MP4 : Allah'ın gözəlliklərindən nümunə - 2FLV : Allah'ın gözəlliklərindən nümunə - 2MP4 FOR IPOD (edge) : Allah'ın gözəlliklərindən nümunə - 2MP3 : Allah'ın gözəlliklərindən nümunə - 2