ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Harun Yəhya tərəfindən yeni izahlar - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (5 Avqust 2013; 11:00)ALLAH SEVDİKLƏRİNDƏN SONSUZA QƏDƏR AYRILMAQ İSTƏMİR

 

Bax, nə deyir, “Cənnət və cəhənnəm onsuz da uzaqda deyil” deyir, Allah, “yaxınlaşdırılmışdır” deyir. Həmişə pərdələrdən bəhs edir; “pərdə qaldırılmışdır” Aləmləri qəti olaraq açıqlayır Allah, çox başa düşülən tərzdə. Allah sərbəst ağlımızla, sərbəst kimi görünən ağlımızla Özünü sevməyimizi istəyir. “Cənnətdə sizə təcəlli edəcəyəm” deyir Allah, “sonsuza qədər də sizi yaşadacağam” deyir. Onsuz sevən sevdiyindən sonsuza qədər ayrılmaq istəməz. ALLAH SEVDİKLƏRİNDƏN SONSUZA QƏDƏR AYRILMAQ İSTƏMİR. MƏSƏLƏN, MEHDİSİNDƏN, İSA MƏSİHDƏN, MÖMİNLƏRDƏN SONSUZA QƏDƏR AYRILMAQ İSTƏMİR. “ONLAR MƏNİ SEVİR, MƏN DƏ ONLARI SEVİRƏM” DEYİR ALLAH. 

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MÜMİN SURƏSİ VƏ QAMƏR SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(Mümin surəsi, 49)

 

Odda olanlar Cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər: “Rəbbinizə yalvarın ki, heç olmasa, bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin!”

 

Odda olanlar Cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər: “Rəbbinizə yalvarın; Bax, “Rəbbinizə” yəni Rəbbimizə demir, “Rəbbinizə dua edin.” bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin." “Bir gün dincələk, əzabsız bir gün olsun. Məsələn, həftədə bir gün dincələk” deyirlər. (Mələklər:) "Məgər elçiləriniz açıq-aydın dəlillər gətirməmişdilər?" dedilər. Onlar, bəli deyirlər. "Elə isə özünüz yalvarın" deyirlər. Yəni, normalı da odur onsuz, özü dua etməlidir. 

 

(Mümin surəsi, 50)

 

Mələklər deyəcəklər: “Məgər elçiləriniz açıq-aydın dəlillər gətirməmişdilər?” Onlar: “Əlbəttə gətirmişdilər!” – deyəcəklər. Mələklər də: “Elə isə özünüz yalvarın!” – deyəcəklər. Kafirlərin yalvarması isə boş şeydir.

 

(Mələklər:) "“Məgər elçiləriniz açıq-aydın dəlillər gətirməmişdilər?” Onlar: “Əlbəttə gətirmişdilər!”dediler. Məsələn, bax, Mehdi (ə.s)-ı soruşacaq Allah onlara; “Sizə izah etmədi mi darvinizmin-materializmin etibarsızlığını?” “İzah etdi.” “Eşitdiniz hər yerdə, oxudunuz, araşdırdınız. Allahın varlığının dəlillərini də gördünüz. Bəs nə idi qənaətiniz?” “Qənaətimiz gəlmişdi” deyəcəklər. “Bəs nə üçün qəbul etmədiniz?” Qürurdan, təkəbbürdən. Nə qədər çəkdi bu qürurunuz? İllərlə çəkdi. Bu bir günah. (Mələklər:) "Bu halda siz dua edin" dedilər. Onlar deyirlər ki, mələklərə: “Bizim üçün dua edin” deyirlər. Halbuki, deyir Allah, kafirlərin duası, çıxılmaz vəziyyətdə olmaqdan başqası deyildir. Kafirliyi orada da davam edir. Artıq ağlın ixtiyarı qalxmış, cənnət, cəhənnəm; daha hələ də yenə kafir. Orada bir şey edildiyini zənn edir. Və müvəqqəti olaraq orada olduğu qənaətində. Məsələn, 1 milyon il keçir, baş yenə qəbul etmir, yenə çıxacağını zənn edir. Allaha dua etmir bax, “Allahına dua et” deyir, “Rəbbinə dua et” deyir. Azğınlığa bax, özəl yaradılmış varlıqlar. 

 

(Mümin surəsi, 51)

 

Şübhəsiz ki, Biz Öz elçilərimizə və möminlərə həm dünya həyatında, həm də şahidlərin şəhadət verəcəyi gün yardım edəcəyik.

 

Allah, "Dünyada da, axirətdə də kömək edəcəyəm" deyir. Axirətdə möminlər düşünürlər; Bax, "Biz nə edərik, bəs o mühitdə"? Allah deyir ki, bax, yanında şahid; Onun köməkçisi var. Sürücüsü var xüsusi. Qarşılarında nur var, sağında nur var. Və onlara daim təhlükəsizlik və "Salam" ifadəsi verilir. Lakin buna baxmayaraq içlərində yenə bir çəkinmə olur, "Görəsən nə olacaq"? Deyə. Allah, "Qüvvətlə ümid edirlər" deyir. Amma əmin deyil bax. Ancaq cənnətə girəndə ürəyi açılır. Bax, insan yaradılışı orada da o təsirini davam etdirir.

 

(Mümin surəsi, 52)

 

O gün zalımlara üzr diləmələri heç bir fayda verməyəcəkdir. Onları həm lənət, həm də pis yurd gözləyir.

 

Biri deyir ki, “Nə var?” deyir, dinsiz olmasında. Dinsiz olmaq ilə qalmır, ayrıca zalım olur. Öz bəhanələrinin heç bir fayda verməyəcəyi gün. Lağ edirlər insanlara bu dünyada, haşa orada da elə edəcəyini zənn edir. “Heç bir xeyir verməz” deyir Allah. Bəhanə çoxdur bilirsiniz insanlarda. “lənət də onlarındır, yurdun ən pisi də” Allah bir yurd olaraq söyləyir. Yəni, yenə orada cəhənnəm evləri də var. Cəhənnəm məhəllələri var. Amma, “Ən pisidir” deyir Allah. 

 

(Mümin surəsi, 55)

 

Səbir et! Həqiqətən, Allahın vədi haqdır. Günahının bağışlanmasını dilə, axşamüstü və sübh çağı Rəbbini həmd ilə təriflə.

 

“Sən səbir et” deyir Allah. Həqiqətən, Allahın vədi haqdır. Allahın vədinə həmişə güvənmək lazımdır. Allah deyirsə “İttihad-ı İslamı quracağam” tamam, haqdır, gözləyirik. Mehdi mövzusu da haqdır. Günahın üçün bağışlanma dilə; Əfv dilə. Onda bərəkət var, gözəllik var. Allah bütün müsəlmanların, hamımızın günahlarını əfv etsin. Axşam və səhər Rəbbini həmd ilə təsbih et. Əlhəmdülillah. Əlhəmdülillah. Əlhəmdülillah. Hər zaman Allaha həmd edirik. Nə gözəl sağlıq səhhət verir, gözəllik yaxşılıq verir, bərəkət verir. Əslində qarışıq bir şey yox; Allah, “Mənə həmd edin, dost olun, dostca gözəlcə yaşayın” deyir. Amma tale bu; mütləq savaşlar da olacaq. Çünki savaş olmasa sülhün ləzzətini ala bilmir insanlar. 

 

(Mümin surəsi, 57)

 

Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir.

“İnsan yaratmaq Mənim üçün çox asan” deyir Allah. Məsələn, güzgüyə baxırlar, çoxlu güzgülər var, laylı; bir anda yüzlərlə insan yaranır orda. Allah istəsə onlara dərhal ruh verib canlı hala gətirə bilər, eyni insandan. 

 

(Mümin surəsi, 60)

 

Rəbbiniz dedi: “Mənə dua edin, Mən də sizə cavab verim. Həqiqətən, Mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər Cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər”

 

Rəbbiniz dedi: “Mənə dua edin, Mən də sizə cavab verim. Yəni, Allah mütləq cavab verir dua ediləndə. Dua çox zəruri bir şeydir, amma, insanlar tam qavramırlar duanı. Dedim, boşa getdi kimi düşünür. Halbuki, hər bir dua Allah Qatında ibadət olaraq onsuz da qəbul edilir. Yəni, namaz kimidir dua. O da bir ibadətdir. O ibadət hesab edilir Allah tərəfindən. Amma, dua nəticəsində məsələn, birisi deyir ki; "Ya rəbb, mənə hidayət ver" deyir. Allah ona hidayət verir. "Ya rəbb, imanımı dərinləşdir" deyir. İmanını dərinləşdirir. Bunlar ən zəruri məsələlərdir. Deyir ki, məsələn, "Mənə ev ver". İmanını möhkəmləndirmədikdən sonra ev versə, nə olar? Evin içində məzara girmiş kimi boğularsan. Məhv olar, çətinlik çəkərsən. "Ya Rəbb, məni evləndir" deyir. Evlənərsən qadın başına bəla olar. Tam mənası ilə bəla olar. Diksinərsən. O səni sevməz, sən onu sevməzsən. Amma, dua etsən Allah ərinə də nur verər, sənə də nur verər. Rahatlıq olar.

 

Məsələn, dua edir öz ölkəsi qurtulur. Səmimi bir insanın duası ilə iri ölkə qurtulur. Səmimi, xalis bir müsəlman. Bir nəfər müsəlman öz məmləkəti üçün dua edəndə böyük məmləkət qurtulur. İnsanların xəbəri belə olmur. Onun vəsiləsi ilə qurtulurlar. Onlar təsadüf nəticəsində qurtulduğunu zənn edir. Halbuki, onun vəsiləsi ilə qurtulurlar.

 

(Mümin surəsi, 61)

 

Gecəni rahatlanmanız üçün yaradan, gündüzü ruzi qazanmanız üçün işıqlı edən Allahdır. Allah insanlara qarşı lütfkardır, lakin insanların çoxu şükür etmir.

 

“Gecəni rahatlanmanız üçün yaradan,” Gecə yatmaq həqiqətən daha sakitdir, rahatlıqdır. Gündüz daha çətindir yuxuya getmək. Gecə beşik kimidir. “gündüzü ruzi qazanmanız üçün işıqlı edən Allahdır.” Xüsusi olaraq yaradılır, pərdəni örtən kimi Allah bir örtür, hər yer qaranlıq olur. İşıq yandıran kimi Allah bir işıq yandırır, hər yan aydınlıq olur. Günəşi də insan çox məqbul görür. Deyir ki, “Orada yanır bir şey.”

 

(Mümin surəsi, 65)

 

O, Hayy (diri) olandır, Ondan başqa məbud yoxdur. Allaha, dini yalnız Ona məxsus edərək, dua edin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!

 

O, Hayy (diri) olandır, Ondan başqa məbud yoxdur. Allaha, dini yalnız Ona məxsus edərək, dua edin. Yəni vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Məhz şeyx vasitəsilə, başqa bir şey vasitəsilə deyil; "Birbaşa Allaha dua edin" deyir Allah ayədə. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun! əlhəmdülillah. Bax, Allah həmişə həmd istəyir. "Həmd etsəm nə olar"? Deyir. Xəbərin belə olmadan bərəkət gəlir. Məsələn, üstünə gələcək bəla gedər. Mal gələr, pul gələr, imkan gələr, başına aydınlıq gələr. Qəlbinə rahatlıq gələr. Üzərində depressiya olmaz. Ailənə bəla gəlməz. Sevdiklərinə bəla gəlməz. Bax, bir tək mömini qorumur Allah, onun sevdiklərini də qoruyur. Sevdiklərini də bəladan qoruyur. "Həmd nəyə yarayır"? deyir. Ucu-bucağı yoxdur. Ən başda Allahın rizası. Allah, bax, həm o şəxsi qoruyur, həm də sevdiklərini qoruyur. Həm də onun sevdiyi nə varsa, onları da qoruyur. MaşaAllah. 

 

(Qamər surəsi, 29)

 

Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub diz vətərini kəsdi.

Ayağına qılınc vurur dəvənin. Məhz bax, heyvanlara qarşı edilən zülmdən Allah inciyir. Məsələn, burada bəlanın gəlməsinin səbəbi, bu heyvana edilən zülm; Yəni, insana yox, heyvana edilən zülm. Heyvana edilən zülm üzündən oranı həlak edir Allah. Heyvana edilən zülm insana edilən zülm kimidir. Eyni hökmü tətbiq edir Allah, heyvana edilən zülmdə. Ayağından biçmək; Heyvan qan rəvan içində qalır, devrilir. Dəvə çox gözəl, şirin bir heyvandır. Vəhşi insan, halal olan yol var, heyvana belə bir əziyyət işləməyin üçün səbəb nədir? Heyvan çırpınır qan rəvan içərisində. Yeriyə bilmir də. Ağzı yox, dili yox heyvanın. Özünü izah edəcək bir halı da yox.

 

(Qamər surəsi, 30-31)

 

Görəydin Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu! Həqiqətən, Biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar mal-qara ağılında istifadə edilən quru saman kimi oldular. 

Fövqəladə bir fəlakət göndərir, Allah. Amma, atom bombasına bənzər bir şeydən bəhs edir burada. Yəni, o dövrdə də daha sadə, daha asan üsulla aparılan, maddənin bir başqa maddələrlə qarışması ilə meydana gələn atom bombasına bənzər bir partlayış ola bilir. Bir şey var, yəni, bunun məlumatı var o zamankı insanlarda. Allah onları vəsilə edir.

 

(Qamər surəsi, 32)

 

Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?

Mövhumatçılardan bunu soruşmaq lazımdır. Allah, "asanlaşdırdım" deyir, "Çox asan" deyir. Azərbaycan dilinə də çevrilib. Adamın birisi deyir ki, yazmış; "Qırx il keçsə başa düşə bilmərik" deyir. Allah deyir ki, "Müşriklər anlaya bilməz Quranı" deyir. Adamın birisi deyir ki, "Biz başa düşə bilmərik, qırx il keçsə də başa düşə bilmərik" deyir. Məhz bax, Allahın dediyinin eynilə açıqlamasıdır.

 

(Qamər surəsi, 34-35)

 

Biz onların üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini sübh çağı xilas etdik – Özümüzdən bir mərhəmət olaraq! Biz şükür edənləri belə mükafatlandırırıq.

Təəccüblüdür, bu tip hadisələrdə yaxşıları Allah xüsusi olaraq ayrı tutur. Yəni, elə bir insan varsa təbliğ edən, İslamı izah edən insan, onları ayırır, Allah. Kütləvi fəlakətlərdə onlara bir şey olmur adətən, Allahın diləməsi.

 

(Qamər surəsi, 38)

 

Sübh tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi.

 

Səhər vaxtı onların ən narahat olduqları vaxtdır. Tam keyf çəkdikləri an olduğu üçün Allah ümumi olaraq səhər vaxtı vurur. 

 

(Qamər surəsi, 42)

 

...Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları Qüvvət və Qüdrətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq.

 

Həmişə dünya tarixində zalımlar mütləq məğlub olurlar. Məsələn, indi də dünyada yenə zalımlar hücumdadırlar. Halbuki, mütləq məğlub olmağa məhkumdurlar. Bu qanunu bilmir zalımlar, bilsələr heç əvvəldən girməzlər. Yəni, zalım olub davam edən olmur; Ya mütləq dağıdılır, çox qısa çəkir zalım. Təxminən qırx il falan. Sonra Allah pozulma başladır, sonra təpələrinin üstünə yerə onları tikir.

 

(Qamər surəsi, 43)

 

Sizin kafirləriniz onlardan yaxşıdır mı? Yoxsa Kitablarda sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir?

 

Adamın biri, məsələn, "Yox, Firona niyə oxşadırsan adamın birini?" deyir. Allah deyir ki, bax, "Daha mı xeyirli onlar" deyir. Yəni, kafirin daha xeyirlisi olmaz deyir Allah. O da kafir, bu da kafir. Küfr içindədirsə, səmimiyyətsizdirsə, zalımdırsa, qəddardırsa, amansızdırsa eyni hökmdədir. Yoxsa Kitablarda sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir? deyir Allah. Onun üçün Allahın hökmü olmalıdır. 

 

(Qamər surəsi, 44)

 

Biz bir-biriylə yardımlaşıb qisasını alan bir zümrəyik mi deyirlər?

Bax, həmişə qisas alma, asma, kəsmə, zülm. Allah bunu istəmir. 

 

(Qamər surəsi, 45)

 

Bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxaya dönüb qaçacaqdır. Çox qısa çəkir. Məsələn, Suriyada mütləq məğlub ediləcəklər görəcəksiniz. Misirdə mütləq məğlub ediləcəklər. Amma, bax, mövhumatçılar da məğlub ediləcək yalnız. Haqq olan, Qurana tam tabe olanlar qalib gələcəklər nəticədə. Mövhumatçı olan iqtidarda da daya bilməz, mütləq yıxılar mövhumatçı. Ancaq mehdiyyət yolunda olan iqtidar ayaqda qala bilər. Allah elə yaradır. O bir asanlıq. Məsələn, mehdiyyətə tabe olursa bir iqtidar, mümkün deyil devrilməsi. Qiyamətə yaxın dövrlərə qədər davam edir. Ondan sonra pozular, amma, mehdiyyət yolundadırsa pozulması mümkün deyil.

 

Amma bu aralar qiyamət yaxın olduğu üçün dünyada bəzi iqtidarlar tez dağılacaqlar, bəzi hökumətlər tez dağılacaqlar, yəni daha sürətli olacaq. Çünki Allah mehdiyyətin bir an əvvəl hakim olmasını istəyir, vaxt qısa olduğu üçün. Allahın istifadə etdiyi cəmiyyətlər var, gizli cəmiyyətlər. Onlar da bu tapşırığı almış vəziyyətdədirlər. İlluminati kimi, masonluq kimi, Məbəd Cəngavərləri kimi sistemlərdə qısa müddətdə mehdiyyət tərzi İslamın hakimiyyəti, şirk sistemlərinin də dağılması… Şirk sistemlərinin dağılması üçün bu gizli cəmiyyətlər də bu dəqiqə yardımçı olurlar, bunu açıq deyim. Mehdiyyət yolunda olan sistemin də hakim olması üçün də var gücləri ilə dəstək olurlar. Bunları zamanla daha aydın görəcəyik, inşaAllah.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246736/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246736/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/05082013_1100_merve.jpgSun, 30 Apr 2017 20:32:37 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (7 Avqust 2013; 13:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN İBRAHİM SURƏSİ, NƏHL SURƏSİ VƏ YUNİS SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(İbrahim surəsi, 15)

 

Elçilər qələbə istədilər. Hər bir inadkar dikbaş da ziyana uğradı. 

Bu tip ayələr vardır Quranda. Bu ayələrin hamısından dəccaliyyətin, zülmün mütləq məğlub olacağını başa düşürük. Məsələn, darvinizm-materializm mütləq uduzacaq, kommunizm məğlub ediləcək, faşizm məğlub ediləcək. Haqq olan, doğru olan, nur olan, yaxşı-gözəl olan mütləq hakim olacaq. 

 

(Nəhl surəsi, 125)

İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. 

 

Rəbbinin yoluna hikmətlə Hikmət necə? Düşünərək, qısa və əsaslı, səliqəli danışmaq. Boş və uzun-uzun danışıqlar, səmimiyətsiz danışıqlar, bunlar olmaz. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) düz və səmimi olaraq izah edirdi. Allahdan qorxaraq, ağıllı izah edirdi. Və gözəl öyüdlə Yəni narahat edici, təcavüzkar öyüd yox, bax, gözəl öyüd. Gözəl öyüd nə demək? Eşidənin xoşuna gələcəyi tərzdə bir öyüd. çağır və onlarla ən gözəl bir tərzdə mübahisə et. Baş-göz yararaq yox. Alçaldaraq, onlara əzab verərək yox. “Ən gözəl bir tərzdə” deyir Allah, “Mübahisə et” Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır.

 

(Nəhl surəsi, 127)

 

Səbir et; sənin səbrin ancaq Allah(ın yardımı) ilədir. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma.

Səbir et; sənin səbrin ancaq Allah(ın yardımı) ilədir. Onlara görə kədərlənmə Hüzn insanı əldən salır. “Etmə” deyiləndə hüzn mövzusunda, müsəlman belə bir şeyə yanaşmaz.  Və qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma. İndi hiylədə, əxlaqsızlıqda, tərslikdə, ədəbsizlikdə insanlarda sıxıntı olur. Hətta belə ağrı olur, qəlbində ağrı duyur. Deyirlər qəlbimdə incə bir ağrı deyər, yaxud üfləyər püfləyər, narahat olar. Hiylə necədir? Birinə əxlaqsızlıq etdiyində hiylədir. Taktika tətbiq edirsə, insanlıq dini tərzində ədəbsizlik edirsə, bu da bir hiylədir. Aldatmağa çalışırsa, yalan söyləyirsə bir hiylədir. Bunlarda müsəlman narahat olur. Hiylə kiçik və ya böyük yarananda bir müsəlmana qarşı, ondan sıxıntı duyar. Amma deyir ki, Allah "Sıxıntıya düşmə", onu Allah haram etmiş. Belə şeylərdə insanlar sıxıntını özünə haqq bilir, ancaq Allah haram qılmış. Etməmək lazımdır.

 

(Nəhl surəsi, 128)

 

Həqiqətən də, Allah Ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir. 

Allahdan qorxan insan çox keyfiyyətli olar. Allahdan qorxmayan insan çox olur. İnanır, amma qorxmur. Qorxanda Allaha qarşı çox ciddi bir hörmət olar. Üslubunda çox ciddi bir hörmət olar. Qorxmayan isə istehza edir; Din ilə lağ edir, axirət ilə lağ edir, cənnət ilə, mələklərlə. Məsələn, alim hoca, amma Allahdan qorxmadığı başa düşülür. İstehza və hörmətə uyğun olmayan bir üslub ilə danışır. Səmimi müsəlman Allahdan qorxur, bir də çəkinir, halala, harama diqqət edir, Qurana tam əməl edir. Və yaxşılıq edənlərlə bərabərdir. Hər kəsə yaxşılıq etmək müsəlmanın vəsfi olacaq.

 

(Yunis surəsi, 45)

 

Allah onları bir yerə toplayacağı gün, sanki dünyada və yaxud qəbirdə gündüzün ancaq bir saatını qalmışlar kimi, bir-birlərini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan sayanlar mütləq ziyana uğrayacaqlar. Onlar doğru yola yönələn deyillər.

 

Allah onları bir yerə toplayacağı gün, sanki dünyada və yaxud qəbirdə gündüzün ancaq bir saatını qalmışlar kimi, bir-birlərini tanıyacaqlar. Bütün küfr əhli orada bir-birini tanıyırlar. Məsələn, Fironun komandası ilə bu əsrin fironları da orada tanış olacaqlar. Bütün dəccallar, nəmrudlar orada bir-biri ilə tanış olurlar. Bax, “gündüzün bir saatından başqa sanki heç ömür sürməmişlər kimi” Elə hiss edəcəklər. Nə qədər? Bir saat falan qaldıq deyirlər dünyada. Yuxudan oyanır kimi. 45-ci ayə nəyə işarə edir? Hicri 1545-ci ilə, qiyamətin tarixinə işarə edir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246735/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246735/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/07082013_1000_aylin.jpgSun, 30 Apr 2017 20:30:38 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (11 Avqust 2013; 16:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MÜDDƏSSİR SURƏSİ VƏ HİCR SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(Müddəssir surəsi, 50-51)

 

Sanki ürküdülmüş vəhşi uzunqulaqlardır ki; ovçulardan (yaxud aslandan) qaçırlar.

 

Müddəssir surəsində Allah deyir ki, Sanki onlar, ürkmüş vəhşi uzunqulaqlar kimidirlər; Aslandan qorxub-qaçırlar. Arslan Mehdi (ə.s)-ın soyadı bilirsiniz, yəni, onun ləqəbi Arslan. Hz. Əli (ə.s)-ın da ləqəbi idi. Kərəmullahi Vəccəh, Əsədullah, Haydarı Kərrar; dönə-dönə döyüşən Allahın arslanı. 

 

(Müddəssir surəsi, 54-55)

 

Xeyr! Bu Quran bir nəsihətdir. İstəyən onu xatırlayar.

Bax, öyüd alır, sonra düşünür. Allah insanı həmişə düşünməyə dəvət edir. Düşünəndə beyin inkişaf edir. Düşünəndə hikmət və ağıl da inkişaf edir. Düşünülmədi mi Allah bağışlasın öküz kimi insanlar formalaşır. Səfeh və sadəlövh insanlar yaranır. Düşünən insanlar Allah tərəfindən gözəlləşdirilir, Allah tərəfindən kömək edilir, Allah tərəfindən xoş hala gətirilirlər. Hikmətli, keyfiyyətli və yüksək dərəcəli hala gəlirlər.

 

(Hicr surəsi, 6)

 

Kafirlər dedilər: “Ey özünə Zikr nazil edilən kəs! Doğrudan da, sən dəlisən. 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə və digər peyğəmbərlərə də edilən böhtanların ən başında gələnlərin biri də dəlilik iddiası. Çünki dəli desən biri, "Dəliyə mən niyə tabe olum"? Deyəcək. Ona görə hamı bu stili əsas götürür.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246734/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246734/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhləriSun, 30 Apr 2017 20:28:54 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (12 Avqust 2013; 15:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ƏNFAL SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(Ənfal surəsi, 5)

 

Rəbbin səni bu minvalla haqq-ədalət uğrunda Bədrə getmək üçün evindən çıxartdı. Halbuki bu, möminlərdən bir dəstənin xoşuna gəlmirdi.

 

Niyə? Qorxur. Niyə? Ailəsini-uşağını düşünür, işini gücünü düşünür. Ölüm gəlib çatmadığı üçün bir rahatlıq var üstündə. Ölüm yaxasına yapışsa elə etməz. Ölümü uzaq görür. Ən çox uşaq, ailə, gələr. Allah bir şeydən razı deyilsə, bu, cəhənnəm mənasına gəlir. Peyğəmbər (s.ə.v) evdən çıxır, onun övladı yoxdur? O da bir insan, o da yorulur, o da yuxusuz qalır. O da çıxır, sən niyə çıxmırsan? Peyğəmbər bu, insan. Və "Sənin nurundan yaratdım dünyanı" deyir Allah. Bu qədər sevir, "Sevgilim" deyir. Sən kimsən çıxmırsan? Özünü müqayisə et.

 

(Ənfal surəsi, 6)

 

Haqq bəlli olduqdan sonra belə onun barəsində səninlə mübahisə edirdilər, sanki gözləri baxa-baxa ölümə sürüklənirdilər.

 

Bax, peyğəmbər ilə mübahisə edirlər. Allah “Sevgilim” deyir. “Sənin nurundan kainatı yaratdım” deyir, ulul əzm peyğəmbər, son peyğəmbər, seçkin peyğəmbər. Hər hansı bir insan oradakı; peyğəmbərə ağıl verir. “Bir bildiyi vardır” desənə, “Vəhylə hərəkət edir” desənə. “Allah qəlbinə vəhy edir” desənə. Ağıl verir. “sanki özləri, göz görə-görə ölümə sürüklənirlərmiş kimi, səninlə haqq mövzusunda mübahisə edirdilər.” O qədər azğın və o qədər tərs bir üslub ilə mübahisə edirlərki. Nur Peyğəmbər (s.ə.v)-ə etdiklərinə baxın. İddia da çox qəribə, “ölümə sürüklənirlərmiş kimi”. “səninlə haqq mövzusunda mübahisə edirdilər.” Bir də dayanmırlar, həmişə.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246733/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246733/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhləriSun, 30 Apr 2017 20:27:22 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (19 Avqust 2013; 17:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN FURQAN SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(Furqan surəsi, 21)

 

Bizimlə qarşılaşacaqlarını güman etməyənlər dedilər: “Nə üçün bizə mələklər göndərilmədi? Niyə biz Rəbbimizi görmürük?” Onlar özləri haqqında yüksək fikirdə oldular və böyük üsyankarlıq etdilər.

 

Bizimlə qarşılaşacaqlarını güman etməyənlər dedilər: “Nə üçün bizə mələklər göndərilmədi? Niyə biz Rəbbimizi görmürük? Möcüzə istəyirlər. Andolsun, onlar özləri haqqında yüksək fikirdə oldular və böyük üsyankarlıq etdilər. İslam ölkələrinin liderlərinin bir çoxu böyüklüyə qapılmış vəziyyətdədirlər. Təkəbbürlük edirlər, özlərini ən böyük görürlər. Baxın, islam ölkələrinin liderlərinə, böyük hissəsində böyük bir təkəbbür var. Və böyük bir azğınlıqla baş qaldırdılar. Azğınlıq yoluna girirlər, sevgi yoluna yox, şəfqət yoluna yox, mərhəmət yoluna yox. 

 

(Furqan surəsi, 28-29)

 

Vay halıma! Kaş ki, filankəslə dost olmayaydım! Çünki Zikr (Quran) mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı”. Həqiqətən, şeytan insanı tənha qoyub qaçandır. 

 

"Vay halıma! Kaş ki, filankəslə dost olmayaydım! Çünki Zikr (Quran) mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı.  Qurandan kənara çıxardı. İslam aləminin bu dəqiqə başına gələn bəlanın səbəbi nədir? Qurandan kənara çıxmaları, uydurma hədislərə görə hərəkət etmələri. Həqiqətən, şeytan insanı tənha qoyub qaçandır." Bax, “yalnız və köməksiz.” Müsəlmanları nə edir bu dəqiqə şeytan? Yalnız və köməkçisiz qoyur. Bir-birləri ilə əlaqələrini qoparır. Hər İslam ölkəsi yalnız və köməkçisiz.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246732/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246732/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/19082013_1700_gorkem.jpgSun, 30 Apr 2017 20:25:48 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (20 Avqust 2013; 18:30)SEVGİ XARİCİNDƏ, ALLAH RAHATLIQ VERMƏZ 

 

Heç dəli rejimlərə imkan vermir Allah, icazə verməz. Allah həlimliyi sevər, məqbul olmağı sevər, bəyənər. Rejim dəlidirsə, Allah, dəliliyini burnundan gətirir.

Heç bir yerdə dəli bir rejimə Allah imkan vermir. Həlimlik, həlimlik. Məqbul insan yaxşıdır. Məqbul rejim, məqbul danışan insan. Belə dəli-dəli danışan, dəli-dəli hərəkətlər edən, dəli-dəli məqsədləri olan bir insan bütün dünyanı narahat edir, elə deyilmi? Məsələn, pişik belə; mehriban pişiyi insan sevir, dəli pişikdən narahat olur insan. Bitkinin həlim olanı, insanın həlim olanı, heyvanın həlim olanı…

 

SAKİT YAXŞIDIR. CƏNNƏT ÇOX SAKİTDİR, ÇOX HÜZURLUDUR. CƏNNƏTDƏ BAĞIRTI-ÇIĞIRTI YOXDUR, SƏS-KÜY YOX, HAY-KÜY YOXDUR. ÇOX HÜZURLUDUR CƏNNƏT. Dünya da elə olmalıdır. Lider olan insan da hüzurlu olmalıdır, sakit olmalıdır.

 

(RİSALƏ-İ NURDAN ŞƏRHLƏR)

 

(Şualar, 839-cu səhifə, 14-cü şua)

 

“Müdir Bəy.” Deyir həbsxana müdirinə. “Sizə təşəkkür edirəm ki, qurtuluş bayramının bayrağını kamerama asdırdınız.” Türk Bayrağı asdırıb, Bədiüzzaman təşşəkkür edir, xoşuna gəlmiş. “Hərəkatı Milliyədə,” Milli Hərəkatda, “İstanbulda İngilis və Yunan əleyhindəki Hütuvat-ı Sittə əsərimi tab və nəşr ilə bəlkə bir firqə əsgər qədər xidmət etdiyimi Ankara bildi ki…“ Yəni, o İngilis işğalı və Yunan işğalı əleyhinə yazılar yazmış Bədiüzzaman o dövrdə. Və çox təsirli oldu deyir.  “…Mustafa Kamal Atatürk, şifrə ilə iki dəfə məni Ankaraya təltif üçün istədi.” Bədiüzzamanı. 

 

Ledun elminin iki ustadı bir; Bədiüzzaman, iki; Mustafa Kamal Atatürk. Baxın, şifrə ilə, gizli istəyir Bədiüzzamanı. “Hətta demişdi ki (Mustafa Kamal Atatürk, Səid Nursi Bədiüzzaman Həzrətləri üçün): Bu qəhrəman Hoca bizə lazımdır.” Atatürk deyir bunu. “Bu qəhrəman Hoca bizə lazımdır.” “Demək mənim bu bayramda, bu bayrağı taxmaq haqqımdır.” deyir Bədiüzzaman, inşaAllah. Bədiüzzaman ilə Atatürk görüşüblər, danışıblar. Gizli görüşmələri də var, söhbətləri də var. İki batin elminin ustadı, iki ledun elminin ustadı qarşılıqlı danışırlar. 

 

BƏDİÜZZAMANDAN ÇOX ŞEY EŞİTDİ ATATÜRK; İTTİHAD-I İSLAMIN OLACAĞINI, MEHDİ (Ə.S)-IN ÇIXACAĞINI, İSLAMIN DÜNYAYA HAKİM OLACAĞINI TARİX-TARİX, SAAT-SAAT BƏDİÜZZAMAN İZAH ETDİ ONA. Atatürk hamısını bilirdi; Rusiyanın yıxılacağını, hamısını.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246730/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246730/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/20082013_1600_beyza_bayraktar.jpgSun, 30 Apr 2017 20:24:04 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (22 Avqust 2013; 18:30)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN RİSALƏ-İ NURDAN ŞƏRHLƏRİ

 

Silsilə-i Nəqşinin qəhrəmanı və bir günəşi olan İmam Rəbbani (r.ə) Məktubatında deyib ki: “Həqaiq-i imaniyyədən bir məsələnin inkişafını, min ezvak və mevacid və keramatdan üstün tutaram.” Yəni, iman həqiqətləri o qədər əhəmiyyətlidir ki, hamısının üstündədir deyir, Quran möcüzələri, iman həqiqətlərinin izah edilməsi. Həm deyib ki: “Bütün tariqlərin nöqtə-i müntəhası, Ən son nöqtəsi həqaiq-i imaniyyənin açıqlığı və inkişafıdır.” Yəni, güclü imanın yaranmasıdır. O zaman mehdiyyət nəyə üstünlük verir? Güclü iman. Hakkəl yakin, ilməl yakin və aynəl yakin iman. 

 

Deyir ki: “Tarix-i Nəqşidə iki qanadla süluk edilər. Yəni, həqaiq-i imaniyyəyə sağlam bir surətdə etiqad etmək və fəraiz-i diniyyəyə uymaqla olar.” Yəni, halala, harama çox diqqət edib, iman həqiqətləri ilə gücləndirib güclü bir imana sahib olmaq. “Bu iki cinahda qüsur varsa o yolda gedilməz.” Yəni, təriqətdə gedə bilməzsən, deyir. “Əgər elədirsə, tarix-i Nəqşinin üç pərdəsi var: 

 

Biri və ən birincisi və ən böyüyü: Doğrudan-doğruya həqaiq-i imaniyyəyə xidmətdir ki, Yəni, iman həqiqətlərinə xidmətdir ki, İmam Rəbbani (r.ə) də Axırzamanda ona süluk etmişdir.” Yəni, iman həqiqətlərinə üstünlük vermişdir deyir. 

 

“İkincisi: Fəraiz-i diniyyəyə və Sünnət-i Səniyyəyə təriqət pərdəsi altında xidmətdir.” Yəni, halallara, haramlara xidmət edib, öyrədib, izah edib, həyata keçirməyi təmin etmək.

 

“Üçüncüsü: Təsəvvüf yolu ilə emraz-ı qəlbiyənin aradan qaldırılmasına çalışmaq...” Yəni, ürəkdəki narahatlıqların təmizlənməsinə çalışmaq. “...qəlb ayağı ilə süluk etməkdir. Birincisi fərz...” Bax, birincisi fərz. İman həqiqətləri, imanın gücləndirilməsi fərz. “...ikincisi vacib...” Yəni, halalların, haramların izah edilməsi vacib “...bu üçüncüsü isə sünnət hökmündədir.” deyir. Biz nəyə üstünlük vermiş oluruq? Fərzə. 

 

“Bir halda ki, həqiqət belədir. Mən təxmin edirəm ki, əgər Şeyx Əbdülqadir Gilani (r.ə) və Şah Nəqşibənd (r.ə) və İmam Rəbbani (r.ə) kimi şəxslər bu zamanda olsaydılar, bütün himmətlərini, həqaiq-i imaniyyənin və akaid-i İslamiyyənin möhkəmlənməsinə sərf edəcəklərdi.” Yəni, eynilə Mehdi (ə.s)-ın etdiyi kimi, iman həqiqətlərinə üstünlük; yəni, darvinizm-materializmin yox edilməsi, küfr düşüncəsinin yox edilməsi və Allahın varlığının isbat edilməsi. Buna üstünlük verəcəklərdi. “...və akaid-i İslamiyyənin möhkəmlənməsinə sərf etmək.” Yəni, mövhumatçı, xurafatçı inancları aradan qaldırıb, saf İslam inancını, Quran inancını ortaya qoymaq. “Çünki səadət-i əbədiyyənin mədarı onlardır.” Yəni, əbədi səadətin səbəbi onlardır, deyir. “Onlarda qüsur edilsə, şekavet-i əbədiyyəyə səbəbiyyət verər.” Yəni, əbədi şikayətə səbəbiyyət verər. Allah əbədi olaraq sevməz, Allah əbədi olaraq şikayət edər, xoşlanmaz. Şekavet, yəni, bir narazılıq yaranar Allahda, deyir. 

 

“İmansız cənnətə gedə bilməz; amma təsəvvüfsüz cənnətə gedən çoxdur.” Onun üçün iman həqiqətlərinə çox önəm verəcəksiniz, deyir. “Çörəksiz insan yaşaya bilməz, amma meyvəsiz yaşaya bilər”, deyir Bədiüzzaman. “Təsəvvüf meyvədir, həqaiq-i İslamiyyə qidadır.” deyir, iman həqiqətləri. “Qədimdən qırx gündən tutmuş, ta qırx ilə qədər bir nəfsi süluk ilə bəziləri həqaiq-i imaniyyəyə ancaq çıxa bilərdi. “O qədər çox məşğul olunardı. “İndi isə Cənab-ı Haqqın rəhməti ilə qırx dəqiqədə o həqaiqə çıxılacaq bir yol tapılsa, o yola qarşı laqeyd qalmaq əlbəttə kar-ı ağıl deyil.” Yəni, mehdiyyət, o qədər sürətli iman formalaşmasına səbəb olacaq ki, məsələn, Mehdi (ə.s)-ın bir kitabını oxuyan, bir söhbətinə qatılan qırx dəqiqə içində mənəvi səyahət ilə bəlkə, qırx ildə əldə edilən iman inkişafını qırx dəqiqədə əldə edəcək, deyir. Mehdi (ə.s) vəsiləsi ilə, iman həqiqətləri ilə. 

 

Bədiüzzaman deyir ki: “Bilirsiniz ki, əgər dəlalət (küfr, imansızlıq) cəhalətdən gəlsə, aradan qaldırılması asandır.” Onu yox etmək asandır, cəhalətdən gəlirsə, cahillikdən qaynaqlanırsa. “Amma dəlalət fənndən və elmdən gəlsə, aradan qaldırılması müşküldür.” Bax, fəndən və elmdən, biologiyadan, paleontologiyadan, fəlsəfədən gəlsə aradan qaldırılması müşküldür, çətindir, deyir. Məhz bu çətin olanı Mehdi (ə.s) edir. 

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN FURQAN SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(Furqan surəsi, 33)

 

Onlar sənin yanına gəlib elə bir məsəl çəkməzlər ki, ona cavab olaraq Biz sənə haqqı və ən yaxşı yozumu verməyək.

Yəni, xurafatçıların, mövhumatçıların uydurmalarına qarşı Quran ayələri ilə danışacağı üçün Mehdi (ə.s), ayə ona baxır. Amma, əlbəttə, əsil Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə baxan bir ayə, amma, Axırzamana baxan istiqaməti ilə Mehdi (ə.s)-a baxır. Çünki xurafatçılar boş-boş danışacaqlar, əlaqəsiz sözlər deyəcəklər. Mehdi (ə.s) da Quranla ağılla onlara ən gözəl cavabı vermiş olacaq.

 

(Furqan surəsi, 41)

 

Onlar səni gördükdə ancaq sənə lağ edir və deyirlər: “Budurmu Allahın elçi göndərdiyi kəs? 

 

Mehdi (ə.s) olaraq göndərdiyi bu mu deyərlər, deyir. Çünki yemək yeyir, çünki bağçalarda gəzişir, çünki zarafat edir, danışır. Mehdi (ə.s)-a da eyni üslubdan istifadə edəcəklər. "Allahın Mehdi (ə.s) olaraq göndərdiyi bu mu"? Deyəcəklər.

 

(Furqan surəsi, 42)

 

Əgər biz məbudlarımıza tapınmaqda səbirli olmasaydıq, az qala o bizi onlardan uzaqlaşdıracaqdı”. Onlar əzabı gördükləri zaman kimin haqq yoldan daha çox azdığını anlayacaqlar.

 

"Əgər biz məbudlarımıza tapınmaqda səbirli olmasaydıq, az qala o bizi onlardan uzaqlaşdıracaqdı." Yəni, Mehdi (ə.s) darvinizmə, materializmə qarşı elə mübarizə aparacaq ki, "Əgər, qətiyyət göstərməsəydik, artıq darvinizmdən, materializmdən imtina edəcəkdik" deyəcəklər. Amma, bunu deyərkən bir də baxacaqlar ki, imtina ediblər. Müqavimət göstərərkən imtina etmiş olduqlarını görəcəklər. Onlar əzabı gördükləri zaman kimin haqq yoldan daha çox azdığını başa düşəcəklər. Mehdi (ə.s) azğınlıqla ittiham ediləcək, Allah da kimin azğın olduğunu onlara göstərəcək. Fəlakətləri ilə, təsiri ilə, Mehdi (ə.s)-a verdiyi bacarığı ilə, Mehdi (ə.s)-ın doğru yolda olduğunu, əsil azğınların mövhumatçı qrupu olduğunu onlara göstərmiş olacaq, inşaAllah.

 

(Furqan surəsi, 43)

 

Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən kimsəni gördünmü? Sən ona vəkillik mi edəcəksən?

 

Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən kimsəni gördünmü? Yəni, öz istək və ehtirası nə deməkdir? Müşrik inanclar, Qurana uyğun olmayan inanclar. İndi ona qarşı sən mi vəkil olacaqsan? Yəni, Allah, “Mən onlara lazım olanı edərəm. Sən rahat ol” deyir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246729/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246729/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/22082013_1700_melita.jpgSun, 30 Apr 2017 20:21:46 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (23 Avqust 2013; 17:00)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Sizə dünya fəth olunacaq” deyir, Mehdi (ə.s) dövründə, hədis. “Əgər bir mənzildə seçilmiş qalsanız” Məsələn, İstanbulda yaşayırsınızsa, orada qalırsınızsa, “Dəməşq deyilən şəhərə baxın” deyir Axırzamanda, Mehdi (ə.s)-ın dövründə. “Çünki ora savaşlarda müsəlmanların toplandığı yerdir.” Savaşın olduğu, böyük bir savaşın olduğu yerdir. Dediyi doğru çıxdı mı Peyğəmbər (s.ə.v)-in? Çıxdı. Mehdi (ə.s) dövründə dediyi çıxdı. “Onun qərargahı da Quta (Dəməşqin şərqində yerləşən Quta bölgəsi) deyilən yer olacaqdır.” O müsəlmanlara, məhz zarin qazı ilə hücum etdikləri yer, Quta. Orada savaşın kəskinləşəcəyini söyləyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Qutada. Orada da bilirsiniz uşaq-muşaq mindən çox insanı şəhid etdilər. 

 

“Melhame-i Kübra günündə”, böyük savaş günündə, bunu böyük savaş olaraq qəbul edir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu dəqiqə, müsəlmanların bir-birini qırdığı dövrü. “Müsəlmanların mərkəzi Şam şəhərində Quta deyilən yerdədir.” Yəni, “Mübarizənin kəskin olduğu yer” deyir. “O gün müsəlmanların mənzillərinin ən xeyirlisi oradır.” Niyə? Çünki bir çox şəhid çıxacaq onun üçün. Şəhidlərin ən çox olacağı yer, Quta.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246728/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246728/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhləriSun, 30 Apr 2017 20:19:27 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (24 Avqust 2013; 18:30)MEHDİYT HƏMİŞƏ SEVGİNİ GÜNDƏMDƏ SAXLAYIB CANLANDIRACAQDIR

 

Çox cəhd edilməlidir. Sevgi asanlıqla olmur. İnsanlar nifrətə daha açıqdırlar. Qəzəbə, kinə çox açıqdırlar. Sevgi səbir tələb edir, iradə tələb edir, ağıl tələb edir, qətiyyət tələb edir. Çünki sevgi bir anda dağıla bilər. Həmişə çiyin verəsən gərək, həmişə dəstək olmalısan. Yəni, şeytan, nəfs dövrəyə girərsə, bir anda alt-üst olar. Əgər, iradə istifadə edilməzsə, sevgi gedər. 

 

Ən kiçik bir bəhanə ilə dərhal nifrət yaranar. Çox nadir insan sevgini dilinə alır. Sevgini unudublar sanki. Onun görə, sevginin dirildilməsi üçün intensiv şəkildə cəhd etmək lazımdır. Dünyanın əsil ehtiyacı, qidası olan sevgidir. Nifrət dünyanı paramparça edər, cəhənnəmə çevirər. Sevgi isə cənnətə çevirər. MEHDİYYƏTİN EDƏCƏYİ; HƏMİŞƏ SEVGİNİ GÜNDƏMDƏ SAXLAYIB CANLANDIRMAQDIR. BİR MÜDDƏT SONRA TƏKİDLİ İZAHLA, SEVGİ KÖK TAPIB BÜTÜN DÜNYANI BÜRÜYƏCƏKDİR. ARTIQ SEVGİ YAXŞI GÜCLƏNDİKDƏN SONRA, NİFRƏT ÖLƏR. MƏSƏLƏN, 50% LİMİT KEÇİLDİKDƏN SONRA ÖZLÜYÜNDƏN NİFRƏTİ ƏZMƏYƏ BAŞLAYAR. ARTIQ UDUR YƏNİ. ONDAN SONRA NİFRƏTİN GÜCÜ ÇATMAZ. O LİMİTİ KEÇMƏK ÇOX ÖNƏMLİDİR. ORADA ÇOX SƏBİRLİ, İRADƏLİ VƏ QƏRARLI OLMAQ LAZIMDIR. ONU KEÇDİKDƏN SONRA NİFRƏTÇİLƏRİN GÜCÜ ÇATMAZ SEVGİNİ ƏZMƏYƏ, İNŞAALLAH.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246727/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/246727/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/24082013_2100_ebru.jpgSun, 30 Apr 2017 20:11:15 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (22 Oktyabr 2013; 12:30)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN NAZİAT SURƏSİ VƏ YUNİS SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

Naziat surəsi, 18-ci ayə

(Firona) De: “Günahlardan xilas olmaq istəyirsənmi?

İlk söylədiyi bu. Maddi və mənəvi cəhətdən təmizlənməlidir. Pis adam. Həm maddi, həm mənəvi. "Səni Rəbbinə yönəldim” deyirlər musəvilər, “Biz sadəcə bəlli bir qövmə təbliğ edirik, sadəcə İsrailoğullarına.” Elə bir şey yoxdur. 

 

Naziat surəsi, 19-cu ayə

 “Səni Rəbbinə doğru yönəldimmi ki, Ondan qorxub çəkinəsən?”."

"Səni Rəbbinə yönəldim,” Kopt qövmündən bu adam. Bəni İsrail deyil. Amma onu İslama, müsəlmançılığa çağırır hz. Musa (ə.s). Musəvilikdə təbliğ hər kəsə istiqamətlidir. Hər kəsə edilə bilər. Əlbəttə, hazırda İslam, müsəlmançılıq haqq din olduğu üçün müsəlmanlıq dövrədədir. O dövrdə musəvilik haqq din. Amma həqiqi İslam dinidir musəvilik. Dəyişikliyə uğramışdır o ayrı, amma bir musəvi Məhəmmədi olsa, həqiqi musəvi olmuş olur. Onsuz da müsəlmanlar Tövratın haqq hissələrinə tabe olmaqla mükəlləfdir. Haqq olan hissəsini Tövratın, bir müsəlman rədd etməz. İncilin də haqq olan hissələrinə uyar. Beləcə (Ondan) qorxmuş olarsan." İlk istənilən şey Allah qorxusu. “Rəbbinə yönəldim” deyir əvvəlcə; “Allaha yaxınlaşdırım, Allaha sevgini artırım, amma, Allahdan qorxmanı hədəfləyirəm” deyir. 

 

Naziat surəsi, 20-ci ayə

 Musa ən böyük möcüzəni Firona göstərdi.

Demək ki, ilk əvvəl yola gətirilməlidir insanlar. Dinin haqq olduğuna. Biz nə edirik? Quran möcüzələrini danışırıq, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Axırzamanda çıxan möcüzələrini, mehdiyyət ilə bağlı möcüzələrini danışırıq. Çünki necə var elə də çıxmış. Bu valehedici bir şey. Hazırda bu, əlbəttə, insanlar tərəfindən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möcüzəsi gizlədilir. Böyük alim dediyimiz şəxslər tərəfindən də saxlanır. Bu Axırzamanın şiddətini göstərir. Məsələn, quyruqlu ulduzun çıxışından tutmuş, Ramazan ayında Ay və Günəş tutulmaları kimi bir çox mühüm hadisə, ümmətdən gizlənir indi. Demirlər, heç bir şəkildə. Boş dedi-qodular, hər şeyi izah edir. Yəni, "Belə deyirlər ki, bu yalandır" da demir, heç demir. "Heç danışmayın" deyir. Çünki o möcüzələr eşidilərsə, mehdiyyətin də həqiqət olduğu başa düşüləcək. Hamısı bir-birləri ilə əlaqəlidir. Onun üçün "qətiyyən söyləməyin" deyirlər. 

 

Naziat surəsi, 21-ci ayə

O isə haqqı yalan sayıb üsyankar olduğunu göstərdi. 

Hal-hazırda da bir çox insan yalanlayır və üsyan edir.

 

Naziat surəsi, 22-ci ayə

Sonra da üz döndərib fəsad törətməyə girişdi. 

Yəni bu dəfə də müsəlmanların əleyhinə fəaliyyətə başlayır. Arxasını çevirir, yəni müsəlmanlarla görüşmür artıq. Görüşməmək qərarı alır. Tərsləşir, yəni, əks hərəkətlər edir və yaxud onlara pislik etmək, onları tutmaq, əzmək istəyir.

 

Naziat surəsi, 23-cü ayə

Nəhayət (köməkçi güclərini) yığdı, səsləndi;

İndi bunlar həmişə qrup olaraq fəaliyyət göstərirlər, belə tiplər. Dərhal köməkçiləri var bunların. O, ona yardımçı olur. O da ona yardımçı olur.

 

Naziat surəsi, 24-cü ayə

Dedi: “Sizin ən uca Rəbbiniz mənəm!”

Rəsmi ideologiya var, rəsmi düşüncə var. Dövlət öz inancını irəli sürür. “Mənim inancımdan başqa inanc yoxdur” deyir.

 

Naziat surəsi, 25-ci ayə

Belə olduqda, Allah da onu dünya və axirət əzabı ilə yaxaladı.  

İki dənə əzab verir Allah. Dünyada boğularaq ölmək, axirətdə də sonsuz cəhənnəm əzabı. 

 

Naziat surəsi, 26-cı ayə

Həqiqətən, bundan “içi titrəyərək qorxan” kəs üçün əlbəttə bir ibrət (dərs) vardır.

“Allahdan qorxan, bu izah edilənlərdən ibrət alar, hikmət görər, dərinlik görər, məna çıxarar və istifadə edər, mənəvi olaraq yüksələr” deyir Allah. 

 

Naziat surəsi, 27-ci ayə

Sizin yaradılışınız çətindir, yoxsa göyün? Allah onu qurdu.

Məsələn, Bədiüzzamanın üslubunda bəzən görürük ki, Şeyx Nazim hocamızda da. Bir açıqlamasında Allahı söylərkən, "göyə qarşı gəlmə" deyir. Göy, Allahın biliyinin axdığı bir yer olaraq bilinən bir həqiqət olduğu üçün o şəkildə deyir.

 

Naziat surəsi, 28-ci ayə

Onun qübbəsini yüksəltdi və düzəldib kamilləşdirdi, 

"Əvvəl atmosferi meydana gətirdi" deyir. Sonra "Onun qübbəsini ucaltdı" deyir. Çünki "Əvvəl tüstü halında idi" deyir, ayədə; Yer üzü duman halında idi. "Sonra o duman, göyə yüksəldi" deyir. Yəni, "Qurunun üstündən qalxdı o buludlar; Göyə qalxdı" deyir. Eynilə, elmin dediyi kimi. Eynilə elmin dediyi ilə. "Ona müəyyən bir nizam verdi". Yəni, necə axacaq? Neçə qat olacaq? Yeddi qatın aralarının quruluşu necə olacaq? Bir-birilərinə əlaqələri necə olacaq? "Bir nizam verdi" deyir Allah. Bunun da eynisini etdi Allah. Elmlə tam olaraq uyğundur.

 

Naziat surəsi, 29-cu ayə

Gecəsini qaranlıq edib, səhərini də nurlandırdı.

Gecənin xüsusi olaraq yaradıldığını göstərir Allah. Gecə, məcburən meydana gələn bir şey deyil. "Xüsusi yaradıram" deyir Allah. "Əzabımızı aşkara çıxardı". "Əzabınızı da xüsusi yaradıram" deyir Allah. Əvvəl yüngül işıq meydana gətirir, sonra çox güclü işıq meydana gətirir. Günəşin işığına baxsanız fövqəladəliyi görərsiniz.

 

Naziat surəsi, 30-cu ayə

Sonra yeri sərib döşədi.

Bax, həmin elmin açıqladığı kimi. Əvvəl quruların üstü. Əvvəl hər yer dumanla örtülü idi. Hər yer su örtülü. Tövratda da keçir, "Ənginin hər tərəfini su əhatə etmişdi" deyir. "Sonra qurular göründü" deyir. Atmosferin yarandığını, təbəqələrin əmələ gəldiyini deyir Quran. Qurular ortaya çıxandan sonra, "Yer üzünü sərib döşədi" deyir. Bitkilər, ağaclar, dağlar.

 

Naziat surəsi, 31-ci ayə

Onda su və otlaq yaratdı. 

Sonra yağışlar yağır. "Əvvəl suyunu" deyir, sonra "otlaq sahəsini" deyir; Sonra "bitkiləri yaratdım" deyir Allah. Tam elmin izah etdiyi ilə uyğundur. Elmdən əvvəl amma, Quran.

 

Naziat surəsi, 32-ci ayə

Dağları da yerə bərkitdi. 

"O yer hərəkətləri ilə dağları yaratmışam" deyir Allah. "Dağları bərkidib oturtdum, sabit hala gətirdim" deyir. Tam elmin izah etdiyi kimi, sıralamanı görürsünüz? Tam elmin dediyi sıralama ilə eynidir.

 

Naziat surəsi, 33-cü ayə

Bunlar sizin və mal-qaranızın faydalanmasından ötrüdür.

Ardından da heyvanlardan bəhs edir və “O bitkiləri onun üçün yaratdım” deyir. Heyvanların onlardan istifadə etməsi üçün. Sonra heyvanların yaradılışına keçir Allah. 

 

Naziat surəsi, 34-cü

Ən böyük fəlakətin gəldiyi zaman-

Allah yaradılışdan dərhal sonra qiyamətdən bəhs edir. “Əvvəl yaradıram” deyir. Sonra “Qiyamətdə hamısını paramparça edib, dağıdacağam” deyir. “Hər şeyi batırıb-basdıran” deyir. Bitkiləri də batırıb basdırır, qurulara batırıb basdırır, dənizləri, hər şeyi batırıb basdırır. 

 

Naziat surəsi, 35-ci ayə

o gün insan törətdiklərini xatırlayacaqdır.

“Boş yerə iş gördüm” deyir, “Boş yerə Allahdan uzaq oldum, boş yerə Qurana üz çevirdim” deyir. Haşa. 

 

 

Yunis surəsi, 90-cı ayə

Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirdik. Firon və onun qoşunu zülm və düşmənçilik məqsədilə onları təqib etdilər. Nəhayət Firon dənizdə batdığı vaxt dedi: “İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanam!”

(Firon): “İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanam!” dedi. Yəni, “Peyğəmbərlərin, hz. Musa (ə.s)-ın təsvir etdiyi Allahı qəbul edirəm” deyir. Və “Dini qəbul edirəm” deyir. 

 

Yunis surəsi, 91-ci ayə

Firona deyildi: “İndi mi? Sən ki əvvəllər asilik etmiş və fəsad törədənlərdən olmuşdun.

“İndi mi? Sən ki əvvəllər asilik etmişdin” 

Dəfələrlə; üç dəfə, beş dəfə, on dəfə deyil. “və fəsad törədənlərdən idin” deyir Allah. "Böyük fitnə-fəsad çıxardın" deyir.

 

Yunis surəsi, 92-ci ayə

Bu gün sənin bədənini xilas edəcəyik (sahilə çıxaracağıq) ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olasan”. Həqiqətən də, insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir.

“Bu gün sənin bədənini xilas edəcəyik (sahilə çıxaracağıq) ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olasan” deyir Allah. Onun cəsədi də bir ayə olur. Allahdan bir dəlil. Mumiyalanmış olaraq qaldı. Bir ayə olaraq qiyamətə qədər də qalacaq. Amma bax, Allah ona “ayə” deyir. Hər dəlil, hər elmi dəlil, hər Allahı isbat edən, hər Quranı açıqlayan dəlil bir ayə olur. “Bir ayə” deyir. “Həqiqətən də, insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir.” Niyə? Çünki Allaha boyun əyirlər. Allahın əmri elə olur. “Siz iman etməyəcəksiniz” deyir. Edə bilmirlər. “Siz iman edəcəksiniz” deyir. Edirlər. Mehdi (ə.s)-a, “İman edəcəksən” deyir. “Müsəlmanların başına keçib, lider olacaqsan” deyir. Hz. İsa (ə.s)-a deyir: “Sən Mehdi (ə.s)-a yardımçı olacaqsan” deyir. Və “Xristian aləminin başına keçəcəksən” deyir. Əksi ola bilməz. “Amma sizlərə dəccalları müsəllət edəcəyəm” deyir Allah. Dəccallar, “Mən istəmirəm, dəccallıq etmirəm” deyə bilmir. Mütləq edir. Məsələn, sən, sən, sən, sən; Allah sayır hamısını, “Siz də münafiq olacaqsınız” deyir. “Mehdi (ə.s)-a qarşı müqavimət göstərəcəksiniz” deyir. “Xeyr, etmirəm” yoxdur. Onlar mütləq Mehdi (ə.s)-a qarşı müqavimət göstərir; münafiqlər. Hz. İsa (ə.s)-ın tələbələrindən də münafiqlər çıxacaq; adları müəyyəndir. Tək-tək “Hamınız münafiq olacaqsınız” deyir Allah. Hamısı münafiq olur. “Və sizi cəhənnəmə qoyacağam” deyir. Cəhənnəmə qoyur. Bu nədir deyəcəksiniz? Ledun elmi. Batin elmi. Daha dərinə enərsək, tamam başqa bir aləmlə qarşılaşarıq. Daha dərinə də enmirik təbii ki. Amma, kifayət qədər bəzən biz işarəli mənada danışdığımız üçün anlayanlar çox aydın başa düşdülər. Çox açıq izah etdim. "Başa düşmürəm", yox. "Fərq etmədim" də yoxdur. İnşaAllah. Çünki hər bir dava adamının münafiqi, başının içində yaradılır. Xaricdəki bədənini sən bilə bilməzsən. Sən, sənə göstərəni bilməklə mükəlləfsən. Məsələn, uşaq ölürsə, sənin beynindəki uşaq ölür. Xaricdəki uşağı bilə bilməzsən. Bu Allahın elmidir. Ledun elmidir. Elmi-batindir yəni.

 

Yunis surəsi, 100-cü ayə

Allahın icazəsi olmadan heç kəs iman gətirə bilməz. Allah anlamayanları qəzəbə uğradar.

Allahın icazəsi olmadan heç kəs iman gətirə bilməz. Bu ledun elmidir. Allahın ledun elmi. “Mən əmr edərəm iman edərsiniz, mən əmr edərəm iman etməzsiniz” deyir. Amma “İman edəni cənnətə qoyacağam, iman etməyəni də cəhənnəmə qoyacağam” deyir. Bu ledun elmidir. 

 

Yunis surəsi, 101-ci ayə

De: “Görün göylərdə və yerdə nələr var”. Lakin iman gətirməyən insanlara dəlillər və xəbərdarlıqlar heç bir fayda vermir.

“De: “Görün göylərdə və yerdə nələr var.” Baxın.” Mikroskop ilə, teleskop ilə, hər şeylə baxacaqsan. “Yeri və göyü, bütün təfərrüatları araşdırın” deyir Allah. “Iman gətirməyən insanlara dəlillər və xəbərdarlıqlar heç bir fayda vermir.” “Araşdırdığınızda ayələr görəcəksiniz” deyir Allah. Məsələn, molekulun quruluşunda, atomların quruluşunda, göy üzündə, hər yerdə ayələrimi görəcəksiniz. Amma açıq-aşkar ayələr. Açıq-aşkar görünür. Paleontoloji dəlillər ortada, hüceyrənin quruluşu ortada, sinirlərin quruluşu, vakuolların quruluşu, hər şey. Hər yerdə insan heyrətlər içində qalır, nəfəsi kəsilir. Allah onun üçün deyir ki, “Açıq-aşkar ayələr, dəlillər.” “Dəqiq görürsünüz” deyir. "Və xəbərdar etmələr" Məsələn, biz gecəli-gündüzlü televizordan danışırıq. "Bir şey təmin etməz". Amma kimə? İman gətirməyən bir tayfaya. "Mən" deyir, "İman etməyəcəksiniz - deyə əmr vermişəmsə, danışsanız da heç bir təsiri olmaz" deyir Allah. Mütləq ki, Allahın ruhunu daşıyan, açıq şüurlu, hidayət əhli varlıq olmalıdır. Yoxsa sən istədiyin qədər danış olmaz.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245416/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245416/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/22102013_1100_damla_.jpgMon, 03 Apr 2017 00:16:27 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (25 Oktyabr 2013; 22:00)MEHDİ (Ə.S)-IN BƏDƏNİ BƏZƏN NUR KƏSİLƏR, MADDİ ALƏMDƏN ÇIXAR

 

“Dilində ağırlıq vardır. Yavaş və ağır danışdığı zaman sağ əlini sol dizinə vurar.” "Yəni, bəzən söhbətində bir tıxanma olduğu, mənəvi cəzbə halına keçə bilər Mehdi (ə.s). Bəzən, maddə olmaqdan çıxa bilər, bir ehtimal. Məsələn, sağ əlini sol dizinə vurduğunda maddə olduğunu yenə hiss edib, söhbətinə davam edə bilər. Belə bir vuruş insanı özünə gətirər, varlığını hiss edər. Demək ki, bədəni bəzən nur kəsilər və yaxud maddi aləmdən çıxa bilər, bir ehtimal. Mən elə başa düşürəm.

 

 

MEHDİ (Ə.S) İLƏ ƏLAQƏDAR HƏDİSLƏR

 

“Dəniz Mehdi (ə.s)-a ikiyə bölünəcək” deyir. “Arasına rahatlıqla girib keçəcək.” Bu “Marmaray” layihəsinə baxır. Dəniz çünki ikiyə bölünmüş olur. Torpağın altında, quru yoldan keçir. Düz küçə olaraq yəni, dənizin üstündən deyil. Dənizin altından bir yoldan keçir. 

 

“Mehdi (ə.s), quru bir qamış ağacını, quru bir yerə əkəcək, həmin anda yaşıllanıb yarpaq verəcək.” Bu Tövratda da var. “Qamış” deyə keçir. “Yerə qoyacaq” deyir. ”Yaşıllanacaq” deyir.

 

“Pislər təsirsiz hala gələcək, həlak olacaq. Əhli-Beytdən xoşlanmayan bir şəxs qalmayacaq.” Yəni, hz. Aişəyə, hz. Ömərə söz söyləyən heç kimsə qalmayacaq, çünki məzhəblər aradan qalxdığı üçün bütün Əhli-Beytə sevgi ilə baxılar. “İnsanlar arasında Mehdi (ə.s)-ın sözü seviləcək. Allah, Mehdi (ə.s)-ın sayəsində kor fitnəni söndürəcək.” Kor fitnə bu dəqiqə dünya aləmində olan fitnədir. İslam aləminin bir-birini qırıb-keçməsi nədir? Kor fitnə, açılmaz fitnədir. Kor yəni, görməyən fitnə. Fitnə demir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Kor fitnə deyir. Çox mənalıdır, həqiqətən kor bir açılmazlıq var bu dəqiqə, kor fitnə var. “Yer üzündə təhlükəsizlik və sakitlik hakim olacaq.” Hər yerdə, nə anarxiya nə terror, partlama, çatlama, molotov kokteyli, bombalama heç bir şey olmur. Yer üzündə təhlükəsizlik və sakitlik hakim olacaq. Hər yer hüzurlu. 

 

“Yer üzündə zülm və işgəncə yerinə ədalət ilə dolacaqdır.” Zülm də olmur, işgəncə də olmur. Bütün dərin dövlətləri aradan qaldıracaq Mehdi (ə.s). Hər şeyi haqq və ədalət ölçüləri ilə bərabər bir halda bölüşdürəcəkdir. Sosialistlər, kommunistlər oturdular sosial həyatdan bəhs edirlər. Halbuki, mehdiyyətdən öyrəniblər bunu. Bu 1000 illik kitabdır. Marks 100 il əvvəl yazıb. 1000 il əvvəl Peyğəmbərimiz (s.ə.v) söyləyir. Sosial ədaləti görürsənmi? Hər şeyi deyir. Haqq və ədalət ölçüləri ilə bərabər bir halda bölüşdürəcəkdir. “Malı bütün müsəlmanlar arasında dağıdacaq” deyir. Bərabər bir halda. “Beləcə, yer və göy sakinləri ondan razı olduqları kimi havadakı quşlar, meşədəki yırtıcı heyvanlar, dənizdəki balıqlar belə məmnun olacaqlar.” Balıqları da çox sevəcək Mehdi (ə.s). Quşları çox sevəcək, yırtıcı heyvanları da çox sevəcək. Pişikləri, itləri hamısını inşaAllah. Heyvanlar onu tanıyacaqlar. Mehdi (ə.s)-ı çox sevəcəklər. “Ümməti Məhəmməd (s.ə.v)-dən məmnun olmayan heç bir fərd qalmayacaqdır.” Hər kəs amma. Ələvisi, sünnisi, bektaşisi, vəhhabisi hamısı məmnun qalır. Hətta ehtiyacı olan yox mu deyə car çəkiləcək. Ehtiyacımız yoxdur cavabı veriləcəkdir, deyir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245415/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245415/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/25102013_2200_beyza_bayraktar.jpgMon, 03 Apr 2017 00:14:10 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (31 Oktyabr 2013; 21:30)MARMARAYI PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) HƏDİSLƏRDƏ BİLDİRMİŞDİR

 

“Qaim Mehdi (ə.s) zühur edəndə” deyir. Şəhərin adını açıq-aşkar söyləyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “Konstantinopol (İstanbul).” Yanlış yer yox.  “Tələbələrini göndərir.” “Dənizin yanına çatanda ayaqları ilə bir şey edərlər; su, üzərində gedərlər” deyir. Su harasında olur? Üstündə olur. O harasında olur? Altında olur suyun. “Su üzərindəykən gedərlər” deyir. Suyun harada olduğunu izah edir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). “Başlarının üstündə” deyir. Su üstlərində olur, deyir. “Su üstlərində olaraq gedərlər” deyir. Deyir ki, “Ayaqları ilə bir şey edərlər.” İstifadə olunan vasitələr ayaqla idarə olunur. Qaza basdın, gedir. Oxuyarkən ikinci mənasını dərk etmişlər. Bəzən cümlələrdə olur. Üzərində su olaraq, üstlərində başları üstündə su olaraq yeriyirlər. Oradakı şərh odur.

 

“Bu yolun iki tərəfində də bayraqlar olacaq” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Baxdıq, hər yer bayraq dolu. Məscidlərdən bəhs edir. Baxdıq, iki dənə məscid var çıxışında. Bir də deyir ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Eyni anda yerin altından xəzinələr çıxar” deyir; torpağın altından. Bəs buna nə deyəcəksiniz? 

 

Əgər hədisləri diqqətli şəkildə araşdırmazsa insan, səthi baxarsa çıxara bilməz. Bədiüzzaman onun üçün deyir ki, “Şualar”da, “Peyğəmbərimiz (s.ə.v) elə bir izah edir ki” deyir, ”Normalda başa düşülməz” deyir. “Ancaq həyata keçəndən sonra başa düşülər.” deyir. “Elmdə sağlam olanlar, dərin elm sahibi olanlar, Allahualəm və bil savab deyib, bu gizli həqiqətləri izhar edərlər” deyir. “Yoxsa başa düşülməz” deyir. Məsələn, bax insanlar təəccüblənir; “Üstlərində su ilə yeriyərlər.” Yəni, dəniz üzərlərində yeriyər, dəniz üzərlərindədir. Onlar da güman edir ki, dənizin üstündə yeriyir. Halbuki, dəniz onların üstündədir; yeriyirlər. 

 

Hətta deyir, “Yeridikləri yerdə yemək yeyərlər” deyir. Yəni, orada yemək yeyərlər deyir. “Toplanarlar” deyir. Həqiqətən altı, təsis şəklində. İçərisi təsis şəklində; yemək də yeyən var orada, toplanan da var, hər şey var. İzah edilənlər təəccüb içində hadisələri qiymətləndirirlər, amma indi həyata keçəndə son dərəcə məqbul olduğu başa düşülür. 

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245414/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245414/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/31102013_2130_ceylan.jpgMon, 03 Apr 2017 00:12:28 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (2 Noyabr 2013; 22:30)İNSAN ALLAHIN SƏNƏTİNİ ARAŞDIRMAQDAN YORULMAZ 

 

İnsan bəzən nəfsinə tabe olar. Ola bilər, insanlarda rast gəlinməyən bir şey deyil. Quran onsuz da onu izah edir. Müsəlman tövbə edir, əzmini artırır, iman həqiqətləri, Quran möcüzələri oxuyur. Düşünür, təfəkkür edir, özünü inkişaf etdirir. Allaha dua et; “Ya Rəbb imanımı gücləndir” de. “Sənə olan sevgimi artır” de. Elmi, biliyi alarkən qətiyyən tənbəllik etmə, sıxılma, yorulma. O çox önəmli. Məsələn, hüceyrəni, xromosomları, vakuolları, sitoplazmanı araşdırır insan. Yorulmadan və diqqətli şəkildə araşdırmalıdır. Çünki Allah bunu edərkən bizim xoşumuza gəlsin, sənəti görək deyə edib. 

 

Allahın sənətindən yorulmaz insan. Sənəti sevgi ilə araşdıracaqsınız, necə ki, çiçəyi sevgi ilə araşdırırsınız, pişiyi, gözəl bir uşağı necə sevgi ilə araşdırırsınız, sevirsiniz; hüceyrə də sevgi ilə araşdırılacaq Allahın bir sənətidir. Təfərrüatlı olaraq, oradakı qaşı, gözü, ağzı, burnu görəcəyik. O da canlı çünki. Onun da qaşı, gözü olur, hüceyrənin də. Öz gözəlliyi vardır. Oradakı Allahın zəngin təfərrüatlarına baxıb heyran olacağıq. O zaman sevgi daha da artar. Sevgi artanda Allahdan qorxu da artar. Allahdan qorxu artanda təvəkkül artar. Təvəkkül artanda əsəblərin alınmış olar. Başın çox dinc olar, rahatlayarsan. Üstünə bir yüngüllük, rahatlıq, həlimlik gələr, inşaAllah.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245413/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245413/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/02112013_2200_yasemin.jpgMon, 03 Apr 2017 00:10:50 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (4 Noyabr 2013; 22:30)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN FURQAN SURƏSİ VƏ KƏHF SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

  

Furqan surəsi, 30-cu ayə

 

“Peyğəmbər: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!” – deyəcək." 

Axırzamanda meydana gələn fəlakəti izah edən ayə. Bu ayəni hər müsəlman, hər gün ağlında tutmalıdır. İslam aləminə gələn fəlakətin səbəbini izah edən bir ayə. Bu dəqiqə müsəlmanların çəkdiyi bəlanın səbəbini izah edir. Bir ayə, tam izah edir. Peyğəmbər (s.ə.v) şikayətçi olur. Bir şikayəti var Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in. Başqa heç bir şikayəti yoxdur. Quranda bu əhəmiyyətlə bildirilmişdir. Böyük bir hadisə olduğu üçün, böyük bir fəlakət olduğu üçün, yüz illərlə davam edən böyük bir fəlakət olduğu üçün, İslam ümmətini məhv edən əsas səbəb olduğu üçün bu böyük fəlakəti Quran çox əhəmiyyətli bir hadisə olaraq, Peyğəmbər (s.ə.v)-in tək şikayəti olaraq bildirir. ''Rəbbim həqiqətən mənim qövmüm'' o dövrdə olanların hamısı, o zaman Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in əhatəsində olan hər kəs. ''Qövmüm bu Quranı tərk etdi!" Yəni, Axırzamana işarədir. Çünki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında bilirsiniz Quranı tərk etmək yox idi. Qurana tam əməl var idi, tam mənada Quran yaşanırdı. Amma, özündən sonrakı böyük fəlakəti bir möcüzə kimi danışır. “Mənim qövmüm deyir.” Ərəblər, müsəlmanlar; Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xalqıyıq biz, ona əməl edənlərik. Misirdə fəlakətin səbəbi o. İraqda, Suriyada, Əfqanıstanda hər yerdəki fəlakətin səbəbi Peyğəmbər (s.ə.v)-in qövmünün Quranı tərk etməsidir. Bu Axırzamanda olacaq olan böyük fəlakəti Peyğəmbərimiz (s.ə.v) öz zamanında vəhylə bildirir, böyük bəlanı. Əlbəttə, öz dövrünə də nəzər salmaqla bərabər başlıca olaraq Axırzamana baxır, Allahualəm.

 

Kəhf surəsi, 56-cı ayə

 

“Biz elçiləri yalnız müjdə verənlər və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. Kafirlər isə batil dəlilləri ilə haqqı aradan qaldırmaq üçün mübahisə edirlər. Onlar Mənim ayələrimə və xəbərdar olunduqları şeylərə istehza edirlər.”

 

“Biz elçiləri yalnız müjdə verənlər və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk.” Müjdə verirlər. İslam Birliyinin müjdəsini verirlər, İsa Məsih (ə.s)-ın müjdəsini verirlər, cənnət müjdəsi verirlər və xəbərdar edirlər ümmətlərini. “Kafirlər isə batil dəlilləri ilə haqqı aradan qaldırmaq üçün mübahisə edirlər.” Batil nədir? Əsassız məlumatlardır. Darvinistlər, materialistlər gecə-gündüz iş görürlər. Necə görürlər? "Haqqı batil ilə" batil; Etibarsız, elmdən uzaq, məntiqsiz şeylər ilə "etibarsız etmək üçün" haqq olanı etibarsız etmək üçün "mübarizə aparırlar". Pul verirlər, şərait yaradırlar, salonlar tuturlar, universitetlər açırlar, məktəblər açırlar. Məşğul olur və mübarizə aparırlar. “Onlar Mənim ayələrimə” Quran ayələrinə, “və xəbərdar olunduqları şeylərə istehza edirlər” deyir Allah. Açın baxın internetdə, istehza edirlər. Bax, deyir ki, Allah onun səbəbi üçün;

 

Kəhf surəsi, 57-ci ayə

Rəbbinin ayələri yadına salınarkən onlardan üz döndərən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalım kim ola bilər? Quranı anlamasınlar deyə, Biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik, qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən onları doğru yola çağırsan da, onlar heç vaxt doğru yola gəlməzlər. 

''Quranı anlamasınlar deyə, Biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik,'' “Niyə başa düşə bilmir?” deyirlər. Halbuki, “Mən elə yaratdım onları onsuz da” deyir Allah. Bu da ledun elmi. ’’Qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən onları doğru yola çağırsan da'' izah etsən də, dəlil göstərsən belə, ''onlar sonsuza qədər doğru yola gəlməzlər.'' Sonsuza qədər. Sonsuz nə deməkdir? “Mən onları elə yaratdım” deyir. Sonsuzluğun mənası budur. “Belə yaradıldılar onlar” deyir Allah. Bir trilyon, iki trilyon il keçsə də dəyişmir. “Sonsuza qədər belədir” deyir Allah. Bu çox mənalıdır, sonsuza qədər belə olması. Axırzamanın nə qədər amansız olduğuna da Quran işarə edir. Çünki Kəhf surəsi Axırzamanı izah edir daha çox, başlıca olaraq, Axırzamanı izah edir.

  

Kəhf surəsi, 59-cu ayə

 

Budur haqsızlıq etdikləri zaman məhv etdiyimiz məmləkətlər. Biz onları məhv etmək üçün vaxt müəyyən etmişdik.

 

“Budur haqsızlıq etdikləri zaman məhv etdiyimiz məmləkətlər” bax, indi; Misir yıxıldı, Əfqanıstan yıxıldı, İraq yıxıldı, Liviya yıxıldı. ''Budur məmləkətlər (və onların xalqları), zülm etdikləri zaman'' İdarəçilər zülm edir, xalqın bir hissəsi zülm edir. “Biz onları məhv etmək üçün vaxt müəyyən etmişdik.” Onun üçün məhz Xızır (ə.s)-ın da iştirak etdiyi bir iclas olur, yıxılmadan əvvəl. Ondan sonra tənəzzül gəlir ardından.

 

Kəhf surəsi, 61-ci ayə

 

Hər ikisi o dənizlərin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda özləri ilə götürdükləri balığı unutdular. Balıq isə dənizdə suyun altı ilə yol alıb getdi.

 

“İkisi o dənizlərin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda'' İkisi, iki; iki, iki. ''İki dənizin birləşdiyi yerə çatanda'' 1984 əbcədi, İstanbulda mehdiyyətin ilk fəaliyyət illəri. ''Balığı unutdular. Balıq isə dənizdə suyun altı ilə yol alıb getdi.'' Dənizdə də bir axın var. Dənizdə normalda gözlə görülən bir axın olmaz. Dənizdə dalğalanma var. Amma boğazın axınına diqqət çəkmiş Quran. ''İki dənizin birləşdiyi yer'' deyir, İstanbul Boğazını elə vurğulayır, bir də axına diqqət çəkir, iki.

  

Kəhf surəsi, 63-cü ayə

 

Xidmətçi dedi: “Qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gəlirmi? O zaman mən balığı unutdum. Doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutdurdu. Balıq dirilib qəribə bir şəkildə dənizdə yol tutub getmişdir”.

 

Xidmətçi dedi: “Qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gəlirmi? O zaman mən balığı unutdum.” Onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutdurdu. Demək şeytanın unutdurucu bir təsiri var. Qayalıq yerdə kim var? Qayalıq yer, kimin qaldığı bir yer? Bu ayrı bir mövzudur. Buna diqqət çəkmiş Quran. “Balıq qəribə bir tərzdə” deyir, “Dənizdə öz yolunu tutub getdi” deyir. Yəni, dənizdə bir yol açır balıq. Bax, bir yol. Öz yolunu tutur. Dənizdə bir yola da diqqət çəkməsi də mənalıdır. Çünki balıq üçün dənizdə bir yola ehtiyac yoxdur. Hər yerə gedər. Amma, burada xüsusi bir yoldan bəhs edir. Özünə aid bir yol. O yolun içindən keçib gedir; dənizin içində. Axırzamana bir işarə, başa düşən üçün. Hər şey üstüörtülü bir tərzdə Quranda izah edilir. 

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS ŞƏRHİ

 

“Qaim Mehdi (ə.s) zühur edəndə özlərini Mehdi (ə.s)-ın ardıcılları hesab edənlər bundan dönəcəklər. Dindən uzaq olanlar isə Mehdi (ə.s)-a inanacaqlar.”

Çox qəribədir. Yəni, mövhumatçılardan tələbəsi yoxdur. Ateist gəlib Mehdi (ə.s) tələbəsi olacaq. Xristian gəlib Mehdi (ə.s) tələbəsi olacaq. Yaxud dini bilməyən bir insan gəlib Mehdi (ə.s) tələbəsi olacaq. Əsasən, belə olacaq. Yəni, xalqın içindən insanlar. Mövhumatçılardan, yaxud hazır dindarlardan yox. Təbii ki, dindarların içində də həqiqi dindarlar var, yaxşı dindarlar var. Onları tənzih edirik.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245412/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245412/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/04112013_2230_merve.jpgMon, 03 Apr 2017 00:09:08 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (8 Noyabr 2013; 22:30)PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN HƏDİSLƏRİNDƏ MARMARAYA İŞARƏLƏR VARDIR 

 

Baxın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisində Marmaray ilə əlaqədar nələrə diqqət çəkir? Əvvəla “İstanbulda olacaq” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). “İki sahili birbirinə bağlayacaq” deyir. Yəni, boğazda bir keçid olacağını deyir. “Dik” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v). “Dimdikdir yolu” deyir. Yəni, “Döngəli bir yol deyil” deyir. “Dimdik” buna diqqət çəkmiş deməli. “Bu yoldan şəhərə girilir” deyir, birbaşa. Buna diqqət çəkmiş. Hədisdə, Allah anılaraq, təkbirlər ilə, dualar ilə açılacağını söyləyir. Suyun, bu olan yerdən uzaqda olacağını deyir. Bu keçilən yerdən uzaqda olacağını deyir, ki 60 metrdən çoxdur məsafə. Yeni bir yol açma hadisəsindən bəhs edir; “Yol açılar” deyir. Olmayan bir yolun açıldığı deyilir. Hədisdən bir tunel kimi yolun açıldığı aydındır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) xalqın bu yolu istifadə edəcəyini söyləyir. Qupquru bir yoldan qarşıya keçiləcəyini deyir. Dənizin içindən keçəcəyini söyləyir, yəni dənizin altından keçəcək. Bu açılış anında da bayraqların olacağını deyir. Açılış keçirilən yerin iki ucunda da bayraqların olacağını deyir.

 

Həmin dövrdə orada məscidlərin olacağını deyir. Yəni, açılan yerdə məscidlərin olacağını və yeni-yeni məscidlərin açılacağını deyir və bu açılan yerdə də bürcləri olacağını deyir. Yəni, bu yolun yaxınlığında bürclərin, məscidlərin olacağını deyir. 

 

Həmin dövrdə iblisin Şamda uşaqları və qadınları öldürəcəyini və böyük bir qətliam baş verəcəyini deyir. İndi bu dəhşətli bir möcüzədir. Bunlar hədisdə incə-incə, abzas-abzas keçir. Hamısını bir araya gətirəndə mənzərə çox aydın şəkildə ortaya çıxır. Bu məsələlər hədislərdə dağılmış şəkildədir, amma, bir yerə gətirdiyimizdə qorxunc bir hadisə ilə qarşılaşırıq.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ƏHZAB SURƏSİ VƏ ALİ-İMRAN SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ 

 

 

Əhzab surəsi, 7-ci ayə

 

“Bir zaman Biz peyğəmbərlərdən əhd almışıq; səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsadan da! Biz onlardan möhkəm bir əhd almışdıq.”

“Biz peyğəmbərlərdən əhd almışıq; Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə deyir, bax, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitabdır. Səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsadan da! Biz onlardan möhkəm bir əhd almışdıq.”

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in kömək edəcəyi bir elçi var. Allah Peyğəmbər (s.ə.v)-dən söz alıb. Çünki bir elçi yoxsa, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) niyə söz versin? Bir Mehdi, mürşid gələcək və Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ona kömək edəcək. Necə kömək edir? Hədisləri və möcüzələri ilə. “Xarici görünüşü belə olacaq, forması belə olacaq.” Bunlar baş verəndə bu, Mehdi (ə.s)-ın kəraməti, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in də möcüzəsi olar. Və fövqəladə bir köməkdir bu. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möcüzələri Mehdi (ə.s)-a köməyi, hz Mehdi (ə.s)-ın Qurandan sonrakı ən böyük mənəvi silahıdır. Hz. İsa Məsih (ə.s)-dan da söz alınır. Hz. İsa (ə.s) da heç kimə kömək etmədi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) nə deyir? “İsa Məsih, Mehdinin vəziridir.” Ayə tam bu istiqaməti ilə reallaşacaq, inşaAllah.

 

Ali İmran surəsi, 101-ci ayə

 

“Sizə Allahın ayələri oxunduğu və Onun Elçisi sizinlə olduğu bir vaxtda, siz necə küfr edirsiniz? Kim Allaha möhkəm bağlanarsa, həqiqətən də, doğru yola yönəlmiş olar.”

 

“Sizə Allahın ayələri oxunduğu,” Quran ayələri; xurafat, mənasız sözlər, uydurmalar deyil, Allahın ayələri oxunarkən. Quranda başqa heç bir hökmlə qarşılaşmazsan. Həmişə Allahın ayələrinə, Qurana diqqət çəkilir. Yüzlərlə ayəyə, həmişə Qurana. Heç bir şəkildə xurafata diqqət çəkilməmişdir. Çəkilib də; tənqid edərək, fitnə və bəla olduğunu söyləyərək diqqət çəkilmişdir və uyanların da cəhənnəmə girəcəyi deyilmişdir. Allah tərəfindən cəhənnəmə atılacağı deyilmişdir.

“Onun Elçisi sizinlə olduğu bir vaxtda,” Peyğəmbərimiz (s.ə.v). “Siz necə küfr edirsiniz?” deyir Allah. Necə olur ki, xurafatlara gedirsiniz? “Kim Allaha möhkəm bağlanarsa,” Nədir bu? Quran. Qurana möhkəm bağlanarsa. Qurana sarılmaq, Allaha sarılmaq olur. “Uhretul vuska Hablullahul metin”; Allahın qopmaz və qoparılmaz ipi. “Kim Allaha möhkəm bağlanarsa, həqiqətən də, doğru yola yönəlmiş olar.” Sırat-ı Müstakim. Fatihədə keçən Sırat-ı Müstakim. Allahın dopdoğru yolu, dümdüz yolu.

Başqa cür, İslam aləminin başına gələn bəlaların səbəbi, doğru yolu qoyub, döngələrə girdilər. Hər döngədə bir müsibətlə üzləşdilər. Hər döngədə bəlayla qarşılaşmağa davam edirlər.

  

Ali İmran surəsi, 102-ci ayə

 

Ey iman gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün!

 

“Ey iman gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun.” Allahdan qorxun, çəkinin və “Qurana tam əməl edin” deyir Allah. “Və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün!” Müsəlman olaraq. Yəni, başqa bir inanc, başqa bir məzhəb, başqa bir ağıl, başqa bir yol üzərində yox. Sadəcə müsəlman olaraq. Yəni, “Qurana əməl edən müsəlman olaraq ölün” deyir Allah; Qurana əməl edən müsəlman. Burada çox böyük bir təhdid var, diqqət edilməlidir. “Məzhəbə görə” demir Allah, “Saf Qurana əsaslanan İslama görə ölün” deyir Allah.

 

Ali İmran surəsi, 103-cü ayə

 

“Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz.”

 

“Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın” Allahın ipi nədir? “Uhretul vuska Habbullahul metin.” Allahın qopmaz və qoparılmaz ipi; Quran. “Dağılıb ayrılmayın.” Məzhəblərə, təriqətlərə, camaatlara ayrılıb bir-birinizlə məşğul olmayın, bir-birinizə müxalif olmayın. “Allahın sizə olan nemətini xatırlayın, siz bir-birinizə düşmən idiniz.” “Bir-birinizlə düşmənçilik edirdiniz” deyir Allah. “O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz.” İslam ümməti olaraq, saf müsəlman olaraq. “Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi.” Indi, İslam aləmi, od çuxurunun içinə düşdü elə. Hal-hazırda batdılar. Bu ayənin izah etdiyi hadisədir. İslam aləminin böyük hissəsi od çuxurunun içinə düşdü. Çox kiçik hissəsi od çuxurundan qurtulmuşdur indi. “Oradan sizi xilas etdi” deyir Allah. Mehdi (ə.s), bu od çuxurundan müsəlmanları xilas edəcək; Qurana sarılaraq. Nə deyir Allah, Uhretul vuska, -Allahın qopmaz və qoparılmaz ipi, doğru yol. Daima Qurana diqqət çəkilir. “Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz.” Xurafatları demir, ayələrini deyir. “Quran ayələrini izah edirəm” deyir. “Xurafat” olsaydı “xurafat” deyərdi Allah; ayə, Quran ayəsi deyir.

  

Ali İmran surəsi, 104-cü ayə

 

“Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır.”

 

“Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın.” Bu, başlıca olaraq İmam Mehdi (ə.s)-a və camaatına baxan bir ayədir. “Məhz onlar nicata qovuşanlardır.” Necə bir qurtuluş? Bütün dünyanın qurtuluşu.

 

Ali İmran surəsi, 105-ci ayə

 

“Özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra firqələrə ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyük bir əzab gözləyir.”

 

“Özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra,” Hansı dəlil? “Xurafat” deyir insan. Dəlili izah edir Quran. Allahın qopmaz və qoparılmaz ipindən bəhs edir, doğru yoldan bəhs edir. “Özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra” dediyi aydın dəlil, Quran ayələridir. “Parçalanıb ayrılan,” müsəlman aləmi paramparçadır bu dəqiqə görürsünüz; paramparçadırlar. “Parçalanıb ayrılan və ixtilafa düşənlər.” İnsan deyir ki, “ixtilafa düşmək, xeyir, hikmət, gözəllikdir” deyir. “Ümmətin ixtilafında rəhmət vardır dedi Peyğəmbər (s.ə.v)” deyir. Allah, ixtilafa düşənlər kimi olmayın” deyir. İnsan ixtilafa düşüb. “Onda rəhmət var” deyir. Allah haram olduğunu söyləyir, fitnə və bəla olduğunu söyləyir. O da, “xeyir var, çox gözəl oldu” deyir, “ümmətin ixtilafında rəhmət var” deyir. Ümmətin ixtilafında fəlakət var. Hədisin doğrusu budur. Fəlakəti yox edib, rəhməti qoyublar. Haradadır rəhməti? Paramparça olub İslam aləmi. Rəhmət, Qurana əməl edərsən, rəhmət olar. Quranı paramparça edirsən sən, necə rəhmət olur? Dörd məzhəb var, dördünün də halalları, haramları ayrıdır; dörd ayrı din. “Firqələrə ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyük bir əzab gözləyir.” deyir Allah. Allaha inanırsan. Allah əzabla təhdid edir. “Yox, rəhmət var” deyir. “Rəhmət var” demir Allah, “Əzab” var deyir. Allah, “Üzləri qapqara olacaq” deyir onlara. “Və imandan sonra inkar edəcəklər” deyir. Əvvəl iman edirlər; “Əlhəmdülillah müsəlmanam” deyir, gözəl. “La İlahə İllallah Məhəmmədən Rəsulullah” deyir. “Dinin nədir” deyirsən? Məzhəbini açıqlayır. Sən Qurana əməl etməkdə mükəlləf deyilsən mi, “məzhəbə əməl edirəm” deyirsən? Haradadır Quranda elə məzhəbə əməl etmə? Allah sadəcə Qurana əməl etməkdən bəhs edir, məzhəbə əməl etməyi haradan çıxartdın? 

  

Ali İmran surəsi, 108-ci ayə

 

“Bunlar Allahın ayələridir. Onları sənə bir həqiqət olaraq oxuyuruq. Allah aləmlərə haqsızlıq etmək istəmir.”

 

“Bunlar Allahın ayələridir. Onları sənə bir həqiqət olaraq oxuyuruq.” Heç xurafata diqqət çəkilmir. Həmişə Allahın ayələrinə diqqət çəkilir. “Allah aləmlərə haqsızlıq etmək istəmir.” Zülmü insanlar istəyir, Allah da bəla verir. Suriyaya bax; qan gölü. Neçə növ məzhəb, neçə növ təriqət, neçə növ camaat. Minlərlə. Hazırda minlərlə məktəb var Suriyada, minlərlə. Sırf müxaliflər də minlərlə insandan ibarət qrupdan yaranır. Ucsuz-bucaqsız məzhəblər, icmalar, təriqətlər; Parça-parça. Hamısı bir-birinə müxalif.

 

 

Ali İmran surəsi, 110-cu ayə

 

“Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Kitab əhli də iman gətirsəydi, əlbəttə, onlar üçün yaxşı olardı. Onların arasında iman gətirənlər də vardır. Əksəriyyəti isə haqq yolunu azmış fasiqlərdir.”

 

“Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz.” Kimdir bu? Mehdi (ə.s) və camaatı. İnşaAllah, müsəlmanlar. “Maruf (yaxşı və İslama uyğun) olanı əmr edər, münkər olandan çəkindirər” Qurana uyğun olaraq. “və Allaha iman gətirirsiniz.” Güclü bir iman. “Kitab əhli də iman gətirsəydi, əlbəttə onlar üçün yaxşı olardı.” “Onlar da iman etsəydi, onlar üçün yaxşı olardı” deyir Allah, Kitab əhli yəni, xristianlar və musəvilər. “Onların arasında iman gətirənlər də vardır,” “Əhli-kitabın hamısı inkar edir” demir Allah. “İçlərindən iman gətirənlər vardır” deyir. “Əksəriyyəti isə haqq yolunu azmış fasiqlərdir.” “Çoxu günahkardır” deyir. Həqiqətən elədir. Müsəlman aləmi də elədir, onlar da elədirlər.

 

Ali İmran surəsi, 113-cü ayə

 

“Hamısı eyni cür deyillər. Kitab əhli içərisində haqdan möhkəm yapışan bir camaat vardır ki, onlar gecələri səcdəyə qapanıb Allahın ayələrini oxuyurlar.”

 

“Hamısı eyni cür deyillər. Kitab əhli içərisində haqdan möhkəm yapışan bir camaat vardır ki,” Kitab əhli yəni, xristian və musəvilərdən bir cəmiyyət. “Onlar gecələri səcdəyə qapanıb Allahın ayələrini oxuyurlar.” Gecə vaxtı. Onların ibadət vaxtı olan vaxt. Ayaq üstə yerinə yetirirlər namazlarını. Allahın ayələrini oxuyaraq səcdəyə qapanarlar.

Təbii ki, bu eyni zamanda hz. İsa (ə.s)-ın tələbələrinə də baxır bu ayə. Yəni, “kitab əhlindən bir topluluq.” Mehdi (ə.s)-ın camaatına baxan ayələr də var, amma, bu ayə kitab əhlindən; İsa Məsihin tələbələri. “Gecə vaxtında ayağa durub Allahın ayələrini oxuyaraq səcdəyə qapanırlar.” Yəni, Məhəmmədi xristianlar. Məhəmmədi musəvilər. 

 

Ali İmran surəsi, 114

 

“Belələri Allaha, Axirət gününə iman gətirir, yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməlləri qadağan edir və xeyirxah işlər görməyə tələsirlər. Məhz onlar əməlisalehlərdəndirlər.”

 

“Belələri Allaha, Axirət gününə iman gətirir, yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməlləri qadağan edir və xeyirxah işlər görməyə tələsirlər. Məhz onlar əməlisalehlərdəndirlər.” deyir Allah. Əhli-Kitabdan bu insanlar. Quranda Allah bunların bu mövqeyini tərifləyir; “Allaha da, axirət gününə də iman edərlər” deyir. “Maruf olanı əmr edər, münkər olandan çəkindirər və xeyirlərdə yarışırlar. Məhz onlar saleh olanlardandır.” “Səmimi olanlardır” deyir Allah. “Və onların hamısı bir deyildir” deyir Kitab əhli üçün.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245411/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245411/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/08112013_2230_damla.jpgMon, 03 Apr 2017 00:07:18 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (14 Noyabr 2013; 22:30)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

 

Ali ibn Ahmed Ubeydullah ibn Musadan, Alevi Ahmed ibn Hüseyindən, Ahmed ibn Hilaldan, Abdur Rahman ibn Ebu Necrandan, Fuzeyl ibn Eyyubdan, Sudair Sairafinin belə dediyi rəvayət edildi: Ebu Abdullah İmam Sadiq (ə.s)-ın belə söylədiyini eşitdim: “Bu məsələnin əfəndisinin (Məhəmməd Mehdinin) Yusif peyğəmbərə bənzərliyi vardır.” Hz. Yusif (ə.s) ilə bir bənzərliyi vardır. Bu, hədislərdə çox keçən bir ifadədir. Quranda da, Yusif surəsində mehdiyyət, çox təfərrüatlı olaraq, qapalı bir üslub ilə izah edilir.

 

“Yusifin qardaşları zəkalı və ağıllı insanlar idi, onlar Yusifə gəlib, onunla danışdılar və onunla razılığa gəldilər və o, onların qardaşı olmasına baxmayaraq, özünü tanıdana qədər onu tanımadılar.” Hal-hazırda da ümməti Məhəmməd, müsəlman olduğu halda, məlumatlı olduğu halda hz. Mehdi (ə.s)-ı hz. Yusifi tanıya bilməyən qardaşları kimi tanıya bilməyəcəklər. Quran ayəsinin işarəsi də budur, deyir. Ağıllı olduqları halda, diqqətləri açıq olduğu halda Allahdan bir gözəllik olaraq, bir möcüzə olaraq hz. Mehdi (ə.s) açıq-aşkar aralarında olduğu halda, Allah deyir; bəsirət və fərasət bir çox insanın gözlərini örtəcək və görə bilməyəcəklər. Hz. Mehdi (ə.s)-ı fərq edə bilməyəcəklər. Hz. Yusif hekayəsində izah edilən budur, nəzərdə tutulan budur, deyir.

 

“Ancaq mən Yusifəm dediyi zaman onu tanıdılar.” Quranda elə deyir, deyil mi? “Mən Yusifəm” deyəndə tanıyırlar onu. Yoxsa, tanıya bilmirlər, hətta çox yaxından belə. “Buna əsasən, niyə bu qarışıqlıq içindəki ümmət üstün güc sahibi Uca Allahın Öz dəlilini (Hüccət-i Mehdini) onlardan zaman-zaman gizlədiyini inkar edər?” Allah gizləyir, hz. Mehdi (əs)-ı. Amma, insanlar; “Yoxdur elə bir şey, olsa, biz dərhal görərik” deyərlər. Halbuki, Allah gizləyəcək. Hz. Yusif (ə.s)-ı gizlətdiyi kimi gizləyəcək və görmələri də mümkün olmayacaqdır, deyir.

 

Yusif Misirdə idarəçi idi və onunla atası (Yaqub (ə.s) ) arasındakı məsafə 18 gün çəkən bir səfərdən çox deyildi, əgər Uca Allah diləsəydi, onun yerini atasına bildirərdi.” Çünki ikisi də peyğəmbərdir. Allah istəsəydi, bildirərdi, deyir. “Yaxşı necə olursa, bu Ümmət, Allahın Yusif üçün yaratdığını, Öz dəlili (Hüccət-i Mehdi) üçün də edə biləcəyini inkar edə bilər?”

 

''Haqları əlindən alınmış, təzyiq altına alınmış əfəndiniz (Məhəmməd Mehdi) gəlir'' Bax, haqları əlindən alınmış, təzyiq altına alınmış. Hz. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyəti nə imiş? Haqlarının əlindən alınması və təzyiq altına alınması. Onsuz, ona görə Mehdi olur. Mehdi olma səbəblərindən biri budur; çox əziyyət çəkəcək, çox təzyiq altına alınacaq. “Haqları əlindən alınmış, təzyiq altına alınmış əfəndiniz (Məhəmməd Mehdi) gəlir və onların aralarına qatılır, onların bazarlarında gəzər və xalçalarının üstündə yeriyər.” İndi bu çox mənalıdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zamanında xalça çox nadir idi. Xalçanın üstündə harada yeriyəcəksən? Çox nadirdir. Çox kiçik parçalar halında olan xalçalar var. Yürüyəcək qədər də xalça yoxdur. Yəni, çox kiçik parçalar halındadır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in evində belə yoxdur, çox kiçikdir. Amma, indi xalçalar bazarlarda, binalarda, məsələn, indi burada da bütün başdan-başa hər yer xalça ilə örtülüdür. Evlərdə, koridorlarda, həmişə xalça var. “Amma onu tanıya bilməzlər.” Hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıya bilməzlər, Allahdan bir möcüzə olaraq, gözəllik olaraq. Ayədə deyir ki; “Uşaqlarını tanıyan kimi onu tanıyarlar.” O qədər müəyyən olmasına baxmayaraq. Buna baxmayaraq, “Amma onu tanıya bilməzlər.” Bədiüzzaman da deyir Mehdi (ə.s) gəldiyi vaxt; “İnsanlar onu tanıya bilməz.” “İmanının nuru ilə bəlkə tanına bilər” deyir. İsa Məsih (ə.s) üçün də deyir ki, Bədiüzzaman; “Mukarreb havassı (seçkinlər və yaxınları) onu imanın nuru ilə tanıya bilərlər”, bəlkə.

 

“Uca Allahın özünü tanıtması üçün Yusifə izin verdiyi kimi” Yusif (ə.s)-a Allah ilham edir; “Mən Yusifəm, de” deyir, tanıyırlar onu. “Onun da (Mehdinin də) özünü tanıtmasına izin verənə qədər belə davam edəcəkdir.” Yəni, hz. Mehdi (ə.s) çıxıb mehdiyyətin əlamətlərini uzun-uzun izah edəcək. Bilavasitə, mehdiyyəti tanıtdığı üçün insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ı da tanımış olacaq. Yoxsa tanıya bilməzlər. Deməli, mehdiyyəti ən yaxşı izah edə biləcək şəxs yenə hz. Mehdi (ə.s) olacaq. Dəccaliyyəti ən yaxşı izah edə biləcək şəxs yenə hz. Mehdi (ə.s) olacaq. Axırzamanı ən yaxşı izah edə biləcək şəxs yenə hz. Mehdi (ə.s) olacaq. İman həqiqətlərini, Quran möcüzələrini ən yaxşı izah edə biləcək şəxs yenə hz. Mehdi (ə.s) olacaq.

 

Bu kitab; Beklenen Mehdi, Allahın Kitabı, Allamah Muhammed Baqir al-Majlisi | Biharul Anwar İngiliscə Tərcüməsi, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr) Gaybet Kitabı İmam Mehdi – On İkinci İmam | Bölüm II | Tərcümə edən Seyyid Athar. Buradan tapa bilər bacı/qardaşlarımız.

 

Abdülvahit ibn Abdullah, Ahmet ibn Məhəmməd ibn Rabbahdan, Məhəmməd ibn Abbas İsadan, Hasan ibn Ali Battani atasından, o da Müfezzeldən, Ebu Abdullah İmam-ı Sadiq (ə.s)-ın belə dediyi rəvayət edildi: “Bu vəzifəni üzərinə götürən İmam Mehdinin Beyt-ül Hamd (həmd edilən ev) deyə adlandırılan bir evi olacaqdır.” Bilinən, tanınan, Allaha həmd edilən, Allahın zikr edildiyi bir evi olacaqdır. Oraya Beyt-ül Hamd deyilir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın qaldığı ev məşhurdur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bilir. Yəni, taledə xüsusi olaraq yaradılmış bir evdir, hər hansı bir ev deyildir. Mühafizəli, qorumalı xüsusi bir evdir. Taledə yaradılıb xüsusi olaraq. Ona da Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “həmd edilən ev”, deyə ad verib. “Beyt-ül Hamd” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bunu vəhy ilə söyləyir. O da Cəbrayıl (ə.s)-dan. Cəbrayıl (ə.s)-a da Allah söyləyir. Evinin adı “Beyt-ül Hamd”dır. Həmişə, “inşaAllah, maşaAllah, əlhəmdülillah” deyilən evdir. 

 

“Orada Rəsullullahın qılıncı ilə çıxacağı günə qədər yanan bir çıraq olacaqdır.” Bir çırağa diqqət çəkir. Bax, evi müəyyənləşdirən bir ad, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəhy ilə bildirdiyi bir ad. “Bir çıraq olacaqdır.” Amma, nə zamana qədər qalacaq o evdə deyir? Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in qılıncı ilə çıxacağı günə qədər. Qılınc haradadır? Burada, İstanbulda, Topqapı sarayında durur. “Rəsullullahın qılıncı ilə çıxacağı günə qədər yanan bir çıraq olacaqdır.” Evə isə “Beyt-ül Hamd” deyir. Vəhy ilə bildirildiyi üçün onun içərisində başa düşənin başa düşəcəyi bir işarə vardır.

 

Beklenen Mehdi, Allamah Muhammed Baqir al-Majlisi | Biharul Anwar İngiliscə Tərcüməsi, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr) Gaybet Kitabı İmam Mehdi – On İkinci İmam | Bölüm II | Tərcümə edən Seyyid Athar.

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ƏNFAL SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(Ənfal surəsi, 62)

 

“Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, bil ki, sənə Allah yetər. O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi.”

 

“Onlar, səni aldatmaq istəsələr, şübhəsiz Allah sənə yetər.” Yəni, müsəlmanlara oyun oynanılanda, hiyləgərlik ediləndə, bir şey ediləndə; onu yaradan da onsuz Mənəm, deyir Allah. Allah sizə yetər.

 

(Ənfal surəsi, 74)

 

“İman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər – məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır.

“İman gətirənlər, hicrət edənlər və Allah yolunda cihad edənlər ilə (hicrət edənləri) sığınacaq verənlər və kömək edənlər, məhz, həqiqi mömin olanlar onlardır.” Demək ki, bir mömin var, bir də həqiqi mömin var. Allah həqiqi mömini əsas götürür. “Möminəm” deməsi yetərli olmur. Həqiqətən mömin olmalıdır. Bunun üçün nə lazımdır? İman etməsi təbii ki. Lazım gələrsə, Allah üçün hicrət etməlidir. Məsələn, zalımların, qəddarların içindədirsə, Allahı zikr etməyə izin vermirlərsə, zülm edirlərsə, pisliyə sürükləyirlərsə, müsəlman onların yanından ayrılır. Hicrət edir. Allah yolunda cəhd edir, cihad edir. Təbliğ edir, mövzuları izah edir, insanlara kömək edir, gözəlliyi izah edir. Bir də, Allah yolunda cəhd edən insanlara sığınacaq verənlər; evini açır, maddi yardım edir, yemək ilə, geyim ilə təmin edir. Maddi və mənəvi olaraq ona dəstək olur. Sığınacaq verənlər və kömək edənlər, hər məsələdə dəstək olurlar. Məhz əsil mömin olanlar onlardır. Onlar üçün bağışlanma və üstün bir ruzi vardır. Allah “Günahlarını əfv edəcəyəm” deyir, “və üstün bir ruzi vardır.” Dünyada da, axirətdə də onlara ruzi verəcəyəm. Onları çətin vəziyyətdə qoymayacağam” deyir Allah. “Ona dünyada bir rahatlıq və mübarizəsində şərait yaradacağam” deyir Allah. “Mübarizə apararkən mən necə kitab paylayacağam, necə bu insanlara yemək təmin edəcəyəm? Necə çatdırılmalarını təmin edəcəyəm? Harada sığınacaq verəcəyəm, deməyinizə ehtiyac yoxdur” deyir Allah. “Mən zaminəm” deyir Allah. “Əgər, siz Allah yolunda cihad edərsəniz, cəhd edərsəniz, Mən zaminəm. Siz buna qarışmayın” deyir Allah. “Amma, siz sadəcə səmimi olaraq Allah yolunda cihad edin. Dini yayın, izah edin. Sizin hər cür ehtiyacınızı qarşılayacağam” deyir Allah. “Dünyada da, axirətdə də məsud və bəxtiyar olacaqsınız” deyir Allah. “Üstün bir ruzi” deyir Allah, ruzi demir. Demək ki, gözəl, keyfiyyətli bir həyat təqdim edəcəyini söyləyir Allah. Çünki ruzi, mənası geniş olan bir sözdür. Yəni, hər cür yaxşılıq, hər cür gözəllik deməkdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245410/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245410/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/14112013_2200_cynthia.jpgMon, 03 Apr 2017 00:02:45 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (15 Noyabr 2013; 23:30)HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

 

 

Qaybet Tusidə, İmam Məhəmməd Baqir (ə.s), Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəvələrindən, bildirmişdir: Ameli Sadık: Talikanidən, Jaludidən, Hişam ibn Caferdən, Hammaddan, Abdul ibn Süleymandan belə söylədiyi rəvayət edilmişdir: ''Uca Allah İsa Məsihə deyər ki: İsa, səni göyə yüksəldəcəyəm və sonra səni dünyanın son zamanlarında (Axırzamanda) yer üzünə endirəcəyəm ki, sən də o ümmətinin yaşadığı fövqəladə hadisələrə şahid ol və ona (Mehdiyə) Dəccal ilə savaşında yardım et. Əsil mübarizə aparan kimdir? Hz. Mehdi (ə.s). İsa Məsih (ə.s) nə edir? Mübarizədə yardımçı olur. Allah o şəkildə vəzifələndirmiş.

 

''Səni namaz vaxtında göndərəcəyəm ki, onlarla birlikdə namaz qıla biləsən, çünki onlar (Mehdi və tələbələri) özlərinə ilahi rəhmətin çatdığı insanlardır.'' Səni namaz vaxtında tanışdıracağam, deyir. Onlar namaz qılarkən, birlikdə namaz qılman üçün.

 

İbn İsadan, İbni Esbetdən, belə söylədiyi rəvayət edildi: İmam Əli Rza (ə.s) dedi ki: ''İmam Qaim (Mehdi) (ə.s)-ın, Süfyan gəlmədən əvvəl mi zühur edəcəyini düşünürsünüz? Elə olmayacaqdır. İmam Qaim (Mehdi)-nin zühuru Süfyanın çıxışından sonra həyata keçəcəkdir.'' Əvvəl Süfyan çıxacaq, sonra hz. Mehdi (ə.s) çıxacaqdır, deyir. “Süfyanın çıxışı və Qaim hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışı qaçınılmazdır” deyir. Hər ikisi də olacaqdır, deyir. Süfyanın çıxacağı yer olaraq Şam müəyyənləşdirilmişdir. Yəni, bu Hafiz Əsəddir. İndi də, oğlu eyni fitnəni, qarışıqlığı davam etdirir.

 

''Allah insanlar nəzdində həlim olan Qaim Məhəmməd Mehdini tələbələri ilə birlikdə göndərir.'' Yəni, sırf hz. Mehdi (ə.s)-ı göndərmir Allah, tələbələrini də göndərir. İnsan zənn edir ki, yalnız hz. Mehdi (ə.s) göndərilir. Elə olmur. 300 tələbəsi də göndərilir, 313. Allah onu, tələbələri ilə təvafüq kimi rastlaşdırır. Kimi ilə küçədə qarşılaşdırır, kimi ilə bir başqa cür qarşılaşdırır. Başa düşmür onlar. Halbuki, hamısı bərabər gəlib onsuz da. “Ortaya çıxanda insanlar onların düşmənlərinin əlində bir müddət sonra yox olacaqlarını düşünərək vəziyyətlərinə kədərlənib ağlayacaqdırlar.” “Yazıq bu uşaqlara” deyirlər. Hz. Mehdi (ə.s)-a da eyni şeyi deyirlər. “Dəccaliyyət onları məhv edər, həbsə atar, çürüdər, öldürər, iftira atar. Məhv edər onları, müvəffəqiyyətli ola bilməzlər” deyirlər. “Onların düşmənlərinin əlində bir müddət sonra yox olacaqlarını düşünərək” mütləq dağıdılacaqlarını, “ayaqda dura bilməz bunlar” deyirlər.  “Mütləq yox olacaqlarını düşünərək vəziyyətlərinə kədərlənib ağlayacaqdırlar.”

 

“Nə var ki, Allah onlar (Mehdi və tələbələri) üçün dünyanın şərqlərini və qərblərini fəth edəcəkdir”, mənəvi olaraq. “Bilin ki, onlar həqiqi inananlardır.” Bax, “İnanan” demir, həqiqətən iman edənlərdir. Çünki həqiqətən iman edənlərə Allah dünyanın idarəsini nəsib edir. Siyasət sahibi olmaq, təsislər sahibi olmaq, imkanlar sahibi olmaq, çox insana sahib olmaq; bununla əlaqəsi olmur. Məsələn, hz. Yusif (ə.s) tək başına idi. Allah onu bütün o bölgəyə sultan etdi. Məsələn, Zülqərneyn də tək insan idi, Allah ona bir əhatə yaratdı. Qısa müddətdə dünyaya hakim oldu.  Süleyman (ə.s) da yalnız idi, qısa müddətdə hakim oldu. Çünki həqiqi inananlar. Həqiqi inanır, çox imanlıdır. Onun üçün Tövratda keçər. Məsələn, on nəfər olarsa, həqiqətən inanan, Allah İslamı dünyaya hakim edəcəyəm, deyir.

 

Onlar həqiqi inananlardır. Bilin ki, cəhdin (səyin) ən yaxşısı Axırzamanda ediləndir.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) söyləyir; “Cəhdin, səyin, savaşın ən yaxşısı Axırzamanda ediləndir.” Hansı zamanları nəzərdə tutur? Bütün dünya zamanlarına görə söyləyir. Bütün dünya zamanlarına görə ən yaxşı zaman o zamandır deyir, yəni, Axırzaman. Çünki ən çox savab, ən çətin zamanda qazanılır. 

 

 

“Ey Cabir! Sənə izah edəcəyim bu əlamətlərə çatana qədər gözlə. Ey Cabir! O il dünyanın şərqinin hər yerində ixtilaflar çıxacaq. Viran olacaq ilk torpaq, Şam torpaqlarıdır.”

 

Allah Allah! Bax, görürsənmi, nə qədər təfərrüatlıdır. “Şam torpaqları” yəni, Suriya “viran olacaq” deyir. İndi viran olma tam mənası ilə həyata keçdi. Suriyanın hər yeri virandır. Hər yeri uçub-dağılıb, pərişan vəziyətdədir. Tamamilə hədisin izahı necə olur? Peyğəmbərimiz (s.ə.v) o səhnəni görür. Gördüyünü söyləyir. Zaman qalxır, görür. Şam torpaqları gözünün önündə olur. Onu izah edir. Və yaxud Cəbrayıl (ə.s) söyləyir, o şəkildə.

 

“Məhz minlərlə insan təchizatını geyinib, hər kəs qruplara ayrılanda, fitnələr çıxacaq, insanlar həlak olacaq. Sonra, arzulanan Qaim, İmam Mehdi qiyam edəcək, şərəf və fəzilət baxımından onun kimi övlad yoxdur.”

 

MaşaAllah. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ən sevdiyi övladıdır o. “Şərəf və fəzilət baxımından onun kimi övlad yoxdur” deyir. Mehdi (ə.s) gəlib-keçmiş ən böyük vəlidir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ifadəsi ilə Hateme Vəli, son vəli və ən böyük vəlidir. “Məhz minlərlə insan təchizatını geyinib, hər kəs qruplara ayrılanda” İndi Suriyada nə edirlər? Təchizatını geyinir; mərmilər üstlərində, maşınlı tüfənglər, bombalar. Və qruplara ayrılmış vəziyətdədirlər. Minə yaxın qrup var aralarında. “Fitnələr çıxacaq” Bax, savaş, qarışıqlıq, bir-birləri ilə mübarizə. “İnsanlar həlak olacaq.” Həlak; ölmələri, yaralanmaları, ac-susuz qalmaları, pərişan olmaları. “Sonra arzulanan Qaim, İmam Mehdi qiyam edəcək” Gözlənən Rəsullullah (s.ə.v)-in nəvəsi, imam Mehdi (ə.s) zühur edir. “Şərəf və fəzilət baxımından onun kimi övlad yoxdur.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in açıq ifadəsi, 1400 il əvvəl. Tövratda da bu şəkildə keçir. Gəlib-keçmiş ən böyük vəlidir, inşaAllah.

 

 

“Mehdi insanlara və cinlərə qalib gələcək. Və heç bir yeri əkilməmiş buraxmayacaq. Mehdinin zamanına çatanlara və Mehdiyə qoşulub onun günlərini görənlər necə xoşbəxtdir.”

 

“Mehdi insanlara və cinlərə qalib gələcək.” İnsanlara nə ilə qalib gəlir? Elmlə, irfanla. Cinlərə nə ilə qalib gəlir? Elmlə, irfanla. “Və heç bir yeri əkilməmiş buraxmayacaq.” Mən belə, Mehdi qabaqcılıyam, həqiqətən, boş bir torpaq gördüyümdə, bilirsiniz məni, mütləq əkilməsini istəyərəm. Kiçik bir yer belə olsa, mütləq ya bir meyvə ağacı, ya da ki, bir çiçək. İnsan, o mehdiyyət tərbiyəsini fitrətən almışdır. Deməli, qabaqcılı olaraq, hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbəsi olaraq, məndə belə varsa, bu, hz. Mehdi (ə.s)-ın nə qədər diqqətli olacağını, boş heç bir yer buraxmayacağını, hər yerin yaşıllanacağını başa düşməmək imkansız kimi, inşaAllah. 

“Mehdinin zamanına çatanlara və Mehdiyə qoşulub onun günlərini görənlər necə xoşbəxtdir.” Gününü görmək ayrı bir gözəllikdir, amma, qoşulanın savabının ölçüsü yoxdur. O ayrıdır, hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən israrla təriflənmişdir. Səhabələrə; “Sizdən bir nəfərin aldığı savabın əlli mislini alacaqlar” deyir. Səhabələr təəccüblənirlər; “Ya Rəsullullah, biz sənin yanındayıq, bu qədər çətin hadisələr olur. Bu niyə?” deyirlər. “Axırzaman çox çətindir” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Baxırıq; min cür fitnə, min cür fəlsəfə, min cür pozğun inanc, internet, radio, televizor kanalı ilə bütün dünyaya izah edilir. Mehdiyyət də bir ovuc, çox kiçik, var gücü ilə onlara qarşı savaşır. Savabı çox olar təbii ki, o zaman. 

 

“Hz. Əli (ə.s)-ın nəvələrindən Əl Qaim, Əl Mehdi dünyanı başqa bir dünyaya çevirəcəkdir.” Müstəqilliyin, azadlığın olduqca geniş olduğu, nəşənin, sevincin olduqca geniş yayıldığı, təhlükəsizliyin tam olduğu, kimsənin kimsədən qorxmadığı, sadəcə Allahdan qorxulan bir sistem dünyaya təqdim edəcək Mehdi (ə.s). 

 

Kəbənin altında xəzinə olduğunu söyləyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Daha o heç bilinməyən bir şeydir. Kim bilir nə çıxacaq? Mehdi (ə.s) dövründə, Kəbənin altında axtarış aparılacaq. Kəbənin altında, on min il, on beş min il, iyirmi min il əvvələ aid məlumatlar tapacağıq. O dövrə aid qalıntılar tapacağıq. O dövrdə də insanların inandığı tək Allah inancı olduğunu görəcəyik. Bunlar çox önəmli dəlillərdir. 

 

Qarşımızdakı günlərdə daha bir quyruqlu ulduz çıxacaq və çox böyük bir quyruqlu ulduz olacaq. Əhəmiyyətli bir quyruqlu ulduzdur. O da diqqəti çəkəcək bir əlamət olacaq. 

 

“Görünüş, xarakter və nəciblik baxımından İsa Məsihə ən çox bənzəyən Əl-Qaim (Əl-Mehdi)-dir.”

Bəli, İsa Məsihin gözləri bozdur, Mehdi (ə.s)-ın gözləri də yaşıl olacaq. Oradan bənzəyir. İkisinin də burnu kiçikdir. İsa Məsih kiçik və kübar üzlüdür; hədislərdə elə keçir. Amma, Mehdi (ə.s) boydan-boya geniş bir insandır. İsa Məsih elə deyil, incə bellidir. Onsuz da Məsih adının bir mənası da incə belli mənasını verir. O da orta boyludur. İsa Məsihin barmaqları incə və uzundur. Amma, çillidir, həm burnu çilli, həm də ayaqlarına qədər çillidir, deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Çox kəskin baxışlıdır, ona görə çox diqqət çəkir İsa Məsih. Dəhşətli dərəcədə zəkalı və çox ağıllı bir insandır. 

 

“Peyğəmbər–səllallahu əleyhi və səlləm-in yolundan gedəcəkdir. O heç yanılmayacaqdır.” İnsanlar onu tənqid edəcək, “Nə qədər yanılırsan, nə qədər yanlış hərəkətlər edirsən, nə qədər yanlış yoldasan” Halbuki doğrudur. “Çünki onun görmədiyi yerdə doğruldan mələyi vardır.” Bir mələk həmişə onun yanındadır. Bir səhv etməyə meyli olsa, dərhal mələk müdaxilə edir, izin vermir səhv eməyə. Bir vəsilə ilə doğrunu etdirir. Mehdi (ə.s) “Xəstəni belində daşıyacaq,” Xəstənin hər cür vəziyyəti ilə maraqlanacaq mənasındadır. Belində daşımaq çox çətindir. Yəni, iflic olan xəstələrə, ağır xəstələrə kömək edəcək mənasındadır. “Zəifə kömək edəcək,” maddi və mənəvi olaraq. “Qonaqpərvər olacaq.” Qonaqlara doymayacaq, həmişə qonaq çağıracaq.  “Haqqı ayaqda tutanlara kömək edəcək.” İslamı təbliğ edən, Qurana sahib çıxan insanlara kömək edəcək. “Dediyini edəcək.” Yəni, sözündə duracaq Mehdi (ə.s). Sözündən qaçması deyə bir söhbət yoxdur. “Bildiyini də söyləyəcək.” Doğru və mərd olacaq. Nədirsə bildiyi, onu gizlətməyəcək. Kitabları ilə, CD-ləri ilə izah edəcək. “Allah ona o qədər güc verəcək ki, bir gecə içində zülmü ortadan qaldıracaq.” Hər kəs əl çəkir o gecə Allahın izni ilə. Zülmü və zülm edənlərin özünü elm ilə ortadan qaldırmış olur. “Dini dirçəldəcək, İslamı canlandıracaq.” Yəni, gücləndirəcək, genişlədəcək.  “Fikir verilməyən hala gəldikdən sonra İslama təkrar qiymət qazandıracaq, daha əvvəl insanlar “Müsəlmanıq” deməyə utanarkən, İslamofobiya geniş yayılmışkən, müsəlmanlıq ilə öyünəcək hala gələcək insanlar. İslamın ölümündən sonra onu təkrar dirildəcək.” Müsəlmanlıq insanların dilində qalmışkən, bir çox məzhəblərə ayrılmış, paramparça olmuş, xurafat bataqlığında əzilərkən, Mehdi (ə.s) müsəlmanları o ölüm batağından çıxarır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245409/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245409/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/15112013_2300_cynthia.jpgMon, 03 Apr 2017 00:00:44 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (20 Noyabr 2013; 09:30)HÜCEYRƏLƏR İMAN İLƏ XOŞBƏXT OLUR

 

 

Allahın müsəlmanlara bir lütfüdür o, heyrət ediləcək bir şeydir; iman, üzün fiziki dəyişməsinə səbəb olur. Fiziki görünüş dəyişməz çünki. Bunda bir şey var, bir fövqəladəlik var. Açıq-aşkar nəzərə çarpır. Demək ki, iman hüceyrələrcə tanınır. vücud imanı tanıyır. Vücud və hüceyrələr imanı sevir. Demək ki, iman ilə xoşbəxt olur hüceyrələr. O zaman, hüceyrə haqqı ilə yaşamağa başlayır, sağlam yaşayır. Yəni, xəstə olmur. Başqa cür xəstə olur. Onu hiss etdirir. Xaricdən baxanda başa düşülür, Allahın hikmətidir.

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

 

 

“Qaimimiz (Mehdi) çıxanda, ona (Mehdiyə) iməkləyərək belə olsa qatılmaq üçün tələsməlisiniz. Allahın izni ilə, rükn və məqam arasında ona yeni bir razılıq üzərinə beyət edildiyini görürəm kimiyəm.”

MaşaAllah, maşaAllah. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) yekazə halında görür; yuxu ilə ayıqlıq arasında, “görürəm” deyir. Görünüş olur, görmə olaraq gözündə meydana gəlir. Bir qismini vəhy ilə, bir qismini də görünüş olaraq, Allah göstərir.

 

Məhəmməd ibn Əli ibn Şahdan, Əhməd ibn Həsəndən, Əhməd ibn Xalid Xalididən, Məhəmməd ibn Əhməd ibn Saleh Tamimi Məhəmməd ibn Hatim Kattandan, Hammad ibn Amrdan, İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-dan, Allahın Rəsulu (s.ə.v)-in möminlərin əmiri Əli (ə.s)-a belə söylədiyi nəql edilmişdir:

 

“Ey Əli, bilməlisən ki, zamanın sonunda (Axırzamanda) olanların (Mehdi tələbələrinin) imanı fövqəladə və əminliyi böyük olacaq. Onların arasında peyğəmbər olmayacaq, amma bunun yerinə ağ üzərindəki qaraya (yazılara/kitablara) inanacaqlar.” (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr))

 

“Özlərindən çox əmin olacaqlar” deyir, iman gücü ilə. “Onların arasında” hz. Mehdi (ə.s) tələbələri arasında “peyğəmbər olmayacaq, amma bunun yerinə ağ üzərindəki qaraya (yazılara/kitablara) tabe olacaqlar.” Yəni, kitablara tabe olacaqlar, onları oxuyacaqlar. Ağ kağız üzərinə qara mürəkkəb ilə yazı yazılır “ona tabe olacaqlar” deyir. Yəni; “Hz. Mehdi (ə.s)-ın əsərlərinə, kitablarına tabe olacaqlar” deyir.

 

 

Qaybet Tusi: Fadıl ibn Şazan, Ömər ibn Aslam Bajalidən, Məhəmməd ibn Sinandan, Əbül Jaruddan, Məhəmməd ibn Başar Hamadanidən, Məhəmməd ibn Hanefiyədən belə bir hədis nəql etmişdir. Məhəmməd ibn Hanefiyə hz. Əlinin oğullarından. Mənim silsiləmi bilirsiniz; Məhəmməd ibn Hanefiyədən gəlirəm, inşaAllah.

Beni bu” –və ya- “bu” rəhbərliyi müəyyən bir zaman davam edəcəkdir.” “Beni bu” –və ya- “bu” rəhbərliyi müəyyən bir müddət davam edəcəkdir. ““Beni Haşim, beni bu” çeşidli şəkillərdə davam edəcəkdir” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Ad vermir amma. Sülh və təhlükəsizliyə çatdıqları vaxt, krallıqlarının heç bir zaman yıxılmayacağını düşünəcəklər. Yəni, iqtidarlarının, hökumətlərinin yıxılmayacaqlarını düşünəcəklər. Bu əsnada, ilahi bir əmir gələcək və heç bir kral iqtidarda qala bilməyəcək. “Hər iqtidarı aşıracağam” deyir Allah. “Misirdə olsun, Suriyada olsun, harada olursa olsun hər iqtidarı məhv edəcəyəm” deyir. Uca Allah belə bildirir: 

“…Nəhayət, yer öz bərbəzəyinə bürünüb rövnəqləndiyi və onun sakinləri ona (onun məhsulunu yığmağa) qadir olduqlarını güman etdikləri zaman, Tam xoşbəxt ikən, “Hər şey oldu bitdi artıq. Böyük əsərlər var, böyük irəliləyişlər var. Hər şey yerində” deyərkən gecə yaxud gündüz əmrimiz yerə yetişər. Biz onu, elə bir biçilmiş sahəyə döndərərik ki, sanki dünən heç bol məhsulu olmamışdı. Allah; “Yıxarıq” deyir, o sistemləri, dövlətləri, hökumətləri. Biz ayələri düşünən insanlar üçün beləcə izah edirik.” (Yunis surəsi, 24)

 

“Gecə və ya gündüz ona əmrimiz gəlmişdir” Hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edir, Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna. Allahın əmri inşaAllah. Bu səbəbdən, aclıq və yoxluq artdığında və insanlar bir-birlərini rədd etməyə başladıqlarında, İlahi əmirin (Mehdinin) gün və ya gecə hər an gəlməsini gözləməlisiniz.”  (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr))

Ayədə var; “gecə və ya gündüz.” “Ya gecə zühur edəcək, yaxud gündüz zühur edəcək”, deyir. “Əmrimiz gəlmişdir”, deyir inşaAllah. “Dünən sanki heç bir zənginliyi yoxmuş kimi” Fırıldaqçılar, onlar, bunlar-zənginləşənlər; onu kökündən biçilib atılmış bir vəziyyətdə qılmışıq.” “Bütün sistemlərini yıxacağam” deyir Allah. “Düşünən bir cəmiyyət üçün Biz ayələri bir-bir, belə açıqlayarıq” deyir.

 

 

Dəlil: Əbu Həmzə Thumalidən, Əbu Xalid Kabulidən, Əli ibn Hüseyin (ə.s)-dan belə dediyi nəql edilmişdir:

 

“Ey Əbu Xalid, Allahın Rəsulu (s.ə.v)-in on ikinci varisi (Mehdinin) zühurundan əvvəlki dövr uzun olacaqdır. Ey Əbu Xalid, zühurundan əvvəl İmam (Mehdi) ilə birlikdə yaşayanlar onun (Mehdinin) çıxışını gözləyəcəklər. İnsanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışını gözləyəcəklər. Onlar bütün dövrlərdə yaşayan insanların ən üstünü olacaqlar. Yəni; “Hz. Adəmdən qiyamətə qədər yaşayan insanların ən üstünü olacaqlar” deyir. Uca Allah onlara (Mehdi tələbələrinə) elə bir anlayış və fərasət verəcəkdir ki, yəni, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etməməsi, gizli qalması onun var olması ilə eyni hökmdə olacaq. “Varmış kimi xidmət edəcəklər” deyir. Məsələn, biz varmış kimi xidmət edirik indi. Deyil mi? Görünmür deyə bir sıxıntımız yox, dərd etmirik. Qeyb onlar üçün varlıq ilə eyni olacaqdır. Var kimi xidmət edəcəklər. Onlar səmimi insanlar olacaqlar, deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Allahın dinini açıq şəkildə və ehtiyatlı şəkildə yayacaqlardır. Açıq-aşkar, açıq şəkildə. Gizli yox. “Və ehtiyatlı” yəni, səmimi olaraq yayacaqlar. “Daha sonra belə söylədi, “Fərəc (zəfəri) gözləmək, (Mehdinin) özü böyük bir Fərəcdir.”  (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr))

“Onsuz da özü böyük bir zəfərdir” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v).

 

 

 

“Bu Zamanın Sahibi (Mehdinin) zühurundan əvvəl dinlərinə bağlı qalanlar əllərini tikanlı bir kola sürtənlər kimi olacaqdır.” Yəni; “həmişə əzab və acı içərisində xidmət edəcəklər” deyir. (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr))

 

 

Belə bir hədis var; “60-ıncı illərin əvvəllərində” 60-cı illərin əvvəllərinə doğru, “vay Ərəbin halına.” Yəni, 1950-ci illərdə. Kommunistlərin həmişə iqtidara keçdiyi dövr. Başçıların ən azğın olduğu vaxtlar. Müsəlmanların qətl edildiyi, rəzalətin ən qatı olduğu dönəmlər. “60-cı illərin əvvəllərində.” Yəni, o dövrlərdə. 60-cı illər, 70-ci illər, 50-ci illər. “Vay Ərəbin halına.” Dəccal üçün, “Təraş edən” ləqəbi var. Yəni, dini yonan, dindən əksildən mənasında. Dini yox edən.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245407/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245407/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhləriSun, 02 Apr 2017 23:53:53 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (22 Noyabr 2013; 10:30)HƏDİSLƏRDƏ PKK-YA DA DİQQƏT ÇƏKİLİR

 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzamanı nə qədər təfərrüatlı izah edib. Məsələn, bax, bu Suriyada olacaq hadisələri, Suriyadakı qətliamı necə izah edir; “Yüz min insandan çox insan yox olur” deyir Suriyada,  Şamda. Prezident Abdullah Gül deyir ki; “Suriyada bu il itkin düşənlərin sayının yüz mini keçdiyini bildirdi.” Bax, eynisidir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) say da göstərir. “Yüz minin üstündə insan” deyir. “Allah bunu inananlara rəhmət” şəhid olurlar deyir, “inancsızlara əzab olaraq yaradır”, deyir. “Bu hadisələr meydana gələndə, Şamda dayanana qədər irəliləyəcək. Sarı bayraqlı, boz atlı, boz geyimli atlıların gəldiyini görərsiniz.” Bax, PKK-nın, kommunistlərin bayrağı da sarının üzərində qırmızı. Və həqiqətən geyimləri də bozdur. “Böyük bir dəhşət olar” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Və bu dəhşət üçün də deyir ki; “Qızıl ölüm olacaq.” Yəni, kommunistlərin hücumu nəticəsində müsəlmanlar şəhid olacaq, deyir. Kommunistlərə dünyaca deyilən ad qızıllardır. Qızıl kommunistlər, qızıllar, Qızıl Çin, Qızıl Ordu. “Sarı bayraqlı”, bayraqları sarıdır. “Boz atlı, boz geyimli atlılar” deyir. Üst-başları, paltarları boz rəngdir, həqiqətən. “Böyük bir dəhşət olacaq, qızıl ölüm olacaq” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v). “Qızıl ölüm” yəni, kommunistlərin həyata keçirdiyi qətliama diqqət çəkir.

 

 

“Sonra Haresta deyilən bir Şam kəndinin batdığını görərsiniz.” Onu göstərdik onsuz da, Şamda, Haresta yerlə bir edildi. “Sonra ciyər yeyənin oğlu” Ciyər yeyən kimdir? Hafiz Əsəd. Onun oğlu kimdir bəs? Bəşər Əsəd. Bax, “oğlu” deyir, “ciyər yeyənin oğlu”. Çünki Hafiz Əsəd qadınların ciyərlərini parçalatdırırdı. İnsanları bomba ilə, silah ilə, darmadağın edirdi. “Ciyər yeyənin oğlu” Bəşər Əsəd, “Şam minbərində oturmaq üçün Yabis vadisindən gəlir.” Orada, özünü müsəlman kimi göstərir. Həqiqətən, gedir namaz qılır, məsciddən çıxmır, müsəlmanlara vəz verir. “Bundan sonra Məhəmməd Mehdinin çıxışını gözləyin” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Baxın, görürsünüzmü? Təfərrüatlara baxın.

 

Deyir ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “İki ordu Şamda ixtilafa düşəcəklər” deyir. İndi, El Nusra ilə PYD döyüşür. “Allahdan bir işarə xaricində bu, sona çatmayacaqdır.” Həmişə döyüşəcəklər, deyir. Bax, “iki ordu”, təfərrüat verir. PYD ilə El Nusra arasında. Əgər, bu təfərrüatları insanlar önəmli görmürlərsə, o zaman fəlakət üzərindən əksik olmaz, Allah əsirgəsin.

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ BAĞLI HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

 

 

“Mehdi Allahın əzəməti qarşısında çox huşu edəndir” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v), huşu. “Qanadlarını açıb, başını aşağı salaraq, göy üzünün zirvəsindən yerə doğru enən bir qartal kimi” deyir hz. Mehdi (ə.s) üçün. “Qanadlarını açıb, başını aşağı salaraq, göy üzünün zirvəsindən yerə doğru enən bir qartal kimidir Mehdi, Allahın Cəlalı qarşısında belə huzu (təvazökar) və huşu edəndir. Allah və ucalığı onun (Hz. Mehdi (ə.s)-ın) vücudunda təcəlli etmişdir və (Hz. Mehdi (ə.s))” Baxın, çox önəmli bir şey söyləyir; “və (Hz. Mehdi (ə.s)) Allahın varlığında yox olmuşdur.” (El-Mehdiyy-il Mevud, c. 1, s. 280 və 300) Təsəvvüfün önəmli bir sirrini, mehdiyyətin çox zəruri bir sirrini, hz. Mehdi (ə.s)-ın maddə olmaqdan çıxacağını zaman-zaman, Allahın varlığında əriyəcəyini və yox olacağını açıq şəkildə hədisdə bildirir. “Allahın varlığında yox olmuşdur” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v).

 

“(Mehdi) Ölüm nazil olanda qorxmaz, ölüm ona çatanda sarsılmaz.” Bu da görüləcək; “ölüm ona çatanda sarsılmaz”, tələbələrinin inşaAllah irəlidə görəcəyi bir şeydir. “Savaş meydanından əsla geriyə çəkilməz.” Qalib gələnə qədər davam edər. “Təcrübəlidir.” Bədiüzzaman da deyir, vəsflərində hz. Mehdi (ə.s)-ın təcrübəli olduğunu söyləyir. “Tarihçe-i Hayatda.” “Qalibdir., mütləq qalib gəlir. “Müzəffərdir, arslandır” deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v). “Aslandır, sağlamdır, qövmünün dirəyidir, cəsurdur, Allahın elm qılıncıdır, liderdir, hərkəsi ətrafında toplayar, ucalıq və şərəfin qaynağı olan evdə böyümüşdür.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v) evini də tərifləyir, başqa bir yerdə də qaldığı ev, bilinən bir ev. Məşhur bir ev. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in diqqət çəkdiyi bir ev. Quranda da ona işarə var onsuz. “Onun (Mehdinin) ucalığı ən ali ucalıqdan qaynaqlanır.” Yəni, Allahdan. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)

 

“Mehdi imdada gələn və fəryadrəsdir (fəryad edənin yardımına qaçan, yardım edəndir). Allah, onu (Mehdini) dünyadakı insanların imdadına çatması üçün göndərəcəkdir.” (El-Mehdiyy-il Mevud) İmdad deyə çağırar insanlar, hz. Mehdi (ə.s) da yetişər.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hz. Mehdi (ə.s) dövründə,Göydəki əlamətlərin açıqca ortaya çıxdığını, amma kimsənin bunlardan qorxmadığını görərsən” (Əl- Kafi, 147) deyir. “Göydəki əlamətlərin açıqca ortaya çıxdığını.” Açıq-aşkar. “Amma kimsənin bunlardan qorxmadığını görərsən.” Məsələn, meteroit yağışı oldu, meteroit düşdü, gördünüz. “Səmavi möcüzə” deyir. Qardaşım, orada insanlar ölür, binalar yıxılır, bütün pəncərə aşağı düşür. “Səmavi möcüzə gördük. Nə qədər maraqlı idi”, deyir. Amma, orada Allahın məqsədi insanların Allahdan qorxmasını təmin etməkdir, Allaha dönmələrini təmin etməkdir.

 

Əyyub ibn Nuh belə rəvayət etmişdir:

 

“Biz, Əhli-Beytdən  (Mehdi daxil) heç bir imam yoxdur ki, onun haqqında yazışmalar olmasın, insanlar onu barmaqları ilə göstərməsin, ona suallar verilməsin və sui-qəsd hazırlanmasın.” (İman ve Küfür Kitabı / Usul-u Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1, S. 50)

 

Bəli, bunların hamısı ilə hz. Mehdi (ə.s) qarşılaşacaq. Sui-qəsd də hazırlanacaq, insanlar onu barmağı ilə də göstərəcək. Bunların hamısını görəcəyik, inşaAllah.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245406/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245406/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/22112013_1030_damla.jpgSun, 02 Apr 2017 23:51:52 +0300
Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (23 Noyabr 2013; 11:30)ÜLFƏTƏ QARŞI ALLAHA DUA EDİLMƏLİDİR

 

Şeytan Peyğəmbər (s.ə.v) möcüzəsinə qarşı, insanda ülfət formalaşdırır. Yəni, normal görmə duyğusu formalaşdırır. Ülfət çox təhlükəlidir. Müsəlmanın ən çox diqqət edəcəyi şeylərdən birisi odur. Məsələn, hüceyrənin quruluşunu araşdırar, nəfəsi kəsilər. Amma, beyninin arxasındakı böyük ülfət dalğası udar həmişə gələn o məlumatı. Həmişə yox edər. Ülfət, müsibət bir şeydir. Məsələn, Peyğəmbər (s.ə.v)-in möcüzəsini eşidir. Gözləri dolur, heyrət edir. Amma, ülfət onu bir anda udub yox edər. İnsanın ülfət meyli vardır. Ülfətə dirənmək lazımdır.

 

Peyğəmbərlər ülfətə heç bir şəkildə aman verməzlər. Məsələn, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın xüsusiyyətidir. Çox kəskin ağlı ilə bir şeyi analiz edir. Ülfət gələndə onun beynində təsirli ola bilmir. Ülfət, o məlumata zərər verə bilmir. Bu vərdişdir yəni, normal qarşılamadır. Ona qarşı Allaha dua edilməlidir. “Ya Rəbb, məni ülfətdən qoru. Möhtəşəm məlumatın təsirediciliyini qəlbimə hakim qıl, ruhuma hakim qıl. İmanıma vəsilə olan bu dəyərli məlumatı ülfət ilə yox olmaqdan məni qoru.”

 

Ülfət təbii ki, bəzi şeylərdə faydalı olur. İnsan, məsələn, kədərli bir hadisə ilə qarşılaşır, özünə görə; təvəkkül edər. Bəzi insanlar təvəkkül etməzlər, amma, bir müddət sonra ülfət formalaşar. Ülfət ilə o kədərdən narahat olmaz artıq. Və yaxud onu narahat edən hər hansı bir şey baş verir. Ülfət formalaşır, ona qarşı artıq müqavimət gücü qazanır. Amma, gözəl məlumata qarşı ülfət fəlakətdir. Buna çox diqqət etmək lazımdır.

 

Məsələn, böyrək qanda olan atomu, molekulu tək-tək tanıyır. Atomu və molekulu elektron mikroskop göstərmir, ona görə insan görə bilmir. Hüceyrənin gözü, burnu, əli, qolu yoxdur; heç bir şeyi yoxdur. Hüceyrə yəni, böyrək hüceyrəsi. Gəlir, İnsanın qanda olan zərərli maddələrinə baxır, “Bunlar zərərlidir” deyir. “Mən bunları götürürəm” deyir. Faydalı olan bəs? “O qalsın” deyir. Qardaşım, yüzlərlə, minlərlə faydalı molekul var. Yüzlərlə, minlərlə də faydasız var. Necə ayırd edə bilirsən? Gələn kimi başa düşürsən. “Sən mənə yarayarsan, keç. Sən ammonyaksan, sən yaramazsan. Səni atıram” deyir. “Sən? Başqa bir molekul, mənə yaramazsan. Bu? Faydalıdır, sən keç.” Bu dəhşətli bir şeydir. Və gecə-gündüz biz yatarkən də bunu edir, yeriyərkən də bunu edir. Səssiz-sədasız, gecəli-gündüzlü səbirlə bu təmizləmə əməliyyatını həyata keçirir. İndi bu nədir? Bu, insanın tək başına, tam mənası ilə yəni, kamil mənada Allaha iman etməsinə vəsilə ola biləcək bir məlumatdır. Amma, bunun üzərinə ülfət çökərsə, baş əldən gedər. Bir anda dağılıb gedər. Yəni, ülfət bu məlumatı udar, yox edər.

 

Digər tərəfdən ülfətin bu faydası ola bilər: Allah qorxusundan məhv olmamaları üçün Allah tərəfindən insanlara verilən bir xüsusiyyətdir. Çünki normal halda, Allahın varlığından, Allahın vahiməsindən yəni, Allah qorxusundan insan məhv olur, Allah əsirgəsin. Ölər yəni, dözə bilməz. Amma Allah ülfət ilə bunu rahatladır. Ülfət ilə bu şey gedər insanın üzərindən. Daha da sakit olmasını təmin edər. Yəni, bir əsəb dərmanı kimidir insana. Psixoloji bir sakitləşdirici kimidir ülfət. 

 

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS ŞƏRHİ

 

 

Hz. Əli (ə.s) deyir ki: “Axırzamanda mənim soyumdan bir övladım çıxacaq. Onun rəngi ağ və qırmızı qarışığıdır. Geniş qarınlıdır, baldırları böyük, çiyinləri dik və genişdir. Kürəyində bir iz vardır ki, (s.ə.v)-in ləkəsinə bənzəyir.” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də olduğu kimi bir xal vardır deyir. “Bayrağını yellədiyi vaxt onun üçün şərq və qərb arasındakı hər yeri aydınladacaq və qulların başlarını ələ keçirəcəkdir.” İnsanların başlarını ələ keçirəcəkdir. Bayrağı da televizor ekranlarını. Çünki bax, deyir ki; bu bayrağın xüsusiyyəti, şərq və qərb arasındakı hər yeri aydınladacaq. Aydınlıq verən bir bayraq necə olur? Televizor olur inşaAllah. Və şərq və qərb arasındakı hər yeri aydınlatdığına görə. Və bayraq dünyanın hər yerində. Buradakı ifadədə, hər kəsin evində var. Və evləri aydınladan bir bayraq. Bayraq demək ki, simvolik olaraq mehdiyyətin ruhunu anladan bəlkə bir televizor kanalı. Bəlkə bir internet saytı. Buna işarə edir. Bayrağın yellənməsi də o hərəkətliliyinə diqqət çəkir. Yəni, bayraq genişliyində bir ekrandır. Və orda da bir hərəkətlilik. “Hər yeri aydınladacaq” deyir. O zaman hər evə girən, hər evdə olan aydınlıq bir bayraq və hərəkətli olan bir bayraq. Televizoru bu şəkildə tərif etmiş. “Və qulların başlarını ələ keçirəcəkdir.” Yəni, beyinlərini ələ keçirəcək. Təbliğ edəcək. Qəlbi dəmir parçası kimi olmayan heç bir mömin qalmayacaq. Qəlbi elə güclənir ki, imandan dəmir parçası kimi olur qəlbi. “Allah Mehdiyə qırx kişinin qüvvətini vermişdir. Qəlbinə və qəbrinə rahatlıq dolmayan heç bir meyit qalmayacaq.” Ölülərin də qəlbləri rahatlanacaq, deyir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245405/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://adnanoktar.az/az/Harun-Yəhya-tərəfindən-yeni-izahlar/245405/hormətli-adnan-oktarin-yeni-sərhlərihttp://imgaws1.fmanager.net/Image/objects/67-adnan-oktar-in-sohbet-programlari/23112013_1130_serap.jpgSun, 02 Apr 2017 23:49:57 +0300