etdiyim və qarşı olduğum fikir Qurana əlavələr və ya təhriflər edilməsidir. Diqqət etsəniz, sizin "liberal İslam" kimi ifadə etdiyiniz fikirin əsasında Quranı təhrif etmə var. Mən isə Quranla tam yaşamağın tərəfdarıyam. Məsələn, mühafizəkar dediyiniz təbəqəyə diqqət edin, çox böyük əksəriyyəti, Quranda olmasına baxmayaraq, çarşab hökmünü açıqlamır və müdafiə etmir. Çarşabı müdafiə edəcəkləri təqdirdə mənfi reaksiya ilə qarşılaşacaqlarını düşünürlər. Mən isə Allahın Quranda bildirdiyi şəkildə - qadınların lazım gəldikdə  çarşab geyinməsinin vacib olduğunu açıq və dəqiq olaraq izah edirəm.

11. Bəzi dairələr tərəfindən "təriqət lideri” kimi təqdim edilirsiniz. Bu barədə sizin fikriniz nədir?
 
Mən təriqət və ya dini qrup lideri deyiləm, hər hansı bir təriqətə də mənsub deyiləm. Bu məsələnin tez-tez gündəmə gəlməsinin səbəbi 1980-ci illərdə haqqımda çıxan ilk xəbərdə “Adnan xoca” deyə qeyd edilməsi, mənim və dostlarımın dini qrup kimi təqdim edilməsidir. Həmişə deyirəm ki, mən xoca deyiləm, alim deyiləm, səmimi müsəlmanam. Dostlarım da mənə təriqət lideri kimi baxmırlar. Mən onların çox sevdikləri dostlarıyam. Onlar da mənim çox sevdiyim dostlarımdır. Əylənməyi, şən olmağı, gözəlliyi, incəsənəti sevən insanam mən. Düşünürəm ki, Allahın Quranda qoyduğu hədlər çərçivəsində həyatı mükəmməl şəkildə, Allah eşqi və sevgisi ilə, coşğunluqla yaşamaq lazımdır.
 
12. A9 TV ekranlarında gördüyümüz "kediciklər" kimi tanınan xanımlar haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Niyə "kedicik"?

Pişikləri çox sevirəm, çünki pişiklər sevgini çox yaxşı hiss edən, çox yaxşı ifadə edən, şirin varlıqlardır. Qadınların da sevgini hiss etmə gücü çox yüksəkdir. Bu cəhətləri ilə pişiklər və qadınlar bir-birilərinə çox bənzəyirlər. Mən də bir sevgi ifadəsi olaraq qız dostlarıma bəzən "sənin kedi canını sevərəm" ifadəsini işlətdiyim üçün "kedicik" adı Türkiyədə sabit ifadəyə çevrildi.
 
 13. İslamın islahata ehtiyacı olduğunu düşünürsünüzmü?

İslamda islahat deyə bir şey yoxdur. Dinin islahata ehtiyacı yoxdur. Sadəcə Qurana qayıtmaq lazımdır. Quranın kafi olduğu qəbul edilməlidir. Quranda Peyğəmbərimizin (səv) ümmətindən bircə şikayəti var. "Furqan" surəsinin 30-cu ayəsində Peyğəmbərimiz: "Rəbbim, mənim qövmüm Quranı tərk etdi," - deyir. Bu gün İslam aləmində baş verən bütün problemlərin səbəbi də budur. Allah: "Biz Quranı sənə hər şeyi izah etmək üçün, müsəlmanlara da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik", (Nəhl surəsi, 89) - deyə bildirir. Allahın sözünə baxmayaraq, haşa, "Yox biz daha yaxşı bilirik, Quran kifayət deyil" deyirlər. O zaman da bərəkətsizlik, geridə qalmışlıq, zövqsüzlük, keyfiyyət əskikliyi hər yerə hakim olur.

14. Terrorizmlə mübarizə məsələsində istifadə ediləcək ən yaxşı vasitələr və imkanlar nələrdir?

Maarifləndirmə. Terrora qarşı maarifləndirmə aparılmadıqca hərbi tədbirlər əsla nəticə verməz. Vermədiyini də dünya miqyasında görürük. Terror təşkilatları öz üzvlərinə silahdan istifadə etməyi öyrətməzdən əvvəl fəlsəfi təlim keçir. Əvvəlcə, inanc əsasını formalaşdırırlar. İnsanı ölməyə və öldürməyə razı salırlar. Bu, kommunist terror təşkilatlarında  darvinist-materialist ideologiyanın tədrisi ilə həyata keçirilir. Onlara heyvan olduqları, ibtidai icma quruluşuna qayıtmaq üçün münaqişənin zəruri olduğu, eqoistlik və qəddarlıq öyrədilir. Radikal terror təşkilatlarının əlində isə bir çox İslam mənbələrində olan, Qurandan kənar batil inanc və xurafatlar var. Namaz qılmayanın, içki içənin, oğurluq edənin öldürülməsi kimi xurafata inandırılan birinin vəhşilik etməsi labüddür. Bu təşkilatların dediklərinin əsassızlığını ortaya qoymaq, yəni bu insanların səhv inanclarını aradan qaldırmaq lazımdır. Darvinizmin əsassızlığı elmi dəlillərlə izah edilsə, Quranın həqiqətləri və möcüzələri öyrədilsə, Quranın kifayət etdiyi qəbul edilib izah edilsə, dünyada terror deyə bir problem qalmaz.

15. “Adamlıq dini” adını verdiyiniz və içində adət-ənənələrin bir qismini tənqid etdiyiniz bir kitab nəşr etdirmisiniz. Bildiyiniz kimi, Seyid Qutub da öz fikirlərini "XX əsrin cahiliyyəsi" adını verdiyi bir kitabda nəşr etdirmişdi. Onun fikirləri ilə razısınızmı?

Seyid Qutub İslam ənənəsinin mühüm simalarındandır, fikirləri və əsərləri dəyərlidir. Ancaq mən bütün fikirləri ilə razı olduğumu deyə bilmərəm. Cahiliyyə əxlaqı və mədəniyyəti Quranda yer alan və yanlışlığı izah edilən bir anlayışdır. Quranın nazil olmasından əvvəlki sistemi ifadə edir. Bu gün Qurandan uzaqlaşma nəticəsində də oxşar cahiliyyə mədəniyyəti bir çox ölkədə inkişaf edib. Ancaq əsas odur ki, bu cahilliyyə mədəniyyətinə qarşı necə mübarizə aparılmalıdır. Mən bunun elmlə, incəsənətlə, gözəlliklə və sevgi ilə olacağına inanıram. Sevgi və şəfqətlə yanaşdıqda həll edilməyəcək heç bir məsələ yoxdur.

16. Bəzi dostlarınız İsrailin Baş naziri Netanyahu ilə görüşüblər. Bu məsələ İslam dünyasında çox həssas bir mövzu ikən, siz bu görüş ilə necə bir mesaj vermək istəmisiniz?

İsrailin aparıcı dairələri ilə danışıqlarımız uzun illərdir ki, davam edir. Sanhedrindən yüksək dərəcəli ravvinlər, siyasətçilər və mütəfəkkirlər tez-tez Türkiyəyə gəlir və qonağımız olurlar. Mənim dostlarım da İsrailə gedir, konfranslar keçirir, əsl İslamı insanlara izah edirlər. Yəhudilər və müsəlmanlar arasında belə bir əlaqə və müştərək fəaliyyətin olması Qurana uyğun olan və Peyğəmbərimizin (səv) də seçdiyi yoldur. Peyğəmbərimizin (səv) də tez-tez xristian və yəhudi qonaqları olur, bu qonaqlar çox vaxt səhabələrin evində qalırdı. Rəsulullah yəhudi birinin cənazəsi keçəndə ayağa qalxaraq hörmətini ifadə edirdi. Qurana baxdıqda da Kitab əhli ilə müsəlmanlar arasında çox yaxın münasibətlər olduğunu görürük. Allah onların yeməyini müsəlmanlara halal etmişdir. Müsəlmanların yəhudi və xristian qadınlarla evlənməsi halaldır. Evlilik iki xalq arasındakı ən yaxın münasibətdir. Dövrümüzdə də iki xalq arasında dostluq əlaqələrinin yaradılması həm Yaxın Şərq, həm də dünya sülhü üçün lazımdır.

17. Bir kitabınızda tək Allaha inanan bütün dinlərin ibadətxanalarından bəhs edərkən izah edirsiniz ki, yəhudilər müsəlmanlarla birlikdə sülh və sevgi içində yaşamalıdır. İslam və ərəb dünyasında bu mövzuda fərqli fikir hakim olmasına baxmayaraq, nə üçün belə bir həll yolunu təklif edirsiniz?

Bu torpaqlar müsəlmanlar üçün də, xristianlar və yəhudilər üçün də müqəddəs torpaqlardır və hamısının birlikdə qardaş kimi yaşaya biləcəyi qədər genişdir. Biz -  yəhudi, xristian və müsəlmanlar bu torpaqlarda 400 il ərzində bir yerdə yaşamışıq. Bu gün də daha müasir, daha mədəni, daha mehriban şəkildə birlikdə yaşamağımız mümkündür. Qurana görə İsrail oğulları bu ərazilərdə olacaq. Bu region bizim əcadadlarımızın olduğu qədər onların da əcdadlarının torpaqlarıdır. İsrail xalqı və Fələstin xalqı eyni Peyğəmbərin övladlarıdır, ikisi də hz. İbrahimin nəvələridir. Peyğəmbər nəvələrinin birlikdə sülh içində yaşamasını qəribə qarşılamaq, əslində, təəccübləndirici haldır. Normal olan dostluq və sevgidir. Lakin insanlar davaya, münaqişəyə, ayrılığa o qədər öyrəşiblər ki, sevgi içində həll yolu təqdim edilən zaman "mümkündürmü?" deyirlər. Bundan əvvəl də açıqlamışdım. Mən hər cür terrora qarşıyam, dövlət terroruna da qarşıyam. İsrailin yanlış davranışları da var, lakin hər ölkənin yanlış davranışları olur. Hər cəmiyyətin pis insanları olur. Amma siz pisləri bir yana qoyub yaxşılarla ittifaq qursanız, onda pisliyin təsirini zəiflətmiş olarsınız. Mən də pisliyin azalması üçün dua və cəhd edirəm.

18. Şübhəli qrup hesab edilən masonlarla niyə görüşürsünüz və nə üçün onlardan rütbə qəbul edirsiniz? Masonsunuz? Bu mövzuda vermək istədiyiniz mesaj var?

Masonluq təxminən 12 min illik çox qədim sistemdir. Hz. Süleymanın dövründə də var idi. Bildiyiniz kimi, “mason” sözünün mənası “bənna” deməkdir. Hz. Süleymanın əmri altında çoxlu sayda bənnanın işlədiyi məlumdur. Masonlar dünya siyasətində fəal rol oynayan bir qrupdur. Belə bir qrup içərisində İslamın izah edilməsi, Quranın təbliğ edilməsi çox vacibdir. Mənim 33-cü dərəcəlik mason diplomum var. Amma mən heç bir mason lojasına getməmişəm, hər hansı bir mason mərasimində iştirak etməmişəm. Mənimlə görüşməyə gələn masonlar canlı televiziya verilişində mənə bu dərəcəni təqdim ediblər. Bu, bütün tamaşaçıların gözü qarşısında canlı yayımda baş verdi. Bundan sonra mason lojasında Quran möcüzələri, iman həqiqətləri mövzusunda konfranslarımız oldu. Bir çox mason namaz qılmağa başladı. Eyni şəkildə “Məbəd cəngavərləri” ilə də görüşlərim olur. Bu əsrdə İslamın təbliğində və hakimiyyətində masonların da mühüm rolunun olacağını düşünürəm.

19. Müsəlman millətlərin və ya ümmətin hazırda üzləşdiyi çətinliklər hansılardır?

Müsəlmanların ən təcili ehtiyacı Qurana yönəlmək, Quranın sevgi dolu, maarifpərvər, mərhəmətli, müasir, keyfiyyətli, incəsənət və elmə əsas yer verən ruhunu mənimsəmək və yaşamaqdır. Bu gün İslam aləminin parça-parça olması müsəlmanları “rahat tikə”yə çevirir. İstehsal edilən silahların, demək olar ki, hamısı İslam regionunda tətbiq edilir, onlarla dinc müsəlman şəhid edilir və adları belə bilinmir. Aralıq dənizində boğulanlar, demək olar ki, hər gün başlarına bomba düşənlər, ibadət edərkən, toyda olarkən, yolda ikən pilotsuz uçan aparatların hədəfi olanlar həmişə müsəlmanlardır. Müsəlmanın həyatı, demək olar ki, dəyərli hesab edilmir. Çünki müsəlmanların çoxu onsuz da özünü dəyərli görmür, özünə hörmətini itirib. Məhz hörməti qazanmağın yeganə yolu Qurana bağlanmaq və Allahın Quranda bildirdiyi kimi, mənəvi lider ətrafında birləşməkdir. İslam aləmində birlik olsa, müsəlmanlar Quranın maarifpərvərliyini və müasirliyini əsas götürsə, bizim üçün çətin heç nə qalmaz.

20. Hansı İslam məzhəbinə bağlısınız?
 
Hənəfiyəm. Mehdi açıq-aşkar zühur edənə qədər hamının bir məzhəbə tabe olması zəruridir. İnşaAllah, Mehdi zühur etdikdə məzhəblərin hamısı ləğv olunacaq, eynilə Peyğəmbərimiz (səv) dövründə olduğu kimi, din əslinə qayıdacaq.
 
21. Şiə-sünni qarşıdurması, yəni regiondakı İslam məzhəbçiliyi haqqında nə düşünürsünüz? Buna necə son qoyula bilər?

Sünni də, şiə də, vəhabi də tərtəmiz müsəlmandır. Kitabı, peyğəmbəri, qibləsi bir olan insanların bir-birini düşmən kimi görməsi fitnədir. İngilis dərin dövlətinin ən böyük oyunlarından biridir. Qurana görə qardaş olan müsəlmanları bir-birinə düşmən edir, qardaşı qardaşa qırdırır. Bu münaqişəni qızışdırmaq üçün də ingilis şiəliyi və ingilis sünniliyindən istifadə edir. İngilis şiəliyi sünnilərə nifrət edir. İngilis sünniliyi də şiələrə nifrət edir. Bir-birilərinin qətlini vacib hesab edirlər. Bu şeytani düşüncəni müsəlmanlar əsla qəbul etməməlidir. Allahımız bir, qibləmiz bir, peyğəmbərimiz birdir. Doğma qardaşların bir-birini əzməyə cəhd etməsi böyük ağılsızlıq və vicdansızlıqdır. Sünnilərlə şiələr dərhal birləşməlidirlər. Sünni-şiə ziddiyyətini aradan qaldırmalı, qardaş kimi birləşməliyik. Hər iki tərəfin öndə gələnləri toplanıb qardaşlıq barədə söhbətlər etsələr, birlikdə namaz qılsalar, dünyaya çox gözəl mesaj vermiş olarlar. Beləliklə, ingilis dərin dövlətinin əlindən böyük bəhanəsini almış olarıq.


22. Türk xarici siyasəti haqqındakı fikirləriniz nələrdir, xüsusilə də Misirlə bağlı münasibətlər məsələsində nə düşünürsünüz?

Türkiyə Misir xalqına dəstək olan siyasət yeritməlidir. Bu, təkcə Misir üçün deyil, Türkiyənin bütün ölkələrlə münasibətlərinə aiddir. Türkiyə bir ölkənin, bir məzhəbin, bir qrupun tərəfdarı ola bilməz. Haqq və ədalət üçün bütün qruplarla və görüşlərlə əlaqə içində olmalı, hamısına dostcasına yanaşmalı və hamısının birlikdə qardaş kimi yaşayacağı mühiti yaratmaq üçün səy göstərməlidir.

Misirlə Türkiyənin əlaqələrinin də yaxın zamanda düzələcəyini ümid edirəm. Bilirsiniz ki, Türkiyə və Rusiya arasında da müxtəlif problemlər baş vermişdi. İranla aramızda münaqişələr olmuşdu. Mən hökumətimizə israrla bu problemlərin aradan qaldırılması, dostluğun qurulması üçün müraciət etdim. Allaha şükür, bu səylərimizdən də çox müsbət nəticələr aldıq. İndi növbə Misirdədir, inşaAllah. Misir xalqı hər inanca, hər düşüncəyə malik insanları ilə tərtəmiz xalqdır, bizim qardaşımız, canımızdır. Misirlə münasibətlərimizin tezliklə əvvəlki kimi, əvvəlkindən daha güclü olmasını arzu edirəm.

23. Bir çox türk siyasətçi kimi siz də keçmiş günlərin ehtişamı içində "Osmanlı xilafətinin intibahı" ilə bütün regiona yenidən hakim olacağına inanırsınızmı?
 
Osmanlıya duyulan həsrət müsəlmanların birləşməsinə, yəhudilərin, xristianların azad yaşamalarına və ibadət etmələrinə, ehtişamın və incəsənətin hakim olmasına duyulan həsrətdirsə, bu, əlbəttə, gözəldir. Amma Osmanlını yenidən inşa etmək dedikdə, o dövrdə baş verən hər şeyi müqəddəs və düzgün hesab etmək olmaz. Osmanlının bir çox səhvi vardı. Bizim indi istədiyimiz isə oxşar səhvlərlə yeni bir Osmanlı deyil, tamamilə Quran əxlaqına əsaslanan çox maarifpərvər, azad, müasir və keyfiyyətli bir ruhun, yəni Quran müsəlmanlığının İslam regionuna hakim olmasıdır.
 
24. Türk xalqı arasındakı kürd əsillilərin yeni "Kürdüstan" içində muxtariyyət qazanmaları haqqında nə düşünürsünüz?

Kürdlər çox gözəl insanlardır. Şərəfli, təvazökar, qonaqpərvər, dindardırlar. Bir çox insan kürdlərin dəyərini bilmir, amma onlar dünyanın bəzəyi, sərvətidir. Türkiyədə kürd-türk ayrı-seçkiliyi deyə bir məsələ yoxdur. Türk ordusunda, hökumətində, kəşfiyyatında çox sayda kürd çalışır. Ölkəmizin kürd prezidentləri, nazirləri olmuşdur. Kürdlərlə biz qardaşıq. Kürd qardaşlarımız ayrılmaq, parçalanmaq düşüncəsinə qəti şəkildə qarşıdırlar. PKK-nın isə kürdlük adından ortaya çıxması yalandır. PKK-nı narahat edən kürdlər deyil. Dindar xalq olan kürdlər də PKK-nı qəbul etmir. PKK təzyiq, təhdid və terrorla kürdlərin bir hissəsinin zorla dəstəyini alır. Əsl məqsədi isə marksist-leninist ideologiya əsasında kommunist Kürdüstan qurmaqdır. Bu plan İngilis Dərin Dövləti tərəfindən qurulub və dəstəklənir. Yaxın Şərqdə yeni Şimali Koreya inşa edilməsi mənasına gələn bu hədəf təkcə Türkiyə üçün deyil, bütün region ölkələri üçün ciddi təhlükədir. İslam aləminin mərkəzində, Türkiyə ilə müsəlman dünyasının arasında kommunist dövlət inşa etmək və bu sistemdən müsəlmanları kütləvi şəkildə qətlə yetirmək üçün istifadə etmək planı var. Türkiyə bu plana heç vaxt icazə verməyəcək.

25. Xobbiniz nədir?
 
Rəsm çəkməyi sevirəm. Yağlı boya və sulu boya işlərim var. Rəsm əsərlərimi görmək istəyən qardaşlarımız bu sayta baxa bilərlər. Heyvanlarla, təbiətlə məşğul olmağı çox sevirəm. Təxminən 8 ildir hər gün canlı yayım edirəm. Orta hesabla 3-4 saat davam edir bu yayımlar. Bütün vaxtımı Allahın razılığının ən çoxunu qazanmaq niyyəti ilə keçirirəm. Mənim üçün İslam ayrı, həyat ayrı deyil, İslam həyatımın hər anını əhatə edir.

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/271812/adnan-oktarin-misirin-al-masryhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/271812/adnan-oktarin-misirin-al-masryhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/Adnan_Oktar_roportaj.jpgMon, 12 Mar 2018 21:33:32 +0200
Velella velellaOkean sularının səthində üzən Velella velella kosmopolit dəniz canlısıdır və Velella cinsinin yeganə növüdür. 7 sm. böyüklüyündə olan canlının özünəməxsus xoş forması vardır. Mavi rəng çalarları ilə göz oxşayan Velella velella bütün incəlikləri ilə şüşədən hazırlanmış bəzək əşyasına bənzəyir. 


Bu canlılar planktonlarla qidalanırlar. Onların üzərində bəzəkli yelkənə bənzər  hissə var. Bu yelkənin funksiyası küləyi tutub saxlamaqdır. Velella velellanın törəmə və həzm orqanları altdakı geniş mavi hissədə olur. Bu hissələrdə havanı süzən yapışqanlı orqanlar var. Velella velella planktonları bu yapışqanlı hissə və yandırıcı kapsullarla tutur. 


Onlar okeanın səthində tək canlı kimi deyil, mikroorqanizm qrupu kimi yaşayırlar. Bu canlılar dəniz sularının səthində sərbəst üzürlər. Koloniya şəklində olmaları onların birlikdə qidalanmalarını və törəmələrini təmin edir. Allah okeanlarda, bəlkə də, Velella velella kimi görmədiyimiz çox gözəl canlılar yaşadır. Bu canlıları bizə tanıdaraq bütün canlılar üzərindəki rəhmətini və nemətini xatırladır. Quranda Ənkəbut surəsinin 60-cı ayəsində belə bildirilir:


Neçə-neçə canlılar vardır ki, ruzisini (öz yanında) daşıya bilmir. Onların da, sizin də ruzinizi Allah verir. O, Eşidəndir, Biləndir. (Ənkəbut surəsi, 60)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/271748/velella-velellahttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/271748/velella-velellahttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/9_moryelkenli.jpgFri, 09 Mar 2018 21:29:04 +0200
Kömür mədənlərindəki ölümləri azaltmaq mümkündür

Filiz yataqları mobil telefonunuzdan evinizin istilik sistemlərinə, mindiyiniz qatardan istifadə etdiyiniz alətlərə qədər həyatın hər sahəsində vardır. Bu, dağ-mədən sektorunun əhəmiyyətini getdikcə daha da artırır. Sektor böyüyüb inkişaf etdikcə daha qazanclı hala gəlir və daha çox maraq yaradır.

Çox vaxt böyük investisiya tələb etməyən, bir kürək və bir fəhlənin belə kifayət etdiyi kömür mədəni dünyanın ən çox bədbəxt hadisələr baş verən sahəsidir. 26 aprel 1942-ci ildə Çində baş vermiş və 1549 nəfərin həlak olmasına səbəb olan bədbəxt hadisə kömür mədəni tarixində ən böyük qəza kimi tarixə düşmüşdür. (1)

Mədənlərdə çökmə, yanğın, su daşqını, qaz sızması, dəm qazı zəhərlənməsi, metan qazı və kömür tozu partlayışı kimi müxtəlif səbəblərdən baş verən qəzalar kütləvi ölümlərə səbəb olur. Dünyanın müxtəlif yerlərində tez-tez baş verən bu qəzaları azaltmaq və ölümlərin qarşısını almaq mümkündür.

Məsələn, Almaniyada Türkiyədən bir neçə dəfə çox kömür istehsal edilir. Lakin qəzaların qarşısını alan tədbirlər görüldüyündən Türkiyədəki kimi ölümə səbəb olan mədən qəzaları baş vermir. Belə ki, yerin altında uzaqdan idarə edilən yüksək texnologiyalı robot sistemləri və xüsusi qurğulardan istifadə edilir. Bu qurğular həm qəzaların qarşısını alır, həm də mədənlərdəki məhsuldarlığı xeyli artırır. Bu gün deşmə, partlatma, yükləmə və tunellərdən kömür çıxarma zamanı baş verən qəzaları avtomatik işləyən kömür mədəni sistemləri vasitəsilə minimuma endirmək olur. 

Cənubi Afrikada “De Beers Finsch” mədəni, “Codelco” korporasiyasının Çilidəki "Əl Teniente" mədənləri, Avstraliyanın Pilbara bölgəsindəki Rio Tintonun "West Angelas" mədəni avtomatik idarə olunan nəqliyyat və daşıma sistemlərini tətbiq edən ilk yeraltı mədənlərdəndir. (2)

Bu cür texnologiyanın olmadığı mədənlərdə isə profilaktik texniki tədbirlər görmək mümkündür. Bunların ən əhəmiyyətlisi mədənlərdəki zəhərli və partlayıcı təhlükəni əvvəlcədən xəbər verən detektorlardan istifadə edilməsidir.


Karbon oksid, karbondioksid, metan kimi qazların miqdarını xəbər verən, mərkəzlə kabelsiz əlaqə saxlayan detektorlar qəza riskini minimuma endirir. Bundan əlavə, kömür mədənlərində partlayış və yanğınlara səbəb olan, tənəffüs edilməsi  belə böyük risk daşıyan kömür tozunu udan sistemlərdən istifadə edilməsi qəzalara qarşı görülə biləcək digər vacib tədbirdir. “GE” şirkətinin yeni tətbiq etdiyi “CoalPlus” texnologiyası müxtəlif dağ-mədən əməliyyatlarında kömür tozunu 90% azalda bilir. (3)


Mədən çökməsi zamanı baş verən ölümlərin qarşısını almaq da mümkündür. Bunun üçün əvvəlcədən qazıntının aparılacağı yerləri yaxşı müəyyən etmək lazımdır. Bundan əlavə, mədən çuxurlarını, qaya səthlərini və çatları elektron müşahidə sistemləri ilə daim nəzarət altında saxlamaq mümkündür. Hətta mədənlərdə sütun və dirəklərə ehtiyac olmadan, tunellərə insan əli dəymədən dayaq olub irəli gedən sistemlər belə mövcuddur. Hazırda dağ-mədən texnologiyasında bu cür texnoloji imkanlardan istifadə edən şirkətlər var.


Bunlardan başqa, işçilərin cihazlara təhlükə yaradacaq qədər yaxınlaşmamasını təmin edən xəbərdarlıq sistemlərindən istifadə etmək mədənlərdəki bədbəxt hadisələrin sayını azaldan vasitədir. Cihazlardakı sürüşmə, toqquşma, sürətlənmə kimi xəbərdarlıq sistemləri ilə onları istifadə edən operatorlar və ətrafdakı insanlar  qoruna bilər. (4)

Bütün bu texnologiyalardan istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, dağ-mədən sənayesi sahəsində mütləq insanların həyatını qorumaq istiqamətində ciddi qanuni tənzimləmə olmalıdır. Əslində, təkcə bu da kifayət etmir. Qanunvericiliyin müəyyən etdiyi təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiq edilib edilmədiyini görmək üçün mədənlərdə tez-tez ciddi yoxlamaların aparılması da vacibdir. Bu nəzarət sistemi ilə insanların beyinlərində yaranan "laqeydlik varmı" sualının yaratdığı gərginlik də azala bilər.

Mədən qəzalarının qarşısını almaqda mətbuat çox faydalı vasitədir. Qəzaların bəzən xalqdan gizlədilməsi mədənlərdəki sağlamlıq və təhlükəsizlik normalarının ləng həyata keçirilməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən mətbuatın, həmkarlar ittifaqlarının və QHT-lərin mədən qəzaları haqqındakı fikirlərini sərbəst şəkildə dilə gətirmələri tədbirlərin artırılmasında böyük rol oynayacaq.

Dağ-mədən sənayesi sahəsində avtomatik idarə olunan sistemlər tətbiq edilməli, dərhal buna uyğun investisiyalar planlaşdırılmalı, yeni qanunvericilik layihələri hazırlanmalı və dövlətlər tərəfindən lazımi dəstək olunmalıdır.

Unudulmamalıdır ki, insan həyatı filizdən daha dəyərlidir. Daha çox gəlir əldə etmək üçün başqalarının həyatına əhəmiyyət verməyən insanları eqoizmdən xilas etmək mümkündür. Bunun yolu isə kütlələri öz mənfəətini hər şeydən vacib hesab edən eqoist həyat tərzindən uzaqlaşdıran maarifləndirmə aparılmaq və cəmiyyət təfəkkürünün dəyişdirməkdir. 


Mənbələr:
Akansha Gupta, The world’s worst coal mining disasters, Mining Technology 15 may 2014, http://www.mining-technology.com/features/feature-world-worst-coal-mining-disasters-china/
Praven Duddu, Mining safely – innovative technologies to prevent mining accidents, Mining Technology 2 aprel 2014,  http://www.mining-technology.com/features/featuremining-safely-innovative-technologies-to-prevent-mining-accidents-4207131/
Praven Duddu, Mining safely – innovative technologies to prevent mining accidents, Mining Technology 2 aprel 2014,  http://www.mining-technology.com/features/featuremining-safely-innovative-technologies-to-prevent-mining-accidents-4207131/
Philippe Dozolme, What Can Be Done to Prevent Mining Accidents? The Balance 16 aprel 2017,
https://www.thebalance.com/what-can-be-done-to-prevent-mining-accidents-2367337
Adnan Oktarın “Kashmir Reader”da (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:
https://kashmirreader.com/2018/02/13/it-is-possible-to-minimize-fatalities-in-mining/

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/271747/komur-mədənlərindəki-olumləri-azaltmaq-mumkundurhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/271747/komur-mədənlərindəki-olumləri-azaltmaq-mumkundurhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/kashmir_reader_adnan_oktar_it_is_possible_to_minimize_fatalities_in_mining2.jpgFri, 09 Mar 2018 21:26:26 +0200