Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 10 iyul 2018> Click for more

İslamın özü mülayimdir. Mehriban, məqbul, tutarlı dindir. İnsanlara rahatlıq verir. İslamda zorakılıq yoxdur. İslam mərhəmət dinidir, sevgi və sülh dinidir. İslamda azadlıq vardır, həyat vardır, sevinc vardır. İslam ultra modern həyatın özüdür.
Uşaqlar Allahın ruhudur. Uşaqlara mütləq hörmət etmək lazımdır. Uşağı insan yerinə qoymadan uşaqla danışmaq hörmətə uyğun gəlməz.
Hulusi Akar paşamız bu vətənin övladı, igid, yaxşı niyyətli, təmiz insandır. Həmişə dəstəklədik, həmişə dəstəkləyəcəyik. Vəzifəsinə Allahın izni ilə ən gözəl şəkildə davam edəcək.
Millətimiz Süleyman Soylunu çox sevir. Həqiqi dəliqanlı, həqiqi vətənpərvərdir. Millət olaraq həmişə yanındayıq.
İman insana dərin zövq, dərin dinclik və dərin həzz verər. Güclü iman güclü sevgiyə səbəb olacağı üçün gözəllik qarşısında duyulan həyəcan da şiddətli olar.

Adnan Oktar deyir ki... 9 iyul 2018> Click for more

Münafiqlərlə əlaqədar ayələrdən başqa kafirlərlə əlaqədar bütün ayələr də münafiqləri izah edər. Amma münafiqlərlə əlaqədar hər ayə kafirləri izah etməz.
Gəncləri rəqs etdikləri üçün cəzalandırmaq və bunu İslam adına etmək Qurana heç bir şəkildə uyğun deyil. İranın bu məcbur etmə anlayışı çox səhvdir. Bir gənc qızı rəqs etdiyi üçün həbs etmək, kriminal insanların arasına qoymaq heç vaxt qəbul ediləcək bir şey deyil.
Allah münafiqləri çox iyrənc yaradır. Şeytanı görə bilmirik amma münafiqlərdən şeytanın bütün kirini, iyrəncliyini və pisliyini görürük.
Prezidentlik sistemi vətənimizə, dövlətimizə, millətimizə xeyirli olsun. Tayyib hocam xeyir yolunda olduğu üçün, İttihadı İslam yolunda olduğu üçün inşaAllah kürəyi yerə gəlməyəcək. Allah ümməti Məhəmmədin başından əskik etməsin, Allah millətimizin başından əskik etməsin. Allah xeyir yolda yolunu həmişə açıq etsin. Hökumətimizə də Allah həmişə müvəffəqiyyət nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 8 iyul 2018> Click for more

Bütün kainatın məqsədi sevgidir, eşqdir. Allahın ən bəyəndiyi şey sevgidir. Cənnət, cəhənnəm, dünya, dünyadakı bütün detallar yalnız sevgi üçündür. Eşqin tam yaşanması üçün ağılı və vicdanı istifadə etmək əsas şərtdir. Ağıl istifadə edilmədikdə dünyanın da, cənnətin də mənası qalmaz. Dünya şahmat oyunu kimidir, bu şahmat oyununu gözəl bitirdiyimizdə eşqi həqiqi mənasıyla yaşayarıq. Cənnətdən zövq ala bilmək üçün mütləq dünyadakı bu təhsildən keçmək lazımdır. Mömin dünyada hər gün yeni bir şan, yeni bir şərəf qazanır, daha güclü dərinlik əldə edir.
Münafiq nə etsə başına keçər. Lağım vedrəsi hazırlayır öz başına tökülür. Amma arsızca, üstü başı pislik içindəykən belə, "nə olduki" deyər. Münafiqlərin arsızlığı müsəlmanların şövqünü artıran, möminlər üçün xeyir olan vəziyyətdir.
Münafiq axmaq olduğu üçün İslamı rahatca yox edə biləcəyini zənn edər. Müvəffəqiyyətsiz olduğunu görəndə də yazıq, sarsılmış kaftar kimi qaçar. Münafiq alçaldıqca, cəmiyyət tərəfindən uzaqlaşdıqca bunu hiss etdirməməyə çalışar. Halbuki Allah bəlalarını vermişdir və bütün insanlar onlara verilən bəlanın fərqindədir.
Azadlığa maneə törədən darvinist və mövhumatçı düşüncələrin hamısıdır. Qadınlara, gənclərə, bütün insanlara azadlıq çox həyati mövzudur.
Münafiq istədiyi qədər xoşbəxtlik təqlidi etsin, tək başına qalmış olması Allahın ona verdiyi ən böyük bəladır. Münafiqlər ölü düşüncələriylə, ölü ruhları və ölü həyatlarıyla bir-birlərinə dirilik, səbir, cəsarət təlqini edərlər. Amma vəziyyətləri əzilib məğlub olmuş məxluqun təqlid etməsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 iyul 2018> Click for more

Hər şeyin həlli dindir, hər şeyin həlli İslamdır. Quran əxlaqını bilsələr insanlar çox rahat yaşayarlar. Dindən uzaqlaşdıqca bədbəxt olurlar. Qurana uyğun gələn insan çox stabil olar.
Ağlı başında insanları axtarmaq, onlarla dost olmaq lazımdır. Ağıl isə Qurana, vicdana əməl etdikdə olar. Quran və vicdana əməl etməyəndə zəka ola bilər amma o zəka fayda verməz.
Uşaqların beyni çox təmizdir. Uşağa meyvələri, çiçəkləri, quşları göstərib "Allah nə gözəl yaratmış" deyiləndə bu onun beyninə dərhal yerləşər. Uşaqlarla danışarkən hörmət göstərərək danışmaq lazımdır. Anlamırmış kimi, ağılı yoxmuş kimi danışmaq olmaz.
Tayyib hocamın təvazökarlığın əhəmiyyətinə dair etdiyi çıxış çox vacibdir. Xalqa təpədən baxan, xalqı dəyişməyə çalışan, xalqın həyat tərzinə hörmət göstərməyənlər verdiyi zərərlərin qarşısını alacağı mənasını verir. Allah razı olsun. Bu çox əhəmiyyətli və gözəl açıqlama oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 6 iyul 2018> Click for more

Çətinlik anlarında ağıl və iradə ən mükəmməl xəttə gəlir. Çətinliklər olmasa həyat çox boş olar. Bu dünyada qazandığımız gözəlliklərlə sonsuza qədər yaşayacağıq inşaAllah.
İnsanlar lağımdan diksinər kimi münafiqdən diksinir. Hər kəs münafiqlərdən iyrənər və qaçar. Amma münafiq çox axmaq olduğu üçün bunu heç cür anlamaz. Münafiq axmaqlığı da ayrı möcüzədir.
Edam doğru üsul deyildir. İran kimi ən çox edam cəzası tətbiq olunan ölkələrdə əxlaqi cinayətlər son dərəcə yüksək olur. Edam cəzası gətirilməsini dəstəkləyən bəzi seqmentlərin Türkiyəni pis vəziyyətə salmaq istəyən çox daha fərqli planı ola bilər. Məsələni əsas həll edəcək olan doğru təhsildir. Təhsillə bir insanı islah etmək varkən, edamla yox etmək doğru üsul olmaz.
Allah ilə əlaqəni kəssən əgər, xoşbəxtliyi də kəsmiş olarsan. Sənə həyat verən, sənə nəfəs aldıran, sənə sayıla bilməyəcək qədər çox nemət verəni unutsan, bu zülmün ən böyüyüdür.
Gənc qızı şort geydiyi üçün yataqxanadan atmaq çox səhv və çirkin hərəkətdir. Bu vəziyyəti dərhal təlafi etmək lazımdır. Bir insanın imanı, əxlaqı, dindarlığı, vicdanı, dərin düşünmə gücü paltarıyla qiymətləndirilə bilməz. Kimsə kimisə zorla heç nəyə məcbur edə bilməz. Gənc qızları, qadınları, cavanları təzyiq göstərməklə, bezdirməklə dəyişməyə çalışmaq çox ürküdücü və dəhşət vericidir. İnsanlar azad yaşamaq istəyər. Heç kim təzyiq göstərən zehniyyətdə olanlarla eyni düşüncədə olmaq və yaşamaq məcburiyyətində deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 5 iyul 2018> Click for more

Heyvanların əlindən, üzündən məsumluq, dürüstlük, məzlumluq axdığı üçün insanlar onlardan çox böyük zövq alırlar. Allah heyvanları, sevməyimiz üçün hər yerlərini şirin yaradır.
Sevgidə insan özünü deyil qarşısındakının ağlını, şəxsiyyətini, xarakterini ucaldar və tərifləyər. Eqoizm və böyüklük hissi olanda isə heç vaxt qarşısındakını ucaltmaq istəməz, yalnız özünü ucaltmağa çalışar.
Tərifləmək sevgini inkişaf etdirər. İnsanların bir-birlərinə qarşı könül alıcı olması, əxlaqının və görünüşünün gözəl yönlərini tərifləməsi lazımdır.
Quranda müdhiş azadlıq vardır. Quranda bildirilən haramlar çox azdır. Quran əxlaqı dünyaya hakim olduğunda insanlar çox azad və gözəl yaşayar.
"Mehdi gəlmədi, Mehdi gəlməyəcək" deyənlər Mehdinin çıxış əlamətlərindən heç vaxt bəhs etmirlər. Mehdi gəlməyəcək deyə səhər axşam çaxnaşma salanlar, "Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu əlamətləri saydı və bunlar hələ olmadı" desinlər. Deyə bilməzlər, çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v), 600-dən çox əlamət saymış və bu əlamətlərin hamısı tək-tək bu dövrdə meydana gəldi.
Hər mövzunu mütləq sevgiylə, dostluqla, ağılla həll etmək lazımdır. Qəzəblə heç bir mövzunu həll etmək mümkün olmaz. Həll edilər kimi görünsə də, iki tərəfə də böyük zərər verər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 iyul 2018> Click for more

Uşaq sevindirmək gəmi ilə gəzməkdən, lüks məkanda yemək yeməkdən daha çox zövqlüdür. Uşaq ən kiçik bir şeylə xoşbəxt olar. Onları xoşbəxt etmək gözəllikdir.
Allah ilə ağıllı əlaqə çox önəmlidir. Allaha qarşı, haşa, bilən, "mən edərəm" məntiqiylə hərəkət etmək, təkəbbür göstərmək çox pisdir. Səni kamil edən Allahdır. Sənə dərinlik verən Allahdır. Sənə Özünü dərk elətdirən Allahdır. Allah Özü ilə yaxın əlaqəni çox əhəmiyyətli görər. Allah ilə həmişə isti əlaqə həyatidir.
Qəddarlıq və sevgisizliyin qanunla qadağan edilməsi lazımdır. Bütün müəssisələrin sevgini əsas alması lazım olduğu, həyat məqsədi olaraq sevginin izah edilməsi əsas şərt olduğu, dövlətin bütün qurumlarının sevgiyə görə hərəkət etməsi lazım olduğu konstitusiyaya qısa maddə olaraq əlavə edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 iyul 2018> Click for more

Şeytanın çirkin fısıltısını, münafiqləri dinləmək, Qurana görə haramdır. Heç bir münafiqin, heç bir şeytanın, İslam əleyhinə deyilən heç bir sözün dinlənilməməsi lazımdır. Allah, İslam əleyhinə danışılan yerdən uzaqlaşmaq lazım olduğunu bildirmişdir. Müsəlman, münafiqin pisliyiylə, lağım kimi dünyasıyla ünsiyyətdə olmaz.
Münafiq, o axmaq halı ilə müsəlmanlara təsir etməyə çalışarkən bilmədən Quranı və İslamı istifadə edər. Münafiq, Qurana qarşı Quranı istifadə edən məxluqdur. "Siz İslama, Qurana gecə gündüz vaxt ayırırsınız, amma insanın tətilə ehtiyacı olur. Gedin 3 ay tətil edin" deyir. O vaxt İraqda, Suriyada onlarla müsəlmanın şəhid edilməsi münafiqi heç vaxt maraqlandırmaz.
Şeytan müsəlmanlara pıçıldayar amma bunun təsiri yüngül olar. Bu pıçıldama ilə yazılı və vizual olaraq da təsir etmək istəyər. Bunun üçün də işçi istifadə edər. Boş, ölü məxluqları yəni münafiqləri istifadə edər. Əsas məqsədi də zəif olanı öz tərəfinə çəkməkdir. Şeytan, qotur itin üzərindəki bitləri təmizləyən qarğa kimidir. Münafiq qarğa kimi qotur it üzərindəki bitləri təmizləyər, o da onu aparar. Bunların təməlləri də qotur it kimidir.
Uşaq itmələri və cinayətlərini tam olaraq əngəlləməyin yolu edam ya da xədim etmək kimi cəzalar deyildir. Əlbəttə cinayət sanksiyası tələb olunar və tətbiq olunmalıdır, ancaq belə vəhşicəsinə cinayət işləyən birinə bu cinayət sanksiyaları tək başına mane olmur, qorxutmur. Uşaq onsuz da şəhid olduqdan sonra bu vəhşiliyi edəni xədim etməyin mənası qalmaz. Mühüm olan uşaq zərər görmədən əvvəl tədbir almaqdır. Bunun üçün də əsas doğru təhsildir. Darvinist, materialist təlqinlərlə, "sən kor təsadüflərin məhsulusan", "var olmaq üçün mərhəmətsiz, eqoist olmaq məcburiyyətindəsən", "heyvanlar kimi mübarizə aparmalısan" təlqinlərlə insan yetişdirilsə bu cür zülmlər son tapmaz. Darvinist, materialist təhsil ləğv edilər, insanlara sevgi, mərhəmət, Allah qorxusu öyrədilsə hüzurlu və etibarlı cəmiyyət meydana gələr.
Tək əxlaq sistemində razılaşıb ittifaq ediləndə insanların razılaşması və dostluğu çox asan olur. İnsan Quranın əxlaqında ittifaq edincə xoşbəxt olur, bundan başqa anlaşılmazlıqların ortadan qalxması mümkün olmaz.
Ediləcək ən təcili xidmət insanların sevgi və mərhəmət dolu olmasını təmin etməkdir. Bunun üçün də darvinist-materialist təhsilin bitirilməsidir, çünki darvinizm insanların bir növ heyvan olduğunu və eqoistcə, mərhəmətsizcə mübarizə etmələrini söyləyir. Bu dəccali fəlsəfəni elmlə irfanla bir an əvvəl təmizləyək. Yoxsa Allah qorusun dəccaliyyət uşaqları da, heyvanları da, gəncləri də məhv etməyə davam edəcək.
Küçə sənətçiləri dünyanı şənləndirən həqiqi sənətçilərdir. Ən gözəl sənət nümayişlərindən biri onların icra etmələridir. Həm daha şən, həm daha nəşəli, həm də daha candan mühitdir. Küçə sənətçilərinin şərəfləndirmək çox əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 iyul 2018> Click for more

Darvinist təhsil şüursuz, Allahdan uzaq, Allahdan qorxmayan insanların yetişməsinə səbəb ola bilər. Darvinizmin məqsədi onsuz da dinsiz nəsil yetişdirməkdir. "Allah yoxdur" təhsili verilərək gəncləri yetişdirmək çox böyük fəlakətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 iyul 2018> Click for more

Öz ruhuna baxmaq imanı gücləndirmək üçün ən təməl mövzudur. Öz daxili quruluşunu görən insan, içindəki "mən"i bilən, duyduğunu hiss edən insan müdhiş genişlənmə yaşayar. O zaman insan sadəcə qolundakı saata baxaraq, tək bir çay qasığına baxaraq ən yüksək nöqtədə iman edər.
Bu sevgisizlik mühiti 3-5 ilə qədər dəyişəcək. Allah, Mehdi vəsiləsiylə, bütün dünyaya sevgini öyrədəcək.
Sevgi, ən gözəl gözlə göstərilər. Gözdən hər duyğu açıqca axar. Candan, səmimi danışıq da sevgini ifadə etmək üçün çox təsirlidir. Süni, çirkin danışıqlar deyil, təbii, səmimi sözlər sevgini müdhiş gözəl vurğulayar.
Təbliğdə ən təsirli olan səmimi imandır. Qarşısındakı insanın imandan zövq aldığını görmək çox müsbət təsir edər. Həqiqi imanın üz ifadəsi də, üslubu da çox ayrıdır. Belə bir insan danışmasa belə müdhiş müsbət təsir edər. İzah edərkən də qısa, köklü izahatlar faydalı olar. Uzun söhbətlər darıxdırıcı təsir edə bilər.
İnsanların çökməsinə səbəb olan darvinist, materialist təhsildir. Terrorun səbəbi darvinist, materialist təhsildir. Məktəblərdə gəncləri "sizin atanız mikrobdur", "hər şey kor təsadüflərin məhsuludur" deyə yetişdirməyə davam edildiyi müddətcə cinayətlər, qırğınlar, anarxiya, qarşıdurma son tapmaz. Darvinizm elm deyil. Darvinizm bütpərəst nağıldır. Gəncləri müasir elmin tapıntılarına görə hazırlayaq. Fosilləri görsünlər, zülalın necə meydana gəldiyini öyrənsinlər, elmin təkamülü rədd etdiyini görsünlər.

Adnan Oktar deyir ki... 30 iyun 2018> Click for more

Küçə üslubu münafiqin bütün həyatına hakimdir. Saxtakar satıcı üslubuyla hərəkət edər. Münafiq, həyatın həqiqətlərini başından, öz ağlına görə dini utopiya tapar, Quranın yaşana biləcəyinə inanmaz.
Üzr istəmək gözəl sevgi nümayişidir. Üzr istəməyi də, üzrü qəbul etməyi də çətin görməmək lazımdır. Şeytanın oyununa gəlməkdən qaçmaq əhəmiyyətlidir. Qüruru bəhanə edib bağışlamaq və ya üzr diləməmək insanın özü üçün itkidir.
Qəzəblənməkdən utanmaq lazımdır. Allah səni görür, sən isə qəzəblənirsən. Alçaldıcı vəziyyətdir. Müsəlmanın qəzəbi, dürüstlük duyğusu və qərarlılıq şəklindədir.
Bütün həyatımıza hakim tək güc Allahdır. İnsanların böyük hissəsinin iman etməməsi möminlərin təhsili üçün xüsusi yaradılmış vəziyyətdir.
Allah münafiqləri maddi və mənəvi hər yöndən çökdürər. Daxilən yandırar. Peyğəmbərimiz münafiqlərin həlak olması üçün dua etmişdir. Münafiqlərin həlakı üçün dua etmək sünnədir. PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) BU CÜR DUA EDİR: “ALLAHIM, O MÜNAFİQLƏRİN HAMISINI QƏHR ET, ONLARIN BİRLİKLƏRİNİ DAĞIT, PƏRİŞAN ET! ONLARIN BİR-BİR CANLARINI AL VƏ ONLARIN HEÇ BİRİNİ SAĞ BURAXMA!” (Mənbə: Asim Köksal, İslam tarixi, XI, 14-30)
Darvinist təhsil davam etdiyi müddətcə sevgisizlik, eqoizm, təcavüz bitməz. Məktəblərdə verilən təhsildə açıq-aşkar Allahın varlığı inkar edilir. Bu çox böyük faciədir. Bu faciəyə elmlə dur deyilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 iyun 2018> Click for more

Cəhənnəmin ən qorxunc yönü Allaha qarşı xəcalət çəkməkdir. Müsəlmanın cəhənnəmdən çəkinməsinin əsl səbəbi, cəhənnəmin Allaha qarşı ən böyük xəcalət çəkməsidir.
Allah İslam ümmətinə birlik olmağı fərz etmişdir. Bölünmə haramdır. Müsəlmanlar arasında anlaşılmazlıq varsa barışdırmaq fərzdir. Allah bir çox ayədə İttihadı İslamın fərz olduğunu bildirmişdir.
Allahın sevgisini istəyən, bütün diqqətini Allaha verməlidir. Allahın sənəti nəhəngdir, insan hamısının təfərrüatına yetişə bilmir amma əsas mövzulara yetişə bilər. Atomun quruluşu, hüceyrənin quruluşu, heyvanlardakı simmetriya və bər-bəzəyi düşünmək və ən əhəmiyyətlisi öz ruhuna baxmaq insana bütün həqiqətlərin qapısını açar.

Adnan Oktar deyir ki... 28 iyun 2018> Click for more

Münafiqlərin azadlıq dedikləri şey, Allahın dinindən nə qədər uzaqlaşa bildikləridir. Təbliğdən, elmi mübarizədən uzaq, it kimi gəzməyə azadlıq deyirlər. Onların azadlıq dediyi Allahın dininə xidmətdən imtina etmək, geri qalmaqdır.
Münafiq küfrü azadlıq kimi görərkən, Peyğəmbərin gətirdiklərini, haşa, yük kimi görür. Müsəlmanları azad edəcəklərini iddia edərlər. Azadlıq dedikləri isə qotur itin kürəyindəki bit kimi oradan buraya məqsədsiz olaraq dolaşmaqdır. Halbuki münafiq heç bir zaman azad deyil. Allahın onları yaratdığı boyunduruq içində hərəkət edər.
Münafiq qotur itin üzərindəki bit kimi tək başına gəzər. Yalnızlıq, Allahın münafiqlərə vurduğu alçaldılma damğasıdır. Onların yanında özləri kimi alçaq bir iki münafiqdən başqa heç kim yoxdur. Samirinin çöldə yalnız sürünməsi kimi münafiqlər da sonuna qədər yalnız yaşayarlar. Samiri və münafiqlər Hz. Musanı tək buraxmaq istədilər, amma Allah onları tək başlarına buraxdı. Hz. Musanın və Peyğəmbərlərin yanındakı möminlərə isə həmişə səhhət, sevinc, hüzur, gözəllik nəsib etdi.
Münafiqlər eyni şeytan kimidir. Buna görə şeytanla əlaqədar ayələr münafiqləri izah edər. Ayədə şeytanın insanlara sağdan, soldan, dörd tərəfdən yaxınlaşacağı bildirilmişdir. Münafiqlər da şeytan kimi müsəlmanlara hər yöndən hücum etməyə çalışır.
PKK-nın adam toplamasının qaynağı darvinist, materialist təbliğatdır. Antidarvinist, antimaterialist təhsil dayandırılsa PKK-nın sonu da gəlmiş olar. Biz bütün imkanımızla darvinizmə qarşı elmi mübarizə edirik ancaq bir tək bizim səyimizlə olmaz. Məktəblərdəki darvinist təhsilin bitməsi əsas şərtdir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 iyun 2018> Click for more

Allahı candan sevən və böyüklüyünü qavrayan, dünyanın ən təsirli, ən böyük gücü halına gələr. Heç kim, o insanı məğlub edə bilməz.
Allah insanlardan zəif sevgi istəmir. Bu insanı da doyurmaz, Allah da belə sevgi istəməz. Üsulu ilə sevgi əsla olmaz. Allahı, Allahın istədiyi kimi tam haqqıyla sevənlərin isə sayı çox azdır. Allahı ən çətin şərtlərdə sevmək əsasdır. Peyğəmbərlər çox çətin şərtlər altında sevgilərini davam etdirmişlər.
Allah sevgisində dərinləşmək istəyən əziyyətə və acıya talib olacaq. Sevginin kökündə əziyyət, acı və hər zaman müsbət düşünmək vardır. İnsan necə sevdiyinin ona həmişə hüsnü-zənlə baxmasını istəyirsə, Allah da insanın ona həmişə müsbət baxmasını istəyir. Əziyyətlərin, acıların içində mömin həmişə Allah haqqında müsbət düşünəcək.
Dərin düşünmək istəyən insan "mən taparam" şəklində hərəkət etsə olmaz. "Ya Rəbbi məni dərin düşündür" deyəcək, Allahın ona tapacağını biləcək. O zaman, sonu olmayan ola bildiyinə işıqlı tuneldə irəliləməyə başlayar. Səbəbə sarılsan, Allaha sığınsan Allah yolu göstərər.
Allah Qəhrəmanmaraş şəhidlərimizin şəhadətini mübarək etsin. Allah bizlərə də o igidlərin gözəl mövqeyini nəsib etsin.
Allah monotonluğu istəməz. Fərqli mədəniyyətlər, fərqli dillər, fərqli insanlar bir gözəllikdir və nemətdir. Allah istəsəydi bütün insanları eyni yaradardı, amma özümüzü inkişaf etdirməmiz və zövq almağımız üçün fərqli-fərqli yaradır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 iyun 2018> Click for more

İnsanların böyük hissəsi sadə maraqlarını, haşa, Allaha tərcih edən cahillik və eqoizm içindədir. İnsanların bütün bu nankorluğuna baxmayaraq Allah çox mərhəmətli və mehribandır.
Dünyada təhsil almağımız üçün anormal insanların sayının çox olması tələb olunur. Təmkinli, normal insan çox olanda imtahan, yəni təhsil asan olar, insan lazımi kimi təhsil almaz. Dünyadakı təhsilin əsas məqsədi bizim özümüzü bilməyimiz, öyrənməyimizdir. Allah bizdən yüksək insanlar olmağımızı istəyir. İnsanın orta dərəcəni qəbul etməməsi lazımdır. Çox yüksək olan ən təsir edicidir.
Hər kəs münafiqlərdən xəstədən qaçan kimi qaçarlar. Münafiq bakteriya kimidir, hər kəs münafiqdən diksinər. Möminləri isə hər kəs sevər, coşğuyla bağrına basar. Münafiq hər yerdə təkdir. Əyləncə yerinə gedər, orada da təkdir və içi iztirab doludur. Əylənir kimi görünməyə çalışarkən sifətləri sulfat turşusuna batmış kimi acı içindədir.
Münafiq dinə, imana, İslama, Qurana qarşıdır. Buna görə İttihadı İslamı istəməzlər. Tayyib hocamdan da bu səbəblə nifrət edirlər, içlərində ona qarşı çox böyük kin gizlədirlər. Özlərini Tayyib hocama simpatik kimi göstərməyə çalışsalarda boş yerədir. İslam Birliyinə var gücüylə qarşı olan münafiqlərin Tayyib hocamı dəstəkləməsi qeyri-mümkündür. Münafiq çox xain, namərd məxluqdur. İçi kin doludur. Münafiqə qarşı çox diqqətli olunmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 iyun 2018> Click for more

Azadlıq çox vacib mövzudur. Yemək, içmək, geyim, qısaca həyat azadlığı təməl mövzudur. Türkiyə, azadlığın çox inkişaf etdiyi ölkə olmalıdır.
Bir qadın çox səmimidirsə, sevgi, ehtiras, sədaqət, vəfa dayanmadan inkişaf edər. Bir qadının tam özü olması möhtəşəm vəziyyətdir. Bütün məsələ səmimiyyətdədir.
Küçənin təzyiqi, məhəllə təzyiqi, məktəb təzyiqi, bir çox qaydalarla insanları boğurlar. Quranın gətirdiyi azadlıq, ən geniş azadlıqdır. Azadlığın olmadığı mühitdə insanların ağlı donar, sevinci qaçar. Azadlıq, sevgi, sülh həmişə ön planda olmalıdır.
Allah, ruh gözəlliyini də, pisliyini də insanın üzünə əks etdirər. Bu, Allahın insanları qoruması üçün yaratdığı möcüzədir. İnsanın üzündən ruh forması dərhal aydın olar. Məsələn münafiqlərin üzündəki qanqster ifadəsindən əxlaqsız və alçaq olduqları dərhal aydın olar.
Sevgi sözləri zalımın beynini elmi olaraq parçalar, möminin qəlbinə də fərahlıq verər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 iyun 2018> Click for more

Acılar olmadan insan inkişaf etməz və hər şey çox dəyərsiz olar. Cənnətin gözəlliyini belə, acı çəkməyən insan anlamaz.
Bütün dünyada insanlığı, insani həyata çəkmək lazımdır. Nifrət, kin, dəhşət saçmaq qorxunc şeylərdir. Gözəl olan dostluq, yoldaşlıq, sevgidir. Bunu israrla insanlara izah etmək lazımdır. Filmlərdə, seriallarda, internetdə həmişə döyüş, qarşıdurma, silah, tələyə salma vardır. Halbuki hər yerdə sevgi olmalıdır. İnsana bu qədər gözəl həzz verən bir duyğu varkən döyüş fəlsəfəsini yaymaq çox böyük zülmdür.
40 ildir davamdan bir millim belə kənara çıxmadım. Eyni şövq, eyni həyəcanla və heç bir maneəni qəbul etmədən. Həbsxanalar, ağıl xəstəxanası, silahlı hücum, təzyiq, qorxutma, böhtan heç bir şeyə ilişib qalmadan...
Sevgini yaşamaq üçün mərhəmət duyğusu əsas şərtdir. Mərhəmət olanda sevdiyini qoruyarsan. Onun şərəfini, qürurunu, dinini, imanını hər şeyini qoruyarsan, özün kimi sahib çıxarsan.
Tayyib hocama xeyirli uğurlu olsun. Ən başından bəri Tayyib hocamın qazanacağına güvənirdik. Tayyib hocam sənin gördüyün və görmədiyin saysız dəstəkçilərin vardır. Millətimiz sonuna qədər sənin yanındadır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 iyun 2018> Click for more

Quran ola bildiyi qədər azadlıq gətirər. Qurandakı azadlıq dünyadakı ən yüksək azadlıqdır. Qurana tam uyanlar azadlığı ucsuz-bucaqsız yaşayarlar. Qurana tam tabe olan insanın üzərində heç bir təzyiq olmaz.
Fədakar insanda vicdana əməl etməyin heybəti vardır. Eqoist insanda isə bəsitlik hakimdir. Eqoist insan heç bir gözəlliyi yaşaya bilməz.
İnsanların ikisi də ağıllıdırsa sevgi müdhiş sürətlə inkişaf edər. Amma bir tərəfin ağılı zəifsə sevginin inkişafı illər çəkə bilər. Hər iki tərəf ağıllıdırsa, iki tərəf də eqoist deyilsə, hətta qısa söhbətdə belə dərin sevgi meydana gələr.

Adnan Oktar deyir ki... 22 iyun 2018> Click for more

Qadınları dürüst sevmək, hörmət göstərmək lazımdır. Qadına dəyər veriləndə qadın olar. Qadın hörmətlə, dəyər verərək gözəldir. Axirətə niyyət yoxsa sevgi olmaz. Yox olacaq varlıq seviləməz. Özünün də qiyməti qalmaz, qarşısındakının də qiyməti qalmaz. Sonsuza niyyətlə sevilər.
Allaha güvənmək əhəmiyyətlidir. Əgər insan Allaha güvən mövzusunda özünü zəif görürsə, özünə əsəbiləşərək bu mövzunun üstünə getməlidir. İnsanlar təvəkkül edə bilmədikləri üçün çətin yaşayırlar. Allah insanlara zülm etməz, təvəkkül etmədikləri üçün insanlar özləri özlərinə zülm edirdilər.
İnsan ağlı maqnit kimi hər şeyi çəkər. Allah ilə əlaqə güclü olanda gərəksiz heç bir şeyə narahat olmazlar. Qorumanın Allahdan olduğunu biləndə, həmin narahat edici mövzular ona heç vaxt zərər verməz. Fikir etməmək üçün mövzulara çox yuxarıdan baxmaq və böyük ağılla olmaq lazımdır. "Müsəlmanlar əzilir, şəhid edilirkən mənim balaca işlərim əhəmiyyətlidir yoxsa o insanların qurtuluşu daha əhəmiyyətlidir" deyə düşünüb əhəmiyyətsiz mövzulardan xilas olmaq mümkündür.
Namaz Allaha sevgidir, Allaha iltifatdır. İbadət Allaha sevgimizi göstərmə şəklimizdir. Bütün ibadətlər Allaha olan sevgini ifadə edər.
Sənətçilərə sahib çıxılması çox vacib mövzudur. Sənətçilərin hamısına mütləq dövlət medalı və sabit maaş təmin edilməsi lazımdır. Sənətçi çalışıb pul qazanmaq məcburiyyətində olmamalıdır. Həyatları zəmanət altında olmalıdır. Sənətçi bir yerə gəldiyi zaman ondan ödəniş alınmaz.
İman zəifliyi və darvinist təhsil bir arada olanda gənclər məhv olur. Sənin atan soxulcan, bakteriyadan təsadüflər nəticəsində olmusan deyəndə uşaq dəhşətə qapılar. Bu cür təhsillə yetişən uşağın xoşbəxt olması, hüzur tapması mümkün olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 21 iyun 2018> Click for more

Türkiyə, kin və nifrət ölkəsi olmamalıdır. Yaxşı olan hər hərəkətə yaxşılıqla cavab verilər. İnsanın düşməni belə olsa yaxşı rəftar edəndə, o yaxşılıq təqdir edilər. Biz millət olaraq qardaşıq, birik. Yaxşı olan, gözəl olan hər rəftarı yaxşılıqla cavab vermək gözəllikdir.
İmanın dərinləşməsi çətin deyil. Amma çox səmimi olmaq lazımdır. İnsan səmimi olduqda iman dərinliyi öz-özünə inkişaf edən nemət olaraq möminə verilər.
İnsanlar ən çox imanı güclü olan kəslərdən təsirlənər. Mömin gözəl təbliğ etmək istəyirsə imanının çox güclü, Allah sevgisinin çox dərin, Allaha güvənin tam olması lazımdır. O zaman bu insanın etdiyi təbliğ müdhiş təsirli olar, Allahın izni ilə.

Adnan Oktar deyir ki... 19 iyun 2018> Click for more

İnsanlardakı ən vəhşi instinkt gələcək qorxusudur. Bir çox insanın çəkdiyi acının təməlində gələcəkdən duyduqları qorxu vardır. Heç vaxt gələcəklərini zəmanət altına aldıqlarını düşünüb rahatlamırlar. Rahatlığı təmin edəcək yalnız Quranda izah edilən vəlayət sistemidir. Çünki vəlayət sistemində hər kəs hamının anası, atası, qardaşı, qoruyucusu olmaqla məsuldur.
Hər kəsin hər kəsə salam verdiyi, dost olduğu dünya istəyirik. İnsanlar həmişə bir-birinə məsafəli və uzaqdır. Yalnız öz ailəsini sevir. Hər kəsin bir-birinə ailə olduğu dünya olması üçün məşğul oluruq.
Bu əsrdə insanlar heç bir dövrdə nəsib olmamış böyük möcüzələr görəcəklər. İslamın hakimiyyətini, Mehdini, iki min il sonra İsa Məsihi, Tabut-u Səkinəyi, Hz. Süleyman dövründən gələn müqəddəs əmanətləri görəcəklər inşaAllah.
Şəhidlərimizin hamısı cənnət quzusudur. Necə nəsiblilər ki, Allah onlara ən gözəl məqamı vermiş. Allah bizlərə də yataq ölümü verməsin. Şəhidlik çox şərəfli, çox böyük nemətdir. Allah ailələrinə də xeyirli, gözəl ömür versin, onları razılıq içində yaşatsın.

Adnan Oktar deyir ki... 18 iyun 2018> Click for more

Hər an Allah ilə birlikdə hərəkət etmək lazımdır. İnsanların ən böyük bəlası Allaha güvənməkdə şübhəyə düşmələridir. İnsanların bəzisi mənfəətlərinə zidd düşəndə Allahı buraxmaq meylində olar. Əksinə bəla, dərd gələndə Allaha daha güclü sarılmaq lazımdır. Allah onsuz da o hikmətlə bəlanı verər. O zaman bütün yollar o insana açılar.
Bezmək, Allahın imtahanını istəməmək deməkdir. Sevgidən bezmək deməkdir. Belə bir şey möminin qədərində yoxdur. Mömində bezginlik olmaz. Bezginlik ölü olaraq yaradılmış varlıqlarda olar. Onlar yeməkdən, əylənməkdən, gəzməkdən hər şeydən bezərlər. Möminin isə hər anı həyəcan, hər anı yenilik, hər anı sevincdir. Mömin hara dönsə yaxşılıq, hara dönsə xeyirdir.
Gənclər hər kəsin Allaha inandığını görsələr çox müsbət təlqin olar və güclü iman inkişaf edər. Amma iman edənlərin sayı azdır, iman etməyənlər isə çoxdur. Bu da iman edənlərin dəyərinin artması üçün xüsusi olaraq yaradılar. İman əhlinin qiymətli olması üçün bu lazımlıdır. Bu qiymət cənnət xoşbəxtliyi üçün də əsas şərt olar, cənnətdə həqiqi xoşbəxtlik dünyadakı təhsillə mümkün olar.
Ehtiras olması üçün eqoist olmamaq lazımdır. Eqoist olmaq dünyadakı ən böyük faciədir. Eqoist insan məhv olmuş deməkdir. Səmimi insan Allah üçün və sevdikləri üçün yaşayar. Eqoistlik insanı adiləşdirər və bəsitləşdirər.
İnsanların sevinci, xoşbəxtliyi və azadlığı çox vacibdir. Tayyib hocam və hökumətimizdən xahiş edirik, "insanların xoşbəxt olmasını istəyirik, sevincə azadlığa üstünlük verəcəyik. Gənclərin, qadınların azad olmasını istəyirik. Həyatın yaxşı olmasını istəyirik" açıqlamalarına üstünlük versələr çox gözəl olar.
Din dərsində əsas sevgi və mərhəmət öyrədilməlidir. Allah niyə sevilir, Allahın sənəti nədir, Allahın böyüklüyü necə aydın olar, iman həqiqətləri nələrdir, Quran möcüzələri nələrdir bunların gənclərə izah edilməsi lazım.
Sərhədimizdə terrorist heç bir quruluş istəmirik. Allah ordumuzu müzəffər etsin. Allah əsgərimizi namərd güllələrdən qorusun.

Adnan Oktar deyir ki... 17 iyun 2018> Click for more

Hər dövrdə münafiq xüsusi olaraq yaradılar. İnsan olaraq dünyaya təqdim edilən şeytanlara münafiq deyilir. Müsəlmanların arasına xüsusi olaraq soxulan bu məxluqların varlığı bir cür möcüzədir. Münafiqlər vəsiləsiylə müsəlmanlar daha aktiv və canlı olurlar, bir-birlərinə daha çox bağlanırlar. Əksinə müsəlmanlarda ətalət riski olar.
Millətin bir-birini sevməsi üçün dövlət siyasəti lazımdır. Hər düşüncədən, inancdan, həyat tərzindən insanın bir-birlərinə mərhəmət, şəfqət və hörmət göstərmələri üçün təhsil lazımdır. Vətəndaşların bir-birlərini sevməsi və mərhəmət duyması üçün dövlətin siyasəti olmalı və bu mövzuda çoxlu səy göstərilməlidir. Məktəblərdə sevgi təhsili, dövlət televiziya kanallarından sevgi yayımları lazımdır. Bu sevgi və mərhəmət öyrədilmədiyində yalnız özünü, öz ailəsini sevən çox eqoist nəsil yetişər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 iyun 2018> Click for more

Heyvanlara əziyyət edənlərə, mütləq insanlara qarşı işlənən cinayətlə eyni cəza verilməlidir. Və bu kəslər mütləq cəmiyyətə tanıdılmalıdır. Cəmiyyət, bu düşüncədəki insanların kimlər olduğunu bilməlidir. Belə iyrənc hərəkət edənlər gizli qalmamalıdır. Heyvanlara zülm edən uşaqlara, qadınlara, digər insanlara çox daha böyük zülm edə bilər. Diqqətli olmaq baxımından bu kəslər mütləq cəmiyyətə tanıdılsın.
Allahın imtahan edəcəyini bəzi insanlar unudurlar. Mənəvi dərəcəsi yüksək insanları Allah daha çox imtahan edər. Məsələn Mehdi çox ağır əziyyətlərdən keçər.
Münafiqlər davamlı çökərkən, möminlərdə fərahlıq, dirçəlmə, gənclik və dinclik olar.
Allah Özünü sevməyən insanların əsla xoşbəxt olmayacaqları şəkildə dünyanı yaratmışdır. Qəlblər ancaq Allah sevgisiylə, Allaha dostluqla rahat edə bilər. Dünya əksinə kilidlənmişdir. Allah sevgisi olmadan kimsə xoşbəxt ola bilməz.
İnsanların ruhunun iman həqiqətlərinə ehtiyacı vardır. Quranın haqq olduğunun dəlillərinin izah edilməsi, Allahın varlığının dəlillərinin izah edilməsi və insanlarda əvvəlcə güclü iman meydana gətirilməsi lazımdır. Din təhsili yalnız İslam tarixində yaşanan hadisələrin izah edilməsi ilə olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 15 iyun 2018> Click for more

Ruhun varlığı çox dəqiq, aydın məlumatdır. Beynin içində gözsüz görən, burunsuz qoxu alan, qulaqsız duyan biri vardır. Bu kimdir? Bu ruhdur. Ruhun varlığı elmi olaraq isbat olubdur.

Adnan Oktar deyir ki... 14 iyun 2018> Click for more

Mömin, heç vaxt başqasının səhvini gördü deyə müsəlmanları buraxıb getməz. Səhv görürsə söyləyər, düzəltməyə çalışar. Səhvi olan bacı-qardaşını də heç bir zaman buraxmaz. Mömin bacı-qardaşının yaxşı olması üçün hər gün səbirlə səy göstərər. Amma münafiq belə deyil. Öz şirk dininə, azğın ağlına görə bir din yaradar və möminlərin bu azğın dinə görə, bu müşrik qanunlarına görə yaşamasını istəyər. Rədd olub gedər sonra da müsəlmanları dağıtmaq üçün məşğul olar.
Bədiüzzamanın böyük təfəkkür gücü vardır. Gənclərə Bədiüzzamanı çox yaxşı tanıtmaq lazımdır. 2-3 səhifə belə oxusalar oradakı ruhu və dərin düşünmə gücünü dərhal anlayarlar və özləri də təfəkkür etmə imkanına sahib olarlar.
Ədəb yoxluğu və sevgisizlik olduğunda fərqli düşüncəyə hörmət duyulmur. Qatı və sevgisiz heç bir insanla müsahib olmamaq lazımdır. Sevgi dolu, dərrakəli, məntiqli, danışmaq mümkün olan insanlarla görüşmək lazımdır.
Mömin özünü səmimi rejimdə qiymətləndirəcək. O zaman baxan kimi dərhal Allahın varlığını görər. Allahın böyüklüyünü qavramağa qarşı isə nəfsdə müqavimət vardır. Şeytan düşüncəni dağıtmağa və Allahın böyüklüyünü düşündürməməyə çalışar. Mömin bütün diqqətini Allahın böyüklüyünə verəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 13 iyun 2018> Click for more

Müsəlmanlar bu cür qan ağlayarkən İslam əxlaqının dünyaya hakim olmasını istəməmək, İslam Birliyini istəməmək çox böyük alçaqlıqdır.
Vicdana qarşı məntiq istifadə edən insan mütləq acı çəkər. Vicdanını dinləyən insan görünüşdə zərər edir kimi görünsə də mütləq qazanclı olar.
Namaz möminin fərahlığıdır, hüzurudur. Namaz insanın ruhuna çox müsbət təsir edər, bərəkətə və xeyirə vəsilə olar.
Hz. İbrahimin Allaha yaxınlaşması çox səmimidir, Allahı hüzurla sevir. Bəzi insanların məntiq pozuqluğu vardır. Allahı, haşa, kənar tutar, peyğəmbərə güvənər amma, haşa, Allaha güvənməzlər. Peyğəmbərlər isə Allah ilə tam dostdur, tam sevgilidir. Sevgiliyə sevgilərini çox gözəl ifadə edərlər.
Münafiq 10 ton daşı toplayıb müsəlmanların başına atmağa çalışar, ip qopar və o daşların altında özü qalar. Münafiqin taleyi budur: Hər zaman məğlub olar və alçalar.
Münafiq bir insanı küfrə salıb xoşbəxt olar. Sırf göstəriş üçün ya da əxlaqsızlıqlarını örtmək üçün belə imanı kitab yaza bilməz. İmani fəaliyyət edə bilməz. Heç bir münafiq, heç bir şəkildə bir insanın hidayətinə vəsilə ola bilməmişdir.
Münafiqdə şeytani zəka vardır. Bu zəkanı yalnız fəsad çıxarmaq, pislik etmək və bəla üçün istifadə edər. Allah münafiqin bəsirətini tamamilə bağlamışdır. Münafiqin imani heç bir qabiliyyəti yoxdur. Münafiq yalnız küfrə qabiliyyətlidir. İmani heç bir iş edə bilməz. Allah sevgisini izah edə bilməz. Peyğəmbər sevgisini izah edə bilməz. İslamı izah edən, doğru yola vəsilə olan, imani tək bir cümlə belə qura bilməz. Münafiq kanalıyla bir insan heç bir şəkildə hidayət tapa bilməz. Müsəlmanları aldatmaq üçün belə olsa münafiq imana vəsilə olan fəaliyyət edə bilməz.
Münafiq, orqanizmin müqavimət qazanmasını təmin edən bakteriya kimidir. Münafiqin varlığı müsəlmanların müqavimət və güc qazanmasını təmin edər. Dəccaliyyət münafiqləri müsəlmanlara qarşı xüsusi olaraq seçər və bəsləyər. Bu varlıqlar; cəmiyyətin ən alçaq, ən etibarsız, ən arsız, cinayət işləməkdən çəkinməyən, xaraktersiz, utanma duyğusu olmayan, narkotik mübtəlası, cinayət işləyən, oğurluq edən, homoseksual, homoseksual dəliliyini ən yüksək nöqtədə yaşayan küçə çaqqallarıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 iyun 2018> Click for more

İnsanların çoxu uşaqlıqdan etibarən Allah sevgisini heç vaxt gündəmə gətirmədən yaşayar. Bir çox hoca kimi bilinən adamın evində belə "Allahı çox sevirəm" cümləsi heç vaxt istifadə edilmir. Ana sevgisindən, ailə sevgisindən, millət sevgisindən bəhs edir "pişikləri, çiçəkləri sevmək lazımdır" deyirlər amma hamısını verən hər şeyin sahibi olan Allaha olan sevgidən heç bəhs etmirlər. Bu, dəccaliyyətin sehrinin təsiridir. "Allahım Səni çox sevirəm, Sənə aşiqəm" demək heç ağlına gəlmədən yaşamaq dəhşətli vəziyyətdir.
Dürüst insan çox böyük nemətdir. Dürüst insanı tapdığında əsla buraxmamaq lazımdır. Xəstələnsə, əsgərə getsə, işə girsə, başqa şəhərə getsə, evlənsə, o insanı heç vaxt buraxmamaq, dostluğunu pozmamaq lazımdır.
Şən, xoş söhbət, azadlığı ön plana salan üslub hər zaman tələb olunar. "Azadlığı ola bildiyi qədər təşviq edirəm, azadlıq İslamın ruhunda vardır. İstər dekolte olsun, istər hicablı olsun hamısı başımızın tacıdır. Kimsə kimsəyə paltarına görə qarışa bilməz" açıqlamaları güvən verici olaraq çox əhəmiyyətlidir. Qatı, sevgisiz, təzyiq göstərən bir ovuc insanın səsinin çox çıxmasına görə xalqın bəzi kütləsində narahatlıq olur. Bu narahatlığı aradan qaldırmaq üçün güvən verən açıqlamalar və fəaliyyətlər etmək çox əhəmiyyətlidir.
Qurana uyğun olan hədis etibarlıdır. Qurana uyğun olmayan etibarlı deyil. Hədisləri tamamilə rədd etmək ağla və məntiqə də ziddir, Peyğəmbərimiz heç danışmadı, heç bir şey söyləmədi mənasını verər. Ölçü, hədisin Qurana uyğun olub-olmadığıdır. Axırzaman hədislərinin doğruluğunu isə reallaşmasıyla anlayarıq. Hədisdə verilən məlumat olduğu kimi reallaşarsa, o hədis doğrudur və haqdır.
Mehdiyyət dövründə silaha xərclənən pul, silahlar ortadan qalxdığı üçün, tamamilə xalqa xərclənəcək, çox böyük bolluq olacaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 9 iyun 2018> Click for more

Ən əhəmiyyət veriləcək mövzu darvinizmi elmi olaraq çökdürmək olmalıdır. O zaman dinsizliyin və dəccaliyyətin dinini çökdürmüş olarsan və İslamı çökdürməyə çalışanlara ən təsirli cavabı verərsən.
Münafiq küfrə gedib küfrü yaşaya bilər. Amma möcüzəvi şəkildə it kimi alçaldılaraq müsəlmanları dağıtmaq, bu səbəbdən İslama zərər vermək üçün məşğul olar. Bu çox təəccüblüdür. Darvinizmlə, PKK ilə, FETÖ ilə, dinsizliklə məşğul olmaz, bunları tamamilə buraxar. Ən başarılı gördüyü müsəlman kimdirsə, bütün vaxtını onları dağıtmağa ayırar. Münafiqlərin bu hücumu da müsəlmanlar üçün müdhiş bərəkət olar. Möminlərin bu vəsiləylə həm sevgiləri artar, həm müəllif gücləri artar, həm də şövqləri artar. Münafiqlərin varlığı möminin nurunu artırar, ömrünü uzadar. Münafiqin üzünü qaraldar, ömrünü azaldar. Möminin gücünü və ona olan sevgisini artırar. Münafiqin yalnız qalmasını və alçaldılmasını təmin edər.
İnsan özünün və qarşısındakının Allahın ruhu olduğunu bilərsə və Allahın ruhunu sevdiyini bilərək sevsə, Allah böyük sevgi meydana gətirər. Amma sevdiyini bütləşdirərsə, o büt onu boğar.
Münafiqin yaradılması müsəlmanın canlandırılması, ətalətin aradan qalxması üçündür. Münafiqlərin varlığı müsəlmanların qardaşlarına daha çox bağlanmasına, daha çox candan İslamı müdafiəsinə vəsilə olar.
Allah ordumuzu müyəssər etsin. Allah aslanlarımızı namərd güllələrdən qorusun. Mələklər, onlarla birlikdə, dəccaliyyətin 40 ili doldu, dəccaliyyətin kökünü qurutsunlar inşaAllah. Türkiyədə və Türkiyənin sərhədlərində cinayət işləyən, terrorist heç bir quruluşu istəmirik.

Adnan Oktar deyir ki... 8 iyun 2018> Click for more

Peyğəmbərimiz dövründə münafiqlər dində daha təqva olmaq iddiasıyla ortaya çıxdılar. Haşa Peyğəmbərimizin dindarlığını öz zəif ağılları ilə yetərli görmürdülər. Münafiq həmişə bu axmaq hərəkətlə ortaya çıxar.
İnsanlar mənəvi olaraq öldürülür, müsəlman "mənə nə" deyə bilməz. İran, Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələr də daxil olmaqla hər yerdə məktəblərdə gənclərə "Allah yoxdur" təhsili verilərkən, deizm, ateizm dayanmadan yayılarkən müsəlman "mənə nə" deyə bilməz. Suriyada, İraqda, Liviyada müsəlman qanı axarkən müsəlman "mənə nə" deyə bilməz. Bu qədər fəlakət varkən, öz işini, evliliyini, həyatını düşünən, həccə getməyi yetərli görən zehniyyət əsla qəbul edilə bilməz.
Sevginin insana həddindən çox müsbət təsiri olar. Sevgi insanı dincləşdirər, canlandırar. Sevgini bilən insanın ağlı rahatlayar, yaddaşı güclənər, danışığı axıcı hal alar.
Mübahisə, qarşıdurma mədəniyyəti insanın şüurunu bir müddət sonra bağlayar. İnsan ruhunun rahatlamağa, incəsənətə, gözəlliyə, nəşəyə, sevincə ehtiyacı vardır. Gərginliyi azaldan, sevgini təşviq edən sözlər əhəmiyyətlidir. İnsanlar ən çox Allahın sənətini görməkdən zövq alarlar, iman həqiqətlərindən, Allahı sevməkdən güc taparlar. Hər gün yeni düşmənlər icad etmək şüuru dondurur. Bizim yeni düşmənlərə deyil, dostluğa, qardaşlığa ehtiyacımız vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 iyun 2018> Click for more

Münafiqin bütün məqsədi müsəlmanlara pislik və zərər verməyə çalışmaqdır. Əsla bunda müvəffəqiyyətli ola bilməz. Ölümcül nifrət duyar amma bu nifrəti yalnız özünə zərər verər, münafiqi daxildən çürüdüb bitirər.
Şirk insana çox yaxın olduğu üçün çox diqqətli olmaq lazımdır. Allahın gücünü başqasına vermək, məsələn dərmanın şəfa verəcəyini düşünmək şirkdir. Bir hadisənin, bir sözün Allahın idarəsi xaricində reallaşdığını düşünmək şirk olar. Biri pis söz eşidəndə Allahdan kənar olduğunu zənn edərsə bu şirk olar. Hər şey amma hər şey Allahın idarəsində olar, Allahın bilmədiyi heç nə olmaz. Mömin bunu əsla unutmayacaqdır.
Mükəmməl təvəkkül tam mənasıyla cənnət olar. Təvəkküllü insan sinirləri olmayan ət olar, tamamilə hüzurlu olar, dünyada cənnəti yaşayar. Allah ayədə, "Allah insanlara zülm etməz, insanlar özlərinə zülm edər" deyə bildirir. İnsanlar özlərinə əziyyət verərək yaşayarlar.
Münafiqlər cəhənnəmin ən dibindədir. Münafiqlər o qədər alçaq və xaindir ki, Allah cəhənnəm əhlini belə münafiqlərlə axirətdə danışmasına icazə vermir. Münafiqlər cəhənnəm quyusunun ən dibində sonsuza qədər qalacaqlar.
Qadınları ət-sümük kimi görürlər. Qadın Allahın sənətidir. Qadınlar Allahın sənətinin mükəmməl təcəlli etdiyi nəcib, qiymətli, böyük nemətdir. Allahın möhtəşəm təcəllisiylə ünsiyyətdə olduğunu bilib çox dəyər vermək, çox hörmət göstərmək, onlara hər cür yaxşılığı təqdim etmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 iyun 2018> Click for more

Cənnətdə dünyaya dair xoşumuza gəlməyən heç bir şeyi, heç bir anı xatırlamarıq. O hissələrdə atlamalar olar, biz atlamalar olduğunu bilmərik. Axirətdə möminlər üçün yalnız nəşə, sevinc, sevgi, xoşbəxtlik vardır.
PKK necə ortaya çıxır, bu mövzunu nədənsə heç vaxt danışmırlar. Bir insan PKK-lı olaraq doğulmur, sonradan aldığı təhsillə ölməyə və öldürməyə qərar verir, PKK-lı olur. Buna qarşı, əks təhsil verilsə PKK deyə mövzu olmaz. Darvinist təhsilə son verilsə PKK tamamilə bitər. Çözüm, elmi yoldur.
Allah münafiqləri tarix boyunca rəzil etmişdir. Münafiq dünyanın ən böyük alçağıdır. Peyğəmbərimizin səhabəsi olduğunu söyləyir amma küfrə və digər münafiqlərə xəbər daşıyır, xainlik edirdilər. Müsəlmanlar içərisində onların əleyhinə fəaliyyət göstərmək çox böyük əxlaqsızlıq və günahdır.
Azadlıq, demokratiya, incəsənət, keyfiyyət ən az yemək içmək qədər insanların ehtiyacıdır. Əleyhinə olanların ən çox istifadə etdikləri vəsait bu dəyərlərin azalması olduğuna görə, daha çox azadlıq, daha çox demokratiya, daha çox incəsənət üçün ediləcək hər şey qurulan oyunları pozar. İnsanların sevincini əlindən alan mühafizəkar, katolik, qatı İslam anlayışının deyil, Quran müsəlmanlığının incəsənət, keyfiyyət, sevinc, demokratiya, azadlıq anlayışını təşviq etmək lazımdır. Bu edilsə bütün dünyanın İslamı qəbul etməsinə də Türkiyə qabaqcıl olar. Katolik, ənənəçi İslam anlayışı ilə İslam daxildən çökür, gizli-gizli ateizm, deizm inkişaf edir. Bunu dayandırmaq üçün katolik sistemin təzyiqinin qaldırılması, darvinist, materialist təhsilin dayandırılması, iman həqiqətlərinin və elmi gerçəklərin izah edilməsi, insanlara sevginin, dostluğun, sülhün təhsilinin verilməsi lazımdır.
Allahın böyüklüyünü anladıqdan sonra şeytanın insanın üzərinə gəlmə yönlərini görüb onları tək-tək təmizləmək əhəmiyyətlidir. Müsəlman tahirdir. İnsan necə tək-tək bədənini təmizləyirsə, şeytanın hücumlarına qarşı da tək-tək mənəvi təmizlik etməlidir. Qısqanclıq, hirs, kin, nifrətdən xilas olacaqdır. Məyusluq hissi gələndə mübarizə edəcək, məğlub edəcək, çox şən olacaq, hirslənmək hissi gələndə bağışlayıcı olacaq. Qısqanclıq, nifrət, kin, hirs hamısından tək-tək xilas olacaq. Şeytanın bütün pisliklərindən xilas olmaq üçün əmək verəcək, şeytanın hər hücumunu tək-tək təmizləyəcək. Allah şeytanı xüsusi göndərir, xüsusi olaraq təmizləmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 4 iyun 2018> Click for more

İslamiyyət sevgi, səmimiyyət və dürüstlükdür.
Müsəlman suyun üstündə yeriyən adam kimidir. Allah ilə candan əlaqəsini kəsdiyində, o su onu həmən udar. Qəflətin içində boğulmamaq üçün Allah ilə yaxın, candan əlaqəsini heç vaxt kəsməyəcək.
Dua çox böyük nemətdir. Amma insanların çoxu bu rahatlığı yaşamır. Başları üstündə çətinlik olduğunda, bir az kənara çəkilsə, səmimi olaraq Allaha anlatsa, Allah ona dərhal fərahlıq verər. Allahın rəhməti yaxşı insanlara həmişə yaxındır. Çox səmimi, içdən dua hər cür pisliyi aradan qaldırar.

Adnan Oktar deyir ki... 3 iyun 2018> Click for more

Xristianların, musəvilərin, buddistlərin, qarışqaların belə lideri var amma "müsəlmanların başı olmasın" deyirlər. Allah müsəlmanları mənəvi lideri ilə birlikdə yaratmışdır. "Müsəlmanlar başsız olsun, müsəlmanlar dağınıq olsun" demək Qurana uyğun deyil.
Birlikdə qardaşca yaşamaq varkən müharibə və qarşıdurma istəmənin məntiqini anlamaq mümkün deyil. Qan tökməyi çox təbii görürlər, qardaş olmağı isə yadırğayırlar. Təbii və gözəl olan, sevgi dolu olmaqdır. Qardaş olmaqdır, dost olmaqdır.
Müsəlmanların birləşməsinin tək çözüm olduğunu müsəlmanlar həmişə gündəmdə saxlamalıdır. Tək cümlə İslam aləminin hər yerində gündəmə gətirilsə böyük təsiri olar. Misirdən bir jurnalistə, Tunisdə bir market sahibinə, Fələstində bir şagirdə hər kəs "müsəlmanların birləşməsi tək çözümdür" deyə yazsa, dalğa-dalğa yayılar.
Şəhidlərimizin şəhadəti mübarək olsun, Allah ailələrinə xeyirli uzun ömür nəsib etsin. Şəhidlərimizin hər biriylə qürur duyuruq.
Allahın quluna ən böyük hədiyyəsi, ən böyük neməti sevgidir. Allah cənnəti versə amma Allah qorusun, sevgini verməsə cənnətdə heç bir şey anlamazsan.

Adnan Oktar deyir ki... 2 iyun 2018> Click for more

Hər yatdığımızda hər gün ölür, hər gün dirilirik. Bir gün də yenə yatacağıq və əslində bir yuxu olan bu həyatdan oyanacağıq. Yuxudan qalxdığımızda, yuxu ilə həyatın necə fizika qaydaları fərqli olur amma bizə qəribə gəlmirsə, axirətdə də fizika qaydalarının olmamasını çox adi qarşılayacağıq.
Münafiq axmaqdır. Özünə axmaq təsəllilər tapmağa çalışar. Allaha, Allahın sevdiklərinə, İslama, Qurana düşmən olan münafiqlərə Allah düşməndir. Nəsillər boyu davam edəcək alçaldılma, nifrət edilmə və lənəti boyun olmuşlar. Qotur itlər belə münafiqlərin yanında dayanmaq istəməz.
Axırzaman münafiqləri dünyanın ən alçaq münafiqləridir və onların üzərində nəsillər boyu davam edəcək lənət vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 iyun 2018> Click for more

Allahı sevmək dünyadakı ən əhəmiyyətli mövzudur. Allahı, haşa, bir kənarda buraxmış kimi öz halına dalmaq insanların ən böyük səhvi və əxlaqsızlığıdır. Allah çox mərhəmətli və şəfqətlidir, insanların bu qədər anormallığına baxmayaraq bütün insanlara rəhmət edir. İnsanlar özlərinə belə vəfasızlıq, nankorluq edilsə yeri yerindən oynadarlar. Allah isə çox mərhəmətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 may 2018> Click for more

Münafiqin müsəlmanlara saysız faydası vardır. Münafiqlə elmi mübarizə, müsəlmanın ağlının daha kəskinləşməsinə, daha güclənməsinə səbəb olur. Münafiqdə şeytani müqavimət vardır, bu müqavimət müsəlmanlar üçün yaxşı fürsət olar. Müsəlmanların daha coşğulu, daha dinamik, daha bir-birinə bağlı, daha canlı olmalarını təmin edər.
Diyarbəkirdə şəhid olan igidlərimizi təbrik edirik. Allah onlara nə gözəl mövqe nəsib etmiş, nə böyük gözəllik qazandılar. Məqamlarına qibtə edirik. Şəhadətləri mübarək olsun.

Adnan Oktar deyir ki... 30 may 2018> Click for more

İnsan özünün Allahın ruhu olduğunu anladığında həyat şəkli Allahın istədiyi şəkildə olar. Mömin, Allahın ruhudur. Bütün dünya isə Allahın ruhunun əmrindədir. Buna görə möminin qəlbi həmişə nəşə və sevinc içində olar.
Bir insan Allahın böyüklüyünü qavradığında bu gözəlliyin sevincini yaşamırsa, beyni əvvəlki həyatının təzyiqi altında deməkdir. Beyni uşaqlığından qalma bəlalı sistemin içində boğulur deməkdir. “Mən bu cür böyük neməti gördüyüm halda niyə bu sevinci yaşamıram” deyə bununla mübarizə etməsi lazımdır. İsrarla mübarizə etsə, o kədərdən xilas olar, nəşə və sevinc tapar.
Quran əxlaqı çox böyük azadlıqdır. İnsanların beyninə fərahlıq verər. İnsanların beynindəki təzyiq, sıxılma Quran əxlaqının yaşanmamasından qaynaqlanır. Quran əxlaqı yaşansa insanların üzərindən 10 ton yük qalxmış kimi olar. İndiki acılar küfrün təzyiqindən meydana gəlir. Quran əxlaqı olduğunda gənclər, qadınlar, hər kəs ola bildiyi qədər azad yaşayar. Heç kimin başqasından qorxmasına gərək qalmaz.
Mehdiyyət siyasətlə maraqlanan düşüncə deyil. Mehdiyyətin xüsusiyyəti yalnız sevgi, dostluq, sülh və mərhəmətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 may 2018> Click for more

Allahın böyüklüyünü heç unutmamaq mövzusunda çox ciddi istək lazımdır. O zaman sevgi bütün mənliyi örtər. Bu cür sevgi ruhda meydana gəldiyində, Allah seviləcəkləri də göndərər.
Allah gözəl insanları, cənnətin necə gözəl olduğunu düşünməmiz və anlamamız üçün bir növ nümunə olaraq yaradır. Cənnətdə hər insan qəlib kimi gözəldir, heç bir qüsur, nöqsan yoxdur.
Ruh təcrübə qazanır amma ruhun yaşı yoxdur. Qazandığı təcrübəylə daha keyfiyyətli, daha mədəni, daha yaxşı düşünən xarakterə bürünür.
Hər ruh xatirə ilə formalaşar. Xatirə götürüldükdə yalnız görən, eşidən varlıq qalar. Xatirə ilə insan, "Mən, mənəm" deyər.
İnsan sevgi, şəfqət və mərhəmətə görə yaradılmışdır. Bunlar olmayanda insan bədəni özünü yeməyə başlayır, hüceyrələr xərçəngləşir. Buna görə də, müsbət olan hər şeyi müdafiə edəcəyik, mənfi olan şeylərə qarşı da ağıllı elmi mübarizə verəcəyik.
Osman Nuri Çataklı hoca çox qiymətli böyük alim idi. Möhtərəm mübərra insan idi. Çox böyük alimlər yetişdirdi. Allah qəni-qəni rəhmət etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 28 may 2018> Click for more

Cənnət, insan keyfiyyət anlayışının ən üstündə keyfiyyətə malikdir. Cənnəti bəziləri nağıl ölkəsi kimi düşünür. Elə deyil. Hər şeyin mükəmməl və hər şeyin keyfiyyətli olduğu məkandır.
Özünü bilən, təməlini bilən, bütün kainatın beyninin içində ona göstərildiyini bilən Allahı bilər. Bunu bilməyənin şüuru yoxdur. Şüur sahibi olmayanın da sevgini və mərhəməti bilməsi mümkün deyil. O yalnız həvəsi bilər.
İslam birliyinin məqsədi sülhdür. Bu birlik müharibələri, acıları, döyüşü, terroru aradan qaldırmaq üçün qurulacaq. Əslində sülh və dostluq asan olandır. İnsanların savaşı bu qədər adi hal kimi görməsində anormallıq vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 may 2018> Click for more

Allahın böyüklüyünü bilmək müəzzəm hissdir. Allahın böyüklüyünü bildiyində, səmimi qavradığında, səssiz-sədasız böyük güc olarsan. Kimsə səni məğlub edə bilməz. Bu, Allahın gizli qanunudur.
Ağılda zəifləmə də, artım da olar. Ağlı zəifləyən şəxs bunu anlamaz, hətta özünü dünyanın ən ağıllı insanı zənn edər. Ağıl artanda isə həmin şəxs bunu dərhal anlayar.
Allah, münafiqlərin 70 dəfə bağışlanma diləsələr də bağışlamayacağını bildirmişdir. Çünki münafiq Allaha xain, Peyğəmbərə xain, möminlərə xain, davasına xain bir alçaqdır. Qurana görə münafiqin bağışlanılması mümkün deyil. Ən şiddətli əzabla, cəhənnəmin ən dərinində əzab görəcəkdir.
Bəzi Neoconlar israrla "dollarınızı satmayın" demələri, ediləcək ən doğru işin dolları satmaq olduğunun isbatıdır. Türk milləti fədakardır. Əvvəl vətəni düşünər, uşağını, gələcəyini qorumanın da vətəni qorumaqla mümkün olduğunu bilər. Öz ağıllarına görə Türk millətini eqoizmə çağırırlar, bu millət əsla eqoistlik etməz.
Sadəcə yaşı böyük olanlara hörmət göstərilər deyə düşünmək səhvdir. Uşaqlar da hörməti haqq edir. Məsumluqları, təmizlikləri, günahsız olmaları kimi saysız gözəl, hörmət ediləcək xüsusiyyətləri vardır.
Allah ilə əlaqə ən həyati məsələdir. Biz çox diqqətlə, xüsusilə Allahın böyüklüyünü düşünərək yaşamaq məcburiyyətindəyik. Allahın varlığını mömin onsuz da qəti olaraq bilər. Allahın böyüklüyünü isə yaxşı düşünmək lazımdır. Allahın böyüklüyünü yaxşı düşünən insan, hər şeyi Allahın etdiyini heç unutmadığı aləmə girər və ola biləcək ən yaxşı həyatı yaşamış olar.
Cənub-Şərq bölgəsi almaz mədəni kimidir. Kürdlərin hər yönləri çox qiymətlidir. Kürdlərin adət-ənənəsi, şəfqəti, mərhəməti, sədaqəti, vəfası, təvazökarlığı çox gözəldir. Anadolu həmişə belə gözəlliklərlə doludur. Hamısının qiymətini çox yaxşı bilmək lazımdır.
Yaxşılığı və xeyiri təşviq etmək əhəmiyyətlidir. Edilən xeyirli işləri gizlətmək lazımdır deyə düşünmək doğru olmaz. Məscid tikir bunu göstərir, insanlara da nümunə olmasını məqsəd qoyur. Namaz qılır, insanları təşviq etmək üçün bunu paylaşar. Amma kasıb insana kömək edərkən o insanın qürurunu qıracaq heç bir şey edilməz, o gözəllik səssizcə edilər. Maşından yardım atmaq və s. çox ayıb və çirkindir.
Məscid toplantı məkanıdır, söhbət, dostluq, qardaşlıq məkanıdır. Sadəcə namaz üçün bir araya gəlinən məkan deyildir. Ehtiyacı olan olduğunda yatmaq üçün də qalmaq olar. Amma məscidləri axşam olanda bağlayırlar. Allahın evi bağlanmaz. Məscidlərin çox təmiz olması da çox əhəmiyyətlidir. Hər gələn təmizliyə kömək edəcək, süpürəcək, siləcək. Məscidlər tərtəmiz sevinc dolu məkanlar olacaq.
Azadlıq anlayışı cəmiyyət tərəfindən qəbul edilsə həqiqi azadlıq meydana gələr. Gözəl olan təhsillə, İslam əxlaqının hakimiyyəti ilə büt inancları ortadan qaldırmaqdır. İslam, Hz. Musanın əsası kimidir harada qırxayaq, ilan varsa hamısını udar. İnsanlara acı verən hər cür təzyiqi, yanlış ənənə və qadağanı udar, ləğv edər. Onun üçün həqiqi azadlıq ancaq İslamla təmin edilər.
Rəhmətlik Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu və Həsən Polatkanı rəhmətlə və hörmətlə xatırlayırıq. Allah onları cənnətə layiq etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 26 may 2018> Click for more

İnsanların çoxunun ülvi məqsədi yoxdur. Niyə yaşadıqlarını bilmirlər. Din deyə təqdim edilən sistem insanlara dəhşət yaşadan və dinlə əslində heç bir əlaqəsi olmayan sistemdir. Dinsizlik də dəhşət vericidir. Gənclər iki dəhşətin arasında qaldılar. Biz var gücümüzlə elmlə, irfanla bu dəhşəti aradan qaldırmağa cəhd edirik.
Dünyanın hüzurunu əlindən aldılar. Qadınların əlindən azadlığı aldılar. İncəsənəti öldürdülər. Yeni bir sənətkar, yeni bir incəsənət əsəri çıxmır. Dəccaliyyət dünyanı həm ruhən, həm də fiziki olaraq öldürür. Həmişə dünyanın hər yerindən ölüm xəbərləri gəlir. Kimyəvi silahla öldürməyə qarşıyıq amma səhərdən axşama kimi bomba yağdırmağa qarşı deyilik, deyirlər. Burdakı anormallığı belə görə bilmirlər. Bu dəhşət Mehdiyyətin zühuruyla tamamilə ortadan qalxacaqdır.
Ölümü düşünmək insanın daha stabil, daha tutarlı olmasını təmin edər. Dünya ehtirası ilə cinnət halı yaşayan, vəhşi rəqabət ehtirası ilə özünü həlak edən insanlar üçün ölümü düşünmək şəfadır. Ölümü düşünərək insan eqoizmdən uzaqlaşıb, daha stabil, mərhəmətli, məqbul hala gəlir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 may 2018> Click for more

Tayyib hocamı 55-60% deyil, ən az 70% səslə yenidən cumhurun başı edək inşaAllah. Tayyib hocam çalışqan, şövqlü, dürüst, dünya ehtirası olmayan insandır. Anadolu insanıdır. Bizdən biridir. Hərəkətləri, missiyası, idealı bizim millətimiz üçün çox güvən vericidir.
Quran müsəlmanlığında ola bildiyi qədər azadlıq vardır. Allahın haramları çox azdır. Gənclər, qadınlar tam istədikləri kimi azaddırlar. Və Qurana görə hər insan anası atası kimi bütün insanlara baxmaqla mükəlləfdir, bu çox gözəl güvənc və nemətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 may 2018> Click for more

İncəsənət və azadlıq həyatın iki işığıdır. Sənətkarları dəstəkləmək bir növ ibadətdir. Azad olmalarının üzərində dayanmaq bütün qara buludları dağıdar. Xüsusilə qadınlara və gənclərə azadlıq vacibdir. Təzyiqlə əlaqəli heç bir anlayışı qəbul etməmək lazımdır.
Münafiq hər nə edirsə etsin axmaqdır. Hər etdiyi özünə zərər verir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2018> Click for more

Tayyib hocamdan və hökumətimizdən xahiş edirik dollarla kirayə dərhal qanunla ləğv edilsin. Dollarla ticarət ləğv edilsin. Türkiyədə bütün əməliyyatlar Türk pulu ilə edilsin. Türkiyəyə iqtisadi tələ quranlara ən yaxşı cavab bu olar. Tayyib hocamdan başqa xahişimiz də, azadlıq və müasirlik ola bildiyi qədər təşviq edilsin. Gənclərin, qadınların azad, istədikləri kimi yaşaya biləcəkləri çox yaxşı vurğulansın. Türkiyənin daha da modernləşməsi və azad olması, qurulan bütün tələləri tərsinə çevirər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2018> Click for more

Dollarla ticarəti tamamilə aradan qaldıraq. Dollarla əməliyyat etmək qanunla qadağan edilsin. Tayyib hocamı devirmək üçün iqtisadiyyatla oynamağa çalışırlar. Buna qarşı hücum olaraq dollar istifadəsini ləğv edək. Qızıl əsas dəyər olsun. Rusiya ilə, İran ilə, Azərbaycan ilə öz pulumuz ilə ticarət edək. Bölgə ölkələri birləşək və öz pullarımızı istifadə edək. Avropa və Amerikaya möhtac olmaq vəziyyətində deyilik.
Qüdsdəki məsələnin həlli İslam Birliyi ilə mümkündür. Müsəlmanların birlik olması fərzdir. Bir-birlərinə vəlayət bağıyla bağlanmaları, qardaş olmaları fərzdir. Ayrı olmaları isə haramdır. İttihadı İslam olduğunda bütün məsələlər təməldən həll edilər. İttihadı İslam musəvilər və xristianlar üçün də, dinsizlər ateistlər üçün də güvəncədir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 may 2018> Click for more

Passiv çözümlər yerinə həqiqi çözümlər ortaya qoymaq əhəmiyyətlidir. Qınamalar, boykotlar və başqaları passiv çözümlərdir. Həmişə qınamaq yerinə, "müsəlmanlar birlik olaq, bütün müsəlmanları qurtaraq" demək lazımdır.
MHP mədəni milliyyətçidir. İrq milliyyətçisi deyil. Kürd canlarımıza hörmət və sevgi duyar. Bunun əksini iddia edənlər səmimi davranmırlar. Amma bu mövzunu təbliğat vəsaiti olaraq istifadə edənlər varsa, MHP bu mövzuda daha güclü antitəbliğat edə bilər.
Darvinizm Allahın açıq şəkildə inkarıdır. Mən və dostlarımdan başqa bu mövzunun üzərində dayanan demək olar heç kim yoxdur. Allahın açıq şəkildə inkar edilməsindən bir çox müsəlmanın heç bir narahatlıq hiss etməməsi çox ibrət vericidir.
Allah ülfəti sakit qalmağımız üçün xüsusi yaradır. Ülfətin iki faydası vardır. Həm ülfəti qaldırma səyi ibadətdir, həm də ülfətin olması insan üçün rahatlıqdır. İnsan beynin içində gözsüz görən, qulaqsız duyan, dilsiz olduğu halda qəhvənin dadını alan, musiqidən zövq alanın kim olduğunu düşünsə Allahın varlığını çox açıq görər.

Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2018> Click for more

Bir insan sevdiyi üçün əziyyətə sinə gəlirsə, səbir göstərirsə həqiqətən sevir deməkdir. Allah çətinliklər, acılar, əziyyətlər içində sevgimizi görmək istəyir. İmtahanın bütün sirri buradadır. İnsanların bir qismi bu sirri heç cür başa düşmürlər.
Heç bir nəticə alınmayacaq üsullarla vaxt itirmək yerinə qəti çözüm olan İslam Birliyini yaratmaq lazımdır. Müsəlman ölkələrin liderləri bir araya gəlsinlər. “İslam Birliyini istəyirik və bunun üçün səy göstərəcəyimizə söz veririk” deyə and içsinlər. Hörmətli Putin də qatılsın bu yığıncağa. İsrail, Yunanıstan da bu birliyin içində yer alsın. Sevgini, dostluğu, qardaşlığı, sülhü istəyən İslam Birliyindən başqa dünya üçün çözüm yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 18 may 2018> Click for more

Şirk ağlın bağlanmasına səbəb olar. Mühakimə, düzgün qərar vermə pozular və insan qeyri-sabit olar. Ümumi şüursuzluq halı meydana gələr.
Dini ağla, məntiqə uyğun olaraq izah edən və gənclərə təbliğ edən demək olar tək bizik. Bizim izahlarımızla, Quran müsəlmanlığını bütün gənclər sevərək və istəyərək qəbul edir.
İslam aləminin birləşib sevgini, qardaşlığı, sülhü dünyaya hakim etməsi çox asandır. Müsəlman liderlər bir araya gələcəklər, sarılıb qardaş olaq deyəcəklər. İsrail, Rusiya, Yunanıstan bütün bölgə ölkələrini də bu Birliyin içinə alacaqlar. O zaman Yaxın Şərq tam fərqli, çox gözəl, çox keyfiyyətli bölgə olar.
Müsəlmanların birlik olması, İslam Birliyinin qurulması qardaşlıq bağının və sevginin meydana gəlməsidir. “Birlik olaq intiqam alaq” məntiqi ilə İslam Birliyi olmaz. Birlik olaq, musəvilərlə, xristianlarla dost olaq, qardaş olaq, birlikdə sevgi içində yaşayaq istəyirik. Qurana uyğun olan budur. Allahın istədiyi budur.
Müsəlman ölkələrin liderləri toplanacaq yalnız bir cümlə söyləyəcək: “İslam Birliyini istəyirik”. İslam Birliyini istəyirəm demək belə çətin gəlir bəzilərinə. İslam Birliyi çətin deyil, imkansız deyil. Sadəcə istəmək lazımdır. Müsəlmanlar bu istəklərini ifadə etsələr, dua hökmündə olar və reallaşar Allahın izni ilə.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2018> Click for more

Dini, həyatın bütün gözəlliklərini əllərindən alan sistem olaraq gördükləri üçün dini yaşamağı qocalıq dövrünə buraxırlar. Dini yaşasa sürünəcəyinə inanır. Halbuki din həyatın ən zövqlü, ən sevincli, ən həyat dolu sistemidir.
Fələstində olan həmişə fağır, məzlum xalqa olar. Qarşıdurma körükləndikcə xalqın yerindən yurdundan edilməsindən, qadınların, uşaqların evsiz-eşiksiz qalmasından başqa nəticə əldə edilmir. Bu qarşıdurma üslubunu tamamilə buraxıb, iki xalqı barışdırsaq, o müqəddəs torpaqları abadlaşdırsaq, bir arada təhlükəsizlik içində, sevinc içində yaşasalar, hər yeri bağ-bağça etsək, məktəblər inşa etsək, oyun bağçaları qursaq, bütün həyatı dəyişdirsək daha gözəl olmazmı? Dəccaliyyət həmişə müharibə istəyir, qan tökmək istəyir. Müsəlman olaraq biz israrla sülh istəyəcəyik, dostluq istəyəcəyik, sevgi istəyəcəyik.
Şəhidimiz Möhsün Yazıcıoğlu İngiltərəyə getdi gəldi şəhid etdilər. Tayyib hocam dönən kimi sui-qəsd sözləri ortalıqda dolanmaya başladı. Dəfələrlə demişəm, bir daha deyirəm: “Tayyib hocamın saçının telinə toxunanın canına toxunarıq, qanunla hüquqla, elmlə irfanla...” Belə bir şeyi ağıllarından belə keçirməsinlər, millətimizdən çox çətin hüquqi qarşılıq alarlar.

Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2018> Click for more

Dünyada, bir Allahın ruhunu daşıyan möminlər, bir də möminlərin imtahanı üçün yaradılmış ruhu olmayan xüsusi varlıqlar vardır. Allah bu ruhu olmayan insanları istifadə edərək möminləri öyrədər. Allah möminlərin sonsuza qədər rahat və hüzur içində yaşamasını istəyir amma Allah Özünə güvənilməsinə çox əhəmiyyət verir. İnsanlar da öz bədənlərini qiymətli gördükləri üçün balaca hər şeydə təlaşa qapılırlar. Bədənlərinə zərər gəlməsi qorxusu insanların çoxunun Allaha yaxınlaşmasına mane olur. Buna görə çətinliklər və acılarda çox böyük sirr vardır. Allah bu acılar və çətinliklər içindən Özünə yaxınlaşılmasına, Özünə güvənilməsinə çox əhəmiyyət verir.
İslam ölkələrinin dostluq, qardaşlıq, sülh üçün bir araya gəlməsi vacibdir. İslam ölkələrinin liderləri bir araya gəldiklərində, “biz bütün insanlar üçün, hər dindən insan üçün azadlıq, hüzur və təhlükəsizlik istəyirik. Müsəlmanların birlik olmasını istəyirik” desələr bu gözəl dua olar.

Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2018> Click for more

Allahın varlığını anladıqda və böyüklüyünü qavradıqda sevdiyimiz hər şey Onda toplanar. Çiçəklər, pişiklər, quzular, gözəlliklər, sevdiyin insan hamısı Allahın təcəllisidir. Hamısına duyduğumuz sevgi Allaha olan sevgimizdir.
Zalımlıq edən hər kim olarsa Allah hidayət versin, hidayət vermirsə həlak etsin. Demək olar hər yerdə ağla gələn tək çözüm qınama, müharibə və qarşıdurma olur. Zalımlar cəzalandırılsın, ədalət yerini tapsın. İsrailin də zalımları, varsa Fələstinin də zalımları haqq etdikləri hüquqi qarşılığı alsın. Amma hədəf həmişə sülh, hüzur, qardaşlıq və dostluq olsun. Əvvəlcə dostluq, qardaşlıq istəyək. O gözəl torpaqlar musəvilərin, xristianların, müsəlmanların birlikdə, dostca yaşadığı yerlər olsun. Aralarda tikanlı tellər, nəhəng divarlar olmasın. Sevinc içində halaylar çəkilsin, zeytun ağacları əkək, hər yeri bağ-bağça edək, gənclər xoşbəxt olsun. Hədəfimiz həmişə gözəllik, yaxşılıq, sülh və dostluq olsun.
Dünyaya sülhün gəlməsi üçün bütün gücümüzlə səy göstərməyə davam edəcəyik. Hər zaman müharibə, silahlanma və qan əleyhinə olacağıq. Dostluq, sevgi içində yaşamaq və axirətə getmək lazımdır. Allahın istədiyi budur. Allah insanlardan sevgi, sülh, dostluq istəyər. Dəccaliyyətin qızışdırdığı hirsi və kini susduracayıq. Savaş üçün istədikləri provokasiyanı etsinlər, bu çaxnaşmalara görə mükafat verdirtməyəcəyik.
Fələstin xalqının qurtuluşu üçün həqiqi çözüm üzərində dayanmaq vacibdir. Uzun illərdir qınamalar verilərək nəticə əldə edilə bilmir. Tam fərqli üsula ehtiyac vardır. Müsəlman zülmə hər zaman qarşıdır və bunu ifadə edir, amma qınamalar tək başına birdəfəlik çözüm gətirməz. Sevgini və sülhü təlqin etmək birdəfəlik çözüm gətirər. Həmişə qarşıdurma, müharibə, işğal, hücum iki tərəfə də yalnız acı gətirər. Acıların qat-qat artacağı yollara deyil, təhlükəsizliyi və sülhü gətirəcək yollara tabe olmaq lazımdır. Sevgi və sülh ən asan olandır. Amma insanlar bunun üsulunu bilmir. Sülhü təmin etmək çətin deyil. Bir sözə baxar. "Gəlin qardaş olaq" deyilsə hər şey bitər. İsrail xalqı ilə Fələstin xalqı peyğəmbər soyu iki gözəl xalqdır. İkisi də dindar, ikisi də çalışqan, ikisi də təmiz, ikisi də ən gözəl həyatı haqq edir. Qarşıdurmanı qızışdıran hər cür üslubdan çəkinib, bir-birlərini qoruyacaq, şəfqət duyacaqları üslub istifadə etmək və sülhü təlqin etmək lazımdır. İki tərəf də Allaha iman edir, iki tərəf də eyni Peyğəmbərləri sevir. Bölüşəmədikləri nədir? Torpaqdırsa, Yaxın Şərq çox geniş bölgədir. Hər yer boş və geniş ərazidir. Fələstinlilər də, İsraillilər də istədikləri hər yerə məskən salsınlar. Bölgəni yaşıllaşdıraq, gözəlləşdirək, gənclərə gözəl imkanlar təmin edək. Bağ-bağça, nəşə və sevincin olduğu yer olsun. Müsəlmanlar, musəvilər, xristianlar bayram kimi yaşasınlar. Qardaş olmanın ucsuz-bucaqsız faydası vardır. Hər şeydən əvvəl Allahın razılığını qazanmış olarıq. Heç kim qorxu içində yaşamaz, gərginlik hiss etməz. Silaha pul yatırmaq yerinə bölgənin rifahı, sevinci üçün pul xərclənər. Həmişə xeyirli, yaxşı iş görmək düşünülsə mərhəmətsizlik ortadan qalxar.

Adnan Oktar deyir ki... 14 may 2018> Click for more

Fələstinin çözümü iki tərəfin bir-biriylə qardaş edilməsidir. İsrail və Fələstin xalqını bir-birləriylə barışıb, dost-qardaş olmaları üçün təşviq etmək lazımdır. Döyüşü qızışdıran hər şeydən uzaqlaşmaq lazımdır. Döyüşü tezliklə dayandırmaq vacibdir. İki xalq da eyni Peyğəmbər soyundandır. Hər ikisi də Hz. İbrahimin övladıdır. İki peyğəmbər övladı olan xalqı barışdırmaq bizim məsuliyyətimizdir. Ucsuz-bucaqsız o torpaqlarda qardaşca, çox gözəl yaşaya bilərlər. Biz hər zaman qardaşlığı təşviq etməyə davam edəcəyik.
Allah Fələstində şəhid olan qardaşlarımıza rəhmət etsin, qazilərə tezliklə şəfa nəsib etsin. Yaxın Şərqdə böyük hadisələr artaraq davam edəcək. Hədislərin işarələrindən də bunu görürük. Bizim istəyimiz Fələstin və İsrailin, Peyğəmbər soyu olan iki qardaş xalqın tezliklə barışması, bölgəyə hüzur və təhlükəsizliyin gəlməsidir. Allah tez bir zamanda sülhü hakim qılsın, müsəlmanların, xristianların, musəvilərin qardaşca birlikdə yaşayacağı mühit meydana gətirsin.

Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2018> Click for more

Məscidləri dolduracaq şüurlu insan yetişdirmək əhəmiyyətlidir. Gecə gündüz darvinist təhsillə məktəblərdə, haşa, "Allah yoxdur" deyə gənclərə təhsil verdikdən sonra, o insanların məscidə gəlib namaz qılması mümkün olmaz. Əlbəttə məscid tikmək lazımdır və məscidlər gözəllikdir. Amma əsl gözəl olan o məscidləri dolduracaq insanları yetişdirməkdir.
Allah üçün sevgini dünyaya hakim etmək çox asandır. Önümüzdəki illərdə dünya bu gözəlliyə şahid olacaq inşaAllah.
Eqoist olmayan hər insan alicənabdır. Sevdikləri üçün yaşayan hər kəs alicənabdır. Eqoist olan bəsitlikdən xilas ola bilməz. Bəsitlik insanı ən çox kirlədən çirkinlikdir. Bir çox insan bilərək və ya bilməyərək bu bəlanın içinə girər. Bir insan eqoizmdən xilas olarsa dünyanın ən keyfiyyətli insanı halına gələr.
İman həqiqətləri, Allahın böyüklüyünü anlamaq üçün oxuyanda o insanın mənliyinin dəyişməsinə səbəb olar. O insan çox güclü, yenilməz varlığa çevrilər.
Münafiqdə şeytan zəkası vardır amma heç ağlı yoxdur. Bu şeytan zəkası sonunda onu boğar, çürüdər.
Kürdlər mərd olar, fədakardırlar. Eqoist olmazlar. Vicdanlı, mərhəmətli və dindar olar kürdlər. Kürdlərə düşmənlik bəsləyən normal insan deyil. Belə tiplər hər kəsə düşmən olarlar, onları ciddiyə almamaq lazımdır.
Allah bütün analara, bütün atalara xeyir, gözəllik, yaxşılıq, sağlamlıq nəsib etsin. Hamısından əvvəl Allahı ən dərin sevgiylə sevməyi nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2018> Click for more

Eşqın ağılla həmişə zənginləşdirilməsi və bəslənməsi lazımdır. Əgər sevgi ağılla bəslənmirsə çökməyə doğru gedər. Müsəlmanın sevgisi monoton olmaz. Müsəlman sevgisini həmişə zənginləşdirər.
Münafiq çox həyasızdır. Ən alçaq insanda belə həya olar amma münafiqdə olmaz. İslam olduğu müddət boyu münafiq alçaq mövqedə olduğu üçün havalanmış kimi İslama saldırar. Bunu edərkən də özünü dindar kimi göstərməyə diqqət göstərər. Şeytani və hiyləgərcə üsullarla dinin əsas quruluşunu zəiflətmək və öz içində boğmaq istəyər. Müsəlmanların birlik olmasına ehtiyac olmadığını iddia edər, vəlayət sistemini qəbul etməz, İslam Birliyini istəməz.
Möminlər bir-birlərinin qardaşıdır və vəlisidir. Vəli nə deməkdir? Digər möminin hər şeyindən öz qardaşın kimi, anan-atan kimi sənin məsul olmağındır. Vəlayət sistemi olduğunda kasıblıq, yoxsulluq, tək qalma deyə heç nə olmaz.
Din həyatın hər yerindədir. "Dini siyasətə qarışdırma" demək doğru söz olmaz. Doğru olan "səmimi olmayan şəkildə dini siyasətə qarışdırma" olmalıdır. Yaxşılıq etmək, kasıbı qorumaq, dürüst olmaq, ədalətli olmaq dinin vəsfidir. Səmimi dindar olan siyasətçi bütün bu dəyərləri qoruyar. "Dini siyasətə alət etmə" deyərək dini həyatın kənarına çıxarmağa çalışmaq doğru olmaz. Allahdan, dindən bəhs edən insanı dini siyasətə alət etməklə ittiham etmək səhv dünyagörüşüdür. Biri heç dindən, Allahdan bəhs etmirsə "bax bu dini siyasətə alət etmir" demək doğru deyil. İnsanın məqamı, mövqeyi nə olursa olsun Allahı, dini xatırlayar, dindən bəhs edər və bu bir gözəllikdir. Heç dindən bəhs etməyənə "dünyəvi" demək düzgün dünyagörüşü olmaz.
Tayyib hocam çalışqan və dürüst insandır. Səmimi olaraq söyləyirəm, Türkiyənin hüzuru və etibarı üçün millətin başında olmasında fayda olan insandır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2018> Click for more

İnsanları, bitkiləri, heyvanları, bütün təsviri yaradan Allahdır. Biz hər sevdiyimizdə Allahı sevirik. Bütün sevgilər Allahadır. Sevgini də, həyəcanı da yaradan Allahdır.
Lağ etmək sevgini və dostluğu qıracaq davranışdır. Lağ edən özünü böyütməyə çalışar amma lağ edən insan böyüməz alçalar.
Əsas olan ruhumuzu inkişaf etdirməkdir. Allahın böyüklüyünü yaxşı düşünəcəyik, səmimi olacağıq, həqiqi inkişaf və zənginlik o zaman meydana gələr.
Biz quluq. Mülkü Allah hamımıza vermişdir. Allah malın yığılıb toplanmasını istəmir. Malın paylanması Allahın əmridir. Mömin, hər qadını öz qızı və hər uşağı öz uşağı kimi qorumaqla məsuldur. Quranda vəlayət sistemi vardır. Vəlayət sistemi, hər kəsin bir-birini öz bacı-qardaşı kimi qorumasıdır. Məhəllədə bir xəstə varsa bütün məhəllə sahib çıxar, biri yeməyini hazırlayar, biri xəstəxanaya aparar, biri yanında qalar. Olması lazım olan budur.
Gənc qızların üzərində inanılmaz təzyiq olar. Ailəsində təzyiq görər, evlənməyə məcbur edirlər, orada təzyiq görür. Elə çirkin sistem var ki, döyülsə belə səsini çıxarmamağını deyirlər. Qadına layiq görülən bu həyat çox qorxuncdur.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2018> Click for more

İnsan səmimi olanda normal insan olar. Allahın böyüklüyünü qavrayanda da metafizik varlığa çevrilər. Allahın böyüklüyünü qavrayan insan, Allahın diləməsiylə, yenilməz gücə çevrilər.
Çətinliklərdə insanların təxmin etmədiyi çox böyük sirr vardır. Çətinliklər insanı həm fiziki, həm də ruhən gücləndirər. Nə qədər əzab çəksən, nə qədər çətinlik yaşasan o qədər qüvvətli olarsan, o qədər bərəkətlənərsən.
İran da, İsrail də bir-birinə qarşı mehriban və sülhsevər üslubla yaxınlaşsın. Gərəksiz yerə müharibə yaşanmasın. Çox qan tökəcək, çox can yanacaq hadisəyə sürüklənməkdən şiddətlə qaçmaq lazımdır.
Bu əsrdə münafiqlər 1400 ildir, Peyğəmbərimizin dövründən bu günə qədər elədikləri bütün xainliklərin qarşılığını qanunla və hüquqla alacaqlar.
Uşaq sevgisi olmayanların məscidə girməsinə qadağa qoyulmalıdır. Uşaqlara məscidlərdə pis davranan olanda dərhal lazımlı tədbirlər alınsın.
Allahın sənətini heyrətlə izləmək lazımdır. İnsan necə sevgilisini görəndə gözlərinə, saçlarına, paltarına baxır, təqdir edir. Allahın yaratdığı gözəllikləri də tək-tək araşdırmaq lazımdır. Hüceyrədəki gözəlliklər, dənizdəki gözəlliklər, atomdakı gözəlliklər hamısını tək-tək görmək lazımdır. Sevgilinin sənətini gördükcə daha çox aşiq olarsan.

Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2018> Click for more

Hər ağrını Allah xüsusi olaraq yaradar. Təsvir niyə ağrısın? Diz ağrımaz, Allah ağrını möcüzə olaraq yaradar. Ağrıları, acıları, çətinlikləri heç sayaraq bütün diqqətini Allaha verəcəksən. Dişinə, başına, dizinə, çəkinə, sənədinə diqqətini verərsən çox bulanıq həyat yaşayarsan. Diqqətin tam olaraq Allahda olarsa, hər şeyin gözəl olar.
Allah ilə əlaqə aramsız diqqətlə davam edərsə, Allah o insanı gözəl yaşadar və xoşbəxt edər.
Münafiq şeytan olduğu üçün, şeytan da Allaha din ilə mübarizə etməyə söz verdiyi üçün şərəfsizliyinə heç vaxt son verməz. Münafiqlə elmi mübarizə ibadətdir və hər zaman davam edər.
Küfrü yaradan Allah əksini də yaradır. İnsanlar küfrlə dünyanın necə qorxunc olduğunu gördülər. İndi sıra Mehdiyyətdə. Normalda insanların qorxu hiss etmədən hüzur içində yaşamaları lazımdır. İnsanların üzərindəki bu qorxunu qaldıracaq sistemə Mehdiyyət deyirik. Allahın izni ilə 3-5 il içində Mehdiyyəti görəcəyik.
Dünya bir cür qorxu tuneli kimidir, içində gəzərkən insanlar bir çox zahirən qorxuducu, narahat edici şeylərlə qarşılaşar. Amma sonunda onların hamısı keçər, gedər. Dünya həyatı da elədir. Allaha güvənəcəksən. Bu dünyadan xeyirlə çıxacağını biləcəksən.
Tayyib hocamın bu ölkəyə etdiyi və qabaqcıl olduğu xidmətlərin böyük hissəsini gənclər bilmir. Əvvəlki dövrləri də bilmədikləri üçün qiymətini tam başa düşmürlər. Ona görə bütün qardaşlarımız bu gözəl xidmətləri, vətən üçün edilənləri həmişə izah eləsinlər. Həmişə gündəmdə saxlasınlar.

Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2018> Click for more

Qadınların xoşbəxt olmadığı bir dünyanı Allah rahat buraxmaz. Allah qadınları dünyanın ən gözəl varlığı olaraq yaratmış. Ən gözəl yaratdığı varlığı əzməyə çalışsan Allah səni əzər.
Təzyiq göstərmək, insanı şirkə və Allah qorusun, münafiqliyə itələyər. Din azadlıq içində yaşanar. Məcbur etməklə din yaşanmaz. Zorla insanın başını örtməsi, musiqi dinləməsini qadağan etmək və s. İrana yaraşmır. İranın dindar olması gözəldir amma dindar olmaq insanlara təzyiq göstərmək olmamalıdır. İstəyən istədiyi kimi yaşasın.
Allah sonsuz Ağıldır. Allah yalnız sevgi istəyər. Bu qədər detal yaradılmasının, bu qədər əmək sərf edilməsinin tək məqsədi sevgidir. Allahı haşa hər an hirslənəcək kimi görürlər. Allah qullarına yaxşılıq istəyər, sevgi istəyər. Allah sonsuz ədalətli və sonsuz ağıllıdır. Atomlara qədər qüsursuzluq yaradan Allah qullarına heç vaxt əziyyət istəməz.
Bu millət Tayyib hocamı sevir. Çox dürüst insandır. Allah rizası üçün, vətən üçün, millət üçün hərəkət edir. Gözəl xidmətinə həmişə davam edəcək inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2018> Click for more

Qurana tam tabe olanda, səbirli, dözümlü, ağıllı olanda, Allahın böyüklüyünü qavrayanda o insanı kimsə məğlub edə bilməz. O insan metafizik varlıq halına gələr.
Allaha diqqətimizi daha yaxşı verdiyimizdə, Allahı heç vaxt unutmadığımızda dünya cənnət kimi olar. Allaha diqqətimizi verdiyimizdə həyatımızda heç bir çətinlik olmaz deyə düşünmək səhv olar. Mömin çətinlikdə də, yaxşı vəziyyətdə də diqqətini Allaha verər. Bir insan rahat olanda Allahı düşünər, çətinlik olanda Allahı unudursa bu çox böyük vəfasızlıq və əxlaqsızlıq olar. Bu cür insanın sevgini, dərinliyi yaşaması qeyri-mümkündür.
Allah Öz Ruhu olan möminlərə həmişə yaxşılıq yaradar. Ölü olan varlıqlara isə həmişə fəlakət və bəla yaradar. Nəfs də həmişə mənfi gücləri toplayan və bədənə təsir etməyə çalışan, bütün neqativ olanları ruha təlqin etməyə çalışan gücdür. Buna qarşı ruh müqavimət göstərərək zəfər qazanar.
Allah insanı, din olanda təmkinli olacaq şəkildə yaratmışdır. Din olmadıqda cəmiyyətlər də, şəxslər də rahatlıq tapa bilmir. Dünya Allahın dediyi kimi istifadə ediləndə şən, sağlam və gümrah həyat olar.
Əzablar və çətinliklər dünya təhsili üçün əsas şərtdir. Dünyanın və axirətin mənası üçün mütləq çətinliklə qarşılaşmaq lazımdır. Dərinlik, eşq, ehtiras bu çətinliklərlə meydana gələr. Çətinlik dərəcəsi yoxsa igidlik, fədakarlıq, vəfa, sevgi yaranmaz.
Münafiqlər çox həyasız və arsızdır. Görənlər dərhal uzaqlaşar. Münafiqlər həmişə təkdir, öz aralarında iki üç nəfər sürünürlər.
Allah cənnətdə həmişə yeni qoxular, yeni rənglər, yeni zövqlər yaradar. Allahın sonsuz ağlını və sonsuz sənətini ən gözəl şəkildə cənnətdə görəcəyik inşaAllah.
Səbir ağıllı insanların xüsusiyyətidir. Səbir etməmək insanı çox alçaldan vəziyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2018> Click for more

Darıxma duyğusu zövqü artıran, hissiyyatı gücləndirən gözəl hissdir. Kənd üçün darıxarsan, gedəndə daha çox zövq alarsan, sevdiyin üçün darıxarsan qiymətini daha yaxşı bilərsən.
Hər gəncin Risale-i Nurdan ən az 3-5 səhifə oxuması lazımdır. Gənclərə çox gözəl ruh zənginliyi qatar və üfüqünü açar.
Duyğusallıq, ağılı nizam-intizama salıb normal hala gətirməməkdən qaynaqlanar. Bir ondan şübhələnər, bir digərindən qorxar sonra təkrar şübhələnər, həmişə bu cür düşündüyü üçün beyində burulğan meydana gətirər. Bu burulğan içində insan şeytani fəlsəfə olan duyğusallığa sürüşər. Özünə acıma zəminində həmişə haqsızlığa uğradığını və insanların hamısının pis olduğunu düşünərək fasiləsiz olaraq özünə əzab vermə məntiqinə girər. Başa düşülmədiyini, dəyərinin bilinmədiyini düşünərək həmişə özünü əzər və içinə qapanar. Tez-tez hirslənər, tez küsər, kimsəylə dost ola bilməz. İnsana böyük əzab verən bu fəlsəfədən tamamilə uzaq dayanmaq lazımdır.
İnsanların çoxu həkimin Allahın təcəllisi olduğunun, dərmanın da vəsilə olduğunun fərqində olmadığı üçün əzab çəkir. Allahı unutmaq insanlara həmişə çətinlik gətirər. Xəstəliyi verən də, şəfanı verən də Allahdır.
Səmimiyyət olmayanda ruh halı həmişə sallanar. Səmimiyyət olmayanda, bir yaxşıya, bir pisə gedərək ruh taqətdən düşər. Beyin də buna dözə bilmədiyi üçün, insanlar içinə qapanıb düşünmədən yaşamağa çalışar. Bu beyin donuqluğu ruh sağlamlığının tamamilə pozulmasına səbəb olar. İnsan səmimi olduqda, ruhdakı dalğalanma ortadan qalxdığı üçün normal insan meydana gələr.
Gün gələcək Uyğur Türkləri də çox rahat, çox azad olacaq. Uyğur Türkləri məzlum, tərtəmiz, öz halında, çox əfəndi xalqdır. Müharibə, anarxiya, xaos istəməzlər. Hər zaman sülhdən yanadırlar. Bu cür təmiz xalqın istədiyi kimi azad yaşayacağı mühit olması lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2018> Click for more

Paltarın yalnız funksional olması baxımsızlığa səbəb olar. İncə əmək verilən paltarlar yerinə yalnız rahatlığın əsas alınması insanların əlindən sənəti və estetikanı alır. Gözəllik prioritet olmur. Bu da dəccaliyyətin insanlara gətirdiyi zərərlərdən biridir.
Əvvəl səmimi olub ruhu və ağılı normal hala gətirmək lazımdır. Sonra Allahın böyüklüyünü səbir və cəsarətlə yaxşıca qavrasa və təvəkkül etmədə əzmli olsa o zaman insan dünya səviyyəsində metafizik gücə çevrilər. Ağılında istilik və içində güvən duyğusu şəklində qəribə his şəklində bu insana verilər və bu insanı məğlub etmək, təsirsiz hala gətirmək mümkün olmaz.
Allah dünyanı Mehdiyyətlə sükunətə qovuşduracaq. Bir dəfə və son dəfə inşaAllah.
Möminin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, yanında olanda heç bir sıxıntı və çətinlik hiss edilməməsidir. Mömində "salam" sifəti tam təcəlli edər. Cənnətin də ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti salamdır, güvənin hakim olmasıdır.
Tayyib hocamı həm yenidən cumhurun başı edəcəyik, həm də Məclisdə əlini çox güclü edəcəyik Allahın izni ilə. Tayyib hocamı öz ağıllarına görə gücsüz buraxmaq üçün Məclisdə Cumhur İttifaqını zəif hala gətirməyi planlayırlar, boşuna çalışırlar. Tayyib hocam Anadolu dəliqanlısı, bu millətə hər zaman qarşılıqsız xidmət etdi. İngilis dərin dövlətinin çoxbilmiş yaltaqları Tayyib hocamın Anadolu insanı olmasına dözə bilmirlər. Onların xainliyinə və hiyləgərliyinə inad Tayyib hocam və Cumhur İttifaqını çox güclü şəkildə iqtidara daşıyacağıq inşaAllah.
İrqçilik haramdır. Türk milliyyətçiliyi irqçi deyil, mədəni milliyyətçilikdir. Mədəni milliyyətçilikdə heç kimsə irqinə ya da etnik mənşəyinə görə ayrı-seçkiliyə məruz qalmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 4 may 2018> Click for more

Allah bizim ən çox sevdiyimiz, Sevgilimizdir. Sevgiliyə hər gün "Sevgilim" deyilər, hər gün heyranlığın, eşqin anladılar.
Quranda antisemitizm yoxdur. Tam tərsinə Quranda musəvilərə sevgi, şəfqət və hörmət vardır. Müsəlmanlar xristianlara və musəvilərə dostluqla, sevgiylə yaxınlaşarlar. Allah Kitab əhlinin yeməyini müsəlmanlara halal etmişdir. Kitab əhlindən qadınlarla evlənmək halal edilmişdir. Bu qədər yaxın əlaqə halal olduğuna görə Kitab əhlini düşmən olaraq görən zehniyyətin Quranda olması qeyri-mümkündür.
Müsəlmanların edəcəyi üç kəlməni söyləməkdir: "İslam Birliyini istəyirəm" deyəcəklər. Liviya, Suriya, Misir, İraq yerlə bir oldu, müsəlmanlar hələ də İslam Birliyindən heç bəhs etmirlər. İslam Birliyi əsas çözümdür amma demək olar kimsə həqiqi çözümün üzərində dayanmır.
Tayyib hocamın sonuna qədər yanındayıq Allahın izni ilə. Millət olaraq ölkəmizdə qarışıqlıq istəmirik, istiqrar davam etsin istəyirik. Tayyib hocamdan istəyimiz müasir insanları da qucaqlayan, azadlıqları çox yaxşı vurğulayan anlayışı daha da yayğınlaşdırsın. Millət onunla birlikdə inşaAllah.
Atatürk müasir, aydın, Avropa keyfiyyətində Osmanlı paşasıydı. Anası nur kimi müsəlman idi. Atası nur kimi insan idi. Atatürk haqqında çirkin böhtan atanlar yalnız özlərini alçaldırlar. Bu çirkinliyə yönələnlərin də, mütləq hüquqi qarşılığını almaları lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2018> Click for more

Eqoist, eqoizmə ağırlıq verən, kiçik maraqlarına üstünlük görən insan bəsit insandır.
Münafiq Quranı öz ağlına görə müsəlmanların əleyhinə istifadə etmək üçün öyrənər. Münafiqdə şeytani zəka olduğu üçün, bunlarla elmi mübarizədə incə ağıl lazımdır. Bu da müsəlmanların diqqətinin açılmasına, savablarının çox yüksəlməsinə səbəb olar.
Münafiq dinsizdir amma müsəlmanlarla mübarizə etmək üçün dini istifadə edər. Bu şəkildə daha təsirli olacağını düşünür. Küçə məntiqiylə düşünən insanları, dini istifadə edərək təsir altına salırlar. Peyğəmbərimizin dövründə də, küçə məntiqiylə baxanlara təsir etmək üçün "bu istidə döyüşəmı çıxarlar?" deyirdilər və haşa, Peyğəmbərimizi dinsizliklə günahlandırırdılar. Çox axmaq olduqları üçün dini gətirən Peyğəmbəri, haşa, dinsizliklə günahlandıracaq qədər ağılsız ittihamlar irəli sürürdülər.
Sevginin əsas şərti ağıllı və səmimi olmaqdır. Sevgi bina tikmək kimi, yüzdən çox təməl dəyərlər üzərinə qurular. Bağışlamaq, dəyər vermək, səbir etmək, mərhəmət etmək... Quran, sevgini meydana gətirən bütün bu əsas şərtləri bizə öyrədən kitabdır. Allahın böyüklüyünü anlayan insan Quranı necə yaşayacağını çox yaxşı anlayar. Sevginin irəliləməsi üçün ağıl, diqqət, iradə, qayğı və səbir lazımdır. Mömin bu mövzuda yorulmaz və çaşqınlıq da yaşamaz. Qurandan öyrəndiklərini çox ardıcıl tətbiq etdiyi üçün sevginin gözəl yoluna girər və irəliləyər.
Sevgi sosial media üzərində hakim olmalıdır. Əvvəl sevgi cümlələri qurulması məcburi hala gələ bilər. İlk növbədə sevgidən bəhs edib, sonra tənqid edəcəyi üslub geniş yayılmalıdır.
Ölüm yuxudan qəti olaraq oyanmaqdır. Müsəlman ölümlə birlikdə fərahlar. Təsvir çox dəqiq və kəskindir.
Əhəmiyyətli olan insanın çox məlumat sahibi olması deyil, sevgini bilən olmasıdır. Sevgini bilən cahil olmaz. Mütləq Allah onu öyrədər.
Hər nemət Allah qorxusuyla qazanılar. Sevgi, ağıl, gözəllik, hər şey Allah qorxusuyla meydana gələr. İnsanlar Allahdan qorxduqlarında nələr qazanacaqlarını bilmirlər. Halbuki hər şeyin təməlində Allah qorxusu vardır. Allah qorxusu insanı dəhşətə salan qorxu deyildir. Allahın sevgisini itirmə qorxusudur.
Seçkilərdən sonra Tayyib hocamın güvənə biləcəyi geniş millət vəkili heyəti meydana gəlməsi üçün, millət olaraq lazım olan dəstəyi verək. Tayyib hocamı cumhurun başı edəcəyik, Milli Məclisdə də Cumhur İttifaqının güclü olması, vətən, millət üçün çox vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2018> Click for more

İnsanlar ümumiyyətlə Allahın gücünü unutduqları üçün dərhal sarsılırlar. Allahın gücünü tam qavrasalar dünyagörüşləri tamamilə oturar.
Münafiq din düşmənidir. Dinə qarşı çox kinlidir. Şeytani və incə siyasətlə müsəlman kimi görünərək, müsəlmanları müsəlmanlıqdan çıxarmağa çalışar. Birbaşa İslamı hədəf alsa təsir edə bilməyəcəyini bildiyi üçün, "mən də müsəlmanam" deyə, ortaya çıxar və ağlı zəif olanları mənəvi olaraq boğar.
Bir insan qarşısındakının ağıllı olduğunu anladıqda o adamın yanında rahat edər. Ağıllı, dərin imanlı, səmimi möminin hər sözü çox müsbət təsir edər.
Allah mənə güvənin deyir, insanlar güvənmir. Sonra niyə həyatım iztirab içində keçir deyə düşünürlər. İnsanların çoxu Allahın ağlına etibar etməməyin acısı içində yaşayırlar.
Vicdanın bağlanması əslində metafizik vəziyyətdir. İslam aləminin əsas mərkəzi bilinən İraq, Suriya, Misir hal-hazırda məhv olmuş vəziyyətdə amma müsəlmanların bir qismində bəsirət bağlı olduğu üçün bunu heç əhəmiyyətli görmürlər. "Nə düşünürsən?" deyə soruşanda, "tez məktəbi bitirib evlənim" deyir. Müsəlmanların şəhid olması, uşaqların dənizlərdə boğulması onu heç vaxt maraqlandırmır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 may 2018> Click for more

Allah bir insanı dəstəkləyəndə onu heç kim məğlub edə bilməz. Rəsulullah zireh geymədən minlərlə insanın arasına girib döyüşürdü, heç kim onu məğlub edə bilmədi. Mehdini də məğlub edə bilməzlər. Mehdiyyət qarşısıalınmazdır.
Təmizlik üçün ruh keyfiyyəti lazımdır. Ruhu ölmüş biri təmizlik və keyfiyyət axtarmaz. Təhsildə ən vacib diqqət ediləcək şey o insanın Allahın böyüklüyünü dərinləməsinə qavramasını təmin etməkdir. Allaha iman edir, lakin Allahın böyüklüyünü dərinləməsinə qavramayanda təvəkkül əksikliyi olur. Allahın böyüklüyünü yaxşı qavramaq və hər şeyi Allahın yaratdığından əmin olmaq lazımdır.
İnsanı xoşbəxt edən, sevdiyini xoşbəxt etməkdir. Yaxşılıq edəndə qarşındakı insanın üzündə yaranan sevinc, rahatlama kimi minlərlə cəhətdə yaranan gözəllik əsrarəngiz nemətdir.
Mən Allahı sevirəm. Allahı sevən hər şeyi sevər. Allahı sevdiyim üçün həyatı sevirəm. Allahı sevməyən insan üçün həyat mənasızdır, cəhənnəm kimidir. Allahı sevməyən insan ölü kimi yaşayar.
Allah möminləri əyləndirmək üçün münafiqləri xüsusi olaraq yaradır. Mehdiyyəti dayandırmaq üçün bütün gücləriylə çırpınırlar amma Mehdiyyət elmlə əzə-əzə irəliləyir. Hər şey Mehdiyyətin irəliləməsinə xidmət edir.
Əsrlər əvvəlin ənənəçi modelinə gedilir təəssüratı vermək yerinə müasir, aydın, sevinc dolu anlayışı önə çıxarmaq daha yaxşı olar. Keçmişin dəyərlərini qorumaq, ənənələrə sahib çıxmaq gözəldir. Ancaq keçmişə sahib çıxmaqla birlikdə həmişə daha müasir, daha Avropalı, daha aydın, sənəti keyfiyyəti əhəmiyyətli görən, qadınlara azadlıq tanıyan, gənclərin istədikləri kimi yaşadıqları, sevinc və həyat dolu Türkiyə olması çox əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 aprel 2018> Click for more

Möminin həyatı cənnətdir. Olduğu hər yer cənnətdir. Mömin həbsxanada olsa oranı da cənnətə çevirər.
Rəhmətlik başbuğ, Türkiyənin ən çətin dövrlərində kənd-kənd gəzərək möhtəşəm gənclik yetişdirdi. Bu gözəl struktur indi hələ də dövlətimizin ana təməlini təşkil edir. Allah başbuğdan razı olsun.
Allah İslam aləminin Bəraət qəndilini mübarək etsin. Bu gecə möminlər günahları üçün Allaha dua edirlər, günahdan qurtulmaq üçün Allaha yalvarırlar. Allah bütün möminləri qorusun, rəhmət etsin.
Münafiqi əzən Allahdır. Münafiq çox axmaq olduğu üçün özünü əzəcək vəsaiti özü hazırlayar. Allah münafiqi məğlub olmuş yaradar.
Müsəlmanın ağlını çox səlis və diqqətli istifadə etməlidir. Dünya çox sürətlə gedilən yol kimidir. Bu yolda avtomobil istifadə etdiyini düşünərək çox ağıllı hərəkət etmək lazımdır. İradəli, ağıllı və çox diqqətli olsan heç nə olmaz. Bu avtomobili istifadə edərkən Allah ilə həmişə əlaqədə olmaq əsas şərtdir. İnsan bir şeyi özü edir sandığı anda ağıl tarazlığını itirər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2018> Click for more

Cənnəti cənnət edən dərinlik, Allahı olduqca ən dərin şəkildə sevməkdir. Cənnətin zənginliyi üçün Allahı dəli kimi sevmək lazımdır. Dünyada qəhr edici əziyyətlər içində Allahı coşğuyla sevmək, cənnətin gözəlliyini və zənginliyini artırar. Dünyadakı əziyyət insanın özünü sevməsinin də əhəmiyyətli vəsiləsidir.
İslam Birliyi, biz bir araya dostluq üçün, sevgi üçün, qardaşlıq üçün, müharibələri dayandırmaq üçün gəldik mənasında olacaq. Biz irq əsaslı birlik arzusunda deyilik. Döyüşə arxalanan birliklər faciə olar, bunu əsla qəbul etmərik. Həmişə sevgi, həmişə dostluq, həmişə qardaşlıq əsas olacaq.
İnsanlar, digər insanları əsas almaq səhvinə düşürlər. Mömin "bir mən varam bir də Allah" deyə düşünəcək və özünü ona görə inkişaf etdirəcək.
Mən nə MHP-li, nə də AK Partiyalı deyiləm amma Türkiyənin gələcəyi üçün, vətən, dövlət, bayraq üçün dostlarım da, mən də var gücümüzlə bu ittifaqı dəstəkləyirik. MHP, Türkiyənin təməl daşıdır. MHP əleyhinə heç bir hərəkətə, rəhmətlik başbuğ Türkeşin adını unutdurmağa çalışanlara elm və irfanla heç vaxt icazə verməyəcəyik. Tayyib hocam və AK Partiyadan də istəyimiz müasir, həyat dolu, sənətin və qadın azadlığının öndə olduğu anlayışı qat-qat gücləndirtməsidir. Tayyib hocam çox müasir dəliqanlıdır, mövhumatçı kütlənin təzyiqinə diqqətə almadan müasirliyi həmişə təşviq etsin. Seçkilərdə tam müvəffəqiyyət yaranması üçün dekolteli, müasir, sənətçi kütləni qucaqlayan anlayış əhəmiyyətlidir. Ancaq sözdə qalan deyil, feili olaraq bunu göstərmək lazımdır. Yığıncaqlarda dekolteli, açıq, hicablı, çarşablı qadınlar bir yerdə olsun. Gənclər tam əylənsinlər. Gənclər, qadınlar fərah və rahat olduqlarını görsünlər. Aydın, gümrah və dindar Avropa ölkəsi olduğumuzu həqiqətən göstərək. Seçkilərdən sonra Allahın izni ilə Tayyib hocam yenidən cumhurun başı olacaq, ancaq bu xüsuslara diqqət göstərilsə ən az 10% səs artımı olar.

Adnan Oktar deyir ki... 28 aprel 2018> Click for more

Mömin gücünü Allah ilə ağıllı əlaqəsindən alar. Allah ilə ağıllı əlaqənin qüvvətli olması və çox güclü olaraq kəsilmədən davam etməsi lazımdır. Allah ilə əlaqənin incəlməsi çox alçaldıcıdır. Bu, insanın həm ruhuna həm bədəninə zərər verər. Allah ilə yüksək, dərin əlaqənin keyfiyyətinin heç vaxt düşməməsi lazımdır. Bəzi insanların diqqəti dağılır, zamanla əlaqəsi zəifləyər. Bunu heç vaxt qəbul etməmək gərək.
Dünya, adı imtahan olan təhsil yeridir. Zahirdə imtahan, batinində həqiqətdə təhsildir.
Səmimiyyət hər cür gözəl əxlaqın qapısıdır.
Allah bizdən bütün ibadətləri sevgimizi göstərdiyimiz üçün istəyir. Səbirli olmaq, namaz qılmaq, həccə getmək həmişə sevgimizi göstərmək məqsədlidir. Allah qullarının məhəbbətini istəyir və Allah sevgini sevir.
Allah ən çox eşqi sevər. Bütün kainat eşq, ehtiras, sevgi üzərinə qurulmuşdur. Namazın, orucun, bütün ibadətlərin məqsədi sevgidir. "Sabaha qədər namaz qıldım ayağım şişdi" deyir. Allahın istədiyi bu deyil. Allahın istədiyi könüldən Allahı sevərək namazını qılmaq, ibadətləri yerinə yetirməkdir.
Tayyib hocamın tək olduğunu düşünürlər. İngilis dərin dövlətinin yaltaqları boş yerə həvəslənməsinlər. Tayyib hocamı heç vaxt tək buraxmayacağıq. Vəfasızlara inad bazara qədər deyil məzara qədər yanındayıq. Bəzilərinin çatışmayan yönləri yalnız özləri görürmüş kimi müəyyənləşdirib ağıl vermələrinə ehtiyac yoxdur. Tayyib hocamın həmişə ağıl verənlərə deyil, yanında olub sədaqətlə xidmət edəcək insanlara ehtiyacı vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 aprel 2018> Click for more

Alparslan Türkeş, Türkiyəni Türkiyə edən qiymətli insanlardan biridir. Rəhmətlik Başbuğ olmasaydı, Allah qorusun, bütün ölkə kommunizmə təslim olardı.
Mömin tahirdir, təmizdir. Təmizlik cənnətə olan həsrətdən qaynaqlanar. Şüuraltımızda cənnətin təmizliyini bildiyimiz üçün həmişə o təmizliyə nail olmaq üçün səy göstəririk.
Müsəlmanın özünü günahlandıraraq "imansızam, ağlım zəifdir, azmışam" kimi qorxularla vaxt keçirməsi doğru olmaz. Müsəlman Allaha güvənərək yaşayar. Müsəlman özü haqqında hüznü-zənn edər, sui-zənn etməz. Möminin qəlbinə şübhə gələr amma dinləməz. İman şübhəyə qarşı müqavimət göstərmənin adıdır.
Sevgini yaşaya bilmək üçün əvvəlcə dərin ağılla Allaha heyran olmaq, Allaha dərin sevgidən qaynaqlanan dərin ehtiras və dərin Allah qorxusu lazımdır. O zaman insan özünü də sevər, insanları da sevər.
Dəccaliyyətin insanlara təqdim etdiyi faciə sevgisizlik, mərhəmətsizlik və rəhmsizlikdir. Hara getsə insanlar dəhşətlə qarşılaşır. "Atana belə güvənmə" deyə sözün olması vəziyyətin nə qədər dəhşətli olduğunu göstərir.
Münafiqlər ən başından bəri cinayət maşını kimi xüsusi yaradılmış məxluqlardır. Münafiqlərin varlığının məqsədi müsəlmanların savab qazanmasıdır. Əgər müsəlman münafiqlə elmi olaraq qarşı-qarşıya gəlmirsə düzgün olmayan nə isə vardır. Münafiqi olmayan müsəlman olmaz. Allah xalis möminləri mütləq münafiqlərlə imtahan edər.

Adnan Oktar deyir ki... 26 aprel 2018> Click for more

Allah ilə ağılla əlaqədə olanlar, Allahın ruhunu daşıyanlar üçün gələcək sonsuza qədər xeyirdir.
Ağıllı insan hər şeyi yalnız Allahın sevgisi və Allahın dostluğu üçün istəyər.
Allahın möminlərə köməyi aramsızdır. Uğursuzluq kimi görünən hər hadisə də mömin üçün mütləq xeyirdir.
Qadının baxışları çox əhəmiyyətlidir. Qadının gözündəki dəli ehtiras insanın ruhunu əridən zəhmli gücdür. Qadın, heç nəyə neqativ yaxınlaşmayanda, diqqəti dağılmadan ehtirası yaşayar. Allah o qadında olduqca böyük təsir edicilik meydana gətirər və o təsir edicilik, ömrü boyu davam edər. Allah mömin qadınlara bu cür böyük güc vermişdir.
Allahın sevgisini sonsuza qədər daha çox istəyəcəyik, həmişə daha çox istəyəcəyik.
Atatürkün çox dindar, milliyyətçi, igid dəliqanlı olduğunu dəlilləri ilə ortaya qoyduq. Atatürkün həqiqi xarakterini və həyatını bütün Türkiyəyə öyrətdik.
İnsanı qiymətli edən eqoist olmaması, ağıllı və səmimi olmasıdır. Eqoist olmaq çox alçaldıcı və qorxuncdur.
Ehtiras, Allahın böyüklüyünü qavradıqdan və hər gözəlliyi Allah eşqiylə gördükdən sonra meydana gələr. Ehtiras, cənnət və dünyadakı ən güclü nemətdir. Qapısı heç bir zaman bağlı deyil. Ehtirasda zövq, iman və ağılla mütənasib olaraq qatlanaraq artar.
İslamı yaxşı izah edən insanın, hər yerdə müsəlmanlar əzilərkən, tətilə getmək istəməsi çox böyük vicdansızlıq olar. Müsəlmanlar şəhid edilərkən "1 ay tətilə gedəcəyəm" demək "öldürülənlərdən mənə nə var" deməkdir. Bunu mənim vicdanım əsla qəbul etməz.

Adnan Oktar deyir ki... 25 aprel 2018> Click for more

Sənətkara dəyər verməmək o insanın ədəbsizliyini, sevgisizliyini və zalımlığını göstərir. İncəsənət müqəddəsdir. Kiminsə sənətkar insana hörməti yoxdursa, o adam insani xüsusiyyətlərini itirmişdir.
Qəzəb insanı gülməli vəziyyətə salar. İnsan özünə bunu yaraşdırmamalıdır. Təsvirin içindəki varlığın o hala gəlməyi qəribə görməsi lazımdır. "Ya Rəbbi təsvirin içində bir təsvir gördüm, bu təsvirə qəzəbləndim. Məni bir daha bu səhvə salma ya Rəbbi, məni mənə buraxma ya Rəbbi. Ya Rəbbi təsvirdən təsirə düşməmək və alçalmamağı mənə nəsib et" deyərsən, qəzəbdən xilas olarsan.
İnsanın normal halı Allah ilə əlaqədə olduğu halıdır. Allah insanları, Allah ilə əlaqədə olduğunda normal olacaq şəkildə yaratmışdır. Allahı fərq edə bilməyən, Allahı unudan insanın sanki başı qopmuş kimi olur. Bir insan Allah ilə dərin əlaqədə olanda ən yüksək keyfiyyəti əldə etmiş olar.
Şeytanın tələləri çox zəifdir. Ağılsız, zəif xarakterli olanlar üzərində təsiri olur. Möminlərin üzərində təsiri olmaz. Münafiqləri isə tamamilə nəzarəti altına alar.
Həvəsli insanların çoxu nəfsi üçün istəkli olduğundan başını həmişə bəlaya salar. Zənginlik və güc xeyirlisi isə Allahdan istənilər.
Şövqlə, dərin sevgiylə Allahı sevirsənsə sevgi bütün məsələləri həll edər. Amma sevdiyini putlaşdırsan o sənə fəlakətə çevrilər. Onsuz da onun adı sevgi deyil həvəsdir.
Səmimiyyət, Allahın böyüklüyünü yaxşı bilmək və eqoizmdən uzaq olmaq müvəffəqiyyətin üç həqiqi sirridir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 aprel 2018> Click for more

Suriyada müsəlmanlar öldürülür deyirik, "mənim nişanım var" deyir. İraqda müsəlmanlar öldürülür deyirik, "mənim çək sənədlərim var" deyir. Dənizlərdə insanlar boğulur deyirik, "bəs mənim məktəbim var" deyir. Allah qorxusu olmadıqda bu cür laqeyd və faciəvi vəziyyət meydana gəlir.
Sevgi hər cür neqativ olanı udacaq gücdədir. Mənfi olan hər şey sevginin içində yox olar. Biz sevgiyə görə yaradıldıq. Allah sevgidə limit qoymamışdır. O zaman bu çox zövqlü olan neməti necə daha çox doya-doya yaşaya bilərik onu öyrənəcəyik. Əvvəl səmimi olmaq əhəmiyyətlidir. Səmimi olmaq Allah ilə əlaqəni normal hala gətirmək üçün əsas şərtdir. Sonra mütləq Allahın böyüklüyünü yaxşıca qavramaq lazımdır. Bundan sonra insan sevginin içində yol almağa başlayar.
İçində iman yoxdursa, Allah sevgisi, Allah qorxusu yoxdursa, insan Mayamiyə də getsə ora ona cəhənnəm kimi gələr. Amma imanlıdırsa balaca evdə kiçik bağçası belə ona böyük həzz verər. İnsanın içində cənnət varsa, Allahın böyüklüyünü qavradısa olduğu hər yerdə böyük zövq alar.
Münafiq xüsusi yaradılan məxluqdur. Münafiqlərlə elmi mübarizə namaz kimi ibadətdir. Münafıqlə elmi mübarizə yüzlərlə ayə ilə izah edilmişdir. Bu ayələri yaşamamız üçün münafiqlər xüsusi olaraq yaradılmışdır.
Türkiyə bu qədər şiddətli hücum altında ikən Tayyib hocama vəfasızlıq çox böyük vicdansızlıq olar. Tayyib hocam bu qədər xidmət etmişkən onun verdiyi əmək üzərinə gəlib oturmağı planlaşdırmaq çox çirkin əxlaqdır. Tayyib hocam min bir çətinliyin içərisindən keçərək gəldi. Kimsə yoldaşlığa dostluğa sığmayacaq vəfasızlıq etməməlidir. Türkiyənin hara çəkilsə ora gedəcək şəxslərə deyil, Tayyib hocam kimi əzmli, qərarlı xidmət edəcək insanlara ehtiyacı vardır.
Səmimi insan baxışlarından, sözlərindən dərhal aydın olar. 100% səmimi insan tapmaq çox çətindir. Amma səmimiyyətə yaxın insanlar tapmaq olar. Bir insanın səs tonu, seçdiyi sözlər, baxışları, məntiq forması səmimi olub olmadığını dərhal ortaya qoyar.
Şeytan sevgiyə, gözəlliyə, yaxşılığa düşməndir. Qadınların üzərindəki bu şiddətli təzyiqin də səbəbi şeytanın qadın nifrətidir.
Böyük olan, izzət ikram sahibi olan yalnız Allahdır. Bütün mələklər, bütün insanlar Allah qarşısında çarəsizdir.
Münafiq gecə gündüz həsəd içində müsəlmanların xəbərlərini təqib edər. Bir tərəfdən öz əxlaqsızlığını, cəhənnəmə sürüyən həyatını bilmənin əzabını yaşayar, digər tərəfdən də, müsəlmanların sevincinə həsəd aparar. Bu da Allahın münafiqlərə verdiyi dünya əzablarından biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 aprel 2018> Click for more

Heyvan sevgisi cənnət ruhunu bilməmizdən qaynaqlanar. Bir çox gözəlliyi cənnətdən bilirik. Möminlər cənnətdən gəldikləri üçün ruhları dünyada da heyvan sevgisini axtarar. Dünyada heyvan sevgisini insan tam olaraq qane edə bilmir, çarəsizlik içində sevimliliklərini izləyir.
İnsanların bir hissəsində Allah qorxusu zəif olur. Allaha qarşı utanma qorxusunun çox şiddətli olması lazımdır. İmanlı insanın Allaha qarşı utanmasından qorxmamağı mövzusu ola bilməz.
Qüsur axtarışı gözüylə baxılanda sevgi meydana gəlməz. Günahlandıracaq, şübhələnəcək mövzu axtaranda sevgi meydana gəlməz. Sevgidə həmişə təmir vardır. Sevdiyinin qüsurunu görməz, görəndə təmir edərsən. İnsan Allahın yaratdığı sənət əsəri olaraq qarşısındakını görəcək və böyük diqqət və qəti incəsənət gücüylə sevgini davam etdirəcək.
İnsanların çoxunda sevgi mənfəətə dayanıbdır. Ya da metod və taktikalarla irəliləyər. Məndə elə deyil. İnsanlar səmimi sevməyi bilmədikləri üçün mənim ehtiraslı sevgimi heç cür başa düşmürlər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2018> Click for more

Yaxın Şərqdə qadına münasibət böyük fəlakətdir. Qadını narahat etmək, kədərləndirmək və onu gərgin hala salmaq üzərinə qurulub. İnsan qadını məyus etməyə heç vaxt qıya bilməz. Qadına ehtiram, hörmət göstərilər.
Münafiqlər xüsusi yaradılmış məxluqlardır. Bunlar, əslində ölü olan insan bədəninə girmiş şeytanlardır. Qeyri-sabit, psixologiyası pozulmuş, manyak zehniyyətli, hər cür cinayətə bulaşmış məxluqlardır. Etdikləri hər şey müsəlmanlara fayda verər. Fərqində olmadan müsəlmanların həmişə güclənməsinə səbəb olurlar.
İngilis dərin dövlətinə diqqət çəkən bütün ziyalılarımız tarixi vəzifələrini yerinə yetirirlər. Daha da sayları artsın, xalqımızı həmişə maarifləndirək.
Tayyib hocam sənin dava insanı olduğunu gördükləri halda, sənin İslam birliyi üçün səyini gördükləri halda, səni davanda tək buraxan axirətdə də, dünyada da utanc duysun. Tayyib hocamı tək buraxmaq, mübarizəsinə tamaşaçı qalmaq çox böyük vicdansızlıq olar.
Deizm dedikləri əslində ateizmdir və ateizmin yayılmasının tək səbəbi, məktəblərdə Darvinist təhsil verilməsidir. Məktəblərdə gənclərə, səni təsadüflər var etdi desən, həyatın məqsədi yox deyə öyrətsən, ateizmin yayılmasına təəccüb edəcək vəziyyət olmaz. Şagirdin sinif keçməsi üçün "təsadüfən olduq" deməsi əsas şərtdir. Təsadüfən meydana gəldiyinə inanan biri onsuz da ateizmi qəbul etmiş deməkdir.
Allah insanı başı boş buraxmamışdır. İnsan taleyi birlikdə yaradılmışdır. İnsan səmimi olanda bütün yollar ona açılar. Səmimi olmaq demək, müsbət sistemin işə düşməsi deməkdir. Səmimi insan dərhal Allahın varlığını və böyüklüyünü görər. Allahın böyüklüyünü qavrayan insan isə cənnətə açılmış yola girər.
Qadına əldə etmə gözüylə baxılmaz. "Tovlamaq" çox çirkin sözdür. Onunla yoldaş olanda qadın ömür boyu güvənə biləcəyi dost qazandığına sevinəcək. Həmişə qoruyucu olacaqsan. Əvvəl onu, onun iffətini və qürurunu düşünəcəksən.
Gözəl gördüyümüz hər şey Allahın təcəllisidir. Bütün sevgilər Allaha aiddir. Aşiq olduğumuzda Allaha aşiq oluruq. Pişiyi, çiçəyi, bitkini sevdiyimizdə Allahı sevirik. Allah bütün sevgilərin əsas qaynağı və tək səbəbidir.
Mehdiyyət dürüstlük və yüksək vicdan deməkdir. Vicdanının səsini dinləyən, dürüst və səmimi olan hər kəs Mehdi tələbəsi deməkdir. Hərəkətli dövrlərdən sonra 2023-də Mehdiyyəti çox dəqiq görəcəyik inşaAllah.
MHP çox şüurlu Dövlət Partiyasıdır. 5 min illik yaddaşı olan partiyadır. Tarixi çox möhkəmdir. Gözəl və yaxşı gedirlər maşaAllah. Türkiyənin müasirliyi çox əhəmiyyətlidir. Ak Partiya və MHP birlikdə Türkiyənin daha müasir olması, qadın azadlığının ön plana çıxması üçün ortaq hərəkət edərsə çox gözəl olar.
Tayyib hocam ilk turda Allahın izni ilə yenə ölkənin başı olacaq. Millət istiqrarı sevər. Qarışıq işlərdən xoşlanmaz. Millətimiz Tayyib hocamın özündən bir insan olduğunu bilir və onun səmimiyyətini sevir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 aprel 2018> Click for more

İslam Birliyinin meydana gəlməsi digər ölkələr üzərində hökmranlıq qurmaq məqsədli deyil. İslam ölkələrinin bir araya gəlməsi müharibəni, münaqişəni dayandırmaq məqsədli olacaq. İslam Birliyi qüvvət nümayişi şəklində olmayacaq. Sevgi, sülh və güvən nümayişi şəklində olacaq. Hər yeri sakitləşdirən, hər yeri mülayimləşdirən müsbət güc olacaq.
Məktəblərdə Darvinizmin elmi həqiqətmiş kimi öyrədilməsi ən böyük fəlakətlərdən biridir. Məktəbdə bu təhsili alan gənc, internetdəki nifrət üslubunu gördükcə daha da məhv olur. Ateizmin də, deizmin də mənşəyi Darvinizmdir. Darvinizm, Allahı inkar etmənin yoludur. Əvvəlcə Darvinist təhsilin dayandırılması lazımdır.
Münafiq heç bir zaman azad deyil. Allahdan müstəqil deyil. Münafiq, münafiqlik etməsi üçün xüsusi yaradılmış cisimdir. Allahın yazdığı hərəkətlər xaricində heç nə edə bilməz. Yeri də hazırdır, Cəhənnəmdir.
Münafiq özünü Allahdan müstəqil etmək üçün özünü üstün görər. Kiçik ağlıyla müsəlmanlara da ağıl verər. Müsəlmanların fitnəni dayandıracaq gücü olduğunu bildiyi halda o gücün fitnənin dayandırılması üçün istifadə edilməsini istəməz. Yeyin, için, gəzin, kefinizə baxın, yəni dağılın çağırışları edər. Müsəlmanlar dağılsın və İslam üçün xidmətləri dursun istəyər.
Münafiqdə Allahı inkar şiddətlidir. Haşa, Allah ilə, din ilə, İslam ilə istehza edərlər. Dinin bütün hökmlərinə qarşıdırlar. Amma insanları aldatmaları lazım gələndə çox dindar görünüşü verməyə diqqət göstərərlər.
İslam aləminin hər yeri qan gölü içində. Tez-tez uşaqlar, qadınlar şəhid edilir. Belə bir dövrdə və şəraitdə biz öz dərdlərimizlə, gündəlik işlərimizlə vaxt keçirə bilmərik. Bir saniyə belə boş keçirə bilmərik.

Adnan Oktar deyir ki... 20 aprel 2018> Click for more

Allah Öz rizasına yönəlik hər duanı mütləq qəbul edər. Bu, çox böyük möcüzədir.
Münafiqləri ən çox narahat edən, Allahın onlara qurduğu tələdir. Münafiq möminlərə hər vəziyyətdə faydalıdır. Münafiq mömin üçün çox bərəkətli olar. Allah münafiqi möminlərin istifadəsi üçün yaradar. Münafiqin 15-20 illik inkubasiya dövrü olar. Bu dövrdə ağlı bağlıdır. İman etmədiyi halda, İslama və müsəlmanlara kinli olduğu halda, həmişə var gücüylə müsəlmanlara və İslama xidmət edər. Sonra birdən Allah münafiqin şeytani klapanını açar. Amma artıq çöküntü dövrünə keçmişdir. Çöküntü dövrünə girəndə, aslandan qaçan çöl uzunqulağı kimi kanalizasiyasına dönər. Mömin də çöküntü ilə ünsiyyətdə olmamış olar.
Başsız olması İslam aləminin can çəkişməsinə səbəb olur. Beyni olmayan cəmiyyət yaşamaz. İslam aləmi də buna görə məhv olur. Yaxın zamanda zamanın sahibi Mehdi zahir olacaq və fəlakət ortadan qalxacaq, inşaAllah.
Hər problem dəf edilmiş olaraq yaradılar. İnsan Allaha güvənəcək, səbirli, sakit olacaq. İnsanlar problemlə qarşılaşanda çox vaxt təlaşlanarlar amma bir həftə sonra keçmiş olur. Bir il sonra ən böyük problem dediklərini belə xatırlamırlar.
Ruh beynin deyil, beyin ruhun içindədir. Ay, Günəş, kainat, evlənəndə həyat yoldaşı, iş yeri, sahib olduğu evlər, avtomobillər hamısı beynin içində meydana gələr. Beyin də ruhun içindədir. Çöldə yalnız kölgə varlıq vardır.
Dünyada insanların ən böyük problemi imansızlıq və iman zəifliyidir. Allah qorxusunun zəifliyi və dinlərin təqdim etmə yerinin bir çox yerdə qorxunc olması insanları imandan uzaqlaşdırar. Bu da fəlakət içində yaşamalarına səbəb olur.
Müşavirə doğrunu tapmaq üçün çox vacibdir. Allah doğrunu insanların vicdanına mütləq vəhy edər. Müşavirədə sən vəhyi fərq etməmiş ola bilərsən, başqası fərq etmişdir, o doğrunu mütləq əldə etmiş olarsan. Müşavirə Allahın vicdana vəhy etdiyi doğrunu əldə etmək üçün çox həyati yoldur.
Bəzi müsəlmanlar, münafiqlərlə elmi mübarizə tezliklə bitsin istəyirlər. Halbuki müsəlman üçün münafiqlə elmi mübarizə həyatidir, namaz kimi əhəmiyyətli ibadətdir. Mömin həyatı boyunca bu ibadəti yerinə yetirəcək. Hər münafiq hücumu müsəlmanlara fövqəladə hərəkət, şövq, həyəcan və əzm gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 19 aprel 2018> Click for more

Həyatımızın tək məqsədi Allahın bizi sevməsini istəməkdir.
Harada küfrə heyran, kompleksli, Allahın gücünə inanmayan, küfrün gücünə inanan, küçə çaqqalları içində olan məxluqlar varsa münafiqlər kanalizasiya təmizləyən maşın kimi bunları seçirlər. Münafiq tör-töküntü və murdar olduğu üçün Allah onları müsəlmanların gözünün qarşısından uzaqlaşdırır. Müsəlmanları yalnız gözəlliklə təmasda saxlayır.
Dünyaya eşqi, ehtirası, sevməyi öyrənməyə gəlirik. Bu öyrəndiyimiz sevgini sonsuza qədər yaşayacağıq. Allah heç kimə qaldıra bilməyəcəyi yük, çətinlik verməyəcəyini söyləmişdir. Hər çətinlik insana dəlicəsinə ehtiras və eşqi öyrədər.
Münafiqlər hər addımı Allahın nəzarətində olan, müsəlmanlara xidmət etmək üçün yaradılmış məxluqlardır. Hər nə etsələr, nəticəsi müsəlmanlar üçün xeyir və gözəllik olur.
İraqda, Suriyada, Liviyada, Yəməndə hər gün onlarla məzlum şəhid edilərkən, dünyanın başında bu qədər hadisə varkən, münafiq yalnız öz əyləncəsini düşünər. Bombalanan, sürgün edilən, aç buraxılan müsəlmanlar onu maraqlandırmaz. O, kinoya gedək, teatra gedək, gəzək əylənək məntiqindədir. Bu çox böyük vicdansızlıqdır. Müsəlman isə bütün həyatını İslam üçün, məzlumları qorumaq üçün həsr edər.

Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2018> Click for more

Allah Qatında sonsuz gələcək və sonsuz keçmiş tək bir an içində bitmişdir. Zamanın olmadığını elm də qəbul edir. Zamanın olmaması demək, tale deməkdir. Buna görə tale elmi həqiqətdir.
24 iyun 2018 növbədənkənar seçki keçirilməsi qərarı vətənimizə, millətimizə xeyirli olsun.
Münafiqlərin İslama, Qurana heç bir xidməti olmaz, yalnız müsəlmanların xeyirli fəaliyyətlərini dayandırmağa çalışarlar. Bunu etmələri isə ən əhəmiyyətli münafiq əlamətidir. Dinə, İslama heç bir xidməti olmayıb yalnız faydalı müsəlmanlara söz atarlar.
Quran müsəlmanlığı cənnət həyatıdır. İnsanlar Quranın gətirdiyi azadlıqları bilsələr İslama çox böyük zövqlə və istəklə yönələrlər.
Tayyib hocamdan xahiş edirik İslam Birliyi çağırışını həmişə gündəmdə saxlasın. Hal-hazırda İslam ümməti ümumi olaraq sahibsiz vəziyyətdədir. Demək olar ki, hər ölkə yalnız öz dərdindədir. Türkiyə bütün müsəlmanlara sahib çıxacaq tək ölkədir. İslam Birliyini həmişə gündəmdə saxlasaq ilk başda reaksiya verməmiş kimi görünsələr belə mütləq sonunda gözəl hadisələr olacaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 17 aprel 2018> Click for more

Allah Özünə həqiqətən inanan və bağlanan kəslərə zövq alacağı və sevgi duyacağı, xoşbəxt olacağı şeyləri tək-tək təqdim edir. Bunun xaricində, nə edərsə etsin, hara gedərsə getsin, kimlə olursa olsun insan xoşbəxt ola bilməz. Allahdan uzaq insana musiqi də, əyləncə də zövq vermir. Zövq aldıran, sevdirən, xoşbəxt edən Allahdır. Mən zövq alıram, əylənirəm deyəndə özünü yerlərə atsa da edə bilməz. Allahın o zövqü verməsi lazımdır.
İnsanın həyatdan zövq almaq üçün sonsuz yaşayacağını anlaması lazımdır. Sonsuz yaşayacağına inanmayan insanın zövq alması mümkün olmaz. O insan özünü edam olunacaq məhkum kimi görür. Hökm verilmiş, hər an yox ola biləcək insan olaraq özünü görən xoşbəxt ola bilməz. Sonsuz Gücü sevən, sonsuz Gücə hörmət edən, sonsuz Güclə ağıllı dərinliklə əlaqə quran xoşbəxtliyin sirrini əldə edər. Bu insana hər cür zövqün və xoşbəxtliyin qapısı açılar.
Münafiq möminlərə ən faydalı olan varlıqdır. Allah münafiqin taleyini müsəlmanlara fayda verəcək şəkildə yaratmışdır. Möminlərin gücü artar, bacarığı artar, sayı artar. Münafiq əldən düşmüş, bərəkətsizlik içində əzablı həyat yaşayarkən mömin gümrahlıq və sevinc qazanar.
İslam Birliyi, "birləşib digər ölkələri təhkim edəcəyik" deyil, birləşib dünyaya sülh, sevgi, dostluq gətirmək üçündür
Allah kainatda hər şeyi gözəl yaradır. Dünyanın da, cənnətin də tək məqsədi sevgidir. Gözəlliyin məqsədi sevgidir. Avtomobillər, yollar, mebellər, çiçəklər, heyvanlar hamısının məqsədi sevgidir. Sevgi isə yalnız imanla olsa yaşanılar.

Adnan Oktar deyir ki... 16 aprel 2018> Click for more

Varlıq varsa eşq üçün vardır. Eşq olmadan varlığın mənası yoxdur. Hər şey Allah eşqiylə, dəlicə sevgiylə, ehtirasla mənalıdır. Eşq, dərin ağılla iç-içədir. Allahı sevən, Allahın böyüklüyünü dərk edən, dərin ehtirası yaşayar. Dərk edə bilməyənlər isə sevgisizliyin ağrısını çəkirlər.
Səmimi olanda vücudda rahatlama olar. Sükunət halı olar. Bütün əzələlər boşalar. Allah səmimi olanların xilas olacağına buna görə xüsusi diqqət çəkmişdir. O səmimiyyət içində Allahın böyüklüyünün bilinməsi əhəmiyyətlidir. Bu səmimiyyəti qazandığında çətinlik olmaz sanırlar. Çətinlik son ana qədər olar, çətinlik imtahanın gərəyidir. Bütün peyğəmbərlər çətinlik çəkmişdir.
Yuxuda da insan çox gözəl təhsil alır. Adətən qarşılaşmayacağı bir çox vəziyyəti yuxuda görür və bu vəsiləylə ruhu tam inkişaf edir.
Yüksək keyfiyyəti məqsəd edən anlayış olması lazımdır. Avropadan yüksək mədəniyyət, incəsənət və keyfiyyət anlayışı olması əhəmiyyətlidir. Niyə hər kəs uşağını müsəlman ölkələrə deyil də, Avropaya oxumağa göndərir? Çünki Avropadakı keyfiyyət, incəsənət və mədəniyyət anlayışına hər kəs heyrandır. Türkiyə üçün də hədəf bu olmalıdır.
Əhval pozulmasına heç vaxt məğlub olmamaq lazımdır. Əhvalı düzəltmək çox asandır. Əlini-üzünü yuyar, "nə edirəm mən?" deyərsən, dərhal açılarsan. Hər şeyi Allahın yaratdığını bilib, əhvalını pozmağa ehtiyac olmadığını həmən görmək lazımdır.
İslamla əlaqəli həddindən artıq anti-təbliğat edildiyi üçün, din anladılanda bir çox insan özünü fəlakətə dəvət edildiyini zənn edir. Gülməyəcək, musiqi dinləməyəcək, heç bir yerə baxmayacaq, qadınları yarım insan biləcək, incəsənətlə maraqlanmayacaq, uzun illər qılmadığı namazları qılacaq, tutmadığı orucları tutacaq, baxımlı ola bilməyəcək, müasir geyinə bilməyəcək, təmiz ola bilməyəcək, oxumayacaq, düşünməyəcək sanır. İslamı izah edə bilmək üçün əvvəl bütün bu ön mühakiməni ortadan qaldırıb, mehribanlıqla insanlara yaxınlaşıb gözəl sözlə izah etmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2018> Click for more

İnsan Allahdan müstəqil güc deyil. İnsan birbaşa Allah ilə əlaqəlidir. Ediləcək tək şey Allahı çox sevmək, Allah ilə dərin əlaqə içində olmaqdır. Biz tamamilə taleyin axışına bağlıyıq. Ellips ekrana yapışıq olaraq yaşayırıq. Bu ekrana təsir etmək, dəyişdirmək mümkün deyil.
Qadın mənim üçün dünyanın ən möhtəşəm, ən gözəl varlığıdır. Qadınlara diqqət göstərmək çox əhəmiyyətlidir. İmanlarının çox güclü olmasını təmin etmək lazımdır. Qadın imanla həqiqi qadın olur, imanlı Allahdan qorxan qadın dərinlik qazana bilər. Qadın Allahdan qorxanda sarsılmaz sevgiylə bağlanan, dərin düşünən, dərin görən müəzzəm varlıq olar.
Sevgi dünyadakı ən uca sənətdir. Yüksək sevgi və ehtiras yalnız dərin imanlı, ağıllı insanlara verilmiş nemətdir. Dünyada bu sevginin üstündə sənət yoxdur.
Cənnətə zəngin getmək istəyərik. Bu zənginlik dünyada hər an Allah rizası üçün savab qazanmaqla əldə edilər. Uzun ömür buna görə istənilər. Savabı zaman içində qazandığımız üçün, zamanın uzun olması çox savab almamıza, cənnətə çox zəngin getməyimizə vəsilə olar.
Səmimiyyəti Allahdan istəmək lazımdır. Səmimiyyət asandır və rahatladıcıdır. İnsan dərhal üzərindəki təzyiqin qalxdığını hiss edər. Səmimi olduqdan sonra eqoizm bitər. Allahın böyüklüyünü kamil mənada anlayan səmimi insan dünyadakı ən böyük mənəvi güc halına gələr.
Hər şeyi yaradan Allahdır. Hər hadisəni ən gözəl Sənətçi, ən gözəl Ağıl yaratdığı üçün hamısı gözəldir, xeyirdir. İnsan xeyir gözüylə baxanda hər şeyin xeyirli yönünü görər. Allahın insanda yaratdığı ayrı qabiliyyətdir, xeyir gözü. Şər gözü vardır bir də. Şər gözüylə baxsan hər şeyi qaranlıq görərsən. Xeyir gözüylə baxmaq qabiliyyətini istifadə edərsən, hər şey xeyirdir. Allahın sonsuz gücünün hər yerdə olduğunu bilərək, xeyir gözüylə baxmaq lazımdır.
Uşağın əsas ehtiyacı sevgi, şəfqət, Allah sevgisi, mərhəmətdir. Məktəblərdə uşaqlara çayların adları, keçmişdə yaşamış insanların doğum tarixini, ölüm tarixini əzbərlədirlər amma şəfqətin, keyfiyyətli olmanın, nəzakətin, ədəb qaydalarını, mədəniyyətin, sevginin əhəmiyyətini demək olar ki, heç öyrətmirlər. Uşaqlara o dərsləri niyə keçdiklərini izah etmək lazımdır. Bilikli olmalarının onlara nə qazandıracağını, nə qədər seviləcək hala gələcəklərini izah etsələr uşaqlar məktəbə qaçaraq gedərlər.
Türkiyə, müasir sağ anlayışla çox rahat edəcək ölkədir. Müasir sağ Yaxın Şərq üçün də ideal modeldir. İfrat sağa da, ifrat sola da, dövlət sadiq olduğu və şiddətə əl atmadığı müddət, qapını açıb fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə edə biləcəkləri mühit çox sakitləşdirən olar. Dekolte geyinən qadınların da, hicablı qadınların da azad olduqları, separatçılıq və silahlı hərəkət xaricində hər fikrin rahatca danışıldığı Türkiyə, Yaxın Şərq üçün çox gözəl model olar.

Adnan Oktar deyir ki... 14 aprel 2018> Click for more

Dindar olmaq Allahı çox yaxşı görmək, çox yaxşı anlamaqdır. Allahın böyüklüyünü çox yaxşı qavrasan, ən dindar sən olarsan. Dindar olmaq özünə əziyyət etmək deyil. Dindar olduğunda, Allah o insana həyatı gözəlləşdirər və asanlaşdırar.
Münafiq əxlaqsız olduğunu və cəhənnəmə gedəcəyini bilməsindən qaynaqlanan acı içində yaşayar. Münafiqin bəlası dəqiqdir.
İnsanı xoşbəxt edən tək şey həqiqi sevgidir. Həqiqi sevgini görən insan, həyat tapmış olar. Həqiqətən sevildiyini gördükdə insan xoşbəxt olar.
Darvinist təhsil, gənclərə "Allah yaratmadı" təhsili verilməsi deməkdir. Darvinist təhsil Allahın varlığını və dini inkar edir. Bu təhsil davam etdiyi müddətcə deizm də ateizm də inkişaf edər. Bir tərəfdən ateizmə qarşı olduğunu söyləyib bir tərəfdən gənclərə Darvinist təhsil vermək ziddiyyətli vəziyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 aprel 2018> Click for more

Ənənəçi Ortodoks sistem müsəlmanlara qarşı oynanmış böyük oyundur və faciədir. Allah, Quranda İslamın asan olduğunu bildirmişdir. Allah, qulları üçün çətinlik diləməz. İslam olduqca asandır. Ənənəçi sistemin ortaya qoyduğu ağır hökmlərin heç biri Quranda yoxdur. Quran insanı cəmiyyət, ailə, ənənə təzyiqindən və hər cür təzyiqdən xilas edər. İslam tam tətbiq olunduğunda çox ağıllı insan meydana gələr.
Allahın varlığı çox dəqiq və ola bildiyi qədər açıqdır. Allahı heç düşünmədən yaşamaq, insanların çox böyük ayıbıdır. Həm Allahın varlığını bilmək, həm də diqqətsiz olmaq inanılmazdır. Allaha qarşı çox böyük günahdır bu.
Allahı sevən insan həmişə gözəllik qazanar. Allahı sevdiyində eqoist olmursan, özün üçün yaşamırsan, Allah və sevdiklərin üçün yaşayırsan, dürüst olursan, səmimi olursan... Bunların hamısı Allahı düşünəndə qazandığın gözəlliklərdir.
Heç kimsənin etibar etmədiyi, hər kəsin alçaq olduğunu bildiyi, tək başına insanlar halına gəlmək, münafiqlərə Allahın verdiyi ən böyük cəzadır. Samirinin çöllərdə tək başına gəzməsi kimi tək başlarına alçaldılaraq yaşayırlar. Onların yanında yalnız homoseksual, kriminal, cəmiyyətin ən alçaq tipləri olur.
Suriyada müharibənin yenidən alovlanmaması üçün İslam aləmi və əlaqədar ölkələr bir araya gəlsin, danışıb həll yolu tapsınlar. Türkiyə, İran və Rusiyanın zəmanətində Suriyada rejim dəyişsin. Yenə bu ölkələrin zəmanəti ilə seçki keçirilsin. Xalqın ölkəsinə dönə biləcəyi mühit meydana gəlməyə başlasın. Daha çox qan axmaması üçün Türkiyə olaraq bütün səyi göstərək.
İslam aləminin, bütün müsəlmanların Merac qəndili mübarək olsun. Xeyir və bərəkətə vəsilə olsun. Allah təkrarına çatdırsın.

Adnan Oktar deyir ki... 12 aprel 2018> Click for more

Yunanıstanla dost ölkə olmağı sevirik. Rumlar gözəl insanlardır. Anadolu insanı kimidirlər. Sevgiylə yaxınlaşsan hər zaman sülh və gözəllik olar. İki ölkə arasında gərginlik istəyənlərə Allahın izni ilə fürsət verməyəcəyik.
Qadın-kişi əlaqələrində "ciddi düşünürəm" ifadəsi çox vaxt şirkət planı qurma mənasına gəlir. Şirkət müqaviləsi kimi düşünürlər. Ona baxacaqmı, evə yaxşı pul gətirəcəkmi, ütüsünü yeməyini edəcəkmi, bunları nəzərdən keçirirlər. Əsas olan Allah qorxusudur. Allahdan qorxmayan insana etibar edilməz. Allah qorxusunu və sevgisini axtarmadan, maaşı nə qədərdir, maşını varmı, evi varmı, qohumları necədir deyə düşünsən əgər Allah rahatlıq verməz. Kişilərin çoxu qadınlara ət-sümük gözüylə baxır. İlk acizliyini görəndə soyumağa başlayır. Xəstə olanda uzaqlaşır. Qadınların çoxu da kişilərə gələcək zəmanəti gözüylə baxır. Belə anlayış olduğunda həqiqi sevgi, güvən, dostluq meydana gəlməz.
Ən böyük xidmət dərin imanlı olmaqdır. Dərin imanlı insanın olduğu cəmiyyətdə böyük bərəkət meydana gələr.
Qadınlar ən çox ağıldan və dərinlikdən xoşlanarlar. Ət-sümük hər yerdə tapılar. Amma ruhun olması çətindir. Qadınlar ən çox ciddi sevilməkdən, dəyər verilməkdən xoşlanarlar. Bunu da ancaq ağıllı insan edə bilər. Qadınlardakı detalları görmək də, qadınlara çox təsir edər. Bir çox kişi kütbeyindir. Qadındakı incə gözəllikləri görə bilməz. Daha da pisi, bir çox kişi, görəsən nə qüsuru vardır deyə baxar. Ağıllı kişi isə yalnız qadındakı gözəlliyi axtarar, qüsurları görməz, qüsurlara önəm verməz. Qadında həmişə ağıllı, xeyirli yönü axtarar, müsbət qiymətləndirər. O zaman Allah, o qadını onun üçün gözəl hala gətirər.
İslam ölkələri təcili olaraq toplansınlar. Suriya və Yaxın Şərqdə axan qanın dayanması üçün bir araya gəlsinlər. Bu yığıncağa Rusiya və Amerika da dəvət edilsin. Çox üst səviyyə toplantı olmasına ehtiyac yoxdur.
Küçə sənətçilərinin dəstəklənməsi əhəmiyyətlidir. İncəsənət əzm tələb edən çətin peşədir. Xüsusilə gənclər küçədə yaradıcılıq nümayiş etmək istədiklərində onlara imkan vermək, sahə yaratmaq və təqdir etmək lazımdır. Bir küçə sənətçisini təqdir etmədən keçmək böyük vicdansızlıqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 aprel 2018> Click for more

Müsəlman hər zaman xeyir işi axtarar. Münafiqlər və küfr isə şər axtararlar. Müsəlman həmişə xeyir və gözəllik edər. Münafiqlər isə müsəlmanların etdiklərinə və həyatına həsəd edərək qovurularlar.
Allah qorxusu ağılı iti edər. Allahın böyüklüyünü anlamaqda ağılın qapalı olmasını ortadan qaldırar. Mükəmməl, yüksək əxlaqın özü də Allah qorxusudur. Bir az düşünən insan hər cür gözəlliyin mənşəyinin Allah qorxusu olduğunu görər. Allah qorxusu olduqda böyük təxribat olar.
Mömin, Allahın sevgisini itirməkdən qorxar. Sonsuz böyük güc və ağıl olan Allah, sənə dəyər vermir, səni sevmirsə bundan daha dəhşət verici heç nə ola bilməz. Allahın sevgisini itirsən harada olursan ol, məhv oldun deməkdir.
Önümüzdəki günlərdə dünya miqyasında çox böyük hadisələrlə qarşılaşa bilərik. Narahat olmaq müsəlmanlara yaraşmaz. Sonunda İslam Günəşi mütləq doğulacaq, İslam əxlaqı dünyaya hakim olacaq.
Yaşlı insanları sevindirmək, onlara baxmaq, mənəvi dəstək vermək çox zövqlüdür. Yaşlıya dəyər verilməyən mühitdə insan rahat ola bilməz. Yaşlandığı üçün insanı yalnızlığa tərk etmək dəhşət verici vicdansızlıqdır.
Türkiyənin Avropa tərəfinin ağır basması lazımdır. Milli Məclisdə, nazirliklərdə və həyatın hər yerində qadınların olması lazımdır. Qadının azad və hüzurlu yaşaması mədəniyyətin göstəricisidir.
İnsan ruhu süniliyi, səmimiyyətsizliyi dərhal anlayacaq şəkildə yaradılmışdır. Süniliyi gördüyü anda dərhal ondan ruhu sıxılar, o insandan uzaqlaşmaq istəyər.
Nur surəsinin 55-ci ayəsi İslam əxlaqının hakimiyyətini və Mehdiyyəti birbaşa izah edən ayədir. Allah ayədə, daha əvvəl Hz. Süleymana, Zülqərneynə necə dünya hakimiyyəti verdisə, bənzər şəkildə İslam əxlaqını da dünyaya hakim edəcəyini bildirmişdir. İslam bütün dünyaya hakim olduğunda müsəlmanların mənəvi lideri olan adam da Mehdidir. Bu səbəbdən Nur surəsi 55-ci ayəsi Mehdiyyəti izah edən ayədir.
Deizmin yayılmasının əsl səbəbi Darvinizmdir. Əsas məsələ deizm deyil, Darvinizmdir. Darvinizm, Allahsız, dinsiz ideologiyaların təməlində yer alır. Darvinizmin elmi cavabı verilmədiyi müddətcə, məktəblərdə Darvinizm sanki elmi məlumat imiş kimi uşaqlara öyrədildiyi müddətcə deizmə qarşı tədbir alına bilməz. Darvinist təhsil, Konya kimi şəhərdə belə gənclər arasında deizmin yayılmasına səbəb olur. Daha çox yubanmadan, tez zamanda Darvinist təhsilin dayandırılması, hər yerdə gənclərə yaradılışın elmi dəlili olan fosillərin göstərilməsi, tək bir zülalın belə təsadüfən meydana gəlməsinin qeyri-mümkün olduğunun izah edilməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 aprel 2018> Click for more

Heyvanların sədaqətləri, balalarına göstərdikləri fədakarlıq, balaları üçün canlarını ortaya qoymaları və daha bir çox xüsusiyyətləri insanların nümunə alması lazım olan gözəl cəhətləridir.
Deizmin təməlindəki düşüncə Darvinizmdir. Məktəblərdə "Allah yoxdur" deyən Darvinizm, elm kimi tədris olduğu müddətdə deizmlə mübarizə etmək mümkün olmaz. Deizmin təhlükə olaraq gördüyünü söyləyən mütləq Darvinizmə qarşı elmi mübarizə aparması lazımdır.
Kölgə Allahın sənətidir. Allah "əvvəl kölgəni yaratdım, sonra işığı yaratdım" deyir. Bu, çox böyük möcüzədir. Kölgə şüurlu varlıqdır. Bütün kainatda həmişə hərəkət halındadır. Çöldə Günəş var deyirik amma çöldəki Günəş qapqara qaranlıqdır. İşıq beynimizdə şərh olaraq meydana gəlir. O zaman kölgə işıqdan ayrı olaraq xüsusi yaradılır.
Münafiqlər özlərinin sahibsiz, Allahdan müstəqil olduqlarını zənn edərlər. Talelərini yaşadıqlarını bilməzlər. Quduz itlərin küçədə savaşdıqları kimi rahatca savaşdıqları, sahibsiz hücum etdiklərini düşünürlər. Halbuki bütün etdikləri Allahın əmri ilə olur. Münafiqlərin bu hücumları möminlərin bərəkətini, gücünü artırmaq üçün Allah tərəfindən xüsusi yaradılmışdır. Hər sözü Allahın nəzarəti altındadır.
İnsanlara ən böyük yardım çox imanlı olub onlara nümunə olmaqdır. Bir cəmiyyətə ən böyük nemət orada çox imanlı insanın olmasıdır. O insanlara ovuc-ovuc qızıl paylasan belə bir qiyməti olmaz. Səmimi, Allahı candan sevən, Allahdan çox qorxan insanın olduğu cəmiyyətdə bərəkət və gözəllik olar.
Allah, heyvanları yaratmaqla insanlara çox böyük nemət təqdim etmişdir. Cənnətin ən böyük nemətlərindən biridir. Amma heyrət ediləcək şəkildə çox insan onların fərqində belə deyil. Heyvan sevgisinin üstü qəribə şəkildə örtülmüşdür. Pişiklər, itlər, quşlar, böcəklər hamısı ayrı gözəl. Hamısını tək-tək ayrı-ayrı sevmək lazımdır.
Şərqi Qutadaki qaz hücumu başdan sona qədər İngilis dərin dövlətinin işidir. Savaşın sona çatmaması, daha da qızışması, Suriyanın tamamilə parçalanması və daha çox qan axması üçün edilmiş hadisədir. İslam aləminin bir an əvvəl birlik olmasının nə qədər təcili olduğunu görürük.
Polislərimizin Polis Gününü təbrik edirik. Polis mübarək peşədir. Polis, canını ortaya qoyan, şəhidliyə hazır dəliqanlı deməkdir. Allah hamısını xeyirlə sarsın, cənnətiylə şərəfləndirsin.

Adnan Oktar deyir ki... 9 aprel 2018> Click for more

İmana vəsilə olmanın ən həyati yolu güclü iman sahibi olmaqdır. Səmimi imanlı insanın iman həqiqətlərini mükəmməl izah edən, hər şeyi dolğun cavab ilə açıqlayan üslubu Allahın izni ilə imana vəsilə olur.
Küfrün və münafiqlərin, möminlərlə məşğul olması mömin üçün şərəfdir. Etdiyin fəaliyyətin təsirli olduğunun dəlilidir.
Qarşısındakı insana etibar etmədiyi üçün qısqanmaq çox çirkin davranışdır. Harada idin, telefonun kamerasını aç, olduğun yeri görüm, məntiqi çox acı hadisədir. Güvənin olmadığı yerdə sevgi olmaz. İnsan güvənmədiyini sevə bilməz. Bu cür şübhələr o adama bir növ təhqir mənasına gələr.
İnsanın dürüst olduğuna dair qənaəti gəldiyində üzərindəki sıxılma gedər. Tövbə, bu dürüstlüyə imkan verər. Tövbə etdiyində insan səhvindən vaz keçdiyi üçün daha səmimi, daha tutarlı, daha məqbul olar.
Suriyada sülhün olması üçün İslam ölkələrini bir araya gətirib müsəlmanların ortaq hərəkət etməsini təmin edəcək hərəkət başlatmaq lazımdır. Tayyib hocamdan xahiş edirik, bütün Ərəb İslam ölkələrini toplasın. Yatmalarına icazə verməsin. Bu gedişlə Suriyada tək bir insan belə buraxmayacaqlar, Allah verməsin. Buna qərar vermiş kimi görünürlər. İslam aləmini birlik halına gətirək.
Səmimiyyət Allahın böyüklüyünü anlamaqda zəmin hazırlayar. Allahın böyüklüyünü anlayan insan devrilməz güc halına gələr. Amma bu mövzuda diqqəti həmişə mühafizə etməsi, heç açığa yer verməməsi lazımdır.
Kürdlər çox əfəndi, dindar, sadə insanlardır. PKK kimi dinsiz, Allahsız, Stalinist təşkilatın tərtəmiz kürdlərə müsəllət olmasını heç vaxt qəbul etmərik.
Bütün dünyaya qadınlara hörmət etməyi, dəyər verməyi öyrədəcəyik. Qadınların azad yaşamasının təbii olduğunu öyrənəcəklər.
Allah, kitab, vətən, millət, bayraq üçün canını verən ən şərəfli şəkildə dünya imtahanını bitirmiş deməkdir. Onların mövqeyinə hamımız qibtə edirik. Şəhidlərimizin arxasınca üzülərək ağlamaq şəhidlərimizi çox incidir. Şəhadət böyük şərəfdir, qürurdur. Həmişə təbrik edilməli məqamdır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 aprel 2018> Click for more

Boşanmaların artmasının altında yatan əsas səbəb eqoistlikdir. Ticari şirkət məntiqində evlənəndə, mənfəət bitdiyi anda evlilik də bitər. Qarşısındakını Allah rizası üçün sevməyi bilmədiklərində, o insanı Allahın onlara əmanəti olaraq görmədiklərində, təngə gəlmək çox sürətli inkişaf edir. "Görəsən ən varlısı ilə, ən gözəli ilə, ən yaraşıqlısı ilə evləndim? Daha yaxşı yatırım edə bilərdim?" düşüncəsi heç bitmir. O zaman da, qarşısındakının vücudunda deformasiya olduğunu ya da acizliyini görəndə dərhal başqa axtarışlara başlayır. Axirət dostu olaraq sevməyi bilməyən insanın həqiqətən sevməsi, sədaqəti və vəfası mümkün olmur.
Dünyaya diqqətlə baxan insan bir ekranın içində yaşadığımızı görər. Bunu anlayan insanda həqiqi iman yaranır. Və belə imanda nəfsi tərbiyəsində çətinlikdən söhbət gedə bilməz. Quranda nə yazırsa hamısını edər. Bu həqiqəti fərq edə bilməyənlər yavaş-yavaş pis olandan uzaqlaşmağa başlayır. Kimisi içki içməmək üçün mübarizə aparır. Dünyanın həqiqətini görən insan üçün bu cür mübarizəyə ehtiyac qalmaz. Pis olandan dərhal dəqiq olaraq uzaqlaşar.
Tərif, sevgini ciddi şəkildə artıran mühüm ibadətdir. Hər gözəlliyi yaradan Allahdır. Gözəl çiçəyi, pişiyi, qadını, mənzərəni tərifləmək nemətdir. Tərif, Allahın nemətini təqdir etməkdir.
Həkimlik müqəddəs peşədir. Həkimlərin hər yerdə hörmət görməsi lazımdır. Restorana gedən həkimdən hesab alınmaz. Həkim hara gedərsə getsin hörmətlə qarşılaşmalıdır. Həkimlərin qiymətini bilmək, millət olaraq onları qoruyub dəstəkləmək vacibdir.
Allahın böyüklüyünü xatırlayan, insanları putlaşdırmaqtan əl çəkər. Allahın gücünün fərqində olan insanın beyni də normal gücünə dönər və üzərindəki sıxılma düzələr. İnsanların çoxu bir çox qorxu içində yaşayır, gələcəyindən qorxur, kim nə deyəcək ondan qorxur, sağlamlığından qorxur. Bütün bu qorxular beynin üzərində təzyiq meydana gətirir və unutqanlığa, durğunluğa səbəb olur. Allaha sığınmaq insanın üzərindəki bütün təzyiqləri qaldırar.
Gərəksiz yerə böyük kütlənin dəstəyini itirməmək üçün incəsənət, mədəniyyət və keyfiyyətdən yana olduğunu AK Partiyanın tez-tez vurğulaması faydalı olar. Qadın azadlığına önəm verən, qadınların geyiminə, sevincinə, həyatına qarışmayan anlayışın hakim olduğunu vurğulamaq və gücləndirmək əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 aprel 2018> Click for more

Allah sevgini tək məqsəd və ən güclü instinkt olaraq yaratdığı üçün ən gözəl hissi sevilmənin içinə qoymuşdur. Sevmək və sevilmək həyatın ən böyük, ən gözəl nemətidir. Sevgi ən yüksək zövq, ən böyük məqsəd halında yaradılmış, nə qədər gözəl.
Allah üçün yaşayan insanın əldə edə biləcəyi ən böyük rifahı, ən böyük gözəlliyi və ən böyük zənginliyi əldə etmiş olur. Allah üçün yaşayan həm dünyanı, həm də axirəti ən mükəmməl şəkildə yaşayar.
Atom, hörümçək və arını Allahın böyüklüyünü və sənətini görmək üçün çox ətraflı araşdırmaq lazımdır. Sadəcə birindəki ağıl yüzlərlə insanda yoxdur. Möhtəşəm ağla və nizama sahibdirlər.
İnsanların etdikləri tənqidləri qiymətləndirərkən, "nə olur olsun Allah eşitdirir" deyə düşünmək doğru olar. Hər tənqiddə, hər sözdə xeyir, gözəllik axtarmaq, hamısından faydalanmaq lazımdır.
Bəzən insanlar Allahın razılığını qazanmağı tam anlamırlar. Hətta, haşa, içi boş bir şey kimi düşünürlər. Allahın razılığını qazanmaq demək, Allahın eşqini, sevgisini qazanmaq deməkdir. Allahın Öz ruhunu sevməsidir.
Allah ilə həmişə əlaqədə olmaq, imanın güclü olması, Allahı çox sevmək, Allah qorxusunun həqiqi mənada təcəlli etməsi, bir insanın ən çox istəyəcəyi şeylərdir. İnsan bu gözəllikləri istəyəndə, Allah mütləq o duanı qəbul edər.
Qadın, yüksək əxlaqı, Allah sevgisini, Allah qorxusunu bilən insanı bəyənər. Qadın ağıldan, ehtirasdan, dərinlikdən təsirlənər.
Münafiq xüsusi yaradılmış çarəsiz gücdür. Müsəlmanların motivasiya olması üçün vəsilədir. Bunun xaricində diqqətə alınacaq tərəfləri yoxdur.
Quran müsəlmanlığı izah edilməzsə gənclərin dindən uzaqlaşması çox sürətli olar. Quran müsəlmanlığında din çox güclü iman üzərinə oturar. Biz Quran müsəlmanlığını izah etdiyimiz üçün gənclərin dinə yaxınlaşmasına vəsilə oluruq. Bizim bəhs etdiyimiz model xaricində gənclərin dinə yaxınlaşması mümkün görünmür.
Hörümçək toru, Allahın varlığının açıq dəlilidir. Yüz insan bir araya gəlsə o toru hazırlaya bilməz, amma hörümçək doğulduğu andan etibarən mükəmməl mühəndisliklə tor hazırlamağı bilir.
Şeytanın təsirinə girən adam əvvəl müsəlmanlardan uzaqlaşar, küfrün içinə dalmağa başlayar. Xarakter qeyri-sabitliyi meydana gələr. Dindən uzaqlaşar, namazdan, ibadətdən uzaqlaşar. Küfrün içinə gedəndə orada da sıxılar. Həmişə dalğalanma içində olar. Şeytan bu cür tipləri çox sıxar, ömürləri pərişan keçər və bu dağınıqlıq içində ölü kimi yaşayarlar.
Millətin Tayyib hocamın yanında olduğunu göstərən böyük mitinq təşkil edək. Dövlətin müxtəlif səviyyələrinə sızmış İngilis dərin dövlətinin təsirində olan bəzi tiplərə də bu mitinq çox gözəl cavab olar. Bəzilərində haradan gəldiyi müəyyən olmayan çirkin cəsarət vardır. Bu çirkin cəsarətə millətin verəcəyi cavab çox əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 aprel 2018> Click for more

İnsanın özünə hörməti həyati mövzudur. Keyfiyyətli insanın özünə hörməti ən yüksək səviyyədə tutması lazımdır. Özünə hörməti itirmək dəhşətli nəticələr meydana gətirə bilər, Allah qorusun.
Dünyanın varlıq məqsədi sevgidir. Allah qorxusu da sevgini qazanmağımız üçündür. Allah, bizim sevgini yaşamağımızı istəyir. Allah qullarının acı çəkməsini istəməz, yalnız sevgi istəyər.
Səmimiyyət ağılın üzərindəki bütün təzyiqləri aradan qaldırar. Eqoistlik, dar düşüncə, romantiklik, mənfi düşüncə kimi aqressiv fikirlərdən təmizlənəndə ağıl şəffaflaşar. Bu şəffaflıqla Allahın böyüklüyü aydın olar. Səmimiyyətdə fərahlıq vardır. Danışıq, düşünmə, mühakimə etmə düzgün olar.
Dəccaliyyət insanların hamısına birdən hücum edərək və hücumun əhatəsini getdikcə artıraraq insanları Allaha yönəlməyə məcbur edər. Ledün yönü ilə Dəccaliyyət də Allaha xidmət edir. Amma biz Haqq tərəfdarı olaraq, Mehdiyyət qabaqcılı olaraq ledün yönünə görə deyil, zahiri istiqamətinə görə hərəkət etməklə və Dəccaliyyətlə var gücümüzlə elmi olaraq mübarizə aparmaqla məsuluq.
Xərcləmə zəngini olmaq əhəmiyyətlidir. Zənginliyi ümumiyyətlə yığma zəngini olaraq bilirlər. Malı mülkü yığmaq lazımdır düşünürlər. Belə deyil. Pul gələn kimi xərclənməlidir ki, bərəkət olsun.
Mehdiyyət talenin içində axar. Taleyi dayandırmaq mümkün deyil. Bu səbəbdən Mehdiyyəti də kimsə dayandıra bilməz.
Mömin cənnətdən gəlir və cənnətə gedər. Möminin sonsuz həyatı və dünya imtahanı bütün olaraq yaradılmışdır. Məsələn Peyğəmbərimizin vəhyi alması, münafiqlərlə mübarizəsi, qazandığı zəfərlər taleyində bütün olaraq yaradılmışdır. Möminin həyatı tamdır, bütündür.
Mehdiyyət təvazökarlıqdır. Allah Mehdiyyəti təvazökar sahibi olduğu üçün müvəffəqiyyətli edir.
Hər məhəllədə pişik evləri olmalı və bütün pişik evlərində mütləq aşağıdan istilik sistemi olmalıdır. Pişiklərin evlərinin təmizliyi də çox əhəmiyyətlidir. Bələdiyyələrin pişiklərə hər cür rahatlığı təmin etməsini xahiş edirik.
Mələklər Allah sevgisiylə divanə olmuşlar. Yalnız "Allah, Allah" deyərək Allah eşqiylə yaşayarlar. Allahı sevərlər, Allahı sevənləri sevərlər. Buna görə nur kimi tərtəmizdirlər. Həm görünüşləri, həm əxlaqları çox gözəldir. Allaha aşiq olanı da dəli kimi sevərlər. Məsələn Peyğəmbərləri dəli kimi sevirlər.
İncəsənət, müasirlik, qadın azadlığı, keyfiyyətə üstünlük verilən anlayış olduğunda sahil zonasından səs ala bilməmək mümkün deyil. Musiqiyə, incəsənətə, əyləncəyə münasibətdə əsaslı müsbət dəyişiklik olması çox gözəl təsir edər.
Fələstin xalqı Hz. İsmayılın övladları, hamısı Peyğəmbər nəsli, nur kimi insanlar. Yəhudilər də Hz. Yaqubun övladları. Barışmalarını təmin etsək, o gözəl torpaqlar cənnət kimi olar, hər yer bayram olar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 aprel 2018> Click for more

Bir çox yerdə səmimi dindarlıq hakim olmadığı üçün insanların sevinc yaşayacaqları mühit da olmur. İnsanların bədbəxtliyinin səbəbi də, imanın sevincinin bilinməməyidir. Arada parazitlər olduğu üçün yaranan mühit gəncləri çox narahat edir. Heç bir yerdə sevgi olmamasına alışmış olurlar. Qorxunc həyatı əvvəldən qəbul edirlər. Ya da süni sevgiyə, faydaya söykənən sistemə razı olurlar. Həqiqi sevgini deyil, sevginin ədəbiyyatını bilirlər.
Hz. Yusifi qardaşlarının quyuya atmasının tək səbəbi qısqanclıqdır. Vəzirin arvadının Hz. Yusifə iftirasının səbəbi də, həsəd və qısqanclıqdır. Mehdi də bu yönü ilə Hz. Yusifə bənzəyər. Həddindən artıq qeyri-hüquqi maneələr törətməklə, böhtanlarla, oyunlarla qarşılaşar.
Münafiqlər 20-30 il istəmədən İslama xidmət edirlər. Bu da münafiqin tamamilə Allahın idarəsində olduğunun möcüzəvi dəlilidir. Allahın əmri ilə 20-30 il, Allahsız, kitabsız olduğu halda İslama xidmət edir, 50 yaşından sonra münafiq olduğunu açıqlayıb, münafiqlik vəzifəsinə keçir, çox qəribə vəziyyətdir. Münafiqin müsəlmanlara faydalarından biri də kanalizasiya təmizləyən maşın vəzifəsi görməsidir. Harada çürümüş, iylənmiş, murdar tip varsa toplayarlar. Müsəlmanların Allah rizası üçün səbir etdiyi və bir şey demədiyi kanalizasiya məxluqlarını alıb gedirlər.
İnsanlar Allahı sonsuz sevsə, Allahın haqq etdiyi şəkildə çox yüksək sevgiylə Allahı sevsələr, insanlar da, dünya da tam fərqli olar. Bunu etməməklə insanlar çox böyük səhv edirlər. Allahı sonsuz sevmək yerinə Allahı yadlaşdırırlar və Allaha şübhə ilə baxırlar. Həm Allahın verdiyi hər şeyi istifadə edir, həm də bunların hamısını verən Allahı unudurlar. Allahın verməsiylə məktəbə gedir, sevdikləri var, yemək yeyir, gəzir, avtomobilə minir, tətilə gedir amma bütün bunları verən Allahı heç düşünmür. Bu çox qorxunc əxlaqdır.
Bəzi insanların Allaha qarşı diqqətsiz və maraqsız olması çox böyük faciədir. Allahı "görəsən nə edəcək?" deyə sınamaq çox böyük ağılsızlıqdır. Allahın varlığı bu qədər açıq ikən, Allahın varlığını görüb Allaha yönəlmək varkən, son dərəcə diqqətsiz münasibət göstərməsi bir insan üçün qorxunc fəlakətdir. İnsan ən çox Allahın böyüklüyünə yoğunlaşmalı və imtahanın detallarını yaxşı düşünməlidir. İstəyirlər ki, bir əlləri yağda, bir əlləri balda olsun. Bu cür insan təhsil ala bilməz, sevgini öyrənə bilməz. İmtahan təhsil üçün əsas şərtdir.
İnsanın yetkinləşməsi asan deyil. Allah 40 yaşına xüsusi diqqət çəkir. Dünya təhsili mükəmməl yaradılmış. Həddindən çox detal var. Bütün bu detallar təhsili mükəmməlləşdirir.
İstanbulun həqiqi mənada gözəlliyinin ortaya çıxması üçün çirkin arxitekturanın dəyişməsi lazım. Binaların 70-80%-i çox çirkindir. Bu çirkinliyin tamamilə ortadan qaldırılması lazımdır. İstanbulun gözəlliyi o zaman ortaya çıxar.
Müsəlmanların münafiqlərlə elmi mübarizəsi çox əhəmiyyətlidir. Müsəlmanın Quranda bildirilən cəsarəti, qətiyyəti, səbri yaşaması üçün münafiqlərin varlığı əsas şərtdir. Alçaq, xaraktersiz, şərəfsiz münafiqlərlə elmi mübarizə müsəlmanın sevincini, gücünü, şövqünü artıran həyati mövzudur.
Başbuğ Türkeş həqiqi dövlət adamı, mürşid, vətənpərvər dava insanı idi. Türkiyənin yıxılmasına maneə törədən əsas ünsür olmuşdur. Yetişdirdiyi gözəl nəsillər hələ də dövlətimizə çox qiymətli xidmətlər edirlər. Onu sevgi və hörmətlə yada salırıq.

Adnan Oktar deyir ki... 3 aprel 2018> Click for more

İmtahanı xeyirlə bitirmək çox böyük hadisədir. Dünyanın hər dəqiqəsi çətindir. Bu çətinliyin gözəlliyi vardır, amma hər an hər saniyə böyük diqqət tələb edir. Buna görə dünya həyatını xeyirlə bitirən insanı çoxlu təbrik etmək lazımdır, çünki böyük müvəffəqiyyət əldə etmişdir.
Təyyarələrin bomba deyil yemək, kitab atması lazımdır. Döyüşü, müharibəni, silahı, öldürməyi bu qədər normal qarşılamaları çox böyük anormallıqdır.
Şiə, sünni hamısı nur kimi müsəlman. Bir-birinə düşmənçilik edəcək, bir-birini öldürəcək qədər nifrət həddinə gəlməsi çox böyük anormallıqdır.
Heyvanlara şiddət tətbiq edənlərin məhkəməsi xalqa açıq olsun. Özünü müdafiə edə bilməyən, danışa bilməyən canlıya niyə zülm etdiyini hər kəsin gözü qarşısında izah etsin. Və bu kəslər mütləq ibrət olaraq Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mühakimə edilsinlər.
Allah Nurdur. Səmimi insanlarda da ağıl, fərahlıq, bərəkət, yaxşılıq şəklində bu nur təcəlli edər.
Qadınların hər mövzuda azad olması lazımdır. Qadın özünə nəyin yaraşacağını, nəyin yaxşı olduğunu bilir. Qadına "belə geyin, bu qədər makiyaj et, bu qədər etmə" demək hörmətə uyğun deyil.
Münafiq özünün alçaq məxluq olduğundan çaqqal kimi əmindir. Öz aləmində müsəlman təqlidi etməyə çalışır amma bəzən dinsizliyini açıqca göstərir. Nadir rast gəlinəcək tərzdə arsızlığa sahib olduğu üçün roldan rola girər.
Samiri, Hz. Musa və möminlərə xəyanət etdikdən sonra səhrada tək başına sürünərək yaşadı. Tək başına çöldə sürünərkən də "azadam mən" deyə axmaq kimi sürünməyi azadlıq sanırdı. Münafiq bu cür axmaq və ağılsızdır. Qorxunc dərəcədə qanmaz və səfehdir, amma özünü azad zənn edər.
Allahın böyüklüyünü anlayan insan üçün ümidsizlik mövzusu olmaz. Allahın gücünü və böyüklüyünü anlayan insan mütləq axırda müvəffəqiyyətli olacaqdır.
İran, Türkiyə və Rusiya ittifaqı çox əhəmiyyətlidir. Bu ittifaqa Səudiyyə Ərəbistanını da daxil edək inşaAllah. İranın daha da müasirləşməsini təmin edək. Yaxın Şərqdə sülh və hüzur hakim olsun.
Şəhid olan kənd qoruyucularımızın şəhadətləri mübarək olsun. Allah ailələrinə səbri-cəmil nəsib etsin. Çox gözəl, çox nurlu, çox şərəfli mövqe nəsib etmiş Allah onlara. Nə xoşbəxt şəhid oldular, nə xoşbəxt cənnət əhli oldular.

Adnan Oktar deyir ki... 2 aprel 2018> Click for more

Hər kəsin şən, bir-birinə salam verdiyi, bir-birinə iltifat etdiyi, qadınların çox azad olduğu və hörmət gördüyü cəmiyyət olması gözəldir. İnsanları sevmək, onlarla yoldaş və dost olmaq dünyanın ən gözəl nemətidir. Amma insanlar ən zövqlü şeyləri tərk etmişlər; dost olmağı, vəfanı, sevməyi tərk etmək çox pis vəziyyətdir.
İsa Məsih kimi tərtəmiz insanı dəccal komitəsinə şikayət edib onu əzdirmək istəmək çox böyük əxlaqsızlıqdır. Münafiqlər belə əxlaqsız və xaraktersizdir. Tək məqsədləri və işləri müsəlmanların dağılması üçün çalışmaqdır.
Allah Özünə güvənənə kömək edər. Özünə tam güvənənlərə isə tam fərqli həyat yaşadar. Allaha tam güvənmək çox vacibdir. Hər sevən, sevdiyinin özünə güvənməsini istəyər. Güvənmirsə sevgi olmaz. Allah da qulunun Özünə tam güvənməsini istəyər. İnsan mənfəətlərinə zidd olmadığı zaman Allaha güvənirsə orada sevgi qalmamış deməkdir, Allah qorusun.
Xalq, əsgər və sənətçilərin iç-içə olması gözəllikdir. Əsgərin sevinməsi, sənətçilərlə birlikdə vaxt keçirməsi sevindirici haldır. Yersiz tənqidlərə ehtiyac yoxdur, bu tənqidlər xalqımızı da narahat edir. Tayyib hocamın sənətçiləri Hataya aparmasını, sənətçilərimizin əsgərlərimizlə birlikdə əylənməsində heç bir səhv yoxdur. Sənətçilərin ordumuza dəstək olması, ordu millət əl-ələdir mesajı verilməsi çox gözəl hərəkətdir.
Sənətçilərimizin əsgərlərimizə verdiyi dəstək çox gözəl olmuş. Millət olaraq Prezidentimizin ətrafında bağlanmağın dəlili olan hər şey İngilis dərin dövlətinə elmi yumruq olur inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 1 aprel 2018> Click for more

Dürüstlük sevginin köməkçisidir. Ən yüksək sevgi hədəf edildiyində həyat çox gözəl olar.
Şükür etmək həmin anda fərahlıq verir. Şükür edən insanın işləri həmişə rast gələr. Şükrün bərəkətini həyatında yavaş-yavaş həmişə hiss edər.
Ruhun yaşı yoxdur. Bədəndə zaman içində dəyişikliklər olması ruhun yaşlanmasına səbəb olmaz. Bədəndəki dəyişmə isə insanın Allaha yaxınlaşması üçün vəsilədir.
Dində məcburiyyət yoxdur ayəsinin hökmünə görə, bir insanın niyə dini yaşamadığına qarışamazsın. Heç kimi zorla düz yola gətirə bilməzsən. Doğrunu səhvi izah edərsən amma təzyiq edə bilməzsən.
Süni insanların əqli tarazlığı yerində olmur. Belə insanların problemləri ümumiyyətlə yalnız bu olmur. Ani olaraq aqressivləşər, yalan söyləyər, əsəbi gərginlik keçirə bilirlər. Ona görə belə insanlardan uzaq dayanmaq faydalı olar.
Gözəl söz ürəyə fərahlıq verər. Müsəlman əşyanın, sözünün, insanın, mənzərənin ən gözəli ilə yaşamaq istəyər. Sözün gözəl olanı insanın ağılını açar. Pis söz isə ürəyi sıxar, insanı boğar.
Münafiq çox murdar ruha sahib olduğunu bildiyi üçün sürətlə çökər. Üzü asfalt bərkidən maşını keçmiş kimidir. Münafiqlər bir-birlərinin də əxlaqsız olduğunu bilir və bu əxlaqsızlıq bünövrələrinin qaldıra bilməyəcəyi xüsusiyyətdə olduğu üçün ömürləri həmişə qısa olur. Münafiqlərin çökmə sürəti möminlərdən ən az 20 il daha irəlidir. Çürümə və pozulma münafiqlərdə çox şiddətlidir. Münafiqlərdə əqli pozğunluq da çox şiddətlidir.
Allahın ixtisaslı münafiqləri yaratması müsəlmanlar üçün nemətdir. Bu qədər xaraktersiz, bu qədər şəxsiyyətsiz, körpü altı çaqqalı xarakteri daşıyan cəmiyyət mikrobu kimi məxluqların müsəlmanlarla məşğul olması müsəlmanlar üçün şərəfdir. Qatil, oğruda belə utanma hissi olur. Bu körpü altı çaqqallarında utanma heç yoxdur. Bu da müsəlmanlara çox böyük bərəkət gətirər. Münafiq, müsəlmanın müəllif gücünü artırar. Zəif olanı gücləndirər, güclü olanı daha da sağlamlaşdırar. Münafiqin kanalizasiya təmizləyən maşın vəzifəsi görməsi də müsəlmanlar üçün böyük asanlıqdır. Harada murdar, xaraktersiz, bürüşmüş münafiq varsa öz murdar yuvalarına toplar götürərlər. Beləcə müsəlmanların tahir olmasına vəsilə olurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 31 mart 2018> Click for more

Heyvanlar, Allahın neməti olaraq, insan ruhuna sevgi cəhətdən çox şiddətli təsir edəcək şəkildə yaradılır. Mömin iradə göstərməsinə ehtiyac qalmadan heyvan gördüyündə çox sevər. Mömin pişiyə, itə, ördəyə, sərçəyə, dovşana heç cür doya bilməz.
Möminə imtahanın gərəyi olaraq hər zaman çətinlik və əziyyət isabət edər. Bu əziyyətlərin hamısı möminin məqamını yüksəltmək üçündür.
Allah heç bir zaman yalnız olmadı. Həmişə sevdi, həmişə sevildi. Sonsuz əvvəldən bəri sevdi, sonsuz sonrada da sevildi. Amma mömin Allahın göstərdiyi taleyini, öyrətdiyi qədərini bilir. Kainatın məqsədi sonsuz sevgidir və sevgi yalnız möminlərə məxsus nemətdir.
Öz imkanlarımızla dünyanı cənnətə çevirməyə niyyət etdiyimizdə, Allah axirətdəki cənnət həyatımızı başlatmış olar.
Romantizm insana zərər verər. Ağıldan, məntiqli mühakimə və sağlam düşüncədən uzaqlaşmaq təhlükəlidir. Romantizmdə qeyri-sabitlik olar, məntiq heç olmaz. Bu çox riskli vəziyyətdir.
Məlumatın insan üçün qüvvətli ola bilməsi üçün hikmətli olması əhəmiyyətlidir. Sevməyi, sevilməyi bilmək, bunu həyatın təməli halına gətirə bilmək, məlumatı mənalı və qiymətli edər.
Bəzi insanların kürdlərə qarşı baxış bucağı çox çirkin olur. “Kürdüm” deyən insana, “əstəğfürullah, haşa” deyənlər olur. Belə nifrət dolu tiplərə kimsənin etibar etməməsi lazımdır. İrqçi, kinli düşüncə ilə baxanlar əxlaqı pozulmuş qeyri-sabit insanlardır. Türk, kürd, çərkəz, ərəb hamımız Hz. Adəmin övladlarıyıq, hər insan çox qiymətli və gözəldir.
İncəsənət və keyfiyyətin artmasını Türkiyənin bir nömrəli mövzusu halına gətirək. Bütün Yaxın Şərqdə incəsənət və keyfiyyətdən uzaq olmanın fəlakəti yaşanır. Türkiyədə incəsənət və keyfiyyətin şaha qalxdığı mühit olması lazımdır. Tayyib hocam bu mövzuda çox gözəl addımlar atır maşaAllah.
Kənd mühafizəçi qardaşlarımız canlarını sipər edib çox gözəl mübarizə aparırlar. Həyatları əziyyət içində, gecə-gündüz, ən təhlükəli yerlərdə keşik çəkirlər. Bu insanlar çox dəyərli insanlardır. Bu insanların əsgərliyi ömür boyu davam edir. Hər qarşıdurmada qabaqda iştirak edirlər. Kənd mühafizəçi qardaşlarımızın qiymətini çox yaxşı bilmək lazımdır. Onlar həmişə dindardır, qiymətli, tərtəmiz insanlardır. Hamısının şəhadətlərini də təbrik edirik. Allah bizləri cənnətdə qardaş etsin inşaAllah.
Allah möminlərə hər zaman hüzur, təhlükəsizlik, sağlamlıq, sevinc və güc versin. Allah vətənimizə, millətimizə, dövlətimizə sülh, gözəllik, xeyir və zənginlik nəsib etsin. Heç bir ölkənin Türkiyəyə müdaxiləsinə icazə verməsin. Türkiyəyə, terrora qarşı da zəfər nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 30 mart 2018> Click for more

Fələstinli canlarımızın hüzuru və dindar yəhudilərin rahat yaşaması üçün qardaşlığı və sevgini xatırladan üslubdan istifadə etmək lazımdır. Döyüş məntiqiylə hərəkət etmək olmaz. "Bu insanları buradan söküb atacağıq" deyərək yaxınlaşmazlar. Öncəlik sevgi, dostluq və qardaşlıq olmalıdır. Bunu dindarlar bir araya gələrək edə bilərlər. İki xalqı bir-biriylə dost etmək əsas olmalıdır. Bölgənin torpaqları geniş, hər yer hər kəsin olsun, hər kəs istədiyi yerə istədiyi kimi yerləşsin, yetər ki, bu döyüş bitsin.
Fələstinlilər də İsraillilər də Hz. İbrahimin övladlarıdır. İki tərəf də Peyğəmbər nəslidir. Həmişə birlikdə söhbət edib, dua edib, əmin-amanlıq və qardaşlıq içində yaşamaq varkən, qarşıdurmalar, öldürmələr, cinayətlər çox böyük zülmdür. Sarılıb qardaş olmaq varkən israrla döyüşü istəmənin məntiqi yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 29 mart 2018> Click for more

Eqoist olmayan insan mələk kimi olar. Eqoistlik insanları məhv edir. O bəlanın içindən çıxsalar çox gözəl yaşayarlar. Eqoist olsan da bir qab yemək yeyirsən, olmasan da, eqoist olsan da bir yataqda yatırsan, olmasan da. Nə gərək var özünə bu qədər əziyyət etməyə. Burax özünü, Allah üçün yaşa. Allah üçün yaşayan həm özü, həm də həyatı çox gözəl olar.
İman zəifliyi və qürur sevginin önündəki ən böyük maneələrdir. İman zəifliyini əzən, Allaha özünü tam buraxan, Allahın böyüklüyünü görüb xüsusi ağıl aləminə girən insan sevgini çox rahat əldə edir. Allahın böyüklüyünə aid xüsusi ağıl aləmi vardır. Bir səmimiyyət, bir də bu aləmə girmək insanı metafizik varlığa çevirir. Allahın böyüklüyünü unutduğunda özünün yalnız acizlik içindəki istiqamətlərini görən insan "məni sevən olar heç?" deyə sevgisizlik içində yaşayıb, sevgisizlik içində ölüb gedər. Boş yerə özlərini sevgisizliyə məhkum edirlər.
Sevginin ustadı qadınlardır. Bir qadının həqiqi sevgisini haqq etmək asan deyil. Böyük sənət, ağıl və iradə tələb edir. Bunun üçün qürur olmaması lazımdır. Qadın həqiqi sevgini çox yaxşı sezər, baxışından, səs tonundan, mimikalarından dərhal səmimi sevgi olub olmadığını anlayar.
İslam əxlaqı həm ola bildiyi qədər azadlıq verir, həm də insanların bir-birinə narahatlıq verə biləcəyi bütün çatışmazlıqları aradan qaldırar. Sevgini, dostluğu ən mükəmməl hala gətirən sistemin adı İslam əxlaqıdır.
Münafiqin əsas üzərində dayandığı mövzu müsəlmanlar içindən kimləri təsirli görürsə onu təsirsiz halına gətirmə səyidir. Axırzaman münafiqləri qövmün ən irəli gələn azğın müşrikləriylə iş birliyi edərlər. Hədəf seçdikləri də İslama ən çox xidmət edən, ən təsirli müsəlmanlar olar. Ancaq münafiq taledə məğlub olmuş olaraq yaradılmışdır. Allah tərəfindən həmişə alçaldılırlar amma həddindən artıq arsız olduqları üçün küfri inadları çoxdur. Münafiqin bu küfri inadı da, müsəlmanların faydasına olar. Müsəlmanların həm inkişafını təmin edər həm də savablarını artırar.

Adnan Oktar deyir ki... 28 mart 2018> Click for more

İmanın sirri, Allahın böyüklüyünü dərk etməkdir. Allahı gözəl təfəkkür etmək həyati məsələdir. Allaha olan sevgini gücləndirmək, təfəkkürü gücləndirmək əhəmiyyətlidir.
Məscidlərin geniş pəncərəli çoxlu yaşıllıq içində olması çox gözəl olardı. Hər məsciddə istixana kimi çoxlu bitki olmalı. Müsəlmanların bir arada söhbət etdikləri şahanə mühitlər yaradıla bilər.
Mükəmməlliyin qapısı peşmanlıqdır. İnsan peşmanlıq duyar, özünü inkişaf etdirib düzəldər. Peşmanlıqla ağıl inkişaf edər. Dünyadakı təhsilin təməlində də peşmanlığı dadmaq vardır.
Türkiyənin Rusiya ilə dostluğu və əməkdaşlığı çox əhəmiyyətlidir. Türkiyə və İran, Rusiyaya tam mənasıyla sahib çıxarsa İngilis dərin dövlətinin bütün oyunları boşa çıxarılmış olar.
Qadınlara şəxsiyyətli olmaq çox yaraşar. Bir çox insanın üzündə maska var, maskayla yaşamaq insanın dərinliyini əlindən alar.
Tənqid olunmaq mömin üçün çox böyük nemətdir. Allah qarşındakı insanın vicdanına sənə doğrunu söyləməyi ilham edir. Nə gözəl. Mömin üçün çox böyük nemətdir, "Allah razı olsun" deyəcəksən, dinləyəcəksən. Tənqidlərin hər saniyəsini, hər anını çox yaxşı qiymətləndirmək lazımdır. Tənqidə incimək olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 27 mart 2018> Click for more

Sevdiyimiz birini sonsuz əvvəldə və sonsuz sonrada da sevmiş oluruq. Allah ilə birbaşa əlaqədə, Allahın böyüklüyünün yaxşı bilinməsi vəziyyətində sonsuz sevgi başlamış olar. Yetər ki, səmimi olunsun, yetər ki, Allahın böyüklüyü unudulmasın.
Tayyib hocam, FETÖ-nu tarixə basdıran insandır. Əksi istiqamətdə ittihamda olanlara cavab verməyə ehtiyac da yoxdur. Tayyib hocam, FETÖ ilə etdiyi mübarizəylə tarixə keçmiş liderdir.
Şəhidlərimizin arxasınca üzüntülü ağlamaq onları təhqir edir. Bizim igidlərimiz "toya gedirik" deyərək şəhadətə gedirlər. Şəhadətləri mübarək olsun. İgid şəhidlərimizin, igid ailələrinin qərarlı, mətanətli, cəsarət dolu danışıqları bütün millətimizə nümunə olur. Bu gözəl danışıqlar həmişə mediada gündəmdə olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 mart 2018> Click for more

Səmimi, sağlam, tərtəmiz İslamı bataqlıqda axtarırlar. Xurafat, şiddət və nifrət qoxuyan bu bataqlıqla İslamın heç bir əlaqəsi yoxdur. Quran və Qurana uyğun sünnə xaricindəki anlayış müsəlmanlara yalnız fəlakət gətirər. Bu fəlakəti millətimiz və dövlətimiz heç vaxt qəbul etməz. Türkiyə müasir, aydın, dindar və keyfiyyətli ölkədir.
Allahın varlığı sevgidir. Bütün kainatın yaradılmasının tək məqsədi sevgidir. Sevgi hər şeyi həll edir. Bu sonsuz xoşbəxtlikdir. Dünyadakı ən böyük zövq sevgidir. Şeytan isə dünyanın ən böyük əzabı olan nifrətə insanları çəkməyə çalışar.
Bir diyarda ağlı başında bir insan olanda ayna sistemi dövrəyə girər və zəncirləmə olaraq hər kəsə müsbət təsir edər. Bir insanın səmimi imanı bütün cəmiyyətin gözəl əxlaqına vəsilə olar.

Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2018> Click for more

Allahın böyüklüyünü anlayan və səmimi olan insan metafizik varlığa çevrilər. Bütün dünya onun xidmətində olar. İstədiyi hər şeyi Allah üçün istəyənə Allah hər şeyi açar. Mömin özü üçün bir şey istəməz, bu möminin əsla içinə düşmək istəməyəcəyi fəlakətdir.
Hər çətinlik, hər əziyyət eşqi öyrənmək deməkdir. Bəla kimi görünən hər hadisə mömin üçün nemətdir. Hər bəla möminə xeyirdir. Bəla gəlib də sevgini öyrənməmək deyə bir şey yoxdur. Bəlanı yaşayanlar sevgini coşğuyla yaşayarlar, sevgini çox gözəl öyrənərlər.
Həqiqi mənada ictimai ədalət üçün, həqiqi ictimai zəmanət üçün himayədarlıq sisteminin tam yaşanması lazımdır. Quranda Allah hər kəsin bir-birinin vəlisi olduğu sistem olmasını söyləmişdir. Elə bu Mehdiyyət vəsiləsiylə olacaq. Allahın izni ilə 3-5 il içində bu gözəlliyin reallaşdığını görəcəyik.
Tayyib hocamın Allah yolunu açmış, böyük vizyonla irəliləyir maşaAllah. Allahın izni ilə İttihadı İslamın qurulmasına vəsilə olacaq.
Biz zülm istəmirik. Biz Kürd canlarımızın hörmət və dəyər görərək, dinlərinə, namuslarına xələl gəlmədən, hüzurlu yaşamalarını istəyirik. Kommunist rejim altında əzilmələrinə icazə vermərik. Kürd analarımızın, bacılarımızın kommunist, dinsiz, Allahsız rejim altında əzilmələrinə icazə vermərik. PKK sevilmədiyini və istənmədiyini artıq anlasın. Kürdləri rahat buraxsın. Kürdlər kommunist dikdə təzyiqi altında deyil, öz seçimləriylə azad olaraq necə istəyirlərsə yaşasınlar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 mart 2018> Click for more

Ağılın, Allaha bağlanmanın, cənnətin hər şeyi, açarı səmimiyyətdir. Allah yalnız səmimi olanların xilas olacağını bildirmişdir. Səmimiyyətin özünə xas xüsusi ləzzəti vardır. Səmimiyyətdə vücud çox böyük fərahlıq duyar, danışa bilmirsə danışacaq hala gələr, gözəl cümlələr quracaq hala gələr. Hər hansı sıxılma varsa tamamilə ortadan qalxar.
Tayyib hocamın Quranın yetərliliyi mövzusunda etdiyi şərhə bütün qadınların sahib çıxması vacibdir. Qadınlar əleyhindəki xurafatları tamamilə ortadan qaldıran rəftar göstərdi Tayyib hocam. Bütün qadın sənətçilərin, siyasətçilərin, alimlərin, yazıçıların və digərlərinin Tayyib hocama dəstək vermələri çox gözəl olar.
Allah sevgini sevər. Səmimiyyət sevgi üçündür. Quranın bütün hökmlərini yerinə yetirən insan səmimi, yəni sevgini bilən insandır. Sevgini yaxşı bilən insan təqva sahibidir. Allah Özünün əbədi açılan sevgiylə sevilməsini istəyər. Özü də sonsuza açılan sevgiylə sevər.
Dünyaya ilk gəldiyimizdə insan ilk başda şüurlu şəkildə analiz edə bilmir. Məktəb bitirilir, universitetə gedilər, evlənilir, hər kəs həyat mübarizəsi içində yaşamağa çalışır deyə bilir böyük əksəriyyət. Amma diqqətlə baxdığımızda hər şeyin beynimizin içində yaradıldığını və çöldə maddənin yalnız kölgə varlıq olaraq olduğunu görürük. Təkcə saata, stəkana baxdığımızda Allahın varlığını açıqca görürük. Allahın varlığını görər görməz, tək bir atomun quruluşunda möhtəşəm Ağıl və nizam olduğunu da görürük. 15 milyard ildir hərəkət edən atomlar bir dəfə belə bir-birinə dəymir. Bir elektronun içindəki aləmi düşünün. Allahın böyüklüyü əzəmətlidir. Bu əzəmət böyüklük qarşısında məktəb bitirmək, iş sahibi olmaq və s. həyatın tək məqsədi ola bilməz. Və həyatının tək məqsədi Allah olan insan üçün həyatının hər detalı mükəmməldir, yağ kimi axır.
Din olmadıqda şeytan dövrəyə girər. Şeytanın təsirinə girən insanın ruh halının sağlam olması mümkün olmaz. Bütün hərəkətləri qeyri-sabitdir. Həyat məqsədi olmadıqda insanlarda həyata küsmə, sevdiklərinə küsmə, intihar meyli inkişaf edir. Məqsədsizlik insanın bütün həyat enerjisini əlindən alır. İnsana həyat enerjisi qazandıran Allah sevgisi, Allahın böyüklüyünü anlamaq və imandır.
PKK kürd canlarımıza çox böyük zülm etdi. Aydındır ki, dindar insanlar kürdlərdir. Belə dindar insanları zorla kommunist, dinsiz etməyə çalışmaq çox böyük zülmdür. Kürd canlarımızı PKK-nın zülmünə əsla tərk etməyəcəyik.
Bir gənc qızın qarşısındakını sevə bilməsi üçün o insanın Allaha imanını, eqoist olmadığını, alicənab olduğunu görməsi lazımdır. Qarşısındakının gözəl əxlaqını görən gənc qız o insanı təbii olaraq candan sevər.
Şəhidimiz Muhsin Yazıcıoğlunun rəhmətlə və sevgiylə xatırlayırıq. Tam vəli əxlaqlı insan idi. Həmişə sevgini, dostluğu, qardaşlığı ön plana alardı. Sui-qəsdinin mütləq aydınladılmasını gözləyirik.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2018> Click for more

Allahı çox sevsəniz, Allahın bizə olan ilhamını dərhal görər, başa düşərik. Allah ayədə "Əgər Məndən qorxsanız sizə yaxşını pisdən ayırd edəcək anlayış verərəm" deyir. Allahı çox sevən insanın üzərində şeytanın təsiri olmaz.
Məktəbin məqsədi sevgini öyrənməkdir. Hər məktəb mərhəmətin, dostluğun, yoldaşlığın, sənətin, keyfiyyətin qalası olmalıdır. Gənclərin çoxu nə üçün məktəbə getdiyini belə bilmir. Sevgi üçün təhsil aldıqlarını bir ömür boyu bilmədən yaşayırlar. Qorxunun, narahatlığın aradan qaldırılması üçün məktəblərdəki sevgi və mərhəmət təhsili çox vacibdir.
Darvinizmi elmi olaraq yıxmaqla Dəccaliyyətin dinini aradan qaldırdıq və İslama ən böyük xidməti etdik. Darvinizmin etibarsızlığını anlatmamış olsaydıq hökumətin fikri zəmini bu qədər güclü ola bilməzdi.
İncəsənət olmayan yerdə həyat olmaz. Əfqanıstan, İraq, Suriya kimi ölkələrin ölümünə səbəb olan incəsənətin olmamasıdır. İncəsənət, Allah sevgisinin ən gözəl təcəllilərindən biridir. İmanın, Allah sevgisinin olduğu yerdə incəsənət həyat tapar. İncəsənəti öldürəndə həyat da ölər.
Bədiüzzaman metafizik şəxsdir. Ağlı, zəkası, yaddaşı fövqəladə maşaAllah. Çox çətin dövrdə xidmət etdi. Allah ondan qəni-qəni razı olsun.
Batmanda şəhid olan igidimizi təbrik edirik. Hər dəfə şəhidlərimizə qibtə edirik. Onların şərəfli, nurlu şəhadətlərinin üzərinə möhtəşəm gözəllik inşa ediləcək. İttihadı İslam meydana gələcək inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2018> Click for more

Bir ekranın başına yapışıq yaşayırıq. Böyük bir güc bizə bu ekranda təsvir izlədir. Təsvirdə həmişə düzgünlük və müntəzəmlik vardır. Atomlar, çiçəklər, meyvələr hər şey düzgündür. Belə vəziyyətdə bu gözəllikləri yaradan Gücün, haşa, yox saymaq, heç yoxmuş kimi davranmaq, çox böyük zülm olar. Sonsuz Ağla sahib olan Allahı sevmək çox zövqlüdür. Mömin bütün diqqətini Allaha imana, Allahı çox səmimi sevməyə və Allahın yaratdıqlarını sevməyə verəcək.
Bir insanın səmimiyyəti baxışlarından, üzündən və danışığındakı səs tonuyla istifadə etdiyi sözlərdən aydın olar. Eyni insanın səmimi danışması necə olar, süni danışması necə olar dərhal bilinər.
Quran sevginin necə yaşanacağını bizə öyrədən həyat kitabıdır. Qurana tam uyulduqda həqiqi dostluq və sevgi yaşanar.
Allaha candan dua edən hər kəs xoşbəxt olar. Allahın böyüklüyünü səmimi qavrayaraq dua etmək əhəmiyyətlidir. Böyüklük sözdə qalmayacaq, qavrayaraq, düşünərək dua edəcək.
Bir insan bütün həyatını Allaha həsr elədisə, həyatın bütün yönlərindən özünü çəkib yalnız Allah üçün yaşayırsa, bu, o insanın təqvasının dəlilidir. Amma buna baxmayaraq müsəlmanda yenə də həmişə Allah qorxusu və cəhənnəmdən çəkinmək olar.
Şəhidlik təbrik ediləcək məqamdır. Allah şəhidlərimizin şəhadətini mübarək etsin, nə gözəl onları cənnətinə layiq görmüş. Çətin olan dünyada qalmaqdır. Şəhidlərin arxasınca kədərli ifadə istifadə etmək şəhidlərin ruhu üçün incidici olar. Onlar çox gözəl yerdədirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2018> Click for more

Xəstəxanaların çiçəklərlə, rəsmlərlə, bəzəkli ürək açan yerlər olması əhəmiyyətlidir. Xəstəxanaların nəhəng və gözəl məkanlar olması yalnız xəstələr üçün deyil səhiyyə işçiləri üçün də hüzur verici olur. Hüzur verən məkan etmək çox maliyyətli deyil. Mühüm olan qərar alma mexanizminin yaxşı işləməsidir.
Kişinin də iffətli olması lazım olduğunu çox adam gündəmə belə gətirmir. Fuhuş həm qadına həm kişiyə haram qılınmışdır. Özlərinə hər cür çirkinliyi sözdə qanuni görərkən, qadınları ağlasığmaz təzyiq altına almaq istəyirlər. Qadınları əzmək homoseksuallığın çox böyüməsinə səbəb olur.
İngilis dərin dövlətinə açıq-aşkar meydan oxuyan bir Atatürk var idi bir də Tayyib hocam var. Halal olsun Tayyib hocama İngilis dərin dövlətinə elmlə, irfanla vura-vura beyinlərini darmadağın edir maşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 20 mart 2018> Click for more

Kim Allahı çox sevsə, Allah o insanı çox sevər. Allah ən təqva qulunu sevər dediklərində ağıllarına əlində təsbeh olan saqqallı əmi gəlir. Ən təqva olan sevgini ən çox yaşayandır. Allahı ən çox sevəni, Allah da ən çox sevər.
Ölüm möminin əxlaqını düzəltməsi üçün ibrət vəsiləsidir. Ölümün varlığı insanlar üçün çox böyük nemətdir. Ölüm və yaşlanma insanların özlərini düzəltməsi üçün əsas şərtdir, bunlar olmasa dünya çox mərhəmətsiz olardı. İnsanlar Allahdan qorxaraq təmkinli olur. Allah qorxusu olmadıqda insanların təmkinli və tutarlı olması, əxlaqını gözəlləşdirməsi, özünü inkişaf etdirməsi mümkün olmur.
Bütün əziyyətin, iztirabın qaynağı müsəlman ölkələrin parçalanmasıdır. Biz ana, ata, qardaş birlikdə yaşayaq deyirik. Yox, gərək ayrı olaq deyirlər. O zaman da acı və dərdlər bitmir. Mehdiyyət deyəndə bir şəxsə kilidləndik sanırlar. Mehdiyyət döyüşlərin bitməsi, ədalətin hakim olması, dünyanın hüzur içində yaşamasıdır.
Mömin dərin düşünməkdən zövq alar. Allaha güvənərək, Allahı sevərək düşünmək möminin özünü açmasına səbəb olar.
Afrinə daha geniş kömək göndərək. Əl birliyi edərək hər cür paltar, yemək bol-bol kömək göndərək.
Allah yalnız sevgiylə həyatı gözəl hala gətirmişdir. Sevgi gedəndə cəhənnəm gəlir. Bir insan sevgiyə yanaşmırsa və sevgini bilmirsə cəhənnəmdə yaşayır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 mart 2018> Click for more

İslam dini asandır. Dinin asan olduğunu Allah söyləyir. Allah bəndələri üçün çətinlik diləməz. Ənənəçi sistem dini içindən çıxılmaz, əzablarla dolu, insana əziyyət edən sistemə çevirir. Həm özləri əzab çəkir, həm də insanlara əzab çəkdirirlər.
PKK-nın ideologiyası Marksist-Leninist ideologiyadır və bunun təməlində müqavimət göstərmə, inqilab olana qədər müqavimət göstərmə vardır. Bu müqavimət göstərmə kommunistlər üçün əhəmiyyətlidir. 40-50 ili gözə alırlar. Qarşıdurma, müqavimət göstərmə və ziddiyyət bu ideologiyanın təməli olduğu üçün PKK ideologiyasından imtina etmədiyi müddətcə, minlərlə dəfə məğlub olsa belə, münaqişəyə, öldürməkdən və ölməkdən imtina etməz. Buna görə PKK-ya qarşı əsas mübarizə ideologiya mübarizəsi olmalıdır. Bunun üçün də, kommunizmin fəlsəfi dayaq nöqtəsi olan Darvinizmin etibarsızlığının izah edilməsi əsas şərtdir. Fikri qalibiyyət əldə edilmədikcə PKK tam mənasıyla məhv ediləməz.
Bir çox yerdə sünilik təşviq edilir. Əl boyda uşaqlara belə sünilik öyrədilir. Bu çox pisdir. Sünilik bir insanın yox olması, həqiqi insan olmaqdan çıxması deməkdir.
Hörmətli Dövlət Bahçeli, zamanın klassik siyasət zamanı olmadığını gördü. Dövlətin gələcəyini əsas götürərək, dövlət tərbiyəsi ilə Tayyib hocama övladı kimi sahib çıxdı. Çox vicdanlı və doğru hərəkət oldu. Hal-hazırda iqtidarda Dövlət ağlı var inşaAllah.
Həsən Cəlal Gözəl ağabəy, nə gözəl anlı-şanlı yaşadın, anlı-şanlı vəfat etdin. Tərtəmiz həyatın oldu. Bütün Türkiyə sənin alicənab, tərtəmiz, dəliqanlı insan olduğun mövzusunda həmfikirdir. Həsən Cəlal Gözəl, Türkiyənin qürur mənbəyi olan çox qiymətli insan idi. Allah sevdiklərinə səbri cəmil nəsib etsin.
Şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Şəhidlərin ruhu cənnət əhli olur, nə gözəl, ən gözəl mövqeyə qovuşdular. Şəhidlərimizin heç birinin qanının yerdə qalmayacağını bütün dünyanın görməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 18 mart 2018> Click for more

Din o qədər asandır ki, 100 dəfə bu duanı oxuyacaqsan, 1000 dəfə salavat gətirəcəksən, bütün qılmadığın namazlar borcdur, hamısını qılacaqsınız deyirlər. Bu cür edərək insanları dindən uzaqlaşdırırlar.
İnsanların bir qismi təvəkkülü səhv bilir. Arxa fonda qaval səsi olur, yaşlı əmi "övladım təvəkkül etməlisən" deyə izah edir. Çarəsizliyin nəticəsində meydana gələn boyun əymiş ümidsiz gözləyişə təvəkkül deyirlər. Elə deyil. Təvəkkül, an-an sənin və hər şeyin Allahın idarəsində olduğunu bilməkdir. Tale elmi mövzudur. Zaman yoxdur. Zaman beynin qəbul etmə formasıdır. Bu, talenin dəqiq texniki həqiqət olduğunun isbatıdır.
Allaha imanı anlamanın birinci dərəcəsindən etibarən insan ayrı aləmə girər. Allahın qoruması aləminə girən bu insan həmişə tutarlı, məntiqli və təmkinlidir. Allah qorxusunun dərinliyini hiss edən, Qurandakı Allahın böyüklüyünü anlayan insan tutarlı olar. Amma bu dərhal olmur, insanın həqiqətən təhsildən keçməsi lazımdır. Bunu hər insan asanlıqla qazana bilmir. Əslində həqiqətə yaxın olmamaq utanc verici vəziyyətdir. Bir az düşünsə insan, bir ellips ekrana yapışıq yaşadığını düşünsə, həqiqətə yaxın olmaması əsla mümkün olmaz. Allahın böyüklüyünü və ağılını bilərək məntiqli və tutarlı olmamaq mümkün deyil. Allah məntiqli və tutarlı olandır. Biz də Allahın ruhunu daşıyan varlıqlar olaraq məntiqli və tutarlı olmaqla məsuluq.
Münafiqlər ölü, xüsusi olaraq yaradılmış, başı boş varlıqlardır. Tamamilə həyatın həqiqətlərinə kilidlənmiş, guya Quranın hökmlərini dəyişdirərək bütün ömürlərini müsəlmanlarla mübarizəyə həsr edirlər. Belə bir axmaqlıq ola bilməz. Böyük küfr, dəccaliyyət varkən bütün ömrünü bir ovuc müsəlmanla məşğul olmağa həsr etmələri möcüzədir. Münafiqlərin bu mübarizəsinin müsəlmanların hər vəziyyətdə lehinə olması və müsəlmanların çox əylənməsinə səbəb olmaları da ayrı möcüzədir.
Bizim ordumuz dəliqanlıdır. Afrini alan igidlərimizin hamısı qoçudur maşaAllah. Qoçular elə güc nümayiş etdi ki, böyük güclərə şan-şöhrət olmuşdur. Türkiyəni digər ölkələr kimi sandılar. İstədiyimiz kimi qarışdırarıq deyə plan qurdular. Gördülər ki, əsgərimizin də, millətimizin də ürəyi manqal kimidir. Ordumuz çox qabiliyyətlidir maşaAllah. Sanki cərrah dəqiqliyi ilə hərəkət etdilər, vətəndaş itkisi mövzusunda çox həssas davrandılar.
Qiymətli dövlət böyüyümüz, hörmətli böyük qardaşım Həsən Cəlal Gözəl bəyə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirik. Məkanı cənnət olsun, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ilə cənnət süfrələrində əyləşsin. Sevdiklərinin, dostlarının və ailəsinin başı sağ olsun.
Türk Silahlı Qüvvətlərimizin Afrin zəfəri mübarək olsun. Allah qəhrəman ordumuzu qiyamətə qədər müzəffər etsin. Şəhidlərimizi rəhmət, sevgi və hörmətlə xatırlayaq.

Adnan Oktar deyir ki... 17 mart 2018> Click for more

Münafiqlərin möminlərə təmin etdikləri ən böyük faydalardan biri də kanalizasiya təmizləyən maşın kimi harada çürümüş, qəribə, murdar məxluq, töküntü, kir, pas varsa yığıb aparmalarıdır. Münafiqlər, müsəlmanların kanalizasiya təmizləyən maşını kimi çalışır, peyin böcəyi kimi pislikləri yığıb yanlarına alırlar. Bu da möminlər üçün böyük fərahlama və gözəllik olur.
Gözəl əxlaqdan güzəştə gedən insan, Allah əsirgəsin, məhv olar. Gözəl əxlaqdan güzəştə getdiyi anda, həmin an insanda çöküntü başlayır. Gözlənilmədən bir anda güzəştə getsə belə dərhal Allaha sığınıb düzəltməsi lazımdır.
Ələvilərin əleyhinə danışanlar sevgisiz, ağılsız insanlardır. Belə insanları ciddiyə almamaq lazımdır. Ələvilik sevgi, dostluq, qardaşlıq, aydınlıq, müasirlik, nəzihlik deməkdir. Ələvilər nəcib və vəfalı insanlardır. Ələvilərin varlığı mövhumatçılığa qarşı qaladır. Nə gözəl Hz. Əlini sevirlər, nə gözəl əhli beyti sevirlər. Hz. Əlini və Əhli Beyti sevəni kim sevməz?
Allah əsgərimizi, xüsusi təyinatlıları bütün namərd güllələrdən qorusun. Müzəffər etsin. Millət olaraq onların yanındayıq.
Səmimiyyətsizlik insanı boğar. İnsan səmimiyyətsiz olanda tarazlığını qoruyamaz, üzərinə çətinlik, kədər gəlir. Səmimi olan insanda fərahlama və açılma olur. Səmimi olmayan insanda çirkinləşmə meydana gəlir.
Bütün dinlərin əsas xüsusiyyəti himayəçilik sisteminin olmasıdır. Bu namaz, oruc kimi təməl hökmdür amma təəccüb doğuracaq şəkildə insanlara bunu unutdurmuşlar. Din yaşandığında hamı hər kəslə qardaş olur, hamı hər kəsin anası, atası olur. Küçədəki uşağın yeməyi, qalacağı yer, geyəcəyi paltardan bütün ümmət məsul olur.
Dürüst olmaq gözəldir amma insanlar kompleks olmağı seçir. Kompleks olmaq da onları üzür və yorur. Halbuki hər zaman dürüst olan insan qiymətlidir, dürüst olan sevilər.
Allah Özünün və sevginin hədəf edildiyi hər duanı qəbul edər. Özünün və sevginin hədəf edildiyi hər şeyi verir.
Mən monotonluğu heç xoşlamıram. Bəzi insanların hər şeyi sabitdir, getdiyi yol, yediyi yemək, oturduğu kreslo həmişə eynidir, bəllidir. Mənim həyatım həmişə dəyişir. Perspektivim dəyişir, zövq anlayışım dəyişir, sevinc anlayışım dəyişir. Hər şeyin daha xoş hala gəlməsini istəyirəm. Hər şeyin dəyişik və həyəcan verici olmasını istəyirəm. Mənim ruhumu dərindən təsir edən, halal amma qeyri-ənənəvi şeylərdən çox zövq alıram.
Mömin gücü Allahdan alar. Mən bu mövzuda güclüyəm deyən insanı, Allah qorusun, Allah elə o mövzuda əzər. Mən zəifəm demək də özünü bütləşdirmə olur. Güc Allahın deyil? Allahdan istəsən Allah səni son dərəcə güclü hala gətirər. Utancaqdır, Allahdan istəyər Allah onu cəsur edər. Narahatlıqları vardır, Allaha sığınar, Allah bütün narahatlıqlarını ortadan qaldırar. Mömin bütün gücün qüvvətin Allahdan olduğunu bilərək, yalnız Allaha güvənər.
Şəhidlərimizin ailələri də aslan kimi maşaAllah. Nə xoşbəxt belə şanlı övladlar yetişdiriblər. Dünyada da, axirətdə də həm özləri, həm övladları şanlıdır. Allah bizlərə də nəsib etsin. İsrarla bizi çağırmağa davam etsinlər inşaAllah. Allah möminə yataq ölümü verməsin, şəhadət nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 16 mart 2018> Click for more

Darvinizmi yerlə bir etmək qeyri-mümkün görünürdü. Bizim vəsiləmizlə dünya səviyyəsində məğlub oldular. Əvvəllər hər həftə guya "itmiş halqa" tapardılar. Tək-tək elmi cavabını verincə artıq darvinistlərin "səsləri" çıxmır.
Cənnətin ən gözəl xüsusiyyəti ehtirasın dəli kimi yaşanmasıdır. Cənnətdə hər yerdə sevgi hakimdir.
Cənnətdə kompüter kimi hər cür texnoloji cihaz vardır. İnsan cənnətdə ən mükəmməl rəssamdan daha gözəl şəkil çəkər. Qitaranı əlinə aldığında möhtəşəm çalar. İnsan istədiyi dildə çox axıcı danışa bilər cənnətdə.
Duyğusallıq zövqlü də görünsə müqavimət göstərmək lazımdır. Ağıllı olmaq, Quranla düşünmək ən doğrusudur. Duyğusallıq, Allaha hörmətə, Allaha təslimiyyətə uyğun olmayan ruh halıdır. Duyğusallığı faciə olaraq görüb, hörmət etməmək lazımdır. Romanlarda, mahnılarda, seriallarda duyğusallıq müqəddəs göstərilir. Bu şeytani əzab şəklidir. Yüksək ağıl bunu heç vaxt qəbul etməz.
Mehdiyyət dövrü savabın əziyyət cəhətdən ən çox azaldığı amma Allah eşqi və iman yüksəkliyi cəhətdən ən çox artdığı dövrdür. Çünki Mehdiyyətin tam yaşandığı dövrdə hər şey rahat olacaq. Dəccal olmayacaq, münafiq olmayacaq, bəlalar, dərdlər olmayacaq. Amma rahatlıq, dostluq, qardaşlıq göylərə çıxacaq. İnsanlar nemətlərin sevincindən havalara uçacaqlar. Bu səbəbdən Mehdi dövründə savab əziyyət cəhətdən az olacaq amma insanlardakı Allah sevgisi çox yüksək olacaq, Aynəl-yaxın çox yüksək iman meydana gələcək. İnsanlar əziyyətə görə deyil, iman yüksəkliyindən, Allah eşqinin yüksəkliyindən çox savab alacaqlar. Tarixdə görülməmiş dərəcədə yüksək Allah eşqi olacaq dünyada. Savabın əziyyət cəhətdən ən çox yüksəldiyi dövr isə Hz. İsa və Hz. Mehdi vəfat etdikdən sonra, yəni 1542-ci ildən sonra olacaq. O dövrdə İslam aləmində artıq pozulma başlayacaq. Dözümü mümkün olmayan həyat olacaq. Çox çətin imtahanlar olacaq. Amma savabı da əziyyət cəhətdən bir o qədər çox olacaq inşaAllah.
Sonsuz ağla sahib olan Yaradıcımızın, Allahımızın varlığı ola biləcək ən gözəl şey bizim üçün. Allah bizim hər saniyəmizi nəzarət edir. Ucsuz-bucaqsız Gücün idarəsi altındayıq. Necə gözəldir.
Hər kəsin bir-birindən nifrət etməsi çox böyük təhlükədir. Dəccal sevgisizliklə böyük oyun oynayır, bu oyunu pozaq, sevgi sözləri ön planda olsun.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2018> Click for more

Münafiq tamamilə yıxmaq, yox etmək istəyər. Müsəlman bir şeyin yıxılmasını istəməz, təmir etmək, düzəltmək, gözəlləşdirmək və gücləndirmək istəyər, təmir edib istifadə halına gətirər. Münafiq isə həm yıxar həm də yıxdığının əvəzinə heç nə etməz. Münafiq korlayıb yox edicidir. Müsəlman təmir edib gözəlləşdirəndir.
Münafiqlərin hər hücumu axmaqlıqlarının isbatı olur. Münafiq beyinsizliyi təsvir ediləcək kimi olmur. Allah möcüzəvi olaraq, onları ola biləcək ən axmaq, ən beyinsiz şəkildə yaradır.
Münafiqlərdə və müşriklərdə hər cür pislik, murdarlıq, çürümüşlük və kirin hər cür əks olunmasını görən kimi diqqət çəkir. Müsəlmanlar isə tərtəmiz, aydınlıq, nur kimi olur.
Sevdiyimiz insanla qədərimizdə olduğu üçün qarşılaşarıq. İnsanın həyatının heç bir anında təsadüf yoxdur.
14 mart Tibb bayramını təbrik edirik. Həkimlərimiz və bütün səhiyyə işçilərimizin əl üzərində tutulması lazımdır. Xüsusilə xəstəxanalarda səhiyyə işçilərinə istiqamətli hücumlar əsla qəbul edilməməlidir. Xəstəxanalarda çalışanlar üçün mütləq təhlükəsiz otaqlar təsis edilməli və hər xəstəxanada iki xüsusi hərəkatçımız sabit olaraq olmalı.
Kürdlər çilə əhlidir, vəfalıdır, sadiqdir, dindardır. Bir insanın kürd dostu olması o insan üçün çox böyük nemətdir. Kürd deyildiyində ağılımıza mərdlik, dürüstlük, igidlik, əsalət və gözəl əxlaq gəlir.
Beynin müstəqil heç bir gücü yoxdur. Beyin yağ və ət parçasıdır. Bütün güc ruhdadır. Beyin qəssabda vardır görürsünüz, bir gücə sahib olmasının mümkün olmadığı açıqdır. Allahın üflədiyi ruh güc sahibidir.
Allah eşqiylə vətən, millət, bayraq üçün yaşamaq vacibdir. Allah sevgisi, vətən, millət, bayraq yoxdursa yaşamağın da məqsədi yoxdur. Vətən sevgisi çox yüksək duyğudur. Əhəmiyyətli olan mənalı yaşamaqdır. Mənası olmadan min il yaşasaq nə olar? Allah üçün yaşayıb canımızı Allah üçün təslim etmək əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 mart 2018> Click for more

Bəzi kütlələrdə nifrət ruhu çox hakimdir. Qorxunc sevgisizlik və mərhəmətsizlik yayılmış vəziyyətdə. Sevginin televiziyada, radioda, qəzetlərdə gecə gündüz gündəmdə tutulması lazımdır. Sevgini, gözəlliyi izah edən insanlar olsun, yol yalnız sevgiyə açılsın, nifrətə yolu tamamilə bağlayaq. Nifrət ifadələri, yazıları qadağan edilsin.
Allah sevgini və bağışlamağı istəyər, qullarının əzabını istəməz. (Nisa surəsi, 147: Şükür etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir? Allah itaətkar qullarına təşəkkür edəndir, Biləndir.)
Tayyib hocamı Allah danışdırır, haqqı danışır, batili yox edir. Özü tam bir Quran tələbəsi maşaAllah. Ağzından nur saçır, təbrik edirik.
Nə xoşbəxt şəhidlərimizə, nə xoşbəxt ailələrinə. Onlara qibtə edirik, bizi də yanlarına çağırsınlar, Allah bizə də şəhidlik nəsib etsin inşaAllah.
Təyyarə qəzasında vəfat edən qızlarımız hamısı mələk kimi, tərtəmiz qızlar. Əleyhində danışanlara, pis söz söyləyənlərə Allah hidayət versin. Bu kəslər paxıllıqdan, sevgisizlikərindən, mərhəmətsizliklərindən söyləyirlər bu sözləri. Qızlarımızın hamısının ailələrinə təkrar başsağlığı diləyirik, Allah hamısına uzun ömür versin.
Mina Başaran və yoldaşları üçün çirkin sözlər söyləyənlər çox ayıb edirlər. Nə bilirsən, bəlkə o gənc qadınların hamısı cənnətə getdi. Nur kimi aslan kimi qızlar hamısı, şəfqətlə, mərhəmətlə yaxınlaşmaq gərək. Həsəd, kin dolu, nifrət dolu insanlara qarşı milli siyasət inkişaf etdirilməli, ictimai mediada nifrət üslubu qadağan edilməli və cinayət olaraq qəbul edilməlidir. Tənqid yazılar amma nifrət üslubuna qəti olaraq icazə verilməməli. Sevgisizlik çox əhəmiyyətli məsələdir. Bütün kanallarda sevgi, mərhəmət, şəfqət anladılsın. Bu kin, hirs və nifrət qınansın.
Tayyib hocamın sonuna qədər yanındayıq. Dövlət Bahçelinin də ona dəstək olması çox sevindirici haldır. Allah ondan da razı olsun. Allah uzun ömür versin, çox doğru yolda irəliləyirlər. Allah yollarını daim açıq etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 12 mart 2018> Click for more

Münafiq yaşlı, xəstə hinduşka kimidir. Həmişə sürünər. Başı bəladan heç vaxt xilas olmaz. Mömin dincdir, sağlamdır. Münafiq 40 yaşındadırsa bil ki 60 yaşında kimidir.
Namaz insanı fərəhləndirən, qəlbini açan, gücləndirən çox böyük nemətdir. Namazı tərk etmək təxəyyül belə edilə bilməz.
Qadınlar çox dərin və incə düşünmə qabiliyyətinə malikdir, 5 duyğuları da çox güclüdür. Kişilər hadisələri daha kobud qiymətləndirər. Qadın 100 alternativ variantı düşünər, kişi ən çox 3 alternativ variantı düşünər. Ümumiyyətlə ikisini düşünər birini seçər. Qadının görmə gücü daha kəskin olduğu üçün eşqə, ehtirasa çox açıqdır. Ehtiras və eşq dənizinə çəkən qadın olar. Amma qadının eşqi tam yaşaması üçün ağıllı kişi lazımdır. Yoxsa qadın nə edirsə etsin eşqin kilidini aça bilməz. Ağıllı kişi ilə qarşılaşdığında qadın eşqin və ehtirasın kilidini açar və ucu-bucağı olmayan dənizə girərsən. Amma təbii ki, bütün bunlar üçün qadının da, kişinin də imanlı olması əsas şərtdir.
Şəhidlərimiz xoşbəxtdir, Allah onları seçmiş, ən gözəl mövqeyə gətirmiş. Allah Afrin şəhidimizin şəhadətini qəbul etsin, çağırın bizlər də gələk inşaAllah. Nə xoşbəxt sizə, nə xoşbəxt ailələrinizə.
Dünya çox genişdir, bütün insanlar həmişə birlikdə hüzur içində yaşaya bilərik. İsrail, İran, İraq, Suriya hamısı çox geniş torpaqlardır. Gəlin bu torpaqlarda bir arada qardaşca yaşayaq. Bölüşəmədiyiniz nədir? Gəlin birlikdə sülh içində yaşayaq.
Uşaqlara belə, küsməyi, qışqırmağı, meydan oxumağı öyrədir və bununla sevinirlər. Əl qədər uşağa yalnız sevgi öyrədilər. Uşağın ruhuna nifrət yeritmək və onu çirklətmək zülmdür.
Möminlərin təmizliyi ilə münafiqlərin çirkliliyi arasında cənnətlə cəhənnəm kimi fərq var. Möminlərin olduğu hər yerdə nəzakət, keyfiyyət, təmizlik, gözəllik və yaxşılıq hakim olar. Münafiqlər isə murdarlıq, çirkinlik, iyrənclik, alçaqlıq içində sürünürlər.
Mina Başaran və qız yoldaşlarına Allah qəni-qəni rəhmət etsin. İnşaAllah məkanları cənnət olar. Hamısı tərtəmiz, brilyant kimi cavan gənc qızlar. Nifrət dolu kütlənin meydana gəlməsi çox böyük bəladır. Nur kimi gənc qızlar vəfat edir. Allah onlara rəhmət etsin deyib hörmət göstərəcəklərinə ağla sığmaz çirkin ifadələr işlədirlər. Aslan kimi gənc qızlara belə çirkin ifadələr istifadə edə bilmək üçün insanın vicdanının tamamilə iflas etmiş olması lazımdır. Bu qədər kobud, bu qədər qatı, bu qədər mərhəmətsiz olmanın heç bir mənası yoxdur. Bu nifrət və kin dolu ruh milli bəladır. Cəmiyyətdə sevgini bilən insan sayı çox azdır. Hər kəsə, hər şeyə qarşı aqressiv üsluba inkişaf meyli var. Bunu mili fəlakət olaraq görüb sevgini, mərhəməti öyrədən, məqbul və anlayışlı olmanın əhəmiyyətini izah edən yayımlar olmalı. Pis danışanların təqdir edildiyi mühit təməldən qadağan edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 mart 2018> Click for more

Allah sevgisini və Allah qorxusunu bilməyən insanın gözəllikləri fərq edə bilməsi, qadınlara dəyər verə bilməsi mümkün deyil. Belə insana sevgini izah etmək, gözü görməyən birinə südü izah etmək kimidir. Tam qavraması mümkün olmaz.
Allah nəhəng boyda əncir ağacına balaca iynə ucu qədər toxumu vəsilə edir. Mehdi də dünyanın sülh, sevgi, gözəllik tapması üçün vəsilədir. Allahın izni ilə 3-5 il içində Mehdiyyət çox dəqiqləşmiş olacaq.
İnsanların təkəbbürlü olması möcüzədir. Ruhu olmayan insan acizliyini fərq etməz. Yerdə gübrə olsa yenə anlamaz, təkəbbürlənər. Ruhu olmayanları əhəmiyyətli görməmək lazımdır.
Səmimiyyət çox fərəhlədici və rahatlaşdırıcıdır. Bəzi din xadimləri televiziyaya çıxanda heç özləri olmayan üslub istifadə edirlər. Ağır başlı bilinsin deyə ağla sığmaz təzyiq edir özünə. Səmimi insan üzündəki hüzurdan və insana verdiyi müsbət elektrikdən dərhal aydın olar. Allah səmimi insanı dərhal qəlbimizə vəhy edər.
Bir çox evlilikdə əsas, qarşılıqlı yardımlaşma və həmrəylik dərnəyi kimi, şirkət tərzi quruluş olur. Bir-birlərini maddi cəhətdən dəstəkləmək, qoruyub saxlamaq, iki tərəfin imkanlarını qarşılıqlı yaxşı qiymətləndirmə tərzində və tamamilə məntiqə söykənən olur. Bu məntiqin bir adı da olur, adına sevgi deyirlər. Sevgi deməsələr ayıb olacağı üçün bu örtüyün arxasında yaşanır hər şey. Sanki şirkət həmrəyliyi əsas mövzu olur. Yaxşı şirkət ortağı tapa bilmək üçün də oxuyur, təhsil alır, dil öyrənir, yaxşı işə girməyə çalışır, avtomobil əldə edir və s. Kübar taktikalarla iki tərəf də bir-birinə mal verməməyə çalışır. Həqiqi sevgidə məntiq deyil vicdan əsas ölçüdür. Yalnız Allahın razılığı, rəhməti və cənnətinə görə hərəkət edilər.
Nə rəhmətlik Türkeşin adının unudulmasına nə də Bozqurdun unudulmasına əsla icazə vermərik. Nə də Ərbakan hocamı unutdurarıq.
Quranda qadını döymə hökmü yoxdur. Allah həyat yoldaşları arasında anlaşılmazlıq olanda əvvəl danışın, sonra yataqlarınızı ayırın, sonra evləri ayırın, sonra hakim təyin edin razılığa çalışın, buna baxmayaraq olmursa boşanın deyir. Quranda keçən "darabə" feili qadının döyülməsinə deyil evdən ayrılmasını izah edər.
Adı qoyulmamış kor müxalifət sistemi, bəzən birgə ağılsızlığa çevrilir və sakitləşdirmək çox çətin olur. Bunların çoxu qarşılarındakı insanın haqlı və doğru olduğunu bildikləri halda sırf çoxbilmişlik etmək üçün ya da mühitdən faydalanıb etibar qazanmaq üçün təcavüzkar tənqid dili istifadə edirlər. Bunların üslubundan çəkinənlər də doğru olanın yanında yer almaq yerinə o kor müxalifətə qatılırlar. Bu cür qorxu sistemi olmasa insanlar həqiqi fikirlərini, mühafizəkarlar dinə həqiqi baxışlarını çox rahat ortaya qoya bilərlər. Amma bir anda cəmiyyətə elektrik verənlər olduğu üçün bir-birlərindən çəkinib həqiqi fikirlərini deyə bilmirlər.
Tayyib hocam millətin lideri, cumhurun başı olaraq çox vicdanlı, ağıllı və dürüst hərəkət edir. Bəzilərinin yersiz narahatlıqları çox gərəksiz. Tayyib hocam mərddir, cavandır, İslam Birliyinə aşiqdir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 mart 2018> Click for more

Hər atom bir aləmdir. Atomda insan ağlının çox üstündə ağıl vardır. İnanılmaz sürətlə milyardlarla ildir dönürlər və bir dəfə belə toqquşmurlar. Sadəcə bu belə çox böyük möcüzədir. Çəkiclə dəmirə vurursan, atom təmasda belə olmur. Dönməsinə davam edir. 15 milyard ildir heç bir enerji almadan dönür. Bu, Allahın böyük sənəti və elmidir.
Münafiq ruhu olmadığı üçün maddənin həqiqətini heç vaxt anlaya bilməz. Tərif edilsə belə heç cür qavraya bilməz. Bu, möcüzəvi vəziyyətdir. İstənilən qədər təsvir edilsin heç cür anlaya bilməz və qavraya bilməz. Çünki ruhu yoxdur. Maşın kimi varlıqdır.
Həm Darvinist sistemdə həm ənənəçi Ortodoks sistemdə qadın nifrəti oturmuş vəziyyətdə. Qadını insan olaraq görmürlər. Biri yarı inkişaf etmiş heyvan olaraq görür birisi yarım varlıq olaraq görür. Bu sevgisizliyi və çirkin məntiqi Quran əxlaqı tamamilə ortadan qaldırar.
PKK ilə mübarizə sadəcə təhlükəsizlik tədbirləriylə olmaz. Əsas edilməsi lazım olan antidarvinist, antimaterialist elmi mübarizədir. Əlbəttə təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir, amma 3 min adam öldürülsə yerinə 3 min daha gəlir. Əsas zehniyyəti fikirlə öldürək, terrorun zəminini tamamilə qurudaq. Biz 10-20-30 il sonrasını düşünmək məcburiyyətindəyik. Dünyada özündənrazı hala doğru gediş var. Avropada dindarlıq zəifləyir. Bütün bunlara qarşı alacağımız ən köklü tədbir Darvinizmi elmi olaraq bitirmək olar. Ya Allah BismiAllah deyib başlamaq lazımdır. 40 alim, professor bir araya gətirilsin. Milli açıqlama edilsin. "Darvinizm elm deyil, elmi dəlillərimiz bunlardır" deyə bir-bir sıralayaq. Bütün dünyaya təsir edən böyük tərəqqi olar. Darvinist kommunist kütlələr mütləq reaksiya göstərəcəklər, bu reaksiyalara diqqət etmədən davam etmək lazımdır.
Mömin demək dünyanın ən üstün ağla sahib varlığı deməkdir. Müsəlman dedikdə bəzilərinin ağlına müəyyən formada bığı, saqqalı olan, “əziz qardaşım” deyə danışan, gül suyu ikram edən insan modeli gəlir. Mömin həyat dolu, keyfiyyətli, zadəgan, sadə, dərin düşünən, şən, ağıllı, sevgi dolu, mərhəmətli, çağın üstündə müasir olan insandır.
Səhv etmək çox yaxşı tərbiyəçidir. Mömin etdiyi səhvlərlə doğru yolda olmaqda qərarlılıq qazanar və həmişə doğrunu axtarar. Peşman olmaq kədərlənmək deyildir, əzmli olaraq doğrunu etmək və etdiyi səhvi təkrar etməkdən çəkinməkdir.
Səadət Partiyası Cumhur ittifaqına qatılmaq istəmirsə bu demokratik haqqıdır. Tənqidlərinə də hörmət etmək lazımdır. Ancaq seçicinin vicdanı qərarına güvənmək lazımdır. Seçicinin vicdanına dəyər vermir kimi görünən üslub yaxşı görünmür.
Tayyib hocam cumhurun başı olaraq, dövlətimizin və millətimizin dəyərlərinə sahib çıxaraq, bozqurd işarəsi etməklə çox gözəl rəftar göstərmişdir. Bozqurd simvolunu hər kəsin istifadə etməsi millətçilərə xoşbəxtlik verir. Türklük demək Türküm deyən hər kəsi öz qardaşı görməkdir. Ülkücülər laz, kürd hər kəsi qardaş olaraq sevər və kim bozqurd işarəsi edirsə bundan xoşbəxtlik duyar. Dünyanın hər hansı yerində bozqurd işarəsi edəndə buna sevgi və hörmət edilər.

Adnan Oktar deyir ki... 9 mart 2018> Click for more

Allah möminlərə güc, qüvvət versin, sayılarını, imkanlarını artırsın. Allah İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini görməyi nəsib etsin. Allah bizi Hz. Mehdi və İsa Məsihə tələbə etsin. Allah, İslam aləminin düşməni olan münafiqlərin alçaqlıqlarını tarixə keçirsin, hamısının başını dərdə salsın, dünyada da, axirətdə də, sonsuza qədər alçalmalarını bütün insanlara göstərsin.
Axirətdə müsəlmanların sorğusunda narahat olacaq heç nə olmaz. Mömin sorğusu təriflənməsi üçündür və çox qısa çəkər. Sadəcə etdiyi yaxşılıqların təsdiqi olar. Münafiq və küfrdə isə etdikləri bütün əxlaqsızlıqları tək-tək bütün detallarıyla soruşulacaq, hər detalında alçaldılacaq və sonra cəhənnəmə sürüklənəcəklər.
Allah sevgisinin dərinləşməsinin yolu, Allahın böyüklüyünü və gücünü sözlə deyil feili dəlillərlə qavrayıb beynimizin inanmasıdır. Mömin Allahın böyüklüyünü qavrayaraq Allahı həm sevər, həm güvənər, həm də bağlanar. Başqa cür təvəkkül etmək üçün çalışırlar. Allahın gücünü anladığında isə təvəkkül etməmək mövzusu olmaz. Bu əsrdə Allahın böyüklüyünü anlamaq üçün çox-çox dəlil görürük. Atomlar, molekullar, bunların detalları, hamısı üzərindəki Allahın ağlı, Allahın gücünü və böyüklüyünü anlamaq üçün çox əhəmiyyətli məlumatlardır.
Tayyib hocamın Qurana dönülməsi mövzusundakı çıxışları Qurana da, Peyğəmbərimizin sünnəsinə də uyğun. Tayyib hocam, yalnız Allahdan qorxan dürüst insan. Dedikləri haqda səmimiyyətsiz şərh yazanlar mənə gəlsinlər. Tayyib hocam harada miskin varsa Xızır kimi yetişir. İslam aləminin hər yerinə sahib çıxmaq üçün səmimiyyətlə səy göstərir. Ona söz deyənlərin isə heç bir dənə belə xidməti yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 8 mart 2018> Click for more

Bir insan özünü yetərli görürsə dini anlamamışdır, həyatı anlamamışdır, daxili gözü bağlıdır.
Qadınların qiymətini heç bilmirlər. Əllərində almaz var, o əlindəkini şüşə zənn edir. Allahın ona necə nemət verdiyindən xəbərləri belə olmur. Qadının gözü cənnət qapısı kimidir, alır insanı aparır. Amma insan qadını ət-sümük olaraq görür, sonra da alçaltmaq istəyir.
Tayyib hocam çox mərd, dürüst dəliqanlıdır. Tam bir Quran tələbəsi maşaAllah. Millət olaraq onun yanındayıq evelAllah.
Cənnətin ən gözəl varlıqları qadınlardır.
Allah şəhidlərimizin şəhadətlərini qəbul etsin. Dəccalın hücumları möminləri həmişə cənnətə, şəhidlər aləminə aparar. Dəccal tərəfdarları hər hücumlarında öz cəhənnəmlərini, möminlərin də cənnətini hazırlamış olurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 mart 2018> Click for more

İnsanların bir qismi “Allah böyükdür” deyərlər amma mənasını düşünməzlər. Bir işi düzəlir “Allah böyükdür” deyər amma Allahın böyüklüyü haqqında düşünməz. Məsələn insan atomun quruluşunu düşünsə Allahın böyüklüyünü anlaması üçün bir yol olar. Allahın böyüklüyünü anladıqdan sonra da, Allahı heç buraxmamaq və Allaha tam təvəkkül etmək lazımdır. Təvəkkül isə Allahın tale qanununu tam bilməkdir. Təvəkkül deyəndə yaşlı bir əmi olar başına nə gəlirsə boynu bükülmüş durar zənn edənlər olur. Belə deyil. Təvəkkül Allahın tale qanunu düşünmək və tam yaşamaqdır. Tale də, Allahın sonsuz ağılının mükəmməl təzahürüdür.
Allaha tam güvənən insanın bütün işləri mütləq lehinə nəticələnər. Hadisələr qarışıq kimi görünsə də, tərs gedir kimi görünsə də, nəticəsi mütləq onun lehinə olar.
Öz uydurduqları xurafat dinini İslam dini kimi göstərənlər insanların İslamdan uzaqlaşmasına səbəb olur. Qurana həqiqi mənada dönüş Mehdiyyət vəsiləsiylə olacaq.
Qəzəb, təvəkkül edilmədiyində insanı qüvvədən salar. Möminin şövq duyğusu güclüdür. Hz. Musa çox şövqlüydü, çox uzun yaşadı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox şövqlüydü, çox dinc və sağlam yaşadı. Qəzəbin pis təsiri, insan təvəkkül etmədiyi zaman Allahdan bəla olaraq geri qayıdar.
Allah qorxusu can yandıran qorxu deyil. Allahı incitmədən, Allahın sevgisini itirməkdən, Allahın dostluğunu itirməkdən qorxarsan. Allah səni sevdikdən sonra harada olursan ol cənnətdə kimi yaşayarsan. Allah qorxusunun tək məqsədi dərin imanı, dərin sevgini və ehtirası əldə etməkdir. Allah, Allah qorxusunu qulları narahat olsun deyə yaratmadı. Qulları aşiq xarakterini qazansınlar deyə yaratdı.
Din adamlarına düşən məsuliyyət bütün müsəlmanlara düşən məsuliyyətlə eynidir. Din adamlarının daha məlumatlı olmaları lazımdır, ancaq hər müsəlman Allahın dinini izah etməklə, hər kəs yaxşılığı izah edib, pislikdən çəkindirməklə məsuldur.

Adnan Oktar deyir ki... 6 mart 2018> Click for more

Qadınla kişinin bir-birinin imanına, müqəddəs olana, vicdanına güvənməsi lazımdır. Güvən yoxdursa o insanı təqib edərək, nə etdiyini, kimlə danışdığını izləmək olmaz. Güvən olmaması dəhşətli vəziyyətdir. Güvənmədiyin insana sevgi və hörmət hiss etmək mümkün deyil.
Həmişə Allahın lehində düşünməklə qəlblər məmnun olar. Allahı candan sevmək, Allaha candan təslim olmaq ürəyə fərahlıq verir.
Həyatın həqiqətləri, iman zəifliyinə girən insanların içinə düşdüyü aşağı qaranlıq aləmdir. İki aləm vardır. Biri möminlərin yaşadığı üst, təmiz, keyfiyyətli aləm. Bir də, həyatın həqiqətləri məntiqi aləmi. Bu, aşağı aləmdir. Bir insan həyatın həqiqətləri məntiqinə girdiyində üslubu, əli, üzü hər şeyi qaralar. Sürünmələr, davalar, anlaşılmazlıqlar o aləmə girənin ilk qarşılaşacağı hadisələrdir. O qapıdan girən sürünməyə başlayar. Münafiqlərin hamısı o qapıdan içəri girər və o qaranlıq dünyanın içində boğularlar.
Sevgi Allahdan gözlənilər, şəxsdən gözlənilməz. Qarşındakını bütləşdirib sevgini onun sənə təqdim edəcəyini zənn ətsən bəlaya düşərsən. Sevgini yaradan Allahdır. Sevdirən Allahdır.
PKK etdikləri hücumları Darvinist dinlərinin gərəyi olaraq görür. Güclü olanın zəifə qalib gələcəyinə, həyatın bir mübarizədən ibarət olduğuna, həyatın tezis və antitezisin qarşıdurması olduğuna inanırlar. Bu inancı ortadan qaldırsaq bu qarşıdurma da bitər.
PKK-ya ən böyük zərbə, ən böyük ürək ağrısı Darvinizmin yıxılması olar. Darvinist və materialist ideologiya yıxılanda kommunist meylli gənc sayı da sıfıra düşər və PKK adam toplayamaz. Darvinist təhsil dayandırılmazsa ağcaqanadlar qaynamağa davam edər və sayları da getdikcə artar. Elmi mübarizə yolu ilə, PKK ilə mübarizədə 99%-lik nəticə alarıq. Darvinizm elmi olaraq yıxılanda PKK inancını, dinini itirər. Çünki onlar Darvinizmi bir din kimi görürlər. Terroristlər bu saxta dinlərini itirsələr bütün gücləri də gedər. Darvinizmin, materializmin olmadığını müdafiə edərək öz dinimizi sağlamlaşdırıb, onların saxta dinlərini elmlə yox etmək lazımdır. O zaman qəti nəticə alarıq. Onlar saxta elmlə, saxta izahatlarla, saxta inandırma yollarıyla nəticə alırlarsa, biz də həqiqi elm və həqiqi izahatlarla nəticə alaq.

Adnan Oktar deyir ki... 5 mart 2018> Click for more

Mömin cəhənnəm qorxusu ilə ibadət etməz. Möminin ibadəti Allah sevgisindən qaynaqlanır. Cəhənnəmin varlığının məqsədi də Allah sevgisini, Allah qorxusunu, halala, harama dəqiqliyi, sevginin keyfiyyətini və dərinliyini meydana gətirər. Bu səbəbdən mömin Allahı çox sevdiyi üçün Allaha ibadət etmiş olur. Mömin üçün cəhənnəmin atəşindən çox Allahın ona inciməsi çox ağırdır.
Münafiqlər özlərini dindar kimi göstərməyə çalışarlar amma həm din ilə, həm Mehdiyyət ilə, həm İsa Məsih ilə, həm də, haşa, Allah ilə istehza edərlər. Həm hədislərdə, həm ayələrdə bu çirkin əxlaqsızlıqlarına diqqət çəkilmişdir. (Tövbə surəsi, 65) Onlardan nə üçün istehza etdiklərini soruşsan, deyərlər: “BİZ SADƏCƏ BOŞ-BOŞ DANIŞIB ZARAFATLAŞIRDIQ!” De: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz? (Bəqərə surəsi, 14-15) Onlar möminlərlə rastlaşdıqda: “Biz iman gətirdik!” – deyirlər, ÖZ ŞEYTANLARI İLƏ TƏKLİKDƏ QALDIQDA İSƏ: “BİZ SİZİNLƏYİK. BİZ MÖMİNLƏRƏ ANCAQ İSTEHZA EDİRİK!” – deyirlər. Allah da onlara istehza edər və azğınlıqlarını o qədər artırar ki, sərgərdan gəzərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 mart 2018> Click for more

Allah qorxusu, Allahın sevgisini itirməkdən qorxmaqdır. Allah qorxusu, insanı pərişan edən, xoşbəxtliyini pozan, istiqrazsız edən duyğu deyil. Allah qorxusu insanın sevgi gücünü, keyfiyyətini qat-qat artıran, beynini, ağlını təmizləyən, onu intizama salan, əzmini möhkəmləndirən gözəllikdir.
İnsanın özünə hörməti yoxdursa, sevmə qabiliyyəti və sevmə gücü olmaz. Əvvəl özünün sevmə qabiliyyəti qazanması lazımdır. Bunun olması üçün də Allahın böyüklüyünü qavraması, Allahı çox sevməsi və Allahdan çox qorxması lazımdır. O zaman sevgiyə aç hala gəlir və sevmə qabiliyyəti meydana gələr.
İnsan gözəl əxlaqlı olanda rahat yaşayar. Əxlaqsızlıq sevgi düşmənidir, sevgini boğan zülm sistemidir. Bir insan nə qədər gözəl olursa olsun əgər vicdansızdırsa sevgi faciəvi şəkildə boğulur. Həm özünü batırır həm özünə sevgi duyulmasını ortadan qaldırar.
Müsəlmanın ən geniş kütləyə təbliğ etməsi fərzdir. Allah üçün ən geniş imkanlara sahib olmaq istəməsi fərzdir. Peyğəmbərimiz bütün dünyaya təbliğ edirdi, İstanbula təbliğ üçün səhabəni göndərirdi. Müsəlman malı yığmaz, qazanıb Allah yolunda xərcləyər.
Dünyanı sanki teatr salonuna çevirib saxta sevgi oyunu oynayırlar. İnsanların həqiqi sevgini bilməməsi dəhşət vericidir. İnsan oğlu əslində əvvəldən bu bəlanın içinə girib. Səmimi olsa əgər gözəl sevəcək və gözəl seviləcək. Oyun oynamağa nə ehtiyac var, anlamaq mümkün deyil. Səmimi sevmək varkən, oyun oynamağı seçmək çox yanlışdır. Normalda insan çox seviləcək varlıqdır. İnsanlar özlərini sərbəst buraxsaydılar sevgini çox gözəl yaşayarlar amma əxlaqsızlıq, zalımlıq olanda sevgi boğulur. Nə gözəl Allah bizə bu cür böyük gözəlliyi yəni sevgini tək hədəf halına gətirmiş. Sevmək təlqinlə çox asan əldə edilə bilər, lakin dəccaliyyət sevgisizlik mövzusunda çox israrlı təbliğat edir. Milyonlarla qəzet, televiziya kanalı və s. saxta sevgini, səmimiyyətsizliyi öyrədir. İnsanlar sevgiyə aç amma axtardıqları sevgini tapa bilmirlər. Sevgi üçün ağıl və Allah ilə əlaqə əsas şərtdir. Allah ilə əlaqə yoxsa heç bir şeyi sevə bilməz.
Küçəyə çıxdığınız zaman, evə gəldiyiniz zaman, hamamda, yemək yeyərkən, hər yerdə dua edilər. Uzun və ya qısa, səmimi olaraq həmişə dua edəcək mömin.
Evlilik ibadət kimidir. Iki mömin bir-birinə Allahın əxlaqını göstərəcək. Kişi qadına, qadın kişiyə sevgi, hörmət, gözəllik, hörmət göstərəcək. Amma ənənəçi sistemdə qadın kişinin köləsi kimi görülür. Niyə? Çünki kişi sənə baxır, sən də ona xidmət edəcəksən deyir. Çox böyük vicdansızlıqdır bu. Sən də nəticədə Allahın verdiyi ruzini verirsən. Ruzinin sahibi Allah. Malın mülkün sahibi Allah. Kimsə kimsədən üstün deyil.
İlham Əliyev çox qiymətli insandır. Ailə quruluşu mükəmməl, əxlaqı mükəmməl, tam Quran müsəlmanı, çox gözəl İslam anlayışına sahibdir. Azərbaycana bu qədər gözəl xidmət edən, Azərbaycanı belə gözəl ölkə halına gətirən, sənətlə, estetika ilə, gözəlliklə, elmlə Azərbaycanı möhtəşəm bir yerə daşıyan belə qiymətli lideri yenə prezident olaraq görmək istəyirik. Möhtərəm Əliyev tək namizədimiz və tək seçəcəyimiz insan olacaqdır. Azərbaycanı Türklük aləminin ən gözəl qalası halına gətirən hörmətli İlham Əliyevi bütün Azəri qardaşlarımız dəstəkləsinlər.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2018> Click for more

Allaha qarşı yaxşı olan insan həqiqi yaxşıdır. Kimsə insanları aldatmaq üçün yaxşı davranır ola bilər, bu yaxşılıq deyil. Əsas Allaha qarşı yaxşı olacaq. Bütün sevgisini və eşqini Allaha yönəldəcək, insanları sevərkən də, Allah eşqiylə sevəcək. Yoxsa o sevgi saxta olar. Allaha olan sevgisi ilə yaxşı olacaq, dürüst olacaq, doğru olacaq. Yoxsa o yaxşılıq saxta olar.
Ağlı yalnız səmimiyyət inkişaf etdirər. Şeytan çox bilgilidir amma ağılsızdır. Ağıl, Allaha bağlıdır. Səmimi olanda ağıl həmişə mükəmməl olar. Ağıl, Allahdan davamlı axan sistemdir. Səmimi olanda bu axış heç vaxt kəsilməz.
Həyat əslində çox asan yaradılmışdır. İnsanlar çətinləşdirir. Allah, nə edəcəyini hər an vicdanına ilham edir. Bu ilhama həmişə əməl edəcəksən. O zaman düz yolda olarsan. Allahın ilhamına hər zaman tamam deyəcək, şeytana da hər zaman xeyr deyəcəksən.
Möminlər bir-birinin vəlisidir. Mömin kişi və mömin qadın evlilikdə də bir-birini öz canı kimi qoruyacaq, sahib çıxacaq. Mömin kişi, Allahın ruhunu daşıyan varlığın yanında olduğunu biləcək və Allaha şükür edəcək.
Allah pis olanı, verəcəyi qarşılıq ilə birlikdə yaradar. Pislik və Allahın verəcəyi qarşılıq birlikdə yaradılmışdır. Allah pislikdən mütləq intiqam alar. Pislik edib də qarşılığı olmayan heç bir hadisə yoxdur.
Qurana görə səbir etmək istiqrardır. Gözəl əxlaqda istiqrarlı olmaqdır səbir. Yaxşı niyyətli olmaq, dürüst danışmaq, səmimi olmaq mövzusunda enişli-yoxuşlu olmamaq, əlavə etmək amma azaltmamaqdır.
İman sonsuz sevgidir. İmanı var amma sevgisi yoxdur, belə şey olmaz. Allaha sonsuz sevginin adıdır iman.
Keyfiyyətli və estetik olmayan bir şeyə imkan verməyən sistem yaradılmalıdır. Keyfiyyət, İncəsənət və Estetika Nazirliyi mümkün qədər tez qurularsa çox faydalı olardı. Keyfiyyətsiz, sənət dəyəri olmayan, tarixi izləri pozan heç bir şeyə icazə verilməməsi lazımdır. Belə bir nəzarət etmə olarsa keyfiyyətsizliyə maneə törədilməsi baxımından çox yaxşı olar.
Münafiqin 40 yaşıyla möminin 60 yaşı müqayisə edəndə, möminin 40 yaşı daha çox gəncdir. Münafiq çürümüş kartof kimidir. Münafiqin ömrü qısa olur, möminin ömrü uzun olur.
"Tamam Allah var, mən də burada öz işimi edirəm" olmaz. Hər şeyi Allah ilə birlikdə edəcəksən. Əks halda boğularsan. Özünə zəhərli ləyən hazırlamış onun içində yuyunmağa çalışırsan kimi olarsan. "Allah ilə əlaqədəyəm amma öz gücümə güvənirəm, mənim ağlım var" demək olmaz. Özünün bir şey edəcəyinə inanmaq şirkdir. "Bir Allah var, bir də mənim ağlım var" demək olmaz. İnsan yaxşıca diqqətini açacaq, bir dəfə yığcam dəqiq qərar verəcək, hər şeyi Allah ilə həll edəcək. Allah buraxılmaz, Allahdan şübhə edilməz, Allah unudulmaz. Allahı unutmaqdan və Allaha güvənməməkdən qurtulmazsan əgər faciənin içinə düşərsən.
Səmimiyyətsizlik dəhşətlidir, çünki səmimiyyətsiz insanın Allah ilə bağı qopar. İnsan Allah ilə əlaqəsini qopardığında eqoistləşməyə və vəhşiləşməyə başlayar. Allah ilə bağı qopan tarazlığını itirər, qəribə məxluqa çevrilər. Kişi olsun qadın olsun mütləq səmimiyyət əsas şərtdir.
Zavodların insan öldürmək üçün silah istehsal etməsi ola biləcək ən anormal şeydir. Dünya böyükdür, anlaşamayacaq nə var burda. Hər yer bomboş, hər yer bütün dünyanın insanlarının. Döyüşə nə ehtiyac var? Müharibəyə nə ehtiyac var? İnsan öldürmək üçün zavod tikmək nə qədər anormal bir şeydir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 mart 2018> Click for more

"Heç bir vəziyyətdə, heç bir səbəbə görə Allahı unutma." Hər yerə bu lövhəni asmaq lazımdır. Dünya yaradıldığından bəri insanların çəkdiyi əziyyətin təməli Allahı unutmaq, Allaha güvənməməkdir. Allaha güvənməmək insana hər zaman fəlakət gətirər.
Heyvanlar həmişə dürüstdür. Həmişə yaxşı niyyətli, həmişə günahsız. Heyvanlar dürüst yoldaşdır. Onların şirinlilikləri xüsusi olaraq yaradılmışdır. Sevmək üçün mükəmməl varlıqlardır. İnsanların çoxu heyvanların gözəlliyini fərq edə bilmir, bu çox dəhşətli vəziyyətdir.
Qazilərimizin hər yerdə bağıra basılması əhəmiyyətlidir. Onlar mübarək insanlar, böyük insanlar. Mağazaya girib bir şey alanda, "qazim bərəkətinlə gəldin, pul nədir" deyiləcək. Restorana gedəndə, hər kəs hörmət edəcək. Qazilərimizin də, şəhid ailələrimizin də medalları olsun, biz onları görən kimi tanıyaq və coşğuyla hörmətimizi göstərək.
Məqbul olan, insanın bütün həyatını Allah üçün yaşamasıdır. Bütün həyatını Allah üçün yaşayan cənnət həyatı yaşayar. Hədəfi dünya zənginliyi olmaz, amma baharda çiçəklərin açması kimi həyatı yamyaşıl canlı olar. Allahdan diqqəti heç vaxt ayırmamaq, Allaha həmişə güvənmək, həmişə Allahın lehinə düşünmək, Allahın sonsuz gücə sahib olduğunu beyninin imkanları qədər qavramağa çalışmaq, bütün həyatını Allaha görə tənzim etmək... Bunu edən çox möhtəşəm yaşayar.
Məktəblərin uşaqlar üçün cənnət bağçası kimi olması lazım. Uşaqların məktəbə getdiyi üçün deyil, gedə bilmədiyi üçün ağlayacağı mühit olmalıdır. Çox gözəl və rahat oturacaqlar, ev kimi mühit, mərhəmətli müəllimlər, mərhəmətli təmizlik işçiləri, hər yer çiçək kimi olmalı.
Afrində gecəli gündüzlü dinamikdən antikommunist təbliğatlar aparılsın. Küçə-küçə kommunizmin keçərsizliyi, necə təzyiq və qorxu rejimi olduğu anladılsın. Dinə, ailəyə, əxlaqa qarşı quruluş olduğu anladılsın. Türkiyənin hədəfinin yalnız kommunist PKK olduğunu, o vətənin orada yaşayan xalqa aid olduğunu, lakin kommunist işğal istəmədiyimizi, vətənlərində xoşbəxt və dinc yaşamalarını istədiyimizi, Türkiyənin demokratik ölkə olduğunu dinamikdən həmişə bütün küçələrdə izah edək. Vətəndaş xalqın bölgədən çıxa bilməsi üçün humanitar dəhlizlər da meydana gətirək. Türkiyənin oraya daxil olma məqsədi PKK-nın təslim olmasıdır. Silahlarını buraxıb təslim olsalar gəlib Türk dövlətinə təslim olsunlar. Amma əlində silah olana vətəndaş rəftarı edilməsi mümkün olmaz. Hal-hazırda PKK ilə mübarizə boyunca vətəndaş xalq bölgədən çıxsın, PKK təmizləndikdən sonra xalq yenidən evlərinə qayıdar. Biz sərhəddə terrorçuları istəmirik. PKK, YPG, İŞİD, Əl-Qaidə, heç bir terror təşkilatını istəmirik. Biz Kürdləri canımız kimi sevirik, birlikdə çox gözəl hüzur, sevinc, sevgi içində yaşayacağıq. Lakin kommunist ideologiyasını, kommunist terrorizmini istəmirik. Afrində kürdlərin, ərəblərin və türklərin öz torpaqlarında sülh içində yaşamalarını istəyirik.

Adnan Oktar deyir ki... 1 mart 2018> Click for more

Münafiq tək yaşayar və tək başına ölər. Münafiqin taleyi murdarlıq içində yaşamaqdır. Münafiqdən yalnız müsəlmanlar deyil, küfr də diksinər. Münafiq həmişə narahat yaşadığı üçün çox sürətli yaşlanar.
İnsan bədəni səmimiyyətə görədir. İnsanlar, Allaha yaxın olmaq üçün çox kompleks sistemlərdən keçmələri lazım olduğuna inanırlar. Yalnız səmimi olmaq yetərlidir. İnsanlardakı başlıca problem özünü çox ağıllı zənn edib Allaha güvənməməkdir. Allahdan şübhə edib, Allah haqqında mənfi düşünmək bütün problemlərin qaynağıdır. Mömin çox səmimi olacaq, özünü Allaha tamamilə buraxacaq və Allaha tam güvənəcək. Allah haqqında heç vaxt mənfi düşünməyəcək. Allahın yaratdığı ağılla, Allahın əleyhinə düşünmək çox böyük ağılsızlıqdır. Sevdiyin bir insan olsa və ondan həmişə şübhə etsən bunun adı sevgi olarmı? Ya mənə pislik etsə, ya mənə vəfa göstərməzsə deyə həmişə şübhə yaşayırsansa sevgi yoxdur deməkdir. Allah sənə çoxlu nemət verir, səni sevir, qoruyur, Allaha şübhə ilə yanaşmaq çox böyük nankorluq olar.
Atatürk bizim millətimizin dəyəridir. Türkiyəni Türkiyə edən müasir dəliqanlımıza edilən heç bir sözü heç vaxt qəbul etmərik. Vəfat etmiş insanın arxasından danışmaq düzgün davranış deyil. Atatürkün övladları olaraq Atatürkə sonuna qədər sahib çıxacağıq. Atatürkə istiqamətli tək bir uyğun olmayan sözə belə tamaşaçı qalmarıq, qanunla hüquqla lazım olan cavabı verərik.
Afrində şəhid olan 8 igidimizin şəhadətləri mübarək olsun. Allah ailələrinə xeyirli, uzun ömür nəsib etsin. Nə xoşbəxt onlara. Allah ən gözəl məqamı qədərlərində təqdir etmiş. Qazilərimizə tez şəfalar arzu edirik.
İnsanların bir qismi şeytandır, şeytan olaraq vəzifələndirilmişdir. Onlar ins şeytanlarıdır. Bunlar insanlar arasında gəzər, amma xalq fərqinə varmaz. Münafiqlər da belədir. Mənfi ünsürlərin olması isə müsəlmanlar üçün hər zaman faydalıdır.
Münafiq yaşlı hinduşka kimidir, həmişə xəstəhaldır. Mömin isə həmişə dinc və sağlamdır. Münafiq çox narahat yaşayar. Münafiqin varlığı müsəlmanı dincləşdirər və əyləndirər.
Azərbaycan bizim əsl qardaşımızdır. Azərbaycan bizim canımız, ruhumuzdur. Azərbaycan Allahın lütfünə məzhər olmuş ölkə, ziyalısı çox yüksək, müasir Avropa sayağı Türk dövləti. Aydın, dünyəvi, dindar və gözəl Azərbaycan qiyamətə qədər güclü olsun istəyirik.
Türkiyənin çox çətin dövrdən keçdiyini bilirik. Axırzamandayıq, fitnələr çox olacaq. Bu coğrafiya Yaxın Şərq, Peyğəmbərlərin çıxdığı yer. Dəccaliyyətlə Mehdiyyətin elmi mübarizəsinin yaşandığı yerdir. Təbii ki, çətinliklər, əziyyətlər, ağrılar olacaqdır. Bu çətinliklərin ardından çox böyük gözəllik meydana gələcəkdir. Peyğəmbərimiz də çətin coğrafiyada yaşadı, oradan İslam günəşi doğdu. Türkiyədən də Allahın izni ilə çox böyük gözəlliklər doğulacaq.
Allah hər şeyi xeyirlə yaradır. Keçmişi düşünüb kədərlənmək çox böyük səhv olar. Allah keçmişi xeyirlə yaratmış, bitmiş. İnsan min dəfə dünyaya gəlsə, min dəfə eyni taleyi yaşayır. Cənnətdə insan keçmişinə dair mənfi heç bir şey xatırlamayacaq. Mömin Allahın rizasını məqsəd qoyduqdan sonra keçmişi əhəmiyyətli görməz. Mömin Allaha güvənəcək, könlünü fərah tutacaq.
Bu vətən üçün yüz minlərlə şəhid verdik, amma bir qarış torpaq vermədik. Vermərik də. İngilislər 1918-ci ildə də Afrindən Türkiyəyə girmək istəmiş, Qazi Mustafa Kamal isə bölgənin əhəmiyyətini görərək orada bir xətt müəyyənləşdirərək İngilisləri bir addım irəli keçirməmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 fevral 2018> Click for more

Ərbakan hocamız və Başbuğ Türkeş Türkiyəni kommunizmə təslim olmaqdan qurtaran iki əhəmiyyətli insandır. İkisi də çox dəyərli insandırlar, əzmli, inanclı, cəsur gənclər yetişdirdi.
Dini dolaşıq salınmış mərasimlər, dindarlığı da çox çətin olduğunu izah edirlər. Din səmimiyyətdir. Tam açıqürəkliliklə səmimi olacaq və zamana qarşı da səbirli olacaqsan. Səmimi olanda həyatında birdən birə şimşəklər çaxaraq hər şey dəyişməz. Amma zaman içində həmişə müsbət nailiyyətlər olduğunu görərsən.
Yeni incəsənət adamları çıxmamasını milli fəlakət olaraq görmək lazım. Həmişə yeni sənətçilər yetişməsi lazımdır. Sənət adam sayının bir an əvvəl ən yüksək həddə çıxması vacibdir. Çox keyfiyyətli, həddindən artıq incəsənət adamı olarsa dəccaliyyətin oyununu pozmuş olarıq. Rəssamlıqda, musiqidə, arxitekturada, hər sahədə incəsənət adam sayısı artmalıdır.
Ölüm yuxudan oyanmaqdır. Həmin andan etibarən təsvir tamamilə fasiləsiz davam edir. Dünya həyatı yuxudur. Ölüm, o yuxudan daha kəskin təsvirə keçiddir. Müsəlman ölüm anından sonra özünü üzəcək, narahat edəcək heç bir şeylə qarşılaşmaz.
Qadınların qorunması çox vacib məsələdir. Hər sahədə qadınlara prioritet verilməsi qanunla təmin edilməlidir. Hər şeydən əvvəl, qız uşaqlarını hər kəsin öz ailəsinin fərdi olaraq görməsini təmin etmək lazımdır. Qız uşağı olan yerdə o uşağa hər ailə öz uşağı kimi sahib çıxmalıdır. Qız uşağı diqqətlə qorunması lazım olan nazənin varlıqdır. Bəzən ailələr uşaqları çox sarsıdırlar, buna tamaşaçı qalmamaq lazımdır.
Ələviliyi həqiqətən tanıyan hər kəs, Ələvilərə heyran olur. Ələvilik yetkinlik və sevgi deməkdir. Mövhumatçılığa qapını bağlayan, Hz. Əliyə, Əhli beytə, Peyğəmbərimizə və hamısının üstündə Allaha eşqlə bağlı insanlardır. Ələvilər sənətçi ruhlu və dəliqanlı insanlardır. Ələvilər əleyhinə danışanları heç kim ciddiyə almasın.
Hər qadın sevginin dərinliyini çox yaxşı ölçəcək və tanıyacaq sistemlə yaradılmışdır. Qadın sevgini görəndə onu millimetrə qədər ölçər, dartar və bilər. Bunu anlamayan heç bir qadın olmaz, amma özünü aldadan olar. Çox zəngin birini ya da vəzifəli birini görəndə sevgini düşünmədən "çox sevirəm" deyə üzərinə atlayan, sevgini yalnız örtük olaraq istifadə edir. Sevdiyi o adam deyil pul olur.
Bəzi insanlar çoxbilmiş olanı gözlərində böyüdürlər. Səfehlik edənə qayğı göstərirlər. Sevgidən bəhs edənlərə isə dəyər vermirlər. Sevgisizliyi əxlaq pozuqluğu olaraq görmək və sevgidən bəhs etməyənlə ünsiyyət qurmamaq lazımdır. Nifrətin qapısının tamamilə bağlanması lazımdır. Orta şərqdə nifrət ciddi problemdir, nifrəti qızışdıran hər şeydən qaçmaq əhəmiyyətlidir.
Ən çətin vəziyyətlər, yoldaşlığın ən yaxşı vurğulandığı zamandır. Xərçəng olan insanın telefon zəngini kimsə açmır. Dünənə qədər birlikdə əyləncə məkanlarına getdiyi halda indi onu tanımamazlıq edirlər. Bu çox böyük əxlaqsızlıqdır. Yoldaşını gözdən çıxarmaq çox böyük zülmdür.
Bir çox insan nifrətdən utanmır. Sevgisizlikdən də incimir. Bir çox internet saytının başlıqları ya öz aləmlərində lağ ya da kin doludur. Bir insanın bu qədər nifrətlə yaşaması mümkün deyil. Sevgi çox gözəl və zövqlüdür. Sevginin gözəlliyinə baxmayaraq sevgiyə müqavimət göstərmək anormallıqdır. Bunlar gözəl bir yerə getdiklərində o gözəlliyin nemətini belə başa düşmürlər, getdikləri hər yerdə çirkin dilləriylə narahatlıq verirlər. Gəmi gəzintisinə çıxır orada kapitanı danlayır, restorana gedir ofisiantı danlayır, mağazaya gedir buz kimi baxışlarla ətrafa baxır. Bunun adı yaşamaq deyil, sürünməkdir. Kin dolu insan ən yaxşı şərtlər daxilində olsa belə yaşamır, sürünür.
İmandan uzaq olanda Allah o insanı sistemli olaraq sıxar. Ağlında sıxılma olur. Xoşbəxtlik anlayışı boğulur, xoşbəxtliyə dair ruhunda güc qalmaz. Hüznün qapısı açılar. Xoşbəxtliyin qapısı bağlanar. Mühakimə və sağlam düşüncə pozular. Qəlbini Allaha bağlayan ağlı açılır, üfüqü geniş olur, Allahın xüsusi qorumasında olur. Allahın xüsusi qorumasında olan insana, bütün dünya bir araya gəlsə heç nə edə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2018> Click for more

Ağıllı qadın təbii olaraq çəkicidir. Ağıllı qadının baxışları da, səsi də çox təsir edicidir. Qurduğu hər cümlə o qadına cazibə qazandırar. Ağıl, qadını çox böyük gücə çevirər. Amma qadınların çoxu duyğusallıq, qorxu, narahatçılıq, lazımsız vəsvəsələrlə ağıllarını təzyiq altına alırlar. Bu da fitrətlərinin gözəlliyini lazımi kimi yaşamalarına mane olur.
Peyğəmbərimiz son dərəcə moderndi. Münafiqlər, onun gətirdiyi yeniliklərə həsəd etdilər. Qadınlara olan sevgisinə və hörmətinə dözə bilmədilər. Peyğəmbərimizin vəfatından sonra öz sevgisiz və nifrət dolu üslublarını hakim qıldılar. Hər peyğəmbər öz dövrünün ən müasir insanıdır. Hamısı qadınlara çox dəyər verir, hamısı gözəlliyi sevər. Münafiqlər də, müasirlik və sevgi əleyhinədir.
Mehdi sözü möminlərin qəlbində fərahlıq yaradar. Küfr və münafiqlər isə Mehdi sözünün duyulmasından da, Mehdiyyətin izah edilməsindən də xoşlanmazlar.
Ağılın mənşəyi, hər cür çətinliyə qarşı sevgidən yana olmaqdır. Ən kiçik mənfəətinə zidd olduqda vəhşiləşən insan, sevgini davam etdirə bilməz. Sevgi az insana verilən, əmək tələb edən nemətdir.
Allah qorxusu, Allahın sevgisini itirmək narahatlığıdır. Bu, sevginin və ağılın təməli olan qorxudur. Allah qorxusuyla sevgi çoxalır. Mömin Allahdan gələn hər şeyə həmişə razıdır və zövqlə qarşılayar. Möminin duyduğu qorxu əzab qorxusu deyil, bu qədər çox sevən və nemət verən Allahın sevgisini itirmə ehtimalıdır.
2023-ci ildə Allahın izni ilə, Türkiyə və İslam aləmi çox aydınlıq dövrə girmiş olacaq.
Müsəlman cənnətə çox gözəl halda getmək istəyər. Dünyada təhsil alıb getmək şanlı gedişdir, böyük nemətdir.
Münafiq zehniyyətiylə, dinə kin və hirs duyaraq lağ edici üslub istifadə edənlərin yanında söhbətə qatılmaq olmaz. Bilmədiyindən ötəri bunu edən biri varsa, o adamı da, gözəl sözlə xəbərdar edirsən, "bu etdiyin Qurana uyğun deyil" deyərsən, o da peşman olar. Bir daha etməz inşaAllah.
Ərbakan hocamızı rəhmət, sevgi və hörmətlə xatırlayırıq. Çox qiymətli dava adamı, çox səmimi mömin idi. Ərbakan hocamız sanki bir mürşid kimi bir-birindən dəyərli insanlar yetişdirdi. Dindarlara, məzlumlara həmişə sahib çıxdı. Həmişə çox vicdanlı, əzmli və qərarlı idi. Müsəlmanların qüruru oldu. Allah qəni-qəni rəhmət etsin, cənnət əhli etsin, bizləri cənnət qardaşı etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 26 fevral 2018> Click for more

Ailələrin bir qismi uşaqlarına sevgi öyrətmir. Uşağın ən böyük ehtiyacı sevgidir. Uşaq sevgini bütün detallarıyla, necə yaşaya biləcəyini bilməlidir. Nə Allah sevgisi öyrədirlər, nə də Allahın yaratdıqlarını sevməyi öyrədirlər. Bu Axırzamanın faciələrindən biridir.
Mömin vicdanı ilə yaşayar. Vicdanıyla yaşamayan insan cəsəddir. O insanın baxışlarında məna meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. İnsanı ən çox narahat edən, insanları bir-birindən soyudan nankorluqdur. Mömin həmişə vicdanlı davranıb nankorluqdan və eqoizmdən var gücü ilə uzaqlaşar.
Tayyib hocam aslan kimi maşaAllah, əsl Anadolu dəliqanlısı. Allah uzun və xeyirli ömür nəsib etsin ona. 2019, 2029, 2039-da da Tayyib hocam həmişə ölkənin başında olacaq evelAllah. Gözəl əxlaqı, dürüstlüyü və səmimiyyəti ilə millətimizin gözlərinin qarşısında olan insan. Tayyib hocam, Ərbakan hocamızın yanında yetişdi. Onun kimi imanlı və vicdanlı dava adamıdır. Tayyib hocam qışqır-bağırdan təsirə düşməz, yalnız vicdanını dinləyər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 fevral 2018> Click for more

Allahın böyüklüyünü xatırlamaq, insan ruhunda böyük müsbət təsir edər. Təvəkkül bunun üzərinə inşa olur. Otağındaki tək bir əşyadaki atomları düşün, milyonlarla atomun nə zaman haradan keçəcəyi, hansı orbitdə gedəcəyini bilən Allah var. Bütün atomlardakı nizamı var edən və bilən Ağla güvənməmək çox böyük vicdansızlıq və ağılsızlıq olar.
Səmimi danışıq hər insana nəsib olan şey deyil. Səmimi danışan insana çətin rast gəlinər. Səmimi söhbət qarşıdakı insanda çox gözəl təsir edir. Səmimi səs tonunun təsir gücü möhtəşəmdir. İnsanların çoxu utandığı üçün ya da qarşısındakına tam etibar etmədiyi üçün candan danışmaq yerinə səmimi olmayan səslə səmimi olmayan söhbət edər. Bir insan səmimi isə danışığı ilə, səs tonuyla və baxışlarıyla sevdiyini alıb tam fərqli aləmə apara bilər.
Aselsan, Roketsan kimi qurumlara gənclərin daha çox dəstək verməsi əhəmiyyətlidir. Kimsənin əldə edə bilməyəcəyi texnologiyaya, kimsənin əldə edə bilməyəcəyi müdafiə sistemlərini quraq. Gənclər elm və texnologiyaya ağırlıq versinlər. Bu sahədəki imkanları çox genişlədək.
Afrin hərəkatı haqqında çıxarılan yalan xəbərlərə kimsə etibar etməsin. Türkiyə mülki şəxslərin qorunması mövzusunda çox həssas olduğu üçün son dərəcə diqqətli və təmkinli irəliləyir. Türk Ordusu mərhəmətli və vicdanlıdır. Əsgər şəhid sayını çox göstərmək istəyənlər də bəzi provokatorlar olur. Bu dövrdə ediləcək ən doğru şey milli liderin ətrafında birləşməkdir. Millət olaraq Tayyib hocamın və Ordumuzun yanındayıq evelAllah. Vətən torpağını dəccala təslim etmərik. İngilis dərin dövləti və yanındakılar bunu yaxşıca anlasınlar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 fevral 2018> Click for more

Münafiqlərdən yalnız insi şeytanlar təsirə düşər. Onlar münafiqlərlə yoldaş olar. Münafiqlər dindar kimi, dürüst insan kimi görünməyə çalışırlar. Onların maskası vardır. Şeytan müsəlman maskası taxaraq gəlir. Qurandan bəhs edərlər, Allahı xatırlayar, müsəlman kimi danışarlar. Özləri kimi olan insi şeytanlar da onlara aldanır və yanlarına gedər.
Bütün dünya üçün ən böyük fəlakət sevgisizlik olur. Bütün insanların Allahdan sevgini istəməsi və dünyada sevginin dirildilməsi lazımdır. Kin, nifrət və hirsin yayılmasına icazə verməyək.
Hörmətli Dövlət Bahçeli çox qiymətli, ağıllı, çox yüksək dövlət tərbiyəsinə sahib mükəmməl insan. Rəhmətlik Türkeşin əxlaqını, şəxsiyyətini olduğu kimi almış.

Adnan Oktar deyir ki... 23 fevral 2018> Click for more

Hörmətli Alparslan Türkeşə Basbuğlar Başbuğu, cənab Dövlət Bahçeliyə də Başbuğ ünvanı verilməsini xahiş edirik. Hörmətli Başbuğun adını qiyamətə qədər yaşadaq.
İnsanların çoxu səmimi sevgini bilmir. Dindən uzaq olduqda, Allah yada salınmadıqda səmimi sevgi olmur. Həm Darvinist materialist sistem həm də mövhumatçılıq sevgini iki tərəfdən öldürür. Sevginin yenidən canlandırılması ancaq Mehdiyyətlə mümkündür.
Ələvi demək Allahı sevən, Hz. Əliyə aşiq olan deməkdir. Heyvanlara, bitkilərə, insanlara, hər şeyə ürəyində eşq duyan, mövhumatçılıqdan xoşlanmayan, Quran müsəlmanlığını sevən insanlar deməkdir. Ələvilərin varlığı Türkiyə üçün böyük nemətdir. Allah onları cənnətdə də, dünyada da əziz etsin. Ələvi qardaşlarımızı çox sevirik.
Şəhid dəfnlərində hüznlü musiqi istəmirik. Biz millət olaraq şəhidlərimizlə qürur duyuruq, şəhidlərimizin ləyaqətlə, sevinclə yola salırıq. "Qəlbimizdən vurulduq", "evlərə atəş düşdü" kimi üslubları müsəlman millətimizə yaraşmaz. Millətimizin inancına tərs olan bu üslubun bütün mətbuatdan və bütün yazılardan silinməsini istəyirik. İgidlərimiz "biz toya gedirik" deyirlər. Onların bu igidliyinə qarşılıq, şəhid olduqlarında hüznlü musiqiləri çalmaq, hüznlü danışmaq şəhidlərimizi incidər.
Ağıl olmadan sırf ağıllı olmaq faciəyə səbəb olar. Münafiqlər çox zəkalı amma çox axmaqdırlar. Şeytani zəkaları vardır, ancaq ultra axmaqdırlar.
Dünya tarixinə istiqamət verən böyük hadisələr üst ağıl olmadan olmaz. Böyük müharibələr, inqilablar, üsyanlar da üst ağıl olmadan olmaz. Üst ağıl anlayışı xaos nəzəriyyəsi deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2018> Click for more

Bəzi insanların şüur altında din üçün acı çəkmək lazımdır, gülməmək, əylənməmək lazımdır, yoxsa cənnətə gedə bilməzsiniz məntiqi vardır. Buna görə "din qarmaqarışıq şəkildə çətin olmalı ki, dində yaxşı yol gedə bilsin" məntiqi hakimdir. Bu minlərlə illik köhnəlmiş düşüncədir. Halbuki İslam dinləri həmişə cənnət azadlığını gətirər. Hz. İbrahimin gətirdiyi din də, Hz. Süleymanın gətirdiyi din də, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in gətirdiyi din də, həmişə cənnət ruhu, cənnət azadlığı, cənnət gözəlliyi, cənnət keyfiyyəti, cənnət sevinci gətirər. Münafiq sistemlər də cəhənnəm dilemması, cəhənnəm nemətsizliyi, cəhənnəm əzabı gətirər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Quran ilə birlikdə mümkün qədər azadlığı tanıdı və insanlara izah etdi. Allah, insanların ürəyində istədikləri azadlığı Quran ilə halal etdi. İnsanların üzərindəki təzyiqləri qaldırdı. Quran ilə birlikdə arxa arxaya azadlıq əmrləri gəlir. Allah insanların üzərindəki ağır zəncirləri qaldırır. Azadlıq artdıqca münafiqlər həm bu azadlığa çox həsəd aparırlar, həm də xalqa qarşı özlərinin üstünlük əldə etdiklərini düşünürlər. "Biz daha mühafizəkarıq, onlar (Peyğəmbər və səhabə) isə dini daha asan yaşayır, dinimizi dəyişdirirlər" deyə insanlara təsir etməyə çalışarlar. Münafiqlərin bütün mövzuları Peyğəmbərin dini necə yaşadığına dair öz ağıllarına görə tənqidlər olur. Peyğəmbərə haşa güvənmədiklərini hər sözləriylə ifadə edirlər. Allahın Peyğəmbərə bildirdiyi hər azadlıq hökmünü şübhə ilə qarşılayırlar. Bu alçaq və xain zehniyyətdə olanlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından sonra gücləndilər və Ortodoks İslam anlayışının təməlini meydana gətirdilər. Qadının alçaldılması, qadının şeytan kimi olduğu, qadının döyülməsi lazım olduğu kimi dəhşət verici izahları İslam kimi dinə əlavə etdilər. Sonra gələn müsəlmanlar da bilmədən bunları sanki Allahın hökmü imiş kimi sahibləndilər. O gündən bu vaxta qədər gələn bu səhvi Quranda izah edilən həqiqi müsəlmanlığı izah edərək düzəldəcəyik inşaAllah.
Fələstin və İsrail Peyğəmbərin nəslindəndirlər. Bir Peyğəmbərin iki övladı. Peyğəmbər övladlarının bir-birini sevdiyi, qardaş olduğu, dost olduğu bir mühit olsun istəyirik. Bütün problemlərin tək həlli sevgidir. Hz. İbrahimin övladları bir-birinə sarıldığında bölgə cənnətə dönəcək. Ittihadı İslamın ilk addımı da bu sevgi olacaq.
Yoldaşlıqların uzun sürməsi üçün insanların əksik və qüsurlu olduğunu başdan qəbul etmək lazımdır. Allah, Quranda insanın nankor, zalım və cahil olduğunu söyləyir. Allaha qarşı bu cür davranış göstərən, insanlara qarşı daha çoxunu edər. Bunu bilərək rasionalist yanaşma ilə hirslənmədən, şəfqətlə məqbul yaxınlaşmaq və mövzuları böyütməmək lazımdır. Yoxsa kimsə ilə əlaqə qurmaq olmaz. Hər zaman hər şeyin xeyirli, yaxşı və gözəl tərəfinə baxaraq hərəkət etmək lazımdır.
Allah, siz yaxşı olsanız pislər sizə zərər verə bilməz deyə bildirir. Biz Allaha xidmət edib qərarlı olaraq Allahı sevəcəyik və Allaha təslim olacağıq. Allahın bizdən istədiyi bu.
Keyfiyyət çox vacib mövzudur. Mədəniyyət və incəsənət olar amma keyfiyyət olmazsa çox böyük əksiklik olar. Keyfiyyəti ön plana almaq lazımdır.
İmanla, Allaha yaxınlıqla həyat çox gözəl olar. Hər insan gözünün önündəki ellips ekranı izləyir. Ətraf qapqaranlıq rəng, işıq, səs yoxdur. Amma bu ekranda rəng var, işıq var, səs var. Allahın hər cür gözəlliyinin təcəlli etdiyi ekran bu. Bu ekran sənə göstərəni çox sevdiyində, çox andığında, çox hüzurlu və gözəl yaşayarsan.
Hər cür problemi kökündən aradan qaldırılması üçün darvinist, materialist təhsilin ləğv edilməsi lazımdır. Özünün bir növ heyvan olduğuna inanaraq yetişən biri hər cür pisliyi, iyrənc işlər görməyi, əxlaqsızlığı gözə alar. Pislik olduğunda əlbəttə hüquqi cəzasının verilməsi lazımdır. Ancaq əhəmiyyətli olan pisliyin olmamasını təmin edə bilməkdir. Bu da təhsillə təmin edilə bilər. Allah sevgisi, Allah qorxusu, dünyadan keçmək, eqoizmdən xilas olmaq, sevgi, şəfqət, heyvanlara, bitkilərə, hər şeyə qarşı mərhəmət öyrədilərsə, o insan heç bir cinayət işləməz, əxlaqsızlığa meyl etməz.
Münafiqlər, möminlərin azadlığına qarşı olduqlarını və azadlığı məhdudlaşdıracağını iddia edərək hücum edirlər. "Biz mütəəsib və daha təqvalıyıq" deyə ortaya çıxarlar amma əslində çox əxlaqsızdırlar. Fitnə çıxara bilmək, özlərini dindar, dürüst, təqvalı göstərmələri üçün inadla azadlıq əleyhinə olduqlarını vurğulayırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 21 fevral 2018> Click for more

Bənzəməklə Mehdi olmaz. Zənn ilə Mehdilik iddiası olmaz. Sevdiklərinin hüznü zənni ilə Mehdilik olmaz. İslam əxlaqı dünyaya hakim olduqda, İslam Birliyi meydana gəldiyində, İsa Məsihin namazda önə keçirdiyi adam üçün "Allahualəm bu şəxs Mehdidir" deyəcəyik. Bunun xaricində Mehdilik iddia etmək İslama və Qurana uyğun deyildir.
Allah ilə əlaqəli olmayan hər şey insana sıxıntı verər. İnsan müstəqil varlıq deyil. Taleyə bağlı yaradılmışdır. Necə ki, bir televiziya verilişi müəyyən sistemə bağlıdır, onun xaricinə çıxa bilməz. Biz də tale sisteminə bağlı olduğumuz üçün Allah ilə əlaqədən başqa məqbul həyat yaşamağımız mümkün deyil. Allah ilə əlaqə olduğunda əsaslı, ağıllı, etidallı həyat yaşayırıq.
Ağlı, sevgini, nəzakəti, gözəlliyi, keyfiyyəti ön plana alan həqiqi Quran müsəlmanlığını, ən çox əleyhinə olan insanlar belə şüur altında qəbul etmiş vəziyyətdədirlər. Bizim bəhs etdiyimiz həqiqi İslam xaricində yaşana bilər başqa model olmadığını bütün insanlar dərk edir.
Haqq dinlər azadlıq gətirər, münafiqlər dinin gətirdiyi azadlığı qısqanar və bu azadlığı tənqid edərlər. Dinə qarşı olanlarla münafiqlər birləşərək dinin azadlığının yaşanmasını qarşısını almaq üçün məşğul olarlar. Peyğəmbərlərin gətirdiyi dini haşa bəyənməz. Mühafizəkar kimi ortaya çıxıb özlərini peyğəmbərlərdən üstün görürlər. Hətta özlərinin haşa Allahdan daha əxlaqlı olduğunu iddia edirlər. Peyğəmbərlərin azad olmasını, gözəlliyi sevməsini, zənginlik və bolluq içində yaşamasını, həyat dolu olmasını çox qısqanarlar. Qısqanclıqlarını ört-basdır etmək üçün də özlərinin daha mühafizəkar olduqlarını Peyğəmbərlərin isə dindən uzaqlaşdığını iddia edərlər. Halbuki münafiqlər super əxlaqsızdırlar. Kinli, keyfiyyətsiz, təcavüzkar ruhludurlar. Hər dövrün münafiqləri bu ortaq xarakterə malikdir.
Münafiq Allahın dininə kömək etməz, Allahın dininə kömək edənə də kömək etməz. Tam tərsinə maneə törətməyə çalışar. Allahın, buna qarşılıq verdiyi ən böyük cəzalardan biri yalnızlıqdır. Münafiqlər həmişə hirs və kin içində tək-tənha yaşayarlar. Ağızlarından yalnız murdarlıq axar, nə Darvinizmin keçərsizliyini, nə materializmin yanlışından, nə İngilis dərin dövlətindən, nə də PKK təhlükəsindən bəhs edərlər. Murdar ağızları ilə varsa yoxsa müsəlmanları hədəf alırlar. Öz ağıllarına görə müsəlmanların şövqünü qıra bilmək, əzmlərini qıra bilmək, başarısından narahat olmaq münafiq məntiqidir.
İnsan sevməyi və sevilməyi istəyər. Xatırlanmamaq, unudulmaq çox pis şeydir. Amma insanlar Allahı unutduqlarında, Allah da o şəxsi unutduğu üçün sevgisizlik, mərhəmətsizlik, hirs və əsəb hakim olur.
Şəhidlərimizin olması millətimizin qürurudur. İgidlərimizlə şərəf duyuruq. Allah şəhadətlərini qəbul etsin. Ailələrinə Allah xeyirli sağlam uzun ömür nəsib etsin. Qazilərimizə də, şəhidlərimizə də qibtə edirik. Qazilərimizin həyatının hər dəqiqəsi çox böyük savabdır. Allah onlara nə gözəl mövqe təqdir etmiş, maşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2018> Click for more

Pislərin çox olması yaxşıların az olması, yaxşıların yetişməsi üçün məcburi sistemdir. Yaxşı insanın yaxşı yetişməsi üçün pislərin çox olması lazımdır. Necə ki, xüsusi təyinatlıların təlimi üçün xüsusi çətin şəraitlər yaradılırsa, hər maneə onları necə gücləndirirsə, pislərin çoxluğu da yaxşının təhsili üçün əsas şərtdir.
Mehdini gözləməyənlərin son dərəcə şövqsüz və bədbəxt halları olur. Mehdini gözləmək insanları ətalətə aparır deyirlər, halbuki özləri onsuz da ətalət içindədirlər. Mehdini gözləyənlər də son dərəcə canlı, şövqlü və çalışqandır. Əsas Mehdini gözləməmək, ona qarşı gəlmək ətalət gətirər.
Bəziləri, Mehdini gözləmək tənbəllikdir deyir. Halbuki bu çox səhv inancdır. Mehdini gözləyən, onu dəstəkləmək, ona tələbə olmaq üçün heyrətamiz səy göstərər, bütün gücünü istifadə edər. Çox şövqlü olur. Peyğəmbərimiz "Hz. Mehdi ilə müjdələnin. O Qureyşdən və Əhli-i Beytimdən bir adamdır. "(Kitab-ul Burhan Fi Əlamət-əl Mehdiyy-il Axır Zaman, səh. 13) deyə Mehdinin gələcəyinin müjdəsini verir insanlara. Bədiüzzaman isə "O irəlidə gələcək qəribə şəxsin (Mehdinin) (təəccüb və heyrət oyandıran şəxsin) bir xidmətçisi və ona yer hazır edəcək bir dümdarı (əvvəldən gələn təqibçisi) və o böyük sərkərdənin PİŞDAR bir nəfəri (qabaqcıl bir əsgəri) olduğumu zənn edirəm." dedi və bütün ömrü boyunca Allah yolunda, Mehdiyə xidmət etmək üçün mübarizə apardı. Əbdülqadir Gilani, İmam Rəbbani eyni şəklidə Mehdini gözlədilər və Allah yolunda, Mehdiyə xidmət etmək üçün mübarizə apardılar. Biz də Mehdini gözləyirik, tələbə olmaq istəyirik, bu səbəbdən var gücümüzlə mübarizə edirik.
Bir insanın gözünə baxanda, Allah o gözdən həmin adamın xarakterini sənə izah edər. Göz çox həyatidir. Gözəl, dərin, ağıllı baxışa sahib qadın ən böyük lüksə sahib olmuş deməkdir.
İnsan özünü məcbur edərək fitrətini pozar, təbii halında insan çiçək kimi tərtəmizdir. İnsan özünə müdaxilə edərək əxlaqını pozur, müdaxilə etməsə, özünü rahat buraxsa çox əsilzadə, alicənab, Allaha çox yaxın olar. Adətən insan gözəl danışmaq istəyər, özünü naza qoymaqdan nifrət edər amma hər kəsi tərs gördüyü üçün naz etmək üçün özünü məcbur edir. Əxlaqsızlıq etmək çətindir.
Münafiq axşama qədər müsəlmanla mübarizə aparar. Müsəlman da axşama qədər şeytanla, dəccaliyyətlə elmi mübarizə aparar. Müsəlman təbliğ mərasimi edər. Münafiq isə yalnız qotur it kimi davakarlıq edib sonra da qorxaq kimi qısılar.
Dünya metafizik mühitdir. Dünyanın ən başından ən sonuna qədər şeytanla möminlərin elmi mübarizəsi var və davam edəcək. Bu mübarizədə şeytan komandasının batil peyğəmbəri olur, möminlərin də haqq peyğəmbəri olur. Dəccal, şeytan komandasının saxta peyğəmbəridir. Möminlər sevgiylə, sülhlə, elmlə, irfanla din əxlaqının gözəlliyini dünyaya hakim edərlər. Dəccaliyyət isə qan tökərək zülmü hakim etmək üçün məşğul olar. Dəccaliyyət zahirən möminlərə nisbətən daha böyük və güclü kimi görünməsinə baxmayaraq taledə məğlub olmuş olaraq yaradılmışdır.
Birtərəfli Darvinist təhsilin qaldırılmadığı müddətcə, cəmiyyətdə sevgi, hörmət və dəyər vermək mümkün olmayacaqdır. Yalnız uşaq və qadınların müdafiəsi cinayət sanksiyaları ilə təmin edilmir. Cinayət sanksiyaları əxlaqsız olanlara mane ola bilməz. Allahı, imanı və əxlaqi inkar edən Darvinizm insanlara öyrədilməyə davam edərkən, insanların qarşısında olanı bir növ heyvan kimi görəcəkdir. Bir-birini heyvan olaraq görənlərin hörmət, sevgi, dəyər vermə kimi anlayışları yaşaması qeyri-mümkündür. Gəncləri bir tərəfdən darvinist təhsil, digər tərəfdən ənənəçi Ortodoks sistemlə sıxışdırmağın sonunda ortaya dəhşət verici model çıxır. Bunu aradan qaldırmanın tək yolu doğru təhsildir. Aydın, müasir, elmi, imanı təhsillə gənclərin yetişdirilməsidir.
Ölüm, təsvirin aydınlaşmasıdır. Axirətdə mömin üçün hər şey aydındır, bulanıq heç bir mövzu yoxdur. Narahat olacağı, vahimə yaradacaq heç bir şey yoxdur.
Ömər Halisdəmir, Allah sənə cənnət nəsib etmiş, nə xoşbəxt sənə. Allah şəhadətini mübarək etsin. Allah anana, atana, sevdiklərinə xeyirli uzun ömür versin. Səninlə qürur duyuruq. Sən bizim şərəfimizsən. Halal olsun sənin dəliqanlılığına, halal olsun sənin qabadayılığına, halal olsun sənin igidliyinə.
İngilis dərin dövlətinin alçaqları və xainləri hələdə alçaqca və həyasızca millətimiz və dövlətimiz əleyhinə planlar qururlar. Bunlara ən gözəl cavabı Tayyib hocam, "Osmanlı yumruğunu öyrənmək istəyən Kutul Amarəyə və Çanaqqalaya baxsın" deyərək vermiş.
Biz cənnətlə iç-içə yaşayırıq. Aramızda sonsuz incə bir zər var kimi düşünün, iç-içəyik. Allah Qatında məkan yoxdur. Məkan insan üçün yaradılır. Allah zaman və məkanın üzərindədir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 fevral 2018> Click for more

Münafiqlər kanalizasiya maşını kimi çalışır. Müsəlmanların arasında nə qədər murdar varsa yığıb təmizləyirlər. Bu işə bir müddət hələ davam edəcəklər, sonra müsəlmanlar tərtəmiz xalis birlik olaraq qalacaq və 2023-ci ildə din bütün dünyaya hakim olacaq, inşaAllah. Mehdi zamanında sevgi hər yerə hakim olacaq, Mehdinin əsas üstündə dayandığı mövzu Allah sevgisi və Allah eşqi olacaqdır.
Qul Allaha həsr olunmuş olaraq yaradılır. İnsanlarda müqavimət göstərmə vardır. Bənövşəni öz halına buraxanda çiçək açar. Üzərinə basarsan əzilər. İnsan normal halında iman edər, gözəl yaşayar və cənnətə gedər. Amma müqavimət göstərdiyi üçün, Allaha şübhə ilə baxdığı üçün, gözəl düşünməyi kənara qoyduğu üçün, xeyirdən qaçdığı üçün bəlalı və sıxıntılı yaşayır. Təbii olan Allaha güvənməkdir. Allahın ağlından daha yaxşı ağla sahib olduğunu sandığı andan etibarən insan üçün fəlakət başlayır. Özünü oyanıq zənn edən mütləq hər hansı bir şəkildə əzilir.
Bəzi insanlarda təfərrüata girib boğulma, özünü ağıllı zənn edərək başqa yollara girmək meyli vardır. Başqa yollara girmək ümumiyyətlə insan üçün boğucu olur. O boğulma da ağlama, kədər, stress şəklində özünü göstərir. Quranın doğru yolundan ayrılmamaq çox əhəmiyyətlidir.
Bəzi insanlar ölü olaraq var edilmişdir. Onlar hesab gününü düşünməz. Allah bir çox ayədə, "onlar ölüdürlər, siz onları diri zənn edirsiniz, onlar iman etmir deyə heyrətlənməyin" deyə bildirir. Allah o insanları xüsusi olaraq, imtahan olaraq yaradır.
Münafiq, aslanın üzərinə qonan gənə təmizləyən qarğa kimi murdar, xaraktersiz, şərəfsiz, alçaqları toplayıb aparar. Münafiqin murdarları götürüb aparması mömin üçün böyük fərahlıq və nemətdir.
Dünyada ən asan olan şey səmimi olmaqdır. Amma insanların çox böyük hissəsi tərsini seçirlər. İnadla səmimiyyətsiz davranırlar. Nə danışıqları, nə baxışları, nə də hərəkətləri səmimi deyil. Halbuki səmimiyyətsizlik müsəlmanı çox narahat edir.
Tövratın Yeşaya hissəsində belə keçir: Məsih (Mehdi) ancaq uzun və çətin sınaqlar sonrasında ən yüksək mövqeyə çatacaq; və ikincisi, bu sınaqlar ona bir növ işarə olaraq göndəriləcək və beləcə bəlalarla əhatə olunmuş ikən davranışlarında saflığını qoruduğunu gördüyündə, (Mehdi) özünün gözlənilən şəxs olduğunu anlaya biləcəkdir. (Hz. Əlidən soruşdular, Mehdinin Əyyub (ə.s)-a bənzərliyi nədir? Dedi ki: Uzun çətinliklərdən və sıxıntılardan sonra Allahın onu fərahlığa qovuşdurmasıdır. (Büharül Ənvar, 51-53-cü cildlərin İngilis dilindən tərcüməsi, cild 1, səhifə: 264))
Səmimi baxan insan Allahın varlığını və gücünü dərhal görər. İnsanın var gücü ilə Allaha güvənməsi və Allahı dərin sevgiylə sevməsi lazımdır. Biz hər vəziyyətdə imtahan olacağıq, imtahan əsas şərtdir. Allah Mehdiyə belə, dəhşətli dərəcədə çətinliklər verəcəyini söyləyir. Allahı sevirsənsə çətinliklərin hamısına səbir edərsən, sevməyən də dəlalətə düşmüş olur.
Dünyada ən asan, ən zövqlü, ən fərahladıcı olan səmimi olmaqdır. İnsanların çoxu inadla süni olmağı seçir. Süni mimikalar, süni sözlər. İnsanların 90%-nin səsi, baxışları, hərəkətləri özünün deyil, səmimi deyil. Səmimiyyətsizlik insanı çox kirlədir.
Bacı-qardaşlarımız özlərini sıxmadan dürüstcə Allaha yaxınlaşsınlar. Səmimi baxanda dərhal Allahın gücünü görərik. Bu qədər ağla sahib Gücə güvənmirsən anana atana niyə güvənirsən? Allahın yaratdığı anana atana güvənib Allaha güvənməmək şeytani xəstəlikdir. İnsan bu xəstəlikdən xilas olduğunda Allahın insanlara lütfü dərin sevgidir. İmtahan və əziyyət də sevginin bir parçasıdır. Sevdiyin üçün əziyyətə səbir etmək zövqlüdür. Allah heç bir insana qaldıra bilməyəcəyi yük və əziyyət vermir.
Mən yalnız Qurana tabe oluram. Azadlıq mənim xoşuma gələr. Qadın olsun, kişi olsun azad olması gərək. Təzyiq insanın düşünmə bacarığını, müəllif gücünü, yaradıcılığını yox edər. Sevincini qaçırar, şövqünü qaçırar, danışma qabiliyyətini pozar. Quran dünyaya Allah tərəfindən təqdim edilmiş azadlıq nemətidir, azadlığın kitabıdır. Quran qədər insanlara azadlıq təqdim edən heç bir sistem, heç bir inanc, heç bir əxlaq anlayışı yoxdur.
Qısqanclıq, qarşısındakı insanın əlindən nemətin getməsini istəməkdir. Qısqanc insan qarşısındakına yaxşılıq gələndə üzülər, pis nə isə gələndə sevinər. Bu, çox böyük əxlaqsızlıq və zülmdür. Allahın gizli elmi vardır. Qısqanılan insan daha bərəkətli, canlı və diri olur, qısqanc olan isə solğun, yorğun və çökmüş olur.
Kişiləri qadınlara qarşı nifrət oyadan tərbiyə verdilər. Qadının insanla heyvan arası məxluq olduğunu təlqin edərək insanları öyrədirlər. Qadınları da, "sən nöqsanlısan, yarım varlıqsan" deyə öyrədirlər. "Səni ərin döyər, döyəndə əsəbləri soyuyur, heç vaxt şikayət etməyəcəksən" deyirlər. Bunu da Peyğəmbər söylədi deyirlər. Peyğəmbər əsla belə çirkin şey söyləməz. Elə səhv təhsil verirlər ki, Allahın ən gözəl nemətlərindən biri olan qadınlara dəyər verə bilmir, onları sevə bilmir və hörmət göstərmirlər.
İslam ölkələrində ən böyük təhlükələrdən biri münafiqlərdir. Münafiq özünü namuslu, ağlı başında, İslamı yaşayan biri kimi göstərir. Amma əməl etdiyi İslam deyil öz başına görə yaratdığı şəriətdir. Münafiqin dinində Quranın 99%-i yoxdur.
Müsəlman xeyirdə tələskəndir. Xeyir təxirə salınmaz. Şeytan gözəlliyin və yaxşılığın təxirə salınmasını istəyir. Mərhəmət göstərəcəksən, təxirə sal deyər. Bağışlayacaqsan, təxirə sal deyər. Şeytan həmişə ağırtərpənəndir. Müsəlman isə yaxşılığı dərhal həmin an edər.
İnsanı Allahın ruhu olaraq görmədikləri üçün hörmət də göstərmirlər. Ya təkamüllə meydana gəlmiş varlıq olaraq görür ya da ənənəçi sistemin təsiriylə qadınları yarım varlıq olaraq görürlər. Belə cəmiyyətdə kimsənin heç kimə hörməti qalmaz. Hörmətin meydana gəlməsi üçün Quran əxlaqı lazımdır.
İman çətin deyildir. İnsanlar özlərinə hər şeyi çətinləşdirir. Allah insanlara asanlıq diləyər. Din asandır, iman asandır. Çətinləşdirmək insanın özünə etdiyi əziyyətdir.
Həqiqi eşqi Allaha yaxşı konsentrasiya olduğumuzda taparıq. İnsanlarda Allah əleyhinə düşünmə meyli yüksəkdir. Bu bir çox insanın fərq etmədiyi bəladır. Bir insanı qaş-qabaqlı görəndə bilin ki, Allahın əleyhinə düşünür. Allahın lehinə düşünən birində heç vaxt qaş-qabaqlılıq, qeyri-sabitlik, inadcıllıq, paxıllıq olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 18 fevral 2018> Click for more

Allah qullarını yaradıb tərk etməz. Mütləq vəhylə nə istədiyini bildirir. Dünyanın nə olduğunu, məqsədimizin nə olduğunu tam, açıq, dəqiq anlayacağımız şəkildə Quranda izah etmişdir. Bu səbəbdən Qurana tam uyduğumuzda qurtuluşa çatmış olarıq.
Fırat Çakıroğlu şanlı şəhidlərimizdən biridir. Allah şəhadətini qəbul etsin. Ailəsinə səbri-cəmil, hidayət, nur və sağlamlıq nəsib etsin.
Bir insanın arxasınca pis danışmaq sevgini aradan qaldırar, hörməti də zədələyər. İnsanın sevdiyi birinin ardından danışması öz oturduğu budağı kəsməsidir. Sevdiyi insanın üzünə baxa bilməyəcək hala gəlir. Bundan qəti olaraq çəkinmək lazımdır.
Hürriyyətdə sərhəd, digər insanların xoşbəxtliyinə mane olmamaq, Quranın ölçüsü daxilində, insanlara əzab vermədən azad olmaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 17 fevral 2018> Click for more

Allah qiyaməti Mehdi vəsiləsiylə təxirə salır. Amma 313 insandan başqa geniş kütlə Mehdiyyətə var gücü ilə qarşı çıxır. Hədislərdə, "Mehdi dünyadan bir an çəkilsə o an qiyamət qopar" deyə bildirilir.
Keyfiyyətli ölkələr yıxılmır. Qadın azadlığının olduğu ölkələr, sənət və gözəlliyin inkişaf etdiyi ölkələr yıxılmır. Harada sənət və estetika yox edildisə, qadınlar təzyiq altına alındısa, həmin ölkələr (Allah əsirgəsin) yıxılır. Tayyib hocamın mədəniyyət və incəsənətin əhəmiyyəti üzərinə etdiyi çıxış buna görə çox əhəmiyyətli və həyatidir.
Münafiq, Allahın xüsusi yaratdığı varlıqdır və pisliyi əmən maşın kimidir. Harada şəxsiyyəti zəif, ədəbsiz, qorxaq, hər səs-küyü əleyhinə zənn edən xaraktersiz, nursuz amma bir şəkildə müsəlmanların arasına sızmış əxlaqsız varsa münafiq onu kanalizasiya maşını kimi alıb götürər. Bu səbəbdən münafiqlər, müsəlmanları təmizləyən lağım maşını kimidir.
Allah insana hər an təlim keçir. Sıxıntı və çətinliklər xaricində insanın təhsil alması mümkün deyildir. Dünyadakı təhsil mükəmməldir. Cənnətdə sonsuza qədər yaşanacaq əxlaqı bu dünyadakı təhsillə öyrənirik. Dünya kiçik bir qab, bu kiçik qab içində insanın yaxşılıqları yığılır və o yığılan sonsuza qədər bəs edir. İgidlik, fədakarlıq, səbir, mərhəmət burada insanda yığılır və cənnətdə sonsuza qədər o gözəlliklə öyünmə, sevinmə və xoşbəxtlik olur.
Cənnət dünyaya çox oxşayır, amma yeni yuxu şəkli kimidir. Məntiq hörgüsü tamamilə dəyişir, ancaq o məntiq bizə çox məqbul gələcək. Yuxuya necə ki heyrətlənmirik, cənnətdə də heç bir şeyə heyrətlənməyəcəyik. Evlər, bağlar, bazarlar hər sevdiyi şey cənnətdə də olacaq. Cənnətin ən böyük zövqü isə Allah sevgisi olacaq.
Mənəvi çirklənmənin dərmanı Qurandır, səmimiyyətdir. Qurana ağıl ilə baxmaq vacibdir. Qurana tam güvənib heç bir əlavə və çıxarma etmədən Qurana tam tabe olmaq fərahlıq gətirir.
Arxitekturanın mütləq sənət əsəri dəyəri daşıması lazımdır. Yalnız funksionallıq düşünülərək bina tikilməz. Bir binaya baxdıqda insanda əvvəlcə heyranlıq oyandırması lazımdır. Funksionallığa söykənən arxitektura şəhəri sadəcə çirkinləşdirər.
Fincanın, stəkanın, qələmin, burnun, gözün, kompüterin məqsədi var amma kainatın, insanların heç bir məqsədi yoxdur deyirsən. Sıfır ağıla sahib varlıq belə bu cür məntiqsiz şey söyləməz. Bu, Allaha çox ağır böhtandır. Hər şeyin məqsədi olduğu kimi insanın da varlığının məqsədi vardır. Məqsəd olduğuna görə din vardır və doğrudur. Bəzi insanlar Allahın (haşa) məhdud gücü olduğunu sanırlar. Kürsüsündə oturub və insanlarla maraqlanır zənn edirlər amma sonsuz güc bir iltifat deyil, Allahın ağlının və gücünün sonu yoxdur.
İgidlərimizin şəhadəti millətimiz üçün qürur vəsiləsidir. Nə gözəl onlar cənnətə qovuşmuş, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə və şəhidlərə qovuşmuşlar. Biz hələ burada gözləyirik, bizi də çağırsınlar gələk inşaAllah. Allah ailələrinə səbri-cəmil nəsib etsin, xeyirlə və gözəlliklə əhatə etsin.
Münafiq murdarlıq qoxusunu yaxşı alır. Peyin qurdu kimi murdarlığı dərhal anlayar. Ən murdar kim baxar, satqın, əxlaqsızlıq etməyə uyğun, aciz, kompleksli, oynaq, iradəsiz, havadan nəm alan tipləri təsbit edər, onları "gəl bizə" deyə çağırar. O murdarlıq gedəndə də möminlərdə fərahlıq olur. Hər gedən münafiq, münafiqlər üçün çox böyük bəladır. 2, 4, 8, 16 olaraq qat-qat murdarlıqları artar, murdarlıq yığıldıqca onun içində boğularlar.
Münafiq getdikdən sonra, müsəlmanların mühiti daha çox keyfiyyətli hala gəlir. Münafiqlər murdarlıq kolleksiya edirlər. Murdarlıqdan ibarət kolleksiyalarına yeni əlavələr edərlər. Kolleksiyalarına ruh xəstələrini, əclaf, mənfəətçi insanları əlavə edərək lağım sahələrini daha da genişlədirlər. Müsəlmanlar bu təmizliyə sevinirlər və fərahlıq duyarlar. Münafiqlər da o lağım mühitlərində murdarlıq içində üzməyə davam edərlər. Münafiqlər ayrılmamış olsa ortaya çıxacaq təsvir çirkini təxmin belə edə bilmərik. Kabus kimidir, cəhənnəm kimidir. Onların olduğu mühitin dəhşət vericiliyi təxmin edilə bilməz. Allahın "möminlər tahirdir" deməsi budur. Allah murdar, alçaq, xaraktersiz, şərəfsiz münafiqləri möminlərdən təmizləyir. Beləcə möminləri bəladan qorumuş olur. Onların yerinə daha dindar, sadiq, gözəl, sağlam, dinc, təvazökar, ağıllı, çalışqan, sevgi dolu insanlar göndərir.
Münafiq özünü təkbaşına zənn edər. Hər addımının Allahın yaratması ilə olduğunu anlamaz. Münafiq, müsəlmanların tozsoranı kimidir. Müsəlmanın yanında nə qədər murdar insan varsa süpürüb alır. Nə qədər alçaq, xaraktersiz, şərəfsiz, ağılsız, hər şeydən şübhələnən ruh xəstəsi varsa münafiq toplayar, yanına aparar. Axmaq olduğu üçün öz yanına yeni murdarlar gəlməsinə sevinər. Murdarları toplayar, gedər arasında oturur, "nə çox murdar var" deyə də axmaqca sevinər. Tam bir lağım kanalizasiya maşını kimi çalışır, bütün murdarları toplayar və münafiqlər kanalizasiya maşını vəzifəsində də çox çalışqandırlar. Bu da möminlər üçün nemətdir. Murdarlıq təmizləndikcə möminlərin yanına həmişə yeni, gümrah insanlar gəlir. Bu sirkulyasiya içində mükəmməl quruluş meydana gələr. Hər gələn daha imanlı, daha sadiq, daha güclü, daha dinc, daha gözəl, daha keyfiyyətlidir. Gedənlər isə xəstə, murdar, qoxumuşdur. Bu səbəbdən möminlərin həmişə nur kimi tərtəmiz qalmasında münafiqlərin murdarlıq təmizliyi çox önəmlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 fevral 2018> Click for more

İsrail və Fələstin arasındakı mübarizəni Allahın icazəsi ilə bitirəcəyik. İkisi də Peyğəmbər nəsli olan bu iki xalqın qardaş olaraq yaşamasını istəyirik. Günahsız bir fələstinli şəhid edən də günahsız bir musəvinin canına qıyan da zalımdır. Biz hər cür zalımlığa qarşıyıq. Fələstinli canımız qardaşlarımızın hüzur və təhlükəsizlik içində yaşamasını istəyirik. Hz. Musanın bizlərə əmanəti olan yəhudilərin hər yerdə təhlükəsizlikdə olmasını istəyirik. Allahın izni ilə bu gözəl sülh mühiti Mehdiyyət dövründə meydana gələcək.
Xəstələr haqlı olaraq həkimdən şəfqət və qayğı gözləyər. Həkimlərimizə və səhiyyə işçilərinə şəfqət göstərmək isə bütün millətimizin məsuliyyətidir. Hər yerdə qayğı, hörmət, şəfqət və incəlik görmələri lazımdır.
İnsanların bəziləri dəccaliyyətdən bəhs etdiyimizdə üsulu ilə bir mövzu anlatdığımızı düşünürlər. Dünya metafizik yerdir. Dəccaliyyət həqiqətən dünyaya neqativ təsir edir, Mehdiyyət də həqiqətən buna qarşı elmi mübarizə edir. Sevgisizlik də dəccaliyyətin səbəb olduğu ən böyük faciələrdən biridir. İnsanların dünyada çəkdikləri ən böyük acı sevgini yaşaya bilməməkdir. Az qala heç kimsə sevməyi və sevilməyi bilmir. Az qala bütün insanlar, digər insanlardan dəhşətə gəlmiş və sevginin olmadığına inanmışlar. Elə bu faciəni aradan qaldıracaq olan Mehdiyyətdir.
Münafiq müsəlmanların parçalanmasını istəyər. Məqsədi isə budur: Özü eqoistcə və alçaqca müsəlmanları tərk etdiyində, dünyada acı çəkmiş bütün müsəlmanları tərk etmiş olur. Allahı, Allahın dinini və İslamın birlikdə yaşama əmrini də tərk etmiş olur. Özünü müsəlman tanıtdığı və qüruru də çox olduğu üçün öz aləmində imicini qurtarmaq üçün müsəlmanların tamamilə parçalanmasını istəyər. Müsəlmanlar parçalandığında, o da, həmin parçalardan biri olmuş olur. Cinayət və cinayətin dəlili öz ağlına görə ortadan qalxmış olur. Buna görə münafiq səhər axşam müsəlmanlar dağılsın deyə məşğul olar. Müsəlmanlarda isə münafiqlərin bu işləri tam tərsinə təsir oyandırar, daha çox bağlanar və birləşərlər. Bu da münafiqlərə çox böyük acı verər. Müsəlman bərəkətli heybətli ağac kimi qol-budaq atıb böyüyərkən münafiqlər torpaqda içəridən çürüyər.
Səhv etmək insan olmanın xüsusiyyətidir. İnsan zəif varlıqdır, səhvini təkrar edə bilər. Buna hirslənmək yersiz olar.
Alparslan Türkeşi unutdurmağa çalışanlara qarşı, tam əksinə rəftar göstərmək lazımdır. Hörmətli Bahçelinin soyadına Türkeş əlavə etdirməsi çox gözəl olar. Dövlət Bahçeli Türkeş. Əslində hər MHP liderinə Türkeş soyadı çox yaraşar. Ayrıca, hörmətli Bahçeli kimi MHP-nin başına keçən hər qiymətli şəxsə (Allah ömürlərini uzun etsin inşaAllah) Başbuğ ləqəbinin verilməsi hörmətli Türkeşin də Basbuğlar Başbuğu olaraq xatırlanması çox möhtəşəm olur. Beləcə hörmətli Türkeşin adı da, ruhu da qiyamətə qədər təsiredici şəkildə davam edər. Çünki tanımayan bilməz, Türkeş həqiqətən çox qiymətli insan. Onun verdiyi təhsilin Türkiyədə bu qədər təsiredici olması çox böyük möcüzədir. Hal-hazırda polis, xüsusi hərəkat polisi, jandarma, ordu, MİT kimi yerlərdə həmişə ülkücülük ruhu hakimdir. Bizim gənclər də o ruhu çox sevirlər. Mən MHP-li deyiləm, ülkücüdə deyiləm. AK Partiyalı da deyiləm, bütün partiyaları qucaqlayıram. Həm AKP-liyəm, həm CHP-liyəm, həm SP-liyəm, həm BBP-liyəm, hamısını çox sevirəm. Amma ülkücü ruhunu davam etdirmək lazımdır. Gənclərin çox sevdiyi inanc ülkücülükdür. Hər gənc sevə-sevə ülkücü olmaq istəyər. Həqiqətən bir qəhrəmanlıq ruhu, igidlik ruhu üzərində hakim olur. Çox gözəl tərbiyə şəkli, çox gözəl təhsil şəkli, gözəl məktəb, gözəl ideal ülkücülükdür. Daha çox ciddi qəbul edilməli və daha çox əhəmiyyət verilməlidir. Türkeşin unutdurulmağa çalışma riski çox dəhşətlidir, amma biz buna heç vaxt icazə vermərik onsuz da. Bu qədər əmək, çilə bir qələmdə əsla silinə bilməz. Milli fikirdəki, milli duruşdaki qiymətli, uca insanın qiymətinin bilinməməyi ola bilməz. Unutdurmağa çalışanlar özləri unudularlar. Ülkücüler Türkiyənin bölünməsinə qarşı polad mövqedir. Ülkücülərin olduğu yerdə əsla və əsla kimsə Türkiyəyə oyun oynaya bilməz. Möhtəşəm ağıl, möhtəşəm qərarlılıq, möhtəşəm əzm, cəsarət və ucalıq hakimdir ülkücülərdə. Yolları çox gözəldir. O coşğunu bütün gözəlliyi ilə yaşatmaq lazımdır.
Düşüncə tənbəli olan insan ağıllı ola bilməz, dərin düşünə bilməz, belə olduqda da nəşəsi, sevinci gedər, mühakimə qabiliyyəti pozular. Allah ilə həmişə kəskin yaxınlıq və sevgi bağını mühafizə etmək və Allaha həmişə güvənmək, ağılda istiqaməti tam doğru tutdurmağa imkan verir. İnsan o zaman düz, sağlam yolda gedər. Amma bu yolda gedərkən təbii ki, imtahan olacaq. İnsanlar Allahı sevəndə və güvənəndə heç bir çətinliklə qarşılaşmayacaqlarını düşünürlər. Bu doğru olmaz. Allahı sevmək demək çətinliyin aradan qalxması demək deyil. Ən çətin mühitlərdə Peyğəmbərlər olur. Məsələn, Hz. Həmzəni Allah çox sevir amma şəhid olaraq alır, Hz. Əlini də Allah çox sevir amma onu da şəhid olaraq alır. Möminin qarşısına mütləq çətinliklər çıxacaq, imtahanın şərti budur.
Mehmetciyin hər nəfəsi savabdır. Vətənin müdafiəsində, cəbhədə, canlarını ortaya qoyurlar. O canlarımız cəbhədəki hər saniyələrində böyük savab alırlar. Çətinlik dərəcəsi, əziyyət və təhlükə savabı çox artırar. Nə xoşbəxt onlara.

Adnan Oktar deyir ki... 15 fevral 2018> Click for more

Çox cana yaxın olmaq, ola bildiyi qədər səmimi olmaq, sevgini bildirməyin ən gözəl yoludur. Qadınlar dürüstlüyü çox yaxşı anlayar. Səmimi sevgini görən qadın sevgisini sel kimi axıdar. Qadın əvvəl qarşı tərəfin qapısı açıq mı bağlı mı ona baxar. Qapı bağlıdırsa, səmimiyyətsizlik varsa iltifatlar qadına təsir etmir. Baxışdaki məna dərinliyi və ehtiras, səs tonundaki üslub, vurğu və ahəng qadın üçün çox əhəmiyyətlidir. Qadın səmimi səsi və səmimi baxışı həmən tanıyar. Oyun varsa qadın sevgisini vermir. Səmimiyyətsizlik varsa sevginin qapısı bağlanmış deməkdir.
Sevgini bilən insan sevgiyə doymaz. Sevgi sonsuza açılar. Sonu və sərhədi yoxdur. Sevgiyə doymamaq gözəllikdir.
Dəccaliyyət iki qoldan qadınları mühasirəyə aldı. Ənənəçi Ortodoks sistem qadını "yarım" olaraq görür. Qadınların şeytana bərabər olduğunu iddia edir və qadın nə desə əksinin edilməsini söyləyirlər. Həyat fəlsəfələri qadın nifrəti üzərində qurulub. Darvinist sistem də, qadını yarı heyvan olaraq görür. Qadını, inkişafını tamamlamamış məxluq olaraq qiymətləndirir. Dünyanın hamısına bu iki səhv sistem hakim olduğu üçün qadınlar hər yerdə acı çəkir və əzilirlər.
Dəccaliyyət elmi olaraq yıxılmadan dünyada hüzur olmaz. İngilis dərin dövlətinin hücumlarının tamamilə ortadan qaldırılması və Mehdiyyətlə hüzur dünyaya hakim olacaq inşaAllah.
Mühafizəkar müsəlmanlarla müasir müsəlmanlar arasında böyük uçurum var idi. Cəmiyyəti iki sinifə ayıraraq parçalanma meydana gəlməsini istəyirdilər, biz bu bəlanı tamamilə aradan qaldırdıq. Müasir sinif ilə mühafizəkar sinifin iç-içə olacağını, birinin digərinə qarşı olmadığını göstərdik.
İngilis dərin dövləti müsəlman ölkələrin mənəviyyatını zəiflətmək üçün homoseksuallığı istifadə edir. Allahın haram etdiyi homoseksuallığı öz aləmlərində leqallaşdırmağa çalışırlar. Bu böyük təhlükəyə qarşı dövlətimizin bütün qurumlarının çox diqqətli olması əhəmiyyətlidir.
İnsanların çoxu səmimi sevgiylə qarşılaşmır. "Həqiqətən səni çox sevirəm" üslubu ilə səmimi sevgi olmaz. Süni ifadələr, şişirdilmiş vurğular və mimikalar tam tərsinə narahat edici olar. Səmimi sevgi səs tonundan, gözlərdən, vücud elektrikindən aydın olar.
İnsan sevgiyə ac yaradılar. İnsan ruhunun ən şiddətli təsir etdiyi şey səmimi sevgidir. Ruh saxta sevgidən narahat olur, səmimi sevgini anladır.
Həyatdakı çətinliklər, həyatı pis etməz. Dünya imtahan yeridir. İnsan əgər ağlını və vicdanını istifadə etsə həyat cənnətə dönər. Amma həyat ən gözəl Mehdi dövründə olacaq. İndi həyatın çətin və pis görünməsinin səbəbi dəccal sistemidir. Dəccaliyyət gedib, Mehdiyyət gələndə hər şey çox daha gözəl olacaq, inşaAllah. Qardaşlarımız Mehdinin zühuru üçün dua etsinlər.
Möminə ağlamaq, kədərlənmək yaraşmaz. Çox ağlamaq, az gülmək küfrün xüsusiyyətidir. Mömin ağlamaz, hər zaman sevinc, xeyir və gözəllik içində olar.
Allah, dini son dərəcə azad və rahat yaradır. Amma mövhumatçılar din belə olmaz, qadağalar və çətinliklər olmalı, buna görə biz bir az əlavə edək deyirlər. Bu şeytanın oyunudur. Şeytan yəni dəccaliyyət, dini kilidləmək, içindən çıxılmayacaq hala gətirmək, mürəkkəbləşdirmək, beləliklə kimsənin yaşayamayacağı hala gətirmək istəyər. Dəccaliyyət, səmimi olaraq həqiqi dini yaşamaq və izah etmək istəyənləri də dayandırmağa çalışır. Amma dəccal tərəfdarları hər nə edirsə etsin, boş yerə çırpınmış olur, xeyir və haqq hər zaman qalib gələcəkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 fevral 2018> Click for more

Münafiqlərin həmişə əxlaqsızlıq və pislik planlamaları, onlarda böyük stress yaradar. Bədən hüceyrələri o sevgisizliyə, o stressə dözə bilməz və özlərini yeməyə başlayar. Bu səbəblə münafiqlər çox sürətlə çökərlər, yaşlanarlar və qısa müddətdə tanınmayacaq hala gələrlər. Heç bir zaman xoşbəxt ola bilməzlər, ağla sığmaz gərginlik içində yaşayarlar, amma bir tərəfdən də xoşbəxtlik təqlidi edərlər, teatr oynayarlar, o teatr da onları çox yorar və əldən düşərlər. Münafiqlər sonunda qəhrdən pərişan olar ölərlər. Allah ayəsində qəzəbinizlə ölün deyə bildirir. (Ali İmran surəsi, 119: ... De: “Qəzəbinizdən ölün!” ...) Allah başqa ayəsində də münafiqlərə sıxıntılı həyat verəcəyini söyləyir. Bu vəziyyət də onları məhv edər. (Taha surəsi, 124: "Kim Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və Biz Qiyamət günü onu kor kimi hüzurumuza gətirdəcəyik”)
Darvinizmi elmi olaraq yerlə bir edən, İslam Birliyinin şübhəsiz reallaşacağını izah edən, İsa Məsih və Mehdini şövqlə gözləyən, qadınlara bu qədər dəyər verən, ənənəçi Ortodoks sistemin əsas ziddiyyətlərini Quran ilə ortaya qoyan, Qurandan heç vaxt güzəştə getməməyə diqqət göstərən, pul qarşılığı dinin təbliğ edilməyəcəyini izah edən, İslam əxlaqının dünyaya hakim olacağını müjdələyən tək cəmiyyət bizik.
Münafiq müsəlmanların daha çox savab qazanmasına vəsilə olur. İxtisaslı münafiq yüksək imanlı müsəlmana müsəllət olur ki, müsəlmanın dərinliyi və keyfiyyəti artsın. Münafiqi hirsləndirmək üçün edilən hər iş müsəlmanın güclənməsinə, göstərişinə və ehtişamına vəsilə olur.
Din insanlara azadlıq verir. Bəzi insanlar dinin azadlıq gətirdiyini görəndə çaxnaşmaya qapılırlar. Din dünyaya ən üst səviyyə azadlıq verən sistemdir.
Şüuraltını təmiz saxlamaq üçün tək çözüm səmimiyyətdir. Səmimi olduqda orqanizm şüuraltını özü avtomatik təmizləyər.
Atatürk keyfiyyətli dindardır. Atatürkə sahib çıxanların müasir, aydın, keyfiyyətli dindar olması lazımdır. Atatürkün dindarlığına, Quran müsəlmanlığına, nəzakətinə, ədəbinə, keyfiyyətinə diqqət edərək Atatürkə sahib çıxılar.
Təbii olan sevgi, sülh və qardaşlıqdır. İnsanlar döyüş və çaxnaşmaya təəccüblənmələri lazımdır. Anormal olan, insan öldürmək üçün vasitə hazırlayan zavodların olmasıdır. Məqbul, vicdan sahibi insanlar bir araya gəlib, "Biz nə edirik, bütün silahları ləğv edək, qardaşca yaşayaq" deməsi lazımdır.
Qadınların həyatını mütləq formalaşdırmağın lazım olduğuna inanırlar. Bu, qadına hörmətə uyğun deyil. Qadınlar kimsənin həyatını necə yaşayacağına qarışmır. Kimsənin də onlara qarışmaması lazımdır.
Homoseksual üst kimlik İngilis dərin dövləti üçün ideologiyaların və inancların üstündədir. İngilis dərin dövləti bir yeri ələ keçirmək istədiyində onların içində homoseksuallığı yayır. Yapon homoseksual gəlib PKK safında savaşa bilir. Dünyanın dörd tərəfindən homoseksual, Türkiyənin sərhədinə xüsusi məqsədlə yığırlar. Bölgəni tamamilə degenerasiya etmək və bütün dəyərləri çökdürmək üçün homoseksuallığı üst kimlik olaraq istifadə edirlər.
İnsanın səmimi olması üslubundakı cana yaxınlığından dərhal aydın olar. Səmimi insanın yanında hüzur, sükunət olar. Səmimi olmayanın isə, mənfi enerjisini həmən hiss edilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) çox səmimi idi, yanına gələn hər insan hüzur və güvən tapırdı. Hz. Həmzə üstü silahla silahlanmış Peyğəmbərimizin yanına gəlmişdi, onun müsbət enerjisini görəndə həmən hüzur tapdı.

Adnan Oktar deyir ki... 13 fevral 2018> Click for more

Təkamülü qəbul etmək demək hər şeyi təsadüfün var etdiyini qəbul etmək deməkdir. Darvinistlər hər şeyi təsadüf etdi deyirlər. Quranda təkamül var deyənlər də bu təsadüfləri Allah var etdi deyirlər. Bu darvinistlərin istədiyini söyləməkdir. Allah, "ol" əmri ilə var etdiyini söyləyir. Quranda təkamül yoxdur. İslam ilə təkamülü uyğun gətirməyə çalışanlar zər aləmindən heç bəhs etmirlər. İnsan mərhələ-mərhələ var olmamışdır. Bütün insanlar zər aləmində onsuz da vardı. Bir anda Allahın yaratmasıyla var olmuşlar.
Quranın müstəvisində, Quranın azadlıq anlayışına görə çox müasir Türkiyə inkişaf etdirək. Türkiyə ultra müasir olarsa, qadınların istədikləri kimi azad yaşayacaqları mühit əldə edilərsə, azadlıq genişlənərsə Türkiyə Avropanın ən güclü dövləti olar.
Türkiyə çox müasir olarsa, Qərbin Türkiyə əleyhindəki bütün hücumları qüvvədən düşər. Türkiyə ultra müasir həyat tərzini müdafiə etdiyini vurğularsa, Amerikanın PKK-nı dəstəkləməsi məsələsi də qalmaz. Türkiyə əlbəttə terrora qarşı haqlı mübarizəsinə davam edəcək. Amma fəlsəfi yöndən çözüm axtarırsa Türkiyənin müasir olduğunu vurğulaması əsasdır.
Yuxunun da taleyi vardır. Taleyindəki yuxu xaricində yuxu görə bilməzsən. 20 yaşında 1999-ci ilin sentyabr ayının 21-i gecə 2-də gördüyün yuxu ən incə detalına qədər bəllidir. Yuxu insanın təhsili üçün lazımdır. İnsan yuxuda da inkişaf edər və təcrübə qazanar.
İnsanın duası ilə bunun nəticəsi eyni anda yaradılar. İnsan əvvəl dua edər sonra dəyişmə olur kimi düşünmək səhvdir. Sonsuz əvvəl o dua və dəyişmə eyni anda yaradılmışdır.
Cəmiyyətə tezliklə sevgi iynəsi vurmaq lazımdır. Hər kəsin bir-birini sevməsi üçün dövlətimizin rəsmi siyasət izləməsi lazımdır. Sevgisizlik cəmiyyəti məhv edər. Sevginin həmişə gündəmdə tutulması həyati məsələdir.
Din həyatı öldürməz. Din həyata sevinc verir. İnsan dindar olduğunda canlı, nəşəli, həyat dolu xarakterə sahib olar. Ənənəçi İslam bunun əksini izah etdiyi üçün insanlar dindar olmağı içə bağlanmaq və həyatı öldürmək olaraq görürlər. Belə olduqda da ibadətlərini etmək üçün yaşlanmağı gözləyirlər. “Yaşlananda onsuz da həyata qarşı zövqüm qalmayacaq, o zaman ibadət etməklə heç nə itirmərəm” deyə düşünürlər. İbadət gənc ikən də, yaşlı ikən də hər yaşda edilər. Dini yaşlandığı dövrə təxirə salmaq ənənəçi İslam anlayışının səbəb olduğu yanılmadır.
“Bunu etsən günahın mənədir” sözü dini bilməyən insanların istifadə etdiyi üslubdur. Dinə əhəmiyyət verən insan bu cür üslub istifadə etmir. Qurana görə heç bir insan başqasının günahını daşımaz. (Fatir surəsi, 18: Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz. Yükü ağır olan kimsə öz yükünü daşımaq üçün başqasını köməyə çağırsa və çağırdığı kimsə yaxın qohumu olsa belə, o yükdən heç nə daşınmaz. Sən ancaq Rəbbindən Onu görmədikləri halda qorxanları və namaz qılanları xəbərdar edirsən. Kim günahlardan təmizlənirsə, öz xeyrinə təmizlənmiş olur. Qayıdış də ancaq Allahadır.)
Dünya qısa müddətli imtahan yeridir. Bir ekranda təsvir izlədilir. Bu ekrandakı təsvirə əsəbiləşmək ağılsızlıqdır. Televizorda izlədiyin filmə necə ki əsəbləşmirsən, həyatın dediyin ekranın başında izlədiyin təsvirdəki detallara da əsəbiləşmək olmaz. Əsəbiləşmək insanı gülməli vəziyyətə salar.
Türk Millətini yox etməyə çalışanlara qarşı özümüzü qorumazsaq anormallıq olar. Hər Türk fərdi Tayyib hocamın bu haqlı davasında yanında və həmişə yanında olacaq. Millətimizə istiqamətli heç bir hücuma tamaşaçı qalmarıq. PKK-ya yol açılmasına millət olaraq icazə vermərik.
Dindar mühafizəkar sinfin böyük qismi dekolte geyinən qadınlara təbliğ etməyi düşünmür. Belə geniş kütləni gözdən çıxarmaq doğru deyil. Onlara təbliğ edilməsi bütün müsəlmanlara məsuliyyətdir. Biz o sinfə təbliğ edən demək olar tək qrupuq. O insanların dini sevməsinə, İslama yaxınlaşmasına, dinin asan olduğunu görmələrinə vəsilə olduq.
Müsəlmanların imtahanı üçün güclü dəccaliyyət gərəklidir. Möcüzə olansa iman edənlərin məhdud imkanlarına baxmayaraq dəccaliyyəti məhv etməsidir. Hz. İbrahim kiçik güclə bütün Nəmrud ordularını məğlub etdi, eyni şəklidə Hz. Musa və Peyğəmbərimiz də. (Ali İmran surəsi, 196-197: Qoy kafirlərin diyarbədiyar gəzib dolaşması səni aldatmasın! Bu, az bir mənfəətdir. Sonra isə onların yeri Cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır!)
Münafiq dünyada da yanar, axirətdə də yanar, dünyada da biabır olar, axirətdə də. Münafiq yalnızlığa məhkumdur. Bütün cəmiyyət onlardan uzaqlaşar, insanlar nifrət edər, çünki küfr belə münafiqlərin əxlaqsızlıqlarını, pislik xarakterlərini dərhal anlayar. Münafiqlər müsəlmanlara qarşı hücum etdikcə, müsəlmanların üfüqü genişlənər, mübarizə əzmləri və qabiliyyətləri, şövqləri artar, gözəlləşər, sevinərlər. Münafiqlərin də bir o qədər çökmə sürəti və alçaqlıqları artar.
Münafiqlərin ömrü həmişə qısa olar, çünki həyatları ancaq həsəd etmək, qısqanclıq, xorlanma, alçaldılma və qorxu içində keçər, hər gördüyünü öz əleyhinə zənn edərlər, bu səbəblə də tez əldən düşər və çökərlər. Münafiqlər Allaha düşmən olduqları üçün hüceyrələri də onlara düşmən olur, ona görə çox sürətli yaşlanarlar.
Türk millətini yox etmək istəyənlərə qarşı, Türk millətinin hər mənsubu vətənini, millətini, bayrağını müdafiə etməyə məsuldur. Bizim üçün qazi olmaq, şəhid olmaq heç əhəmiyyətli deyil, biz gözə alırıq, şərəfdir bizim üçün. PKK-nı harada görsək nəfəs aldırmayacayıq, bütün yollarını kəsəcəyik. Tayyib hocamıza da dəstəyimiz tamdır. Polis, əsgər, dövlət hamımız yanındayıq. Milli lider dövlət deməkdir, milli liderin ətrafında birləşmək də dövlətin ətrafında sıx birləşmək deməkdir. Tayyib hocamızın ətrafında sıx birləşərsək düşmən qaçıb gedər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 fevral 2018> Click for more

Hörmət olması üçün əvvəlcə Allaha qarşı dərin sevgi olması lazımdır. Diqqət həmişə Allaha verildiyində hörmət olur. Əksinə olanda isə, eqoizm inkişaf edər və insanlar sanki heyvanlaşıb təcavüzkarlaşarlar.
Yaradanı buraxıb bütün diqqətini Onun yaratdıqlarına vermək həm məntiqli deyil həm də vicdana ziddir. Yaradana heç bir diqqətini verməyib yalnız yaratdıqlarına görə hərəkət etsən Allah səni əzər. Bunun da məqsədi insanın Allaha dönməsini təmin etməkdir.
Hər çətinlik, hər bəla hikmətlə və xeyirlə hazırlanmışdır. Heç bir çətinlik təsadüfi meydana gəlməz. Hər şey düzgün, vaxtı-vaxtında, sistemli, intizamlı olaraq meydana gətirilir.
Uşaqlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bir evin içində uşaq olması çox böyük nemətdir, o evin ən böyük lüksüdür.
Sevgi xəsisi olan insanlar kompliment etməyi, gözəl söz söyləməyi bilməzlər. Allah, sevgini və gözəlliyi Allahı sevənlərə verər. Sevgidən anlamayan, içi pis və özü pis olan kəslərin gözəl sözlər söyləməsi mümkün deyil.
Mövhumatçılığın meydana gətirdiyi təxribatı, gənclərin dindən uzaqlaşmasına səbəb olan anlayışı biz aradan qaldırdıq. İndi gənclər daha rahat hüzur içində dinə yaxınlaşırlar. Suriyanı, İraqı, Əfqanıstanı o qədər rahat əzmələrinin səbəbi, həmin ölkələrdəki keyfiyyətsizlik və mövhumatçılıq hakimiyyəti idi. Eynisini Türkiyədə də etmək istəyirdilər. Allahın izni ilə biz bu fitnəni aradan qaldırdıq.
Qadınlar kişilərə görə daha dərin düşünürlər, daha diqqətləri kəskin, analiz gücləri daha yüksəkdir. Gözəllik anlayışları çox gözəldir. Qadınlar çox möhtəşəm, xüsusi yaradılmış varlıqlardır. Dindar qadın dünyanın ən mükəmməl varlığıdır. Tutarlı, təmkinli, Allahdan qorxan, Allahı çox sevən qadın dünyanın ən gözəl nemətidir.
Başqasına zərər verməmək şərtiylə edə bildiyi qədər azad olmaq lazımdır. Quran azadlığı izah edən kitabdır.
İngilis dərin dövləti homoseksuallığı üst kimlik olaraq bütün dünyaya qəbul elətdirir. Dini, milliyyəti, vətən anlayışını ortadan qaldırmaq üçün homoseksuallığı istifadə edirlər. Sanki bir klan olaraq ortaq hərəkət edir, bir-birlərini müdafiə edirlər. Homoseksuallıq gizli güc olaraq bütün dünyanı qucaqlayır, kommunizmin faşizmin kapitalizmin üstündə bir güc. Bir Yapon ilə zənci homoseksual arasında din, milliyyət, inanc, irq fərqi olmasına baxmayaraq mütləq bir-birlərini dəstəkləyirlər. Pakistanda hakim Venesueladan gələn homoseksual olur, onu qoruyur. Dünya mətbuatının böyük hissəsi homoseksualların əlində. Cəmiyyətin demək olar hər bölümündə bunları daxil edirlər və vətənpərvərlərin dindarların əleyhinə bu kəsləri istifadə edirlər. Bu təhlükənin fərqində olub lazım olan elmi tədbirləri mütləq almaq lazımdır.
Həmişə Allahı düşünən, Allahı sevən, səmimi olan həmişə yaxşı düşünər. Allaha təslim olan hər zaman ən yaxşı şəkildə düşünər.
Vətən namusdur. Vətən getdikdən sonra yaşamağın məqsədi olmaz. Vətəni qorumaq üçün canımızı vermək bizim üçün müqəddəsdir. Dövlətimiz desə ən qabaqda vətəni müdafiə etmək üçün hamımız hazır gözləyirik.
Şəhidlərimizin varlığı millətimiz üçün qürurdur. Şəhid vermək ümidsizlik verən mövzu deyil. Biz Çanaqqalada 200 min şəhid vermiş millətik. Tək bir meydan müharibəsində on minlərlə şəhid verdik. Bizim üçün vətən, dövlət, bayraq, millət müqəddəsdir. Allaha, vətənə, dövlətə, millətə söz etdirmərik, əl uzatdırmarıq. Bu vətəndən tək bir qarış torpaq, tək bir çınqıl daşı vermərik. Kilometrlər boyu torpaq istəmələriylə bir qarış istəmələri arasında bizim üçün fərq yoxdur. Lazım olsa 83 milyon şəhid olar amma bu vətəni böldürmərik. Şəhid sayını əsas götürərək hökumətə zərər verməyə çalışmaq fitnədir. Lazım olsa on minlərlə şəhid verərik amma Türkiyəni böldürmərik. "Şəhid sayı çoxdur, bu mübarizədən əl çəkin" deyəcəyimizi düşünürlərsə yanılırlar. Vətənin, bayrağın, dövlətin, millətin qorunması üçün lazım olsa bütün millət şəhid olarıq.

Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2018> Click for more

Qapqara buludların ardınca möhtəşəm yağış, sonra da günəşli günlər gələr. Bu çətin dövrlərdən sonra da çox aydın, çox gözəl, çox həyat dolu günlər gələcək inşaAllah.
Gözəl əxlaqın təməli səmimiyyətdir. Allahla həmişə əlaqədə olmaq, Allah əleyhinə bir saniyə belə düşünməmək əhəmiyyətlidir. İnsanların çoxu bunu edə bilmir. Mahnılarda, şerlərdə, gündəlik söhbətlərdə çox asan Allahın əleyhinə dönə bilirlər. Məsələn, fələyə söz deyir, tale əleyhinə danışır. Bir şey olmaz zənn edir. Halbuki Allah Özünün əleyhinə dönənin müəyyən yolla mütləq qarşılığını verər. Nemət gəldikdə lovğalanır, çətinlik olduqda dərhal Allahın əleyhinə dönürlər. Bu vicdan zəifliyində olan insanın gözəl əxlaqlı və ruhən sağlam yaşaması mümkün olmaz.
Mükəmməlləşmək üçün neqativ olana ehtiyac var. Ruh və ağlın inkişafı üçün neqativ olanlar zəruridir. Hər kəs pozitiv, hər kəs yaxşı, hamı gözəl olsa, ruh dünyamızda inkişaf olmaz. Anormal və tərs kimi görünən vəziyyətlər ruhun daha diqqətli, daha nəzakətli, daha sabit olmasını təmin edər.
Qadınlar həqiqi mənada Mehdi dövründə azad olacaqdır. (Əmirəl-möminin Əli buyurdu: Qaim Mehdi qalxdığı zaman göy yağışını yağdıracaq, yer əkinlərini cücərdəcək, insanların qəlbindən kin, həsəd, düşmənçilik çıxacaq, yırtıcı heyvanlar əhliləşəcək, HƏTTA BİR QADIN İRAQDAN ŞAMA TƏKBAŞINA SƏYAHƏT EDƏCƏK AYAĞI OTLARA, YAŞILLIQLARA DƏYƏCƏK, BAŞINDA ZİNƏTİ OLACAQ, LAKİN NƏ ZƏRƏR GÖRƏCƏK, NƏ DƏ QORXU DUYACAQ. (Kitabul Cifr, İmam Əli, səh. 475)
Dindar mühafizəkar təbəqə ilə dünyəvi təbəqə arasında qarşılıqlı kəskin ön mühakimə hakim idi. Qəzəb sanki qapıda gözləyir və ən kiçik hadisədə cəmiyyət iki yerə bölünürdü. Biz bu qəzəbi yox etdik və razılaşma təmin etdik. Bizim həm müasir, ziyalı, həyat dolu cəhətimiz, həm də çox dindar olmağımız, iki təbəqənin razılaşa biləcəyinin canlı nümunəsi oldu.
Allahın ipinə möhkəm sarılmaq, Quranı güzəştə getmədən yaşamaq deməkdir. Quranın bir məsələsindən güzəştə getdiyin zaman hər cəhətdən çökmə baş verər.
Zarafat etmək asan şey deyil. Zəka, diqqət və iradə tələb edər. İnsanların zarafatları ümumiyyətlə xəcalət etmə və ya alçaltmağa yönəlmişdir. Bu cür zarafat olmaz. Bu üslub ədəbsizlikdir. Öz təkəbbürünü bəsləmək qarşısındakını alçaltmaq üçün edilən rəftarlar düzgün olmaz.
Bizim mövcudluğumuz cəmiyyət içində mühüm tarazlıq ünsürüdür. Millətçi, mühafizəkar, dindar təbəqə ilə dünyəvi, rəqs, musiqi, əyləncə ilə iç-içə olan təbəqə arasında uzlaşdırıcı xüsusiyyətimiz var. Cəmiyyəti parçalamağa çalışan hər cür hərəkətə qarşı bizim mövcudluğumuz mühüm zəmanət olur. Gəzi parkı etirazlarında da, 15 iyul alçaq çevriliş cəhdində də bu cəhətimizin müsbət təsiri hər kəs tərəfindən göründü.
Şəhidlərin arxasından ağlamaq, kədərlənmək olmaz, Allah Quranda ayələrdə şəhidlikdən həmişə müjdə kimi bəhs edir. (Bəqərə surəsi, 154: Allah yolunda ölənlərə: “Ölüdürlər!” deməyin. Əksinə, onlar diridirlər, lakin siz bunu duymursunuz.), (Ali İmran surəsi, 169-171: Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, onlar diridirlər; özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir. Onlar Allahın Öz lütfündən onlara verdiyi nemətlərə sevinir, arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər. Onlar Allahın nemətinə, lütfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər.)
Şəhidlik çox böyük sevincdir, toydur, bayramdır, Allahdan çox böyük lütfdür, çox böyük nemətdir. Allah şəhidlərimizin şəhadətini mübarək etsin. Şəhidlərimiz bizi də çağırsınlar, vəsilə olsunlar, bizdə onların yanına gedək. Bütün şəhid ailələrini Allah onların övladlarını ən uca məqama çatdırdığı üçün təbrik edirik. Nə xoşbəxt şəhidlərimizə.
Bu dövrdə canla-başla Allah üçün, Quran üçün, vətən üçün, millət üçün səy göstərən Tayyib hocama haqsızlıq etməyə cəhd etmək, işinə mane olmaq mənim inancıma görə fitnədir. Türkiyə olaraq prezidentin ətrafında millət olaraq möhkəm birləşək, dəccaliyyətin həmlələrini aradan qaldıraq. Qarışıqlıq olduğu dövrdə liderin ətrafında birləşmək, möhkəm birləşmək fərzdir. Belə dövrdə ediləcək tək şey birlik olmaqdır, çox möhkəm şəkildə bütöv millət olaraq möhkəm birləşməkdir. Türkiyə olaraq prezidentin ətrafında millət olaraq möhkəm birləşək, dəccaliyyətin həmlələrini aradan qaldıraq. İngiltərə dərin dövlətinin tərəfdarları əxlaqsızcasına Tayyib hocamı hədəf seçmiş vəziyyətdədirlər.
Allah şəhidlərimizin şəhadətini mübarək etsin, şəhadətlərini təbrik edirik. Allah ordumuzu havada, quruda, dənizdə həmişə müzəffər etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 10 fevral 2018> Click for more

Allah şəhidlərimizin şəhadətini mübarək və məqbul etsin. Dəliqanlılarımız bütün şəhidlərə salamımızı aparsınlar. Allah ailələrinə gözəl səbir, hüzur, bərəkət nəsib etsin. Millət olaraq Malazgirddən indiyədək şəhidlər verərək bu günə gəldik. Şəhid vermək millətimiz üçün şərəfdir. Allah şanlı ordumuzun qəzasını mübarək etsin.
Hər fikrə, hər düşüncəyə hörmət göstərmək lazımdır. Xristiana, musəviyə, ələviyə, sünniyə, ateistə, əylənən, gülənə, gülməyənə, qadınlara, hər kəsə hörmət göstərmək lazımdır. İnsanlara müdaxilə etmək çox lazımsızdır, istəyən istədiyi kimi yaşaya bilməlidir.
Dünya miqyasında bir-birini qoruyan və qəbilə kimi hərəkət edən homoseksual qruplaşma var. Kommunistlə mühafizəkar, homoseksuallıqda ittifaq edə bilir. Mühafizəkar üçün haşa dindən üstün olur homoseksual olmaq. Kommunist üçün ideologiyasından daha yüksək olur homoseksuallıq. Buna görə də, çox rahat anlaşıb ittifaq edə bilirlər. Birləşib dindar, səmimi, həqiqi möminlərə qarşı mütəşəkkil hərəkət edirlər. Bu təhlükəyə qarşı dövlətimizin bütün qurumlarının ayıq-sayıq olması əhəmiyyətlidir.
Vicdansız insan qəlb qırmaqdan narahat olmaz. Tam əksinə sadistcə xoşbəxt belə ola bilər. İnsanları narahat etmək bəzilərinə qələbə kimi gələr. Yüksək əxlaqlı insan üçün belə şey vicdanən çox sıxıntı vericidir. Lakin münafiqlər kimi alçaq xarakterli, əxlaqsız insanlar üçün pislik normal haldır. Həyasız və arsız olduqları üçün pis olmaqdan narahat olmazlar.
Allah ordumuza güc, qüvvət versin, xeyirlə, bərəkətlə, gözəlliklə, qələbə qazanmalarını nəsib etsin.
Həqiqətən Allahdan qorxan, Allahın böyüklüyünü, ucalığını tam dərk edən insanın Quranı əksik yaşaması qeyri-mümkündür.
Allah; “yer üzündə fitnə qalmayana və dinin hamısı Allahın olanadək elmi yolla mübarizə aparın” deyə bildirir (Ənfal surəsi, 39). Homoseksuallıq, darvinizm, materializm, kommunizm, PKK və digər terror təşkilatları, hər cür azğınlıq... Bunların hamısı fitnədir. Əgər bu fitnələrlə elmlə, irfanla var gücümüzlə mübarizə aparsaq, Allah onun bərəkətini gətirər, İslamı hakim edər.
İnsan keyfiyyətində azalma olmasını mühüm məsələ kimi görmək lazımdır. Daha nifrət dolu, daha bəsit, daha eqoist və dardüşüncəli adi insanların sayının artması cəmiyyət üçün mühüm təhlükədir. Bu insanlar müasirlik adı altında Allahın haram etdiyi homoseksuallığın müdafiə edilməsindən narahat olmurlar. Homoseksuallıq müdafiəçiləri sanki qəbilə kimi bir-birini müdafiə edir və dəstəkləyirlər. Görünüşdə mühafizəkar olurlar, lakin həmişə homoseksuallarla iç-içə olur, onları müdafiə edir, qanuniləşdirməyə çalışırlar. Homoseksuallıq Allahın haram buyurduğu böyük günahdır və bütün gənclərimizi bu fəlakətdən qorumaq milli məsələdir.
Hz. İsanın imanı çox güclüdür. İnsanlara nümunə olacaq imanı vardır. Danışıqlarından, halından imanının dərinliyi anlaşılar. Üzü çox təmizdir. Heybətindən peyğəmbərliyi dərhal görünər. Baxışları, üzü peyğəmbər dərinliyinə malikdir. Zəkası çox güclüdür. İsa Məsih həm Tövrat, həm İncil, həm də Quran hafizidir. Ultramüasir dəliqanlı olacaqdır. Təvazökar və məzlum insandır. Normal insanlardan çox üstün ağlı və dərinliyi var. Mehdiyə vəzir olaraq dünyaya gələcəkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 fevral 2018> Click for more

Dərviş əxlaqlı insan olmaq gözəldir. Eqoist olmamaq üçün mütləq maddi imkan lazım deyil. Maddi imkanı məhdud da olsa insan fədakar olar. Dünyadan imtina edən insan olunduğu zaman eqoistlik sıfır olar.
İnsanların çoxu bir-birinə güvənə bilmədikləri üçün bir-birilərini heç vaxt səmimi sevə bilmirlər. Sadəcə küsməyi bacarırlar. Ağıllı insanı axtarmaq lazımdır. Ağıllı, Allahdan qorxan, eqoist olmayan insanı tapıb onunla dost olmaq əhəmiyyətlidir. Həqiqətən sevməyi bacaran insan azdır, o insanı tapanda buraxılmaz.
Münafiq özünü nəzarətsiz zənn edər. Ağılsız olduğu üçün hər şeyi edənin Allah olduğunu, atdığı hər addımın taledə olduğunu qavraya bilməz. İstədiyi kimi hiyləgərlik etdiyini zənn edərkən əslində Allah onları alçaldılmağın içinə sürükləyər, lakin bunu görə bilməz. Həmişə rüsvay olar, həmişə alçaldılaraq yaşayar.
Biz sadəcə səmimi olmaqla məsuluq. Bir gəmidə səyahət edən kimiyik. Gəmidə nə etsək də gəmi gedər. Tale qətiyyən dəyişməz. Allahın təqdir etdiyi şəkildə gedər.
Türkiyə demokratik ölkədir. Dövlətimiz sağlamdüşüncəli və ağıllıdır. Bəzi kütlələrdə 28 fevral dövrünün zehniyyəti hələ də qalır. Hay-küylə, demaqoqluqla, təzyiqlə nəticə alınacağını zənn edirlər. İnsanları hay-küylə tərbiyə etməyə çalışmaq səmimi rəftar olmaz. Əgər səhv gördüyün bir şey vardırsa, Quranla xəbərdar edərsən. Müsəlmana Quran təsir edər. Quranla xəbərdar etsən həmin an səhvindən dönər. İsrarla susduraq, qadağan edək demək doğru rəftar olmaz.
Cəmiyyətin birliyi əhəmiyyətlidir. Müxalifət olacaq, tənqidlərini hər kəs dilə gətirəcək, qarşı tərəf də tənqidlərə cavab verəcək, bunların hamısı təbiidir. Lakin Türkiyənin belə çətin dövründə qardaşlıq ruhunu zədələməmək üçün zəhmət çəkmək mühüm məsələdir. Buna görə də, mümkün olduğu qədər üslubu sakit saxlamaq, təmkinli olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 8 fevral 2018> Click for more

Mömin Allaha sadiq olduğu üçün vəfası da, sədaqəti də çox güclü olar, heç vaxt yox olmaz. Lakin Allaha bağlı olmayan vəfa ayaqda dayana bilməz, dalğalıdır və qısa davam edər. O sədaqətə güvən olmaz.
Darvinist təhsil çox böyük xətadır, faciədir. Darvinizm Allahın inkar edilməsidir. PKK-nın fəlsəfi təməlini darvinist təhsil formalaşdırır. Bunun çox israrla vurğulanması və bu təhlükənin tezliklə görülməsi çox əhəmiyyətlidir. Valideynlərin həm Təhsil Nazirliyinə, həm də Təlim Tərbiyə Qurumuna darvinizmin tezliklə tədris planından çıxarılması üçün müraciət etmələri lazımdır.
Atatürkün dəyərinin tam bilinəcəyi kimi, Atatürkü yenidən gənclərə tanıdacaq əsaslı proqram hazırlanmalıdır. Atatürkün dəyəri gənclər tərəfindən yaxşı bilinsin. Atatürk tam dəliqanlı, ingilis tərbiyəsi ilə Osmanlı saray ədəbi və saray alicənablığının birlikdə olduğu çox ideal liderdir. Atatürkün bütün paltarları çox yaraşıqlıdır, hər danışığı olduqca nəzakətli və çox gözəldir. Atatürk çox ağıllı, çox məqsədəuyğun insandır. Allah Atatürkü türk millətinə nemət olaraq göndərmişdir. Atatürkün keyfiyyəti türk gəncliyinə qazandırılmış olsa, Avropanın ən mükəmməl ölkəsi olarıq. Atatürkü bundan sonra həmişə gündəmdə saxlayaq, ideal türk insanı olaraq çox yaxşı zehinlərə yerləşdirək.
Bizim yaxşı cəhətimiz mühafizəkar təbəqə ilə dünyəvi təbəqəni uzlaşdıran anlayışımız olmasıdır. İki təbəqə arasında əlaqə olmaması, cəmiyyəti parçalamaq, ayırmaq istəyənlər tərəfindən istifadə edilə bilir. Keçmişdə bunun bir çox nümunəsi yaşandı. Bir daha bənzər hadisələrin baş verməməsi üçün bizim fəaliyyətlərimiz, işlərimiz çox əhəmiyyətlidir. İki təbəqə də bu vətənin insanıdır, iki təbəqə də dəyərlidir. Qatı anlayış olduğu zaman mühafizəkar təbəqənin sahil bölgələrində yaşayan xalq ilə, dünyəvi insanlarla əlaqə qurması qeyri-mümkün olur. İki tərəf də öz içində yaşayır. Biz Quranın demokratiya, dünyəvilik və azadlığı gətirdiyindən bəhs etdiyimiz zaman hər iki tərəfin ön mühakimələrini aradan qaldırmış oluruq. Lakin bəzi mövhumatçılar cəmiyyəti parçalamaq məsələsində qətiyyətli kimi görünür, biz də bunu düzəltməyə çalışırıq. Qardaşcasına birlikdə sevgiylə yaşayacağıq inşaAllah.
Taledə nə vardırsa o olacaq inşaAllah. İmam Mehdi zühur etmədən dünyada sülh, hüzur, sükunət olmayacaq. Allah tezliklə hz. Mehdi (ə.s)-ı və hz. İsa (ə.s)-ı, o gözəl Peyğəmbəri zahir etsin. Başqa qurtuluş yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2018> Click for more

Bəzi insanlar hər vəziyyəti qəzəblənərək, küsərək, inciyərək həll etməyə çalışırlar. Buna görə də, ətraflarında heç kim olmur. Halbuki bağışlayan, şəfqətli, mərhəmətli, anlayışlı olmaları, hər hadisəni Allahın yaratdığını bilərək davranmaları lazımdır. Halbuki dost və yoldaş sahibi olmaları çox çətin olar və xoşbəxt ola bilməzlər, sevgini davam etdirə bilməzlər.
Hər səhəri Allaha inancla, Allaha güvənərək və Allahın böyüklüyünü xatırlayaraq başlamaq çox əhəmiyyətlidir. Allahın böyüklüyünü bilərək oyanmaq qəlbə böyük fərəhlik verər və mömini ən çox Allahın sonsuz böyüklüyünü xatırlamaq rahatlaşdırar. Belə oyanan insan bütün günü rahat və təvəkküllü olar, lakin Allahın böyüklüyünü unutsa bütün günü qorxu ilə keçər.
Allahı ən çox kim sevirsə, Allahın sirlərinə ən çox kim qəlbini açdısa, sevgini ən çox o yaşayar. Lakin hal-hazırda dünyadan sevgi alınmış vəziyyətdədir və bu, çox böyük faciədir. Bu Dəccalın böyük oyunudur və insanlar hal-hazırda bu sevgisizliyi yaşayırlar. Sevgini yaşayan insanlar barmaqla göstərilir. İnsanlarda böyük kin, qəzəb və nifrət var. Heç vaxt bezmədən sevgidən bəhs edərək bu oyunu pozaq.
Allah münafiqləri alçaqlıq, əxlaqsızlıq, ləyaqətsizlik, namərdlik, xainlik etmək vəzifəsi ilə yaradır. Bunu şeytanın təlqini ilə edirlər. Bunun nəticəsində möminlərə bərəkət gəlir, məqamları yüksəlir, cənnətləri genişlənir, münafiqlərə də həlak və pərişanlıq gəlir.
İnsanın Allahdan çox qorxması, Allahı çox sevməsi, eqoist olmaması, iman həqiqətləri və Quran möcüzələrini həmişə düşünərək beynini canlı saxlaması lazımdır. O zaman həmişə ağıllı olar.
Ən dəyərli insan, Allahın rizasını ən çox axtaran, Allahın rizasına ən çox diqqət yetirən insandır. Hər şeydə Allahın rizasının ən çoxunun axtarılması lazımdır, təkcə Allahın rizası deyil, Allahın rizasının ən çoxu.
Səmimi insan təbii olaraq elm sahibi olar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də yazıb-oxumağı bilmirdi, lakin alim idi, hikmət sahibi idi. Elm səmimi insanlara verilən nemətdir. Səmimi olan, müsbəti mənfidən, doğrunu yanlışdan ayırd edər.
Sevgisizlik çox dəhşətli vəziyyətdir. Dünyada ağlasığmaz dərəcədə sevgisizlik hakimdir. Bu vəziyyəti dəyişdirmək üçün həmişə sevgini gündəmə gətirmək lazımdır. Hökumət üzvləri, nazirlər, jurnalistlər, televiziya işçiləri həmişə sevgidən bəhs etsinlər və sevgini ön plana alsınlar. Həmişə sevgi sözü işlənərsə, insanların qəlbi rahatlayar.
Terroru və PKK-nı aradan qaldırmaq üçün ən mühüm məsələ darvinist təhsilin dərhal dayandırılmasıdır. Orta məktəb və liseydən etibarən darvinist, materialist təhsil alan gənclərə bunun əvəzinə Allahın mövcudluğu, təkliyi və darvinizmin elmi dəlillərlə əsassızlığından bəhs edilməlidir. Gənclər orta məktəbdən etibarən əcdadlarının meymun olduğu, ilk əcdadlarının kommunal cəmiyyətlərdə yaşadığı şəklində elmə zidd təhsil alır. Bu təlqinlə yetişən insanları "terror, anarxiya, tezis, antitezis münaqişəsi"dir deyə yola gətirmək PKK üçün asan olur. Bu gəncləri elmlə, inandırma və təlqinlə tərbiyə etməliyik. Onlardakı bu təxribatı, təkcə belə yox edə bilərik. Dəccaliyyət darvinizmdən istifadə edir, bizim də buna qarşı antidarvinist təhsilə ehtiyacımız var. Darvinizmə qarşı Quran möcüzələrindən, iman həqiqətlərindən kitablarla, jurnallarla, konfranslarla həmişə bəhs edilməsi lazımdır. Türkiyənin dəccaliyyətə müqavimət göstərməsi təkcə Quranla olar.

Adnan Oktar deyir ki... 6 fevral 2018> Click for more

Mənim həyatdakı məqsədim Allahın rizası, rəhməti, cənnətidir. Hamısından üstün Allahın rizasıdır. Allahın məni sevməsi, mənim də Allahı ən çox sevməyimdir.
Bütün müsəlman aləmində hal-hazırda sel kimi qan axır. Halbuki müsəlmanların bir rəhbəri olsa bu gün, bu saat zülm bitər.
İnsan Quran oxuyarkən diqqətini Allaha çox yaxşı cəmləməlidir. Quran oxunmadan əvvəl şeytandan Allaha sığınılmasını Allah istəyir, beləliklə, insanın ağlı daha açıq olar, Quranı daha yaxşı başa düşər, daha güclü qavrama qabiliyyəti olar.
Allah yolundakı qətiyyətimin ən böyük səbəbi Allaha olan inancım və sevgimdir. Dünyada Allahdan başqa diqqət yönəldiləcək başqa heç bir məsələ yoxdur. Həyatı Onun üçün yaşamaq, Onun üçün sevmək və Onun üçün səy göstərmək lazımdır.
Dövrümüzdəki münafiqlər də, keçmiş münafiqlər də tam şeytanın insan halına düşmüş formasıdır. Dövrümüzdəki münafiqlər də var gücləri ilə hz. Mehdinin zühuruna, hz. İsanın gəlişinə mane olmağa çalışırlar, amma baxın görəcəksiniz rəzil-rüsvay olacaqlar.
Münafiqin ruhu olmadığı üçün heyvani instinktlə hərəkət edər. Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatını gözləyirdilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfat edəcəyini, bütün mallarının onlara qalacağını, yeyib-içib, yatacaqlarını Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən qalan mallardan istifadə edəcəklərini zənn edirdilər. Lakin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in getdikcə gəncləşdiyini, gözəlləşdiyini, sağlam olduğunu özlərinin də eşşək kimi çalışıb, xidmət etdiklərini və yaşlandıqlarını, bütün güclərini itirdiklərini gördükləri zaman sanki dəliyə döndülər.
İnsanlar önümüzdəki illərdə çoxlu möcüzə ilə qarşılaşacaqlar. Bu vəziyyət həmin dövrdə yaşayan gənclər üçün çox böyük nemətdir. Hz. İsa və hz. Mehdini görəcəklər, müqəddəs sandıq tapılacaq, müqəddəs əmanətləri görəcəklər, Kəbənin altındakı xəzinələr üzə çıxacaq, Nəmrudun məzarı açılacaq və orada bütün gizli məlumatlar ortaya çıxacaq, Misirin bütün sirləri açıqlanacaq. Ağlın ixtiyarı yox olmayacaq, lakin 3-5-10 ilə çox möcüzəvi hadisələr olacaq.
Allah cəhənnəm əhlini ibrət olsun deyə dünyaya göndərir. Onların da mövcudluğu mühümdür, çünki onları görən möminlər imanlarının dəyərini anlayır, Allaha olan yaxınlıqları artır. Cəhənnəm əhlinin ruhu yoxdur, ölüdürlər. Allah onları insanlara göstərsə insanlar qorxudan küçəyə çıxa bilməzlər, lakin Allah onları bəlli etmir.
Atatürk, türk millətinə Allahın lütfüdür. Atatürk olmasaydı Türkiyədə belə ziyalı quruluş olmazdı, çoxdan dağılıb parçalanardıq, assimilyasiya olardıq. Atatürk mükəmməl gəncliyin formalaşmasına vəsilə oldu. Milli ordu yaratdı, milli məclis yaratdı. İlahiyyat fakültələri, Dəyanət İşləri Nazirliyi, imam hatiblər vəsiləsi ilə mövhumatçıların yaratdığı dağınıq İslam anlayışını nizamlı, Qurana uyğun hala gətirdi. Özü də çox yaxşı, keyfiyyətli, mükəmməl insan idi. Dağılmaq üzrə olan dövləti müasir ölkə etdi.
Təfərrüatçılıq ağıl əlamətidir. Məsələn, portret təfərrüatlarla gözəlləşər, texniki alət, evin dekorasiyası, qadının makiyajı, kişinin paltarı təfərrüatlarla gözəldir, birinə kompliment deyildikdə komplimentdəki təfərrüatlar insanın xoşuna gələr. Lakin təfərrüatçılığı bəlaya döndərməmək lazımdır, həyatı zəhər edəcək şəkildə deyil, gözəlləşdirəcək şəkildə təfərrüatçılıq gözəldir.
Biz PKK-nı, yəni kommunist, Stalinist quruluşu, cinayətləri və Türkiyəni parçalamağı istəyən quruluşu istəmirik, yoxsa Türkiyə ilə dost, İslama, Qurana, müqəddəs şeylərə hörmət edən kürd qardaşlarımız bizim canımızdır.
Tayyib hocamın və əsgərimizin cənub-şərq sərhədlərində həyata keçirdiyi əməliyyatda ordumuza və prezidentimizə tam dəstək veririk, heç kim boşuna gündəmi pozub diqqət yayındırmağa çalışmasın.
Mərhəmət möminin xüsusiyyətidir. Mömin mütləq şəfqətli və mərhəmətli olmalıdır. Şəfqət, mərhəmət fərzdir, Allahın əmridir.
İnsanlara gözəlliklə yanaşmaq lazımdır, sevmirəm deyə gözdən çıxartmaq olmaz. İnsanları hər halda tərbiyə etməyə çalışmaq, yazığı gəlmək, şəfqət göstərmək lazımdır.
Kədərlənmək konkret haramdır, Allahı unutmaq, Allaha şirk qoşmaqdır. Kədərlənən insan (haşa) Allahı inkar edirəm, Allahın yaratdığı taleyi bəyənmirəm deyir. Allah belə vəziyyətin dərhal qarşılığını verər, insanın ağlını alar, insan hər cür səhvi etməyə açıq hala gələr.
Tayyib hocamın yolu xeyir, üslubu xeyirdir. Qurana uyğun hərəkət edir, belə davam etsin və heç narahat olmasın, çox rahat olsun türk milləti onun arxasındadır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 fevral 2018> Click for more

Evlilik ibadətdir. İnsan evlənərək sonsuz axirət yoldaşını seçmiş olar. Allah eşqi üçün, sevgini, ehtirası və ən gözəl olan duyğuları tam olaraq yaşamaq üçün evlənilər.
İman hər cür problemə həll yolu və şəfa gətirər, hər cür bəlanı təmizləyər, hər hadisəni xeyirli edər. İman olmadıqda hər hadisə pislik və şər halına gələr.
Müvəffəqiyyətin tək yolu səmimiyyət və Allah haqqında həmişə müsbət düşünməkdir. Şəffaf ağıl, şəffaf sevgi, şəffaf iman və səmimi olmaq tək yoldur.
Hadisələrə və ya şəxslərə mənlik vermək, sanki özlərinə aid gücləri varmış kimi düşünmək həm şirk, həm də Allaha qarşı zalımca rəftar olar. Hər hadisəni Allah yaradar, hər hadisə Allahın nəzarəti altındadır. Allah istəmədən heç bir hadisə reallaşmaz.
Axırzamanda müharibələrin, döyüşlərin, anlaşmazlıqların lazım olmadığını hər kəs anlayacaq. Himayədarlıq sistemi olacaq və böyük fədakarlıq sistemi ortaya çıxacaq. Zəngin olan malını öz razılığıyla sevə-sevə paylayacaq, kasıblıq qalmayacaq, mal bərabər paylanmış olacaq, hər kəs zəngin və rifah içində olacaq.
Allah axirətdə heç bir bəhanəni qəbul etməyəcək. Lakin Allah orada cəhənnəm əhlini sorğu-sual edəcək və danışdıracaq. Bunun səbəbi cəhənnəm əhlinin nə qədər alçaq və namərd olduqlarını və cəhənnəmə niyə layiq olduqlarını göstərmək və möminlərin qəlblərinə fərəhlik və hüzur olmasıdır.
Həyəcan gözəldir. Zəkalı və ağıllı insanda həmişə Allahın sənətini görməyin həyəcanı vardır, sakit ola bilməz.
Müsəlman çətinliklərlə, dərdlərlə yetişdirilər. Onlar olmazsa irəliləyə bilmərik, dərinlik qazana bilmərik. Müsəlmanın imanının inkişaf etməsi yaşadığı çətinliklərə əsaslanır. Allah hər imtahanı insanın tam dözə biləcəyi ölçüdə verər.
Pislər həmişə məğlub olar, yaxşılar da həmişə qazanar.
Dünyadakı sevgisizliyin ən böyük səbəblərindən biri insanların bir-birlərini bağışlamamasıdır. Hər şeyə qəzəblənirlər və sonra bağışlamırlar. Beləliklə şeytanın oyununa düşmüş olurlar. Halbuki Allah ayələrində bağışlamağı tövsiyə edir. “Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər.” (Əraf surəsi, 199)
İnsan açıq şüurla heç vaxt Allahı inkar edə bilməz. Elə şeyə gücü çatmaz, qeyri-mümkündür. Lakin ruh sahibi olmayanlar, məsələn münafiqlər bunu edə bilər, Allahı inkar edə bilər. Onlar ölüdürlər, onsuz da cəhənnəmlikdirlər. Allah Tövratda da cəhənnəmdən ölülər diyarı deyə bəhs edər.
Tayyib hoca ziyalı və müasir təbəqə ilə birləşsə daha güclü olacağı üçün bəziləri çox təlaşa qapılır və bu təbəqə ilə prezidentimizin arasını vurmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Ziyalı gəncliyi, müasir gəncliyi həmişə Tayyib hocamın yanında saxlayacağıq inşaAllah.
Bizim etdiyimiz səhv varsa bizi Quran ilə, ayələrlə xəbərdar etsinlər. Biz Qurana görə haram olan heç bir hərəkət etmirik və etmərik. Bizi tənqid edənlər bunu bildikləri üçün bir məsələ olduğu zaman Qurana görə haramdır deyə bilmirlər, mənə görə haramdır deyirlər. Biz kiməsə deyil, Qurana tabe olarıq. Qurandan ayə ilə bizi xəbərdar etdikləri an söylədiklərini dərhal edərik. Biz pozitiv insanlarıq. Doğrunu, haqqı gördüyümüz an qəbul edərik. Lakin bizə Qurandan heç bir dəlil gətirə bilmirlər.
İngiltərə dərin dövləti və dünyadakı homoseksual qruplaşma Türkiyəyə qarşı fəaliyyət göstərir. Dövlətin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, etibarlı quruluşunu öz aləmlərində pozmağa çalışırlar. Buna mane olmaq üçün dünyəvi, ziyalı və mədəni təbəqə mütləq Tayyib hocamızı dəstəkləsin, tək qoymasın.
Əmri-maruf nehyi-münkər, yaxşılığı əmr edib pisliyi qadağan etmək müsəlmanlar üçün fərzdir, bu müsəlmanın məsuliyyətidir. Allah əmrini bildirdiyi üçün heç kim qəzəblənməz, inciməz.
Quran müsəlmanlığı, səhabə müsəlmanlığı dünyaya sevinc, fərəhlik, keyfiyyət və incəsənət anlayışı gətirən mükəmməl dindir. Bu dini yox etmək istəyən kiçik azlıq var. Nə etsələr də, elmlə, irfanla, Quranla haqqı, həqiqəti izah etməyə davam edəcəyik, Allahın hökmlərini tam olaraq tətbiq edəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 4 fevral 2018> Click for more

Sevgi insana verilmiş ən böyük nemətlərdən biridir. Allah küfr əhlinin, münafiqlərin əllərindən sevgini almışdır, bu onların başına gələ biləcək ən böyük bəlalardan biridir. Sevgi möminlərə verilmişdir, dünyada da, cənnətdə də möminlərə məxsusdur, bir insanın sevgisi vardırsa, inşaAllah, o insan cənnətə gedəcək deməkdir.
Qızıl əsrdə himayədarlıq sistemi olacaq. Hal-hazırda silahlara və müharibələrə xərclənən pulun hamısı ehtiyac sahiblərinə paylanacaq və bir anda böyük zənginlik və rifah olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərindən belə anlayırıq.
Bir mövzuda hökm verərkən ədalətli olmaq üçün heç kimin təsiri altında qalmamaq lazımdır. Ədalət ağıl işidir. Ən ağıllı, ən səmimi, ən doğru nədirsə ədalət onu tapar. Türkiyədə 28 fevral düşüncəsində olan bəzi kəslər ədaləti öz kin və qəzəblərini göstərmək üçün silah kimi istifadə etmək istəyirlər. Ədalət belə çirkin yollara girməz, ədalət dürüst və ağıllıdır, İslam nuruyla nurlanmışdır.
İnsan içindən gəldiyi kimi dua etməlidir. Əzbərdən dua edilməz. Dua Allahın bizim ruhumuza ilham etdiyi kimi səmimiyyətlə, içdən edilər.
Ruh sahibi insanın Allah üçün yaşamaqdan başqa yolu yoxdur. Onsuz da əksinə gücü çatmaz. Ruh sahibi insanın ağılı və qəlbi gecə-gündüz Allahın yanındadır.
Bu qədər çox insanın, bu qədər çox ölkənin talib olduğu; fərqli-fərqli qrupların bir-birinin əleyhinə olduğu Yaxın Şərq kimi ərazidə sükunətin hakim olması çox çətindir. Türkiyənin də təkbaşına ucsuz-bucaqsız bir əraziyə gücünün çatmasını gözləmək səhv olar. Türkiyə özünü təhlükələrə qarşı müdafiə edən və qoruyan ölkədir. Liviya, İraq, Misir, Suriya, Əfqanistan kimi ölkələrin də içində olduğu belə geniş ərazidə sülh, İslam Birliyi, mehdiyyətin sevgisi və birləşdirici gücü ilə həll edilə bilər.
Səhərdən axşama qədər hər şey Allah rizası üçün edilər. İnsan səhər bəsmələ ilə ALLAH üçün yatağından qalxar, dinə, İslama güc tapmaq məqsədi ilə Allah rizası üçün yemək yeyər. Axşama qədər Allah üçün təbliğ edər. Axşam yenə Allahın dininə güc toplamaq üçün yatar. Bazara getməsi, işləməsi, hamısı Allahın rizasını qazanmaq üçündür. İnsanın günün 24 saatının hər anını Allahın rizasının ən çoxunu hədəf edərək yaşaması doğru olandır.
CHP qurultayında demokratik seçim oldu. Kamal bəyi təbrik edirik. Allah xeyirlərə vəsilə etsin, dövlətə, millətə, vətənə xeyirli olsun. Allah digər CHP-li qardaşlarımıza da xeyir, bərəkət, hidayət və nur nəsib etsin. Dövlətə, millətə xeyirli olmaq üçün səy göstərmələrini nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 3 fevral 2018> Click for more

Bəzilərinin narahatlığı əslində dekolte deyil. Əsas narahatlıqları İngiltərə dərin dövlətini ifşa etməyimizdir. Darvinizmin əsassızlığından bəhs edirik narahat olurlar. Biz darvinist, materialist ideologiyalara qarşı olduğumuz müddətcə, PKK-ya qarşı olduğumuz müddətcə, homoseksuallığa qarşı olduğumuz müddətcə, İngiltərə dərin dövlətinə qarşı olduğumuz müddətcə, AKP-ni müdafiə etməyə davam etdiyimiz müddətcə, MHP-yə dəstək olmağa davam etdiyimiz müddətcə mütləq bizdən narahat olacaqlar. Biz bu düzgün rəftarımızdan imtina etmərik. İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını hər dəfə qanunla, hüquqla, elmlə, irfanla pozarıq.
Allah igidlərimizin şəhadətini qəbul etsin. Ailələrinə gözəl səbir nəsib etsin. Nə gözəl məqamları var, Allah bizə də o gözəl məqamı versin.
İnsanlara Allahın ruhu olduğunu, qarşısındakının da Allahın ruhunu daşıdığını desək hər kəs bir-birinə hörmət və sevgi bəsləyər. Lakin bir-birilərini bir növ heyvan, bakteriya kimi görəndə sevgi bəsləmələri də, hörmət etmələri də qeyri-mümkün olur. Eyni zamanda da, ənənəçi sistemin qadın düşmənçiliyi insanların əlindən bütün sevgini və gözəllikləri alır.
Mömin dünyanı cənnətə döndərmək istəyər. Şeytan isə dünyanın cəhənnəm kimi olmasını istəyər. Nifrət yayılsın istəyər. Diqqət edirsinizsə insanların çoxu bir-birindən nifrət edir. Bir partiyanı sevirsə, digərindən nifrət edir, bir komandanın tərəfini tutursa digərindən nifrət edir. Hər kəs bu vətənin övladıdır. Hər kəs bir-birinə hörmət göstərərək qardaşcasına gözəl yaşaya bilər. Qardaşcasına yaşamaq olduğu halda, ağlasığmaz dərəcədə nifrət üslubu olması dəccaliyyətin həmləsinin yaratdığı nəticədir. Bütün gücümüzlə bu sevgisizlik kirini təmizləmək üçün elmlə, irfanla səy göstəririk. Müsbət aura ilə, sevgiylə, hörmətlə həmişə insanlara keyfiyyəti, dostluğu, gözəlliyi, qardaşlığı sevdirmək üçün səy göstəririk və Allaha şükür çox müvəffəqiyyətli oluruq. Dostluq və sevginin qalib gəldiyini 3-5 il sonra görəcəksiniz.
Allah əsgərimizə güc, qüvvət, sağlamlıq versin. Onlar dünyanın ən mərhəmətli, ən nəcib ordusunun igidləridir. Allah ordumuzu müzəffər etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 2 fevral 2018> Click for more

Qurandan, dindən bəhs edilən yerdə əyləncə olmaz demək, həyatın geniş sahəsindən İslamı çıxartmaq deməkdir. Anadoluda hər yerdə Quran var, Quran olan evdə yallı olur, toy olur. Qaradəniz bölgəsində qadınlar kişilərlə birlikdə horon oynayır. Orada da Quran var. Cənub-Şərqi Anadolu bölgəsində qadınlar kişilərlə birlikdə yallı gedir. Orada da Quran var. Cem evlərində Allah zikr edilir, ayə oxunur, Peyğəmbər zikr edilir, qadınlar kişilərlə birlikdə səmah oynayırlar. O zaman bunların da hamısının qadağan edilməsinin lazım olduğunu düşünürlər? Belə şey olmayacağına görə, insanların düşüncəsini, inancını rahat yaşayacağı mühitin təmin edilməsi əhəmiyyətlidir.
Qardaşlarımızın çoxu İngiltərə dərin dövlətinin son 200 ildir ki, millətimizə qarşı oynadığı oyunları bilmir. Biz ingilis xalqını və İngiltərə dövlətini sevir, hörmət edirik. Lakin İngiltərə dərin dövlətinə qarşı elmi mübarizəmiz həmişə davam edəcək. Bu günə qədər Türkiyə əleyhinə nə qədər hadisə vardırsa, arxasından həmişə İngiltərə dərin dövləti çıxmışdır.
Bir çox insan başqa yerlərə diqqətini yönəltdiyi üçün Türkiyənin qarşısında əsas qüvvənin və təhlükənin İngiltərə dərin dövləti olduğunu görmür. Yaxın Şərqdəki bütün fitnələrin, iğtişaşın təşkilatçısı İngiltərə dərin dövlətidir. Yaxın tarixdəki hadisələri diqqətlə təhlil etsələr bunu görərlər. Biz sənədləri ilə İngiltərə dərin dövlətinin üzərindəki pərdəni qaldırdığımız üçün, dəccaliyyəti ifşa etdiyimiz üçün heyrətamiz dərəcədə narahat oldular. Elmlə, irfanla, qanunla dəccaliyyətin bütün pərdələrini qaldırmağa davam edəcəyik.
Yaxın Şərqdə İngiltərə dərin dövləti həmişə xalqı bölərək nəticə almışdır, insanların arasını vuraraq ölkələri zəiflədər və istədiyini əldə edər. Yerli tərəfdaşları da bu işlərdə istifadə edər. Buna görə də, liderin ətrafında birlik olmaq mühümdür. Millət olaraq Tayyib hocamın ətrafında möhkəm birləşsək Allahın icazəsi ilə bu millətə heç nə edə bilməzlər. Bu birlikdən narahat olduqları üçün icmamızın üzərinə gəlirlər. Bizim işlərimiz elmi olaraq materializm və darvinizmə ən təsirli zərbəni vurdu və hökumət çox güclü fəlsəfi zəmin üzərində oturdu. Keçmişdəki sağ hökumətlərin, Menderes, Dəmirəl, Özal dövründə sağın ideoloji zəmini yox idi. Bizim işlərimiz çox güclü ideoloji zəmin yaratdı. Solun qabaqcılları da; "Adnan Oktarın işləri ilə bu zəmin yarandı" deyə, açıqca bu vəziyyəti söyləyirlər. Hökumətimiz həm bu vəsilə ilə, həm də bir çox cəhətdən aldığı ağıllı tədbirlərlə Allahın icazəsi ilə möhkəmdir. Bizim həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricindəki işlərimiz də çox mühüm dəstəkdir.
Şəhidlərimiz millətimizin fəxridir. Nə xoşbəxt onlara Cənnətə, Rəsulullah (s.ə.v)-ə qovuşurlar. Bizim dünyada imtahanımız davam edir, onlar axşam cənnət süfrəsində olurlar. Şərəfli şəkildə imtahanlarını bitirmiş olurlar. Allah ailələrinə xeyirli və uzun ömür nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 1 fevral 2018> Click for more

Dövlətin başçısına sadiq olmaq türk millətinin 5 min illik adətidir. Dövlətin tək bir başçısı var və 83 milyon o liderə bağlı şəkildə hərəkət edəcəyik. Millət olaraq cəsuruq, dəliqanlıyıq, mərhəmətliyik, gözəl əxlaqlıyıq. Hamısından əhəmiyyətlisi Allahın lütfü altında olan millətik. Mütləq çox gözəl günlər görəcəyik.
Mövhumatçılıq şeytanın oyunudur, şeytanın dinidir. İslam Quranın dinidir. İslam dini saf və tərtəmiz nur kimi dindir. Mövhumatçılıq isə süd və zəhərin qarışması kimidir. İslam dini nəzakət, sevinc, keyfiyyət, xoşbəxtlik, sevgi və hüzur dinidir.
Çox ağılsızcasına kiçik oyunlarla Tayyib hocamı tənha qoymağa çalışanlara ən gözəl cavabı Onu yenə 2019-cu ildə ən az 70% səs çoxluğu ilə Respublikanın başçısı edərək verəcəyik inşaAllah.
Allah Hakkaridə şəhid olan igidimizin şəhadətini mübarək etsin. Nə xoşbəxt ona. Onlar bizim quzumuzdur, igidimizdir, aslanımızdır. Axşam yeməyində Rəsulullah (s.ə.v) ilə birlikdədirlər nə gözəl. Allah bizə də şəhadət nəsib etsin.
Müsəlmanda hər şey xeyirdir. Müsəlman üçün şər yoxdur. Hər nə olsa da xeyirdir. Yox bu xeyir ola bilməz dedikləri hər şey daxil mömin üçün xeyir olar.
Səmimiyyətin yeganə məqsədi sevgidir. Gözəl gördüyümüz hər şeyin məqsədi sevgidir. Şeytan bunu öldürməyə çabalayır. Darvinist təbəqədə də, ənənəçi təbəqədə də sevgini aradan qaldırma istəyi var. Bütün gücümüzlə buna elmlə, irfanla mane oluruq.
Atatürk ziyalı, mütərəqqi, incəsənətdən, musiqidən, heykəldən, rəsmdən anlayan, vətənini, millətini Avropa səviyyəsindən daha da yüksəyə çıxartmağa qəti qərar vermiş, mədəni, nəzakətli, bilikli, dəyərli insanların meydana gətirdiyi vətən istəmişdir. Lakin bir sıra insanlar Atatürkü heç sevə bilməyiblər. Bunlar Türkiyəni dağıtmağa çalışan əxlaqsız kəslərdir. Halbuki bizim gənclərimiz çox üstün şəkildə Atatürkçü, ziyalı və ağıllıdır. Buna görə də, Atatürkün qurduğu cümhuriyyətə heç kim pislik edə bilməz.
Fransa prezidenti Makron və bənzərləri öz ağıllarını özlərinə saxlasınlar. Türkiyə haqlı olaraq terrorla mübarizə aparır və özünü müdafiə edir. Türk ordusu mülki vətəndaşlara zərər verməmək üçün mümkün qədər ən həssas diqqəti göstərən ordudur. Afrində addım-addım, diqqətlə, çox diqqətlə irəliləyirlər.
PKK-nın bölgədən tamamilə silinməsi lazımdır. Bölgədə terrorçu strukturun mövcudluğunu heç bir ölkə qəbul etməz. Türk ordusu çox ağıllı və çox mərhəmətlidir. Dünyanın ən alicənab, ən mərhəmətli, ən şəfqətli ordusudur. Ordumuz istəsə bu əməliyyat çox qısa müddətdə bitər. Lakin mülki vətəndaşlara zərər gəlməməsi üçün tək-tək, seçərək, diqqətlə irəliləyirlər. Heç kim Türkiyəyə və ordumuza qarşı fərqli ittihamla çıxış edə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 31 yanvar 2018> Click for more

Mömin cənnətdən gələr, buna görə də, ruhunda cənnətə meyl var. Cənnətdə keyfiyyəti öyrənər, dünyada da evin, süfrənin, paltarın, insanın ən keyfiyyətlisini axtarar. Keyfiyyət cənnətə olan həsrətə, cənnətdə öyrəndiyimiz bilgini dünyada axtarıb tətbiq etməyə deyilər.
Allaha güvənən, təslim olan insan şirkə girməz. Xəstə insan əgər; "mən indi həkimə gedəcəyəm, mənə dərman verəcək o dərman məni sağaldacaq" desə şirkə girmiş olar. "Həkimə gedəcəyəm, verdiyi dərmanı Allah vəsilə edəcək və Allah istəsə sağalacağam" deməsi lazımdır.
Ülkücülər türk millətinin mülki zəmanətçiləridir. Hər dövrdə çox xeyirlərə, faydalara vəsilə olmuşdular. Dövlət tərbiyəsi almış, nəcib, alicənab, öz millətini, öz fəlsəfəsini, öz dinini müdafiə edən, özünü Allaha həsr etmiş igidlər birliyidir. Allah saylarını və şövqlərini artırsın. Sonuna qədər dəstəkləyirəm. Xüsusilə bu dövrdə çox yaxşı qorunmaları lazımdır. Belə gənclər yetişdirmək çox mühümdür. Allah yollarını açıq etsin.
Ölkəmiz belə mühüm dövrdən keçərkən vətənpərvər olan hər kəsin hökumətin səmimi şəkildə aldığı tədbirlərə dəstək olması lazımdır. Belə dövrdə dövlətə və ya hökumətə mane olmağa cəhd etmək çox çirkin hərəkət olar. Belə dövrdə əhvali-ruhiyyəni pozmaq, millətin əhvali-ruhiyyəsini sarsıtmaq, şübhələr yaratmaq, əsgərə və polisə qarşı mənfi rəftar göstərmək həm günah, həm ayıb, həm də çirkin olar. Bu dövrdə hər vətənpərvər insana dövlətin, hökumətin, millətin yanında olmaq yaraşar.
Biz ingilis xalqını və dövlətini sevirik, hörmət edirik. Biz İngiltərə dövləti və xalqına müsəllət olmuş İngiltərə dərin dövləti ilə elmi mübarizə aparırıq. İngiltərə dərin dövlətinin bütün oyunlarına qarşı ayıq-sayıq vəziyyətdəyik və həmişə diqqətli olacağıq.

Adnan Oktar deyir ki... 30 yanvar 2018> Click for more

Eqoist insan sevgini yaşaya bilməz. Duyğusaldır, yalana meyllidir, özü ilə savaş halındadır. Özü özünün bəlası olduğu üçün sevgini bilməsi və yaşaması qeyri-mümkündür. Allahı həqiqətən sevən, eqoist olmayan insan yüksək əxlaqa sahib olar. Belə insanı sevmək çox böyük nemətdir. Sevgini yaşamaq üçün hər iki tərəfin də Allaha təslim olması, eqoistlikdən xilas olması lazımdır.
Münafiq şeytanın bədən sahibi olmuş halıdır. Münafiq həmlələri müsəlmanlara qarşı şeytan həmlələridir. Bu həmlələr möminlərin imtahanının keyfiyyətinin artmasına vəsilə olar. Münafiqlər möminlərin daha da güclənməsinə, daha da möhkəm birləşməsinə vəsilə olar. Münafiqlərin hər hücumu möminlər üçün nemətdir. Allah hər şeyi xeyirlə, hikmətlə yaradar.
Mən əsərlərimdə ən az 20 ildir ki, Atatürk sevgisindən bəhs edirəm. Atatürkün səmimi dindar olduğunu bütün sənədləri ilə ortaya qoyduq. Mühafizəkar təbəqədə bəzi kütlələrə olan Atatürk əleyhdarlığının aradan qaldırılmasına mənim əsərlərim vəsilə oldu. Atatürk əleyhinə tək sözə belə, qanunla, hüquqla imkan vermərik.
Qəddarlıqda ruh ölər, insan şiddətli əzab çəkər. İstədiyi qədər zənginlik içində olsa da, o insan həyatının hər anında əzab içindədir. Müvəffəqiyyət, əldə edilən zənginlik deyil. Xoşbəxtlik və sevinc içində yaşamaq müvəffəqiyyətdir. Bu da təkcə imanla olar.
Ağıl Quranla birlikdə inkişaf edər. Ağıllı bildiyimiz insan belə Quranı unutduğu zaman yolundan azar, ağıllı ola bilməz. Ağlın yaranması üçün Qurana tam tabe olmaq əsas şərtdir.
Pis söz sahibinə məxsusdur. Atatürkün əleyhinə deyilən sözlərlə Atamızın dəyəri heç vaxt azalmaz. Tam əksinə, Atatürkə olan sevgimiz qat-qat artar. Atatürk əleyhdarları kiçik azlıqdır, millətimiz sizə fikir verməz, sözlərinizə əhəmiyyət verməz. Atatürk qədirbilən həqiqi dəliqanlıdır, bu vətənin övladıdır. Atatürk İmam Hatibləri qurdu. İlahiyyat fakültələri açdı. Quranı türkcəyə tərcümə etdirib Anadoluya minlərlə pulsuz Quran paylatdı. Cibində həmişə Quran daşıdı. Böyük hədis kitablarını türkcə olaraq hazırlatdı. Atatürkün İslama göstərdiyi xidmətin mində birini etməyənlər Atatürk haqqında söz söyləyirlər.
Türkiyə hal-hazırda mühüm mübarizə aparır. Bu mübarizəni dəstəkləməmək xəyanət olar. Yanında PKK dövlətinin yaradılmasını qəbul edirsənsə vətənin parçalanmasını da qəbul edirsən deməkdir. Hal-hazırda vətən və millətin qanuni müdafiəsi var, bunu dəstəkləməmək xəyanət hökmündə olar.

Adnan Oktar deyir ki... 29 yanvar 2018> Click for more

İslam Birliyi yarandığı zaman hər gün bayram olacaq. Hər yer çox gözəl olacaq. Himayədarlıq sistemi olacağı üçün hamı hər kəsi qorumaqla məsul olacaq. Gələcək qorxusu aradan qalxacaq. Bu sevgi ruhunu dünyaya verəcək olan Mehdidir. Allah, Mehdi vəsiləsi ilə dünyaya sevgini hakim edəcək.
Allaha sədaqət çətin anlarda bəlli olar. Eyni anda 3-5 hadisə ilə qarşı-qarşıya gəldiyi zaman mömin çox güclüdürsə bu çox məqbuldur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə döyüşdə müsəlmanlar iki istiqamətdən mühasirəyə alınmışdılar. Münafiqlər o zaman; "Allah və Rəsulu haqqında sui-zənn bəsləyirdilər". Nəticədə müsəlmanlar qazandı. Məhz orada şübhəyə qapılanlar məğlub oldu.
Türk ordusu kommunist, Stalinist, dinsiz, ateist terror təşkilatı ilə mübarizə aparır. Bu mübarizəsində də olduqca haqlıdır. Millət olaraq ordumuzun yanındayıq.
İnsan həmişə dəyişər, xarakteri həmişə mükəmməlləşər. Mən beləyəm dəyişmərəm demək, düzgün məntiq deyil. Ruh sahibi olan həmişə inkişaf edər və mükəmməlləşər.
İnsanın Allaha olan sevgisində çatışmazlıq olduğu zaman Allah o insana qulunun sevgisini nəsib etməz. Allaha az sevgi təqdim edənə sevgi nəsib olmaz. Allahı çox sevən sevgi dənizində sanki üzər, çox canlı olar.
Allah qullarından səmimi olmalarını istəyir. Ən mühüm şey səmimiyyətdir.
Quranda rəsm çəkmənin haram olduğuna dair ayə yoxdur. Rəsm çəkmənin haram olduğu, sadəcə xurafatdır. Rəsm nemətdir, gözəllikdir.
Hər insanın seyr etdiyi təsvirə hakim olan Sonsuz Güc haqlı olaraq Özü ilə həmişə əlaqədə olunmasını istəyər. İnsan Allahla əlaqədədirsə hər şey çox gözəl olar. İnsan Allah ilə əlaqəsini kəssə həyatının hər anında sıxıntı olar.
İman zəifliyi insanlarda böyük sıxılmaya səbəb olur. Ən kiçik hadisədə dözümsüzlük göstərib bir-birilərinə qəzəblənmələrinin əsasında da bu sıxılma var. Bu güclü sıxılma ilə tez partlamaq və tezliklə gərginliyi üzərindən atmaq istəyirlər. İman zəifliyi olmadığı zaman belə problemlər olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2018> Click for more

Allahı əsas götürən insanın hər danışığı faydalı və xeyirlidir. Boş danışmaqdan qaçar. Müsəlman Allahın zamanı necə keçirdiyini soruşacağını bildiyi üçün zamanı ən yaxşı şəkildə dəyərləndirər. Zamanı israf etməz.
İnsan həssas varlıqdır. Sevgiyə görə yaradılmışdır. Evində, ailəsində, küçədə, məktəbdə, əyləncədə sevgini tapa bilmədikdə, insanlar böyük stressə düşür. 3-5 il sonra, əsrlərdir insanlardan getmiş olan sevgi geri qayıdacaq. Bunu hamımız birlikdə görəcəyik inşaAllah.
Səmimi olan insan dünyanın ən keyfiyyətli insanıdır. Səmimi insanın Allah ilə səmimi əlaqəsi vardır. Allaha tam təslim olmuşdur. Hər hərəkəti, hər sözü, hər rəftarı çox keyfiyyətlidir. Bəziləri keyfiyyətli olduğunu iddia edir, millətə yuxarıdan-aşağı baxır. Elə keyfiyyət olmaz. Keyfiyyət, ruhdaki sevgi anlayışının ən yüksək halıdır.
Gözəl əxlaq insanlara xoşbəxtlik verən sistemdir. Bir mühitdə tək bir insan təkəbbürlü olsa insanlar narahat olurlar. Gözəl əxlaqlı insan isə hər yerdə xoşbəxtlik vəsiləsidir. Cənnəti də gözəl edən gözəl əxlaqdır. İnsanların gözəl davranması, bir-birini incitməməsi, qəzəbləndirməməsi, hər kəsin sabit olması, nalayiq danışan heç kəsin olmaması, iki üzlü birinin olmaması, hər kəsin coşğulu sevgini yaşaması cənnəti gözəl edir. Cənnətin çayı, daşı, torpağı deyil. Allah Özü gözəl əxlaqlıdır. Müsəlman Allahın əxlaqına sahib olmaq istəyər, Allah hər halda insanları bağışlayar, insan bəzən bağışlaya bilmir. Allah hər bəndəsini xilas etmək istəyir, insanlar bəzi insanlara yaxın ola bilir. Allah insanlara sui-zənnlə baxılmasını istəməz, həmişə hüsnü-zənnlə dəyərləndirər. İnsanlarda isə hüsnü-zənn əksikdir. Müsəlman Allahın əxlaqına qibtə edər. Müsəlman da Allah kimi gözəl əxlaqlı olduğu zaman həm özü rahatlıq tapır, həm də ətrafındakı insanlar rahatlıq tapır. Bu əxlaq cənnətin əsas xüsusiyyətidir. Həmçinin bütün bu gözəl əxlaqın əsas məqsədi sevgidir. Allahı sevmək və Allahın yaratdıqlarını sevmək üçündür.
Münafiqlərin dünyada dostları yoxdur, axirətdə də sonsuza qədər tək-tənha olacaqlar.
İslam Birliyi olduğu zaman gözəllik gözəllik üstünə olacaq. Hər yer bağlıq, bağçalıq olacaq. Hər gün xalqın xoşbəxtliyi, sevinci, hüzuru xəbər olacaq. Gənclər istədikləri kimi əylənəcəklər, güvən içində əylənəcəkləri yerlər olacaq. Memarlıq möhtəşəm olacaq. Dünyanın son dəfə cənnət kimi olduğunu görəcəyik inşaAllah.
Münafiqlər özlərini İslamın tərəfdarı kimi göstərməyə çalışdıqları üçün həmişə and içərək danışarlar. Münafiq özünün dürüst olduğu təəssüratını verməyə çalışar. Ağlı zəif olanlar bəzən buna aldana bilərlər. Halbuki münafiqlərin başı bomboşdur. Allah onları boş kötüyə bənzətmişdir.
Bu dövrdə ən mühüm şeylərdən biri Tayyib hocama millət olaraq sahib çıxmaqdır. Bəzilərinin Tayyib hocamı hədəf almalarının səbəbi onu devirsələr milləti təslim alacaqlarını düşünmələridir. Buna görə də, Tayyib hocamın ətrafında möhkəm birləşək. 2019-cu ildə Allahın icazəsi ilə Tayyib hocamı ən az 70% səslə yenidən Respublikanın rəhbəri edəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 27 yanvar 2018> Click for more

Sevgi və güvən İslam Birliyi üçün zəruri komponentlərdir. İslam Birliyi hər yerdə tərtəmiz ədalət, köməkləşmə, bir-birini qoruma, dostluq, yoldaşlıq, mərhəmət, keyfiyyət və gözəlliyin hakim olması deməkdir.
Zeytun Budağı Hərəkatında şəhid olan aslanlarımızın şəhadətləri mübarək olsun. Hamısının alnından öpürük. Hər birinə heyranıq, onlar bizim aslanımızdır.
Küçə sənətçiləri insanları xoşbəxt etmək üçün çalışan insanlardır. O insanların üzünə belə baxmadan keçmək çox böyük vicdansızlıqdır.
Quranda bildirilən bir çox mövzunu elm yaxın zamanda öyrəndi. Quru ilə dənizin bitişik olarkən ayrılması bu möcüzələrdən biridir. Böyük partlayış ilə hər şeyin bir anda yoxdan yaradılması Quranda bildirilən elmi möcüzələrdən biridir.
Xoşbəxtliyi qısqanmaq şeytanın hz. Adəmi qısqanması ilə başlayır. Yaxşı insanlar bilməlidir ki, mütləq onlarla mübarizə aparan olacaq. Allah bu dünyanı elə-belə yaşamaq üçün yaratmır. Mömin hər an diqqəti açıq, ayıq-sayıq olacaq şəkildə yaşamaqla məsuldur.
Münafiq böyük olduğunu hiss etdirmək istəyər, süni hörmət arxasınca gedər. Buna görə də, dini yaşayırmış təəssüratı verməyə çalışar, təqvalı müsəlman təqlidi edər. Bunu edərkən də özünü haşa Peyğəmbərdən, Allahdan daha böyük görər. Münafiqin qəribə cəhəti, açıq-aydın küfr əhlinin yanına getmək, küfr əhli ilə yaşamaq varkən bütün vaxtını müsəlmanlarla mübarizə aparmağa ayırmasıdır. Peyğəmbərə və Peyğəmbərin yanındakı sadiq səhabələrə düşmən olar, onlarla mübarizə aparar. Gecə-gündüz müsəlmanlar əleyhinə fəaliyyət göstərər, hətta ölümü gözə alar. Lakin münafiq müsəlmanlarla mübarizə apararkən daxilən də həmişə zəifləyər. Şeytan onu ələ keçirdiyi üçün çox hüzursuzdur, dəli dana kimidir, nə edəcəyini, kimə necə sataşacağını bilməz. Buna görə də, münafiqlərin yanına küfr əhli də yaxınlaşmaz.
İman vicdan təzahürüdür. İman gətirən insan onsuz da uşaqlığından etibarən mərhəmətlidir, kömək sevərdir, haqqın, ədalətin tərəfdarıdır. İman əhli insanların ruh halı uşaq vaxtından etibarən pozitivdir. İmani dəlillər artdıqca imandakı coşğu artar, imanda parlama və işıqlanma olar.
Biz taleyə tabeyik, bir filmin içindəyik. Bu film dəyişməz. Bu filmin dəyişməzliyini anlamağa Allaha təslimiyyət deyilər. Hər sual taledəki sualdır, hər cavab taledəki cavabdır. Filmi yüz dəfə başa alıb yenidən izləsən yenə eyni şey yaşanar, tale dəyişməz.
Sağ təbəqədəki bəzi qardaşlarımız içlərinə qapalı yaşadıqları üçün bizim uzlaşdıran rəftarımızın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dərk edə bilmirlər. Əvvəllər Atatürkçü dünyəvi təbəqə ilə mühafizəkar təbəqə arasında çox böyük məsafə vardı. Atatürkün səmimi dindar olduğundan, dünyəviliyin Quranda olduğundan dəlilləri ilə bəhs etdik. Dindarlığın həyat dolu yaşayış olduğunu göstərdik. Bu iki təbəqə arasındakı məsafənin qapanmasını təmin etdik. Bir çox ölkədə hərbi çevrilişlər, cəmiyyətin bu iki təbəqəsi arasında məsafədən istifadə edilərək təşkil olunur. Belə fitnənin də qarşısının alınmasına vəsilə olduq.
Tayyib hocamla şəxsən heç tanış olmadım, lakin Allah yolunda səmimiyyətlə səy göstərdiyini görürəm. Bütün müsəlmanlara sahib çıxır, dəliqanlıdır, İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqindən zərrə qədər də qorxmur. Bələdiyyə sədri olduğu dövrdən bəri səmimiyyətini gördük, bilirik. Sonuna qədər həmişə yanında olacağıq inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2018> Click for more

Münafiq əxlaqsızlığını gizlətmək üçün Quran ayələrindən istifadə edər. Hz. Əlini şəhid edənlər də Quranla hərəkət etdiklərini iddia edirdilər. Münafiq hiyləgərin, əxlaqsızın ən öndə gedənidir, lakin özünü dürüst kimi göstərməyə çalışar.
Allahın istədiyi Özünün layiqincə sevilməsi və bizim səmimi olmağımızdır. O zaman Allahın rizasını qazanmış olarıq.
Fələstinə; "İsrail ilə masaya oturmasanız maddi kömək etmərəm" demək, vicdana uyğun deyil. Fələstin xalqı bir qrup insandır, imkanları məhduddur, xarici yardımla həyatlarını davam etdirirlər. İnsanlara qarşı belə üslub işlətmək ayıbdır. İnsan özünə edilməsini istəmədiyini heç kimə etməməlidir. Heç bir ölkənin Fələstinə qarşı üslubu bu olmamalıdır.
Şeytanın iddiası; insanlar bir-birini sevməyəcək, Allahı sevməyəcəklər. Mərhəmətsiz, eqoist, sevgisiz olacaqlar, qan tökəcəklər deyir. Şeytan bütün gücü ilə özünü haqlı çıxartmaq üçün insanlara sevgisizliyi zorla qəbul etdirir.
Mömin üçün hər şey xeyirlidir. Allah mömini həmişə xeyirlə bürüyər. Sağa dönsə xeyir, sola dönsə xeyir olar.
Vətən sevgisi irqçilik deyil. Vətən nemətdir. İnsanın vətənini sevməsi gözəllikdir.
Sevgi nəfəs alıb vermək kimi həyatın təməlidir. İblis sevgini insanların əlindən almışdır, əsas təəccüblənəcək olan budur. Sevgi axtarılaraq tapılacaq bir şey olmamalıdır. Sevgi dağa, daşa hər yerə hakim olmalıdır.
“Allahım məni eqoist olmayan, Səni çox sevən, Sənin də onu çox sevdiyin, mənim imanıma, şəxsiyyətimə töhfə verəcək, məni dəyərli görəcək, məni sevəcək, mənə hörmət göstərəcək bir qulunla dost et” deyə dua etmək lazımdır.
Mən bütün dünya bir-birini sevsin istəyirəm. Çinlilər, amerikalılar, ruslar, pakistanlılar, hər kəs çox şirindir. Hər kəs bir-birini sevsin. Gənclər sevinc içində olsun. Birlikdə mahnılar söyləyək, rəqs edək. Hər kəsin evinin önünə güllər əkək. Birlikdə Allahı zikr edək, namaz qılaq. Dostluq və yoldaşlıq çox zövqlü və gözəldir. Gözəl və zövqlü olanın yerinə həmişə dava, münaqişə, anlaşmazlıq olması inanılası deyil.
Allahın yaratdığı tale qüsursuz gözəldir. İncə-incə tam insanın dayana biləcəyi kimi yaradılmışdır. Allah hər insanın taleyini, hər imtahanı dayana biləcəyi şəkildə yaratmışdır.
Dünya şiddətli, güclü iman yeridir. Allah unudulduqda, Allaha şükür edilmədikdə Allah bütün dünyada insanları əzir. Allaha üz tutmadıqda Allah rahatlıq verməz. İnsanlar Allaha üz tutsalar həmin anda bütün dünyada fərəhlik olar.
Fikirlə gələn kommunizm fikirlə gedər. Fikirlə gələn Allahsızlıq fikirlə gedər və fikirlə iman hakim olar. Əks halda PKK ilə mübarizədə qəti nəticə əldə etmək elə də mümkün olmaz.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top