DOC : Darvınist Dəccalın Ölümü 150 İl Davam Edən Darvinist Yalanın Sonu