Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 25 may 2017> Click for more

Dünyanın sakitləşməsi, hüzur tapması və gözəlləşməsi hz. Mehdinin zahir olması ilə reallaşacaq. Dünya bu zaman sevgini qəbul edəcək.
Mehdiyyət dövrünə qədər həqiqi bolluq meydana gəlməyəcək, iqtisadi böhranlar davam edəcək. Hz. Mehdi dövründə isə görünməmiş zənginlik olacaq.
Qadınlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və səhabə dövründə azad idi. Hz. Mehdi dövründə yenə azadlığa qovuşacaq, istədikləri kimi azad yaşayacaqlar.
Hz. Mehdi dövründə bütün dünyada çox böyük zənginlik və bolluq olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 24 may 2017> Click for more

Hz. Mehdi müşfiq sevgi insanı olaraq zühur edəcək. Öz şəxsinə qarşı işlənən cinayətləri belə əfv edəcək.
Mehdiyyət dövründə səhiyyə, dərman, su, elektrik kimi xidmətlər pulsuz olacaq.
Hz. Mehdi dünyadan tamamilə keçmiş, həmişə Allah üçün və sevdikləri üçün yaşayan insan olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

Hz. Mehdinin xüsusiyyəti insanların kədərlənməsini aradan qaldırması, müjdə verməsidir. Mehdiyyət dövründə insanların kədərlənəcəyi bir şey olmayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2017> Click for more

Öz ölkəsinə, torpağına, ailəsinə və ən başda özünə eqoist insanlar bütün dünyaya əziyyət edir. Mehdiyyət eqoistliyi tamamilə aradan qaldıracaq.
Nə Mehdi məsələsində, nə də İsa Məsih məsələsində ağılın ixtiyarı alınmaz. Onların vəfatından sonra ağlasığmaz çöküş və degenerasiya başlayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 21 may 2017> Click for more

Dəccaliyyətin qan tökmə arzusunun qarşısını almağın yolu, müsəlmanların bir-birini sevməsi və birlik olmasıdır. Bu da hz. Mehdi vəsiləsi ilə olacaq.
Dünyanın hər tərəfində azadlıq, ədalət, sevgi, qardaşlıq istəyən bütün insanlar mehdiyyət həsrəti içindədir.
Dostluq, qardaşlıq, vəfa inkişaf etmir, lakin texnologiya inkişaf edir. Texnologiyanın inkişafının sevgi ilə paralel olmasını mehdiyyət təmin edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2017> Click for more

Heyrətverici şəkildə qadın sevgisində, uşaq sevgisində, insan sevgisində çatışmazlıq görünür. Bu sevgisizlik ruhu mehdiyyətlə aradan qalxacaq.
Hz. Mehdinin gəlişi İslama, xristianlığa və musəviliyə görə bu əsrdə olacaq. Bu əsrdən başqa vaxt yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2017> Click for more

Mehdiyyət bütün dünyanın qidasıdır. Mehdiyyətin sevgi, iman, keyfiyyət ruhu olmadan dünya ayaqda qala bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2017> Click for more

Dəccaliyyət görünmədən mehdiyyətin görünməsi mümkün olmur. Dəccaliyyətin mərhəmətsizliyi və sevgisizliyi hal-hazırda bütün dünyanı yandırır.

Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2017> Click for more

Qurtuluş, gözəllik, sağlamlıq bütün dünyanı əhatə edəcək. Mehdiyyətin liderliyində Quranın gözəl ruhu bütün dünyaya hakim olacaq inşaAllah.
Yaxın Şərqdəki vəziyyətdən əsas mənfəət əldə edən İngiltərə dərin dövlətidir. Lakin sonunda mehdiyyət vəsiləsi ilə İslam aləmi müvəffəqiyyət qazanacaq.
Mehdi camaatından çıxan bacarıqlı münafiqdir və bu münafiqlər dəccal nümunəsidir. Hədisdə 30-a qədər dəccal çıxacağı bildirilib. Şeytan şeytanla asan əlaqə yaradar. Bacarıqlı münafiqlər də dərin dövlətinin izini tapmaqda sanki it kimi izi göstərər.
Hədisdə, hz. Mehdi vəsiləsi ilə sevgisizlik və səmimiyyətsizlik fitnəsinin bitəcəyi bildirilib. Mehdi sevgi və səmimiyyət müəllimidir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 may 2017> Click for more

İmam Rəbbani, hz. Mehdi zühur etdiyi zaman fiqh alimlərinin ona düşmən olacağını söyləmişdir. “Bu şəxs dinimizi dəyişdirir” deyəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

Nisa surəsinin 75-ci ayəsində ifadə edildiyi kimi, müsəlmanlar böyük çətinliklə qarşılaşdıqları zaman Allahdan xilaskar, Mehdi istəyirlər.
Dəccaliyyətin yaratdığı qadın düşmənçiliyi və nifrətini mehdiyyət aradan qaldıracaq. Mehdi dövründə qadınlar mümkün qədər azad olacaq.
Mehdi və İsa Məsihdən dərhal sonra çox sürətli pozulma başlayacaq. Hal-hazırda dünyaya gələn uşaqlar həm Mehdini, həm də pozulma dövrünü görəcəklər.
Mehdiyyət dalğalı dənizdə hərəkət edən möhkəm gəmi kimi irəliləyir və dayandırıla bilmir. Mehdiyyət dünyanın taleyində var.
"Yetiş ya Mehdi, yetiş ya İsa Məsih" deyirik. İmam Mehdi və hz. İsa zühur etmədən bölgədəki qan bitməz. Mehdinin zühuru qiyamətin əlamətidir, qiyamət çox yaxındır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2017> Click for more

İmam Mehdi bütün əsrlərin ən müasiridir. Bütün müasir dünyanın xülasəsidir. Bütün dünya sevgi ilə onu qəbul edəcək. Mehdi dünyanı cənnətə döndərmə əzminə malik, mehriban, sevgi dolu, Qurana çox sadiq, Qurandan heç güzəştə getməyən insandır.
İnsanlar Mehdini gördükləri zaman yəqin ki, normal qarşılayacaqlar. Hz. İsa isə çox heyrətvericidir, ata-anası olmayacaq, göyə qaldırıldığı paltarıyla gələcək. O paltarı sonra görəcəyik. Özünü, şən, çox təvazökar, mehriban, müasir, gümrah dəliqanlı olaraq görəcəyik. İsa Məsih yaşıla çalan boz gözlüdür, baxışları çox kəskin və dərindir. Bir dəfə oxuduğu kitabı əzbər bilər. İncil, Tövrat və Quranı biləcək.

Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2017> Click for more

Mən heç vaxt mehdilik iddia etmədim və ömrümün sonuna qədər də etməyəcəyəm. Hoca, alim də deyiləm.

Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2017> Click for more

Mehdiyyətin sevgi ruhu hakim olmadan Suriyaya, Yaxın Şərqə və dünyaya sülhün gəlməsi qeyri-mümkündür.
Təhrif olmuş bütün köhnə dinlərdə də Mehdidən bəhs edilir. Hindular da buddistlər də Mehdinin bu əsrdə gələcəyinə inanırlar.
Tövratda izah edilən Moşiyah, müsəlmanların gözlədiyi Mehdi ilə eyni insandır. Bütün dinlər Mehdinin gəlişini müjdələmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 may 2017> Click for more

Mehdi çox sıxıntı və çətinliklərdən keçəcək. İnsanların çoxu bu çətinlikləri bilməz, anlamaz.

Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2017> Click for more

Bədiüzzaman da Mehdinin siyasətdən imtina edəcəyini söyləmişdir. Mehdi siyasətin fəlsəfəsini bəsləyəcək, lakin feili olaraq siyasətlə məşğul olmayacaq.
Mehdi də, Mehdinin tələbələri də məna qəhrəmanlarıdır. Mehdi dünyanı mənəvi cəhətdən bəsləyən damardır, dünyanın mənəvi qəlbidir.
Mehdiyyət siyasətə qarışmaz. Mehdiyyət ağıl, məna, dostluq, qardaşlıq ruhudur. Mehdinin siyasi hakimiyyət məsələsi yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 30 aprel 2017> Click for more

Bədiüzzaman da Quran ayələrinə əsaslanaraq İsa Məsihin vücudu və ruhu ilə bir şəxs olaraq gələcəyini izah etmişdir. Hədislərin və böyük İslam alimlərinin izahlarına görə hal-hazırda Mehdi və İsa Məsihin gəlməsi üçün son əsrdir. Bu əsrdə hamısını görəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2017> Click for more

Hədislərə görə hz. Mehdi (ə.s) kömür kimi olmuş qəlbləri sevgi ilə almaza döndərəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 28 aprel 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti Osmanlının son dövrlərindən etibarən pəncəsini Türkiyəyə keçirdi. Bu pəncəni elmlə yox edəcək olan mehdiyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2017> Click for more

Musəvi mənbələrində də Moşiyah, yəni Mehdinin bu əsrdə gələcəyi çox dəqiq ifadə edilib.

Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2017> Click for more

Allah məni də, bacı-qardaşlarımızı da hz. Mehdiyə tələbə etsin inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2017> Click for more

Mehdiyyət əleyhinə olanlar boşuna çırpınırlar. Taleyi dəyişdirə bilməzlər. Mehdiyyət taledə var, mütləq reallaşacaq.
Şeyx Nazim həzrətləri mehdiyyəti həmişə izah və müdafiə edərdi. Sultanımızın səmimi tələbələri də şövqlə, həyəcanla Mehdini gözləyirlər.
Mehdiyyətin ört-basdır edilməsi ən çox dəccaliyyətin işinə yarayar. Buna görə də İngiltərə dərin dövləti mehdiyyətə qarşıdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından indiyədək müsəlmanlar Mehdini gözləmişdir. Bu gözləmə müsəlmanlara hər zaman şövq və həyəcan vermişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 aprel 2017> Click for more

Hz. Mehdi şəfqət, mərhəmət insanıdır. Hz. Mehdi dövründə bütün silahlar ləğv olunacaq, kin, nifrət, müharibələr birdəfəlik bitəcək.
“Mən Mehdi deyiləm, belə iddiam ömür boyu olmayacaq” deyə dəfələrlə söylədim. Buna baxmayaraq, bəziləri qəribə təşviş yaşayır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Mehdinin adı adıma uyğun olacaq” deyir, eyni olacaq demir.
Quranda mehdiyyət əhatəli şəkildə izah edilir. Bir çox ayədə mehdiyyət xəbər verilir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 aprel 2017> Click for more

Hədislərdə belə deyilmədiyi halda Mehdi 300-400 il sonra gələcək deyənlər müsəlmanları ətalətə sürükləyib şövqlərini yox edirlər.
Bəzilərinin mehdiyyət məsələsində bu qədər təşviş yaşamalarının səbəbi mehdiyyətin həqiqət olduğunu görmələridir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 aprel 2017> Click for more

Mehdiyyət bütün dünyanın bayramıdır.
Dəccal zülm və qan gətirər. Hz. Mehdi və hz. İsa (ə.s) zahir olduqda zülm də bitəcək, aydın, sevinc dolu yeni həyat başlayacaq.
Zülm və yoxsulluq mehdiyyət dövründə Allahın icazəsi ilə yox olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 6 aprel 2017> Click for more

Bəzi saxta alimlərin vəzifəsi mehdiyyətin qarşısını almaqdır. Öz aləmlərində mehdiyyəti dayandıracaqlarını zənn edirlər, dayandıra bilməyəcəklərini görəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 aprel 2017> Click for more

Mehdiyyət canlılıq gətirər. İslam Birliyini istəmək canlılıq gətirər. Əksi olanda, İslam aləminin üzərini halsızlıq, cansızlıq və yuxu bürüyür.
Yeni bahar İslam Birliyi olacaq. Hz. Mehdinin zühuru, İsa Məsihin nüzulu müsəlmanlar üçün həqiqi bahardır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 aprel 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqi, münafiqlər, darvinizm, bəzi müsəlmanları heç maraqlandırmır, tək dərdləri öz gələcəkləri olur. Darvinizm, materializm kimi müsəlmanların üzərindəki təzyiqin səbəbi olan mövzulardan heç bəhs etmədikləri üçün bir çox imkana sahib olurlar. Əsas həyati mövzulardan bəhs etsələr mənfəətlərinə zərər gələcəyi üçün mehdiyyət, İslam Birliyi, İngiltərə dərin dövləti kimi mövzulara heç girmirlər.
İsa Məsihin və Mehdi (ə.s)-ın tezliklə zahir olmasını Allahdan istəyirik inşaAllah.
Həqiqi inqilab dəccaliyyətin fikirlə bitməsi, Mehdi vəsiləsi ilə İslam əxlaqının gözəlliyinin dünyaya hakim olması ilə yaşanacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 2 aprel 2017> Click for more

Allah məni də, bacı-qardaşlarımızı da hz. Mehdiyə və İsa Məsihə tələbə etsin, İslam əxlaqının hakimiyyətini bizə göstərsin.
Gücün sahibi Allahdır. İslam əxlaqının hakim olması üçün Mehdini vəsilə edəcək olan Allahdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2017> Click for more

Suriyada yaranacaq fitnələr təfərrüatlı şəkildə hədislərdə də izah edilib. Bu fitnələr Mehdi zahir olana qədər davam edəcək.
Dabbətül-ərz, dünyada imanın çökdüyü dövrdə Allahın verdiyi söz, yəni Mehdi zahir olduqda Mehdiyə kömək edəcək internet texnologiyasıdır.
Yəcuc və Məcuc İsa Məsih və Mehdidən sonra ortaya çıxacaq iki böyük terrorist, anarxist qüvvədir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 mart 2017> Click for more

Hədisə görə qalibiyyət və üstünlük hz. Mehdi (ə.s) zühur edəndə gerçəkləşəcək. (İmam Baqir əleyhissalamdan nəql edilən başqa hədisdə belə qeyd olunur: BU QƏLƏBƏ (QALİBİYYƏT) VƏ ÜSTÜNLÜK ALİ MƏHƏMMƏDDƏN OLAN HZ. MEHDİ (Ə.S) QİYAM ETDİKDƏ GERÇƏKLƏŞƏCƏK. BELƏ Kİ, YER ÜZÜNDƏ HZ. MƏHƏMMƏD MUSTAFANI (ONUN PEYĞƏMBƏRLİYİNİ) TƏSDİQ ETMƏYƏN BİR NƏFƏR QALMAZ". (Tefsir-i Burhan, 2-ci cild, səh. 121))

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in qılıncı və hırkası Mehdiyə hədiyyə olaraq buraxdığı gözəl əmanətlərdir. Mehdinin bu əmanətləri geydiyini görəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2017> Click for more

Hz. Mehdi sevgini, şəfqəti, mərhəməti izah etməyə gələr. Hz. Mehdi özünü Allaha həsr edən və Allah üçün xidmət edən biridir.
Nisa surəsinin 75-ci ayəsində müsəlmanların çox çətin dövrlərdən keçəcəyi, bu dövrlər gəldikdə Mehdini istəməyin zəruri olduğu izah edilir.
Mehdi inancının Tövrat və Zəburda olması, mehdiyyətin bütün dinlərdə olduğunu və haqq olduğunu sübut edən dəlildir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2017> Click for more

Xristian-müsəlman qardaşlığını meydana gətirəcək olan İsa Məsih və hz. Mehdi (ə.s)-dır. Hər ikisinin də hal-hazırda dünyada olduqlarına inanırıq.

Adnan Oktar deyir ki... 20 mart 2017> Click for more

İslam aləmi, musəvilər və xristianlar hz. Mehdinin və İsa Məsihin bu əsrdə gələcəyini fikir birliyi ilə qəbul edirlər.
Hz. Mehdi, döyüşləri və axan qanı dayandıracaq insandır. Hz. Mehdi dövründə silahların hamısı qalxacaq, bir damcı qan belə tökülməyəcəkdir.
Bəzi müsəlmanlar dəccaliyyətin etdiyi zülmdən bir kəlmə belə danışmayıb. Mehdini xatırlamamaq üçün zülmü görməzlikdən gəlirlər.
Mehdiyyət sevgidir, dostluq qardaşlıqdır, keyfiyyətdir, incəsənətdir, Allahın bütün gözəlliklərinin təcəllisidir. Dayandırmağa heç kimin gücü çatmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 18 mart 2017> Click for more

Tövratda Mehdidən çox ətraflı bəhs edilib. Allah hz. Yaqubun nəslinə, yəni Mehdiyə İslamın dünya hakimiyyətini vəd etmişdir.
Hz. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik inşaAllah. Bütün dünya, bütün cəmiyyətlər bu iki mübarək şəxsi gözləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 mart 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi ilə əlaqədar nə qədər əlamət sayıbsa, hamısı son 30-35 il ərzində tək-tək reallaşdı, reallaşmağa davam edir.
İslam aləmində bəzilərini mehdiyyət təşvişi bürümüşdür, lakin dəccaliyyətin fitnəsinə heç fikir vermirlər. Dəccaliyyət tarixin ən böyük fitnəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 mart 2017> Click for more

Dəccal (haşa) Məsihlik və İlahlıq iddiası ilə ortaya çıxacaq. Türkiyə mehdiyyətin mərkəzi olduğu üçün Dəccalın hədəfindəki bir ölkədir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2017> Click for more

Mehdiyyət hz. Adəmə, hz. İbrahimə, hz. İdrisə verilən səhifələrdə hz. Musaya, hz. Davuda, hz. İsaya endirilən kitablarda var. Bu mehdiyyətin haqq olduğunun sübutudur.
Mehdiyyətin İsrail mənbələrində olması mehdiyyətin Allahın bildirdiyi haqq mövzu olduğunun sübutudur. Mehdiyyət hz. Adəmdən bəri bütün dinlərdə var.
Mehdi inancı bütün keçmiş inanclarda və haqq dinlərdə var. Allahın nazil etdiyi bütün Kitablarda mehdiyyət var.
Kitab əhli ilə müsəlmanlar arasında bənzərliklər olması, haqq dinlər silsilə olaraq gəldiyi üçün, normaldır. Mehdilik bütün haqq dinlərdə var.

Adnan Oktar deyir ki... 12 mart 2017> Click for more

Dəfələrlə söylədim mənim Mehdilik iddiam yoxdur. Ərəbcə bilmirəm. Həyatımın sonuna qədər də Mehdilik iddiam olmayacaq.
Allah müsəlmanlara mənəvi lider olaraq Mehdini seçəcəyini bildirmişdir. Allahın seçdiyinə tabe olmadıqda İslam aləmi fitnədən xilas olmur. Haşa Allahın seçdiyi Mehdini bəyənməyib hər qrup öz süni mehdisini hakim etmək istəyir. Bu zaman da Allah bərəkətsizlik verir.
Türkiyə mehdiyyəti təmsil edən bir ölkə olduğu üçün Türkiyəyə istiqamətli çox irimiqyaslı dəccaliyyət ittifaqı və hücumu var.

Adnan Oktar deyir ki... 8 mart 2017> Click for more

Mehdi, dəccaliyyətin yaratdığı dağıntını aradan qaldırmaq üçün gəlir. Dəccaliyyət dünyanı məhv etdikdən sonra hz. Mehdi abadlaşdıracaq.
İçində hz. Musa və hz. Harunun əmanətlərinin olduğu Tabutu-Səkinəni də inşaAllah görəcəyik. Tabutu-Səkinəni hz. Mehdi tapıb açacaq və sandıq açıldığı zaman metafizik şəkildə o mühitdə rahatlama olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 6 mart 2017> Click for more

İslamdan əvvəlki dövrlərdə mehdiyyətdən bəhs edilməsi, mehdiyyətin haqq olduğunun mühüm dəlillərindən biridir.
Mehdiyyət demokratiyanın ən inkişaf etmiş formasıdır. Dünya hələ həqiqi demokratiyanı heç görmədi. Dünyaya həqiqi demokratiyanı öyrədəcək olan mehdiyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 mart 2017> Click for more

Bədiüzzaman Mehdinin 3 böyük vəzifəsi olacağını bildirmişdir. Bunlardan birincisi darvinizm və materializmi elmi yolla yox etməkdir. Bədiüzzaman Mehdinin ikinci vəzifəsinin isə İslam aləmini Qurana döndərmək və İslam Birliyini təmin etmək olduğunu bildirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 mart 2017> Click for more

Ledün elmi fövqəladə hadisələrə qarşı möminləri qorumanın strategiyasıdır. Mehdi də ledün elminin ustadıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2017> Click for more

Bəzi saxta alimlər öz aləmlərində müsəlmanları passivləşdirmək istəyirlər. İsrarla Mehdinin çıxış əlamətlərindən bəhs etmirlər.
Qadınlar Mehdi dövründə çox azad olacaq, heç kim onlara qarışa bilməyəcək və narahat etməyəcəkdir.
Mən Mehdinin tələbəsi olmaq istəyirəm. Allah mənə də, bacı-qardaşlarıma da Mehdiyə tələbə olma şərəfi nəsib etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 2 mart 2017> Click for more

Mehdinin dövründə din Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründəki kimi yaşanacaq. Bəzi alimlər öz sistemlərini pozduğu üçün Mehdidən uzaq olacaq.
Mehdi zahir olduqda Mehdiyə ilk qarşı çıxacaq olanlar bəzi saxta alimlər olacaq. Mehdini dini dəyişdirməklə ittiham edəcəklər.
1980-ci illərdən etibarən zəlzələlərdə nizamlı artım var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), zəlzələlərin çoxalmasının Mehdinin çıxış əlaməti olduğunu bildirib.

Adnan Oktar deyir ki... 28 fevral 2017> Click for more

İnsanlar Allahı sevmək əvəzinə özlərini sevməyə başladıqları zaman Mehdi gələcək və insanlara Allahı sevməyi və Qurana tabe olmağı öyrədəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2017> Click for more

Mehdi yer üzündə olduğu dövrdə bütün feyz (nemət), hidayət və sevginin mənbəyi olacaq.
Mehdi elmi mübarizəsinə ilk başladığı zaman əleyhinə çıxanlar çox olacaq. Yavaş-yavaş sevənləri artacaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Mehdinin yanına gələnlərin seçiləcəklərini və təmizlənəcəklərini bildirmişdir. Sadiq, vəfalı, gözəl əxlaqlı olanlar hz. Mehdinin yanında qalacaqlar.
Səhabələr Mehdi haqqında çox maraqlanalar, həmişə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə suallar verirdilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də Mehdidən çox ətraflı bəhs etmişdi.
Mehdinin liderliyi siyasi mənada olmayacaq. Mehdi sevgini öyrədən, ədaləti təmin edən mənəvi lider olacaq.
Mehdinin tələbələri də zər aləmində Mehdiyə tabe olacağına söz vermiş insanlardır. Möminlərin bir-birlərinə bağlılığı və dostluğu zər aləmindən gəlir. Zər aləmində bir-birlərini tanıyırlar və sevirlər.
Zər aləmində peyğəmbərlər, Mehdiyə kömək edəcəklərinə söz veriblər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in köməyi Mehdidən bəhs edən hədislərlə olmuşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 26 fevral 2017> Click for more

Minlərlə dəfə söylədim bir daha söyləyirəm, mənim Mehdilik iddiam olmadı və olmayacaq. Hocalıq iddiam da yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 23 fevral 2017> Click for more

İmam Rəbbani, hz. Mehdi vəsiləsi ilə hidayətin bütün dünyaya yayılacağını bildirmişdir: “Onun (Mehdinin) irşadının və hidayətinin nurları bütün dünyaya yayılar. Yer kürəsinin ortasından ta ərşə qədər hər kəsə rüşd (doğru yolu bilmək), hidayət, iman və mərifət Onun (Mehdi) yolu ilə gələr. Hər kəs ondan feyz (nemət) alar. Arada o olmadan, heç kim bu nemətə qovuşa bilməz. (İmam Rabbani – Məktubat, 260-cı məktub)
İmam Rəbbani Mehdi üçün; "əsrlərdən çox uzun zaman sonra belə bir cavahirat dünyaya gələr, qaralmış aləm onun gəlməsi ilə işıqlanar" deyir.
Hz. Mehdidə bütün peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindən vardır. Hz. Mehdi qarşılaşdığı təzyiqlərə görə hz. Musaya, çəkdiyi əziyyətlərə görə hz. Yusifə bənzəyəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2017> Click for more

Nisa surəsinin 75-ci ayəsində bildirilən; "Rəbbimiz dərgahından bizə bir qoruyucu, sahib göndər" duasının cavabı olaraq bu əsrdə Mehdinin zühuru olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 21 fevral 2017> Click for more

Mehdi mənəviyyat qəhrəmanıdır. Mehdinin peşəsi sevgi, şəfqət, ictimai ədaləti təmin etməkdir. Mehdi siyasətə qarışmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2017> Click for more

Allah zalımlar tərəfindən əzilən məzlumları Mehdisi və İsa Məsihlə xilas etsin. İsa Məsih və Mehdini tezliklə zahir etsin.
İsa Məsihi, Hz. Mehdini, Tabut-u Səkinəni və içində gizlədilən bütün müqəddəs əmanətləri görəcəyik inşaAllah. Hamısı möcüzədir.
Mehdi dövründə Tabut-u Səkinə tapılacaq. Tabut-u Səkinə insanlara hüzur və sakitlik bəxş edəcək, metafizik cəhəti olacaq.
Hədislərə görə Mehdi zahir olmadan əvvəl də Mehdinin müsbət təsiri bütün dünyada görünəcək və hiss ediləcək.
Hədislərdə Mehdinin fiziki xüsusiyyətlərindən təfərrüatlı bəhs edilir; açıq alınlı, geniş qarınlı, təbəssüm edən şirin bir insan olduğu bildirilmişdir.
Hədislərdə şeytanın Mehdinin ayaqlarının altında mənəvi olaraq öləcəyi bildirilib. Şeytanın fitnələrini Mehdi yox edəcək.
Tövratda Mehdinin qarşılaşdığı bəla və əziyyətlərin çoxluğundan və bəlalar qarşısında heç sarsılmamasından özünü anlayacağı bildirilir. Tövratda Axırzamanda Mehdiyə qarşı pisliyi təşkilat edən dəccaliyyətdən də geniş şəkildə bəhs edilər.
Tövratda və musəvi mənbələrdə hz. Mehdinin ruhunun kainat yaradılmadan əvvəl yaradıldığı bildirilir.
Qarışıq günlər, qarışıq hadisələr yaşanacaq. Gözəl imtahanla imtahan olunub yetişdiriləcəyik. Sonunda İsa Məsih və Mehdini görəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 19 fevral 2017> Click for more

Hədislərdə Mehdinin türk millətinin arasından çıxacağı bildirilmişdir. Türkiyə, mehdiyyətin yurdudur.
Mehdi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindəndir. Mehdinin qələbəsi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in qələbəsidir.
Zəlzələlərin çoxalması Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 fevral 2017> Click for more

Hədisdə Mehdinin yerdə və göydə reallaşacaq bəzi əlamətləri olduğu bildirilir. Bunlardan biri də zəlzələlərin çoxalmasıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 17 fevral 2017> Click for more

İslam dünyaya son dəfə hakim olacağı, İsa Məsih və Mehdi zahir olacağı üçün dünya çox böyük hadisələrlə bu görüşə hazırlanır.
Mehdi dövründə tapılacaq əhd sandığının içində Harunun əsası da olacaq. Harunun əsası cücərmiş, çiçəklənmiş əsadır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 fevral 2017> Click for more

Dünya təkcə sevgi ilə gözəl olar. İnsanları sevgidən çox lağ etmək, rəqabət, söz ilişdirməyi seçəcək hala gətiriblər. İnsanların bir çoxu sevgisizliklə dünyalarını cəhənnəm həyatına döndərib. Mehdiyyət bu cəhənnəm odunu söndürəcək nurdur. Mehdiyyət dəccaliyyətin dünyanı bürüyən mənfi aurasını tərtəmiz sevgi dolu müsbət auraya döndərəcək. Dünya cənnət kimi olacaq.
Tövrata görə Mehdi (Moşiyah) doğru olanı etməkdə sürətli hərəkət edəcək.
Allah Mehdiyə İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini, incəsənət, zənginlik və gözəllikdə heyrətamiz irəliləyişi nəsib edəcək inşaAllah.
Həm şiələrin, həm də sünnilərin qəbul edəcəyi mənəvi lider Mehdi (ə.s)-dır. İslam aləmi təkcə Mehdi (ə.s) ətrafında birləşəcək.
Məzhəb və etnik qarşıdurmaların tam mənası ilə aradan qalxması təkcə mehdiyyətlə mümkün olar. Bölünmə fitnəsi mehdiyyətlə aradan qalxacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 15 fevral 2017> Click for more

Hədislərdə Mehdi dövründə Əsri-Səadət dövründə olduğu kimi kül olmuş duyğuların tək-tək tumurcuqlanıb çiçək açacağı bildirilmişdir.
Ölkələr arasındakı bütün divarlar Mehdi dövründə götürüləcək inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 12 fevral 2017> Click for more

Mehdi insanlardakı daşlaşmış qəlbləri yumşaldacaq, insanlara Allah eşqi və Allah sevgisini öyrədəcək.
Musəvi mənbələrinə görə Mehdinin zühur etdiyi illər insanların böyük əzablar çəkdiyi, zülmlərin geniş yayılacağı dövrdür. (Ravvin Yitzhak dedi: Kral Moşiyahın ortaya çıxacağı il dünyanın bütün hökmdarları bir-birləri ilə çəkişəcəklər. Həmçinin dünyanın bütün millətləri titrəyəcəklər, qorxacaqlar, üzüstə düşəcəklər və doğum sancıları kimi sancılara tutulacaqlar. İsrail də titrəyəcək, qorxacaq və belə deyəcək; "hara gəlməli, hara getməliyik?", Yalkut Shimoni, Yesheyah 499)
Hədislərdə Mehdi tələbələrinin gecələr təbliğ və elmi fəaliyyət apardıqlarına xüsusilə diqqət çəkilmişdir.
Tövrat Mehdini minlərlə il əvvəl çox təfərrüatlı izah etmişdir.
Bəzi alimlər Mehdinin zühur əlamətlərinə dair hədisləri diqqətlə gizlədir, bilinməsini istəmirlər. Bunun günahı böyük olar.

Adnan Oktar deyir ki... 10 fevral 2017> Click for more

Tövrata görə dünya yaradılmadan əvvəl yeddi şey yaradılıb. Bunlardan biri də Moşiyah, yəni Mehdinin adıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 8 fevral 2017> Click for more

Mehdinin vəfatından sonra müsəlmanların lideri İsa Məsih olacaq. Mehdi həyatda olarkən İsa Məsih Onun vəziri olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2017> Click for more

İsa Məsihə və mehdiyyətə qarşı olmaq həmişə bərəkətsizlik gətirər.
Tövratda Mehdinin Allahdan çox qorxduğu və mənəvi təzyiq kimi çox çətin imtahanlarla üz-üzə qalacağı izah edilmişdir.
1400 illik İslam tarixində heç bu qədər çox "Mehdi gəlməyəcək" deyilməmişdir. Bu, Mehdinin gəldiyinin əlamətlərindən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 fevral 2017> Click for more

Bütün elmi məlumatlar 1980-ci ildən etibarən zəlzələlərdə görülməmiş tərzdə artım olduğunu göstərir. Bu, Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 fevral 2017> Click for more

Hədislərdə hz. Musa ilə Mehdinin bir çox bənzərliyi olduğu bildirilmişdir.
Musəvi mənbələrdə Mehdinin çox əziyyətlər çəkəcəyi və bütün əziyyətlərə Allah sevgisi ilə, zövqlə səbir edəcəyi bildirilib.

Adnan Oktar deyir ki... 3 fevral 2017> Click for more

Mehdiyyətin sevgi, mərhəmət, gözəllik, yaxşılıq anlayışını dünyaya hakim etmək əhəmiyyətlidir. Mübahisə ilə, dava ilə heç bir məsələ həll edilməz.
Bədiüzzamanın ən çox üzərində dayandığı mövzulardan biri mehdiyyətdir. Ustadımızın üzərində dayandığı mövzunu arxa plana atmaq bərəkətsizlik gətirər. Bədiüzzaman; “Mən Mehdinin pişdar bir nəfəriyəm, öncüsüyəm” deyir. Nur tələbələrinin də açıqca bunu dilə gətirmələri əhəmiyyətlidir, bərəkət gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 2 fevral 2017> Click for more

Hədislərdə Mehdinin ahıl yaşlarda belə gənc görünüşlü olacağı bildirilmişdir. 70-80 yaşlarında belə 40 yaş görünüşündə olacaq.
Mehdilik, insanın çalışaraq, səy göstərərək, istəyərək qazanacağı bir məqam deyil. Allahın seçdiyi insana nəsib etdiyi məqamdır.
Tövratda Mehdinin bütün millətlərə sülhü və sevgini öyrədəcəyi, hər kəsin ona tam tabe olacağı bildirilmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 yanvar 2017> Click for more

Hz. Musanın tələbələrində və Kəhf əhlində olduğu kimi Mehdinin tələbələrində də Mehdinin zühurundan əvvəl mənəvi yuxu olacağı bildirilmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə görə Allah Mehdiyə bütün peyğəmbərlərə verdiklərini verəcək və Mehdi dünyanı başqa dünyaya çevirəcək.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Mehdi dövründə qadınların mümkün olduğu qədər azad olacağını bildirmişdir.
Tövratda bəhs edilən hakimiyyət, Mehdi (Moşiyah) dövründə İslam əxlaqının bütün dünyaya hakim olmasıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 yanvar 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində Mehdidən bütün təfərrüatları ilə bəhs edərək mehdiyyətə dəstək olmuş və kömək etmişdir. Hədislərdə bildirildiyinə görə, Mehdiyə tələbələri zər aləmində, hələ dünya yaradılmadan, tabe olublar.

Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2017> Click for more

Dəccaliyyətin dünyaya hakim olmasına təəccüblənməyənlər mehdiyyət vəsiləsi ilə İslam əxlaqının hakim olmasına təəccüblənirlər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Allahım mənə qardaşlarımı göstər” deyərək Mehdi və tələbələrini görmək üçün dua etmişdir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Mehdi dövründə yaşayanların qismətləri çox yaxşıdır, Mehdini və dostlarını sevənlər mübarək olsunlar” deyə buyurmuşdur.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdiyə qarşı çıxacaq ilk insanların bəzi mövhumatçı alimlər olacağını söyləmişdir. Mehdinin dini dəyişdirdiyini iddia edəcəklər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v); “Allah Mehdinin zühurunu qullarına mütləq surətdə göstərəcək” deyə buyurmuşdur.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Axırzaman və mehdiyyətlə əlaqədar böyük təfərrüatlar vermiş və hamısı eynilə reallaşır ki, buradan da möcüzəvi dövr olduğu görünür.
Dəccaliyyətə qarşı heç bir dövlət təkbaşına müvəffəqiyyət qazana bilməz. Dəccaliyyətin qəti məğlubiyyəti mehdiyyət və İsa Məsih vasitəsilə olar. Dəccaliyyətin gücü mehdiyyət və İsa Məsihə qətiyyən çata bilməz. Bu metafizik vəziyyətdir. Mehdiyyət qarşısında mütləq məğlub olacaq.
İsa Məsihi inşaAllah hamımız birlikdə görəcəyik. Bu nəsil Peyğəmbər görməklə şərəflənəcək. Əsil elmi mübarizəni Mehdi aparacaq. Xristianların İslama tam qayıdışı isə İsa Məsih vasitəsilə olacaq. İsa Məsihi görən kimi üzündəki heybətindən insanlar dərhal bir Peyğəmbər gördüklərini anlayarlar. Peyğəmbər heybəti çox həyəcan vericidir. Peyğəmbərlərin heybəti insanlarda çox təsiredici hal yaratdığı üçün peyğəmbərlər çox zarafat edər, insanlardakı həyəcanı yox edərdilər.
Bədiüzzaman Risalə-i Nurda Mehdinin hicri 1400-cü ildə, yəni 1979-cu ildə vəzifəyə başlayacağını açıq və qəti şəkildə söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 yanvar 2017> Click for more

Mehdinin zühurunun böyük və kiçik əlamətləri var. Əfqanistanın işğalı, Kəbə basqını, İraqın işğalı kimi əlamətlər Mehdi ilə eyni dövrdə reallaşmışdır.
Mehdinin zühuru çox yaxındır inşaAllah. Putin, Tramp və Tayyib hocam bu mübarək dövrdə gözəl vəzifələr icra edəcəklər inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 23 yanvar 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi tələbələrinin bir-birlərinə çox bənzəyəcəklərinə diqqət çəkmişdir. Mehdinin tələbələrinin gecələri abid, gündüzləri isə aslanlar kimi olduğunu söyləmişdir.
Quranda bildirilən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə yaşanan dindən məsuluq. Sonradan yaradılan dinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründəki ilə əlaqəsi yoxdur.
Bədiüzzaman məzhəbə tabedir, lakin Mehdinin ən böyük müctəhid, ən böyük mücəddid olacağını, bütün məzhəblərin Mehdiyə bağlanacağını söyləmişdir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə məzhəblər yox idi, dörd ayrı din yox idi. Təkcə bir din var idi. Mehdi dövründə də Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövrü kimi olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 22 yanvar 2017> Click for more

“Mehdi gəlib keçdi, Mehdidən bəhs etmək bizi tənbəlləşdirər, Mehdi şəxsi-mənəvidir” kimi bütün açıqlamalar mehdiyyətin qarşısını almaq üçündür.
Öz aləmlərində mehdiyyəti zərərsizləşdirmək üçün istifadə etdikləri səmimiyyətsiz üsullardan biri də “hz. Mehdinin gəlişinə daha 100-200 il var” deməkdir.
Dəccaldan, İsa Məsih və Mehdinin zühurundan bəhs edilməməsi də Mehdinin çıxış əlamətlərindən biridir. Peyğəmbərimiz bunu bildirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 yanvar 2017> Click for more

Quran ayələrinə görə çətin vəziyyətdə olan müsəlmanlar Allaha, bir Mehdi, yəni xilaskar göndərməsi üçün dua edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 yanvar 2017> Click for more

Mehdiyyətin bərəkəti ilə Allah Dəccalın əl-qolunu bağlayır. Dəccaliyyət nəyə cəhd etsə ayağına dolanır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 yanvar 2017> Click for more

İslam aləmindəki və Türkiyədəki bütün camaatlar Mehdini sevər və gözləyər. Hər Naqşibəndi hər Kadiri Mehdini sevgi ilə, eşqlə gözləyər. Süleymanlı qardaşlarımız, Cəfərilər, Şiələr, Bektaşilər, Ələvilər, Nur tələbələri mehdiyyət sevgisinə sahibdir. Həyəcanla Mehdini gözləyərlər. Sevgisiz, müsəlman icmalara qarşı, öz ağlını çox bəyənən bəzi kəslərin mehdiyyət əleyhinə olan səyləri boş məşğuliyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 yanvar 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi tələbələrinin sevgi dolu olduqlarını, münafiqlərin çirklərindən uzaq olduqlarını və nurlu olduqlarını söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 yanvar 2017> Click for more

Mehdinin və İsa Məsihin zühurundan əvvəl çox böyük hadisələr olacaq, heç bir qardaşımız ümidsizliyə düşməsin, sarsılmasın, sonu xeyir olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 8 yanvar 2017> Click for more

Musəvilərin gözlədiyi Moşiyah ilə Mehdi eyni insandır. Mehdinin hakimiyyəti İslam əxlaqının hakimiyyəti deməkdir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin daş ürəkləri almaz edəcəyini bildirmişdir. Mehdi dünyanın sevgi müəllimidir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin müqəddəs əmanətlərlə zühur edəcəyini söyləmişdir. Müqəddəs əmanətlər İstanbuldadır. Mehdi İstanbulda zühur edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 6 yanvar 2017> Click for more

Hədislərə görə Mehdi və tələbələrinə, haqlarında deyilən heç bir mənfi söz, əleyhinə olan heç bir oyun təsir etməyəcək.
Peyğəmbərimiz hz. Mehdinin mötədil, həlim və insanların ən seviləni olduğunu bildirmişdir.
Hədisdə Mehdinin böyük fəlakətlərdə insanlar üçün sığınacaq olduğu xəbər verilmişdir.
Mehdiyə xilaskar olmaq xüsusiyyətini verən Allahdır. Talut da, Zülqərneyn də xilaskar olaraq göndərilmiş o dövrün Mehdisi olmuşlar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 yanvar 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin zühurunda yaşanacaq hadisələri o dövrün kəslərinin adlarına qədər xəbər verir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 yanvar 2017> Click for more

Hz. İsa ilə hz. Mehdi fiziki cəhətdən bir-birlərinə bənzəyəcəklər. Mehdi bir çox peyğəmbərə bənzəyən xüsusiyyətlər daşıyacaq. Mehdi eyni zamanda Xızır (ə.s)-ın xarakterinə malikdir. Nuh kimi uzun ömürlü olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 2 yanvar 2017> Click for more

Hədisdə hz. Mehdinin hökmünün Xızırın hökmü kimi olacağı bildirilmişdir. Hz. Mehdi də Xızır (ə.s) xarakterinə malikdir.
İslam aləmi birləşmədən, İslam Birliyi olmadan, Mehdi və İsa Məsih zahir olmadan dəccaliyyətin fikri olaraq ölməsi deyə bir şey olmaz. Heç bir ölkə təkbaşına dəccaliyyətə müqavimət göstərə bilməz. Mütləq ittifaq etmək, birlik olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 yanvar 2017> Click for more

İslam aləmindəki qarışıqlığın tək həlli mehdiyyətdir. Seyyidina İsa Məsih və mehdiyyətdən başqa heç bir həll yolu yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2016> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin saqqalının necə olacağını da təfərrüatı ilə bildirib. Bəziləri Mehdi saqqalsız olacaq deyirlər. Bu doğru deyil. Heç bir hədisdə Mehdinin saqqalsız olacağına dair ifadə yoxdur. Peyğəmbərlərin də çoxunun saqqalının necə olduğu hədislərdə vardır. İsa Məsih və hz. Davudun saqqalı qırmızıya çalan şabalıd rəngidir. Mehdi və digər peyğəmbərlərin saqqalının isə qara olduğu bildirilmişdir. Hədislərə görə Mehdinin saqqalı kəvsəc (yanlarda az) alt tərəfdən cəzm edilmiş (düzəldilmiş) şəkildədir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) yer üzündə axan qanı öz nəslindən gələcək olan Mehdi (ə.s)-ın dayandıracağını bildirir və Mehdini çox təfərrüatlı izah edir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 dekabr 2016> Click for more

Mehdi heyrət oyandıracaq şəxsdir. Bədiüzzaman Mehdi üçün “əcaib şəxs” demişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 dekabr 2016> Click for more

Dəccal Mehdi və İsa Məsihə qarşı hücuma keçər, lakin hər dəfə müvəffəqiyyətsizliyə düçar olar.
İngiltərə dərin dövlətinin gücünün çatmadığı sistem Xızır, Mehdi və İsa Məsihdir. Bu şəxslər metafizik olaraq qalib yaradılmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 dekabr 2016> Click for more

Mehdiyyətin dayandırılması qeyri-mümkündür. Taledə Mehdi, İsa Məsih gəldi, vəzifələrini icra etdi və getdilər. Heç kim taleyə mane ola bilməz.
İmam Rəbbani, Əbdülqadir Gilani kimi bütün böyük alimlər Mehdi gözləyirdi, hamısının Mehdini gözləyən camaatları var idi.

Adnan Oktar deyir ki... 24 dekabr 2016> Click for more

Hədisdə bildirilən İsa Məsihin arxasında namaz qılacağı və İslam aləminin lideri olan insan hz. Mehdidir.
Hədislərə görə dəccal, Mehdi dövründə radio və televizorlardan üç dəfə çıxış edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 23 dekabr 2016> Click for more

Bir insan mehdilikdən, məsihlikdən istifadə edib qan axıdırsa o mütləq dəccaliyyətdir. Mehdi tək damla qan tökməz.

Adnan Oktar deyir ki... 22 dekabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət dünyanın hər tərəfində "Dəccal yoxdur, Mehdi zühur etməyəcək" sözlərini söylədir, bəziləri də bilmədən bu təlqinə uyur. Mehdi gəlməyəcək deyildikdə dəccaliyyətin gizlənməsi və rahat hərəkət etməsi üçün mühit yaranır. Bəziləri bilmədən bu vəziyyəti dəstəkləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 dekabr 2016> Click for more

Əhd sandığı mələklər tərəfindən qorunur və Mehdi dövründə tapılacaq. Mehdidən başqa heç kim Əhd sandığını ortaya çıxara bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 19 dekabr 2016> Click for more

Mehdi hər cür zülmü aradan qaldıracaq bir sevgi müəllimidir. Mehdinin vəzifəsi ictimai ədalət, sevgi və mərhəmətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 dekabr 2016> Click for more

Mehdiyyəti gözləyənlər çevik insan kimi ayıq-sayıq və gümrahdırlar. Əzmlə Allah yolunda fikri mübarizə aparırlar. Ətalətə qapılanlar Mehdi yoxdur deyənlərdir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 dekabr 2016> Click for more

Müsəlmanlar İslam Birliyi üçün, Mehdi və İsa Məsihə tezliklə qovuşmaq üçün dua etməlidir. Digər müsəlmanlarla vuruşmaq deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 12 dekabr 2016> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin orta yaşlarında gənc görünüşlü olacağını, gecə və gündüzlərin Onu yaşlandırmayacağını bildirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 dekabr 2016> Click for more

Mən Allahın aciz quluyam. Heç vaxt Mehdilik iddiam olmadı və olmayacaq.
Müsəlmanların əziyyət görməməyini istəyən İslam Birliyini istəməlidir, Mehdi və İsa Məsihin gəlişi üçün dua etməlidir.
Mehdiyyəti az qala unutdururdular. Mehdiyyəti elmi sübutları ilə, bütün dəlilləri ilə izah etdik, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in müjdəsini gündəmdə saxladıq.

Adnan Oktar deyir ki... 8 dekabr 2016> Click for more

İsra surəsi, 94-cü ayədə qeyd olunan: "Özlərinə hidayət gəldiyi zaman, insanların iman gətirmələrinə mane olan şey, onların təkcə: "Allah, elçi olaraq bir insanımı göndərdi?" demələridir" ifadəsi Mehdiyə işarə edir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 dekabr 2016> Click for more

Axırzamanda, Mehdi dövründə Hələbin mühasirəyə alınacağı bildirilmişdir. (Əmir əl-möminin Əli bir xütbəsində belə buyurdu: ...Küfr əhlinin fitnəsi İslamı zəiflədər. Odu Şamı yandırar. HƏLƏBİ mühasirəyə alarlar. Heyif olar, hər tərəf viran olar, dağılar. Bəla bütün diyarları gəzib dolaşar. İlzamun Nasip, 2-ci cild)

Adnan Oktar deyir ki... 3 dekabr 2016> Click for more

Mehdinin fikri olaraq mübarizə apardığı, içlərində qadın dəccalların da olduğu 30-a yaxın böyüklü-kiçikli dəccal olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 30 noyabr 2016> Click for more

Mehdi heç bir siyasi fəaliyyətə qarışmaz. Təkcə sevgi müəllimidir. İnsanları ictimai ədalət, sevgi, sülh üçün təşviq edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 29 noyabr 2016> Click for more

İsa Məsihi sevənlərlə mehdiyyəti sevənlər ittifaq edərək qanunla, elmlə, irfanla İngiltərə dərin dövlətini tam mənası ilə çökdürəcəkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 noyabr 2016> Click for more

Mehdiyyətin əlamətlərini gördükləri və mehdiyyətin haqq olduğunu anladıqları üçün bəziləri böyük təşviş yaşayırlar. Lakin mehdiyyətə mane ola bilməzlər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Mehdi ilə əlaqədar söylədiyi hədislər tam mənası ilə gerçəkləşib, şübhəsiz ki, həqiqətə, həqiqi xəbərə çevrilib. Peyğəmbərin söylədiyi bir hadisənin eynilə gerçəkləşməsi demək, ağıl, elm və məntiqin tam mənası ilə təzahür etməsi deməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 noyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət dini mümkün qədər çətinləşdirər. Mehdi isə dini mümkün qədər asanlaşdırar. Bu asanlaşdırma Allahın möminlərə nemətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 noyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman risalələrdə, “bir əsr sonra gələcək zat” deyərək Mehdidən bəhs etmişdir, bəzi qardaşlarımız bunu gizlətməyə çalışır.
Bədiüzzaman özündən sonra gələcək olan Mehdinin həm hakim, həm ən böyük müctəhid, həm də mücəddid olacağını söyləmişdir. Bədiüzzaman; “heç bir cəhətdə, o irəlidə gələcək olan əcaib şəxs, yəni Mehdi kimi ola bilmərəm” demişdir.
Bədiüzzamanın yaşadığı dövrdə dəccaliyyət tam hakim idi, lakin hz. Mehdi dövründə Dəccal yox olacaq.
Buddistlər “Budda qayıdacaq” deyir, lakin heç kim bu mövzu ilə maraqlanmır. Mehdidən söhbət getdikdə, “Mehdi zühur etməyəcək” deyə günlərlə yazırlar.
Bəzilərinin “Mehdi gəlməyəcək” deyə israr etmələri hz. Mehdinin zühur edəcəyini açıqca göstərən dəlillərdəndir.
Musəvilər, xristianlar, evanqelistlər həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini gözləyirlər, bütün səhih hədis kitablarında mehdiyyət mövzusu qeyd olunur.
“Mehdi gəlməyəcək” deyə iddia edənlər bir neçə il daha gözləsinlər, özləri mehdiyyətin həqiqət olduğunu görəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 17 noyabr 2016> Click for more

Hədisdə qiyamətin qopmasına bir gün qalsa belə Mehdinin mütləq zühur edəcəyi bildirilib. Mehdinin İstanbulda zühur edəcəyi musəvi mənbələrində də xəbər verilib.

Adnan Oktar deyir ki... 14 noyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman Risaləi-Nurda Mehdinin gəliş vaxtının hicri 1400-cü illər, yəni bu əsr olduğunu açıqca söyləmişdir. Nur tələbələri bunu söyləməlidir.
Mehdinin etdiyi təbliğ insanların qəlbinin ən dərinliyinə işləyəcək, səmimi imana vəsilə olacaq inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 13 noyabr 2016> Click for more

Mehdi hikmət elminə sahib olduğu üçün əziyyətin və imtahanın sirrini görür və dərinlikdə, sevgidə önə keçir. Tövratda Mehdinin çəkəcəyi əziyyətlərdən çox ətraflı bəhs edilir. Mehdi çox böyük əziyyətlərdən keçdiyi üçün çox üstün və qiymətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2016> Click for more

Mehdiyyət layihə ilə planla yaranmaz. Mehdiyyət saf sevgi ilə könüllərə sultanlıq qurmaqdır, möcüzələr şəklində yayılan iman hakimiyyətidir.
Televiziyalarda, qəzetlərdə bu qədər çox "Mehdi gəlməyəcək deyilməsi" də Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir. "İnsanların ümidsiz olduğu və "HEÇ MEHDİ FİLAN YOXMUŞ" DEDİYİ BİR VAXTDA, ALLAH HZ. MEHDİ (Ə.S)-I GÖNDƏRƏR". (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 55)

Adnan Oktar deyir ki... 8 noyabr 2016> Click for more

Rəsulullah (s.ə.v)-in vəfatı ilə ümmət bir anda ruhunu itirmiş kimi oldu. İsa Məsih və Mehdinin vəfatından sonra da pozulma sürətli olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 7 noyabr 2016> Click for more

İnsanların əksəriyyəti bilməsə belə mehdiyyətin təsiri altına girəcək və sülhə, əmin-amanlığa və sevgiyə yönələcək. Döyüşlər bitəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 6 noyabr 2016> Click for more

Bədiüzzamanı, İmam Rəbbanini sevirik deyənlər, bu böyük şəxsiyyətlərin Mehdi gələcək dediklərindən heç danışmırlar.
Dünya yaradıldığından bəri bu qədər güclü dəccaliyyət olmamışdır. Belə əhatəli, mütəşəkkil dəccaliyyət hərəkatı ilk dəfə olur. Buna görə də, Allah Axırzamanda elmi yolla dəccaliyyəti darmadağın etmələri üçün, həm İmam Mehdini, həm də İsa Məsihi göndərir.
Mehdiyyət əleyhinə olanların bu qədər təşvişə düşməsinin səbəbi mehdiyyətin haqq olduğunu bütün dəlilləriylə görmüş olmalarıdır.
Mehdiyyət hədislərində qeyd olunan əlamətlərin hamısı gerçəkləşdi. Buna görə də, mehdiyyətə qarşı olanlar qətiyyən əlamətlərdən bəhs edə bilmirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 5 noyabr 2016> Click for more

Buxari və Müslimdə İsa Məsihin yer üzünə enəcəyi və müsəlmanların mənəvi liderinin arxasında namaz qılacağı bildirilir. Məhz bu lider Mehdidir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 oktyabr 2016> Click for more

Mehdinin müvəffəqiyyəti və zəfəri Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in müvəffəqiyyəti və zəfəridir. Çünki Mehdi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həm komandiri, həm də övladıdır.
Mehdiyyətə qarşı çıxanlar hədislərdə ifadə edilən əlamətləri tək-tək saysınlar və bunlar gerçəkləşmədi desinlər, deyə bilməzlər çünki hamısı gerçəkləşdi.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2016> Click for more

İsrail Mehdi gözləyir, Evanqelistlər, musəvilər həmişə Mehdi gözləyirlər və dünya hakimi olurlar. Mehdiyyət əleyhinə olan ölkələr də əzilirlər.
Mehdi əleyhinə olanlar hər dövrdə olmuşdur, Dəccala bilərəkdən və ya bilməyərəkdən kömək etmişdilər.
Rəsulullah (s.ə.v) hələ sağ olarkən Mehdini komandan təyin etmiş və müsəlmanları onunla müjdələmişdir.
Bədiüzzaman, Süleyman Hilmi Tunahan həmişə Mehdini gözləyiblər. Ərbakan hocamız da Mehdini gözləmiş insanlardandır. İmam Rəbbani Mehdidən "Məktubat"ında çox ətraflı dəlillərlə bəhs etmişdir.
Bədiüzzaman tələbələri tərəfindən Mehdi hesab edilmiş və dəccaliyyəti yox etmək üçün hərəkət edən, şövqlü cəmiyyət yaratmışdır.
Dəccaliyyətin istədiyi mehdiyyəti dayandırmaq, Mehdidən bəhs edilməməsidir.
4 məzhəb imamının hamısı Mehdi məsələsində ittifaq edib. Şiə imamları, vəhhabi imamları və əhli-sünnə alimlərinin hamısı ittifaq halındadır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 oktyabr 2016> Click for more

İmam Əzəm, Əbu Hənifə, İmam Hənbəl, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Rəbbani, İmam Suyuti və bütün böyük alimlər mehdiyyəti müdafiə ediblər.
Bütün Kutubu-Sittədə, səhih hədis kitablarında, Dəyanət İşləri Nazirliyinin nəşr etdiyi əsərlərdə Mehdi hədisləri haqdır və Mehdinin zühur əlamətləri də gerçəkləşmişdir.
Xütbələrdə mehdiyyət və dəccaliyyətin inkar edilməsi də, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəbər verdiyi Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir. Hz. Saab ibn Cəssamə (r.ə)-dən rəvayət edildi: Dəccal, insanlar tərəfindən haqqında bəhs edilməkdən imtina edilmədikcə və imamlar da minbərlərdə ondan bəhs etməkdən imtina etmədikcə zühur etməz. (Ramuz el Hadis, səh. 485)
Mehdiyyət hazırda Türkiyəni əhatə edib. Xütbələrdə Mehdi gəlməyəcək deyilməsi Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir. Bu əlamət gerçəkləşdi. "İnsanların ümidsiz olduğu və HEÇ MEHDİ FİLAN YOXMUŞ" DEDİYİ BİR VAXTDA MEHDİNİ GÖNDƏRƏR... "[ Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 55]
İmam Rəbbani və Bədiüzzaman kimi şəxslər milyonlarla insanın imanına vəsilə olublar. Bu istiqamətləriylə bir cür Mehdidirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 oktyabr 2016> Click for more

İmam Şafi, İmam Hənbəl, İmam Hənəfi, İmam Maliki və bütün böyük alimlər Mehdinin gəlişinin haqq olduğunu söyləmişdir.
Mehdiyyətə qarşı olanlar bəhs edilməsə Mehdi gəlməz zənn edirlər. Bütün dünya; musəvilər, xristianlar, şiələr, ələvilər, sünnilər Mehdini gözləyirlər.
Bəziləri sanki mehdiyyətdən bəhs edilməsi qadağan edilsin deyir. Bu, Mehdi gəldi deməkdir. 1400 ildir ki, heç bu qədər mehdiyyətə qarşı çıxılmamışdı.

Adnan Oktar deyir ki... 25 oktyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət böyük təşvişlə mehdiyyətə mane olmağa çalışır. Boşuna səy göstərirlər. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik inşaAllah.
Bədiüzzaman mehdiyyətdən bütün təfərrüatlarıyla bəhs edib. Hz. Mehdinin hicri 1400-cü ildə gələcəyini müjdələyib və özünün Mehdiyə zəmin hazırladığını deyib.

Adnan Oktar deyir ki... 22 oktyabr 2016> Click for more

1400 ildir ki, ilk dəfə kütləvi halda bu qədər çox Mehdi gəlməyəcək deyilir. Bu da Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir.
Mehdinin gəlməyəcəyini iddia edənlər mehdiyyət əlamətlərinin gerçəkləşmiş olduğunu, mehdiyyətin haqq olduğunu gördükləri üçün belə təşvişə qapılırlar. Saatlarla Mehdi gəlməyəcək demək əvəzinə, bu əlamətlər hədisdə vardır, lakin gerçəkləşməmişdir demələri lazımdır. Amma bunu deyə bilmirlər, çünki bütün əlamətlər gerçəkləşdi.

Adnan Oktar deyir ki... 21 oktyabr 2016> Click for more

Mehdinin zühuru ilə əlaqədar hədislərin eynilə, ardıcıl və heyranedici düzgünlükdə gerçəkləşdiyini görürük. Ardıcıl gerçəkləşdiyi açıq olan hədislər üçün "uydurma" deyilməsinin heç bir əsası olmaz.
Mehdiyyətdən, İngiltərə dərin dövləti, münafiqlər və küfr əhli çox narahat olmuşdur.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) "Mehdi zahir olduqda Mehdi gəlməyəcək ifadələri artar" deyir. Demək olar ki, hər gün "Mehdi gəlməyəcək" deyirlər. Mehdi gəlməyəcəksə bəziləri niyə bu qədər təşvişə qapılırlar? Bu qədər təşvişə qapılmaları, "Mehdi gəlməyəcək" demələri Mehdinin gələcəyinin əlamətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 oktyabr 2016> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin zühur əlamətlərinin bir-birinin ardınca gələcəyini söyləmişdir. 1400 ildir ki, ilk dəfə bütün əlamətlər eyni dövrdə gerçəkləşir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 oktyabr 2016> Click for more

Süleyman Hilmi Tunahan, Bədiüzzaman, Şeyx Nazim kimi Mehdini gözləyən alimlər milyonlarla insanın hidayətinə vəsilə olmuşdur. Mehdini gözləməyənlər isə şövqsüz, durğun, monoton, heç kimin hidayətinə vəsilə olmayan tənbəllik içində olurlar.
Dünyanı idarə edənlərin əksəriyyəti Mehdi və Məsihi gözləyirlər. Mehdi gözləmək ətalət deyil, tam əksinə bərəkət gətirər.
Mehdini gözləmək bərəkət gətirər. Bədiüzzaman Mehdini gözləyərdi, heyran edəcək dərəcədə xidmət göstərdi. Əbdülqadir Gilani, İmam Rəbbani hamısı şövqlə Mehdini gözlədilər.
Mehdi gəlməyəcək deyənlərdə böyük təşviş var. Madam ki, mehdiyyətin olmadığına inanırlar, bu təşviş niyə? Əslində mehdiyyətin haqq olduğunu çox yaxşı bilirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 17 oktyabr 2016> Click for more

Rəsulullah (s.ə.v) Mehdinin bir damla qan axıtmayacağını, yatan insanı oyandırmayacağını söyləyir. Mehdi qan axıdacaqdır deyənlər hədisə uyğun danışmırlar.
Mehdi sevgi, mərhəmət, sülh, qardaşlıq insanıdır. Bəzi dırnaqarası alimlər Mehdini zorakılıq insanı kimi göstərməyə çalışır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 oktyabr 2016> Click for more

Mənim heç vaxt mehdilik iddiam olmadı və olmayacaq. Hocalıq, alimlik iddiam da yoxdur.
Bəzilərinin dəccaliyyəti, mehdiyyəti inkar etmələrinin səbəbi, müsəlmanların mənəvi gücünü yox etmək məqsədlidir. İslam Birliyi də olmayacaq deyib, müsəlmanları çox ümidsizliyə sürükləmək və müsəlmanların fikri mübarizə gücünü yox etmək istəyirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 oktyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət özünü gizlətmək üçün mehdiyyəti ört-basdır etməyə çalışır. Dəccaliyyətin çıxılmaz vəziyyətdə qaldığı açıqca görünür.
Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik. Əlamətlərin hamısı eyni ilə gerçəkləşdi. Bu, geri dönüşü olan məsələ deyil.
Mehdiyyətə qarşı olmağın mənalarından biri dəccaliyyəti gizlətməkdir. O zaman dəccaliyyət zülmlərinə davam edəcək imkan qazanır.
Hədisdə Mehdinin əlamətlərinin təsbeh dənələri kimi ardıcıl gerçəkləşəcəyi deyilmişdir. Hicri 1400-cü illərin əvvəlindən bəri əlamətlər ardıcıl şəkildə gerçəkləşir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 oktyabr 2016> Click for more

Mehdi bu dövrdə gəlməyəcək deyənlər Suyuti həzrətlərinin ümmətin ömrü ilə əlaqədar nəql etdiyi hədisləri diqqətlə gizlədirlər. Bu hədisləri deməlidirlər. Suyuti həzrətlərinin ümmətin ömrü ilə əlaqədar nəql etdiyi hədislər Mehdinin bu əsrdə gəldiyinin açıq dəlilidir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdinin zühurunu xəbər verən 600-dən çox əlamət deyir, bütün bunlar hicri 1400-cü ildən bu günə qədər tək-tək gerçəkləşdi.
Hədisdə keçən Mehdiylə birlikdə olacaq mələklər hər kəsin açıqca görəcəyi şəkildə deyildir. Mələklərin açıqca görülməsi qiyamətdə olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 13 oktyabr 2016> Click for more

Mehdi insanlara təzyiq göstərən biri deyil. Sevgisizliyi, mərhəmətsizliyi aradan qaldıran insanları xeyirxahlığa dəvət edən mənəvi rəhbərdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 oktyabr 2016> Click for more

Mehdinin vəzifəsi Allaha və Qurana dəvət etməkdir. Mehdiyyətin bu gözəl vəzifəsindən narahat olmaq heç bir müsəlmana yaraşmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 11 oktyabr 2016> Click for more

Türkcəsini bildiyi halda yad sözlər işlədərək danışmaq, alicənab bir insanın üslubu deyil. Bu üslub, ruhən zəif olana təsir edər.
Kaht sözünün mənası bəla, yoxluq, qıtlıqdır. Kahtani də Mehdidən əvvəl zühur edib qan tökəcək olan biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 oktyabr 2016> Click for more

Mehdi zühur edənə qədər məzhəblər davam edəcək. Mehdi zühur etmədən məzhəblər aradan qalxmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2016> Click for more

Dəccal olmasa Mehdi zühur etməz, dolayısilə dəccaliyyət də mehdiyyətə xidmət edər.
İsa Məsihin dünyaya təkrar enişi, hz. Mehdinin zühuru, Yəcuc və Məcucun varlığı Qiyamət əlamətlərindəndir.
Allah Nur surəsinin 55-ci ayəsində müsəlmanları dünyaya hakim edəcəyini vəd edir. Bu ayə gerçəkləşəcək. Nur surəsinin 55-ci ayəsində Allahın vəd etdiyi İslam əxlaqının dünya hakimiyyəti hz. Mehdi və İsa Məsih (ə.s) vəsiləsi ilə gerçəkləşəcək.
"Allah niyə Mehdiyə hakimiyyət verir" deyirlər? Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəvəsi olan hz. Mehdinin müvəffəqiyyəti Rəsulullah (s.ə.v)-in müvəffəqiyyətidir.
Bəzi İslam alimləri PKK təhlükəsini, darvinizmi, materializmi buraxıblar, israrla "Mehdi və İsa gəlməyəcək" deyirlər. Bu təlaş niyə? Bu insanlara görə Mehdi gəlməyəcəksə niyə hər gün bunu mübahisə edirlər? Mehdi gəlməyəcəksə bu insanlar çox rahat olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 oktyabr 2016> Click for more

Saxta mehdiyyətlə mübarizə, ancaq həqiqi mehdiyyətin bərəkətiylə olar.
Məhəmməd ümməti hal-hazırda parça-parçadır. Müsəlmanların birləşməsi üçün Rəsulullahın göstərdiyi yol mehdiyyətdir.
Mehdiyyət olmadan, sevgi olmadan birlik yaranmır. Mütləq Mehdi sevgini hər yerdə cücərdəcək, bu gözəl sevgi cücərtisi hər yerə hakim olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2016> Click for more

Əhd Sandığı Təbəriyə gölündə heç əldə edə bilməyəcəkləri yerdə gizlənmişdir, vaxtı gəldikdə tapılacaq və açılacaq. Təbəriyə gölündəki 60 metrlik daş yığını altında Müqəddəs Sandıq gizlədilibdir. Əhd Sandığı Mehdi dövründə Təbəriyədən çıxardılacaqdır.
Mehdinin kim olacağını Allah seçir. Saxta mehdilərlə və ya mehdilik tələbləriylə İslam Birliyi reallaşmaz.
Mehdiyyət tövsiyə məqamıdır. Hər tövsiyəsi yerinə yetirilər, lakin zorla deyil sevgiylə. Hz. Mehdi sevgi müəllimi olduğu üçün hər sözü yerinə yetirilər.
Mehdiyyətin siyasət hərisliyi yoxdur. Mehdiyyətin əsas vəzifələrindən biri dünyada ədalət, sevgi, şəfqət, incəsənət və keyfiyyəti yaymasıdır.
Dünyada çox böyük hadisələr olacaq. Bütün bu böyük hadisələrin ardınca mehdiyyət dünyaya Günəş kimi doğacaq inşaAllah.
Mehdiyyət iddia deyil, sübutdur. Allah taledə təqdir etdiyi Mehdini çıxardar. Mənim heç vaxt mehdilik iddiam olmadı, olmayacaq.
Dəccal, Süfyan və Kahtani Mehdiyə zəmin hazırlayan qüvvələrdir. Kaht bəla, yoxluq, qıtlıq mənasındadır. Kahtani qan tökən fəaliyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 oktyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyətin adından heç kim bəhs etmir. Dəccaliyyətin beyninin İngiltərə dərin dövləti olduğunu açıqlamaq lazımdır. Dəccaliyyət yoxdur deyənlər, mehdiyyət əleyhinə çıxış edənlər istəmədən, bilməyərək də olsa dəccaliyyətə dəstək vermiş olurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 2 oktyabr 2016> Click for more

Önümüzdəki illər çox gözəl olacaq inşaAllah. Mehdi gəlməyəcək bağırtıları arasında mehdiyyət sürətlə irəliləyir.
Böyük Yaxın Şərq Layihəsi İslam aləminin birləşməsinə qarşı, yəni mehdiyyətə qarşı İslam aləmini parçalama layihəsidir.
Mehdiyyətin dayandırılması qeyri-mümkündür. Mehdiyyət taledə haqdır. Allah mehdiyyətin önündəki maneələri qaldırar. Saxta mehdilər zərərsizləşdirər. Bütün mane olacaq cəhdlərin qarşısında mehdiyyət daha da inkişaf edər.
Mehdinin gəlməsinə daha çox var deyənlər, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dünyanın ömrü ilə əlaqədar bildirdiyi hədislərdən heç bəhs etmirlər. Suyutidə qeyd olunan hədislər dünyanın ömrünün 7 min il olduğunu bunun 5600 ilinin keçdiyini söyləyir. Dolayısilə Mehdi bu əsrdə gəlmişdir.
Quranda mehdiyyətdən bir çox ayədə bəhs edilir. Allah; "Sizdən ödəniş istəməyənlərə tabe olun, onlar mehdilərdir" deyə bildirir. Hz. İbrahim, hz. Yaqub, hz. Musa və bütün peyğəmbərlər həmişə Mehdini gözləmişdir. Həyəcanla Mehdini gözləyiblər.
İslam tarixində heç bir dövrdə bu qədər çox mehdiyyət yoxdur, Mehdi gəlmədi deyilməmişdir. Bu da Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir. Mehdi inancı, təhrif olmuş inanclar da daxil olmaqla, bütün dinlərdə var. Bu da mehdiyyətin haqq olduğunun dəlillərindən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 sentyabr 2016> Click for more

Allah hər müsbət qüvvənin qarşısında mənfi qüvvə yaradar. Dərin dövlətlər peyğəmbərlərin çıxdığı dövrlərin mənfi qüvvəsidir. İndi də Mehdi və Məsih dövründə olduğumuz üçün İngiltərə dərin dövlətinin əks qüvvə olaraq çıxdığını görürük.

Adnan Oktar deyir ki... 28 sentyabr 2016> Click for more

Mehdiyyət siyasətə qarışmaz. Mehdi yalnız sevgi müəllimidir. Mərhəmət, şəfqət və ədalətin qabaqcılıdır.
Dərd şəfası ilə birlikdə yaradılar. Bu dövrün dərdi, xəstəliyi dəccaliyyətdir. Şəfası da Mehdiyətdir. Mehdiyyətin həll yolu olduğunu hər kəs görəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 25 sentyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyəti yaradan, şeytanla əlaqə qurduran da Allahdır. Mehdiyyət vəsiləsi ilə onları zərərsizləşdirəcək olan da Allahdır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2016> Click for more

1400 ildir ki, ilk dəfə "Mehdi gəlməyəcək" söhbətləri bu qədər çox olur. Bu da Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir.
Dəccaliyyət mütləq məğlub olacaq. Mehdi də zahir olacaq. Nə etsələr də buna mane ola bilməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 sentyabr 2016> Click for more

Allah bizə Seyyidina İsa Məsihi, Mehdini görməyi nəsib etsin. Allah bizi bu gözəl insanlara tələbə etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 22 sentyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin ən qarşı olduğu məsələ, məsihiyyət və mehdiyyətdir. İraqın, Suriyanın parça-parça edilməsinin səbəbi də budur.

Adnan Oktar deyir ki... 17 sentyabr 2016> Click for more

Mehdi gəlməyəcək deyənlər boşuna cəhd edirlər. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik, dəccaliyyət elmi yolla yerlə-yeksan olacaq inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2016> Click for more

Mehdi İsa Məsihi imanın nuru ilə tanıyar. Gördüyü zaman; "sən İsasan mı?" deməz, dərhal gedib boynuna sarılar.
Dəccaliyyətin məqsədi dünyanı dinsiz tək dövlət halına gətirməkdir. Mehdi isə İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 5 sentyabr 2016> Click for more

Bir çox müsəlman ölkədə yoxsulluq və kasıblıq var. Bolluq və zənginlik Mehdi vəsiləsi ilə gələcək. Bu hədisdə bildirilmişdir.
Mehdi (ə.s) ərəbcə bilməyəcək, bu, onun Məkkə və Mədinədə dünyaya gəlmədiyinin də bir dəlilidir.
Axırzaman əlamətləri, Mehdi, İsa Məsih, Allahın vədidir. Allah vədinə xilaf çıxmaz Mehdi və İsa Məsih, Dabbədən, yəni televiziya və internetdən istifadə edərək təbliğ edəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2016> Click for more

Mehdinin zahir olmasından əvvəl insanlar çox çətinlik çəkəcək, batil fikirlərlə hüzur tapmağa çalışacaqlar, lakin sonunda İslam hakim olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 3 sentyabr 2016> Click for more

Mehdini müjdələyən Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i sevən və itaət edən Mehdini sevgi ilə gözləyər. Mehdi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in komandiri və övladıdır. İsa Məsih də İslama tabe olaraq gələcək. Mehdiyyət, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hakimiyyəti deməkdir.
Ənənəvi inanca sahib olanların bəziləri Mehdini qorxuducu, qatı bir insan kimi görürlər. Halbuki Mehdi həlimdir, sevgi insanıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 30 avqust 2016> Click for more

Əhli-sünnənin bütün məzhəblərində Mehdinin gəlişi haqdır. Xalqımız da bu mövzunu çox yaxşı bilir. Mehdiyyət əleyhdarı olanlar boşuna çalışırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 29 avqust 2016> Click for more

Dünyanın ömründən bir gün belə qalmış olsa Mehdinin zühuru üçün Allahın bu günü uzadacağı hədisdə bildirilən bir həqiqətdir.
Saxta mehdilərin çıxması da Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möcüzəsidir. Saxta mehdilərdən ötrü təşvişə qapılmağa ehtiyac yoxdur. Allah yalnız həqiqi mehdiyyətə müvəffəqiyyət bəxş edər.

Adnan Oktar deyir ki... 28 avqust 2016> Click for more

Bədiüzzaman Mehdi gələndə mən məzarımdan seyr edəcəyəm deyir. Açıqca Mehdinin özündən sonra gələcəyini söyləyir.
Bədiüzzaman Mehdinin şəxsi mənəvi olaraq deyil, bilavasitə şəxs, bir insan olaraq gələcəyini söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 avqust 2016> Click for more

Hədislərə görə Mehdi heç bir təriqətə bağlı olmayacaq. Bədiüzzaman da Mehdinin ən böyük müctəhid, mücəddid, mürşid olacağını söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 avqust 2016> Click for more

Mehdi dövründə məzhəblər aradan qalxacaq, təriqətlər və camaatlar Mehdiyə bağlanaraq tək bir İslam qalacaq. Mehdidən başqa heç kim bu vəzifəni yerinə yetirə bilməz.
Bədiüzzaman, Mehdinin darvinizmi və materializmi fikrən yox edəcəyini, bu işdə özünə kiçik bir qrupun kömək edəcəyini söyləmişdir.
Mehdinin Tövratda keçən ləqəblərindən biri də Menahem, yəni sakitləşdiricidir. Mehdi döyüşləri, müharibələri və münaqişələri yatırdacaq insandır.
Musəvilərin minlərlə ildir ki, saçlarını həmişə bir növ yağ və ya parlaqlıq verən bir maddə ilə məsh etmələrinin səbəbi Mehdini xatırlamaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 avqust 2016> Click for more

Mehdi gəlməyəcək nidaları Mehdinin gəldiyinin sübutundan biridir. Mehdi bu nidalar arasında zahir olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 24 avqust 2016> Click for more

Hz. Musanın əsası, hz. Nuhdan hz. İbrahimə keçən əsadır. Hz. İbrahim də bu əsa ilə bütləri sındırmışdır. Hz. Yusif Misirə gəldiyi zaman bu əsadan istifadə etmişdir. Hz. Musanın bu əsası ən son olaraq hz. Mehdiyə keçəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 23 avqust 2016> Click for more

Mehdi qan axıtmaz. Mehdi sevgi insanıdır. Tövrat, Zəbur və hədislərdə Mehdinin heç qan axıtmayacağı bildirilib.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Mehdinin ən yüksək şərəf və fəzilətə sahib olduğunu söyləmişdir.
Masonlar, tampliyerlər başda olmaqla bütün qruplar, xristianlar, musəvilər, müsəlmanlar və bütün iman gətirənlər Mehdini gözləyirlər.
Problemi söyləyir, lakin həll yolunu söyləmirlər. Dünyadakı bu sevgisizliyi aradan qaldıracaq, ölmüş ruhları canlandıracaq olan Mehdi və İsa Məsihdir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 avqust 2016> Click for more

Masonluqdakı düyün simvolu, fəsadla düyünlənmiş dünyanı Mehdinin açacağını izah edən simvoldur.

Adnan Oktar deyir ki... 15 avqust 2016> Click for more

Kaht - bəla, yoxluq və uğursuzluq mənalarına gələr. Kahtani Mehdidən əvvəl zühur edəcək, qan tökəcək və zorakılıq tətbiq edəcək bir insandır.
Mehdi siyasətə qarışmaz. Sevgini müdafiə edən, qadınların üzərindəki təzyiqi aradan qaldıran, dünyanın abadlaşması üçün səy göstərən sevgi insanıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 avqust 2016> Click for more

Məzhəblər və təriqətlər Mehdinin açıq zühur etdiyi dövrdə ləğv olunacaq. İslam tək din olaraq yaşanacaq.
Mehdi qadınlara eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi dəyər verəcək, onları çox sevəcək, qoruyacaq, azadlıqlarını zəmanət altına alacaq.
Hədislərdə Mehdi dövründə bir qadının Şama heç qorxmadan təkbaşına səyahət edə biləcəyi bildirilib. Mehdi dövründə hər qadın azad olacaq, qorunacaq, heç birinin gələcək qorxusu olmayacaq, ailə təzyiqi, ər təzyiqi olmayacaq. Qadınlar hər mövzuda hər cəhətdən rahat olacaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 13 avqust 2016> Click for more

Mehdi deyildiyi zaman, düşüncələrində fərqli bir şey canlandıra bilərlər, Mehdi siyasətə əsla qarışmaz, siyasət bütün təşkilatlarıyla işləməyə davam edər. Mehdi yalnız sevgi, qardaşlıq, dostluq üzərində dayanacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 12 avqust 2016> Click for more

Üst ağıl dəccaliyyətdir. Dəccaliyyəti zərərsizləşdirəcək qüvvə mehdiyyətdir.
Süfyanlar, dəccallar, hamısı mehdiyyətə xidmət edərlər, istəsələr də, istəməsələr də. Allah Türkiyəni yavaş-yavaş mehdiyyət ruhu ilə bürüyür.

Adnan Oktar deyir ki... 11 avqust 2016> Click for more

Hal-hazırda dünyada metafizik mübarizə var, dəccaliyyət ilə mehdiyyət arasında böyük elmi mübarizə yaşanır. İnsanlar bunu 2020-ci illərdə anlayacaq.
Dəccaliyyət bütün ölkələrdə necə təsirli olursa, Türkiyədə də elə təsirli olacağını güman etdi. Allahın mehdiyyəti xüsusi qoruduğunu heç düşünə bilmədi. Dəccaliyyətin ən böyük ağılsızlığı Allaha qarşı mübarizə apardığını və məğlubiyyətə məhkum olduğunu anlaya bilməməyidir.
Mehdi (ə.s), Cəbrayıl, Mikayıl və İsrafil tərəfindən üç cəbhədən qorunar və 3000 mələk də Mehdini, hər müxalif edənə qarşı qoruyar.
Hal-hazırda dəccaliyyət ilə mehdiyyət ağlasığmaz şəkildə mübarizə aparır. Dəccalın gücünün çatmayacağı yeganə insan Mehdi (ə.s)-dır.
Mehdi (ə.s) Allahdan qorxan, qan axıtmayan, acizliyini bilən, Allahın məzlum quludur. Hz. Mehdi (ə.s) siyasətə əsla qarışmaz, sevgi insanıdır, sevgidən, mərhəmətdən, dostluqdan və sülhdən danışar.
Mehdiyyət dövründə silah və sursat tamamilə aradan qaldırılacaq. Silaha yatırılan pul istehsala, inkişafa gedəcək.
Bədiüzzaman çox gözəl fəaliyyətlər göstərmiş, eləcə də, özündən 100 il sonra gələcək hz. Mehdini də əsərlərində müjdələmişdir.
Öz aləmlərində mehdiyyətə qarşı çıxanların oyunlarını Allah puç edir və yenə Allah üçün mehdiyyətə xidmət etmələrini təmin edir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 avqust 2016> Click for more

Kahtani həm Mehdidən əvvəl gələn şəxs mənasındadır, həm də qıtlıq, bəla, uğursuzluq mənasındadır. Kahtan, bəla gətirən mənasına da gələr, müharibə və qiyamdan ötrü yaranan fəlakət, qıtlıq və bəla mənası daşıyar.
Mehdiyyət metafizik qüvvədir, Dəccalın mehdiyyəti məğlub edə bilməyəcəyi hədislərdə bildirilib.
Mehdiyyətə qarşı çıxmaq demək, İngiltərə dərin dövlətinin hakimiyyətini bilmədən də olsa qəbul etmək deməkdir.
İmam Sadiq belə buyurdu: İki körpü əngəlləndiyi vaxt, məhz bu Əhli-Beytdən qaim Mehdimizin zühur vaxtıdır. (Melaim vel Fiten, İbni Tavus, 181)
Saxta Mehdi hərəkatlarına qarşı Mehdi əleyhdarı olub mübarizə aparmaq olmaz. Saxta mehdilərə qarşı həqiqi mehdiyyət vasitəsilə mübarizə aparmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 9 avqust 2016> Click for more

Mehdi layihə və planla olmaz. Allah taledə kimi Mehdi olaraq yaradıbsa, o insan Mehdidir.
Mehdi qanı dayandıran insandır. Qanın axmasını, müharibələri, vuruşmaları, günahsızların qətlə yetirilməsini dayandıran insandır.

Adnan Oktar deyir ki... 8 avqust 2016> Click for more

İslam Birliyinə, Quranın kafiliyinə, İsa Məsihə, mehdiyyətə qarşı çıxan kəs, Allaha qarşı çıxmış olar. Allah bunun əvəzini çıxar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 avqust 2016> Click for more

Mehdi (ə.s)-dan başqa İngiltərə dərin dövlətinin meydana gətirdiyi dəccaliyyət sistemini yox edəcək bir güc hazırda dünyada mövcud deyil. Dəccaliyyətin fəlsəfəsi olan darvinizmi inkar edə bilmirlər və dəccaliyyətin fəlsəfəsi olduğundan xəbərləri belə yoxdur. İftixarla sevə-sevə tələbələrə öyrədirlər və açıq-aşkar Allah inkar edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2016> Click for more

İslam aləmi birləşərək dəccaliyyəti yox edə biləcək gücə sahibdir. Önümüzdəki günlərdə bu olacaq və dəccaliyyət yerindən tərpənəcək. Mehdiyyət ön plana çıxacaq. İsa Məsihlə Mehdi (ə.s)-ın birləşməsi ilə böyük mədəniyyət dövrü yaşanacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 31 iyul 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti tərpənməz, devrilməz milyonlarla işçisi və casusu olan bir sistem kimi görünürdü. Heç nə edə bilmirlər və edə bilməyəcəklər. Mehdi (ə.s)-ın dayandırılması qeyri-mümkündür. İsa Məsihin zahir olmasının da dayandırılması qeyri-mümkündür.
Mehdi siyasət sahibi deyil. Mehdi mənəvi rəhbərdir. Qətiyyən siyasətə qarışmaz. Dünyanın sevgi müəllimidir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 iyul 2016> Click for more

Saxta mehdiyyətin həlli də hz. Mehdidir, dəccaliyyətin həlli də hz. Mehdidir, süfyaniyyətin həlli də hz. Mehdidir. Həmçinin Seyyidina İsa Məsih İbni Məryəm ikisi birlikdə.
Süfyaniyyətin də, dəccaliyyətin də tək həlli mehdiyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 iyul 2016> Click for more

Mehdi (ə.s), Kudüs-ü Şərifə gəldikdə bütün dünya televiziyaları bunu canlı yayımlayacaq. Zeytun dağına çıxacaqlar. Lakin Zeytun dağına çıxdıqları zaman, hələ İsa Məsih ortada olmayacaq. Hamısı birlikdə o Bab-ı Lut qapısından keçib çıxacaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 26 iyul 2016> Click for more

Hədisdə Mehdi üçün lazım olan mühiti Allahın bir gecədə hazırlayacağı bildirilmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 iyun 2016> Click for more

Mehdi, hz. Adəm dövründən bəri gözlənilmişdir. Nəmrud və Firon da Mehdinin gəlməsindən qorxmuş, hz. İbrahim və hz. Musanı Mehdi hesab edərək hücuma keçmişlər.

Adnan Oktar deyir ki... 19 iyun 2016> Click for more

İslam aləminin birləşməsi və hakimiyyəti üçün nə qədər səy göstərilsə də həyəcan yaranmadığı üçün reallaşmır. Bu həyəcan hz. Mehdi (ə.s) ilə yaranacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 17 iyun 2016> Click for more

Dünyada sel kimi müsəlman qanı axır. Çox böyük hadisələr baş verir. Lakin ən sonunda bunlar Mehdi (ə.s)-ın zühuruna vəsilə olacaq.
Şeytan homoseksualdır, ən başdakı Dəccalın da özü kimi olmasını istəyir və o cür ilham verir. Homoseksuallığı dünyada qorumalısan, qan axıtmalısan, İslamı yer üzündən silməlisən, mehdi olmasından şübhələndiyin hər kəsin üstünə getməlisən deyir.
Dərin dövlətlər ilhamını, düşüncəsini, hərəkət tərzini, strategiyasının hamısını şeytandan alar və öz əsrinin dəccaliyyəti kimi ortaya çıxar, öz əsrinin mehdiyyəti ilə mübarizə apararlar.

Adnan Oktar deyir ki... 13 iyun 2016> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s)-a bütün gücü verən Allahdır. Hz. Mehdi (ə.s) aciz və möhtac olduğunu bilər. Hz. Mehdi (ə.s)-da meydana gələn bütün hadisələr Allahın gücüdür. Sən onu şəxsinə aid etməyə təşəbbüs etsən, o zaman təbii ki, gözündə çox böyütmüş olarsan. Gözündə böyüdəcəyin, təkcə Allahdır. Böyük olan Allahdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi barədə; "mehdiyül dem" deyir, yəni "qan dayandıran Mehdi". Hazırda dəccal qan tökməyə davam edir. Qısa müddət sonra bu tökülən qanlar tamamilə dayanacaq. Bunun səbəbi də, "imam Mehdi" olacaq" deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Bunu hamımız birlikdə görəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 11 iyun 2016> Click for more

Deyirlər ki; "Mehdi gözləmək tənbəllik yaradar". Musəvilər dünyanın ən çalışqan millətidir. 3500 ildən bəri hz. Mehdi (ə.s)-ı, Moşiyahı gözləyirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 10 iyun 2016> Click for more

İslam aləmini bu vəziyyətdə birləşdirsən də nəticə əldə edə bilməzsən. Çünki əvvəlcə sevgi yaranmalıdır. Sevginin yaranması üçün də, Mehdi (ə.s) zühur etməlidir. Allah bunu ondan asılı etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 iyun 2016> Click for more

Mehdi, olduqca hüzurlu, mehriban, sevgi dolu insandır. Onun dövründə əsla qarışıqlıq olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 2 iyun 2016> Click for more

Mehdiyyəti heç kim dayandıra bilməz. Bu Allahın qərarıdır, Allahın yazdığı taledir; dayandıra bilməzsən. Çırpındıqca Allaha qarşı xoşagəlməz rəftar göstərmiş olarsan.
Mehdiyyət Axırzamanın ən mühüm məsələsidir. İraqdakı, Suriyadakı hadisələrin tək səbəbi mehdiyyətdir. İslam aləmindəki hazırkı həyəcan və qarışıqlığın tək səbəbi mehdiyyətdir. Dünyanın hər yerində mehdiyyət yeri göyü inildədir.
Mehdini gözləmək ətalətə sövq etməz. Əksinə Mehdini gözləyən ölkələr ən şövqlü, ən müvəffəqiyyətli, ən çevik ölkələrdir. Musəvilər 3500 ildən bəri Moşiyah Mehdi gözləyərlər, dünyanın ən çalışqan millətidirlər. Heç bir şəkildə də tənbəlliyə də sövq etməmişdir. Əksinə şövqləndirmiş, müvəffəqiyyətli və çevik olmalarını təmin etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 may 2016> Click for more

Şiələr çox igiddirlər. Sünnilər tərtəmiz insanlardır. Bir-birləriylə vuruşmaları üçün heç bir səbəb yoxdur. Bilavasitə şeytanın hiyləsinə düşürlər. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruyla, onun bir neçə kəlməsi ilə məsələ həll olacaq.
Allah həmişə diqqəti çəkməyən, insanların hücum etdiyi, insanların alçaqcasına tələ qurduğu və zülm etməyə çalışdığı, yalnız hesab edilən insanları başa keçirir. Həmçinin onlar üçün cənnətini açır. Bu, Allahın qanunudur. Hz. Mehdi (ə.s) da insanların heç gözləmədiyi və mövhumatçılar tərəfindən yanlış yolda göstərilən bir insan olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 25 may 2016> Click for more

Bəzi müsəlmanların; "(Mehdini) gözləməyə ehtiyac yoxdur" demələri yanlışdır. Mehdi (ə.s)-ın gözlənilməsi sevgi ifadəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 may 2016> Click for more

Masonluq beş min ildən bəri hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna hazırlaşır.

 Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2016> Click for more

Mehdi (ə.s) qorxusu tarixdə fironların görünməmiş qırğınlar törətmələrinə səbəb olmuşdur. Məsələn, Fironun oğlan uşaqlarına qarşı törətdiyi qırğının səbəbi, Tövratda Moşiyahın dünyaya hakim olacağıyla əlaqədar hökmdür. Bu gün də hz. Mehdi (ə.s)-ın oradan çıxacağından şübhələndikləri üçün, Suriyanı, İraqı yerlə-yeksan edirlər.

 Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2016> Click for more

Axırzamanda da müsəlmanlara hər cür əxlaqsız insan zərər vermək istəyəcək. Mehdi dövründə, Mehdi camaatından məhz bir dəstə gənc buna qarşı çıxacaq. Bu qəhrəmanlıq dastanına mehdiyyət deyilir və 40 il davam edir.
Mehdi (ə.s) camaatı çox kiçik olacaq. O dövrdə bir çox əxlaqsız ailə, övladlarını müsəlman olmasınlar, hz. Mehdi (ə.s)-a yaxın olmasınlar, müsəlman cəmiyyətinə yaxın olmasınlar deyə şiddətli təzyiq altına alacaq. Lakin bunlara baxmayaraq, o qəhrəman gənclər İslamın yayılması üçün, var gücləriylə, əzmləriylə Allahın köməyi ilə səy göstərəcəklər. Buna görə qəhrəman olurlar.

 Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2016> Click for more

Hökumət məscidləri abadlaşdırsın, hz. Mehdi (ə.s) içini doldurar. Onların vəzifəsi abadlaşdırmaqdır; hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifəsi də sevgiylə, imanla, təqvalı möminlərlə doldurmaqdır. Çünki dövr hz. Mehdi (ə.s) dövrüdür.

 Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2016> Click for more

Əshabi-Kəhf demək, mehdiyyət deməkdir. Bunun örtülü, şifrəli izahıdır. Bütün bu şifrələr mehdiyyəti izah edər. Çox gizli bir şifrə sistemiylə harada nə olacaq, hamısı təfərrüatlı olaraq izah edilmişdir.
Dünya dərin dövləti varsa, bir də Allahın yaratdığı dərin dövlət var. Bunun qətiyyən öhdəsindən gələ bilməzlər. Bunun içində Mehdi (ə.s) var, Xızır (ə.s) var, var da var, yəni mələklər var, cinlər var. Bu, güclərinin heç çatmayacağı metafizik qruplaşmadır.

 Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2016> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Meracda hz. Mehdi (ə.s)-ı görmüşdür. Allahdan; "Ey Rəbbim bu şəxs kimdir?" deyə soruşmuşdur; Allah da; "bu Mehdidir. Mən onu sevirəm, sən də onu sev" deyə buyurmuşdur.

 Adnan Oktar deyir ki... 26 aprel 2016> Click for more

Bütün peyğəmbərlər dövründə edilən alçaq hərəkətlərin, hər dövrdə peyğəmbərlərin mübarizə apardığı alçaq hərəkətlərin min qatı var hazırda. Həmçinin Allah bu bəlanı aradan qaldırmaq üçün Xatəmə vəli olan İmam Mehdi (ə.s)-ı və bütün xristian və müsəlman aləminin sevgilisi olan həzrəti İsa Məsihi göndərir.

 Adnan Oktar deyir ki... 25 aprel 2016> Click for more

Dəccal Allahsız, dinsiz, homoseksual bir dünyanı hədəfləyir. Bunun edilməsinə imkan verməyəcəyik. Dəccal bunu edə bilməyəcək və məğlub olacaq. Görəcəksiniz, şam kimi əriyəcək. İsa Məsih və Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsi ilə Allahın icazəsi ilə yerlə-yeksan olacaq. Elmlə, irfanla, sevgiylə, doğru bilgi ilə, qanunla, hüquqla bu fitnəni yox edəcəyik.

 Adnan Oktar deyir ki... 19 aprel 2016> Click for more

Mehdiyyət üslubundan istifadə etmək bərəkət gətirər. Allah Mehdini sevəni qoruyar.

 Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2016> Click for more

Musəvi qaynaqlara görə, Moşiyah, yəni Mehdi bütün dünyanı yenidən quracaq və beləliklə insanlar Allaha birlikdə xidmət edəcəklər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisində Mehdinin sevgisinin dünyadakı ən kəskin qılınc olacağını söyləyir. Mehdinin şəfqətiylə ən qaranlıq ruhlar belə işıqlanacaq.

 Adnan Oktar deyir ki... 16 aprel 2016> Click for more

İslam ölkələri bir yerə toplanır, yığıncaq keçirilir, lakin iştirakçıların əksəriyyəti şövqsüz olur. İxlas olmadan, səmimiyyət olmadan bu yığıncaqlardan nəticə çıxmaz. Mehdi (ə.s) olmadan bu sistem işləməz.

 Adnan Oktar deyir ki... 14 aprel 2016> Click for more

Hədisə görə, Mehdi (ə.s) bütün peyğəmbərlərin xülasəsi kimidir. Xatəmə vəlidir, gəlib-keçmiş ən böyük övliya və ehkamda günahsızdır. Allah, İsa Məsih kimi ulul-əzim bir peyğəmbəri, Mehdi (ə.s)-a vəzir olaraq təyin edir. Bu da onun dəyərini göstərir.

 Adnan Oktar deyir ki... 5 aprel 2016> Click for more

Darvinist təhsil olduğu müddətcə qadın cinayətləri də davam edər. Çünki darvinist fəlsəfə qadınları alçaldır. İnsanlarda Allah sevgisi buraxmır, mərhəmət buraxmır, şəfqət buraxmır. Təkcə imanlı nəsillər qadını sevməyi bacarar. Bu da mehdiyyət dövründə olacaq.

 Adnan Oktar deyir ki... 1 aprel 2016> Click for more

Mehdi dövründə hər kəs bir-birinə salam verəcək, sevgi göstərəcək, evlərin qapılarında böyük kilidlər olmayacaq, hər yer təhlükəsiz olacaq.
Türkiyənin sonu gözəl olacaq. Hər kəs rahat olsun. Düzdür bəzi hadisələr olacaqdır. Olduqca böyük hadisələr olacaq. Lakin nəticədə hz. Mehdi (ə.s) və İsa Məsih ilə tanış olacağıq. Cənnət kimi mühit olacaq. Gözləyin, söylədiyimin doğru olduğunu görəcəksiniz, inşaAllah.

 Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2016> Click for more

Musəvi mənbələrə görə, hz. Mehdi xaraketrcə ən çox hz. Musa (ə.s)-a bənzəyəcək, zarafatcıllığı isə hz. Süleyman (ə.s)-a bənzəyəcək.

 Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2016> Click for more

Önümüzdəki aylar, illər ərzində çox böyük hadisələr olmağa davam edəcək. Sonunda hz. Mehdi (ə.s)-ı görəcəyik. Hz. İsa Məsih (ə.s)-ı görəcəyik. İslam Birliyini görəcəyik.

 Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2016> Click for more

Əslində mehdiyyətin məğlub olmasını gözləyirlər; çünki çox kiçik bir qrup olduğu, qarşısında isə böyük qüvvə olduğuna görə məğlub olması lazımdır. Lakin belə olmur, ağılla, elmlə əzə-əzə irəliləyir. Bu metafizik hadisədir.
PKK-ya, İngiltərə dərin dövlətinə, çox cahil insanlara, mövhumatçılara baxmayaraq, mehdiyyət böyük gəmi donanması kimi irəliləməyə davam edir və heç kim də dayandıra bilmir.

 Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2016> Click for more

Mehdiyyət şeytanın və onun yardımçılarının axmaq mübarizəsinə qarşı hz. Mehdi (ə.s)-ın təkbaşına aslanlar kimi onu darmadağın etdiyi bir sistemdir. Mehdi, dəccaliyyət şeytanlarıyla, münafiqləriylə zəka mübarizəsi aparacaq. Hamısı hz. Mehdi (ə.s)-ın ağlının altında əzilmiş meyvə kimi əziləcəklər. Mehdiyyət, şeytanın zəkasıyla döyüşən insan ağlının qələbəsidir.

 Adnan Oktar deyir ki... 5 fevral 2016> Click for more

Dünyanın sonu gəldi, Allah gözəl bitməsini istəyir. Xristianlıq, yəhudilik və müsəlmanlığın bu cür şirk və pərişanlıq içində olarkən bitməsini istəmir. Hər üçünün də tövhid inancı ilə ehtişamlı şəkildə bitməsini istəyir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişi və İslamın hakimiyyəti. Onsuz da ardınca sürətli pozulma baş verəcək.

 Adnan Oktar deyir ki... 4 fevral 2016> Click for more

Hər dövrdə dəccal olmuşdur, lakin ən böyük dəccal Axırzaman dəccalıdır. Ona qarşı da Allah, xatəmə vəli olan, gəlib-keçmiş ən böyük vəli olan Mehdi (ə.s)-ı çıxardır.

 Adnan Oktar deyir ki... 2 fevral 2016> Click for more

Mehdi camaatını axtaran vardırsa, Allah Quranda sübut təqdim edir; "Onlar sizdən mükafat istəməzlər" deyir. Alimlərə, xocalara baxdığımız vaxt, demək olar ki, hamısının pul aldığını görürük. 99%-i pul alır. Mehdi camaatını tapmaq istəyirsənsə, onların kim olduğunu pul istəmədiklərindən anlamalısan.

 Adnan Oktar deyir ki... 30 yanvar 2016> Click for more

Allah Quranda mehdiyyətdən üstüörtülü şəkildə bəhs etmişdir. Kəhf surəsində bəhs etmişdir, Süleyman hekayəsində bəhs etmişdir, Yusif surəsində bəhs etmişdir, lakin üstüörtülü üslubla bəhs etmişdir.

 Adnan Oktar deyir ki... 29 yanvar 2016> Click for more

İsa Məsih gizli fəaliyyət göstərəcəkdir. Hz. Mehdi (ə.s) daha açıq fəaliyyət göstərər, lakin Allah Mehdini 70 pərdə ilə gizlətdiyi üçün son ana qədər anlaya bilməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2015> Click for more

Gələcək olan Mehdi (ə.s), İslamı yenidən dirçəldərkən asanlaşdırmaqla dirçəldəcəkdir. Dini asanlaşdıracaq, xurafatçıların vurduğu zəncirləri insanların üzərindən açacaqdır.
Mehdi deyə azğın bir xurafatçını gözləməkdən imtina etsinlər. Elə bir şey olmayacaq. Hətta rəhmətli Məvdudi deyir ki: "Gələcək olan Mehdi (ə.s) dövründəki ən müasir insan olacaq, elmin, texnologiyanın imkanlarından ən gözəl şəkildə istifadə edəcək".
Allah İslam barəsində nə deyir? "Hz. İbrahimin dini kimi asandır". "Allah sizin üçün çətinlik diləməz, asanlıq diləyər" deyir. Mehdi (ə.s) asanlaşdıracaqdır. Necə asanlaşdıracaq? Görünməmiş şəkildə asanlaşdıracaq. Din asanlaşacaq, zəncirlər açılacaq. Çox asan bir din meydana çıxacaq. Bu din hansı dindir? Qurandakı din.
Qatı dinçilər, Mehdi olaraq, mövcud olan xurafatçı sistemin üstünə daha azğın, “super xurafatçı” birinin gələcəyini düşünürlər. Halbuki, Mehdi (ə.s)-ın işi asanlaşdırmaq olacaqdır. Dini asanlaşdırar, ayənin hökmünə görə asanlaşdırar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 aprel 2015> Click for more

Mehdi (ə.s)-a tabe olacaqlar, İsa Məsihə tabe olacaqlar. Dünya başsız olduqda divanə olar. Başa düşülməyəcək bir tərəfi yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 21 aprel 2015> Click for more

Mehdi (ə.s) çox açıqdır, çox bəllidir. Açıq şəkildə haqsızlığa uğrayacaq, açıq şəkildə əziyyət çəkəcək. Amma insanların qəlb gözü kor olacaq, görə bilməyəcəklər. Bu çox təəccüblüdür. Görünməmiş zülm həyata keçiriləcəkdir, insanlar isə sonradan; "bu zülm gözümüzün qarşısında həyata keçirildi, biz bunu necə görə bilmədik, qəlb gözümüz necə kor oldu" deyəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2015> Click for more

İranda olduğu kimi quyunun dibində Mehdi axtarmaq, həm də Mehdini rədd etmək çox yanlış şeylərdir. Mehdi (ə.s), Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in açıq-aydın hədislərində səmimi vicdanla axtarılmalıdır.
Mehdi (ə.s)-a qarşı olduqda Allah bəlanı min dəfə daha artırar. Allah bütün İslam aləmini məhv edir, qırıb dağıdır. Mehdi (ə.s)-ı qəbul etsələr, həmin gün hər yer nurla dolar. Əsas məqam Mehdi (ə.s)-dır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 fevral 2015> Click for more

İran bilavasitə mehdiyyətə görə siyasət yürüdür. Bir milyon nəfərlik ordu yetişdirir, Mehdi ordusu. Gecə-gündüz hər şeyi Mehdi ilə əlaqələndirirlər. İsraildə Moşiyahın gəlməsi üçün hər gün üç dəfə dua edərlər. Belə olduğu halda, onu görməzlikdən gəlsən məhz özün ziyana uğrayarsan. Çünki, tarix o istiqamətdə inkişaf edir.
Sənin Moşiyahla, yəni Mehdi (ə.s)-la heç bir əlaqən yoxdur, amma bütün Yaxın Şərq bu mövzunun ətrafında fırlanır. Sən istəsən də, istəməsən də belədir. ABŞ-ın xarici siyasəti Moşiyah Mehdi (ə.s)-a görədir. Eləcə də, Səudiyyə Ərəbistan və İraq dövlətlərinin yürütdüyü xarici siyasət də ona görədir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 fevral 2015> Click for more

Mehdi (ə.s) zühur etmədən əvvəl onun əlamətləri gələr. Gül bağçasına girmədən əvvəl bir gül qoxusu gəlir. Sonra gül ağacına doğru yaxınlaşarsan. O gül ağacını taparsan.

Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2015> Click for more

Birisi Mehdi (ə.s)-ın əleyhinə danışdıqda güman etmədiyi yerdən başını bir bəla bürüyür. Bir ayağından, bir başından, bir bədənindən tutur, bəla yağış kimi üstünə yağmağa başlayır. O uğursuzluq yaşadığını zənn edir. Halbuki mehdiyyətə qarşı xoşagəlməz sözlər deyir. Ona görə də Allah bəla verir, məsələ budur.
Xurafatçı yaradılarkən mehdiyyət düşməni olaraq yaradılır. Halbuki, onun düşmənçiliyi, mehdiyyətin məqamını yüksəltmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış bir sistemdir. O, yalnız mehdiyyətin mövqeyini yüksəltmək üçün, yaradılmış bir cəhənnəm adamıdır. Allah cəhənnəm üçün yaradılmış o adamları sayəsində Mehdi (ə.s)-ın mövqeyini yüksəldir.
Allahın arzusu; Mehdi (ə.s)-ın ortaya çıxması, İsa Məsihin zühuru, İslam Birliyinin meydana gəlməsi və qısamüddətli bir hökmranlığın özünü göstərməsidir. Bunları görəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 9 fevral 2015> Click for more

Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə Allahı inkar edən darvinizm bəlası aradan qalxacaq, İslam dini yaşanacaq, bir müddət sonra isə qiyamət qopacaq.
Hədisdə; "Mehdi (ə.s) zühur etdikdə Qiyamətin qopması dayandırılar" deyilir. Hal- hazırda qopmasının qarşısı alındı, Qiyamət xeyli yaxınlaşdı, Allah qarşısını aldı. Bunu Mehdi (ə.s)-ın dünyada olduğundan ötrü etdi.

Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2015      > Click for more

Mehdiyyət sırf təbliğ ilə dünyaya hakim olan bir güc deyil. Hal-hazırda mehdiyyətin bütün qapıları açılır. Bunu edən mehdiyyətdirmi? Mehdi (ə.s) edirmi? Xeyr, Allah edir. Hal-hazırda mehdiyyətin önündəki bütün maneələr bir-bir aradan qaldırılır. Mehdiyyətin bütün sistemi hazırlanılır. Bu Allah tərəfindən yerinə yetirilir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 yanvar 2015      > Click for more

Bu qədər ateist var, bu qədər dinsiz var, bu qədər din əleyhdarı olan cəmiyyət var, universitetlər alovlu şəkildə darvinizmi, materializmi izah edir; amma mehdiyyətin qarşısında dayana bilmirlər. Nə etsələr də, həmişə mehdiyyətin lehinə olar.
Allah böyük dünyanı mehdiyyətə görə istiqamətləndirir. İnsanlar bundan heç agah olmurlar. Amma tarix həmişə o tərəfə doğru axır və kimsə də mane ola bilmir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 yanvar 2015      > Click for more

Hal-hazırda Mehdi (ə.s)-ın zühuruna ümid etmirlər, amma heyrət ediləcək şəkildə hadisələrin oraya doğru getdiyini görəcəklər. Özləri istəməsə də ayaqları oraya doğru gedəcək. Özləri istəməsə də dilləri o istiqamətdə danışacaq. Elə düşünməyə də məcbur qalacaqlar.
Çox böyük hadisələr də yaşanacaq. Mehdi (ə.s)-ın, Moşiyahın zühurundan başqa dünyanın bir qurtuluş yolu yoxdur. Heyrətə gələcəksiniz, təəccüblənəksiniz; amma həqiqət budur. Allah bunu dünya üçün planlamışdır, dünya üçün yaratmışdır, tale belədir. Bundan başqa yol yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 8 yanvar 2015      > Click for more

Allah “Cabbar” və “Qəhhar” adlarıyla Mehdi (ə.s)-ı zorla qəbul etdirəcəkdir. Özlərini bilməməzliyə qoymaq olmaz, Allah İslamı dünyaya hakim etmək istəyir. İstədiyin qədər müqavimət göstər, Allahın istəyinə heç kim qarşı çıxa bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 4 yanvar 2015      > Click for more

Hər mehdi hərəkəti istəsə də, istəməsə də həqiqi hz. Mehdi (ə.s)-a xidmət edir.
Bütün yalançı mehdi olma həvəskarlarının uğursuzluğa düçar olduqlarını görürük. Deməli, cəhd etməklə olmur, həvəslənməklə olmur. Mən Mehdi olacağam deyə ortaya atılmaqla olmur. Allahın o adamı Mehdi olaraq yaratması lazımdır.
Bütün yalançı mehdi olma həvəskarlarının uğursuzluğa düçar olduqlarını görürük. Deməli, cəhd etməklə olmur, həvəslənməklə olmur. Mən Mehdi olacağam deyə ortaya atılmaqla olmur. Allahın o adamı Mehdi olaraq yaratması lazımdır.
Hal-hazırda Allahın yaşatdığı dəhşətin tək səbəbi; Mehdi (ə.s)-ı qəbul etməməyinizdir. Bunu qəbul etmədiyiniz müddətcə dəhşətin, zorakılığın həddi daha da artacaq. Məcburən, Allahın “Cabbar və Qəhhar” adlarının təcəlli etməsiylə Mehdi (ə.s)-ı qəbul edəcəksiniz.
Allah 2015-ci ildə təzyiqi bir qədər də artıracaq. "Nə edək?" deyə qışqırmağa başlayacaqlar. Sonra mehdiyyət mövzusu gündəmə gələcək. "Müsəlman aləminin bir liderinin olması lazım deyil?" deyəcəklər. "Lazımdır" deyəcəklər. "Görəsən nə edək?" deməyə başlayacaqlar. Sonra “Mehdi” adını zikr etməyə başlayacaqlar. Sonra da Mehdi (ə.s)-ı axtarmağa başlayacaqlar. Bu da formal xarakterli bir axtarışdır. Yəni Allah onları ən çox qaçdıqları mövzuya daha çox məcbur edəcək.
Kim mehdiyyətə məhəbbət bəsləyirsə, bağlanırsa böyük olur, güclənir. Çünki, Yaxın Şərq regionu Mehdi (ə.s)-a görə, mehdiyyətə görə dəyişir.
Kim Mehdi (ə.s)-ı sevirsə Allah onu güc verir. İran Mehdi (ə.s)-ı sevdiyi üçün Allah PKK bəlasını da üstündən götürür, güc-qüvvət verir, cəsarət verir. Mehdi (ə.s)-dan uzaq olan isə məğlub olur, əzilir, məhv olur. Məsələn, İraq mehdiyyətə qarşı çıxdı, məhv oldu. Suriya və Misir mehdiyyətə qarşı çıxdı, məhv oldular.

Adnan Oktar deyir ki... 26 dekabr 2014      > Click for more

Həqiqi Mehdi (ə.s) zəif bir gücə sahibdir. Yəni kiçik bir camaatı, kiçik bir birliyi vardır. Allah kiçikdən böyüyü hazırlamağı, böyük şeyləri yaratmağı çox sevir. Məsələn, Allah 15-20 il müddətində kiçik bir toxumdan, balaca bir əncir çəyirdəyindən 25-30 metr hündürlüyündə bir ağac meydana gətirir və ondan da yüz minlərlə meyvə verir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 dekabr 2014> Click for more

Mehdi (ə.s)-a üç dəfə beyət ediləcək. Birincisi İstanbulda, ikincisi Məkkədə, üçüncüsü Qüdsi Şərifdə ediləcək. Qüdsdəki beyətdə Mehdi (ə.s) İsa Məsihi çağıracaq. "Can təhlükəsizliyin təmin ediləcək. Çıx ortaya" deyəcək. Ondan sonra İsa Məsih (ə.s) öz tələbələrindən ibarət bir heyətlə təbəssüm edərək gələcək.

Adnan Oktar deyir ki... 5 dekabr 2014    > Click for more

Moşiyahın, Mehdi (ə.s)-ın zühurunu bütün İslam aləmi, bütün yəhudilər qəbul edəcəklər. Xristianlar da qəbul edəcək və fövqəladə sülh və qardaşlıq mühiti hakim olacaq. Amma Allahla olan əlaqə çox əhəmiyyətlidir. İnsanlar Allahla olan əlaqələrini kəsdikdə, dünya yaşanmalı yer olmaz.
Əgər din əhəmiyyətli görünməzsə, Moşiyah əhəmiyyətli görünməzsə, Allah da nə demək istədiyini insanlara zorakılıq göstərərək başa salar. Amma insanlar Allahın dediyini səmimi surətdə başa düşərlərsə, Allaha etibar edərlərsə, Moşiyahına, yəni Mehdisinə etibar edərlərsə xoşbəxtlik və dinclik hakim olar.
Allah Moşiyahın zühur etməsini istəyir. Mehdi (ə.s)-ın zühur etməsini istəyir. Bu Tövratda çox əhəmiyyətli bir məqam olaraq qeyd olunur. Hədislərdə çox əhəmiyyətli bir məqam olaraq qeyd olunur. Allah dünyanı hal-hazırda Moşiyah-Mehdi (ə.s)-a görə dizayn edir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 dekabr 2014    > Click for more

Müsəlmanların birləşməsi üçün Mehdi (ə.s) lazımdır. Heç kim sünni bir alimin ətrafında birləşməz. Heç kim şiə və ya vəhhabi bir alimin ətrafında birləşməz; amma İmam Mehdi (ə.s) ətrafında birləşər. Birləşə bilsəydilər yüz ildən bəri birləşərdilər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 noyabr 2014  > Click for more

Tövrata görə hz. Mehdi (ə.s) özünün Mehdi olduğunu, çəkdiyi əziyyət və bu əziyyətlər qarşısında göstərdiyi səbirdən anlayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2014    > Click for more

Mehdiyyət layihə deyil, həqiqətdir. Mehdiyyəti taledən çıxarmaq mümkün deyil, mütləq olacaq bir hadisədir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2014  > Click for more

Axırzaman şəxsi harada olarsa, həmin ölkəyə bərəkət gələr. O ölkəyə bərəkət gələr, bəlalardan və böyük fəlakətlərdən qorunar. Hazırda Türkiyə maddi və mənəvi cəhətdən mehdiyyətin bərəkətini yaşayır. Bunu bilsinlər.

Adnan Oktar deyir ki... 10 sentyabr 2014  > Click for more

Kim Allaha oyun oynamaq istərsə, haşa, Allah rəzil, rüsvay edər. Allahın Mehdisinə qarşı Allahın Mehdisini bəyənməyib, özündən süni, saxta Mehdi yaratmağa çalışarsa, Allah min cür bəla verər. Hər zaman məğlub və rəzil olar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 avqust 2014  > Click for more

Mehdi (ə.s) hazırda pərdələr arxasında Allah tərəfindən qorunur. Allah Təala Mehdi (ə.s)-a icazə versin, Mehdi (ə.s)-a səlahiyyət versin. Hazırda Allah Təala ortaya çıxma səlahiyyəti vermir. Allah çıx desə kimsə dayandıra bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 28 iyul 20140  > Click for more

Mehdi (ə.s), sadəcə, sevgini coşğu ilə həyata keçirən insandır. Bütün dünyanın ehtiyacı olan sevgini coşğu ilə dünyaya yayan insandır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 iyul 2014  > Click for more

Mehdi (ə.s) sevgi insanıdır. Elə qatı, despot, dediyim dedik bir insan deyil. Evində olan bir insan. Sadəcə sevgini vurğulayan “nöqtə istinad” olan insandır. Yoxsa idarə etməyə, siyasətə qarışmır Mehdi (ə.s).

Adnan Oktar deyir ki... 17 iyul 2014  > Click for more

Müsəlmanların başına bir imam, lider təyin edilməlidir, ağlımız bizə bunu göstərir. Baş olmayanda bədən parçalanar. Baş da İmam Məhəmməd Mehdi (ə.s)-dır. Bu ümmət Mehdi (ə.s) xaricində kimsəni qəbul etməz.

Adnan Oktar deyir ki... 11 iyul 2014> Click for more

Şeytanın gücünü qıracaq güc Moşiyah Mehdi (ə.s)-dadır. Allah o gücü, o imkanı ona vermişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 iyun 2014> Click for more

İmam Mehdi (ə.s) bütün dünyanın dəstəklədiyi lider olacaq. Mehdi (ə.s)-a müxalif olan olmayacaq. Kim qəbul etdirir? Allah qəbul etdirir. Allah insanların ürəklərinə vəhy edəcək; anlamadıqları bir şəkildə insanlar Mehdi (ə.s)-a tabe olduqlarına əmin olacaqlar. Qəribə şəkildə onu sevdiklərini anlayacaqlar. Qəribə şəkildə ona güvənəcəklər və onları qurtaracağına, vəsilə olacağına inanacaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 iyun 2014> Click for more

Yer-göy "Mehdi" deyə inləyir. Hadisələr qarşımızdakı aylarda daha da şiddətlənəcək. Heç gözləmədikləri bir insan və heç gözləmədikləri bir birlik İslam aləmini idarə etmək üçün vəzifə alacaq. Bütün Avropa və Amerikanın da bu qrupa dəstəyi olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 21 iyun 2014> Click for more

Kəsib biçən dəccaldır. Qanı dayandıran Mehdi (ə.s)-dır. Qanı, zülmü dayandıran, müsəlmanları birləşdirən Mehdi (ə.s)-dır.
Axırzamanın Bəni-İsraili (İsrail soyu) Mehdi (ə.s) və tələbələridir. Tövratda Bəni-İsrail deyə baxdığımızda ağılımıza ilk gələcək olan Moşiyah Mehdi və tələbələridir. Həqiqi Bəni-İsrail onlardır.

Adnan Oktar deyir ki... 13 iyun 2014> Click for more

Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyəti sevgi insanı olmasıdır. Sülhü, ədaləti, sevgini kim təmin edirsə o Mehdi (ə.s)-dır. Kim döyüşdən bəhs edirsə, kim qanı tövsiyə edirsə ondan uzaq dayanacaqsan.

Adnan Oktar deyir ki... 12 iyun 2014> Click for more

Mehdi (ə.s)-ı gözləyənlərin könülləri çox pak olsun. Tələsməsinlər. Vaxt uzandıqca savab artır. Ovuc-ovuc qızıl yığdığını düşün. Allah bir 24 saat daha vaxt verdiyində insan daha çox toplayar.

Adnan Oktar deyir ki... 10 iyun 2014> Click for more

Mehdi (ə.s)-ın ən aşkar xüsusiyyətlərindən biri heç bir insanın mənfəəti ilə zidd düşməməsidir. Nə kommunistin, nə dinsizin, nə xristianın, nə yəhudinin mənfəəti ilə zidd düşməz. Hər kəs rahat olar.

Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2014> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) dediyində dəccalı da biləcəksən, dəccal dediyində hz. Mehdi (ə.s)-ı da biləcəksən. İkisi bir bütündür. Yəni zidd olaraq yaradılmışdır, gecə-gündüz kimi, yaxşı-pis kimi. Dəccal varsa mütləq hz. Mehdi (ə.s)-da vardır. Hz. Mehdi (ə.s) varsa mütləq dəccal da vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 aprel 2014> Click for more

Mömin fərasəti, bəsirəti, imanın nuru ilə Mehdi (ə.s)-ı tapar. İnsanlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i, tələbələri Bədiüzzaman Səid Nursini necə imanın nuru ilə tapdılarsa mömin də Mehdi (ə.s)-ı imanın nuru ilə tapar.

Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2014> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s)-a görə müsəlmanlara qarşı fikri hücum qeyri-mümkündür, hz. Mehdi (ə.s) bir sədd yaradır. Səddi-Zülqərneyndir, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2014 > Click for more

İnsan beyni də kiçikdir amma bütün bədəni idarə edir. Mehdi camaatının kiçik olması da “beyin” kimidir; İslam aləminin bir beyni olaraq kiçik birlik olurlar. Mehdiyyətin hikməti budur. Yəni kiçik bir birlikdir, amma bütün İslam aləminə təsir edən beyindir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2014> Click for more

Mehdi (ə.s)-a zülm edəcəklərinə görə Allah Mehdisini gizlədir. 70 pərdə arxasında gizlədir. Belə deyirlər: "Bu insan bu cəhətinə görə Mehdi (ə.s) ola bilməz, bu xüsusiyyətinə görə ola bilməz", 70 cür bəhanə gətirirlər. Ledun elmi ilə Allah onu gizlədir. Ledun elmi ilə, batin elmi ilə gizlədir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 aprel 2014> Click for more

Allah insanların heç gözləmədikəri adamı Mehdi edəcək. Mehdi (ə.s) ümid edilən bir insan deyil, ağlagəlməz bir insandır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 aprel 2014> Click for more

Mehdiyyət sevgi, şəfqət, məhəbbət təhsilidir. Mehdi (ə.s) üsyanı, tüğyanı, dəlaləti tənqid edən, onun səhv olduğunu insanlara öyrədən, gözəlliyi, sevgini böyük məhəbbətlə insanların ürəklərinə həkk edən varlıqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 aprel 2014> Click for more

Mehdi olmaq üçün çalışmaq, cəhd göstərmək kifayət deyil. Mehdi olaraq doğulmaq lazımdır. Qədərində Allah tərəfindən Mehdi olaraq təyin edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 mart 2014> Click for more

Mehdi (ə.s)-ın vəzifəsi sevgi insanı olmasıdır. Sevgini və gözəlliyi öyrədər, peşəsi budur. Allahı sevdirər, Allahın yaratdıqlarını sevdirər. Mehdi dünyanı cənnətə bənzətməklə mükəlləf olan şəxsin adıdır.
Mehdi (ə.s) gözəl, olduqca gözəl olan, çox-çox gözəl olan hər şeyi yerinə yetirən insandır. Təşviq, tətbiq edən, yerinə yetirən, və dünyada da icra edən adamdır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 mart 2014> Click for more

Tələb etməklə, istəməklə mehdi olmaz. Mehdi doğular. Allah onu mehdi olaraq dünyaya gətirməlidir. Qədərində mehdilik olan adam olmalıdır. Şöhrətlə, qalmaqalla, çox çalışmaqla olmaz. Ürəklə əlaqədardır. Mehdiyyət dərin imanla əlaqədardır
Səy göstərməklə mehdi olmaq mümkün deyil. Təbliğatla da mehdi olmazlar. Hz. Musa (ə.s) təbliğatla, səy göstərməklə də peyğəmbər olmadı. Hz. Musa (ə.s) əxlaqına, əziyyətə olan səbrinə görə peyğəmbər oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 14 Mart 2014> Click for more

Mehdiyyət şəxsi mənəvi deyil. Mehdi şəxsdir, tələbələri vardır. Amma şəxs və tələbələri təbii ki, şəxsi mənəvi meydana gətirərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2014> Click for more

İnsanlar Mehdiyə möhtacdır, Mehdi insanlara möhtac deyil. Bəziləri elə zənn edirlər ki, Mehdi (ə.s) onlara müraciət edəcək. Halbuki, onlar Mehdi (ə.s)-a müraciət edəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 6 mart 2014> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) sevgi ilə yaxınlaşacaq. Rusiyaya, Avropaya qarşı da silahı sevgidir. Sevgi, sevgi, sevgi. Hədisdə “insanlar sevgiyə arının şana gəlməsi kimi hz. Mehdi (ə.s)-a yaxınlaşarlar'' deyir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın o sevgi balını alacaqlar, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2014> Click for more

Mehdiyyət əziyyətli, uzun bir dövrdür. Bir çox şey gəlib keçər, bir çox şey gəlib keçər, mehdiyyət körpü kimi dayanar. Mehdiyyət sonda axirətə də, dünyaya da bir gözəllik olaraq insanlara nurunu saçar.

Adnan Oktar deyir ki... 21 fevral 2014> Click for more

Moşiyahın, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın yerinə yetirəcəyi vəzifə nədir? Dünyanı dinsizlikdən, darvinizmdən, materializmdən qurtarmaq, dünyanı bayram yerinə çevirmək, dünyanı sanki toy salonuna çevirmək, əzablara son qoymaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 fevral 2014> Click for more

Allah hz. Mehdi (ə.s)-ın, İsa Məsihin zühurunu istəyir. Qarşısına çıxan hər maneəni yerlə yeksan edir, əksi mümkün deyil. Allahın dediyi mütləq olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 12 fevral 2014> Click for more

İslam tarixində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən bəri bu qədər çox "Mehdi gəlməyəcək" deyildiyi dövr olmayıb. Bu qədər əhatəli də mehdiyyətin izah edildiyi heç bir dövr olmamışdır.

A9 TV ; 12 yanvar 2014> Click for more

Allah tərəfindən bütün saxta Mehdilər təsirsizləşdiriləcək, İslama xidmət edəcəklər, amma təsirsiz olacaqlar. Allah həqiqi Mehdi (ə.s)-ın yolunu açacaq və Mehdi (ə.s) ortaya çıxacaq.
Müsəlmanlar birləşərək bir lider seçmədikdən, Mehdi (ə.s)-a, İsa Məsihə həsrət qalmadıqdan sonra bu ağrılar davam edəcək.

A9 TV ; 11 yanvar 2014> Click for more

Müsəlmanların birləşməsi ancaq mehdiyyətlədir. Başsız bədən olmur. Mehdiyyəti gec-tez qəbul edəcəklər, indi anlamayanlar sonda ağlayaraq coşğu ilə qəbul edəcəklər, inşaAllah.

A9 TV ; 8 yanvar 2014> Click for more

Mehdi (ə.s) Allaha inandırmağın, Allahı sevdirməyin sənətini biləcək. Bu nədir; Quran möcüzələrini, iman həqiqətlərini, Peyğəmbər (s.ə.v)-in möcüzələrini, maddədəki möcüzələri izah edəcək və insanların hidayətinə vəsilə olacaq.

A9 TV ; 7 yanvar 2014> Click for more

Axırzamanda bir ağıl ətrafında toplanmasan müxtəlif ağıllar bir-birləri ilə ziddiyyət yaradar. Ağıllar bir-birinə zidd olduqda insanlar bir-birinə zidd olur, nəhayət anarxiya yaranır. Sevginin müəllimi olan Mehdi (ə.s)-dan başqa çıxış yolu olmadığı bəllidir.

A9 TV ; 6 yanvar 2014> Click for more

Mehdi (ə.s) hansı ölkədədirsə, o ölkə liderdir. Allah Mehdi (ə.s)-ı Türkiyəyə göndərmiş, Türkiyə lider olacaq.

A9 TV ; 5 yanvar 2014> Click for more

Ədalət ancaq Mehdi (ə.s) ilə yaranar. Nə qədər cəhd edirlərsə etsinlər, hökumətlər, dövlətlər, nə qədər səy göstərsələr də həqiqi ədalət, ancaq Mehdi (ə.s) tərəfindən təmin edilir. Ondan başqa ədalət olmur.

A9 TV ; 3 yanvar 2014> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in açıq şəkildə “şəxs” olaraq bildirdiyi hz. Mehdi (ə.s)-ı, bəzi alimlərin “şəxsi mənəvi” deyərək gizlətməsi müsəlmanları çıxılmaz yola aparır. Fitnəyə, iztiraba, çıxılmaz vəziyyətə aparır. Amma mehdiyyət və İslam Birliyi inancı bərəkətə, bolluğa, gözəlliyə aparır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 noyabr 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) İslamı hikmətlə, qısa və köklü olaraq izah edəcək. Bilavasitə, ümmətin təfərrüatda boğulması vəziyyətini aradan qaldıracaq.
Hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında da onu əhatə edən məlumat olacaq. Bəzi müəllimlər kimi təfərrüatlara girərək boğulmayacaq. Özünü, hikmətini izah edəcək. Bir şeyi izah etdikdə, onu tam olaraq qısa və köklü şəkildə açıqlayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 23 noyabr 2013> Click for more

Mehdi (ə.s)-ın üstü 70 pərdə ilə örtülüdür. Onlar birinci, ikinci pərdəni belə aşa bilməz, görə bilməzlər, "Mehdi (ə.s) budur?" deyəcəklər. Hal-hazırda dünyada Mehdini axtarırlar. Tapa bilməzlər, əbəs yerə çalışırlar. Saxlaya da bilməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 noyabr 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) dürüst və mərd olacaq. Nəyisə bildiyi halda onu gizlətməyib, kitabları ilə, CD-ləri ilə açıqlayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 14 noyabr 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) çox əziyyət çəkəcək, təzyiq altına düşəcək. Mehdi olmaq səbəblərindən biri də budur.
Hz. Mehdi (ə.s)-ın tanınan, bilinən Allaha həmd edilən, Allahın xatırlandığı bir evi olacaq. Oraya Beyt-ül Həmd deyilir. Orada həmişə "inşaAllah, maşaAllah, əlhəmdülillah'' zikri edilər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2013> Click for more

Mehdi (ə.s) dövründə hər şey yeni, sürətli, mükəmməl olacaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərdə bildirdiyinə görə “Mehdi (ə.s) müsəlmanlara, onlardan qarət edilmiş hər şeyi geri qaytaracaq”.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərdə bildirdiyinə görə “Mehdi (ə.s) bütün xurafatları aradan qaldıracaq”.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərinə görə “Mehdi (ə.s) bəzən yavaş və ağır danışacaq”.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərdə bildirdiyinə görə “Mehdi (ə.s) zalım və qəddar şəxsləri məğlub edəcək” Mehdinin bir adı da Cabir və ya Əbdülcabirdir.
Mehdi (ə.s)-ın zühuru qiyamətin ən böyük və ilk əlamətidir.
Mehdi (ə.s) dini asanlaşdıracaq. Çünki Allahın istədiyi də budur.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərdə bildirdiyinə görə "Mehdi (ə.s) hökmdə günahsızdır, günahsız imamdır".
Hal-hazırda cinlər aləmi də qarışıq vəziyyətdədir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərdə bildirdiyinə görə "Mehdi (ə.s) bunu da nizamlayacaq".
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərdə bildirdiyinə görə "Mehdi (ə.s) quşların və bütün heyvanların dilini bilən bir xəlifədir".
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərdə bildirdiyinə görə “Mehdi (ə.s) möhtac olduğu gücü Allahdan alacaq".
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərdə bildirdiyinə görə "Mehdi (ə.s) lütfkarlıqda (ehsanda) bərəkətli bir yağışdır".
Mehdi (ə.s) bütün qəm və zülmətləri aradan qaldıracaq bir günəşdir.
Mehdi (ə.s)-ın çıxışı ilə sanki günəş doğulacaq. Qaranlıq dünya işıqlanacaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərdə bildirdiyinə görə, "Mehdi (ə.s) yeni bir üsul, yeni prinsiplər, yeni düşüncələrlə hökm edəcək".

Adnan Oktar deyir ki... 10 noyabr 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) ədalətlə, bolluqla bağlı olan bir insandır. Gəldiyi yerə, ölkəyə bərəkət gətirər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə görə "Cəbrayıl hz. Mehdi (ə.s)-ın sağında, Mikayıl isə solunda olacaq".
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə görə "Allah hz. Mehdi (ə.s)-a bir gecədə tayı bərabəri olmayan bir hal verəcək".
Mehdilik iddia məqamı deyil. Hz. Mehdi (ə.s) həmişə bundan qaçacaq.
Mehdiyyəti ən gözəl izah edən yenə də hz. Mehdi (ə.s) olacaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə görə "hz. Mehdi (ə.s) fitnədən çəkinib susmaz. Hz. Mehdi (ə.s)-da elm dayanmadan axar".
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə görə "hz. Mehdi (ə.s) istəmədiyi halda ona beyət ediləcək".
Hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olunanda və bununla Allahın sözünə əməl ediləcəyi üçün Allah axan qanları dayandıracaq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə görə "hz. Mehdi (ə.s) ölümlə təhdid edilməyincə mehdiliyi və beyətləri qəbul etməyəcək".
Hz. Mehdi (ə.s) həmişə evində olar, hər hansı bir məqama (mövqeyə) keçib oturmayacaq. Müsəlmanların mənəvi lideri olacaq.
Allah hz. Mehdi (ə.s)-a olan məhəbbət və sevgini insanların kökslərinə yerləşdirəcək.
Hədislərdə bildirildiyinə görə hz. Mehdi (ə.s)-a "beyətimizi qəbul etməsən axan qanların günahı üzərinə olsun" deyiləcək.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə görə hz. Mehdi (ə.s) insanlara: "Mən axtardığınız adam deyiləm" deyəcək.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində bildirdiyinə görə hz. Mehdi (ə.s)-ın mehdilik iddiası olmadığı üçün bu mövzuda təkid edənlərdən qaçacaq.
Mehdi (ə.s) liderlik arxasınca qaçan bir insan deyil.
Hədislərdə bildirildiyinə görə hz. Mehdi (ə.s) seyid olacaq, şəcərəsi bilinəcək.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə görə "Fitnələr ancaq hz. Mehdi (ə.s)-ın əli ilə sönə bilər".
Hz. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyətlərindən biri də axtarılmasıdır.
Hədislərdə bildirildiyinə görə “Müxtəlif sayda olan mələklər hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olacaq”.
Hədislərdə bildirildiyinə görə “hz. Mehdi (ə.s) böhranın, qarışıqlığın çoxaldığı vaxtda çıxacaq”.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində bildirdiyinə görə “hz. Mehdi (ə.s) heç vaxt "mənə itaət edin" deməyəcək. Öndə gedənlər hz.Mehdi (ə.s)-ı müsəlmanlara rəhbər edəcəklər”.
Hz. Mehdi (ə.s)-ı Allah seçmişdir.
Hədisdəki işarəyə görə “hz. Mehdi (ə.s)-ın əsərləri hər dilə çevrilərək bütün dünyaya yayılacaq”.

Adnan Oktar deyir ki... 8 noyabr 2013> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in möcüzələri ilə hz. Mehdi (ə.s)-a yardımı hz. Mehdi (ə.s)-ın Qurandan sonra ən böyük mənəvi silahıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 noyabr 2013> Click for more

Hal-hazırda bütün təsəvvüf əhli, on iki təriqətin hamısı Mehdi (ə.s)-a bağlanıb. Buna görə də hz. Mehdi (ə.s)-ın hər hansı bir şeyxə tabe olması mümkün deyil. Bütün şeyxlər istəsələr də, istəməsələr də hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olmuşdular. Hal-hazırda bütün dünyaya bərəkət, bolluq Mehdi (ə.s) vasitəsi ilə yayılır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 noyabr 2013> Click for more

Mehdiyyət ən ağıllı insan üslubu deməkdir. Ən məqbul, ən doğru, məqsədəuyğun hərəkətin adı mehdiyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 oktyabr 2013> Click for more

İnsanların hidayətinə vəsilə olan hər insan Mehdidir. Mehdi bənzərləri çoxdur, amma böyük Mehdi başqadır. Tam fərqlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2013> Click for more

Mehdi gəlməyəcək deməklə hz. Mehdi (ə.s)-ın qarşısını almaq mümkün deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 25 oktyabr 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) bütün “dərin dövlət”ləri aradan qaldıracaq.

Adnan Oktar deyir ki... 23 oktyabr 2013> Click for more

Mehdi (ə.s) fırtına kimi, şimşək kimidir. Bir göz qırpımında böyük mədəniyyət yaradacaq.
Mehdi gəlməyəcək deyənlər hz. Mehdi (ə.s)-ı təqdim etmiş olurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 14 oktyabr 2013> Click for more

Kəbənin də orijinal ərazisi tamamilə açılmalıdır. Bu ərazilərin yaşıllaşdırılması, bağ-bağça olması lazımdır. Bunlar imam Mehdi (ə.s) tərəfindən düzəldiləcək. Hara baxsaq Mehdi (ə.s)-a ehtiyac olduğunu görürük.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2013> Click for more

İnsanları aldatmağa ehtiyac yoxdur; Mehdi (ə.s) da, İsa Məsih (ə.s) da artıq həyatdadır və hal-hazırda fəaliyyətdədirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 oktyabr 2013> Click for more

Allah həll yolunun Mehdi olduğunu deyir. Bəziləri isə "yox, mən daha yaxşısını bilirəm, haşa" deyirlər. O zaman sürünərsən və bəlaların ardı-arası kəsilməz. Mehdiyyət xaricində yollar axtarmaqla həll yolu tapılmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 29 sentyabr 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s)-ı sevmə, istəmə səbəbimiz o dövrün əziyyətli, bəlalı olması, dəccalın olması, darvinizm, materializmin olması, qarışıqlıqların artması, qatı dinçilərin Mehdi (ə.s)-a və iman gətirənlərə qarşı çıxmasıdır. Qatı dinçiliyin dindən kənar, mərhəmətsiz, zalım və qəddarcasına tətbiqlər etməsidir. Bütün bunlara ona görə ehtiyac var ki, hz. Mehdi (ə.s) ortaya çıxsın.
Mehdi (ə.s) su kimi axar, heç kim onu dayandıra bilməz.
Saxta mehdilik iddiasında olan səfehlərə fikir vermək lazım deyil. Həmçinin, bunları bəhanə edərək mehdiyyəti inkar etmək də səmimiyyətsizlikdir.
Bütün dünyada baş verən qarşıdurmaların, savaşların bitməsi üçün, Quranın ruhunu bütün səmimiyyətiylə izah edən Mehdi (ə.s)-ı istəmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2013> Click for more

Mehdiyə müxalif çıxanlarda həmişə bir bərəkətsizlik hiss edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 sentyabr 2013> Click for more

Anadolunun fəthi, İstanbulun fəthi Mehdi (ə.s) üçündür. Əvvəllər hər tərəfi dəniz idi. Əcdadlarımız daha sonra hər tərəfə ağac əkdilər, yollar saldılar.

> Click for more

Həddindən çox liderlər var, amma Allah heç birinə dünyanı nizamlama, düzəltmə gücünü vermir. Çünki Allah qədərdə İslamın dünya hakimiyyətini Mehdi (ə.s)-a nəsib edəcəyini yazmışdır.
HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ON SANİYƏSİ İNSANLARI ÇOX PƏRİŞAN EDƏ BİLƏR. İNSANLAR BİR SAATINA BELƏ DÖZƏ BİLMƏZ. Allah dünya aləmində Hz. Mehdi (ə.s)-a "çox çətinlik , ağrı acı çəkəcəksən, qəbul edirsənmi?" deyir. Hz.Mehdi (ə.s) "İftixarla qəbul edirəm, Ya Rəbbi" deyə cavab verir.
Mehdiyyət bəndini aşmış sel kimidir. Mehdiyyəti heç kim dayandıra bilməz .
Mehdi "Mən Mehdiyəm" deməz, Mehdiyə insanlar başa keçməsi üçün YALVARACAQLAR. Bunu görəcəksiniz.
Qoca dünyanın ömründə Mehdi dövrü və İslamın hakimiyyəti çox qısa sürəcək.
Mehdi (ə.s) elmlə, təhsillə, sevgi ilə hakim olur. Qədəri belədir. Dayandıra bilməyəcəksiniz.
Heç bir zaman Mehdilik iddia etmədim və etməyəcəyəm. Buna baxmayaraq "Mehdilik iddia edir" deyənlər alçaqdırlar, əxlaqsızdırlar.
Sonradan Mehdi olunmaz, Mehdi olaraq doğular.İnsan Mehdi olaraq yaradılar .
Mehdi (ə.s)-ı Allah tanıdar, insanlar ona məcbur olarlar.
Hz. Mehdi (ə.s) dünya siyasətini Hz. İsa (ə.s)-a tapşıracaq. Hz. İsa (ə.s) da təbliği Hz. Mehdi (ə.s)-a həvalə edəcək.
Bizim izah etdiyimiz Qurandakı həqiqi İslamı bütün dünya qəbul edər. Əsl Mehdiyyət budur.
Gecə - gündüz Mehdi gəlməyəcək desələr belə bir şey əldə etməyəcəklər. HZ.MEHDİ (Ə.S) MÜTLƏQ GƏLƏCƏKDİR.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) heç bir mövzunu Mehdiyyət qədər aydın izah etməmişdir. MEHDİYYƏTİ UNUTDURMAĞA ÇALIŞANLAR BOŞ YERƏ ÇALIŞIRLAR.
Mehdiyyəti ört-basdır edib, yalnız üzdən izah etməyimizi istəyirlər. Bəziləri “kiçik olsun, mənim olsun” deyə fikirləşir. BELƏ ETSƏLƏR QƏFLƏTƏN QİYAMƏTƏ TUŞ GƏLƏRLƏR.
İstanbul HƏLƏ DÜNYADA BİR ŞƏHƏR KİMİ MÖVCUD OLMADAN öncə Hz. Mehdi (ə.s) üçün yaradılmışdır. İstanbul kef, zövq etsinlər deyə deyil, HZ. MEHDİ (Ə.S) ÜÇÜN FƏTH EDİLDİ.
Hz. Mehdi (ə.s) İstanbulda çıxacağı üçün Allah tarixdə İstanbulun fəthini nəsib etmişdir. İstanbulun bütün məscidləri Hz. Mehdi (ə.s) üçün hazırlanmışdır. İSTANBUL DÜNYANIN ƏN GÖZƏL ŞƏHƏRİDİR , HZ. MEHDİ (Ə.S) ÜÇÜN HAZIRLANIR.
KÜFRÜN QURDUĞU TƏLƏLƏRİ YARADAN ALLAHdır. Küfr Allahın dilədiyi qədər zərər verə bilər. Hz. Mehdi (ə.s) camaatına da heç bir şəkildə zərər verə bilməzlər.
Hz. Mehdi (ə.s) camaatı içində şəhid olana görə kədərlənməzlər.
Bir insan Hz. İsa (ə.s)ı gözləmirsə , Hz. İsa (ə.s)ın gəlişi ilə əlaqədar üç ayəni qəbul etmirsə dindən çıxar. Bütün dünyanın İslamı qəbul etməsini istəmirsə o zaman da dindən çıxar. Adam "səhərə qədər evdə zikr edirəm" deyir, amma Əfqanıstanda səhərə qədər insanlar şəhid edilir. BİR TRİLYON ZİKR BİR FƏRZİN YERİNİ TUTMAZ. MÜSƏLMANLARIN BİRLİYİ FƏRZDİR. Dəccal bağırda-bağırda özünü qəbul etdirir. Mehdiyyət da buna qarşılıq bütün ehtişamı ilə özünü göstərəcək.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) axır zamandakı hadisələri bildirir və "Hz. Mehdi (ə.s) ilə müjdələnin" deyir. Sürünərək də olsa Hz. Mehdi (ə.s.)ın yanına gedin deyir. "Peyğəmbər (s.ə.v)a inandım" deyirsən, amma axirətdə " Peyğəmbər (s.ə.v)ın heç bir sözünü dinləmədim " deyəcəksən. Belə bir din olmaz. Dinimizdə, Müsəlmanlarla birlikdə hərəkət edib İslam Birliyini təmin etmək var. İSLAM BIRLIYI ƏN BÖYÜK FƏRZDİR.
Allah məzhəbləri qəbul etmir. İndi məcburiyyətdən var. Biz Mehdiyyət üçün cəhd göstərərək onları ortadan qaldırmaq məcburiyyətindəyik. BİR İNSAN ƏSRİ- SƏADƏT DÖVRÜ MÜSƏLMANLIĞINI MÜDAFİƏ ETMİRSƏ AXİRƏTDƏ BUNDAN DA HESAB VERMƏK MƏCBURİYYƏTİNDƏ QALAR.
Müsəlmanlar "Bizə qatından bir köməkçi göndər" deyir. Bu müsəlmanların Hz. Mehdi (ə.s)ı gözləməkləridir.
Hz. Mehdi (ə.s) hər kəsin şüuraltında var, bunu qalü-bəladan bilərik.
Bütün fiziki əlamətlərin olması Mehdilik üçün yetərli deyil. HZ. İSA (Ə.S)ın ARXASINDA NAMAZ QILDIĞI ADAM HZ.MEHDİ (Ə.S)dır.
Hz. Mehdi (ə.s) siyasətlə deyil, Allah eşqi ilə hakim olacaq.
Bədiüzzaman Hz.Mehdi (ə.s)a hədislərə istinad edərək yol göstərir. Hz. Mehdi (ə.s)a "AXIR ZAMANDA XURAFATÇILARIN ÇIXIŞI ŞİDDƏTLİ OLACAQ" deyir. "MƏTANƏT, SƏDAQƏT VƏ İMANINLA MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ OLACAQSAN" deyir.
HZ. MEHDİ (Ə.S)A QARŞI ÇIXANLAR DAİM MƏĞLUB YARADILMIŞDIR. Hz. Mehdi (ə.s)a çox hücumlar ediləcək, təsir edə bilməyəcəklər. Allahın vəliləri ilə məşğul olanlara Allah cavab verər.
Hz. Mehdi (ə.s) bütün peyğəmbərlərin xülasəsidir.
Hz. Mehdi (ə.s)ı axtarmaq, tapmaq Peyğəmbərimiz (s.ə.v)ın əmridir.
Allahı eşqlə sevən, Hz. Mehdi (ə.s)ı da eşqlə fərq edər. Gizli dinsizlər Hz. Mehdi (ə.s.)ın gəlməsini əsla istəməzlər.
MEHDİYYƏT DÖVRÜNDƏ BİR DAMLA QAN AXMAYACAQ. SEVGİ QARANLIĞI BOĞAR. Mehdiyyətdə xalqa və dövlətlərə təzyiq olmayacaq. İnsanlar tam mənasıyla azad olacaqlar.
İnsanlar arasında bir çox pis vərdişlər olacaq, qarşı olanlar olacaq, əziyyətlər olacaq. Bunlar olmazsa Mehdiyyət olmaz . Bunlar Mehdiyyət dövründə gözlənilən şeylərdir .
Hz. Mehdi (ə.s)ı unutmaq istəyən Quranı da inkar etmək istəyər. Quranın dünyaya hakimiyyətini istəməyən isə küfr içindədir.
HZ. MEHDİ (Ə.S)ın FƏALİYYƏTLƏRİ İLƏ DİN OLDUĞU KİMİ TANILACAĞI ÜÇÜN DİN ASANLAŞACAQ. Xurafatlar ortadan qalxacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) "Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin" deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) "Asan olan din xeyirlidir" deyir. Tövhid yolu asandır. Hz. Mehdi (ə.s)ın gəlişi ilə bu reallaşacaq.
Mehdiyyəti inkar edənlər bir müddət sonra qədəri də inkar edirlər.
MEHDİYYƏT DÖVRÜNDƏ XURAFAT ZƏNCİRLƏRİ PARÇA-PARÇA OLACAQ. Hz. Mehdi (ə.s) dini asanlaşdırıb (yüngülləşdirib) özünə çevirəcək.
Mehdiyyət insanlara sevgi, şəfqət, dürüstlük, rahatlıq ,hər bir şeyi verəcək. İnsanlar azad olacaqlar, ürəyləri necə istəyirlərsə elə yaşayacaqlar.
Hz. Mehdi (ə.s) gəldiyində texnologiya və elm ən yüksək səviyyəyə çatacaq. SƏNƏTDƏ VƏ ELMDƏ İNKİŞAF ÜÇÜN MÜTLƏQ HZ.MEHDİ (A.S)a EHTİYAC VARDIR.
Allahın gücünə güvənsinlər, . Mehdi (ə.s) dövründə qan axıdılmayacaq. Niyə qan tökməyə ehtiyac olsun ki? Allah qan axıdılmasını istəmir.
Dəccaliyyət və şeytanlığı hazırda Mehdiyyət boğur. Şeytanı məhv edir. Lakin HZ.MEHDİ (ƏS) ARA VERMƏYƏCƏK, DAYANMAYACAQ. ŞEYTAN HZ. MEHDİ (A.S)ın AYAĞININ DİBİNDƏ CƏSƏD KİMİ YERƏ SƏRİLƏCƏK. Taledə belədir. Allah belə yazıb.
Mehdiyyətdə hər yerdə insanların üzündəki iman nuru görüləcək. Mehdiyyət sevinc, ağıl, elm və doğrunu axtarmaqdır. DÜNYA TARİXİNDƏ GÜRÜLMƏMİŞ MÖHTƏŞƏM BİR HAKİMİYYƏT OLACAQ. Bütün dünya birləşsə Mehdiyyəti dayandıra bilməz. Mehdiyyət dünyaya sevinc, qardaşlıq, sülh gətirəcək. Mehdiyyətə mane olmaq, öz xoşbəxtliyinə mane olmaqdır.
HZ. MEHDİ (Ə.S) MÜSƏLMANLARI QORUYAN SEVGİ MÜƏLLİMİDİ. Hz. Mehdi (a.s)ın danışığı ilə insanlar coşacaq. Hz. Mehdi (ə.s) mütləq ədalətlə hökm edər. HZ. MEHDİ (Ə.S) EHKAMDA GÜNAHSIZDIR, MÜTLƏQ DOĞRU HƏRƏKƏT EDƏR.
Hz. Mehdi (ə.s)ın olduğu bir yerdə döyüş olmaz.
Hz. Mehdi (ə.s) dövründə din asanlaşdırılacaq. Hz. Mehdi (ə.s) insanların üzərindəki ağır zəncirləri qıracaq, dini özünə çevirəcək. Dinin üzərini örtən pası, çirki təmizləyəcək.
Hz. Mehdi (ə.s), Hz. İsa (ə.s) ilə birlikdə namaz qılacaq. HZ. İSA (Ə.S) İLƏ HZ. MEHDİ (A.S)ın NAMAZ QILMASINI XALQ GÖRƏCƏKDİR. HZ. İSA (Ə.S) BÜTÜN ÖLKƏLƏRİ GƏZƏCƏK, İNSANLAR ONA SARILACAQLAR. Allah Hz. Mehdi (a.s)ı, Hz. İsa (ə.s) ilə dəstəkləmişdir.
Hz. Mehdi (a.s)ı gözləyən coşğuyla fəaliyyət göstərər. Mən var gücümlə cəhd göstərərək Hz. Mehdi (a.s)a zəmin hazırlayıram. HZ. MEHDİ (A.S)ı GÖZLƏMƏK İNSANI ƏSLA ƏTALƏTƏ SÜRÜMƏZ.
Bəzi insanlar istədikləri qədər Mehdiyyətə qarşı çıxsınlar, İslam mütləq dünyaya hakim olacaq.
Hz. Mehdi (ə.s) şəfqətlidir və ədalətlidir. Tələbələrinin də elə olması lazımdır. Əsəb və kin şeytanı sevindirər, İslamın lehinə deyil.
Hz. Xızırla insanlar hər zaman qarşılaşar; küçələrdə, prospektlərdə. Amma fərqinə varmazlar. Hz. Xızır Hz. Mehdi (ə.s) əleyhdarlarına etiraz etmək üçün vəzifəlidir. Onları heç gözləmədikləri yerdən, gözləmədikləri şəkildə, gözləmədikləri hadisələrlə təxmin edə bilməyəcəkləri şəkildə təsirsiz hala gətirər.
Mehdiyyəti istəmək üçün insanların ağrılarını unutması lazımdır. İqtisadi böhran daha da artacaq, intiharlar çoxalacaq. 2012, 2014-CÜ İLLƏRDƏ SARSIDICI HADİSƏLƏR MEYDANA GƏLƏCƏK. Dünya liderləri və Müsəlmanların irəli gələnləri MEHDİYYƏT XARİCİNDƏ HEÇ BİR HƏLLİN OLMADIĞI QƏRARINA GƏLƏCƏKLƏR. Hələ indidiən yavaş- yavaş başladılar. Mehdiyyət çətin kimi görünür, amma mütləq reallaşacaq.
Yəhudilərin inancında Hz. Mehdi (ə.s) Yəhudilərin arasından çıxmır. HZ. MEHDİ (Ə.S) BÜTÜN YƏHUDİLƏRİ, XRİSTİANLARI VƏ MÜSƏLMANLARI XİLAS EDƏCƏK. Onlara azadlığı, sülhü, qardaşlığı gətirəcək. Peyğəmbərimiz (s.ə.v ) Hz. Mehdi (ə.s)ın gözəl əxlaqını və Müqəddəs Sandığını görən bir çox Yəhudinin Məhəmmədi olacağını söyləyir . Necə bir Müsəlman Hz. İbrahim (ə.s)ı, Hz. İsa (ə.s)ı, Hz. Musa (ə.s)ı sevmədən Müsəlman ola bilmirsə, eyni şəkildə bir Yəhudi də Hz. Məhəmməd (s.ə.v)ı qəbul etməzsə həqiqi Yəhudi ola bilməz. MÜTLƏQ MƏHƏMMƏDİ OLMALIDIR, YALNIZ O ZAMAN GERÇƏK YƏHUDİ OLAR.
02.02.2022 tarixi, saat 22.00. Bu ədədləri unutmasınlar. Dünyada xüsusi mənası olan tarixlərdir bu tarixlər. Bir yerə qeyd etsinlər, görəcəklər. Gəlib keçənlərdən ən böyük vəli olan Hz. Mehdi (ə.s)a işarə vardır.
Son 30 ildən bəri Mehdiyyət mövzusunu izah etmək sanki qadağan edildi. Baxın bu, Hz. Mehdi (ə.s)ın gəldiyinə dair çox böyük bir əlamətdir.
Daha əvvəl hədislərə hörməti olan kəslər hədisləri rədd etməyə başladılar. Bu, çaxnaşmanın şiddətini göstərir. Halbuki, MEHDİYYƏT DAYANDIRILACAQ BİR HADİSƏ DEYİL.
Qiyamətin və Hz. Mehdi (ə.s)ın gəlişi ilə əlaqədar bir çaxnaşma var. Fransa və bütün Avropa daxil olmaqla bütün dünyada bu çaxnaşma var. Qiyamətdən xilas olmaq üçün planetdə bir yer axtarırlar. Gəmiyə minib qaçaq deyirlər. Qiyamət qaçsanda da səni vuracaq, bütün kainatda qopacaq. Bunları bir kənara qoysunlar, Allaha tam təslim olsunlar.
Müsəlmanların parçalanması, Hz. Mehdi (ə.s)ın inkişaf etdiyinin əlamətidir. Ayrılıqlar Hz. Mehdi (ə.s.)ın vəsiləsi ilə sona çatacaq.
Hz. Mehdi (ə.s) dəccaliyyətin təxribatı ilə mübarizə edər. Bu istiqamətdə mübarizə edən hər Müsəlman bir Mehdi tələbəsidir.
100% əmin olmasam Mehdiyyətin üzərində bu qədər dayanmazdım.
Bizim çətin bir mübarizədə olduğumuzu insanların görməlidir. Bu əgər asan bir mübarizə olsa, insanlar Hz. Mehdi (ə.s) tələbəsi olduğumuza inanmazlar. Sıx fəaliyyət olacaq, biz izah edəcəyik, lakin insanlar inanmayacaq. Sonra təbliğ asanlaşacaq, 2017-ci ildən sonra daha asan nəticələr almağa başlayacağıq.
Bizi sevən qardaşlarımız Mehdiyyəti çox yaxşı bilsinlər, bu mövzudan daim bəhs etsinlər. Hz. İsa (ə.s)ın, Hz. Mehdi (ə.s)ın gəlişini ətraflı izah edərək inkarçıların meydana gətirdiyi təzyiqi ortadan qaldıracağıq.
Hz. Mehdi (ə.s) dünyanı cənnətə çevirəcək. Düşmənlik, zülm, qan və gözyaşı yer üzündən yox olacaq.
Allah Mehdiyyətin Tövratda izah edildiyini "And olsun Biz Zikrdən (Tövratdan) sonra Zəburda da: "Şübhəsiz, Ərzə saleh qullarım varisçi olacaq" şəkilində yazdıq. (Ənbiya Surəsi, 105) ayəsi ilə bizlərə bildirir. Tövratın pozulmayan qisimlərində Mehdiyyət də vardır.
Hz. Mehdi (ə.s) 7 milyard insana "Lailahə illAllah Muhammədən Rəsulullah" dedirtdəcək.
" Hz. Mehdi (ə.s)ı necə gözləyəcəyik, bu 10 il necə keçəcək?" Bu cür söhbətlərlə, izahlarla o qədər gözəl keçir ki. Əgər bu mərhələlər olmasa, Mehdiyyət olmaz. Mehdiyyətin ən gözəl illəri bu illərdir. Ən çətin illəridir, ən gözəl illərdir. Sonra İslam əxlaqı dünyaya hakim olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) evində olacaq, söhbət edəcək, gəzəcəklər , amma bunun savabı çox olmayacaq. Yəni çətinlik anında trilyon savab qazanılırsa, rahatlıq anında artıq o qədər çox savab qazanmaq imkanı olmayacaq.
Qardaşlarımız daim Mehdiyyəti izah edərək dəccalın təsirini yox edə bilərlər. Tək bir izahla insanların beynindəki hipnoz açılmaz, daimi izah etmək lazımdır.
Hz. Mehdi (ə. s )ın əleyhinə edilən dua, dua edənə düşər. Hz. Mehdi (ə.s)a böhtan atıldıqca gözəlləşər.
Armaqeddon ilə qan istəyirlərsə, bu an şeytanın qanı axır. Üz-üzə hakim olma mübarizəsi Hz. Mehdi (ə. s.)ın tərəfdarları ilə şeytanın tərəfdarları arasında davam edir hal-hazırda.
İstanbul Mehdiyyət üçün fəth edilmişdir. İstanbul bütün İslam aləminin ürəyidir.
Səhabələr gündə 5 vaxt Hz. Mehdi (ə. s )ı soruşurdular, onu çox sevirdilər. Mehdiyyət tarix boyun həmişə aktual idi, lakin axır zamanda unuduldu.
Hz. Mehdi (ə.s) qaranlıqları dağıtmaq üçün gələcəkdir, anti-xurafat olacaqdır. Mehdiyyət dünyadan xurafatı yox edəcək, dünya da bayram sevinci yaşanacaq.
Mehdiyyət, Allah tərəfindən xüsusi olaraq yaradılmışdır. İnsanlar Allahın sənətini heyrət içində izləyəcək və çox çaşacaqlar. Dünya dərin dövlətini yaradan da Allahdır. Mehdiyyətin qarşısında güclü və inadçı ünsürlərin olması vacibdir. Allah bunları xüsusi olaraq mütləq mehdiyyətin qarşısına çıxaracaq.
İndi eqoistlik hər yeri bürüdüyü üçün həddindən artıq narahatlıq var. İqtisadi böhran hal-hazırda ölkələri əzərək irəliləməyə davam edir. Bu, dəccaliyətin dumanlı zühurudur. Bu dumanı dağıdan kəslərə biz, Hz. Mehdi (ə.s) və Mehdi tələbələri deyirik.
Bir-birini pessimizmə sürükləmək çox asandır. Tək bir adam "məhv olduq" desə hamısı pessimizmə düşər, amma bir adam canlandırsa dərhal ortalıq canlanarlar. Hz. Mehdi (ə.s) Allah tərəfindən bu vəzifə üçün vəzifələndirilmişdir. Bütün insanları canlandıracaq. Hz. Mehdi (ə.s)ın vəfatından sonra da Hz. İsa (ə.s) var. Lakin Hz. İsa (ə.s)ın vəfatından sonra insanların mənəvi dayaqları qalmır.
Mehdiyyətdə alçaldılan bir insan qrupu, irq, hər hansı bir birlik yoxdur. Hər kəs sevilər, hər kəsə hörmət edilər, hər kəs qorunur. Hər kəs yuxarı sinif insan sayılır.
Bəzi insanlar dəccalın onları məhv etdiyini çox gec anladılar. Hal-hazırda Hz. Mehdi (ə.s) çıxıb, amma anlaya bilmirlər və Mehdiyyət bu mühitdə sinəsini gərərək yayılar, dayandıra bilməzlər, dayandıra bilməyəcəklər də.
Hz. Mehdiyə (ə.s) maneə ola bilməyəcəklər, öldürə də bilməyəcəklər. Hz. İsa (ə.s) da elədir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də elə idi, ona heç bir vasitə ilə xələl gətirə bilmədilər. Düşmən dörd tərəfindən onu mühasirəyə aldı. Üstəlik Peyğəmbərimizin (s.ə.v) üstündə zireh yox idi, saatlarla düşmənlə əlində qılıncla mübarizə etdi amma yenə də heç kim ona heç bir şey edə bilmədi. Bu möcüzədir. Hz. Mehdi (ə.s) də elədir. Öldürə bilməyəcəklər və mütləq müvəffəqiyyət qazanacaq.
Mehdiyetin rədd edilməsi Hz. Mehdnin (ə.s) şərəfini artırar.
Mən Mehdilik iddia etmirəm, lakin Hz. Mehdini (ə.s) izah etməkdən əsla imtina etmərəm.
Allahın insanlara müxtəlif şəkillərdə qəbul etdirmə metodları vardır. Həm güc tətbiq edərək edər həm də sevdirərək edər. Qarşıdan gələn günlərin birində Allah Hz. Mehdini (ə.s) bu iki üsulla qəbul etdirəcək. Elə hadisələrlə qarşı-qarşıya qalacaqlar ki, başqa çıxış yolu olmayacaq, hər kəs Hz. Mehdinin (ə.s) gəlişini istəyəcək.
Hz. Mehdi (ə.s) qəti olaraq kim olduğu bilinir. Allahın dilədiyi şəxs Mehdi olar, yalançı olan isə dərhal seçilər. Allahın istəmədiyi birinin Hz. Mehdi (ə.s) olması mümkün deyil.
Tarixin heç bir dövründə belə bir Mehdi çaxnaşması yaşanmamışdır. Hal-hazırda davam edən bu çaxnaşma Hz. Mehdinin (ə.s) gəldiyinin bir isbatıdır.
Mehdiyetin inkişaf etdiyi dövrdə əleyhdarların olması, anti-Mehdi hərəkətin olması normal haldır. Dəccal yoxdursa süfyan, yoxdursa Hz. Mehdi (ə.s) də yoxdur.
Darvin olmasa Hz. Mehdi (ə.s) də olmaz. Ateistlər də, Mehdiyetin həyəcanını artıran varlıqlardır. Allah bütün bunları xüsusiylə yaradır.
Kiçik bir qrupla, Darvinistlərin, xurafatçıların meydana gətirdiyi nəhəng bir quruluşa qarşı mübarizə edirik. Qarşımızdakıların ortaq xüsusiyyəti isə anti-Mehdiyet olmalarıdır.
2012-ci il önəmli bir ildir, Mehdiyetin hücum illərindəndir.
Ustad Bədiüzzamanın ifadəsinə görə, Hz. Mehdi (ə.s) kiçik bir qrupla Darvinizmə qarşı üstün bir müvəffəqiyyət əldə edəcək.
Hz. Mehdinin (ə.s) hərbi gücünün silahı sevgidir, mərhəmət və söhbətdir. Dəccalının gücü isə qan və barıtdır. Hz. Mehdi (ə.s) yalnız sevgi ilə hərəkət edər. Ustad Bədiüzzamanın ifadəsiylə Hz. Mehdinin (ə.s) üç silahı sənət, bacarıq və ittifaqdır.
Bölünmüş parçalanmış ittifaq olmaz. İttifaq "təklik" deməkdir. Hz. Mehdi (ə.s), Müsəlmanların bölgüsünü aradan qaldıracaq. Eyni Peyğəmbərimiz (s.ə.v)ın dövründə necə idisə elə olacaq.
Hz. Mehdi (ə.s) vəfat etdiyində, “Ya rəbbim ona cənnətini nəsib et” deyəcəyik. Amma o dövrdə Hz. İsa (ə.s) vəzifədə olacaq. Hz. Mehdi (ə.s)ın cənazə namazını Hz. İsa (ə.s) qıldıracaq. Hz. İsa (ə.s) vəzifədə olduğu üçün, Hz. Mehdi (ə.s)ın vəfatı Müsəlmanları sarsıtmayacaq. Amma Hz. İsa (ə.s)ın vəfatından sonra Müsəlmanlar bir boşluğa düşəcəklər. Daim qarışıqlıq yaşanacaq.
Hz. Mehdi (ə.s) gəlincə, Xristianlara və Yəhudilərə qarşı irəli sürülən hirs sistemi də ortadan qalxacaq. Məhz buna görə bir qisim insanlar Hz. Mehdi (ə.s)ın gəlişini istəmirlər. Onlar, sevginin ortadan qalxıb, kinin hakim olmasını, qarşıdurmanın olmasını istəyirlər. Lakin Hz. Mehdi (ə.s) sülh və sevgi gətirəcək.
Hz. Mehdi (ə.s) deccaliyeti kökündən məhv edəcək. Hz. Mehdi (ə.s)a qılınc təsir etməz, Hz. Mehdi (ə.s)ı heç kim öldürə bilməz. Şeytanın dünya hakimiyyətini ortadan qaldırmasın deyə Hz. Mehdi (ə.s)a qarşı bir çox insan mübarizə aparacaq. Lakin onu mübarizədən çəkindirə biləcəklər mi, Əsla!

Adnan Oktar deyir ki... 12 sentyabr 2013> Click for more

Allahın dünya üçün planı mehdiyyətdir. Məsələləri kökündən həll edəcək adam Mehdi (ə.s)-dır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 sentyabr 2013> Click for more

Hal-hazırda dünyada bütün sistem Moşiyah, yəni Mehdi (ə.s) oxu ətrafında fırlanır.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2013> Click for more

Sünniləri və şiələri birləşdirib barışdıran Mehdi (ə.s)-dır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 sentyabr 2013> Click for more

Hadisələr elə bir hala gələcək ki, insanlar özləri Mehdi (ə.s)-ı axtaracaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 2 sentyabr 2013> Click for more

Mehdiyyətə inanmayanlar hal-hazırda mehdiyyətin həqiqi olduğunu görməyə başladılar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 sentyabr 2013> Click for more

İstanbul Allah tərəfindən Mehdi (ə.s) üçün xüsusi olaraq alınıb Osmanlıya verilmişdir. Allah Mehdinin çıxışı üçün qədəri bu cür qurdu. İstanbul Mehdi (ə.s) üçün gəlin kimi bəzəndi.
İnsanlar: "Mehdi (ə.s)-a ehtiyacımız var, bəli qəbul edirik, ya Rəbbim, başımıza bir sultan göndər, Mehdi (ə.s)-ı göndər" deyənə qədər bəlalar, ağrı-acılar davam edəcək.
Allah tək çıxış yolunun mehdiyyət olduğunu göstərir. Tökülən qanı dayandıracaq Mehdi (ə.s)-dan başqa həll yolu yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 31 avqust 2013> Click for more

Mehdiyyətdən, İsa Məsih (ə.s)-dan başqa heç bir çıxış və həll yolu yoxdur. Min dəfə də olsa söyləyəcəyəm. Sonra "demədi" deməsinlər. Mən bunları deməkdə məsuliyyət daşıyıram. Allah bir müddət sonra məcbur edəcək, görəcəksiniz.
Mehdiyyətdən və İsa Məsihdən başqa həll yoxdur, haqq olan bu həqiqəti min dəfə də olsa söyləyəcəm.
Şiə və sünnilərin hamısını bir-birinə sevdirəcək olan Mehdi (ə.s)-dır, başqa yolu yoxdur. Mehdi (ə.s)-dan başqa həll yolu görünmür.

Adnan Oktar deyir ki... 29 avqust 2013> Click for more

Əməvi Məscidinin imamı Mehdi (ə.s)-dır. Amma hər şeyin bir vaxtı var. Vaxtı gələndə Mehdi (ə.s) orada namaz qılacaq, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 26 avqust 2013> Click for more

Hər yerdə hiyləli quruluşlar var. Hiylələri parçalayan Mehdi (ə.s)-dır.

Adnan Oktar deyir ki... 22 avqust 2013> Click for more

Ağrılar, iztirablar daha da artacaq. Müsəlmanlar "yetər!" deyib və Mehdi (ə.s)-ı tapacaqlar. Mehdi (ə.s)-dan ümmətin başçısı, lideri olmağını istəyəcəklər. Mehdi (ə.s) əvvəlcə qəbul etməyəcək. "Ümmət qan dənizində üzür, qəbul et. Qəbul etməzsənsə axan qanların günahı sənin boynuna olsun" deyəcəklər. Beləcə Mehdi (ə.s) özü istəmədiyi halda ona beyət edəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 20 avqust 2013> Click for more

Mehdi (ə.s)-ı Allah seçər. Xalqın seçkisi ilə müsəlmanlara bir lider seçmək mümkün deyil. Allahın seçdiyi Mehdi (ə.s)-ı tapmaq yolları vardır. Bunun üçün də dəlillər ortadadır.

Adnan Oktar deyir ki... 21 avqust 2013> Click for more

Qatı dinçilik cəmiyyətini xurafatdan istifadə etmədən idarə etmək çox çətindir. Belə cəmiyyətə qarşı mübarizə məqsədi ilə İslamı şərh etmək də asan deyil. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyinə əsasən Mehdi (ə.s) da bu çətinliklə qarşılaşacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 18 avqust 2013> Click for more

Ruhu, düşüncəsi olmayan birlik ola bilməz, bu birlik möhkəm olmaz. Mehdisiz İslam Birliyi ilə heç bir ölkə münasibət qurmaz.
Mehdi (ə.s) çox müasir insan olaraq gələcəkdir.
Mehdi (ə.s) ayrı-ayrı otaqlara bağlanmış kimi olan müsəlmanların aralarındakı divarları söküb hamısını birləşdirəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 17 avqust 2013> Click for more

İslam aləmində demokratiya Mehdi dövründə olacaq. Çünki Ortodoks İslam inancı demokratiyaya icazə vermir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 avqust 2013> Click for more

Mehdi (ə.s) müsəlmanları birləşdirən, ictimai ədaləti təmin edən, dünyadan bütün silahları yox edəcək insandır… Bu, mehdiyyətin, Quranın feli tətbiqidir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 avqust 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) cənnətin tovuzudur. Mehdi (ə.s)-ın nuru cənnətdə də işıq kimi parlayar.
Dünyada yaranan qiyam və hadisələr mehdiyyətlə sakitlik tapacaq. Mehdiyyəti qəbul etməyən insanlara Allah zorla söylətdirəcək. "Ya Rəbbim, bizə qatından Mehdi (ə.s)-ı göndər" ―deyə yalvaracaqlar.
İslam dünyaya hakim olanda hz. Mehdi (ə.s)-ın yaşı artacaq, amma özü sağlam, canı sulu olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 10 avqust 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) ilə yenidən səhralara yağış yağacaq, yenidən dünyaya ruh gələcək, İslam dünyaya hakim olacaq, inşaAllah.
Bütün dünyada radikal İslamın şiddəti ancaq mehdiyyətlə dayandırıla bilər. Hz. Mehdi (ə.s)-ın bir sifəti də Mehdiy-ul dəm, yəni "qan dayandıran Mehdi"dir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 avqust 2013> Click for more

Təkliflərlə Mehdilik olmaz. Allahın dediyindən başqa heçnə olmaz. Allah kimi seçsə, Mehdi o olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 29 iyul 2013> Click for more

Allah dünyanı hz. Mehdi (ə.s)-la hazırlayır və hazırlayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 28 iyul 2013> Click for more

Yəhudi rəbbani alimlər hz. Mehdi (ə.s)-ın qoxusunu hiss etdiklərini söyləyirlər, maşaAllah.
Hz. Mehdi (ə.s)-a ümid bağlayanlar qurtuluşa çatacaqlar, inşaAllah. Mehdiyyətin yarı yolunu qət etdik.

Adnan Oktar deyir ki... 15 iyul 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s)-ı, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i sevər. Bir insan Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i sevirsə, hz. Mehdi (ə.s)-ı da sevməlidir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) vəfat etdi, amma hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bir parçası, onun övladıdır. Sən əgər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i sevirsənsə onun həyatda olan övladını da sevməlisən. Sən onu unutdurmağa çalışırsansa, Peyğəmbər (s.ə.v)-i də sevmirsən.

Adnan Oktar deyir ki... 30 iyun 2013> Click for more

Dəccal qan tökərək gəlirsə Mehdi (ə.s) qan dayandıraraq gəlir. Bu da ikisinin arasındakı fərqdir.
Allah mehdiyyət üçün dünyanı min ildən bəri hazırlayır. Mehdi (ə.s) 4000 ildir ki, gözlənilir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 iyun 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) siyasi baş nazir deyil, mənəvi baş nazirdir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 iyun 2013> Click for more

Mehdiyyət, Mehdi (ə.s) tərəfdarı məğlub olmaz. Mehdi (ə.s) tərəfdarı Cəbrayıl, Mikayıl və mələklər tərəfindən qorunar, kim olursa olsun. Allah tərəfindən Mehdi (ə.s)-ın əleyhinə olanlar da mütləq boğular.
Mehdi (ə.s) tərəfdarları həmişə qanın dayandırılmasından, sevgidən, şəfqətdən, azadlıqdan, sülhdən, elmdən, sənətdən və estetikadan bəhs edərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2013> Click for more

Mehdiyyətə qarşı çıxanlar məhv olarlar. Hz. İsa Məsihlə, Mehdi (ə.s)-la mübarizəni əsas götürən məntiq mütləq məhv olar.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2013> Click for more

Mehdiyyətin kiməsə ehtiyacı yoxdur. Seyidina İsa Məsih İbni Məryəm, İsa Məsih də elədir. Onun da kiməsə ehtiyacı yoxdur. Sevgi istəyər, başqa heçnə.
Mehdiyyət ən ağıllı yoldur. Mehdiyyətin heç bir iddiası yoxdur. Yəni mal-mülk, səltənət də istəmir. Yalnız sevgi istəyir.
Mehdiyyət hər kəsi əhatələyən bir ruhdur, siyasəti istəmir. Sevgi müəllimliyidir. Necə ingilis, fransız dili müəllimi olursa, Mehdi (ə.s) da dünyanın sevgi müəllimidir.
Şəffaf, açıq bir işdir mehdiyyət. Yəni gizli telefonları, gizli danışmaları olmaz mehdiyyətin, açıqdır. Hədəfi açıqdır və tək məqsədi sevgi, mərhəmət, şəfqət, dostluq, yaxşılıq, gözəllik, bərəkət, bolluq, demokratiya, sənət və elmdir.
Mehdiyyət başıboş idarəsiz bir hərəkət deyil, Allahın idarəsindədir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2013> Click for more

Mehdiyyət siyasətlə məşğul olmaz. Mehdi (ə.s) sevgi müəllimidir. Mehdiyyət yalnız sevgi, barış, qardaşlıq, dostluq, yaxşılıq, yaxşı niyyət, sənət, elm, bu mövzuları təşviq edən, xalqa bu ruhu sıx olaraq aşılayan bir insandır və bərabərindəki bir qrupdur, bir birlikdir. Mehdiyyətin əsli, əsası budur.
Mehdi (ə.s) tək başına hərəkət edən bir insan deyil. Yüzlərlə xristian ruhani, qiymətli müsəlman alimlərlə ittifaq edərək hərəkət edən bir insandır. Həyatı, danışıqları şəffaf, niyyəti açıq, aydın, çox dəqiqdir.
Mehdiyyət sırf sevgini, mərhəməti, şəfqəti harada tapmaqla, dostluq, qardaşlıq, yoldaşlıq necə olur, sənətin, elmin necə inkişaf etməsi ilə maraqlanar. Mehdiyyət siyasətlə maraqlanmaz.
Mehdiyyət ağıllı müsəlmanlarla ağıllı, səmimi xristianların birlikdə dünyaya sevgi və sülh, qardaşlıq təqdim etmələridir. Mehdiyyətdə siyasət yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2013> Click for more

Dəccaliyyət hz. Mehdi (ə.s)-ı həmişə əzaba sövq etmək istəyəcək. Buna görə mübarək çox əziyyət çəkəcək və hamısına səbir edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 21 aprel 2013> Click for more

Mələklər Mehdi (ə.s) ilə çox əlaqəlidirlər. Ən böyük mələklər Cəbrayıl (ə.s), Mikayıl (ə.s) həmişə yanındadırlar. Mehdi (ə.s)-ın heç xəbəri belə olmaz. Sağında, solunda Cəbrayıl (ə.s), Mikayıl (ə.s) ömrü boyu yanından ayrılmazlar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2013> Click for more

Yusuf (ə.s)-a hiylə edildiyinə görə Mehdi (ə.s)-a da ediləcək. Onsuz da Yusuf surəsi Mehdi (ə.s)-a ediləcək hücumları simvolik olaraq izah edən ayələrdir.
Təmizlənmə nə deməkdir? Lazımsız artıq şeylər vardır ki, təmizlənər, saflaşar. Mehdi (ə.s) da bunları təmizləyəcək: xurafatçıların xurafatlarını müsəlmanların üstündən təmizləyəcək. Şeytanın oyunlarını müsəlmanın üstündən qaldıracaq. Yerdə qalan saf vəhydən ibarət olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2013> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s)-ın səhv etdiyini zənn etdiyin yerdə o doğrunu etmiş olur. Deyirsən ki, böyük səhv etdi, amma doğru olur. Çünki, Allahın hökmüdür: "Hər şeydə bir xeyir vardır". Hz. Mehdi (ə.s)-ın hər hərəkətində xeyir olur.
İnsanlar elə zənn edir ki, hz. Mehdi (ə.s) müstəqil gücdür. Halbuki, hz. Mehdi (ə.s) kölgə bir varlıqdır. Allahın idarəsindədir, İslamın hakimiyyətinə Allah onu vəsilə edir, vəssalam. Başqa bir gücü yoxdur. Bütün güc Allahındır. Hz. Mehdi (ə.s)-ın hər addımını, hərəkətini, danışığını, hər hərfini Allah yaradar. Hələ anasından doğulmamışdan əvvəl nə danışacağı müəyyən idi.
Hz. İsa Məsih (ə.s) və hz. Mehdi (ə.s)-ın ayrı-ayrı olması qəribə görünməsin. Əslində bunların hamısı bir birlikdir. Hz. Mehdi (ə.s) başdır, imamdır, hz. İsa Məsih (ə.s) onun vəziridir. İki fərqli qoldan fəaliyyət göstərirlər, lakin bir birlikdir.
Qurtuluş hz. Mehdi (ə.s) ilə mümkündür. Məntiqli, ağıllı olan da budur. Çünki, tək bir beyin, tək bir ağıl hər şeyi yığışdıra bilər. O oradan çəkər, əgər çəksə, anarxiya olur. Yəni, bir nöqtəni müəyyən bir yerdən çəksən, müəyyən bir nöqtəyə doğru gedər. Dörd adam ayrı nöqtədən çəksə, parçalanar. İndiki sistemdə elə olur.

Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2013> Click for more

Alimlərdən min adam bir yerə yığışsa hz. Mehdi (ə.s) kimi olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 1 may 2013> Click for more

Allahın Rəhman və Rəhim adının təcəllisi Mehdi (ə.s.) olduğuna görə Allah Məhəmməd ümmətini rəhməti ilə Mehdi (ə.s.)-ı vəsilə edərək qurtaracaq, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 28 aprel 2013> Click for more

Mehdi (ə.s) Quranda Kəhf surəsində, Yusif surəsində gizli şəkildə izah edilir. Hz. Süleyman (ə.s) hekayəsində, Nur surəsinin 55-ci ayəsində gizli izah edilir, eləcə də bir çox Quran ayəsində gizli izah edilir. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyəti onsuz da gizlənəndir.

  Adnan Oktar deyir ki... 28 aprel 2013> Click for more

Mehdi (ə.s) Allahın varlığında ərimiş biridir. Bir hal vardır ki, insan nuraniyyət kəsb edər. Bir mənada maddə olmaqdan çıxar. Maddə kimi görünər, amma maddə olmaqdan çıxar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 aprel 2013> Click for more

1400 ildən bəri bir qəhrəman gözlənilir, o da hz. Mehdi (ə.s), hz. İsa Məsihdir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 İyul 2012> Click for more

Mehdiyyət, İsa Məsih qəbul edilməzsə dünya məhv olar. Buna görə də əleyhinə olmaq, müqavimət göstərmək mənasızdır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 İyul 2012> Click for more

MEHDİ (Ə.S) İSBAT İNSANIDIR. ÇÜNKİ ADINDAN GÖRÜNÜR:"HÜCCƏTULLAH". Dəlillə iş görər. Allahın hüccətidir, dəlili vardır. Hər yerdə dəlillə, faktla izah edəcək. Elə dəlillər təqdim edəcək ki, qarşısına çıxanlar sanki iflic olacaq, danışmağa halları qalmayacaq, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 18 İyul 2012> Click for more

MÜQƏDDƏS SANDIĞI TAPAN HZ. MEHDİDİR (Ə.S)-DIR . ALLAH ONA O VƏZİFƏNİ VERİB. Başqası tapa bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 14 İyul 2012> Click for more

Hər kəsin sevdiyi tək lider olsa, radio, televiziya və internetlə bütün dünyanı bir ay içində mükəmməl şəkilə salmaq olar.
Mehdi (ə.s.) zühur edərkən nə qədər mikrob komandası vardırsa, yod sürtmüş kimi axtarsan belə tapmazsan. Harda axtarsanız da tapa bilməyəcəksiniz. Səsləri belə çıxmayacaq.
Mehdi (ə.s.) zühur etsə, dünya on beş gün ərzində cəhənnəmdən cənnətə dönər. Mehdi (ə.s) cəhənnəmi cənnətə çevirər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 İyul 2012> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyəti məzhəbləri aradan qaldırmaqdır. Şiəlik, Vəhabilik, Bektaşilik, Aləvilik və digər məzhəbləri aradan qaldıracaq, eynilə Rəsulullah (s.ə.v)-in dövrü, Əshabi-kiram dövrü kimi olacaq. Bilavasitə Mehdi (ə.s) məzhəblərdən kənar bir şəxsdir. Müsəlmanlara Rəsulullah (s.ə.v) dövrünü yaşadacaq insandır.
Hz. Mehdi (ə.s) Allahın xəlifəsi olacaq. Allah onu dünyaya xəlifə olaraq göndərir. Bütün dünyanın lideri və imamı olacaq. O, sevgi, qardaşlıq, dostluq, ədalət düşüncəsini müdafiə edən, öz evindən dünyanı idarə edən, təvazökar, möhtərəm, mübarək insandır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 İyun 2012> Click for more

Mehdi zühur edərkən nə Avropa, nə Amerika heç kim ona mane ola bilməz . Dəccal da, dünyanın bir sıra güclü dövlətləri də mane ola bilməyəcək. Hətta Mehdini dünyanın bütün dövlətləri dəstəkləyəcək .

Adnan Oktar deyir ki... 27 İyun 2012> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) hər kəsin sevdiyi ata kimi, şəfqət, dostluq müəllimidir.
Mehdi siyasətə qarışmaz. Ümumi prinsipləri açıqlayar. Məsələn, Suriya ilə döyüş var və ya Suriya hansısa bir ölkəyə hücum edir, bunu tək bir sözü ilə dayandırar.
İnsanlarda həmişə şiddət, əzəmət, böyüklük, zülm etmək meyli vardır. Təvazökarlıq, mehribanlıq, insanpərvərlik və mərhəmət isə insanlara çətin görünər. Mehdi (ə.s) bunları bərpa edəcək. MEHDİ (Ə.S)-IN ŞƏFQƏTİ, MƏRHƏMƏTİ, DOSTLUQ, İNSANPƏRVƏRLİK ANLAYIŞI DÜNYAYA HAKİM OLACAQ.

Adnan Oktar deyir ki... 24 İyun 2012> Click for more

Allah qədərdə kimə təqdir etdisə o Mehdi (ə.s) olacaq. Siz ona, qədərə, Allahın təqdirinə boyun əyin. Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-i də o dövrdə Yəhudilər istəməmişdilər. İndi bunlar da Allahın kimi Mehdi seçəcəyi məsələsində, haşa, Allaha ağıl vermək istəyirlər. Allah kimi seçsə ona təbe olacağıq.

Adnan Oktar deyir ki... 15 İyun 2012  > Click for more

Müdrik insanlar birliyi Mehdi, Xızır və İsa Məsihdən meydana gələr. Əsl birlik budur, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 5 İyun 2012  > Click for more

Kral Məsih mövzusunda müqavimət göstərmələri yersizdir. Kral Məsih onlar üçün nemət, gözəllik, xeyir və bərəkətdir.
KRAL MƏSİH ÇIXMADAN AĞRI-ACIYA SON QOYULMAZ. Hər yerdən, hadisədən, düşüncədən iztirab mənbəyi meydana gələcəkdir. İnsanların buna ictimai, siyasi istiqamətdən, digər elmləri istifadə edərək əlac tapmaları mümkün deyil. Əlac tapsaydılar, bu pərişanlığı yüz ildən bəri yaşamazdılar.
Allah Moşiyahı göndərdi, vaxt tamamdır. 2012-ci ildir, Tövratdakı işarə budur. "Biz Hz. Mehdi (ə.s)-la, Moşiyahla həll etmərik, düşüncəmizlə, ağlımızla, siyasət elmi ilə həll edərik" deyərlərsə, bu acı, iztirab davam edər.
Tövratın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sözünü dinləyək. Hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olaq, Hz. Mehdi (ə.s)-ı axtaraq, Hz. Mehdi (ə.s)-ı tapaq.
YƏHUDİLƏRİN, MÜSƏLMANLARIN EDƏCƏYİ DƏ HZ. MEHDİ (Ə.S), YƏNİ MOŞİYAHDA İTTİFAQDIR. Başqa cür heç bir şəkildə nə bir razılıq, hüzur, güvən olar, nə də bu narahatlıq, qarışıqlıq sona çatar.

Adnan Oktar deyir ki... 31 May 2012  > Click for more

Tövratda Mehdi (ə.s)-ın yerinin İstanbul olduğu qeyd edilir. Massonlar da İstanbulda gözləyirlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də " onu İstanbulda axtarın " deyir. Müqəddəs əmanətlər də buradadır. MÜQƏDDƏS ƏMANƏTLƏR HARADADIRSA HZ. MEHDİ DƏ ORADADIR. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın qılıncı, əbası , mübarək bayrağı da burdadır. Beləliklə,Hz. Mehdi də buradadır.

Adnan Oktar deyir ki... 30 May 2012  > Click for more

ANCAQ ALLAH İNSANLARIN KÖNLÜNÜ, QƏLBİNİ HZ. MEHDİ (Ə.S)-I QƏBUL EDƏCƏK ŞƏKİLDƏ YARATMIŞDIR. RUHLAR HZ.MEHDİ (Ə.S)-I SEVƏCƏK VƏ HZ.MEHDİ (Ə.S)-A BAĞLANACAQ ŞƏKİLDƏ ƏMR ALMIŞDIR. Müsəlmanların ruhları bu əmri Qalu bəlada alıblar. Əks halda insanların bir başqa adama bağlanma bacarığı, iradəsi yoxdur. İstəsələr də bağlana bilməzlər.
Hz. Mehdi (ə.s)-ı axtarıb tapmaqda məsuliyyət daşıyırıq. Tapmadıqdan sonra on min alim bir araya gələrək istədiyi şərhi etsə də kimsə ciddi saymaz. İslam aləminin bir yerə toplanması üçün Mehdinin gəlişi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 May 2012  > Click for more

HZ. MEHDİ (Ə.S) AYASOFYANI İBADƏTƏ AÇACAQDIR. İlk namazı da Hz. Mehdi (ə.s) qılacaq, inşAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 25 May 2012  > Click for more

Hz. Mehdinin gəlişi mütləqdir. Əhli Sünnətdə inkar edən dindən çıxmış sayılır . İsa Məsihin zühuruna inanmaq fərz , vacib hökmlərdəndir. Sünni inancında bunu inkar edən insan dindən çıxar. Cəfərilikdə də, Şiəlikdə də eyni şəkildədir, təməl inancdır.
Hz. Mehdi varsa, Hz. İsa (ə.s) da var, Hz. İsa (ə.s) varsa, Hz. Mehdi də vardır. Niyə görə? Sünni inancına, Hənəfi, Hənbəli, Maliki, Şafi məzhəblərinə görə Mehdinin inkarı mümkün deyil. Vacib hökmlərdəndir, qətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 May 2012  > Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) hər mövzuda: Mehdi mövzusunda, Darvinizm, materializm mövzusunda, hər bir mövzuda davamlı olaraq sübut göstərəcəkdir. Elmi dəlil, ayə dəlilləri, hədis dəlilləri verəcəkdir. Onun üçün bir ləqəbi də Əl - Hüccətdir.

A9 TV, 10 May 2012  > Click for more

Müsəlmanlar təxribata uydular, parçalandılar. Fitnə bütün İslam aləmini bürüdü. Məhz bu fitnəni ortadan qaldıran Hz. Mehdi (ə.s) və tələbələridir.
Hüsnü zənn etmək məqbuldur. Yəni insanların sevdiyini Mehdi kimi görməsi, "inşAllah Mehdi olar" deyərək ümid etməsi çox vacibdir. Bir insan "mən də, görəsən, Mehdi ola bilərəmmi?" deyə ağlından keçirə bilər. Lakin iddia etmək haram, insanın dindən çıxmasıdır.
HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN ÇƏKDİYİ ƏZİYYƏTİ HƏR HANSI BİR İNSAN BİR GÜN ÇƏKSƏ, ALLAH ƏSİRGƏSİN, ALLAHI İNKAR EDƏ BİLƏR. O əziyyət Hz.Mehdinin Allah eşqini coşdurarkən, ağlı zəif bir insanın imanını əlindən alar. Baxın, bu imtahanın sirridir.
SIRF ƏZİYYƏTƏ, AĞRIYA, ÇƏTİNLİYƏ DÖZÜMÜ, ALLAHA OLAN SƏMİMİ EŞQİNƏ GÖRƏ ONU HZ. MEHDİ (Ə.S) EDİR. Sırf o əziyyətə, çətinliklərə görə on min illik, iyirmi min illik dünya tarixində Mehdiliyi yalnız ona nəsib edir.
Böyük dünyada Allaha ən çox iman edən Hz. Mehdi (ə.s) olur.

A9 TV 3 May 2012  > Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) küfrün azğınlığı üzündən müxtəlif vaxtlarda həbs olunacaq, gizlənəcək. Lakin mağaranın içində min il tək saxlanılan insan deyil. Bu, uydurma şeydir.

A9 TV, 2 May 2012  > Click for more

Hər biri ayrı padşahlıq sistemi qurmaq istəyir. Buna görə də Mehdi (ə.s)-ı qəbul etmək istəmirlər. Çünki Mehdi (ə.s) eqoizmlərini yerlə-yeksan edən bir şəxsdir . Məhz buna görə də şeytani müqavimət göstərirlər.
Mehdi bu reaksiyasını aradan qaldıracaq. Yoxsa Allah xeyir-bərəkət verməz. Bu çətinliklər, iztirablar, parçalanma davam edər. Bu, ətrafı təsirinə salan ruhsuzluq, qəribəlikdir.

A9 TV, 2 May 2012> Click for more

Hətta qarışqaların da bir lideri vardır. Kafirlərin lideri var, hər kəsin bir lideri vardır. Müsəlmanların liderini qəbul etmirlər. Şiə, Sünni, Ələvi kim olursa olsun, bütün Müsəlmanların lideri olan şəxsin adı Mehdi (ə.s)-dır.

A9 TV, 30 Aprel 2012  > Click for more

İSLAM TARİXİNDƏ BİZİM QƏDƏR HZ. MEHDİ (Ə.S.)-I BU DƏRƏCƏDƏ ÇOX İZAH EDƏN OLMAYIB. Baxın, İslam tarixində belə gecə-gündüz Hz. Mehdi (ə.s.)-ı izah edən heç görülməmişdir. Neçə ildən bəri bu şəkildə Hz. Mehdi (ə.s.)-ı izah edən olmamışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 Aprel 2012  > Click for more

ONU DEYİM Kİ, MEHDİYYƏTLƏ SAVAŞAN MÜTLƏQ MƏĞLUB OLAR. Çünki bu Allahın vədidir.
MEHDİYYƏTƏ XƏYANƏT ETMƏYƏN HƏR ÖLKƏ, MEHDİYYƏTƏ XİDMƏT EDƏN HƏR BİR FƏRD ƏLİ OLAR.

Adnan Oktar deyir ki... 23 Aprel 2012  > Click for more

Şiddətli, güclü bir sevgisizlik dünyanı bürüdü. SANKİ DÜNYA "MEHDİ! MEHDİ!" DEYƏ QIŞQIRIR. Bu ona bənzəyir ki, insanlar öləndə təcili yardım axtarırlar, "imdad" diləyərlərsə, HAL-HAZIRDA DA "İMDAD" YERİNƏ "MEHDİ" DEYİB, ONU AXTARIRLAR. QURTULUŞ ÜÇÜN ALLAHIN VƏSİLƏ EDƏCƏYİ ŞƏXS MEHDİ VƏ TƏLƏBƏLƏRİDİR, İNŞALLAH.

Adnan Oktar deyir ki... 22 Aprel 2012  > Click for more

İman nuru ilə baxsan Mehdiyyətin ehtişamını, nurunu, qüdrətini, gözəlliyini bütün tərəfləri ilə görərsən, inşAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 21 Aprel 2012  > Click for more

Mehdi (ə.s)-ın vaxt ölçüsü ilə insanların vaxt ölçüsü eyni deyil. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “sizin 1 iliniz Mehdinin 20 ilidir” deyə bildirir. Buna görə də zaman fərqli işləyir. Lakin bu deyiləcək bir sirr deyil .
HZ. MEHDİ (Ə.S)-A QARŞI OLAN ALLAHA DA QARŞI OLAR. Çünki Hz. Mehdi (ə.s) İslamı, Quranı müdafiə edir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 Aprel 2012> Click for more

Bu çox əhəmiyyətlidir, baxın: Peyğəmbərimiz (s.ə.v) "Mehdi (ə.s) hökm edərkən günahsızdır" deyir. Yəni nə edirsə doğru edir, səhvi də olsa düzəldilir . Amma peyğəmbərlər həm hökmdə, həm namusda günahsızdırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 17 Aprel 2012  > Click for more

MEHDİYYƏT SEVGİNİN,MƏHƏBBƏTİN MƏKTƏBİDİR. Hz.Mehdi (ə.s) insanlara sevgini, məhəbbəti öyrədəcək.
HƏQİQİ MEHDİYƏ BEYƏT ETMƏKDƏN, BAĞLANMAQDAN BAŞQA DOĞRU YOL YOXDUR . Beyət deyərkən , yəni qəlbindən gələn sevgi başa düşülür . Yoxsa gedib bir şey imzalamaq kimi bir şey deyil. Beyət sevgi bağı, hörmət bağının elan edilməsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 Aprel 2012  > Click for more

Hər kəsin ümidini kəsməsinə baxmayaraq Hz. Mehdi (ə.s) öz səyinə (cəhdinə) davam edir və Hz. Mehdi (ə.s)-ın sonda zühur etməsi insanlar tərəfindən qəbul edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 Aprel 2012  > Click for more

İnsanlıq Hz.Mehdi (ə.s)-a tabe olmazsa, Qiyamət qopar. Tabe olduqlarına görə Qiyamət qopmayacaq, inşAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 6 Aprel 2012> Click for more

Allah Hz.Mehdinin zühurundan sonra bir bərəkət, fərahlıq verdi. Bəlkə də zülm və qəddarlıq daha çox artacaqdı. Sistem daha şiddətli şəkildə Dəccaliyyətə doğru gedəcəkdi. Amma ALLAH MEHDİYYƏTİN BƏRƏKƏTİ İLƏ RAHATLIĞI, GÖZƏLLİYİ, YAXŞILIĞI MİLLƏTƏ BƏXŞ ETDİ. ALLAH İNSANLARI BİR FƏRAHLIQ DÖVRÜNƏ APARMAĞA BAŞLADI.

Adnan Oktar deyir ki... 30 Mart 2012  > Click for more

Mehdi (ə.s)-ın məzhəbi varmı? Xeyr. Mehdi (ə.s) sünnimi ? Deyil. Şiəmi? Deyil. Rəsulullah (s.ə.v) dövrü, səhabə dövrü kimidir. RƏSULULLAH (S.Ə.V) HANSI İNANCDADIRSA, MEHDİ DƏ O İNANCDADIR. BU SƏBƏBDƏN MÜSƏLMANLAR ARASINDA BİR BÖLÜNMƏ, PARÇALANMA, NÜFUZ PROBLEMİ YOXDUR.
Mehdiyyət olmadığında məğlubiyyət , bərəkətsizlik şübhəsizdir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 Mart 2012  > Click for more

Heyrətamizdir, Mehdiyyət saatın dəqiqə əqrəbi kimi yavaş- yavaş hədəfinə doğru gedir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 Mart 2012  > Click for more

Elə bir hadisələr olacaq, elə bir müşkillər olacaq ki, insanlar üçünMehdi (ə.s)-ın çıxışından başqa heç bir qurtuluş yolu qalmayacaq. Məcbur olduqları üçün Mehdi (ə.s)-a sığınacaqlar. Bunu görəcəksiniz.
Mehdi (ə.s) "mən Mehdi olacağam" deməz. Mehdi (ə.s)-a insanlar mənəvi lider olması üçün yalvaracaqlar. Tək qurtuluş Mehdi (ə.s)-dır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 Mart 2012  > Click for more

Mehdiyyətin izah etdiyi Qurandakı İslam əsasdır. Rəsulullah (s.ə.v)-ın izah etdiyi Səhabə dövrü İslamı əsasdır. Bu olmasa xurafata yer verilir.
Mehdiyyət nurdur.
Mehdi (ə.s)-a tabelik hər tərəf üçündür, azğınlıqlar aradan qaldırılacaq. Çünki eqoizm aradan qalxacaq. Hər kəs bir adama bağlanmış olacaq. Yəni xırda fironlar gedib yalnız Mehdi (ə.s) qalmış olur.

27 Mart 2012, A9 TV  > Click for more

Quranda Hz. Musanın 70 adam ayırıb qurduğu Sanhedrin Məclisi Mehdinin çıxış əlaməti olaraq hal-hazırda yenidən quruldu. Tövrata görə, Yəhudi inancına görə Sanhedrinin quruluşu Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətidir. Çünki Sanhedrinin təsdiqi ilə Hz. Mehdi (ə.s) vəzifəyə başlayır.

21 İyul 2011; A9 TV və Samsun Aks TV  > Click for more

Zülqarneyn Hz. Mehdi (ə.s)-ın digər adıdır.

20 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

Hz. Mehdi (ə.s), Peyğəmbər (s.ə.v)-ın əmrindədir, yəni onun əsgəridir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) nə deyir? Qan axıtmayacaqsan. Bu əmri hardan alır? Vəhy ilə söyləyir. Cəbrayıl (ə.s)-dan aldığı əmrlə söyləyir. Hz. Mehdi (ə.s) Cəbrayıl (ə.s)-ın gətirdiyi Allahın hökmünə qarşı çıxacaq? Xeyr, mən qan axıdacağam deyəcək? Əlbəttə belə bir şey mümkün deyil. Hz. Mehdi (ə.s) qan axıtmayacaq.
Qan axıdanların Hz. Mehdi (ə.s) olmadığını dərk edirik. Qan axıtmağa təşviq edirsə , demək ki, Hz. Mehdi (ə.s) deyil.
HZ. MEHDİ (Ə.S) ZAMANLA ALLAHIN HÖKMÜNÜ DƏYİŞDİRƏ BİLMƏZ, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)ın ONA VERDİYİ TƏLİMATI DA DƏYİŞDİRƏ BİLMƏZ. "Qan axıtmayacaq" dedisə, qan axıtmayacaq, bu dəqiqdir.

15 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

Hər əsrdə Mehdi (ə.s) gözlənilmişdir. Yəni Müsəlmanlar eşqlə, şövqlə onu gözləmişlər. Bu əsrdə bir çılğın ruh, bir çaxnaşma var; "bizim əsrimizdə olmasın, bizim zamanımızda olmasın" fikri var. Bu, Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxmış olduğunun ən böyük dəlillərindəndir.

1 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

"ŞƏXSİ MƏNƏVİ" DEYİLSƏ HƏR KƏS BİR DÖVLƏT KİMİ OLAR. HƏR FİKİR FƏRQLİ OLAR. Biri o birinə müxalif olar, o da buna müxalif olar. TƏK BİR BEYİN, TƏK BİR ŞƏXS YƏNİ HZ. MEHDİ OLMALIDIR.

30 İyun 2011; A9 TV, Kaçkar TV  > Click for more

YÜZ MİNLƏRLƏ AĞIL BİR YERƏ TOPLANIB BİR QƏRAR VERƏ BİLMƏZ. TƏK BİR AĞILIN VERDİYİ QƏRAR ƏHƏMİYYƏTLİDİR. Sən "milyonlarla ağıl İslam aləmini idarə etsin" desən, əlbəttə ki, belə olar. O ağıl ona müxalif olar, beyinlər bir-biri ilə davamlı olaraq zidd düşər və sonda bu qarışıqlıq və əzablı vəziyyət alınar. İslam aləminin lideri Hz. Mehdi(ə.s) olacaq.

23 İyun 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV və Kaçkar TV  > Click for more

MEHDİYYƏTDƏ HAMI İLTİFAT EDƏR, HAMIDA SEVGİ OLAR, HƏR KƏS BİR-BİRİNİN KÖNLÜN ALAR, HAMI BİR-BİRİ İLƏ ÜNSİYYƏT QURAR. Səhərə qədər söhbət məclisləri olacaq. Səhərə qədər söhbət edəcəyik, əylənəcəyik, güləcəyik. Səhərlər olmayacaq inşAllah.

14 İyun 2011; A9 TV  > Click for more

MEHDİ (Ə.S)-SIZ İSLAM BİRLİYİ DƏ OLMAZ, MEHDİ (Ə.S)-SIZ BİR QURTULUŞ DA OLMAZ. Buna görə "Müsəlmanlar haradasınız?" deyil "Ya Rəbbi, Mehdi (ə.s)-ı bir an əvvəl zühur etdir" demək lazımdır. Duanın bu şəkildə olması lazımdır, inşAllah.
Başçısız hərəkət etmək də mənasızdır. Mehdi (ə.s)-ın varlığı məhz buna görə şərtdir.
AMERİKAN MEHDİSİ, İNGİLİS MEHDİSİ, BU MEHDİ, O MEHDİ OLMAZ. Hədislərdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ifadə etdiyi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan, Əhli Beytindən, Hz. Fatimə (r.a) övladlarından Hz.Məhəmməd Mehdi (ə.s) vardır. Fiziki xüsusiyyətləri bildirilmiş, nə vaxt gələcəyi bildirilmiş, nə edəcəyi bildirilmiş, harada çıxacağı bildirilmişdir. O, təbii ki, mükəmməl bir insan olacaq.
Saxta Mehdilər daim məğlub olarlar, gerçək Hz. Mehdi (ə.s) qalib gələr, çünki qədəri elədir.

14 Aprel 2011; Kahramanmaraş Aks TV, Kaçkar TV  > Click for more

Əgər diqqətli baxsaq, Türkiyədə çox böyük hadisələr olur. Hz. Xızır (ə.s) Hz. Mehdi (ə.s) əleyhinə heç bir cərəyana icazə verməz. Baxın diqqət yetirin, ikinci əhəmiyyətli bir şey daha söyləyirəm; heç bir şəxsə də icazə verməz. Yəni ANTİ-MEHDİ OLMAQ ALLAH QATINDA ÇOX BÖYÜK BİR GÜNAHDIR VƏ ALLAHIN BƏLASINA TUŞ GƏLƏN BİR VƏZİYYƏTDİR. BU HƏQİQƏTƏNDƏ BÖYÜK BƏLALARA DÜÇAR EDƏR. Allah Hz. Xızır (ə.s) vasitəsi ilə onlara çox böyük əzab verər. Qanun əzir, hüquq əzir,Allah bir yolla əziyyət verir inşAllah.

25 Mart 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

Bir möcüzə meydana gəlir; şeytan Mehdiyyətə mane olmaq üçün bütün ordusuyla hal-hazırda fəaliyyətdədir. İnsanları qıcıqlandırır, çox insanın xəbəri yoxdur, amma Mehdiyyətin qarşısını ala bilməzlər.

10 İyul 2011; A9 TV, Kanal Avropa və Çay TV  > Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) günəş kimidir, şüalarını daima əks etdirər ... İnsanlar günəşi qəbul etsin və ya etməsin, onsuzda işıqlanacaqlar.
Ətrafa diqqətlə baxsaz, görərsiniz. Hz. Mehdi (ə.s)ın təcəlliləri təbii olaraq meydana gəlir, dəccalın xəbəri belə olmaz.
Hz. Mehdi (ə.s) adlanan şəxs Quran ayələrini haqqıyla, tam haqqıyla tətbiq edən adamın adıdır.
Fitnənin qalxması necə olar? Quran hakim olmadan fitnənin ortadan qalxması mümkün olarmı? Belə bir şey varmı Quranda? Bu nə deməkdir? "QURAN ƏXLAQI BÜTÜN DÜNYAYA HAKİM OLANA QƏDƏR, YƏNİ DİN ALLAHın OLANA QƏDƏR MÜBARİZƏ EDİN." Allah kimə deyir bunu? Bütün Müsəlmanlara deyir. İndi Hz. Mehdi (ə.s) nə edəcək? Bu ayənin hökmünü yerinə yetirir. HZ. MEHDİ (Ə.S) BU AYƏNİN HÖKMÜNÜ YERİNƏ YETİRƏN İNSANIN ADIDIR. ALLAH BUNU DÜNYADA BİR TƏK ONA VƏ HZ. İSA (Ə.S)a NƏSİB EDİR.
Bir sıra vacib məqamlarda, hücumlarda, hərbi vəziyyət elan edilir, tədbir görülür. HAZIRDA İSƏ BÜTÜN DÜNYAYA ŞEYTAN HÜCUM EDİR. Bu, insan hücumundan daha təhlükəlidir, daha bərbaddır. İnsanları məhv edər. BUNUN HƏLLİ MEHDİYYƏTİ İSTƏMƏKDİR.
Hər şey Hz. Mehdi (ə.s)ın dilinin ucundadır . İki kəlimə söz etsə mövzu bağlanar… Dərin bir hörmət və sevgi ilə itaət edəcək insanlar, inşaAllah.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top