ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azadnanoktar.az - Darwinism-Watch - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 adnanoktar.az 1ADNANOKTAR.AZhttp://adnanoktar.azhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Dəccalın oyunu sona çatdı - 2Yaşadığımız dövr, hədislərdə bildirilən çox müxtəlif əlamətlərdən aydın olduğu üzrə "Axırzaman" dır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərindən aydın olduğu qədəriylə Axırzaman hal-hazırda yaşanır və hz. İsanın yenidən yer üzünə gəlişi, Allahın diləməsiylə, bu dövrdə gözlənilir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258349/dəccalin-oyunu-sona-catdi-http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258349/dəccalin-oyunu-sona-catdi-http://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148177_Deccal#8217;in-Oyunu-Sona-Erdi-#8211;-2.jpgMon, 25 Sep 2017 22:49:37 +0300
Ən böyük saxta elmi yalan: Darvinizm -2Bu gün yer üzündə din əleyhinə ən böyük fitnələrdən biri materializm və materializmdən törəyən müxtəlif ideologiya və cərəyanlardır. Bütün bu cərəyanları əhatə edən, hamısının guya elmi çıxış və dayaq nöqtəsi olan düşüncə isə darvinizmdir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258348/Ən-boyuk-saxta-elmi-yalanhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258348/Ən-boyuk-saxta-elmi-yalanhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148179_En-Buyuk-Sozde-Bilimsel-Aldatmaca-Darwinizm-#8211;1.jpgMon, 25 Sep 2017 22:46:53 +0300
Ən böyük saxta elmi yalan: Darvinizm -1Darvinizm, dünyanı aldatmağa, insanları Allah inancından uzaqlaşdırmağa əsaslanan bir ideologiya olduğu üçün, dəccalın tərəfdarları üçün hər nə olursa olsun bu azğın din hökm sürməlidir. Məhz bu səbəblə, dəccalın himayəsinə girən bir sıra şəxslər, bu ideologiyanı canlı tuta bilmək üçün indiyə qədər hər metoddan istifadə etmişlər.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258347/Ən-boyuk-saxta-elmi-yalanhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258347/Ən-boyuk-saxta-elmi-yalanhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148182_En-Buyuk-Sozde-Bilimsel-Aldatmaca-Darwinizm-#8211;2.jpgMon, 25 Sep 2017 22:43:59 +0300
Darvinistlər saxtakarlıqlarla dünyanı aldatdılarElmi bir nəzəriyyəni, məsələn Big Bang nəzəriyyəsini ələ alaq. Bu nəzəriyyə, Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsindən yola çıxaraq əvvəl bir şübhə və fərziyyə üzərinə ortaya atılmışdı. Bunun ardından bəhsi keçən böyük partlayışın reallaşdığını göstərməli olan dəlillər axtarılmağa başlandı.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258346/darvinistlər-saxtakarliqlarla-dunyani-aldatdilarhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258346/darvinistlər-saxtakarliqlarla-dunyani-aldatdilarhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148184_Darwinistler-Sahtekarliklarla-Dunyayi-Aldattilar.jpgMon, 25 Sep 2017 22:39:37 +0300
"Palçıqlı su içində ilk hüceyrə əmələ gəldi" iddiası saxtakarlıqdırDarvinin təkamül nəzəriyyəsinə görə cansız maddələrin təsadüfən bir araya gəlmələri ilə meydana gələn xəyali bir "ilk hüceyrə" vardır. Darvinizmə görə hər şey bu "ilk hüceyrə" ilə başlayır. Bütün canlıların, kəpənəklərin, quşların, aslanların, qartalların, balinaların, dovşanların, maralların və nəhayət texnologiyalar istehsal edən, sivilizasiyalar quran, professorlar yetişdirən, kosmosa çıxan, laboratoriyalarda malik olduğu hüceyrələri tədqiq edən insanın da qaynağı darvinizmə görə həmişə bu xəyali "ilk hüceyrə" dir

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258345/palciqli-su-icində-ilk-huceyrəhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258345/palciqli-su-icində-ilk-huceyrəhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148185_#8220;Camurlu-Su-Icinde-Ilk-Hucre-Olustu#8221;-Iddiasi-Sahtekarliktir.jpgMon, 25 Sep 2017 22:36:14 +0300
Şeytanın tərs məntiq üsuluŞeytanın murdar və hiyləgər bir üsulu vardır: İnsanlara “tərs məntiq” istifadə edərək təsir etməyə çalışır. Bu üsulla insanları din əxlaqının təbliğindən, ateizm ilə mübarizədən, gözəl əxlaqın yayılmasından uzaqlaşdırmağa çalışır. Bunu edərkən şeytan, özünə qulaq verən kəslərə son dərəcə məqbul görünən səbəblərlə yaxınlaşar. Şeytanın bu hiyləgər üsuluna uyanlar üçün ibadət etməmək, təbliğ etməmək, Allah üçün çətinliklərə sinə gərməmək, Allah rizası üçün yaşamamaq və azğın inanc sistemlərinə qarşı mübarizə aparmamaq üçün səbəblər, digər bir deyişlə bəhanələr olduqca çoxdur. Şeytanın metodu elə hiyləgər, elə alçaqca və elə aldadıcıdır ki, Allah adına mübarizə aparmaq mövzusunda tərəddüddə olan insanlar bu bəhanələrdən istifadə etməkdə bir an olsun tərəddüd etməzlər. Bəziləri özlərini səmimi bir müsəlman olaraq göstərir, lakin fərqində olaraq və ya olmayaraq şeytanın tərs məntiqini özlərinə qayda qəbul edərlər. Öz mənfəətlərini əsas götürər, Allah adına mübarizə aparmaq əvəzinə insanların nəzərindəki etibarlarını qorumaq ardınca qaçarlar. Allahın əmrlərini yerinə yetirmək mövzusunda tənbəl davranar, bu yolda səy göstərənləri isə öz düşdükləri tələyə çəkməyə çalışarlar. Bu şəkildə vicdanlarını rahatlaşdırar, doğru yolda olduqlarına aid qənaət gətirməyə çalışarlar. Lakin öz nəfsləri də şahiddir ki, Allahın razılığına uyğun olmadığı üçün vicdanları rahat deyil.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258344/seytanin-tərs-məntiq-usuluhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258344/seytanin-tərs-məntiq-usuluhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148204_Seytanin-Ters-Mantik-Yontemi.jpgMon, 25 Sep 2017 22:28:27 +0300
İrqçiliyin təməl qaynağı darvinizmdirSon dövrlərdə yerli və xarici bəzi darvinist nəşrlərdə yeni bir təbliğat bolluğu başladıldı. Bu nəşrlərdə yer alan başlıqlardan bəziləri belə idi: “Təkamül nəzəriyyəsi irqçiliyə nifrətdənmi doğuldu?”, “Darvini növlərin mənşəyini araşdırmağa köləliyə duyduğu nifrət yönəltmiş” ... İlk baxışda darvinizmin iç üzünə, Darvinin qaranlıq məntiqindən, dünyaya gətirdiyi bəla və zülmlərdən xəbərsiz olan bir insanı asanlıqla aldada biləcək görünüşdəki bu izahlar, əslində illərdir insanları tarixin ən böyük kütləvi aldatması ilə aldatmış darvinistlərin yeni bir oyunudur. Darvinizm dininin yerlə bir olduğunu görən darvinistlər, həlli darvinizmi irqçiliyə qarşı günahsız bir ideologiya kimi göstərməyə çalışmaqda görmüşlər. HALBUKİ BU, BÖYÜK BİR SAXTAKARLIQ, BÖYÜK BİR YALANDIR

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258343/irqciliyin-təməl-qaynagi-darvinizmdirhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258343/irqciliyin-təməl-qaynagi-darvinizmdirhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148203_Irkciligin-Temel-Kaynagi-Darwinizmdir.jpgMon, 25 Sep 2017 22:25:05 +0300
Anadan olmasının 200-cü il dönümündə Darvini yerlə bir edən on beş dəlilDarvinin anadan olmasının 200-cü ildönümündə, “Nature” jurnalı, Darvinin köhnə nəzəriyyəsini təkrar gündəmə gətirə bilmək və əsrimizdə yerlə bir olmuş bu nəzəriyyəni yenidən canlandıra bilmək ümidiylə bir yazı yayımladı. “Cumhuriyet Bilim Teknik” jurnalı, “Nature”da çıxan bu xəbəri, “Darvini təsdiqləyən on beş dəlil” başlığı altında verdi. Məqsədi isə darvinist “Nature” jurnalı ilə eyni idi. Yıxılmış, yerlə bir olmuş, dünya əhalisinin 80% -i tərəfindən rədd edilmiş olan təkamül nəzəriyyəsini yenidən köhnə şöhrətinə qovuşdura bilmək ...

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258342/anadan-olmasinin-200-cu-ilhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258342/anadan-olmasinin-200-cu-ilhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148205_Dogumunun-200-Yilinda-Darwin#8217;i-Yikan-On-Bes-Kanit.jpgMon, 25 Sep 2017 22:12:55 +0300
The Guardian: "İngiltərədə Darvinizm Çökdü!"İngiltərənin “The Guardian” qəzeti dərc etdiyi xəbər ilə Harun Yəhyanın əsərlərinin dünya səviyyəsindəki təsirini açıqlamış oldu. Darvinin anadan olmasının 200-cü ildönümündə, əsrimizdə tamamilə çöküşə gedən Darvinizmi qurtarmaq adına yaradılan “Rescuing Darvin” (Darvinin Xilası) layihəsi çərçivəsində aparılan anket Harun Yəhya əsərlərinin Avropadakı təsirini ortaya çıxardı. Və Darvinizmin qalası olaraq bilinən İngiltərədə DARVİNİZMƏ İNANANLARIN NİSBƏTİNİN YALNIZ 25% OLDUĞU ORTAYA ÇIXDI.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258341/the-guardian-ingiltərədə-darvinizm-cokduhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258341/the-guardian-ingiltərədə-darvinizm-cokduhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148208_The-Guardian-#8220;Ingiltere#8217;de-Darwinizm-Yerle-Bir#8221;.jpgMon, 25 Sep 2017 22:07:38 +0300
Darvinistlərin böyük utancı yenə gündəmdə: balinaların xəyali təkamülü hekayəsini canlı tutmağa çalışan bihudə səylər“New Scientist” jurnalında 4 fevral 2009 tarixində "Primitive Whales Gavə Birth On Land" (İbtidai balinalar quruda doğurdular) başlığı altında bir yazı nəşr olundu. Pakistanda olan 47 milyon illik balina fosilləri üzərində edilən fərziyyələr nəticəsində bəhsi keçən fosilin, balinaların xəyali atası olduğu iddia edilir və bunun balinaların atasının quru canlıları olduğuna dair darvinist iddianı dəstəklədiyi irəli sürülürdü. Qısa bir müddət içində CNNTurk.com, Milliyyət, Sabah kimi yerli xəbər saytlarında də yer alan bəhsi keçən xəbər, heç bir elmi dəlil bildirilmədən demaqoq şərhlərlə oxuculara təqdim edilmişdi.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258340/darvinistlərin-boyuk-utanci-yenə-gundəmdəhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258340/darvinistlərin-boyuk-utanci-yenə-gundəmdəhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148212_Darwinistlerin-Buyuk-Utanci-Yine-Gundemde-Balinalarin-Hayali-Evrimi-Hikayesini-Canli-Tutmaya-Calisan-Beyhude-Cabalar.jpgMon, 25 Sep 2017 21:50:09 +0300
İnsanların mərcimək dənəsi böyüklüyündəki bir nöqtədə izlədikləri dünyanı Allah yaratmışdır7 Fevral 2009-ci il tarixli “New Scientist” jurnalının əsas mövzusu, "Born Believers" (Doğuşdan inanclıların) başlığı ilə verildi. Allah inancını təkamül nəzəriyyəsi ilə əlaqələndirməyə çalışan, insanların guya, xəyali atalarından gəlmə bir xüsusiyyət vəsiləsiylə doğuşdan Allaha inanma anlayışına sahib olduqlarını iddia edən və bu iddianı sənədləşdirilməsi üçün də saysız darvinist şərhi ard-arda sərgiləyən bu yazı, məğlubiyyətə uğramış darvinistlərin bir başqa bihudə səyini təmsil edirdi. Yerli mətbuatda da çox keçmədən yer alan bu xəbərdə, insanın doğuşdan Allaha inanma istiqamətindəki meyli, təbii seleksiyanın bir nəticəsi olaraq göstərilməyə çalışılır və hətta, bütün bu azğın izahlara əsaslanaraq Allah inancının (Allahı tənzih edirik) insan beyninin inkişaf etdirdiyi bir inanc növü olduğu kimi son dərəcə cürətli və məntiqdən kənar bir iddiaya yer verilirdi. (Allahı tənzih edirik).

Halbuki darvinistlərin saxta şərhləriylə formalaşdırılmış bu yazı, çökmüş olan nəzəriyyələrini təkrar dirildə bilmək üçün göstərdikləri son çırpınışdan başqa bir şey deyildi.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258339/insanlarin-mərcimək-dənəsi-boyukluyundəki-birhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258339/insanlarin-mərcimək-dənəsi-boyukluyundəki-birhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148211_Insanlarin-Mercimek-Tanesi-Buyuklugundeki-Bir-Noktada-Izledikleri-Dunyayi-Allah-Yaratmistir.jpgMon, 25 Sep 2017 21:43:01 +0300
DİNDAR XRİSTİANLAR PAPAYA BU SUALLARI VERMƏLİDİRLƏR!Son dövrlərdə etdiyi bir açıqlama ilə Vatikan, bütün dünyaya Darvinin təkamül nəzəriyyəsinə normal baxdığını ifadə edərək, xristianlıqdakı yaradılış inancı ilə bioloji təkamülün bir-birini tamamladığı şəklində bir iddia irəli sürdü. Papanın Darvinə baxış aspektini izah edən bu açıqlama ilə xristianlığın simvolu olan Vatikan, təəccüblü, hətta narahat edici bir izahın hamiliyini üzərinə götürmüş olurdu. Allah inancı və xristianlıq ilə heç bir əlaqəsi olmayan bu açıqlamalar qarşısında, xristianlıq adına son dərəcə narahatlıq verən bu izahların həqiqətən Vatikana məxsus olub-olmadığını ortaya çıxarmaq lazımdır.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258338/dindar-xristianlar-papaya-bu-suallarihttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258338/dindar-xristianlar-papaya-bu-suallarihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148213_DINDAR-HIRISTIYANLAR-PAPAYA-BU-SORULARI-SORMALILAR.jpgMon, 25 Sep 2017 21:36:46 +0300
“Hürriyet” qəzeti təkamül yalanını davam etdirmək üçün müxtəlif yollar sınayır17 Fevral 2009 tarixində “Hürriyet” qəzetinin Kəpənək bölməsində Nil Karaibrahimgil imzalı bir yazı nəşr olundu. "Darvinin sərgisi İstanbula gəlsin" başlıqlı bu yazı ilə “Hürriyet” qəzeti, Darvinin ölmüş təkamül nəzəriyyəsini yenidən canlandırmaq üçün yenidən demaqoqluq yoluna üz tutmuşdu. Bəhsi keçən yazıda Nil Karaibrahimgil, Darvinin alacəhrə quşlarına əsaslanaraq təkmilləşdirdiyi saxta nəzəriyyəsinin etibarsızlığının isbat edilmiş olduğunu yəqin ki, bilmədiyindən, Darvini və nəzəriyyəsini tərifləyir. Nil Karaibrahimgil, Darvinizmin saxtalığını göstərən konkret dəlillərin fərqində olmayan azlıq içində olacaq ki, 150 il əvvəl darvinistlərin insanları aldatma üsullarının hələ keçərli olduğunu zənn edir. Bu səbəblə, Karaibrahimgilə bu mövzunu aydınlatmaq üçün, darvinizmin tarixin ən böyük saxtakarlığı olduğuna dair dəlilləri qısaca dilə gətirməkdə fayda vardır:

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258337/“hurriyet”-qəzeti-təkamul-yalanini-davamhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/258337/“hurriyet”-qəzeti-təkamul-yalanini-davamhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/148216_Hurriyet-Gazetesi-Evrim-Aldatmacasini-Surdurmek-icin-Farkli-Yollar-Deniyor.jpgMon, 25 Sep 2017 21:30:58 +0300
"New York Times"-ın süni insan geni yaratma iddiası niyə mənasızdır?14 may 2016-cı il tarixli "New York Times" qəzetində, "Sintetik insan geni yaradılacağı" iddiaları haqqında bir məqalə nəşr olundu. Andrew Pollack imzalı məqalədə, "İnsan xromosomlarındakı bütün DNT-nin istehsal edilə biləcəyi" barədə bir iddia var idi. Bu cavabımızda bəhs olunan iddianın məntiqsizliyini, elmi dəlillər qarşısındakı etibarsızlığını və heç yoxdan DNT istehsal oluna bilməyəcəyi həqiqətini izah edəcəyik.

Əslində məqaləni hazırlayanlar da bu həqiqətlərin fərqində idilər ki, "New York Times"dakı bu məqalədə, diqqətçəkici bəzi məqamlar vardır.  Məsələn, layihəni təşkil edənlərdən Harvard Tibb Fakültəsinin genetika professoru Corc Church, “İnsan yaratmağa çalışmadıqlarını, ancaq hüceyrə içində DNT sintezetmə qabiliyyətini inkişaf etdirməyi məqsəd qoyduqlarını” ifadə edirdi. Eyni zamanda, 3 milyard baza cütündən əmələ gələn insan DNT-ni sıfırdan sintez etmənin qeyri-mümkün olduğunu hər kəs tərəfindən bilindiyi üçün gərək əvvəlcə “HGP2-İnsan genom sintezi layihəsi” deyə elan edilən layihənin adı, daha sonra “HGP-Yazımı: Hüceyrələrdə böyük sintetik genomların test edilməsi” ilə dəyişdirildi. Bütün bu dəyişikliklərə və şərhlərə baxmayaraq, məqalədə cümlə aralarına yerləşdirilmiş ifadələrlə guya, "artıq insan yaradıla biləcəyinə" dair bir təəssürat yaratmaq istəyirdilər. İndi DNT-nin, hələ başa düşmək istədiyimiz üstün bir yaradılış məhsulu olduğunu və yoxdan bir canlı yaratmanın qeyri-mümkünlüyünü birlikdə araşdıraq:

DNT kod sistemini nə qədər tanıyırıq?

Əvvəlcə bunu ifadə etmək lazımdır ki, DNT-dəki məlumat böyükdür və DNT, insan bədəninin bankı kimidir. Bu haqdakı tədqiqatlar ümumiyyətlə təxminlərdən ibarətdir və mövcud olan məlumat tədqiqatlara görə qiymətləndirilir. "NewYork Times"-da bəhs olunan və hələ başlanmamış bu iş də, hal-hazırda planlaşdırılma mərhələsindədir, yəni müzakirələrlə təxəyyül mərhələsindədir. Aparılan işlə əlaqədar "DNT 2.0" adlı genetika firmasından Dr. Jeremy Minshull da, planlaşdırma mərhələsindəki bu iş haqqında belə deyir:

“Nəyi inşa edəcəyimizə dair təxminlərimiz, nə inşa edə biləcəyimizdən çox geri qalıb”. (www.nytimes.com/2016/05/14/science/synthetic-human-genome.html)

İnsan oğlu DNT-ni əmələ gətirən 3 milyard koddan ibarət olan bənzərsiz məlumatı hələ təyinetmə mərhələsindədir. DNT üzərində aparılan işlərdə gözəl nəticələr əldə olunur, ancaq bunlar olduqca yetərsizdir.

Məsələn, bu gün Epigenom işləri ilə yanaşı, müəyyən DNT hissələrinin müəyyən genlərin aktiv vəziyyətə keçirilməsində rol oynadığı aşkar edilmişdir. Bütün kodları ilə, bütünlüklə DNT-nin yalnız genlərdən ibarət olmadığı, ancaq genlərə nəzarət edən ayrı bir kod sisteminə sahib olduğu aydın olmuşdur. “Epigenom” adı verilən bu idarəetmə sistemi sayəsində xüsusi vəzifələr üçün, müəyyən genlər aktiv vəziyyətə gətirilər və ya bağlanılar. Epigenomun varlığı, əvvəldən planlanmış və təyin olunmuş vəzifələrin hazırlıqlarını açıq-aşkar üzə çıxarır. DNT, bu şəkildə canlının müxtəlif vaxtlarda və şərtlərdə həyatını davam etdirə bilməsinə imkan verir. İnsanlarda yetkinlik dövrü ilə yanaşı çıxarılmağa başlanan cinsiyyət hormonları buna nümunə kimi verilə bilər. “Epigenetik” adı altında gedən işlər hal-hazırda, hələ də xüsusilə mikroorqanizmlər üzərində davam etdirilir.

Zülalları kodlaşdıran gen bölgələri isə bizim məlumat səviyyəmizdən çox uzaq kompleks yaradılışa işarə edir. Genlərə müdaxilə etmək ya da dəyişdirmək heç bir şəkildə mümkün deyil. Zülallar, hər biri mükəmməl şəkildə işləyən nano-fabriklər kimi qarşımıza çıxır. Molekulyar səviyyədəki bu fabriklərin genlərində, yazılı planlarına toxunmaq isə hüceyrə üçün faciə ilə nəticələnər.

Aşağıda təffərrüatlarını verəcəyimiz elmi işlərdə də, görünə biləcəyi qədəri ilə, genlərin kodları dəyişdirilmədən yalnız bütünlüklə əlavə olunub çıxarılmaları və ya yer dəyişdirilmələri ilə əldə edilən nəticələrlə təcrübə yığılır. Yəni fayda və zərərlər sınaqlarla məlum olur.

Məntiqsizliyi vurğulanmalı olan mövzu, bəhs olunan xəbərdə yer alan iddiada, DNT kodunun yenidən hətta, daha yaxşısının yazıla biləcəyi yöndə olmasıdır.

Kompüter kod yazımı və DNT kodları niyə bir tutula bilməz?

Kompüter proqramçılığındakı kod yazısı kimi, sıfırdan DNT kodları yazıla bilərmi? Bu sualın çox dəqiq bir cavabı var- “Xeyr!”

İndiki vaxtda “genetika mühəndisliyi” deyə bilinən, laboratoriyalarda düzəldilən, sadəcə bir canlının DNT-sinə başqa bir canlıdan alınan genləri nəql etmək, ya da, mövcud DNT-dəki baza cütlərinin yerlərini dəyişdirməkdən ibarətdir. Yoxsa, hər hansı bir məlumatı yoxdan yazmaq heç bir şəkildə mümkün deyildir.

Bilindiyi kimi, bir kompüterin əməliyyat sistemi, texniki komponentlərin necə işlədiyini nəzarət edən riyazi kodlar ehtiva edər. Bu, 1 və 0-lardan ibarət olan texniki bir dildir və elektrik cərəyanı, əlaqədar əmrlərə görə dövrələr arasında yol açar. Hüceyrə daxilində isə DNT olar və DNT də, hüceyrənin fəaliyyətini idarə edən kimyəvi bir kod sistemidir.  Hansı zülalların hansı şərtlərdə nə qədər çıxarılacağına dair məlumat DNT-nin “gen” deyilən, zülalı kodlaşdıran bölgələrində yazılıdır. Bu gün, müxtəlif canlılarda genlərin yerlərini təyin etməyimizə baxmayaraq, bu kəşf hələ də davam edir. Xüsusilə mutasiyalarla zərər çəkən genlərin çatışmayan funksiyaları da məlumdur. Qısacası, insanoğlu, DNT-də təsvir edilən məlumatı hələ də öyrənməyə çalışır.

 

Aktual sintetik hüceyrə çıxarma işləri, genlərin surətini çıxarmaqdan ibarətdir.

Laboratoriyalarda mikroorqanizmlər üzərində aparılan aktual işlər, bir canlıdan DNT hissələrinin əldə edilib, PCR cihazında surətləri çıxardılıb, təkrar eyni ya da başqa bir mikroorqanizmin içinə nəql edilməsi ilə davam etdirilir.  Bu texnikaya görə genlər sabit qalar, yəni kodlar, təbiətdəki işlək vəziyyətləri ilə, eynilə surətləri çıxarılar. Yoxsa, sıfırdan yeni bir DNT kodu yazılmaz.

Hal-hazırda bir mikrobun DNT-sinə bəzi genlər əlavə edərək, ona müxtəlif kimyəvilər istehsal etdirmək artıq mümkün olmuşdur. Bu texnika hələ də bəzi peyvəndlərin istehsalında istifadə olunur.  

ABŞ-da "Exxon" adlı neft şirkəti 600 milyon dollar köməklik etdiyi Craig Venter İnstitutunda, bakteriyalarda təbii yanacaq istehsalı işlərini dəstəkləyir. Bu işlərdə, istəyə görə, kimyəvilərin çıxarıla bildiyi, DNT-sinin təkrar təşkil edildiyi minimal bir hüceyrə istehsalı məqsəd qoyulur. Bu çərçivədə, 2010-cu ildə, Dr. Craig Venter, ilk dəfə bir mikrobun DNT-sindəki xəstə gen üzərində bir iş gördüyünü izah etdi. Bu texnikaya görə Dr. Venter, bir bakteriyanın DNT-sinin surətini çıxardıqdan sonra başqa bir bakteriyaya yerləşdirdi. Hədəfdə olan bakteriya, bütün zülallarını və orqanoidləri nəql edilən, DNT-dəki təfərrüatlı təsvirlərə görə istehsal etdi. Bunun üçün, Dr. Venter, keçilərdə infeksiya yaradan bir bakteriyanı (Mikoplazma Mikoides) seçmişdi. DNT-ni digər bakteriyaya nəql etmədən əvvəl xəstəliyə səbəb olan patogenik 14 geni isə kəsib atdı, beləliklə hədəflənən yeni bakteriya zərərsizləşdirilmiş oldu. (Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genoma, Daniel G. Gibson et al, Science 329, 52, 2 July 2010; DOI: 10.1126/science.1190719)

Dr. Craig Venter görülən işin məzmununu bu cür incələdi:

“Biz, genom nəqli metodunu inkişaf etdirdik, bu, M. Mycoides genomunu DNT molekulları kimi fərqli növə, M. Capricoluma nəql etməyə imkan yaratdı. Bu əməliyyatda, M. Capricolum geni atıldı, yalnız nəql edilən geni ehtiva edən bir hüceyrə əldə edildi. 2010-cu ildə M. Mycoides JCVI Syn1.0 hüceyrəsinin genomunun tamamilə kimyəvi olaraq sintez edildiyini və yerləşdirildiyini bildirmişdik. Bu genom, bir neçə filiqran və vektor ardıcıllığının əlavə olunması xaricində, təbiətdə olan M. Mycoides genomunun demək olar ki, tam bir surəti idi. (Design and synthesis of a minimal bacterial genoma, Clyde A. Hutchison III et/ət al/götür. Science 351, 25 March 2016; DOI: 10.1126/science. aad6253)

Görüldüyü kimi, hər nə qədər xəbərlərdə bu iş, “sintetik bakteriya istehsal edildi” şəklində yer alsa da, bu, heç yoxdan süni bir canlı yaratma mənasını vermirdi. Scripps Araşdırma İnstitutundan Prof. Dr. Gerald J. Joyce, yeni bir canlı yaradıldığı iddialarına cavab olaraq, ''təbii ki bu doğru deyil, əldə edilən mikroorqanizm mövcud bioloji həyat formasından qaynaqlanır'' dedi. Boston Universitetindən bio-mühəndis Jim Collins də, ''mənim narahatlığım, bəzi kəslərin süni həyat forması çıxarıldı nəticəsinə gələcəkləridir. Halbuki çıxartdıqları orqanizm, təbii olaraq sintez edilmiş bir genoma sahib olan orqanizmdir. Bu, "heç yoxdan bir canlı yaratmaq" ya da "yeni bir həyat forması yaratmaq mənasını verməz'' deyirdi. Craig Venterin bu işi haqqında, Caltechdən genetika professoru Dr. Baltimore isə, ''həyatı yaratmadı, onu yalnız təqlid etdi'' deyirdi. (NewYorkTimes, May 21, 2010, page A17, Synthetic Bacterial Genoma Takes Over a Cell, Researchers Report, http://nyti.ms/18O1A03)

Bu gün Venter İnstitutundakı işlər inkişaf edərək davam edir. Yenə Dr. Craig Venterin apardığı başqa bir tədqiqatın nəticələri də, 25 Mart 2016-cı il tarixli Science jurnalında nəşr olundu. Son olaraq əldə edilən hüceyrə (JCVI-syn3.0) 473 genə sahib olub, "laboratoriya şəraitində böyüdülən ən kiçik genoma sahib olan orqanizm" kimi təyin olunmuşdur.

Bu genlərdən 149-unun funksiyası haqqında məlumat olmamaqla yanaşı bakteriyanın yaşaya bilməsi üçün varlıqlarının zəruri olduğu aydın olmuş və məcburi istifadə edilmişlər. Bu, əlbəttə ki, insan oğlunun hələ genlərin funksiyalarını araşdırma mərhələsində olduğunun bir göstəricisidir. İnsan oğlu DNT-ni və əhatə etdiyi genləri mövcud vəziyyəti ilə istifadə etmək vəziyyətindədir.

Kodlaşdırdığı zülalların amin turşusu zəncirinə aid sıra, bu genlərdə yazılıdır, həmçinin zülalın 3 ölçülü vəziyyətini kodlaşdıran genlər də mövcuddur. Buna görə DNT üzərində aparılan işlər, yeni bir zülal əmələ gətirmək bir yana, ancaq bu mükəmməl məlumatın nə işə yaradığını başa düşüb, eynilə istifadə etməyə çalışmaqdan ibarətdir. Yeni kod yazma deyilən bir şey isə mümkün deyil.  Bu haqda aparılan işlərə nümunə verərək mövzunu bir az da şərh edək:

Kənd təsərrüfatında və tibdə genetika mühəndisliyi

Genetika mühəndisləri, genlərin çoxaldılması, müxtəlif canlılardakı genlərin birləşdirilməsi və ya genlərin canlılar arasında köçürülməsi və buna bənzər işlər görərlər. Bütün bu işlərdə, həmişə mövcud olan məlumatdan faydalanarlar. Məsələn, genetik olaraq müdaxilə edilə biləcək bəzi bakteriyalar, ya da maya hüceyrələri istifadə edilərək məhsuldarlıq artırılar. Necə ki, ictimaiyyətdə GDO (Genetikası dəyişdirilmiş orqanizmlər) deyə bilinən icra olunmuş bu mikroorqanizmlər vasitəsilə, daha məhsuldar kənd təsərrüfatı məhsulları əldə etmək hal-hazırda mümkün olmuşdur. Vektor qismində təyin olunan bu mikroorqanizmlər, hədəfdə olan bitkinin DNT-sinə özlərinə yerləşdirilmiş genləri daşıyarlar.

Kənd təsərrüfatı xaricində, tibb sahəsində də, bu üsul istifadə edilir və bəhs edilən mikroorqanizmlərin içində diabed xəstələri üçün istifadə olunan insulin istehsal olunur.

Görüldüyü kimi, genetika işlərində sıfırdan hər hansı bir kod yazılmır, əvvəli olmayan hər hansı bir gen yoxdan əmələ gəlmir. Genetika mühəndisliyinin etdiyi, mövcud olan bir genin bir orqanizmdən digərinə nəql edilməsindən ibarətdir.

NƏTİCƏ: DNT tənzimləmə işləri yoxdan DNT yazısı mənasını vermir

Diqqət yetirilsə bəzi media orqanlarında, qəsdli şəkildə, "DNT yazısı" kimi ifadə edilən iş, əslində sadəcə canlıda mövcud olan zülallarla, mövcud olan genlərlə, DNT zəncirləri və ya hissələri ilə mümkün olur. Burada sıfırdan, mövcud olmayan bir material yaratmaq qeyri-mümkündür. "New York Times"-dakı məqalədə, haqqında bəhs olunan layihə də, digər DNT nizamlanması işlərindəki üsullara əsaslanacaqdır. Yoxsa, “sintetik” yəni insan əli ilə süni insan geni yaratmaq və bunu yoxdan yaratmaq mümkün deyil.

Genom işləri, insanlıq üçün olduqca əhəmiyyətli və faydalı nəticələr ehtiva edir. Məsələn, xəstəliklərə həssaslıqla əlaqəli ya da mutasiyaya düçar olmuş genlərin ayırd edildiyi bir gen əldə edilməsi, əlbəttə ki, sağlam, uzun bir ömür üçün faydalı olacaq. Ancaq bu, heç bir şəkildə heç vaxt yeni bir insan, ya da canlı yaratma mənasını verməyəcək. Yaratmaq yalnız molekulları və zülalları yaradan və hüceyrəyə can verən Uca Allaha aiddir.

QAYNAQ: http://www.nytimes.com/2016/05/14/science/synthetic-human-genome.html

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/252218/new-york-times-in-sunihttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/252218/new-york-times-in-sunihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/68645_insan_genomu_projesi_hakkinda_darwinist_materyalist.jpgThu, 06 Jul 2017 16:26:48 +0300
"PLOS One" jurnalına cavab: Epigenom, genomun ağıllı rəhbərliyi təsadüflərlə izah edilə bilməz"PLoS One" jurnalında 7 İyun 2016-cı ildə dərc olunan bir məqalədə genlərin açılıb bağlanmasının DNT kodlarının mövcud olan fiziki xüsusiyyətləri nəticəsində, mutasiyalarla təkamülləşdiyi iddia edildi. Halbuki, nə DNT-nin varlığı, nə də genomun ağıllı rəhbərliyi təsadüflərlə heç vaxt izah edilə  bilməyəcək qədər kompleksdir. Bir çox mərhələsi hələ aydın olmayan bu rəhbərlikdəki möhtəşəmlik, insan ağlının sərhədlərini aşır.

 

Nükleozomlar və genlərin susdurulması

DNT hər canlıda hüceyrənin fəaliyyətini təsvir edən biokimyəvi kod sistemidir. Zülalların istehsalı gen adı verilən DNT hissələrində kodlaşdırılmışdır. Ancaq təkbaşına bu kodlaşdırma yetərli deyil. Düyünlü şəkildə gizli saxlanılan hər məlumatın hansı hüceyrələrdə nə vaxt açılıb üzə çıxarılacağını, dəyişən şərtlərlə əlaqədar olaraq təyin olunur. Bu cür təsvir edilən zülal lazım olanda, lazım olduğu qədər çıxarılar və aid olduğu gen dərhal sonra təkrar düyünlənər. DNT-nin histon zülalları ətrafında qıvrılaraq əmələ gətirdiyi quruluşa “nükleozom” deyilir. 8 histon zülalı ətrafında qıvrılmış vəziyyətdəki DNT zəncirinin əhatə etdiyi şifrələr bu çür bağlı saxlanılar.

Orqanizmi əmələ gətirən hər bir hüceyrənin içində, əslində o bədənin yaranmasına və fəaliyyətinə aid bütün məlumatlar mövcuddur. Hər hüceyrə özü üçün lazımlı genləri açıq (yəni funksional halda) saxlamalı, digər genləri isə mütləq bağlı (yəni funksiyasız, hərəkətsiz) saxlamalıdır. Buna görə nükleozomların DNT üzərində yerləşməsi, genlərin rəhbərliyində təyinedici ünsürdür.

 

Təsadüfün ön qəbulu elmi səhv istiqamətləndirir

"PLoS One" jurnalında dərc olunan məqaləyə mövzu olan işdə isə nükleozomların yerləşməsini mutasiyalara bağlı olaraq təsadüflərlə yarandığının ön-qəbulunu nəzərə alaraq, kompüter modelləri yaradılmış və yerləri araşdırılmışdır. İşin nəticələri darvinist iddialarını dəstəkləyən heç bir tapıntı vermədiyi halda, təkamül ön qəbulu ilə "DNT molekullarında guya mexaniki bir təkamül reallaşmış ola biləcəyinin mübahisəsi" kimi izah edildi. (Eslami-Mossallam B, Schram RD, Tompitak M, van Noort J, Schiessel H (2016) Multiplexing Genetic and Nucleosome Positioning Codes: A Computational Approach. PLoS ONA 11(6): e0156905. doi:10.1371/ journal. pone.0156905)

Bu əsassız izahatlara cavab vermədən vurğulamaq lazımdır ki, bəhs edilən iş, yalnız DNT-nin bir kompüter modelləşdirməsi üzərində aparılan statistik nəticələrdən ibarətdir. Canlı hüceyrələrdə reallaşan hadisələri təxmin etməyə istiqamətlənən işdir, ancaq hüceyrə içində reallaşan hadisələrlə birbaşa əlaqəsi yoxdur, model üzərində işlər aparılır.

Nükleozomun, genin məlumat bazasından xaric, yalnız bir sıra mexaniki işarələr vasitəsi ilə DNT üzərində yerləşdiyini iddia etmək əlbəttə ki, qeyri-mümkündür. Bu iddia, "bağlanılan genin tərkibi tamamilə gözardı edilərək nükleozomun içinə yerləşdiyi" mənasını verər ki, bu vəziyyət hüceyrələr üçün çox əhəmiyyət kəsb edən genlər bağlanıldığında və ya bağlı qalmalı olan genlər açıldığında, orqanizm üçün ölümcül nəticələr doğuracaq. Həm də, gen dediyimiz DNT hissəsi, yüzlərlə hətta minlərlə baza cütünü ehtiva edir. Bir geni əmələ gətirən bütün baza cütləri açıq ya da bağlı olduğunda funksiya yerinə yetirilmiş olacaqdır. Genin bir qisminin açıq, bir qisminin bağlı olması, yenə əhəmiyyətli funksiyaların pozulması deməkdir. Yəni nükleozom mövqeyindəki bir baza sürüşməsi belə o genin iş nizamını pozar. Nəticədə nükleozom və genin tərkibi bir-birindən müstəqil hərəkət edə bilməz.

İşin nəticəsi olaraq nükleozomların DNT zənciri üzərində yerləşməsinin guya "altda olan DNT-nin fiziki quruluşu səbəbiylə olduğu" iddia edilir. Bu, məntiqlə ziddiyyət təşkil edən bir ifadədir, ancaq biz, yenə də nükleozomların harada olacağına bağlı gen üstündə müəyyən işarələr olduğunu fərz edək (ki, belə bir dəlil yoxdur və bu yazıda da bunun dəlili yer almır). Unudulmamalıdır ki, bədəndəki bütün DNT kodları trilyonlarca hüceyrədə eyni olmağına baxmayaraq fərqli orqan və toxumalarda açıq ya da bağlı vəziyyətdə tutulurlar. Yenə bir gen, hüceyrənin ömrü boyunca, dəfələrlə açılıb-bağlana bilir. Çünki genlər, içində olduqları hüceyrənin növünə və ehtiyacına uyğun olaraq lazım olduqda açılır ya da bağlanırlar. DNT-nin özündə olan mexaniki işarələr, vaxt keçdikcə dəyişmədiyinə görə, ehtiyaca görə nükleozomun açılıb bağlanmasını təmin edən başqa bir faktor olduğu aydındır. Bütün bunların rəhbərliyində, yenə mexaniki işarələrdən başqa üstün bir ağıla ehtiyac duyulur.

Hal-hazırda epigenetik elmi, bu gen rəhbərliyindəki möhtəşəm ağılı araşdırır və çox istiqamətli qərar mexanizmlərini ortaya çıxarmağa çalışır. Ancaq bu, heç də elə sabit DNT kodlarını sadələşdirə biləcək bir vəziyyət deyil. Genlər üzərindəki bu cür əhəmiyyətli idarənin vaxt keçdikcə təsadüflərin əsəri, yəni təkamülləşərək bu günkü mükəmməl vəziyyətə düşməsini iddia etmək isə olduqca səhv olar. Ağıla və məntiqə tamamilə zidd olan bu iddiaları daha yaxşı fərq edə bilmək üçün genlərin niyə və necə idarə olunduqlarını indi birlikdə araşdıraq.

 

Epigenetik: DNT üzərindəki nəzarət

Əgər bir bədəndəki bütün hüceyrələr eyni genoma sahibdirlərsə, niyə fərqli görünüb fərqli davranar, fərqli orqan və toxumaları əmələ gətirərlər? Buradakı təyinedici ünsür, hüceyrə nüvəsindəki DNT-nin zülalını kodlaşdıran, şifrə zənciri olan genlərin hər hüceyrədə hamısının birdən işləməməyidir. Bu xüsusi tənzimləmə səbəbi ilə, mədəaltı vəzi hüceyrəsi insulin hormonu çıxarmaq əvəzinə gedib testosteron çıxarmaz, testesteronda isə insulin ya da tiroid hormonları çıxarılmaz. Çünki genlər, yerə və zamana görə çoxalmağa açılar ya da bağlanarlar. Məhz bu gün elm insanları genləri lazım olduğunda açıb lazım olduğunda bağlayan səbəb, ya da, faktorların nələr olduğunu anlamaq üçün böyük səy göstərirlər.

Qüsursuz simfoniya

Hər bir hüceyrəmiz, insan genetikasındakı 22.000 genin hamısını birdən deyil, yalnız müəyyən bir qismini işlədər. Genlərdəki kodları zülallara şifrini açır və özünə xas vəzifələri olan bir hüceyrəyə çevrilər. Burada, genlərin təzyiqə məruz qalması, ya da tam əksinə aktivləşdirilməsi əsasdır. Musiqiçilər necə Bethovenin 5-ci simfoniyasının müəyyən seçilmiş keçidlərini vaxtı gələndə çalırlarsa, hüceyrə qrupları da harada, nə vaxt və nə edəcəklərini bilərək professional şəkildə hərəkət edirlər. Burada DNT-nin şüurlu şəkildə oxunması və minlərlə genin bağlanılması əsasdır.

 

Məlumat dənizində lazımlı məlumatı dərhal əldə etmək

DNT 1000 cildlik ensiklopediyadır, amma daha da möhtəşəm bir həqiqət vardır. DNT-dəki əlaqədar cildin, əlaqədar səhifəsinin lazım olan zaman açılması, lazım olan hissənin tapılması və haqqında bəhs olunan sətir və cümlələrin tam bir qüsursuzluqla dərhal oxunmağa başlanması möcüzəvi prosesdir. Lazım olan məlumat, bu nəhəng kitabxananın rəflərindən birində olar, ancaq o xüsusi məlumat anında əldə edilər. Bunun reallaşması üçün axtarılan xüsusi məlumatın DNT-nin harasında gizli olduğu ən başdan bilinməlidir. Burada hər şeyi eyni anda idarəsi altında tutan üstün bir ağıl və şüur olduğu çox aydın məsələdir. Bu ağıl, kitabxananın hər hərfini onsuz da çox yaxşı bilir. O məlumata ehtiyac olanda vəzifəli olan hissələr dərhal hərəkətə keçər.

Nəzarət və qərar mexanizmi atomlarla izah oluna bilməz

DNT-nin və üzərindəki gen bölgələrinin aktivləşməsində yalnız nükleozomun yerləşməsi deyil, kromatin qablaşdırılması, histon dəyişmələri və DNT melitasiya kimi faktorlar da rol oynayır. Məhz buradakı bütün bu ağıllı prosesləri idarə edənin şüursuz molekullar olduğu iddiasını qəbul etmək mümkün deyil.

Epigenoma aid kimyəvi komponentlər DNT zəncirinin bir hissəsi olmayıb, DNT-nin üzərinə yapışıq vəziyyətdə olarlar. Məsələn, "melitasiya"-hər biri 1 karbon atomu və 3 hidrogen atomundan ibarət olan metil molekulları DNT-yə yapışıq vəziyyətdə olarlar. Metil qrupları müəyyən bir gen bölgəsinə yapışdırılmış olduğunda, bu gen susdurular, oxunmaz və bu gendən bir zülal çıxarılmaz. Beləliklə, müəyyən hüceyrələrin içində yalnız müəyyən və lazımlı zülalların çıxarılması təmin edilər. Əzələlərimizdən diş çıxmaması məhz bu nəzarətetmə sayəsindədir. Retinadakı hüceyrələr, işığı elektrik siqnallarına çevirməklə məşğul olarkən, eritrositlər yalnız oksigeni digər hüceyrələrə daşıyan hemoqlobin zülalını çıxararlar.

Nükleozomlar da, genlərin gizli tutulduğu paketlərdir və buna görə oxunmaları əngəllənmişdir. Ancaq nükleozomların da, özlərinə məxsus qərar yeri olduğunu iddia etmək ağıllı olmayaq. Bu molekulların beyinləri yoxdur, eşitməz və görməzlər. Darvinistlərin xəyal güclərinin məhsulu olan iddialardakı kimi təcrübə ilə özlərini inkişaf etdirmələri və daha yaxşı vəziyyətə gəlmələri isə mümkün deyil. Bunlar ancaq darvinist ideologiyasını dəstəkləmək üçün uydurulan “əfsanəvi” xəyali izahatlardır.

 

Yazılı əmrləri idarə edən üstün ağıl

DNT-nin üzərində olan genlər müxtəlif kimyəvilərlə işarələnmişdir. Genlərdə yazılı əmrlər də, bu işarələrə görə açılıb oxunur. Əmrlərin yeri və zamanı gəlincə açılıb oxunmasındakı şüuru atomlara aid etmək istəyənlər boşuna məşğul olurlar. Hüceyrə necə davranacağına özü qərar verə bilməz. Bir üstün ağılın bu ehtişamlı nizamı idarə etdiyi aydındır.

Bütün bunlar çox yaxşı düşünülməli və araşdırılmalı mövzulardır. Məsələn, bəhs etdiyimiz ağıllı rəhbərliyin sahib olduğu şüur, hüceyrənin digər bir DNT bölgəsində və ya başqa bir orqanoidindəmi yerləşmişdir? Əgər bu ehtimal qəbul edilsə belə, bu səfər o bölgəni idarə edən başqa bir ağıla ehtiyac duyulacaq. Nə qədər səbəb izah olunursa-olunsun, bu eyni mənfi nəticəni verəcək və ən sonda fiziki gücdən üstün bir ağılın varlığına ehtiyac duyulacaqdır. Bu da darvinistlərin tədasüf izahatları ilə içindən çıxa bilməyəcəkləri bir vəziyyətdir.

Bunu ifadə etməkdə fayda var. Bildiyimiz kimi elm, konkret dəlillərlə irəliləyər. Bu qayda, elmin bütün sahələrində keçərli olmalıdır. Riyaziyyat, fizika, kimya kimi elm sahələrində bu qaydaya bütünlüklə riayət edilməyinə baxmayaraq, canlılığın bir cür yaradılışını araşdıran biologiya, paleontologiya kimi elm sahələrində, bəziləri bu ən fundamental qaydanı görməzlikdən gəlirlər. Heç bir dəlilə əsaslanmayan iddialar, elmi həqiqətlər kimi təqdim edilməyə başlanılır. Yaradılışı açıq-aydın üzə çıxaran yeni tapıntıları da, yenə darvinist məntiqləri ilə şərh etmək istəyirlər. Əslində bəhs olunan məqaləni qələmə alanlar da, epigenetik tənzimləmənin özbaşına əmələ gələ bilməyəcəyini və möcüzəvi tərəfini çox yaxşı görürlər. Ancaq elmdən uzaq idealoji ön qəbul olaraq saxta təkamülü müdafiə etmələrinə görə, ən açıq yaradılış dəlillərini də dilə gətirə bilmirlər, hətta bunun elmdən kənar olduğunu iddia edərək rədd edirlər. Halbuki, belə bir dəlil düşünüb, həqiqəti qavrayıb, yaradılışı başa düşmək və güclü bir imana sahib olmaq üçün kifayətdir.

Genetika elminin hələ də həll etməyə çalışdığı bu ağıllı proses, əlbəttə ki, hər şeyi bilən bir gücün, hər an davam edən müdaxiləsi ilə reallaşır. DNT-nin üzərindəki bu idarə, hər şeyi bilən və hər an yaratmağa davam edən Allahın möhtəşəm yaratmasıdır.

QAYNAQ:

Eslami-Mossallam B, Schram RD, Tompitak M, van Noort J, Schiessel H (2016) Multiplexing Genetic and Nucleosome Positioning Codes: A Computational Approach. PLoS ONA 11(6): e0156905. doi:10.1371/journal.pone.0156905

Kerri Smith, Epigenome: The symphony en your cells, 18 February 2015, Nature News, Nature, doi:10.1038/nature.2015.16955

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/252217/plos-one-jurnalina-cavab-epigenomhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/252217/plos-one-jurnalina-cavab-epigenomhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/epigenom.jpgThu, 06 Jul 2017 16:25:20 +0300
"Nature" jurnalında kompleks həyatın bir anda yaradılışı etirafı"Nature" jurnalının 31 avqust 2016-cı ildəki sayında Qrenlandiyada 3,7 milyard il əvvələ aid bakteriya fosillərinin tapıldığı xəbər verilirdi. Bu xəbər ölkəmizin mediasında da yer aldı. Haqqında danışılan yeni tapıntılar bəzi elmi nəşrlərdə təkamül dəlili kimi göstərilməyə çalışılsa da, həqiqətdə daha əvvəlki fosillərin davamı olub, yer üzündə həyatın xəyali təkamül proseslər olmadan bir anda başladığını bildirən dəlillərdəndir.

 

HƏYATIN BİR ANDA YARADILIŞI

Canlılar yer üzündə bir anda, ən kompleks vəziyyəti ilə ortaya çıxar. Tanınan ilk hüceyrələr isə fotosintez edə bilən sianobakteriyalardır. "Nature" jurnalında nəşr olunan 3,7 milyard il yaşındakı mikrob quruluşlarının kəşfi ilə sübut edilən "Həyatın birdən yaradılışı'' başlıqlı məqalədə, təkhüceyrəli kompleks yosun hüceyrələrinin hər hansı bir təkamüllü keçmişləri olmadan yarandığı izah edilir.

Bu tapıntıların darvinizmin iddialarına tamamilə əks olduğu açıqdır. Bununla yanaşı, bu fosillər heç də elə sadə və ya ibtidai deyilə biləcək canlılara aid deyil. Bəhs olunan fosillər sianobakteriyaların biofilmlərinin torta dənələrinin donması ilə yaranmış təbəqələridir. Bu hüceyrələr isə fotosintez kimi bəzi mərhələləri hələ də həll edilə bilməmiş, möhtəşəm bir əməliyyatı edə bilmə qabiliyyətləri ilə tanınan olduqca kompleks mikroorqanizmlərdir.

Sianobakteriyalar, 3,7 milyard il əvvəl də yüksək keyfiyyətdə fotosintez edə bilən, azotun fiksasiyasını, (qaz kimi istifadə edilə bilməyən azotun istifadəyə yararlı maddələr vəziyyətinə gəlməsi) reallaşdıran, bakteriya qamçısına (flagella) sahib olmadan süzülmələr şəklində hərəkət edə bilən, bu hərəkəti reallaşdırmaq üçün zəncirvari şəkildə zülal istifadə edən, qısaca, tam quruluşa sahib olan möcüzəvi canlılardır.

İlk dəfə 2009-cu ildə Avstraliyanın Qərbi Chert bölgəsində 3,7 milyard il yaşında olduğu müəyyən olunan sianobakteriya fosilləri tapılmış, yenə Qrenlandiyada 3,5 milyard yaşında bənzər fosillər aşkar edilmişdir. Canlılıq tarixində "mavi-yaşıl yosunlar" adı verilən bu mikroorqanizmlər tam və qüsursuz işləyən quruluşlarıyla bir anda yaranmış və Yer atmosferinin ehtiyacı olan oksigeni təmin etmişlər. (The Cyanobacteria. Molecular Biology, Genetics and Evolution. Edited by Antonia Herrero & Enrique Flores. p. 217) Bu mövzudakı daha geniş məzmunlu yazımız üçün baxın: http://www.harunyahya.org/tr/works/115863/-Dunyanin-En-Kompleks-Bakteri-Grubu--Siyanobakteriler-

Dövrümüzdə də bu fikirlərin əksinə, atmosferimizdəki oksigen yalnız meşələrdə deyil, dənizlərdəki "mavi-yaşıl yosunlar" tərəfindən də yaradılır. Yosunlar günəş işığı, su və karbon dioksidi istifadə edərək, fotosintez kimi böyük komplekslikdə, tək bir mərhələsi əskik olsa reallaşmayacaq bir əməliyyatı yerinə yetirər və dünyadakı oksigenin olduqca əhəmiyyətli bir hissəsini yaradarlar. Möcüzəvi mikro canlı sianobakteriyanın, təkamül nəzəriyyəsinin canlıların təsadüflər nəticəsində yarandıqları iddiasını çökdürən xüsusiyyətlərindən bəzilərini belə yekunlaşdıra bilərik:

Möcüzəvi mikro canlı sianobakteriyanın böyük fəaliyyətləri:

• Sianobakteriyalar dünyanın illik oksigen miqdarının 30%-ni təkbaşlarına istehsal edərlər, bu ədəd dünyadakı bütün yaşıl bitkilərin ixrac etdikləri miqdara ekvivalentdir.

• Bu bakteriyaların ölçüləri çox kiçikdir, amma miqdarları olduqca çoxdur. Bir litr suda miqdarı 100-dən çoxdur və okean məhsuldarlığının 10-20% -ni təşkil edərlər. Görünməmələrinə baxmayaraq, yer üzünün çox geniş bir hissəsinə hakimdirlər.

• Bu bakteriya növü fotosintez, azot fiksasiyasını (azotun canlılar tərəfindən istifadəyə yararlı vəziyyətə gəlməsi üçün lazım olan əməliyyat) və tənəffüs kimi bir-birindən fərqli əməliyyatları tək bir hüceyrə içərisində edə bilir. Bu isə yuxarıda izah etdiyimiz bənzərsiz bir hüceyrə qılafı sistemi tələb edir. Məsələn, bakteriyanın azotu sabitləşdirmək üçün oksigensiz, digər bütün əməliyyatlar üçün oksigenli mühitə ehtiyacı vardır, bunların hər biri fərqli qılaf sistemləri tələb edir. Bu quruluşu sianobakteriyalar, bakteriyalar aləminin ən kompleks üzvlərindən biri edir.

İBTİDAİ İCMA QURULUŞU HEÇ YAŞANMAYIB

"Nature" jurnalında xəbər verilən son fosil tapıntıları ibtidaidən inkişafa doğru təkamül prosesinin olmadığını bir daha gözlər önünə sərir. Bundan əlavə, o dövrdə bu cür yayıldığı təyin edilmiş kompleks canlı həyatının, əslində daha əvvəl başlamalı olması, həmin məqalədə belə qəbul edilir:

Bu tapıntılar onsuz da, həyatın 3,7 milyard il əvvələ müəyyən bir keçmişə sahib olduğunu göstərir və canlı həyatın Hadean çağında (4 milyard il əvvəl) başladığına dair mövcud tapıntıları dəstəkləyir. (Rapid emergence of life shown by discovery of 3,700-million-year-old microbial structures, Nutman et al, Nature, 31 Avqust 2016)

Kaliforniya Texnologiya İnstitutundan Abigail C. Allwood, həmin jurnalda yazılan məqaləsində bu şərhi etmişdir: 

‘'Həyat yer üzündə ilk dəfə nə vaxt başladı? Qrenlandiyadakı bakterial qaynaq kimi göstərilən yerləri ehtiva edən qədim qayalar, dünyanın canlı həyatının düşünüldüyündən də əvvəl mövcud olduğunu göstərir.'' (Abigail C. Allwood, Geology: Evidən tərəfindən of lifə en Earth's oldest rocks, Nature, 31 August 2016)

                  

 

NƏTİCƏ

Gözlə görünməyən bu canlıların mikrobədənlərində milyonlarla ildir ki, eyni möhtəşəmlikdə reallaşdırdıqları əməliyyatlar, dövrümüzdəki texnologiyanın yanına belə yaxınlaşa bilməyəcəyi mükəmməl bir quruluşa malikdir. Darvinistlərin "İbtidai icma quruluşu" olduğunu iddia etdikləri sianobakteriyalar günəş işığı vasitəsi ilə fotosintez edərlər və suyu, oksigen molekulları ilə proton və elektrona çevirərlər. Fotosintez üçün istifadə etdikləri tilakoid adlı maddələr hüceyrə qılafının içindəki qıvrımlarda yer alar. Tilakoidlərin qılafında, fikobilizom deyilən fotosistemlər üçün, işıq toplama vəzifəsini yerinə yetirən xüsusi antenalar mövcuddur. Belə bir quruluşun "ibtidai" olmadığı aydındır. İstər quruluşu, istərsə də reallaşdırdığı əməliyyatlara baxıldığında, varlığı 3,9 milyard il əvvələ gedib çıxan bu canlıların ilk yaradıldıqları andan etibarən olduqca kompleks olduqları, ibtidai canlılar olmadıqları görünür. Göründüyü kimi, müəyyən oluna bilən ilk mikroorqanizmlər, bu gün, eyni vəziyyətləri ilə varlıqlarını davam etdirən yosunlardır. Təkamül kimi bir proses isə canlılıq tarixində heç vaxt yaşanmamışdır. Kompleks canlılığın bir anda yaranması Allahın “Ol” deməsiylə canlıları bir anda yaratdığını sübut edir.

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/252215/nature-jurnalinda-kompleks-həyatin-birhttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/252215/nature-jurnalinda-kompleks-həyatin-birhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/3_7_milyar_yillik_bakteri_fosili_evrimi_reddediyor.jpgThu, 06 Jul 2017 16:23:45 +0300
“The Guardian” qəzeti və ABC-dən dimdikli balinalara uyğunlaşdırılan korlaşmış diş nağılı“The Guardian” qəzeti və ABC kanalı 15 may 2016-cı il tarixində nadir rast gəlinən dimdikli balina növünü gündəmə gətirdilər. Xəbərlərdə bu balinalardakı fərqli diş quruluşu haqqında bəhs edilir və bu tapıntıları heç bir elmi dəlil göstərmədən, guya təkamül prosesinin qalıqları olduğu iddia edilirdi. Cənubi Avstraliya Muzeyində işləyənlərin iddialarına da yer verilən xəbərə görə, haqqında danışılan balinanın korlaşmış dişləri mövcud idi.

Bu iddia, təkamülçülərin dəfələrlə çürüdülmüş olan korlaşmış orqanlar iddiasının bir bənzəri idi. Təkamülçülər kimi orqanların zamanla itdiyini, bu səbəbdən də bəzi canlıların istifadə etmədikləri, yəni lazımsız bəzi orqanlara sahib olduqlarını müdafiə edirlər. Ancaq təkamülçülərin korlaşmış kimi elan etdikləri orqanların əslində zəruri əhəmiyyətə sahib olan kompleks orqanlar olduğunu artıq hər kəs bilir. Buna baxmayaraq, darvinistlərin dəfələrlə fərqli formalarda təkrarladıqları korlaşmış orqan nağılı məlumat əskikliyinin və ən əsası da insanları aldatmaq məqsədinin məhsulu olaraq gündəmdə tutulmağa çalışılır.

Məhz dimdikli balinalardakı vəziyyət də, bu məlumat əskikliyindən və çarəsizcə təkamül nəzəriyyəsinə dəlil tapmaq üçün aparılan yeni səylərindən biridir. Tədqiqatı aparan elm adamları, bəhs olunan dimdikli balinanın çənə quruluşunu araşdırdıqlarında digər bir dişin altında saxlanılan, daha əvvəl qarşılaşmadıqları böyük bir dişlə qarşılaşmışdılar. Bu dişin "deformasiyadan çox təkamülü sübut etmək üçün dəlil" ola biləcəyini iddia etmişlər. Yalnız zənlə hərəkət edən və heç bir elmi əsasları olmayan bu elm adamları, bu əhəmiyyətli həqiqətləri nəzərə almamışlar. İlk növbədə balinaların kəşf edilmiş onlarla növü var. Bu növlərin bəziləri 2, bəziləri isə 4 böyük dişə sahibdir. Həm də çənələrində sıralı dişləri olanlar da vardır. Bu cür dəyişikliklər təkamül prosesindən deyil, balina növləri arasındakı genetik mütəliflikdən qaynaqlanır.

Muzeydə işləyənlər də, xəbərlərdə bəhs olunan balina növü haqqında olduqca az məlumat olduğunu və bu balinalara çox nadir rast gəlindiyini etiraf etmişlər. Çox nadir rast gəlinmələrinin səbəbi, bu balinaların açıq okeanlarda və 1000 metrdən çox dərinliklərdə yaşamalarıdır.

Bununla yanaşı, okeanların yalnız 5%-nin ətraflı xəritəsi çıxarıla bilinmiş və ancaq üçdə biri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Kəşf edilməmiş ən az 5000 balıq növü olduğu düşünülür və hər il ən az 150 yeni balıq növü kəşf edilir. Hər dənizi tədqiqatı isə ən az 1 yeni növün kəşfi ilə nəticələnir.  

Bu məlumatlara əsasən elm adamlarının dəniz canlıları haqqında sahib olduqları məlumatın nə qədər məhdud olduğu aydın olur. Bəzi təkamülçülər isə, bu məlumat azlığından faydalanaraq, elmi sübut olmadığı halda, eyni bu balinanın dişləri kimi qalıqları, təkamül prosesinin nəticəsi kimi göstərirlər. Diqqət yetirilsə, yazıda hər hansı bir elmi səbəb göstərilmədən, nadir görünən bir dişin təkamül prosesinin qalığı olduğu bildirilir.

Başqa az rast gəlinən bir dəniz canlısı Coleacanth adlı balıq qalığı tapılanda da buna bənzər fərziyyələr edilmiş, Coleacanth adlı balığın dənizdən quruya keçid nağılında, “itmiş halqa” iddia edilmiş və yüzlərlə xəbər verilmişdir. Ancaq nəsli tükənmiş zənn edilən və buna görə də rahatlıqla haqqında təkamül nağılları danışılan bu canlının, balıqçılar tərəfindən açıq dənizlərdə tapılması, təkamülçülərin məyusluğuna səbəb olmuşdur. Necə ki, Coleacanth adlı balığın bütün orqanları və quruluşuyla tam inkişaf etmiş bir dib balığı olduğu aşkar edilmişdir. Elmi məlumatın artması və yeni kəşflər Allahın yaratma sənətini gözlər önünə sərir. Buna qarşılıq həqiqi xarici məlumat və təhrif etmə üsullarını darvinistlərin israrla istifadə etmələri təəccüb doğurur.

 

Dimdikli balinalarındakı sonar sistemi

Təkamülçülərin məntiq və elmdən kənar iddialarla təkamülə dəlil göstərməyə çalışdıqları dimdikli balinalar, əslində bütün xüsusiyyətləriylə yaradılış həqiqətini gözlər önünə sərir. Dimdikli balinalardakı olduqca inkişaf etmiş sonar sistemi də bu yaradılışın dəlillərindən biridir. Balinaların bu xüsusiyyətlərinə aid hal-hazırda elm adamları tərəfindən döyüş gəmilərində və təyyarələrdə istifadə etmək üçün təqlid olunan sonar sistemi inkişaf etdirilmişdir.

Dimdikli balinalar ən az 200 metr dərinə endikdən sonra çox sayda, qısa və müəyyən bir istiqamətə fokuslanan ultrasəslər çıxarırlar. Ultrasəs dalğaları ən az 20 kHz enerji səviyyəsində təxminən 200 desibel şiddətində çıxarırlar.

Həm də, balina, sudakı dərinliyi təyin edə bilir və ov edə biləcəyi bölgələrdə sonar sistemindən istifadə edir. Çıxardığı səsləri geriyə qaytararaq analiz edir və tədqiq etdiyi məlumata görə okeanlarda hərəkət edir.

Ancaq burada əhəmiyyətli bir nüansı xatırlamaqda fayda vardır. Ən inkişaf etmiş sonarların başında, cihazdan gələn məlumatları şərh edə bilən xüsusi təhsil almış operatorlar var. Halbuki təkamülçülərin ibtidai olduğunu iddia etdikləri dimdikli balinalar, heç vaxt belə bir operatora ehtiyac duymazlar və qüsursuz bir şəkildə bu sonarı istifadə edərlər. Ayrıca unutmamaq lazımdır ki, dimdikli balinanın öz bədənini və ya təkamül prosesinin balinanı ultrasəslər çıxaracaq mükəmməl bir sistemlə təchiz edəcək gücü və ağlı da yoxdur. Bu canlıları üzməyə ən əlverişli sistemlərlə təchiz edən Rəbbimiz olan Uca Allahdır. Allah bir ayəsində, yaratdığı varlıqlar üzərindəki rəhmətini belə bildirmişdir:

 

 "Məgər sən bilmirsən ki, göylərin və yerin səltənəti (hökmranlığı) ancaq Allaha məxsusdur və sizin Allahdan başqa bir dostunuz və yardımcınız yoxdur?!" (Bəqərə surəsi, 107)

 

Balinaların üstün nəfəs tutma bacarığı

Dimdikli balinaların bir başqa möhtəşəm xüsusiyyətləri isə nəfəs tutma qabiliyyətləridir. Bu balinalar, oksigenlə nəfəs alarlar. Bu səbəblə, müəyyən aralıqlarla su səthinə çıxaraq nəfəs alarlar. Ancaq suyun altında keçirdikləri müddət, suyun səthində keçirdikləri müddətdən olduqca çoxdur. Bununla yanaşı 1800 metrə qədər enə bildikləri kəşf edilmişdir. Ən müasir və son texnologiya, dəniz altına ancaq 490 metrə qədər enə bilir, 730 metr səviyyəsində isə yüksək su təzyiqi səbəbiylə parçalanır. Balinalar isə 0 və 1800 metr arasında heç bir problem yaşamadan ola bilirlər.

Bu qədər dərin enmələr əsnasında qandakı nitrogen, yüksək təzyiq səbəbiylə sıxılar. Ancaq canlı təkrar su üzünə çıxmağa başlayınca nitrogen qabarcıqları və nitrogen zəhərlənməsi ortaya çıxar. Balinalardakı mükəmməl sistem, bu canlıların 1 saatdan çox dərin enmələrdə də yetərli oksigeni yığa bilmələrini və nitrogen zəhərlənməsindən qoruna bilmələrini təmin edər.

 

Dimdikli balinalar Darvinin bütün iddialarını çürüdür

 

Dimdikli balinaların dərin dalışları, bir dalğıc kimi dərinlik təzyiqi xəstəliyindən qoruna bilmələri, ağciyərlərinin sahib olduğu xüsusi sistem, Darvinin, "Bir ayı cinsinin təbii seleksiya yoluyla gedərək daha çox suda yaşamağa uyğun xüsusiyyətlər əldə etməsində, daha böyük ağızlara sahib olmasında və sonda bu canlının nəhəng bir balinaya çevrilməsində heç bir çətinlik görə bilmirəm" (Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958, s. 186) sözləri ilə əlbəttə açıqlana bilməz. Darvinin bu elmi həqiqətlərdən uzaq şərhi əslində nəzəriyyənin bir xülasəsidir.

Heç bir dalğıc, dalma haqqında sahib olduğu təcrübələri, uşaqlarının genlərinə daxil edib, doğulduğu andan etibarən  bu məlumat təchizatına sahib olmasını təmin edə bilməz. Mütləq bunları ona öyrətməlidir. Halbuki dimdikli balinaların balaları doğulduqları andan etibarən dalma ilə əlaqədar bütün məlumatlara sahibdirlər. Çünki bu canlılar təkamüllü bir müddət nəticəsində bu məlumatları qazanmamışlar. Nəticələri həmişə zərərli olan mutasiyaların bir ayını son dərəcə təchizatlı bir dalğıc halına gətirməyəcəyi də bir gerçəkdir. Dimdikli balinaların başqa bir canlıdan törəmələri qətiyyən mümkün deyil. Dimdikli balinalar, bir anda bu xüsusiyyətlərə sahib olaraq ortaya çıxmışlar, fosil tapıntıları da bu həqiqəti təsdiqləyir. Ayrıca ortaya çıxdıqları vaxtdan bu günə qədər heç dəyişmədən Uca Allahın ilhamıyla varlıqlarını davam etdirirlər.

 

"Göyləri və yeri icad edən (yoxdan yaradan) Odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman, ona (o işə) yalnız: “Ol !” –deyər, o da olar." (Bəqərə surəsi, 117)

]]>
http://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/252212/“the-guardian”-qəzeti-və-abchttp://adnanoktar.az/az/Darwinism-Watch/252212/“the-guardian”-qəzeti-və-abchttp://fs.fmanager.net/Image/objects/94-netcevap/ginkgo_toothed_beaked_whale.jpgThu, 06 Jul 2017 16:20:06 +0300