Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2017> Click for more

Bəzi qruplar Bədiüzzamanı çox yanlış tanıyırlar. Atatürk, Bədiüzzamanın dəyərini bilir və çox hörmət göstərirdi. O da Atatürkü sevərdi. Atatürk də, Bədiüzzaman da Mehdi öncülü olan mübarək insanlardır.
Səid Nursi həzrətləri dünyanı idarə edən mənəvi məclisin millət vəkilidir. Çox dəyərli insandır. Bədiüzzaman öz əsrinin ən müasir müsəlmanıdır. Müvəffəqiyyətlə müasir səhabə anlayışını müdafiə edən insandır.

Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2017> Click for more

Risalə-i Nur oxuyan insan səmimiyyətin ruhunu hiss edər. 3-5 səhifə belə oxusa tam fərqli ruh halı qazanmış olar.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2017> Click for more

Qiyamətin yaxın olduğu həqiqətdir. Bədiüzzaman həzrətlərinin verdiyi 2120 tarixi də hədislərə görə doğrudur və digər inanclara da uyğundur.

Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2017> Click for more

Bədiüzzaman çox dürüst insandır. Risalə-i Nura da bu dürüstlük və səmimilik ruhu içində baxmaq lazımdır.
Bədiüzzaman ilə Atatürk yaxşı dost idilər. Aralarındakı məsələni ledün elmi ilə qiymətləndirmək lazımdır. Atatürk, Bədiüzzamanın dəyərini bilirdi. Atatürk səhabə dövründəki İslamı və Quranın kafiliyini müdafiə edən, Osmanlı tərbiyəsi ilə yetişmiş keyfiyyətli dəliqanlıdır. İmam Hatip liseylərini, ilahiyyat fakültələrini yaradan, on minlərlə Quranı Anadoluya payladan, Elmalılı Təfsirini dərc etdirən Atatürkdür.

Adnan Oktar deyir ki... 30 aprel 2017> Click for more

Bədiüzzaman da Quran ayələrinə əsaslanaraq İsa Məsihin vücudu və ruhu ilə bir şəxs olaraq gələcəyini izah etmişdir. Hədislərin və böyük İslam alimlərinin izahlarına görə hal-hazırda Mehdi və İsa Məsihin gəlməsi üçün son əsrdir. Bu əsrdə hamısını görəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 21 aprel 2017> Click for more

Risalə-i Nur külliyyatında səmimi müsəlman ruhu var. O kitabları oxuyan o gözəl ruhu alar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 aprel 2017> Click for more

Bədiüzzaman İsa Məsihin şəxsi mənəvisinin deyil, bilavasitə şəxsinin gələcəyini söyləyir.
Müsəlman, bütün xristianlara qarşı olmaz, tam əksinə dindar xristianlarla pisliklərə qarşı ittifaq edər. Xristian düşmənçiliyi yanlışdır. Bədiüzzaman da dindar isəvilərlə müsəlmanların ittifaq etməsinin lazım olduğunu söyləyir. Xristian-müsəlman qarşıdurmasından qəti şəkildə çəkinmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Vəfatının 57-ci ildönümündə, Bədiüzzaman ustadımıza Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.

Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2017> Click for more

Bədiüzzaman İsa Məsihin şəxsinin yenidən yer üzünə gəlişinin qəti olduğunu söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 mart 2017> Click for more

Allah Bədiüzzamana çoxlu möcüzə nəsib etmişdir. Bədiüzzaman həzrətləri çox mübarək, dürüst və səmimi insandır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 mart 2017> Click for more

Bədiüzzaman ən böyük xidmətin təqlid-i imanı, təhqiqi, yəni səmimi imana döndərmək olduğunu söyləmişdir. Əsas məsələ imanlı gənclik yetişməsidir.
Bədiüzzaman Mehdinin 3 böyük vəzifəsi olacağını bildirmişdir. Bunlardan birincisi darvinizm və materializmi elmi yolla yox etməkdir. Bədiüzzaman Mehdinin ikinci vəzifəsinin isə İslam aləmini Qurana döndərmək və İslam Birliyini təmin etmək olduğunu bildirmişdir.
Bədiüzzaman həyatı boyu bir çox əziyyət çəkdi, lakin heç vaxt şikayətçi olmadı.
Bədiüzzaman Axırzaman hədislərinin səthi düşüncə ilə anlaşıla bilməyəcəyini, dərin düşünmək və səmimi olmağın lazım olduğunu söyləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2017> Click for more

Bədiüzzamanın kitablarını gənclərin mütləq oxuması lazımdır. O kitablardakı ruh və səmimiyyət çox gözəldir, o coşğunun ruha təsiri böyükdür.

Adnan Oktar deyir ki... 19 fevral 2017> Click for more

Heç kim Bədiüzzamanla boşuna məşğul olmasın. O dünya səviyyəsində çox sevilən bir alimdir, biz də onu çox sevirik.
Bədiüzzamanın insanların hidayətinə vəsilə olan istiqanlı üslubu var. Din texniki olanlar isə təkcə qəlblərin sərtləşməsinə səbəb olur.

Adnan Oktar deyir ki... 15 fevral 2017> Click for more

Bədiüzzaman dəccal tərəfdarlarının ən mühüm xüsusiyyətinin mərhəmət və şəfqəti bilməyi olduğunu söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2017> Click for more

Bədiüzzaman Mehdinin birinci vəzifəsinin darvinizmi və materializmi yox etmək, ikinci vəzifəsinin İslam Birliyini yaratmaq olduğunu söyləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 fevral 2017> Click for more

Nur tələbələrinin ən gözəl cəhətlərindən biri dövlətə sadiq və vətənpərvər olmalarıdır. Bədiüzzaman onları sadiq olaraq yetişdirdi.
Bədiüzzamanın ən çox üzərində dayandığı mövzulardan biri mehdiyyətdir. Ustadımızın üzərində dayandığı mövzunu arxa plana atmaq bərəkətsizlik gətirər. Bədiüzzaman; “Mən Mehdinin pişdar bir nəfəriyəm, öncüsüyəm” deyir. Nur tələbələrinin də açıqca bunu dilə gətirmələri əhəmiyyətlidir, bərəkət gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2017> Click for more

Bədiüzzaman Risalə-i Nurda Mehdinin hicri 1400-cü ildə, yəni 1979-cu ildə vəzifəyə başlayacağını açıq və qəti şəkildə söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 yanvar 2017> Click for more

Bədiüzzaman məzhəbə tabedir, lakin Mehdinin ən böyük müctəhid, ən böyük mücəddid olacağını, bütün məzhəblərin Mehdiyə bağlanacağını söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2016> Click for more

İslam aləmini parça-parça edən, Osmanlını yox edən üst ağıl İngiltərə dərin dövlətidir. Bədiüzzaman da bunu əsərlərində söyləmişdir.
Bədiüzzaman da dəccaliyyətin dünya hakimiyyətinə diqqət çəkmişdir. Dəccaliyyəti idarə edənin İngiltərə dərin dövləti olduğu açıq ifadə edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 dekabr 2016> Click for more

Mehdi heyrət oyandıracaq şəxsdir. Bədiüzzaman Mehdi üçün “əcaib şəxs” demişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 noyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman risalələrdə, “bir əsr sonra gələcək zat” deyərək Mehdidən bəhs etmişdir, bəzi qardaşlarımız bunu gizlətməyə çalışır.
Bədiüzzaman özündən sonra gələcək olan Mehdinin həm hakim, həm ən böyük müctəhid, həm də mücəddid olacağını söyləmişdir. Bədiüzzaman; “heç bir cəhətdə, o irəlidə gələcək olan əcaib şəxs, yəni Mehdi kimi ola bilmərəm” demişdir.
Bədiüzzamanın yaşadığı dövrdə dəccaliyyət tam hakim idi, lakin hz. Mehdi dövründə Dəccal yox olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 14 noyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman Risaləi-Nurda Mehdinin gəliş vaxtının hicri 1400-cü illər, yəni bu əsr olduğunu açıqca söyləmişdir. Nur tələbələri bunu söyləməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 noyabr 2016> Click for more

Bədiüzzamanı, İmam Rəbbanini sevirik deyənlər, bu böyük şəxsiyyətlərin Mehdi gələcək dediklərindən heç danışmırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman, Süleyman Hilmi Tunahan həmişə Mehdini gözləyiblər. Ərbakan hocamız da Mehdini gözləmiş insanlardandır. İmam Rəbbani Mehdidən "Məktubat"ında çox ətraflı dəlillərlə bəhs etmişdir.
Bədiüzzaman tələbələri tərəfindən Mehdi hesab edilmiş və dəccaliyyəti yox etmək üçün hərəkət edən, şövqlü cəmiyyət yaratmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 oktyabr 2016> Click for more

İmam Rəbbani və Bədiüzzaman kimi şəxslər milyonlarla insanın imanına vəsilə olublar. Bu istiqamətləriylə bir cür Mehdidirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 oktyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövründə Bədiüzzaman ruhi xəstə olmaqla ittiham edilmiş və haqsız yerə ruhi xəstəxanaya həbs edilmişdir.
Bədiüzzaman mehdiyyətdən bütün təfərrüatlarıyla bəhs edib. Hz. Mehdinin hicri 1400-cü ildə gələcəyini müjdələyib və özünün Mehdiyə zəmin hazırladığını deyib.

Adnan Oktar deyir ki... 18 oktyabr 2016> Click for more

Süleyman Hilmi Tunahan, Bədiüzzaman, Şeyx Nazim kimi Mehdini gözləyən alimlər milyonlarla insanın hidayətinə vəsilə olmuşdur. Mehdini gözləməyənlər isə şövqsüz, durğun, monoton, heç kimin hidayətinə vəsilə olmayan tənbəllik içində olurlar.
Mehdini gözləmək bərəkət gətirər. Bədiüzzaman Mehdini gözləyərdi, heyran edəcək dərəcədə xidmət göstərdi. Əbdülqadir Gilani, İmam Rəbbani hamısı şövqlə Mehdini gözlədilər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 oktyabr 2016> Click for more

Acınacaqlı vəziyyətdir, lakin sağın əleyhinə olanlar həmişə sağ olmuşdur. Əbdülhəmid dövründən ortaya çıxan pis bir ənənədir bu. Bədiüzzamanın da qarşısında həmişə sağçılar olmuşdur. Lakin əslində bunlar sağçı görünən solçudurlar. Gülən təşkilatı da özlərini sağçı göstərən solçudurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 oktyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman: "Axırzamanda Dəccal, insanların hərislik və ixtilafından faydalanıb bütün dünyanı ələ keçirər" deyib. İngiltərə dərin dövləti də bir qrup insanla, insanların hərisliyindən faydalanıb bütün dünyanı xaosa, müharibəyə, qarşıdurmaya sürükləyə bilir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 sentyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman Əbdülhəmidə bir çox tövsiyə vermiş, lakin bu tövsiyələrinin çoxu dinlənməmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 sentyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman İngiltərə dərin dövlətini çox yaxşı diaqnoz etmiş və nə qədər məhv edən struktur olduğunu ətraflı izah etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 sentyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman dəccaliyyət çox güclü göründüyü bir vaxtda, həqiqi İsəvilərlə müsəlmanların ittifaq edəcəyini söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 sentyabr 2016> Click for more

Əbdülhəmid dövründə Bədiüzzaman barədə, kommunist qədər təhlükəlidir deyən saxta alimlər olmuş, lakin bunlar darvinist təbliğata səs çıxartmamışdılar.

Adnan Oktar deyir ki... 17 sentyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti həmişə Bədiüzzamana qarşı olmuşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 28 avqust 2016> Click for more

Bədiüzzaman Mehdi gələndə mən məzarımdan seyr edəcəyəm deyir. Açıqca Mehdinin özündən sonra gələcəyini söyləyir.
Bədiüzzaman Mehdinin şəxsi mənəvi olaraq deyil, bilavasitə şəxs, bir insan olaraq gələcəyini söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 avqust 2016> Click for more

Hədislərə görə Mehdi heç bir təriqətə bağlı olmayacaq. Bədiüzzaman da Mehdinin ən böyük müctəhid, mücəddid, mürşid olacağını söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 avqust 2016> Click for more

Bədiüzzaman, Mehdinin darvinizmi və materializmi fikrən yox edəcəyini, bu işdə özünə kiçik bir qrupun kömək edəcəyini söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 avqust 2016> Click for more

Bədiüzzaman Axırzaman hədislərinin vaqe olmasından sonra, yəni baş verməsindən sonra dəqiq şəkildə aydın olacağını söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 avqust 2016> Click for more

Bədiüzzaman milyonlarla insanın hidayətinə vəsilə olmuşdur. Risalə-i Nuru tənqid edənlərin əksəriyyəti bir nəfərin hidayətinə belə vəsilə olmamışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 avqust 2016> Click for more

Bədiüzzaman çox gözəl fəaliyyətlər göstərmiş, eləcə də, özündən 100 il sonra gələcək hz. Mehdini də əsərlərində müjdələmişdir.

 Adnan Oktar deyir ki... 6 mart 2016> Click for more

Biz Bədiüzzamanı sevirik, niyə sevirik? Fədakarlığından ötrü sevirik. Yoxsa geriyə nə qalardı? Sunqur Ağabəyi əziyyət çəkdiyi üçün sevirik. Bədiüzzamanın tələbəsi olan digər Ağabəylərdən də sevdiklərimiz var, lakin çəkdikləri əziyyətlərə görə sevirik. Az əziyyət çəkəni daha az sevirik. Çox əziyyət çəkəni daha çox sevirik.

Adnan Oktar deyir ki... 1 fevral 2015      > Click for more

Bədiüzzaman Türkiyədə dini, dinin həqiqətini təkmilləşdirdi, Atatürk də xurafatçılığı təmizlədi. Türkiyə bu iki dəyərli şəxs tərəfindən hal-hazırki gözəlliyə qovuşmuşdur. Birincisi Atatürk, ikincisi isə Bədiüzzamandır. Bir-birlərinə zidd kimi görünmələri leduni bir elmdir. Onu hər kəs başa düşə bilməz. Bir-birinə zidd kimi görünməsi, onun üsuludur.

Adnan Oktar deyir ki... 24 mart 2014> Click for more

Bədiüzzaman "Məkkədə, Mədinədə olsam İstanbula gələrdim" deyir. "Türkiyə, İstanbul İslam Birliyinin mərkəzidir" deyir. İstanbul həmişə Bədiüzzamanın istiqamətli bir siyasəti olmuşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 23 oktyabr 2013> Click for more

Bədiüzzamanın tələbələrinin məzarlarının olduğu yerlərə kamera sistemi ilə nəzarət edilməsi faydalıdır. Əlavə olaraq polis köşklərinin qoyulması da yaxşı olardı.

Adnan Oktar deyir ki... 15 sentyabr 2013> Click for more

Bədiüzzaman: "Şərq ancaq din ilə güclənər" deyir. Heç vaxt fəlsəfə ilə güclənməz. Həmişə dinlə güclənmiş və güclənər. Xristianlar da, yəhudilər də, Avropa da həmişə din ilə güclənmişlər. Yəhudilərin dünyadakı gücünün tək səbəbi Tövratdır.
Bədiüzzamana böhtan atıldıqca Allah ona sağlamlıq bəxş etmişdir. Bədiüzzaman həyatında bir dəfə də xəstəxanaya, həkimə getməmişdir. Çox sağlam idi.
Allah yolunu tutan insanlara çoxlu böhtanlar atılar. Bədiüzzamana da çoxlu sayda böhtan atılmışdı. Risalə-i Nurda 90 böhtan və təhqirə cavab vermişdir. 90 böhtan, axirətdə 90 min savab deməkdir, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 22 iyul 2013> Click for more

Hal-hazırki məqbul müsəlman üzünün əsas səbəbi Bədiüzzamandır. Müasir İslam, səhabə İslam anlayışının ilk təməlinin zəminini o hazırlamışdır.
Bədiüzzaman Səid Nursi çox gözəl alimdir. Yəni son 1000 ilin ən böyük alimidir. Türkiyədə belə bir hüzur varsa, İslam aləmində belə ağıllı İslam anlayışı varsa, anarxiyaya, terrora qarşı olan müsəlmanlar varsa, bu Bədiüzzaman sayəsindədir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 iyul 2013> Click for more

Bədiüzzaman həzrətləri son 1300 ilin ən böyük alimidir. Dünyanın ən mükəmməl insanlarından biridir. Ona deyilən hər pis söz sahibinə aiddir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 İyun 2012  > Click for more

Bədiüzzaman Mehdi ilə əlaqədar heç bir alimin, Əhli Sünnə, Şiə və ya Sünni aliminin vermədiyi dəqiq təfsilatları verib. Bədiüzzaman metafizik, Hz. Xızırla, cinlərlə görüşən, Sünuhat tərzində ilham alan insandır.

A9 TV, 10 May 2012  > Click for more

Müasirliyi, müasir İslam anlayışını Türkiyəyə, İslam aləminə ilk dəfə gətirən, Mehdiyyətin qapısını açan Bədiüzzaman Səid Nursidir.

8 İyul 2011; A9 TV, Kaçkar TV  > Click for more

BƏDİÜZZAMANI ÇƏTİNLİKLƏRLƏ QARŞILAŞDIRAN DƏCCALİYYƏTDİR. Deyək ki, Bədiüzzaman sözdə incidildi, bundan nə itirdi? Cənnət seyidi oldu, inşAllah. Baxın ürəklərimizdədir. O , ƏGƏR AĞRINI O QƏDƏR ÇƏKMƏSƏYDİ BU QƏDƏR SEVİLMƏZDİ. ALLAH ONA VƏLİLİK MÖVQEYİ VERMƏYƏ BİLƏRDİ. O çəkdiyi ağrıya, iztiraba görə o qədər kəramətin sahibi oldu . Hər gün kəramət görürdü, inşAllah.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top