Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2017> Click for more

Bir şəhərdə beton divarlar, tikanlı məftillər çoxdursa sevgi azalmış deməkdir. Biz tikanlı məftillərin olmadığı bir dünya istəyirik.

Adnan Oktar deyir ki... 21 may 2017> Click for more

İnsan sevildikdə, hörmət gördükdə xoşbəxt olar. Sevgini yaşamadıqdan sonra hara getsə də, harada olsa da bədbəxt yaşayar.
Bütün qəlbi ilə, mənliyi ilə Allahı sevən insan hər kəsi Allahın təcəllisi olaraq sevər. Həqiqi sevgi və dostluq üçün din əsas şərtdir.
Dünyanın hər tərəfində azadlıq, ədalət, sevgi, qardaşlıq istəyən bütün insanlar mehdiyyət həsrəti içindədir.
Dostluq, qardaşlıq, vəfa inkişaf etmir, lakin texnologiya inkişaf edir. Texnologiyanın inkişafının sevgi ilə paralel olmasını mehdiyyət təmin edəcək.
Küçələrdə demək olar ki, xoşbəxt insan yoxdur. İnsan bəyənilməkdən, sevilməkdən çox zövq alar, lakin bəzi kəslər bəyənilmə istəklərini itirmişdir, sevənləri də yoxdur. Bəyənilmək istəyini əxlaqi deyilmiş kimi göstərirlər. Təmiz, baxımlı olmağı cinayət halına gətirdikləri üçün baxımsız, zövqsüz gəzirlər.
Sevgi olmadığı üçün gənclərin çoxu özü kimi davrana bilmir. Sünilikdən heç cür xilas ola bilmirlər. Səmimi sevgi olduğu zaman süni oluna bilməz.
Səmimiyyətsizlik insanların canını çox yandırır. Səmimiyyətsizlik hakim olduğu üçün həyatları sanki teatr kimi, səmimi sevgini bilmirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2017> Click for more

Heyrətverici şəkildə qadın sevgisində, uşaq sevgisində, insan sevgisində çatışmazlıq görünür. Bu sevgisizlik ruhu mehdiyyətlə aradan qalxacaq.
Zorakılığı zorakılıqla aradan qaldırmaq dəccaliyyət üsuludur. İslama görə pis yaxşı ilə, sevgisizlik sevgi ilə, ağılsızlıq ağılla yox edilər.

Adnan Oktar deyir ki... 18 may 2017> Click for more

Gözəllik sevginin istədiyi bədəndir. Yarpaqlar, çiçəklər, pişiklər, dovşanlar, insanlar Allahın bizə sevdirdiyi gözəlliklərdir. Gözəllik və sevgi birlikdədir. Allah həm gözəl yaradar, həm də sevdirər. Allah sevgini verməsə gözəlliyin mənası olmazdı.
Bütün gənclərin canının yandığı məsələ sevgisizlikdir. Gözəlliyi görə bilməmələri, axtardıqları keyfiyyəti tapa bilməmələri çox canlarını yandırır.
İman olmadan sevginin, keyfiyyətin və gözəlliyin mənası olmaz. İman da iman həqiqətlərinin izah edilməsi, darvinizmin yox edilməsi ilə yaranar.
İnsanlara əvvəlcə gözəlliyə qarşı meyli öyrətmək, gözəlliyin, sevginin bir tələbi olduğunu izah etmək lazımdır. Gözəllik sevginin libasıdır.
Sevginin və sevincin mənşəyi imandır. Allah sevgisidir, Allah qorxusudur. İmanlı insan cənnət bağçasındakı kimi olar.
Sevgi səfərbərliyinin başladılması lazımdır. Bitkilərə, heyvanlara, insanlara, uşaqlara, qadınlara sevgini insanlara öyrətmək lazımdır. Bitkini sevməyi bacaran çəmənlərin üstünə zibillərini atmaz. Sevməyi bacaran dünyanı gözəlləşdirər. Dərin sevgi olmadıqda dünya cəhənnəmə dönər.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2017> Click for more

Əlillərə hörmət və sevgi göstərə bilməsi üçün insanın Allahı sevməyi bacarması lazımdır. Allahı sevməyən, Allahdan qorxmayan, heç kimi sevə bilməz.
Mehdiyyət bütün dünyanın qidasıdır. Mehdiyyətin sevgi, iman, keyfiyyət ruhu olmadan dünya ayaqda qala bilməz.
Mədəniyyət və incəsənət həyatın gözəlliyidir. İnsanın ruhundakı cənnət həsrətidir. İncəsənət, keyfiyyət və sevgi yoxdursa həyatın mənası qalmaz.
Qarşısındakını təsadüf nəticəsində meydana gəlmiş bir növ heyvan kimi görən insanlar yetişdikdə sevginin və dostluğun yaşanması mümkün olmur.
İnsan zəif yaradılıb. İmansızlıq geniş yayıldığı üçün insanların çoxu özlərini arxayın hiss etmir və şiddətli stress içində yaşayırlar. Küçəyə çıxır sevgi yoxdur, evə gəlir sevgi yoxdur, etibarlı və səmimi insan tapa bilmir və şiddətli gərginlik yaşayırlar. Bu vəziyyət imanla həll edilər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2017> Click for more

Qadın incəliyi görə bilən ağıllı kişini bəyənər. Ağılla sevgi iç-içədir. Ağlı olmayanın ehtirası və sevgini yaşaması qeyri-mümkündür.
Sevgi gözəlliyin ruhudur. Allah sonsuz gözəldir. Təcəlliləri də sonsuz gözəldir. Müsəlman hər şeyi gözəlləşdirməklə məsuldur.
Dəccaliyyət görünmədən mehdiyyətin görünməsi mümkün olmur. Dəccaliyyətin mərhəmətsizliyi və sevgisizliyi hal-hazırda bütün dünyanı yandırır.
Sevgisizlik sanki bir taun kimi dünyanı bürümüşdür. Dünyanı bu xəstəlikdən xilas edib sevgini dünyaya hakim edəcəyik inşaAllah.
Gənclərin böyük əksəriyyətində Quran müsəlmanlığı ruhu var. Mövhumatçı, sevgisiz, səmimiyyətsiz zehniyyətə isə haqlı şəkildə əks reaksiya göstərirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2017> Click for more

Sevgi Allahdan nurdur. Kainatın və imtahanın yaradılmasının məqsədi sevgidir. Dəccaliyyət isə “sevgini yox edəcəyəm” deyə ortaya çıxdı.
Darvinizm bütün fəlakətlərin, bu sevgisiz ölü dünyanın əsas dini və fəlsəfi zəminidir. Bu qaranlıq bataqlıq, qurudulmadan insanlar xilas ola bilməz.
Müsəlmanlar bir-birlərinə qarşı sevgi dolu olmalı və bir-birləri ilə mübarizə aparmamalıdır. Mömin enerjisini küfr əhli ilə elmi mübarizə aparmağa sərf edər.

Adnan Oktar deyir ki... 14 may 2017> Click for more

Dostlarım Allahı çox sevən, Allahdan qorxan, sevgini, mərhəməti bilən, nəzakətli, keyfiyyətli insanlardır. Bir çox insan dostluğumuzu qısqanır. Bizim dostluğumuzu qısqananlar öz cəhənnəm kimi dünyalarından qəzəblə bizi izləyirlər, biz öz cənnət kimi dünyamızda yaşayırıq.
Dəccaliyyət hər gün dünya səviyyəsində sevgisizliyi təlqin edir. Biz də bunu hər gün ilahi müsbət enerji ilə elmi yolla yox edirik. Dəccaliyyətin sevgisizliklə insanları fəlakətə cəzb edən fəaliyyətinə qarşı biz hər gün sevgidən bəhs edərək fəlakəti dayandırmağa çalışırıq.
Kainatın mövcud olma məqsədi sevgidir. Sevgi olmadıqda həyatın məqsədi aradan qalxar, sevgi olmadıqda fəlakət gələr.
Sevgisizliyi milli problem kimi ələ alıb, təcili həll yolu tapmaq üçün səy göstərmək lazımdır. Sevgi səfərbərliyi elan edək.
Allah sevgisi və Allah qorxusu ilə sevgisizlik aradan qaldırılar. Allahı sevmədən insanların bir-birlərini həqiqətən sevmələri qeyri-mümkündür.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2017> Click for more

Qadağalar, Allahdan qorxulduğu zaman, Allah səmimi sevildiyi zaman dağılar. Quran insanları sıxan bütün qorxuları, bütləri dağıdıb insanı azad edər.
İncəsənət yox olduqda, sevgi də yox olur. Sevgi yox olduqda gözəllik və mərhəmət də yox olur, yerinə mərhəmətsiz, eqoist, keyfiyyətsiz həyat yayılır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

Sevgi üçün Allahı çox sevmək, Allahdan qorxmaq lazımdır. Bundan sonra sevginin qapısı açılar və ehtiras dərəcəsi yüksələr.
Çox sayda sevgisiz insan var. Sevgisiz insanların aldığı qarşılıq ruhlarının çirkinliyinin üzlərinə əks olunması olur. Sevgisiz insanların qəzəb dolu sözləri təkcə öz canlarını yandırır. Bu cür insanların əl çəkmədiyi müsəlmanlar daha da gümrahlaşır və gözəlləşir.
Dəccaliyyət filmlərlə, kitablarla, feili döyüşlərlə həmişə qəzəb, nifrət təhsili verir. Bu mənfi enerjiyə qarşı müsbət enerji lazımdır. Buna görə də, israrla sevgini izah etmək əhəmiyyətlidir. Bir qrup insanın səmimi izahatı, səmimi müsbət enerjisi bütün dünyanı dəyişdirməyə kifayət edər.

Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2017> Click for more

Sevginin həzzini verən Allahdır. Allah sevgini verməsə ən gözəl, ən sevimli varlıq belə insanlara çox ürküdücü gələr.
Sevdiyin insanı da, sevmə hissini də yaradan Allahdır. Allah sevgi duyğusunu alsa insan heç nə edə bilməz. Buna görə də, həqiqi sevgi Allaha olmalıdır.
Allah bütün diqqətin Özündə olmasını istəyir. Evləri, televizorları, kompyuterləri, bütün dostlarımızı yaradan Allahdır. Əsil sevgi Allahadır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2017> Click for more

Hədislərə görə hz. Mehdi (ə.s) kömür kimi olmuş qəlbləri sevgi ilə almaza döndərəcək.
Cənnətdə hər şey sevgi üçündür, Allaha şükür etməyimiz üçündür, cənnətdəkiləri də Allahı sevdiyimiz üçün sevərik.

Adnan Oktar deyir ki... 27 aprel 2017> Click for more

Sevgidən, nəzakətdən, keyfiyyətdən xəbəri olmayan kütlələrin yaranması ehtimalı ciddi təhlükədir. Buna qarşı təhsil səfərbərliyi olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 aprel 2017> Click for more

İslam əxlaqının dünyaya hakim olması demək, sülhün, sevginin, demokratiyanın, azadlığın, keyfiyyətin hakim olması deməkdir. Bunu hər kəs istəyər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2017> Click for more

Mövhumatçı, sevgisiz, keyfiyyətsiz, hər şeyə düşmən, insanların sevincini əlindən alacaq bir zehniyyətin Türkiyəni qaraltmasına əsla icazə vermərik. Türkiyəni tərtəmiz parlaq gələcək gözləyir. İncəsənət, gözəllik, elm, keyfiyyət düşmənləri boşuna həvəslənməsinlər.

Adnan Oktar deyir ki... 20 aprel 2017> Click for more

Sevgisizliyin, qəddarlığın çox olduğu dünyada sevgini, mərhəməti, bağışlayıcı olmağı söyləyən bizik. Ənənəpərəst ortodoks İslamın müsəlmanlara verdiyi zərəri görüb ağıllı və şəfqətli əks izahat verən tək topluluq bizik.

Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2017> Click for more

Sevgisizlik çox geniş yayılıb. Fərqli düşüncədən, fərqli partiyadan olduqda bir-birlərindən nifrət edir və bunu normal qarşılayırlar. Bu sevgisizlik düzələcək. Sevgisizlərə sevginin əhəmiyyətini öyrədəcəyik. Belə tiplər özlərini də sevmirlər. Bacı-qardaşlarımız sevgisizlərə etimad etməsinlər.
Ən böyük məqsədim sevgidir; Allahı sevmək, Allahın təcəllilərini sevməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 aprel 2017> Click for more

Allah həm gözəllik yaradır, həm də gözəlliyi sevdirir. Allahın qəlbimizə sevgi yerləşdirməsi çox böyük nemətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 aprel 2017> Click for more

Sevgisiz, qısqanc insanların gözlərindəki və üzlərindəki mənasızlıq və boşluq bu insanların necə pis həyat yaşadığının sübutu olur.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Uşaqlarla heyvanların bir-birinə olan sevgisi, bir-birini tamamlayan, ruha çox gözəl təsir edən sevgidir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2017> Click for more

Avropanın İslam əleyhdarlığının təməlində mövhumatçılığın sevgisiz, incəsənətsiz, dözümsüz, nəzakəti zəif zehniyyəti var. Əlbəttə ki, Avropanın irqçi və müsəlmanlar əleyhinə olan münasibəti çox yanlışdır. Lakin mövhumatçıların da musiqidən, heykəldən, incəsənətdən nifrət edən münasibəti Avropadakı bu məntiqin zəmin qazanmasını təmin edir. Qadının döyülməsini söyləyən, anasının diz qapağını təhrikedici hesab edən, dekolte qadın gördükdə heyvani reaksiyalar verən zehniyyətdən Qərbin narahat olması haqsız səbəb deyil. Bu mədəniyyət pozğunluğunun düzəlməsi vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 mart 2017> Click for more

Sevgini və ehtirası yaradan Allahdır. Möminlərin bir-birinə sevgisi zər aləmində Allaha verdikləri sözün təcəllisidir.
Sevgi olmazsa heç nəyin mənası olmaz. Ət və sümük ruhda təsir yaratmaz. Gözəllik sevgi ilə məna qazanar.

Adnan Oktar deyir ki... 17 mart 2017> Click for more

Bir-birlərinə güvənməyən, hörmət göstərməyən insanların bir-birlərini səmimi-qəlbdən sevməsi mümkün deyil. Allah qorxusu və sevgisi olmadıqca tez-tez bir-birlərinə telefonla nəzarət edir, "indi haradasan, kiminləsən" deyirlər, qarşısındakının söylədiklərinə inanmırlar. İman olmadıqca güvən və sevgi olmur. Sevgidən anladıqları dalaşmaq, bir-birini ittiham etməkdir. Gün boyu bir-birləriylə didişirlər. Sevgi və ehtiras möminlərə məxsus nemətlərdir.
İnsanların bir hissəsi sevgini, ehtirası, iman dərinliyini bilmədikləri üçün insana bənzəyən, lakin insanlığı bilməyən şeytani varlıqlar olurlar. Bəzi insanlar da sevgini bilməyənlərin əxlaqsızlığına təəccüblənirlər. Təəccüblənəcək bir şey yoxdur, nifrət dolu insandan nifrət axar, gözəllik deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 16 mart 2017> Click for more

Bir insan sevgini itirmiş, nifrətlə dolmuşdursa insanlığını itirmiş, müəyyən mənada şeytan olmuşdur. Belələrinin sözləri mömini daha da şövqləndirər.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2017> Click for more

İnsan Allahın yaratdığı fitrətə müqavimət göstərsə pozular. Allah sevgisi, Allah qorxusu, səmimiyyət olmadıqda vücud dərhal tarazlığını itirər.

Adnan Oktar deyir ki... 8 mart 2017> Click for more

İslam, sevgi, sevinc və hüzur dinidir, insan fitrətinə uyğundur. İslamı sevinci yox edən, incəsənəti öldürən məntiqə döndərənlər mövhumatçılardır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 mart 2017> Click for more

Sevgini dövlət siyasəti halına gətirmək lazımdır. Münaqişə və gərginlik mədəniyyəti deyil, sevgi və mərhəmət hakim olmalıdır. Hər yerdə israrla sevgidən bəhs edilsin. Sevgi fitnəni yatıran, münaqişəni bitirən mühüm ibadətdir. Yaradılışın əsas məqsədi sevgidir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 mart 2017> Click for more

Ümumiyyətlə keyfiyyətdən uzaq, həyatlarına sevgisizliyin hakim olduğu tiplər dindar insanların həyatı ən gözəl şəkildə yaşamasına həsəd aparırlar. Bu tiplər Avropaya getdikləri zaman da həm Avropaya heyran olurlar, həm də müəyyən yolla o cəmiyyətə zərər verməyə çalışırlar. Bu, qısqanclıqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2017> Click for more

Zaman keçdikcə qarşındakı insanın vəfasını, sədaqətini, şəxsiyyətini, fədakarlığını gördükcə insan daha çox sevər. Yaşla, zamanla sevgi azalmaz.
Sevgi zamanla azalmaz, tam əksinə keçən zamanla birlikdə sədaqət və vəfa sevgini daha da gücləndirər.

Adnan Oktar deyir ki... 2 mart 2017> Click for more

Sevgisiz insanları əsil narahat edən və həsəd aparmalarına səbəb olan dekolte deyil, dostlarımın mənə olan böyük sevgisi və sədaqətidir. Bir çox kanalda əyləncə, söhbət proqramı var, qadınlar həmişə dekoltelidir, heç kim onlarla maraqlanmır. Dostlarımın sevgisinə həsəd aparırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 mart 2017> Click for more

Hər gün dəccaliyyət kindən, nifrətdən bəhs edir, biz də hər gün sevgidən bəhs edərək o şeytanı elektriki Rəhmani elektrikə çeviririk.

Adnan Oktar deyir ki... 28 fevral 2017> Click for more

Sevgi, keyfiyyət, təmizlik yoxdursa həyatın nə mənası var? Allahın Kitabını bir dəfə belə oxumadan yaşayırlar. Bunu normal qəbul etməmələri lazımdır.
Şeytan insanların arasının dəyməsi üçün dünyaya sevgisizlik cadusu etdi. Bu cadunu israrla Allahdan və sevgidən bəhs edərək yox edəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2017> Click for more

Mehdinin liderliyi siyasi mənada olmayacaq. Mehdi sevgini öyrədən, ədaləti təmin edən mənəvi lider olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 26 fevral 2017> Click for more

Ehtirası, sevgini, sədaqəti Allah yaradar. Sən Allahı haşa sevməsən, Allah sənin üçün, səni sevənləri yaratmaz. Sən Allahı unutsan Allah səni unudar.
Qurana tabe olduqda sevginin qarşısında heç bir maneə qalmaz. Quran insanlara Allah sevgisini və Allah üçün bütün varlıqları sevməyi öyrədər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 fevral 2017> Click for more

Sevgi Allahdan gələn nurdur, möminlər üçün xüsusi yaradılan nemətdir.
Qadın cənnət nemətidir. Qadının sevgisini Allah taledə xüsusi yaradar. Küçəyə çıxıb da sevgini tapım deyə bir şey yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 23 fevral 2017> Click for more

Həyatları boyu keyfiyyətli mühit içinə girə bilməmiş, sevgini yaşamamış bəzi insanların keyfiyyətli insanlara amansız qəzəbi və həsədi olur.
İsrarla qadınların baxımsız, diqqətsiz olmasını istəyirlər. Bu qadın əleyhinə olan məntiqi anlamaq qeyri-mümkündür.
Qadın da, kişi də gözəl olsun. İnsanların baxımsız olduğu sevginin, gözəlliyin, keyfiyyətin qalmadığı ölkələrdə dəhşət və gərginlik meydana gəlir. Allah belə bədbəxtlik istəmir.
Allah səmimi sevgini və ehtirası möminlərə nəsib edir. Allah Özündən uzaq olana gözəllik, sevgi və ehtiras nəsib etməz.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2017> Click for more

Hər kəsdən nifrət edən, Allah sevgisi və Allah qorxusu olmayan, sevgisizlik içində boğulmuş insanları səbirlə yetişdirəcəyik. Təhsil əsas şərtdir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 fevral 2017> Click for more

Mehdi mənəviyyat qəhrəmanıdır. Mehdinin peşəsi sevgi, şəfqət, ictimai ədaləti təmin etməkdir. Mehdi siyasətə qarışmaz.
İnsan sevgi göstərəcək və sevgi alacaq şəkildə yaradılıb. Təkcə bu zaman normal insan ola bilir. Sevgidən uzaq dayandıqda fitrət qapanır. Sevgiyə soyuq cavab verildikdə ruhda pozulma olur və sevgisizlik yayılır.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2017> Click for more

Şeytanın ən çox qarşı olduğu mövzu sevgidir. Hədəfi sevgini və gözəlliyi yox etməkdir. Nifrət və şiddət filmləri bilmədən buna xidmət edir.
Sevmək və sevgini səmimi yaşamaq üçün Allah qorxusu lazımdır. Allah qorxusu olmadan səmimi sevgi olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 18 fevral 2017> Click for more

Səbirli, bağışlayıcı, mərhəmətli, dürüst, gözəl sözlü, təvazökar və fədakar olan sevgini tapar.
Hörmət və sevgi bir-birinə bağlı iki möhtəşəm gücdür. Hörmət olmadan sevgi, sevgi olmadan hörmət olmaz.
İnsanın məqsədi sevgi olmalıdır. Allahı sevməlidir, Allahın yaratdıqlarını sevməlidir. Səmimi sevgi olduqda kin, nifrət, həsəd olmaz. Sevgi bütün problemləri aradan qaldırar.

Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2017> Click for more

Bəzi insanların imkanı, pulu, peşəsi hər şeyi var, lakin səmimi sevgini həyatı boyu bir dəfə belə yaşamayıbdır. Buna görə də bizim sevgini yaşadığımızı gördükdə dəlicəsinə həsəd aparırlar. Həsədləri, böyük əzab çəkmələrinə səbəb olur.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2017> Click for more

Maddiyyata əsaslanan sevgi, sevgi deyil. İnandırıcı deyil. Bir qadın ev, avtomobil üçün sevgisini verirsə bu çox alçaldıcıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 fevral 2017> Click for more

Mehdiyyətin sevgi, mərhəmət, gözəllik, yaxşılıq anlayışını dünyaya hakim etmək əhəmiyyətlidir. Mübahisə ilə, dava ilə heç bir məsələ həll edilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 31 yanvar 2017> Click for more

Sevgisiz insanların ətraflarındakılar da çirkin, sevgisiz, hörmətsiz, pis sözlü, kobud insanlar olur.

Adnan Oktar deyir ki... 30 yanvar 2017> Click for more

İnsanı sevgi gözəlləşdirər. Gözəllik, ət və sümüklə olmur.

Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2017> Click for more

Hər gün sevgini xatırlatmağımız, şeytanın hər gün etdiyi düşmənçilik hərəkətinə qarşı ən gözəl cavabdır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 yanvar 2017> Click for more

Dünyada çətinlik var. Çünki eşq və sevgi çətinlik içində yaranır. Eşq və sevgi olmadıqda isə heç nəyin mənası olmur. Dərin sevginin və dərin ehtirasın olması üçün acılar, çətinliklər və əziyyət olmalıdır. İnsan başqa cür dərinlik qazana bilmir.
Quranın hökmü axirətə qədər keçərlidir. Quranın sevgi, şəfqət hökmlərinin ləğv olunduğunu iddia edənlər böyük zülm etmiş olurlar. Bəzi mövhumatçılar Quranda sevgi, şəfqət hökmlərinin ləğv edildiyini söyləyərək musəvilərə və xristianlara şəfqətlə yaxınlaşmağı qadağan edirlər. Quranın heç bir ayəsi ləğv edilməmişdir. Allah Kitab əhlinə şəfqətlə, mərhəmətlə yaxınlaşmağı əmr etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 yanvar 2017> Click for more

Heyvanların və uşaqların gözəlliyi, bir-birlərinə duyduqları sevgi cənnətin nümunəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 yanvar 2017> Click for more

Yaxşı insanlar da var, lakin pislər həddən artıq çoxdur. Etibarsız, dəyişkən insan həddən artıq çoxdur. Belə bir mühitdə əksər insan sevgini yaşamaq imkanı tapa bilmir.
Ən mühüm məsələ Allahın sevilməsidir. Allah sevgini çox ləzzətli yaratmışdır, bütün gözəlliklər, cənnətdəki bütün nemətlər sevgi üçün yaradılmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 yanvar 2017> Click for more

Ehtiras Allahın möminlərə xüsusi verdiyi nemətdir, nurdur. Hörmət olmadan sevgi olmaz. Bir qadının qarşısındakı hörmət göstəriləcək xüsusiyyətlərə sahib deyilsə, o insana hörmət bəsləyə bilmədiyi kimi ehtiras da bəsləyə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 12 yanvar 2017> Click for more

Sevgi üçün dərin səmimiyyət, dərin Allah qorxusu lazımdır. Allah sevginin şərtlərini Quranda bildirmişdir, bunlar olmadıqda sistem çökər. Sevginin yaranması üçün səmimiyyət olmalıdır, lakin bəzilərinin hər hərəkəti nümayiş olur, əlləri, baxışları, yerimələri nümayişdən ibarət olur. Sistem səmimiyyətsizliyin üzərində qurulduğu üçün ehtiras olmur. Ehtiras xüsusi güc tələb edir, təqlid edilməsi qadını çox qəzəbləndirər.

Adnan Oktar deyir ki... 10 yanvar 2017> Click for more

Sevgisiz, qəzəb dolu, söyüşsüz danışa bilməyən, üfüqləri dar olan insanların təhsili üçün dövlət xüsusi təhsil proqramı icra etməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 yanvar 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin daş ürəkləri almaz edəcəyini bildirmişdir. Mehdi dünyanın sevgi müəllimidir.
İslam müasirlikdir, keyfiyyətdir, sevgidir. Müsəlman baxımlıdır, istədiyi kimi gülər, əylənər, dolu-dolu yaşayar. Əksini söyləyən səhv bilir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 yanvar 2017> Click for more

İnsan fitrəti sevgi, dostluq, mərhəmət və şəfqətə əsaslanır. Lakin insanlıqdan çıxmış sevgisiz kütlənin dilindən də, əlindən də bəla yağır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2016> Click for more

Dünya qarışıq yer deyil, hər şeyin səbəbi var. Allah hadisələri yaradarkən tək məqsədi var. Allah Özünü çox sevməyimizi istəyir. Allahın ən mühüm xüsusiyyəti sevməsi və sevilməsidir. Pişiklərin, bəzəklərin, musiqinin, insanların, ağacların yaradılmasının səbəbi həmişə sevgidir. Bütün yaradılışdakı məqsəd insanın Allahı sevməsidir. Sevgi olmazsa insanın ağlı donuqlaşar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 dekabr 2016> Click for more

Çox tez təcavüzkarlaşan, mədəniyyətsiz, cahil və kin dolu kütlələrin yetişməsi bir ölkə üçün çox təhlükəlidir. Nifrət dolu olanlar müalicə edilməlidir. Sevgisiz insanları öyrədərək yola gətirmək mümkündür. Belə insanlara sakit formada, səbirlə yaxınlaşıb həmişə öyrətmək lazımdır.
Sevgi əvəzinə kini, intiqam almağı, təkəbbürü insanlara sevdirmək şeytanın oyunudur. Heyrət edəcək şəkildə bəzi insanlar bu xoşagəlməz halı qəbul edir. Müsəlmanlar sevgidən bəhs etdikdə, sanki anormal şeydən bəhs edilirmiş kimi reaksiya verirlər. Sevgisizliyi bu cür qəbul etmələri təəccüblüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 23 dekabr 2016> Click for more

Allah Özünü bütün qəlbimizlə, ağlımızla və gücümüzlə sevməyimizi istəyir. Kainatın yaradılma məqsədi sevgidir. Mömin bütün diqqəti və iradəsi ilə kəskin sevgi ilə Allahı sevər.
Sevgini insanların qəlbindən alıblar, halbuki insanın vücuduna və ruhuna ən çox təsir edən sevgidir. Şeytan insanlara sevgini unutdurub həyatın mənasını əllərindən almışdır. Sevgi olmadıqda həyat qalmaz, insan sadəcə orqanizmdən ibarət olar. Sevgi olmadıqda mərhəmətsiz eqoizm olur. Sevgi olduqda Qurandakı hamilik sistemi tam hakim olur, sevərək hər kəsə sahib çıxılır. Həyatın məqsədi də, cənnətin məqsədi də sevgidir. Allahın icazəsi ilə sevgini bütün dünyaya hakim edəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 19 dekabr 2016> Click for more

Mehdi hər cür zülmü aradan qaldıracaq bir sevgi müəllimidir. Mehdinin vəzifəsi ictimai ədalət, sevgi və mərhəmətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 dekabr 2016> Click for more

Allahın icazəsi ilə bu son 10 il mehdiyyətin dünya tarixinə sevgi damğasını vuracağı dövr olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 15 dekabr 2016> Click for more

Şirk dinini İslam deyə tanımış olanlar Qurandakı İslamla qarşılaşdıqda heyrətlənirlər. Quran İslamı gözəllikdir, sevgidir, sevincdir.
Qəzəblə hərəkət edən birinə sərt üslubla yaxınlaşmaq olmaz. Müsəlman hər vəziyyətdə sevgi ilə, şəfqətlə yaxınlaşmaqla məsuldur.
Allahın sevgini və gözəlliyi Allah sevgisi ilə əlaqəli olaraq taledə vahid halda yaratdığını bilmirlər. Sevgi xüsusi yaradılar.
Ruhən və fiziki cəhətdən çirkli, gözəl sözü heç bilməyən, həmişə tərslik içində yaşayanlar sevgisiz dünyada əzilərək yaşayırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 10 dekabr 2016> Click for more

Sevgi konstitusiyaya maddə olaraq əlavə edilsin. Dövlətin və vətəndaşın sevgini prioritetli mövzu kimi görəcəyi ifadə edilsin. Sevgisiz nəsil yetişməsin.
Sevgini bilməyən insanlara biz sahib çıxaq. Səbirlə, ayələrlə, sevgi ilə izah edərək Rəhmanın tərəfinə keçmələrinə vəsilə olaq.
Türkiyədə gənclərin bir hissəsini nifrətə meyilli, kinli, nəzakətsiz, sevgiyə qapalı, ruhu və bədəni çirkli insanlar halına gətirdilər. Bəzi gəncləri belə sevgisiz və xəstə ruhlu yetişdirmələrinin səbəbi bu insanlardan hər cür alçaq və Türkiyə əleyhinə olan işlərdə istifadə etməkdir. Zarafatları keyfiyyətsiz, ruh və fiziki cəhətdən inkişaf etməmiş cansıxıcı gənclərin yetişməsi İngiltərə dərin dövlətinin xüsusi təşkil etdiyi vəziyyətdir. Vücudu və ruhu özünə küsmüş, dünyadan zövq ala bilməyən, qəmgin tiplər xüsusi olaraq yetişdirilir, bu insanları israrla sevgiyə dəvət etmək lazımdır.
Allah sevgisi həyatın ən mühüm nemətidir. Allah sevgisi olmadan heç bir sevgi olmaz, heç nəyin mənası da olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 9 dekabr 2016> Click for more

Bir çox insan pişiklərdən belə nifrət edirdi. Qadınları, uşaqları, heyvanları sevməyi öyrətdik. Hər gün sevginin mühüm olduğunu söylədik.

Adnan Oktar deyir ki... 7 dekabr 2016> Click for more

Sevginin insanlar tərəfindən belə unudulmuş olması qorxuncdur. Sevgi çox mühümdür, dövlətin bu istiqamətdə siyasəti olmalıdır. Sevgi, olsa da olar, olmasa da, deyiləcək bir şey deyil. Olmamağı çox dəhşətlidir. Hər Nazirliyin prioriteti sevgi olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 2 dekabr 2016> Click for more

İnsanların bir qismi sevgini heç bilmir, həmişə mübahisəçi və tərs üslubdan istifadə edirlər. Üslubları da, vücudları da təmiz olmur.
İnsanların müharibəsiz, döyüşsüz, xoşbəxt yaşamaları ən asan şeydir. İslam Birliyinin yaranması da asandır. İnsanlar bunları boşuna çətin hesab edir. Bütün məsələ sevginin yaşanmasındadır. Sevgisizliklə, lovğalıqla, təkəbbürlük yarışı ilə İslam Birliyi yaranmaz. Səmimi sevgi ilə hər şey asan olar.

Adnan Oktar deyir ki... 30 noyabr 2016> Click for more

Mehdi heç bir siyasi fəaliyyətə qarışmaz. Təkcə sevgi müəllimidir. İnsanları ictimai ədalət, sevgi, sülh üçün təşviq edəcək.
Qardaşlarımız sevgisiz insanlarla qarşılaşdıqları zaman qəzəblənməsinlər. Təhqirə təhqirlə cavab verilməz. İsrarla sevgi ilə cavab verilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 noyabr 2016> Click for more

Səbirlə yaxınlaşıb hər dəfə sakitliklə, gözəlliklə cavab vermək sevgisiz insanların müqavimətinin yox olmasını təmin edər. Şəfqətlə yanaşmaq əsas şərtdir.
Sevgisiz insanlarla ümumiyyətlə heç kim insan kimi rəftar etmir. Buna görə də çox nifrətlə dolurlar. Hər dəfə ayə ilə, gözəlliklə izah edilməlidir. Sevgisiz insana qəzəblə yanaşmaq doğru olmaz. Sevgisizləri dəccaliyyətə xidmət etsin deyə xüsusi yetişdirirlər, bunları həmişə yaxşılığa çəkmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 noyabr 2016> Click for more

Allah qəlblərə gözəl sevgi verirsə bu, iman neməti olaraq Allah tərəfindən yaradılar.

Adnan Oktar deyir ki... 14 noyabr 2016> Click for more

Münafiqin düsturu xainlik olduğu üçün, münafiq sevgidən xainlik etməsi üçün istifadə edər. Sevirəm deyərkən, əsil məqsədi xainlik etməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 noyabr 2016> Click for more

Allah əsil sevgi ortaya çıxsın deyə əziyyət mühiti yaradır. İnsanlar çox rahat olmaq istəyir, lakin əsil sevgi əziyyətlə ortaya çıxar. Yaxşı, keyfiyyətli insan olarsan, ancaq yüksək sevginin yaranması üçün əziyyətlərdən keçməyin lazımdır, yoxsa yaxşı insan olmağına baxmayaraq, geridə qalarsan. Çətinliklər nə qədər dolaşıq olsa, bir o qədər dərin və yüksək sevgi qazanarsan və sevgidə önə keçərsən.
Allah çox sevilmək istəyir, lakin dünya tarixi boyunca insanların əksəriyyəti Allahı kifayət qədər coşğu ilə sevə bilmədilər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2016> Click for more

Mehdiyyət layihə ilə planla yaranmaz. Mehdiyyət saf sevgi ilə könüllərə sultanlıq qurmaqdır, möcüzələr şəklində yayılan iman hakimiyyətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 noyabr 2016> Click for more

Allah qorxusu, Allah sevgisi üçün vardır. Allahın dediyini etməyən Allahı sevə bilməz. İnsan sevdiyinin hər dediyini zövqlə edər.
Sevgi olmasa kainatın heç bir mənası qalmaz. Cənnət də sevgi ilə mənalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 noyabr 2016> Click for more

İnsanların əksəriyyəti bilməsə belə mehdiyyətin təsiri altına girəcək və sülhə, əmin-amanlığa və sevgiyə yönələcək. Döyüşlər bitəcək.
Şirk, Allaha hörmətdə qüsur işləməyə cürət etməkdir. Hər şeyi Allahın etdiyini bildiyi halda, haşa Allah etməmiş kimi davranmaq çox çirkindir. Şirk sevgiyə hücum olduğu üçün Allah istəmir. Şirk çox böyük ağılsızlıqdır. Allah min bir gözəlliklə bitkiləri, meyvələri, heyvanları yaradır, "yox bunlar təsadüflə yarandı" deyirlər. Bu sevgiyə çox böyük hücumdur.

Adnan Oktar deyir ki... 5 noyabr 2016> Click for more

Dünyanın sonu üçün çox az vaxtı qaldı. Bu nəslin müsəlmanları var gücləriylə Allahı sevib Allaha söz söylətməsinlər. Rəbbimizə güclü şəkildə sevgimizi təqdim edək, əsrlərin eybini hamımız birlikdə aradan qaldıraq.
Allah qaneedici sevgi istəyir. Çox sevilmək istəyir. Allahı haşa heç sevməyib əgər yaratdıqlarını sevsəm desən, Allah bunun əvəzini verər.
Sevdiklərini sənə verən Allahdır. Allahı unudaraq sevmək olmaz. Allaha olan sevgisini itirmiş kimsənin yaşamağının mənası qalmamışdır. Haşa sənin üçün Allahın əhəmiyyəti yoxdursa, sənin Allah üçün niyə əhəmiyyətin olsun? Allahı coşğu ilə sevməyənə Allah fərqli bəlalar yaşadar.
Əsil sevgi hörmətlə olan sevgidir. Allah hörmətlə sevilmək istəyir. Sevgini Allahın yaratdıqlarına deyil, Allaha yönəltmək lazımdır.
Allah qorxusu Allahı sevmək üçün vardır. Allahın əsil istədiyi sevilmək və Özü ilə əlaqə yaradılmasıdır.
Sevgi olmadıqda mənzərənin, dənizin, bağçanın heç bir mənası qalmaz. Sevgi yaranmadıqda Allah insanlara çoxlu bəlalar verər.
Allah Özünün sevilməməsindən qəzəblənər. Kainatın yaradılış məqsədi sevgidir. Allah insanların həm bir-birini, həm də Özünü sevməsini istəyər.
Hamımız birlikdə dünyanı ən gözəl hala gətirəcəyik, sülhü, sevgini hakim edəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 31 oktyabr 2016> Click for more

İnsanların sevgi dünyasını qaraltmaq, gözəlliyi yox etmək üçün "çirkin incəsənət" dedikləri məhfumdan istifadə edərək şüur altı manipulyasiya tətbiq edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 30 oktyabr 2016> Click for more

İslam aləmi birləşəcək, lakin bəzilərinin düşündüyü tərzdə; asan-kəsən sevgisiz İslam anlayışı əsla hakim olmayacaq. Bundan sonra incəsənətin, gözəlliyin, elmin, müasirliyin, keyfiyyətin hakim olduğu İslam anlayışı formalaşacaq və güclənəcək. Mövhumatçılıq güclənə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2016> Click for more

Allahın ipindən möhkəm yapışanlar arasındakı sevgi əbədi olaraq heç vaxt bitməz.

Adnan Oktar deyir ki... 27 oktyabr 2016> Click for more

Sevgini, nəzakəti, mədəniyyəti, gözəlliyi, keyfiyyəti bilən qadınlar yeni sevgi mədəniyyəti yaradırlar. İngiltərə dərin dövlətinin sistemi çökdü.
Qadınlar çox ağıllı olduqları üçün qarşılarındakı insanın səmimiyyətsizliyini, ağıl zəifliyini dərhal görürlər. Ağlı zəif bir insanın ağıllı kimi davrandığını zənn etməsi, qarşısındakını aldatdığını zənn etməsi qadınları daha da hirsləndirər. Demək olar ki, sevəcək birini tapa bilmirlər. Rola girmədən, maska taxmadan, oyun oynamadan yanlarında bir üzlü kimsə olmur. Ömür boyu tənha, sevgisiz yaşayırlar.
İffət, ağıl, ədəb, dərinlik, ehtiras və sevgi qadını heyrətamiz dərəcədə gözəlləşdirər. Bunların hər biri qadının bəzəyidir. Qadınları ən çox yoran sevgisizlik olur. Sevgisizlik sanki bütün hüceyrələrini öldürür.
Allah insanların çətinliyə düşmələrini istəmir. Sadəcə vicdanlı və dürüst olmalarını istəyir. "Məni unutmayın, Mən də sizi unutmayım" deyir. Allahı unutmaq çox böyük zülmdür. Allah sevilmək və zikr edilmək istəyir.
Həm iman üçün, həm də sevgi verdiyi üçün Allaha həmişə təşəkkür edirik. Allaha bir dəfə təşəkkür edilməz, təşəkkür həmişə olar.
Allaha həmd etmək, təşəkkür etmək çox əhəmiyyətlidir. Hər an hər şeyi yaradan Allahdır. Sevgini də nemət olaraq yaradan Allahdır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqdə sevgi olmaz. Sevirəm dediyi vaxt, mütləq bir oyun və ya tələ vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 13 oktyabr 2016> Click for more

Mehdiyyət olmadığı təqdirdə təkəbbür müsəlmanlar arasında aşılmaz maneəyə çevrilir. Mehdiyyət sevgiylə bütün problemləri həll edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 12 oktyabr 2016> Click for more

Möminlə küfr əhlinin sevgi anlayışı arasında çox böyük fərq var. Möminin sevgisi igidliyə, səmimiyyətə, Allah sevgisinə, fədakarlığa əsaslanır.
Ehtirasla sevmək üçün qarşıdakı şəxsin Allahı hər şeydən çox sevməsi, hər zaman Allahın tərəfində olması, Allahdan çox qorxması lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 oktyabr 2016> Click for more

Türkcəsini bildiyi halda yad sözlər işlədərək danışmaq, alicənab bir insanın üslubu deyil. Bu üslub, ruhən zəif olana təsir edər.

Adnan Oktar deyir ki... 10 oktyabr 2016> Click for more

Keçmiş dövrlərdən qalmış sevgisiz, xalqa yuxarıdan aşağı baxan, soyuq zehniyyət var. Bu cür düşünən insanların demək olar ki, heç sevənləri olmur.

Adnan Oktar deyir ki... 6 oktyabr 2016> Click for more

Soyuq, rəsmi, sevgisiz, birtərəfli sistemlərdə çevriliş zehniyyəti asan yaranır. Hərbi çevrilişlərə mane olmağın yolu tam əksini etməkdir. Sevgini, qardaşlığı, dostluğu, azadlığı ən gözəl şəkildə hakim etdiyimiz vaxt, çevriliş törətmək zehniyyətində olanlara qarşı da ən təsirli tədbir alınmış olar.
Bir çox şou və yarışma proqramında çox sevgisiz gərgin bir dünyanın təlqini verilir. Bu proqramlarda Allahı xatırladan tək söz olmur.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2016> Click for more

Mehdiyyətin siyasət hərisliyi yoxdur. Mehdiyyətin əsas vəzifələrindən biri dünyada ədalət, sevgi, şəfqət, incəsənət və keyfiyyəti yaymasıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 2 oktyabr 2016> Click for more

Allah sevənləriylə birlikdədir. Allah sevənlərinə bərəkət gətirər. Sevənlərinin Allaha həmişə hüsnü-zənn etməsi lazımdır.
Namaz Allaha olan sevgimizi ifadə etməyimizdir. Allah sevildiyi zaman xoşuna gələr, biz də Allahı sevdiyimiz zaman xoşumuza gələr.

Adnan Oktar deyir ki... 28 sentyabr 2016> Click for more

Mehdiyyət siyasətə qarışmaz. Mehdi yalnız sevgi müəllimidir. Mərhəmət, şəfqət və ədalətin qabaqcılıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 21 sentyabr 2016> Click for more

Mənim və dostlarımın şüarı dürüstlük, səmimiyyət, Allahdan qorxmaq, Allahı çox sevməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 sentyabr 2016> Click for more

Sevgisiz, söyüşkən, nifrət dolu insanların öyrədilməsi vacibdir, əvvəlcə etiraz etsələr də bir müddət sonra onların da vicdanı fəth olunacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 18 sentyabr 2016> Click for more

Allahı inkar edən, Allahı anlaya bilməyən bir insanın sevgini yaşaması mümkün deyil. Allaha vəfa göstərməyən sənə necə vəfa göstərsin. Allahın sənətini görə bilməyən, sənin gözəlliyini necə görsün. Allaha təşəkkür etməyən sənin necə qiymətini bilsin. İman olmadan sevgi olmaz. Allahı sevə bilməyən Onun gözəlliklərini görə bilməyən insanı heç vaxt sevə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 15 sentyabr 2016> Click for more

Müsəlman Allahın ruhu ilə, Allah sevgisi və Allah qorxusu ilə sevər və nəticəsində də gözəl əxlaq, sevgi və ehtiras ruhuna sahib olar.
Sevgini, ehtirası yaşaya bilməyənlər müsəlmanların arasındakı sevgini və ehtirası başa düşmürlər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2016> Click for more

İnsanların əksəriyyəti döyüşə və gərginliyə çox alışdığı üçün dünyada ikinci yol olmadığını zənn edir, sevginin yaşana biləcəyini başa düşə bilmirlər.
İslamda musiqi, əyləncə, gözəllik, sevinc, iffət, təmizlik, ağıl, sevgi, ehtiras, yəni gözəl olan hər şey vardır.
Şeytanın və küfr əhlinin olması mömin üçün enerji vəsiləsidir. Sevginin kökündə də şeytana qarşı aparılan imani, mənəvi mübarizə var.

Adnan Oktar deyir ki... 12 sentyabr 2016> Click for more

Sevgisizliyi ilə öz həyatını cəhənnəmə döndərmiş başqalarının da həyatını cəhənnəmə döndərmək istəyənlərin mütləq öyrədilməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 sentyabr 2016> Click for more

Hər kəsə qəzəblə yaxınlaşan, həmişə təhqir dolu bir üslubun yayılması mənəvi fəlakətdir. Sevgiylə, mərhəmətlə bu fəlakəti dayandıracağıq.

Adnan Oktar deyir ki... 8 sentyabr 2016> Click for more

Dərin iman və həqiqi sevgidə eqoistlikdən əsər-əlamət qalmaz. Sevginin ola bilməsi üçün hörmət, dəyər vermək, Allah sevgisi və qorxusu olmalıdır.
Sevgisizlik ruhunda olanlar həmişə başqalarına zərər gəlməsini istəyirlər. Halbuki başqaları üçün istədikləri zərər həmişə öz başlarına gəlir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 sentyabr 2016> Click for more

Sevgisizlik hər cür xəstəliyə zəmin hazırlayar. Bədən sevgisizlikdən çökər. Sevgisizlik istəyərək bəlanın içinə girməkdir. İmanla, sevinclə hüzur içində yaşamaq varkən sevgisizlik bəlasını seçirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2016> Click for more

Çox sayda sevgisiz insanın olması Axırzamanın tipik xüsusiyyətidir. Buna heyrətlənmək Axırzamanı anlamamaq deməkdir. Sevgisizlik ruhu 2019-cu illərə qədər davam edər. Hazırda dəccalın zəhəri insanların əksəriyyətinin üzərindədir. 2019-cu illərdən sonra sevgini anlayacaqlar.
Allah dünyanı yalnız imtahan yeri kimi yaratdı. Allahın əhəmiyyət verdiyi məsələ sevgi və dostluqdur. Allah sevginin hakim olmasını istəyir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 sentyabr 2016> Click for more

Ənənəvi inanca sahib olanların bəziləri Mehdini qorxuducu, qatı bir insan kimi görürlər. Halbuki Mehdi həlimdir, sevgi insanıdır.
Sevgisiz, ədəbsiz və kobud bir nəslin yetişməsi bir növ mənəvi fəlakətdir. Keyfiyyətli nəsil yetişdirilməsi üçün xüsusi səfərbərlik lazımdır. Sevgisiz və kobud danışan gəncləri də həmişə xəbərdar etmək lazımdır. Belə etmə, sevgini öyrən demək müsbət təsir göstərər. "Gözəl qardaşım belə demək əvəzinə, gözəl şəkildə de" deyə həmişə xəbərdar edin. Bir müddət sonra bunun müsbət təsiri görüləcək. Sevgini bilməyənlərə sərt üslubla cavab vermək heç vaxt doğru olmaz. Sevgini öyrətmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 31 avqust 2016> Click for more

Sevgisiz insanlar sanki hissiyyatlarını itiriblər, həmişə bir-birlərini təhqir edirlər və bundan narahat olmurlar. Sevgisiz insanların həyatları, sanki cəhənnəmin əks olunması kimidir. Bu bəlanın içinə düşənlər Qurana sarılıb tezliklə xilas olsunlar.
Sevgisiz gənclərdən təşkil olunan, sanki qəbilə tipli quruluş var. Bu ruh halı özlərini məhv edir. Bu qədər nifrət, əqli cəhətdən sağlam olmalarına əngəl törədir. Həmişə söz ilişdirən, həyasız, hər kəsə qarşı nifrət dolu bir həyat olmaz. Belə bir bəla içində yaşamağı heç kim qəbul etməməlidir.
Sevgisizlik ağır xəstəlikdir. Sevgini bilməyən insan məhv olmuş deməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 avqust 2016> Click for more

İslam Birliyi dünya cənnətidir. Sülhün, qardaşlığın, sevginin olduğu, müharibənin və döyüşün olmadığı, incəsənət, gözəlliyin hər yerə hakim olduğu sistemdir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 avqust 2016> Click for more

Dini izah edən, lakin sevgini bilməyən, şəfqəti və mərhəməti yaşamayan insanlar yalnız din texniki işçisi olurlar.
Estetika, incəsənət, gözəllik və ehtişam Allah qorxusu və sevgisi ilə meydana gələr. Allahı çox sevən gözəllik üçün çox diqqətli olar.

Adnan Oktar deyir ki... 26 avqust 2016> Click for more

Allahın rizasını qazanmaq üçün səy göstərəni Allah insanlara da sevdirər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 avqust 2016> Click for more

Gözəlliklə və sevgiylə hərəkət edildiyi zaman hər kəsi qazanmaq, hər problemi həll etmək mümkün olar. Bunun da adı mehdiyyətdir.
Sevgisizlik milli təhlükədir. Qaranlıq ruhu olan bu insanlar sosial mediada da hər şeyə qəzəb və kinlə yaxınlaşırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 avqust 2016> Click for more

Sevgisizlik və keyfiyyətsizlik ilə həyat sanki özləri üçün bəlaya dönmüş olan insanlar cənnət kimi mühitdə yaşayan möminlərə həsəd aparırlar. Həsəd aparanların pis sözləri, qəzəbləri və kinləri yalnız özlərinə zərər verər. Həsədin pisliyi müsəlmanlara yaxşılıq kimi qayıdar.
Problemi söyləyir, lakin həll yolunu söyləmirlər. Dünyadakı bu sevgisizliyi aradan qaldıracaq, ölmüş ruhları canlandıracaq olan Mehdi və İsa Məsihdir.
Yalnız yol, körpü və bənd inşa edilməsi kifayət etmir. Əsil prioritet keyfiyyətli, imanlı, ziyalı, müasir, sevgini bilən bir nəsil yetişdirmək olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 21 avqust 2016> Click for more

İman, qadını qadın, kişini kişi edir. Qadının da, kişinin də güclü, sevgi dolu, dərin olmasına vəsilə olur.

Adnan Oktar deyir ki... 20 avqust 2016> Click for more

Müsəlmanların bir-birinə sevgisi münafiqlərə böyük əzab verər. Sanki həsəddən məhv olarlar.

Adnan Oktar deyir ki... 15 avqust 2016> Click for more

Mehdi siyasətə qarışmaz. Sevgini müdafiə edən, qadınların üzərindəki təzyiqi aradan qaldıran, dünyanın abadlaşması üçün səy göstərən sevgi insanıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 13 avqust 2016> Click for more

Mehdi deyildiyi zaman, düşüncələrində fərqli bir şey canlandıra bilərlər, Mehdi siyasətə əsla qarışmaz, siyasət bütün təşkilatlarıyla işləməyə davam edər. Mehdi yalnız sevgi, qardaşlıq, dostluq üzərində dayanacaq.
Həqiqi sevginin ola bilməsi üçün insanın qarşısındakının səmimiyyətini görməsi lazımdır. Səmimiyyəti görən qadın ehtirasla sevər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 avqust 2016> Click for more

Bir iqtidarın güclü olması üçün, ziyalısı çox olmalı, sevgini, incəsənəti və keyfiyyəti həyat fəlsəfəsi halına gətirməlidir. Əks təqdirdə nə vaxtsa ölkəyə zərər verər. Bəzi yerlərdə sağ yönümlü hökumətlər ancaq iqtisadi inkişafa üstünlük verir, halbuki həyatın təməli sevgi, incəsənət və keyfiyyətdir. Keyfiyyət anlayışı inkişaf etdikdə dövlət çevrilişi və üsyan zehniyyəti inkişaf edə bilmir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 iyul 2016> Click for more

Mehdi siyasət sahibi deyil. Mehdi mənəvi rəhbərdir. Qətiyyən siyasətə qarışmaz. Dünyanın sevgi müəllimidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 iyul 2016> Click for more

Dəccalın ən çəkindiyi şey keyfiyyətdir, incəsənətdir, gözəllikdir, sevgidir. Dəccalın zəhəridir bunlar. Zəhər təsiri göstərər. Sevgi, keyfiyyət, gözəllik, incəsənət, estetika. Bunun üçün hökumət bu məsələlərə çox əhəmiyyət verməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 iyul 2016> Click for more

İslamın sevgisi, mərhəməti aparıcı olacaq, müasirlik, keyfiyyət, incəsənət, demokratiya, dünyəvilik, gözəllik, Allah qorxusu, Allah sevgisi, bütün dinlərə hörmət hər yerə hakim olacaq, Türkiyə də aparıcı olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 19 iyun 2016> Click for more

Axirətdə bizim nə bilik səviyyəmizdə, nə də əxlaq anlayışımızda hər hansı dəyişiklik olmur. Sevgi anlayışımız, ehtiras anlayışımız necədirsə onunla gedirik. Buna görə də, bu təhsil, incə hadisələri görmə və analiz gücü çox əhəmiyyətli olur.

Adnan Oktar deyir ki... 16 iyun 2016> Click for more

Sevgi çatışmazlığı dünyanı bürüyən ən böyük fəlakətdir. İqtisadi böhran, müharibələr kimi çox nəhəng bəladır sevgisizlik.

Adnan Oktar deyir ki... 14 iyun 2016> Click for more

Allah sevgisi, məşəqqət, səbir, ruhu çox gözəlləşdirdiyi zaman, insan cənnətdə Allahın təcəllisini gördüyü üçün, Allahı sevdiyi üçün çox güclü zövq alır. Buna görə də, dünyadakı hər 5-10 dəqiqə belə təhsil baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Dərin sevgi olmasa cənnətin mənası olmaz. Buna görə də, Allah dünyada çətin imtahan və köklü təhsil verir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 iyun 2016> Click for more

İslam aləmini bu vəziyyətdə birləşdirsən də nəticə əldə edə bilməzsən. Çünki əvvəlcə sevgi yaranmalıdır. Sevginin yaranması üçün də, Mehdi (ə.s) zühur etməlidir. Allah bunu ondan asılı etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 iyun 2016> Click for more

Mehdi, olduqca hüzurlu, mehriban, sevgi dolu insandır. Onun dövründə əsla qarışıqlıq olmaz.
Münafiq heç vaxt həqiqi sevgini bilməz. Sevgini yalnız təkəbbür üçün istəyər, yalnız etibar üçün istəyər, bu qədər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 may 2016> Click for more

İnsanlarda ağıl az olub, zəka çox ola bilər. Dünyagörüşü, bilik çox olur, ətrafı, imkanları geniş olur. Lakin Allahı anlama və Allaha hörmət bəsləmə, Allahı sevmə gücü yüksək vicdan sahiblərində ola bilir.

 Adnan Oktar deyir ki... 20 may 2016> Click for more

Cənnət sevgi yurdudur. Allah möminlərə, möminlər də Allaha sevgilərini ifadə edirlər. Allah möminləri sevdiyini söyləyir, möminlər də Allahı sevdiklərini söyləyirlər.

 Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2016> Click for more

Allah üçün olana sevgi deyilər. Allahın rizasının ən çoxunu axtarırsansa sevgi çıxar. Yoxsa sevgi olmaz. O, texniki əməkdaşlıq olar.

 Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2016> Click for more

İnsan çox aciz varlıqdır, ət-sümük olaraq seviləcək yönü yoxdur, Allahın təcəllisi olaraq seviləcək yönü vardır. Ət olaraq nəyini sevəcəksən? Orqanik bir maddədir ət. Ət, yağ, sümük, qan; bunlarda heç nə yoxdur. Biz Allahın təcəllisini sevirik.
Çiçəyi, ananı, pişiyi, qadını Allahın təcəllisi olaraq sevərsən. Gözəl qoxunu, atları hər şeyi, bütün heyvanları Allahın təcəllisi olaraq sevərsən. Əgər cisim olaraq sevsən, ət sevgisinə çevrilər, ətin də seviləcək yönü olmaz. Allah bunun tədbirini alaraq yaratmışdır.
Təkcə sağlam qidalanma və idman ilə insan sağlam olmaz; iman və Allah qorxusu da olmalıdır. Həm maddi, həm də mənəvi tədbir alınmalıdır. Allah qorxusu yoxdursa, Allah sevgisi yoxdursa, istədiyi qədər yesin içsin, heç nə olmaz.
İman həqiqətlərinin yayılması, zəmində sevgini bilən, ağıllı düşünən, dərin düşünən insanların sayını yavaş-yavaş daha da artırır.

 Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2016> Click for more

Allah rizası üçün sevməyin öyrədilməsi lazımdır. Allah rizası üçün sevmək öyrədilməsə “daha zəngini”, “daha gözəli” axtarışı olur. Qətiyyən əbədi sevgi yaranmır.
Sevgi, dostluq yayılsa insanlar çox rahat olacaqlar. İnsanlar bir-birləriylə dost olmaq istəyir, lakin reaksiyalarının nə olacağını bilmirlər. Dostluğu başladan olmur. Məhz bu Mehdi (ə.s) ilə olacaq.

 Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2016> Click for more

İnsan imanla gözəl olar, qadın da, kişi də imanla gözəlləşər. Bir insanı ağlından, imanından, təmizliyindən, dərinliyindən ötrü çox sevərsən.
Əsas təqvadır. Möminin gözəl olduğuna dair, imanından qaynaqlanan bir mühakimə meydana gəlir, buna görə onu çox sevirsən. Allah onu sənə bundan ötrü o qədər gözəl göstərir.
İman olmazsa nə olar? Heç nəyin dəyəri qalmaz. İman insana heybət və gözəllik verər. Allah sevgini imanla meydana gətirir.

 Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2016> Click for more

Tarix təkrarlanmır. Sistem həmişə irəliyə doğru gedər və yeniliklər gətirər, hər dövrdə dəyişər. Sən romantik bir tarix anlayışı ilə eyni şeyləri etməyə cəhd etdiyin zaman əzilərsən, məğlub olarsan. Dövrümüz elm, ağıl, sevgi, iman dövrüdür. Sevgiylə, imanla qalibiyyət gələr. Başqa şeylə nəticə ala bilməzsən.

 Adnan Oktar deyir ki... 24 aprel 2016> Click for more

Biliyi olub da, sevgisi yoxdursa, bu insan məhv olar. Sevgi həyatdır.
İnsan bilik sayəsində vəhşi insan ola bilər. Məsələn, kommunist, stalinist, terrorist ola bilir. Lakin sevgiylə belə olmur, sevgiylə insan olur. Allahdan qorxur, Allahı sevir, insanları sevir. Biliklə sevginin birləşdirdiyi vaxt, ortaya möhtəşəm bir şey çıxır.

 Adnan Oktar deyir ki... 6 mart 2016> Click for more

Allah sevgisi insanda ətalətə icazə verməz. Müsəlman qafil olmaz. Hər zaman çevik, canlı və diqqəti açıqdır. Qafil olsa bəla hər tərəfdən bürüyər insanı. Allah qorusun.
Mömin, müttəqi bir insanın Allah sevgisi, Allah qorxusu, üzündə həyəcan formasında özünü bəlli edər, görünər, hiss edilər. Lakin ruhu çökmüş, içi çökmüş, zehni çökmüş bir insanda bunu görmək qeyri-mümkündür. Çünki Allah ilə əlaqəsini kəsdiyi üçün qafildir. Qafil olduğu üçün də həyəcanı yox olmuşdur.
Mömin cihad, yəni cəhd etmə şövqü ilə həyəcan yaşayar. Əgər bir insanın qəlbində ətalət varsa, qəflət varsa yorğun və laqeyd olar. İçinə qapalıdır. Çünki, din onu maraqlandırmır. Allah qorxusu maraqlandırmır. Allah sevgisi maraqlandırmır. Onun üzünə əks olunacaq həyəcanı olmaz.
Allah qorxusu, Allah sevgisi mənasız baxışın yaranmasına mane olar. Allah qorxusuna sahib insanın boş-boş baxmasının heç bir izahı olmaz. Allahdan qorxursa mütləq baxışları dərrakəli, kəskin və diqqətli olar.

 Adnan Oktar deyir ki... 4 mart 2016> Click for more

Sevgisizlik insanı pis insan halına salar. Qızları, oğlanları nursuz edər. Kinli, nifrət ruhu, küskün ruhu, ölmüş insan forması verər. İnsan bu bəlanı birbaşa özü hiss edər. Öz-özünə çökər. Yəni bu, özünü yandıran sistemdir.
Gənclər üfüqlərini genişləndirsin. Daha geniş və ağıllı düşünsünlər. İlk öncə qəlbləri sevgiyə açıq olmalıdır. Bu narahatlıq verər. Bunu görüb kəskin şəkildə buna qarşı tədbir almalıdırlar. "Mən niyə qəzəblənməyə bu qədər meyilliyəm, sevgisizliyə bu qədər meyilliyəm? Sevgiyə niyə bu qədər qapalıyam?" deməlidir.
İslam saf sevgidir. Həmişə insanların xeyrinə, yaxşılığına olan sistemin adıdır. İslam, insanları ən yüksək səviyyəyə çıxardacaq sistemdir.

 Adnan Oktar deyir ki... 2 mart 2016> Click for more

Mömin sevgidə çox ustalaşanda, Allah onu cənnətinə alır. Sevgi öz-özünə meydana gəlmir, əziyyətlə, əzabla, təhsillə meydana gəlir.
Sevgi olmasa cənnətin köşkləri, çayları, meyvələrinin heç bir mənası olmaz. Sevgi üçün də imtahan, yəni təhsil lazımdır, əziyyət lazımdır.
Allah sevilmək istəyir. Çünki sevgi olmasa cənnətin mənası olmaz. Kainatın mənası olmaz, heç nəyin mənası olmaz. Sevgi və eşqlə məna daşıyar.

 Adnan Oktar deyir ki... 1 mart 2016> Click for more

Sevgini yayaq. Müəllimlər məktəblərdə bir dəfə şagirdlərinə sevgidən bəhs etsələr, uşaqlar çox açılarlar. Sinif müəllimləri: "Uşaqlar bir-birinizi sevin, dost olun, qardaş-bacı olun" desə, "sevgi çox gözəl şeydir" desə, "sevgiyə bütün insanların ehtiyacı var" desə, uşaqlar bunu ömür boyu unutmazlar. Bunu bütün müəllimlərdən xahiş edirik. Bütün Türkiyə səviyyəsində sevgidən bəhs etsinlər. Bir kəlmə.

 Adnan Oktar deyir ki... 18 fevral 2016> Click for more

Sevgi, böyük ehtirasdır. Sevgi, sənin gözündən sevdiyinin gözlərinə axan, sevdiyinin gözündən də sənə axan sirli, təsvir edilə bilməyən, ağlasığmaz bir gücə deyilir. Yoxsa toxunmaqla, sarılmaqla deyil. Sevgi, dərin ehtirasa deyilir.

 Adnan Oktar deyir ki... 10 fevral 2016> Click for more

Allah sevgisinin əldə edilməsi üçün, mütləq əziyyət olmalıdır. Əziyyətin olması üçün də, şeytan olmalıdır. Şeytan da əsasən münafiqlərdən istifadə edər, küfr əhlindən istifadə edər.
Allah səmimi sevgi istəyir, səmimi olaraq sevilmək istəyir, çox sevilmək istəyir. Yoxsa Allah üçün, kainatın bir mənası yoxdur. Yəni Allah, sevgi olarsa bəyənir.
Bir şeyin ziddi olmadıqda doğru olan necə ortaya çıxa bilər? Şeytan olmayacaq, nəfs olmayacaq və biz imtahan olacağıq? Gözəli və doğru olanı görəcəyik? Bu qeyri-mümkündür. Yüksək sevgini əldə etməyimiz qeyri-mümkündür, yüksək ağlı əldə etməyimiz qeyri-mümkündür. Uşaq dövrümüzdəki kimi qalarıq, təkmilləşmərik.
Allah səmimi olaraq sevilmək istəyir. Həqiqi sevginin əldə edilə bilməsi üçün də, əziyyət və şeytan olmalıdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 5 fevral 2016> Click for more

Sevgidə qürur olmaz. Çünki qürur olduqda sevgi bitər. Qürur və bağışlamamaq sevginin zəhəridir. İnsanlar bundan ötrü sevgini davam etdirə bilmirlər. Lakin bağışlamaq, qürura nəzarət etmək və onu əzə bilmək sevginin yolunu sonuna qədər açar.

 Adnan Oktar deyir ki... 29 yanvar 2016> Click for more

Allah eşqi çox sevər, ehtirası çox sevər. Mələklər də sevir, lakin bunu Allah kafi görmür. Çünki mələk sevməyə məcburdur. Lakin əzab və əziyyət içində olan insanın Allahı sevməsi, Allahın ən bəyəndiyi şeydir.
Allah eşqdir, Allah sevgidir. Allah sevilmək istəyir, sevmək istəyir, lakin əsil sevgi istəyir, robot kimi bir sevgi deyil. Yəni məcbur olduğu üçün deyil, qəlbən sevməlidir. Bunun üçün Allah ehtirası, eşqi yaratmışdır. Allah onsuz da qullarında yaşayar; məsələn, biz ehtirası yaşayırıq, bunun eynisini Allah yaşayar.

 Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2016> Click for more

Ətlə, sümüklə məhəbbət olmaz, sevgi olmaz. Ətə, sümüyə görə baxmağa çalışsan, ət sümük səni boğar, ondan heç nə çıxmaz. Qarşındakı insanda Allahın ruhunu, Allahın təcəllisini sevməlisən.
Hər varlığı Allahın təcəllisi kimi görsən, Allah sənə sevdirər, sən o varlığı sevsən, o da səni sevər. Allahdır orada o sevgini yaşadan. Bundan savayı, məhəbbət deyə heç nə olmaz. Təkcə Allah eşqi vardır.

 Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2016> Click for more

Mehdiyyət sevgi üzərində qurulub. Mehdiyyət həmişə sevgini, mərhəməti, dostluğu və qardaşlığı istəyər. Münafiq sistemi və dəccaliyyət sistemi isə tam əksidir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2015> Click for more

Allah dərindən sevilmək istəyir. Allah Özünə dərindən diqqət yetirilməsini istəyir. Məsələn; "Mənə həmd edin, şükür edin, bol-bol təqdis edin" deyir. Allahın məqsədi, Özü ilə həmişə əlaqə saxlanılmasını təmin etməkdir. Allah sevilməyi sevir. Amma həddindən artıq sevilməyi sevir və bu Allahın haqqıdır. Çünki O hər şeyin, bütün gözəlliklərin sahibidir.
Sevilmək Allahın haqqıdır. Hər şeyin sahibi Odur, hər şeyi O yaradır. İnsan Allahı unudur, öz kefinə baxır.
Allah Özünün həddindən artıq sevilməsini istəyir. Allah insanların, Ona diqqət göstərməməsini heç xoşlamır. Yəni Allah bunu sevmir. Onun üçün belə intiqam alır. İslam aləminin məhv edilməsinin səbəbi də budur.

Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2015> Click for more

Biliyin sahibi Allahdır. Allah bizə biliyi istədiyi qədər verir. Sevginin sahibi də Allahdır. Allahın istədiyi qədər sevilərik. Təcəllinin sahibi də Allahdır. Biz bir insanı sevdiyimizdə Allahın təcəllisini sevərik.

Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2015> Click for more

Sevgi təhsili verilməlidir. Sevgi dünyanın əsas həyat mənbəyidir. Sevgi yoxdursa, həyat da yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 23 aprel 2015> Click for more

Allah sevgidir. Allah Təala qullarını sevər, qullarının da Özünü sevməsini istəyər.
İçimiz, çölümüz və qəlbimiz sevgiylə doludur. Dünyanı xilas edəcək şey də sevgidir. Allah sevgini istəyir. Quran əvvəldən axıracan sevgini izah edir. Quran sevginin kitabıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 aprel 2015> Click for more

Əgər şövqlü sevgi varsa, şövqlü iman da vardır. Əgər insan qadını şövqlə sevirsə, bilin ki, o, iman şövqünə də sahibdir. Bu, onun əlamətidir.
Sevgini istədikdə əvvəlcə Allah sevgisi hədəf alınmalıdır. Allah sevgisi, Allah qorxusu yoxdursa, sevgi də yoxdur.
İnsan ətdən, sümükdən, qandan əmələ gəlmiş bir varlıqdır. Min bir cür də acizliyi vardır. İnsan bunu mu sevəcək? Bunu etməsi üçün dəli olmalıdır. Ancaq Allahın ruhunu daşıyırsa, nəcib bir varlıqdırsa, sonsuzluğu yaşayacaq bir varlıqdırsa sevilər.
Bir insan Allaha inanmırsa, ruhunda Ona qarşı güvən hissi olmaz. Allahı görməyəcək bir ağıla sahibdirsə, onu necə görə bilər? Allaha şükür edə bilməyəcək bir vəziyyətdədirsə, insana necə təşəkkür edə bilər? Allaha vəfa göstərməyən, quluna necə vəfa göstərə bilər? Sevginin enerjisini, nəcibliyini təmin edən imandır.

Adnan Oktar deyir ki... 31 mart 2015  > Click for more

Sevgi Allaha inanmağın əlamətidir. İman etsə, onsuz da sevgi dərhal yaranar. Allah sevgini dərhal qəlbinə qoyar. Allah ayədə; “iman edənlərin qəlblərində bir sevgi yaradacağını” söyləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 mart 2015  > Click for more

İnsan sevgi sayəsində ayaqda qalır. Sevgi sistemi pozulanda, bütün bədən xəstə olur.

Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2015> Click for more

Kainat sevgi üçün yaradılır. Kainatın təməli sevgidir. Sevgi, mərhəmət, şəfqət, bağışlamadır. “Sən mənə vurdun, mən də on misli sənə vuracağam”. Bu cür düşüncə ola bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 24 mart 2015> Click for more

Sevgi özbaşına yaranmaz. Allah sevgini min cür sənət üzərinə oturtmuşdur. Sevgi onun üzərində inşa edilir və dünyanın ən böyük gücü meydana gəlir. Kainatın ən böyük gücü; sevgi gücü meydana gəlmiş olur.
Cəhənnəmin yaradılma məqsədi də sevgidir. Yəni cəhənnəm sevginin qiymətini bildirmək üçün yaradılır. Müqayisə aparılması üçün.
Allah sevgini sevir. Kainatı sevgi üçün yaradır. Allah sevgini bilavasitə Özü sevir.
Sevginin olmadığı yer Cəhənnəmdir. Allah Cənnəti iman yurdu olaraq bəzəyir, sevgiylə bəzəyir. Cənnətin ən böyük bəzəyi sevgidir. Allaha olan sevgidir, imandır. Yoxsa biz binalardan ötrü cənnətdə xoşbəxt olmuruq ki. Allahın varlığından ötrü xoşbəxt oluruq.
Cənnətin məqsədi sevgidir. Cənnətə getdiyini fərz edək. Çaylar var, meyvə ağacları var, saraylar var, bağlar, bağçalar var, insanlar var, amma sevgi yoxdur. Ora necə bir yer olar? Allah qorusun Cəhənnəm olar. Ora sevgi sayəsində Cənnət olur.
Sevgi dinin məqsədidir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2015> Click for more

Sevgi müsəlmanların qəlbinə yaxşı şəkildə nəqş edilməlidir. Kainatın qanunu, kainatın meydana gəlmə məqsədi sevgidir. İmam Mehdi və İsa Məsih sevgini hamıya izah edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 13 mart 2015> Click for more

Allah sevgisi olduqda, Allah qorxusu olduqda, Allah eşqi olduqda hər şey gözəl olur. Bütün məsələ Allahı səmimi-qəlbdən sevmək və səmimi-qəlbdən iman etməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2015> Click for more

Allah dünyada Özünün insanlar tərəfindən, Öz ruhu tərəfindən, Öz ruhundan meydana gələn varlıqlar tərəfindən sevilməsini istəyir. Amma Allah həqiqi mənada sevilmək istəyir. Həqiqi sevginin olması üçün də, insan əzab və çətinliklər içində də olsa belə Allahı tərk etməməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 fevral 2015> Click for more

İmana və sevgiyə əsaslanan bir sistemin olmaması, bir dəhşət sistemi meydana gətirir və bu dünyaya təsvir edilməyən bir bəla kimi hakim olmuş vəziyyətdədir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 fevral 2015    > Click for more

Sevginin, məhəbbətin ən gözəl yaşandığı yer İslamdır. Müsəlman müsəlmana aşiqdir, Allah eşqiylə sevdiyi üçün sərhəd qoymaz. İnsan Allaha bəslənilən eşqə təəccüblənərmi? İnsana bəslənilən eşqə də təəccüblənmək olmaz. Bu həmişə artar. Mömin, mən Allahı bu qədər sevirəm deyə bilməz, sonsuz sevər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 yanvar 2015      > Click for more

İnsan dərinlik alması üçün Allahı dərindən sevməlidir, Allahı dərindən sevə bilməyən təcəllisini necə sevə bilər?
Sevən, Allah rizası üçün ölümü gözə almalı və bunun üçün də ölümü arzulamalıdır. Allaha qurban olmalıdır. Boynunu qoymalıdır. Bəzilərinin canı şirindir, ən kiçik mənfəətlərinə belə zərər gəlməsini istəmir, tükünə belə zərər gəlməsini istəmir, "əvvəlcə özüm" deyir. Əvvəlcə sevdiyin olmalıdır. Yəni heç bir şeyini vermək istəmir, heç bir şeyini ona təqdim etmək istəmir. Daim özünü qurtarmağa çalışır.
Aşiq olmaq üçün peyğəmbər əxlaqı kimi əxlaq lazımdır. Allaha bağlanmaq, Allah üçün yaşamaq lazımdır. Dünyadan imtina etmək lazımdır. Eqoist bir adam aşiq ola bilərmi? Onsuz da kiri üstünə sürmüş olur. Eqoistdirsə mümkün deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2015      > Click for more

Sevən sevdiyi üçün hər cür fədakarlığı etməlidir. Lazım gəlsə Allah üçün canını da verər, qoruyub himayə edər. Aman heysiyyətinə zərər gəlməsin, şərəfinə, namusuna zərər gəlməsin, ağlına, bədəninə zərər gəlməsin deyə çox diqqət göstərər. Yeməsinə, içməsinə, yuxusuna, hər şeyinə diqqət göstərər. Aşiqin əlaməti budur. Sevdiyini ölümünə qoruyar.
Allah sevgisinə əsaslanan sevgidə, Allaha olan sevgisindən divanəyə dönmüşdür. Qəlbən Allaha bağlanmışdır. Biçarə aşiqdir. O təcəlliləri gördükcə Allaha olan sevgisi daha da güclənir.
Yaşanılan sevgi Allah sevgisinə əsaslanırsa məqbuldur. Əgər Allah sevgisinə əsaslanmırsa, deməli, o heç bir şeydir. Onun eşqlə, sevgiylə, məhəbbətlə əlaqəsi yoxdur. Söyləyən də yalan söyləyir. O Allah sevgisinə əsaslanırsa, sevgidir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 yanvar 2015      > Click for more

Allah, sevgi olan yerə bərəkət gətirər. Biz qəlbimizdə heç bir ölkəyə və heç bir qövmə qarşı nifrət və qəzəb bəsləməyək. Bunu yox edək. Bu uğursuzluq gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 21 yanvar 2015      > Click for more

Bədən müqaviməti azaldığında xəstəlik yaranar. Şən olsunlar, sevgi dolu olsunlar. Nifrət xəstəliyi gücləndirər, xərçəng xəstəliyi yaradar. Qəlblərində nifrət və qəzəb saxlamasınlar. Sevgi bədəni bəsləyər. Hər yerə Allahın təcəllisi olaraq baxıb sevgiylə yaxınlaşsınlar.

Adnan Oktar deyir ki... 15 yanvar 2015      > Click for more

Yenə hadisələr olar, yenə qarşıdurma olar. Bunun sonu gəlməz. Allah sevgisindən qaynaqlanan sevgi olmadıqdan sonra bu bəla hər yeri bürüyər, bu atəş hər yeri bürüyər. Amma qulaq asacaqları gün gələcək. Təxminən 2019-cu ildə diz üstə çökəcəklər. Haqqın, həqiqətin, sevginin doğru olduğunu anlayacaqlar.
Quranın göstərdiyi; mərhəmət, sevgi, şəfqət və ağıldır. Sevginin hakim olmadığı hər yerə dəhşət hakim olar.

Adnan Oktar deyir ki... 10 yanvar 2015      > Click for more

İnsanlar Allaha bağlansalar, Allahı sevərsələr Allah da onları sevər. Allahı unutsalar "Mən də onları unudaram" deyir, Allah.
Birlik-bərabərlik Allaha iman etməklə olar, Allahı sevməklə olar. Allahı sevməsən fəlakətin qapısı açılar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 yanvar 2015      > Click for more

Düşüncə azadlığı; hər kəsi təhqir etmək, hər kəsi kədərləndirmək, incitmək, onun sevincini, sevgisini boğmağa çalışmaq mənasını verməz. Sevgini əsas götürməlidirlər. Düzdür fikir azadlığı müqəddəsdir, amma sevgi daha da müqəddəsdir. Nəzakət daha müqəddəsdir, hörmət daha müqəddəsdir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 yanvar 2015      > Click for more

Dünyada sevgisizlik hakimdir. Sevgisizlik hakim olduğu üçün bölünmə istəyirlər. Ayrılmaq istəyir, nifrət edir. Məsələn, o ölkədən nifrət edir, ölkə də ondan nifrət edir. Həmyerlilər bir-birindən nifrət edir. Ailələr bir-birindən nifrət edir, insanlar bir-birindən nifrət edir. Əvvəlcə sevgi məsələsi həll edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 yanvar 2015      > Click for more

Sevgisizlik, eqoistlik insanı bölünməyə aparar, parçalanmağa aparar. Sevgi isə birləşməyə aparar. İnsan sevdiyindən ayrılmaq istəyərmi? Sevməyəndə ayrılmaq istəyər. Nifrət etdiyi kimsəni görmək istəməz. Dünyadakı bu bölünmələrin səbəbi sevgisizlikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 yanvar 2015      > Click for more

Döyüşə yer yoxdur, nifrətə yer yoxdur. Dünyaya sevgini öyrədəcəyik. Nifrət xeyli iztirab verici, əzab verici, yorucu və iyrənc bir şeydir. Sevgi xeyli gözəldir. İsrail, İordaniya, oralar inanılmaz dərəcədə gözəl yerlərdir. Barışın, qucaqlayın bir-birinizi, qardaş olun.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2014      > Click for more

Sevgisizliyi əhəmiyyətsiz bir şey hesab edirlər. Bütün dünyanı bu sistem məhv etmədimi? Amerika çökdü, Rusiya çökdü. Hələlik ilk mərhələsindədirlər, daha da çökəcəklər. Avropa məhv oldu, Avropa iflasa uğradı. Tək səbəbi sevgisizlikdir, eqoizmdir. Dünya bütün insanlara min dəfə bəs edər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 dekabr 2014    > Click for more

Eqoistcəsinə yaxınlaşdığın təqdirdə, onsuz da sevgi olmaz. Eqoistlik, xudbinlik sevginin düşmənidir. Eqoist, xudbin olmasan Allah yolunu açar. Eqoist, xudbin olsan, Allah ayağına dolandırar.
Allahı sevənlər, insanları sevənlər sürətlə bir araya gəlirlər və dünyadakı əsl güclər onsuz da onlardır. Onların bir araya gəlməsi nəticəsində dünyaya sevgi və sülh hakim olacaq.
Dünyada həqiqətən vəhşilik və sevgisizlik hakimdir, heyrət ediləcək dərəcədə insanlar bir-birlərini sevmirlər. Bu bəlanı insanları sevənlər, Allahı sevənlər aradan qaldıracaq.

Adnan Oktar deyir ki... 7 dekabr 2014> Click for more

Sevgisizlik qəzəb meydana gətirər, əsəb pozğunluğu meydana gətirər. O nifrətlə də hücum edəcək, kinini tökəcək bir yer axtarır. Cüzi bir şey də istəmir. Yandırmaq, öldürmək istəyir; başını yaracaq, qanı su yerinə axıdacaq. Qan gördükdə isə əsəbi bir az olsun sakitləşər. Şeytanın xüsusiyyətidir bu, şeytan qanla doyar.

Adnan Oktar deyir ki... 2 dekabr 2014    > Click for more

Əgər sevgi olmasa, Allah qorxusu olmasa, mərhəmət olmasa, onda 2015-ci ilin dəhşətlərin, ağrıların yaşanacağı bir il olacağı məlum olur. Allah mehdiyyətə tam mənası ilə diqqət çəkincəyə qədər bu hadisələr baş verməyə davam edəcək. İnsanların mehdiyyəti bir qurtuluş olaraq görəcəyi günə qədər bu davam edəcəkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 noyabr 2014    > Click for more

Bütün millətlər sevilərsə, hər millət rahatlıq tapar. Amma mən bir millətə zülm edəcəyəm desən, bütün millətlərin üzərinə zülmün qapısı açılar, olmaz belə şey. Sevirsənsə hamını sevərsən, sevmirsənsə heç kəsi sevməzsən.
Türkiyədə digər ölkələr, digər millətlər az sevilir. Sən Allahın digər qullarını sevmirsənsə, onda Türkiyəni də sevməzsən. Səmimi ol. Suriyalını, ərəbi, yunanlını, rusu, iranlını, avropalını, amerikalını sev. Hamısı Allahın quludur, rəngarəng nə gözəl. Allah onu bir nemət olaraq yaratmışdır.
Sən Allahı sevsən, sevdiyin görüntü də sonsuza qədər yox olmaz. Heç bir varlıq yox olmaz. Mövcud olan bir şey bir dəfə yarandısa, artıq bir daha yox olmaz. Mümkün deyil, texniki baxımdan da mümkün deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 29 noyabr 2014    > Click for more

Bütün problemlərin qaynağı sevgisizlik və qarşılıqlı təhdidlərdir. Qarşılıqlı təhdidlər aradan qalxmalıdır. Sevgi, ruh yüksəkliyi hakim olmalıdır. Bütün dünyanı dostluq ruhu əhatə etməlidir. Əsas mövzu budur.
Dünyanın ən güclü silahı sevgi və səmimiyyətdir, dostluq ruhudur. Bu, müsbət bir elektrik meydana gətirər. Avropanın, dünyanın, bütün insanların axtardığı da məhz budur.

Adnan Oktar deyir ki... 26 noyabr 2014  > Click for more

Sevmək üçün Allah qorxusu, Allah sevgisi lazımdır. Ət, sümük sevilməz; Allahın təcəllisi sevilər. Əgər ölüb gedəcək, yox olacaq bir varlıq kimi düşünürsənsə, onda nəyini sevməlisən? Əbədi olan sevilər. Əbədi olan Allahdır, Allahın təcəllisi olaraq sevə bilərsən.

Adnan Oktar deyir ki... 23 noyabr 2014  > Click for more

Məqbul, məntiqli, demokratik, mehriban, bütün insanları sevən, hər bir dinə mənsub insanı sevən nəsillər yetişdirmək lazımdır. Yəhudilərə nifrət öyrədilir, xristianlara nifrət öyrədilir, şiələrə nifrət öyrədilir, sünnilərə nifrət öyrədilir; belə olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 19 noyabr 2014  > Click for more

Biz Mehdi (ə.s)-ı niyə sevirik? Allah üçün sevirik. Allahın təcəllisi olaraq sevirik. İsa Məsihi niyə sevirik? Allahın təcəllisi olaraq sevirik. Əlbəttə ki, ət-sümük olaraq sevmirik.
Sevgisizlik çox qorxuncdur, sevgi isə çox zövqlü bir şeydir. İnsan sevgisiz xəstə olar, Allah qorusun ölər. Sevgisiz yaşamaq olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 11 noyabr 2014    > Click for more

Allah dünyanı sevgi üçün yaratdı. Cənnətin yaradılma məqsədi sevgidir, dünyanın yaradılma məqsədi də sevgidir. Allah sevilmək istəyir; Allah qullarını sevir, "onlar da Məni sevsinlər" deyir. Daima nifrət edirlər. Şeytanın sözünə qulaq asırlar. Halbuki, Allahın sözünə qulaq asmalıdırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 noyabr 2014  > Click for more

İnsan nəticədə aciz bir varlıqdır. Ölüb qəbirə gedir. Sevdiyi kimsə öldükdə özünü itirir; "Ölürəm, yanıb yaxılıram, məhv oluram" deyir. Qəbirdəki vəziyyətinə nə deyəcəksən? Görəndə qorxub qaçır. Bəs onda kimi sevmək lazımdır? Allahı. Sənə o görünüşü göstərən kimdir? Allahdır.

Adnan Oktar deyir ki... 13 oktyabr 2014  > Click for more

Sevgidən danışmaqdan bezmək olmaz. İsrarla sülh, israrla sevgi. Məsələn, iki il sevgidən bəhs edir, üçüncü il yorulur, imtina edir. Sülhdən beş il bəhs edir, altıncı il isə dözə bilmir. Olmaz. Ömrünün sonuna qədər sülhü və sevgini müdafiə etməlidir. Bu fərzdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 oktyabr 2014  > Click for more

Əgər Yusif kimi olsan, Allah Züleyxanı yanına göndərər. Yoxsa səhrada axtarmaqla olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2014  > Click for more

Sevirsənsə, əvvəlcə Allahı sev, Allahı sevdiyini göstər. Həyatına əks olunsun. Boşyerə “sevirəm” demək olmaz. Səndə coşğulu iman əlaməti olmalıdır. Onda Züleyxanı axtarmağına ehtiyac qalmaz. Allah Züleyxanı sənin yanına göndərər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 sentyabr 2014  > Click for more

İnsan sevgiyə möhtacdır. Bir qədər sevgi göstərdiyin vaxt dərhal o tərəfə qaçar. Qardaşlığa yaxınlaşdırsan, sülhə, dostluğa dəvət etsən dərhal qəbul edərlər. Qürurdan ötrü iki tərəf də qəbul etməyincə ortada qalarlar. Halbuki, bir tərəf söyləsə qəbul edərlər. Amma bir qədər israr edəcəksən.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2014  > Click for more

Səhabə dövründə həmişə şəfqətlə, sevgiylə xeyir qazanılmışdır. Həmişə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sevgisi ad-san qazanmışdır, yüz minlərlə insan karvanlar halında müsəlman olmuşdur. Şiddətdən istifadə edildiyi üçün deyil; sevgidən ötrü iman etmişlər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2014  > Click for more

Kimdə bol sevgi varsa, kim mərhəmətlidirsə, dünyanı da onlar idarə edəcəkdir. Dünyanın həqiqi sahibi türklərdir; əxlaq, sevgi, mərhəmət və dostluq baxımından. Allah bu vəzifəyə türk millətini hazırlayır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 sentyabr 2014  > Click for more

Sevdiyinə əgər imanla, Quranla yaxınlaşsan, Allah eşqini əsas alsan, Yaradanın məhəbbəti ilə ona yaxınlaşsan, onu Yaradanın təcəllisi olaraq görsən, Yaradan o təcəllini səndən qaldırmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 9 sentyabr 2014  > Click for more

İsrarla və qətiyyətlə sevginin müdafiəsi lazımdır. Döyüşü müdafiə etmək insanlara zövqlü, asan və məqbul gəlir. Sevgini müdafiə etmək də çətin, mənasız və qeyri-mümkün gəlir. Halbuki, ən asanı və ən gözəlini buraxmış olurlar. Ən şeytani, ən çətin, ən mərhəmətsiz yola girirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 8 sentyabr 2014  > Click for more

Sevgi ilə hər yerdə gözəllik olar. Məsələn, mahnı sevgi ilə oxunursa, sevgi ilə ifa edilirsə, hədsiz ləzzət verir. Yəni bir şeyə sevgi daxil olduqda mükəmməl olur. Eşqlə danışarsa biri, çox gözəl dinləyərlər. Sevgi ilə baxarsa zövq alınar. Çiçəyə belə sevgi göstərdinmi, çiçək çox şirin olar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2014  > Click for more

Nifrət başqa nifrəti artırar, kini artırar. Sevgi isə hər şeyi yoluna qoyar. Yəni insanın ağlı sevgiyə görədir. Bizim ruhumuz sevgiyə görədir. Biz ona görə yaradıldıq. Cənnət sevgi yurdudur.

Adnan Oktar deyir ki... 3 sentyabr 2014  > Click for more

Asıb-kəsən insandan xəlifə olmaz. Sevgi insanından xəlifə olar. Dünyanı kim cənnətə çevirməyə çalışarsa, xəlifə odur. Cənnət əlamətlərini dünyaya kim gətirsə, xəlifə odur.

Adnan Oktar deyir ki... 2 sentyabr 2014  > Click for more

Sevənlər bir araya gələndə, ürəkdə bir fərahlıq olar. İnsan sevdiyini görəndə içi açılar. Qəlbinə qüvvə gəlir, məna gücü qazanar, hal alar.

Adnan Oktar deyir ki... 29 avqust 2014  > Click for more

Biz sırf sevgiylə yaşayacaq kimiyik. Hava, su olmadan necə yaşaya bilmiriksə, sevgi olmadan da yaşaya bilmərik. Biz sevgiyə görə yaradılmışıq.

Adnan Oktar deyir ki... 24 avqust 2014  > Click for more

Sən Qurana tam əməl etsən, Allahı tam sevsən, ürəyini Allaha tam təslim etsən, aşiq olsan, Allah eşqiylə yansan Allah sənə təcəllisini zəbt edər. O təcəlli səndən getməz. Onu səndən alan Allah. O zənn edir ki öz başına qərar aldı, getdi. Sənə gətirən də Allah, aparan də Allah.

Adnan Oktar deyir ki... 25 avqust 2014  > Click for more

Allahın yaratma sənətini çox düşünmək lazımdır, həm öyrənmək üçün, həm də zövq almaq üçün düşünmək lazımdır. Bunda zövq vardır. Çünki təəccüblənmək və heyrətlənmək çox zövqlüdür. Düşünə-düşünə heyrət edib, heyrətin də zövqünü ayrıca almaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2014  > Click for more

Allah quşlara belə, çiçəklərə də hamısına arılara, böcəklərə bəyənilmə hissi vermişdir, bəyənilməkdən xoşlanmaq. Allah da sevilmək istəyər. Allah da yaratdıqlarının bəyənilməsini istəyir. Bəyənmə, sevmə, sevgi Allahın möminlərdən istəkləridir.
Dünyanın ən böyük silahı sevgidir. Şiddətdən, başqa şiddət doğar. Amma sevgidə o səni daha çox sevər, sən onu daha çox sevərsən, dost olar, qardaş olar, dünyanı cənnətə çevirərsən.
Hər şey sevgi ilə həllini tapmalıdır. Allah sevgi tərəfdarlarını müvəffəqiyyətli edər.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2014  > Click for more

Sevgi gözəldir, nemətdir, əyləncədir, zövqdür, xoşbəxtlikdir. Sevgini buraxırlar. Nifrət çox iztirablıdır, ağrılıdır. Nifrətdə dözülməz ağrılar çəkərsən. Sevgi ilə həll elə. Mütləq qarşı gələcək. Mütləq qan tökəcək. Mütləq döyüş başladacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 1 avqust 2014  > Click for more

Sevgi hər şeyi gözəlləşdirir. Gözəlliyin səbəbi sevgidir.
Sevgi dünyanın yaranma səbəbidir. Allahın ən çox sevdiyi şey sevgidir. Allah kainatı sevgi üçün yaradır; sevgini sevdiyi üçün yaradır. İnsanların arasında istədiyi də yenə sevgidir. Özünün sevilməsini istəyir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 iyul 2014  > Click for more

Sevən adam necə xəsis olsun? Səxavətli olur, hesabını getmədən malını paylayır. iİnsan sevdiysə Allah eşqindən sanki Allahın dəlisi olur. Gözü başqa şey görməz. "Malı nə edim mən?" deyər. Sevgi axtarar, Allah eşqi ilə divanə olar.
Sevgi - terroru, anarxiyanı, eqoist olmağı, xəsisliyi ortadan qaldırar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 iyun 2014> Click for more

Eşq dedikdə, Allah eşqi nəzərdə tutulur. Allah eşqlə sevilər. Təcəllisi də eşqlə sevilər. Bütün gözəlliklər Allaha aiddir. Bütün təriflər də Allaha aiddir. Bizim aşiq olduğumuz Allahdır.

Adnan Oktar deyir ki... 2 iyun 2014> Click for more

Necə Allahı zikr etmək bir dəfə ilə bitmirsə, sevgi sözləri də elədir, dəfələrlə təkrar edilər. O insanın ürəyində rahatlıq yaradar. Sevgini artırar, ürəyi açılar.
Gözəl sözdə tutum olmaz. Təkrarlanmış da ola bilər. Sevgi onsuz da təkrarlanandır. Təkrar-təkrar deyilməsi lazımdır. Məsələn, "səni sevirəm" ömürdə bir dəfə deyilməz, dəfələrlə deyilər.
İnsanlar sevgini harada görsə ona tərəf dönərlər. Sevgi dünyanın ən böyük nemətidir, ən böyük gücüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2014> Click for more

Sevgi olmadıqda, sevgisiz yanaşdıqda insanlarda hədsiz ehtiras, kin, nifrət duyğusu olur. Sevgini deyil, nifrətlə doldurmaq məqsədi güdür. Belə olduqda bir-birini öldürürlər. Nifrət nifrəti artırır. Bu ancaq həqiqi, səmimi sevgi ilə aradan qalxa bilər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 mart 2014> Click for more

Sevgi şərtdir. Eqoistliklə nəyisə əldə etməyə çalışsan, elə qarşındakı eqoistliklə səni boğar. Sən hiyləgərlik etmək istəsən, o da hiyləgərliklə səni boğar. Sən idarə eləməyə çalışsan, qarşındakı da on qat artıq idarə etməyə cəhd edər. Əmr etməklə, oyunla, saxtakarlıqla gözəllik əldə etmək olmaz, dürüstlüklə, səmimiyyətlə, sevgi ilə əldə edilər.
Sevgi bütün dərdlərin dərmanıdır.
Dünyada meydana gələn bütün bəlalar sevgisizlikdən qaynaqlanır. Sevgisizlik sevgisizliyi gətirir. Sevgisizlik isə şiddəti gətirir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 mart 2014> Click for more

Biz bir insanı sevsək Allah rizası üçün sevərik. Allah rizası İslama xidmətinə görədir. Bu, müsəlmanları birləşdirirmi? Vəhdəti təmin edirmi? Fitnəni qaldırırmı? Müxalifliyin qarşısını alır mı? Bunları görürüksə Allah rizası üçün sevməyimiz lazımdır. İbadət olaraq sevərik.

Adnan Oktar deyir ki... 3 fevral 2014 > Click for more

Siyasət deyilərkən ilk öncə ağıla sevgi, məhəbbət gəlməlidir. Siyasət sevginin əmrində olmalıdır. Siyasət sevgiyə xidmət etməlidir. Mehdiyyət dövründə siyasət eşqin, sevginin qaynağı olacaq. Siyasət eşqi, sevgini əldə etmək üçün istifadə ediləcəkdir, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 1 fevral 2014 > Click for more

Quru-quru sevgi olmaz. Sevginin qidası vardır, yoxsa sevgi ölər. Növbənöv qidası var. Birincisi səbir, ikincisi bağışlamaq, üçüncüsü səxavətli olmaq, başqalarını düşünmək, dərin, incə düşünmək, vəfa―saymaqla bitməz. O qidaları almadan sevgi yaşaya bilməz.
Dünyadakı ən vacib qida, imandan qaynaqlanan sevgidir. Olmadımı bitdi. İstədiyin qədər körpü sal, yol sal, binalar tik. Məsələn, Nyu York çox zəngindir, amma hər gün bir adam özünü öldürür. Hər yerdə intiharlar olur, insanlar narkotikdən istifadə edir.
Dünyada sevgiyə əhəmiyyət vermirlər. Halbuki, ən böyük dəbdəbə sevgidir. Sevgisiz dünya ölər, məhv olar.

A9 TV ; 7 yanvar 2014> Click for more

İnsanlar sevgi təlqininə açıq olduğu kimi, vəhşilik təlqininə də açıqdır. Mehdi (ə.s) məhz sevgi təlqin edən insandır, məhəbbət təlqin edən insandır. Mehdi (ə.s) sakitləşdirici və uzlaşdırıcı bir insandır.

A9 TV ; 14 dekabr 2013> Click for more

Müsəlman sevməkdən heç vaxt sıxılmaz, sevgidən, sevdiyindən bezməz; Bu imanla olar. Amma ətə, sümüyə bağlıdırsa təbii ki, sıxılar. Sevmir adam; zahirinə bağlıdır. Müsəlman ruha, qəlbə, sevgiyə bağlıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 dekabr 2013> Click for more

Sevgisiz insanların, qatı dinçilərin ruhu xəstə olur. İşığı görsələr qaranlıq, qaranlığı görsələr başqa cür dərk edirlər. Allah islah etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 4 dekabr 2013> Click for more

Dünyanı nifrət cəmiyyəti halına gətirdilər. İnternetdə hər hansı bir saytı açsanız orada nifrətin 99%, sevginin isə 1% olduğunu görəcəksiniz. Ancaq nifrət edirlər, savaşırlar, söz atırlar. Bunun tam əksi olmalıdır. Ən az 99% sevgi olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 22 oktyabr 2013> Click for more

Müsəlmanların bir-birini sevməsi fərzdir. Allah kimini qurudan, kimini havadan, kimini də dənizdən xidmət etdirər. Havadakı qurudakına, qurudakı dənizdəkinə müxalif çıxmaz. Hamısı Allahın aslanlarıdır. Hamısı bir-birindən dəyərlidirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 oktyabr 2013> Click for more

Allah Təala İsa Məsih (ə.s) ilə Mehdi (ə.s)-ı sevgisizliyi aradan qaldırmaq üçün göndərər.
İnsanlara sevgi deyil, həmişə şiddət öyrədilib. Cəmiyyətin böyük qismində nifrət və sevgisizlik hakimdir. Dövlət sevgini öyrədib nifrəti yox etməyi milli məsələ səviyyəsinə gətirməlidirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 sentyabr 2013> Click for more

Möminin hədəfi nədir? Həmişə gözəllikdir. Gözəllik və sevgi bir-birinə bağlıdır. Sevgi yoxdursa gözəlliyin heç bir mənası olmaz. Gözəllik varsa sevgi də vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 17 sentyabr 2013> Click for more

Hər kəs sevgini axtarmalıdır. Dünyadakı ən böyük ehtiyac, ən böyük nemət və ən böyük gözəllik sevgidir. Allah sevgi olduğu üçün kainatı yaratmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 sentyabr 2013> Click for more

Sevgisizlik, mərhəmətsizlik, şiddət hər yeri bürümüşdür. Bunun yerini sevginin tutması üçün sevgiyə sahib olan, sevgini istəyən insanların cəhdlərini artırmaları lazımdır. Mehdi (ə.s), İsa Məsih aşiqlərinin, tələbələrinin var gücləri ilə cəhd göstərmələri lazımdır. Cəhd göstərdiklərində gözəl nəticə əldə edəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 sentyabr 2013> Click for more

Hal-hazırda dünyada sevgini müdafiə edənlər işıq saçırlar. Onsuz da Allah dünyanı onlara görə qoruyur. Yəni qiyamətin qopmamasının səbəbi budur.
Türkiyədə, Amerikada sevgini müdafiə edən çox az sayda nur kimi insanlar var. Allah sırf onlara görə dünyanı qoruyub yaşadır. Getdikcə bu nurların sayı artaraq işıq hər yeri bürüyəcək. Sonra bu nurlar zaman keçdikcə azalacaq, yox olanda qiyamət qopacaq.
Allah sevgisinin təcəllisi olan imanlı insanların üslub və ruhları gözəl olur. Allah dünyanı zalımlara, sevgisizlərə, mərhəmətsizlərə görə deyil, iman edənlərə görə qoruyur.
Hal-hazırda dünyada sevgisizlik hakimdir. Dünyada sevgini müdafiə edənlər işıq saçırlar. Sevgini müdafiə edənlər qalmayanda dünyanın sonu gəlmiş olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 5 sentyabr 2013> Click for more

Şüarlar dünyanın hər yerində həmişə nifrətə aid olub. Sevgiyə aid olan şüar heç görmürük.

Adnan Oktar deyir ki... 3 sentyabr 2013> Click for more

Dünyada Allahın insanlardan istədiyi tək bir şey var, o da sevgidir. Mehdi (ə.s) və İsa Məsih (ə.s) sevginin iki ustadıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 avqust 2013> Click for more

Bəzi insanlarda nifrət dəniz kimi olur və bunun içində boğulurlar. İnsanlar sevgini sanki unudublar. Sevginin oyanması üçün çoxlu cəhd lazımdır. Sevgini gündəm halına gətirmək lazımdır. Çünki sevgi daha da gücləndikdə nifrəti əzməyə başlayar və qalib gələr.
Heç bir yerdə sevgi ifadəsinə rast gəlmirik. Hansı internet səhifəsini açsaq hamısında nifrət ifadələri ilə qarşılaşırıq. İslam aləmində də sevgidən bəhs edilmir. Əksinə ağlasığmaz bir nifrət üslubu var. Halbuki, dünyanın əsl ehtiyacı, qidası sevgidir.
Sevgi asanlıqla əldə edilmir, insanlar nifrətə çox meyillidirlər. Sevgiyə həmişə əmək vermək lazımdır, səbir lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 avqust 2013> Click for more

Allah zülmə, zalımlığa izn verməz. Allah sevgini, şəfqətli olmağı dəstəkləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 iyul 2013> Click for more

İnsanın əsas xüsusiyyəti sevgidir. İnsanları, heyvanları, bitkiləri sevək, ən əsas Allahı sevək. Allahın yaratdıqlarını sevək. Öz inancımızdan olmayanlara da şəfqətlə yanaşaq. Onlara mehriban davranaq. Dünya belə xilas olar. Bundan başqa çıxış yolu yoxdur. Yoxsa Allah dünyanı cəhənnəmə çevirəcək və çevirir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 iyul 2013> Click for more

İsa Məsih (ə.s), Mehdi (ə.s) sevgisi Allah sevgisindən qaynaqlanar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 iyul 2013> Click for more

Sevgi ilə, nəzakətlə ən əsəbi bir insanı belə sakitləşdirmək mümkün olur. Bir cəmiyyətin əsəbi və hirsi çox gözəl yatırıla bilər. Amma qışqırıb çığıraraq, qoçuluq edərək, rüsvayçılıq çıxararaq, təhdid edərək, qatı dinçiliklə cəmiyyəti yatırmaq mümkün olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 7 iyul 2013> Click for more

Ən böyük silah sevgidir. Təkidlə sevgini dəstəkləməli, nifrətə yer verməməliyik. Əsəbi halda, kinlə yanaşsan insanlara heç nəyi qəbul etdirə bilməzsən.

Adnan Oktar deyir ki... 22 iyun 2013> Click for more

Mehribanlığı daha çox artırıb insanların içində pis ruhlu olanları utandırmaq lazımdır. Məsələn, bir mövzunu tənqid edirlərsə, onun on qat artıq gözəl cavabını vermək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 20 iyun 2013> Click for more

Sevgi dünyanın yaradılış məqsədidir. Sevgi yoxdursa siyasətin də, həyatın da bir mənası olmaz. Allah dünyanın məqsədini sevgidə yaratmışdır. Allah "Məni sevin, Mən də sizi sevim" deyir. Bütün sistem bunun üstündə qurulub. Sevgi yoxdursa, heç bir şeyin mənası qalmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 5 iyun 2013> Click for more

Ultra müasir dindarlıq sevginin ən yüksək dərəcədə yaşanmasıdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ultra müasir və yaraşıqlı idi.

Adnan Oktar deyir ki... 4 iyun 2013> Click for more

Allah millətimizin sevgi və şəfqət gücünü artırsın. Millətimizin ürəyini Allah sevgisi ilə doldursun. Gəncliyimizi gözəlləşdirsin, sevgilərini artırsın.

Adnan Oktar deyir ki... 28 may 2013> Click for more

İslam sevgi, şəfqət, hər şeyin ən gözəlidir, Allaha, Allahın yaratdıqlarına aşiq olmaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2013> Click for more

Dünyadakı problemlərin səbəbi sevgi əksikliyidir. Sevgini, mərhəməti əsas götürən quruluşun yaranması lazımdır. Bu insan ruhunun əsl ehtiyacıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2013> Click for more

Mən müsəlmanların xidmətçisiyəm. Nadir insan deyiləm. Buna görə də mənim liderlik iddiam olmaz. Amma sevgi, məhəbbət iddiam olar. Allah eşqi ilə yanmaq iddiam olar. Bu, doğrudur. Amma liderlik iddiamız olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 14 may 2013> Click for more

Sevgisizlik çox qorxuncdur. Sevgisizlik və şiddət ruhu bir gənclik fəlsəfəsi kimi yayıldı. Hz. Mehdi (ə.s) üzə çıxsa, sevgini bir həftədə dərhal öyrədər.

  Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2013> Click for more

Sevginin, məhəbbətin azalması, ürəyindən insanlara olan məhəbbətin itməsi onu insan olmaqdan çıxardar, məxluq halına gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 aprel 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) insanlara ən böyük ehtiyacları olan sevgini verəcək. Sevgi olmayanda hər şey pisə doğru gedir. Təəssüf ki, ot, bitki belə yetişmir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 İyul 2012> Click for more

Allah dünyanı gözəl yaradıb əlhəmdülillah, amma sevgiylə, dostluqla dünya çox daha gözəldir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 İyul 2012> Click for more

Allah məni cəhənnəmə də salsa, mən yenə Allahı xatırlayaram. Eşqlə, coşğu ilə Allahı xatırlayaram. Yenə eşqimi ifadə edir, sevgimi daha da gücləndirərəm. Bu zaman ağrının qorxusu deyil, Allahın razılığını itirmək qorxusu hakimdir. Allahın razılığını itirmədikdən sonra mən acı çəksəm də olar. Mənim üçün heç fərq yoxdur. Yəni istədiyi qədər acı çəkim, amma Allahın razılığını itirdikdən sonra cənnət kimi mühitdə olsam, ora mənə cəhənnəm kimi olar.

Adnan Oktar deyir ki... 13 İyul 2012> Click for more

Allah ən çox sevgini sevdirmişdir. Xoş hissdir. Yeddinci hiss də deyə bilərik. Yeddinci hiss olaraq sevgi vardır. Təsəvvür etmək mümkün deyil. Təsəvvür edilməyən xoşluqdur.
Şəfqətli, mərhəmətli, sevgi dolu olmaq cənnət əxlaqına xas olduğu üçün Allah bu xüsusiyyətləri sevir. Əslində biz onun üçün yaradılırıq. Allah bizdə onları görmək istəyir.
Gözəl xasiyyətli, sevgi dolu, bağışlayan olmaq lazımdır. Mübahisədən çəkinmək, kinli olmamaq lazımdır. Bunun əksi isə ağılsızlıqdır. Allahın rizasına uyğun olmayan, Allahın qəzəbinə səbəb olan davranışdır. Çünki yaradılışa ziddir, əxlaqsızlıqdır, yəni insanın çirkin cəsarəti, şeytani yönüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 12 İyul 2012> Click for more

Bizim dünyaya gəlmə məqsədimiz imtahandır, Allaha qulluq etməkdir. Allaha qulluq edərkən, imtahan olunarkən ən əhəmiyyətli hadisə sevgidir. Allah sevilmək istəyər, qullarını sevər.

Adnan Oktar deyir ki... 8 İyul 2012> Click for more

Müharibə, tank, top, atom bombası ilə nə sevgi, nə xoşbəxtlik, nə dünya hakimiyyəti, nə yaxşılıq, nə də gözəllik əldə etmək olar. Gözəllik, yaxşılıq şəfqətlə, mərhəmətlə olar. Sevgi ilə nəticə əldə etmək olar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 İyul 2012> Click for more

Əgər sevgi olmasa, cənnət bağçaları ağaclarla dolu olsa, cənnətin çayları heç kimi maraqlandırmaz. Vildanların, cənnət uşaqlarının şirinliyi də onları maraqlandırmaz. Cənnət qılmanları, huriləri, cənnətdə evlər, cənnət yastıqları vardır. Cənnət yastıqlarında əl işləmələri, cənnət badələri, sürahilər vardır. Bütün bunlar sevgidən qaynaqlanır.
Bizim sevgimizi də Allah yaşayar. Allah Özü yaratdığı üçün sevgimizdən xəbərdardır.
Sevgidən sevgi doğar. Dərhal insanda bir qorumaq hissi yaranır. Ömrü boyunca sevən, axirətdə də birlikdə olmaq istəyən bir ruh inkişaf edir. Allahın bəyəndiyi də budur.
SEVGİ OLMASA KAİNATIN, HEÇ BİR ŞEYİN MƏNASI OLMAZ. Hər şey sevgiyə əsaslanır. Zərif, itaətli, dedi-qodusuz sevərik. SİSTEM SEVGİ ÜZƏRİNDƏ QURULUB. Allah bizdən bunu istəyir.
Sevgi kainatın yaradılış səbəbidir. Allah buyurur ki, "İnsanları Mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım".Amma ibadətdə də Allah sevgini əsas götürür.

Adnan Oktar deyir ki... 16 İyun 2012> Click for more

Sevgidə bütövlük vardır, həmişə birlikdə olmaq istəyərsən. Eqoistlikdə kiçilmək vardır. İNSAN EQOİST OLMASA HƏR KƏSİ SEVƏR. Özü üçün olanın hər kəs üçün olmasını istəyər. Sevgisini bölüşər, sevgini bölməz. Hər kəsə qarşı sevgi, şəfqət hissi bəsləyər.

Adnan Oktar deyir ki... 3 İyul 2012> Click for more

Elə zənn edirlər ki, sevməyə qərar versən sevə bilərsən. Amma elə deyil, sevgini Allah verməlidir. Nə qədər də istəsən, sevgi yaranmaz, sevgi taleyində olmalıdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 2 İyul 2012> Click for more

Sevgi olmasa insan heyvana dönər, iyrənc bir ət yığınından ibarət olar. Sevgisizlik çox qorxunc fəlakətdir. Dəccaliyyət, Darvinizm məhz sevgisizliyi dünyaya gətirdi.
Sevgisizlik çox geniş yayılıb. HALBUKİ, ALLAHIN İNSANLARI DÜNYAYA GÖNDƏRƏRKƏN ƏN VACİB TƏLƏBİ SEVGİDİR. Allahı, insanları, heyvanları, bitkiləri sevmək, gözəl olan hər şeyi sevmək, ondan məmnun olmaq vacibdir. Cənnətdəki əsas hədəf də sevgidir. Ordakı insanları, vildanları, huriləri, Müsəlmanları sevirsən.

Adnan Oktar deyir ki... 2 İyul 2012> Click for more

Sevgi olmasa cənnətin də mənası qalmaz. Sevgi olmasa din ortadan qalxar, sevgi dinin təməlidir .

 Adnan Oktar deyir ki... 30 İyun 2012> Click for more

İnsan onsuz da aciz yaradılmışdır, nifrətə gücü çatmaz, zavallıdır. Bundan əlavə xəyal olaraq yaradılıb. Maddə xəyali yaradılıb. Bura imtahan olunmaq üçün gəlmişik.Yəni bura tərbiyyəsizlik ediləcək, kin, nifrət duyulacaq, savaş, mübahisə ediləcək yer deyil. Allah bizim onsuz da cənnətdə xoşbəxt olmağımızı, sevinc içində yaşamağımızı istəyir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 İyun 2012> Click for more

Kin, nifrət çox pis cəhətlərdir. Bunlarla nəticə əldə etmək olmaz, çox ağılsızca. Hər şey sevgi ilə öz həllini tapır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 İyun 2012> Click for more

Heç bir dövlət şiddətin olmasını istəməz, BÜTÜN DÜNYA SEVGİ İSTƏYİR, ŞƏFQƏTİ SEVƏR VƏ BU, HƏR YERDƏ VACİBDİR. Hər yerdə bir nəticəsi olur, bəyəniləndir. SƏNƏT, ELM, DEMOKRATİYA, İNSANPƏRVƏR DÜŞÜNCƏ DÜNYADAKI ƏN AKTİV GÜCDÜR.

Adnan Oktar deyir ki... 14 May 2012  > Click for more

DÜNYAYA ŞƏFQƏTLƏ BAXIN. ALLAH SEVGİ İLƏ DÜNYANI YARATMIŞDIR. Allah bizə zülm etməz, bizi cəhənnəmə doldurmaq kimi bir istəyi də yoxdur. Cənabı Allah "Allah sizə zülm edib,acı çəkdirən deyil " deyir.

A9 TV 3 May 2012  > Click for more

Sevgi ilə dərmanın nə əlaqəsi var? Sevgi dərmanı satılmır, heç yerdə elə şey yoxdur. SÖHBƏTİN, COŞĞUNUN, HƏYƏCANIN DƏRMANI OLMAZ, BÜTÜN BUNLAR TƏKCƏ İMANLA YAŞANAR.

A9 TV, 1 May 2012  > Click for more

BÜTÜN SEVGİ ALLAHA YÖNƏLDİYİNDƏ İNSANIN YUXUYA OLAN EHDİYACI DA AZALIR. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) çox az yatırdı. Çünki bədənə zərəri olmurdu.
Deyirik ki, "ən çox Allahı sevirik". BÜTÜN SEVGİLƏR ALLAHADIR. Çünki nə görürüksə Allah yaradır, Allah sevdirir. Bu iki tərəfli təsir etmə gücü verir ki, bu da olduqca çox gözəl bir şeydir, çox böyük bir nemətdir, maşAllah. Buna görə bütün sevginin Allaha yönəlməsi çox əhəmiyyətlidir.
SEVGİ ALLAHDAN OLDUĞU ÜÇÜN ALLAHA SEVGİNİN DİQQƏTLƏ yönləndirilməsi ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. Allahdan diqqəti çəkmək çox böyük vicdansızlıqdır. TAM DİQQƏTLƏ ALLAHA YÖNƏLMƏK LAZIMDIR.

A9 TV, 29 Aprel 2012  > Click for more

Cənabı Allah həm şükür, həm də sevilməyi gözləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 Aprel 2012  > Click for more

Allah süni, məcburi olan bir sevgi istəmir. Aşiqlik sevgisi istəyir. Əziyyət çəkərək, sürünərək, Leyli və Məcnun kimi sevməlisən.
Allah sonsuza qədər sevmək, sevilmək istəyir.
Allah qullarını sevmək üçün yaradır. Allah Özü sevilmək istəyir və qullarını da sevir. Özünün də sevilməsini bəyənir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 Aprel 2012  > Click for more

ALLAH HAQQI İLƏ SONSUZ BİR SEVGİYƏ LAYİQ OLDUĞU HALDA İNSANLARIN ALLAHA OLAN SEVGİLƏRİ ÇOX AZDIR. Allahı olduqca az təqdir edirlər. Buna görədə Allah "Allahın qədrini haqqı ilə təqdir edə bilmədilər" deyir. HALBUKİ, ALLAHIN COŞĞU İLƏ SEVİLMƏSİ LAZIMDIR, BÜTÜN GÖZƏLLİKLƏR, SEVGİLƏR, EHTİRASLAR CƏNABI ALLAHA YÖNƏLMƏLİDİR.
Allah sevilməsinə niyə son versin? Belə bir şeyi heç kim istəməz, Allah, ümumiyyətlə, istəməz. BUNA GÖRƏ DƏ ALLAH SONSUZA QƏDƏR SEVİLMƏK İSTƏYİR. AMMA AZ, ORTA SEVGİ İLƏ DEYİL, EŞQLƏ, COŞĞUN BİR SEVGİ İLƏ SEVİLMƏSİNİ İSTƏYİR.
Allah sevdiyini niyə müvəqqəti etsin ki? Qulu sevir, sevmək istəyir. ALLAH MÜVƏQQƏTİ BİR SEVGİ İLƏ KİFAYƏTLƏNMƏZ, SONSUZA QƏDƏR, ƏBƏDİ OLARAQ SEVİLMƏK İSTƏYƏR.
DİQQƏT ETSƏK, BİR ÇOX XURAFATÇININ ALLAHI SEVMƏDİYİNİ GÖRƏRİK. Onlar Peyğəmbəri də sevməzlər. Təkcə şeyxlərini, müəllimlərini, alimlərini, bütləşdirdiklərini sevərlər.
ALLAH SEVİLMƏSİNİ İSTƏYİR, LAKİN HAQQI İLƏ SEVİLMƏSİNİ İSTƏYİR. Məsələn, insan çox, şiddətli sevilməyəndə məyus olar. Necə sevilmək istəyər? Təbii ki, coşğu ilə, dəli kimi, şiddətli sevilmək istəyər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 Aprel 2012  > Click for more

Allah səmimi olmayan sevgi istəmir. Allah həqiqi aşiqi, səmimi olaraq sevəni istəyər.
Əgər aşiqsənsə, BUNU NECƏ SÜBUT ETMƏK OLAR? ÇƏTİNLİKLƏRƏ QARŞI MÜBARİZ OLMAQLA, ƏN ÇƏTİN ŞƏRAİTDƏ DƏ SEVDİYİNİ MÜDAFİƏ ETMƏK, ONUN TƏRƏFİNDƏ OLMAQLA SƏNİN İMANIN, SEVGİN MÜƏYYƏN OLAR. Əks halda sübut edə bilməzsən.

Adnan Oktar deyir ki... 21 Aprel 2012  > Click for more

HZ. MEHDİ (Ə.S) SEVGİSİ İMANDAN QAYNAQLANIR. ALLAHI SEVƏN HZ. MEHDİ (Ə.S)-I SEVƏR. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i sevən Hz. Mehdi (ə.s)-ı sevər. Hz. Mehdi (ə.s)-a nifrət edən Peyğəmbərə də eyni şəkildə nifrət edər, Allah əsirgəsin.

Adnan Oktar deyir ki... 18 Aprel 2012  > Click for more

SEVMƏYİ, SEVİLMƏYİ AZ ÖYRƏNMƏK DƏ OLMAZ. ALLAH TAM ÖYRƏNMƏMİZİ İSTƏYİR. Buna görə müəyyən qədər ömür verilir. Möminlərin hər birinə kurs müddəti qədər ömür verilər.
Allah sevməyi, sevilməyi sevir. Bu dünyada da sevməyi sevilməyi öyrədir. Allah sonsuza qədər də sevməyi və sevilməyi yaşamaq istəyir .

Adnan Oktar deyir ki... 14 Aprel 2012  > Click for more

Madam Allahı sevirsən, bəs niyə Allahın dininin dünyaya hakim olmasını istəmirsən? Allahı sevirsənsə, Allahı hər kəsin sevməsini istəmən lazım deyilmi? Sən buna əhəmiyyət vermirsənsə Allah da sənə dəyər verməz, səni sevdirməz .

Adnan Oktar deyir ki... 5 Aprel 2012  > Click for more

Sevgi dünyada çox böyük bir nemətdir. Xurafatçılığın xüsusiyyəti sevgini öldürməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 Aprel 2012  > Click for more

Dərin bir ehtirasla Allahı sevəcək hala gəlirik, maşAllah. İndi sevgi daha da artacaq. Mehdi (ə.s)-ın çıxışı, İsa Məsihin zühuru ilə həyəcan daha da artacaq.
Böyüklərimizi sevmək çox əhəmiyyətlidir. Birdə böyüklərdən, Allah əsirgəsin,xüsusilə, narahatlıqlarından bezmək çox böyük əxlaqsızlıqdır. Bezmək çox böyük tərbiyəsizlik, vicdansızlıqdır. Bir il, iki il, on il nə qədər uzun olsa, o qədər çox savab alınar.
Sevgisizlik, səmimiyyətsizlik Müsəlmanların axırına çıxar, Allah əsirgəsin. Çox təhlükəli bir şeydir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 Aprel 2012  > Click for more

Allah zəngin gözəlliyi sevir. Haradadır fədakarlıq? Haradadr vəfa? Bunlar olmazsa sevginin dəyəri az olar.
Allah zəif sevgini istəməz. Hal-hazırda dünyada bütün sistem onun üstünə qurulub.
Çöllərdə ağrılar, iztirablar çəkərək sevdiyinə qovuşmaq istəmək, ehtirasın ruhu ortaya çıxır. Eşqin ruhu ortaya çıxmış olur. Məhz bu zaman o inandırıcı və qaneedici olur. Cənabı Allahın istədiyi də budur.
Eşq dedikdə ALLAH RİZASI ÜÇÜN ŞƏXSİN ÇƏKDİYİ ƏZİYYƏTLƏ MÜTƏNASİB OLARAQ YARANAN SEVGİ NƏZƏRDƏ TUTULUR. Məsələn, Leyli və Məcnun deyirik. Orada çəkilən əziyyət əsas olur. Leyli ilə Məcnun bir sarayda bir-birini sevsəydi heç kimi maraqlandırmazdı.

Adnan Oktar deyir ki... 20 Mart 2012  > Click for more

Məmləkətdə ən böyük ehtiyac İslam Birliyindən əvvəl camaatın, cəmiyyətin birliyidir. Əvvəl öz aramızda sevgi bağını sürətləndirək. Biz sevgi dolu bir millətik. Öz aramızda dərhal birləşək.
Böyük bir birlik meydana gətirmək lazımdır. Möhkəm sevgi bağı olmalıdır. Öz vətəndaşlarımıza qarşı dərin bir şəfqət, mülayim bir münasibət göstərməliyik.
Sevgi ilə hər kəs mehribandır. Hər kəs yaxşılıq etmək istəyir, hər kəs fədakardır. Sevgidə hər kəs öz mənfəətindən imtina etmişdir. Eqoistlikdə isə döyüşdə hər kəs öz mənfəətini güdür. Qarşı tərəfin yaxşılığını, gözəlliyini istəmir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 Mart 2012  > Click for more

İnsan sevdiyinə eşqlə , ehtirasla bağlanar, qeydinə qalar, mərhəmət edər, onu ömür boyu qorumaq istəyər. Hətta ən əhəmiyyətlisi axirətdə sonsuza qədər birlikdə olmaq istər. Bu cür sevgi Allah üçün sevgidir.

> Click for more

Müsəlman mehriban,sülhsevər, demokrat, sənəti, elmi nemət görən, gözəl olan hər şeyə heyran, bağışlayıcı, mükəmməl insan olmaq məcburiyyətindədir.
Dostluq, yoldaşlıq, sevgi, sənət, gözəllik qalmadı. Belə ağır bir təxribat dünya tarixində yoxdur. Bunlar Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətidir.
Əsəblə baxıldığında dağ boyda yaxşılıqlar görünməz.
AYRI-SEÇKİLİK ETMƏYƏN, HƏR KƏSİ ŞƏFQƏTLƏ QUCAQLAYAN İSLAM, DÜNYADA CƏNNƏT DEMƏKDİR. Biz Rəsulullah (s.ə.v)ın isti mühitini istəyirik.
Sevgi insanın içini açar, qardaşlarımız yazılarında sevgidən bəhs etsinlər.
Qardaşlarımız pislik edənə pisliklə cavab verməsin . İnternetdə çirkin bir sözlə qarşılaşdıqlarında altına ayə yazsınlar. ÜRƏYİ QARALMIŞ İNSANLARA QARANLIQLA DEYİL, QURANın NURUYLA CAVAB VERİLƏR. Qaraldılmağa çalışılan interneti daima işıqlandıracağıq.
Əvvəl Allahı sevdirmək, ürəklərdəki vəsvəsələri aradan qaldırmaq lazımdır.
Allahı sevən Hz. Mehdi (ə.s) tərəfdarı olacaq. Bu birlik Mehdiyyətin bərəkəti ilə olur. Hz. Mehdi (ə.s) olmadan Türk İslam aləminin birliyi mümkün deyil.
Sevgi gələndə, silah susar.
Həqiqi dindar hər şeyə Allahın sevgisi ilə yanaşar. Sevinci və etibarı axtarar. Qorxuları dəf etmək üçün çalışar. Özü rahat olmağa çalışarkən başqalarını da rahatlaşdırdırmağa çalışar. Ətrafdakılar rahat olmasa, özü də rahatlıq tapa bilməz.
Çirkli, xəstə , Allah sevgisindən uzaq olan insanlar meydana gətirməyə çalışırlar. Biz isə, ruhən, fiziki güclü ,gümrah nəsillər yetişdirəcəyik inşAllah. Coşğu nəsilləri və Allah eşqiylə yanan eşq nəsilləri yetişdirəcəyik.
İnsanlar Allahı tanımalıdır. Allah sonsuz şəfqət və mərhəmət sahibidir. Allah bizə şəfqəti öyrədir. Şəfqəti, mərhəməti bizə öyrədən Allahdır. Haşa bəziləri Allaha mərhəmət dərsi vermək istəyir. Halbuki onların heç biri bilmədiyi halda, onlara o şəfqət və mərhəmət duyğularını verən Allahdır.
Müharibə deyəndə sevinər, sülhdən danışanda şübhə ilə baxarlar. Qardaşlıq desən onlara qəribə gələr. Həqiqi imanda, sevgi və qardaşlıqda coşğulu olmaq lazımdır. Ən gözəl iş müsəlmanların birləşməsi üçün görülən işdir.
Gözəl qardaşlıq saytları açılsın internetdə. Yalnız qardaşlığa, birliyə yönəldən mesajlar göndərilsin xüsusilə bütün dünya səviyyəsində olan yazılar.
Din sevgi ilə, şəfqətlə olan bir gözəllikdir, zorla, məcburiyyətlə olmaz.
Allahı çox sevməlidirlər, Mehdiyyəti müdafiə etməlidirlər. Allahı unudan iqtisadiyyat, Allahı unudan bir dünya ola bilməz. İqtisadi böhran ancaq Allahı çox sevmələri şərti ilə ortadan qalxacaq. Yoxsa, Allah daha da çökdürər.
Eşqi ehtirası mərhəməti burada, dünyada öyrənərik. Çox az şeyi cənnətdə öyrənəcəyik. Bəzəkli bir süfrəni burada öyrənərik, cənnət süfrələrindən ona görə zövq alacağıq. Cənnət qədəhlərindən bu dünyada qədəhləri sevdiyimiz üçün zövq alacağıq. Uçmanın zövqünü buradan bilirik. Allah bu neməti cənnətdə verəcək.
Əhəmiyyətli olan arif olmaqdır, dərin düşünməkdir. Müsəlman saytlarında Allah sevgisi təbliğ edilməlidir.
Allah eşqiylə dünyanı gözəlləşdirmək çox asandır.
Şeytan insanlara gözəlliyi çətin göstərir. Sevgini çətin göstərir. Nifrəti, sevgisizliyi isə asanlaşdırır. Beləliklə də insanlar, ən çətin şeyi asan, ən asanı çətin görməyə başlayırlar. Halbuki Allah Quranda, "səni asan olanda müvəffəqiyyətli edəcəyik" deyir.
Sevgiylə qucaqlaşmaq, sevgiyə qol açmaq, mehdiyətdir, kəsmək isə dəccaliyyətdir.
İnsanların əsl çətinliyi sevgisizlikdir. Sevgini həqiqi mənada yaşaya bilsələr, cəmiyyətdə də dinclik və gözəllik hökmran olar.
Sevgidə səbir lazımdır. Sevdiyinin çətinliklərini və çatışmazlıqlarını gözəlliyə çevirmək lazım. İnsana sevdiyinin xoşbəxt olduğunu görmək ruhuna qidadır.

26 İyul 2011; A9 TV  > Click for more

VƏLİLƏRƏ QARŞI SEVGİ, ALİMLƏRƏ QARŞI SEVGİ BƏRƏKƏT GƏTİRƏR. MÜSƏLMANLARI ƏLƏ SALMAQ DA BƏLA GƏTİRƏR, FƏLAKƏT GƏTİRƏR, UĞURSUZLUQ GƏTİRƏR. İnsanların bəsirətləri bağlanar, fərasətləri bağlanar. Allah ayaqlarına dolayar.

19 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

Təkcə sevgisizlik Türkiyəyə və dünyaya əziyyət verir. Sevgi düşmənlərin baş bəlası olur. Sevgini yaşayan insanlar bir araya gəlsələr məsələ həll olar.

1 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

ALLAHIN DƏLİSİ OLMAQ, DƏLİ KÖNÜLLÜ OLMAQ LAZIMDIR. Yəni coşğu dolu, sevgi dolu olmaq lazımdır. Mən sümük kimi sevgisiz bir dünyadan ləzzət almaram. Sevgi dolu insanları sevirəm.

23 İyun 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV və Kaçkar TV  > Click for more

Mənim ruhum işıqlıdır. Coşğu, sevgi doluyam. Qollarım hər kəsi qorumaq, yaxşılıq etmək üçün açılır. Bax dünyada mal-mülküm də yoxdur. Heç bir şeyim də yoxdur, hər şeyi Allah yolunda xərcləyirəm, hətta buna görə evlənmədim də. BÜTÜN VARLIĞIMI ALLAHA HƏSR ETDİM. Həyatın bütün ictimai tərəflərindən , hamısından çəkildim. Bax gecənin bu vaxtında da daim Allahı xatırlayıram. Evə gedirik orada da səhərə qədər işimizə davam edirik, inşAllah.

14 İyun 2011; A9 TV  > Click for more

BİR İNSANI QAŞINA GÖZÜNƏ GÖRƏ SEVMƏZSƏN. Qaşı gözü çürüyə bilər, pozula bilər, xəstələnə bilər, yaşlana bilər, hər şəkilə girə bilər, zənginliyi də əlindən gedə bilər. Amma imanı və əxlaqı, yəni İMANDAN QAYNAQLANAN ƏXLAQI QALICIDIR. RUHA DƏRİN TƏSİR EDƏN DƏ ELƏ BUDUR. MƏHZ BUNA GÖRƏ BİZ İNSANI SEVİRİK. Yoxsa sırf ət - sümükdən olan bir insan sevilməz. Çünki insan dərisini qaldırsan altında qıpqırmızı qan çıxar, yağ çıxar, ət çıxar, sümük və.s .Yəni bu insanda zahirən bəyəniləcək bir şey də qalmaz.
SEVGİ ÖZ-ÖZÜNDƏN MEYDANA GƏLMİR, cəhd edilərək qazanılır, diqqət edərək sevgi qazanılır. Yəni necə çiçəyi qoruyursansa eləcədə SEVGİNİ QORUMALISAN. Sevgi öz-özündən, heç bir cəhd göstərmədən əmələ gəlməz.

17 May 2011; A9 TV və Qaziantəp Olay TV  > Click for more

BİZ DOĞRU OLAN NƏDİRSƏ, GÖZƏL OLAN NƏDİRSƏ, ELMİ OLAN, AĞILA UYĞUN OLAN, AĞILIN QƏBUL ETDİYİ NƏDİRSƏ O OLSUN DEYİRİK. Ağıl bizə təkamülün olmadığını söyləyir, ağıl bizə Allahın var olduğunu göstərir, ağıl bizə barışın, sevginin gözəl olduğunu göstərir. Biz də hüzur içində, sevgi içində yaşamaq istəyirik.

25 Mart 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

Mehdiyyət gözəlliklə, sevgi ilə, rahatlıqla hakim olacaq.Elə dəhşətlə, çaxnaşma ilə deyil. İnsanlar Demokratiya nədir, azadlıq nədir, insanlıq nədir, onu görəcək .

2 Fevral 2011; Samsun Aks TV  > Click for more

MƏNİ SEVƏN MƏNİM SEVDİYİMİ MƏNDƏN DAHA ÇOX SEVƏCƏK. Mən Allahı çox sevirəm, Allaha aşiqəm, mən Allahın quluyam, təcəllisiyəm. Allahı sevəcək, Allahın təcəllisi olaraq məni sevəcək. Bunu qarışdırmaq olmaz. O zaman insana bir az qəribə gələ bilər.

18 İyul 2011; A9 TV və  Kahramanmaraş Aks TV  > Click for more

NURLA BAXAN, NUR GÖRƏR. Gözəl baxan, gözəl görər. Xeyirlə baxan, xeyir görər. Möminlər belədir.

10 İyul 2011; A9 TV, Kanal Avropa və Çay TV  > Click for more

Sevgisizlik zəlzələdən daha şiddətlidir, çox böyük bir fəlakətdir.
BƏZİ İNSANLARIN AĞLINI İTİRMƏSİ, PƏRİŞANLIĞI HƏMİŞƏ SEVGİSİZLİKDƏN BAŞ VERƏR. Bel yırtıqları, boyun yırtığı, həmişə sinirdən, sevgisizlikdən, gərginlikdən qaynaqlanar. Qansızlıq kimi xəstəliklər də həmişə sevgisizlikdən yaranır.
Dəri sevgini görsə tərtəmiz olar, çox güclü olar, canlı olar. Beyin canlanar, baş, ağıl canlanar, ruh canlanar. BU SEVGİ ANCAQ ALLAH SEVGİSİ İLƏ MEYDANA GƏLƏR.
SEVGİ VƏ EHTİRAS HÜCEYRƏLƏRİN EHTİYACIDIR. Hüceyrənin suya ehtiyacı vardır, zülala ehtiyacı vardır, oksigenə ehtiyacı vardır. Amma hər şeydən çox HƏR BƏDƏN HÜCEYRƏSİNİN SEVGİYƏ EHTİYACI VARDIR.

24 İyul 2011, A9 TV  > Click for more

QURAN SEVGİNİN TƏMƏLİNİ MÜKƏMMƏL ŞƏKİLDƏ QOYAR. YƏNİ TÖVRAT VƏ İNCİLdə DƏ SEVGİ VARDIR. LAKİN ONLARDAN FƏRQLİ OLARAQ QURAN SEVGİNİN ZƏMİNİNİ, AĞILIN ZƏMİNİNİ ƏN MÜKƏMMƏL ŞƏKİLDƏ YERİDƏR. Çünki DURDUĞUN YERDƏ HEÇ NƏDƏN sevgi YARANMAZ. QURAN SEVGİNİN NECƏ YARANACAĞINI, HƏR BAXIMDAN, DƏQİQ ŞƏKİLDƏ İZAH EDİR. Məsələn, doğru sözlü olmaq, səbirli olmaq, münafiqlikdən qaçmaq, cəsur olmaq, fədakar olmaq. Bunlar yarandıqca, sevgi meydana gələr.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top