ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Harun Yəhya tərəfindən yeni izahlar - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (22 aprel 2013; 23:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHLARI

“Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) dedi: “Mənim qardaşlarım (Axırzamanda gələcək olan Mehdinin səhabələri), məni görməmiş mənə inananlardır. Onların güclü bir imanı və inancı vardır. Ədalətli olan və ədalətli olmayan mövzularda sınanıldıqlarında çox diqqətli olarlar. Qurana və Əhli Beytə sadiq qalarlar. Cəsarətləri dəmir kimidir. Hər birində 40 döyüşçünün gücü vardır. Tək gücləri fiziki qüvvətləri deyil. Mənəvi cəhətdən də güclü və dözümlüdürlər. Hər biri özünü digərinin yanında görər”.

MaşaAllah. Yəni insana ədalətli kimi də görünə bilər, ədalətli deyilmiş kimi də görünə bilər amma mömin, mütləq Allaha təslim olmalı, ürəyində ən kiçik büdrəmə duymadan Rəbbinin hökmünə razı olmalıdır, inşaAllah. Bax bu, çox mənalıdır, bədənlə də güclü olduqlarını deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Deməli pəhlivan kimidirlər maşaAllah. Amma ruhən də elmlə, iman cəhətdən də çox güclü olduqlarını deyir. Deməli həm ruh həm bədən gücü Mehdi (ə.s) tələbələrinə Allah tərəfindən lütf edilmişdir, maaşAllah.

 

“Mehdi (ə.s)-dan əvvəlki dövrün çətinliyi elə davam edəcək ki, insanlar ümidlərini kəsəcəklər. Pis fikirlərlə rahatlayıb, fərəhlənməyə çalışacaqlar. O vaxt Allah onlara, nəslimin təmiz olanları, zərrə qədər belə çirklənməmiş saf və ədalətli olan yaxşıları arasından hz. Mehdi (ə.s)-ı göndərəcək”.

Bax, pis fikirlərdə imişlər. Yəni darvinizm, materializm, kommunizm, faşizm kimi pis fikirlərin inkişaf edəcəyini deyir. Ümidini itirincə nə olar? Gedib kommunist olar. Ümidini itirər, gedər faşist olar. İnancını itirər, darvinist-materialist olar. Onunla rahatlanmağa çalışar, amma rahatlamayıb iztirab atəşinin içərisinə düşər.

Hədisin ardında: “Allah Mehdi (ə.s) vasitəsiylə dini, Quranı, İslamı və xalqını sevdirəcək, çoxtanrıçılığı (bütpərəstliyi) gözdən salacaq. Mehdi hər vaxt Allahdan qorxacaq və mənə qarşı olan davranışı heç vaxt qürurlu olmayacaq”.

Diqqət edin, Quranı, dini deyilir. Deməli Mehdi (ə.s) yalnız Qurana görə hərəkət edəcək. Xalqı, insanları sevəcək, insanların bir-birini sevməsini təmin edəcək. İnsanların Quranı sevməsini təmin edəcək, amma yalnız Quranı. Bütpərəstlik nədir? Darvinist-materialist düşüncədir. Çünki bütə inanır. “Atom etdi”-deyirlər. “Atomun gözü yoxdur, necə göz düzəldər?” deyirsən. “Edər, atom ucadır”-deyir. “Atom görməz, kordur” deyirsən. “Onlar elə ilahlardır ki, bir yerdə, göz yaratdılar”-deyirlər. İzah etdikləri Şumerlərin, bütpərəstlərin də danışmayacağı qədər qəribə və yanlışdır. İnanılacaq kimi deyil.

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ZUXRUF SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHI

 

Zuxruf surəsi, 63-cü ayə

 

“İsa aydın dəlillərlə gəldiyi zaman dedi: “Mən sizə hikmət gətirmişəm və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün (gəlmişəm). Allahdan qorxun və mənə itaət edin!””

“İsa” Məsih İbni Məryəm, “aydın dəlillərlə gəldiyi zaman…” -yəni Allahın hökmləriylə gəldiyi zaman- “dedi: “Mən sizə hikmət gətirmişəm və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün (gəlmişəm)””. Deməli ixtilafa düşür insanlar. Məhz Quranın hökmü də ixtilafa düşülən, səhv bilinən şeyləri düzəldir. Yoxsa haşa, “Quranın hökmü gəlir, Allah bəyənmir, bir daha dəyişdirir, bəyənmir, bir daha dəyişdirir....” Belə bir şey yoxdur. Hökm gələr vəssalam.

Adamlar zənn edir ki, haşa, Allah hökmü göndərər, sonra bəyənməz, başqa bir hökm göndərər. Belə bir şey yoxdur. Allahın hökmü niyə qalxsın? Hamısı etibarlıdır, Quranda etibarlı olmayan heç bir hökm yoxdur. Bu inanılacaq kimi deyil. Bu necə bir cəsarətdir?

“Keçmiş şəriətlərdə unudulan hökmləri” -deyir Allah. Yəni, “yenidən xatırladaram və yaxud daha xeyirlisini göndərərəm”. Ayənin izahı budur. O dövrdə olan döyüşlərdə də Allah, həmişə həll yolu göstərir. Çünki adamlar çox vəhşi, mərhəmətsiz və qəddar idilər. Gecə hücumlar edirdilər, müsəlmanları qılıncdan keçirirdlər. Allah onlara qarşı nə etməli olduqlarını Peyğəmbər (s.ə.v)-a bildirirdi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) ya özü qərar verməli idi ya da Allah bildirəcəkdi. Öz qərar verdiyini də Allah bildirər, amma bir də vəhylə bildirmək vardır. Vəhylə bildirdiyində könlü daha rahat olurdu. Çünki vəhy dəqiqdir. “Nə edim görəsən?” deməzdi. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) səhər “görəsən nə edim” deyə fikirləşərdi. Ayə enərdi, “belə edəcəksən”-deyilərdi və onu edərdi. Oradakı ayə, o döyüşə aid olurdu. Amma bəziləri, “bunu mən, hər yerdə tətbiq edəcəyəm”-deyirlər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259531/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259531/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/22042013_2230_tuba.jpgSun, 15 Oct 2017 23:18:56 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (23 aprel 2013; 23:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN FURQAN SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Furqan surəsi, 21-ci ayə

 
“Bizimlə qarşılaşacaqlarını güman etməyənlər dedilər: “Nə üçün bizə mələklər göndərilmədi? Niyə biz Rəbbimizi görmürük?” Onlar özləri haqqında yüksək fikirdə oldular və böyük üsyankarlıq etdilər”.

Yəni dinsiz olunca mövzunu dəliliyə gətirib çıxartmaq istəyirlər. Sanki həqiqətən mələk deyə bir varlığı görsə inanacaq, amma görsə yenə də inanmaz. Görsəydi deyəcəkdi ki, “qarabasmadır, bir şey edirsən”. Necə görəcək Rəbbimizi, necə olacaq? Yəni hər nə olursa olsun onsuz da qəbul etməyəcək. Bax, əsl problem buradadır, təkəbbürlülük, qürur, eqoistlik və böyüklük hissindəndir. Böyüklüyə qapılmayan insan mütləq Allaha inanar.

Böyüklük hissi möcüzədir. Halbuki ətdən, sümükdən, yazıq bir varlıqsan. Öləcəksən, məzara gedəcəksən. Amma dinsizlərdə diqqət yetirin, böyük bir hissəsində böyük bir böyüklük (təkəbbürlülük) hissi vardır. Müdhiş bir eqoizm vardır amma çox sarsıdıcı, təəcüb doğuran bir böyüklük hissi var. Diqqət edin, azğınlıqla demir Allah, “böyük bir azğınlıqla”. Dikbaşlıq edərək nə edir? Yəni “terrorist, anarxist oldular” deyir Allah. Diqqət edin, terrorist, anarxist ruhun qısaca xülasəsini açıqlayır Allah. Əvvəl böyüklük hissi, eqoizm, qürur, dinə lağ etmək, arxasından terrorist, anarxist, təcavüzkar bir ruhda olmaq...

 

Furqan surəsi, 25-ci ayə

 

“Həmin gün göy buludla parçalanacaq və mələklər (yerə) endiriləcəkdir”.

Gündüz vaxtı, göy açılacaq, göy açılan hissədən kosmosun qaralığı görünər. Yəni atmosfer açıldığı üçün, pozulduğu üçün kosmos görünər və mələklər enməyə başlayar. Amma iman etsə də artıq fərq etməz, etməsə də fərq etməz. Elə bir gün olacaq.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259530/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259530/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/23042013_2300_beril.jpgSun, 15 Oct 2017 23:16:58 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (24 aprel 2013; 23:30)MƏLƏKLƏR MÖMİNLƏRİ ÇOX SEVƏR, ONLARA DUA EDƏRLƏR

 

MƏLƏKLƏR MÖMİNLƏRİ ÇOX SEVƏRLƏR. ONLARA CƏNNƏTİ MÜJDƏLƏYƏRLƏR. MƏSƏLƏN, SƏSLƏNƏRLƏR, DEYƏRLƏR, LAKIN BAŞQA ÖLÇÜDƏ OLDUQLARI ÜÇÜN MÜSƏLMAN ONLARI EŞİTMƏZ. “ALLAH SIZƏ CƏNNƏT VERSIN, ALLAH SIZDƏN RAZI OLSUN” -DEYƏRLƏR. ÇOX XOŞLARINA GƏLƏR. AMMA SANKI BIR ŞÜŞƏ ARXASINDAN DEMIŞ KIMI OLURLAR. ÜÇÜNCÜ ÖLÇÜDƏ OLDUQLARI ÜÇÜN İKİNCİ ÖLÇÜNÜ FƏRQLİ RUH İÇƏRİSİNDƏ, FƏRQLİ ÖLÇÜ İÇƏRİSİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRƏ BİLİRLƏR. GÖRÜR AMMA ONUNLA ƏLAQƏ QURA BİLMİRSƏN. YƏNİ ONLAR BİZİ GÖRÜR AMMA BİZ ONLARI GÖRƏ BİLMİRİK. ONLAR BİZİ EŞİDİR AMMA BİZ, ONLARI EŞİDƏ BİLMİRİK. BİZİM İKİNCİ ÖLÇÜMÜZ BUNA UYĞUN DEYİL. ƏGƏR ÜÇÜNCÜ ÖLÇÜDƏ OLSAYDIQ DƏRHAL GÖRƏRDİK. AMMA İKİNCİ ÖLÇÜDƏ OLDUĞUMUZ ÜÇÜN HEÇ BİRİNİ GÖRƏ BİLMİRİK. ONLAR BİZİ ÜÇÜNCÜ ÖLÇÜDƏ ÇOX RAHAT GÖRÜRLƏR.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHLARI

 

“İmam Mehdi, üfüqdə doğan bir Günəş kimi nuruyla bütün aləmi işıqlandırar. İmam Mehdi, parıldayan bütöv aydır, parlaq bir çıraq, işıq saçan bir nur, zülmət qaranlıqlarda yol göstərən bir ulduzdur”.

Deməli televiziyalardan hər yerdə görünəcək və hər kəsi işıqlandıracaq. Günəşdən, işıqdan bəhs etmək budur. Nur, işıqlandırma. Fikirlə, düşüncə ilə insanları işıqlandıracaq. Günəş doğulduqda nə olar? Bütün evlərə doğular (işıq saçar). Hər yerə doğular. Hz. Mehdi (ə.s) da deməli, televiziyalardan, radiolardan və ya internetdən hər evə hər yerə doğulacaq (işıq saçacaq), fikirləriylə, düşüncələriylə ətrafı zülmətlərdən nura çevirəcək, inşaAllah.

Mehdi (ə.s) məhz, zülmət qaranlıqlar içində, Axırzamanın, Darvinizmin, materializmin, Stalinizmin, kommunizmin qorxuncluğu içərisində, vəhşi kapitalizmin, faşist ruhun qorxuncluğu içərisində işıq kimi parlayacaq. Radiolardan, televiziyalardan, hər yerdən parlayacaq və bu, işıq kimi qaranlığı işıqlandıracaq. Fikriylə, düşüncələriylə, üslubuyla bu zəhəri məhv edəcək. Bu mənanı verir.

“İmam Mehdi, susamışlar üçün şirin su, doğru yolu göstərən rəhbər, həlak olmaqdan xilas edən qurtarıcıdır. İmam Mehdi, yollarını itirənlərin doğru yolu tapması üçün yüksək bir yerdə yandırılan bələdçi atəşidir. Dondurucu soyuğa tutulanlar üçün bir istilikdir. Təhlükəli keçidlərdə etibarlı bələdçidir. Ondan (İmam Mehdidən) ayrılan mütləq həlak olar”.

“Su da deyil, şirin su” -deyilir. “Həlak olmaqdan” -yəni, Darvinizm, materializm bataqlığına düşməkdən, ateizm bataqlığına düşməkdən insanları qurtaran gözəl bir varlıqdır hz. Mehdi (ə.s), inşaAllah.

“Bələdçi atəşi” -yəni bir şam. Deməli yüksək bir yerdə olacaq.

Ürəyi donmuş insanlara isti sevgini, Allah sevgisini, məhəbbəti öyrədəcək mənasındadır. Çox gözəl. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ı nə qədər hikmətli, nə qədər gözəl izah etmişdir.

Deməli çevrilişlərin (inqilabların) olduğu dövrlərdə, çətin dövrlərdə, sıxıntılı hücum dövrlərində, keçid dövrlərində, o, etibarlı bir bələdçi olar, maşaAllah.

“Ayrılan həlak olar”. Çünki o insanın qiymətini bilmirsə dinin də qiymətini bilməz, gözəlliyin, sevginin də qiymətini bilməz. “Ağlı, beyni gedər”-deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Hz. Mehdi (ə.s)-ı görüb və tabe olmamaq nə böyük fəlakətdir. Allah göstərməsin.

 

“İmam Mehdi, yağış yağdıran bir buluddur. Çiskinləyən yağışdır. İşıq saçan Günəşdir. İtigöz, budaqları çox olan bağça, gülüstandır. İmam Mehdi, istiqanlı yoldaş və dostdur, şəfqətli ata, doğma qardaş, fəlakətlərin dörd tərəfdən hücum etdiyi zamanlarda Allahın qullarının sığınacağıdır”.

Bulud var, hazır imkan var amma yağış yağmır. Hz. Mehdi (ə.s.) katalizator vəzifəsini yerinə yetirər. Məsələn, İslam Birliyi üçün Türkiyə uyğundur, dünya uyğundur amma bir katalizatora ehtiyac olar. Katalizator vəzifəsini hz. Mehdi (ə.s.) yerinə yetirəcək. O yağış yağdırar, yağışa vəsilə olar. Buludlar yağış yüklüdür. İslam aləmi də elədir, məsələn dolu-doludur, hər kəs hazırdır, amma yağış yağmır, buludda gözləyir. Yağış yağdırmağa Allah hz. Mehdi (ə.s)-ı vəzifələndirir, vəsilə edir.

“Çiskinləyən yağışdır”. Yavaş-yavaş bütün günü, davamlı insanları öyrədər. Necə? Radiolardan, televiziyalardan, internetdən, kitablarıyla insanları həmişə öyrədər.

“İtigöz” -deməli hz. Mehdi (ə.s)-ın diqqətindən bir şey qaçmayacaq. Çox diqqətlidir. İslam əleyhinə bir şey olduqda, anında tutacaq. Anında fərq edəcək. Mübarəyin öz gözlərinin də iti olduğuna işarədir bu. İki mənadadır. Hikmətli, gözəl deyib Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Yəni mənası açıqdır, amma sözbəsöz ayrıca şərh edilə bilər əlbəttə.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259529/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259529/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/24042013_2300_ebru.jpgSun, 15 Oct 2017 23:14:44 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (28 aprel 2013; 13:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHI

 

“Hz. Mehdi (ə.s) Allahın əzəməti qarşısında huşu edəndir. Qanadlarını açıb, başını aşağı əyərək səmanın zirvəsindən yerə doğru enən bir qartal kimidir. Hz. Mehdi (ə.s), Allahın Cəlalı qarşısında belə təvəzükarlıqla huşu edəndir. Allah və ucalığı onun bədənində təcəlli etmişdir və Allahın varlığında yox olmuşdur. (əl-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 280 və 300)

Biz maddə ilə əlaqədar çox şey izah etdik. İnsanların əslində ruh kimi olduqlarını dedik. Deməli, Mehdi (ə.s), Allahın varlığında ərimiş biridir. Bir hal vardır ki, insan nuraniyyət qazanar. Bir mənada maddə olmaqdan çıxar. Maddə kimi görünər, amma maddə olmaqdan çıxar. Ona da işarə edir, inşaAllah.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259527/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259527/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/28042013_1600_mehtap.jpgSun, 15 Oct 2017 23:12:23 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (29 aprel 2013; 17:00)İMAN ZƏYİFLİYİ DÜNYA CƏHƏNNƏMİDİR

DƏRİN İMAN, DÜNYANIN ƏN BÖYÜK RAHATLIĞIDIR. İMAN ZƏYİF OLDUQDA İNSAN SƏHƏR OYANDIQDA MƏHV OLMUŞ KİMİ QALXAR. MİN BİR NARAHATÇILIQLA QALXAR. YUXULARI, OYANMAĞI, YEMƏK YEMƏYİ BƏLA OLAR, KÜÇƏYƏ ÇIXMAĞI BƏLA OLAR. İMAN ZƏİFLİYİ, ALLAH GÖSTƏRMƏSİN, DÜNYA CƏHƏNNƏMİDİR. ƏZAB İÇİNDƏ YATAR, ƏZAB İÇİNDƏ QALXAR. AMMA İMAN ƏHLİNİN ANI CƏNNƏT KİMİDİR. ƏLHƏMDÜLİLLAH. AYNƏL YAXIN, HAQQƏL YAXIN, İNŞAALLAH. DƏRİN İMANI ALLAHDAN TƏLƏB ETMƏK LAZIMDIR.

İMANLI İNSANIN SAYI ÇOX AZDIR, BU, AXIRZAMANIN BİR XÜSUSİYYƏTİDİR

Allah bu vəziyyəti 1400 il əvvəl Peyğəmbərimiz (s.ə.v) vəsiləsi ilə bildirmişdir. İnsanların çoxunun iman etməyəcəyinə dair həddindən artıq çox ayə vardır. Allahın hikmətidir.

NƏ QƏDƏR AYDIN OLURSA OLSUN ALLAHI, BƏZİ İNSANLAR, ÖZ DÜŞÜNCƏLƏRİNƏ GÖRƏ TƏK BURAXMAĞA ÇALIŞIR. ALLAH DA ONLARI ƏZABLA, ƏZİYYƏTLƏ ÖZÜNƏ DÖNDƏRMƏYƏ ÇƏLIŞIR. AMMA BUNA BAXMAYARAQ BİR QİSİM INSANLAR BÖYÜK QƏFLƏTƏ DALIRLAR. Allah o insanlara hidayət versin. Hər kəsə hidayət versin, hamımıza hidayət versin.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259526/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259526/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/didem_rahvanci_29nisan2013_.jpgSun, 15 Oct 2017 23:09:54 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (1 may 2013; 17:30)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN YUNUS SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Yunus surəsi, 86-cı ayə


“Və bizi Öz mərhəmətinlə kafir camaatın əlindən qurtar”. Yəni Allaha inanmayan, zülm edən, əziyyət verən insanların cəmiyyətindən qurtar. “Mərhəmətinlə qurtar”. Axırzamanda Allahın rəhmətinin təcəllisi kimdir? Mehdi (ə.s.)-dır. Yəni, “Mehdi (ə.s.) ilə qurtar” şəklində bir məna var. “Və bizi Öz mərhəmətinlə kafir camaatın əlindən qurtar”. Allahın Rəhman və Rəhim adının təcəllisi Mehdi (ə.s.) olduğuna görə, inşaAllah Allah, Məhəmməd ümmətini rəhmətiylə, Mehdi (ə.s)-ı vəsilə edərək qurtaracaq, inşaAllah.

 

Yunus surəsi, 87-ci ayə

Biz Musaya və onun qardaşına: “Camaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın, evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ!” – deyə vəhy etdik”.

Biz Musaya və onun qardaşına: “Camaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın ...” DEMƏLİ MÖMİNLƏRIN ALLAHIN XATIRLANDIĞI EVLƏRƏ GİRMƏK, ALLAHIN XATIRLANDIĞI EVLƏR TİKMƏK VƏ ORADA ALLAHIN XATIRLANMASINI TƏMİN ETMƏK MÜSƏLMANIN VƏZİFƏSİDİR. ELƏ EVLƏR OLMALIDIR Kİ, ORADA ALLAH XATIRLANMALIDIR. ““Camaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın, evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ!” – deyə vəhy etdik”. Hz. Musa (ə.s)-a evlər hazırlamağı vəhy edilir. Deməli o dövrdə Müsəlmanlar bir yerə yığılıb, evlərdə Tövrat oxuyurdular. Allahı xatırlayırdılar. Məsihdən yəni Moşiyahdan bəhs edirdilər. İslam Birliyi olacağından bəhs edirdilər və evlərin sayını getdikcə artırırdılar. Təmiz, nurlu evlərdə Allahın hökmləri xatırladılırdı və orada namaz qılırdı müsəlmanlar. O dövrdə Yəhudilər namaz qılırdı. “Namazı doğru qılın -deyir, “səhv deyil, doğru qılın” -deyilir. “Möminləri də müjdələ”. O vaxt möminlər müjdələnilmişdir. 4000 ildir gözlədikləri müjdə indi Axırzamanda reallaşır, inşaAllah. Əlbəttə cənnətlə də müjdələnir, o dövrdə əmin-amanlıqla, bərəkətlə də müjdələnirlər, inşaAllah.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259525/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259525/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/01052013_carolina.jpgSun, 15 Oct 2017 23:07:31 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (3 may 2013; 16:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AYƏ İZAHLARI

 

Ənam surəsi, 80-ci ayə

“Qövmü onunla höcətləşdi. O dedi: Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda, siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz? Mən, sizin Ona şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Yalnız Rəbbimin istədiyi şey istisnadır. Rəbbim elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız?”

“Qövmü onunla höcətləşdi” -deyir Allah. İndi də məsələn belə mübahisə edirlər. “Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda, siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz?” Çünki Allah yolu təyin etmiş, necə olacağını müəyyən etmişdir. “Hz. İsa Məsih (ə.s) enəcək” -deyir Allah, “Hz. Mehdi (ə.s) zühur edəcək”. Qurtuluş hz. Mehdi (ə.s) ilədir. Məntiqli olan da budur, ağıllı olan da budur. Çünki tək bir beyin və tək bir ağıl ancaq öhdəsindən gələ bilər. O, oradan çəkər, o oradan çəksə anarxiya olar. Yəni bir nöqtəni müəyyən bir yerdən çəksən, müəyyən bir nöqtəyə doğru gedər. Dörd adam ayrı nöqtədən çəksə parçalanar. İndiki sistemdə elə olur.

 

Ali imran surəsi, 104-cü ayə

 

“Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır”.

Şeytandan Allaha sığınaram. “Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın”. Bu, məhz hz. Mehdi və hz. İsa Məsih (ə.s)-ın birliyidir. Onsuz da hamısı mehdiyyət, Mehdi birliyidir. Yəni hz. İsa Məsih (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s)-ın ayrı-ayrı olması sizləri yanıltmasın. Bunların hamısı bir birlikdir əslində. Hz. Mehdi (ə.s) liderdir, imamdır, hz. İsa Məsih (ə.s) onun vəziridir. İki ayrı qoldan fəaliyyət göstərirlər, lakin tək bir birlikdir. Mehdiyyət dedikdə həm hz. İsa Məsih (ə.s)-ın tələbələri, həm də hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri eynidir. Yəni iki ayrı qrup zənn edilməsi səhv olar. Çünki hz. İsa Məsih (ə.s) vəhy ilə bunu bilir və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın hədisləriylə də bunu bilir, hz. Mehdi (ə.s) imamdır. Hz. İsa Məsih (ə.s) özü də bunu deyir onsuz da, “Sən mənim imamımsan. Mən sənə tabe oldum” -deyir. Vəzirin də, hz. Mehdi (ə.s)-ın da tələbələri var. İmam, müəyyən olduqdan sonra, vəzir də müəyyən olduqdan sonra hamısı hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbəsi olur. Hz. İsa Məsih (ə.s) da vəziri olmuş olur, inşaAllah.

Bəqərə surəsi, 146-cı ayə

 

“Kitab verdiyimiz şəxslər onu öz uşaqlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Həqiqətən də, onlardan bir dəstə haqqı bilə-bilə gizlədir”.

Diqqət edin, deyir: “Kitab verdiyimiz şəxslər”-yəni Kitab əhlinə işarə var, ayədə əlbəttə bunu izah edir, amma Allah bizə də kitab verib. Yəni iman edənlərə işarə edilir. “… onu öz uşaqlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar”. Yəni “elə təsvir etdim ki, gördüklərində, onu uşaqlarını tanıdıqları kimi tanıyarlar” -deyir Allah. Yəni “Qaşını, gözünü, ağızını, burnunu, boy-buxununu elə təsvir etdim ki, onu gördüklərində öz uşaqlarını tanıdıqları kimi tanıyarlar” -deyir Allah. Buna baxmayaraq “onlardan bir dəstə haqqı bilə-bilə gizlədir”-deyir Allah. Allah hal-hazırki tipləri baxın görün necə açıqlayır, necə izah edir. Mehdiyyəti açıq, adları kimi tanıyarlar. Nə deyir Allah? “Həqiqətən də, onlardan bir dəstə haqqı bilə-bilə gizlədir”.
“Kitab verdiyimiz şəxslər”
-ayə əlbəttə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə işarə edir, amma Axırzamana aid də işarələr olduğu çox açıq görünür. “Öz uşaqlarını tanıdıqları kimi onu tanıyarlar”. Əbcədi də maraqlıdır, 1950-ci illəri verir, 50-dən sonrakı tarixləri verir. Görəsən nə var 1950-ci ildən sonra? MaşaAllah.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHI

Əbdüləziz b. Müslim belə rəvayət etmişdir: “Əziz və Cəlil olan Allah, İmam Mehdini digər qullarının işlərini idarə etmək üçün seçdiyi vaxt, onun sinəsini bu işin öhdəsindən gələ biləcək şəkildə açar, ürəyinə hikmət qaynaqlarını yerləşdirər, ona elə bir elm ilham edər ki, bundan sonra heç bir suala cavab vermək üçün çətinlik çəkməz, əsla doğru yoldan azmaz, yersiz cavab ağzından çıxartmaz. Buna görə, qulların işlərini icra etmək üçün Allah tərəfindən vəzifələndirilən İmam Mehdi günahsızdır, dəstəklənilmişdir, müvəffəqiyyətli qılınmışdır və yönəldilmişdir. Səhvlərdən, dolaşıqlardan və büdrəmələrdən zəmanət altına alınmışdır. Allah onu (İmam Mehdini), qullarının üzərindəki əksiksiz dəlili və yaratdıqlarının arasındakı şahidi olsun deyə bu işə xas olaraq yaradar”. (İman və Küfür Kitabı/Usulu Kafi (El-Usul Min El-Kafi)/El-Kuleyni, Cild 1)

“Əbdüləziz b. Müslim belə rəvayət etmişdir: Əziz və Cəlil olan Allah, (İmam Mehdini), digər qullarının işlərini idarə etmək üçün seçdiyi vaxt, onun sinəsini bu işin öhdəsindən gələ biləcək şəkildə açar, ürəyinə hikmət qaynaqlarını yerləşdirər”

Allah hikmət qaynağını yerləşdirir. İnsanlar zənn edir ki, hz. Mehdi (ə.s) müstəqil bir gücə malikdir. Halbuki hz. Mehdi (ə.s) kölgə bir varlıqdır. Allahın idarəsindədir, Allah onu İslamın hakimiyyətinə vəsilə edir. Bir gücü yoxdur. Bütün güc Allahındır. Hər addımını, hz. Mehdi (ə.s)-ın hər hərəkətini, hər danışığınıı, hər hərfini Allah yaradar. Daha anasından doğulmadan əvvəl nə danışacağı məlum idi. Eyni hədisin davamında:

“Allah Mehdi (ə.s)-a elə bir elm ilham edər ki, bundan sonra heç bir suala cavab vermək üçün çətinlik çəkməz”.

MaşaAllah. Yəni elə elm və mədəniyyəti olar ki, bir şey soruşulsa, “bilmirəm” cavabı olmaz hz. Mehdi (ə.s) da, inşaAllah. Ən gözəl şəkildə izah edər. Allah, ona tələbə etsin bizləri, inşaAllah şagirdi olub elmindən istifadə edərik.

“… əsla doğru yoldan azmaz,”

Doğru yoldan azmaz, çünki yanında Cəbrayıl (ə.s) və Mikayıl (ə.s) var. Cübbəli: “Mənim də yanımda mələklər olsa mən də azmaram” -deyir. “Allah təqdir etsə elə olar” -deyir, inşaAllah. Doğru deyir. Məsələn, “Hz. İsa (ə.s)-a verilən elm mənə verilsə, mən də insan dirildərdim” -deyir, inşaAllah. Bütün qüc Allahındır. Allah ona, o gücü verdiyi üçün, o, orada təcəlli edər.

“…Yersiz cavab ağzından çıxmaz”, MaşaAllah, MaşaAllah. Onsuz da səhv danışdığı an dərhal mələk xəbərdar edər, “düzəlt” deyər, o da dərhal düzəldər. “Səhv etdiyi yerdə dərhal səhvini düzəldən mələyi vardır” -deyir. Cəbrayıl (ə.s) və Mikayıl (ə.s) yanından heç ayrılmazlar. Dərhal ilham edərlər ürəyinə, “səhv dedin, düzəlt” deyərlər. Amma bu şəkildə deyil, yəni ürəyinə ilham olar, onu hiss edər, elə olduğunu hiss edər.

“Bu cəhətdən qulların işlərini icra etmək üçün Allah tərəfindən vəzifələndirilən İmam Mehdi günahsızdır, dəstəklənilmişdir, müvəffəqiyyətli qılınmışdır və yönləndirilmişdir”.

Səhv etdiyini zənn etdiyin yerdə doğru etmiş olar. Məsələn: “Böyük səhv etdi” -deyərsən, amma elə deyil. Doğru olar. Çünki Allahın hökmüdür. Hər şeydə bir xeyr vardır. Hz. Mehdi (ə.s)-ın hər hərəkətində xeyir olar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259524/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259524/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/03052013_bosna.jpgSun, 15 Oct 2017 23:05:39 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (5 may 2013; 18:00) 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ƏRAF SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Əraf surəsi, 55-ci ayə

Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları sevməz!

Şeytandan Allaha sığınaram. Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları sevməz!

Dua səmimi edilməlidir. Bunu xüsusi bir diqqətlə, xüsusi bir səmimiyyət ruhuyla nail olmaq lazımdır. BİR DƏ UZUN DUA DEYİL. ƏSASLI, DƏRİN VƏ SƏMİMİ DUA ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. ÜRƏKDƏN, CAN-DİLDƏN OLMALIDIR İNŞAALLAH.

Əraf surəsi, 66-cı ayə

“Qövmünün kafir zadəganları dedilər: “Biz səni səfeh sayırıq və həqiqətən də, səni yalançılardan hesab edirik!”” Diqqət edin, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə nə deyirlər? “Qövmünün kafir zadəganları dedilər”-yəni, o dövrün mətbuatından bir hissə, sərmayəçiləri, o dövrün kübar cəmiyyəti, o dövrün yüksək vəzifəli saxtakar dəstəsi, dinsiz, yalançı dəstəsi. “Biz səni səfeh sayırıq”. Yəni, “Sənin ağlın pozulub, dəlisən sən” -deyirlər Peyğəmbər (s.ə.v)-ə. Kim deyir? O dövrün idarəçiləri, o dövrün dərin dövləti, saxtakarları deyir. “... və həqiqətən də, səni yalançılardan hesab edirik!” Yəni haşa “yalançı, oyunçusan sən” deyirlər. Özlərinə sərf etmədiyinə görə “həm də dəlisən” -deyirlər. Axırzamanda Mehdi (ə.s)-a nə deyəcəklər? Eyni şəkildə “Sən yalançı və dəlisən” deyəcəklər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259523/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259523/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/05052013_1600_didem.jpgSun, 15 Oct 2017 23:03:21 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (6 may 2013; 17:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MUMİNUN SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHI

 

Muminun surəsi, 101-ci ayə

“Sur üfürüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar”.

“Sur üfürüləcəyi gün” -yəni qiyamət başladığı vaxt. “Onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar”. “Hansı irqdən, hansı soydan olduğunu araşdırmazlar” -deyir Allah. Artıq qiyamətlə bitir. Əlbəttə bu, irqçiliyə qarşı bir cavabdır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259522/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259522/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/06052013_1700_beyza_bayraktar.jpgSun, 15 Oct 2017 23:01:33 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (7 may 2013; 17:00)“QƏLBLƏR TƏKCƏ ALLAH XATIRLANDIQDA RAHATLIQ TAPAR”

 

QƏLB SIXILSA AĞIL DA SIXILAR. BİR-BİRİYLƏ ƏLAQƏLİDİR. Allah həmişə iman sevinci versin. Sevinc imandan qaynaqlanar. Məsələn, deyirlər ki, “açıq havaya çıxsam ürəyim açılar”. Açıq havaya şeytanın da səninlə birlikdə çıxır. Ürəyin açılmaz. Və yaxud “yemək yesəm ürəyim açılar” deyirlər. Şeytanın da səninlə birlikdə yemək yeyər. Şeytandan Allaha sığınaram. … qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır”. Rad surəsi, 28-ci ayədir bu, inşaAllah.

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHI

 
“İmam Baqirdən soruşdum: “Qaim Məhəmməd Mehdi nə vaxt zühur edəcək?” Belə cavab verdi: “Eyni sual Allahın elçisinin qarşısında da soruşulmuşdu və o, belə cavab vermişdi: “Onun çıxışı qəfildən olan yenidən diriliş anına bənzəyər”. (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyid Hüseyin Hüseyni)

Allah Allah, birdən. Demək ki, mübarəyin fəaliyyətləri o qədər güclü olacaq ki, sanki ölmüş kimi görünən İslam aləmi yenidən böyüyüb genişlənəcək. Yenidən canlanacaq, həyat tapacaq inşaAllah.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259521/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259521/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/07052013_1700_merve.jpgSun, 15 Oct 2017 22:59:16 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (12 may 2013; 22:00)İSRAİLDƏKİ TARİXİ QAPI HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN GƏLİŞİNİ GÖZLƏYİR

 

İsraildə musəvilər hz. Mehdi (ə.s)-ın gedəcəyi hündür bir dağ var, oranı hazırlamışlar. Çox təmiz, səliqəli saxlayırlar. Hz. Mehdi (ə.s)-ın keçəcəyi tarixi qapı, neçə min illərdir ki bağlı saxlayırlar. Yalnız hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə, yəni “Şiloh”, Kral Məsih zühur edəndə o tarixi qapı ilk dəfə açılacaq. Hətta yolu da hazırlamışlar, o təpədən aşağı doğru enəcək. Həmin tarixi qapı açılacaq və oradan Qüdsə girəcək, inşaAllah. Bütün musəvilər, xristianlar, müsəlmanlar hamı o dövrdə hazır olacaq. Yer-göy təkbirlə inləyəcək, inşaAllah. Məhz o namazı qıldırarkən, səhər namazını, həmin vaxt hz. İsa Məsih (ə.s) nüzul edər. Yəni bir qəribəlik olduğu onsuz da aydın olacaq. Hz. Mehdi (ə.s)-ı, o təpədən təkbirlərlə endirərlər, inşaAllah. Diqqət edin, tarixi qapı heç açılmamışdır. Həm də uçmayıb. Xüsusi mühafizə edilir.

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHLARI

 

“Tam səhər namazına gedildiyi vaxtda hz. İsa Məsih nüzul edəcək”-deyilir. Səhər namazı, çox maraqlıdır. “İmam Mehdi onu tanıyaraq camaata təqdim edəcək”. maşaAllah. Baxar-baxmaz tanımağı da çox qəribədir, maşaAllah. Səhər namazını “Hz. İsa Məsih (ə.s), hz. Mehdi (ə.s)-a ‘Namazı sən qıldır, çünki qamət sənin üçün gətirilmişdir' deyəcək və hz. Mehdi (ə.s)-ın arxasında namazı qılacaq” -deyir. “Hz. İsa Məsih (ə.s): Artıq qapıları açın”-deyəcək-deyir. Yəni artıq sədləri, divarları götürün! Qapıları açın! Dünyada alınan tədbirləri qaldırın!” -deyəcək. “Hz. İsa Məsih (ə.s)-ı görən Dəccal duzun suda əriməsi kimi əriyəcək. Duz suda çox tez əriyər, amma yox olmaz. Görünüşü yox olar. Deməli, insanlar yox olmayacaq, fikirləri məhv olar və sürətlə, duz kimi yox olar. Suyun içində dərhal, o andaca itər, amma xüsusiyyətini itirməz, duz qalar. İnsanların yalnız görünüşü su kimi olacaq, buna işarə edir.

 

 

1 may 1977-ci ildə Reallaşan Qırğına İşarə edən Hədis

 

“Yağ daşları”-deyir, məsələn İstanbulda bu asfaltın deyilməsi çox böyük bir möcüzədir. “Mədinədə böyük bir hadisə olar”. Yəni böyük bir qırğın. “Beləliklə”-asfalt, yəni “yağ daşları qan içində qalar. Bu hadisədə bir qadının öldürülməsi, bir qırmancın yellənməsi qədər asandır”. Yəni silahla öldürüləcəyini açıq-aşkar deyir. Qırmanc yellənməsi kimi. Məsələn silahı əlinə alan nə edər? Silahı belə yelləyər, silah təpdiyi üçün əl davamlı hərəkət edər. Qırmanc yellənməsi kimi. O qədər asan olduğunu deyir. Yəni güllənin insanları öldürəcəyini lakin bu olarkən də insanlardakı təsirin bir qırmanc yellənməsi kimi olacağı ifadə edilir. Bu, çox müdhiş bir şərhdir. Qırmanc yellənməsi kimi, silahın təpməsinə işarə edir. Bu hadisə Mədinədən”-İstanbuldan-”iyirmi dörd mil qədər yayılar”. İstanbulu əhatə edən böyük bir hadisə olacağı, bu, 1 may 1977-ci ildə baş verən böyük qırğına işarə edir. Əbu Hureyre (r.ə)-dan tahric edir.

 

CƏHƏNNƏMİN ÇOX TƏBƏQƏSİ VARDIR

 

Cəhənnəm də dərəcə ilədir. Cəhənnəmin elə yerləri vardır ki, adam oturar, söhbət edər. Yalnız sakit, dümdüz bir mühit olar. Amma oranın verdiyi əzabın səbəbi budur, cənnətlə müqayisə etdiyi üçün çox əzab çəkər. Dərəcə-dərəcədir cəhənnəm.

Yəni, cəhənnəmin hər yerində alov yoxdur, hər yerində eyni şey yoxdur. Azğın adamlar üçün şiddətli əzab vardır. Cəhənnəmin bəzi yerləri isə çox sakitdir.

Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın gözəl əxlaqlı olub amma iman etməyən qohumları var idi. Baxın “gözəl əxlaqlı amma iman etməmiş”-deyilir. O dövrdə səhabələr hətta “necə iman etməz”-deyə təəcüblənirlər. Bu qədər gözəl əxlaqlı, tərbiyəli, təmiz, hörmətli insanlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in peyğəmbərliyini qəbul etmir. “Allaha da inanmıram”-deyir. Allah Allah. Bədiüzzaman deyir: Ona görə cəhənnəmdəki yeri bir növ dünya kimi düşünək, rahat bir yerdir”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə olan hörmətinə, sevgisinə, dəstəklədiyinə görə əzab görəcəyi bir yer deyil. Mütləq cəhənnəmlik olarlar amma, cəhənnəmin o qədər müxtəlif, çox təbəqəsi var ki. Məsələn, bu təbəqəsi ən rahat təbəqəsi, dünyanı xatırladar. Yəni dünyadakı həyatı xatırladar. Amma cənnətlə müqayisə etdikləri üçün, çox əzab çəkərlər. Ona görə əzab çəkərlər. Çünki cənnətdəki rahatlıq onlara daim göstərilir. Dünya kimi onların olduğu yer, indi cənnətlə aradakı müqayisəyə bir baxın. Ondan ötrü narahat olarlar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259520/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259520/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhləriSun, 15 Oct 2017 22:57:10 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (21 aprel 2013; 23:30)MƏLƏKLƏR İMANI, QURANI SÖHBƏTLƏRƏ QİBTƏ EDƏR, ÇOX XOŞLARINA GƏLƏR

 

Ev söhbətləri çox gözəldir. Allah mələklərlə söhbət etdirir onları, maşaAllah. Mələklər qibtə edər, çox xoşlarına gələr belə imanı, Quranı söhbətlər. Ən sevdikləri şeylərdən biri də odur. Allah mələklər üçün, "Hamısı səcdə halındadır" deyir, sıra sıra, səf-səf. Bir qismi qiyam halında, amma sonsuza qədər elə dayanır. MaşaAllah. Heç yorulmur davamlı qiyamda. Bir qismi davamlı səcdədə. Milyonlarla il elə dayanır. Amma əcaib zövq alır, Allah onu o şəkildə yaratmışdır. Yəni, məsələn cənnət bağçası kimi zövq verir ona. Kimisi, məsələn rükuda. Elə rükuda sonsuza qədər dayanır mələklər.

 

 

MƏLƏKLƏR ALLAH ADINA CİDDİ SƏY GÖSTƏRİLƏN YERLƏRƏ YIĞIŞARLAR

 

Mələklər yer üzüylə cəhd, yəni Allah adına mübarizədə həmişə əlaqədədir. Yəni mələklərin ən çox diqqət etdiyi mövzu odur. Mələk boş işlə məşğul olmaz. Boş adamlarla da məşğul olmaz. Maraqlanmaz yəni. Təbliğ edilən, söhbət edilən yerlər, Allah adına ciddi səy göstərilən yerlər, oralara yığışar mələklər. Amma bunu əlbəttə axirətdə görəcəksiniz. Dünyada görsəniz ağılın ixtiyari qalxar, onsuz da hər kəs inanar elə bir mühitdə. 

 

ƏN BÖYÜK MƏLƏKLƏR MEHDİ (Ə.S)-I ÖMÜR BOYU BURAXMAZLAR, HƏMİŞƏ YANINDADIRLAR

 

Məsələn, mələklər Mehdi ilə çox əlaqəlidirlər. Ən böyük mələklər Cəbrail, Mikail davamlı yanındadır, heç buraxmırlar Mehdi (ə.s)-ı. Mehdi (ə.s)-ın heç xəbəri belə olmaz. Sağında, solunda heç buraxmırlar Cəbrail, Mikail. Ömrü boyunca buraxmazlar Mehdi (ə.s)-ı. Təkcə canı alınarkən ortaya çıxırlar. Cəbrail, Mikail, o biri mələklər də bağrına basar, alarlar. Çünki coşğu ilə aparacaqlar, məhəbbətlə. 

 

MƏLƏKLƏRİ ANCAQ AXİRƏTDƏ GÖRƏ BİLƏRİK

 

Mələklər bir dəfə görünmüş olsalar onsuz ya o şəxsin ölməsi lazımdır ondan sonra, ya imtahanı bitmiş olur. “Bir dəfə görüm” -deyir. Tamam görərsən, amma ölərsən ondan sonra. Yəni imtahanın qalxar. Axirətdə amma hamısını görərsən. Məsələn söhbətdə, mələk necə yaninizda durmuş; heyrət edəcəksiniz, təəccüblənəcəksiniz. Məsələn, harada durduqlarını, necə izləndiklərini, məmnun olduqlarını, nə qədər xoşbəxt olduqlarını. Allah çox bəyənir, çünki öz adına edildiyi üçün çox sevər Allah.

İNSANIN BU DÜNYADA HƏR ETDİYİ QEYD EDİLİR, AXİRƏTDƏ ÖZÜNƏ GÖSTƏRİLƏCƏK

 

Mələklər şeytani fəaliyyətlərlə maraqlanmazlar. Yaxşıca batmaları üçün onlarla şeytanlar maraqlanar. Yalnız onların vəziyyətini təsbit edən mələklər vardır. İnkar etməsin deyə əxlaqsızlıqları təsbit edərlər. Allah bunu bilər, mələyi vəsilə edər. Çünki deyildiyi kimi mələk, izah edər: “Bax, bunu etmişdin, onu etmişdin”-deyər. “Heyrət”-deyər çox təəcüblənər. “Heç bir şey əskik qalmamışdır, hamısını bilir”-deyər. Heyrətlənər. Onun əlinə kiçik kaset kimi bir şey verilər, bütün məlumatlar bunun içində olduğu deyilir. Orada onun hamısını görər. Bəlkə kristal kimi bir daşdır, yəni bütün məlumatların kodlaşdırlıdığı bir şeydir. Heyrətlər içində qalar. İbtidai məktəbdən etibarən ölənə kimi, nəfəs alıb verməyinə kimi hamısı içində kodlanmışdır. Beyində də kodlanıb, daşda da kodlanmışdır və yaxud buna bənzər bir şeydə kodlanıb.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259519/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259519/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/21042013_2230_ceylan_ozbudak.jpgSun, 15 Oct 2017 22:53:24 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (13 may 2013; 23:30)Körpələr niyə ölür? Körpələr onsuz da mələk kimi gəlir, mələk kimi də gedir. Axirətdə də, həyatları onsuz da mələk kimi olur. Uşaq ağlında, uşaq şirinliyində olurlar. Xüsusi yaradılırlar. Bir dəyişiklik yoxdur əslində. Dostlarımız zənn edirlər ki, bir dəyişiklik olur. Əvvəli də mələk kmi şirin olur, Allah qatında da elə olur.

Zər aləmındə, Allah: “Mən sənı vildan kimi yaratdım. qəbul edirsən?”-o da kiçik caniyla deyir: “Qəbul etdim ya Rəbbim”-deyir.

Onsuz da o, əvvəl orada olur. Dünyaya yenə vildan kimi gəlir, dünyadan vildan kimi alınır, cənnətə gedir. Lakin fərqli şəkildə. Yəni zər aləmində bir cür olur, dünyada da daha fərqli şəkildə olur. Yalnız görünüşü dəyişər, ruhu dəyişməz. Həmişə  eyni vildan olar, həmişə vildandır. Vildan kimi gələr, vildan kimi də gedər. Sonsuza qədər vildan olar. Amma anası, atası təvəkkül etməlidirlər. “Ya Rəbbim, Sən bunu vildan yaratdın, vildan gətirdin, vildan apardın. Mənə mal gəldi” deməməlidir. Anası, atası “mən yaratdım” deməməlidir. Onlar yaratmadı, Allah yaratdı. Ananın, atanın heç bir təsiri yoxdur. Varmış kimi göstərilər, amma Allah yaradar. Bütün insanları Allah yaradar. Allah deyir: “Mən, vildanımı görün deyə göndərdim. Səbr etsəniz axirətdə də, sizi qarşılayacaq. Cənnətdə o, sizin vildanınız olacaq” -deyir. Mövzu budur.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259518/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259518/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/13052013_2100_gulgun.jpgSun, 15 Oct 2017 22:50:56 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (14 may 2013; 22:30)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MƏSƏD SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Məsəd surəsi, 1-ci ayə

“Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da”.

Allah dəccaliyətin əllərini qurutdu. Fikirlə (elmlə) darvinizm və materializmin əlləri qurudu. O əlləri ilə insanlara iztirab verirdilər. Kommunizmlə-faşizmlə, darvinizmlə-materializmlə, həmişə ikilidir. İki əllərini də Allah qurutdu.

Məsəd surəsi, 2-ci ayə

“Nə var-dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək”.

Vəhşi kapitalizm, imperializmdən bəhs olunur. Bütün dünyada məğlub oldular və məhv oldular. Hamısı əzab çəkirlər, intihar edirlər, əzab-əziyyət içində qıvrılırlar. Hər yeri narahatçılıq bürüdü. Terror və anarxiya müdhiş çoxalıb. Darvinist və materialist kimi öyrətdikləri insanlar, özlərinə, ölüm maşını olaraq geri dönürlər. Məsələn, “bu, İslam terrorudur” deyirlər. Baxıb görürük ki, adamlar İngiltərədə təhsil almış, Amerikada təhsil almış və Darvinist, materialist təhsil almışlar. Amerikada barlarda çəkilmiş şəkilləri var, diskolarda (klublarda) çəkilmiş şəkilləri var. Darvinist, materialist adamlardır. Sonra gedirlər oranı-buranı bombalayırlar, yandırıb-yıxırlar. Adını da, “İslam terroru” qoyurlar. Bu, İslam terroru deyil, Darvinin, materializmin terrorudur. Bunlar müsəlman deyil ki. Darvinist, materialistdirlər. Müsəlmanlıq ayrıdır. “Nə var-dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək”. Amerikanın da, digər ölkələrin də, Avropanın da malları və qazandıqları özlərinə bir fayda verməyəcək. Ayənin əbcədi 2011-ci il tarixini verir. 2011-ci ildə nə baş verdi? İqtisadi böhran şiddətləndi.

 

Məsəd surəsi, 3-4-cü ayələr.

“O, alovlanan oda atılacaqdır. Onun odun şələsi daşıyan arvadı da”.

Bu ayə, Axırzamandakı bəzi bərəkətsiz evliliklərin ruhuna da xitab edir. Çünki əri onu cəhənnəmə sürükləyir yaxud, arvadı onu cəhənnəmə sürükləyir. Evlilik xeyr, bərəkət üçün edilər. Amma burada fitnə olur, başına bəla olur. Namaz qılan qadını dinsiz hala gətirir əri, yaxud tam tərsi olur, qadın ərini dinsiz hala gətirir.

 

Məsəd surəsi, 5-ci ayə

“Arvadının boynunda xurma liflərindən kəndir olacaqdır”.

Yəni bir-birlərinə heyvan kimi rəftar etdiklərinə Quran işarə edir. İp bağlayıb, bir-birini sürümək nədir? Heyvanlarda olar belə şey, elə deyil? Heyvan kimi bir-birlərini sürüdüklərinə Allah işarə edir. Həm dünyada həm cəhənnəmdə də bir-birilərinə heyvan kimi rəftar göstərərək sürüdüklərinə işarə edir. Həm də bir-birilərini də odun hambalı kimi istifadə etdiklərini, yəni bir-birilərinə qarşı davranışları da hamballıq vəzifəsi tərzindədir. Odun hambalı dedikdə-yəni çətin işləri ona etdirib, mənfəətlərini ona tənzimlətdirib, onu istismar edən bir quruluş içərisində olduqlarına da Quran işarə edir. Çünki zalım zehniyyətin qadını istifadə etdiyi kimi, məsələn, “evin bütün işlərini edəcəksən, bunu yuyacaqsan, onu edəcəksən və s”.  Üstünə böyük bir yük yükləyir. Bu həm mənəvi, həm də maddi bir yükdür. Eyni zamanda bu ayə bu əzaba işarə edir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259517/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259517/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/14052013_2200_beril.jpgSun, 15 Oct 2017 22:48:39 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (16 may 2013; 22:00)Mehdiyyətt, haşa özünü tanımayan bir neçə adamın bir yerə yığılmağı və İslam aləmini idarə etməyi deyil. MEHDİYYƏT AĞILLI MÜSƏLMANLARLA, AĞILLI XRISTIANLARIN, SƏMIMI XRISTIANLARIN BIRLIKDƏ DÜNYAYA SEVGI, SÜLH VƏ QARDAŞLIQ TƏQDIM ETMƏLƏRIDIR. Siyasət deyil, burada siyasət yoxdur.

MEHDİ (Ə.S) TƏKBAŞINA HƏRƏKƏT EDƏN BİR İNSAN DEYİL. Yüzlərlə xristian ruhani, yüzlərlə müsəlman, dəyərli alimlərlə ittifaq quraraq hərəkət edən bir insandır. HƏYATI ŞƏFFAF, DANIŞIQLARI ŞƏFFAF, AÇIQ, AYDIN VƏ YAXŞI NİYYƏTLİ, ÇOX DƏQİQDİR.

MEHDİ (Ə.S) GÖZƏLLİK MÜTƏXƏSSİSİDİR. Bunu da xristianlarla birlikdə edər. Yəni Mehdi (ə.s) bunu gizli, qapaqlı bir otaqda etməz. MEHDİ (Ə.S)-IN HƏYATI AÇIQ-AŞKARDIR. YÜZLƏRLƏ, MİNLƏRLƏ, DİNDAR XRİSTİAN MƏSLƏHƏTÇİLƏRİ VARDIR. Birlikdə sağlam fikirlə, mehribanlıqla, dostluqla, ən yaxşını araşdıraraq, ən gözəlini araşdıraraq iş görər, ən gözəlinin mütəxəssisidir Mehdi (ə.s). Ən gözəl nədirsə, Allahın rizasına ən uyğun nədirsə, onu araşdırarlar, onu tətbiq edərlər və tövsiyə edərlər. Mehdiyətin mənşəyi, ruhu, əsli budur.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN YUSİF SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 
 

Yusif surəsi, 54-cü ayə

 

“Padşah dedi: “Onu yanıma gətirin! Onu özümə yaxın (adam) edəcəyəm”. Onunla söhbət etdikdə: “Sən bu gün yanımızda yüksək məqam sahibi, etibarlı bir adamsan”– dedi”.

Ağıllı bir insanın xüsusiyyəti nədir? Etibarlı olmağıdır. İlk növbədə nə deyir? “Etibarlı insansan” -deyir. İnsanların ilk növbədə ehtiyac duyduğu şey, etibarlı olmaqdır. Etibarlı olunca idarəçi olmalıdır. Deməli, yanımızda müsəlmanlar ağıllı fəaliyyət göstərsələr dövlət rəhbərliyində də idarəçilikdə çox gözəl xidmətləri olar. Quran buna işarə edir.

 

 

Yusif surəsi, 55-ci ayə

 

 “O dedi: “Bu yerin xəzinələrini (qorumağı) mənə tapşır. Çünki mən qoruyanam, (bu işi) bilənəm”.

“O dedi: “Bu yerin xəzinələrini (qorumağı) mənə tapşır”. Sərmayəyə hakim olan, dövlətə hakim olar. Dünyanın hər yerində belədir. Sərmayəyə hakim olmaq, ardından dövlətə hakim olmağı gətirər. Bütün dünyadakı sistem hal-hazırda belədir. “Çünki mən qoruyanam, (bu işi) bilənəm”. Müsəlmanın daha bir xüsusiyyətidir. Etibarlı, sonra, nə xüsusiyyəti gəlir? Qoruyucu xüsusiyyəti gəlir. Nəyi qoruyur? Hər kəsi, hər şeyi. Canlıları, bitkiləri, insanları hər şeyi. “...(Bu işi) bilənəm”-yəni rəhbərlik işlərini bilənəm. Deməli, müsəlman məlumatlı, mədəni və alim, hər şeyi bilən olar. “Bir biləndən soruşun” deyərlər, bilən olar.

 

Yusif surəsi, 56-cı ayə

“Beləliklə, Yusufa yer üzündə hökmranlıq verdik. O, istədiyi yerdə qala bilərdi. Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edirik və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsirgəmirik”.

“O, istədiyi yerdə qala bilərdi”. O qədər etibarlı idi ki, gedib bir yerdə qala bilərdi, sonra başqa yerə gedib orada da qala bilərdi. Bir çox yerə gedib, qala bilərdi. Bu, bir gözəllikdir. İnsanın bir çox məkana (yerə) getməyi, bir çox yerdə qonaq olmağı bir gözəllikdir. “Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edirik ...” Allah, Mehdi (ə.s)-a rəhmətini diləyir, ona verir. Allah, hz. Yusuf (ə.s)-a diləyir, ona verir. “Və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsirgəmirik”. Əbcədi-1998-ci il tarixini verir. Əgər “yaxşılıq edirsə, gözəl əxlaqlıdırsa, ağıllıdırsa mütləq ona bir gözəllik nəsib edərəm”-deyir Allah.

 

 

Yusif surəsi, 59-cu ayə

“(Yusuf) onların ərzaq yüklərini hazırlayarkən dedi: “Atabir qardaşınızı yanıma gətirin! Məgər görmürsünüzmü ki, mən ölçüyə tam riayət edirəm və mən qonaqpərvərlərin ən yaxşısıyam?”

“(Yusuf) onların ərzaq yüklərini hazırlayarkən dedi: “Atabir qardaşınızı yanıma gətirin!” Bunun bir hikməti var. Onu da sonra danışarıq. “Məgər görmürsünüz ki, mən ölçüyə tam riayət edirəm”. Müsəlmanın rəftarı necə olmalıdır? Dürüst olmalı, hər şeydə ölçünü tam tutmalıdır. Danışıqda, üslubda, vaxtını ayırmaqda, ticarətdə, hər şeydə ölçünü tam tutmalıdır. “Və mən qonaqpərvərlərin ən yaxşısıyam?” Hz.İbrahim (ə.s)-ın xüsusiyyəti nə idi? Qonaqpərvər, qonağı gözəl qarşılamaq, insan sevgisiylə dolu olmaq. Bir qonaq gələndə comərd davranar, yedirər, içirər, gəzdirər, hədiyyə verər. Hz. İbrahim (ə.s) xasiyyətlidir. Görürsünüz, Yusif (ə.s) da, elədir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259516/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259516/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/16052013_2200_ceylan.jpgSun, 15 Oct 2017 22:46:27 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (20 may 2013; 22:00)QİYAMƏTİN MƏQSƏDİ, MAL SEVGİSİ, DÜNYA SEVGİSİ OLAN TİPLƏRƏ BÖYÜK BİR ÜMİDSİZLİK VERMƏKDİR. Böyük bir həsrət iztirabı verməkdir və o əzabın ürəyinə yerləşməsini təmin etməkdir. Necə ki, belə də olur. Qiyamət ani gəlir əlbəttə. Amma qiyamət hiss edilər.

 

HƏR YERDƏ MÖMİNLƏR, MÜSƏLMANLAR VARKƏN QİYAMƏT QOPMAZ.

Ayə var, təbliğ edilərkən bəla gəlməz. Allah xatırlanmadıqda, müsəlmanlıq yaşanmadıqda qiyamət qopar. “Birdən qopacaq” demək, bunun mənasını itirməz. Adamlar onsuz da ümid etmirlər.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN TAHA SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

 

Taha surəsi, 15-ci ayə

“Həmin Saat yaxınlaşaraq gəlməkdədir! Hər kəsə törətdiklərinin əvəzi verilsin deyə, Mən onu az qala Özümdən belə gizlədirəm”.

Allah deyir ki, “Həmin Saat yaxınlaşaraq gəlməkdədir!” Niyə belə deyir Allah? Çünki adam dünyaya bağlı olur. Necə? Məsələn, deyir ki, “bizim ailə qəbiristanlığımız var. Amma dünya durur” deyir. Amma Allah: “Ailə qəbiristanlığın da dağılacaq, fabriklərin də dağılacaq, sən də dağılacaqsan, heç bir şeyin qalmayacaq” -deyir. O vaxt gücü qırılır. Diqqət edin, “...yaxınlaşaraq gəlməkdədir”. Yəni insanlıq burada sona çatır, qiyamət yaxınlaşır. Sürətlə bir avtomobilin gəldiyi kimi. Gəlib vurduqda qiyamət qopar.

 

 

Taha surəsi, 25-26-27-ci ayələr

 

Musa dedi: “Ey Rəbbim! Köksümü açıb genişlət! İşimi yüngülləşdir! Dilimdəki düyünü aç”.

Peyğəmbərlərin necə imtahan olduğuna aid ayələrdir. Bax, “Köksümü açıb genişlət!” Peyğəmbərlərə heç çətin olmadığını zənn edir insanlar. Baxın, danışa bilməyəcək qədər çətin vəziyyətdə olur. “Köksümü açıb genişlət” -deyir. Yəni “sıxılıram” -deyir. İmtahandır. “İşimi yüngülləşdir! Dilimdəki düyünü aç!” İnsanın dilinin tutulması çox çətin bir şeydir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259515/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259515/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/didem_rahvanci_20mayis2013_A9TV.jpgSun, 15 Oct 2017 22:44:30 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (22 may 2013; 23:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MAİDƏ SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Maidə surəsi, 25-ci ayə

O dedi: “Ey Rəbbim! Mən yalnız özümə və qardaşıma hökm edə bilərəm. Odur ki, Sən bizi bu günahkar tayfadan ayır!”

“Ey Rəbbim! Mən yalnız özümə və qardaşıma hökm edə bilərəm”. Bax, o dövrün şiddətini görürsünüz? O dövrdəki dəccaliyətin gücünə baxın. “Yalnız özümə və qardaşıma hökm edə bilərəm”-deyir. “Başqa heç kimə hökm edə bilmirəm”. “Odur ki, Sən bizi bu günahkar tayfadan ayır!”-dedi. Böyük bir fasiq qrupu vardır. Yəni guya müsəlmandırlar amma əslində İslamı yaşamırlar. Allahın hökmlərinə haşa arxa çevirmişlər. “Yalnız özümə və qardaşıma”-deyir. Bax, minlərlə adam var, amma heç kim Allahın hökmlərini tətbiq etmir. Fasiq cəmiyyət yaranmışdır o dövrdə. Yəni dəcalliyətin gücünə görə o dövrdə bu çox məna kəsb edirdi. Bir tərəfdən firon tamamilə dinsiz, o biri tərəfdən də müsəlmanlar var, lakin sözə qulaq asmırlar. Fıska (harama) girmişlər, halala-harama diqqət etmirlər.

 
Maidə surəsi, 26-cı ayə

(Allah) dedi: “Artıq ora (o müqəddəs yer) onlara qırx il müddətinə haram edildi. Onlar yer üzündə sərgərdan gəzəcəklər. Sən isə günahkar tayfa­ üçün heyfslənmə”. Dəccaliyətin ömrü hədislərdə 40 il deyə keçər. 40 ildir dəccaliyətin ömrü. “Onlar yer üzündə sərgərdan gəzəcəklər”. Hal-hazırda insanların böyük hissəsi sərgərdan vəziyyətdədir. Yer üzündə sərgərdan gəzirlər. Bir yerdən başqa yerə, oradan-buraya gedirlər. Bir çox insan qarışqa kimi qaynayırlar, amma sərgərdan vəziyyətdədirlər. Allahı unutmuş, kitabı unutmuş, axirəti unutmuş vəziyyətdədirlər. Yalnız kor-koranə qaçarlar. Nə etdiyindən xəbəri də yoxdur. Bir gün gəlir ölür, xəbəri belə olmur. “Sən isə günahkar tayfa­ üçün heyfslənmə”. Bu nədir? Fərz bir hökmdür. Məsələn bəziləri vardır, fasiq adam görər, oturub ona görə kədərlənər. “Çox kədərlənirəm” deyər. Allah haram etmişdir, “heyfslənmə” deyir Allah.

 

Maidə surəsi, 114-cü ayə

 

“Məryəm oğlu İsa dedi: “Ey Allahım! Ey bizim Rəbbimiz! Bizə göydən bir süfrə endir ki, bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və Səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver, Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan!”


“Məryəm oğlu İsa dedi: “Ey Allahım! Ey bizim Rəbbimiz!”-Allaha xitab edir-”Bizə göydən bir süfrə endir ki, bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram və Səndən bir möcüzə olsun”. Təkamüllə yaradılmır süfrə. Süfrədə meyvə də var, yemək də var, çörək də var. Göydən süfrə enir, möcüzə olaraq. Təkamülçülərə dəlil olaraq bu ayəni də izah edim. Göydən bir anda süfrə enir. Qablar, yeməklər var. Allah Qatından göydən bişmiş yemək enir. Təkamüllə olmur, bir anda yaradılır. Deyirlər ki, “Göydən İsa (ə.s) enərmi?”-deyirlər. Süfrə enir, İsa (ə.s) niyə enməsin? Baxın, açıq ayədir. Göydən süfrə endirir Allah. “Həm birincimiz, həm də axırıncımız üçün bir bayram…” Əvvəli (birincimiz) nədir? Əvvəlki dövrdür. Sonrakı (axırıncımız) nədir? Məhz indiki dövrdür, inşaAllah. “... və Səndən bir möcüzə olsun”. Bu bayram da qeyd olunmalıdır. İsa Məsih (ə.s) demişdir. Süfrənin enişiylə əlaqədar, “bayram olsun” deyir. Müsəlmanlar bunu bayram kimi qeyd etməlidirlər. “...və Səndən bir möcüzə olsun...”-yəni dəlil, inkar edilə bilməyəcək bir dəlildir. Diqqət edin, indi dəlil-sənəd kimi istifadə edirik. Açıqlayırıq sənədi. Kimsə də inkar edə bilmir. “Bizə ruzi ver, Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan!”

 

 

Maidə surəsi, 117-ci ayə

 

“Mən onlara ancaq Sənin mənə əmr etdiyini: “Mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin!”– demişəm. Nə qədər ki, onların arasında idim, mən onlara şahid idim. Sən məni (onların arasından) götürdükdən sonra isə onlara nəzarət edən Özün oldun. Sən hər şeyə Şahidsən”.

“Mən onlara ancaq Sənin mənə əmr etdiyini: ... demişəm” Yəni, “Allah birdir, bir də peyğəmbər olduğumu dedim. Halalları, haramları bildirdim” -deyir. ““Mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin!”- demişəm. Nə qədər ki, onların arasında idim...” Nə qədər qalır? Çox az qalır. “Mən onlara şahid idim. Sən məni (onların arasından) götürdükdən sonra isə onlara nəzarət edən Özün oldun. Sən hər şeyə Şahidsən”. Bu Hz. İsa (ə.s)-ın axirətdəki şərhidir. Ən son ölümü, yəni həqiqi ölümüdür, göyə alınması deyil.

 

Maidə surəsi, 118-ci ayə

 

“Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar Sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, Sən (Əzizsən) Qüdrətlisən, Müdriksən!”

Burada bağışlama hökmünün izahı, bağışlama ümidinin olduğunu göstərir Allah. Yəni xristianların da düzələcəklərini göstərir. Bax, indi nə deyir burada? “Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar Sənin qullarındır”. Yəni

“İstəsən əzablandıra bilərsən Ya Rəbbim” -deyir. “Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, Sən Qüdrətlisən, Müdriksən!”

Yəni hökm verən, hakim olan Allahdır. Hakim nədir? Hökm verəndir və “Əzizdir”-yəni “Böyük olan da Sənsən” deyir.

 

Maidə surəsi, 119-cu ayə

 

 “Allah dedi: “Bu, doğru danışanlara doğruluqlarının fayda verəcəyi gündür! Onlar üçün (ağacları) altından çaylar axan və içində əbədi qalacaqları Cənnət bağları hazırlanmışdır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Bu, böyük uğurdur”.

“Allah dedi: “Bu, doğru danışanlara doğruluqlarının fayda verəcəyi gündür! Onlar üçün (ağacları) altından çaylar axan və içində əbədi qalacaqları Cənnət bağları hazırlanmışdır”. Allah, xristianları müjdələyir. Yəni, İman edən xristianları, Məhəmmədi olan xristianları. Hz. Mehdi (ə.s)-a itaət edən xristianları, hz. İsa Məsihə itaət edən xristianları müjdələyir. Çünki İsa Məsih (ə.s) gəldikdə, müsəlman kimi gələcək, iman edəcəklər. “Onlar üçün (ağacları) altından çaylar axan və içində əbədi qalacaqları Cənnət bağları hazırlanmışdır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar”. İman edəcəklər çünki İsa Məsih (ə.s)-a itaət edəcəklər. O zaman cənnətə gedəcəklər, inşaAllah. “Bu, böyük uğurdur”. Yoxsa, ayədə “şirklə cənnətə girəcəksiniz” demir Allah. İsa Məsih (ə.s) bu müjdəni verir, bağışlanma müjdəsini verir. Çünki düzəldərlər səhvlərini, tövbə edərlər. Tövbə etmədən Allah qəbul etmir. Tövbə etməli, səhvlərini düzəltməlidirlər. Ayə açıq-aşkar bunu deyir. “O zaman bağışlayaram”-deyir. Burada nə deyir İsa (ə.s)? “Onları bağışla”-deyir amma səhvlərini düzəltdikləri üçün, “Bağışla” -deyir. Allah da buna görə xristian aləmini, Əhli Kitabı cənnətlə müjdələyir. Quran ayəsidir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259514/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259514/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/22052013_2300_damla.jpgSun, 15 Oct 2017 22:42:35 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (23 may 2013; 23:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MAİDƏ SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

 

Maidə surəsi, 56-cı ayə

 

“Kim Allahı, Onun Elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir”.

Hizbullah, Allah hizbi. Mehdi (ə.s) və tərəfdarları Allahın hizbidir hal-hazırda. Hizbullah onlardır indi, yəni Allahın tərəfdarları. Mehdi (ə.s) və tələbələridir. “qələbə çalanlar”-yəni darvinizmə, materializmə, ateizmə, PKK-ya, vəhşi kapitalizmə, kommunizmə, faşizmə qalib gələnlər - “məhz Allahın tərəfdarlarıdır”. Yəni Hizbullah, Mehdi (ə.s) tərəfdarlarıdır. Mehdi (ə.s), İsa Məsih (ə.s) və tələbələridir.

 

 

Maidə surəsi, 58-ci ayə

 

“Siz namaza çağırdığınız zaman onlar onu məsxərəyə qoyub oyun-oyuncaq sayarlar. Bu ona görədir ki, onlar düşüncəsiz bir camaatdır”.

“Siz namaza çağırdığınız zaman...” gəlin, namaz qılaq” dediyinizdə, Allahdan bəhs edildikdə -“onu məsxərəyə qoyub oyun-oyuncaq sayarlar”. Yaxud küfr edərlər, təhqir edərlər, necə ki, indi yeni dəb düşüb. Dinə, imana, müqəddəsata qəzetlərdə, Facebookda, orada-burada küfr edər, lağ edər. “Bu ona görədir ki, onlar düşüncəsiz bir camaatdır”. “Səbəbi dərk edə bilməmələridir”-deyir Allah ayədə.

 
 

Maidə surəsi, 63.

 

“Nə üçün din xadimləri və baş keşişlər onlara günah sözləri və haram yeməyi qadağan etmirlər? Onların törətdikləri necə də pisdir!”

Diqqət edin, Yəhudiləri də Allah xəbərdar edir: “Nə üçün din xadimləri və baş keşişlər...”-Rəbbilər, yəni ravvinlər və din alimləri, baş ravvinlər (baş keşişlər), böyük alimlər (Ruhanilər)- “günah sözləri və haram yeməyi qadağan etmirlər? Onların törətdikləri necə də pisdir!” Yəni bu da Axırzamana bir işarədir. Həqiqətən indi, məsələn İsraildə dindar insanlar olduğu kimi çox böyük bir dinsiz kütlə də var. Bir qisim ravvinlər həqiqətən dinsizlərlə maraqlanmırlar. Halbuki onları xəbərdar etməli, izah etməlidirlər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259513/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/259513/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/23052013_2300_aylin.jpgSun, 15 Oct 2017 22:40:17 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (7 sentyabr 2013; 10:30)HARAMA GİRMƏK DÖZÜLMƏZ BİR ƏZABDIR, MÖMİNİN EDƏ BİLƏCƏYİ BİR ŞEY DEYİL

Haramda mömin narahat olar, haram iflic edər mömini, gücü çatmaz. Amma ağlı zəifdirsə, imanı zəifdirsə adam haramı fərq etməz. Əti artıq ağırlaşmış, ölmüş, sümüyü ölmüş, laqeydləşmiş olar. Halbuki haram insanı çox sıxan bir şeydir. Haram mömini parçalayar. Həm haram olduğunu bilməsi, həm də harama girməsi mümkün deyil. Amma iman zəifliyində bədən iflic olduğuna görə, ət çürüdüyü üçün təsirlənmir. Rahat-rahat harama girər. Amma bir ölü olaraq harama girər, diri ikən harama girmək mümkün deyil. Ancaq ölü kimi harama girə bilər bir insan. Dirinin gücü çatmaz, dözülməz bir əzabdır. Möminin edə biləcəyi bir şey deyil.

 

 

TÖVRATDAN ÇOX İSTİFADƏ ETMƏK LAZIM

 

Tövratdan istifadə etməmək ağıllı hərəkət deyil. Düzdür, Tövratda təhrif edilmiş çox yer var, amma təhrif edilməmiş yerlərindən çox istifadə edilə bilər. Məsələn, musəvilər Tövratı çox oxuyarlar, çox düşünərlər Tövrat üzərində. Ona görə çox ağıllı millətdir, düşünmək zəkanı müdhiş inkişaf etdirər. Gecə-gündüz kitab oxuduqlarına görə, Tövratı çox oxuduqlarına görə çoxunun gözləri zəifdir musəvilərin. Həmişə də oxuyub düşünərlər. Onlarda bir də şifahi Tövrat var, yəni dildən-dilə keçən Tövrat, o, çox əhəmiyyətlidir, onu hər kəsə demirlər. Onu əldə etmək də vacibdir. Məsələn, Tövratda Mehdi (ə.s) dövründə, Məsih dövründə hz. Süleyman (ə.s)-ın məscidinin təmir ediləcəyi deyilir. “Məscid təmir edildikdən sonra orada qurban kəsiləcək, qurbanlar orada qızardılacaq” -deyilir. Kabab bişiriləcək. “Qoxusu Jerichoya qədər gedəcək” -deyilir. Jericho çox uzaq bir yerdir. Bu, sevginin, elmin, əxlaqın oralara qədər yayılacağı mənasını verir şifahi Tövratda. Oradakı ruhun, oradakı sevgi anlayışının oraya qədər yayılacağı mənasındadır. Düz oxuyan bunu bu şəkildə anlayır, amma şifahi Tövratı bilən bilir onun bu məna verdiyini, inşaAllah.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN TÖVRATDAN İZAHLARI

 

“Sən də mənə belə xəyanət etdin, ey İsrail xalqı!” Belə deyir RƏBB. Allah, İsrailin Ona xəyanət edəcəyini deyir, çox təhdid edir İsraili. “Amma xalqımızsınız, sizi qoruyacağam, bağışlayacağam” -deyir. Zənn edirlər ki, sırf musəvilərə lənət var. Amma elə deyil. Lənətləmə, dini tətbiq etməyən hər kəsə var. Müşriklərə də, fasiq müsəlmana da lənət var. Məsələn, “Davud və İsa, diliylə lənətləmişdir” -deyilir. Düzdür, amma bu lənət günahsız uşaqları, günahsız insanları əhatə edən bir lənət deyil, bu hərəkəti edənləri əhatə edən bir lənətdir.

Tövratda Yeşeya Hissəsi: “Çünki bu göylər tüstü kimi dağılacaq” -qiyamətin necə olacağını ifadə edir. “Geyim kimi köhnələcək yer üzü” -deyilir, həqiqətən hal-hazırda bütün binalar, hər yer köhnəlib. Roma, Fransa köhnəlib, məsələn Bebekə gedirəm bütün binalar köhnəlib, Etilərə gedirəm bütün binalar köhnəlib, çox dayanıqsız bir görünüşü var. “Orada yaşayanlar ağcaqanad kimi öləcək”. Yəni hamısı, bir anda öləcək. “Amma mənim qurtuluşum sonsuz olacaq”. Yəni möminlər qurtulacaq və sonsuza qədər cənnətdə olacaqlar. Sonsuz necə olar? Cənnətlə olar. “Zəfərimin ardı kəsilməyəcək”. Burada müsəlmanlara müjdə var. “İnsanların alçaltmalarından qorxmayın” -deyir ardında. Deməli, mehdiyyət, müsəlmanlar təhqir ediləcəklər, onlara böhtanlar atılacaqdır. Mömin bundan təsirlənməməlidir, qorxmamalıdır. “Qorxmayın söyüşlərindən”. İnternetdə, başqa yerlərdə həmişə küfr edirlər, təhqir edirlər. Amma bax nə deyilir Tövratda: “Qorxmayın söyüşlərindən”. Bəzi Yəhudi yoldaşlara baxıram, dərhal qorxurlar. Biri bir şey deyən kimi qorxur. Yersiz bir qorxaqlıqdır.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN TÖVBƏ SURƏSİ VƏ TUR SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Tövbə surəsi, 48-ci ayə

 

“Onlar əvvəllər də fitnəkarlıq etməyə çalışmış və sənin əleyhinə hiylələr qurmuşdular. Axır ki, haqq yerini tapdı və onlar istəmədikləri halda Allahın hökmü qələbə çaldı”.

“Onlar əvvəllər də fitnəkarlıq etməyə çalışmış və sənin əleyhinə hiylələr qurmuşdular...” İndi də belədir, həmişə müsəlmanlara qarşı pis adamlar hiylə qurarlar, alçaqlıq etmək istəyərlər, təhdid edərlər. Əfqanıstanda da, Misirdə də və başqa yerlərdə də belədir. Müsəlman məzlum olduğu müddətcə bu, belə olar. Amma zalıma qarşı qoçuluq etmirlər. Məsələn, Suriya Rusiyaya qarşı heç bir şəkildə qoçuluq etmir. Çünki Rusiyanın gücündən qorxur. Baxıb görürlər ki, müsəlmanlar fağırdır dərhal asıb-kəsirlər. Misirdə də belədir.

 

 

Tövbə surəsi, 57-ci ayə

 

Əgər onlar bir sığınacaq və ya daldalanmaq üçün mağaralar yaxud gizlənməyə bir deşik tapsaydılar, ləngimədən ora yönələrdilər”.

Bir yerə iş açmaq, bir yerə bəla olmaq, bu cür zəli xüsusiyyətlərinə, bu cür gənə xüsusiyyətlərinə diqqət çəkir ayə. Zəngindirsə, imkanı vardırsa, yeyib-içmək üçün yer varsa gedər, başlarına bəla olar.

 

 

Tövbə surəsi, 58-ci ayə

 

“Onlardan elələri də var ki, sədəqələrlə bağlı sənə nöqsan tuturlar. Bundan onlara bir şey çatsa, razı qalar, bir şey çatmasa, dərhal qəzəblənərlər”.

 

“Onlardan elələri də var ki, sədəqələrlə bağlı sənə nöqsan tuturlar. Bundan onlara bir şey çatsa, razı qalar...” Yalnız sədəqə deyil, ev də ola bilər, avtomobil də ola bilər və yaxud evlənmək də ola bilər. Olsa məmnun qalar, olmazsa bəla olar. “Bir şey çatmasa, dərhal qəzəblənərlər”.

Ya çəkib vurar, ya yandırar, yıxar və yaxud kindarlıq edər, sui-qəsd etmək istəyər. Məhz bu əxlaqsızlığa Allah diqqət çəkir Quranda.

 

 

Tövbə surəsi, 59-cu ayə

 

“Kaş ki, onlar Allahın və Onun Elçisinin onlara verdiyinə razı qalıb: “Allah bizə yetər. Allah da bizə Öz lütfündən verəcək, Onun Elçisi də. Həqiqətən də, biz Allaha rəğbət bəsləyirik”– deyəydilər”.

“Kaş ki, onlar Allahın və Onun Elçisinin onlara verdiyinə razı qalıb...” -yəni Allaha təvəkkül etsəydilər, Allaha təslim olsaydılar, Allahın onları qədərdə yaratdığı imkana qane olsaydılar –“və: “Allah bizə yetər. Allah da bizə Öz lütfündən verəcək...” Əvvəl nə deyir? “Allah bizə yetər”. Nə pul, nə də başqa şey. Yuxusuzluqdan da ölməz. “Allah bizə yetər” -deyir. Bu, həmişə ümidli olmaqdır. “Allah da bizə Öz lütfündən verəcək”. Biz nə deyirik? Müsəlman olduğumuz üçün “Bizə Mehdi (ə.s)-ı verəcək, bizə İsa Məsihi verəcək, bizə əmin-amanlığı, hüzuru verəcək” -deyirik. “Onun Elçisi də” -yəni Mehdi (ə.s) da bu nemətləri bizə təqdim edəcəyini deyir. Hz. İsa (ə.s)-ın və Mehdi (ə.s)-ın bizə gözəlliklər təqdim edəcəyinə inanırıq. “Həqiqətən də, biz Allaha rəğbət bəsləyirik”- deyəydilər”. Ona ram olmaq, ona bağlanmaq yəni hirsli olmamaq... Məsələn, biz burada danışırıq, bundan pul qazanmırıq. Əksinə üstündə pul veririk təbliğ etmək üçün. Amma din xadimləri əvəzinə pul alırlar. Biz isə, Allahı izah edə bilmək, dini sevdirmək üçün üstündə pul veririk.

 

Tövbə surəsi, 60-cı ayə

 

Zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblara, onu yığıb paylayanlara, qəlbləri İslam dininə isinişdiriləcək kimsələrə, kölələrin azad olunmasına, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və müsafirlərə məxsusdur. Allah Biləndir, Müdrikdir”.

 

“Zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblara... məxsusdur” -deyir Allah. Məhz İslamda ictimai ədaləti əmr edən açıq hökmlər, ayələrdir. Sədəqə ürəkdən gəldiyi qədər, məsələn yüz kasıb varsa, doyurmazsansa qəlbin necə fərahlana bilər? Deməli, müsəlman bol-bol paylamalıdır.

 

Tövbə surəsi, 65-ci ayə

 

“Onlardan soruşsan, deyərlər: “Biz sadəcə boş-boş danışıb zarafatlaşırdıq!” De: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?”

Mövhumatçılıqda Müsəlmanlığa lağ etmək, cənnətə, cəhənnəmə lağ etmək əsasdır. Mütləq cənnətlə, cəhənnəmlə, mələklərlə, Cəbrayıl (ə.s)-la əlaqədar zarafatlar edərlər. Mütləq dinlə əlaqədar lağ edərlər. Bunları arada xəbərdar etmək lazımdır, bu çox çirkin bir şeydir.

 
 

Tövbə surəsi, 67-ci ayə

 

Münafiq kişilər və münafiq qadınlar bir-birinin tayıdırlar. Onlar insanları pis işlər görməyə vadar edir, yaxşı əməllərə qadağa qoyur və xəsislik göstərirlər. Onlar Allahı unutdular. Allah da onları unutdu. Həqiqətən, münafiqlər günahkardırlar”.

 

“Münafiq kişilər və münafiq qadınlar bir-birinin tayıdırlar. Onlar insanları pis işlər görməyə vadar edir, yaxşı əməllərə qadağa qoyur...” Yəni, mütləq pislik etmək istəyərlər, yaxşılığı qadağa edərlər. Münafiq pisliyi əmr edərkən necə əmr edir? Daha anasından doğulmadan əmr edir. Ledün elmidir. Daha anasından doğulmadan yaxşılığa qadağa qoyur. “Xəsislik göstərirlər...” Daha anasından doğulmadan xəsis olarlar. Ancaq başqasını soymaq istəyərlər. Öz əli çox bərk olar. “Onlar Allahı unutdular. Allah da onları unutdu. Həqiqətən, münafiqlər günahkardırlar”. Həmişə səbəb nə olur? Allahı unutmaq. “Allah da onları unutdu” -deyir. Unutmuş kimi pərişan olarlar. Unudulmuş bir insana çevirir Allah.
 

Tövbə surəsi, 70-ci ayə

 

“Məgər onlara özlərindən əvvəlkilərin – Nuh, Ad və Səmud camaatının, İbrahim qövmünün, Mədyən əhalisinin və alt-üst edilmiş kəndin (Lut tayfasının) xəbərləri gəlib çatmayıbdır?...”

Bax, dünyanın hər yerini Allah bir-birinə qatır. Məsələn, indi Suriya, başqa vaxt İraq idi. Bir qövm bir bəlaya layiq olmadan bəla gəlməz. Nə İslamı təbliğ edirlər, nə dini yayırlar, dünyaya dalırlar. Ancaq qoyasan küncləri dolaşsın, evlənsin, uşağı olsun, onları da evləndirsin, sonra nəvələrini evləndirsin, törəsin. Qardaşım, sən tarakansan yoxsa insan? Allaha, dinə, kitaba xidmətin haradadır sənin? Vətənə, millətə, dövlətə, bayrağa xidmətin haradadır sənin? Heç bir şey onu maraqlandırmaz, sırf kefi, zövqü, dünyasıdır. Belə bir baş olmaz, çox böyük vicdansızlıqdır. Biz dünyaya Allaha qul olmaq üçün gəlirik, gözəl əxlaqı yaşamağa gəlirik, vəfanı yaşamağa gəlirik. Allaha, Kitaba, dinə, vətənə, millətə xidmət etməyə gəlirik. Küncləri dolaşmağa, tarakan kimi törəməyə gəlmirik. Düzdür, insanın uşağı ola bilər, amma Allah rizası üçün olar, Allaha həsr etsən olar. Allah üçün yaşasan olar. Yoxsa bir mənası olmaz.

 

Tur surəsi, 1-12-ci ayələr

 

“Tura (dağa) and olsun. And olsun (sətir-sətir) yazılmış Kitaba”. Deməli kitab çox əhəmiyyətlidir. İnternet yoxsa kitab? Kitab çox həyatidir.

 

“Nazik dəri üzərində (olan Kitaba)!” Burada Tövrata da diqqət çəkilir. Çünki Tövrat dəri üzərinə yazılırdı. Amma ən məqbul yazının incə dəri üzərinə olacağına işarə edir Quran. Çünki pozulmur, uzun müddət qalır və çox rahat olur. Kağız çox asan cırılar, yanar, amma dəri çox möhkəmdir.

 

“And olsun Beytulməmura! And olsun yüksək tavana!

Deməli gözəl ev nemətdir. Alçaq evlər həqiqətən insanı narahat edər. Tavan yüksək olarsa insan rahatlayar.

 

“And olsun alovlanan (qabaran) dənizə!” Qiyamət başladıqda dəniz qabarar. Quru yer hərəkət etdiyi üçün dənizdəki su genişlənər, dəniz qabarar, yüksələr və alovlanar. Çünki maqma altdan çölə çıxar, fışqırar. Böyük maqma sütunları suyla qarışaraq göyə qalxmağa başlayar.

 

“Rəbbinin əzabı hökmən vaqe olacaqdır. Heç nə onun qarşısını ala bilməz”. Qiyamətin.

 

“O gün göy şiddətlə sarsılacaq”. Deməli zəlzələ olacaq. Amma çox möhkəm zəlzələ olacaq.

 

“Dağlar da hərəkətə gələcəkdir”. Qiyamət başladığı üçün, zərbənin sürəti ilə, gücü ilə dağlar hərəkət edər maqmanın üstündə.

 

“O gün vay halına (haqqı) yalan sayanların!” Qəbzlər, sənədlər, evlənmək üçün aparılan intriqalar, oyunlar, hirs, törəmək üçün göstərilən səylər onların hamısı mənasız olacaq.

 

“O kəslərin ki, yalan bataqlığında əylənirlər...” Yəni, dünya təlaşı, dünya işləri... Dünya işi Allah üçün olsa qiymətli olar. Dünya işi Allah üçün olmazsa bir mənası olmaz. Axirəti məqsəd qoyaraq Allah rizası üçün edilsə faydası olar.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/258362/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/258362/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/07092013_2230_melita.jpgMon, 25 Sep 2017 23:33:59 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (8 sentyabr 2013; 22:30)MÜSƏLMAN SƏMİMİ OLDUQDA ALLAH TƏRƏFİNDƏN ONA AĞIL VERİLƏR

 

Ağılı Allah yaradar, anbaan yaradar. Səmimiyyət çox əhəmiyyətlidir, çünki Allah, “Ancaq səmimi qullarım xilas olar” –deyir. Səmimi olsa Allah ona ağıl verər. Ağıl davamlı gələr, ağıl beynin içində dayanmaz. İnsanlar zənn edir ki, küp kimi içində mühafizə olunur ağıl, elə bir şey yoxdur. Başın içi bomboşdur. Başa ağıl həmişə axar, çay kimi Allah tərəfindən axıdılar. Allah insanın səmimiyyətini gördükdə -onsuz da qədərdə bilər onu- Allah ona ağılı həmişə axıdar. Səmimiyyətsiz olduqda ağılı kəsər. Adam divanə olar, manyak kimi olar.

Səmimiyyətsizliyi seriallarla, filmlərlə filan çox təşviq edirlər. Tutarlı, məqbul insan çox gözəl olar, qadında da gözəl, kişidə də.

Allah, səmimi insana ağıl verər, bu, açıq olan bir şeydir. Bütün peyğəmbərlərdə, gözəl insanlarda həmişə bu görünmüşdür.

 

Məsələn, daxilən mənfəətçi, şübhəçi, qaranlıq, yaxşı niyyətli olmayan, dürüst olmayan, ürəyində fəsad olan, insanların yaxşılığını istəməyən, sevgi duymayan bir insanın Allah bəsirətini bağlayar, fərasətini bağlayar. Düşüncəsiz hərəkətlər etməyə başlayar. Baxışı, danışığı, məntiqi pozular. Allah maneələr qoyar, bərəkətsizlik gələr. Sən səmimiyyətsiz olsan çatışmazlıqların da ardı-arxası kəsilməz. Dürüst olsan, səmimi olsan sənə çatışmazlıq kimi görünən şeylərin doğru olduğunu görməyə başlayarsan. Hər şeydə xeyr olduğunu görməyə başlayarsan.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/258360/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/258360/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/08092013_2230_.jpgMon, 25 Sep 2017 23:31:35 +0300