Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2017> Click for more

Osmanlı arxitekturası xüsusilə evlər və məscidlər baxımından mükəmməldir. İncəsənət tərəfi həqiqətən gözəl olduğu üçün Anadoluda yayılmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin işlətdiyi ən güclü taktikalardan biri əvvəlcə iqtisadiyyata gizlincə daxil olmaq, sonra da iqtisadiyyatı daxilən çökdürməkdir. Osmanlı dövründə İngiltərə dərin dövləti dost görünüb, Osmanlıya hərbi və ticari yardım edəcəyini vəd edərək Osmanlını çökdürdü.

Adnan Oktar deyir ki... 28 aprel 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti Osmanlının son dövrlərindən etibarən pəncəsini Türkiyəyə keçirdi. Bu pəncəni elmlə yox edəcək olan mehdiyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 aprel 2017> Click for more

Osmanlını dağıdanın İngiltərə dərin dövləti olduğunu sənədləri ilə birlikdə ortaya qoyduq. Türkiyəni də hal-hazırda hədəf halına gətirən İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2017> Click for more

Osmanlını parçalara ayıran, Yaxın Şərqin xəritəsini çəkən Çörçill millətimiz tərəfindən təriflənəcək insan deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 5 mart 2017> Click for more

Əbdülhəmid dövrü Osmanlının həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən çökdüyü bir dövrdür, Əbdülhəmid İngiltərə dərin dövləti tərəfindən mühasirəyə alınmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 4 mart 2017> Click for more

Osmanlı iqtisadiyyatı Əbdülhəmid dövründə İngiltərə dərin dövlətinin hakimiyyəti altına girdi. Bu gün hələ də bu hakimiyyətin təsiri görünür.

Adnan Oktar deyir ki... 28 fevral 2017> Click for more

Əbdülhəmid dövrü bütün Osmanlının darvinist təbliğata məruz qaldığı, şərab satışının ən yüksək səviyyədə olduğu ən çətin dövrlərdən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2017> Click for more

Əbdülhəmid dövründə Osmanlı torpaqlarının çox böyük hissəsi itirildi. Əbdülhəmidin yaxın ətrafı İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altında idi.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2017> Click for more

Darvinist düşüncənin Osmanlıda Əbdülhəmid dövründə hakim olduğu, ən böyük torpaq itkisinin bu dövrdə yaşandığı tarixi həqiqətdir. Əbdülhəmid İngiltərə dərin dövləti tərəfindən mühasirəyə alınmış bir insandır. Təhqirə məruz qalmasını qəbul etmərik, lakin övliya demək də doğru deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2017> Click for more

Osmanlının ən çox torpaq itirdiyi, darvinizmin təhsil sisteminə yerləşdiyi, Kiprə ingilislərin yerləşdiyi dövr Əbdülhəmid dövrüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 6 fevral 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin Osmanlının dağılma prosesindəki oyunlarından çox təfərrüatlı bəhs etdik. Bütün xalqımız bu mövzuda tam məlumatlandı.

Adnan Oktar deyir ki... 30 yanvar 2017> Click for more

Dindar masonlar İslama mühüm xidmətlər edirlər. Yaxın zamanda bütün dünya bu xidmətlərin böyüklüyünü görəcək. Osmanlını darvinizm və dinsiz masonlar məhv etdi. Lakin dindar masonlar hal-hazırda hakimiyyəti ələ keçirmək üzrədirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 yanvar 2017> Click for more

Əbdülhəmidin şəxsinə müsəlman olaraq hörmət duyuruq. İngiltərə dərin dövlətinin mühasirəsi altında qalmış insandır. Əbdülhəmid dövrün zərərçəkmiş insanıdır. Onun dövründə İngiltərə dərin dövləti Osmanlıya hakim olmuş və ölkəni parçalamışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 22 yanvar 2017> Click for more

Tənzimat fərmanı Londonda, İslahat fərmanı isə İngiltərə səfirinin iştirakı ilə hazırlandı. Məqsəd Osmanlını İngiltərənin nəzarəti altına salmaq idi.

Adnan Oktar deyir ki... 14 yanvar 2017> Click for more

Əbdülhəmidə isnad edilən Qızıl Sultan, mövhumatçı kimi ifadələri qəbul etmərik. Bunlar həqiqət deyil. Lakin darvinizmin Osmanlıya o dövrdə daxil olduğu doğrudur. Əbdülhəmid dövründə darvinizmin Osmanlıya daxil olması ilə böyük mənəvi çöküş yaşandı. Əsil üzərində dayanmaq gərəkən məsələ budur.

Adnan Oktar deyir ki... 7 yanvar 2017> Click for more

Osmanlını parça-parça edənin İngiltərə dərin dövləti olduğunu hər kəs bilir, bəziləri isə hələ də anlamazlıqdan gəlir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 yanvar 2017> Click for more

Türkiyənin DEAŞ və PKK ilə başının bəlaya girməsi İngiltərə dərin dövlətinin və mərkəzlərinin 150 illik planıdır və bu plan hələ davam edəcək. İngiltərə dərin dövləti Osmanlı torpaqlarına Əbdülhəmid dövründə girmiş və böyük sahə ələ keçirmişdir, bu sahədən çıxmağı da heç istəmir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2016> Click for more

İslam aləmini parça-parça edən, Osmanlını yox edən üst ağıl İngiltərə dərin dövlətidir. Bədiüzzaman da bunu əsərlərində söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 dekabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti Osmanlının son dövrlərindən etibarən çevrilişlərlə istədiklərini hakimiyyətdən devirməyə, millətlə oynamağa alışıb. Artıq keçmiş dövrlərdə deyilik. Hər sınaqlarında müvəffəqiyyətsiz olacaqlar. Yenə sınayacaqlar, yenə müvəffəqiyyət qazana bilməyəcəklər, həmişə məğlub olacaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 12 dekabr 2016> Click for more

Osmanlının son dövrlərində idealda bəhs edilən Osmanlı ruhu qalmamışdı. Əbdülhəmid dövründə hər yerə darvinizm və materializm hakim olmuşdu.

Adnan Oktar deyir ki... 9 dekabr 2016> Click for more

Üst ağıl İngiltərə dərin dövlətidir. Bu üst ağılın Osmanlını parça-parça etdiyini bütün sənədləri ilə göstəririk.

Adnan Oktar deyir ki... 6 dekabr 2016> Click for more

Münafiqlik məsələsi üzərində bu qədər dayanmağımızın səbəbi münafiqlərin Osmanlı dövründən indiyədək bir çox yeri gənə kimi bürümələri və fitnə törətmələridir.
Əbdülhəmid dövrü darvinist təbliğatın ən kəskin hal aldığı, hər yerdə pivəxanaların açıldığı və siqaretdən istifadənin genişləndiyi, Osmanlının parçalandığı dövrdür. Əbdülhəmid dövründə yaşananlar məlum deyildi. O dövrdə İngiltərə dərin dövləti Osmanlını sanki əsir almışdı, təriflənəcək dövr deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 5 dekabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin fəaliyyətləri Osmanlını dağıtmışdı, indi də Türkiyəni parçalamağa çalışırlar. 15 iyulu təşkil edən də İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 dekabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövlətini ifşa edib üstünə gedilsə o zaman geri çəkilər, darmadağın olar, geri addım atıldığı təqdirdə isə azğınlaşar. İngiltərə dərin dövləti Osmanlını parça-parça etdi, çox kiçik torpaq parçası qaldı əlimizdə, bunu bilib də gündəmə gətirməmək olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 28 noyabr 2016> Click for more

Osmanlı dövründə də ingilis heyranı paşalar İngiltərə dərin dövlətinə güvənib Osmanlını döyüşə daxil edib həmişə torpaq itkisinə səbəb olurdular.
Əbdülhəmidi əsir alanın, Osmanlı imperiyasını yox edənin İngiltərə dərin dövləti olduğunu bildikləri halda bəziləri hələ də onlara tərəfdarlıq edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 11 noyabr 2016> Click for more

Osmanlının başına gələn bütün hadisələrin arxasında İngiltərə dərin dövləti vardır. Amerikanı II Dünya müharibəsinə daxil edən də İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 noyabr 2016> Click for more

Osmanlını yox edən, Yaxın Şərqi parça-parça edən, qan gölünə döndərən İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2016> Click for more

Bəziləri, "Osmanlı yox olmağa davam edir, bu bir prosesdir" deyirlər. Türkiyəyə müdaxilə edilməsini əsla qəbul etmərik. Cənub-Şərqi Anadolu, Qara dəniz, Aralıq dənizi, Egey, Mərmərə sıradadır" deyirlər, Türkləri də Mərkəzi Anadolu regionuna həbs etmək istəyirlər, buna icazə vermərik.

Adnan Oktar deyir ki... 27 oktyabr 2016> Click for more

Osmanlını iqtisadi cəhətdən çökdürən İngiltərə dərin dövlətidir. Əbdülhəmid dövründə vergiləri toplayan da İngilislərdir.
Əbdüləziz ziyalı və müasir insan idi və Osmanlının maariflənməsi üçün var gücüylə çalışdı.

Adnan Oktar deyir ki... 12 oktyabr 2016> Click for more

Osmanlıda ingilis masonluğu çox təsirli idi. Əbdülhəmid dövründə də Anqlosaks, yəni ingilis masonluğu çox güclü fəaliyyət göstərmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 oktyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövrü Osmanlının 340 milyon litr şərab ixrac etdiyi bir dövrdür. Eyni dövrdə tütün istehsalı və istehlakı da çox idi.
Əbdülhəmid dövründə Osmanlının hər yerinə darvinizm yayılmış, fahişəxanalar və pivəxanalar açılmış, geniş torpaq itkisi olmuşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2016> Click for more

Osmanlı dövründəki kimi qardaş xalqlarla yenə qardaşcasına birlikdə yaşamaq istəyirik. Sərhədlərin aradan qalxması dedikdə pasport və vizanın ləğv edilməsini nəzərdə tuturuq. Sərhədlər aradan qalxsın deyildiyi zaman, o torpaqların xalqlarının mədəniyyətlərinin, inanclarının, dillərinin, həyatlarının zərər görməsini əsla istəmirik. Tam əksinə birlikdə qardaşcasına sevgi içində yaşayaq, birlikdə bolluq və bərəkət tapaq, aramızda pasportlar və vizaların olmamasını istəyirik.
Əbdülhəmid digər bir çox Osmanlı sultanı kimi İngiltərə dərin dövləti tərəfindən əzilmişdir. O dövrdəki təxribatları görüb düzəltmək əhəmiyyətlidir. Əbdülhəmidin şəxsinin əzilməsini, təhqir edilməsini qəbul etmərik. Lakin o dövrdə törədilən təxribatı bilməliyik ki, düzəldilsin.
Osmanlıda nəşr edilən darvinist kitablardan bəhs edərkən Əbdülhəmiddən bir neçə il sonra nəşr edilən kitablardan da bəhs etdik. Bu, o dövrlərin vəziyyətini göstərmək üçündür. Əbdülhəmid dövründə başlayan darvinist təbliğat bütün sürətiylə davam etmişdir. Bunu tarixlərini verərək qeyd etdik.

Adnan Oktar deyir ki... 1 oktyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti ərəbləri ayağa qaldırarkən Osmanlıda darvinizmin yayılmasını, içki fabriklərinin, fahişəxanaların açılmasını nümunə göstərdi.

Adnan Oktar deyir ki... 30 sentyabr 2016> Click for more

Ənənəvi ortodoks İslam anlayışı və darvinizm Osmanlının çöküşünün iki əsas ünsürüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 25 sentyabr 2016> Click for more

Başda xəlifə varkən, İslam hakim ikən Osmanlı torpaqlarında darvinist təbliğat aparılması İngiltərə dərin dövlətinin təsirini göstərir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 sentyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmidin yaxşı cəhətləri var, lakin bu yaxşı cəhətlərin olması səhvləri gizlətməyi tələb etməz. O dövrdə çox mühüm səhvlər edilmişdir. Əbdülhəmid dövründə on minlərlə darvinist kitab nəşr olundu və bunlar imperiyanın hər tərəfinə yayıldıqda Osmanlının çöküşü başladı.
Əbdülhəmid dövründə Allahı inkar edən darvinizm Osmanlıya yayıldı, fahişəxanalar və pivəxanalar açıldı, böyük mənəvi təxribat yaşandı.

Adnan Oktar deyir ki... 22 sentyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövründə Bədiüzzaman barədə, kommunist qədər təhlükəlidir deyən saxta alimlər olmuş, lakin bunlar darvinist təbliğata səs çıxartmamışdılar.
Bütün padşahların səhvləri olduğu kimi Əbdülhəmidin də səhvləri var. Yaxşı tərəflərini bilir və görürük, lakin Osmanlını məhv edən səhvləri var.
Əvvəldən bəri müəyyən kütlələrin Əbdülhəmidə istiqamətli haqsız qəzəbi var. Bu haqsız qəzəbə qarşı Əbdülhəmidi hər zaman qoruyacağıq. Lakin Allahın açıqca inkar edildiyi darvinizmin Osmanlıya hakim olması, güzəştə gedən siyasət izlənilməsi qəbul ediləcək şey deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 21 sentyabr 2016> Click for more

Xəyali bir Əbdülhəmid dövrü yaradılıb və əksəriyyət buna inanır. Sənədlərə baxıldığı zaman rəsmi fahişəxana bu dövrdə açılır. İmperiyanın hər tərəfində darvinist təbliğat başlayır, Kipr İngiltərəyə kirayə verilir, rakı və pivə zavodları bu dövrdə açılır.
Əbdülhəmid dövrünün ən dəhşətli iki cəhəti darvinizmin Osmanlıda hakim olması və böyük torpaq itkilərinin olmasıdır.
Osmanlı sultanlarının səhvlərini görməzlikdən gəlmək, sanki səhvsiz insanlarmış kimi davranmaq Qurana uyğun olmaz. Yanlış olan mütləq deyilər.
Kim Osmanlı tarixini təhqir etsə, haqsız ittiham yağdırsa səhvə yol verər, lakin səhv vardırsa, bu səhv barədə xəbərdarlıq edilməli və doğru olan göstərilməlidir.
Türkiyənin getməsi lazım olan xətt Əbdülhəmid dövrü deyil. O dövrdə darvinizm hakim olmuşdur, Osmanlı tamamilə parçalanmışdır. Türkiyəyə lider göstərilməli olan insan xanlar xanı Əbdüləziz xandır. Əbdülhəmid dövrü nümunə deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 20 sentyabr 2016> Click for more

Osmanlını yox edən, bütün fəlakətləri ölkəmizin başına gətirən, paralel quruluşu təşkilatlandıran həmişə İngiltərə dərin dövlətidir.
Osmanlıda ən güclü darvinist təbliğat Əbdülhəmid dövründə aparılmış və böyük əxlaqi pozulma yaşanmışdır.
Osmanlını məhv edənin də İngiltərə dərin dövləti olduğu, indi də Yaxın Şərqdə yaşanan hadisələrinin günahkarının eyni olduğunu açıqca söyləmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 sentyabr 2016> Click for more

Şərab insan beynini məhv edər. Osmanlının məhv olmasının bir səbəbi də içkinin, qumarın Əbdülhəmid dövründə təşviq edilməsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 sentyabr 2016> Click for more

Əbdüləzizin vəzifədən uzaqlaşdırdığı darvinist kəslər Əbdülhəmid dövründə Milli Təhsil Naziri, sədrəzəm təyin edilir. Osmanlını yox edən proses başlayır.

Adnan Oktar deyir ki... 17 sentyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövründə Darülfununda təbiət elmləri kürsüsündə darvinizm öyrədilir, materialist gənclər yetişdirilirdi.
Əbdülhəmid dövründə Osmanlı ən böyük torpaq itkisini yaşamışdır. Bu dövrlə əlaqədar səhv bilinən məlumatlardan biri də Teodor Hertsl məsələsidir. Hertsl ilə Əbdülhəmid arasında əlaqə uzun illər davam etmiş, Əbdülhəmid dövründə 36 musəvi yaşayış məntəqəsi yaradılmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 sentyabr 2016> Click for more

Osmanlının mənəviyyatı Əbdülhəmid dövründə bütün imperiya torpaqlarında on minlərlə paylanan darvinist kitablarla çökmüşdür.

Adnan Oktar deyir ki... 15 sentyabr 2016> Click for more

Teodor Hertsl, 6 il Osmanlı sarayında yaşamış və ekspert kimi hərəkət etmişdir, bunu da görməzlikdən gəlirlər.
Darvinizm Osmanlını məhv edən, torpaqları itirməyə səbəb olan sistemdir, Əbdülhəmid dövrünü müdafiə edənlər bunu hələ görmürlər.
Əbdülhəmid dövrünə qədər Osmanlıda darvinizmlə əlaqədar ən kiçik iş belə görülməmişdi, sonradan yüz minlərlə kitab Osmanlıda paylandı.

Adnan Oktar deyir ki... 14 sentyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti Əbdülhəmid dövründə Osmanlıda kök salmışdır, o vaxtdan indiyə qədər də fəaliyyətləri davam edir. Bütün bunlara baxmayaraq, hələ də İngiltərə dərin dövlətinin adını çəkməkdən çəkinənlər var. İngiltərə dərin dövlətinin bütün oyunları aşkara çıxarılmalıdır.
Əbdülhəmid dövründə imperiyanın hər tərəfinə darvinist kitablar paylanmış, materializm Osmanlıya yerləşmiş və Osmanlı süqut etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövründə darvinizmin Osmanlıda yayılmasından sonra ordunun mənəvi dayağı aradan qalxır, çöküş sürətlənir.
Əbdülhəmidin verdiyi ən böyük zərər Osmanlıda darvinizmin yayılmasını təmin etməsidir, daha sonra da ən böyük torpaq itkisi olmuşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 12 sentyabr 2016> Click for more

Osmanlını sanki müstəmləkə halına gətirən iqtisadi sazişlərin altında ümumiyyətlə həmişə II Əbdülhəmidin imzası vardı.

Adnan Oktar deyir ki... 10 sentyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti Yaxın Şərqin necə parçalanacağını 300 il əvvəl planlaşdırıb. Bunu da darvinizmdən istifadə edərək həyata keçirib. İngiltərə dərin dövlətinin Osmanlı üzərindəki hakimiyyəti Əbdülhəmid dövründə olmuşdur. Bu gün hələ də bu təsirin izləri davam edir.
Əbdülhəmid dövründə Osmanlıya darvinizm daxil oldu, İngiltərə dərin dövləti iqtisadiyyata hakim oldu, Osmanlı ən böyük torpaq itkisini yaşadı.

Adnan Oktar deyir ki... 8 sentyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövrü Osmanlının ən çox torpaq itirdiyi dövr olmuşdur. Osmanlıya darvinizmin daxil olması da eyni dövrə uyğun gəlir. Duyunu-Ümumiyənin qurulması, Osmanlının maliyyəsinin beynəlxalq nəzarətə açılması kimi hərəkətlər Osmanlının sürətlə çökməsinə səbəb oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 7 sentyabr 2016> Click for more

Osmanlını yıxan darvinizm olmuşdur. Əbdülhəmid dövründə Hüseyn Əl-Cisrin darvinizm risaləsi Əbdülhəmidin xəbəri olaraq hər yerə paylandı.

Adnan Oktar deyir ki... 21 avqust 2016> Click for more

Osmanlını parçalayan İslam aləmini stol arxasında çəkdiyi xəritələrlə məhv edən əsil qüvvə İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 mart 2014> Click for more

Heç vaxt Osmanlıya geri qayıtmarıq. Yəni yeni Osmanlı siyasəti yoxdur. Mehdiyyət siyasəti vardır. İslam aləminin birləşməsinin adı mehdiyətdir, mehdilikdir. Onun başına keçən şəxsə də Mehdi deyilir. Bu, İsa Məsihin dəstəyi ilə olacaq

Adnan Oktar deyir ki... 14 sentyabr 2013> Click for more

Osmanlını daxilindən yıxan qatı dinçilər idi. Hal-hazırda da qatı dinçilərin İslam aləmini məhv etdiyinə şahid oluruq. Qatı dinçilər ikrah hissi doğurduqlarına görə, cəfəngiyat danışdıqlarına görə insanlar onlara nifrət edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 20 may 2013> Click for more

Osmanlı dövrünə bir daha dönməyəcəyik. Osmanlı, Səlcuq dövrünə də bir daha dönməyəcəyik. Amma onların gözəl xatirələrindən istifadə etmək olar. O dövrlərin hadisələrinin hikmətindən istifadə etmək olar.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top