ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Adnan Oktar deyir ki... - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Çox cana yaxın olmaq, ola bildiyi qədər səmimi olmaq, sevgini bildirməyin ən gözəl yoludur. Qadınlar dürüstlüyü çox yaxşı anlayar. Səmimi sevgini görən qadın sevgisini sel kimi axıdar. Qadın əvvəl qarşı tərəfin qapısı açıq mı bağlı mı ona baxar. Qapı bağlıdırsa, səmimiyyətsizlik varsa iltifatlar qadına təsir etmir. Baxışdaki məna dərinliyi və ehtiras, səs tonundaki üslub, vurğu və ahəng qadın üçün çox əhəmiyyətlidir. Qadın səmimi səsi və səmimi baxışı həmən tanıyar. Oyun varsa qadın sevgisini vermir. Səmimiyyətsizlik varsa sevginin qapısı bağlanmış deməkdir.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270731http://adnanoktar.az/says/270731Fri, 16 Feb 2018 17:45:40 +0200
Sevgini bilən insan sevgiyə doymaz. Sevgi sonsuza açılar. Sonu və sərhədi yoxdur. Sevgiyə doymamaq gözəllikdir.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270730http://adnanoktar.az/says/270730Fri, 16 Feb 2018 17:45:17 +0200
Dəccaliyyət iki qoldan qadınları mühasirəyə aldı. Ənənəçi Ortodoks sistem qadını "yarım" olaraq görür. Qadınların şeytana bərabər olduğunu iddia edir və qadın nə desə əksinin edilməsini söyləyirlər. Həyat fəlsəfələri qadın nifrəti üzərində qurulub. Darvinist sistem də, qadını yarı heyvan olaraq görür. Qadını, inkişafını tamamlamamış məxluq olaraq qiymətləndirir. Dünyanın hamısına bu iki səhv sistem hakim olduğu üçün qadınlar hər yerdə acı çəkir və əzilirlər.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270729http://adnanoktar.az/says/270729Fri, 16 Feb 2018 17:44:56 +0200
Dəccaliyyət elmi olaraq yıxılmadan dünyada hüzur olmaz. İngilis dərin dövlətinin hücumlarının tamamilə ortadan qaldırılması və Mehdiyyətlə hüzur dünyaya hakim olacaq inşaAllah.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270728http://adnanoktar.az/says/270728Fri, 16 Feb 2018 17:44:31 +0200
Mühafizəkar müsəlmanlarla müasir müsəlmanlar arasında böyük uçurum var idi. Cəmiyyəti iki sinifə ayıraraq parçalanma meydana gəlməsini istəyirdilər, biz bu bəlanı tamamilə aradan qaldırdıq. Müasir sinif ilə mühafizəkar sinifin iç-içə olacağını, birinin digərinə qarşı olmadığını göstərdik.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270727http://adnanoktar.az/says/270727Fri, 16 Feb 2018 17:44:05 +0200
İngilis dərin dövləti müsəlman ölkələrin mənəviyyatını zəiflətmək üçün homoseksuallığı istifadə edir. Allahın haram etdiyi homoseksuallığı öz aləmlərində leqallaşdırmağa çalışırlar. Bu böyük təhlükəyə qarşı dövlətimizin bütün qurumlarının çox diqqətli olması əhəmiyyətlidir.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270726http://adnanoktar.az/says/270726Fri, 16 Feb 2018 17:43:42 +0200
İnsanların çoxu səmimi sevgiylə qarşılaşmır. "Həqiqətən səni çox sevirəm" üslubu ilə səmimi sevgi olmaz. Süni ifadələr, şişirdilmiş vurğular və mimikalar tam tərsinə narahat edici olar. Səmimi sevgi səs tonundan, gözlərdən, vücud elektrikindən aydın olar.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270725http://adnanoktar.az/says/270725Fri, 16 Feb 2018 17:43:18 +0200
İnsan sevgiyə ac yaradılar. İnsan ruhunun ən şiddətli təsir etdiyi şey səmimi sevgidir. Ruh saxta sevgidən narahat olur, səmimi sevgini anladır.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270724http://adnanoktar.az/says/270724Fri, 16 Feb 2018 17:42:56 +0200
Həyatdakı çətinliklər, həyatı pis etməz. Dünya imtahan yeridir. İnsan əgər ağlını və vicdanını istifadə etsə həyat cənnətə dönər. Amma həyat ən gözəl Mehdi dövründə olacaq. İndi həyatın çətin və pis görünməsinin səbəbi dəccal sistemidir. Dəccaliyyət gedib, Mehdiyyət gələndə hər şey çox daha gözəl olacaq, inşaAllah. Qardaşlarımız Mehdinin zühuru üçün dua etsinlər.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270723http://adnanoktar.az/says/270723Fri, 16 Feb 2018 17:42:31 +0200
Möminə ağlamaq, kədərlənmək yaraşmaz. Çox ağlamaq, az gülmək küfrün xüsusiyyətidir. Mömin ağlamaz, hər zaman sevinc, xeyir və gözəllik içində olar.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270722http://adnanoktar.az/says/270722Fri, 16 Feb 2018 17:42:07 +0200
Allah, dini son dərəcə azad və rahat yaradır. Amma mövhumatçılar din belə olmaz, qadağalar və çətinliklər olmalı, buna görə biz bir az əlavə edək deyirlər. Bu şeytanın oyunudur. Şeytan yəni dəccaliyyət, dini kilidləmək, içindən çıxılmayacaq hala gətirmək, mürəkkəbləşdirmək, beləliklə kimsənin yaşayamayacağı hala gətirmək istəyər. Dəccaliyyət, səmimi olaraq həqiqi dini yaşamaq və izah etmək istəyənləri də dayandırmağa çalışır. Amma dəccal tərəfdarları hər nə edirsə etsin, boş yerə çırpınmış olur, xeyir və haqq hər zaman qalib gələcəkdir.(A9 TV; 15 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270721http://adnanoktar.az/says/270721Fri, 16 Feb 2018 17:41:43 +0200
Münafiqlərin həmişə əxlaqsızlıq və pislik planlamaları, onlarda böyük stress yaradar. Bədən hüceyrələri o sevgisizliyə, o stressə dözə bilməz və özlərini yeməyə başlayar. Bu səbəblə münafiqlər çox sürətlə çökərlər, yaşlanarlar və qısa müddətdə tanınmayacaq hala gələrlər. Heç bir zaman xoşbəxt ola bilməzlər, ağla sığmaz gərginlik içində yaşayarlar, amma bir tərəfdən də xoşbəxtlik təqlidi edərlər, teatr oynayarlar, o teatr da onları çox yorar və əldən düşərlər. Münafiqlər sonunda qəhrdən pərişan olar ölərlər. Allah ayəsində qəzəbinizlə ölün deyə bildirir. (Ali İmran surəsi, 119: ... De: “Qəzəbinizdən ölün!” ...) Allah başqa ayəsində də münafiqlərə sıxıntılı həyat verəcəyini söyləyir. Bu vəziyyət də onları məhv edər. (Taha surəsi, 124: "Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və Biz Qiyamət günü onu kor kimi hüzurumuza gətirdəcəyik”)(A9 TV; 14 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270720http://adnanoktar.az/says/270720Fri, 16 Feb 2018 17:41:09 +0200
Darvinizmi elmi olaraq yerlə bir edən, İslam Birliyinin şübhəsiz reallaşacağını izah edən, İsa Məsih və Mehdini şövqlə gözləyən, qadınlara bu qədər dəyər verən, ənənəçi Ortodoks sistemin əsas ziddiyyətlərini Quran ilə ortaya qoyan, Qurandan heç vaxt güzəştə getməməyə diqqət göstərən, pul qarşılığı dinin təbliğ edilməyəcəyini izah edən, İslam əxlaqının dünyaya hakim olacağını müjdələyən tək cəmiyyət bizik.(A9 TV; 14 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270719http://adnanoktar.az/says/270719Fri, 16 Feb 2018 17:40:44 +0200
Münafiq müsəlmanların daha çox savab qazanmasına vəsilə olur. İxtisaslı münafiq yüksək imanlı müsəlmana müsəllət olur ki, müsəlmanın dərinliyi və keyfiyyəti artsın. Münafiqi hirsləndirmək üçün edilən hər iş müsəlmanın güclənməsinə, göstərişinə və ehtişamına vəsilə olur.(A9 TV; 14 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270718http://adnanoktar.az/says/270718Fri, 16 Feb 2018 17:39:58 +0200
Din insanlara azadlıq verir. Bəzi insanlar dinin azadlıq gətirdiyini görəndə çaxnaşmaya qapılırlar. Din dünyaya ən üst səviyyə azadlıq verən sistemdir.(A9 TV; 14 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270717http://adnanoktar.az/says/270717Fri, 16 Feb 2018 17:39:35 +0200
Şüuraltını təmiz saxlamaq üçün tək çözüm səmimiyyətdir. Səmimi olduqda orqanizm şüuraltını özü avtomatik təmizləyər.(A9 TV; 14 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270716http://adnanoktar.az/says/270716Fri, 16 Feb 2018 17:39:14 +0200
Atatürk keyfiyyətli dindardır. Atatürkə sahib çıxanların müasir, aydın, keyfiyyətli dindar olması lazımdır. Atatürkün dindarlığına, Quran müsəlmanlığına, nəzakətinə, ədəbinə, keyfiyyətinə diqqət edərək Atatürkə sahib çıxılar.(A9 TV; 14 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270715http://adnanoktar.az/says/270715Fri, 16 Feb 2018 17:38:49 +0200
Təbii olan sevgi, sülh və qardaşlıqdır. İnsanlar döyüş və çaxnaşmaya təəccüblənmələri lazımdır. Anormal olan, insan öldürmək üçün vasitə hazırlayan zavodların olmasıdır. Məqbul, vicdan sahibi insanlar bir araya gəlib, "Biz nə edirik, bütün silahları ləğv edək, qardaşca yaşayaq" deməsi lazımdır.(A9 TV; 14 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270714http://adnanoktar.az/says/270714Fri, 16 Feb 2018 17:38:25 +0200
Qadınların həyatını mütləq formalaşdırmağın lazım olduğuna inanırlar. Bu, qadına hörmətə uyğun deyil. Qadınlar kimsənin həyatını necə yaşayacağına qarışmır. Kimsənin də onlara qarışmaması lazımdır.(A9 TV; 14 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270713http://adnanoktar.az/says/270713Fri, 16 Feb 2018 17:38:03 +0200
Homoseksual üst kimlik İngilis dərin dövləti üçün ideologiyaların və inancların üstündədir. İngilis dərin dövləti bir yeri ələ keçirmək istədiyində onların içində homoseksuallığı yayır. Yapon homoseksual gəlib PKK safında savaşa bilir. Dünyanın dörd tərəfindən homoseksual, Türkiyənin sərhədinə xüsusi məqsədlə yığırlar. Bölgəni tamamilə degenerasiya etmək və bütün dəyərləri çökdürmək üçün homoseksuallığı üst kimlik olaraq istifadə edirlər.(A9 TV; 14 fevral 2018)

]]>
http://adnanoktar.az/says/270712http://adnanoktar.az/says/270712Fri, 16 Feb 2018 17:37:41 +0200