ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Quran təfsiri - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666İsra surəsinin 106, 107-ci ayələrinin təfsiri (9 iyun 2014-ci il tarixli söhbətdən)Hörmətli Adnan Oktarın 9 iyun 2014-ci il tarixli söhbətindən İsra surəsi ilə əlaqədar izahlar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/239673/isra-surəsinin-106-107-cihttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/239673/isra-surəsinin-106-107-cihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgSun, 08 Jan 2017 21:41:03 +0200
Mömün surəsi, 4-5, 8-13 ayələrinin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 11 mart 2011-ci il tarixli reportajından Mümin surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230049/momun-surəsi-4-5-8http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230049/momun-surəsi-4-5-8http://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgFri, 16 Sep 2016 15:23:18 +0300
Yusif surəsi, 1-22 ayələrinin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 6 aprel 2011-ci il tarixli reportajından Yusif surəsi ilə əlaqədar şərhlər:

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230048/yusif-surəsi-1-22-ayələrininhttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230048/yusif-surəsi-1-22-ayələrininhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgFri, 16 Sep 2016 15:20:58 +0300
Nəhl surəsi, 61-68 ayələrinin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 11 mart 2011-ci il tarixli reportajından Nəhl surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230047/nəhl-surəsi-61-68-ayələrininhttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230047/nəhl-surəsi-61-68-ayələrininhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgFri, 16 Sep 2016 15:18:47 +0300
Hud surəsi, 109-117 ayələrinin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 11 mart 2011-ci il tarixli reportajından Hud surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230046/hud-surəsi-109-117-ayələrininhttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230046/hud-surəsi-109-117-ayələrininhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgFri, 16 Sep 2016 15:16:18 +0300
Tariq Suresi, 1-17 ayələrinin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 2 mart 2011-ci il tarixli reportajından Tariq surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230045/tariq-suresi-1-17-ayələrininhttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230045/tariq-suresi-1-17-ayələrininhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgFri, 16 Sep 2016 15:13:13 +0300
Qiyamət surəsi, 1-25 ayələrinin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 7 mart 2011-ci il tarixli reportajından Qiyamət surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230043/qiyamət-surəsi-1-25-ayələrininhttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/230043/qiyamət-surəsi-1-25-ayələrininhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgFri, 16 Sep 2016 15:07:11 +0300
Maidə surəsi 44, 47, 46, 49, 48, 56, 57-ci ayələrinin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 15 aprel 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Maidə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220381/maidə-surəsi-44-47-46http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220381/maidə-surəsi-44-47-46http://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgThu, 28 Apr 2016 11:47:30 +0300
Furqan surəsi, 2,7, 30-31, 25-28, 41, 33, 52-ci ayələrinin təfsiri.Hörmətli Adnan Oktarın 14 aprel 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Furqan surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220380/furqan-surəsi-27-30-31http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220380/furqan-surəsi-27-30-31http://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgThu, 28 Apr 2016 11:41:53 +0300
Məryəm surəsi, 66-76-cı ayələrinin təfsiri.Hörmətli Adnan Oktarın 6 aprel 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Məryəm surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220379/məryəm-surəsi-66-76-cihttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220379/məryəm-surəsi-66-76-cihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgThu, 28 Apr 2016 11:39:52 +0300
Cin surəsi, 1-16-cı ayələrin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 8 aprel 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Cin surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220377/cin-surəsi-1-16-cihttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220377/cin-surəsi-1-16-cihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgThu, 28 Apr 2016 11:37:30 +0300
Yusif surəsi, 87-95, 83-87 ayələrinin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 21 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Yusif surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220376/yusif-surəsi-87-95-83http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220376/yusif-surəsi-87-95-83http://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgThu, 28 Apr 2016 11:28:21 +0300
Taha surəsi, 83, 124-cü ayələrin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 17 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Taha surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220375/taha-surəsi-83-124-cuhttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220375/taha-surəsi-83-124-cuhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgThu, 28 Apr 2016 11:25:27 +0300
Fələq surəsi, 1-5-ci ayələrin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Fələq surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220294/fələq-surəsi-1-5-cihttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220294/fələq-surəsi-1-5-cihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgTue, 26 Apr 2016 15:09:16 +0300
Məsəd surəsi, 1-5-ci ayələrin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Məsəd surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220293/məsəd-surəsi-1-5-cihttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220293/məsəd-surəsi-1-5-cihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgTue, 26 Apr 2016 15:07:14 +0300
Nəsr surəsi, 1-3-cü ayələrin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Nəsr surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220292/nəsr-surəsi-1-3-cuhttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220292/nəsr-surəsi-1-3-cuhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgTue, 26 Apr 2016 15:04:41 +0300
Kövsər surəsi, 1-3-cü ayələrin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Kövsər surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220291/kovsər-surəsi-1-3-cuhttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220291/kovsər-surəsi-1-3-cuhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgTue, 26 Apr 2016 15:01:48 +0300
Maun surəsi, 1-7-ci ayələrin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Maun surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220290/maun-surəsi-1-7-cihttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220290/maun-surəsi-1-7-cihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgTue, 26 Apr 2016 14:54:55 +0300
Rum surəsi, 30, 32-ci ayələrin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Rum surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220289/rum-surəsi-30-32-cihttp://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220289/rum-surəsi-30-32-cihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgTue, 26 Apr 2016 14:51:52 +0300
Məryəm surəsi, 30-33, 35, 48, 46-47-ci ayələrin təfsiriHörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Məryəm surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220288/məryəm-surəsi-30-33-35http://adnanoktar.az/az/Quran-təfsiri/220288/məryəm-surəsi-30-33-35http://fs.fmanager.net/Image/objects/71-Kuran-tefsiri/kuran-i-kerim.jpgTue, 26 Apr 2016 14:50:02 +0300