ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Adnan Oktar deyir ki... - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Bizi yaradan güc bədənimizi və dünyanı necə istifadə edəcəyimizi də göndərir. Qurana baxdığımız zaman bədənimizi, ağlımızı, dünyanı necə istifadə edəcəyimizi öyrənərik. Bu sistemi tətbiq etdiyimiz zaman ən mükəmməl, ən keyfiyyətli yolu tapmış olarıq.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255993http://adnanoktar.az/says/255993Mon, 21 Aug 2017 02:14:20 +0300
Xəstəliklər, əzablar Allahın bizi daha yaxşıya aparmaq üçün yaratdığı xüsusi hadisələrdir. Bunlar həmişə bizi yetkinləşdirən dəyərli anlardır.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255992http://adnanoktar.az/says/255992Mon, 21 Aug 2017 02:13:42 +0300
Yunanları Türkiyədən göndərənlər çox tarixi səhv etdilər. Yunanlar bu ölkənin gözəl bəzəyi idi. Yunanistanla vizaları mütləq aradan qaldıraq. Əvvəllər necə də gözəl yunan məhəllələri var idi. Hamısı nur kimi, incəsənət xadimi ruhlu, nəcib insanlar idi. Bir qrup sevgisiz bizləri ayırdı.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255991http://adnanoktar.az/says/255991Mon, 21 Aug 2017 02:13:02 +0300
Allah ilə hər an yüksək konsentrasiyada, dərin könül bağı ilə əlaqədə olmaq lazımdır.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255990http://adnanoktar.az/says/255990Mon, 21 Aug 2017 02:12:15 +0300
Hər şeyi Allah yaradar. Mən taleyə bağlanmış, ona görə hərəkət edən, Allah məni hara aparsa təslim olmuş halda ora gedən bir insanam. Taleyə təslim olan insan üçün yorucu heç nə olmaz. Allaha tam təslim olan həmişə xeyirli limanlara və gözəlliklərə gedər.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255989http://adnanoktar.az/says/255989Mon, 21 Aug 2017 02:11:37 +0300
Bir-biri ilə qarşılaşdığı zaman salam belə verməyən insanlar İsa Məsih və hz. Mehdi (ə.s) ilə sevgini öyrənəcəklər, dünyaya dostluq hakim olacaq.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255988http://adnanoktar.az/says/255988Mon, 21 Aug 2017 02:10:51 +0300
Təkamül nəzəriyyəsi bütpərəst dinlər hissəsində geniş şəkildə öyrədilsin. Təsadüfləri elm deyə biologiya dərsində izah etmək doğru olmaz.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255987http://adnanoktar.az/says/255987Mon, 21 Aug 2017 02:10:12 +0300
Türkiyə suriyalı qardaşlarımızın öz vətənidir. Bunun əksi istiqamətində rəftar göstərənlər vicdanlı davranmırlar.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255986http://adnanoktar.az/says/255986Mon, 21 Aug 2017 02:09:23 +0300
Dua da, dua etdikdən sonra reallaşan hadisə də taleyin parçasıdır.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255985http://adnanoktar.az/says/255985Mon, 21 Aug 2017 02:08:46 +0300
Məbədçilərin istifadə etdiyi zanbaq simvolu Mehdi dövründə gənclərin və gözəlliyin bahar kimi hakim olacağını simvolizə edər.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255984http://adnanoktar.az/says/255984Mon, 21 Aug 2017 02:08:08 +0300
Bir zülalın təsadüfən əmələ gəlməsi elmi olaraq sıfır ehtimaldır. Təkcə bu məlumat belə təkamül olmadığının, Allahın mövcudluğunun dəlilidir.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255983http://adnanoktar.az/says/255983Mon, 21 Aug 2017 02:07:30 +0300
Türkiyə mütləq yaxşıya gedəcək, çünki taleyi belədir.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255982http://adnanoktar.az/says/255982Mon, 21 Aug 2017 02:06:54 +0300
Möminə hər gün istirahətdir. Allaha, İslama xidmət etmək istirahətdir. Dinə xidmət etməyən ruhən və orqanizm cəhətdən yorular, məhv olar.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255981http://adnanoktar.az/says/255981Mon, 21 Aug 2017 02:06:17 +0300
İnsanlar bir tərəfdən ənənəçi ortodoks sistemin, digər tərəfdən darvinist, materialist düşüncənin qaranlığında boğulur.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255980http://adnanoktar.az/says/255980Mon, 21 Aug 2017 02:05:33 +0300
Allahı çox sevən insan hər yeri gözəlləşdirmək istəyər. Təmiz, gözəl, düzgün olmayan şeydən narahat olar. Dünyanı cənnət kimi etmək istəyər.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255979http://adnanoktar.az/says/255979Mon, 21 Aug 2017 02:04:37 +0300
Texnologiyanın mənbəyi təbiət, yəni Allahın sənətidir.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255978http://adnanoktar.az/says/255978Mon, 21 Aug 2017 02:03:59 +0300
Yaxşı işləri söyləmək digər insanlara nümunə olması və təşviqedici olması baxımından gözəldir. Edilən yaxşılıq heç kimi utandırmadan deyilə bilər.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255977http://adnanoktar.az/says/255977Mon, 21 Aug 2017 02:03:21 +0300
Atatürk Quran müsəlmanlığını əsas qəbul etmiş, mövhumatçılığa qarşı da mübarizə aparmışdır. Bu rəftarı olduqca doğrudur.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255976http://adnanoktar.az/says/255976Mon, 21 Aug 2017 02:02:30 +0300
Mehdiyyət, dəccaliyyətin səbəb olduğu bütün mənfi olan hər şeyi sevgi ilə, elmlə, irfanla müsbətə döndərəcək.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255975http://adnanoktar.az/says/255975Mon, 21 Aug 2017 02:01:54 +0300
Darvinizm və materializmlə zehni korlanan insanların yeni fikir yaratması, cəmiyyəti inkişaf etdirməsi mümkün olmaz.(A9 TV; 9 avqust 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/255974http://adnanoktar.az/says/255974Mon, 21 Aug 2017 02:01:18 +0300