ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Adnan Oktar deyir ki... - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Müasir mənada İslamın yaşana biləcəyini göstərmək, İslam əxlaqının dünyaya hakimiyyətinin aydın dəlilidir. Buna görə də bəziləri təşvişə qapılır. Məzhəblər meydana gətirib bir-birinə düşmən edərək onsuz da müsəlmanları öz içinə çökdürüblər. Bundan əlavə müasirlikdən uzaq, içə qapalı, incəsənəti, elmi, gözəlliyi olmayan bir İslam anlayışı yaradaraq müsəlmanların əl-ayağını tam bağlamaq istəyirlər.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248634http://adnanoktar.az/says/248634Wed, 24 May 2017 12:00:29 +0300
İslamiyyətin asan din olduğunun görünməsini istəmirlər, çünki bu zaman İslamın sürətlə dünyaya hakim olacağını bilirlər.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248633http://adnanoktar.az/says/248633Wed, 24 May 2017 11:59:36 +0300
İçki haramdır. İçki açıq-aşkar zəhərdir. Zəhərlənmənin əyləndirici heç bir tərəfi yoxdur. Halal olsa belə içiləcək şey deyil.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248632http://adnanoktar.az/says/248632Wed, 24 May 2017 11:59:01 +0300
Obamanın Amerikada törətdiyi təxribat çox böyükdür. Bunun 100 gün ərzində tamamilə düzəlməsi qeyri-mümkündür. Tramp zamanla nəticə alacaq.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248631http://adnanoktar.az/says/248631Wed, 24 May 2017 11:58:14 +0300
Allahın Qurandakı əmri hicab deyil, çarşabdır. Lazımi vəziyyətlərdə qadın çarşab geyinərək özünü qoruyar. Qadın vicdanı ilə bunu bilər.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248630http://adnanoktar.az/says/248630Wed, 24 May 2017 11:57:37 +0300
Hər yerdə Allahın adının çəkilməsi, Allahı xatırlatmaq vacibdir. Bir restorana getsən menyuya baxar; “Allah necə də çox nemət yaradır” deyərsən. İnsanların bir çoxu Allahın adını nadir hallarda eşidirlər. Bir cümlə ilə Allahı xatırlatmaq insanlara həm qəlb rahatlığı, həm də cəsarət verər.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248629http://adnanoktar.az/says/248629Wed, 24 May 2017 11:56:59 +0300
Şiə, sünni, vəhhabi, hamısı müsəlmandır. Hamısı eyni Allaha iman gətirir, eyni Kitaba tabe olur, eyni Peyğəmbərə aşiqdir. Şeytan nifrətin, döyüşün olmasını istəyir.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248628http://adnanoktar.az/says/248628Wed, 24 May 2017 11:56:08 +0300
Allah əxlaqsız münafiq kişiləri və qadınları bir-birlərinə mənəvi bəla olaraq yaradır. Bir-birlərinin sanki odunu olub canlarını yandırırlar.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248627http://adnanoktar.az/says/248627Wed, 24 May 2017 11:55:23 +0300
Allah münafiqlərə lağ etmək, söyüş söymək, murdarlıq vermişdir. Bu lağ etmək təkcə münafiqin öz canını yandırar, möminə isə şəfaya vəsilə olar. Lağ edənlər həsəd içində olduqları üçün qaranlıq dünyada yaşayarlar. Lağa qoyulan şəxs isə həmişə daha gözəlləşər. Bu Allahın gizli sənətidir.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248626http://adnanoktar.az/says/248626Wed, 24 May 2017 11:54:38 +0300
Həqiqi masonluq ziyalı, fikrə və inanca hörmət göstərən, qadına və incəsənətə dəyər verən, Allaha iman gətirən minlərlə illik mənşəyi olan qədim quruluşdur. Həqiqi masonluq, kiçik, masonluqdan müstəqil öz-özünə təşkilatlanmış, ateist, dinsiz, mason olduğunu iddia edən quruluşlara heç fikir verməz.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248625http://adnanoktar.az/says/248625Wed, 24 May 2017 11:53:44 +0300
Bir çox ölkədə masonluqdan kənar mason deyə ortaya çıxan kiçik qeyri-qanuni quruluşlar da var. Bunların masonluqla bilavasitə əlaqəsi yoxdur. Ateist, mənfəət üçün masonluğa gizlincə daxil olmuş insanları və ya özlərini mason kimi göstərən kiçik quruluşları əhəmiyyətli görməmək lazımdır.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248624http://adnanoktar.az/says/248624Wed, 24 May 2017 11:52:59 +0300
Masonluğun mənşəyi təəccüblü şəkildə keçmişə dayanır. 12 min il əvvəlki relyef formalarında belə masonluq simvolları var. Bu çox maraqlı haldır.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248623http://adnanoktar.az/says/248623Wed, 24 May 2017 11:52:08 +0300
Quranda hicab deyil, qadının zəruri hesab etdiyi vəziyyətdə özünü qorumaq üçün müvəqqəti olaraq çarşab geyinməsi bildirilir. Hicabı müdafiə edənlərin əksəriyyəti Quranda çarşab keçdiyini görməzlikdən gəlib, çarşabı heç gündəmə gətirmirlər. Bu səmimi münasibət deyil. Quranda olmayan hökmlə insanları dindən uzaqlaşdırırlar. Quranda hicab yoxdur. Qadın lazımi vəziyyətdə müvəqqəti olaraq çarşab geyinər.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248622http://adnanoktar.az/says/248622Wed, 24 May 2017 11:51:18 +0300
Masonluğun əsil məsələsi düşüncə azadlığı, hər kəsin fikrinə hörmət etmək, sülh, qardaşlıq, dostluqdur. Lakin təbiidir ki, hər mason bu keyfiyyətdə deyil. İnsanlara və qadınlara hörmət göstərməyən, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verməyən cahil insanlar da masonlar arasında ola bilir.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248621http://adnanoktar.az/says/248621Wed, 24 May 2017 11:50:03 +0300
Türkiyə, Rusiya, İran birləşmiş güclü blok olmalıdır. Azərbaycan da bizim canımızdır. Bölgədə güclü dostluq birliyi yaradaq.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248620http://adnanoktar.az/says/248620Wed, 24 May 2017 11:48:51 +0300
Ruslar da İranlılar kimi qənaətkar, gözəl əxlaqlı insanlardır. İngiltərə dərin dövləti Rusiyanı da təcrid edir, biz sahiblənib dostcasına yaşayaq.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248619http://adnanoktar.az/says/248619Wed, 24 May 2017 11:48:13 +0300
İran xalqı nəzakətlidir, alicənabdır və dəliqanlıdır. İran təmiz müsəlman ölkədir. Türkiyə ilə İranın arasını vurmaq istəyənlərə aldanılmamalıdır. Türkiyədə də İranda da düşmənçiliyi qızışdıran kütlələr var. Bunlar İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi kəslərdir. İngiltərə dərin dövlətinin qızışdırdığı İran əleyhinə veriləcək ən gözəl ifrat fikirlərdən xilas olub iki tərəfin dostluğunu gücləndirməkdir.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248618http://adnanoktar.az/says/248618Wed, 24 May 2017 11:47:34 +0300
İngiltərə dərin dövləti hal-hazırda dünyanın başındakı ən böyük bəladır. Mövzunun üstündən keçməyə çalışmaq deyil, lazımi əks elmi mübarizəni aparmaq lazımdır.(A9 TV; 7 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248617http://adnanoktar.az/says/248617Wed, 24 May 2017 11:46:28 +0300
Masonluqdakı ateist masonların və maddi mənfəət üçün bu quruluşa girməyə çalışanların əslində masonluqla əlaqəsi yoxdur. Hal-hazırda masonluqda ateistliyin zəiflədiyi və təsirinin azalmağa başladığı dövrdəyik.(A9 TV; 6 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248616http://adnanoktar.az/says/248616Wed, 24 May 2017 11:45:48 +0300
Yeni dünya nizamı tamamilə İslam əxlaqının hakim olduğu nizam olacaq. Bundan başqa bir sistemin hakim olması qeyri-mümkündür.(A9 TV; 6 may 2017)

]]>
http://adnanoktar.az/says/248615http://adnanoktar.az/says/248615Wed, 24 May 2017 11:45:02 +0300