< <
10 / total: 11

Fəsil 9: Fosillər Təkamülü Rədd Edir

Latimeria

 Fosil Canli Coelacanth

Dövr: Mezozoy erası, Trias dövrü
Yaş: 240 milyon il
Region: Ambilobe, Madaqaskar

Latimerianın 400 milyon il ərzində heç bir dəyişikliyə məruz qalmaması və bu ilk quruluşunu 400 milyon illik dövrdə baş verdiyi müəyyənləşdirilən kontinental hərəkətlərə, iqlim dəyişikliklərinə, ekoloji şəraitdəki fərqliliklərə baxmayaraq qoruması, təkamülçüləri tamamilə aciz vəziyyətdə qoymuşdur. Latimeria, canlıların təkamüllə əmələ gəldiyi və canlılarda davamlı bir təkamül prosesi olduğu tezisini yenidən təkzib etmişdir.

Şəkildə görülən latimeria fosili iki hissədən ibarət olan bir fosildir. Bu cür fosillərdə, canlının izi daşın hər iki tərəfində də mənfi və müsbət olaraq çıxar.

Sümüklü Durna Balığı

 Fosil Canli Kemikli Turna Balığı

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 54 - 37 milyon il
Region: Green River meydanı, Vayominq, ABŞ

Bu günə qədər tapılan yüzlərlə sümüklü durna balığı fosili, bu canlıların milyonlarla ildir ki, ən kiçik bir dəyişikliyə məruz qalmadıqlarını göstərir. Şəkillərdə görülən 54 - 37 milyon illik sümüklü durna balığıyla, dövrümüzdəki dənizlərdə yaşayanları arasında heç bir fərq yoxdur. Bu fərqsizlik, darvinistlərin izah edə bilməyəcəyi bir vəziyyətdir və yaradılış həqiqətini yenidən isbat edir.

Suf Balığı

 Fosil Canli Levrek

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 54 - 37 milyon il
Region: Green River Meydanı, Vayominq, ABŞ

Suf balıqları şimal yarım kürəsindəki şirin sularda və dənizlərdə yaşayarlar. Fərqli mühitlərə və su istiliklərinə asanlıqla uyğunlaşa bilən balıqlardır. Darvinistlərin canlıların bir-birlərindən törədikləri və mərhələli şəkildə inkişaf etdikləri iddiasının yalan olduğu, suf balığı fosillərindən yenidən aydın olur. Şəkildəki fosil, suf balıqlarının milyonlarla ildir ki, dəyişmədiklərini, təkamülçülərin iddia etdiyi kimi hər hansı bir keçid mərhələsindən keçmədiklərini göstərir. 50 milyon il əvvəlki suf balıqları necə bir quruluşa sahibdirsə, dövrümüzdəki suf balıqları da eyni quruluşa sahibdirlər.

Köpək Balığı

 Fosil Canli Köpek Balığı

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 75 milyon il
Region: Haqil, Livan

Köpək balığı növləri, Livan dağlarında tez-tez rast gəlinən fosillərdəndir. Köpək balıqları qığırdaqlı balıq sinfinə daxildir. Qığırdaqlı balıqların skeletləri, kalsium tərkibli deyil, qığırdaq toxumadan meydana gəlmişdir. Yalnız dişlərində və bəzən də onurğalarında kalsium yığınları vardır. Buna görə də köpək balığının dişi fosilinə, skelet fosilindən daha çox rast gəlinər.

Köpək balıqlarının tapılan ən qədim fosillərinin təxminən 400 milyon illik tarixi vardır. Bu fosillər, digər bütün canlıların olduğu kimi, köpək balıqlarının da yüz milyonlarla ildir ki, heç bir dəyişikliyə məruz qalmadıqlarını göstərir. Köpək balıqları təkamülçülərin iddia etdiyi kimi, digər növlərdən mərhələli şəkildə əmələ gəlməmiş, mürəkkəb quruluşlarıyla bir anda ortaya çıxmış, yəni yaradılmışlar.

2 Siyənək Balığı

 Fosil Canli 2 Ringa Balığı

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 54 - 37 milyon il
Region: Green River meydanı, Vayominq, ABŞ

Siyənək balıqlarında digər bütün canlılarda olduğu kimi, milyonlarla ildir ki, heç bir dəyişiklik baş verməmişdir. Bundan 55 milyon il əvvəl yaşayan siyənək balıqlarının quruluşuyla, dövrümüzdəki siyənək balıqlarının quruluşu tamamilə eynidir. Bu vəziyyət, təkamülçülərin canlıların bir-birlərindən törədikləri, mərhələli şəkildə inkişaf etdikləri iddialarını tamamilə yox edir. Şəkildə yan-yana daşlaşmış iki ayrı siyənək növü görünür. Bütün təfərrüatlarıyla daşlaşmış bu balıqlar, canlıların təkamül keçirmədiyini, hamısını Allahın yaratdığını sübut edir.

Dəniz Kirpiləri

 Fosil Canli Deniz Kestanesi

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 146 - 65 milyon il
Region: Ekinoid yataqları, Mərakeş

Dəniz kirpilərinin məlum olan ən qədim nümunələri Ordovik dövrünə (490 - 450 milyon il) aiddir. Təxminən yarım milyard ildir ki, eyni olan dəniz kirpiləri, canlıların təkamül keçirmədiyini isbat edən dəlillərdən biridir. (www.ateizminsonu.org)

İlan Ulduzu

 Fosil Canli Yılan Yıldızı

Dövr: Mezozoy erası, Yura dövrü

Yaş: 150 milyon il

Region: Solnhofen Meydanı, Eichstatt, Almaniya

İlan ulduzu, təkamülü qəti olaraq təkzib edən yaşayan fosildir. 300 milyon il əvvəl yaşayan ilan ulduzları da, 245 milyon əvvəl yaşayan nümunələri də, 150 milyon il əvvəl yaşayanlar da dövrümüzdəki formalarıyla tamamilə eynidir. Yüz milyonlarla ildir ki, eyni qalan ilan ulduzları təkamülün bir yalan olduğunu isbat edir.

Clypeasteroida (Sand Dollar)

 Fosil Canli Clypeasteroida (Sand Dollar)

Dövr: Mezozoy erası, Yura dövrü
Yaş: 172 - 168 milyon il
Region: Madaqaskar

Şəkildə görülən Clypeasteroida (Sand Dollar) fosili 172-168 milyon yaşındadır. İndiki vaxtda yaşayan nümunələrindən heç bir fərqi olmayan bu fosil, canlıların təkamül keçirmədiklərini və yaradıldıqlarını sübut edir.

Nautilus

 Fosil Canli Nautilus

Dövr: Mezozoy erası, Yura dövrü
Yaş: 167 milyon il
Region: Berton Bredstok, Dorset, İngiltərə

İndiki vaxtda yaşayan Nautilusların bundan milyonlarla il əvvəl yaşamış olan nümunələrindən heç bir fərqi yoxdur. Bu dəyişməzlik, təkamül prosesinin əsla baş vermədiyini göstərən çox əhəmiyyətli bir dəlildir.

Dəniz Minarələri

 Fosil Canli Deniz Minaresi

Dövr: Mezozoy erası, Devon dövrü
Yaş: 410 - 360 milyon il
Region: Bundenbach, Almaniya

Bundan 410 - 360 milyon il əvvəl yaşayan dəniz minarələri dövrümüzdəki nümunələrindən fərqlənmir. Aradan milyonlarla il keçməsinə baxmayaraq heç dəyişməyən dəniz minarələri, canlıların hər hansı bir təkamül müddəti keçirmədiklərinin əhəmiyyətli bir dəlilidir.

İstiridyeler

 Fosil Canli İstiridyeler

Dövr: Mezozoy erası, Yura dövrü
Yaş: 150 milyon il
Region: Çili

İstridyələr, dənizlərdə yaşayan bir qrup qabıqlı dəniz heyvanlarına verilən ümumi bir addır. Bu canlılar qəlsəmələri vasitəsilə sudan süzdükləri planktonlarla qidalanırlar. Tərkibində yüksək miqdarda kalsium olan qabıqların daşlaşması isə ümumiyyətlə asan olar.

Məlum olan ən qədim istridyə fosilləri Ordovik dövrünə (490 - 443 milyon il) aiddir. Aradan təxminən yarım milyard il keçməsinə baxmayaraq, istridyənin quruluşunda hər hansı bir dəyişiklik baş verməmişdir. Bundan 490 milyon il əvvəl yaşamış olanlar da, 150 milyon il əvvəl yaşamış olanlar da, indiki vaxtda yaşayanlar da bir-birləriylə tamamilə eynidirlər. Bu da, canlıların kiçik dəyişikliklərlə mərhələli şəkildə əmələ gəldiklərini iddia edən təkamülü tamamilə çürüdən bir vəziyyətdir. Fosil qeydləri, canlıların təkamül keçirmədiyini, Uca Allah tərəfindən yaradıldıqlarını ortaya qoyur.

Dəniz Kirpiləri

 Fosil Canli Deniz Kestaneleri

Dövr: Mezozoy erası, Yura dövrü
Yaş: 150 milyon il
Region: Madaqaskar

Təxminən 300 milyon ildir ki, varlıqlarını davam etdirən dəniz kirpiləri bu vaxta qədər heç bir dəyişikliyə məruz qalmamışlar, hər hansı bir təkamül prosesindən keçməmişdirlər. Şəkildəki fosil isə 150 milyon illikdir.

Bir növ onurğasız olan dəniz kirpilərinin yumşaq bədənləri, üzərlərindəki tikanlar tərəfindən düşmənlərə qarşı qorunur. Hərəkətli olan bu tikanlar, bəzi növlərdə zəhərlidir və bəzən uzunluqları 30 sm-ə çatır. Dəniz kirpilərini bədənlərindən uzanan şar formalı ayaqlarla qayalara yapışar, dəniz döşəməsində asanlıqla hərəkət edərlər. Fosil tapıntıları dəniz kirpilərinin bütün bu xüsusiyyətlərə, yarandıqları ilk andan etibarən sahib olduqlarını və varlıqlarını davam etdirdikləri müddətcə də bu xüsusiyyətlərdə bir dəyişiklik olmadığını göstərir. Bunun mənası aydındır: Digər bütün canlılar kimi dəniz kirpiləri də təkamül keçirməmiş, mövcud xüsusiyyətləriylə, tam və qüsursuz olaraq yaradılmışlar.

Xərçəng

 Fosil Canli Kerevit

Dövr: Mezozoy erası, Yura dövrü
Yaş: 155 - 144 milyon il
Region: Solnhofen meydanı, Almaniya

Şirin su xərçəngi olaraq da adlandırılan xərçəng, yüz milyon ildən çox vaxtdır ki, dəyişməyən canlılardan biridir. Astacoidea yuxarı ailəsinə daxil olan bu canlılar, ümumiyyətlə çox soyuq olmayan şirin sularda yaşayırlar.

Şəkildə görülən xərçəng fosili 155-144 milyon yaşındadır və dövrümüzdəki xərçəngdən heç bir fərqi yoxdur. Bu vəziyyət, təkamülçülərin canlıların mənşəyi mövzusundakı iddialarını yenidən qüvvədən salarkən, yaradılışın aydın bir həqiqət olduğunu göstərir.

Mürəkkəb Balığı

 Fosil Canli Mürekkep Balığı

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Mürəkkəb balıqlarının tarix boyu həmişə mürəkkəb balığı olaraq mövcud olduqlarının dəlillərindən biri olan şəkildəki 95 milyon illik fosil, təkamülçülərin iddialarına meydan oxuyur.

Canlıların meydana gəlməsiyə əlaqədar digər hər şeydə olduğu kimi, mürəkkəb balıqlarının da guya təkamül keçirdiyi iddialarına dair hər hansı bir dəlil irəli sürə bilməyən təkamülçülər, fosillər qarşısında böyük peşmançılıq içindədirlər.

Dişli Skat

 Fosil Canli Testereli Vatoz

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 146 - 65 milyon il
Region: Livan

Bu balıqların qılınc kimi uzanan üst çənələrinin iki yanında iti çıxıntılar vardır. Bu quruluşlarına görə "dişli" skat adlandırılmışlar.

Dişli skatların fosil qeydlərində görülən bütün nümunələri, bir-birləriylə və indiki vaxtda yaşayanlarla eynidir. 100 milyon ildən çox müddətdir ki, davam edən bu eynilik, təkamül prosesinin heç vaxt baş vermədiyini isbat edir.

Uçan Balıq

 Fosil Canli Uçan Balık

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 100 - 95 milyon il
Region: Livan

Uçan balıqlar, quyruq üzgəcinin çox sürətlə hərəkət etməsiylə sudan çölə atılan və müəyyən bir məsafədə havada süzüldükdən sonra yenidən yavaş-yavaş suya düşən balıqlardır. Uçma olaraq adlandırılan bu hərəkətləri əsnasında sürətləri saatda 50 km-ə çata bilər.

Bundan təxminən 100 milyon il əvvəl yaşayan uçan balıqlarla indiki vaxtda yaşayanlar arasında heç bir fərq yoxdur. 100 milyon ildir ki, ən kiçik bir dəyişikliyə belə məruz qalmayan bu balıqlar, təkamülçülərin canlıların mənşəyi və tarixi haqqındakı bütün iddialarını puç edir. Elmi tapıntılar canlıların Uca Allah tərəfindən yaradıldıqlarını ortaya qoyur.

Krevet

 Fosil Canli Karides

Dövr: Mezozoy erası, Yura dövrü
Yaş: 150 milyon il
Region: Solnhofen meydanı, Almaniya

Darvinistlərin iddia etdiyi kimi mərhələli şəkildə bir təkamül prosesinin baş vermədiyini göstərən elmi tapıntılardan biri də şəkildə görülən 150 milyon yaşındakı krevet fosilidir.

Yarandıqları ilk andan etibarən bütün xüsusiyyətləri və üzvləriylə nöqsansız olan krevetlər, yarandıqları müddət ərzində də heç bir dəyişikliyə məruz qalmamışlar. Bu krevet fosili, darvinistlərin iddialarını etibarsız hala salır və təkamülün xəyal məhsulu bir ssenari olduğunu bütün aydınlığıyla göstərir.

Pişik Balığı

 Fosil Canli Kedi Balığı

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Bəzi fosillər "cüt parçalı" fosil olaraq adlandırılar. Bu vəziyyətdə, fosilin yerləşdiyi daş təbəqəsi tam ortadan ikiyə ayrılır və fosil, daşın hər iki tərəfində də mənfi və müsbət olaraq yerləşir.

Şəkildə görülən 95 milyon illik pişik balığı fosili də cüt parçalı bir fosildir.

Pişik balıqları, köpək balıqları dəstəsinə daxildir. Şəkildə görülən pişik balığı da Scyliorhinidae ailəsindəndir. Bu gün yaşayan pişik balıqlarının tamamilə eynisi olan 95 milyon yaşındakı pişik balıqları, təkamül nəzəriyyəsinə meydan oxuyur.

Skat

 Fosil Canli Vatoz

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 100 milyon il
Region: Livan

Əldə edilən çoxsaylı skat fosili arasında bir ədəd belə təkamülçülərin iddialarına dəlil olaraq göstərə biləcək, guya ibtidai, yarı inkişaf etmiş, iki fərqli canlının xüsusiyyətlərini daşıyan bir skata rast gəlinməmişdir. Tapılan hər skat fosili, indiki vaxtda yaşayan skatlarla eynilik təşkil edən, onların sahib olduğu bütün xüsusiyyətlərə əskiksiz sahib olan canlılara aiddir. Bu da, canlıların bir-birlərindən törədikləri və kiçik dəyişikliklərlə mərhələli şəkildə inkişaf etdiklərini iddia edən təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığını ortaya qoyur.

Şəkildəki 100 milyon yaşındakı skat fosili, canlıların təkamül keçirmədiklərini, yaradıldıqlarını yenidən isbat edir. (www.darwinistpanik.com)

Centriscus (Boru Balığı)

 Fosil Canli Centriscus (Çulluk Balığı)

Dövr: Kaynozoy erası, Miosen dövrü
Yaş: 23 - 5 milyon il
Region: Kolorado, ABŞ

Fosillər balıqların həmişə balıq olaraq mövcud olduqlarını, başqa bir canlıdan mərhələli şəkildə törəmədiklərini isbat etmişdir. Qəlsəmələri yarı inkişaf etmiş, həzm sistemi hələ meydana gəlməmiş, üzgəclərinin yalnız bir hissəsi olan qəribə bir canlıya aid fosil heç görülməmişdir. Tapılan hər balıq fosili, qeyd olunan balığın aid olduğu ailəyə dair hər cür xüsusiyyətə tam və qüsursuz şəkildə malik olduğunu göstərir. Məsələn, şəkildəki 23-5 milyon illik Çullu balığı fosili, ülgüc balıqlarının milyonlarla ildir ki, heç dəyişmədiklərini, eyni olduqlarını ortaya qoyur.

Bu həqiqətlər qarşısında darvinistlər, doqmatik şəkildə kor-koranə təkamül nağılına sahib çıxmaqdan imtina etməli, elmin göstərdiyi həqiqəti qəbul etməlidirlər. Elm, təkamül prosesin heç vaxt baş vermədiyini isbat etmiş, canlıları Allahın yaratdığını göstərmişdir.

Qum Balığı

 Fosil Canli Kum Balığı

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Təkamül nəzəriyyəsi elmi cəhətdən məğlub olmasına baxmayaraq bəzi dairələr tərəfindən həmişə gündəmdə tutulur. Heç bir elmi əsası olmayan xəyali yarı meymun, yarı insan formalarla, hər tapılan fosil "itmiş halqa tapıldı" deyən xəbərlərlə, "əcdadımız mikrobmuş", "meymundan bir fərqimiz yox", "kosmosdanmı gəldik?" kimi böyük şriftli başlıqlarla, təkamül nəzəriyyəsi həmişə dəlilləri olan, yaxşı bir nəzəriyyə kimi əks etdirilir. Halbuki fosillər, bu xəbərlərin və xəbərlərdəki iddiaların boş bir sözdən ibarət olduğunu göstərir. Şəkildəki 95 milyon yaşındakı qum balığı fosilində olduğu kimi, bütün qalıqlar canlıların milyonlarla il ərzində heç dəyişmədiklərini, yəni təkamül keçirmədiklərini ortaya qoymuşdur. Bu həqiqət qarşısında, təkamülçülərin təbliğatları aciz çırpınışlardan başqa bir şey deyil.

Elopidae (Qadın Balığı)

 Fosil Canli Elopidae (Kadın Balığı)

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Fosil tapıntıları təkamül nəzəriyyəsini qəti olaraq etibarsız hala salır. Darvinistlərin bu etibarsızlığı görməkdə israr etmələri mənasızdır. Təkamül nəzəriyyəsi, elmi tapıntılar qarşısında məğlubiyyətə uğramış, fosil tapıntıları təkamül nəzəriyyəsini çökdürmüşdür. Şəkildəki 95 milyon yaşındakı Elopidae qalığı da təkamül nəzəriyyəsinin çökdürən tapıntılardan biridir.

At Nalı Xərçəngi

 Fosil Canli Atnalı Yengeci

Dövr: Mezozoy erası, Yura dövrü
Yaş: 150 milyon il
Region: Solnhofen meydanı, Almaniya

Xeliserlilər (Chelicerata) şöbəsinə daxil olan at nalı xərçəngləri, yüz milyonlarla ildir ki, dəyişməyən xüsusiyyətləriylə, təkamülçülər tərəfindən belə "yaşayan fosil" olaraq qəbul edilən canlılardır. Yura dövründə, yəni bundan təxminən 150 milyon il əvvəl yaşamış olan at nalı xərçəngləri müasir dövrdə dənizlərdə yaşayan atnalı xərçənglərindən fərqlənmir. Bu fərqsizlik, təkamülçülərin "mərhələli inkişaf", "addım-addım irəliləyiş" kimi iddialarını puç edir, yenidən canlıların təkamülü tezisinin gülünc bir nağıldan ibarət olduğunu isbat edir. Elm, canlıların üstün güc və qüdrət sahibi, Rəbbimiz olan Allahın əsəri olduğunu rədd edilə bilməz bir şəkildə ortaya qoymuşdur. (www.belgeseller.net)

Xərçəng

 Fosil Canli Yengeç

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 50 milyon il
Region: Monte Baldo, İtaliya

Təkamül nağlını dəstəkləyən bir ədəd belə fosil nümunəsinin tapılmamış olması, şübhəsiz ki, təkamülçülərin ən böyük qorxulu yuxularından biridir. Üstəlik təkamülçülərin bu qorxulu yuxusu heç vaxt bitməyəcək. Çünki bu günə qədər olduğu kimi bundan sonra da əldə edilən hər fosil təkamül prosesinin baş vermədiyini, bütün canlıları Uca Allahın yaratdığını göstərəcək.

Rethinking Anthropology (antropologiya barədə yenidən düşünmək) adlı kitabın müəllifi E. R. Leach de Nature jurnalındakı bir yazısında "Fosil qeydlərindəki əskik halqalar Darvini narahat edirdi. Bunların gələcəkdə tapılacağından əmin idi, ancaq bu itmiş halqalar hələ də yoxdur və əskik olaraq qalmağa davam edəcəklərmiş kimi görünür." (E. R Leach; Nature, 293:19, 1981) sözləriylə bu həqiqətə diqqət çəkir.

Dəniz Ulduzu

 Fosil Canli Deniz Yıldızı

Dövr: Paleozoy erası, Ordovik dövrü
Yaş: 450 milyon il
Region: Oklahoma, ABŞ

Fosil qeydləri, dəniz ulduzlarının əcdadı olan hər hansı bir canlı ortaya qoymamışdır. Vaxt ərzində dənizulduzlarının başqa canlılara çevrildiyini də göstərə bilməmişdir. Bu vəziyyət bütün canlı növləri üçün məqbuldur.

Onurğasız dəniz canlılarının guya təkamül keçirdiyi haqda deyilənlərin yalnız nağıldan ibarət olduğunu, hər hansı bir elmi dəlilə əsaslanmadığını təkamülçü Stefen Cey Qould belə etiraf edir:

"Onurğasız dəniz canlıları arasında, vaxt ərzində diqqətə çarpan bir sıra və inkişaf mövcud deyil. Bəzi qrupların inkişafları haqqında bəzi nağıllar danışa bilirik..." (Stefen Cey Qould, "Ediacaran Deneyi", Natural History, səh.22)

Mərcan

 Fosil Canli Mercan

Dövr: Kaynozoy erası, Pliosen dövrü
Yaşı: 3 milyon il
Region: Florida, ABŞ

Mərcanlar Kembri dövründən (543 - 490 milyon il) bəri yaşadıqları məlum olan, Ordovik dövrünə (490 - 443 milyon il) aid çox sayda fosil nümunəsi olan onurğasız canlılardır.

Mərcan skeletlərinin minlərlə il ərzində müəyyən bir ərazidə toplanması nəticəsində də, mərcan qayalıqları meydana gəlir. Mərcanlar (Antozoonlar), tək və ya koloniyalar halında yaşayar. Ümumiyyətlə, mülayim dənizlərdə, dəniz diblərində olan böyük daşlara yapışıq olaraq yaşayan mərcanların, nadir də olsa sərbəst olaraq gəzənlərinə rast gəlinər.

Yüz milyonlarla ildir ki, dəyişməyən strukturlarıyla darvinizmə böyük zərbə vuran mərcanlar, digər bütün canlılar kimi Rəbbimizin üstün yaratmasının əsəridir.

İstirdyə Qabığı

 Fosil Canli İstiridye Kabuğu

Dövr: Paleozoy erası, Karbon dövrü
Yaş: 300 milyon il
Region: İllinoys, ABŞ

Midiyaların (molyusk) nəsli tükənmişdir, ancaq fosil qeydlərində müşahidə olunan təxminən 15000, hələ də yaşayan 11000 növü olduğu ehtimal olunur. Pectinidae ailəsinə daxil olan şəkildəki fosil isə, qeyd olunan canlıların yüz milyonlarla ildir ki, heç dəyişmədiklərini göstərir. Bu məlumat qarşısında təkamülçülərin bir izahları yoxdur. Təkamülçülər bu kimi vəziyyətlərdə etiraz edər, anlamazlıqdan gələr, xəyali hekayələrlə baş qarışdırmağa çalışarlar. Halbuki, səmimi olaraq elmi tapıntıların ortaya qoyduğu məlumatları qiymətləndirsələr, özləri də, “fosillər qarşısında təkamül nəzəriyyəsinin çökmüş olduğunu” görəcəklər.

Mantis Xərçəngi

 Fosil Canli Mantis Istakozu

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Karbon dövründən (354 - 290 milyon il) bəri heç dəyişmədən yaşayan mantis xərçəngləri, darvinizmin iddialarının etibarsız olduğunu göstərən canlılardan biridir. Bir canlının təxminən 300 milyon il ərzində heç dəyişməməsi təkamülçü şərhlərlə izah edilə biləcək bir vəziyyət deyil.

Şəkildəki mantis xərçəngi fosili isə 95 milyon yaşındadır və həm 300 milyon il əvvəl yaşamış, həm də indiki vaxtda yaşayan mantis xərçəngləriylə tamamilə eynidir.

Şar Balığı

 Fosil Canli Balon Balığı

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Jurnallarda, qəzetlərdə, televizorlarda gördüyünüz və izlədiyiniz təkamül xarakterli xəbərlərin və proqramların səbəbi, darvinizmin elmi bir dünyagörüşü olması deyil, ideoloji qayğılarla müdafiə olunmağa çalışılmasıdır. Darvinizm, materializm və ateizmin guya elmi əsasıdır. Darvinizmin etibarsızlığını qəbul edən bir adamın, materializmi və ateizmi müdafiə edəcək gücü qalmaz. Buna görə də bütün elmi tapıntılar və dəlillər təkamülün əleyhinə də olsa, bu həqiqətlərə diqqət yetirilir, yalanlar və təhriflərlə darvinizm müdafiə edilir.

Təkamülçülərin israrla görmək istəmədikləri tapıntılardan biri də, sayı milyonları ötən yaradılışın açıq dəlili olan fosillərdir. Şəkildəki 95 milyon illik şar balığı kimi saysız-hesabsız fosil, canlıların təkamül keçirmədiyini, hamısını Allahın yaratdığını deyir.

Dəniz Zanbağı

 Fosil Canli Deniz Zambağı

Dövr: Mezozoy erası, Yura dövrü
Yaş: 150 milyon il
Region: Solnhofen meydanı, Almaniya

Fosil qeydlərinin zənginliyi təkamülçülərin üzləşdiyi çox böyük bir çıxılmaz vəziyyətdir. Çünki bu fosillər, həyatın mənşəyini başa düşmək istəyən insanların qarşısına bütün təfərrüatlarıyla tamamlanmış bir cədvəl qoyur: Canlı növləri yer üzündə aralarında xəyali təkamül "keçid formaları" olmadan bir anda və fərqli quruluşlarıyla ayrı-ayrı əmələ gəlmişlər. Şəkildə görülən 150 milyon illik bu dəniz zanbağı da qeyd olunan dəlillərdən biridir.

Palçıq Balığı

 Fosil Canli Çamur Balığı

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 50 milyon il
Region: Messel, Almaniya

Təkamül nəzəriyyəsi elmi dəlillərə əsaslanmayan, uydurma ssenarilər və təbliğat üsullarıyla yürüdülən bir nəzəriyyə olduğu üçün, bu xəyali nəzəriyyəni dəstəkləyən fosil tapmaq qeyri-mümkündür. Darvinistlər öz aləmlərində bir təbiət tarixi yazmış, fosillərin də bu tarixə uyğun gəlməsini istəmişlər. Halbuki, bunun tam əksi reallaşır, hər yeni tapılan fosil təkamül nəzəriyyəsini bir az daha çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Şəkildə görülən palçıq balığı fosili 50 milyon il bundan əvvələ aiddir. Canlının iti dişləri hər hansı bir pozulmağa məruz qalmadan qorunmuş və balığın skelet quruluşunun dövrümüzdəki palçıq balıqlarıyla heç bir fərqliliyinin olmadığı aydın olmuşdur.

Şəkildəki 95 milyon illik qılçıqlı balıq Elipoidei (tarpunlar) alt qrupunda olan, Albulidae ailəsinə daxil olan bir canlıdır. İndiki vaxtda yaşayan qılçıqlı balıqlarla tamamilə eyni quruluşdadır.

(www.balikfosilleri.com)

Albulidae (Qılçıqlı Balıq)

 Fosil Canli Albulidae (Kılçıklı Balık)

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir Dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Dünyanın dörd bir yanında təxminən 150 ildir ki, fosil tədqiqatları aparılır. Bu tədqiqatların nəticəsində milyonlarla fosil əldə edilmişdir. Lakin heç vaxt yarı onurğasız, yarı balıq ya da yarı balıq, yarı timsah fosili nümunəsi tapılmamışdır. Təkamülçülərin "ara keçid fosili" iddiaları bir xəyal kimi qalmaqla məhdudlaşmışdır. Tapılan hər fosil, nəsilləri davam etdiyi müddətcə canlıların heç dəyişmədiklərini göstərmişdir. Bunun mənası isə, canlıları Allahın yaratdığıdır.

Durna Balığı

 Fosil Canli Zargana

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Tarix boyu yaşayan bütün zarganaların gözləri, üzgəcləri, qəlsəmələri, həzm sistemləri, çoxalma sistemləri, bir sözlə bütün xüsusiyyətləri həmişə əskiksiz, xüsusi və ən uyğun quruluşda olmuşdur. Üstəlik bu strukturlar bu gün necədirsə, bundan on milyonlarla il əvvəl də eyni olmuşdur. Darvinistlərin iddialarına görə isə fosillər bunun tam əksi olan bir təsvir əmələ gətirməliydi. Fosillər "yarım zargana"larla dolu olmalı idi. Ancaq, əlbəttə ki, fosillərin hamısı darvinistlərin təsvirləriylə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Fosillərin darvinist iddialarla uyğun gəlməməsi, hətta tam əksinə bir quruluş sərgiləməsi, təkamül nəzəriyyəsinin yaşadıqları peşmançılığın bir ifadəsidir. (www.darwinistlerinizdirabi.com)

Pişik Balığı

 Fosil Canli Kedi Balığı

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Darvinizmin elmə zidd iddialarına görə bitkilər, heyvanlar, göbələklər, bakteriyalar həmişə eyni mənbədən törəmişlər. Guya heyvanların 100-ə yaxın fərqli şöbəsi (yəni, molyusklar, buğumayaqlılar, qurdlar, süngərlər kimi əsas kateqoriyaları) həmişə tək bir xəyali ortaq əcdaddan törəmişdir. Nəzəriyyəyə görə onurğasız canlılar zamanla (və təsadüfən) onurğa qazanaraq balıqlara, balıqlar amfibiyalara, onlar sürünənlərə, sürünənlərin bir hissəsi quşlara, bir hissəsi isə məməlilərə çevrilmişdir. Nəzəriyyəyə görə bu çevrilmə yüz milyonlarla illik uzun bir dövrü əhatə etmiş və mərhələli şəkildə baş vermişdir. Bu vəziyyətdə, iddia edilən uzun çevrilmə prosesi vaxtı saysız-hesabsız "ara növ"ü meydana gəlməli və yaşamalıydı. Ancaq belə bir ara növün izinə fosil (daşlaşmış qalıntı) qeydlərində heç rast gəlinməmişdir. Şəkildəki 95 milyon illik pişik balığı fosili (daşlaşmış qalıntı) də bunun dəlillərindən biridir.

Skripka Skatı

 Fosil Canli Keman Vatozu

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

Tapılan skripka skatı fosilləri (daşlaşmış qalıntı) hansı dövrə aid olursa olsun, hamısı bir-biriylə eyni quruluşdadır. Hər cür xüsusiyyətiylə dövrümüzdəki skripka skatlarına bənzəyən bu fosillər (daşlaşmış qalıntı), canlıların kiçik dəyişikliklərlə mərhələli şəkildə inkişaf etdikləri iddiasını iflasa uğradır. Allah bütün canlıları sahib olduqları mükəmməl xüsusiyyətlərlə birlikdə yoxdan yaratmışdır. Allahın üstün yaradıcılığının izləri olan fosillər (daşlaşmış qalıntı), təkamülçülərin yalanlarını çox yaxşı bir şəkildə ifşa edir.

Əsgər Balığı

 Fosil Canli Asker Balığı

Dövr: Təbaşir
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

95 milyon il əvvəl yaşamış əsgər balığının dövrümüzdəki əsgər balıqlarıyla tamamilə eyni olması, bu balıqların milyonlarla ildir ki, heç dəyişmədiklərinin isbatıdır. Canlı növlərinin davamlı dəyişərək təkamül keçirdiklərini iddia edən darvinistlər üçün bu vəziyyət böyük bir çıxılmaz vəziyyətdir. Fosil qeydləri kimi konkret elmi tapıntılar, təkamül prosesinin heç vaxt baş vermədiyini göstərir.

Monacanthus

 Fosil Canli Monacanthus

Dövr: Kaynozoy erası, Pliosen dövrü
Yaşı: 4 milyon il
Region: İtaliya

Monacanthus balıqları, tropik və ya subtropik qurşaqlarda yaşayan Monacanthidae ailəsinə aiddir. Bu ailəyə daxil olduğu məlum olan 107 növ var. Növlərin bir çoxunun əsas xüsusiyyətlərindən biri, yaxşı bir kamuflyaj ustası olmalarıdır. Gizlənmək üçün asanlıqla rənglərini dəyişdirib olduqları mühitdə tamamilə gizlənər və bu yolla özlərini düşmənlərindən qoruyarlar.

Şəkildəki Monacanthus fosili 4 milyon illikdir və bəhsi keçən canlıların təkamül keçirmədiyinin aydın bir dəlilidir. Canlılar, darvinistlərin iddia etdiyi kimi daima dəyişərək bir-birlərindən törəməmişdirlər. Kainatı və bütün canlıları Uca Allah yaratmışdır.

Capros (Pəri Balığı)

 Fosil Canli Capros (Peri Balığı)

Dövr: Kaynozoy erası, Oliqosen dövrü
Yaş: 35 milyon il
Region: Polşa

35 milyon il əvvəl yaşamış pəri balığının bu gün yaşayan nümunələriylə tamamilə eyni olması, təkamülün böyük bir yalan olduğunu göstərən ən əhəmiyyətli dəlillərdən biridir. Təxminən 150 ildir ki, davam edən paleontoloji tədqiqatlar nəticəsində bir ədəd belə təkamülə dəlil ola biləcək fosil tapılmamışdır. Əldə edilən bütün fosillər, canlıların təkamül keçirmədiyini göstərir. (ww.evrimcilerbizesorun.com)

Tarpun

 Fosil Canli Tarpun

Dəniz Atı: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü

Yaş: 110 milyon il

Region: Braziliya

Missing Links (itmiş halqalar) adlı kitabında Robert A. Martin belə deyir:

"Əgər Yaradıcılıq doğru isə, bir ata-nəvə əlaqəsindən və ya hər hansı bir təkamül prosesindən söhbət gedə bilməz. Təkamül modeli doğru isə, olduqca xeyli miqdarda ola biləcək fosil qeydləriylə birlikdə, bütün səviyyələrdə və xronoloji ardıcıllıqda ara keçid formaları tapılmalıdır." (Robert A. Martin, Missing Links: Evolutionary Concepts and Transitions Through Time, Jonesa and Barlett Publishers, Uk, 2004, səh. 8)

Fosil nümunələrinin hamısı, canlılar arasında ata-nəvə əlaqəsi olmadığını, hər bir növün özünə xas xüsusiyyətlərlə bir anda yarandığını göstərir. Digər tərəfdən 150 ildir ki, aparılan qazıntı işləri nəticəsində bir ədəd belə yarım canlı nümunəsi, yəni ara-keçid fosili tapılmamışdır. Bu vəziyyətdə, təkamülün etibarsız, yaradılışın isə rədd edilməsi qeyri-mümkün olan bir həqiqət olduğu aydındır.

Dəniz Atı

 Fosil Canli Denizatı

Dövr: Pliosen
Yaşı: 5-1.8 milyon il
Region: Marecchia Çay meydanı, İtaliya

Dəniz atları həmişə dəniz atı olaraq mövcud olmuşlar, hər hansı bir canlı növündən törəməmişdirlər.

Şəkildəki fosil, bu canlıların milyonlarla il ərzində heç dəyişmədiklərini göstərir, həmçinin təkamülün bir yalan olduğunun da dəlilidir.

Canlıların mənşəyi təkamül prosesi deyil. Kainatı, içindəki bütün canlı və cansız varlıqlarla birlikdə yaradan üstün güc və qüdrət sahibi Allahdır. (www.ateizminbitisi.com)

Sardina

 Fosil Canli Sardalya

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 54-37 milyon il
Region: Yaşıl Çay meydanı, Vayominq, ABŞ

Əgər təkamülçülərin iddiaları doğru olsaydı, tapılan sardina fosilləriylə indiki vaxtda yaşayan sardinalar arasında bir çox fərq olmalıydı. Sardina fosillərində darvinistlərin iddia etdiyi uydurma təkamül prosesinin izləri görünməliydi. Ancaq, belə bir izə bu günə qədər rast gəlinməmişdir. Bundan sonra da rast gəlinməsi qeyri-mümkündür. Çünki canlılar təkamülçülərin iddia etdiyi kimi ixtiyari təsadüflərin məhsulu deyil. Canlıları üstün güc və ağıl sahibi Allah yaratmışdır.

İlan Ulduzu

 Fosil Canli Yılan Yıldızı

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Livan

 

Təkamülçülər həmişə fərziyyələrdən bəhs edir, həyatın mənşəyinə dair müxtəlif proqnozlar verirlər. Ancaq bu proqnozlarını heç bir elmi tapıntılarla dəstəkləyə bilmirlər. Elmi tapıntılar hərtərəfli şəkildə araşdırıldıqda, bütün elm sahələrinin təkamül iddiasını rədd etdiyi görünər.

İlan ulduzu fosilləri də təkamülü təkzib edən elmi tapıntılardan biridir. İlan ulduzları, aradan keçən uzun dövrlərə baxmayaraq heç dəyişməmişdir. Şəkildəki ilan ulduzu fosili də 95 milyon illikdir və dövrümüzdəki ilan ulduzlarıyla tamamilə eyni quruluşdadır.

Mavi Mezqit

 Fosil Canli Mavi Mezgit

Dövr: Kaynozoy erası, Miosen dövrü
Yaşı: 5 milyon il
Region: Marecchia çayı ətrafı, İtaliya

San Fransisko Universitetindən bioloq Dean Kenyon, təkamül nəzəriyyəsinin iddialarının elmi olaraq əsla dəstəklənmədiyini belə ifadə edir:

"Gəlin çox geniş yayılmış bir səhv anlayışı aydınlaşdıraq. Tək bir heyvan növünün belə başqa bir heyvan növünə tam olaraq çevrildiyi, laboratoriya mühitində də, təbiətdə də müşahidə olunmamışdır." (Dean H. Kenyon, Brief of Appelants, Oktyabr 1985, səh. A-16)

Kenyonun da ifadə etdiyi kimi təkamül ssenarilərinin baş verdiyini göstərən heç bir konkret tapıntı yoxdur. Şəkildəki mavi mezqit fosili nümunəsində olduğu kimi saysız-hesabsız elmi tapıntı, təkamül prosesinin heç vaxt baş vermədiyini göstərir. Təkamülçülərin bu tapıntıları görməzlikdən gəlməyə çalışmalarının bir mənası yoxdur. Həqiqətlərdən qaçmaq, həqiqətləri dəyişdirməyəcəkdir.

Osminoq

 Fosil Canli Ahtapot

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Hjoula, Livan

Yüksək öyrənmə potensialına sahib olduqları laboratoriyalarda sınaqdan keçirilmiş olan osminoqlar, həmçinin bir kamuflyaj ustasıdırlar. Kamuflyaj qabiliyyətləri, bu iş üçün xüsusi olaraq yaradılmış dəri hüceyrələrindən asılıdır. Dəri hüceyrələrinin rəng dəyişdirmə, işıq keçirməyən və əks etdirmə kimi xüsusiyyətləri sayəsində, həm düşmənlərindən qoruna bilərlər, həm də digər osminoqları təhlükəyə qarşı xəbərdar edə bilərlər. Bəzi osminoqlar yalnız rəng dəyişdirməklə kifayətlənməz, digər dəniz canlılarını təqlid edərək də özlərini kamuflyaj edərlər. "Mimika osminoqları" olaraq adlandırılan bu cür osminoqlar, aslan balığı və dəniz ilanı kimi ürküdücü dəniz canlılarının görünüşünü təqlid edərlər.

Bəs osminoqlar, təkamülçülərin iddia etdikləri kimi sahib olduqları bu xüsusiyyətləri mərhələli şəkildə və uzun dövr ərzindəmi qazanmışlar? Əlbəttə ki, xeyr. Bunu başa düşməyin ən əhəmiyyətli yollarından biri osminoqların fosil qeydlərini araşdırmaqdır. Fosil qeydlərini araşdırdığımız vaxt, nə qədər əvvələ gedib çıxırsa çıxsın, həmişə dövrümüzdəki osminoqlarla tamamilə eyni olan fosil nümunələriylə qarşılaşarıq. Bu da təkamülçülərin iddialarının həqiqət olmadığının ən əhəmiyyətli dəlilidir. Osminoqlar təkamül keçirməmiş, sahib olduqları bütün xüsusiyyətlərlə üstün güc və ağıl sahibi Allah tərəfindən yaradılmışlar.

Tan Balığı

 Fosil Canli Tang Balığı

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Hakel, Livan

Wendell R. Bird, The Origin of Species Revisited adlı kitabında, təkamül nəzəriyyəsinin keçid forma iddiasının xəyali hekayədən ibarət olduğunu belə ifadə edir:

"...Geoloji məlumatlar ən əvvəldən deyilən şeyi bir daha vurğulayır: Müxtəlif geoloji dövrlərə aid növlər arasında yaşadığı fərz edilən keçid formalar xəyali şeylərdir, yalnız nəzəriyyəni dəstəkləmək üçün ortaya atılmışdır." (Wendell R. Bird, The Origin of Species Revisited, Thomas Nelson Inc, Dekabr 1991, səh. 44)

Bu günə qədər aparılan fosil araşdırmaları, təkamülçülərin iddialarına dəstək ola biləcək, hər hansı bir ara-keçid forma nümunəsi ortaya qoymamışdır. Növlər arasında guya ata-nəvə əlaqəsi olduğunu göstərən bir fosil də tapılmamışdır. Məsələn, tapılan heç bir tan balığı fosili yarım, az inkişaf etmiş, orqanlarının bəzisi əmələ gəlmiş bəzisi əmələ gəlməmiş deyil. Nə qədər əvvələ gedib çıxırsa çıxsın, əldə edilən hər tang balığı fosili bu gün yaşayan tan balıqlarıyla tamamilə eyni xüsusiyyətlərə malikdir. Şəkildəki 95 milyon illik tan balığı fosili də bu həqiqətin dəlillərindəndir.

Kilqarın Balığı

 Fosil Canli Kurt Ringa

Dövr: Mezozoy erası, Təbaşir dövrü
Yaş: 95 milyon il
Region: Hakel, Livan

Fosillər təkamülün iddialarını yox etdiyinə görə, əsasən təkamülçülər tərəfindən diqqətdən kənarda saxlanılır ya da üzərlərində müxtəlif dəyişikliklər aparılaraq təkamülçü təbliğata nümunə göstərilməyə çalışılır. Ancaq son dövrlərdə yaradılışın dəlili olan yüzlərlə fosilin sərgilərlə, kitablarla, internet saytlarıyla nümayiş etdirilməsi təkamülçülərin düşdüyü çıxılmaz vəziyyəti tam aydınlığıyla göstərir. Fosillərini və yaşayan nümunələrini yan-yana görən insanlar, əlavə bir şərhə belə ehtiyac qalmadan, təkamülün yalan olduğunu dərhal başa düşürlər. Təkamülçüləri təşvişə salan səbəb də budur. Təkamülçülər, bu dəfə geri dönüşü mümkün olmayan şəkildə, nəzəriyyələrinin dünya səviyyəsində çökdüyünü görür və canları yanaraq bu çöküşü seyr edirlər. Təkamül nəzəriyyəsinin çöküşünün dəlillərindən biri də şəkildəki 95 milyon illik qurd ringası fosilidir.

 

10 / total 11
"Harun Yəhyanın Dəniz Altındakı Möhtəşəm Dünya kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net