ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Harun Yəhya tərəfindən yeni izahlar - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (13 iyul 2012; 14:00) Ən çox sevgini sevdirmişdir bizə Allah. Xoş bir hiss olaraq, yeddinci bir hiss deyək. Yeddinci hiss olaraq sevgi var. Təsvir edə bilənə eşq olsun. Təsvir edə bilmirik, bir xoşluq. Sevgi təsvir edilə bilməyən bir duyğudur; Allah tərəfindən yaradılmış, lakin təməl bürüyən duyğu odur. Sevgidir.

Vaxt tamamdır. Mason lojaları təxminən 1506-cı ildə bağlanır. Hicri 1506-cı ildə bitir artıq. Masonluq da bitir, Məbəd cəngavərləri də bitir. Çünki mənası yoxdur, bitmiş. Din bitir, çünki. Yalnız Xızır Qiyamət Gününə qədər qalır mübarək, qrupu ilə. Kef içində, huşu içində seyr edəcək Qiyaməti. Sevinclə, təkbir gətirərək. O vaxta qədər vəzifəlidir. Onun xaricində bütün övliya, əhli vəlayət hamısı çəkilirlər, Quranın səhifələri belə qalmayacaq inşaAllah.

“Ramazan ayının 10-cu gününün 2-ci saatında”, bax bu incəliyi durduq yerə verməz Bədiüzzaman. “Ramazan ayının 10-cu gününün 2-ci saatı", yəni günortadan sonra iki. Küfr bunu unutma, bu tarixi. Ağıllarında yaxşı tutsunlar. Ramazan ayının 10-cu gününün 2-ci saati, 2120, saat 2, Ramazanın 10-cu günü. O 10 günə Quranda da işarə edilmişdir. 10 gün, ayə var. “Ramazan ayının onuncu günün ikinci saatında birdən bu hədis-i şərif xatirimə gəldi. Bəlkə, Risalə-i Nur tələbələrinin taifəsi nə qədər davam edəcəyini düşündüyümə görə xəbərdarlıq edildi”. Yəni nə qədər davam edər görəsən mənim tələbələrim, Nur tələbələri nə qədər davam edər düşündüm deyir.

“La tezalü taifetün min ümmeti”. “Ümmətimdən bir tayfa zail olmayıb davam edəcəkdir, şəddə sayılır, tənvin sayılmaz” - Bax tarixi əvvəldən bilir, ona görə özü açıqlayır – “bəndinin məqamı cifrisi 1542-ci il, Miladi 2117 edərək nəhayət davamına eyham edər”. Məhz bu vaxta qədər İslam zəif də olsa çox-çox zəifləmiş olaraq davam edir. Allah deyənlər davam edir. Nə zamana qədər? Miladi 2117-ci ilə qədər. 2118-ci ildə yoxdur. Ondan sonra bitir. “Qeybi təkcə Allah bilir”. “Zâhirine alel-hak”. Haqq üzərinə davam edəcəkdir, şəddə sayılır bəndi daxil məqamı cifrisi 1506, Miladi 2082. Məhz bizim fəaliyyət göstərəcəyimiz vaxt bu qədərdir, 2082-ci ilə qədər. 2012-ci ildəyik. 2082, 70 il var. Hamısı bu tarix içərisindədir. Bu tarixə qədər “Zahir və aşkaranə, bəlkə qalibanə”. Zahir, aşkar, amma 1506-cı ilə qədər də zəifləmə başlamışdır. Çünki “bəlkə qalibanə” -deyir. Normalda “zahir, aşkaranə, qalibanə” deməsi lazımdır. “Zahir və aşkaranə”, bunu qəbul edir. Hamının eşidəcəyi kimi təbliğ edəcəklər deyir. Aşkar təbliğ edəcək. Amma “Bəlkə qalibanə” -deyir. Demək ki əqrəb əyilmiş artıq. Çünki Mehdi ölmüş, İsa Məsih vefat etmişdir. Sonra Hicri 1542-ci ilə gizli “gizli və məğlubiyyət içində”. Əyilmə başladığı üçün, sonra artıq zahir və aşkaranəni tərk edirlər. Nə edirlər? Gizli və məğlubiyyət içində. Zahirlik yox artıq. Aşkarlıq yox, gizli. Son dərəcə gizli. Evləri, ibadətləri, hər şeyləri gizlidir. Gizli olduğu üçün danışsa da onsuz da danışdığı adamlar anlamırlar, məğlubiyyət var.

MaşaAllah, inşaAllah zikrini Dünyanın atomları davamlı hiss edər. Tale o zaman davamlı olaraq dünya hakimiyyətinə doğru hərəkət edir. Qədərin qidası “maşaAllah, inşaAllah"dır. Tale sevər maşaAllahı, inşaAllahı.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270204/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270204/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 01:09:01 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (14 iyul 2012; 23:30)Hz. Mehdi zühur etsə -gəlsə demirəm- zühur etsə 1 ay belə çəkməz, 15 gündə cəhənnəmdən cənnətə çevrilər ortalıq. Cəhənnəmi cənnətə çevirir Mehdi (ə.s). Çox sürətli, çox bir şey etmədən. Təkcə mehribanlığı ilə, səmimiyyəti ilə. Çünki ünsiyyət mükəmməldir. İnternet var, radio var, televiziya var. Keçmiş kimi deyil. Onun üçün gözəl şeylər olacaq.

Allah müdhiş bir güc vermiş şeytana. Amma bu səfər Şeytanın çatdığı güc çətindir. Bu səfər qarşısında Mehdi (ə.s) var. Rəsulullah (s.ə.v): “Mehdi (ə.s) çıxacaq, Şeytanı öldürəcək, ayağının altına sərəcək” -deyir.

Mənim anlamadığım mənim igidlərimi, mənim aslanlarımı yuyurlar, kəfənliyirlər. Halbuki elə deyildir. Şəhid əsgər paltarı ilə dəfn edilməlidir. O şəkliylə, qanlı halıyla inşaAllah. Onu dəfn edən qanından götürüb alnına sürəcək.

Hz. Cabir (r.ə) izah edir: “Rəsulullah (s.ə.v) Uhud şəhidlərinin qanlarıyla dəfn edilmələrini əmr etdi, onları yumadı”. Paltarı çıxarılmaz. Sünnə budur.

(Buhari, Cenaiz 73, 74, 75, 76, 79, Megazi 26; Ebu Davud, Cenaiz 31, (3138); Tirmizi, Cenaiz 46, (1036); Nesai, Cenaiz 61, (4, 62))

“Əbu Cəfər [Muhəmməd Baqir əleyhissalam]-dan soruşdum: “Əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] sənsənmi?” “Mən Rəsulullahın [səllallahu əleyhi və alihi] övladı və qanından bir kimsəyəm. Allah istədiyini edəndir” -deyə buyurdu”.

Anlamazlıqdan gəlir. “Sualımı yenidən verəndə belə dedi: “Nəyi əldə etmək istədiyini bilirəm. Sənin sahibin, geniş qarınlıdır və heyranlıq oyandıran bir cazibədarlığa malikdir”.

Muhamməd ibn İbrahim Numânî, Kitâbül-Gaybe (Tehran, 1397), səh.216. [İSAM demirbaş no: 016351]

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “Mehdinin qaş çatığı aypara şəkillidir, çiyinləri genişdir, dişləri parlaqdır, incə və gözəl bir burnu var. Alnı geniş və parlaqdır. Çiyinləri bir qaya qədər möhkəmdir. Yanaqlar daha az dolğun görünər”. Yəni batıq yanaqlıdır, yanaqları dolğun deyil, çölə doğru deyil, batıqdır yanaqları.

“Yuxusuz qaldığından bəzən rəngi solğundur”. Yəni hər zaman belə qıpqırmızı, canlı, diri deyil. “Bəzən yuxusuz qaldıqda rəngi solğundur” -deyir. “Əzələləri qövslü və güclüdür”. Yəni bazusu qüvvətlidir hz. Mehdinin maşaAllah. “Saçları qulağının üzərində qıvrılar”.

(Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p.b.u.h), By Seyed Husain Husaini)

“Şanı uca olan Allah məxluqatı yaratmazdan 14.000 il əvvəl” 14-cü əsrə də baxır, “On dörd nur yaratdı”. Hicri 1400-cü ilə baxır. “Onlar bizim ruhlarımızdır”.

“Ey Rəsulullahın övladı” deyə soruşurlar İmam Sadiq Cəfər (ə.s)-a; “On dörd ilə nəzərdə tutulanlar kimdir?” Deyilincə belə cavab verdi: “Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn və onların nəslindən gələn imamlardır. Onların sonuncusu Əl-Qaim Məhəmməd Mehdi (ə.s)-dır, ki qeyblikdən sonra qiyam edərək dəccalı öldürəcək”. Mənəvi cəhətdən, “yer üzünü hər cür zülm və haqsızlıqdan təmizləyəcək”.

(Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.15, səh.23)

Dünya masonluğu İslamın dünya hakimiyyətində çox böyük vəzifə alacaq kimi görünür. İndi masonlarla görüşdüyümdə o liderləri olan- ki bunlar Amerika masonluğuna hakimlər, Avropa masonluğuna hakimlər. Gələn bu ustad onsuz da İtalyandır. Lojaların baş ustadıdır. Mənim gördüyüm səmimidirlər, Allah inancında səmimidirlər. Həqiqətən Dünyanın sülhə, qardaşlığa, sevgiyə doğru getməsini istəyirlər. Amma “Tək masonluqla bunun olmayacağı bəllidir” -dedi. “Sizlərin qatqısı da çox əhəmiyyətlidir” -dedi. Bax Allah masonları, Rotaryenləri, Rotaraktları, Diners, Lions Club filan hamısını, təriqətləri, camaatları hamısını vəsilə edəcək kimi görünür.

Mason dostlar da dəfələrlə “Hocam əmrinizdəyik” dedi. Dəfələrlə, “Əstağfurullah” dedim. “Yox” dedilər “Təvazökarlıq olaraq demirik, Əmrinizdəyik” dedilər ki, “Bütün Avropa masonluğu bizə bağlıdır” dedilər.

Masonların Ustadı-ı Azamı olan bir insan, Avropa Masonları adına gəlir və “Hocam Əmrinizdəyik” deyir. Bu Allahın İslama və müsəlmanlara necə insanları köməkçi etdiyinin açıq dəlilidir. “Amma hər nə söyləsəniz, tək bir telefonunuz yetərlidir” -dedi.

Bütün lojalar da “Əmrinizdəyik” deyirlər. Fövqəladə bir şeydir bu.

Adonay “Əfəndi, seyid” deməkdir. Adonay ərəbcədəki seyyidin qarşılığıdır. Ərəbcədə seyid, türk dilində əfəndi, ibrani dilində də Adonay eyni sözlərdir. Eyni zamanda Adonay Kral Məsihin, hz. Mehdinin Tövratda keçən adıdır.

Samiri o dövrün imkanları hesabına texniki məlumata sahib bir insan olduğu üçün bu buzov heykəlini hazırlamışdır. Böyürməsini də, hər halda bir hava axını təmin edirdi. Ağzından böyürtü səsi tərzində bir səs çıxırdı anladığım qədəriylə. Bunu bir musiqi aləti tərzində etmiş ola bilər, yəni böyürtü səsini çıxardacaq şəkildə. Onu bir körük siteminə bağlamış ola bilər. Ayağıyla basdığında, bir kənardan basdığında onda da o şəkildə bir böyürtü səsi ətrafa yayılır ola bilər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270203/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270203/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 01:07:10 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (15 iyul 2012; 19:00)Pasportla bir yerə getməyək. Məsələn, mənim Cənub-Şərqi Anadoludakı qardaşım, Diyarbəkirdə maşına axşam minsin, sürsün Tehrana qədər getsin, o qədər. Sərhəd qapısı necə olacaq bilirsinizmi genişliyi? 300 metr filan olmalıdır tək qapının. Rahat-rahat. Yalnız “Salamünəleyküm” deyib girəcək. O qədər asan. Sadəcə Salam vermə şərti olsun, o qədər. “Əleyküməssalam” dedi mi girsin. Bakıya getsin, Bağdada getsin, Şama getsin, Qahirəyə getsin. Təyyarəyə minsin, getsin yeməyini yesin, geri dönsün.

Türk İslam Birliyində heç bir mədəniyyət itməz, əksinə mədəniyyətlər daha da möhkəmlənər, daha da oturar, daha mükəmməl hala gələr.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270202/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270202/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 01:03:34 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (16 iyul 2012; 23:00)Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “(Mehdinin) qaşı aypara şəkillidir. Çiyinləri genişdir, dişləri parlaqdır. İncə və gözəl bir burnu var. Alnı geniş və parlaqdır, çiyinləri bir qaya qədər möhkəmdir. Yanaqları daha az dolğun görünər və yuxusuz qaldığı üçün bəzən solğundur. Əzələləri qövslü və güclüdür. Saçları qulağının üzərində qıvrılar. Dodaqları mükəmməl və gözəldir, görünüşü yaxşı və yaraşıqlıdır. Üzü iffət nuruyla və görkəmlə doludur. Görkəmli bir lider görünüşü vardır. Baxışları fərqlidir. Səsi güclü və nəfəs kəsicidir”. (Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p.b.u.h), By Seyed Husain Husaini)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Bəzən solğundur” -deyir Mehdi üçün. “Əzələləri qövslü və güclüdür” -deyir. “Saçları qulağının üstündə qıvrılar". Bax bunlar yeni təfsilatlar. “DODAQLARI MÜKƏMMƏL VƏ GÖZƏLDİR” dodaqları ilə əlaqədar heç hədis yox idi. “SAÇLARI QULAĞININ ÜSTÜNDƏ QIVRILAR”. Bununla əlaqədar da heç hədis yox idi. İlk dəfə bu hədisə rast gəldik. Bir təfsilat, Rəsulullah (s.ə.v) bax nə qədər təfsilatlandırmış; saçlarının qulağının üzərində qıvrıldığını söyləyir. “Dodaqları mükəmməl və gözəldir”. İlk dəfə duyuruq. Dodaqları ilə əlaqədar məlumat yox idi. “GÖRÜNÜŞÜ YAXŞI VƏ YARAŞIQLIDIR”. Məsələn yaraşıqlı olduğunu da heç eşitmədik. Yəni gözəldir deyir, amma yaraşıqlı, ilk dəfə duyuruq. “ÜZÜ İFFƏT NURU İLƏ VƏ GÖRKƏMLƏ DOLUDUR”. Yəni ehtişamlı bir üzə malikdir deyir və iffət nuruyla parıldayır deyir. Baxın bu məsələn heç eşidilməmiş bir hədisdir, çox əhəmiyyətlidir bu: “GÖRKƏMLİ BİR LİDER GÖRÜNÜŞÜ VARDIR” yəni heybətli, görkəmli bir lider, yəni fövqəladə biri olduğu aydın olur deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). “Görkəmli bir lider görünüşü vardır”. Bu da ilk dəfədir bu hədis. Bunları qardaşlarımız əzbərləsin. Bax, “Görkəmli bir lider görünüşü vardır", bu ilk dəfədir. Çünki həqiqətən bəzi insanlar çox diqqət çəkər. Mehdi çox diqqət çəkən biridir. “BAXIŞLARI GÖZƏLDİR, FƏRQLİDİR” Məsələn, bu da, mən xatırlamıram. Yəni bir dərinlik, bir gözəllik var baxışlarında, fərqlidir. “SƏSİ GÜCLÜ VƏ NƏFƏS KƏSİCİDİR”. Yəni gözəl danışar, təsir edici danışar, xoşdur səsi deyir. Səsinin nəfəs kəsici olması gözəllik ifadəsidir. Bunu da ilk dəfə duyuruq.

Məsələn qaşlarını bilirik Mehdinin, “qaşları aypara kimidir” -deyir. “Burnunun ortası yüngül qabarıqdır” -deyir. Bunları bilirik. Saçı qaradır, bunu bilirik. Amma saçının üzərində bir dalğa olduğunu bilmirdik. Saçları yüngül dalğalıdır Mehdinin, bunu bilirik. Hətta bunu keçmiş, köhnə qaya yazılarında da görürük. Yəni 3000 illik, 2000 illik qaya yazılarında var. “İrəlidə gələcək o adam ağlar içində gələcək” -deyir, “saçları dalğalıdır” -deyir. Qaya kitabəsində. “Saqqallıdır, saçları dalğalıdır” -deyir. Bunu məşhur kahinlərin sözlərində də duyuruq. Onlar da hədislərdən aldığı üçün. Amma qaya kitabəsində olması çox qəribədir. Məsələn, Nostradamus deyir “saçları dalğalı gənc bir adam bütün Avropaya, bütün Asiyaya hakim olacaq” -deyir. Və 2000-ci, 2020-ci il tarixlərini verir. Nostradamus tarix verir, dəqiq söyləyir, inşaAllah. Məsələn “orta boyludur", bunu bilirik. Məsələn gözlərinin yaşıl olduğunu neçə il sonra öyrəndik. “Aynul Hadra”. Onu tərcümə edənlər qara gözlü, gözəl gözlü deyə tərcümə etmişlər. “Aynul Hadra”, artıq açıq şəkildə bilinir, yaşıl. Xıdır da yaşıl deməkdir, Xızır, Hadra. Sözün kökü məlumdur, yaşıl. Yaşıl olduğu halda onu qara deyə izah etmişlər. “Aynul Hadra", “gözəl yaşıl gözlüdür” -deyir. Amma baxışının gözəl olduğunu bu hədisdə vurğulayır. Ayrı bir təfsilatdır. Bax gözü yaşıldır ayrıdır, baxışının gözəl olduğu ayrı bir hədisdir.

Məsələn, Mehdinin saqqalının təfsilatını verir Rəsulullah (s.ə.v), yanlarda incə, kəvsəc. Məsələn bunu hər kəs bilir indi. Amma saqqalı ilə qulağı arasındakı dərinin parlaq və çox gözəl olduğunu, çox cavan bir görünüşlü olduğunu Rəsulullah (s.ə.v) ayrıca hədisdə bildirmişdir, ətraflı. Yəni Rəsulullah (s.ə.v)-in kəskin diqqətinə baxın. Yəni mən bir insanı görsəm baxaram, üzünün ümumi ifadəsi ağlımda qalar, amma Rəsulullah (s.ə.v)-dəki təfsilata baxın. Yəni nə qədər mükəmməl təfsilat. Buradaki parlaqlığa və dəri düzgünlüyünə çatana qədər izah edir. Məsələn, bu möhtəşəm bir təfsilatdır. “Altdan saqqalı cəzm edilmişdir” -deyir, meczumdur, düzəldilmişdir. Forma verilmiş, məczum. Məsələn, möhtəşəm bir təfsilatdır bu. Çox qəribə bir təfsilatdır. Rəsulullah (s.ə.v) 1400 il əvvəl bildirir bunu. 1000 illik bir kitabda yazır, 1000 illik əsər. 1400 il əvvəl Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bildirir, 1000 illik əsər, əl yazma əsərdə.

“Burnunun ortasında yüngül bir çıxıntı var” -deyir. Məsələn möhtəşəm bir təfərrüatdır. İnsan bir baxışda bunu görə bilməz. Düz zənn edərsən. Elə deyil. Məsələn, deyir: “Alınında yüngül bir çökəklik vardır". Alnı yüngül batıqdır deyir. Məsələn, bu çox möhtəşəm bir təfsilatdır. Yanaqları xaricə çıxıqdır demir. “Çökəkdir yanaqları” -deyir. Məsələn bu çox möhtəşəm bir təfsilatdır. Bu yenidir. Yeni tapdıq bu hədisi. Yanaqları çökəkdir deyir. Normalda insanın yanaqları iridir, xaricə istiqamətlidir. Yəni yumrudur insanın yanaqları. Mehdidə elə deyil, çökəkdir yanaqları. Möhtəşəm bir təfsilatdır. Məsələn “çiyinləri genişdir” -deyir, bu rast gəlinər. Amma “qarnı genişdir” -deyir, sonra “bud sümükləri genişdir” -deyir. Boydan boya geniş insan çox rast gəlinməz. “Alnı geniş” -deyir. Başı böyükdür, demək ki, alnı geniş olduğu üçün. Çünki bu ifadə onu göstərir. Alnı geniş demək başının böyük olduğunu göstərər. Çiyinləri geniş, qarnı geniş, bud sümükləri geniş. Ayaqları yanlardan geniş olmuş olur. “Ayaqları qalındır” -deyir. Məsələn, bu da möhtəşəm bir təfsilat. Amma “addımlarını çölə doğru atar” -deyir. Məsələn, bu çox qeyri-adi bir təfsilatdır. Demək ki, Mehdinin yerişini də görüb Rəsulullah (s.ə.v). Yerişi diqqətini çəkib. Demək ki, Rəsulullah (s.ə.v)-in yanına qədər gəlib yeriyərək, danışıblar. Xəbəri belə yoxdur Mehdinin indi. Qalu Bəlada görüşüblər Rəsulullah (s.ə.v) ilə. Yanına gəlib, danışıblar. Heç bir şəkildə xatırlamaz. Amma Rəsulullah (s.ə.v) hamısını bilir, təfsilatları ilə izah edir. Mehdinin əllərinə diqqət çəkilir, “ağdır” -deyir. Şeirlərdə də vardır.

Bən-i İsrail görünüşü ayrı bir vurğu olaraq Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən ifadə edilmişdir. “Ona ibranicə adı ilə xitab ediləcək” -deyir. “Adon” olaraq. Bu da bir rəvayətdir.

“Yuxusuz qaldığı üçün bəzən solğundur”. Mən məsələn bunu bilmirdim. Amma digər hədislərdə deyir ki, bəzən üzü ağ rəngdədir, bəzən qırmızıya çalır. İndi bu bununla əlaqəlidir. Amma bu ayrı bir təfərrüatdır. Yuxusuz qaldığından ötəri bəzən dərisi solğundur deyir. Bəzən yorğun görünüşü olur demək ki, çox yorğun olduğunda. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in üslubundakı nəzakətə baxın; “yanaqları daha az dolğun görünər” -deyir, “çökək yanaqlıdır” demir həm də, baxın nəzakəti görürsünüzmü? “Yanaqları daha az dolğun görünər” -deyir. Sevdiyindən ən gözəl şəkildə xitab etməyə çalışır. Yəni övladı olaraq çox sevdiyi üçün Mehdini üslubu da çox tərifləyicidir Rəsulullah (s.ə.v)-in. Davamlı tərifləyir. “Sənin sahibin geniş qarınlıdır” -deyir, bu ayrı bir hədisdədir. “Və heyranlıq oyandıran bir cazibədarlığa malikdir”. Məsələn, bunu bilmirdik. Bilmədiyimiz bir şeydir bu. Cazibə, cazibədarlıq. Ərəbcə qarşılığı cazibə, “cazibədardır” -deyir. Məsələn bəzi insanlar normal görünər, amma Mehdi cazibədardır deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v).

Əbu Abdullah [Cəfər Sadiq əleyhissalam] belə buyurdu: Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v) fərman etdi:

“Əl-Qaim [Mehdi əleyhissalam] üçün doqquz min üç yüz on üç mələk enəcək ki bunlar Allah İsanı göyə yüksəltdiyində onunla birlikdə idilər”. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.14, s.339)

Baxın, 9313; bir 9000 var, bir də 313. 9313 mələklə İsa Məsih göyə alınır, 9313 mələklə aşağı enir, yer üzünə enir, bu 9313 mələk Mehdinin köməkçisidir eyni zamanda. Mübarəklər bu mövzunu özlərinə əhəmiyyətli vəzifə olaraq almışlar, əlhəmdülillah.

MÜSƏLMANLARIN SƏHVİ, ƏSKİYİ VARSA İSLAM BİRLİYİNİ İSTƏSİNLƏR. İSLAM BİRLİYİ DÜZƏLDƏR. Tək-tək o onu düzəltməyə çalışır, o onu düzəltməyə çalışır. Qardaşım, sizin edə biləcəyiniz şeylər deyil. DÜZƏLMƏK İSTƏYİRSİNİZSƏ İSLAM BİRLİYİNİ İSTƏYİN. Üləma onsuz da iç-içə olacaq. Mehdi başlarında olacaq. Nə deyirlərsə tabe olarıq, mövzu kökündən həll olar. Hər kəs uyar. Hər kəs ayrı bir ağılda, hər yerdən ayrı bir fikir gəlir. O onu tənqid edir, o onu tənqid edir, o onu bəyənmir, sonu gəlməz. Dürüstdürlərsə İslam Birliyini istəsinlər. İslam birliyini istədinsə onların əskik dediyi, qüsur dediyi, səhv dediyi hər şey bir həftə içində həll olar. Ən, ən, ən uzun müddətsə bir ay. Heç bir qüsur, əskiklik qalmaz. Hər şey düzələr.

Bütün dünyada həm iqtisadiyyat çökür, həm dünya çökür. İmansızlığın bərəkətsizliyi, uğursuzluğu dünyanın üstünə çökdü. Böyük bir uğursuzluq çökdü dünyanın üstünə. Mehdi çıxmadan bu uğursuzluq bitməz, bu bəla bitməz.

Səmimiyyətsiz din anlayışı insanların ağlını pozar. Bədiüzzamanı yaxşı Mehdi kimi çox sev. Mən canım kimi sevirəm. Mən deyirəm; İmam Rabbanidən daha böyükdür, İmam Qəzalidən daha böyükdür. Bədiüzzaman üçün, peyğəmbər kimi, peyğəmbər deyil, amma peyğəmbər kimi deyirəm. Bədiüzzaman dünyanın sultanıdır. Çox qiymətli bir insandır, amma mehdi deyil. Niyə məcbur edirsiniz? Yəni mehdi olmaması ona sayğımızı, ona hörmətimizi yox edirmi? Belə metafizik bir varlığa, belə böyük bir vəliyə Mehdi olmadı deyə hörmətimizi mi itirəcəyik?

Qiymətli sənətçilər həmişə əziyyətlə yoğrulmuş insanlardır. Acı çəkməyən bir insanın sənətçi olması çox çətindir. Uşaqlıqlarında çox şiddətli əzab, iztirab çəkmiş, kasıb, çətin şərtlərdə yaşamış insanlar sevincin qiymətini yaxşı bilən insanlardır. İncəsənət tərəfləri də ona görə çox güclü olur.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270201/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270201/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 01:00:35 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (17 iyul 2012; 23:30)Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i çox rahat şəhid edə bilərdilər, ən başında. Hər mərhələsində şəhid edə bilərdilər. Ayədə bu haqda belə deyilir: “İki tərəfdən sıxışdırılmışdınız”. Həm dağın üstündən həm dağın altından mühasirə var. Arada qalmış müsəlmanlar. Rahatca hamısını qılıncdan keçirərdilər, çox rahat, Allah əsirgəsin. Hər döyüşdə məğlub edə bilərdilər müsəlmanları. HƏR DÖYÜŞDƏ MÖCÜZƏ OLMUŞDUR. AÇIN BAXIN UHUD, XƏNDƏK HAMISI MÖCÜZƏDİR. Rəsulullah (s.ə.v)-in onsuz da Bədrdə şəhid edilə bilməməsi bir çox insanın iman etməsinə vəsilə olmuşdur. Yəni normalda orada yüzdə yüz şəhid edilər. İndi dörd cəbhə var, dörd istiqamətdən sarılmış dairə şəklində, bir dənə əleyhdarları var; Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v). Adamların əlində gürz, ox, qılınc, hər şey var. Hədəfləri də ortada, Rəsulullah (s.ə.v). Bütün səhabələr arasında onsuz da şəhid edildi xəbəri yayılmış. Yəni mümkün deyil artıq, oradan diri çıxmasının qeyri-mümkün olduğunu deyirlər. Rəsulullah (s.ə.v) arslan kimi aralarından çıxdı. Heç bir şey də olmadı.

MEHDİYYƏT MÖCÜZƏ İLƏ OLACAQ BİR HADİSƏDİR. İndi normal zəmində İslamın dünyaya hakim olması qeyri-mümkündür. Yəni bu normal, bilinən şərtlərdə mümkün kimi görünür. Amma baxın BÜTÜN TƏBİƏT HADİSƏSİ DEDİKLƏRİ HADİSƏLƏR HAMISI MEHDİYƏ KÖMƏK EDƏCƏK ŞƏKİLDƏ OLUR HAZIRDA. Yəni təbiət hadisəsi olur onların deyişi ilə, xüsusi olaraq. Məsələn, mən sizə nümunə verim: Hz. Musanın səhabələri ilə, tələbələri ilə Fironun əlindən xilas olması normalda qeyri-mümkündür, mümkün deyil. Onların təbiət hadisəsi dediyi hadisə Allahın əmri ilə o anda meydana gəlir. Adam deyir: “Məhz o bir dəfəliyinə olmuşdur” Hansı bir dəfəliyinə? Yaxşı Bədirdə necə olur? Uhudda necə olur? Rəsulullah (s.ə.v)-i yatağında şəhid etməyə qalxdılar. Rəsulullah (s.ə.v) hz. Əlini yatağına yatırdı, mövzu bitdi. KÜÇƏDƏ GƏZİR ONSUZ DA RƏSULULLAH (S.Ə.V), OX ATIB ŞƏHİD EDƏRLƏR, NİZƏ ATIB ŞƏHİD EDƏRLƏR, BIÇAQ ATIB ŞƏHİD EDƏRLƏR. TOPLUCA HÜCUM EDİB ŞƏHİD EDƏRLƏR. OLMUR, MÖCÜZƏ OLARAQ OLMUR. MEHDİYYƏT DƏ BU CÜRDÜR. YƏNİ MÖCÜZƏLƏR ŞƏKLİNDƏ OLUR.

Məsələn, Bədiüzzamanı yüz dəfə şəhid edərdilər. Nəticədə yaşlı bir insandır onlara görə. Küçədə gəzir. Arxasından yanaşsalar tək əl silah atıb rahatca şəhid edərlər. Dəfələrlə onsuz da uzaqdan atəş edilmiş. Dəfələrlə zəhərlədilər. Onsuz da qoyduqları həbsxanada normalda ölər, şəhid olar. Yəni -10 dərəcədə taxta daxmaya qoyurlar. Soba yox içində, yaşlı bir insan, nə olar onun içində, taxta daxmanın içində? Nə qədər dayana bilər? Neçə ay dayana bilər? Neçə həftə dayana bilər? Qrip olar, qrip olduqda onsuz da bədən kömək edilmədiyi üçün məcbur olaraq ölər orada, şəhid olar. Heç bir şey olmur. Şəhid edə bilmədilər. Hökumət qarşı idi, hər hökumət qarşı idi. Amma nə qarşı olmaq. Həbsxanadan çıxartmırlar. Həbsxanalarda rahatca şəhid edə bilərdilər. Hər yerdə, hər şəkildə əngəlləyə bilərdilər. Heç bir şəkildə qorxmadı.

İSLAM BİRLİYİNDƏ SEVGİNİN İRMAĞI VARDIR, ÇAY KİMİ AXAR SEVGİ. Şəfqət, mərhəmət, dostluq, qardaşlıq, köməkləşmə, mərhəmət. Mehdiyyət bunlardan ibarətdir.

Nə üçün intihar edirsən? “Adam öldürməyə hazıram” -deyirsən. “Mən qatil ruhluyam, cinayətə hazıram” -deyirsən. Müsəlmanın işlədəcəyi bir sözdürmü bu? Pul üçün intihar etməyə qalxan pul üçün adam da öldürər, oğurluq da edər, əxlaqsızlıq da edər. Pul üçün intihar etmək nə qədər alçaq bir hərəkət, nə qədər alçaldıcı bir şeydir.

İNTİHAR ƏXLAQSIZLIQDIR, CİNAYƏTDİR, QATİLLİKDİR, CANİLİKDİR. ÇOX XARAKTERSİZCƏ BIR FİKİRDİR. ƏXLAQSIZ BİR FİKİRDİR. Müsəlman belə bir ifadə işlətməz.

Türkiyənin təyyarəsinin vurulması, TÜRKİYƏNİN DƏ BU MÖVZUDA QİSASÇILIQ KİMİ BİR RƏFTAR GÖSTƏRMƏMƏSI, MÖTƏDİL, MƏQBUL, ŞƏFQƏTLİ, AĞILLI YANAŞMASI TÜRKİYƏNİN KEYFİYYƏTLİ DÖVLƏT OLDUĞUNU, DÖVLƏT FƏLSƏFƏSİNİN PRİNSİPİAL OLDUĞUNU, ŞƏFQƏTLİ BİR DÖVLƏT OLDUĞUNU GÖSTƏRİR VƏ LİDER DÖVLƏT OLDUĞUNU GÖSTƏRİR. Psixopat dövlət nə edər? Təyyarəni vurdun, “Al mən də sənin 10 dənə təyyarəni vuraram” deyər, yerlə bir edər, ağır bombardman edər, xalq da coşar. Bu bəsitlikdir. Keyfiyyətli bir dövlət bunu etməz. Keyfiyyətli dövlət olduğumuzu göstərdik, zadəgan olduğumuzu göstərdik. Qisasçı olmadığımızı, şəfqətli, mötədil, məqbul olduğumuzu göstərdik və etibarlı bir dövlət olduğumuzu göstərdik. Bu səbəbdən səhv edilən bir şey yoxdur.

İndi var gücləri ilə taleni dayandırmağa çalışırlar, amma talenin bir xüsusiyyəti vardır: qarşısı alına bilməz. Yəni maddəni şəklə sala bilər, bir çox şeyi şəklə sala bilər, amma taleni dəyişdirə bilməzsən. Talenin xüsusiyyəti; əzicidir tale. Əzə-əzə irəliləyər, heç bir güc dayandıra bilməz taleni, Allahın icazəsi ilə.

Bədiüzzamanın Mehdinin varlığı ilə əlaqədar, hücuma keçdiyi ilə əlaqədar, nə zaman, nə nəticələr alacağı ilə əlaqədar əbcədləri, sözləri var. Amma ən başlanğıcında 1956-cı il tarixini verir. İlk başlanğıc onunla başlayır. Deyir ki; “Bu əbcəd, Quranın bu ayəsindən, 1956-cı il tarixindən çıxan budur ki” -deyir “Artıq münafiq sistemin, münafiq dəccaliyyət sisteminin yəni darvinizm, materializm sisteminin ölümünün, batışının başlanğıcını verir” -deyir “1956 tarixi”. Bədiüzzaman, Risalə-i Nurda bunu verir. yəni “münafiqlik cərəyanının, tağutun və dəccaliyyətin ölümünü, yəni ölməyə başlamasının tarixini verir” -deyir. Ölməyə başladığı tarixsə doğulmağa başladığı tarix də olmuş olur. Yəni Mehdiyyətin doğumu olmuş olur. Çünki dəccaliyyət ölməyə başladısa mehdiyyət doğulmağa başlamışdır, doğulmuşdur. Bu tarixi kilid tarix olaraq verir Bədiüzzaman, 1956-cı ili.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270200/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270200/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 00:57:57 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (18 iyul 2012; 23:30)OSMANLININ ƏSKİK TƏRƏFLƏRI DƏ VAR ƏLBƏTTƏ, SƏHV TƏRƏFLƏRİ DƏ VAR. YAXŞI TƏRƏFLƏRİ DƏ ÇOXDUR, AMMA HEÇ QƏBUL ETMƏDİYİMİZ TƏRƏFLƏRİ DƏ VAR. MƏSƏLƏN, O SİYASİ CİNAYƏTLƏR RƏZALƏTDİR. YƏNİ HEÇ BİR AÇIQLAMASI YOXDUR. 6 yaşında, 7 yaşında uşaqların qətlə yetirilməsi, şəhid edilməsi. “Dövlət adına” -deyir. Nə əlaqəsi var? Götürüb təhsil verərsən, bir yerdə yerləşdirərsən, olar bitər. Yəni öldürərək, şəhid edərək ... Çox qorxunc bir metoddur. Axirətdə açıqlanacaq kimi bir istiqaməti yoxdur. Haramdır, çox böyük günaha girmişlər.

MÜQƏDDƏS SANDIĞI TAPACAQ OLAN MEHDİDİR. ALLAH ONA O VƏZİFƏNİ VERMİŞ. BAŞQASI TAPA BİLMİR. CIA var, o qədər kəşfiyyat təşkilatı var, dövlətlər var gücüylə axtarır. İsrail dövləti rəsmi olaraq axtarır Müqəddəs Sandığı. Bütün imkanları hesabına, bütün insanlar axtarır, amma tapa bilmirlər. Yerini kim bilir, yalnız Mehdi bilir. Mehdi də tam vaxtında sandığı ortaya çıxaracaq.

Oruc tutan fiziki cəhətdən çox sağlam olmalıdır. Təzyiqi, hər şeyi çox yaxşı olacaq. Belə olduqda onsuz da oruc tutan xəbəri belə olmaz, çox gözəl olar, çox zövqlü olar. Bütün bədənində hiss edər, bir xoşluq gələr. XÜSUSİ BİR ENERJİSİ VARDIR ORUCUN. BÜTÜN DAMARLARDA, HƏR YERDƏ HİSS EDİLƏR. Bədəndə köklü bir dəyişikliyə səbəb olar. Yəni ruhi və fiziki çoxlu faydaları vardır. Damarlarda xolesterol plaklarını əridər. Çünki bədən istifadə edəcək qida tapa bilmir, məcbur olaraq damarlardakı xolesterolu yeməyə başlayır. Lüzumsuz xolesterol bədəndə istifadə edilmiş olur. Yığılan yağlar istifadə edilməyə başlanır. Bədən, suyu nəzarətli istifadə etməyi öyrənir. Bədənə tərbiyə verilmiş olur. Yəni bədən bir növ gimnastika etmiş olur. Bədən suyunu necə istifadə edəcəyini görmüş olur. Daxili orqanlarda yenilənməyə səbəb olur. Və daha bizim bilmədiyimiz bir çox faydaları var.

(Vaqiə surəsi)

58. “Axıtdığınız nütfəni gördünüzmü??”

Bətndəki nütfəni insan görə bilməz. Nədir o? Elektron mikroskopunda spermanın araşdırılması. Hərəkətlərinin, quruluşunun, qamçısının, digər tərəflərinin araşdırılması. Araşdırıldığında insanların ağlı dayanır, heyrət edirlər və iman edirlər. Bu elmə təşviqdir, buradakı ayə.

59. “Onu siz yaradırsınız, yoxsa Biz?”

Yəni bu təsadüfən olmaz deyir Allah. Çünki böyük bir sənət var, böyük bir incəlik var.

60. “Sizin aranızda ölümü Biz müəyyən etdik və heç nə Bizim qarşımızı ala bilməz”.

Allah insanın acizliyini xatırladır. Məsələn, adam havalara girir, amma “Öləcəksiniz, ölümü yaratdım” -deyir Allah. “Əgər durdura bilirsənsə ölümü durdur” -deyir. Allah insana acizliyini göstərir, xatırladır.

61. “Sizi bənzərləriniz ilə əvəz etməyə və sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmağa Bizə mane olan tapılmaz".

Yenidən yaradıldığında bənzəri yaradılır, amma mükəmməl yaradılır. Əvvəlki kimi acizlik içində deyil. Amma acizlik içində olmamağı bax Allah necə açıqlayır: “... siz özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmaq-inşa etmək mövzusunda”. Daha əvvəl biz bilirik, elmi üsullarla anlayırıq Allahın Yaratma sənətini. Amma yenidən yaradılışda bilmirsiniz, bilməyəcəklər deyir Allah. Yeni fizika qanunları ilə, yeni bir üsulla yaradacağam deyir. Təptəzə bir üsulla. Tam fərqli bir quruluş var o zaman. Məsələn, insanda qan olmur vücudunda. Qan olmadan yaşayır. Qan olmadan insan yaşaya bilərmi? Bədənində qan yoxdur. Yeni bir yaratmadır çünki. Başdan sona fizika qanunları dəyişmiş olur.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270199/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270199/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 00:55:45 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (19 iyul 2012; 23:00)Səba surəsi

1- Göylərdəkilərin və yerdəkilərin hamısının sahibi olan Allaha həmd olsun! Axirətdə də həmd Ona məxsusdur. O, Müdrikdir, Xəbərdardır.

İndi Allahın Axırzamanda xəbəri yaymada və xəbəri insanların almasında yaratdığı quruluşu görürük. Məsələn, indi internetdən birbaşa yayım var. Allahın “Xabir” adının təcəllisi. İnsanlar xəbər alırlar. Məsələn, biz xəbər söyləyirik, məlumat veririk, onlar da xəbər alırlar. Hər cür xəbər almağı Allah yaradır. Hamısı Allaha aiddir. Beynimizdən keçən məlumatları də Allah bilir, çöldə zahir olan məlumatları də bilir.

2-O, yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən düşəni də, oraya qalxanı da bilir. O, Rəhmlidir, Bağışlayandır.

“O, yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən düşəni də, oraya qalxanı da bilir”. Yerin içinə girən? Yağış girir. Nə çıxır? Buxar çıxır. Başqa? Radio dalğaları var yerin içinə girən və yerdən çıxan. “... göydən düşəni də, oraya qalxanı da bilir”. Göydən mələklər enir, cinlər enir. Təyyarə enir. Oraya çıxan yenə mələklər çıxır, cinlər çıxır, təyyarə çıxır, raket çıxır, quşlar çıxır. “Hamısından xəbərdaram” -deyir Allah. Yəni “kosmosa çıxandan da xəbərdaram. Hamısını Mən yaradıram” -deyir Allah.

3- Kafirlər: “O Saat bizə gəlməyəcəkdir!” – dedilər. De: “Xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, o, mütləq sizi haqlayacaqdır. Göylərdə və yerdə zərrə qədər olan bir şey də Ondan gizli qalmaz. Bundan daha kiçik və daha böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-məhfuzda) olmasın”.

“Göylərdə və yerdə zərrə qədər olan bir şey də Ondan gizli qalmaz”. Zərrə nədir? Atom. Atomun daha da kiçik hissələri. “Hamısını bilirəm” -deyir Allah. “Bütün atomların hamısını tək-tək bilərəm” -deyir. Məsələn atom bizə görə kiçikdir, amma bir başqa varlığa görə atom, bir kainatdır. Bir başqasına görə dünya böyüklüyündədir. Bir başqasına görə bir böyük saray qədərdir, atomun içi. “Bundan daha kiçik” atomdan daha kiçik olan demek ki, vardır ki Allah onu deyir. Elm bunu çox sonra fərq etdi. Zərrə atomdur, daha kiçik olan da deyir Allah. “... və daha böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-məhfuzda) olmasın”. “Hamısı qədərdə bəllidir” -deyir. “Atomların harada olacağı, hansı atomun harada olacağı, hansı protonun hansı neytronun harada olacağı hamısı qeyd olunmuşdur, yazılmışdır” -deyir Allah. Allahın elmini və gücünü anlamaq baxımından bir ölçüdür inşaAllah.

İsra surəsi

44- Yeddi göy, yer və onlarda olanlar Ona təriflər deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həmd ilə Ona tərif deməsin, lakin siz onların tərifini anlamazsınız. Həqiqətən, O, Həlimdir, Bağışlayandır.

   “Yeddi göy, yer və onlarda olanlar”, yeddi göy, biz indi bilmirik. Bəlkə axirətdə öyrənəcəyik, bəlkə Allah heç öyrətməyəcək, amma öyrənəcəyik Allahu Aləm, inşaAllah. “Ona təriflər deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həmd ilə Ona tərif deməsin”, Çünki bütün atomlar hamısı canlıdır. Canlı olduğu üçün də davamlı hərəkət halındadır. Hamısı Allahın əmrinə uyğun hərəkət edər və çox ağıllıdır atomlar. Diqqət etsəniz neytron, proton hadisələrində heç bir qarışıqlıq, bir çaşqınlıq olmaz. “... lakin siz onların tərifini anlamazsınız” -deyir Allah. Demək ki davamlı Allah Allah deyirlər. Tərif deyirlər. Orada bir səs, onsuz da o dönüşdə mütləq səs çıxar. Dönmələrində mütləq səs çıxar. Onu onsuz eşitmirik. Amma təriflərini də heç eşitmirik.

Yunis surəsi

79- Firon dedi: “Bütün bilikli sehrbazları yanıma gətirin!”

Firon dedi: “Bütün” diqqət edin “Bütün” çoxlu sayda, ölkədə nə qədər varsa. Demək ki, ölkəyə hakimdir. “Bilikli”, elm adamı “sehrbazları yanıma gətirin!” -dedi. Dəccaliyyət indi nə ilə vurur? Elm adamları ilə vurur. Saxta elmlə vurur. Firon dövründə necədir? Bütün ölkəyə hakim olmuş, elm adamları var lakin saxta elmlə xalqı aldadırlar. Sehrbazlıq edirlər, cadu edirlər xalqa.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270198/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270198/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 00:53:55 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (20 iyul 2012; 23:00)Kəhf surəsi

1- Kitabı Öz quluna nazil edən və onda heç bir nöqsana yol verməyən Allaha həmd olsun!

Allahın ilk diqqət çəkdiyi; Quran və Quranın yetərliliyidir. Bax, “heç bir nöqsana yol verilmədi” -deyir Allah. DÜNYADAKI PROBLEMLƏRİN HƏLLİ QURANIN YETƏRLİLİYİNİN QƏBUL EDİLMƏSI ÜSTÜNƏ QURULMUŞDUR. Quranın yetərliliyi qəbul edilmədiyi üçün dünyada bu qədər qarışıqlıq, bu qədər məzhəb, bu qədər camaat, bu qədər acı, bu qədər müharibələr olur. Əgər Quranın yetərliliyi qəbul edilər, Quranın dili səmimi anlaşılarsa heç bir şey qalmaz.

2- Allah, Öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər görən möminləri gözəl mükafata nail olacaqları ilə müjdələmək üçün bu Kitabı dopdoğru şəkildə nazil etdi.

“Dopdoğru bir kitabdır” -deyir Allah. Yenə Qurana diqqət çəkir. “Öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq ...” ÇÜNKİ İNSANLAR ƏGƏR QORXUDULMAZSA, XƏBƏRDAR EDİLMƏZSƏ TƏKCƏ ALLAH SEVGİSİ İLƏ NORMAL HƏRƏKƏT ETMİRLƏR. Yəni cəhənnəm qorxusu olmadıqdan sonra namaz da qılmır, halala-harama da diqqət etmir. “Allah məni qoruyar necə olsa” -deyir, “Allah məni bağışlayar” -deyir. ALLAH QORXUSUNUN OLMAMASI SEVGİNİN, ŞƏFQƏTİN, AĞILIN BÜTÜN DƏRİNLİYİNİ YOX ETMİŞ OLUR. ALLAHDAN QORXULMAZSA İNSANİN ƏLİNDƏ OVCUNDA AĞIL QIRINTISI QALMAZ, Allahın diləməsi ilə. “... yaxşı (saleh) işlər görən möminləri” ən əhəmiyyətli kilid nöqtəni söyləyir Allah, arxasından. Saleh əməl, səmimi davranmaq. “... yaxşı işlər görən möminləri gözəl mükafata nail olacaqları ilə müjdələmək üçün”. İncilin mənası da müjdədir bilirsiniz. Müsəlmanlara müjdə vermək çox əhəmiyyətlidir. Mehdiyyətlə müjdə vermək, İsa Məsihin enişi ilə müjdə vermək, İslam Birliyi ilə müjdə vermək, cənnət ilə müjdə vermək, Allahın razılığı ilə müjdə vermək.

3- Möminlər orada əbədi qalacaqlar.

Allah əbədidir, Özü əbədidir, möminləri də Allah əbədi edir. Başlanğıcı var, sonu yox. Onsuz da Allahın ruhunu daşıyır mömin. Allahın ruhunu daşıyan bir şeyin sonlu olması mümkün olmaz. Çünki Allah “ruhumdan üfürdüm” -deyir. Ruhundan üfürdüsə bu varlığa sən sonlu desən haşa Allaha sonlu demiş mənasını verər. Çünki Allahın ruhunu daşıyır mömin. O zaman möminin sonsuzluğu aydın olur onsuz da Allahın bu ifadəsindən.

4- Kitabı həm də: “Allah Özünə övlad götürmüşdür!” – deyənləri qorxutmaq üçün nazil etdi.

Demək ki, xristianlarla ittifaq, xristiyanların düzəlməsi ilə İslam dünyaya hakim olacaq. Ən əhəmiyyətli kilid nöqtəyə, ən böyük fitnəyə Allah diqqət çəkir. Yəni xristianları Allah xəbərdar edir və cəhənnəm əzabı ilə qorxudur.

8- Biz yer üzündə olan hər şeyi lazım gələrsə, məhv edib qupquru bir torpağa döndərərik.

Qiyamətdə meydana gələcək dünyanın halını izah edir Allah. Çünki dünya tamamilə dağılır, zəlzələnin təsiri ilə yaxşıca dağılır. Lakin kompleks quruluşunu itirmir. Yastılaşmaqla birlikdə dağılma olur. Yəni həm alovun dağılması həm o orta hissəsi od olaraq qalma torpaq hissəsi də dağılmış olur. Şoran bir torpaq ərazi meydana gəlmiş olur. Bu qiyamətdir, qiyamətdən bəhs edir Allah.

10- Bir zaman gənclər mağaraya sığınıb: “Ey Rəbbimiz! Bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş et və işimizdə bizə düz yol göstər!” – demişdilər.

Mağara, bir yerdə həyatı izah edən bir ifadədir. “Ey Rəbbimiz! Bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş et”. Allahın rəhməti bir yerə hakim oldusa onsuz da mövzu bitər. Onun üçün Bismillahir Rəhmanir Rəhim deyirik. “... işimizdə bizə düz yol göstər!”. Demək ki, bir fəaliyyət göstərəcəklər, bir fəaliyyətləri var. Harada? Mağarada. Mağarada fəaliyyət olar bilərmi? Bir şey izah edilir burada. Bir məqsədləri var, bir idealları var.

11- Biz mağarada onların qulaqlarını illərlə qapalı saxladıq (onları yuxuya verdik).

BU DÜNYANIN EYNİ ZAMANDA BİR YUXU HALI OLDUĞUNA İŞARƏDİR. Çünki biz indi bir növ yuxu halındayıq. Hz. Əli də deyir, “Biz yatırıq indi, öldüyümüzdə oyanacağıq”. DÜNYA ÇOX KEYFİYYƏTLİ BİR YUXUDUR. KƏSKİN, ŞÜURU AÇIQ BİR YUXU GÖRÜRÜK.

12- Sonra iki dəstədən hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq.

HƏYATIN BİR YUXU OLDUĞUNA YENƏ ALLAH BURADA İŞARƏ ETMİŞ OLUR.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270197/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270197/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 00:51:36 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (21 iyul 2012; 23:00)Səhabələr zamanında Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in olduğu bölgədə çoxlu yəhudi vardı. Kiçik-kiçik qruplar halında, böyük qruplar halında yəhudilər var idi. Rəsulullah (s.ə.v) hamısına təbliğ etdi. Onsuz da kök olaraq da Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. İbrahimin nəslindən gəlir. Hz. İbrahimin bir oğlu hz. İsmayıl (ə.s), bir oğlu hz. İshaq (ə.s). Hz. İshaq (ə.s) oğlu yəni hz. İsrail nəslindən yəhudilər yarandılar. Hz. İsmayıl (ə.s)-ın nəslindən də ərəblər yarandı. Oxşar ataya bağlıdırlar ikisi də, eyni nəsil.

Hz. Davud (ə.s)-dan etibarən şəcərə davam edir hz. Əliyə qədər. Bu səbəbdən hz Əli (r.ə) də hz. Davud (ə.s)-ın nəslindəndir. Bu elmi bir həqiqətdir.

Yəhudilik Masonluq kitabını yayımladığım vaxt qeyri-adi bir tələbat olmuşdu kitaba. O zamanlar çox başa düşməmişdim. 400.000 - 500.000 satdı. Halbuki O kitabda mənim məqsədim; yəhudilərin dinlərinə həssaslığını göstərib biz də belə həssas olaq düşüncəsi idi. Bax, onlar dinlərinə həssas olaraq dünyaya hakim olmuşlar, biz də dinimizə həssas olub dünyaya hakim olaq. Bəhs edilən budur, ifadə edilən budur. Bu səbəbdən də məqsədimizə çatmış olduq.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə çoxlu yəhudi mənşəli səhabə var idi.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in mübarək xanımlarından biri olan Safiye Binti Hüvey, İsrailiyyənin hz. Harunun nəslindəndir. Musəvi soyundandır. Anası Berre Binti Semvan, ata tərəfindən Beni Nudayr. Ana tərəfindən də yəhudilərin Beni Kureyza tayfasının öndə gələnlərindəndir. Bəziləri deyir ki; o dövrdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ətrafında yəhudilər yoxdur deyir. “Atası Huyey ibn Əhtab, Ərəbistandakı bütün yahudilərin başçısı sayılırdı. Safiyye Binti Hüyey Xeybərdə nəcibliyi ilə, gözəlliyi ilə, yaxşı əxlaq və namusu ilə hamı tərəfindən bəyənilirdi. İlk başda Xeybərin ən məşhur qalası olan Şemmus qalasının çox zəngin komandiri Kinanə ibn Hakik ile evləndi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Xeybəri 629-cu ildə fəth etdi. Hz. Peyğəmbər, hz. Safiyəyə İslam və yəhudilik haqqında fikrini soruşdu. “Ey Allahın Elçisi” -deyir. “İslamı arzu etmiş və sən dəvət etmədən əvvəl səni təsdiq etmişdim”. Bax, yəhudi mənşəli. “Atam da sənin iddianın doğruluğunu etiraf edərdi. Lakin irqçilik onu apardı. Mən Allahdan başqa ilah olmadığına, sənin Allahın Peyğəmbəri olduğuna qəti şəkildə inanıram” cavabını vermişdi. “Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Safiyəni azad etdi”, anamızı. “Hz. Safiyə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nikahı ilə şərəfləndi”. Bax, yəhudi olan yəhudi soyundan olan bir insan müsəlman olur və Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ilə evlənir. “Və bütün müsəlmanların anası oldu. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə qarşı böyük məhəbbəti vardı. Hz. Safiyə ağıllı, ürəyiyumşaq və ağır başlıydı. Səxavətli olması ilə bilinirdi”.

“Mədinədə bütpərəst ərəblərin yanında üç yəhudi qəbiləsi də yaşayırdı: Bəni Nadir, Bəni Kurayza, Bəni Kaynuka” Üç ədəd yəhudi qəbiləsi var Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in olduğu yerde. “Bəni Kaynukanın dini lideri olan Husaynın soyu hz. Yusif (ə.s)-a qədər uzanmaqdadır. Bir yəhudi alimi olan atasından dini elmlərin təhsilini almış, Tövrat və təfsiri öyrənmiş biri idi. Tövratı təfsir edə bilən bir xaxamdı”. Abdullah ibn Selam, səhabə. Xaxamkən Müsəlman olur. Rəsulullah (s.ə.v) təbliğ edir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) onlara pis davransa, lənətləsə onlar bu şəkildə olardımı? Əxlaqsız adam lənətlənər. Kitab Əhlinə niyə lənət oxuyursan? “Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən cənnətlə müjdələnən Əshab-ı Kiramdan, Ənsarın böyüklərindəndir”. Abdullah ibn Selam Xaxam kökənli və yəhudidir. Müsəlman olub və Cənnətlə müjdələnib. İndi Cənnətdədir. “Cahiliyyə dövründə Husayn olan adını Müsəlman olduqdan sonra Rəsulullah (s.ə.v) Abdullah olaraq dəyişdirdi. Müsəlman olduqdan sonra Qurani Kərimdən dörd əllə yapışıb Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i sanki kölgəsi kimi təqib etməyə başladı. Rəsulullah deyir ki; “Cənnətlik bir adama baxmaq kimin xoşuna gələrsə, Abdullah ibn Selama baxsın” -deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in tərifinə layiq olan və Abadile-i Səba şəklində vəsifləndirilib məşhur olan Abdullah adlı yeddi nəfər səhabəmizdən biridir.

Külli iradə, cüzi iradə deyə bir şey yoxdur. Təkcə bir iradə vardır. Onu da Allah yaradır. Mütləq orda bir büt iradə meydana gətirirlər, Allahın gücü çatmayacaq, haşa. Allahın nəzarəti altında olmayan bir iradəyə sahib olmaq istəyirlər. “Bizdə də bir Allahlıq xüsusiyyəti var” -deyir, haşa. Bütün güc Allahındır. Bir külli iradə vardır, hakim iradə, Allahın iradəsi vardır. Hamısına hakimdir. Tale tamamilə Allaha aiddir. Hamısı bir kitabda yazılmışdır. Tək bir an vardır. Tək bir an içində Allah hər şeyi yaradıb bitirmişdir. Mütləq ki orda bir büt meydana gətirəcəklər. “Cüzi bir hissəsi də bizə aiddir” -deyir. Hamısı Allaha aiddir. Sən kimsən? Ətdən, sümükdən meydana gəlmiş yazıq bir varlıqsan. Üstəlik də onun görüntüsüsən. Kölgə bir varlıqsan. Hamısı Allaha aiddir gücün. Bizi danışdıran da Allahdır. “Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz” -deyir Allah. Nitqi verib danışdıran Allahdır. Ayə var. “Nitqi verən Allahdır” -deyir ayədə.

Baxın, Baş xaxam Ahuna, ondan Baş xaxam Hofnai, ondan Baş xaxam Hofnainin qızı, Hofnainin kızı Eset İbn-i Haşim ilə evlənir. Baş xaxam Hofnainin qızı hz. Davud nəslindən evləndiyi şəxs Eset İbn-i Haşim, Eset İbn-i Haşimlə Davud nəslindən olan Hofnainin qızının evlənməsi nəticəsində Fatıma Binti Əsəd dünyaya gəlir. Fatıma Binti Əsəd anamız Əbu Talib Həzrətləri ilə izdivac edirlər. İki mübarək insanın evliliyindən İmam Əli Kərəmullahi Vəchə dünyaya gəlir. Həzrəti Əli Kərəmullahi Vəchədə Havle Bint-i Cəfər əl-Hənəfiyyə anamızla evlənir. İkisinin evliliyindən Muhamməd ibn əl-Hənəfiyyə dünyaya gəlirr. Mənim şəcərəm Muhamməd ibn əl Hənəfiyyəyə dayanır. Bu səbəbdən mən də hz. Davud (ə.s) nəslindənəm, hz. Əli (r.ə) də hz. Davud (ə.s) nəslindəndir, inşaAllah. Fəxr edirəm, möhtəşəm bir şeydir. İsrail nəslindənəm, hz. Davud (ə.s) nəslindənəm, hz. Yəqub (ə.s)-ın nəslindənəm, hz. İbrahim (ə.s)-ın nəslindənəm, hz. Yusif (ə.s)-ın nəslindənəm. Peyğəmbər nəslindən olmaqla da fəxr edirəm.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270196/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270196/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 00:49:23 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (22 iyul 2012; 23:00)Allah qorxusu, şiddətli sevgidən qaynaqlanan bir qorxudur. Yəni bir insanın bombadan qorxması və yaxud bir şeydən qorxması kimi bir qorxu deyil. Allah qorxusu, aşiqi incitməz. Mən Allah aşiqiyəm, eşqlə sevdiyim Allahı incitmək istəmirəm. Onun inciməsi mənə əzab verər, Allahın inciməsi acı verər. Yəni Cəhənnəm qorxusu olmasa Allah qorxusu olmasa Dünyanın bütün nizamı pozular. Allah qorxusunda bir dərinlik vardır, eşq qorxusudur o. Başqa bir qorxudur.

Tövbə surəsi

9/52- De: “Doğrudanmı siz bizlərə iki uğurdan (qələbədən və ya şəhidlikdən) birinin yetişməsini gözləyirsiniz? Biz isə ya Allahın Özü tərəfindən və yaxud da bizim əllərimizlə sizi əzaba düçar etməsini gözləyirik. Siz gözləyin; şübhəsiz ki, biz də sizinlə birlikdə gözləyirik”.

Firon sarayında təhlükəsizlikdə olduğunu zənn edir. Allah ona bir şey etməyəcək zənn edir. Və yaxud bir yerə qaçınca xilas olacağını zənn edir. Halbuki Allah onu öldürməyə aparır oraya (dənizin kənarına). Orda qurtuluşa çatacağını zənn edir. Məsələn bir yerdə başına bəla gələcək zənn edir, qaçır, orada qurtuluşa çatacağını zənn edir. Halbuki Allah onu oraya boğmağa aparır. Hz. Xızır, Öz dənizində boğur.

9/55- Onların nə malları, nə də övladları səni heyrətləndirməsin. Allah bunlarla, dünya həyatında onlara əzab vermək və onların canlarının kafir kimi çıxmasını istəyir.

Canları çıxarkən əlbəttə insanlar onu görməz. Can çıxması ayrı bir şeydir. Məsələn ölüm, klinik ölümdən on dəqiqə, on beş dəqiqə sonra ola bilər. On dəqiqə, on beş dəqiqə əvvəl də ola bilər və yaxud yarım saat əvvəl ola bilər. Adam ölmüşdür, xəbəri olmaz. Adam danışır, amma ölmüş. Allah canını almışdır çoxdan. İkinci şəxs danışar, yuxuda danışırmış kimi. İkinci şəxs; hipnozdaymış kimi danışar. Amma ölmüşdür.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270195/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/270195/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariMon, 05 Feb 2018 00:47:01 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (25 iyul 2012; 23:00)Bax, deyir ki, Bədiüzzaman: “Ey paşalar, zabitlər! Bütün qüvvətimlə deyirəm ki: “Qəzetlərdə nəşr etdiyim bütün məqalələrimdəki” yazılarımı “bütün həqiqətlərdə son dərəcədə israrlıyam”. Doğruluqlarını isbatlayaram.  “Əgər keçmiş zaman yönündən, Əsri Səadet məhkəməsindən ədalətnamə-i şəriət ilə dəvət olunsam;” yəni, şəriət məhkəməsindən ədalət üçün dəvət olunsam ifadəm alınması üçün “nəşr etdiyim həqiqətləri eynən ortaya qoyacağam. Olsa olsa, o zamanın şərtlərinin modasına görə bir libas geydirəcəyəm”. Yəni, o dövrün düşüncəsinə görə bir şəkil verəcəyəm, dəyişdirməyəcəyəm deyir. “Əgər müstakbəl tərəfindən” gələcək tərəfindən, “üç yüz il sonrakı ağıllıların tənqid məhkəməsindən tarix çağırışı ilə cəlb olunsam,” yəni, 300 il sonra da yenə gələcəkdə mən cəlb olunsam, “yenə bu həqiqətləri, genişləyib çatlayan bəzi yerlərini yamamaqla bərabər, təzə olaraq orada da göstərəcəyəm”. Eyni fikirlərimi yenə mühafizə edərəm, deyir. Əsrı Səadətdə də olsa, 300 il sonra da olsa eyni şeyi söyləyərəm, deyir. İndi, bu Əsri Səadətə mən dönərəm mənasınə gəlmir bu ifadə, dünyanın ömrü 300 il davam edəcək mənasına da gəlmir. 10.000 il sonra da deyə bilər, 300 il də deyə bilər, 500 il də deyə bilər. Bu, dünyanın 300 il yaşayacağı mənasında bir ifadə deyil. Bu mütəşabih bir ifadədir, yəni gələcək mənasını vurğulamaq üçün istifadə etdiyi bir ifadədir. Burada yoldaş çox səmimiyyətsizcə deyir ki; “Mehdi (ə.s)-dan sonra qiyamətə qədər keçəcək dövrə Mehdi (ə.s) dövrü deyilir. Bu dövr 300 il qədər davam edir ki, Bədiüzzaman buna “300 il sonra gələcək ağıllıların tənqid məhkəməsindən gələn tənqidlərə yenə də eyni həqiqətdə cavab verərəm. Ancaq, o zamanın libasını geyindirərəm ifadələri işarə edər” -deyir. İndi mən desəm ki; “1000 il sonra da eyni fikirdə olaram. 1000 il bundan əvvəldə olsam da eyni fikirdə olaram”, desəm, bu mənim 1000 il əvvəlinə gedəcəyimi göstərməz, 1000 il sonra həyatın yaşanacağını da göstərməz. Belə bir ifadə yoxdur.

DÜNYADA TƏKƏBBÜR GÖSTƏRMƏK AĞIL ALACAQ KİMİ DEYİL. Dünən məşhur xanımları göstərirdi; Dəhşətli bir qocalma və dəhşətli bir pərişanlıq. Botoks ilə də üzü pərişan olmuş, sonra dodaqları, dişləri filan kəskin bir iztirab içində olduğu hiss edilir. Yer yer də infeksiyalar hiss edilir ki, üzündə. Üzü çox acınacaqlı hala gəlib. Boyalar da axmış əlindən, üzündən. Yəni, təbii ki, yazığım gəldiyi üçün, bir nifrət ilə söyləmirəm, acizliyi üçün deyirəm. ORDA BELƏ BİR ŞƏN HAVA MEYDANA GƏTİRMƏYƏ ÇALIŞIRLAR. ALLAHDAN TƏK KƏLMƏ BƏHS EDİLMİR. Yenə eyni, elə taqətdən düşmüş, yorğun, qoca kişilər belə kürəyini qaldıra bilmir, belini qaldıra bilmir. Çətin yeriyirlər. BUNLARIN DA AYRI-AYRI KİM BİLİR NƏ XƏSTƏLİKLƏRİ VAR. BUNA BAXMAYARAQ BİR SÖZ ALLAHDAN BƏHS ETMİRLƏR. HEYRƏT, İNANILACAQ KİMİ DEYİL. 

GƏMİYƏ BAXDIM ÇOX QƏŞƏNGDİR. GƏMİ YAŞLANMIR. SIRĞALARINA BAXIRAM, ALMAZ DAŞLARI FİLAN, ONLARIN ÖLMƏYƏ ALLAHIN İZNİ İLƏ HEÇ NİYYƏTLƏRİ YOXDUR. ONLAR DAŞ KİMİ DURURLAR. AMMA ONU İSTİFADƏ EDƏN O YAZIQLAR O QƏRİBLƏR ÇÜRÜYÜR, XARAB OLUR VƏ PƏRİŞAN OLUR. TƏKRAR SÖYLƏYİRƏM ALÇALTMAQ ÜÇÜN SÖYLƏMİRƏM, SADƏCƏ DÜNYANIN ACİZLİYİ ÜÇÜN, YOXSA ŞƏVQƏT DUYURAM. AMMA, BAX PULUN SAHİBİ O, MALIN SAHİBİ O. MAL DİRİ, STƏKANLAR DİRİ-DİRİ DURUR. HEÇ BİR ŞEY OLMUR ONLARA, AMMA İSTİFADƏ EDƏN PƏRİŞAN, MƏHV OLMUŞ, AYAQDA DURA BİLMİR. Hər yeri ayrı çökmüş; Qulaqları sallanmış, dodaqları sallanmış, saçları pərişan, oynaqları pərişan, ayaq üstə dura bilmir. Amma, hər yerində zinətlər, onlar-bunlar. Məsələn, təp-təzə kreslolar... Kreslolara bir şey olmur. O ölür, kreslolar qalır. Ləl-cəvahirat qutusu, onlar da qalır. İstifadə etdiyi stəkanlar da qalır. Ondan sonrakı nəsildə də eyni şəkildə olur. Yenə o zinətlər onlara intiqal edir, onlar da yenə qalır. Heç bir şey olmur onlara, diri qalırlar. Sadəcə onu istifadə edənlər ölür və torpağın altında parça-parça olurlar. O pərişanlıqda Allah necə insanların ağlına gəlməz? Necə insanlar axirəti düşünməz. Şok oluram. Heyrət içində qalıram. Bir də bir-birilərinə acıq verirlər orada, o halı ilə. Halbuki, əzablı, çox pis bir vəziyyət var, Allah verməsin, çox-çox acı. 

Məsələn, bəzi hallarda görürəm, sanki cənazələr ayaqlanmış kimi. Yəni, yeriyən ölülər halında. Allah verməsin, necə də qorxuncdur.

İNSAN ORADAN İBRƏT ALAR. ALLAHA VAR GÜCÜ İLƏ YALVARAR, DUA EDƏR, BÜTÜN QƏLBİ İLƏ ALLAHA TƏSLİM OLAR. ÖLÜM NECƏ AĞLINA GƏLMƏZ? GÖRMÜRSƏNMİ? ÖLÜM GÖRÜNÜR; HÜCEYRƏLƏRİN ÖLMÜŞ, VÜCUDUN ÖLMÜŞ VƏ ÖLÜMƏ DOĞRU GEDİRSƏN, ÇÖKMÜSƏN. AYAQDA ÖLMÜŞ YƏNİ, TORPAĞIN İÇİNƏ GİRMƏSİNƏ EHTİYAC QALMAMIŞ. AYAQDA ÖLMƏYƏ DAVAM EDİR. SÜMÜKLƏRİ ƏRİYİR, ƏZƏLƏLƏRİ ƏRİMİŞ. MƏHVOLMUŞ. SƏN YARADANI NECƏ UNUDARSAN? ALLAHI NECƏ UNUDARSAN? YAXUD NİYƏ ALLAHI UNUDARAQ NƏŞƏLİ, XOŞBƏXT OLACAĞINI DÜŞÜNÜRSƏN? ORADA ACIQ VERƏCƏK MÜHİT VAR MI? ORDA PƏRİŞANLIQ VAR. SƏNİN ORaDA LƏL-CƏVAHİRATINA KİM BAXAR? SƏNİN PULUNA ORDA KİM BAXAR? Çox acı bir vəziyyət var. Millətin gəmini düşünəcək halı qalar mı o vəziyətdə, o mühiti görərək? 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269310/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269310/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:24:27 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (26 iyul 2012; 23:00)“Şəxsi İsa Əleyhissalamın qılıncı ilə öldürülən şəxsi Dəccalın təşkil etdiyi dəhşətli maddiyyunluk və dinsizliyin əzəmətli heykəli və şəxsi mənəvisini öldürəcək və ilahi varlığı inkar edən fikri küfrisini məhv edəcək olan ancaq İsəvi ruhanilərdir ki, o ruhanilər dini İsəvinin həqiqətini həqiqəti İslamiyyə ilə birləşdirəcək o qüvvət ilə onu dağıdacak, mənəvi olaraq öldürəcək”.

(Şüalar, səhifə. 917)

Bax, Bədiüzzaman ilk olaraq İsa (ə.s)-ın dəccaliyyəti öldürəcəyini bildirir. Xristianlar onsuz da anti-dəccaldırlar, necə dəccal olsunlar? Yəni, dəccalı öldürəcək bir sistemdir xristianlar. “Şəxsi İsa Əleyhissalamın qılıncı ilə öldürülən şəxsi Dəccalın”. Yəni, Dəccalı öldürəcək deyir xristianlar. “Hz. İsa (ə.s)-ın rəyasəti altında, hz. İsa (ə.s)-ın nəzarəti, liderliyi altında dəccaliyyəti yox edəcək” -deyirlər. Bədiüzzamanın izahı. Bir sözlə, anti-dəccal olan xristianlar müttəfiqimizdir. Anti-xrist yox, anti-dəccaldır. Yəni, xristianlar dəccalın əksidir. “Dəccalın təşkil etdiyi dəhşətli maddiyyunluk və dinsizlik əzəmətli heykəli və şəxsi manəvisini” yəni, darvinizm, materializmin şəxsi mənəvisi, bütün dünyadakı; universitetlərdə, məktəblərdə, oradakı-buradakı hakimiyyəti, “məhv edəcək olan” bax, dəccaliyyəti məhv edəcək deyir. “Ancaq İsəvi ruhaniləridir ki” Hanı anti-xristlər? Bədiüzzaman nə deyir? “Anti-dəccaldırlar” -deyir. Bax, dəccaliyyəti “məhv edəcək olan ancaq İsəvi ruhaniləridir ki;” xristianlardır ki və ya rahiblərdir, din adamlarıdır ki “o ruhanilər, dini İsəvinin” xristianlığın, “həqiqətini həqiqəti İslamiyə ilə birləşdirəcək” xristianlığın həqiqətlərini Quranın həqiqətləri ilə, İslamın həqiqətləri ilə birləşdirərək, o “qüvvətlə dəccaliyyəti dağıdacaq, mənəvi olaraq öldürəcək” -deyir Bədiüzzaman, Şüalarda. 

“Missionerlər və xristian ruhaniləri, həm Nurçular çox diqqət etməlidirlər. Çünki, hər halda şimal cərəyanı; İslam və İsəvi dininin hücumuna qarşı özünü müdafiə etmək fikri ilə, İslam və missionerlərin ittifaqlarını pozmağa çalışacaq”. (Emirdağ Lahikası, səh. 275)

Bax, Bədiüzzaman deyir ki; “Missionerlər” xristian missionerlər, “və xristian ruhaniləri, həm Nurçular,” Nur tələbələri ”çox diqqət etməlidirlər”. Çox diqqətli olsunlar deyir.  “Çünki, hər halda şimal”, yəni sol, kommunist “cərəyanı; İslam və İsəvi dininin hücumuna qarşı” yəni, müsəlmanlarla xristianların ittifaq edib dəccaliyyətə qarşı hücum etmələrinə qarşı dəccaliyyət “özünü müdafiə etmək fikri ilə, İslam və missionerlərin ittifaqlarını pozmağa çalışacaq”. “Diqqət edin” -deyir. Yəni, “xristianlar ilə müsəlmanların ittifaqını dəccal yox etməyə çalışacaq” -deyir.

“Həm aləmi insaniyyətdə Allahı inkar niyəti ilə mədəniyyət və insanların müqəddəs dəyərlərini alt-üst edən Dəccal komitəsini, Həzrəti İsa Əleyhissalamın dini həqiqisini İslamiyyətin həqiqəti ilə birləşdirməyə çalışan hamiyətkar və fədakar bir İsəvi camaatı adı altında və “Müsəlman İsəviləri” ünvanına layiq bir cəmiyyət, o Dəccal komitəsini, Həzrəti İsa Əleyhissalamın rəyasəti altında öldürəcək və dağıdacaq, bəşəri Allahı inkar düşüncəsindən qurtaracaq”. (Mektubat, səhifə. 748)

“Hz. İsa (ə.s)-ın dini həqiqisini (həqiqi xristianlıq dinini) İslamiyyətin həqiqəti ilə birləşdirməyə çalışan (Quranın həqiqəti ilə birləşdirməyə çalışan) hamiyətkar və fədakar bir İsəvi camaatı (bir xristian camaatı) adı altında və Müsəlman İsəviləri ünvanına layiq bir cəmiyyət o dəccal komitəsini Hz. İsa (ə.s)-ın rəyasəti altında (şəxsən onun nəzarəti altında) öldürəcək və dağıdacaq və bəşəri inkarı uluhiyyətdən (Allahı inkar düşüncəsindən) qurtaracaq”. Yəni, “darvinizmi, materializmi yox edəcək” -deyir. “Hz. İsa (ə.s) və onunla bərabər olan xristian ruhanilər” -deyir. Amma, “Quranın həqiqətləri ilə birləşdirərək bu gücü əldə edəcəklər” -deyir. 

Köhnə Vəsiyyətdə baxın necə keçir:

“Rəbb mənə bu cür dedi:” Tarixlər 28/6 “Məbədimi ve həyətimi düzəldəcək olan oğlum Süleymandır. Onu (Süleymanı) özümə oğul seçdim. Mən də ona ata olacağam”. Bu mütəşabih mənadadır. Bütün yəhudilər bilir bunu. Qoruyacağam. Oğlum demək, mənəvi olaraq. Mənim qulum mənasında istifadə olunan bir kəlimədir. 

Mezmurlar 89-26/29 

“Atam sənsən deyə səslənəcək mənə”. Ata deyərkən, bizim bildiyimiz klassik mənada ata yox. Yaradan, yemək verən, hər şeyi ona tabe edən Allaha sevgi ifadəsi olaraq atam deyə söyləyir. Mütəşabih. “Mən də onu ilk oğlum, dünyadakı kralların ən ucası edəcəyəm”. Bax, “ilk oğlum” hz. Davud üçün söyləyir Allah. Tərif sözü. Düz mənasında onsuz da müşrik olaraq qəbul edər yəhudilər. “Rəbbin bildirişini elan edəcəyəm. Mənə sən mənim oğlumsan dedi. Bugün mən sənə ata oldum”. Səni qoruyan, səni yaşadan, sənə yaxşılıq verən mənasında. Kral Məsihə istinadən. Mehdiyə istinadən. 

Mezmurlar 22-2/7 “Rəbbim bildirsin, elan edəcəyəm. Mənə “sən mənim oğlumsan” -dedi”. Kral Məsihə, Mehdiyə, sən mənim oğlumsan deyir Allah. Yəni, tərif sözü olaraq. Allahın ona sevgisini ifadə edən bir söz. Yəni, “Səni Mən yaratdım, səni mən qoruyuram”. “Bugün mən sənə ata oldum”. Mənəvi mənada. 

Mezmurlar 22-2/8-9

“Dilə məndən. Miras olaraq sənə ulusları, mülk olaraq yer üzünün dörd bucağını verim. Dəmir çomaq ilə qıracaqsan onları. Saxsı kimi parçalayacaqsan”. Yəni, küfrü, dəlaləti saxsı kimi partladacaqsan deyir. “Hər şeyə hakim Rəbb, öz xalqımı ortaya çıxardığım gün” yəni, öz ümmətimi, müsəlmanları ortaya çıxartdığım gün “mənim olacaqlar deyir, “Bir ata özünə xidmət edən oğlunu necə qoruyarsa, mən də onları o cür qoruyacağam”. Ata şəvqətini vurğulamaq üçün, ata qorumasını vurğulamaq üçün söylənilmiş sözdür Tövratda. Xristian qardaşlarımızın bir qismi bunu başqa cür şərh edirlər. Həqiqi oğul imiş kimi. Allah o cür bir haldan münəzzəhdir.

Süleymanın Özdeyişleri 3/11 

“Oğlum, Rəbbin verdiyi tərbiyəyə xor baxma, Onun məzəmmətinə nifrət etmə”. Allahın səni məzəmmət edə bilər. Bir xəstəlik verə bilər, bir narahatlıq verə bilər. “Ata sevdiyi oğlunu necə məzəmmət edərsə, Rəbb də sevdiyini elə məzəmmət edər”. Bu oğulluq atalıq nədir? Mütəşabih. Sevgini, yaxınlığı, qorumağı vurğulamaq üçündür. Onun üçün biz xristian qardaşlarımızın bu məntiq ilə baxacaqlarını bildiyimiz üçün onlara şəvqətlə baxırıq.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269309/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269309/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:22:25 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (27 iyul 2012; 23:00)XƏSTƏ İLƏ MARAQLANMAQ SAVABDIR. ALLAHIN RIZASINA UYĞUN OLAN, GÖZƏL BİR İBADƏTDİR.  MEHDİ (Ə.S)-IN ƏXLAQIDIR. Rəsulullah (s.ə.v) deyir ki, “MEHDİ (Ə.S) XƏSTƏNİ BELİNDƏ DAŞIYAR”. Yəni, sadəcə maraqlanmaq yox, çünki bir xəstəni daşımaq çox çətindir. Oradakı ifadə, ən çətin şərtlərdə belə xəstəyə yardım edər mənasındadır. Mehdi (ə.s)-ın bir xüsusiyyətidir. Biz də Mehdi (ə.s)-ın tələbəsiyik. Ona görə xəstələrə, düşkünlərə, ehtiyacı olanlara gücümüzün yetdiyi, ağlımızın yetdiyi, zamanımızın yetdiyi qədəri ilə Allahın diləməsi ilə taledəki şəkli ilə kömək edərik. 

ÖLÜ İNSANLAR ALLAH DÜŞMƏNİ OLARLAR. MİKROB KİMİ TƏCAVÜZKAR VƏ MURDARDIRLAR, AMMA İNSANLAR ONU BİLMƏZ. İnsanlar içərisində gəzərlər. Küçələrdə, prospektlərdə gəzərlər. Hər cür biabırçılığı, pisliyi edərlər. Amma, canlıya çox bənzədikləri üçün, çünki bir şey göstərdiyində gördüyünü söyləyir, bir şey söylədiyində eşitdiyini söyləyir. Halbuki, Allah ayədə deyir ki; “Nə görərlər, nə də eşidərlər”, yəni, ikinci mən ilə yaşayarlar. Zombi olaraq yaşayarlar. HƏDDİNDƏN ÇOX ÖLÜ İNSAN VARDIR, AMMA HEÇ BİR ŞƏKİLDƏ HİSS EDƏ BİLMƏZSƏN. Onsuz da hiss etsələr, çox qorxarlar. Yəni, normal bildiyin ölü, məzardakı ölü necədirsə, o da o cür ölüdür. Sıfır, şüuru tamamilə qapalıdır. Allah imtahan üçün yaratmışdır. Hər cür zülmü və psixopatlığı edən məxluqlar şəklindədir. Allah: “Siz onları diri zənn edərsiniz, halbuki, onlar ölüdürlər” -deyir. Bu Allahın xüsusi bir sirridir.

Məktubat, 22-ci Məktubda:

“Məhz ey möminlər! Əhli iman əşirətinə qarşı təcavüzkar vəziyyət almış nə qədər əşirət hökmündə düşmənlər olduğunu bilirsinizmi?” “Müsəlmanlara qarşı olan nə qədər düşmən olduğunu bilirsinizmi siz?” -deyir. “Bir-biri içindəki dairələr kimi yüz dairədən çoxdur”. Bu buna bağlı, o ona bağlı, iç-içə dairələr kimidir. Həddindən çox düşmən vardır, deyir müsəlmanlara qarşı. “Hər birisinə qarşı təsanüd edərək, əl-ələ verib müdafiə vəziyyəti almağa məcbur ikən; onların hücumunu geri çevirmək onların İslamın namusuna girmələri üçün qapıları açmaq hökmündə olan qərəzkəranə tərəfkeşlik” mənim camaatımdan, mənim məzhəbimdən, mənim tərəfimdən kimi “və ədavətkəranə inad; heç bir cəhətlə belə əhli imana yaraşarmı?” Bu qədər çox hücum varkən, sən oturursan, mənim camaatımdan, mənim qrupumdan, mənim məzhəbimdən” deyə müsəlmanlara fitnəni təklif edirsən, deyir Bədiüzzaman. “O düşmən dairələr əhli dəlalət və ilhaddan (dinsizlikdən) tut, ta ki əhli küfrün aləminə, ta ki dünyanın ehval (pisliklərinə) və mesaibine (çətinliklərinə) qədər bir-biri içində sizə qarşı zərərli bir vəziyyət alan, bir-biri arxasında sizə hiddət və hirs ilə baxan, bəlkə yetmiş növ düşmənlər var. Bütün bunlara qarşı qüvvətli silahın və sipərin və qalan: Uhuvveti İslamiyyədir. (İslam qardaşlığıdır.) Bu İslam qalasını, kiçik ədavətlərlə (kiçik düşmənliklərlə) və bəhanələrlə sarsmaq; nə qədər hilafı vicdan (vicdana nə qədər zidd) və nə qədər İslamın ziyanına olduğunu bil, ayıl!” Qətiyyən, belə bir şey etməyin deyir Bədiüzzaman.

“Ehadisi şərifədə gəlmiş ki: “Axırzamanın Süfyan və Dəccal kimi nifaq və zındıka başına keçəcək çox zərərli insanları “İslamın və bəşərin hirs və şikakından (düşmənlik duyğularından) istifadə edərək az bir qüvvət ilə nevi bəşəri hercü mərc edər (böyük dünyanı bir-birinə qatar) və böyük Aləmi İslamı əsarət altına alar”. Həqiqətən, böyük İslam aləmi əsir vəziyyətindədir, İslam birliyi olmadığı üçün. 

(İbrahim surəsi)

12-ci ayə

“Allah bizə yollarımızı göstərdiyi halda, biz nə üçün Allaha təvəkkül etməyək?” Təvəkkül etməməsi üçün bir insanın dəli olması lazımdır. Təvəkkül ən böyük lüksdür. Ən böyük rahatlıqdır. ƏN GÜCLÜ SİNİR DƏRMANININ ETMƏYƏCƏYİ TƏSİRİ TƏVƏKKÜL EDƏR. ƏN GÜCLÜ ANTİDEPRESSANTLARIN ETMƏYƏCƏYİ TƏSİRİ TƏVƏKKÜL EDƏR. Təvəkküllü insanlar çox sağlam, səhhətli və sevincli olarlar. Heç bir dərdi olmaz. Bədəni xəstəlikləri olmaz çox, o cür insanların.

13-cü ayə

“Kafir olanlar öz elçilərinə dedilər:” İnkar edən demir Allah, “edənlər”, xəstəlik halında mütləq edirlər. “Sizi ya öz torpağımızdan qovacağıq”. Yəni, “Bu məhəllədə, bu yerdə yaşamağa qoymarıq”. İftira edər, təhdid edər, “orada qalmağını istəmirik”, deyərlər. “… ya da mütləq dinimizə qayıdacaqsınız!” Yəni, onların din anlayışına qayıdacaqsan. O toplumun din anlayışı nədirsə, ona geri qaytarmağa çalışırlar. “Rəbbi də onlara belə vəhy etdi: “Biz zalimləri mütləq məhv edəcəyik””. O ZAMAN QƏDDAFİ NİYƏ GEDİR? BU İLAHİ HÖKMƏ GÖRƏ GEDİR. SƏDDAM NƏYƏ GÖRƏ GETDİ? ALLAHIN BU HÖKMÜNƏ GÖRƏ GETDİ. MUSSOLİNİ, STALİN, HİTLER, LENİN ALLAHIN BU HÖKMÜNƏ GÖRƏ GETDİLƏR. ALLAH DA ONLARI BU HÖKMÜ İLƏ YAXALADI. YƏNİ, TALELƏRİ O CÜR İDİ.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269308/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269308/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:19:59 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (28 iyul 2012; 23:00)(Ənam surəsi, 103)

“Gözlər Onu dərk etmir” yəni, bax idrak edə bilməz deyir, qavraya bilməz. İdrak etmə gücümüz yoxdur. İNSAN GÖZÜNÜN ALLAHI İDRAK ETMƏ GÜCÜ YOXDUR. Hansı ki deyirlər; “Allahı görmək istəyirik”. Allah deyir ki, bax, idrak edə bilməz. İdrak etmə gücü yoxdur insanın. “O isə gözləri dərk edir”. Baxın, bütün gözlər nə demək bilirsinizmi? İNSANLAR, QUŞLAR, HEYVANLAR, BÖCƏKLƏR. HAMISININ GÖZLƏRİNDƏN ALLAH GÖRÜR MƏNASINDADIR. AYRICA GÖZƏ EHTİYACI OLMADAN DA CƏHƏTSİZ OLARAQ HƏR ZAMAN HƏR YERİ GÖRÜR ALLAH. Məsələn, bu mükəmməl bir elmdir, mükəmməl bir gücdür, mükəmməl bir qüdrətidir Allahın. BİR DƏ SONSUZ ALƏMİ O CÜR GÖRƏ BİLİR ALLAH. Yəni, sırf oranı, sırf buranı yox. Onun üçün Allah ayədə; “Onlar Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər” -deyir. 

Allah dünyanı gözəl yaradıb Əlhəmdülillah, amma dünya sevgi ilə çox gözəldir. Dostluq ilə çox gözəldir. Yardımsevər olmaq lazımdır. İnsanların yaxşı olması üçün cəhd etmək lazımdır. Çünki insanlar acizlik içindədirlər. GÜCÜ OLANIN ZƏİF OLANA YARDIM ETMƏSİ ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. DİGƏR CÜR XOŞBƏXTLİK OLMAZ. Çünki eqoist olduğunu hiss edərsən, o zaman canın yanar. MƏSƏLƏN, BAŞI AĞRIYANA BAŞI AĞRIMAYAN XİDMƏT ETMƏLİDİR; AYAĞI OLMAYANA AYAĞI OLAN XİDMƏT ETMƏLİDİR; QOLU OLMAYANA QOLU OLAN XİDMƏT ETMƏLİDİR. “Mənə nə” düşüncəsi olmaz; eqoistlik, paxıllıq sevgiyə uymaz.

 

(Ənam surəsi, 112)

Beləliklə, Biz hər bir peyğəmbər üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müəyyən etdik. Bunlar aldatmaq məqsədilə bir-birlərinə təmtəraqlı sözlər təlqin edirlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et.

 

“Beləliklə, Biz hər bir peyğəmbər üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müəyyən etdik”. Deməli, düşmən bir ehtiyacdır. Düşməni olmasa, bir insanın imtahanı olmur. Düşmən olacaq ki xidmət edə biləsən. İslama, Qurana xidmət edə biləsən. Onun üçün Allah, bax, “hər bir peyğəmbər üçün”, istisnasız yəni, hər Mehdiyə, “insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müəyyən etdik”. İndi, İNSAN DÜŞMƏN GÖRÜNÜR, AMMA CİN DÜŞMƏN ÇOX TƏHLÜKƏLİDİR. ÇÜNKİ GÖRÜNMÜR CİN DÜŞMƏN. O NƏ EDƏR? SIXINTI VERƏR. NARAHATLIQLAR VERƏR, DİQQƏTİNİ DAĞITMAĞA ÇALIŞAR. YORĞUNLUQ VERMƏYƏ ÇALIŞAR. PESSİMİSTLİK VERMƏYƏ ÇALIŞAR. ÜZƏRİNƏ SƏBƏBSİZ BİR ƏZAB GƏTİRƏ BİLƏR. İNSANLARI ONA QARŞI QALDIRAR. Məsələn, bu dəqiqə şeytan Mehdiyə qarşı xurafatçı dəstəsini qızışdırır.  Xurafatçılarda dəhşətli bir qudurma var, əgər diqqət etsəniz. Şeytan təhrik edir onları. Darvinist və materialistlərdə dəhşətli bir hücüm var Mehdiyyətə qarşı. 

QURANDA ALLAH SEVGİNİN ÖNÜNDƏKİ BÜTÜN ƏNGƏLLƏRİ QALDIRACAQ İZAHLAR EDİR. Məsələn, eqoistlik, paxıllıq sevgini aradan qaldırar. Mərdlik isə sevgini artırar. Vəfa da sevgini artırar. Diqqət və səbr sevgini artırar. Məsələn, əfvedicilik sevgini artırır. Əfvedicilik olmasa, kiçicik bir şeydən dolayı insan sevdiyindən qopub gedər. Əgər bir insan əfv etməyi bilməzsə. İnsanoğlu mütləq xəta edir. Bir xətasını görər, əlaqəni kəsər. Amma, müsəlman əfvedici olduğu üçün israrla sevgini davam etdirər və SEVGİ MÜHÜM BİR HƏDƏF OLAR İNANAN ÜÇÜN, ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİ BİR HƏDƏF OLAR VƏ MÜKƏMMƏL BİR ZÖVQ OLAR. EHTİYAC VƏ QİDA OLMUŞ OLAR.

GÖY HADİSƏLƏRİNİ İSTİQAMƏTLƏNDİRƏRKƏN DƏ ALLAH YENƏ DƏ MƏLƏKLƏRİ İSTİFADƏ EDƏR. Məsələn, quyruqlu ulduzların çıxışı. Orda insan mı istifadə olunur? Tarixin içərisində, məsələn, quyruqlu ulduz çıxmalıdır. İnsan edə bilməz bunu. Masonluq da edə bilməz. Dərin dünya dövləti də edə bilməz. Allah edər. Allah mələklərini istifadə edər orada. O qədər bütün ağıl qəbul edəcək kimi deyil bəzi məsələlər. Siz sadəcə tarixin axışını seyr edin.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269307/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269307/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:17:44 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (29 iyul 2012; 23:00)BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİ HƏZRƏTLƏRİ ÇOX ŞAHANƏ, ÇOX ŞƏKƏR BİR ALİMDİR. RİSALƏ-İ NURUN DİLİ AĞIRDIR, AMMA BELƏ SEVGİ İLƏ, MÖCÜZƏLƏR DOLU OLDUĞUNU DÜŞÜNƏRƏK YANAŞDIQDA RİSALƏ-İ NUR ÇOX-ÇOX FAYDALI BİR ƏSƏRDİR. YƏNİ, MƏNCƏ HƏR AYDIN, HƏR TÜRK GƏNCİ RİSALƏ-İ NURU OXUMALIDIR. Yəni, Quranı və İslamı şərh etmək üçün, HƏTTA XRİSTİANLAR DA RİSALƏ-İ NURU OXUMALIDIR, çünki müsəlmanların xristianlığa necə gözəl baxdığını, necə sevgi dolu baxdığını və necə ittifaq içində olmalı olduğunu görmüş olarlar. Zənn edirlər ki, xristianlarla müsəlmanlar ayrı-ayrı ruhdadırlar. Halbuki, eyni ruhdadırlar. Eyni peyğəmbərlərə inanırlar, eyni axirətə inanırlar, eyni Allaha inanırlar.

RİSALƏ-İ NURUN BƏZİ YERLƏRİNƏ İNSANLAR QATILMAYA BİLƏRLƏR, HAMISI ƏHƏMİYYƏTLİDİR. YÜZDƏN DOXSAN DOQQUZUNA HƏRKƏS QATILAR RİSALƏ-İ NURUN, YÜZDƏN BİR QİSMİNƏ QATILMAYA BİLƏRLƏR. Yəni, onu fikirləşməsinlər, o çox normaldır. Hər alimdə, hər fikirdə, hər düşüncədə olar o. Çünki, yüzdən doxsan doqquzluq qismi çox-çox faydalıdır. Yəni, “Qatılmadığım yerlər var, məhz mən bu üzdən bu kitabı oxumaram” olmaz. Qatılmadığın yerləri sən keç inşaAllah, bəlkə, hikmətini bilmirsən. Bəlkə, başqa bir mənası vardır inşaAllah. Amma SƏBRİ, SEVGİNİ, MƏTANƏTİ ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN RİSALƏ-İ NUR ƏHƏMİYYƏTLİDİR. MÜSƏLMANLARIN ŞƏVQƏTLİ VƏ AĞILLI İNSANLAR OLDUĞUNU ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTLİDİR. XRİSTİAN ALƏMİ İLƏ İTTİFAQIN ƏHƏMİYYƏTİ ÜÇÜN DƏ ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. NİFRƏT YERİNƏ ŞƏVQƏTİN, NURUN, AĞILCILIĞIN TƏTBİQ EDİLMƏSİ ÜÇÜN ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR.

Nur tələbələri bir çox camaata gözəl nümunə olmuşdur. Əslində, HAMISI BƏDİÜZZAMANA HEYRAN OLMUŞDURLAR VƏ HƏR BİRİ AYRI BİR ŞƏKİLDƏ BƏDİÜZZAMAN OLARAQ ORTAYA ÇIXMIŞDIRLAR. ŞAİR, NECİP FAZIL KISAKÜREK BƏDİÜZZAMANDAN TƏSİRLƏNMİŞDİR. EYNİ ONUN KİMİ O DA HƏBSXANALARDA YATMIŞDIR. BƏDİÜZZAMANIN ŞAİR ŞƏKLİDİR.

Əgər, Atatürk və Bədiüzzaman olmasaydı qatı dinçiliyə qarşı mübarizə aparmaq Allahualəm imkansız idi, bitmişdi.  İKİ BÖLÜM İLƏ, ALLAH İKİ MƏRHƏLƏLİ MEHDİYYƏTƏ ZƏMİN HAZIRLADI. ATATÜRK İLƏ RƏNDƏLƏDİ, BƏDİÜZZAMAN İLƏ DƏ İDEOLOGİYASINI, İNCƏLİYİNİ, DÜŞÜNCƏ SİSTEMİNİ, MƏNTİQİNİ VƏ BAXIŞ TƏRZİNİ, AĞILCILIĞINI YERİNƏ OTURTDU ALLAH.

Müqəddəs sandıq, hz. Musa (ə.s)-ın sandığını ilk tapan şəxs Mehdidir. Heç kim tapa bilməz. Allah deyir: “Mələklər qoruyar onu. Mələklər daşıyır”. Heç bir şəkildə tapa bilmir. MƏLƏKLƏR QORUDUĞU ÜÇÜN TAPA BİLMİRLƏR. Bütün texnoloji imkanlar əllərindədir. Yeri də bəllidir, iki yer söyləyirəm. Hatay və Taberiye gölü. BÜTÜN DÜNYA AXTARSIN, TAPA BİLMƏZLƏR. GÖZÜNÜN QABAĞINDA OLAR, GÖRƏ BİLMƏZ. ALLAHUALƏM GÖRÜB, KEÇİRLƏR. MƏLƏKLƏR SAXLADIĞI ÜÇÜN, ALLAH İSTƏDİYİ ÜÇÜN GÖRƏ BİLMİRLƏR. HZ. MEHDİ, İMAM MEHDİ ALIB SÜLEYMAN MESCİDİNİN QABAĞINA GƏTİRDİYİ VAXT MUSƏVİ VƏ XRİSTİAN ALƏMİ AYAĞA QALXIR ARTIQ. HAMISI İMAN EDİRLƏR. ÇOX AZ BİR QİSMİ İSTİSNA OLMAQLA, HAMISI İMAN EDİR.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269306/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269306/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:15:38 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (1 avqust 2012; 12:00)(Nəml surəsi)

1. Ta. Sin. Bu, Quranın və açıq-aydın bir Kitabın ayələridir.

 “Ta, sin”. BƏLKƏ, TAXT-I SÜLEYMAN DEMƏK İSTƏYİR AYƏ.  

7. Bir zaman Musa öz ailəsinə: “Mən, doğrudan da, bir od gördüm. Qoy gedib ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gətirim ki, qızınasınız” – demişdi.

8. Musa oraya gəlib çatanda ona nida gəldi: “Odun içindəki də, ətrafındakı da mübarəkdirlər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir!

AYƏDƏN ANLADIĞIMIZ QƏDƏRİLƏ OD İÇİNDƏ OLANLAR VAR; MƏLƏKLƏR. 

12. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağappaq çıxsın. Firona və onun tayfasına göndərilən doqquz möcüzədən biri budur. Həqiqətən, onlar fasiq bir tayfadır!”

ƏLİNİ QOYNUNA SALIR. QÜSURSUZ ÇIXIR. MASONLUQ DA BUNU BİR TƏQDİMAT ƏLAMƏTİ OLARAQ ALMIŞDIR. Buradakı bir çox simvol eyni zamanda masonikdir. Məsələn, ilan da masonluqda bir simvoldur. Əsa da simvoldur. Od da simvoldur masonluqda. Doqquz ayə və doqquz möcüzə.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269305/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269305/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:13:53 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (2 avqust 2012; 12:00)KAİNATIN YARADILIŞ MƏQSƏDİ SEVGİDİR. CƏNNƏTDƏ DƏ ƏSL MƏQSƏD SEVGİDİR. ZƏMİN OLARAQ ALLAHIN ƏSL MƏQSƏDİ SEVGİDİR

DÜNYA ANCAQ SEVGİ İLƏ QURTULAR. Dünyada Allahın bizdən istədiyi yenə də sevgidir. Hər şeyin zəmini sevgidir. Gözəl əxlaqın mənşəyi də sevgidir, sevgini əldə etmək üçündür. Məsələn, səbr, sevgini əldə etmək üçündür. Səbr olmazsa, sevgini əldə edə bilməzsən. Sevdiyindən qopub gedərsən. Bir səhvini, qüsurunu tapıb qoparsan. Xeyirxahlıq sevgini yaradar. Məsələn, bir kasıba kömək edərsən, o səni sevər. Yalan demirsən, o da sevgi üçündür. Baxın, gözəl əxlaqın mənşəyi, həmişə sevgiyə çıxar. VƏ SEVGİ DÜNYADA ƏN BÖYÜK LƏZZƏTDİR. ƏN ÇOX ZÖVQ ALINAN ŞEYDİR SEVGİ. SEVGİ GETDİSƏ, CƏHƏNNƏMƏ DÖNƏR HƏR YER. BOĞULUB QALARSAN. SEVGİSİZLİK DƏLİ EDƏR İNSANI. Məsələn, intihar hallarının əsas səbəbi sevgisizlikdir, narkotikanın əsas səbəbi də sevgisizlikdir. Sevən heç bir şəkildə ona ehtiyac duymaz. Allahı sevmədən də sevgi olmur. Allah deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram; “Allahı sevin ki, Allah da sizi sevsin”, deyir. ALLAHI SEVMƏDƏN ALLAH SEVGİNİ VERMİR. ONUN ÜÇÜN MÜSƏLMANLARIN ƏN ÇOX ƏHƏMİYYƏT VERMƏLİ OLDUĞU ŞEY SEVGİYƏ ÜSTÜNLÜK VERMƏKDİR. RƏSMİ SURƏTDƏ SEVGİ OLMAZ, LAYİQİNCƏ OLMALIDIR. DƏRİN, EHTİRASLI VƏ COŞĞULU BİR SEVGİ OLMALIDIR.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269304/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269304/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:11:19 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (3 avqust 2012; 17:00)Qardaşlarımız dünyada sevginin hakim olması üçün israr və qətiyyətlə mübarizə etsinlər. İnsanlar sevgiyə qarşı eqoistliyi, kini və nifrəti istifadə etmək istəyirlər. Bu hər yerdə belədir. MƏSƏLƏN, SEVGİ DOLU BİR İNSAN: “SEVGİ DOLU İDİM AMMA MƏNİ BU HALA GƏTİRDİLƏR” -deyir. ƏXLAQSIZLIQDIR BU, OLARMI BELƏ? SƏNİ O HALA NECƏ GƏTİRƏRLƏR? AXI SƏN ALLAH TƏRƏFDARISAN. VƏFATINA QƏDƏR SEVGİ DOLU OLACAQ. Məsələn, baxırıq, dünyada olan bir çox siyasətçi sevgisiz, eqoist, xudbin, təcavüzkar, sui-qəsdçi, məhəbbətsiz insanlardır. Məsələn, bəzi təriqətlərə baxırıq, onlara tabe olanlara baxırıq sevgisiz, nifrət doludurlar. Dünyanı bürümüşdür sevgisizlik və nifrət. Ona qarşı olaraq müsəlmanlar, səmimi iman edənlər, Allahın əsl istədiyinin üstündə dayanacaqlar. ALLAH ÖZÜNÜN SEVİLMƏSİNİ VƏ SEVGİNİN DÜNYAYA HAKİM OLMASINI İSTƏYİR.

DAİMA MÖVCUD HÖKUMƏTİ MÜHAFİZƏ ETMƏK. ÇÜNKİ DÖVLƏTİ YIXMAQ AXMAQLIQDIR. DÖVLƏT TƏMİR EDİLƏR. AXMAQLAR DÖVLƏTƏ MUSALLAT OLAR. DÖVLƏT NEMƏTDİR. Dövlət yıxılarmı? Əgər əksikliyi varsa, təmir edərsən. Əgər yaxşı olmasını istəyirsənsə, özünü tərbiyə et, məlumatını artır, sevgini artır, coşğunu artır, sevgini genişləndir.

Bədiüzzaman Mehdi üçün: “Ən böyük mücəddid, ən böyük müctəhiddir” -deyir. Baxdıq, onu da şərh etmişlər. “Ən böyük mücəddid, ən böyük müctəhid olaraq ortaya çıxsaydı, bütün mücəddidlərdən daha böyük olaraq ortaya çıxsaydı, o zaman İmam Şafiinin savab qazanmasını əngəlləmiş olacaq idi” -deyir. “Ona görə ortaya çıxmadı” -deyir. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) gəlir, desə ki: “İndi hz. İsanın savabına mane olmayım mən. Din mənə gəldi, amma dini açıqlamayım. Savabı İsaya getsin”. Məsələn, İmam Hənəfi gəlir, ondan əvvəl də mücəddidlər, müctəhidlər var. Ondan əvvəl həddindən çox məzhəb var idi. Onlardan əvvəl də çox məzhəb imamları var idi. Deyə bilərdi; “Səhabələr var, mübarək insanlar var. Onların savabını alıb itirməyim. Onların məzhəbinə toxunmayım”. Bu məntiqdirmi? MÜCƏDDİD, MÜCTƏHİD GƏLƏNDƏ ALLAHIN HÖKMLƏRİNİN ƏN DOĞRU OLANINI GÖSTƏRMİŞ OLUR. Dörd məzhəbin dördü də ayrı hökm çıxarır. Dörd məzhəbin dördündə də bir çox məsələdə halallar, haramlar fərqlidir. Məsələn, yeməklərdəki halallar, haramlar dörd məzhəbdə də ayrıdır. İbadətdə, məsələn, dəstəmazı pozan müddəalar dörd məzhəbdə də ayrıdır. ƏN DOĞRU OLANINI MEHDİ ORTAYA QOYUR. ƏN DOĞRU OLANIN ORTAYA QOYULMASI NƏ DEMƏKDİR? BÜTÜN HALALLARIN, HARAMLARIN ƏN DOĞRU ŞƏKİLDƏ TƏTBİQ EDİLMƏSİ DEMƏKDİR. 

(TƏBLİĞ FƏALİYYƏTLƏRİ) BUNLAR ÇOX BÖYÜK XİDMƏTLƏRDİR, BUNLAR HEÇ UNUDULMAYACAQ XİDMƏTLƏRDİR. SONRA, ONSUZ AXİRƏTDƏ DƏ BU KÜÇƏLƏRDƏ GƏZƏCƏYİK. BİZLƏRƏ DÜNYA KÜÇƏLƏRİ GÖSTƏRİLƏCƏK. BU AFİŞALAR, BU İRƏLİLƏYİŞLƏR, BU DANIŞIQLAR, BURADAKI BU BÖLÜM GÖSTƏRİLƏCƏK.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269303/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269303/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:09:43 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (4 avqust 2012; 16:00)Cənub-şərqdə PKK xalqa sevgi göstərir. Yəni, həmyerlilik, “Biz sizi qoruyuruq” -deyir, “Çörəyə mi ehtiyacınız var? Qürurunuzu qoruyacağıq, şərəfinizi qoruyacağıq. Alçaldılmağınıza mane olacağıq” -deyirlər. Edən əxlaqsızlar da olur təbii ki, alçaldanlar da olur. SEVGİNİN SAVAŞI VAR. ƏR BİZ DAHA ÇOX SEVDİYİMİZİ GÖSTƏRSƏK QARDAŞLARIMIZA, MƏSƏLƏ BAĞLANAR. Bütün məsələ sevgidədir. Amma üst pərdədən bu cür rəsmi bir üslub ilə –haşa- insan yerinə qoymayaraq, məhz “Biz sizi idarə edənlərik, sizin böyükləriniz, əfəndilərinizik. Əfəndiləriniz gəldi” kimi bir üslub olarsa, bu çox pis olar. AMMA, “XİDMƏTÇİLƏRİNİZ GƏLDİ. SİZƏ XİDMƏT EDƏN QARDAŞLARINIZ GƏLDİ, MÜSƏLMAN QARDAŞLARINIZ GƏLDİ. SİZLƏR NUR KİMİ MÜSƏLMANLARSINIZ. SƏLAHƏDDİN ƏYYUBİDƏN, BƏDİÜZZAMANDAN BİZƏ ƏMANƏTSİNİZ” ŞƏKLİNDƏ YAXINLAŞILSA, PKK NƏTİCƏ ALA BİLMƏZ. BÜTÜN MƏSƏLƏ SEVGİDƏDİR.

Daha əvvəl də Amerika, məsələn, Koreyada sevgisizlikdən itirdi. Halbuki, xalqın arasına girsə, sevgi göstərsə... Amma, dikbaşlı, üst pərdədən, insan yerinə qoymayaraq “Sizi bomba ilə yola gətirərik. Sizi mərmi ilə, silah ilə yola gətirərik” deyə xalqı hirsləndirdi. İNSANLAR QÜRURU İLƏ OYNAMAĞA İZİN VERMƏZ. O ZAMAN ONLAR KOMMUNİSTLƏRDƏN YANA OLDULAR. ONUN ÜÇÜN ALÇALDILMA, QÜRUR QIRILMASI İNSANLARDA ÇOX ŞİDDƏTLİ ƏKS TƏSİR EDƏR. MÜTLƏQ SEVGİ İLƏ, DOSTCASINA, TƏVAZÖKARLIQLA YAXINLAŞMAQ LAZIMDIR.

SEVGİDƏN HEÇ BİR ŞEY İTİRİLMƏZ. SEVGİSİZLİKDƏN ÇOX ŞEY İTİRİLƏR, SEVGİDƏN ÇOX ŞEY ƏLDƏ EDİLƏR. SEVGİNİ İNKİŞAF ETDİRMƏK LAZIMDIR. DÜNYANIN YARANMA MƏQSƏDİ, VARLIĞININ MƏQSƏDİDİR SEVGİ. SEVGİ GETDİSƏ DÜNYA DA GEDƏR, HƏR ŞEY GEDƏR. CƏHƏNNƏM QALAR GERİYƏ, ALLAH QORUSUN.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269302/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269302/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:07:58 +0200
Hörmətli Adnan Oktarın yeni izahları (5 avqust 2012; 17:00)(Bədiüzzamanın kommunizmə qarşı fikri mübarizə aparmağın lazım olduğu ilə əlaqədar sözləri)

Maddiyyunluq (ateist, materialist və darvinist fəlsəfələr) mənəvi taundur (yoluxucu bir vəba xəstəliyidir) ki” yəni hal-hazırda PKK-nın inancı marksist, leninist, ateist, materialist, darvinist fəlsəfə “bəşəri” insanları “bu xəstəliyə saldı”. yəni  insanları bu böyük bəlaya saldı. “İlahi qəzəbə düçar oldu”. “Böyük bəla gəldi” -deyir. “Bunun ucbatından Allah bəla olaraq verdi” -deyir. “Təlqin və tənqid qabiliyyəti”. Baxın, təlqin; izah etmə, radiolardan, televiziyalardan, qəzetlərdən təlqin və tənqid etmək, tənqid qabiliyyəti “təvəssü etdikcə (inkişaf etdikcə), o taun da” marksist, leninist fəlsəfə də “təvəssü edər (inkişaf edər)”. (Mektubat, s. 513)

Təkrar edərək davamlı bunu inkişaf etdirirlər. Məsələn, Türkiyədə hər gün PKK və kommunist düşüncə radiolardan, televiziyalardan gecəli-gündüzlü təbliğat şəklində izah edilir. Hər kəs gecəli-gündüzlü PKK-dan danışır. Dövlət başçısı davamlı PKK-dan danışır. Radioda, qəzetdə, internetdə, televiziyada səhərdən axşama qədər PKK-dan bəhs edilir. Və kommunist fəaliyyətdə, terror hərəkətlərində, marksist, leninist düşüncədə təbliğat çox əhəmiyyətlidir. Yəni təşkilat təbliğatı çox əhəmiyyətlidir. Ağlasığmaz dərəcədə bir təşkilat təbliğatı edirlər. Marksizmi, leninizmi hər yerə yayırlar, izah edirlər, amma buna qarşı cavab yoxdur.

“Tabiiyyun, maddiyyun (materializm, darvinizmdən) fəlsəfəsindən təvəllüd edən (doğan) bir cərəyanı Nəmrudanə” kommunist hərəkət, “getdikcə Axırzamanda” özündən sonrakı dövrü söyləyir, “fəlsəfəi maddiyə vasitəsiylə” darvinist, materialist fəlsəfə vasitəsiylə, “intişar edərək” inkişaf edərək, yayılaraq “qüvvət tapıb, üluhiyyəti (Allahın varlığını) inkar edəcək bir dərəcəyə gəlir”. (Mektubat s. 57) İndi bu vəziyyətdir.

Bax deyir: “Böyük dəccal şeytanın iğvası (təlqinləri) və hökmü ilə şəriəti İsəviyənin əhkamını” yəni xristian hökmlərini, “qaldırıb xristianların həyatı ictimaiyələrini” ictimai həyatlarını, “idarə edən rabitələri” birləşdirən ünsürləri, “pozaraq, anarxistliyə və Yəcüc və Məcücə zəmin hazırlayar”. Çində, Rusiyada, Laosda, Kambocada, Vyetnamda demək olar ki, dünyanın hər tərəfində bu oldu.

“Şəriəti Məhəmmədiyə Əleyhissalatu Vəssalamın” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın gətirdiyi Quran əxlaqının şərtlərini “əbədi bir qisim ehkamını nəfs və şeytanın desisələri ilə” hiylələri ilə, “qaldırmağa çalışaraq” yəni İslamın, Quranın hökmlərini qaldıraraq, “həyatı bəşəriyənin” insan həyatının “maddi və mənəvi rabitələrini” birləşdirən ünsürlərini “pozaraq” yəni sevgi, şəfqət, mərhəmət, dürüstlük, yaxşılıq, bağışlayıcılıq kimi duyğuları pozaraq “sərkeş” inadçı “və sərxoş və sərsəm nəfsləri” yəni şüursuz, idarəsiz hala gəlmiş, nə etdiyini bilməyən nəfsləri “başıboş buraxaraq hörmət və mərhəmət kimi nurani zəncirləri qırar”. Məsələn, ramazana hörmət etmir, dinə hörmət etmir, mərhəmət də yoxdur. “Mərhəmət duyğularını qırar” -deyir. Dəccal nurani zəncirləri qırar. “həvəsatı mütəaffinə” nəfs ehtirasları “bataqlığında, bir-birinə hücum etmək üçün cəbri bir sərbəstiyyət” yəni qan tökməyi, dəhşəti, terroru, təşviq edərək bu mövzuda müdhiş bir azadlıq verər, deyir. Özbaşınalıq meydana gətirər, deyir. “Bir azadlıq vermək dəhşətli bir anarxistliyə meydan açar”.  Dəhşət, terror hal-hazırda görülən şeylərdir. “O vaxt, o insanlar çox şiddətli bir zorakılıqdan başqa nəzarətdə saxlanıla bilməz”. O da edilə bilməyəcəyi üçün nəzarətdə saxlaya bilmirlər. Tək həll, elmi həlldir.  Yəni maddiyyun tabiiyyun taununun ortadan qaldırılmasıdır. Maddiyyun tabiiyyun taunu nə deməkdir? Darvinist, materialist, marksist fəlsəfə deməkdir. Buna elmi cavab verməsən, məğlub olarsan.

Bax, Bədiüzzaman deyir; “Hətta indi də kommunistlik içindəki anarxistin əhəmiyyətli efradı (əhəmiyyətli fərdləri) onlardandır”. Yəni Yəcüc Məcüc dəstəsindəndir. “Bilaharə Bolşeviklik də”  kommunistlik də “çox müqəddəsatı əxlaqiyə” əxlaqın müqəddəs dəyərlərinə “və qəlbiyə” qəlbin gözəl duyğularına “və insaniyəni pozduğundan,” mərhəmət, şəfqət kimi gözəl duyğuları pozduğundan “əlbəttə, əkdikləri toxumlar heç bir sərhəd və hörmət tanımayan anarxistlik məhsulunu verəcək”. Məhz hal-hazırda da bu oldu. Bediüzzaman: “Anarxiya başlayacaq” -deyir. “Çünki insan qəlbidən hörmət və mərhəmət çıxsa,” insanın qəlbindən hörmət və mərhəmət çıxsa “ağıl və zəkavət, o insanları çox dəhşətli və qəddar canavarlar hökmünə keçirər”. Yəni “Artıq siyasətlə idarə edilməzlər”. “Biz idarə edərik” fikrindədirlər. Elə bir şey olmaz. Elmi istiqamətdən ağılla, məlumatla məğlub edə bilməsən məhv olarsan, Allah əsirgəsin.

Bədiüzzamana deyirdilər: “İfrata gedirsən”. O deyirdi:  “İslam Birliyi olacaq, İslam hakim olacaq, Mehdi (ə.s) çıxacaq”. O dövrün doqmatikləri də: “İfrata gedirsən, xəyali həqiqət görürsən” deyirdilər. İslam Birliyinin olması, İslamın dünyaya hakim olması bir xəyaldır, deyirdilər. Amma sən həqiqət olaraq görürsən. “Bizi də təçhil ilə” cahilliklə “təhqir edirsən”. Alçaldırsan bizi. “Zaman Axırzamandır, getdikcə daha pisləşəcək” -deyirlər. Bax, ümidini itirmiş əxlaqsızlar. İndi də elə əxlaqsızlar var, eyni ağıldadırlar. Bədiüzzaman deyir: “Cavab olaraq deyərəm ki, niyə dünya hər kəsə tərəqqi” irəliləmə “dünyası olsun, amma” Avropa irəliləyər, Amerika irəliləyir, Çin irəliləyir, Avropa Birliyi olur, NATO olur, Birləşmiş Millətlər olur, Varşova Pakdı olur, Aralıq dəniz Birliyi olur, Şanxay birliyi olur. Hər cür birlik olur. “Niyə dünya hər kəsə tərəqqi” irəliləmə “dünyası olsun, amma təkcə” müsəlmanlar üçün təkcə “bizim üçün tədənni” alçalma və pozulma “dünyası olsun?” Bediüzzaman: “Mən də sizinlə danışmayacağam. Sizinlə heç həmsöhbət olmayacağam” -deyir. “Bu tərəfə dönürəm; gələcəkdəki insanlarla danışacağam:” Axırzamandakı Mehdi tələbələri ilə danışacağam. Yəni bu dövrü keçdim, öz zamanımı keçdim deyir. Əlbəttə o dövrün yaxşı olan insanlarını tənzih edirik. Gələcək Mehdi qrupu, Mehdi camaatı ilə danışıram deyir. “Ey üç yüz ildən sonrakı” 1300-lər olduğu üçün 300-lərdən sonra 1400 gəlir. 1400-lərdə çıxacaq olan “Ey üç yüz ildən sonrakı yüksək əsrin arxasında gizlənmiş”. Bədiüzzaman 1400-ü yüksək əsr olaraq götürmüş. “Gizlənmiş”. Mehdi də, tələbələri də gizlidirlər. “... və sakitcə Nurun sözünü dinləyən və bir nəzər-i hafi-i qeybi (gələcəkdə baş verəcək hadisələri görəcək gizli baxış) ilə bizə tamaşa edən Səidlər, Həmzələr, Ömərlər, Osmanlar, Tahirlər, Yusuflar, Əhmədlər və sairələr! Sizlərə xitab edirəm”. Mehdi camaatına. “Başlarınızı qaldırın, “Sadaktə (doğru) söylədin” deyin”. Biz də doğru söylədin, deyirik. Çünki Mehdi tələbəsiyik. “Və belə demək sizlərə borc olsun. Bu çağdaşlarım, istərsə getsinlər məni dinləməsinlər”. Bədiüzzaman, o dövrün xurafatçılarına, ümidsizlik və ağlını itirməyin verdiyi gücsüzlüklə, o cılız ağlı ilə axmaqca danışanlar istədiklərini danışsınlar deyir. “Tarix deyilən keçmiş dərələrindən sizin yüksək gələcəyinizə uzanan simsiz teleqrafla sizinlə danışıram”. Bax, keçmişdən sizin zamanınızla danışıram deyir.  Hicri 1400-lərlə. “Nə edim, tələsdim, qışda gəldim; sizlər cənnət kimi bir baharda gələcəksiniz”. Bu Ərəb baharı deyilən hadisədir ki, hal-hazırda bu hadisə içindəyik. “İndi əkilən nur toxumları, zəmininizdə çiçək açacaq”. Sizin zəmininizdə, sizin infrastrukturunuzda onlar da çiçək açacaq deyir. İndi toxum onlardır deyir, amma sizin zamanınızda çiçək açacaqlar. O vaxta qədər toxum olaraq qalacaqlar. Yəni Mehdi dövrünə qədər toxum olaraq qalacaqlar. Bədiüzzaman öz zamanında toxum olaraq qalacaqlarını söyləyir. Mənim zamanımda açmayacaqlar, deyir. “Biz, xidmətimizin qarşılığı olaraq sizdən bunu gözləyirik ki: Keçmiş zaman qitəsinə keçmək üçün gəldiyiniz vaxt, məzarımızı ziyarət edin;” yəni keçmiş zamanı düşünmək üçün gəldiyiniz vaxt məzarımızı ziyarət edin, “o bahar hədiyyələrindən bir neçə dənəsini mədrəsəmin məzardaşı deyilən və sümüklərimizi qonaq edən və Horhor torpağının qapıçısı olan qalanın başına taxın. O bahar hədiyyələrindən bir neçə dənəsini,” Mehdi (ə.s)-in hədiyyə olaraq gördüyü nədirsə və tələbələrinin hədiyyə olaraq gördüyü nədirsə yerini də söyləyir hara buraxmaları lazım olduğunu. “sümüklərimizi qonaq edən və Horhor torpağının qapıçısı olan”. Yer də məlumdur. Bax, Horhorda deyir. “Qapıçısı olan qalanın başına taxın”. Horhorda olan qalaya gəlin və qalanın başına o gətirdiyiniz hədiyyələri qoyun deyir. Bədiüzzaman: “Qapıçıya tənbeh edəcəyik; bizi çağırın. Məzarımızdan “sizi təbrik edərik” sədasını eşidəcəksiniz” -deyir. “Bunu eşidəcəksiniz” -deyir. Bu, Bədiüzzamanın kəramətidir.

“Bu zamanın məməsindən bizimlə süd əmən və gözləri arxada keçmişə baxan və təsəvvürləri özləri kimi həqiqətsiz və ayrılmış bu uşaqlar, istərsə, bu kitabın gerçəklərini xəyal hesab etsinlər”. Gözləri arxada keçmişə baxırlar, deyir. Yəni önünü görmür. Tam xurafatçıların xüsusiyyətini söyləyir. “və təsəvvürləri özləri kimi həqiqətsiz”, yəni təsəvvür gücləri özləri kimi həqiqətsiz, ağlını itirmişlər və ayrılmış bu uşaqlar deyir. Yəni uşaq ağıllı olduqlarını deyir. Yəni insanın ağlını itirmək xüsusiyyəti nədir? Uşaq ağlında olur. “Ayrılan bu uşaqlar, istərsə, bu kitabın gerçəklərini xəyal hesab etsinlər” yəni İslam Birliyinin olmasını, Mehdinin çıxmasını, İsa Məsihin enməsini istədikləri qədər xəyal olaraq görsünlər. Olmayacaq bir şey kimi görsünlər. “Çünki mən bilirəm ki, bu kitabdakı məsələlər həqiqət olaraq sizdə reallaşacaq”. Bədiüzzaman: “Bu hadisə sizin zamanınızda olacaq” -deyir. 1400 il sonrasına söyləyir. “Ey həmsöhbətlərim! Mən çox bağırıram. Çünki əsri salisi aşrın (yəni on üçüncü əsrin) minarəsinin başında dayanmışam; zahirən mədəni və dində laqeyd və fikrən keçmişin ən dərin dərələrində olanları məscidə dəvət edirəm”. Baxzahirən mədəni və dində laqeyd və fikrən keçmişin ən dərin dərələrində olanları məscidə dəvət edirəm”. Toplanmağa dəvət edirəm. “Ey iki həyatın ruhu hökmündə olan İslamiyyəti buraxan iki ayaqlı məzarı mütəhərrik”, hərəkətli məzar kimi olan “bədbəxtlər”. Yəni ölü, yeriyən ölü, zombilər. Bədiüzzaman: “iki ayaqlı” -deyir və bu ümidsiz və axmaq xurafatçı dəstəsini heyvan yerinə qoyur. İnsan deyə belə xitab etmir. “İslamiyyəti buraxan iki ayaqlı məzarı mütəhərrik”, hərəkətli məzar qaçqını olan “bədbəxtlər” deyir. “Gələn nəslin qapısında dayanmayın”. Xurafatçı dəstəsini deyir. Mehdini dayandırmağa çalışmayın, camaatını dayandırmağa çalışmayın, o gənclərin fəaliyyətini dayandırmağa çalışmayın, ümidsizliyi buraxın. İsa Məsih enməyəcək, Mehdi çıxmayacaq, İslam Birliyi olmayacaq, qlobal dünya var filan deməyin. Bu tip nalayiqliklə önlərinə çıxmayın, deyir. “Məzar sizi gözləyir”, onsuz da ayağınız məzara sallanmış, “çəkilin”, kənara çəkilin, xurafatçılıq etməyin. “Ta ki, İslamın əslini layiqincə kainat üzərində dalğalandıracaq olan nəsil-i cədid gəlsin”, yeni nəsil gəlsin deyir. Yəni Mehdi camaatı İslamı bütün dünyaya hakim edəcək deyir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269301/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlarihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/269301/hormətli-adnan-oktarin-yeni-izahlariSat, 20 Jan 2018 01:03:42 +0200