Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2017> Click for more

Hər peyğəmbər öz dövrünün ən müasir insanı idi. Müasirliyi çirkin qarşılamaq məntiqsizlikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2017> Click for more

İsa Məsihi inşaAllah hamımız birlikdə görəcəyik. Bu nəsil Peyğəmbər görməklə şərəflənəcək. Əsil elmi mübarizəni Mehdi aparacaq. Xristianların İslama tam qayıdışı isə İsa Məsih vasitəsilə olacaq. İsa Məsihi görən kimi üzündəki heybətindən insanlar dərhal bir Peyğəmbər gördüklərini anlayarlar. Peyğəmbər heybəti çox həyəcan vericidir. Peyğəmbərlərin heybəti insanlarda çox təsiredici hal yaratdığı üçün peyğəmbərlər çox zarafat edər, insanlardakı həyəcanı yox edərdilər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2016> Click for more

Müsəlman, xristian və ya musəvi olan insan peyğəmbərlərdən hər hansı birini inkar etsə bu küfr olar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 noyabr 2016> Click for more

Gələcək qorxusu bir çox insan üçün çox böyük imtahandır. Mömin heç vaxt gələcək qorxusuna məğlub olmaz. Peyğəmbərlər gələcək qorxusuna heç məğlub olmayıb. Bütün cəmiyyəti qarşılarına alıblar. Buna baxmayaraq, həmişə sakit, rahat və hüzurlu olublar.

Adnan Oktar deyir ki... 15 sentyabr 2016> Click for more

Peyğəmbəri, məzlumları, Peyğəmbər nəslini müdafiə edən insandan çoxlu xeyir və gözəllik gələr.

Adnan Oktar deyir ki... 24 avqust 2016> Click for more

Hz. Musanın əsası, hz. Nuhdan hz. İbrahimə keçən əsadır. Hz. İbrahim də bu əsa ilə bütləri sındırmışdır. Hz. Yusif Misirə gəldiyi zaman bu əsadan istifadə etmişdir. Hz. Musanın bu əsası ən son olaraq hz. Mehdiyə keçəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 26 may 2016> Click for more

İslamı yaxşı tanıyan biri həlim olmağın gözəlliyini bilər. Hz. İsa Məsih həlimdi. Hz. İbrahim (ə.s) həlimdi, Allah həlimliyini tərifləmişdir. Yəhya (ə.s) həlim övlad idi. Peyğəmbərimiz Rəsulullah (s.ə.v) həlim insan idi. Mömin həlim olmalıdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 26 mart 2016> Click for more

Qurandakı bütün peyğəmbərlərin əxlaqına nail olmağa çalışmaq məcburiyyətindəyik. Məsələn hz. Süleyman (ə.s)-ın ehtişamına, onun gözəllik anlayışına, incəsənət və estetika anlayışına heyran olub ona bənzəmək məcburiyyətindəyik. Bəzi müsəlmanlar digər peyğəmbərləri yad hesab edir, bu çox yanlış aspektdir.
Bəzi müsəlman qardaşlarımızın xətası, hz. Süleyman (ə.s)-ı, hz. Musa (ə.s)-ı, hz. İbrahim (ə.s)-ı sanki yox hesab edirlər, başa düşmürlər. Halbuki Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həyatı kimi, onların həyatı da çox əhəmiyyətlidir. Allah, biz onları da nümunə götürək, deyə bildirir.

 Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2016> Click for more

Musəvi mənbələrə görə, hz. Mehdi xaraketrcə ən çox hz. Musa (ə.s)-a bənzəyəcək, zarafatcıllığı isə hz. Süleyman (ə.s)-a bənzəyəcək.

 Adnan Oktar deyir ki... 6 fevral 2016> Click for more

Əziyyət Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i gözəlləşdirirdi. Əziyyət hz. Yusif (ə.s)-ı dünyanın ən gözəl insanına döndərdi. Həyatı həmişə əzab içində keçdi. Ağlasığmaz dərəcədə gözəl idi. Musa (ə.s) ömrü boyu əzab və əziyyət çəkdi. Əla yaraşıqlı idi, qövmün ən yaraşıqlısıydı.

Adnan Oktar deyir ki... 11 aprel 2015  > Click for more

Hz. Süleyman (ə.s)-ın Allah ilə daimi, sıx və çox ağıllı bir əlaqəsi var. Bu çox əhəmiyyətlidir. Allahı heç vaxt unutmur. Bir dəqiqə, bir saniyə belə unutmur.

Adnan Oktar deyir ki... 2 yanvar 2015      > Click for more

Hz. Musa (ə.s) da sənin peyğəmbərin, hz. İbrahim (ə.s) da sənin peyğəmbərindir. "Onlar yəhudilərin peyğəmbəridir" deyir, "O isə xristianların peyğəmbəridir" deyir. Onlar sənin peyğəmbərindir, İslam peyğəmbərləridir. Onlar müsəlmandır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dünyaya gəlişi bizim üçün toydur, bayramdır. Dünyaya nur saçdı, işıq saçdı. Allah, ondan razı olsun. Biz ondan razı olduq, o da inşaAllah axirətdə bizlərdən razı olar. Əlbəttə ki, hamısından vacib Allahın razılığıdır, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 10 dekabr 2014    > Click for more

Təhdid peyğəmbərlərin yaşadıqları bir qanundur, sünnədir. Təhdidi yaradan Allahdır.

Adnan Oktar deyir ki... 31 avqust 2013> Click for more

Peyğəmbərimizin gözəl analarımızla evliliyini qatı dinçilik bəyənmir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 avqust 2013> Click for more

Peyğəmbərdə möcüzə şəklində, heyrətləndirəcək şəkildə bir zadəganlıq olur. Avamda mütləq bir sadəlik olar, az və ya çox sıravilik olar. Bir şeyə yumşaqlıq edər, yəni az da olsa olar. Peyğəmbərdə isə heç vaxt olmur. Peyğəmbər olduğu da oradan aydın olur.

Adnan Oktar deyir ki... 19 avqust 2013> Click for more

Peyğəmbərlərə nə deyirdilər? "Dəli" deyirdilər, "Yalançı" deyirdilər. Hücum edirdilər, söyürdülər. Biz də onların yolundayıq, onların ümmətiyik, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ümmətiyik. Hz. İbrahim (ə.s)-ın övladlarıyıq. Hz. İsa Məsihin övladlarıyıq. Bu səbəbdən bizlər də əziyyət çəkəcəyik, ağrılar çəkəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 20 may 2013> Click for more

Peyğəmbərlər ağılsız hərəkətlər etməzlər. İsa Məsih (ə.s) zarafatcıldır, şəndir, mehribandır, lakin zadəgan, alicənab olar. Bütün peyğəmbərlər çox zadəgan olarlar. Nəcib olarlar. Hərəkətlərində qeyri-adilik olduğu məlum olar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 may 2013> Click for more

Hz. Yusuf (ə.s) əziyyətdən, ağrıdan , təhsildən keçir, dərin imanla Allah üzünə bir nur və heybət verir. Qeyri-adi bir təsir etmə qabiliyyəti meydana gətirir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 İyul 2012> Click for more

İsrail soyundan olmağımla iftixar edirəm, möhtəşəm bir şeydir. Hz. Davud (ə.s.), Hz. Yaqub (ə.s.), Hz. İbrahim (ə.s.), Hz. Yusif (ə.s.) soyundanam. Peyğəmbər nəslindən olmaqla da fəxr edirəm.

Adnan Oktar deyir ki... 18 İyul 2012> Click for more

Hz. Musa (ə.s), Hz. Məhəmməd (s.ə.v.), Hz. Süleyman (ə.s.) ruhu ilə hərəkət edib nəticə almaq lazımdır. Yenə də görürsünüz ki, böyük möcüzələr olur. İslam əxlaqının dünyaya hakim olması istiqamətində böyük hadisələr baş verir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 İyul 2012> Click for more

Peyğəmbər dünyanın ən təvazökar, sevgi dolu və alicənab insanı idi.

Adnan Oktar deyir ki... 19 May 2012  > Click for more

Bütün Peyğəmbərlər zəngin olub. Hamısının vəziyyəti yaxşı olub. Çünki kasıblıq gücsüzlük gətirər. Gücsüzlük də bir Peyğəmbərə yaraşmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 21 Aprel 2012  > Click for more

HƏR PEYĞƏMBƏR HZ. MEHDİ (Ə.S)-I ADI İLƏ BİLİRDİ. Hz. İbrahim (ə.s) da tərif edərək Mehdidən bəhs etmişdir. İshaq (ə.s) da, Yaqub (ə.s) da, İsrail (ə.s) da, Nuh (ə.s), Hz. Süleyman (ə.s), Hz. Musa (ə.s) hər biri Mehdidən bəhs etmişdir. Tövratda Mehdi barəsində geniş bəhs olunur .

Adnan Oktar deyir ki... 20 Aprel 2012  > Click for more

Məhəmmədi olsan, yarımçıq Yəhudi olmaqdan çıxaraq həqiqi Yəhudi olarsan.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i rədd edən bir adam vicdanını itirib, vicdanı qalmamışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 Aprel 2012  > Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ən böyük Mehdidir.

10 İyul 2011; A9 TV, Kanal Avropa və Çay TV  > Click for more

MƏHƏMMƏDİ OLSAN HƏM İBRAHİMİ OLARSAN, HƏM İSHAKİ, HƏM YAQUBU, HƏM NUHU, HƏM İSƏVİ. Tam haqqıyla bütün peyğəmbərlərə qüsursuz şəkildə inanacaqsan .

> Click for more

MÜSƏLMAN BÜTÜN PEYĞƏMBƏRLƏRİ QƏBUL ETMƏK MƏCBURİYYƏTİNDƏDİR, YOXSA DİNDƏN ÇIXAR. Eyni vəziyyət həqiqi Yəhudi və İsəvilər üçün də etibarlıdır. ONLAR YALNIZ BÜTÜN PEYĞƏMBƏRLƏRİ QƏBUL ETDİKLƏRİ ZAMAN HƏQİQİ YƏHUDİ VƏ HƏQİQİ İSƏVİ OLARLAR. Mən xalis gerçək Yəhudiyəm, amma Məhəmmədiyəm. ANCAQ QURANa TAM TABE OLARAQ GERÇƏK YƏHUDİ, GERÇƏK İSƏVİ VƏ GERÇƏK MƏHƏMMƏDİ OLA BİLƏRƏM.
Qurandan Hz. Musa (ə.s)ın, Hz. İbrahim (ə.s)ın, Hz. İshak (ə.s)ın söylədiklərini bilirik. Hz. İbrahim (ə.s)a VƏHYİ QURANda GÖRÜRÜK. TÖVRATdakı GERÇƏK XÜSUSİYYƏTLƏRİ DƏ QURANa UYĞUNLUĞU İLƏ GÖRƏRİK. Ölçü budur. HZ. MUSA (Ə.S)ı BİZ EŞQLƏ, CANIMIZ KİMİ SEVİRİK.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zamanında dini yaymaq arzusu vardı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)ın ətrafında yığışmaq, birlik və həmrəylik göstərmək əsas məsələ idi. Hal-hazırda bir çoxları müsəlmanların parçalanmasını çoxnormal qarşılayırlar. Belə olduqda isə bir bərəkətsizlik, bir taqətsizlik meydana gəlir.
Bütün peyğəmbərlərə olduğu kimi Hz. Musa (ə.s)a da sevgim çox böyük. O da, Hz. Mehdi (ə.s) olmaq üçün dəfələrlə dua etmişdir. O da Hz. Mehdi (ə.s)ı gözləmişdir. Hz. Musa (ə.s), Hz. Mehdi (ə.s)ın Qurana tabe olacağını bilirdi. Hz. Mehdi (ə.s) olmağı bu səbəbdən istəyirdi.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top