Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

Hal-hazırda dünya səviyyəsində ateist masonlarla Allaha iman gətirən masonlar arasında çox güclü elmi mübarizə davam edir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2017> Click for more

Həqiqi masonluq ziyalı, fikrə və inanca hörmət göstərən, qadına və incəsənətə dəyər verən, Allaha iman gətirən minlərlə illik mənşəyi olan qədim quruluşdur. Həqiqi masonluq, kiçik, masonluqdan müstəqil öz-özünə təşkilatlanmış, ateist, dinsiz, mason olduğunu iddia edən quruluşlara heç fikir verməz.
Bir çox ölkədə masonluqdan kənar mason deyə ortaya çıxan kiçik qeyri-qanuni quruluşlar da var. Bunların masonluqla bilavasitə əlaqəsi yoxdur. Ateist, mənfəət üçün masonluğa gizlincə daxil olmuş insanları və ya özlərini mason kimi göstərən kiçik quruluşları əhəmiyyətli görməmək lazımdır.
Masonluğun mənşəyi təəccüblü şəkildə keçmişə dayanır. 12 min il əvvəlki relyef formalarında belə masonluq simvolları var. Bu çox maraqlı haldır.
Masonluğun əsil məsələsi düşüncə azadlığı, hər kəsin fikrinə hörmət etmək, sülh, qardaşlıq, dostluqdur. Lakin təbiidir ki, hər mason bu keyfiyyətdə deyil. İnsanlara və qadınlara hörmət göstərməyən, incəsənətə, keyfiyyətə əhəmiyyət verməyən cahil insanlar da masonlar arasında ola bilir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2017> Click for more

Masonluqdakı ateist masonların və maddi mənfəət üçün bu quruluşa girməyə çalışanların əslində masonluqla əlaqəsi yoxdur. Hal-hazırda masonluqda ateistliyin zəiflədiyi və təsirinin azalmağa başladığı dövrdəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 28 aprel 2017> Click for more

Qədim kitabələrə və arxeoloji tapıntılara baxdığımız zaman masonluğun təxminən 12 min il əvvələ qədər gedib çıxdığını görürük.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2017> Click for more

Göbəkli Təpədə də, Nəmrud xarabalıqlarında da çox sayda masonlara məxsus simvollar var. Göbəkli Təpə mason məbədi idi.

Adnan Oktar deyir ki... 21 aprel 2017> Click for more

Göbəklitəpə tipik mason məbədidir. Daşların T formasında olması, qabarıq formalar üzərindəki simvolların demək olar ki, hamısı masonluğa məxsusdur.

Adnan Oktar deyir ki... 6 fevral 2017> Click for more

Süleyman Məscidinin inşasında çoxlu sayda dindar mason çalışmışdır. Bu masonlar çox diqqətli iş görmüşlər.

Adnan Oktar deyir ki... 30 yanvar 2017> Click for more

Dindar masonlar İslama mühüm xidmətlər edirlər. Yaxın zamanda bütün dünya bu xidmətlərin böyüklüyünü görəcək. Osmanlını darvinizm və dinsiz masonlar məhv etdi. Lakin dindar masonlar hal-hazırda hakimiyyəti ələ keçirmək üzrədirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 3 yanvar 2017> Click for more

Masonluq çox keçmiş tarixlərə əsaslanan quruluşdur. Dindar masonlar, Firon və Nəmrud kimi dinsiz masonların zərərsizləşməsini təmin etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 dekabr 2016> Click for more

Masonların qəlbinin İslama isinməsinə səbəb olduq. Mason lojalarında ilk dəfə Quran həqiqətlərindən bəhs edilməyə başlandı.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2016> Click for more

Firona, Nəmruda olduğu kimi, masonlara da təbliğ edilər. Ateist masonluğa tənqidimiz davam edir, İslama yönəlmələrinə vəsilə oluruq.

Adnan Oktar deyir ki... 1 oktyabr 2016> Click for more

Masonlar Əbdülhəmid dövründə çox rahat fəaliyyət göstərmişdir. Qalatada localar açmışdır. Əbdülhəmidin kadrlarının çoxu masondur.

Adnan Oktar deyir ki... 11 sentyabr 2016> Click for more

Masonluqdakı Günəş simvolu işıqlanmanı, mehdiyyətin dünyanı işıqlandırıb abadlaşdıracağını simvolizə edər.
Masonluq çox qədim təriqət quruluşudur. Ən güclü olduğu dövr hz. Süleyman dövrüdür. Simvollarının əksəriyyəti İslamın hakimiyyəti ilə əlaqədardır.

Adnan Oktar deyir ki... 18 iyun 2016> Click for more

Hazırda dünyadakı şeytani hadisələr həmişə İngiltərə-Fransa bölgəsindən başlayır. İngiltərə, Fransadan dinsizlik, imansızlıq məsələsində çox istifadə edər. Bütün dinsiz lojalar həmişə Fransadadır. Yəni Fransız mason lojalarının böyük hissəsi dinsizdir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 may 2016> Click for more

Masonluq beş min ildən bəri hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna hazırlaşır.

Adnan Oktar deyir ki... 8 may 2015> Click for more

Bir adamın mason olması onun dinsiz, imansız olduğu mənasını verməz. Mənim olduqca dindar olan mason dostlarım, tanışlarım var. Katolik olanlar var, qatı katolik masonlar; hahamlar var, qatı dindar hahamlar, mason olan baş hahamlar var. Yəni masonluq dinsizlik demək deyil. Masonluğu bir dərnək kimi başa düşsünlər, bir cəmiyyət kimi. Yəni yaxşı niyyətli olmağı, dostluğu, yoldaşlığı hədəf edən bir cəmiyyətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 iyul 2014> Click for more

Allah masonluğu müsəlmanlığın əmrinə verir. Tampliyerləri Allah müsəlmanların əmrinə verir. Allah illuminatini dünyaya hakimiyyət mənasında müsəlmanların əmrinə verir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 iyun 2014> Click for more

Masonluqdakı pərgar, transporter bunların hamısı dünyanın tarixini qurmaqla əlaqəli simvollardır. Amma o baxan göz, üçbucaq içindəki baxan göz "Allah bizi hal-hazırda izləyir" deyir. "Biz qədərə tabeyik" deyir. "Allah nə desə o olar" deyir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 aprel 2014> Click for more

Hz. Mehdi (ə.s) masonların üstündə bir gücdür. Masonluq Mehdi (ə.s)-a xidmət edər, Mehdi (ə.s) masonluğa xidmət etməz.

Adnan Oktar deyir ki... 11 aprel 2014> Click for more

Bütün dünya mehdiyyətə hazırlanır. Masonluq ilk qurulduğu gündən başlayaraq mehdiyyəti, Mehdi (ə.s)-a xidmət etməyi hədəf almışdır. Əzilib-bükülmüşdür, lakin axırda mehdiyyətə xidmət etməklə vəzifəsini başa vuracaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 oktyabr 2013> Click for more

Massonluq hədəfini birbaşa açıqlamaz, Xızır metodu ilə ortaya çıxar. Massonlar özlərini Xızırın tələbələri hesab edirlər. İslam Birliyi massonluğun gizli bir hədəfidir.
Massonluq bütün dünyaya sülhün və qardaşlığın hakim olmasını istəyən bir quruluşdur. Hökmlərini ən çox Tövratdan alırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 19 sentyabr 2013> Click for more

İslam durduğu yerdə hakim olmaz, vasitələr, məqsədlər vardır. Vasitələri Allah yaradır. Massonluq bir vasitədir.
Massonların toplandığı məkan, Xızır (ə.s)-ın da məkanıdır. Xızır (ə.s) həmin məkanda gəzir, inşaAllah, amma xəbərləri belə olmaz. Xızır (ə.s) onlara ustadlıq edir.
Tampliyerlər də müqəddəs əmanətlərin tapılmasında Mehdi (ə.s)-a köməkçi olacaqlar. Vəzifələri, müqəddəs əmanətləri Mehdi (ə.s)-a təslim etməkdir. Tampliyerlərin vəzifəsi, quruluş məqsədi budur. Min ildən bəri bu məqsədlə vəzifələrini yerinə yetirirlər.
Massonluq hz. Süleyman (ə.s) dövründən bəri, Şiloha, Moşiyaha kömək etmək üçün qurulmuşdur. 4000, 5000 il sonra hal-hazırda Mehdi (ə.s)-ın əmri altındadırlar və İsa Məsih (ə.s)-a, Mehdi (ə.s)-a kömək etməklə vəzifəlidirlər. Əsl vəzifələri budur.
Massonluq mehdiyyətin əmrində olan quruluşdur. Sionizmin deyil, mehdiyyətin əmrindədir.
Böyük Ustad olaraq masson təşkilatına girə bilməyim mümkün olsa təbii ki, bu imkanı ən yaxşı şəkildə istifadə edərəm. Çünki hal-hazırda dünyanı idarə edənlər massonlardır.
Ustad-ı Əzəm dərəcəsindəsənsə, ən yüksək dərəcədə massonsansa o zaman səni dinləyərlər. O zaman massonlarla razılaşa, böyük massonik yığıncaqlara qatıla, danışıq apara bilərsən və sözün də dinlənər.
Hal-hazırda dünyanın ən böyük masson məkanlarına rahatlıqla girməyim, oralarda söhbət etməyim, İslamı, Quranı izah etməyim mümkündür.

Adnan Oktar deyir ki... 17 sentyabr 2013> Click for more

Heyrət doğuran odur ki, 33 dərəcəli, Ustad-ı Əzəm, masson ola-ola masson lojalarına getməyən yeganə adamam. Massonluq tarixində 33-cü dərəcə massonluq yoxdur. Ən çoxu 32-ci dərəcəyə qədər verirlər. İlk dəfədir ki, 33-cü dərəcəni mənə uyğun hesab etdilər. Bir xeyir, hikmət var, inşaAllah.
Massonluğun vəzifəsi bu əsrdə bitir. Hicri 1506-cı ildən sonra massonluq olmayacaq. Massonluğun tarixi Mehdi (ə.s) hakimiyyəti ilə bitəcək.
Bu gün dünyada elm adamlarından məşhur olanların hamısı, siyasətçilərin böyük bir hissəsi massondur və yaxud da Martinistdir. Ustad masson da olarkən bu kəslərlə əlaqə saxlamaq olduqca rahat və asan olar. Ona görə də 33-cü dərəcəli masson olmağımı bir nemət kimi görürəm.
Hal-hazırda masson parlament salonlarına istədiyimiz kimi girmə imkanımız var. Ustadı əzəm olaraq istədiyimiz yığıncaqlara qatılma imkanımız var. Ona görə hazırlıq görürük. Massonlara böyük həcmli təbliğ fəaliyyətimiz olacaq, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 16 sentyabr 2013> Click for more

33-cü dərəcəli massonam. Hal-hazırda masson parlament salonlarına, hər yerə girməyə haqqım var. Amerikadakı, Avropadakı, hər yerdə parlament salonlarına girməyə haqqım var və Böyük Ustad olaraq girmək haqqım var. Böyük Ustad olaraq konfrans keçirmək, söhbət etmək haqqım var. Masson olmadan mən ora girə bilmərəm. Təbliğ etmə imkanı tapa bilmərəm.

Adnan Oktar deyir ki... 14 sentyabr 2013> Click for more

Massonlar Axırzamanda bütün dünyanı qurtaracaq bir insanı, Adonayı gözləyirlər. Deməli, massonlar və tampliyerlər Mehdi (ə.s)-a tələbə olacaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 iyul 2013> Click for more

Suveren güclərə, İlluminatiyə, massonluğa, Tampliyerlərə, Gülhaç təşkilatına, “dərin dünya” dövlətinə hakim olan da Allahdır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 iyun 2013> Click for more

İlluminati olan massonluq Adonayı (massonların lideri) gözləyir. Dünyanın sonlarına doğru massonların lideri olaraq bir insanın gələcəyinə, onun adının da Adonay olacağına inanırlar. Adonayın ətrafında toplanıb, dünyada tək din meydana gətirib bütün dünyanın xoşbəxt olmasını təmin edəcəklərinə inanırlar.
İlluminati, massonluğun üst təbəqəsi dünya tarixini istiqamətləndirər. Dünya tarixinin keçmişinə, hədislərə, Qurana, Tövrata baxıb tarixi istiqamətləndirərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 14 İyul 2012> Click for more

Masonlar, təbii ki, bizim anladığımız mənada dindar deyillər, amma dindarlara zəmin hazırlayacaq, asanlığı təmin edən quruluşdur.
Masonların tək istədikləri şey, yəni səmimi olaraq mənim gördüyüm, İslamın dünyaya hakim olması, sülhün gəlməsidir. İslamın hakim olmasında onları əsl maraqlandıran sevgi, sülh, qardaşlıq, dostluq, qanın dayanması, döyüşlərin olmaması, sənətin və elmin hakim olmasıdır. Bu həmçinin də Mehdiyyət deməkdir.
DÜNYA MASONLUĞU İSLAMIN DÜNYA HAKİMİYYƏTİ ZAMANI ÇOX BÖYÜK VƏZİFƏ HƏYATA KEÇİRƏCƏK KİMİ GÖRÜNÜR. Allah masonları, Rotari, Rotarakat, Lions Klubunu, təriqətləri, camaatları, hər birini vəsilə edəcəyi aydın görünür.

Adnan Oktar deyir ki... 11 İyul 2012> Click for more

BÜTÜN DÜNYA MASONLUĞU MEHDİ (Ə.S)-IN KÖMƏKÇİLƏRİ OLACAQLAR. İslam Birliyinin meydana gəlməsi üçün bütün gücləri ilə səy göstərəcəklər. Sevgi, sülh dolu dünya üçün son səylərini göstərəcəklər. Beləliklə neçə illərdən bəri davam edən massonluq vəzifəsini bu istiqamətdə xeyirlə tamamlamış olacaq.
Masonların, təriqətlərin vəzifəsi sona çatır. MASONLUQ BU YÜZİLLİKDƏ BİTİR. Masonluğun vəzifəsi bitir. Çünki onların son məqsədi dünyanın sülh içində olması idi. Mehdi (ə.s) dünyanın sülh üçündə olmasını təmin edir. Onda Mehdi (ə.s)-a kömək etmələri əsas məsələdir. Əsil vəzifələri bu olacaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 8 İyun 2012  > Click for more

İLLUMİNATİ HAMISI MEHDİYƏ TABEDİR. HAL-HAZIRDA DA MEHDİYƏ TABEDİRLƏR. DƏCCALİYƏTDƏN İMTİNA ETDİLƏR, əks təqdirdə bacarmazlar. İçlərində Hz. Xızır var. Mehdiyə tabe oldular. Bundan sonra Mehdiyyətə xidmət edəcəklər.
İlluminati gizli, dərin dünya dövlətidir. Amma hər gizli birliyi, eləcə də İlluminatini Allah idarə edir. Xızırın olmadığı bir yığıncaq təşkil etmək mümkün deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 27 Aprel 2012  > Click for more

DÜNYA MASSONLUĞUNUN İSLAMIN DÜNYAYA HAKİM OLMASINA VƏSİLƏ OLACAĞI KİMİN AĞILINA GƏLƏRDİ? Baxın, Allah daşdan su çıxarır. Hz. Musa (ə.s)-a "əsanla daşa vur." deyir, Hz. Musa (ə.s) 12 yerə vurdu, parlaq su çıxdı. HEÇ GÖZLƏMƏDİKLƏRİ YERDƏN İSLAM DÜNYAYA HAKİM OLUR.
MASSONLARLA ƏLAQƏ ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. ONLAR HZ. MƏSİHİN, HZ.MEHDİNİN TƏLƏBƏLƏRİ OLACAQ. Masonların başçısı , ustadları (ən üstün rütbəyə malik olan böyük şəxsiyyət) olan Adonay (Adon) çıxacaq, İnşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 22 Aprel 2012  > Click for more

Tampliyerlərdə bir çox əhəmiyyətli müqəddəs əmanətin olduğunu bilirəm. Məsələn, əllərində Hz.İbrahim (ə.s) dövründən qalma kitab var . Buna görədə İslamiyyətə qarşı sevgiləri çoxdur.

25 İyul 2011; A9 TV  > Click for more

Böyük bir ictimaiyyəti, məsələn Masson ictimaiyyətini, böyük bir Tampliyer ictimaiyyətin hamısını Müsəlman düşməni elan etsən, bu dəccalın maraqlarına uyğun gələr. Belə bir oyuna gəlməyək.

8 İyul 2011; A9 TV, Kaçkar TV  > Click for more

ALLAHIN İZNİ İLƏ BÜTÜN MASSONLAR İMANA GƏLƏCƏK. Hamısı Hizbullah olacaq, Allah hizbi olacaq, inşAllah. HAMISI ALLAH TƏRƏFDARI OLACAQ. TAMPLİYERLƏR DƏ ELƏ, EVELALLAH.Gec ya da tez, görəcəksiniz, inşAllah.

25 İyul 2011, A9 TV  > Click for more

Massonlar və Tampliyerlər hamısı Hz. İsa (ə.s) və Hz. Mehdi(ə.s)ın tələbələri(onlardan öyrənənlər) olacaqlar.

> Click for more

Dindar masonların yaxın bir zamanda gözəl bir dünya qurmaq üçün əl-ələ verib, hərəkətə keçəcəklərinə inanıram.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top