Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti ingilis xalqını böyük bəlanın içinə çəkmək istəyir və mərhəmətsizcə uşaq qanı tökür. Dəccaliyyətin tək istəyi qandır.

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2017> Click for more

Bütün dünya dəccaliyyət tərəfindən qəfəs halına gətirildi, min bir cür lazımsız qanun ilə insanlar mərhəmətsizcə əzilir, gənclər nəfəs ala bilmir. Cəmiyyətin minlərlə çoxsaylı qanunu insanların xoşbəxtliyini, yaşama sevincini əllərindən alır. Təkcə funksional şeylərlə yaşayır, keyfiyyət axtarmırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 21 may 2017> Click for more

Dəccaliyyətin qan tökmə arzusunun qarşısını almağın yolu, müsəlmanların bir-birini sevməsi və birlik olmasıdır. Bu da hz. Mehdi vəsiləsi ilə olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2017> Click for more

Zorakılığı zorakılıqla aradan qaldırmaq dəccaliyyət üsuludur. İslama görə pis yaxşı ilə, sevgisizlik sevgi ilə, ağılsızlıq ağılla yox edilər.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2017> Click for more

Dəccalın dini aradan qaldırılmadan Dəccalın fitnəsi bitməz. Dəccalın dini Darvinizmdir. Darvinizmin əsassızlığı elmlə izah edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2017> Click for more

Dəccaliyyət görünmədən mehdiyyətin görünməsi mümkün olmur. Dəccaliyyətin mərhəmətsizliyi və sevgisizliyi hal-hazırda bütün dünyanı yandırır.

Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2017> Click for more

Sevgi Allahdan nurdur. Kainatın və imtahanın yaradılmasının məqsədi sevgidir. Dəccaliyyət isə “sevgini yox edəcəyəm” deyə ortaya çıxdı.
Mehdi camaatından çıxan bacarıqlı münafiqdir və bu münafiqlər dəccal nümunəsidir. Hədisdə 30-a qədər dəccal çıxacağı bildirilib. Şeytan şeytanla asan əlaqə yaradar. Bacarıqlı münafiqlər də dərin dövlətinin izini tapmaqda sanki it kimi izi göstərər.

Adnan Oktar deyir ki... 14 may 2017> Click for more

Dəccaliyyət hər gün dünya səviyyəsində sevgisizliyi təlqin edir. Biz də bunu hər gün ilahi müsbət enerji ilə elmi yolla yox edirik. Dəccaliyyətin sevgisizliklə insanları fəlakətə cəzb edən fəaliyyətinə qarşı biz hər gün sevgidən bəhs edərək fəlakəti dayandırmağa çalışırıq.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

Dəccaliyyətin yaratdığı qadın düşmənçiliyi və nifrətini mehdiyyət aradan qaldıracaq. Mehdi dövründə qadınlar mümkün qədər azad olacaq.
Dəccaliyyət qadınlar məsələsində böyük oyun oynayıb. Dünyanın ən gözəl neməti olan qadınları, nifrət edilməsi lazım olan varlıq kimi göstərib.
Dəccaliyyət filmlərlə, kitablarla, feili döyüşlərlə həmişə qəzəb, nifrət təhsili verir. Bu mənfi enerjiyə qarşı müsbət enerji lazımdır. Buna görə də, israrla sevgini izah etmək əhəmiyyətlidir. Bir qrup insanın səmimi izahatı, səmimi müsbət enerjisi bütün dünyanı dəyişdirməyə kifayət edər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2017> Click for more

Mövhumatçılıq dəccalın bir qoludur, digər qolu isə darvinist-materialist sistemdir. Biz izahatlarımızla bu iki bəlanın qarşısına sədd çəkdik. Bizim izahatlarımızdan sonra darvinistlərin təsadüf inancı zəiflədi.

Adnan Oktar deyir ki... 23 aprel 2017> Click for more

Allah əsgərimizə, polisimizə güc-qüvvət versin, qorusun, hər mövzuda müvəffəq etsin. Dəccal ordularını darmadağın etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 21 aprel 2017> Click for more

Demək olar ki, hər gün müsəlmanların başına minlərlə ton bomba yağır, bunu yönləndirən qüvvə nədir deyə maraqlanmaları lazımdır. Bu, dəccaliyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 aprel 2017> Click for more

Dəccal xristianlarla müsəlmanların arasını vurub dinə inananları aradan qaldırmaq istəyir. Bu oyuna düşməmək lazımdır. Hilal və xaç mübarizəsi əsla olmamalıdır. Əksinə dindar xristian və musəvilərlə ittifaq edərək dinsizliyə qarşı elmi mübarizə aparılmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 aprel 2017> Click for more

Dəccal zülm və qan gətirər. Hz. Mehdi və hz. İsa (ə.s) zahir olduqda zülm də bitəcək, aydın, sevinc dolu yeni həyat başlayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 6 aprel 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinə qarşı bütün İslam aləminin birləşib fikri olaraq əks mübarizə aparması lazımdır. Əks təqdirdə dəccaliyyət bütün dünyanı məhv edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 5 aprel 2017> Click for more

Dəccaliyyətin açıq fəaliyyətlərinə baxmayaraq, bəzi hocalar müsəlmanları yuxuya vermək, ətalətə salmaq istəyir. Bütün bunlara qarşı diqqətli olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 4 aprel 2017> Click for more

Üst Ağıl “İngiltərə Dərin Dövlətinin iç üzü” kitabını oxuyan 300 illik planı tam açıq şəkildə görər. Bu kitab dəccaliyyətə vurulan elmi yumruqdur.

Adnan Oktar deyir ki... 3 aprel 2017> Click for more

Həqiqi inqilab dəccaliyyətin fikirlə bitməsi, Mehdi vəsiləsi ilə İslam əxlaqının gözəlliyinin dünyaya hakim olması ilə yaşanacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 24 mart 2017> Click for more

Dəccal, İngiltərə dərin dövlətinin başıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Möminin imtahanın ən mühüm hissəsi küfrə, dəccaliyyətə, azğınlığa qarşı elmlə, səbirlə, şəfqətlə apardığı mübarizədən ibarətdir.
Möminlərin əleyhinə fəaliyyət olması normal vəziyyətdir. Möminin qarşısında münafiqlər və dəccaliyyət yoxdursa, əsas o zaman anormallıq vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 20 mart 2017> Click for more

Bəzi müsəlmanlar dəccaliyyətin etdiyi zülmdən bir kəlmə belə danışmayıb. Mehdini xatırlamamaq üçün zülmü görməzlikdən gəlirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 mart 2017> Click for more

İslam aləmində bəzilərini mehdiyyət təşvişi bürümüşdür, lakin dəccaliyyətin fitnəsinə heç fikir vermirlər. Dəccaliyyət tarixin ən böyük fitnəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 mart 2017> Click for more

Dəccal (haşa) Məsihlik və İlahlıq iddiası ilə ortaya çıxacaq. Türkiyə mehdiyyətin mərkəzi olduğu üçün Dəccalın hədəfindəki bir ölkədir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 mart 2017> Click for more

Türkiyə mehdiyyəti təmsil edən bir ölkə olduğu üçün Türkiyəyə istiqamətli çox irimiqyaslı dəccaliyyət ittifaqı və hücumu var.
Müsəlmanların bir hissəsi dəccaliyyətlə üz-üzə olduğumuzu yeni-yeni görür. Bu mühasirəyə qarşı yeganə həll yolu İslam Birliyidir.
Türkiyənin üz-üzə olduğu qüvvə dəccaliyyətin geniş cəbhəsidir. Ağıllı qiymətləndirmə ilə hadisənin ölçüsünü görmək əhəmiyyətlidir. Əvvəlcə geri çəkilib, ənənəmizdə olduğu kimi geriyə çəkilib, vəziyyəti tam qiymətləndirib sonra İslam Birliyini yaradaraq elmi cavab verilməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 mart 2017> Click for more

Dəccaliyyətin azğınlığına qarşı Türkiyə mütləq İslam aləminin dəstəyini almalıdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Dəccalın qəzəbləndirildiyi zaman, yəni ifşa edildiyi zaman ortaya çıxacağını bildirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 mart 2017> Click for more

Mehdi, dəccaliyyətin yaratdığı dağıntını aradan qaldırmaq üçün gəlir. Dəccaliyyət dünyanı məhv etdikdən sonra hz. Mehdi abadlaşdıracaq.

Adnan Oktar deyir ki... 5 mart 2017> Click for more

Dəccaliyyət İslamı təbliğ edən hər kitabdan ayrı bir yara alar. Kitablar möminlərə bərəkət və şəfa olar, dəccaliyyətə isə zərbə olar. Kitab ilə təbliğ çox gözəl nemətdir. İslamı xurafatsız, səmimi-qəlbdən bir dillə izah edən bir kitab insanların səmimi iman gətirməsinə vəsilə olur.

Adnan Oktar deyir ki... 1 mart 2017> Click for more

Hər gün dəccaliyyət kindən, nifrətdən bəhs edir, biz də hər gün sevgidən bəhs edərək o şeytanı elektriki Rəhmani elektrikə çeviririk.

Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2017> Click for more

Dəccaliyyətin biliksiz, imanı zəif, eqoist, təkəbbürlü bəzi hocalarla müsəlmanları yuxuya verməsinə elmlə, fikirlə icazə verməyəcəyik. Əksinə oyanma olacaq.
Türkiyə çətinliklərdən və böyük hadisələrdən keçəcək, dəccaliyyətin zülmü və verdiyi miskinlik bitəcək, bəşəriyyət oyanacaq inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2017> Click for more

Millətimiz gözəl hədəfə doğru irəliləyir. Millətimizin mehdiyyət yolundakı bu gözəl mübarizəsi dəccaliyyəti sanki dəli edir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 fevral 2017> Click for more

Dünya təkcə sevgi ilə gözəl olar. İnsanları sevgidən çox lağ etmək, rəqabət, söz ilişdirməyi seçəcək hala gətiriblər. İnsanların bir çoxu sevgisizliklə dünyalarını cəhənnəm həyatına döndərib. Mehdiyyət bu cəhənnəm odunu söndürəcək nurdur. Mehdiyyət dəccaliyyətin dünyanı bürüyən mənfi aurasını tərtəmiz sevgi dolu müsbət auraya döndərəcək. Dünya cənnət kimi olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 15 fevral 2017> Click for more

Bədiüzzaman dəccal tərəfdarlarının ən mühüm xüsusiyyətinin mərhəmət və şəfqəti bilməyi olduğunu söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 fevral 2017> Click for more

“Böl parçala” sistemi dəccalların üsuludur. Firon da təkəbbürlənmiş, irq üstünlüyü iddiası ilə çıxış etmiş və xalqını parçalara bölmüşdü.

Adnan Oktar deyir ki... 28 yanvar 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını sənədləri ilə ifşa etməyimiz dəccaliyyətin çöküşünün başlanğıcı oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 27 yanvar 2017> Click for more

Günəş batmayan deyilən sistem, dəccaliyyətin gücü ifşa edildikdən sonra çökməyə başladı. İfşa olmaq çöküşlərinin başlanğıcı oldu.
İngiltərə dərin dövlətinin 200 ildən bəri davam edən dəccaliyyət siyasəti artıq sona çatdı. İfşa edilmələri bu sonu hazırladı.

Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2017> Click for more

Dəccaliyyətin dünyaya hakim olmasına təəccüblənməyənlər mehdiyyət vəsiləsi ilə İslam əxlaqının hakim olmasına təəccüblənirlər.
Hədislərə görə Dəccalın saçları buruq və qarışıqdır. Bir gözü kordur, iri bədənli, dərisi qırmızıya çalır. Başının görünüşü kərtənkələni xatırladar. Hədislərə görə Dəccalın cadu və ruh çağırma, hipnoz ilə kütlələrə təsir etmə gücü də olacaq. Ehtimal ki, masonluq içindən çıxacaq.
Dəccaliyyətə qarşı heç bir dövlət təkbaşına müvəffəqiyyət qazana bilməz. Dəccaliyyətin qəti məğlubiyyəti mehdiyyət və İsa Məsih vasitəsilə olar. Dəccaliyyətin gücü mehdiyyət və İsa Məsihə qətiyyən çata bilməz. Bu metafizik vəziyyətdir. Mehdiyyət qarşısında mütləq məğlub olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 25 yanvar 2017> Click for more

Dəccaliyyətin çoxlu tərəfdarı, dəstəkçisi, xəbərçisi olar. Öz tərəfdarlarına sanki yalançı cənnət təqdim edərkən qarşı olanları cəhənnəm kimi yaşadar.

Adnan Oktar deyir ki... 22 yanvar 2017> Click for more

Dəccaldan, İsa Məsih və Mehdinin zühurundan bəhs edilməməsi də Mehdinin çıxış əlamətlərindən biridir. Peyğəmbərimiz bunu bildirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 yanvar 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti 200 illik təşkilatdır, Axırzamanın dəccalı olaraq zühur edir. Çox diqqətli və ayıq olmaq lazımdır.
İngiltərə dərin dövləti həm küçə aksiyaları, həm qeyri-sabitlik, həm də iqtisadi mühasirə ilə Trampı çökdürməyə çalışır. Putin, Ərdoğan və Tramp bu dəccali gücə qarşı açıq və qəti ittifaq etsinlər. Dəccaliyyət çox azğın məxluqdur. İttifaqla müqavimət göstərmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 yanvar 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti ardı kəsilməz cinayətlərə başladı. Özünü ifşa edənləri fərqli üsullarla öldürür. Cinayət, dəccaliyyətin metodudur.

Adnan Oktar deyir ki... 16 yanvar 2017> Click for more

Dəccaliyyət elə bir oyun oynayır ki, müsəlman ölkələr müsəlman öldürmək üçün dəccaliyyətə pul verib silah alır, müsəlmanlar şəhid edilirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 yanvar 2017> Click for more

Mehdiyyətin bərəkəti ilə Allah Dəccalın əl-qolunu bağlayır. Dəccaliyyət nəyə cəhd etsə ayağına dolanır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 yanvar 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti dəccaliyyətdir. Məqsədi bütün İslam aləmini məhv etməkdir. Fəlakətin ölçüsünü bütün qardaşlarımız görsünlər.

Adnan Oktar deyir ki... 6 yanvar 2017> Click for more

Dəccaliyyət hər nə etsə də millətimizin sevincini yox edə bilməz. Dəccaliyyət dağılacaq, viran olacaq. Türkiyə böyüyəcək, güclü olacaq inşaAllah. Dəccaliyyətin təzyiqi bu il və önümüzdəki illər daha artacaq, ta ki 2021-ci illərə qədər. O tarixlərdə inşaAllah Mehdimizə qovuşacağıq.
Dəccaliyyət olmadan mömin savab qazana bilməz. Ağzından nifrət axanlar dəccal ordusudur. Dəccal ordusunun çox olması mömini təəccübləndirməməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 yanvar 2017> Click for more

Dəccaliyyətin məğlub edilməsi mehdiyyətin cərgəsində toplanmaqla mümkün olar. Dəccaliyyətdən qorxub, dəccal yoxdur demək yox, mehdiyyətin cərgəsində birləşmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 yanvar 2017> Click for more

Hədislərdə dəccal casus kimi ifadə edilir. İngiltərə dərin dövlətinin tərəfdarlarının hamısı casusdur. Həmişə məlumat ötürərlər.
Həm Türkiyənin, həm də İslam aləminin başı dəccaliyyət ilə, yəni İngiltərə dərin dövləti ilə dərddədir. Bu dərd birlik olaraq hərəkət edildikdə aradan qalxar.
“Böyük Yaxın Şərq” layihəsi, dəcccaliyyət olan İngiltərə dərin dövlətinin Yaxın Şərqi parça-parça etmə layihəsidir. Türkiyənin Rusiya ilə ittifaq etməsi bu layihəni puç etdi.

Adnan Oktar deyir ki... 2 yanvar 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti ingilis xalqının da başına bəla olmuş vəziyyətdədir. Biz ingilisləri sevirik, dəccaliyyət olan İngiltərə dərin dövlətidir. Axırzamanın ən şiddətli fitnəsi dəccaliyyətdir. Hal-hazırda dünya dəccaliyyətin azğınlığını izləyir. Hadisələrin daha da şiddətləndiyini görəcəklər.
Dəccal insanların xoşbəxt olmasını istəməz, insanları özünə haşa qul olmağa məcbur etmək üçün onların həyat sevincini əllərindən alar. Dəccal sevincə, xoşbəxtliyə, gözəlliyə, birlik və həmrəyliyə, ən çox da imana və Qurana hücum edər. Bu hədəfləri yaxşı bilmək lazımdır.
Şiə də, sünni də tərtəmiz müsəlmandır. Şiə qardaşlarımız hz. Əli aşiqidir, Mehdi aşiqidir. Şiələr, ələvilər bizim baş tacımızdır. Sünnilər də, şiələr də çox əzab çəkdilər, artıq iki qardaşın bir-birinə sarılması vaxtıdır. Birlik olsaq dəccaliyyəti tam məğlub edərik inşaAllah.
Şiə və sünni qarşıdurması yaratmağa çalışan, nifrət ifadələri işlədənlər bilərəkdən və ya bilməyərəkdən dəccala tabe olmuş olurlar.
Hədisdə dəccalın fil orduları vardır deyilir. İngiltərə I Dünya müharibəsi vaxtı ordusunda fillərdən istifadə etmişdi.
Dəccal əvvəlcə alim biri kimi ortaya çıxar, daha sonra peyğəmbərlik və sonra da ilahlıq iddia edər. Yanındakılara cənnət vəd edər.
İslam aləmi birləşmədən, İslam Birliyi olmadan, Mehdi və İsa Məsih zahir olmadan dəccaliyyətin fikri olaraq ölməsi deyə bir şey olmaz. Heç bir ölkə təkbaşına dəccaliyyətə müqavimət göstərə bilməz. Mütləq ittifaq etmək, birlik olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman da dəccaliyyətin dünya hakimiyyətinə diqqət çəkmişdir. Dəccaliyyəti idarə edənin İngiltərə dərin dövləti olduğu açıq ifadə edilməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 dekabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti Suriyadakı məğlubiyyətinin acısını Rusiyadan çıxartmağa çalışır. Baş verən ardıcıl sui-qəsdlər, təyyarənin düşməsi bundan ötrüdür. Dəccaliyyət bundan sonra da ardıcıl hücumlara keçəcək. İran, Türkiyə, Rusiya, Misir və İsrail ittifaq etsə dəccaliyyət adlı nəsə qalmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 27 dekabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət İslam aləmini məhv edir. Dəccaliyyəti tam zərərsizləşdirəcək olan mehdiyyətdir. Hal-hazırda bu iki qüvvə mübarizə aparır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 dekabr 2016> Click for more

Dəccaliyyətlə mübarizə aparmaq, tək-tək müsəlman ölkələrin bacara biləcəyi iş deyil. İslam aləminin birləşib Dəccalın fəlsəfəsinə Quran ruh u ilə cavab verməsi lazımdır.
Dəccal Mehdi və İsa Məsihə qarşı hücuma keçər, lakin hər dəfə müvəffəqiyyətsizliyə düçar olar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 dekabr 2016> Click for more

1400 ildir ki, hər gün müsəlmanlar Məsih Dəccalın fitnəsindən qorunmaq üçün dua edirlər. Dəccal fitnəsi tarixin ən böyük fitnəsidir.
Hədislərə görə dəccal, Mehdi dövründə radio və televizorlardan üç dəfə çıxış edəcək.
Axırzamanın Məsih Dəccalı tarixin ən böyük fitnəsidir. Yaxın zamanda bütün dünya özünü görəcək. Dəccal görünüşü qəribədir, lakin çoxlu bilik sahibidir. İnsanları özünün Peyğəmbər və Məsih olacağına inandırar. Hədislərə görə dəccalın bir gözü kordur, üzü ürküdücüdür, saçları qırmızıdır. Kor olduğu halda Rəbb olduğunu iddia edər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 dekabr 2016> Click for more

Bir insan mehdilikdən, məsihlikdən istifadə edib qan axıdırsa o mütləq dəccaliyyətdir. Mehdi tək damla qan tökməz.

Adnan Oktar deyir ki... 22 dekabr 2016> Click for more

Dəccal özünün peyğəmbər olduğunu iddia edərək ortaya çıxar. Şeytandan ilham alan biridir. Şeytanın ilhamı ilə cinayətləri yönləndirər.
Dəccaliyyət dünyanın hər tərəfində "Dəccal yoxdur, Mehdi zühur etməyəcək" sözlərini söylədir, bəziləri də bilmədən bu təlqinə uyur. Mehdi gəlməyəcək deyildikdə dəccaliyyətin gizlənməsi və rahat hərəkət etməsi üçün mühit yaranır. Bəziləri bilmədən bu vəziyyəti dəstəkləyir.
İslam aləminin qarşısında tək-tək İŞİD, Əl-Qaidə, Haşdi Şabi deyil, dəccal ordusu var. Dəccal ordusuna qarşı İslam Birliyi ilə mübarizə aparılar.

Adnan Oktar deyir ki... 21 dekabr 2016> Click for more

Hədislərdə dəccalın çox əlli və çox dilli olmasından bəhs edilmişdir. Əslində İngiltərə dərin dövləti və dəccaliyyət üstündə dayanılmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 dekabr 2016> Click for more

Mehdinin fikri olaraq mübarizə apardığı, içlərində qadın dəccalların da olduğu 30-a yaxın böyüklü-kiçikli dəccal olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 2 dekabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin fikir sistemi darmadağın olacaq. Dəccaliyyət fikri olaraq yox olmağa məhkumdur. Bu, Allahın vədidir. (Ənbiya surəsi, 18: Xeyr, Biz haqqı batilin üstünə atarıq, o da onun beynini darmadağın edər. Bir də baxıb görərsən ki, o, yox olub getmişdir. (Allaha) aid etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza.)

Adnan Oktar deyir ki... 28 noyabr 2016> Click for more

Hələbdə sel kimi qan axması dəccaliyyətin, münafiqliyin dünyaya yaşatdığı əzablardan biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 noyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət həmişə intiqam hissi ilə hərəkət edər. Hədislərdə yanında od olduğuna diqqət çəkilir. Yanğınlar törətmək dəccaliyyət hərəkətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 noyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyətin hal-hazırda dünyada hakim olan sosial, hərbi və siyasi yekununun yaxşı edilməsi və ifşa edilməsi çox əhəmiyyətlidir.
Dünya tarixi boyunca darvinizm kimi bütün dünyanı əhatə edən elmi görünüşlü dinsizlik ilk dəfə Axırzamanda oldu. Darvinizm dəccaliyyətin dinidir. Əsrimizdəki dəccaliyyətin miqyasını və münafiqlərin dəccaliyyətin əmrinə tabe olduğunu yaxşı izah etmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 noyabr 2016> Click for more

Tayyib hocama dəstək olmaq siyasi münasibət deyil. Dəccaliyyətin əzməyə çalışdığı bir müsəlmanı qorumaq bütün müsəlmanlara fərzdir. İnşaAllah dünyanı dəccaliyyətə elmi və fikri olaraq dar edəcəyik. Tayyib hocam dəccaliyyətə qarşı baş əyməyən bir dəliqanlıdır, əsla tək qoymarıq.
İngiltərə dərin dövlətinin dəccaliyyət olduğunu açıqca ifadə etmək və oyunlarını ifşa etmək tarixə şərəflə daxil olmağa vəsilə olar inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 20 noyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət dini mümkün qədər çətinləşdirər. Mehdi isə dini mümkün qədər asanlaşdırar. Bu asanlaşdırma Allahın möminlərə nemətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 noyabr 2016> Click for more

Bədiüzzamanın yaşadığı dövrdə dəccaliyyət tam hakim idi, lakin hz. Mehdi dövründə Dəccal yox olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 15 noyabr 2016> Click for more

Dəccal yaxşılıq iddiası ilə ortaya çıxar, sonra peyğəmbərlik və ilahlıq iddia edər. Axırzamanda qadınların da olduğu 30-a yaxın dəccal çıxacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 14 noyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət cahil, özünü yetişdirə bilməmiş, qibtə ruhu içində olan, lakin özünü ağıllı zənn edən insanlara daha asan təsir edəcək.
Allahın icazəsi ilə 2023-cü illərdə İslam əxlaqının hakim olacağını, müsəlmanların güclü olacağını hədislərdən bilirik. Dəccaliyyətin də 2023-cü il planı var, onlar da öz tərəfdarlarına 2023-cü ildə hakim olacaqlarını vəd edir. Tərəfdarları ağılsızca buna inanır. Dəccaliyyət tərəfdarlarını vədlər və boş təriflərlə öz yanında saxlayır. Münafiqlər də axmaqcasına bu vədlərə aldanıb tərəfdarlıq edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2016> Click for more

Amerikalılar Allahı sevsə, İsa Məsihi sevsələr Allah yollarını həmişə açar. Dəccaliyyət onlara heç bir zərər yetirə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 6 noyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyətin ağır yaraladığı müsəlmanları şəfqətlə xilas etmək lazımdır. Heç bir müsəlmanın əzilməsinə razı olmarıq, tənqidimiz xeyir üçündür.
Dünya yaradıldığından bəri bu qədər güclü dəccaliyyət olmamışdır. Belə əhatəli, mütəşəkkil dəccaliyyət hərəkatı ilk dəfə olur. Buna görə də, Allah Axırzamanda elmi yolla dəccaliyyəti darmadağın etmələri üçün, həm İmam Mehdini, həm də İsa Məsihi göndərir.
Dəccaliyyətin ruhunun dünyaya hakim olmasına elmlə əsla icazə verməyəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2016> Click for more

Mehdi əleyhinə olanlar hər dövrdə olmuşdur, Dəccala bilərəkdən və ya bilməyərəkdən kömək etmişdilər.
Bədiüzzaman tələbələri tərəfindən Mehdi hesab edilmiş və dəccaliyyəti yox etmək üçün hərəkət edən, şövqlü cəmiyyət yaratmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 oktyabr 2016> Click for more

Xütbələrdə mehdiyyət və dəccaliyyətin inkar edilməsi də, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəbər verdiyi Mehdinin zühur əlamətlərindən biridir. Hz. Saab ibn Cəssamə (r.ə)-dən rəvayət edildi: Dəccal, insanlar tərəfindən haqqında bəhs edilməkdən imtina edilmədikcə və imamlar da minbərlərdə ondan bəhs etməkdən imtina etmədikcə zühur etməz. (Ramuz el Hadis, səh. 485)

Adnan Oktar deyir ki... 25 oktyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət böyük təşvişlə mehdiyyətə mane olmağa çalışır. Boşuna səy göstərirlər. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 16 oktyabr 2016> Click for more

Bəzilərinin dəccaliyyəti, mehdiyyəti inkar etmələrinin səbəbi, müsəlmanların mənəvi gücünü yox etmək məqsədlidir. İslam Birliyi də olmayacaq deyib, müsəlmanları çox ümidsizliyə sürükləmək və müsəlmanların fikri mübarizə gücünü yox etmək istəyirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 oktyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət özünü gizlətmək üçün mehdiyyəti ört-basdır etməyə çalışır. Dəccaliyyətin çıxılmaz vəziyyətdə qaldığı açıqca görünür.
Mehdiyyətə qarşı olmağın mənalarından biri dəccaliyyəti gizlətməkdir. O zaman dəccaliyyət zülmlərinə davam edəcək imkan qazanır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 oktyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyətə qarşı böyük mübarizə aparırıq. İngiltərə dərin dövləti bütün iyrənc şəbəkələriylə hərəkətə keçdi, ölkəmizi parçalamaq istəyir. İstədikləri planı qursunlar, qətiyyən müvəffəqiyyətli ola bilməyəcəklər. Türkiyəni bölməyi əsla bacara bilməyəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2016> Click for more

Dəccal olmasa Mehdi zühur etməz, dolayısilə dəccaliyyət də mehdiyyətə xidmət edər.

Adnan Oktar deyir ki... 7 oktyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman: "Axırzamanda Dəccal, insanların hərislik və ixtilafından faydalanıb bütün dünyanı ələ keçirər" deyib. İngiltərə dərin dövləti də bir qrup insanla, insanların hərisliyindən faydalanıb bütün dünyanı xaosa, müharibəyə, qarşıdurmaya sürükləyə bilir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 oktyabr 2016> Click for more

Müftəxorluq dəccaliyyətin xüsusiyyətlərindən biridir, hədislərdə Dəccalın yemək dağları təklif etməsi ətraflı izah edilir. Dəccaliyyət özünə tabe olanları qoruyar, tabe olmayanları isə bir növ öz cəhənnəminə atar. Hərbi çevriliş cəhdləri, terror və s. ilə özünə tabe olmayanları cəzalandırar və öz sisteminin hakim olması üçün çalışar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2016> Click for more

Dəccal, Süfyan və Kahtani Mehdiyə zəmin hazırlayan qüvvələrdir. Kaht bəla, yoxluq, qıtlıq mənasındadır. Kahtani qan tökən fəaliyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 oktyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət öz aləmində lağdan, müsəlmanlara yuxarıdan aşağı baxmaqdan istifadə edərək fəaliyyətlərini icra edər, bunu da hiss etdirmədiyini düşünər. Dəccaliyyət Allahın nəzarəti altındadır və məğlub olacaq.
Dəccaliyyətin təsirli ola bilməsi üçün özünü çox yaxşı gizlətməsi lazımdır. Buna qarşı müsəlmanların dəccaliyyəti həmişə ifşa etməsi şərtdir.
Dəccaliyyətin adından heç kim bəhs etmir. Dəccaliyyətin beyninin İngiltərə dərin dövləti olduğunu açıqlamaq lazımdır. Dəccaliyyət yoxdur deyənlər, mehdiyyət əleyhinə çıxış edənlər istəmədən, bilməyərək də olsa dəccaliyyətə dəstək vermiş olurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 2 oktyabr 2016> Click for more

Bizim məqsədimiz hər zaman insanları qazanmaqdır. Məqsədimiz dəccaliyyətin pəncəsini insanların üzərindən elmlə və irfanla qaldırmaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 sentyabr 2016> Click for more

Dərd şəfası ilə birlikdə yaradılar. Bu dövrün dərdi, xəstəliyi dəccaliyyətdir. Şəfası da Mehdiyətdir. Mehdiyyətin həll yolu olduğunu hər kəs görəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 25 sentyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyəti yaradan, şeytanla əlaqə qurduran da Allahdır. Mehdiyyət vəsiləsi ilə onları zərərsizləşdirəcək olan da Allahdır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət mütləq məğlub olacaq. Mehdi də zahir olacaq. Nə etsələr də buna mane ola bilməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 sentyabr 2016> Click for more

Bədiüzzaman dəccaliyyət çox güclü göründüyü bir vaxtda, həqiqi İsəvilərlə müsəlmanların ittifaq edəcəyini söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 sentyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyəti zərərsizləşdirməyin yolu müsəlmanların birlik olmasıdır. Mövhumatçılıq olsa məğlubiyyət olar. Ziyalı, demokrat bir zehinlə azadlıqları müdafiə edərək, qadınlara çox dəyər verərək, sülhlə, qardaşlıqla bir-birimizi sevərək dəccaliyyəti elmlə, irfanla darmadağın edəcəyik.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dəccalın bir adada tutulduğunu xəbər vermişdir. İngiltərə dərin dövləti dəccaliyyətin beynidir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 sentyabr 2016> Click for more

Mehdi gəlməyəcək deyənlər boşuna cəhd edirlər. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik, dəccaliyyət elmi yolla yerlə-yeksan olacaq inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 15 sentyabr 2016> Click for more

Gözəl müsəlman modeli yaradaraq Dəccaliyyətin oyununu puç etdik. Musiqi, əyləncə, söhbət var, qadınlar azaddır və hamısı Qurana uyğundur.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyətin məqsədi dünyanı dinsiz tək dövlət halına gətirməkdir. Mehdi isə İslam əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2016> Click for more

Çox sayda sevgisiz insanın olması Axırzamanın tipik xüsusiyyətidir. Buna heyrətlənmək Axırzamanı anlamamaq deməkdir. Sevgisizlik ruhu 2019-cu illərə qədər davam edər. Hazırda dəccalın zəhəri insanların əksəriyyətinin üzərindədir. 2019-cu illərdən sonra sevgini anlayacaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 28 avqust 2016> Click for more

Dəccaliyyətin törətdiyi ən böyük təxribatlardan biri yeni incəsənət xadiminin yetişməməsidir. Çünki dəccaliyyət sevinci, gözəlliyi, hüzuru öldürür.
İnsanların heyrətlənmək, heyranlıq duymaq gücünü yox edən, şeytanın və dəccaliyyətin təlqinidir. Halbuki hər an heyrət ediləcək möcüzələr içində yaşayırıq.

Adnan Oktar deyir ki... 20 avqust 2016> Click for more

Dəccal özü ilahlıq iddia etdiyi kimi insanlara da ilahlıq təlqini verir. Bunda bəzi serial və filmlərdən təlqin ünsürü kimi istifadə edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 avqust 2016> Click for more

Dəccal dindarlıq iddiası, şirk dini və xurafatlarla ortaya çıxar. Dəccalın təqdim etdiyi xurafat dini marksizm kimi, darvinizm kimi tiryək təsiri göstərər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 avqust 2016> Click for more

Dəccaliyyətin necə quruluş olduğunu yaxşı anlamaq lazımdır. Dəccaliyyət əlverişli hesab etdiyi bir çox fərqli qrupdan istifadə edən nəhəng quruluşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 12 avqust 2016> Click for more

Dəccaliyyətə qarşı Allahın göstərdiyi həll yolu həqiqi mehdiyyətdir. Allahın göstərdiyi çözümü anlamazlıqdan gələnə Allah müvəffəqiyyət nəsib etməz.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v); "Dəccal əvvəlcə yaxşılıq iddiası ilə ortaya çıxar, sonra alimlik iddia edər, ən sonda isə haşa ilahlıq iddia edər" deyir.
Üst ağıl dəccaliyyətdir. Dəccaliyyəti zərərsizləşdirəcək qüvvə mehdiyyətdir.
Süfyanlar, dəccallar, hamısı mehdiyyətə xidmət edərlər, istəsələr də, istəməsələr də. Allah Türkiyəni yavaş-yavaş mehdiyyət ruhu ilə bürüyür.

Adnan Oktar deyir ki... 11 avqust 2016> Click for more

Hal-hazırda dünyada metafizik mübarizə var, dəccaliyyət ilə mehdiyyət arasında böyük elmi mübarizə yaşanır. İnsanlar bunu 2020-ci illərdə anlayacaq.
Dəccaliyyət bütün ölkələrdə necə təsirli olursa, Türkiyədə də elə təsirli olacağını güman etdi. Allahın mehdiyyəti xüsusi qoruduğunu heç düşünə bilmədi. Dəccaliyyətin ən böyük ağılsızlığı Allaha qarşı mübarizə apardığını və məğlubiyyətə məhkum olduğunu anlaya bilməməyidir.
Hal-hazırda dəccaliyyət ilə mehdiyyət ağlasığmaz şəkildə mübarizə aparır. Dəccalın gücünün çatmayacağı yeganə insan Mehdi (ə.s)-dır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 avqust 2016> Click for more

Mehdiyyət metafizik qüvvədir, Dəccalın mehdiyyəti məğlub edə bilməyəcəyi hədislərdə bildirilib.

Adnan Oktar deyir ki... 7 avqust 2016> Click for more

Atatürk dəccaliyyət ziddidir, dəccalları fikri cəhətdən zərərsizləşdirmişdir.
Bir dəccaliyyət komitəsi var, bir də haqq komitəsi var. Millətimiz və siyasətçilərimiz əsgəri və polisi ilə birlikdə haqq komitəsi oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 4 avqust 2016> Click for more

Mehdi (ə.s)-dan başqa İngiltərə dərin dövlətinin meydana gətirdiyi dəccaliyyət sistemini yox edəcək bir güc hazırda dünyada mövcud deyil. Dəccaliyyətin fəlsəfəsi olan darvinizmi inkar edə bilmirlər və dəccaliyyətin fəlsəfəsi olduğundan xəbərləri belə yoxdur. İftixarla sevə-sevə tələbələrə öyrədirlər və açıq-aşkar Allah inkar edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2016> Click for more

İslam aləmi birləşərək dəccaliyyəti yox edə biləcək gücə sahibdir. Önümüzdəki günlərdə bu olacaq və dəccaliyyət yerindən tərpənəcək. Mehdiyyət ön plana çıxacaq. İsa Məsihlə Mehdi (ə.s)-ın birləşməsi ilə böyük mədəniyyət dövrü yaşanacaq.
İngiltərə dərin dövləti dəccaliyyət olaraq ortaya çıxdı. Nəmruddan və Firondan daha azğın bir təşkilatdır və xeyli güclüdür. Nəmrudun cəmi iki yüz, üç yüz min nəfərlik qüvvəsi var idi, lakin İngiltərə dərin dövləti nəhəng dünyaya hakim oldu.
İnsanlar Dəccalın çıxacağını və bütün insanlardan nifrət edəcəyini elə də təxmin etmirlər, çünki belə anormal bir məxluq olmaz deyə düşünürlər.
İslam aləmi amerikalı insanları İngiltərə dərin dövlətinin bəlasından xilas edə bilər. Dəccalı yox etmək üçün İslam aləmi olaraq birləşməliyik. Rusiya ilə də ittifaq etməliyik. Xilas edəcəyimiz ilk yer də Amerika olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 30 iyul 2016> Click for more

Süfyaniyyətin də, dəccaliyyətin də tək həlli mehdiyyətdir.
Bəzi insanlar vəziyyətin fövqəladəliyini çox da bilmirlər. Lakin Dəccal hazırda Türkiyəni ən yüksək səviyyədə əhatə edib.
İngiltərə dərin dövləti dünya tarixinin ən böyük dəccal təşkilatıdır. Yəni bu qədər üzsüz və şərəfsiz bir təşkilat yoxdur. Nəzərdə tutulan dəccal məhz budur, İngiltərə dərin dövlətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 iyul 2016> Click for more

Dəccalın ən çəkindiyi şey keyfiyyətdir, incəsənətdir, gözəllikdir, sevgidir. Dəccalın zəhəridir bunlar. Zəhər təsiri göstərər. Sevgi, keyfiyyət, gözəllik, incəsənət, estetika. Bunun üçün hökumət bu məsələlərə çox əhəmiyyət verməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 iyul 2016> Click for more

Dəccaliyyət müsəlmanlara bir çox istiqamətdən hücum edə bilər. Sağdan vurmasına qarşı da, soldan vurmasına qarşı da çox diqqətli olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 iyul 2016> Click for more

Dəccalın qudurmasının səbəbi alçaldılmasıdır və ifşa edilməsidir. Yoxsa onlar yatmış vəziyyətdə gözləyirdilər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 iyul 2016> Click for more

Bu vətənə, bu millətə heç nə olmaz. Bu vətənin, bu millətin vəzifəsi var. İslamın nurunu yayacaqlar, Türk İslam Birliyini yaradacaqlar, dəccaliyyəti elmlə, irfanla yox edəcəklər; İngiltərə dərin dövlətinin hökmranlığı fikrən bitəcək, PKK adlı şey yer üzündən silinəcək, qalmayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 21 iyun 2016> Click for more

Münafiqlər və dəccaliyyət çox təfsilatcıdır. Allah onları təfsilatın içində həlak edir, təfsilatın içində boğur. Müsəlman çox sadədir. Çünki hər şeyi Allaha buraxmışdır. Çox ağıllı yanaşar, təvəkküllə yanaşar. İşləri də həmişə rahat gedər, həmişə xeyirə nail olar.

Adnan Oktar deyir ki... 17 iyun 2016> Click for more

Dəccaliyyəti təşkil edən dərin dövlətlər şeytandan ilham alar.
Bütün dəccallar ruhi xəstədir və şeytan kimi şizofrenik, homoseksual, mübahisəçi ruha malikdir. Dünyanın ən böyük qatilləri dəccallardır.
Dəccaliyyət, bütün fikri sistemini, bütün hərəkətlərini sırf şeytandan alar. Başlarında bir şəxs var. Bu şəxs öldükdə başqası yerinə keçər. Bu, şeytanla əlaqəni yaradan məxluqdur.
Dərin dövlətlər ilhamını, düşüncəsini, hərəkət tərzini, strategiyasının hamısını şeytandan alar və öz əsrinin dəccaliyyəti kimi ortaya çıxar, öz əsrinin mehdiyyəti ilə mübarizə apararlar.
Dəccaliyyət hazırda İngiltərə dərin dövləti tərəfindən təşkil edilən qüvvədir. Daha əvvəlki dövrlərdə Firon tərəfindən təşkil edilirdi.

Adnan Oktar deyir ki... 2 iyun 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti münafiqlərdən istifadə edərək İslam aləmini nəzarət altında saxlamaq istəyir. Münafiqlər də mənfəətpərəst və böyüklük ardınca qaçdıqları üçün asanlıqla dəccaliyyətə xidmət edirlər.
Dəccaliyyət münafiqliyin təşkil olmuş, dünya səviyyəsində gizli dövlət olmuş halıdır. Dünyadakı ən böyük dərin dövlətlə şeytan həmişə iç-içə olar. Həmçinin şeytan ən təpədən ən alta qədər təsir edərək bu nəhəng quruluşu idarə edər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 may 2016> Click for more

Allah şeytanın insanlar üzərindəki cadusunu yox etsin, Dəccalın cadusunu yox etsin. Allah dəccalı qəhr, pərişan etsin. Müsəlmanları dünya səviyyəsində müzəffər etsin.

 Adnan Oktar deyir ki... 16 may 2016> Click for more

Dəccaliyyətin yaratdığı təxribatın aradan qalxmasının yolu, ifşa olmasıdır. İslam aləmi bu mövzuda səy göstərməli və elmlə, irfanla İngiltərə dərin dövlətinin üstünə getməlidir.

 Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövlətini İslam aləminə və bütün Avropaya hər yerə ifşa edək və öyrədək. Çünki dəccalın ən böyük silahı gizlənməsidir.
İngiltərə dərin dövləti dəccaliyyətin mərkəzidir. Dünyaya İslamdan uzaq durmağı, müsəlmanlıqdan uzaqlaşmağı öyrədən bir sistemdir.

 Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti nə edirsə etsin məğlub olacaq. Dəccaliyyət olaraq ortaya çıxdı, məhv etdi insanları. İndi bu PKK-lı pislik, oğru, qəsbkar, alçaq qatillərlə birlikdə olmağa başladılar. Cənub-Şərqi Anadolu bölgəsində PKK-lılardan bir homoseksual qruplaşma yaradıldı. Nə qədər avropalı pozğun varsa, oraya göndərir. Allah başlarına keçirəcək.

 Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2016> Click for more

Mehdiyyət şeytanın və onun yardımçılarının axmaq mübarizəsinə qarşı hz. Mehdi (ə.s)-ın təkbaşına aslanlar kimi onu darmadağın etdiyi bir sistemdir. Mehdi, dəccaliyyət şeytanlarıyla, münafiqləriylə zəka mübarizəsi aparacaq. Hamısı hz. Mehdi (ə.s)-ın ağlının altında əzilmiş meyvə kimi əziləcəklər. Mehdiyyət, şeytanın zəkasıyla döyüşən insan ağlının qələbəsidir.

 Adnan Oktar deyir ki... 4 fevral 2016> Click for more

Hər dövrdə dəccal olmuşdur, lakin ən böyük dəccal Axırzaman dəccalıdır. Ona qarşı da Allah, xatəmə vəli olan, gəlib-keçmiş ən böyük vəli olan Mehdi (ə.s)-ı çıxardır.

 Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2016> Click for more

Mehdiyyət sevgi üzərində qurulub. Mehdiyyət həmişə sevgini, mərhəməti, dostluğu və qardaşlığı istəyər. Münafiq sistemi və dəccaliyyət sistemi isə tam əksidir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2015> Click for more

Dəccaliyyətin ömrü 40 ildir. 1979-cu ildə nə baş verir? Mehdi (ə.s) zühur edir. İmam Mehdi (ə.s)-ın 40 illik mübarizəsi 2019-cu ildə bitir. Qırxıncı ildə Allah bəraəti verəcək inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2015> Click for more

“Yoxsulluq lobbisi” dəccaliyyətin nəzarəti altındadır. Dəccal xüsusilə insanları əzmək üçün bu sistemdən istifadə edir. Kəndlini əzər, işçini əzər. Xüsusi bir sistemdir. Əzab çəkdirər, cinayət işləyər, qan tökər. Dəccaliyyət və şeytaniyyət bu əzab sayəsində qidalanar. Mehdiyyət də axan qanı dayandırar, əzabı dayandırar, yoxsulluq problemini həll edər.

Adnan Oktar deyir ki... 9 fevral 2015> Click for more

Xəyanətkar kimsə ətraflı şəkildə düşünməlidir. Başına mütləq bəla gələcəyini bilməlidir. Məsələn, PKK mütləq bəlaya düçar olacaq. Çünki, o bir dəccal hərəkatıdır. Dəccal hərəkatı məhvə məhkumdur. Mütləq dağılan bir sistemdir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 yanvar 2015      > Click for more

İndiyə qədər dəccal hərəkatlarının hamısını bir yerə gətirsən bu böyük dəccalın 1 %-i belə etməz. Darvinizm və materializm o qədər böyük bir dəccal hərəkatıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 8 yanvar 2015      > Click for more

Dəccalın, şeytanın zəncirlərinin açıldığı bir dövrdəyik. Dəccalın zəncirləri açıldı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v): "O (Dəccal) zəncirə vurulmuşdur" deyir. "Axırzamanda zənciri açılır" deyir. Dəccalın zənciri açıldıqda, kafirlərin də zənciri açılır və beləliklə hücuma keçirlər. Artıq zalımlar, münafiqlər və əxlaqsızlar üçün əlverişli bir mühit yaranmış olur.

Adnan Oktar deyir ki... 30 noyabr 2014    > Click for more

Dəccaliyyət Türkiyədə bir dəccal sistemi qurub, bütün Yaxın Şərqi, dəccalaşdırdığı insanların əli ilə məhv etməyi düşünür. Bu müddət ərzində Amerika əsgərini, Avropa əsgərini istifadə etmək istəmir. Kommunistləşdirdiyi Yaxın Şərq xalqlarını öz insanlarına qarşı istifadə etmək istəyir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 oktyabr 2014  > Click for more

Dəccaliyyət yaradılanda mütləq həlak olmaq üçün yaradılır. Dəccaliyyətin taleyi elədir. Davam edəcək şəkildə yaradılmaz. Yaranması və həlakı birlikdə yaradılır.
Dəccalın ömrü ən çoxu 40 ildir, çox olmaz. Amma İslam 1400 ildən bəri dimdik ayaqdadır. Rəsulullah (s.ə.v)-dən etibarən neçə dəccal düşüncəsi, fikri gəlib-keçmişdir, hamısı da tarixə qarışmışdır. Neçə növ dəccaliyyət hərəkatı oldu. Hamısı sakitləşib yatırılmışdır. PKK da bir dəccaliyyət hərəkatıdır. Əriyib gedəcəkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2014> Click for more

Şeytan böyük bir orduya sahib oldu. Mehdi (ə.s)-ın ordusu çox kiçikdir. Amma görəcəksiniz, o kiçik ordu dəccalın ordusunu fikri mübarizədə yerlə-yeksan edəcəkdir. Şeytanın ordusu dəccalın ordusu deməkdir.

A9 TV ; 19 dekabr 2013> Click for more

Qatı dinçilik insanlara dərin bir yuxu, yorğunluq verdi. Dəccal yuxu halı verdi. Dəccallıq həm darvinist fəlsəfə ilə, həm qatı dinçi fəlsəfə ilə İslam aləmini və dünyanı yandırıb-yaxır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 noyabr 2013> Click for more

Dəccaliyyətin bir qolu qatı dinçilikdir. Bir qolu da darvinizim, materializmdir. Dəccaliyyət iki dişlidir. Ən şiddətli qolu qatı dinçilikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2013> Click for more

Hz. Nuh (ə.s)-dan etibarən hər peyğəmbər qövmünü dəccala qarşı xəbərdar etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 oktyabr 2013> Click for more

Korluq dəccaliyyətin xüsusiyyətidir. Kor dəccal deyilir. Kor dəccalın xüsusiyyəti nədir? Doğrunu, səhvi gördüyü halda görməməzliyə vurar. İnsan doğrunu gördüyündə səmimi olaraq qəbul edirsə, bu onun üstünlüyünü göstərər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 oktyabr 2013> Click for more

Dəccal çıxdı. Dəccal darvinizm-materializmdir. Dünya tarixində ilk dəfədir ki, bu qədər çox insan dinsiz və ateist oldu. Dəccaliyyət insanların 99%-ni ateist, materialist və darvinist halına saldı.

Adnan Oktar deyir ki... 30 iyun 2013> Click for more

Kommunizm, faşizm, vəhşi kapitalizm, satanizm, azğın olan hər cür düşüncə dəccalın övladlarıdır. Dəccal da onların atasıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 13 iyun 2013> Click for more

Dəccal hal-hazırda dünya üzərində müsəlmanları bir-birinə qırdırır. Bu oyunu hz. Mehdi (ə.s) pozacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2013> Click for more

Dəccaliyyət İslam dünyasını mühasirəyə almış vəziyyətdədir. Müsəlmanları təhqirə etməyə, öldürməyə çalışırlar.

 Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2013> Click for more

Allah dəccaliyyətin mütləq məğlubiyyətlə nəticələnəcəyinə Quranda zəmanət verir. İkinci bir yol olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 10 İyul 2012> Click for more

Hökumətin dəccala gücü çatmaz. Dəccal bütün dünyanı bürüyüb. Dəccala Mehdi (ə.s) və tələbələrinin gücü çatar.
Dəccal tərəfdarları Mehdiyyəti dəccal hesab edirlər. Allah elə göstərir. Mehdiyyətə dəccal diaqnozu qoyurlar. Mehdini də dəccal olaraq görürlər. Bu, Mehdinin zühurunu göstərir. Mehdini dəccal zənn etmək, dəccalı Mehdi zənn etmək axır zaman əlamətlərindəndir.
Belə çaxnaşma, anti-Mehdi münasibət İslam tarixində ilk dəfə baş verir. İlk dəfədir ki, İslam aləmində müsəlmanların rəhbəri yoxdur. Lidersiz vəziyyətdədirlər və ilk dəfədir ki, müsəlman aləmi bu qədər pərişan haldadır, dünyada bu qədər dinsizlik, ateizm, yəni Darvinist-materialist düşüncə hakimdir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 İyul 2012> Click for more

Qəddar, zalım, sevgisiz insanların dəccal tərəfdarı olması məntiqlidir. Allah düşmənləri, Darvinistlər, materialistlər dəccal tərəfdarı, xeyirxah, mehriban, yaradılışı görən insanlar isə Mehdi (ə.s.) və Məsih tərəfdarı olacaqdır.
Bir dini, milləti bütövlüklə Dəccal ordusu olaraq ittiham etmək çox böyük zülm və vicdansızlıqdır. Hər din mənsubunun yaxşısı da, pisi də olar.

Adnan Oktar deyir ki... 26 İyul 2012> Click for more

DƏCCAL HƏR TƏRƏFDƏN TÜRKİYƏYƏ DİŞ BATIRMAQ İSTƏYİR. LAKİN TÜRKİYƏDƏ MEHDİYYƏT OLDUĞU ÜÇÜN HƏR DƏFƏ DİŞİ QIRILIR. Allah, xüsusilə, Öz lütfünü Türkiyəyə bəxş edir, qoruyub saxlayır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 İyul 2012> Click for more

Allah ONA qarşı savaş elan edilməsini qəbul etməz. Allah dünyanı Özü ilə mübarizə aparsınlar deyə yaratmadı. Özünə qul olması üçün yaratdı. Ya Allaha dönəcəklər, ya da Allah dünyanı məhv edəcək.
Dəccal dinsizlikdir. Ateist, Darvinist-materialist cərəyanların hamısına dəccal deyilir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 İyul 2012> Click for more

Mehdi mübarizə apararkən xurafatçı, dinsiz dəccallar da ittifaq halında Mehdiyyətə qarşı hücum edəcəklər.
Əvvəllər, məsələn, tək firon idi. İndi yüzlərlə firon, Nəmrud Mehdiyyətə qarşı hücum edir. Buna görə Mehdiyyət çox əhəmiyyətlidir. FİRONLARIN VƏ NƏMRUDLARIN HAMISINA BİRLİKDƏ DƏCCALİYYƏT DEYİRİK.
Bir firon getsə, digər firon gələr. Hal-hazırda Mehdiyyət çağındayıq. Mehdiyyətə qarşı hücuma keçmiş çoxlu Firon və Nəmrud vardır.
Allah dəccalların əvvəlcə Mehdilərə hücum etmələrinə icazə verir. Mehdilər yetərincə savab qazandıqdan sonra Allah bu alçaqları boğaraq, damarlarını qopardaraq, beyinlərini parçalayaraq öldürəcək. Çünki artıq vəzifələri bitmiş olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 19 İyul 2012> Click for more

Əvvəl dəccal hərəkətə keçir. Əgər Mehdiyyət hərəkətə keçsə, onda qarşısında mübarizə aparacağı bir qüvvə olmaz. Əvvəlcə qum torbası olmalıdır, Mehdiyyət də onu döyməlidir. Buna görə də biz istəyirik ki, darvinistləri, materialistləri, kommunistləri elmlə, zəka ilə, ağılla məhv edək.
Dəccaliyyət hal-hazırda elm adamları ilə zərbə endirir. Saxta elmlə mübarizə aparır. Firon dövründə necə idi? Bütün ölkəyə hakim olmuş elm adamları var idi, lakin saxta elmlə xalqı aldadırdılar. Cadugərlər xalqa cadu edirdilər.

Adnan Oktar deyir ki... 8 İyul 2012> Click for more

Bütün fironlar, Dəccal son anda Mehdi (ə.s)-nı qəbul edərlər. Amma artıq bu, keçərli olmaz. Çünki canları artıq boğazlarındadır, geri dönüş yoxdur.
Allah bütün dəccalların bəlasını verir. Bir-bir cəzalarını alırlar. Allah dəccalları tək-tək boğur. Axır zamanda həddən çox dəccal zühur edəcək. Xızır (ə.s) da onları cəzalandırır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 İyul 2012> Click for more

ALLAH SURİYADAKI REJİMİ DEVİRƏCƏK. Ordakı dəccaliyyətə son qoyulması barədə hədislər də var. Qədərdən kənara çıxmaq olmaz. Mütləq devriləcək və insanlar Mehdini , İsa Məsihi görəcəklər. Dəccaliyyət istədiyi qədər müqavimət göstərsin, MEHDİ MÜTLƏQ ORTAYA ÇIXACAQ.

Adnan Oktar deyir ki... 29 İyun 2012> Click for more

Dəccal bütün gücü ilə Türkiyəni parçalayıb Türk-İslam Birliyini dayandırmaq, Cənub-qərbi parçalamaq, beləliklə Cənub-şərqdə türk dövlətləri ilə əlaqəni kəsmək, hərdən blokada meydana gətirib, sonra da qalan millətimizi tamamilə aradan götürmək üçün çirkin plan hazırlayır. Hal-hazırda dəccal bütün ölkələrdəki qüvvələrini fəaliyyətə cəlb edib . Hər biri var gücü ilə səy göstərir, amma Mehdiyyət onlara aman vermir.
DƏCCALIN ƏN MÜHÜM HESAB ETDİYİ ÖLKƏ TÜRKİYƏDİR. ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ HESAB ETDİYİ BÖLGƏ İSƏ İSTANBULDUR. ÇÜNKİ HZ. MEHDİ (Ə.S) DA MƏHZ İSTANBULDADIR
Dəccal, Darvinist, materialist sistem, eyni zamanda, bu klassik, kapitalist, kommunist siyasət anlayışı ilə insanları dəhşətə, mərhəmətsizliyə, murdarlığa, sevgisizliyə bağlayaraq, dünyanı, sanki cəhənnəmə çevirdi.

Adnan Oktar deyir ki... 20 İyun 2012  > Click for more

MARKSİST, LENİNİST DÜŞÜNCƏ DƏCCALİYYƏTİN PƏNCƏSİDİR. Dəccaliyyətin əlinə düşən bir daha ordan asan qurtula bilməz. Buna görə DƏCCALI YALNIZ FİKRİ MÜBARİZƏ İLƏ, DƏCCAL DÜŞÜNCƏSİNİ MƏHV ETMƏKLƏ ORTADAN QALDIRMAQ OLAR. Dəccal dişləri çox olan varlıq kimidir, azğındır. Top, tüfəng, tapança ilə geri çəkilməyəcək.
Dəccalın pəncəsi Türkiyənin üstündədir. Mehdiyyət də var gücü ilə dəccalın pəncəsini qırmağa çalışır. Lakin buna da müəyyən vaxt lazımdır . 10 il sonra dəccalın qolunu tamamilə qırmış olacağıq, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 8 İyun 2012  > Click for more

Mənim gördüyüm İlluminati, dəccalı dünyaya təqdim edir. Dəccalı təşkil edir. Dəccalın da birliyə, tələbə birliyinə ehtiyacı vardır. Onlar da Mehdidə olduğu kimi, məsələn, təxmini 300, 313 adamla ortaya çıxırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 26 May 2012  > Click for more

ZAMAN DİNƏ UYĞUNLAŞAR, DİN ZAMANA YOX. Bütün zamanlar dinə uyğunlaşmaqla məsuldur. Əgər din zamana uyğunlaşsa din qalmaz , dinsizlik olar, dəccallıq olar.
"Zamana uyğunluq" Dində belə bir şey olarmı? "Zamana uyğun deyilsə doğru deyildir." Son dərəcə yanlış etiqad, yanlış bir ifadədir. Yəni dinlə, imanla əlaqəsi olan söz deyil. Yüz il sonra deyəcək ki, "bu zamana da uyğun deyil." Bəlli ki, dəccaliyyətin 100 il sonra edəcəyi də elə olacaq. Zamana uyğun deyil deyə dini aradan qalıdracaq.

Adnan Oktar deyir ki... 23 May 2012  > Click for more

Dəccalın ovsunlama gücü vardır, insanı tələyə salan tərəfi də budur. Məsələn, belə insanları şeytan çağıra bilir, onları vəzifələndirib insanlığa təzyiq göstərməyə çalışır. Şeytanın vasitəsi ilə insanlarda unutqanlıq meydana gətirir, əldən düşür, diqqət dağınıqlığı meydana gətirir, az da olsa yaddaşlarını pozur, psixoloji rahatlıqlarını pozur. İradəsi güclü olan insanlarda isə bu təsir çox zəif olur, yaxud sıfıra yaxın olur. Dəccala qarşı müqavimət göstərmək də bir ibadət sayılır.

Adnan Oktar deyir ki... 21 May 2012  > Click for more

Allah Dəccaliyyəti müxtəlif adlar altında azğın hala gətirir ki, Müsəlmanlar bir-biriləri ilə qardaş olsun, bir-birilərini sevsinlər, güvənsinlər. Nizamsızlıq və dəlalət getdikcə dünyanı bürüyür. Müsəlmanlar əzmlə, səbrlə bu dəccal gücə qarşı gözəlliklə, sevgi ilə cavab verib, qalib gələcəklər, inşAllah.

A9 TV, 1 May 2012  > Click for more

Hal-hazırda kommunist müsəlmanlar və digərləri dəccaliyyətin devriləcəyini görüncə bütün gücləri ilə bu iblis sistemini qorumaq üçün Mehdiyyətə qarşı mübarizəyə başladılar. Amma qardaşım, MEHDİYYƏT GREYDER KİMİDİR,ONU SAXLAYA BİLMƏZSƏN.
Vladimir Ilyich Lenin, axır zamanın dəccallarından, dəccal komitəsinin işçilərindəndir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 Aprel 2012  > Click for more

Rəsulullah (s.ə.v) deyir ki, "Allahın Hz. Adəm (ə.s)-ı yaratmasından bəri dəccalın fitnəsindən daha böyük bir fitnə olmamışdır." Dünyanın, tarixin ən böyük fitnəsidir. Allah o fitnəyə qarşı da ən böyük vəlini― Məhəmməd Mehdi (ə.s)-ı göndərir. Ona görə belə dəhşət içərisindədirlər.
Rəsulullah (s.ə.v) deyir ki, "Allahın Hz. Adəm (ə.s)-ı yaratmasından bəri dəccalın fitnəsindən daha böyük bir fitnə olmamışdır." Dünyanın, tarixin ən böyük fitnəsidir. Allah o fitnəyə qarşı da ən böyük vəlini― Məhəmməd Mehdi (ə.s)-ı göndərir. Ona görə belə dəhşət içərisindədirlər.
Dəccalın xüsusiyyəti nədir? Bütün dünyanı dinsiz etməkdir. Hal-hazırda dəccal bütün dünyanı dinsiz etdi .
Dünya yaradıldığından bəri iki fikir mübarizə edir. Bu, Hz.Adəm (ə.s) dövründən Qiyamətə qədər davam edər . Bunlardan biri dəccaliyyət, digəri isə Mehdiyyətdir.

> Click for more

Rəsulullah (s.ə.v) deyir ki, "Allahın Hz. Adəm (ə.s)-ı yaratmasından bəri dəccalın fitnəsindən daha böyük bir fitnə olmamışdır." Dünyanın, tarixin ən böyük fitnəsidir. Allah o fitnəyə qarşı da ən böyük vəlini― Məhəmməd Mehdi (ə.s)-ı göndərir. Ona görə belə dəhşət içərisindədirlər.
Dəccal zorla özünə tabe etdirir, Mehdi isə insanların vicdanla Qurana uyğun yaşamalarını təmin edər.
2.5 MİLYON İNSAN ACLIQ SƏRHƏDİNDƏ ― ƏFQANISTANDADIR. DƏCCALİYYƏT BUDUR. Dəccaliyyət sıxıb qovurursa, o zaman bunun qarşısında Mehdiyyət olmalıdır. Dəccaliyyət gecə gündüz özündən bəhs etdirirsə, onda niyə Mehdiyyətdən bəhs edilməsini istəmirsən?
DƏCCALİYYƏT KƏDƏR, ƏZAB VƏ QƏM GƏTİRƏR. MEHDİYYƏT İSƏ SEVİNC, XOŞBƏXTLİK, RAHATLIQ GƏTİRİR.Allah Mənim zikrimdən üz çevirsən "çətinlik və əzab verərəm" deyir . Beləliklə, Allah iqtisadi böhranın da səbəbini açıqlayır.
Dəccal insanları tənbəllik və cəhalət damarından tutub pərişan etdi. Ona görə sayları olduqca artdı. Amma indi artıq İblis ordusunun məğlubiyyət dövrüdür.
Zaman-zaman dəccallar çıxır və hiyləli nizam qururlar. Halbuki, dünyanın bir sonu var. Dünyanın sonu kimindir, inkar edənlər - yəni ateistlər, Darvinistlər, materialistlər- çox yaxında biləcəklər.
Dəccaliyyət insanları tükətmək üçün iqtisadiyyatdan istifadə edər, əxlaqdan istifadə edər . Darvinizm onsuz da bu anlayışı ifadə edir. Bir Darvinist heyvan olaraq gördüyü bir varlığa niyə dəyər verib ona köməkçi olsun? Ancaq onu Allahın təcəllisi olaraq gördüyündə hörmət və sevgi duya bilər.
Dəccaliyyət dünyaya cadu etdi, qərarlı izahatla,təbliğlə bu cadu qırılacaq. Dəccalı deşifrə etməyə, Mehdiyyəti izah etməyə davam edəcəyik.
Dəccaliyyət, müsəlmanlara Allahı zikr etməkdə mane olar. Namaz qılmağın dünya səviyyəsində qadağan edilməsi dəccaliyyətdir. Lakin Mehdiyyət əsla buna boyun əyməyəcək.
Çünki əziyyət, ağrı-acı, səbir ediləcək bir məsələ, çətinliklər heç biri olmayacaq. Hər şey asan, hər şey zövqlü və gözəl amma savabı az olacaq. Onun üçün onu Cənabı Allah ən son zamanda yetirir. Müsəlmanlar bol-bol savab qazansın deyə Cənabı Allah Mehdiyyəti də qırx ilə qədər geniş bir zamanda yayar. Dəccalın ölümü qırx il davam edər, hədislərdə açıq-aşkar bildirilmişdir.
Dəccaliyyətin dininə toxunmayana hər cür imkanla təmin edilər. Dəccaliyyət az qüvvə ilə dünyanı əsir alan mütəxəssisdir. Dəccaliyyətə hüsnü zənn olmaz. Dəccaliyyət bütün dünyanı əhatə etdiyi halda, dəccaliyyətdən bəhs etməmək, ona qarşı fikri mübarizə aparmamaq mümkün deyil.
Allah dostlarına qarşı hirs seli, dəccaliyətin təşviqi ilədir.
Dəccaliyətin qapqara qaranlıq olması və İslamın hakimiyyətinin tərtəmiz işıqlanması lazımdır. İndi günortan vaxtına gəldik, Günəş tərtəmizdi. Sonra 1543-cü ildən sonra bu işığı görə bilməyəcəyik. Get-gedə cılızlaşacaq və qapqara qaranlıq çökəcək.
Dəccalın hökmran olması üçün dünyaya hakim olması lazımdır. Darvinizm və materializm dünyanın 99% --nə hakim oldu. Əgər Darvinin fikirləri dərhal yox edilsəydi, dəccal dünyaya hakim ola bilməzdi. Hz. Mehdi (ə.s) isə azsaylı bir birliklə gələcək və nəçə-neçə birliklərə hakim olacaq.
Dəccaliyyətə qarşı həll, müsəlmanların birləşmələri, məzhəb ayrılıqlarından əl çəkmələri, qardaşlıq bağları ilə bir-birilərinə bağlanmalı, bir sevgi birliyi meydana gətirmələridir. Qardaşlarımızın silahı sevgi olmalıdır. Sevgidən başqa bir şeyi silah kimi istifadə etdikdə ara qarışar. Qurana söykənən sevgi anlayışı hakim olmalıdır.
Küfrün tələsi dəccala qarşı, Allahın küfrə tələsi isə Hz. Mehdidir (ə.s). Heç gözləmədikləri anda Allah Hz. Mehdini (ə.s) vəsilə edərək onları fikri mübarizədə yerlə yeksan edəcək. İslamın dünya hakimiyyəti kimə aid olacaq Allah göstərəcək.
Dəccal Müsəlmanları zorla dinsiz etdi, zorla Darvinist etdi. Sehri baş tutuncaya qədər təlqinini təkrar etdi. "Sən Darvinistsən, sən təsadüfən meydana gəldin" deyərək cadu etdi. Bu sehrin qırılması üçün yenə eyni şəkildə həqiqətləri təkrar etmək lazımdır. Daim izah etmək dəccalın sehrini qırmaq üçün çox əhəmiyyətlidir.
Dünyanın son zamanlarındayıq hal-hazırda. Dəccalın mənfəətinə yarayacaq hər cür hərəkətdən qaçınmalıyıq. Haqq dinlərə, məzhəblərə qarşı düşmənlik, dəccala xidmət etmək deməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 Aprel 2012  > Click for more

Dünyanı dəccaliyyət əhatə edib. İnsanlar istəsə də, istəməsə də dəccaliyyətə müqavimət göstərə bilmir və təslim olmaq məcburiyyətində qalır. Bu çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Məhz buna görə Mehdiyyət , İsa Məsih (ə.s)-ın zühuru hazırda ən çox diqqət edilən məsələlərdir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 Aprel 2012  > Click for more

Dünya səviyyəsində Dəccaliyyətin böyük bir gücü var . Dəccala tabe olduqalarından bir çox ölkələrin özlərinin xəbəri belə yoxdur.

25 İyul 2011; A9 TV  > Click for more

Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v) "Dəccal zamanında Kəhf Surəsini oxuyun" deyir . Yəni həllin, bütün detallarının orada olduğunu söyləyir. KƏHF SURƏSİ BAŞDAN SONA QƏDƏR MEHDİYYƏTİ İZAH EDİR .

14 İyul 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV və Kaçkar TV  > Click for more

Əgər bir adam küfrə və münafiqlərə qarşı mübarizədən əl çəkib MÜSƏLMANLARA QARŞI MÜBARİZƏYƏ BAŞLAYARSA, BU ONUN DƏCCAL ORDUSUNUN ƏSGƏRİ OLDUĞUNU GÖSTƏRƏR.

12 İyul 2011; A9 TV  > Click for more

YARADILIŞ ATLASI OLAN BİR EVƏ, BİR MƏHƏLLƏYƏ DƏCCAL GİRƏ BİLMƏZ. Əgər girərsə mənə söyləsinlər. Girə bilməz, yanar, qovrular, amma ora daxil olması mümkün deyil.

23 İyun 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV və Kaçkar TV  > Click for more

Baxın, Bədiüzzaman “ Dəccalın ən böyük möcüzələrindən biri də, ölü insanların ruhları ilə xəbərləşməsi növüdür “ deyir. Yəni bu cadunun, sehrin hər növü deməkdir. Onun təsirini meydana gətirən də Allahdır, aradan qaldıran da Allahdır. Bu imtahanın tələbidir. Müsəlmanlar dua edəcəklər.
DƏCCAL İNSANLARIN BEYİNLƏRİNƏ TƏSİR EDİR . Müsəlmanlar fərasətlərinin, bəsirətlərinin açılması üçün, beyinlərinə sağlamlıq verməsi üçün Allaha dua etsinlər. Bütün Müsəlmanlar bir-birlərinə dua etsinlər. Çünki dəccal beyinə təsir edərək beyinə zərər verəcək fəaliyyət edər.
AXIR ZAMANDA MÜSƏLMANLAR BİR-BİRLƏRİNƏ ÇOXLU DUA ETSİNLƏR. Dəccalın cadusuna, sehrinə qarşı Allahdan kömək diləsinlər. Çünki bu təsiri meydana gətirən də yenə Allahdır. Allaha sığınacaqlar.
DƏCCALIN CADUSU PARÇA-PARÇA OLUR. 2012-ci ildə bu mərhələ başlayır inşAllah, cadusu tamamilə parçalanacaq.
Cadu edənlər təlqindən istifadə edir, israrla təlqindən istifadə edirlər, cadunu təkrarlarla əldə edirlər. Müəyyən cümlələri, sözləri təkrar edərək cadunu əldə edirlər. Müəyyən görünüşlərin təkrarı ilə o cadu əldə edilmiş olur. Biz də ona qarşılıq NUR SİMALAR GÖSTƏRƏRƏK NURANİYYƏT GÖSTƏRƏRƏK, NUR İNSANLARI GÖSTƏRƏRƏK, ONLARIN BOLLUQ İŞIĞI İLƏ, ONLARIN NURANİYYƏTİ İLƏ, DUASI İLƏ, O FİTNƏNİ, BƏLANI TƏMİZLƏYİRİK.
Bütün Müsəlmanlar Dəccalın cadusundan qorunmaq üçün Allaha dua etməlidir . CADU DUA İLƏ PARÇALANAR. Dəccaliyyətin cadusu bütün dünyanı örtərək insanları hipnoza soxdu. Dünyanı dua edərək, səbəbə sarılaraq, elmi izahatla, təlqinlə o cadudan çıxaracağıq, inşAllah.

14 İyun 2011; A9 TV  > Click for more

Dəccaliyyət bütün dünyanı bürüyüb, amma insanlar bundan xəbərsizdir. Hələ də dəccal axtarırlar. DÜNYANIN 99%-Nİ DİNSİZ EDƏN BİR SİSTEMİN ADI NƏDİR? DƏCCALİYYƏTDİR.

20 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

DƏCCAL PARÇALAYANDIR, HƏR ŞEYİ DAĞIDANDIR, AMMA HZ.MEHDİ (Ə.S) İSƏ QURUCUDUR. Dəccal gözəlliyi yox edər, Hz. Mehdi (ə.s) isə gözəllik gətirər. Dəccal qanı gətirər,qan axıdar, amma Hz. Mehdi (ə.s) qanı dayandırar. Dəccal zövqü, sənəti yox edər, Hz. Mehdi (ə.s) isə zövqlülüyü, sənəti gətirər. DƏCCALİYYƏTDƏ HƏR ŞEY TƏRSİNƏDİR .

10 İyul 2011; A9 TV, Kanal Avropa və Çay TV  > Click for more

DƏCCALİYYƏTİN ZÜLMƏTİNİ MÜTLƏQ ONUNLA MÜBARİZƏ APARA BİLƏCƏK İNSANLAR AYDINLAŞDIRACAQ. DƏCCAL DA ÖZ KOPİYALARINI DAVAMLI OLARAQ ÇIXARIR. Günümüzdə diqqət etsəz qəzetlərdə, orada burada, gedib gənc qızları güllələyib öldürənlər, fırıldaqçılıq edənlər qan tökərlər, zülm edərlər. Bu dəccaliyyətin əsl üzüdür.
Diqqətlə baxın qəzetlərə, televiziyalara. Mehdiyyətlə süfyaniyyət necə mübarizə aparır, necə bir çətin mübarizə içərisindədir.
Dəccaliyyətin həlli Mehdiyyətdir.
BƏDBƏXTLİKLƏRİN SƏBƏBİ DƏCCALİYYƏTDİR, SÜFYANİYYƏTİN HÜCUMUDUR. Süfyaniyyət İslam aləmini məhv etdi, dəccaliyyət də dünyanı məhv etdi. Bəzi kəslər seyr edirlər. Qardaşım, sənin üstünə qan içən yarasa yapışmış, qoparıb atmırsan onu boynundan.Ondan qurtulmur, onunla gəzir; bədbəxt, qəmgin olaraq, kədərli , həyatdan bezmiş şəkildə onunla gəzir.

9 İyul 2011, A9 tv-Kocaeli tv-Çay TV  > Click for more

Dünyada iki fikir daima mübarizə halındadır. Qəzetə baxın, mətbuatı izləyin, televiziyada seyr edin, HƏR GÜN DƏCCALİYYƏT İLƏ MEHDİYYƏTin MÜBARİZƏSİ GEDİR. DƏCCALİYYƏT 150 ildən bəri dırmaşmaya keçmişdir, ƏN AZĞIN DÖVRÜNƏ GİRMİŞDİR. Bu azğın dövründə də, məğlubiyyətə doğru gedir.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top