ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Məqalələr - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Bakteriyalar arasındakı ünsiyyət mexanizmi Bakteriyalar çox ağıllı canlılardır. Onların heç bir insanın sahib olmadığı (Allah istəmədikcə) bacarıqları var. Yer üzündə demək olar ki, bir çox şey bakteriyaların əməyi və birgə çalışması ilə düzəlir. Onların faydalı xüsusiyyətləri saysızdır. Bakteriya deyiləndə ilk olaraq zərərli patogen (xəstəlik törədən) növlər düşünülür. Halbuki onların faydalarını saymaqla qurtarmaq olmur.  Onlar, əslində, dünyaya infrastruktur xidməti göstərən, səssizcə və fədakarca işləyən işçilərdir.


Üstəlik onlar da öz aralarında əlaqə yaratmaq üçün bir-biriləri ilə danışırlar. Onların danışmasına, yəni bir-biriləri ilə əlaqə yaratmasına qısaca “QS” (Quorum Sensing) deyilir.

Bakteriyaların bu xüsusiyyətləri, yəni yetərsay olduqlarını hiss edərək (“QS”) bir-biriləri ilə əlaqə yaratmaları osminoq növü olan Havay mürəkkəb balığının  (“Euprymna scolopes”) tədqiqi zamanı ilk dəfə 1960-cı illərdə təsbit edilmişdi.


Gecə vaxtı ova çıxan və qarnındakı işıqdan istifadə edən bu mürəkkəb balığı elm adamlarının diqqətini özünə çəkmişdi. Mürəkkəb balığında işığı əmələ gətirən orqanı araşdırdıqda burada “Vibrio fischeri” adlı bakteriya növü aşkar edilmişdi.


“Vibrio fischeri” mürəkkəb balığının içində özünə bir növ yaşayış yeri tapıb. Bakteriyalar mürəkkəb balığı ilə ortaq həyat sürür, bir tərəfdən onun bədənində yaşayır, digər tərəfdən ona işıq istehsal edirlər. Bakteriyanın mürəkkəb balığının içinə nə zaman yerləşdiyi məlum deyil, amma orada doğuşdan mövcud olmadığı, sonradan yerləşdiyi məlumdur.


Bakteriya öz-özünə işıq istehsal etmir. Onun yüksək enerjiyə ehtiyacı var, yəni enerji təmin olunmazsa, bu bacarığını tətbiq edə bilmir. İşığı yalnız Havay mürəkkəb balığı kimi enerji mənbəyini tapdığı zaman istehsal edir. Çünki bakteriya işıq istehsal edərkən hüceyrənin ümumi enerjisinin yarıdan çoxunu istifadə edir və bunu ancaq bu balığın orqanında həyata keçirə bilir.


Bu bakteriyalar üzərində tədqiqat aparılmışdır. Onlar maye mühitində çoxaldılmışdır. Bakteriyaların müəyyən saya çatdıqdan sonra kütləvi şəkildə işıq istehsal etdikləri müşahidə edilmişdir. Müəyyən saya çatmayan bakteriyalar işıq istehsal etməmişlər.


Əlbəttə, bunun üçün bakteriya birliyi bir-biriləri ilə razılaşmalı, saymağı bilməli, birlikdə hərəkət etmək üçün rabitə yaratmalıdırlar. Bunu təmin edən isə “avto induktiv” (xüsusi genin hər hansı fiziki və ya kimyəvi xəbərdarlığı, induktiv, bəzən bir fermentin substratı, hormon kimi bəzi molekullar ola bilər) adlanan siqnal molekuludur. 


Bakteriyalar “avto induktiv” siqnal vasitəsilə saylarının yetərli olub-olmadıqlarını bilirlər. Əgər yetərli deyillərsə, həm enerjilərini itirəcək, həm də kifayət qədər işıq istehsal edə bilməyəcəklər. 


Xəstəlik törədən bakteriyaların da müəyyən saya çatdıqdan sonra bədəndə immunitet sistemi ilə mübarizə apardıqları və hücuma keçdikləri aydın olmuşdur.


Təkhüceyrəli, gözü, qulağı olmayan bir canlı olduqca dərin ağıl və şüur tələb edən böyük bacarıqlar, planlar qurur və hesablamalar aparır.
İşığın düşmədiyi qaranlıq dünyada sadəcə hislərlə yad mühitin planını bilərək hərəkət edən gözlə görünməyən canlılar, əlbəttə, özbaşına hərəkət etmirlər. Bu canlılara ilham edən, hər şeyi mükəmməl və qüsursuz yaradan uca Rəbbimizdir. Hər şeyin planı və məlumatı Allaha aiddir. Kainatı mükəmməl nizam içində yaradan Rəbbimiz bu canlılara da, dünyadakı digər canlılara da bir qədər (tale) və plan daxilində istiqamət verir. Hər şeyi qüsursuz şəkildə yaradan uca Allah mükəmməl nizamla yaratdığı dünyadakı bütün canlılara nə edəcəklərini ilham edir.


Uca Allah Furqan surəsinin 2-ci ayəsində "Göylərin və yerin səltənəti Ona məxsusdur. O, Özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir" buyuraraq, yaratmasındakı sirri və hər şey üzərindəki idarəsini insanlara xəbər verir.
 

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270807/bakteriyalar-arasindaki-unsiyyət-mexanizmi http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270807/bakteriyalar-arasindaki-unsiyyət-mexanizmi Sat, 17 Feb 2018 22:36:04 +0200
“Google” – yeni qlobal aktyor 

70 mindən çox işçisi var.
 
ABŞ-da ən çox yüklənən on mobil proqramdan beşinin sahibidir.

Səhmləri 85 dollardan 600 dollara qədər yüksəlib.
 
Mobil və rəqəmsal reklam gəlirlərində ən çox payı olan şirkətdir.
 
2017-ci ildə mobil bazarından əldə etdiyi gəlirin 50 milyard dollar olduğu proqnozlaşdırılır.
 
Bu məlumatlar dünyanın aparıcı texnologiya firmalarından biri olan “Google”-a məxsusdur. Bir çox ölkədə filialı olan “Google”-un internet üzərindəki məhsulları iqtisadi dəyərdən əlavə başqa məna da kəsb edir. “Google” müxtəlif formalarda bütün dünyanı dəyişdirə biləcək qədər böyük təsir yaradır. Artıq bu xüsusiyyəti sayəsində təkcə texnologiya ölkəsi kimi deyil, qlobal aktyor kimi də tanınır.

Beynəlxalq əlaqələr sektorunun ən çox önəm verdiyi məsələlərdən biri "aktyor" anlayışıdır. Beynəlxalq münasibətlərdə müstəqil qərar qəbul etmə və hərəkət edə bilmə qabiliyyətinə malik subyektlərə aktyor deyilir. Dövlətlər, fərdlər, milli təzyiq, maraq qrupları, beynəlxalq və dərin dövlət təşkilatları beynəlxalq münasibətlərin ən məşhur aktyorlarıdır.

Quruluşları fərqli olmasına baxmayaraq, bütün aktyorların ortaq cəhəti digər aktyorlara da təsir edə bilməsidir. “Google” da "General Motors", "IBM", "Exxon-Mobil", "Shell", "Unilever", "Microsoft" kimi qlobal aktyorlardan biri hesab edilir.

“Google” yalnız axtarış saytından ibarət deyil, müxtəlif sahələrdə müxtəlif xidmətlər göstərir. “Google Analytics” – internet saytları ilə bağlı statistikaları incələmə, “Gmail” – pulsuz elektron poçt xidməti, “Google Docs” – sənəd nizamlama paketi, “Google Translate” – fərqli dillərdə danışan insanların ünsiyyətini təmin etmə, “Google Chrome” - internet skaneri, “Youtube” və “Google plus” – sosial media şəbəkələri, “Google Earth” – dünyanı 3 ölçülü lentə alma xidmətləri ilə çox geniş kütləyə müxtəlif imkanlar verir.

“Google” texnologiya firmasıdır, lakin göstərdiyi xidmətlər bir çox ictimai təsirin yaranmasına da səbəb olur. Məsələn, "Google Earth" ilə şəhərdəki meşə sahəsi müşahidə edilə bilər. Bunun sayəsində də müəyyən müddət ərzində urbanizasiya nəticəsində meşə sahəsinin neçə faizinin məhv edildiyini müəyyən etmək olar. Bundan başqa, hər hansı ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri ilə xalq arasında baş verən qarşıdurmanı canlı olaraq izləmək də mümkündür. Paylaşılan məlumatlar, sənədlər və videolara yazılan şərhlər bir anda böyük kütlələri şərhçi edə, yeni ictimai hərəkatların yaranmasına səbəb ola bilər.
 
Müasir dövrdə “online” məlumatların asanlıqla və sürətlə əldə edilməsi vətəndaşların, eləcə də dövlətdənkənar aktyorların güc qazanmasına yol açır. Milli hökumətlərin, beynəlxalq bürokratların və ənənəvi siyasi elitanın əleyhinə qlobal vətəndaş cəmiyyətini gücləndirir.

Çox yaxın dövrə qədər ölkələrin əsas xəbər mənbəyi hökumətlər idi. Onlar hansı məlumatı təqdim etsələr, xəbər agentlikləri də yalnız bunları ictimaiyyətə çatdırırdılar. Hazırkı kiber dövrdə isə insanların əldə etdikləri xəbər və informasiyanın keyfiyyəti, sürəti, eləcə də həcmi hökümətlərə rəqib olacaq səviyyədədir. Bunun sayəsində QHT-lər, düşüncə mərkəzləri və müxtəlif maraq qrupları hökumətlərin fəaliyyətlərini daha çox və daha fəal mühakimə edirlər. Ətraf mühit, qlobal yoxsulluq, ictimai səhiyyə, fərdi hüquqlar və azadlıqlar kimi sahələrdə qeyri-hökumət təşkilatları artıq daha təsirlidir.

Bu cəhəti ilə “Google”-un dünyada demokratiya və insan hüquqlarına böyük xidmət etdiyini söyləmək mümkündür. Lakin ortaya çıxan mənzərə, təəssüf ki, ürəkaçan deyil. “Google” vasitəsilə əldə olunan müxtəlif informasiyalar tənqidə açıq məsələdir. Çünki internet keyfiyyətə nəzarətin olmadığı sahədir. Hər kəs istədiyi məlumatı hazırlayıb bütün dünyaya təqdim edə bilər. Xüsusilə də siyasi bir məsələni araşdırarkən “Google”-un təqdim etdiyi məlumatın etibarlılığına əmin olmaq mümkün deyil. Üstəlik, axtarış nəticəsində çıxan bu məlumatların müəyyən bir məqsədə görə sıralanıb-sıralanmadığı da məlum deyil.

“Google”-un bu xüsusiyyətini nəzərə alsaq, ona siyasi radikalizm, irqçilik, pornoqrafiya və ya xurafatın ən böyük distribüteri olduğunu deyə bilərik. Əlbəttə, “Google” da bunun fərqindədir və lazımi nəzarət mexanizmlərini qurmağa çalışır. Ancaq internetdə 1 milyard saytın olduğunu nəzərə alsaq, bunun heç də asan olmadığını deyə bilərik.

“Google” informasiya yaymaqla yanaşı, istifadəçilərin məlumatlarını da toplayır. Bunlar insanların fotoşəkillərindən siyasi baxışlarına, yay tətilini harada keçirdiklərindən hansı yeməkləri sevdiklərinə qədər müxtəlif məlumatlardan ibarətdir. Buna görə də “Google”-u dünyanın ən böyük kəşfiyyat firması olaraq düşünmək heç də yanlış olmaz. Bu informasiyalar kimlərlə və hansı həcmdə paylaşılır? Bu, dövrümüzün ən vacib suallarından biridir və təəssüf ki, dəqiq bir cavab da yoxdur. Buna görə də bir çox ölkə öz axtarış saytlarını, öz elektron poçt qutusu xidmətini quraraq mühafizə qalxanı yaratmağa çalışır.
 
Digər tənqid isə “Google”-un yeni nəslə təsiri ilə bağlıdır. Həmin insanların iddialarına görə “Google” bir informasiyadan digərinə keçməyi asanlaşdırır. Buna görə də gənclərin düşünmə və öyrənmə qabiliyyətlərinə zərər verir, diqqəti bir istiqamətə toplamağa mane olur.

İnternetin bəzi mənfi cəhətləri olsa da, əslində, çox mühüm irəliləyişlərin qapısını açan əhəmiyyətli dünyadır. Belə ki, bu gün sosial media və internet vasitəsilə əldə edilən məlumat bazası kütlələrin beyinlərinə təsir edəcək gücə malikdir. Bu silahın yaxşı istifadə edilməsi dünyadakı mühüm balansların dəyişməsinə səbəb ola bilər. Bu böyük kütlənin gücü sülhün məntiqinin və zəruriliyinin yayılması üçün istifadə edilə bilər. Nifrət təbliğat və təlqinlə formalaşdırılır. Eyni üsullar sevgi və dostluğun yayılması üçün də istifadə olunmalıdır. Bunun üçün təkcə internetdə istifadə edilən yazı üslubunun dəyişməsi belə kafidir.

“Google” kimi böyük internet platformaları bunu təmin edəcək gücə malikdir. Müasir dövrdəki zülmün, müharibə və qətliamların mənbəyi olan təbliğat çox rahat şəkildə müsbət təlqinlər üçün istifadə edilə bilər. Unudulmamalıdır ki, insan ruhu müsbət fikrə və bunu qəbul etməyə daha açıqdır. “Google” kimi platformalar bütün qabiliyyət və imkanlarını dünyanı formalaşdıran kütlələri dəyişdirməyə istiqamətləndirməli, xoşbəxt, azad və sülh şəraitində yaşayan millətlər formalaşdırmalı, bütün mənfi zəncirləri qırmalıdırlar. 


Adnan Oktarın “The Pioneer”-də (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:
http://www.dailypioneer.com/sunday-edition/agenda/opinion/google-an-emerging-global-actor-in-the-internet-world.html 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270740/“google”-–-yeni-qlobal-aktyor http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270740/“google”-–-yeni-qlobal-aktyor http://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_google_an_emerging_global_actor_in_the_internet_world_2.jpgSat, 17 Feb 2018 00:40:15 +0200
Yaxın Şərq terrorunun hədəf aldığı xristianlar  

Yaxın Şərq və Anadolu xristianlığın ortaya çıxdığı ərazilərdir. Hz. Məryəm (əs) və ailəsi bu torpaqlarda yaşamış, hz. Yəhya (əs) bu torpaqlarda doğulmuş, bu torpaqlarda şəhid edilmişdir. Hz. İsa (əs) bugünkü Fələstində Betlehəm şəhərində anadan olmuş və yenə bu torpaqlarda Allah tərəfindən göyə yüksəldilmişdir. 

Bu bölgə həmçinin musəvilərin müqəddəs torpaqlarıdır. Dünyadakı ən qədim kilsələr - "Church of Nativity", "The Church of Resurrection", "Church of All Nations" Yaxın Şərq ərazisindədir. Xristianlıq bu ərazilərdə yayılmışdır. Bu gün bir çox xristian Anadoluda Müqəddəs Pavelin addımlarını izləyərək xristianlığın quruluş dövrlərini xatırlayır. İzmirdəki “Məryəm Ana Evi” xristianların həcc mərkəzlərindən biridir. Ərəbistan yarımadası, İsrail torpaqları, Suriya, Livan, Fələstin, İraq və Anadolu hər üç dinin mərkəzidir. Heç bir siyasi fikir, siyasi quruluş və heç bir terrorçu qrup bu tarixi həqiqəti dəyişdirə biləcək gücə malik deyil.

Əsrlər boyu bölgəyə üç dinin sülh anlayışı hakim olmuşdur. Bu dövrdə müqəddəs torpaqlarda din uğrunda müharibə baş verməmişdir. Osmanlı Sülhü (Pax-Ottomana) adlandırılan bu dövr Says piko sazişi ilə Yaxın Şərqin imperialist dövlətlər arasında bölüşdürülməsinə qədər davam etmişdir. I Dünya Müharibəsindən sonra Fransa və İngiltərə bölgəni işğal etmiş, bir tərəfdən musəvilər və müsəlmanlar arasında nifrət toxumları əkilmiş, digər tərəfdən də süni sərhədlər və marionet hökumətlərlə bölgədə hakimiyyət qurulmuşdur. İşğalçılara qarşı üsyan etməyə çalışan hər qrup amansızca susdurulmuşdur.

II Dünya Müharibəsindən sonra yenə müxtəlif xarici müdaxilələrlə musəvilərlə müsəlmanlar 70 il davam edən alov burulğanına düşmüşdür. Millətçi və məzhəbçi ideologiyalarla müsəlmanlar bir-birilərinə düşmən edilmiş, bu böyük fitnə İslam cəmiyyətini hər tərəfdən əhatə etmişdir. XXI əsrə gəldikdə artıq bütün region yanğın yerinə çevrilmişdi. Bir neçə on il ərzində milyonlarla günahsız müsəlman həyatını itirmiş, İslam dünyasının böyük dövlətləri bir-birinin ardınca dağılmışdır. Bu zorakılıq mühitinin bir başqa zərərçəkəni də bölgədə yaşayan xristianlar olmuşdur.

Yaxın Şərqdəki xristian əhali hər keçən gün azalır. Xristian ərəblər, assuriyalılar, ermənilər, melkitlər, maronilər, koptilər torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Pravoslav xristianlıq bölgədə sanki yox olma səviyyəsinə gəlib. Qalan bir ovuc xristian isə qorxu içində yaşayır. Xristianlar radikalların və mürtəce iqtidarların hədəfindədir. Bölgədə provakativ aksiyaların hədəflərindən biri xristianlardır. Son bir neçə ildə Misirdə onlarla kilsə yandırılmış və ya bombalanmışdır. Yüzlərlə xristian bu terror aktlarında həyatını itirmişdir. 2003-cü ildə sayı 1,4 milyon olan iraqlı xristianlardan bu gün sadəcə 300 mini qalmışdır. Keldani, süryani və nəsturi kəndləri yandırılıb dağıdılmış, xristianlar öz ölkələrində köçkün vəziyyətinə düşmüşdür.

Suriya, şübhəsiz, Yaxın Şərqdə müharibənin ən çox olduğu yerdir. Bu gün Suriyadakı xristianlar rejimlə müxalif qruplar arasındakı qarşıdurmanın ortasında qalıb. Xüsusilə Xüms və Lazkiyə şəhərlərində bir çox kilsə dağıdılmışdır. Suriya xristianlarının tarixi, Müqəddəs Pavelə qədər gedib çıxır. 2000 illik bu cəmiyyətin vətəndaş müharibəsindən əvvəl sayı 2 milyon olduğu halda, bu gün bir neçə yüz mindən ibarətdir.

Suriyanın şimal bölgəsi xristian cəmiyyətin mərkəzlərindəndir. Bu bölgədə kürd, ərəb və türkmənlər əksəriyyət təşkil edir. Vətəndaş müharibəsinin yayılması ilə birlikdə PYD regionda defakto kanton qurmuşdur. PYD Şimali Suriyada kommunist dövlət qurmaq arzusunda olduğundan bölgədəki kürdləri, ərəbləri və türkmənləri təzyiq altında saxlayır. Bölgədəki xristian nəsturilər də PYD-nin təzyiqi altında yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Bir çox xristian kəndi dağıdılmış, xalq didərgin düşmüş, əmlakları terror təşkilatı və tərəfdarları tərəfindən talan edilmişdir. Qamışlı şəhərində həyatda qalmaq uğrunda mübarizə aparan xristianlar da dəfələrlə PYD terrorçularının silahlı hücumlarına məruz qalmışlar. Xüsusilə 2017-ci ilin əvvəlindən etibarən bölgədə PYD hücumları nəticəsində həlak olan çox saylı xristian olmuşdur. PYD Qamışlı şəhərini kantonun “paytaxtı” elan etmişdir. Hal-hazırda da Qamışlıdakı 50 min xristianın yaşamaq hüququnu əlindən almağa çalışır.

Xristian cəmiyyəti hər fürsətdə xarici dünyaya səsini çatdırmağa çalışır. PYD-nin əmlaklarını talan etdiyini, silah gücünə vergi aldıqlarını və gənclərinin PYD sıralarında döyüşməyə məcbur edildiklərini bildirirlər. Dünya Aramilər Şurasının sədri Coni Messo kommunist PYD-nin regionu ələ keçirmək siyasətini və terror təşkilatının ABŞ silahlarını məsum xristianlara qarşı istifadə etdiyini müsahibələrində müntəzəm olaraq dilə gətirir. Ötən günlərdə 18 erməni və nəsturi təşkilat PYD-nin xristianlar üzərindəki təzyiq siyasətinə etiraz edən birgə bəyannamə yayımladılar. Xristian cəmiyyətinin bu fəryadları təəssüf ki, Qərb dünyasında kifayət qədər əks-səda doğurmur.

PYD başda ABŞ olmaqla koalisiya qüvvələri tərəfindən əzizlənir, silah və pul dəstəyi alır. Təcavüzkar siyasətinə göz yumulur. ABŞ dünyanın yeni kommunist terrora doğru sürükləndiyinin fərqində deyil. PYD və PKK 40 illik tarixi boyunca başda öz xalqı olmaqla yollarına çıxan hər millətə zülm etmişdir. Qərb bu kommunist terrorçularla müttəfiq olmaqla odla oynayır. Terrorçu təşkilatların tərəfdar və ya dost ola bilməyəcəyini görə bilmir. Suriyada silahlı təşkilatın dövlətləşməsi regionda heç vaxt dinməyəcək yeni müharibənin fitilini alovlandıracaq. Bundan ən çox zərər görənlər də məsum xristianlar, müsəlmanlar, musəvilər, ərəblər, kürdlər, türkmənlər, qısaca bölgə xalqı olacaq. Belə bir alovun qığılcımı qısa müddətdə bütün dünyaya sirayət edə bilər. Buna görə terror təşkilatlarının muzdlu əsgər kimi istifadə edilib silahlandırılması siyasətinə təcili son qoymalıdır.

Müsəlmanlar isə öz aralarında və məzlum xristianlarla birləşib bölgədə həm müsəlmanlara, həm də xristianlara qarşı edilən bu zülmü dayandırmalıdırlar.

Adnan Oktarın “News Rescue”-da yayımlanan məqaləsi:
http://newsrescue.com/christians-targeted-middle-east-terrorism/#axzz542ZVazW7 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270739/yaxin-sərq-terrorunun-hədəf-aldigihttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270739/yaxin-sərq-terrorunun-hədəf-aldigihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/news_rescue_adnan_oktar_Christians_targeted_by_MiddleEast_terrorism2.jpgSat, 17 Feb 2018 00:37:33 +0200
“New Scientist”, “Nature” kimi təkamülçü nəşrlərin “Alesi” yalanına cavab2017-ci ilin avqust ayında müxtəlif beynəlxalq elm və xəbər saytlarında insanla meymunun "ortaq əcdadı"nın tapıldığına dair bəzi xəbərlər çıxdı. Bir çox təkamülçü yayım orqanı da mövzu ilə bağlı lazımi araşdırma aparmadan xəbəri yayımladı.

Məşhur təkamülçü jurnal "Nature"da yayımlanan bir məqaləyə əsaslanaraq hazırlanan xəbərlərdə Keniyada kəşf edilən və 13 milyon illik olduğu deyilən Alesi fosilinin bütün insan və meymunların "ibtidai əcdadı ola biləcəyi" iddia edilirdi.

Keniyanın şimal hissəsində Turkana gölünün qərbində Napudet bölgəsindəki süxur qatlarından çıxarılan bu fosil 13 milyon il əvvəl yaşadığı düşünülən və nəsli kəsilmiş bir meymuna aiddir. Təqribən 16 aylıq bala meymunun kəllə qutusu fosili vulkanik partlayış nəticəsində torpağın altında qaldığından çox yaxşı formada qorunmuşdur. Belə ki, ələ sığacaq qədər kiçik olan kəllə qutusunun içi? çox yaxşı formada qorunmuş kiçik qulaq kanalları belə ətraflı şəkildə tədqiq edilə bilir.1

Əslində "New Scientist" kimi jurnallarda bu kiçik kəllə qutusunun bir meymuna aid olduğu, "nəsli kəsilmiş meymunlar içərisində tapılan ən qüsursuz kəllə qutusu"2olduğuna dair ifadələrə yer verilir. Fosilə aid bütün məlumat aşağıdakılardan ibarətdir:

Makaka meymunlarındakı kimi kiçik burun
Makaka meymunlarındakı dişlər
Şimpanzelərlə eyni qulaq borucuqları
Limon böyüklüyündəki kəllə qutusu

Bu fosillə bağlı xəbərlərin məzmununa diqqətlə baxdıqda fosilin "insan və meymunların ən qədim ortaq əcdadlarından biri" kimi şərh ediləcək heç bir dəlilin olmadığını dərhal görə bilərik.

Darvinistlərin təkamül mübtəlası

Göründüyü kimi, bu fosil açıq şəkildə bir meymuna aid olmasına baxmayaraq, israrla insanla meymun arasındakı təkamül əlaqəsini ortaya qoyan yeni bir kəşf kimi təqdim edilmişdir. İdeoloji səbəblərdən dəyişdirilmiş və təbliğat materialı kimi istifadə edilməsi üçün "insanın ən qədim əcdadı kimi" tanıdılmışdır.

Darvinist düşüncənin elm "istehsal etmə" üsulu aşağıdakıformadadır: darvinist elm adamı da ilk anda fosil və ya indiki canlılar üzərində elmi həqiqətləri müşahidə edir. Ancaq bütün qəlbi ilə təkamülə inandığı üçün bu həqiqəti darvinist inanca uyğunlaşdırmaq üçün tamamilə başqa bir hekayə yazır. Halbuki elmi üsul əldə edilən məlumatların heç bir ideoloji fikir əlavə edilmədən birbaşa təqdim edilməsidir. Elmi kəşf, nəticə və şərhlər sınaqdan keçirilməlidir. Bu metod dəqiq elmlərə aiddir. Lakin darvinist elm adamlarına gəldikdə vəziyyət dəyişir.

Elmilik iddiası ilə ortaya çıxan heç bir jurnal darvinistlərdənbu məntiqsiz şərhləri edərkənəsaslandıqları elmi faktları soruşmur. Çünki yayım orqanları və redaktorları da darvinistdir. Təkamülün təbliğat materialı kimi elmdən istifadə edirlər. Darvinistlər əvvəl təkamülə inanırlar, sonra elmlə məşğul olurlar. Batil təkamül inancı bu insanların elmi obyektivliyini kütləşdirdiyindən həqiqətləri birtərəfli şərh edirlər. Belə ki, təkamülə əks tapıntı olsa belə, bunu təkamül düşüncəsi çərçivəsində izah etməyə çalışırlar. Yer qatlarından çıxan hər yeni fosil Allahın yaratdığını sübut edib təkamül fikrini əsassız etməsinə baxmayaraq, bunu heç bir darvinist qəbul etmir, qəbul etmək istəmir.

Alesi yalanı

Alesi kəllə qutusu fosilidir və nəsli kəsilmiş meymun növünə aiddir. Darvinistlərin "ortaq əcdad" kimi səciyyələndirə biləcəkləri heç bir əlaməti yoxdur. Buna baxmayaraq, təkamülçü alimlərə ortaq əcdad ssenarisini yazdıran nədir?

Fosil qeydlərində heç bir dəlil tapa bilməyən təkamülçülər nəzəriyyələrini virtual mühitə ötürüblər. Bunun üçün genetik olaraq hər bir canlının bir-birinə bənzərlik nisbətləri çıxarılıb. Şimpanze ilə insan geninin 95-98% oxşarlıq təşkil etdiyi bu hesablamalara əsaslanır. Həmçinin kompüterdə yazılan bəzi formullarla tarix boyu mövcud olduğu xəyal edilən mutasiya sürəti var. Guya ortaq əcdaddan başlayaraq şimpanze ilə insan arasında hesablanan fərqin meydana gələ bilməsi üçün neçə il keçməli olduğu müəyyən edilir. Bu xəyali əcdadın 6 milyon il əvvəl yaşadığı yenə kompüterin köməyi ilə müəyyən edilmiş və elmi etibarlılığı olmadığı halda, bu təxmin darvinist jurnallarda nəşr olunmuşdur. Əslində bu, darvinistlərin təkamül inancının statistika proqramlarında təcəssüm edilməsidir. Amma bu hesablamaların həqiqəti əks etdirdiyini göstərən heç bir fosil yoxdur.

Alesinin yaşının 13 milyon il olduğu məlum olduğu üçün 6 milyon il olaraq kompüterdə hesablanan "ortaq əcdaddan" daha qədimdir. O halda bu məntiqlə "ortaq əcdaddan" qədim olduğuna görə Alesi də "ortaq əcdad" olmaq məcburiyyətindədir. Bəs Alesi fosilində ortaq əcdad olmasına dair dəlil varmı? Əlbəttə ki, yox. Hətta müəllifləraraşdırma nəticəsində fosilin kəllə daxili orqanlarının dövrümüzdə yaşayan meymun növlərinə çox oxşadığınıdeyirlər. Oxşar orqanların varlığı təkamülə yox, fosil qeydlərinin stabilliyinə dəlil təşkil edir. Bu da yaradılış deməkdir.

Məqalənin müəlliflərindən Isaiah Nengo "Yaşayan canlılarla müqayisə etdikdə Alesi ən çox makaka meymunlarına (gibon) bənzəyir" - deyə qeyd edir.3

Makaka meymununa (gibon) oxşadığını qəbul etmələrinə baxmayaraq, Alesini "ortaq əcdad" kimi tanıtmağın ideoloji yanaşma olduğu açıqdır. Bir fosil əgər makaka meymununa bənzəyirsə, ancaq makaka əcdadı ola bilər. Buradan çıxan nəticə odur ki, darvinistlər üçün Alesi fosilinin nəyə bənzədiyi və ya hansı canlıya aid olduğunun əslində heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Tapılan fosil qorillaya da, oranqutana da bənzəsə, ideoloji yanaşan təkamülçü məntiq həqiqəti görməyəcək və hər zaman ortaq əcdad iddiası ilə ortaya çıxacaq.

Nəticə

Göründüyü kimi, Alesi fosili müəyyən anatomik xüsusiyyətlər fonunda meymun fosilidir və insanla heç bir oxşarlığı yoxdur. Bu günə qədər saysız-hesabsız meymun fosili tapılıb. Bunların böyük əksəriyyəti nəsli kəsilmiş meymun növlərinə aiddir. Aşkar edilən fosillərin heç birində "insanla meymun növləri arasında keçid forma və ya ortaq əcdad" xüsusiyyəti göstərən hər hansı bir tapıntıya rast gəlinməyib. Bu günə qədər kəşf edilən bütün meymun fosillərinin göstərdiyi tək həqiqət odur ki, meymunlar mükəmməl xüsusiyyətləri ilə birlikdə bir anda yaradılmış və milyonlarla il ərzində heç bir şəkildə dəyişilməmiş, hər zaman meymun qalmış, yəni təkamül keçirməmişlər.

Mənbələr:

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/08/09/meet-alesi-13-million-year-old-baby-ape-putting-face-earliest/

https://www.newscientist.com/article/2143384-ancient-skull-belonged-to-a-cousin-of-the-ape-common-ancestor/

http://www.news.com.au/technology/science/archaeology/ancient-skull-hints-at-african-roots-for-apehuman-ancestor/news-story/7d3fd0730c63d5f6933bcbb1cbb69a25


Adnan Oktarın “News Rescue”-da (Amerika) yayımlanan məqaləsi:
http://newsrescue.com/answer-alesi-hoax-put-forward-evolutionist-publications-new-scientist-nature/#axzz542h5hsnI

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270738/“new-scientist”-“nature”-kimi-təkamulcuhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270738/“new-scientist”-“nature”-kimi-təkamulcuSat, 17 Feb 2018 00:35:52 +0200
Müsəlman rohincaları Myanmaya geri göndərmək lazımdırmı?

Cənubi Asiya ölkələrindən Myanmanın Arakan əyalətində yaşayan müsəlman rohincaların uzun illərdir məruz qaldıqları zorakılıq və zülm bütün dünyanın gözü qarşısında artaraq davam edir.
 
Buddist Myanma dövləti müsəlman rohincaların varlıqlarını və hüquqlarını qəti şəkildə tanımır. Myanma dövləti rohincaları fərqli etnik qrup yox, qanunsuz miqrant kimi qəbul edir və hər cür təzyiqə əl ataraq onları assimilyasiya etməyə çalışır. 1982-ci ildə hərbi xuntanın təşəbbüsü ilə rohincaların şəxsiyyət vəsiqələri rəsmi şəkildə yox sayıldı. Ölkədəki bütün etnik qruplar vətəndaş qəbul edildiyi halda, müsəlman rohincalar etnik azlıq kimi qəbul edilmədi və vətənsiz xalq oldular.
 
Vətəndaşlıq hüququ olmayan müsəlman rohincalar dövlətin heç bir imkanından istifadə edə bilmirlər. Xəstələndikdə dövlət xəstəxanalarına qəbul olunmur,  dövlət və ya özəl müəssisələrdə pulsuz işlədilirlər. Dövlət məmuru olmaq hüququna malik deyillər. Bir kənddən başqa kəndə getmək üçün də dövlətə vergi vermək məcburiyyətindədirlər. Telefon, mobil telefon və ya mühərrikli nəqliyyat vasitəsinə sahib olmaq hüquqları yoxdur. Betondan ev tikmələri belə qadağandır. Ancaq taxta evlərdə yaşaya bilərlər. Üstəlik, onların mülkiyyəti də dövlətə məxsusdur. Bir cinayətdə ittiham edildikdə özlərini müdafiə etmək hüquqları yoxdur, birbaşa həbs edilirlər. Polis və ya əsgər əsassız olaraq evlərinə basqın edə bilərlər. Bundan başqa, heç bir səbəb olmadan həbs oluna bilərlər.

1942-ci ildən davamlı tətbiq edilən etnik təmizləmə siyasəti, soyqırım və deportasiyalar nəticəsində 4 milyon müsəlman əhalidən yalnız 800 min nəfər qalıb. Bu günə kimi 3 milyon müsəlman qonşu ölkələrə getməyə məcbur edilib, yüz minlərlə insan şəhid edilib, on minlərlə qadın təcavüzə məruz qalıb. Yaşayış məntəqələri yandırılaraq məhv edilib, yüzlərlə məscid və mədrəsə dağıdılıb.
 
Son aylarda yenidən alovlanan hücumlarda müsəlman kənd, məscid və mədrəsələrə od vuruldu,  müsəlmanlar evlərində diri-diri yandırıldı. 2017-ci ilin avqust ayının son həftəsində isə separatçı Arakan Rohinca Qurtuluş Ordusunun həyata keçirdiyi hücumlarda 2-3 min müsəlman öldürüldü. Avropa Rohinca Şurasının nümayəndəsi dr. Anita Şuqun bildirdiyinə görə, Arakanın Rathedaung şəhərinin Saugpara kəndində bütün kişilər öldürülmüş, təkcə bir oğlan uşağı sağ qalmışdı. [1] Əbdül Fayazın Əl-Cəzirə kanalına bildirdiyinə görə, ordu mənsubları tərəfindən qadınlara təcavüz edilmiş, hər yer dağıdılıb yandırılmışdır. [2]

Rohincalar bu dəhşətli zülmdən qaçaraq Banqladeşə sığınmaq istədi, lakin 600 min insan günlərlə sərhəddə gözlədildi. Üstəlik ac-susuz halda yağışın altında.

Banqladeşə daxil olduqda isə yenə rahatlıq tapmadılar. Onlar üçün yaradılan düşərgələrdə saysız-hesabsız problemlə qarşı-qarşıya qaldılar. Cenevrədə baş tutan Rohinca Qaçqın Böhranı İanə Konfransında danışan "Sərhədsiz Həkimlər" təşkilatının sədri dr. Joanne Liu düşərgələrin sağlamlıq baxımından saatlı bombadan fərqlənmədiyini deyərək oradakı şəraiti belə təsvir etdi: "Rohincalar palçıqdan və neylon örtüklərdən düzəldilmiş, bambuklarla bərkidilmiş kiçik təpələr üstündə qırıq-salxaq sığınacaqlarda yaşayırlar. Yaşayış sahəsinin içərisinə doğru irəlilədikcə yolu olmayan meşəlik sahəyə daxil olursunuz. Demək olar ki, heç bir şərait yoxdur. Yaşayış şəraiti heç yerdə olmadığı qədər çətindir. İnsanlar palçığın üstündə, sel təhlükəsinə açıq sahədə neylon örtüklərin altında yaşayırlar. Yanlarında çox az əşyaları var və hər an fillərin hücumuna məruz qalma təhlükələri var. Təmiz su, tualet, ərzaq, səhiyyə xidmətlərindən məhrumdurlar". [3]

Banqladeşin rohincaları Myanmaya geri göndərmədə israrlı mövqeyi nəticəsində ötən günlərdə iki ölkə arasında müqavilə imzalandı. Müqaviləyə görə, Rohinca müsəlmanları 2 ay sonra Myanmaya geri göndəriləcəklər. Bəs getdikləri yerdə evlərini tapa biləcəklərmi? Əlbəttə ki, yox. Ordunun yerlə-yeksan etdiyi bölgədə nəinki evlərini, kəndlərini belə tapa bilməyəcəklər.

BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Zeyd Raad Əl-Hüseyn dekabrın 5-də BMT-nin Cenevrədə keçirilən növbədənkənar iclasında rohincaların on illərdir vətənsiz olmalarının, ayrı-seçkiliyə məruz qalmalarının, vəhşicəsinə yurdlarından məhrum edilmələrinin və yaşadıqları bölgələrin sistematik şəkildə dağıdılmasının açıq-aşkar soyqırıma işarə etdiyini bildirdi. "Belə bir vəziyyətdə soyqırım əlamətlərinin olmadığını iddia edə biləcək biri varmı" deyə soruşan Əl-Hüseyn Rohinca mövzusunda beynəlxalq istintaqın aparılmasının zəruri olduğunu bildirdi.
 
Şahidlərin ifadələrinə əsasən Myanma təhlükəsizlik qüvvələrinin rohincalara vəhşicəsinə davrandığını qeyd edən Əl-Hüseyn bütün bunların nəzərə alınmasının zəruri olduğunu vurğuladı və evlərin qəsdən yandırıldığı, qadın və qız uşaqlarının təcavüzə məruz qaldığı, böyük-kiçik demədən insanların öldürüldüyü, qaçan insanların vurulduğu bir zamanda Banqladeşə sığınan rohincaların Myanmaya geri göndərilmələrinin yanlış olacağını xatırlatdı. Digər tərəfdən Əl-Hüseyn böhranın əsl səbəblərinin vurğulanmasının və insan hüquqlarına riayət edilməsinə nəzarətin vacibliyini qeyd etdi. [4]

Əl-Hüseynin bəyanatı çox vacibdir. Myanma rəhbərliyi zalım siyasətini dəyişdirmədən rohincaların oraya geri göndərilmələri qəbuledilməzdir. Myanma müsəlmanlara tətbiq etdiyi təzyiq və zorakılığı dərhal durdurmalıdır. Müsəlman rohincalar da buddistlər kimi Myanma vətəndaşıdır və orada gözəl və keyfiyyətli yaşamaq hüququna malikdirlər. Myanma rəhbərliyi ancaq bu ədalətli münasibəti göstərdiyi təqdirdə sivil dövlətlər arasında yer ala bilər.

[1] http://www.yenisafak.com/en/world/nearly-3000-rohingya-muslims-killed-in-the-last-three-days-2787305
[2] https://www.youtube.com/watch?v=3Aac-LcAxok
[3] http://www.msf.org/en/article/bangladesh-opinion-rohingya-refugees-people-are-survival-mode
[4] http://www.dw.com/tr/bm-rohingyalara-soyk%C4%B1r%C4%B1m-yap%C4%B1l%C4%B1yor-olabilir/a-4166301


Adnan Oktarın “BERNAMA”da (Malayziya) yayımlanan məqaləsi:
http://www.bernama.com/bernama/v8/fe/newsfeatures.php?id=1424762

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270737/musəlman-rohincalari-myanmaya-geri-gondərməkhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270737/musəlman-rohincalari-myanmaya-geri-gondərməkhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/bernama_adnan_oktar_risky_deal_between_Myanmar_and_Bangladesh2.jpgSat, 17 Feb 2018 00:29:39 +0200
Müharibədən sonrakı dövrdə suriyalıları nə gözləyir?

Suriyada vəziyyətin dəhşətli olduğunu demək çox zəif səslənər. Bunu anlamaq üçün öz aclığını unudub uşaqlarının fəryad səsini dinləyən və yemələri üçün onlara ot qaynadan ananın nümunə göstərilməsi kifayətdir. Şərqi Qutada körpələr susuz, qidasız qaldıqları üçün ağlayırlar. Hansının daha yaxşı olduğuna qərar vermək vacibdir. Mövcud vəziyyəti mühafizə etməkmi, yoxsa bu dağıntı və yoxsulluq girdabından xilas olmaq üçün bir yol axtarmaqmı? Bu, ölkəni tərk etməkdən başqa bir seçimi olmayan suriyalıların vəziyyətidni əks etdirir.
 
Rusiya, Türkiyə və İran Suriyada sabitliyi təmin etmək üçün bir müddətdir planlı şəkildə iş görürlər. Bu üç ölkə regiona sülh gətirmək üçün müxtəlif güzəştlər edərək ortaq məxrəcə gəldilər və münaqişəni həll etmək üçün həmrəy oldular. İlk öncə, Suriyadakı münaqişəni sona çatdırmaq üçün bu günə qədər atılmış ən mühüm addım olan Astana sülh prosesini başlatdılar. O vaxtdan etibarən xüsusilə Soçi Zirvəsindən öncəki 10 gün ərzində region liderləri arasında geniş diplomatik danışıqlar baş tutdu. Bu üç ölkənin baş qərargah  rəhbərləri, o cümlədən yüksək rütbəli vəzifəli şəxsləri Suriyada baş verənlərə son qoymaq və sürətli həll yolu tapmaq üçün tez-tez bir-birilərinə səfərlər edərək danışıqlar apardılar. 22 noyabr 2017-ci ildə üç ölkənin prezidenti Soçi Zirvəsini həyata keçirmək üçün Qara dənizin sahil şəhəri olan Soçidə toplaşdılar. Həmin müddətdə Türkiyə dörd ildir qapalı olan hava məkanını Rusiyaya açdı.

Soçi Zirvəsinin nəticələri baxımından üç iştirakçı ölkə daha çox əməkdaşlıq üçün prioritetlərini müəyyənləşdirdilər. Üç ölkə Suriya üçün yeni bir konstitusiya hazırlanması və Əsədin də namizəd olacağı yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinə kömək olmaq üçün dekabr ayında yenidən Soçidə Milli Dialoq Konqresi keçirməyə qərar verdilər. Soçi Zirvəsi Astana Sülh Danışıqlarından sonra bu üç ölkənin əməkdaşlığının nəticəsidir. Ədalət və İnkişaf partiyasının millət vəkili, Türkiyə - Avropa İttifaqı Birgə Parlament Komissiyasının həmsədri Əhməd Berat Çonkar Soçi Zirvəsi ilə bağlı belə demişdir: "Rusiya, İran və Türkiyənin eyni hədəfləri var: Suriyanın ərazi bütövlüyü, terror təşkilatları ilə mübarizə aparılması və Suriyanın xalqın iradəsinə əsaslanan siyasi bir modellə idarə edilməsi barədə ortaq fikir meydana gətirmək. Bunlarla bağlı konkret addımlar atmaqla müsbət istiqamətə doğru irəliləyirik. Bu, bölgəmiz baxımından, regionumuzda baş verən qarışıqlığa son verilməklə əmin-amanlığın, rifahın təmin olunması baxımından çox əhəmiyyətli bir hadisədir".

Türkiyə bu görüşlər vaxtı çox önəmli tələb irəli sürdü: Yaxın zamanlarda baş tutacaq Suriya Milli Dialoq Konqresində PYD terror təşkilatı olmamalıdır. PKK-nın Suriyadakı qolu olan PYD kürdlərin təmsilçisi deyil. Bu səbəbdən prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan PYD-nin müzakirə masasında heç vaxt oturmamalı olduğuna dair çox dəqiq şərh vərərək bunları dedi: "Milli təhlükəsizliyimizə qəsd edən bir terror təşkilatı ilə eyni dam altında olmağımızı, eyni platformada yer almağımızı heç kəs bizdən gözləməməlidir". Soçi görüşündə razılıq əldə edildikdən sonra Rusiya prezidenti Putin Suriyadakı son hadisələr və Soçi Zirvəsinin nəticələri haqqında məlumat vermək üçün prezident Tramp, Kral Salman və İsrail Baş naziri Netanyahu ilə telefon danışıqları apardı. 
 
Analitiklər bu üçtərəfli ittifaqın varlığının Yaxın Şərqdəki qüvvələr nisbətində balansı pozacağını düşünürlər. Bu isə bəzi Qərb güclərini çox narahat edir. Buna görə də bu birliyə bəzi siyasi hücumlar edildi.

Lakin  görünən odur ki, mənfi siyasi manevrlər ittifaqa təsir etmir və o, yenidənqurma prosesinə qoşulmağa hazırdır İttifaq münaqişələr tamamilə bitdikdən sonra Suriyada mümkün nəticələr əldə edilməsi üçün səy göstərməyə davam edəcək. İttifaqın indiyə qədər əldə etdiyi ən mühüm nəticə Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunması qərarı oldu. Bu, heç bir radikal və terrorçu təşkilatın Suriya ərazisində mövcud ola bilməyəcəyi deməkdir.
 
Bu ittifaqın əldə etdiyi digər mühüm nailiyyətlər arasında uzunmüddətli atəşkəs zonalarının yaradılması var. Bu, müzakirələrin davamı üçün zəmin hazırlayacaq və həll prosesini  sürətləndirəcək. Gələcəkdəki Suriya milli konqresinə və yaxınlaşan seçki planlarına gəlincə burada söz sahibi Suriya xalqı olacaq. Demokratiya bu zaman dövrəyə girəcək. Yenidənqurma prosesində Suriyanı dəstəkləməyə hazır olan bu ölkələr digər ölkələrə sığınmış qaçqınların qayıtmaları üçün təcili olaraq ev, xəstəxana və məktəblərin tikintisini təşkil etməlidirlər. Müharibənin çətinliyini yaşayanların normal həyata uyğunlaşmaları üçün əxlaqi və mənəvi təlim kursları təşkil edilməli və müharibə qurbanları bu ittifaqdan bütün lazımi maddi-mənəvi dəstəyi almalıdırlar. 


Adnan Oktarın “The Jakarta Post”da yayımlanan məqaləsi:    

http://www.thejakartapost.com/news/2017/12/16/what-awaits-syrians-post-war-period.html
 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270736/muharibədən-sonraki-dovrdə-suriyalilari-nəhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270736/muharibədən-sonraki-dovrdə-suriyalilari-nəhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/jakarta_post_adnan_oktar_what_awaits_Syrians_in_the_post_war_period2.jpgSat, 17 Feb 2018 00:26:43 +0200
Liviyadakı qul bazarının qarşısını almaq

Son bir neçə əsrin zülm və qəddarlığı yaddaşlarda pis xatirə olaraq qalmışdır. Bunları geridə qoyduğumuzu düşündüyümüz bir vaxtda CNN kanalı afrikalı miqrantların internetdə qul kimi satılması haqqında ürək parçalayan hadisəni ortaya çıxardı. Mobil telefonla çəkilmiş video görüntüdə iyirmi yaşlarda bir afrikalı üzü görünməyən biri tərəfindən hərraca çıxarılırdı. O, uşaqların güclü və təsərrüfat işlərinə əlverişli olduqlarını iddia edir, bir neçə dəqiqə ərzində çarəsiz afrikalılar yeni sahiblərinə satılırdılar.

Bu video bizə quldarlığın yalnız keçmiş dövrlərdə olmadığını xatırlatdı. Belə ki, yeni hesabata əsasən, bu gün bütün dünyada 36 milyon qul var. Zəngin ölkələrə bunun daha az təsir etdiyi düşünülsə də, sorğuda iştirak edən 167 ölkədən heç biri bu bəladan tamamilə uzaq deyil. Hesabata görə, quldarlığın ən çox yayıldığı ölkələr Hindistan, Çin, Pakistan, Özbəkistan və Rusiyadır. Mavritaniyada (Qərbi Afrika) əhalinin təqribən 4%-i kölədir və köləliyin ən geniş yayıldığı bölgədir. Hesabatda həmçinin ABŞ-da 60 min kölənin olduğuna diqqət çəkilir.

Köləlik müxtəlif formalarda ola bilər: məcburi işlədilən xidmətçilər, uşaq əsgərlər, uşaq gəlinlər və məcburi fahişəlik. Bunlar ən geniş yayılmış növlərdəndir.
 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatına görə, məcburi əmək hər il 150 milyard dollardan çox gəlir gətirir. Bu o deməkdir ki, məcburi əmək qanunsuz narkotik ticarətinə rəqabət təşkil edir. Bəllidir ki, nəticəsiz qalan etirazlar və  tədbirlərə baxmayaraq, bu şeytani fəaliyyətin artmasının səbəblərindən biri budur.

Ancaq Liviyada yeni təhlükəli vəziyyət yaranır. 2011-ci ildə Qəddafinin vəhşicəsinə öldürülməsindən sonra ölkədə nəzarəti ələ keçirməyə çalışan rəqib milislər və qruplar arasında qarışıqlıq başladı. Hazırda ölkədə öhdəliyin özündə olduğunu iddia edən üç alternativ hökumət var və sabit həll yolu yoxdur. Ona görə bu cür yarı anarxiya vəziyyəti insan alverçiləri üçün mükəmməl şərait yaradır. Hər il on minlərlə afrikalı daha təhlükəsiz və daha yaxşı həyat üçün Liviya sərhədini keçir. Çox vaxt bu müdafiəsiz insanlar Aralıq dənizində çox təhlükəli səfərə çıxmaq üçün sahib olduqları hər şeyi satırlar. Son zamanlarda Liviyada insan alverçilərinə qarşı edilən basqınlar bu əməliyyatları dayandırsa da, onları kölə sahiblərinə çevirdi. İndi bu insan alverçiləri qaçqınların pulunu alır, onları təhlükəli dənizləri aşaraq Avropaya aparmaq əvəzinə tutur, qul kimi satır və ya ailələrindən pul alıb azad edirlər.

Bir məzlum üçün doqquz ay sonra pul tapıldı və o azad edildi. Ancaq xəstəxanaya aparıldıqda cəmi 35 kq qalmışdı. Digər minlərlə insan kimi aclığa məhkum edilmişdi. Qadınlar və uşaqlar daha müdafiəsizdirlər və adətən cinsi istismara məruz qalırlar.
 
CNN müxbirləri hadisəyə şahid olduqda təəccüblərini gizlədə bilmədilər: "Qul bazarında sanki zamanda geriyə getdik. Çatışmayan tək şey qaçqınların əl və ayaqlarındakı qandallar idi".
 
Bəs bu problemə son qoymaq üçün nə edə bilərik? 

Şübhəsiz, problemin böyük hissəsi yoxsulluqla yanaşı, Afrika və Yaxın Şərqin bəzi regionlarında davam edən müharibə və münaqişələrdən irəli gəlir. Ancaq bu problemlər həll edilənə qədər gözləməyə vaxt olmadığından əzab çəkən milyonlarla insanı təhlükəsizliyə qovuşdurmaq üçün təcili həll yolları üzərində işləmək lazımdır.
 
Hər şeydən əvvəl insanlarda ictimai həssaslıq oyandırılmalıdır. Qaçqın və miqrantlara qarşı tam düşmənçilik olmasa da, antipatiyanın olması, müharibələrin artması dünya miqyasında bir çox insanda təəssüf ki, laqeydliyə səbəb olub. İnsanların əzablarına qarşı bu utancverici laqeydliyin sona çatması və ehtiyacı olan insanlara yardım etmək məsuliyyətini üzərimizə götürməliyik.

İctimai şüur artdıqca hökumətlər problemi həll etmək üçün müəyyən addımlar atmağa və daha çox öhdəlik götürməyə özlərini məcbur hiss edəcəklər. Hər bir ölkə öz sistemi çərçivəsində problemi həll etmək üçün özünəməxsus metodlar inkişaf etdirəcək və köləliyin qarşısını almaq üçün sərt qanunlar tətbiq edəcək.

Narkotik asılılığını dayandırmaq və ətraf mühit problemlərini həll etmək kimi bir çox məqsəd üçün BMT fondları yaradıldığı kimi, köləliyi sona çatdırmaq üçün də fond yaradıla bilər. Habelə BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar problemi yüngülləşdirmək üçün çox şey edə bilərlər. Nottinqam Universitetində müasir köləlik üzrə professor Kevin Baletin yazdığı kimi, "Hamımız kütləvi qırğın silahlarına qarşı sazişləri icra etdirən BMT-nin silah müfəttişlərini bilirik, bəs BMT-nin köləlik müfəttişləri haradadır? Köləliyin araşdırılması və sona çatdırılması üçün eyni səyi göstərdikdə sürətli dəyişiklik olacaq". [1]

Müasir dövrümüzdə dünyada bir çox problemin olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. İstəkli və qətiyyətli olduğumuz təqdirdə bu problemləri həll etmək mümkündür. İstər ev xanımı, tələbə və ya siyasətçi olsun, hər kəs kömək edə bilər. Bu gün, demək olar ki, hər kəs beynəlxalq təşkilatlar, qanunları qəbul edənlər və media orqanları ilə internet vasitəsilə ünsiyyət yarada bilir. Günümüzdə insanlar milyonlarla tərəfdar toplayan və böyük dəyişikliklərə səbəb olan təsirli gücə çevrilən kampaniyalar başlada bilirlər. Unutmayaq ki, birlik olduqda cəsarətin səsi daha yüksək gələcək.


[1]http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0309/feature1/online_extra.html


Adnan Oktarın “BERNAMA” (Malezya) & “Daily Mail”də (Pakistan) yayımlanan məqaləsi:
http://www.bernama.com/bernama/v8/fe/newsfeatures.php?id=1414433
http://dailymailnews.com/2017/12/21/stepping-up-against-the-lives-auctioned-in-libya/


 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270735/liviyadaki-qul-bazarinin-qarsisini-almaqhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270735/liviyadaki-qul-bazarinin-qarsisini-almaqSat, 17 Feb 2018 00:18:25 +0200
Qlobal istiləşmə dünyanın yaşamaq üçün daha əlverişli yer olmasına əngəldirmi? 

Dünya öz-özünü təmin edə bilən təbii və balanslı sistemə malikdir. Yeraltı su mənbələri, torpaqdakı elementlər, atmosferdəki oksigen və karbon qazı nisbəti, canlı növlərindəki müxtəliflik dünyanın sahib olduğu mükəmməl tarazlığın mühafizə edilməsini təmin edir. Bu tarazlıqda xarici müdaxilə baş vermədikcə heç bir pozulma olmur.

Bir ev düşünün: evin şüşələrinin böyüklüyü, divarlarındakı istilik izolyasiyası və evi isitmək üçün istifadə edilən yanacaq miqdarı evdəki insanların rahat yaşaya biləcəkləri səviyyədə olsun. Kimsə gəlib evin şüşələrini sındırıb, istilik sisteminin nizamını pozsa, bu ev ideal şəraitini mühafizə edə bilməyəcək. Hazırda dünyamızın vəziyyəti də tam olaraq bu şəkildədir. Qlobal istiləşmə, kənd təsərrüfatı sahələrindən düzgün istifadə edilməməsi, israf kimi amillər səbəbindən dünyadakı tarazlıq pozulur.

Son 100 il ərzində dünyada orta hesabla temperatur 0,7 dərəcə yüksəlib. Bunun əsas səbəbi parnik qazları adlandırılan CO, CO2, NO və NO2 qazlarıdır. Parnik qazları, xüsusilə də karbondioksid nəhəng örtük kimi Dünyanı isidir. Neft və kömür kimi fosil yanacaqlarından istifadə, işlənmiş qazlar və meşələrin azalması parnik qazlarının atmosferdə artmasına səbəb olur. Nəşr olunan bir hesabatda bu gündən etibarən atmosferə hər hansı bir parnik qazı atılmasa belə qlobal temperaturun gələcək on illər ərzində 0,5°-1°C arasında artmağa davam edəcəyi bildirilir.1 Bu isə ciddi nəticələrə yol açan nisbətdir.

Dünyadakı iqlim dəyişikliyi hava, torpaq və suyun temperaturu ilə birlikdə yağış miqdarının dəyişməsinə səbəb olur. Bu isə bir çox bölgədə şiddətli tufanlar, sellər, həddindən artıq isti və quraqlıq kimi özünü biruzə verir. Atmosfer hadisələrindəki bu radikal dəyişikliklər kənd təsərrüfatı sahələrinə təsir edir və bu da həyatı təhdid edir. Elm adamları 2050-ci ildə iqlim dəyişikliyindən asılı olaraq 2-5 milyard insanın kifayət qədər qida əldə edə bilməyəcəyini proqnozlaşdırırlar.2

İqlim dəyişikliyinin göstəricilərindən olan quraqlıq və daşqınlar kənd təsərrüfatı məhsullarının biçin olmadan itkisinə yol açır. Temperaturun yüksəlməsi kənd təsərrüfatı zərərlərini artırır və daha çox suvarma tələb edir ki, bu da yeraltı suları azaldır. Eyni zamanda münbitliyi azalan torpağın daha çox gübrəyə ehtiyacı olur və nəticədə yeraltı sular çirklənir. Bütün bu mənfi amillər məhsulların tamamilə yox olması ilə nəticələnməsə də keyfiyyət və qida dəyərinin düşməsinə səbəb olur. Bu cür məhsulları işləmək və qorumaq isə çox çətindir. Məhsulun həcmi azaldıqca qiymətlər artır, balanslı qidalanma çətinləşir.

Bir-birinə bağlı olan bütün bu proseslər çox önəmlidir. Çünki bu gün dünya əhalisinin 80%-i dolanışığını fərqli formalarda hava şəraitinə bağlı olaraq təmin edir.3 Ona görə hava şəraitindəki radikal dəyişikliklər insanların kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilməməsi və bunun dünyanın 80%-nə təsir etməsi mənasına gəlir.
 
Alimlər təbiətdəki tarazlığın daha çox pozulmasının və bunun nəticəsində ortaya çıxa bilən aclığın qarşısını almaq üçün təcili hərəkətə keçmək məsələsində həmfikirdir. Parnik qazlarının atmosferə buraxılmasına nəzarət isə bu mövzudakı ilk addım kimi qiymətləndirilir.

Parnik qazlarının atılmasını məhdudlaşdırmaq məqsədilə  bio yanacaqdan istifadə edilməsi ilə bağlı yekdil razılıq əldə edilməyib.  Bio yanacaqların atmosferə atılan karbondioksid miqdarını azaltdığı irəli sürülsə də, bəzi araşdırmalar bunun əksini ortaya qoyur. Bir çox ölkə bu gün bio yanacaq üçün özünə görə bir məhsul seçir və kənd təsərrüfatı üçün istifadə etdiyi ərazilərdə bu məhsulun əkilməsinə üstünlük verir. Məsələn, ABŞ qarğıdalı, Braziliya şəkər qamışı, İndoneziya isə raps bitkisinə üstünlük verir. Lakin bu bitkini əkəcək ərazini əldə etmək üçün çox qiymətli meşə sahələrini məhv edirlər. İndoneziya təkcə 2012-ci ildə 8400 km2 meşə sahəsini itirmişdir.4 Bu isə ekoloji tarazlığı və bilavasitə qidalanma məqsədi ilə istifadə edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığına birbaşa təsir edir.

Bütün bu mənfi amillər kənd təsərrüfatı məhsullarındakı müxtəlifliyi azaldır və qidalanma məqsədilə istifadə edilən ərazilər sürətlə kiçilir. Əgər  hökumətlər səviyyəsində bunun qarşısı alınmasa, insanlar qidalanmaq üçün ehtiyac duyduqları məhsulları və torpaqları çox yaxın gələcəkdə itirəcəklər. Ərzaq məhsullarının azalması ilə qiymətlər yüksələcək və xərclərin təxminən 70%-ni ərzaq almaq üçün istifadə edən gəlir səviyyəsi aşağı olan insanlar bütün qazanclarını xərcləsələr də, özlərini doydura bilməyəcəklər.5

Bəs bu təhlükəli vəziyyətin qarşısını almaq və dünyanı aclıq bəlasından qorumaq mümkündürmü?
 
Bunun üçün məsələyə iki aspektdən yanaşmaq lazımdır: kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı artıran üsulların təşviq edilməsi və insanların məlumatlandırılması. Bunun ilk addımlarından biri təbii üsullarla, kimyəvi maddələrdən istifadə etmədən kənd təsərrüfatını təşviq etməkdir. Həmçinin fermerləri bahalı fosil yanacağı və sənayeləşdirilmiş toxumlardan xilas edən aqroekoloji üsullar tətbiq etmək də məhsulların keyfiyyətini və istehsalı artıracaq. Xərclərin azaldılması ilə birlikdə fermerlər daha çox mənfəət əldə edəcək və beləliklə qidanın əldə edilməsi asanlaşacaq.

Bu gün dünya əhalisi 8 milyarda yaxındır və bu say getdikcə artır. Dünyada istehsal olunan illik 4 milyard ton qidanın 1,3 milyardlıq hissəsi israf edilir. Ona görə dünyadakı problemlərin səbəbini və həllini tək bir məsələ ilə izah etmək mümkün görünmür. Parnik qazlarının atmosferə atılmasının azaldılması ilə yanaşı israfçılığın qarşısının alınması da cəmiyyətin maarifləndirilməsi və tədbir alınmalı olan əsas mövzulardan biridir. Təkcə qlobal istiləşməni və ya başqa amilləri təqsirləndirmədən həllə yönələrək dünyanı daha əlverişli yer etmək hamımızın borcudur.

--------------------
İstinadlar:
Nicholas Stern, The Economics of Climate Change, The Stern Review, Cambridge, 2007
https://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/user_upload/Themen/Klima/Klimakonferenz/shock-waves-worldbank-studie-climate-change-2015.pdf (18 noyabr, 2017)
Climate change as a poverty trap, https://www.welthungerhilfe.de/en/no-climate-for-agriculture.html  (18 noyabr, 2017)
BBC Türkcə internet saytı, İndoneziya meşe kəsimində Braziliyanı geridə qoydu, 30 iyun 2014, 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/06/140630_endonezya_brezilya_ormanlari 18 noyabr 2017)
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Ulusal Gıda ve Beslenme Stratejisi Çalışma Grubu Raporu (Ulusal Gıda Beslenme ve Eylem Planı 1. Aşama Çalışma Eki ile), DPT nəşr No:2670, Ankara, 2003
Adnan Oktarın “Kashmir Reader”-da (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:
https://kashmirreader.com/2018/01/10/a-well-rounded-approach-to-climatology/

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270734/qlobal-istiləsmə-dunyanin-yasamaq-ucunhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270734/qlobal-istiləsmə-dunyanin-yasamaq-ucunhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/kashmir_reader_adnan_oktar_a_well_rounded_approach_to_climatology2.jpgSat, 17 Feb 2018 00:14:53 +0200
Bilinməyənə geri dönüş

İnsanların əksəriyyəti bir vaxtlar özləri kimi normal yaşayan milyonlarla qaçqının kədərinə laqeyd qaldıqları üçün vəziyyət daha da pisləşir. Dünyanın hər tərəfində davam edən qarşıdurmalar və yoxsulluq hər gün daha çox insanı qaçqın və köçkün vəziyyətinə salır.

Məsələn, dünyadakı bir çox insanın nəzərindən qaçmış ola bilər, ancaq 2017-ci ilin sentyabr ayında Demokratik Konqo Respublikasının səlahiyyətli şəxsləri etiraz aksiyası keçirən brundili qaçqınların üzərinə atəş açdı və on yaşında bir qız uşağı da daxil olmaqla 39 nəfəri öldürdü. Brundili qaçqınlar ölüm təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qaldıqları ölkələrinə geri qayıtmaq istəmədikləri üçün etiraz aksiyası keçirirdilər. Dünya olanlara səssiz qaldı.

Qaçqınlara düşmən münasibəti ilə məşhur olan Macarıstan miqrantların sistematik şəkildə həbs edilməsinə icazə verən yeni qanun qəbul etdi. Yeni qanun qüvvəyə mindikdən sonra uşaqlar da daxil olmaqla yeni qaçqınlar konteynerlərdə qalmağa məcbur edilirlər. İnsanlaryenə bu hala biganə qaldı.

Daha sonra Uqandaya sığınan çox saylı cənubi sudanlı qaçqının ərzaq çatışmazlığına görə evlərinə qayıtmağa məcbur edildikləri xəbəri gəldi. Oliver Vani onlardan biri idi və cənubi Sudanda öldürüldü. Çox vaxt qaçqınlar ölkələrinə geri qaytarıldıqda bu baş verir. Labüd olaraq bu sual gündəmə gəlir: qaçqınları öldürülmə təhlükəsi ilə qarşılaşacaqları ölkələrinə geri göndərməyə çalışanların halı necədir? Qoy buna vicdanınız cavab versin.

Bu günlərdə Avropa İttifaqı Liviya üzərindən Avropaya gəlməyə çalışan Səhraaltı Afrika qaçqınlarını ölkələrinə geri göndərmək üçün Liviya rəsmiləri ilə birlikdə iş aparır. Ancaq bu insanların geri göndərilməsi ən yaxşı halda qorxunc Liviya həbsxanalarına atılmaları, ən pis ehtimalla işgəncə və ya təcavüzə məruz qalmaları, zorla işlədilmələri, kölə edilmələri və ya öldürülmələri mənasına gəlir. BMT-nin insan haqları üzrə komissarı Zeyd Raad əl-Huseyn bununla bağlı aşağıdakı xəbərdarlığı etdi: "Beynəlxalq cəmiyyət Liviyadakı qaçqınların məruz qaldığı dəhşətli vəziyyətə göz yummağa davam edə bilməz və ya bu vəziyyətin həbs edilmə şəraitini yaxşılaşdırmaqla həll ediləcəyinə inanmış kimi davrana bilməz. Liviyada həbs edilən köçkünlərin çəkdiyi əzablar bəşəriyyətin vicdanını yaralayır (...) Avropa İttifaqının Aralıq dənizindəki miqrantları tutub geri göndərmək üçün Liviya Sahil Təhlükəsizliyinə kömək etmə siyasəti insanlığa sığmır".

Bu bir neçə nümunədən göründüyü kimi, təhlükədən qaçan insanlara yardım etmək həyati əhəmiyyət daşıyır. İndi vəziyyəti  qaçqınları qonaq etməkdə bir qədər istəksiz olan Avropanın nöqteyi nəzərindən görməyə çalışaq.

Avropaya gözəl, köklü və müasir mədəniyyət, yüksək rifah səviyəsi hakimdir. Bu nizam və mədəniyyətin çox fərqli mədəniyyətlərə malik və xüsusən çox yaxşı təhsil almamış insanlardan mənfi təsirlənməsi mümkündür. Təəssüf ki, bu səbəbdən Avropanın ehtiyatlarını əzab çəkən milyonlarla insanla bölüşməkdən narahat olanlar var. Həmçinin terrorçuların qaçqın adı altında  ölkələrinə sızmasından ehtiyat edənlər var.

Lakin bu səbəblərdən heç biri və ya hər hansı başqa səbəb milyonlarla qadın, uşaq və insanın təhlükəyə atılmasına haqlı bəhanə ola bilməz. Unutmayaq ki, bu insanların çoxu köməyimiz olmadığı təqdirdə ölüm, aclıq, işgəncə və cinsi zorakılıqla qarşı-qarşıya qalacaqlar. Unudulmamalıdır ki, qısa müddət əvvəl milyonlarla avropalı eyni vəziyyətdə idi. II Dünya Müharibəsinin səbəb olduğu dağıntı nəticəsində çarəsiz vəziyyətdə özlərinə kömək edəcək yardım əli tapmağa çalışırdılar.

O halda Avropa bu dilemmanı necə həll edə bilər və bu mərhələdə mədəniyyətini necə qoruya bilər? Lazımi resurslar və idarəçilik olduğu təqdirdə bunu etmək çətin deyil. Nəticədə Avropa II Dünya Müharibəsinin səbəb olduğu tənəzzülə baxmayaraq, özünü əvvəlkindən daha yaxşı qurmağı bacaran bir qitədir.Avropanın iqtisadi gücü, idarəetmə bacarığı və təcrübələri nəzərə alındıqda qaçqınlara yardım etmək çox da böyük problem olmayacaq.

Avropa Komissiyasının prezidenti Jan-Klod Yunkerın 2015-ci ildə açıqladığı kimi, problemin kökü "insanlıq və insan ləyaqəti məsələsidir... Məsələni bu perspektivdə qiymətləndirməliyik... Bu qaçqınlar Avropa İttifaqı əhalisinin 0,11%-ini təşkil edir. Livanda isə qaçqınlar əhalinin 25%-ini təşkil edir".

Belə ki, Livan və Türkiyə həm Avropa ölkələrinin ərazilərindən daha kiçik əraziyə malikdir, həm də Avropadan daha kasıb ölkələrdir. Türkiyə 3,5 milyondan çox suriyalını himayə edir, Livan 1,5 milyona yaxın suriyalıya ev sahibliyi edir. Bundan başqa, Avropada bir çox ölkənin uğurla həyata keçirdiyi strategiya olan qaçqınların məskunlaşmasında istifadə edilə bilən geniş boş ərazilər var.

Məsələn, Uqandanı götürək. Öz evlərini inşa edə bilsinlər deyə qaçqınları kənd təsərrüfatı əraziləri və xammalla təmin edir. Tədqiqatlar göstərir ki, bu ailələrin yerli iqtisadiyyata verdiyi xeyir ərazi verilməmiş olanlara nisbətən ildə 220 dollar daha çoxdur. Tədqiqatlarisə Dünya Ərzaq Proqramından nağd pul alan hər bir qaçqın üçün yerli iqtisadiyyata töhfənin 1100 dollardan çox olduğunu göstərir. İtalyan jurnalist Beppe Severgnininin NYT-da dərc etdirdiyi məqaləyə görə, İtaliyada köçkünlərin məskunlaşması üçün istifadə edilə bilən xeyli miqdarda torpaq var.

Biz müxtəlifliyin şükür ediləcək bir nemət olduğunu xatırlamalıyıq. Dünyada tək bir irq və ya etnik qrup olsa idi, həyatın nə qədər sıxıcı olacağını düşünün. Yaxşı ki, belə deyil və dünyamız onu bölüşə və birlikdə zövq ala biləcəyimiz fərqli mədəniyyətlər, dillər və rənglərlə zəngindir.

Əlbəttə, bunlar qalıcı həll yolları deyil. Amma əxlaqi vəzifə olaraq düşünməli olduğumuz addımlardır. Əsl həll yolu bu yoxsul xalqların torpaqlarını etibarlı, rahat və müasir hala gətirməkdir. O zaman heç kim bilinməyən yerlərənəticəsi məlum olmayan səyahətlər etmək üçün anadan olduqları əraziləri tərk etmək məcburiyyətində qalmayacaq.

Adnan Oktarın “The Pioneer”-da (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:
http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/returning-to-the-unknown.html

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270733/bilinməyənə-geri-donushttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270733/bilinməyənə-geri-donushttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_returning_to_the_unknown2.jpgSat, 17 Feb 2018 00:11:31 +0200
Məharətlə suya dalan ikirəngli pelamida
İkirəngli pelamida adlanan kiçik dəniz ilanı dalğıcdan daha məharətlə suya dalaraq Allahın yaratmasındakı mükəmməlliyi bizə göstərir. 
Elmi adı  “Pelamis Platarus” olan sarı zolaqlı dəniz ilanı cənub-şərqi Asiya və şimali Avstraliya sahillərində və çay mənsəblərində yaşayır. Platarus dəniz ilanı kiçik ilan hesab edilir. Uzunluğu ən çox 80 sm-dir, çəkisi isə 200 qr-dan azdır. 1.5 mm. uzunluğundakı kiçik dişindən çıxan zəhər kobranın zəhərindən 5 dəfə güclüdür. Həmin zəhərin 1 qramının mində üç qədəri bir insanı öldürmək üçün kifayətdir. 


Panamadakı Smitsonian Tropik Araşdırmalar İnstitutunun professorları Ayra Rabinoff (İra Rubinoff), Jorje Motta (Jorge Motta) ve Ceffri Qrem (Jeffrey Graham) təcrübələrində ilanların vaxtlarının 87%-ni suyun altında keçirdiklərini  müşahidə etmişlər. İkirəngli pelamida suyun üstünə təxminən 1 saniyəlik nəfəs almaq üçün çıxır. Bu, su altında yaşayan canlı üçün çox yaxşı nəticədir. 


İkirəngli pelamidanın məharətlə suya dalma texnikası 


İkirəngli pelamidanın başından quyruğuna qədər uzanan bir ciyəri var. Ciyər hava ilə dolu olanda bədən həcminin təxminən 10%-ni əhatə edir. Bu, su altındakı ilanı 17 dəqiqə ərzində oksigenlə təmin edir. Halbuki araşdırmalar nəticəsində 50 metr dərinliyə 213 dəqiqə davam edən dalmalar müəyyən edilib. İkirəngli pelamida suyun qaldırma qüvvəsinə nəzarət üçün ciyərlərindən istifadə edir. 


İlan suya dalmadan əvvəl ciyərini hava ilə doldurur. İçinə çəkdiyi hava bədəninin 20%-ni təşkil edir. Onun suya dalması 4 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə ilan dəqiqədə 5 metr sürətlə suya dalır. Dərinlik artdıqca suyun təzyiqi də artır və heyvanın ciyərləri büzülür. İkinci mərhələdə ilan dəqiqədə 1.7 m. sürətlə suya dalmağa davam edir və bu dərinlikdə ilanın çəkisi suyun qaldırma qüvvəsi ilə tarazlaşır. Artıq heyvan dalmağı dayandırır və suyun səthinə çıxmağa başlayır. Üçüncü mərhələdə ilan dəqiqədə 0.11 m. sürətlə yuxarı üzür. Sonuncu mərhələdə ilan nəfəs almaq üçün dəqiqədə 3-4 m. sürətlə yuxarı çıxır. 


Qeyd etmək lazımdır ki, ilan enəcəyi dərinliyə uyğun ciyərinə hava doldurur. Platarus dəniz ilanı dalğıclıq zamanı ehtiyacı olan oksigenin üçdə birini dərisi vasitəsilə sudan alır.


Dalğıclıq üçün yaradılan xüsusi qan dövranı 


İkirəngli pelamidanın ürəyi qarışıq çirkli qanı oksigen almaq üçün həm ciyərə və dərialtı kapillyarlara, həm də bədən hüceyrələrinə göndərir. Dəniz ilanlarının qan dövranı qanda yığılan azotun dəri vasitəsi ilə atılmasına da kömək edir. Bu, dəniz ilanlarının yaşaması üçün vacib funksiyadır. Əks təqdirdə təzyiq altında qana qarışan çox miqdarda azot ilanın suyun səthinə çıxması ilə sürətlə qaz halına keçərək kiçik qabarcıqlar yaradıb, damarların tutulmasına səbəb olardı. 


Allah yaratdığı hər canlıya həyat şəraitinə uyğun xüsusiyyətlər bəxş etmişdir. İkirəngli pelamidadakı həssas xüsusiyyətlər Allahın bütün kainatdakı güc və ehtişamının dəlillərindən biridir:


Göylərin və yerin səltənəti Ona məxsusdur. O, Özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir. (“Furqan” surəsi, 2)
 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270267/məharətlə-suya-dalan-ikirəngli-pelamidahttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270267/məharətlə-suya-dalan-ikirəngli-pelamidaMon, 05 Feb 2018 20:46:36 +0200
“Genetik dreyf” (Genetic drift) iddiası niyə əsaslı deyil?
Təkamülü dəstəkləmək üçün tez-tez bəzi terminlər ortaya atılır. Məntiqli, hətta elmi olub olmadığına baxmadan tez-tez təkrar edilib məşhur elmi jurnallarda və ya saytlarda istifadə edilir. Burada məqsəd təkamülü ayaqda tutmaq üçün ictimai fikir formalaşdırmaqdır.


Bu məqsədlə istifadə edilən xəyali təkamül mexanizmlərindən biri də “genetik dreyf”dir.
Genetik dreyf iddiasından bəhs edilərkən mutasiya və təbii seleksiya terminləri tez-tez və təhrif edilərək istifadə edilir. Bu terminlərə elmi həqiqətlərlə ziddiyyət təşkil edən mənalar verilir və sanki təbiətdə təkamülü dəstəkləyən, təsadüflərlə yeni genetik məlumatlar əldə edilən mərhələlər varmış kimi təqdim edilir. 


Halbuki məlumat əldə edilməsinə yox, azalmasına səbəb olan bu mərhələlər təkamülə yox, əslində, təkamülün əsassızlığına sübutdur.


İddia edilən genetik dreyf nədir?


“Drift” sözü azərbaycanca axın deməkdir. Bu sözə ingiliscə lüğətdə baxdıqda “bir şeyin hava və ya su yolu ilə daşınması”, “passiv, məqsədsiz, istəksiz vəziyyət və ya yer dəyişdirmə” kimi mənalarının olduğunu görürük. Ona görə “dreyf” sözünə təkamül ideologiyasının əsas dayağı olan təsadüfə əsaslanan dəyişiklik mənasını verirlər. 


Təkamülçülərin genetik dreyf adı altında izah etmək istədikləri, əslində, budur:


Genetik dreyf iddiasının əsası darvinistlərin "təbiət və kainatda böyük təsadüf" fərziyyəsinə əsaslanır. Buna görə "populyasiyalar daxilində həyatda qalan və ölən fərdlər" və ya "populyasiyalar daxilində sabit qalan və ələnən genlər" guya təsadüfi yolla müəyyən edilir. Təkamülçülər bu təsadüf nəticəsində meydana gəldiyini düşündükləri mexanizmə "genetik dreyf" adını veriblər.


Genetik dreyf iddiası bir canlı qrupunda bir genə məxsus birdən çox fərqli xüsusiyyətin süni və ya təbii hadisələrin təkrarı nəticəsində dəyişə bildiyi kimi izahlara əsaslanır. İddia etdiklərinə görə, guya təsadüfi dəyişikliklər bir xüsusiyyətin o cəmiyyətə bütövlükdə hakim olmasına və ya o cəmiyyətdən tamamilə silinməsinə səbəb olur. İndi isə mövzunu təkamülçü qaynaqlardan aldığımız nümunələrlə izah edək.

Genetik dreyfə dəlil kimi göstərməyə çalışdıqları üsullar


Yuxarıdakı şəkildə ən solda olan qrupda ilk əvvəl 3 yaşıl, 6 qəhvəyi rəngli fərd mövcuddur. Bu qrupdakı fərdlərin bir qisminin ölümünə səbəb olan hadisədən sonra cəmiyyətdəki yaşıl fərdlərin sayı azalmış və 1/7 nisbətinə düşmüşdür. Xüsusi bir seçim olmadan baş verən bu azalma nəticəsində qrupun daxilindəki bir xüsusiyyətin tezliyi dəyişmişdir. Məhz buna təkamülçü ədəbiyyatda "genetik dreyf" deyilir. Təbii seleksiya ilə fərqi budur ki, təbii seleksiya qrup daxilindəki fərdləri bir xüsusiyyətinə görə bir-bir hədəfə alır, iddia edilən genetik dreyfdə hədəf fərdlər deyil. Məhdud birliyin itkiyə məruz qaldığı fərz edilir. Genetik dreyf iddiasında darvinistlər bəzi təsirlərdən bəhs edir və bunları özlərinə dəlil kimi göstərməyə çalışırlar, ancaq bunlar ancaq təsvirdən ibarətdir. Bunu misallarla görək:

"Şüşə boğazı fərziyyəsi və kəşfiyyatçı (founder) təsiri" kimi izahlar təkamülə dəlil deyil 

Darvinistlər tərəfindən iddia edilən genetik dreyf mexanizmlərindən biri "şüşə boğazı (bottleneck)  təsiri"dir. Yuxarıdakı şəkildə soldakı şüşə cəmiyyətin ilk vəziyyətini təmsil edir. Bu mexanizmə görə, cəmiyyətin böyük hissəsinin ölümünə səbəb olan təbiət hadisəsi və ya xəstəlik nəticəsində yerdə qalan fərdlərdən yeni cəmiyyət yaranır. Bu birliyin içində müəyyən xüsusiyyətlərin tezliyi də dəyişikliyə məruz qala bilər. Məsələn, 100 nəfərin yaşadığı bir adada baş verən zəlzələ nəticəsində 10 nəfərin sağ qaldığını düşünək. Bu insanlardan cəmiyyət yenidən təşkil edildikdə təkcə bu 10 nəfərin xüsusiyyətləri yeni cəmiyyətdə ortaya çıxacaq. Digər 90 nəfərin fərqli xüsusiyyəti var idisə, artıq bu cəmiyyətdə olmayacaq. Bu baş versə belə, təkamülə səbəb olan bir proses olmadığı açıqdır.


Genetik dreyfə dəlil kimi göstərməyə çalışdıqları digər bir mexanizm isə "kəşfiyyatçı (founder) təsiri" adlanır. Bu mexanizmə görə, bölgədə yaşayan bir cəmiyyətin tezliyində bir təbəqənin köçü və ya böyük hissəsininin təcrid olması nəticəsində yeni birlikdə dəyişiklik müşahidə olunur və bunun nəticələri təkamülə dəlil kimi göstərilir. Burada qısaca açıqladığımız "şüşə boğazı və kəşfiyyatçı təsiri" kimi fərziyyələrlə bir cəmiyyətin quruluşunda dəyişiklik ola biləcəyi iddiası bir mənada doğrudur. Bu tip hadisələrlə növlərin bəzi fərdlərinin önə çıxması və ya məhv olması baş verə bilər. Necə ki, tarix bu cür təbii fəlakətlərlə doludur. Dünyadakı canlıların böyük hissəsi bu fəlakətlər zamanı yox olmuşdur. Təbii ki, bu zaman bir növə aid bir xüsusiyyət də önə çıxmış ola bilər. Ancaq bu cür fəlakətlərin təsiri nəticəsində növlər yox olur. Buna görə də bu iddiadakı yanlış olan məqam budur:

Genetik dreyf iddiası yeni genetik məlumat qazandırmır 

Genetik dreyf təkamülə səbəb olan, yəni iddia edildiyi kimi bir canlıda dəyişikliyə və ya yeni növün yaranmasına səbəb olan bir mexanizm deyil. Yuxarıdakı izahlar diqqətli şəkildə tədqiq edildikdə məlum olacaq ki, şüşə boğazı və kəşfiyyatçı təsirləri növün müxtəlifliyində artma deyil, əksinə, azalma ilə nəticələnmişdir. Genetik dreyf hadisələrdə "başlanğıcda onsuz da mövcud olan genetik məzmunun qrup daxilində təmsil olunma nisbətinin dəyişməsindən başqa bir şey DEYİL". Üstəlik, bir xüsusiyyət o cəmiyyətdən silindikdə başlanğıcdakı genetik müxtəliflik təkamülçülərin iddialarının tam əksinə azalmış olur. Göründüyü kimi, heç vaxt bir məlumat əlavə edilmədiyindən genetik dreyfin təkamülə səbəb olan bir proses kimi təqdim edilə bilməyəcəyi də çox açıqdır.

Epigenetik qaydaların genetik xüsusiyyət kimi izah edilməsi elmi xətadır
 
Darvinistlər, adətən, nəzəriyyələrini sübut etmək üçün verdikləri nümunələrdə çox mühüm bir səhvə yol verirlər. Təbii seleksiya və ya genetik dreyflə bağlı iddialarında genetik mənşəli yox, fenotip (xarici görünüş) mənşəli nümunələr verirlər. Məsələn, yuxarıda verilən ilk şəkildəki həşəratların rəngi ilə bağlı nümunə fenotip fərqlilikdir. Genotip olaraq, yəni rəng genləri baxımından həşəratların fərqi yoxdur. Rəng piqmentlərini kodlayan genlər epigenetik qaydalarla müəyyən olunur. Yəni bəzi genlərin açıq və ya qapalı olması genin nə qədər müddət ərzində aktiv qalması ilə bağlıdır. Gül rənglərinə də eyni xüsusiyyət aiddir. Hətta rəng nizamlaması kəpənək qanadlarında olduğu kimi bəzi canlılarda piqment mənşəli deyil, tamamilə işığın sınma bucağına bağlı fiziki hadisə olaraq ortaya çıxır. Bu da bizə rəngin genetik mənşəli olmadığının açıq sübutudur. Elə isə bu nümunələrdə heç bir şəkildə genetik dreyflə genetik quruluşun digərinə üstün gəlməsindən söhbət gedə bilməz.

Eyni ana və atadan doğulan uşaqların bir-birinə bənzəməməsi də fərqli epigenetik quruluşa malik genlərin qarışdırılması ilə meydana gəlir. Sperma və yumurta əmələ gəlməsi zamanı "crossing-over" adlanan mexanizmlə xromosom cütləri qarşılıqlı olaraq gen dəyişikliyi edirlər. Bu gen mübadiləsinin müxtəlif kombinasiyaları uşaqların bir-birindən fərqli olmasına səbəb olur. Genetik olaraq bir-birinə ən yaxın sayılan qardaşların belə fərqli fenotipə malik olması epigenetik təsirin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu və fenotip müxtəlifliyin genetik dreyf üçün nümunə verilə bilməyəcəyini göstərən başqa bir dəlildir.

Bir növdəki genetik fərqlər yox deyiləcək qədər azdır
 
Bir növü digər növlərdən ayıran əsas xüsusiyyət o növ daxilində genetik fərqlərin çox az olmasından irəli gəlir. İnsan üçün bu fərq 0,1%-dən daha azdır. Yəni dünyanın ən uzaq yerlərində yaşayan fərqli nəsillərdən iki insanı qarşılaşdırsanız belə, ən çox bu qədər fərq çıxacaq. Habelə bu kiçik fərqin 85% qədər böyük hissəsi eyni cəmiyyətdə yaşayan və qohum olan fərdlər arasında belə var. Fərqliliklərin bir çoxu gen kodlamayan bölgələrdə yerləşir. Yəni hüceyrənin funksiyasında iştirak edən zülalların genetik düzülüşü bütün insanlarda eynidir.
 
Burada bir istisna mutasiyalarla bağlı genetik xəstəliklərdir. Bunların da canlıya fayda deyil, zərər verdiyi çox açıqdır. Kiçik və qapalı cəmiyyətlərdə genetik xəstəliklərin sayında artım ola bilər. Bu isə ana və atanın eyni genetik xəstəliyi daşıma ehtimalının artmasına bağlıdır. Genetik xəstəliklər də onsuz da zərərli təsirə malik olduqları üçün heç vaxt təkamülə dəlil deyil.

Genetik olaraq eyni quruluşa malik fərdlərin formalaşdırdığı bir növdə genetik dreyfdən bəhs etmək də mümkün deyil. Çünki müxtəlif səbəblərdən növün fərdlərinin əksəriyyəti ölsə belə, qalan fərdlər çoxalmağa davam etsələr, yenə köhnə gen quruluşuna sahib olacaqlar.


Genetik dreyf elmdənkənar darvinist fikirdir
 
Canlıların tarixini təsadüfə əsaslanan dəyişikliklərlə açıqlamağa çalışan darvinist məntiqin qarşılaşdığı bir çox çətinlik var. Təkamülçü məntiqə görə, yeni genetik məlumatın ortaya çıxması və uzaq perspektivdə yeni növlərin əmələ gəlməsi təsadüf çərçivəsindən kənara çıxmadan, (haşa) fövqəltəbii şüurun varlığına ehtiyac duyulmadan açıqlanmalıdır. Məhz bu səbəbdən bəzən xəyal gücünün hüdudlarını aşan çox qəribə və gülünc səbəb-nəticə əlaqələrinə dair ssenarilər ortaya atırlar. Bu ssenarilər yazılarkən unudulan vacib bir məqam var: elmilik.

Elmin ən əsas dayağı müşahidə və təcrübələrə əsaslanaraq əldə edilən konkret dəlillərdir. Özlərini guya "inanclardan uzaq, qərəzsiz elm adamları" kimi tanıdan təkamülçülər çətinliyə düşdükləri bir çox məqamda heç bir elmi fakta əsaslanmayan bu ssenarilərə əl atırlar. Obyektivlik bir tərəfə, hər mövzuda təkamülü haqlı çıxarmağa yönələn şərhlər verməyə çalışırlar ki, bu da onları elmdən uzaqlaşdırır. Problemin qaynağı da budur.

Genetik dreyfin yeni genetik məlumat qazanma mexanizmlərindən biri olduğu iddiası tamamilə əsassızdır. Yuxarıda müxtəlif aspektləri ilə izah etdiyimiz bu iddia ilk ortaya atıldığı andan yanlışlığa yol verilmişdir. Çünki daşınan bir genin varlığından bəhs etmək mümkün deyil. Genetik dreyf adı altında izah edilən mexanizm nəinki növlərin şaxələnməsinə, əksinə, azalmasına və ya yox olmasına səbəb olan bir haldır ki, bu da təkamül nəzəriyyəsinin iddiaları ilə ziddiyyət təşkil edir.

Belə ki, həyatın ortaya çıxması və növlərin əmələ gəlməsi ilə bağlı konkret hipotez belə ortaya qoya bilməyən təkamülçülər genetik dreyf kimi xəyali təkamül ssenarilərinə var-gücləri ilə sarılırlar. Bunları elmi həqiqətlər kimi göstərməyə çalışırlar. Halbuki bu anlayışlar ətraflı araşdırıldıqda tamamilə elmdən uzaq olduğu asanlıqla görünür.

Canlılar bir anda və qüsursuz şəkildə tarix səhnəsinə çıxmışlar. İlk ortaya çıxdıqları andan etibarən də genetik dəyişikliyə məruz qalmadan varlıqlarını davam etdirirlər. Bu həqiqət bütün elmi dəlillərlə dəstəklənir. Bu da təkamül prosesinin heç vaxt baş vermədiyinin və canlıların Allah tərəfindən yaradıldığının ən açıq dəlilidir. 

Adnan Oktarın “News Rescue”da (Amerika) yayımlanan məqaləsi:
http://newsrescue.com/claims-genetic-drift-invalid/#axzz50bDS50mk

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270187/“genetik-dreyf”-(genetic-drift)-iddiasihttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270187/“genetik-dreyf”-(genetic-drift)-iddiasihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/news_rescue_adnan_oktar_why_are_the_claims_about_genetic_drift_invalid2.jpgSun, 04 Feb 2018 20:07:21 +0200
Şiddət ehtiva edən kompüter oyunlarından qorunmağın yolları 

Müasir dövrdə boş vaxtını əylənərək keçirmək istəyən yüz milyonlarla insanın əvəzolunmaz məşğuliyyətlərindən biri kompüter oyunları və maraqlı videolardır. Vizual effektləri, döyüş səhnələri və qeyri-adi ssenariləri kompüter oyunlarını digərlərindən daha cəlbedici edir. Xüsusilə, uşaqlar və gənclər macəra, idman, yarış, müharibə, strategiya kimi müxtəlif məzmunlu kompüter oyunlarından böyük zövq alırlar.

Əlbəttə, oyunların və qısa filmlərin bir çox faydaları var. Bunun sayəsində uşaqların, eləcə də gənclərin dünyagörüşləri artır, zəka və qabiliyyətləri inkişaf edir. Ancaq məsələnin mübahisəli tərəfi budur ki, virtual dünyada getdikcə artan şiddət təlqini uşaq və gənclərin psixologiyasına mənfi təsir göstərir. Bir çox psixoloq, sosioloq, pedaqoq və akademiklər bu mövzuda həmfikirdirlər. Belə ki, dünyada milyonlarla uşağı özünə cəlb edən kompüter oyunlarının böyük əksəriyyətində şiddət təsvir edilir.

Zorakılığı təşviq edən, hətta intihara sürükləyən oyunlarla yanaşı, videoların da sayı olduqca çoxdur. "Choking Games", "Fire Challenge", "Eyeball Challenge", "Human Embroidery", "48 Hours Challenge" bu oyunlardan bəziləridir.
(http://zeenews.india.com/india/blue-whale-challenge-choking-game-and-other-deadly-online-crazes-2032167.html)

Bu məzmunlu oyunları oynayan və filmləri seyr edənlər bir müddət sonra aqressivləşərək davranış pozğunluğu nümayiş etdirirlər. Mütəxəssislər əxlaqi davranışları korlayan, nifrət və düşmənçiliyə sövq edən, laqeydliyə, eləcə də aqressivliyə səbəb olan bu oyunların asılılıq yaratdığına, zərərverici hərəkətlərə təşviq etdiyinə diqqət çəkirlər. Müntəzəm şəkildə bu oyunları oynayan, yaxud da filmləri seyr edən uşaqlara və gənclərə bir müddət sonra atəş açmaq, öldürmək, özünə və ya başqalarına zərər vermək adi hal kimi gəlir.

Bunun son nümunələrdən biri Çində geniş yayılan və olduqca düşündürücü yeni cərəyan olan insan naxışıdır (human embroidery). Bu, insanların öz bədənlərinə naxış şəkilləri həkk edib şəkillərini yayımlamalarından ibarətdir. Bunun qadağan olunmuş yapon karikaturasından ruhlanan və “Mavi Balina” adlı özünə zərər vermə və intihar oyununun meydana gətirdiyi trendi təqib etdiyi güman edilir. (http://www.bbc.com/news/world-asia-china-40382127)

Rusiyada hazırlanan və sosial media vasitəsilə bütün dünyaya yayılan “Mavi Balina” (Blue Whale) oyunu ən çox müzakirə olunan oyunlardan biridir. Çin, Hindistan, İran, İtaliya, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, ABŞ kimi dünyanın bir çox yerlərində uşaq və gənclərin intiharları bu oyunla əlaqələndirilir.

Xüsusilə, 10-14 yaş arasındakı uşaqları hədəf alan “Mavi Balina” oyununda iştirakçılardan şiddət ehtiva edən 50 tapşırığı yerinə yetirmələri tələb olunur. 50 gün davam edən bu oyunda qol və ayaqlarda kəsiklər etmək, heç kimlə görüşməmək, yüksək səslə musiqi dinləmək kimi tapşırıqlar yer alır. 50 günlük müddətin sonunda isə oyunu oynayan insana hündürlükdən tullanaraq və ya özünü asaraq intihar etməsi əmr edilir.

Bu oyun qadağalara baxmayaraq, sosial media vasitəsilə bütün dünyada yayılıb. Üstəlik, tək nümunə “Mavi Balina” oyunu da deyil. Bunun kimi, gəncləri zorakılıq və intihar bataqlığına çəkən yüzlərlə vasitələr var. Ölməyi və öldürməyi təşviq edərək insanları yanlış formada cəsarətləndirən bu cür filmləri və oyunları qadağan etmək də, əslində, həll yolu deyil. Bununla bağlı fərqli metodlardan istifadə edərək problemin qarşısını almağa çalışırlar.

BMT-nin Uşaqlara Yardım Fondu (UNİCEF) valideynlər üçün uşaqlarını “Mavi Balina”dan necə qoruya biləcəklərinə dair tövsiyə siyahısı dərc edib. Bu bəyanatda ailələrə tövsiyə edilir ki, uşaqlarının şiddətə və etik olmayan davranışlara təşviq edən saytlara deyil, yaşlarına uyğun faydalı saytlara daxil olduqlarından əmin olsunlar. Üstəlik, internetə yalnız ailənin birgə istifadə etdiyi kompüterdən istifadə edərək daxil olsunlar. Bundan başqa, ailələrin uşaqları ilə tez-tez ünsiyyət qurmalarının və onlarla yaxından maraqlanmalarının vacibliyi də qeyd olunur. (http://unicef.in/uploads/publications/resources/pubdoc148.pdf)

Portuqaliyada “Mavi Balina” oyununun zorakılıq və intihar təşviqinə qarşı hazırlanan “Çəhrayı Balina” gəncləri müsbət davranışlara yönəldir. Bu oyun yaxşılığın da internet üzərindən yayıla biləcəyini əsas alır. Müsbət əhval-ruhiyyə, özünü və başqalarını sevmək, yeni dostlar qazanmaq, çətin vəziyyətdə olan insanlara yardım etmək “Çəhrayı Balina”nın qaydalarından bəziləridir. (http://www.panamatoday.com/life-style/pink-whale-attacks-suicide-game-blue-whale-4303)

Hər cür texniki və hüquqi qadağalara, fərqli metodlara baxmayaraq, şiddətə həvəsləndirən film və ya oyunlara asanlıqla giriş əldə edilir, bununla da tələyə düşən gənclərin sayı artır. Bu isə problemin həllində ailələrə böyük məsuliyyət düşdüyünü göstərir.
 
Möhkəm ailə münasibətləri olan, sevgi və hörmət görərək böyüyən uşaqların daxili aləmi rahat, dinc olur. Bu olmadıqda isə uşaqların ailədən və sosial mühitdən qoparaq virtual dünyadakı yanlış cərəyanlara üz tutmaları qaçılmazdır.

Ailələrin uşaqlarına güclü şəxsiyyət və gözəl əxlaq qazandırmaları çox vacibdir. Təkcə maddiyyata önəm verən, sevgisiz, özlərindən başqa heç kimə məhəl qoymayan insanlar əsasən bu yöndə tərbiyə almadan böyüyən uşaq və gənclər olurlar. Onlar ən kiçik çətinlik qarşısında belə ümidsiz və bədbin ruh halına bürünüb həyat sevincini itirir, psixologiyası pozulur və hər an cinayət törətməyə hazır olan fərdlərə çevrilirlər. Uşaqlar elə yetişdirilməlidir ki, gözəlliklərdən zövq alan və ətrafdakı bütün canlılara gözəl davranmağı özünə şüar edən mənəviyyatı güclü fərdlər olsunlar. Belə uşaqların mənəvi boşluğa düşmələri, pislik və azğınlığa meyilli olmaları da mümkün olmaz.

Bu gün "Mavi Balina” və ya "İnsan Naxışı" təhlükəsi var. Dünən başqa bir təhlükə vardı, sabah başqa bir təhlükə ortaya çıxacaq. Ona görə də önəmli olan problemin kökünə enib həllini də buna görə təhlil etməkdir.

Adnan Oktarın “The Daily News”də (Cənubi Afrika) yayımlanan məqaləsi.

http://xebertv.az/kose/20369-siddt-ehtiva-edn-komputer-oyunlarindan-qorunmagin-yollari.html

http://reportyor.org/index.php?newsid=10825

http://idealxeber.com/olke/details/919/iddt-ehtiva-edn-kompter-oyunlarndan-qorunman-yollar-

http://xeberci.org/index.php?newsid=1603

http://melumat-merkezi.az/2018/02/13/iddt-ehtiva-edn-kompter-oyunlarndan-qorunman-yollar.

http://media-fakt.info/?p=10641

http://amia.az/sosial/653-siddt-ehtiva-edn-komputer-oyunlarindan-qorunmagin-yollari.html

http://azim.az/sosial/4871-siddt-ehtiva-edn-komputer-oyunlarindan-qorunmagin-yollari.html

http://dovletxeberleri.az/cemiyyet/21493-shiddet-ehtiva-eden-komputer-oyunlarindan-qorunmagin-yollari.html

http://obyektiv.info/cemiyyet/9529-shiddet-ehtiva-eden-komputer-oyunlarindan-qorunmagin-yollari.html

http://dunyaxeber.info/index.php/dunya/item/1522-shiddaet-ehtiva-edaen-komputer-oyunlar-ndan-gorunmagh-n-yollar

http://azsiam.info/cemiyyet/27849-iddt-ehtiva-edn-komputer-oyunlarndan-qorunman-yollar.html

http://sizinxeber.az/koseyazarlar/77-siddt-ehtiva-edn-komputer-oyunlarindan-qorunmagin-yollari.html

https://millixeber.az/siddət-ehtiva-edən-komputer-oyunlarindan-qorunmagin-yollari/

http://xeberekspress.az/gundem/1522-shiddet-ehtiva-eden-komputer-oyunlarindan-qorunmagin-yollari.html

http://anaxeber.az/fles/32038-shiddet-ehtiva-eden-komputer-oyunlarindan-qorunmagin-yollari.html

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270186/siddət-ehtiva-edən-komputer-oyunlarindanhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/270186/siddət-ehtiva-edən-komputer-oyunlarindanhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/AZ_adnan_oktar_alarm_at_violent_video_games2.jpgSun, 04 Feb 2018 20:01:37 +0200
Elm dünyasının materialist düşüncədən imtina etmək vaxtı gəlib çatıb

Ötən həftə elm dünyası böyük bir kəşflə sarsıldı. İsveçrədəki CERN laboratoriyalarında işləyən tədqiqatçıların məlum olan fizika qanunlarına görə kainatın mövcud olmamalı olduğunu sübut etdikləri aşkar olundu. (1) Kristian Smorranın rəhbərliyi ilə elm adamları "Nature" jurnalında yayımlanan tədqiqatda antimaddənin detallarını ortaya çıxarmağa müvəffəq oldular. Ortaya çıxan nəticə isə maddə ilə antimaddənin eyni fiziki xüsusiyyətlərə sahib olduqları, aralarındakı yeganə fərqin elektrik yüklərində olması idi. Bu nəticənin işarə etdiyi həqiqət çox vacib idi. Bu nəticə kainatın mövcud olmamalı olduğu mənasına gəlirdi.
 
Müasir fizika bizə kainatın “Big Bang” adlanan partlayışdan sonra yarandığını deyir. İlk partlayış anında eyni miqdarda maddə və antimaddə yaranmışdır. Bu halda eyni fiziki xüsusiyyətlərə malik maddə və antimaddənin bir-birilərini tamamilə yox etmələri və geridə təkcə parlaq işıq şüalanması qalmalıdır. Yəni hazırda içində yaşadığımız kainat, əslində, heç var olmamalı idi.

XX əsr materialist düşüncənin hakim olduğu bir dövr idi. Kainat həmin dövrdə fizika qanunları əsasında səbəb-nəticə əlaqələri ilə qavranılırdı. Lakin texnologiyanın inkişafı ilə klassik fizika qanunlarının əsassızlığı ortaya çıxmağa başladı.
 
Kvant fizikasının inkişafı ilə dünyada bilinən fizika qanunlarının əsassız olduğunu göstərən kəşflər bir-birinin ardınca elmi jurnallarda yer almağa başladı. Maddəni ən kiçik hissəciklər səviyyəsində tədqiq edən kvant dünyası gözlə görünən dünyamızdan fərqlidir. Kvant dünyasında maddə və sahə zərrəcikləri eyni anda iki yerdə yerləşirlər, bəzən maddə, bəzən işıq kimi davranır, divar səddini keçə bilirlər. Bu gün kvant səviyyəsində bilinən fizika qanunlarının etibarlı olmadığını deyən elm adamlarının sayı getdikcə artır. Surrey Universitetinin nəzəri fizika professoru Cim al Xalili (Jim al Khalili) bu həqiqəti belə dilə gətirir:
 
"Kvant dünyasında hissəciklər eyni vaxtda iki şeyi birdən etmək, divarların içindən keçmək və ya xəyalvari əlaqələr qurmaq kimi gerçək dünyada görünməyən davranışlar nümayiş etdirə bilirlər". (2)

Kvant dünyasının bu qəribə xüsusiyyətləri ilə makrokosmosa çıxdıqda da qarşılaşırıq. Astrofiziklər son dövrdə iki mühüm anlayışı elm dünyasına gətirdilər: "Qara maddə" və "qara enerji". Qara maddə fiziki olaraq varlığı heç vaxt müşahidə edilməmiş, amma məlum fizika qanunlarına görə var olmalı olan bir maddəni adlandırmaq üçün ortaya atılmış bir addır. (3) Qara enerji isə kainatda gizli bir yerdə var olmalı olan, amma heç bir şəkildə müşahidə olunmayan enerjiyə verilən addır. Yəni həm qara maddə, həm də qara enerjinin nəticələri görünür, amma özləri mövcud deyil.
 
Astronomlar qara enerji və qara maddənin miqdarını hesabladıqları zaman isə daha təəccüblü bir nəticə ortaya çıxdı. Eynşteyndən bəri qəbul edilən fizika qanunlarına görə, kainatın 68%-nin qara enerjidən, 27%-nin isə quru maddədən ibarət olması labüddür. Planetlərdən, ulduzlardan, qalaktikalardan ibarət müşahidə oluna bilən kainatda isə təkcə 5%-lik bir yer qalırdı. Yəni son elmi kəşflərə görə, kainatın 95%-i heç görmədiyimiz, heç bir şəkildə varlığını sübut edə bilməyəcəyimiz, haqqında heç bir məlumatımız olmayan bir maddə ilə dolu idi. Eynşteynin ortaya qoyduğu cazibə qanunları kainatın 95%-ni açıqlaya bilmir, belə nəhəng bir boşluq verirdi. Bu halda bir çox elm adamı bu günə qədər bilinən fizika qanunlarının düzgün olub olmadığını müzakirə etməyə başladılar. (4)

Bilinən fizika qanunlarından fərqli olan həmin kəşflər elm dünyasını maddə ilə bağlı bildiklərimizi mühakimə etməyə yönəltdi. Başda “SpaceX”in və “Tesla Motors”un qurucusu Elon Musk olmaqla bir çox elm adamı artıq maddənin bildiyimiz mənada mövcud olduğunu sorğulamağa başladı. Musk yaşadığımız dünyanın həqiqət olma ehtimalını milyardda bir olaraq xarakterizə edir. (5) "Scientific American" jurnalının redaktorlarından Maykl Moyer isə ikiölçülü dünyanı üçölçülü qavradığımızı müdafiə edir. (6) Oksford Universitetinin Bəşəriyyətin Gələcəyi İnstitutunun direktoru məşhur filosof Nik Bostrom isə kainatın saxta illüziyadan ibarət olduğunu bildirir. (7) Müasir elm adamlarının bu gün dilə gətirdiyi xəyal dünyasında yaşamış ola biləcəyimiz fikri, əslində, tarixin bir çox dövründə müzakirə edilmiş bir mövzudur. XVII əsr filosofu Rene Dekart bu mövzunun elm dünyasındakı qabaqcıllarındandır.

Elmi kəşflər istər kvant səviyyəsində, istərsə də makrokosmosda uzun müddətdir ki, bir Yaradıcının varlığını göstərir. Hər iki aləmdə də bilinən və maddənin mütləq varlığına əsaslanan fizika qanunları etibarlı deyil. Lakin bu reallıq qəbul edildikdə materializmin əsası olan səbəb-nəticə əlaqəsi ortadan qalxacaq və materialist elm adamları bütün dayaqlarını itirmiş olacaqlar. Materializmə olan kor-koranə bağlılıq isə kvantın işarə etdiyi həqiqətlərin bəzi təbəqələr tərəfindən göz yumulmasına səbəb olur.
 
Quran səbəb-nəticə əlaqəsinə "Furqan" surəsinin 45-ci ayəsində düşündürücü bir düşüncə tərzi ortaya qoymuşdur:
 
Məgər Rəbbinin kölgəni necə uzatdığını görmürsənmi? Əgər istəsə idi, onu daim öz yerində saxlayardı. Sonra Biz günəşi (kölgəyə) bir əlamət etdik.
 
Ayədə Allah, əvvəlcə, kölgənin yaradıldığını, sonra Günəşin ona əlamət verildiyini bildirir. Yəni Allahın yaratma sənətində səbəb-nəticə əlaqəsi tərsinə baş verir. Əvvəl nəticə baş verir, sonra isə səbəb yaradılır. Əslində, elmin hazırda göstərdiyi cavab 1400 il əvvəl bu ayə ilə göstərilmişdir.
 
Gələcək dövrdə elm dünyası materialist düşüncəni mühakimə etmək məcburiyyətində qalacaq. "Maddənin mütləq olduğu, dünyanı səbəblərin və qanunların idarə etdiyinə" dair fikir ortadan qalxdıqda isə bir əsrə yaxın müddətdir ki, əsas mövzularda inkişaf etməyən elmdə böyük sıçrayış olacaq.


http://nationalpost.com/news/world/scientists-still-have-no-idea-why-the-universe-exists
https://www.amazon.com/Life-Edge-Coming-Quantum-Biology/dp/0307986829/ref=asap_bc?ie=UTF8
https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy
https://www.quantamagazine.org/erik-verlindes-gravity-minus-dark-matter-20161129/
https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/11/simulated-world-elon-musk-the-matrix
http://www.crystalinks.com/holographic.html
https://www.space.com/30124-is-our-universe-a-fake.html


Adnan Oktarın “BERNAMA”da (Malayziya) yayımlanan məqaləsi:

http://www.bernama.com/bernama/v8/fe/newsfeatures.php?id=1419127

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269966/elm-dunyasinin-materialist-dusuncədən-imtinahttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269966/elm-dunyasinin-materialist-dusuncədən-imtinaMon, 29 Jan 2018 20:57:11 +0200
İnsanlığın öldüyü yerdə insan hüquqlarını yaşatmaq

"Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsi" insan hüquq və azadlıqlarını tənzimləyən ilk beynəlxalq sənəddir. Qəbul edilməsindən 70 il keçib, ancaq bu mövzuda çox sayda yeni saziş və sənədlər hazırlanıb.


Bundan əlavə, qadınlar, uşaqlar və əlil insanlarla bağlı xüsusi sazişlər və sənədlər də qəbul edilmişdir. Həmin sənədlər arasında Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası istər məzmunu, istərsə də tətbiqi ilə bağlı səmərəli nəzarət mexanizminin olması baxımından önə çıxır. Ancaq bu konvensiyanı əhəmiyyətli edən onu qəbul edən ölkələrin hər birinin demokratiya, insan hüquqlarını qorumaları və bu istiqamətdəki qətiyyətləridir.


Hazırda Afrika ölkələri "Xalqların və İnsanların hüquqlarına dair Afrika Xartiyası" və ya qısa adı ilə "Afrika Xartiyası" adlandırılan sənədi aktiv hala gətirməyə cəhd edirlər. Keçmişdə afrikalıları qətl edən, yurdlarından çıxarıb kölə edən bəzi Qərb millətləri isə bu gün məcburi əmək qadağasının ən aparıcı müdafiəçiləri kimi görünürlər. Ümid edirik ki, bu hal yeni istismar siyasətinə çevrilməz və Afrika üçün müsbət addımların atılmasına səbəb olar.


“Afrika Xartiyası” 1981-ci ildə Afrika Birliyi Təşkilatı tərəfindən qəbul edildi və 1986-cı ildə qüvvəyə mindi. Bu gün əllidən çox ölkə Xartiyanı imzalayaraq qəbul edib. Xartiya bəzi xüsusiyyətləri ilə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Amerika İnsan Hüquqları Konvensiyasından fərqlənir.


-Birincisi, Afrika Xartiyası təkcə hüquqlar nəzərdə tutmaqla qalmır, eyni zamanda ölkələrin üzərinə düşən vəzifələri də tənzimləyir. Bu tapşırıqlara Amerika sazişlərinə nisbətən çox güclü vurğu var. Amerika Konvensiyasına görə tapşırıqlara güclü diqqət yetirilir.
-İkincisi, Afrika Xartiyası təkcə şəxsi hüquqları tanımaqla kifayətlənmir, həmçinin xalqların hüquqlarını da nəzərə alır.
 -Üçüncüsü, Xartiya mülki və siyasi hüquqlardan əlavə, iqtisadi, mədəni və sosial təminat hüquqlarını da qarantiya altına alır.
 -Nəhayət, Afrika Xartiyası iştirakçı dövlətlərə Xartiyada təminat altına alınan hüquqlara çox geniş məhdudiyyət qoymaq səlahiyyəti verir.


Afrikanın tarixi və çox sayda milliləşməmiş cəmiyyətin mədəniyyətini və varlığını qoruma cəhdi ilk üç maddəni başadüşülən edir. Ancaq dördüncü şərt bütün bunlara bir sədd çəkir. Müxtəlif rəhbərliklərin 4-cü şərtin həyata keçirilməsini asanlıqla məhdudlaşdıra bilməsi olduqca düşündürücüdür. Bunun müxtəlif şərtlərlə qoyulduğu həqiqət olsa da, bu vəziyyətin bəzi subyektlərə müxtəlif imtiyazlar verməməsi önəmlidir.


Əlbəttə, Afrika bir çox cəhətdən problemlərlə mübarizə aparır. Afrika ölkələrində çox sayda daxili münaqişələr baş verir və bunun nəticəsində də insan hüquqları geniş şəkildə pozulur. Bu vəziyyət nəzərə alınmaqla bir mexanizm yaradılması Xartiyanın müsbət cəhətlərindən biridir. Ancaq bu mexanizmlərdən heç bir şəkildə sui-istifadə edilməməsi əhəmiyyətlidir.


Geniş yayılmış pozuntular olduğu zaman təyin edilmiş komissiya pozuntu iddialarını "xüsusi iş" adı altında araşdırır və lazım gələrsə, Afrika Birliyi Məclisinə müraciət edir. Afrika Birliyi Məclisinin qərarı ilə komissiya iddia edilən insan hüquqları pozuntularını araşdırır və məsələ ilə bağlı hesabat təqdim edir. Komissiya bu günə qədər azad seçkilər, ədalətli mühakimə, həbs şəraiti, işgəncə, ölüm cəzası kimi məsələlərdə mühüm qərarlar qəbul etmişdir.


Afrikada insan hüquqları naminə həyata keçirilən ən mühüm fəaliyyətlərdən biri də Afrika İnsan Hüquqları və Ədalət Məhkəməsinin yaradılmasıdır. Afrika İnsan Hüquqları və Ədalət Məhkəməsinin Afrika qitəsində demək olar ki, bütün insan hüquqları ilə bağlı məhkəmə işi və mübahisələrinə baxmağa səlahiyyəti var. Ancaq üzv dövlətlər Məhkəməyə Afrika İttifaqı Məclisi və Məclisin səlahiyyət verdiyi digər orqanlar vasitəsi ilə müraciət edə bilərlər. Həmçinin Afrika Komissiyası Uşaq Hüquqları və Rifahı Məsələsində Ekspertlər Komitəsi, bir çox insan hüquqları qurumu və qeyri-hökumət təşkilatları da Məhkəməyə müraciət edə bilərlər.


Lakin fərdlərə və ümumiyyətlə bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına məhkəməyə müraciət etmək imkanı açıq şəkildə verilməyib. Bunu qitədə insan hüquqlarının inkişafı yolunda bir zəiflik kimi qiymətləndirmək olar.


Halbuki Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına görə, hər hansı bir hüquq pozuntusu olduğu zaman hər bir Avropa ölkəsi vətəndaşı məhkəməyə müraciət edə bilər. Bu isə ölkələrin vətəndaşlarına qarşı münasibətlərində məsuliyyətli olmalarını təmin edir.


Ancaq münaqişələrin geniş olduğu, insanların özlərini təhlükəsizlikdə hiss etmədikləri Afrika qitəsində hər insanın belə bir hüququ olmur. İnsan hüquqları ancaq müəyyən həddə qədər qoruna bilir. Bu onu göstərir ki, Afrikada insan hüquqlarının kök salmasının əsas şərti təhlükəsizlikdir. Təhlükəsizlik təmin olunduqdan sonra insanların rifah içində yaşamaları və ölkənin inkişafı üçün lazımi şərait asanlıqla təmin edilə bilər. İnsan hüquqlarının inkişafı, insanların əsl azadlıq və demokratiya ilə qarşılaşması bundan sonrakı tənzimləmələrlə təmin edilə bilər.  Əsas odur ki, illər boyu qorxu və təzyiq altında yaşayan Afrika xalqını mövcud dəhşət mühitindən çıxarmaq və bu torpaqları istismar etmək üçün səy göstərənlərə şərait yaradılmasın.


Bunun üçün Afrika İttifaqının pozuntu hallarında ayrı-seçkilik etmədən ciddi sanksiyalar tətbiq etməsi təmin olunmalıdır. İnsan Hüquqlarına sadiq daha güclü Afrika Birliyi etibarlı Afrikanın təminatı olacaq.


Adnan Oktarın “News Rescue”da (Amerika) yayımlanan məqaləsi:
http://newsrescue.com/keeping-human-rights-alive-human-spirit-dead/#axzz52V33WUMS
 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269534/insanligin-olduyu-yerdə-insan-huquqlarinihttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269534/insanligin-olduyu-yerdə-insan-huquqlarinihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/news_rescue_adnan_oktar_keeping_human_rights_alive_where_the_human_spirit_is_dead2.jpgWed, 24 Jan 2018 20:22:45 +0200
Dünyaya Yəmən çağırışı

Bir çox insanın xəyalları var. Bəziləri karyeralarında yüksəlməyi xəyal edir, bəziləri ev, bəziləri isə son model avtomobil...


Bəs siz heç xəyallarında süd olan biri ilə tanış oldunuzmu? Ya da bir boşqab isti yemək? Dünyanın bəzi yerlərində bəzən bir ananın ən böyük xəyalı ancaq uşağını xəstəxanaya apara bilməkdir. Qeyri-adi gəlsə də, yəmənlilərin xəyalları məhz bunlardır. Nə üçün?


BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatına görə, hazırda Yəməndə dünyadakı ən kəskin qıtlıq böhranlarından biri baş verir.


BMT-nin 2017-ci il mart ayı təhlillərinə görə, aclıq nisbəti son 9 ayla müqayisədə 20% artıb. Hazırda Yəməndə təqribən 17 milyon insanın aclıq çəkdiyi güman edilir. Əhalinin üçdə ikisinin yeməyə ərzağı yoxdur və yardıma möhtac vəziyyətdədirlər. Ölkədə baş verən qarşıdurmalar heyvandarlıqda və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında böyük azalmaya səbəb olub. 2,2 milyon uşaqdan 460 mini hazırda çox ciddi səviyyədə aclıqla üz-üzə qalıb. Tibbdə kəskin qida çatışmazlığı adlanan vəziyyətdəki bu uşaqlar haqqında YUNİCEF-in Yəmən üzrə nümayəndəsi Meritxell Relano (vaxtında müdaxilə edilməsə) bu uşaqların sağlam həmyaşıdları ilə müqayisədə 10 dəfə çox ölüm riski daşıdıqlarını bildirir. 
BMT-nin Yəməndəki humanitar yardım üzrə koordinatoru  Ceymi Makqoldrik (Jamie McGoldrick) Yəməndəki vəziyyəti "fəlakət səviyyəsində və sürətlə daha da pisləşməyə doğru gedir" sözləri ilə təsvir edir. 4 və 11 yaşında talassemiya xəstəsi 2 nəvəsinə baxan Fatimanın bu sözləri fəlakətin dərəcəsini çox dəqiq ifadə edir.


"Nəvələrimi müalicə etdirmək və ya onları yedirtmək üçün heç pulumuz yoxdur. Süpürgə sataraq bir az un alırıq. Daha sonra da o unu su ilə qarışdıraraq yeyirik. Ya bombardmanlarda ölürük, ya da aclıqdan. Nəvələrimin müalicəyə və hər şeydən əvvəl sağlam qidaya ehtiyacı var. Nəvəm südün dadının nəyə bənzədiyini hələ bilmir. Bütün dünya ölməyimizi izləyir və koalisiyanın bizi saldığı vəziyyətə qarşı səssiz qalır". 


Avropanın ən təcrübəli diplomatlarından biri kimi tanınan Norveç Qaçqınlar Şurasının sədri Jan Egeland Yəməndə şahid olduğu vəziyyəti "iliklərimə qədər sarsıldım" sözləri ilə təsvir edir:
"Yəməndəki güc və silah sahibləri, regional və milli sərmayələr qıtlığın qarşısını alan hər cür cəhdin önünü kəsir".


Beynəlxalq təşkilatların bütün ərzaq yardımı cəhdlərinə baxmayaraq, vəsait çatışmadığından və ərzaq gec daşındığından həyatını itirənlərin sayı hələ də artmağa davam edir. Göndərilən yardımların bir çoxu sahiblərinə çatmır. BMT nümayəndələrinin ən böyük qorxusu isə hazırda yardım daşınan yolların da yaxın gələcəkdə bağlanacağı ilə bağlıdır. Bu baş versə, ərzaq yardımı duracaq və milyonlarla insan göz görə-görə ölümə tərk ediləcək.


Hazırda ərzaq yardımlarına baxmayaraq, ölkədə hər 10 dəqiqədə 5 yaşından kiçik 1 uşaq ölür. Ərzaq yardımları isə həm texniki, həm də maddi səbəblərdən ehtiyacı ödəyə bilmir. Hazırda BMT-nin Cenevrə konfransında açıqlanan rəqəmlərə görə, Yəməndəki aclığın qarşısını almaq üçün 2,2 milyard dollara ehtiyac var. Lakin bu vəsait dünyanın güclü ölkələrindən toplana bilmir. Dünyadakı aclığın qarşısını almaq üçün BMT-nin nəzərdə tutduğu illik məbləğ 30 milyard dollardır. Ona  görə də bu problemin həlli heç də çətin deyil. 


Əlbəttə, həm iqtisadiyyatın canlandırılması, həm də ölkənin öz xalqına ərzaq tədarük etməyə başlaması üçün ölkədəki kənd təsərrüfatı siyasəti Yəmənin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində yenidən qurulmalıdır. Hazırda ölkədə ərzaq çatışmazlığının səbəblərindən biri kənd təsərrüfatı sahələrinin səmərəli şəkildə istifadə edilməməsidir. Ölkədə kənd təsərrüfatı ərazilərinin böyük hissəsi xat (khat) adlı narkotik təsirinə malik bitkini yetişdirməyə sərf edilir. Keçmiş zamanlardan bəri ölkə işğalçıları bu bitkini yetişdirib satmağı ərzaq yetişdirməkdən daha gəlirli hesab ediblər. Asılılıq yaradan bu bitki ölkədə çox istehlak edildiyi üçün xalq təhlükəli aclıq səviyyəsinə doğru sürüklənir... Ölkədə istehsal edilən az sayda kənd təsərrüfatı məhsulu isə benzinin qiyməti artdığına görə bir yerdən başqa yerə demək olar ki, daşına bilmir.


Benzinin qiymətinin artmasının ən böyük səbəbi isə ölkə iqtisadiyyatındakı problemdir. Yəmən gündə 450 min barel neft çıxaran ölkə olduğu halda, son 6 ildə bir gündə çıxardığı neftin həcmi 180 min barelə düşüb. Neft ixracının bu qədər çox azaldığı vaxtda şiələrlə sünnilər arasında çıxan münaqişələrin xərci iqtisadi vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Bunun nəticəsində artan neft qiymətləri qidanın ölkədaxili daşınmasını böyük problemə çevirib. Benzinin qiymətinin hədsiz artması sadəcə ərzaq daşınmasına mənfi təsir etmir. Belə ki, nəqliyyat bahalaşdığına görə, yəmənlilər təmiz su, səhiyyə, hətta təhsildən məhrum olurlar. Asanlıqla müalicə edilən vəba kimi xəstəliklərin yayılması ilə birlikdə yüzlərlə insan həyatını itirir.
Əsas insan hüquqlarından belə məhrum olan Yəməndəki fəlakətin təfərrüatı ilə bilinməsi bu ölkədə baş verən çətinliklərin bütün dünyaya çatdırılmasına yol açacaq. Mühasirəyə alınmış Yəməndəki faciəni mümkün qədər çox gündəmə gətirmək, humanitar yardımın vacibliyini xatırlatmaq dünya ictimaiyyətini də səfərbər edəcək. BMT-nin "təcili yardım fondu yaratmaq" çağırışı bu mənada böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq bunun yetərli olmadığını hamımız gördük. Yəməndə sabitliyin təmin edilməsi üçün tərəflər arasında təcili olaraq razılaşma əldə edilməli, silahlar qarşılıqlı olaraq tərk edilməli və ilk növbədə humanitar yardım təşkilatlarına asanlıq təmin olunmalıdır.


Yəmən artıq insanları heyran qoyan təbii gözəllikləri ilə xatırlanmalı, müharibə, blokada, aclıq, vəba ilə deyil...


Adnan Oktarın “The Pioneer”da (Hindistan) yayımlanan məqaləsi:
http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/a-comeback-story.html

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269210/dunyaya-yəmən-cagirisihttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269210/dunyaya-yəmən-cagirisihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_a_comeback_story2.jpgWed, 17 Jan 2018 22:17:03 +0200
Qüds sevginin və dostluğun paytaxtı olmalıdır

Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trampın ABŞ-ın İsraildəki səfirliyinin Qüdsdə olacağını bildirməsindən sonra Şərqin gündəmi bir anda yenidən mübahisələrlə doldu. Mübahisənin başlanğıcı paytaxt mövzusu olduğu üçün şərhlərin və dəyərləndirmələrin böyük əksəriyyəti də siyasi mərkəzli idi. Ancaq mövzu Qüds olduqda dəyərləndirmələrin təkcə siyasi və ölkə maraqları çərçivəsində olması vəziyyəti çətinliyə aparmaqdan başqa bir şeyə yaramır.
 
Tərəflərin xoş niyyətlərinə, müxtəlif sülh təşəbbüslərinə baxmayaraq, getdikcə qəlizləşən Qüds məsələsində bu günə qədər tətbiq edilən yollardan fərqli yol müəyyən etmək lazımdır. Bu çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün bilinən siyasi ritorikadan, qeyri-hökumət təşkilatları və insan hüquqları təşkilatları tərəfindən gündəmə gətirilən şərhlərdən, beynəlxalq qurumların heç bir təsiri və mənası olmayan qınamalarından daha fərqli bir yola ehtiyac var.

Region ölkələri din, dil, irq ayrı-seçkiliyi etməməli, dünyəvi, demokratik, bəşəri dəyərləri əsas götürməli və milli maraqlar çərçivəsindən kənara çıxıb qeyd-şərtsiz dostluq, qardaşlıq prinsipi ilə bir araya gəlməlidir. Bu, regionun mədəniyyətinə, inanclarına, minillik ənənələrinə, ümumi irsinə, bir-birilərinə qaynayıb qarışmış xalqların həyata baxışlarına yad olan vasitəçilərə ehtiyac olmadan edilməlidir.

Biz bu torpaqların ən azı 1000 illik insanları olaraq bir-birimizi tanıyırıq. Hisslərimizi bilirik. Birlikdə necə yaşayacağımızı bizə başqalarının öyrətməsinə ehtiyac duymayacaq tarixi təcrübəyə və mədəniyyətə malikik. Asanlıqla bir araya gələ, bütün problemlərimizi qarşılıqlı danışaraq həll edəcəyimiz platforma qura bilərik. Quran əxlaqını əsas qəbul edən inanclı müsəlman olaraq mən bu platformanın ittifaq olmalı olduğunu müdafiə edirəm.
 
Bu platforma Yaxın Şərqin etnik və dini quruluşu nəzərə alındıqda bütün dinlərə, mədəniyyətlərə, irqlərə sahib çıxan və hamısını tərkibinə daxil edən İslam Birliyi olmalıdır. Bu Birlik xüsusilə son dövrlərdə Yaxın Şərq sülhündə böyük xidmətləri olan, Türkiyə və İranla həyata keçirdiyi uğurlu ittifaqla bütün dünyaya nümunə olan güclü ölkə Rusiyanı da öz tərkibinə daxil edən birlik olmalıdır.

Mənim idealımdakı İslam Birliyində hazırda dağınıq və başsız olan, zülm və ədavət içində yaşayan müsəlman ölkələrinə, həmçinin bütün başqa millətlərə də qucaq açmaq, qardaşlıq, dostluq, sevgi ittifaqı yaratmaq, incəsənət, elm, mədəniyyət, texnikada inkişafı təmin etmək və dünyaya sülh gətirmək üçün çalışmaq anlayışları vardır. İslam aləmi bütün millətlərlə birlikdə ortaq qərarlar qəbul edən və bunları həyata keçirə bilən güclü mexanizmə sahib olduqda terror da daxil olmaqla hər bir problem bir neçə saat ərzində asanlıqla həll olunar.

Ancaq İslam Birliyindən bəhs etdiyimiz zaman həm müsəlmanlar arasında, həm də Qərb dünyasında geniş yayılmış bəzi fikirlərin yanlışlığını bildirmək önəmlidir. Bizim nəzərdə tutduğumuz İslam Birliyi hərbi ittifaq, potensial müharibə və işğal gücü deyil. Bu, torpaq işğal etmək, vuruşmaq, ələ keçirmək, fərqli din mənsublarını nəzarət altına almaq üçün qurulacaq ittifaq deyil, sülhü təmin etmək və qorumaq məqsədi güdən ittifaqdır. Bu ittifaqda hər bir ölkə öz inzibati quruluşunu, müstəqilliyini və varlığını qoruyacaq, dostluq üçün bir araya gələcək. Təkcə müsəlmanlara deyil, musəvilərə, xristianlara, buddistlərə, dinsizlərə, ateistlərə, hər düşüncədən və inancda olan insanlara azad yaşaya biləcəkləri şərait təmin ediləcək.

İslam Birliyi "Bir araya gələk, elə bir cavab verək ki" mənasında olmayacaq. "Bir araya gələk, qardaşlığı, sülhü təmin edək", "Bir araya gələk, musəvilərə, xristianlara da bütün Yaxın Şərqdə arzuladıqları kimi yaşayacaqları, ibadət edəcəkləri, xoşbəxt olacaqları, varlanacaqları bir şərait yaradaq", "Bir araya gələk, hər cür haqsızlığı, ədalətsizliyi aradan qaldıraq", "Bir araya gələk, hər bir insanın düşüncəsini heç bir təzyiq görmədən rahat şəkildə ifadə etməsini təminat altına alaq", "Bir araya gələk, birlikdə ticarət edib zənginləşək, yoxsulluğu, embarqoları aradan qaldıraq", "Bir araya gələk, sənəti, müasirliyi, elmi, keyfiyyəti inkişaf etdirək", "Bir araya gələk, qadınların, uşaqların, gənclərin ən azad və xoşbəxt yaşayacaqları Yaxın Şərq quraq” mənasındadır.

Bu gözəl anlayış və niyyətlə qurulacaq İslam Birliyində Rusiya, Çin, Gürcüstan, Yunanıstan, İsrail kimi bütün region ölkələri bərabərhüquqlu üzvlər kimi yer alacaq. İstanbulda müsəlmanlar üçün hansı gözəl şərait təmin olunursa, Təl-Əvivdəki musəvilər, Moskvadakı pravoslavlar, İraqdakı süryanilər üçün də eyni imkanlar təmin olunacaq. İslam Birliyi dünyanın vərdiş etdiyi soyuq siyasi görüşlərin keçirildiyi, diplomatların yığışıb müzakirələr apardıqları bürokratik quruluş deyil, çox geniş Ailə Məclisi kimi olacaq. Türkiyə, Rusiya və İran bu ittifaqın məhək daşı olacaqlar. Belə dərin sevgi ruhuna, ağıla və şövqə sahib olan ittifaqın həll edə bilməyəcəyi heç bir mövzu olmaz.

Qüds probleminin yeganə həll yolu ancaq və ancaq regionda birliyin qurulması ilə mümkün ola bilər. Bölgədə müsəlman, xristian və musəvilərin sülh və birlik halında yaşayacaqları bir məkanın inşa edilməsi ilk şərtdir. Müsəlmanlar və xristianlar Qüdsün hər yerində ola bilməli, İsrail vətəndaşları da ancaq öz sərhədləri ilə məhdud qalmamalı, Yaxın Şərqin hər yerini öz vətənləri kimi qəbul etməli, hər yerdə müsəlmanlar tərəfindən sevgi ilə qarşılanacaqlarını bilməlidirlər.

Bundan başqa, mənim Qüds üçün arzu və istəyim siyasi mənada paytaxt elan edilsə belə, şəhərin ibadət mərkəzi olaraq mühafizə edilməsidir. Orijinal forması qorunmalıdır. Qüdsdə siyasi qarışıqlıq mühiti yaratmaq doğru olmaz. Mövcud vəziyyət qorunmalıdır, çünki Qüds müsəlmanlar, musəvilər və xristianlar üçün müqəddəs yerdir. Müsəlmanlar və musəvilər arasında münaqişə çıxarmağa çalışan bu oyuna gəlməməliyik. Üç İbrahimi dinin mənsubları bu torpaqlarda qardaşlar kimi yaşaya bilməli və ibadətlərini rahatlıqla və əmin-amanlıq içində yerinə yetirə bilməlidirlər.

Bu sülh şəraiti təmin olunduqdan sonra hz. Süleymanın məscidini müsəlmanlar, musəvilər və xristianlar birlikdə yenidən inşa edəcəklər. Hazırda ancaq qarşıdurma və münaqişə ilə xatırlanan Qüds və onun ətrafı sevgi yurdu halına gətiriləcək. Bunun təmin olunmasının yeganə yolu Qurandakı həqiqi İslam anlayışının yaşandığı, bütün millətlərə və bütün inanclara hörmətlə yanaşılan İslam Birliyidir. Yaxın Şərqdə hər məsələdə səmimi ittifaq içində olan və ittifaqları dünyaya səs salan Türkiyə və Rusiya bunun həyata keçirilməsi üçün aparıcı olmalıdır. Cənab Ərdoğan və cənab Putin bunu həyata keçirə biləcək liderlərdir.

Adnan Oktarın “Pravda”da (Rusiya) yayımlanan məqaləsi:
http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/29-12-2017/139596-jerusalem-0/

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269209/quds-sevginin-və-dostlugun-paytaxtihttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269209/quds-sevginin-və-dostlugun-paytaxtihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/pravda_adnan_oktar_Jerusalem_should_be_the_capital_of_love_and_friendship2.jpgWed, 17 Jan 2018 22:14:24 +0200
Quran ayələri ilə münafiqləri necə tanıya bilərik?1- MÜNAFİQLƏR MÖMİNLƏRİN YANINDAN AYRILIB BAŞQA BİR YOL SEÇİRLƏR. BUNUN QARŞILIĞI CƏHƏNNƏMDİR. 

(Nisa surəsi, 115) Hər kəs özünə doğru yol aşkar olandan sonra PEYĞƏMBƏRDƏN ÜZ DÖNDƏRİB MÖMİNLƏRDƏN QEYRİSİNİN YOLUNA UYARSA, ONUN İSTƏDİYİ (ÖZÜNÜN YÖNƏLDİYİ) YOLA YÖNƏLDƏR VƏ CƏHƏNNƏMƏ VARİD EDƏRİK. Ora necə də pis yerdir.
     
2- MÜSƏLMANLARA ZƏRƏR VERMƏK ÜÇÜN FƏRQLİ SİSTEM, YENİ MƏSCİD QURURLAR VƏ ÖZ AĞILLARINA GÖRƏ YAXŞILIQ İDDİASI İLƏ ORTAYA ÇIXIRLAR


(Tövbə surəsi, 107) Zərər vurmaq, küfr etmək, MÖMİNLƏRIN ARASINA TƏFRİQƏ SALMAQ MƏQSƏDİLƏ ƏVVƏLCƏDƏN ALLAHA VƏ ONUN ELÇİSİNƏ QARŞI MÜHARİBƏ EDƏN KİMSƏNİ GÖZLƏMƏK ÜÇÜN MƏSCİD TİKƏNLƏR, əlbəttə: “Biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik”(– deyə) and içəcəklər. Allah şahiddir ki, onlar yalançıdırlar.

3- MÜNAFİQLƏR MÜSƏLMANLARIN DAĞILIB AYRILMALARINI İSTƏYİRLƏR. MÜSƏLMANLARIN YANINDA OLARKƏN İNFAQ ETMƏLƏRİ ONLARA ƏZAB VERİR. 


(Münafiqun surəsi, 7) ONLAR: “ALLAHIN PEYĞƏMBƏRİ YANINDA OLANLARA BİR ŞEY VERMƏYİN Kİ, DAĞILIB GETSİNLƏR!” – deyən kimsələrdir. Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allaha məxsusdur, lakin münafiqlər (bunu) anlamazlar.

4- MÜNAFİQLƏR MÜSƏLMANLARIN ƏLEYHİNDƏ DANIŞIR, YAZILAR YAZIR, İNSANLARI QIZIŞDIRMAĞA ÇALIŞIRLAR, LAKİN ƏSLA MÜVƏFFƏQİYYƏT ƏLDƏ EDƏ BİLMƏZLƏR


 (Əhzab surəsi, 60) Əgər münafiqlər, qəlblərində mərəz  olanlar və MƏDİNƏDƏ QƏSDƏN YALAN ŞAYİƏLƏR YAYANLAR (bu pis əməllərinə) son qoymasalar, şübhəsiz ki, səni onların üstünə qaldırarıq. Sonra onlar səninlə ancaq az bir müddət orada qonşu ola bilərlər.
     

5- ELÇİYƏ İTAƏTİN MÖMİNLƏRƏ İTKİ GƏTİRDİYİNİ İDDİA EDİRLƏR, AMMA ALLAH ONLARIN YALANLARINI PUÇA ÇIXARIR


(Əraf surəsi, 90) Tayfasının kafir əyanları (tabeliyində olanlara) dedilər: “ƏGƏR (DİNİNİZİ ATIB) ŞÜEYBIN ARDINCA GETSƏNİZ, ŞÜBHƏSİZ Kİ, (ÇOX BÖYÜK) ZİYANA UĞRAMIŞ OLARSINIZ!

6- MÜSƏLMANLARA PİSLİK TOXUNMASINA SEVİNİRLƏR, ÖZ AĞILLARINA GÖRƏ MÜSƏLMANLARIN ƏLEYHİNƏ DANIŞIRLAR 


(Ali İmran surəsi, 118) Ey iman gətirənlər! Sizlərdən olmayanı özünüzə sirdaş tutmayın. ONLAR SİZƏ QARŞI FƏSAD TÖRƏTMƏKDƏN ƏL ÇƏKMƏZLƏR, SİZİN SIXINTIYA DÜŞMƏYİNİZİ İSTƏYƏRLƏR. Düşmənçilikləri onların ağızlarından (çıxan sözlərdən) bəllidir. Kökslərində gizlətdikləri (düşmənçilik) isə daha böyükdür. Əgər anlayırsınızsa, Biz ayələri artıq sizə bəyan etdik.


7- MÜSƏLMANLAR HAQQINDA MƏLUMAT TOPLAYIB TƏRƏFDARLARINA XƏBƏR DAŞIYIRLAR. MÜSƏLMANLARIN MƏLUMAT TOPLANACAQ HEÇ BIR GİZLİ TƏRƏFİ OLMADIĞI ÜÇÜN BÖHTANLAR ATIRLAR.

(Tövbə surəsi, 47) Əgər (münafiqlər) sizinlə birlikdə (cihada) çıxsa idilər, yalnız İÇİNİZDƏ POZUNTUNU (FƏSADI) ARTIRAR VƏ SİZİ FİTNƏYƏ UĞRATMAQ ÜÇÜN ARANIZA SOXULARDILAR. İçinizdə onlara QULAQ ASANLAR da vardır. Allah zalımları tanıyandır.
(Maidə surəsi, 41) Həm yəhudilərdən yalana həvəslə qulaq asanlar, həm də SƏNİN YANINA GƏLMƏYƏN BAŞQA BİR CAMAATA HƏVƏSLƏ QULAQ ASANLAR VARDIR. Onlar (haqqı dərk etdikdən) sonra kəlmələrin yerlərini dəyişdirib deyirlər: “Əgər sizə bu verilsə, onu götürün. Yox əgər o verilməsə, çəkinin!” 

8- PEYĞƏMBƏRLƏRİ ELÇİLİYƏ LAYİQ GÖRMƏZLƏR (HAŞA). BEYİNSİZ MÜNAFİQLƏRƏ GÖRƏ YALNIZ ÖZLƏRİ LİDER OLMAĞA LAYİQDİR. HƏR MÜNAFİQ ÖZÜ LİDER OLMAQ İSTƏYİR. 


(Bəqərə surəsi, 247) Peyğəmbəri onlara dedi: “Allah Talutu sizə padşah göndərdi”. Onlar isə: “BİZ HÖKMDARLIĞA DAHA LAYİQ İKƏN VƏ ONA VAR-DÖVLƏT VERİLMƏDİYİ HALDA, O, NECƏ BİZƏ PADŞAH OLA BİLƏR?” – deyə cavab verdilər. (Peyğəmbər onlara) dedi: “Allah sizdən ötrü onu (bəyənib) seçmiş, elm və bədəncə (qüvvəcə) ona üstünlük vermişdir. Allah Öz mülkünü  istədiyinə verər. Allah (Öz lütfü və kərəmi ilə) genişdir, (Allah hər şeyi) biləndir
 (Zuxruf surəsi, 31) Onlar dedilər: “MƏGƏR BU QURAN İKİ ŞƏHƏRDƏN OLAN BÖYÜK BİR ADAMA NAZİL EDİLMƏLİ DEYİLDİMİ?" 
(Hud surəsi, 91) Onlar dedilər: “Ey Şueyb! Dediklərinin çoxunu anlamırıq. BİZ SƏNİ ARAMIZDA ZƏİF (GÜCSÜZ) GÖRÜRÜK. Əgər qəbilən olmasa idi, səni daşqalaq edərdik. Sən bizim üçün heç də böyük bir adam deyilsən”.

9- MÜSƏLMANLARI “BİZƏ TƏRƏF GƏL” DEYƏ ÇAĞIRIB ELÇİNİN YANINDAN GETMƏLƏRİNİ İSTƏYİRLƏR

(Əhzab surəsi, 18) Şübhəsiz ki, Allah içərinizdən (cihada getməyinizə) mane olanları da, QARDAŞLARINA: “BİZƏ TƏRƏF GƏLİN! – DEYƏNLƏRİ DƏ TANIYIR. Döyüşə onların ancaq azı gələr.


10- DAİM ALLAH ADINA AND İÇƏRƏK DANIŞIRLAR, AMMA YALANÇIDIRLAR, ƏXLAQSIZDIRLAR, SÖZ APARIB GƏTİRİRLƏR. ALLAH MÜNAFİQLƏRİN ALÇAQ OLDUĞUNU DEYİR.

(Qaləm surəsi, 10-13) İTAƏT ETMƏ HƏR AND İÇƏNƏ, ALÇAĞA, QEYBƏT EDƏNƏ, SÖZ GƏZDİRƏNƏ XEYRƏ MANE OLANA, həddi aşana, günahkara, daş ürəkliyə, bunlardan sonra da (başqasının adını mənimsəyən) fırıldaqçıya.


11- MÜSƏLMANLARA ÇOX KİN BƏSLƏYİRLƏR. KİNLƏRİ YAZILARINDAN BƏLLİ OLUR. İLLƏRLƏ KİNLƏRİNİ İÇLƏRİNDƏ SAXLAYIRLAR. 


(Ali İmran surəsi, 118) Ey iman gətirənlər! Sizlərdən olmayanı özünüzə sirdaş tutmayın. Onlar SİZƏ QARŞI FƏSAD TÖRƏTMƏKDƏN ƏL ÇƏKMƏZLƏR, SİZİN SIXINTIYA DÜŞMƏYİNİZİ İSTƏYƏRLƏR. DÜŞMƏNÇİLİKLƏRİ ONLARIN AĞIZLARINDAN (ÇIXAN SÖZLƏRDƏN) BƏLLİDIR. KÖKSLƏRINDƏ GİZLƏTDİKLƏRI (DÜŞMƏNÇİLİK) İSƏ DAHA BÖYÜKDÜR. Əgər anlayırsınızsa, Biz ayələri artıq sizə bəyan etdik.
 (Ali İmran surəsi, 119) Bəli, siz o kimsələrsiniz ki, onları sevirsiniz, onlar isə sizləri sevməzlər. Siz kitabın hamısına (bütün ilahi kitablara) inanırsınız. Onlar sizinlə görüşdükləri zaman: “Biz də inandıq”, - deyir, xəlvətdə olduqda isə SİZƏ QARŞI QƏZƏBLƏRİNDƏN BARMAQLARINI GƏMİRİRLƏR. DE: “ACIĞINIZDAN ÖLÜN!” Əlbəttə, Allah ürəklərdə olanları biləndir.


12- MÜSƏLMANLARA, XÜSUSİLƏ DƏ ELÇİYƏ HƏSƏD APARIRLAR. ELÇİNİN ƏTRAFINDA ONU SEVƏN İNSANLAR OLMASINA, YEDİYİNƏ, İÇDİYİNƏ, GEYİNDİYİNƏ, HƏYATININ HƏR ANINA HƏSƏD APARIRLAR.
(Tövbə surəsi, 50) SƏNƏ BİR YAXŞILIQ (ZƏFƏR, QƏNİMƏT) NƏSİB OLSA, ONLARIN HALI PİS OLAR. Sənə bir müsibət üz versə: “Biz tədbirimizi qabaqcadan görmüşük!” - deyər və sevincək halda dönüb gedərlər.


13- MÜSƏLMANLARIN PEYĞƏMBƏRƏ TABE OLDUQLARI ÜÇÜN ZƏRƏR GÖRDÜKLƏRİNİ (ÖLDÜKLƏRİNİ) İDDİA EDƏCƏK QƏDƏR AXMAQDIRLAR. 

(Ali İmran surəsi, 168) OTURAN VƏ QARDAŞLARI HAQQINDA: “ƏGƏR ONLAR SÖZÜMÜZƏ QULAQ ASSA İDİLƏR, ÖLDÜRÜLMƏZDİLƏR”, - DEYƏNLƏRƏ (Ya Rəsulum!) söylə: “Əgər doğru deyirsinizsə, onda (bacarın) ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın!


14- MÜSƏLMANLARI TƏRK EDİB KÜFRÜ ÖZLƏRİNƏ DOST BİLİR VƏ GÜCLÜ HESAB EDİRLƏR.


(Nisa surəsi, 139) O münafiqlər ki, möminləri qoyub kafirləri dost tuturlar. (İzzət və) qüdrəti onların yanındamı axtarırlar? Şübhəsiz ki, (izzət və) qüdrət tamamilə Allaha məxsusdur!


15- İSLAM ÜÇÜN ŞÖVQLÜ OLMADIQLARI HALDA, KÜFR MÖVZULARINDA MÜNAFİQLƏR ÇOX ŞÖVQLÜ OLURLAR


(Maidə surəsi, 62) Onların bir çoxunu GÜNAH İŞLƏMƏYƏ, DÜŞMƏNÇİLİK ETMƏYƏ VƏ HARAM YEMƏYƏ TƏLƏSƏN GÖRƏRSƏN. Onların gördüyü işlər necə də pisdir!


16- ELÇİNİN VƏ MÜSƏLMANLARIN DA ÖZLƏRİ KİMİ AZĞIN OLMASINI İSTƏYİRLƏR. ELÇİNİN TƏBLİĞ ETDİYİ DİNİ YOX, ÖZ MƏNTİQLƏRİNƏ UYĞUN DİN İSTƏYİRLƏR. 

(Nisa surəsi, 113) (Ya Rəsulum!) Əgər sənə Allahın lütfü (mərhəməti) olmasa idi, əlbəttə, ONLARIN BİR DƏSTƏSİ SƏNİ DÜZ YOLDAN AZDIRMAQ NİYYƏTİNDƏ OLACAQDI. 
 
(Nisa surəsi, 89) Onlar ÖZLƏRİ KAFİR OLDUQLARI KİMİ, SİZİN DƏ KAFİR OLUB ÖZLƏRİ İLƏ BƏRABƏR OLMAĞINIZI İSTƏYiRLƏR. … Onlardan özünüzə nə bir dost, nə də bir köməkçi tutun.


 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269208/quran-ayələri-ilə-munafiqləri-necəhttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269208/quran-ayələri-ilə-munafiqləri-necəhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/3280_incil_ve_Tevratin_Kuran_ile_mutabik_yonleri.jpgWed, 17 Jan 2018 22:12:41 +0200
İnkişaf meyarı ümumbəşəri dəyərlər olarsa…

"Səhiyyədə zorakılığın qarşısını almaq mümkün deyil", "Qadınlara qarşı zorakılıq artıb", "İdman əxlaqı və zorakılıq problemi", "Heç bir şəkildə qarşısı alınmayan utanc", "Üç silahlı hücum daha"...
 
Başlıqlar tanışdır, inkişaf edib etməməsindən asılı olmayaraq hər bir ölkədə… Vəziyyət o qədər dəhşətlidir ki, zorakılıq mövzusu inkişaf meyarlarına da təsir edəcək səviyyəyə gəlib çatıb.
 
Səhiyyə və təhsil xidmətlərinin vəziyyəti, işsizlik nisbəti, gəlir bölgüsü ən prioritet inkişaf meyarlarındandır. Adambaşına düşən milli gəlir, regional bərabərsizlik də həmçinin. Son dövrlərdə uzun və sağlam həyat, informasiya əldə etmək imkanı, siyasi azadlıq kimi meyarlar da inkişaf indeksinə daxil edilib. Bəs inkişaf meyarına insan davranışları daxil edilərsə, dünyadakı vəziyyət necə olar?
Bu sualın cavabı çox dəqiqdir. İctimai davranışlar bir çox ölkəni "az inkişaf etmiş" kateqoriyasına daxil edə bilər. Nəqliyyatdakı şiddət, əlillərə təcavüz, silahlı hücumlar, qadınlara zorakılıq, irqçi qətliamlar kimi əxlaqa zidd davranışlar göstərici qəbul edilərsə, bir çox ölkə inkişafda “sinifdə qalacaq”. Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən dərc olunan bir hesabata görə, "zorakılığın olmadığı qitə və ölkə yoxdur. Bundan isə cəmiyyətlərin bir çoxu təsirlənir".     (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf)
Dünya miqyasında 10 milyonlarla qadın evdən iş həyatına qədər hər yerdə sözlü və ya fiziki təcavüzə məruz qalır, şiddət görür, hətta öldürülür. Qadına şiddət "demokratiyanın beşiyi" kimi tanınan Avropada olduqca geniş yayılıb. Belə ki, hər üç qadından biri fiziki və ya psixoloji zorakılığa məruz qalır. Qadınların 5%-nə təcavüz edilir. Avropa İttifaqının Fundamental Hüquqlar üzrə Agentliyinin (FRA) Avropa İttifaqı ölkələrində apardığı araşdırmaya görə, hər 10 qadından biri 15 yaşından əvvəl cinsi zorakılığa məruz qalır, hər 20 qadından biri isə təcavüzə məruz qalır. Hər 5 qadından biri də ərləri tərəfindən fiziki və ya cinsi zorakılığa məruz qalır. (http://fra.europa.eu/en/speech/2014/violence-against-women-across-eu-abuse-home-work-public-and-online)

İnkişaf etmiş ölkələr arasında 10-cu yerdə olan Danimarkada qadınların 52%-i şiddət görür. Danimarkadan sonra 47%-lə Finlandiya, 46%-lə İsveç gəlir. (http://www.bbc.com/news/world-26444655)
 
Avropa Komissiyasının Türkiyə nümayəndə heyəti maliyyə əməkdaşlığı, koordinasiya və investisiya üzrə sədr müavini Andreas Laggisin bu mövzudakı bir araşdırmasında İngiltərə və dünyanın 4-cü inkişaf etmiş ölkəsi kimi tanınan Hollandiya ilə bağlı təəccüblü nümunələr var:
 
"Birləşmiş Krallıqda ailədaxili zorakılıq nəticəsində hər 3 gündə 1 qadın ölür. Hollandiyada, bütün qadınların beşdə biri əri və ya keçmiş əri tərəfindən zorakılığa məruz qalır". (http://www.hurriyet.com.tr/42-percent-of-turk-women-facing-abuse-10991382)

Həmin ölkələrdə "demokratiya, insan hüquqları, azadlıq və ədalət" kimi dəyərlərin beynəlxalq sülh və əməkdaşlıq baxımından əhəmiyyəti tez-tez vurğulansa da, həmin dəyərlərə zidd olan zorakılıq hallarında çox artım var. Amerika küçələrində insanlar hər gün silahlı münaqişlərə girir, irqçi davalar, bıçaqlaşmalar olur.
 
Dünyanın başqa yerlərində də vəziyyət eynidir. Mərkəzi Afrikadakı silahlı hücumlarda bir gündə 100-150 insan həyatını itirir. Kəşmirdə, Myanmada onlarla insan terror hadisələrində qətlə yetirilir. Yaxın Şərqdə zorakılıq hər gün can alır. Filippin və Tailandda vəhşiliklər səngimək bilmir.
 
Hər il 1,6 milyondan çox insan zorakılıq nəticəsində həyatını itirir. Zorakılıq dünya miqyasında 15-44 yaş arası insanlarda 14% kişi, 7% qadın olmaqla ən başlıca ölüm səbəblərindəndir. (http://www.who.int/violenceinjuryprevention/violence/worldreport/en/summaryen.pdf) Zorakılıq nəticəsində ölən insanların əksəriyyəti zehni və fiziki baxımdan zərər görən və ciddi sağlamlıq problemləri yaşayan insanlardır.

Dünya miqyasında zorakılığın qarşısını alacaq köklü həll yolları tapmaq əvəzinə şiddəti qismən azaltmağı hədəfləyən, səthi tədbirlərin görülməsi də düşündürücüdür.
 
Zorakılığın cəmiyyətin sağlamlığına və nəticədə ölkə büdcəsinə yükü də olduqca çoxdur. 2004-cü ildə zorakılığın iqtisadi dəyərinin Tailandda ÜDM-nin (Ümumi Daxili Məhsul) 0,4%, Braziliyada 1,2%, Yamaykada 1,2%-ə bərabər olduğu təxmin edilir. Uşaqlara pis rəftarla bağlı illik iqtisadi yük ABŞ-da 124 milyard dollar təşkil edir. (WHO, Global status report on violençel prevention 2014) (http://www.who.int/violenceinjuryprevention/violence/statusreport/2014/report/report/en/)
 
Bir insanın heç tanımadığı birini nə üçün bıçaqladığını və ya nə üçün atəş etdiyini anlamaq çox çətindir. Problem qətiyyən bu insanların savadsızlığında deyil. Nəqliyyatda silahlı davaya başlayıb terror aktı törədənlərin, nalayiq rəftar edənlərin çoxu təhsilli və yol hərəkəti qaydalarından xəbərdar olan insanlardır. Dünya öz həyat yoldaşlarına zorakılıq tətbiq edən universitet məzunları ilə doludur.

Zorakılıq cəmiyyətin vərdiş etdiyi bir problem olmaqdan çıxarılmalı, köklü analiz etməklə qarşısının alınması üçün tədbirlər görülməlidir. Hər kəsin qəbul etdiyi həqiqətdir ki, zorakılığı yalnız təhlükəsizlik tədbirləri ilə dayandırmaq qeyri-mümkündür. Zorakılığa qarşı yeni üsullar, müxalifət-iqtidar ayrı-seçkiliyi olmadan birgə anlayışlar, qlobal perspektivlər inkişaf etdirmək məcburiyyətindəyik. Siyasətçilər, yazıçılar, pedaqoqlar, aktiv fəaliyyət göstərən QHT-lər, araşdırma mərkəzləri, universitetlər, bir sözlə, cəmiyyətin hər bir qurumu və qrupu zorakılığın dayandırılmasına üstünlük verməlidir. Siyasi baxışı, ideologiyası və ya inancı nə olursa olsun, hər kəs bu məsələdə üzərinə düşəni etməlidir.

Mediada zorakılığa baş vurmadan problemləri həll etməyin vacibliyi təlqin edilməli, məktəblərdə bu istiqamətdə maarifləndirmə aparılmalıdır. Gözəl əxlaq, şəfqət, qadına hörmət aşılanmalı, gözəl həyat üçün ictimai davranış qaydalarına riayət edilməsinin zəruriliyi izah edilməli, yaşlı və uşaqların qorunması təşviq edilməlidir. Bunlar görüləcək tədbirlərdən yalnız bir neçəsidir. Unutmayaq ki, zorakılıq ciddi problemdir və həyatın hər sahəsinə təsir edərək heç gözləmədiyimiz bir anda bizim də qarşımıza çıxa bilər.

Adnan Oktarın “Daily News”də (Cənubi Afrika) yayımlanan məqaləsi
 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269207/inkisaf-meyari-umumbəsəri-dəyərlər-olarsa…http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/269207/inkisaf-meyari-umumbəsəri-dəyərlər-olarsa…Wed, 17 Jan 2018 22:10:29 +0200
Radikalizm zəncirləri altında əzilən qadın  
Hazırda MENA bölgəsi (Middle East and North Africa – Yaxın Şərq və Şimali Afrika) başda olmaqla, müsəlman aləminin böyük hissəsində Quranın mahiyyətindən, əsas qaydalarından uzaq olan din anlayışı hökm sürür. Bu, Quranda izah edilən dindən çox fərqli, hətta bir çox cəhətdən Quranla ziddiyyət təşkil edən bir anlayışdır. "İslam" adlandırılan bu din, əslində, insanlar tərəfindən uydurulmuş batil xurafatlardan ibarətdir.
 
Allah ayələrdə möminlərin yalnız Qurandan məsul olduqlarını açıq şəkildə bildirir və dində Qurandan başqa mənbəni əsas götürənləri xəbərdar edir. (Qaləm surəsi, 36-37), (Zuxruf surəsi, 44) İçində heç bir ziddiyyətli, ixtilaflı və mübahisəli mövzu olmayan yeganə din Qurana əsaslanan İslamdır. Xurafatlar isə öz daxilində, demək olar ki, hər mövzuda ixtilaflı məzhəb və qruplara ayrılmış, yüzlərlə fərqli din ortaya çıxarmışdır. (Ənam surəsi, 159) Xurafat dinini müdafiə edən və yaşayanlar Allahın Quranda bildirdiyi dinə tabe olmağa qarşı çıxırlar. Yüzlərlə ildir ki, araşdırmadan, düşünmədən, mühakimə etmədən atalarından təvhil aldıqları dinə kor-koranə və inadla tabe olurlar. (Bəqərə surəsi, 170)

Xurafatlar hər mövzuda minlərlə qadağa və məhdudiyyətlər qoyan, Allahın bəxş etdiyi nemətlərdən, gözəlliklərdən, asanlıqdan insanları uzaqlaşdıran şeytani sistemdir. Bu sistemdən ən çox zərər görənlər isə qadınlardır. Xurafatlar qadınları dünyadan və ictimai həyatdan təcrid edərək onları bir növ həyat yoldaşlarının nökəri kimi yaşadıqları əzablı həyata məhkum edir. Onlara qarşı hər cür ayrı-seçkiliyi, bərabərsizliyi dəstəkləyir, onlara edilən zülm və pis münasibətə göz yumur. Xurafatçılar da kişilərin üstün hesab edildiyi bu ədalətsiz sistemi möhkəmləndirmək məqsədi ilə İslam adından Qurana zidd saysız-hesabsız hökmlər uydurmuşlar. Bunun sayəsində də qadınlara təzyiq göstərən, istismar edilmələrinə şərait yaradan, hətta əsas insani hüquqlarından və azadlıqlarından belə məhrum edən sistem formalaşmışdır.

Farhana Qazi "İslam dünyasında qadın" mövzusunda bir çox elmi fəaliyyəti olan Pakistan əsilli amerikalı alim, yazıçı, natiq, siyasi analitik və məsləhətçidir... Qazi bir müsahibəsində Pakistanda mədəniyyətin, dinin qarşısının kəsildiyinə diqqət çəkir. Pakistanı, "qızları, qadınları və onların İslamdakı əsas hüquqlarını inkar edən patriarxal qanunlara, qədim adət və ənənələrə malik ölkə" kimi təsvir edir.

Qazinin bu təsbiti təkcə Pakistana xas deyil. Təəssüf ki, müsəlman dünyasının çox böyük hissəsi eyni vəziyyətdədir. Qadının cəmiyyətdəki yeri bir çox ölkədə oxşardır. Əfqanıstanda qadınların əsas hüquqları bir tərəfə qalsın, doğulduqları zaman adlarının rəsmi sənədlərdə, hətta qəbir daşlarında belə istifadə edilməsi qadağandır. Onları öz adları ilə çağırmaq uyğunsuz, hətta təhqir kimi qəbul edilir. Əfqan qadınlarının həyatları təhsil və evlilik kimi, hər sahədə tamamilə ailələrindəki kişilərin insafına qalıb.

Qazi, həmçinin, İslam aləminin böyük hissəsini qədim ənənələrə bağlı patriarxal qanun və qaydalarla kor edilmiş, çökmüş kütlə kimi təsvir edir. Qadın hüquqlarına qarşı fətvalar verən separatçı qrupların və ifrat mühafizəkarların İslama böyük zərər verdiyini bildirir.

Radikal düşüncə tərzi qadını hər zaman arxa planda, təzyiq altında saxlayır, bütün hüquqlarını əlindən alır. Özünə lazım olduqda isə onu ən ön cərgələrə çəkir. Radikalizmi həyata keçirən terror təşkilatları qadınları hər cür münaqişədə, terror aktında və kamikadze hücumlarında istifadə edir.

“Atlantic Council”da yayımlanan bir araşdırmada bu məlumatlara yer verilib: "İstər Çeçen Qara Dullar, istərsə də Qəzza və İordan çayının qərb sahilindəki fələstinli kamikadzelər olsun, radikal islami hərəkatlar qadını, radikalizmi və zorakılığı güc, eləcə də öhdəlik qazanmaq üçün vasitə olaraq görməyə təşviq edir. "

Göründüyü kimi, xurafatçı, radikal dünyagörüşü sosial həyatda şəxsiyyətini əzib yox etdiyi, ən arxa plana atdığı qadına terror və zorakılıq mühitini “şəxsiyyət qazanma”, “önə çıxma” fürsəti kimi təqdim edir. Bütün bunlar da belə düşüncə tərzinin ikiüzlü, mənfəətçi və saxtakar olduğunu göstərir.

Radikallar qadınlardan cinsi olaraq faydalanma fürsəti yarandığı zaman da bu cür ikili münasibət göstərirlər. Adi vaxtlarda din, namus, əxlaq anlayışlarından istifadə edərək qadınlara evdə əsir həyatı yaşadıb kənarda gözünü belə açmasına icazə vermədiyi halda, “cihadlarında” bu dəyərləri aradan qaldırırlar.

“Atlantic Council”dakı məqalədə mövzu ilə bağlı bu ifadələr də yer alır: "Bəzi hesabatlara görə, səudiyyəli Muhəmməd əl-Arifi kimi din adamları (təkcə bir neçə saat davam edən müvəqqəti evlilikdən ibarət olan) "cinsi cihad" anlayışını qanuniləşdirmiş ola bilər".

Narahat edən məqam isə odur ki, bu cür fətvalardan təsirlənən və könüllü olaraq özlərini istifadə etdirmək məqsədi ilə bu saxta cihadçılara qatılan qadınların sayı kifayət qədər çoxdur. Eyni mənbədə Tunis və başqa İslam ölkələrindən çox sayda qadının da bu “cinsi cihad” dəvətinə qarşılıq verdiyi, Malayziyadan, Avropa ölkələrindən gənc qadınların terror təşkilatları tərəfindən istifadə edildiyi qeyd edilib.

Qadını ictimai həyatdan, mədəniyyətdən, müstəqil düşünüb hərəkət etməkdən çəkindirən radikal düşüncə, əslində, ən böyük zərbəni özünə, cəmiyyətinə və gələcək nəsillərə vurur. Beləcə, təzyiq, əsarət altında olan, məhdudiyyətlər qoyulan savadsız qadının böyütdüyü uşaqlar da sağlamlığından qidalanmasına, təhsilindən fiziki, zehni və ruhi inkişafına qədər yüzlərlə ildir davam edən eyni sistemin varisləri kimi yetişirlər. İslam cəmiyyətləri əsrlərdir ki, "geridə qalmış", "inkişaf etməmiş" kimi damğalardan xilas ola bilmir. Cəmiyyətin təqribən 50%-ni təşkil edən qadınlara zəncir vuran bir regionun inkişafını, dünyada güclü, uğurlu və söz sahibi olmasını gözləmək çox böyük səhvdir. Qadınların üzərindəki bu ağır zəncirlərin qaldırılması isə İslam dünyası üçün yeni, gözəl günlərin müjdəçisi olacaq. Bu da yalnız əcdadlardan gələn xurafat dinindən uzaqlaşaraq İslamın özünə və tək kitabı olan Qurana qayıtmaqla mümkündür.

Adnan Oktarın “Egyptian Streets”-də (Misir) yayımlanan məqaləsi:

https://egyptianstreets.com/2017/12/26/women-bound-by-chains-of-radicalism/

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/268244/radikalizm-zəncirləri-altinda-əzilən-qadin http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/268244/radikalizm-zəncirləri-altinda-əzilən-qadin http://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/egyptian_streets_adnan_oktar_women_bound_by_chains_of_radicalism2.jpgSat, 06 Jan 2018 20:53:25 +0200
Hər il təkrarlanan “keçid forma Homo naledi” iddiası bu dəfə qısamüddətli olduDarvinistlərin ənənəvi üsullarından biri tarixin keçmiş dövrlərinə aid fosilləri təkrar-təkrar gündəmə gətirmək və eyni fosillərlə bağlı yeni hekayələr ortaya atmaqdır. Bu, onların məğlubiyyəti qəbul etmək istəməmələri və əllərində başqa bir dəlilin olmaması ilə bağlıdır. Son nümunə isə “Homo naledi” adı verilən fosillərlə bağlı “National Geographic”, “Washington Post” kimi media orqanlarında çıxan xəbərlərdir. 2013-cü ildən etibarən hər il bu fosil haqqında yeni iddialar ortaya atılıb təcrübələr aparılsa da, heç bir nəticə əldə edilməmişdir.
 
Unudulmamalıdır ki, 2013-cü ildə Cənubi Afrikada 1.450 metr dərinlikdə bir mağarada 15 fərqli insana məxsus olduğu iddia edilən 1.500-ə yaxın fosil tapılmışdı. Cəmiyyətə ilk çatdırılan məlumatlar bu insanların kəllə qutusu həcminin portağal böyüklüyündə, barmaq sümüklərinin isə qıvrım olması ilə bağlı idi. Bununla da fosillərin "meymun xüsusiyyəti daşıdığı” iddia edilmişdi. Halbuki ortada bütöv kəllə qutusu fosili yox idi və dörd qədim kəllə sümüyü bir-birinə dəyməyəcək şəkildə yerləşdirilmişdi. Buna baxmayaraq, canlının 500 qram ağırlığında beyinə və portağal böyüklüyündə kəllə qutusu həcminə malik olduğunu iddia etdilər.

Həmin fosillərlə bağlı xəbərlərin həqiqətləri əks etdirməməsi, onların yaşı və xüsusiyyətləri tam müəyyənləşdirilmədən təkamülçülərin önmühakiməli şərhlər verməsini əvvəlki məqalələrimizdə bildirmişdik. Kəllə qutusunun həcminə görə təkamül sıralamasının mümkün olmamasına dair 2015 və 2016-cı ildə verdiyimiz cavabı iki fərqli məqaləmizdə oxuya biləsiniz. (http://harunyahya.org/tr/NetCevap/208902/evrimcilerin-%E2%80%9CHomo-naledi%E2%80%9D-senaryosu-bos  və http://www.harunyahya.org/tr/NetCevap/231166/CNNde-Darwinist-Masallar-Tekrarlaniyor-Homo-Naledi)

Ancaq Homo naledi fosilləri ilə bağlı 2017-ci ildə də spekulyativ xəbərlərin yayımlanması davam etdiyi üçün mövzunu təkrar gündəmə gətirmək və darvinistlərin oyunlarını ifşa etmək lazımdır:

Homo naledi 2,5 milyon deyil, 250 min yaşındakı canlılara aiddir
 
Homo naledi fosilləri ilk dəfə tapıldığı zaman yaşlarının 2,5 milyon il olduğu ictimaiyyətə bildirilmişdi. Hətta bu yaşa görə təkamül ssenarilərinə uyğun olacaq şəkildə sıralama aparılmış, xəyali təkamül ağacları çəkilmişdi. Hətta o qədər irəli getmişdilər ki, canlının avstralopiteklə Homo erectus arasındakı dövrə aid "itmiş halqa" olduğu iddia edilmiş, bir çox mətbuat orqanında bu məlumatlar elm adı altında cəmiyyətə təqdim olunmuşdu. Ancaq müəyyən müddət sonra müasir ölçmə metodları ilə yaşın təyin edilməsi nəticəsində Homo naledi fosillərinin 236-335 min il yaşı olduğu məlum oldu. Bu nəticə təkamülçüləri sanki şoka saldı və naledinin yaşı ilə bağlı yazılmış keçid forma ssenarisinin elmdən uzaq hekayədən ibarət olduğu bir daha aydın oldu. Baş verənlər təkamülçülərin sırf kəllə qutusu sümüyünün həcmi kimi anatomik ölçülərlə apardıqları saxta təkamül sıralamalarının hamısına şübhə ilə baxılmasını zəruri edir.

2017-ci ildən əvvəlki təkamül ssenarilərində Homo naledi insanın təkamül prosesində keçid forma kimi təqdim olunmuşdu. Halbuki son tədqiqatlarla təsdiq edildi ki, Homo naledi  təqribən 200 min illik tarixi olduğu düşünülən bir insan irqi ilə təqribən eyni dövrdə yaşayıb. Bu isə elmi dəlil olmadıqda təkamülçülərin fantaziyalarının nələrə səbəb olduğunu sübut etmək baxımından əhəmiyyətlidir.
 
Yaşın təyin edilməsi metodları qəti nəticə verməkdən uzaqdır
 
Dövrümüzdə yaşı təyin etmək üçün iki əsas metoddan istifadə edilir. Bunlardan biri müxtəlif yer təbəqələrinin yaşının təyin edilməsi ilə eyni təbəqədə yerləşən fosillərin həmin dövrdə yaşadığına dair müqayisə üsuludur. İkincisi isə fosillərin kollagen toxuma nümunələrində olan karbon, uran kimi radioaktiv atomların parçalanmasına əsaslanan radioaktiv tarixvermə metodudur. İki üsulun da yanılma ehtimalı var.

Yer qatı yaşının təyini ancaq vulkanik və tortul qayalara aiddir. Bu təbəqələrin yaşı təyin edilsə belə, fosil əmələ gəldikdən sonra layların yer dəyişdirib dəyişdirmədiyindən dəqiq əmin olmaq olmaz. Layların formalaşmasının məhdud olduğu mağara və ya layların axar sularla yuyulduğu hallarda yanılma payı artır.

Eyni şəkildə radioaktiv pozulmaya əsaslanan üsullarla da dəqiq məlumat almaq olmur. Radioaktiv metodun yaş təyinində istifadə edilə bilməsi üçün qapalı sistem olmalıdır. Qapalı sistem fosilin torpağa basdırılmasından sonra radioaktiv maddə əlavə olunmasının dayandığı və daha sonra yeni maddə əlavə edilmə ehtimalı qəbul edilərək aparılır. Əks təqdirdə, yəni maddə axını davam edərsə "açıq sistem" halında parçalanma miqdarı səhv nəticə verəcəyindən yaş təyinində istifadə edilə bilməyəcək. Ancaq fosilin qapalı və ya açıq sistemə məruz qaldığını müəyyən edə bilən bir üsul olmadığı üçün heç bir fosil üçün "açıq sistemə məruz qalmadı" deyə qəti hökm vermək olmaz.

Radioaktiv yaş təyini metodlarının etibarlılığını şübhə altına alan digər bir  məhdudlaşdırıcı hal isə eyni fosil üzərində müxtəlif regionlardan alınan nümunələrə müxtəlif yaşlar verilməsidir. Bunun səbəbi kimi də yuxarıda qeyd etdiyimiz açıq sistemin fərqli toxumalarda müxtəlif təsirlərə səbəb olması göstərilir.
 
Belə ki, naledi fosilləri üçün də nəzərdə tutulan yaş aralığı 100 min il kimi olduqca böyük tarixdir. Bu da üsulun az etibarlı olduğunun göstəricisidir. Bu qədər böyük il fərqinə baxmayaraq, naledinin daha gənc və ya yaşlı olmadığı da qəti olaraq məlum deyil.
 
DNT haqqında məlumat olmadan verilən şərhlər elmi deyil

Naledi nümunəsində olduğu kimi, keçmişə aid fosillər üzərində anatomik xüsusiyyətlərə əsasən irəli sürülən fikirlərin hamısı spekulyativdir. İstər növlərarası, istər növdaxili fenotip fərqləri tapılan fosilin hansı növə aid olduğu elmi yox, təkamülçü inanca əsaslanan şərhlərə imkan verir. Belə ki, tarix topoqrafik xüsusiyyətlərə əsaslanaraq ortaya atılmış "elmi" yalan və saxtakarlıqlarla doludur.

Bir fosilin hansı növə aid olduğunun qəti sübutu ancaq o fosilə məxsus DNT düzülüşünün məlum olması ilə mümkün ola bilər. Amma DNT uzun illər ərzində sıradan çıxdığı üçün fosillərdə DNT düzülüşünü əldə etmək mümkün deyil. Bəzən təkamülçülər tərəfindən fosillər üzərində aparılan DNT tədqiqatları statistik hesablara əsaslandığına, digər canlılara aid DNT ilə qarışa bildiyinə və DNT sıradan çıxıb parçalana biləcəyinə görə qəti nəticə verə bilməz. DNT haqqında məlumat olmadan verilən şərhlər elmilikdən uzaqdır.

Naledinin yeni yaşından sonra təkamül ssenarisi yenidən yazıldı
 
İlk anda 2,5 milyon yaşında “keçid” forma kimi göstərilən Homo naledinin təxminən 250 min il yaşı olduğu müəyyən edildikdən sonra yazılan bütün təkamül ssenariləri çökdü. Lakin darvinistlər yenə də boş dayanmadılar. Keçid forma iddiası yenidən ciddi yoxlanıldı, başqa bir ssenari ortaya atıldı. 250 min il əvvəl Homo sapienslə birlikdə yaşadığı məlum olan Homo naledinin bu dəfə 2 milyon il əvvəl meydana çıxmış və dəyişmədən 250 min il bundan əvvələ qədər yaşamış "insan" olduğu iddia edildi.
 
İlk ssenari necə əsassız olaraq ortaya atılmışdısa, bu ssenari də heç bir elmi əsasa söykənmir. Naledinin 2 milyon il əvvəl ortaya çıxmış hər hansı bir fosili yoxdur. Mövcud olan tək şey təkamülçülərin elmdən kənar fantaziyalarıdır.
 
Meymunu insana bənzətmə səyi faydasızdır

Yalnız beyin həcminə görə Homo naledinin 2,5 milyon il əvvəl yaşadığı fərz edilmişdi. İnsan fosil qeydlərində bir anda ortaya çıxdığı üçün təkamül ssenarisinə görə əvvəlində keçid formalar olmalı idi. Darvinistlər Homo naledini bu məqsəd üçün istifadə etməyə çalışdılar, ancaq bu, qısa müddət çəkdi və Homo naledinin yaşı haqqında iddialar da əsassız hala gəldi.
 
Əldə edilən fosillərdən görünür ki, Homo naledi kiçik beyin həcmi və qıvrım barmaq sümükləri olan bir meymun növüdür və insanla eyni dövrdə yaşamışdır. Bu vəziyyətdə insanın "əcdadı" olması ilə bağlı darvinist iddia da öz mənasını itirir. Naledi 2,5 milyon il əvvəl yaşamış olsa idi belə, bu, onu keçid forma kateqoriyasına salmazdı. Çünki naledi hər orqan və funksiyası ilə qüsursuz ortaya çıxmış canlıdır. Belə olan halda isə təkamülçülərin məqsədlərinə xidmət edəcək heç bir tərəfi yoxdur.
    
Elmi dəlilə ehtiyac olmadıqca sonsuz sayda ssenari yazıla bilər. Ancaq bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, yanlışlıqlar həqiqətləri heç vaxt örtə bilməz. Tarix səhnəsində bir dövr yaşamış və sonradan nəsli kəsilmiş Homo naledi meymun növüdür və hər canlı növü kimi Allah tərəfindən yaradılmışdır.

Mənbələr:
http://www.harunyahya.org/tr/NetCevap/231166/CNNde-Darwinist-Masallar-Tekrarlaniyor-Homo-Naledi
http://podcast.harunyahya.com/tr/NetCevap/208902/Evrimcilerin-%E2%80%9CHomo-Naledi%E2%80%9D-Senaryosu-Bos-Cikti
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/05/09/humanitys-strange-new-cousin-is-shockingly-young-and-shaking-up-our-family-tree/?utm_term=.e492420cbe60
https://elifesciences.org/articles/09561#fig6
https://elifesciences.org/articles/09560
https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/dating-rocks-and-fossils-using-geologic-methods-107924044

 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Məqalələr/267970/hər-il-təkrarlanan-“kecid-formahttp://adnanoktar.az/az/Məqalələr/267970/hər-il-təkrarlanan-“kecid-formahttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/homo_naledi_scenario2.jpgFri, 05 Jan 2018 11:53:48 +0200