Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 25 may 2017> Click for more

Şeytan imtahanın mühüm ünsürüdür. Şeytan olmadıqda imtahan aradan qalxar. Ölümə qədər şeytanın təlqini vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 24 may 2017> Click for more

Allaha yaxın olmaq, kef çəkmək və asanlıq içində yaşamaq mənasını verməz. Allah Özünə yaxın olanı əziyyətlə, çətinliklə tərbiyə edər.
Allah pisləri yaradaraq bizi imtahan edər, pisliyə qarşı dərhal gözəlliklə qarşılıq vermək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

İmtahanın olması, bu cür təhsildən keçmək, cənnətin məna qazanması üçün vacibdir. Əziyyət çəkməyən dərinlik qazana bilməz. Dərinliyin, ehtirasın və sevginin yaranması üçün səbir, sədaqət, vəfa lazımdır, bunları da ən gözəl imtahanla qazanarıq.

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2017> Click for more

Asan imtahanla əbədi həyat qazanılmaz. Əbədiyyət üçün çox yaxşı imtahandan, çox əhatəli təhsildən keçmək lazımdır.
İmtahanın təfərrüatları insana ağlasığmaz zənginlik bəxş edir. İnsan sonsuza qədər bu zənginlikdən istifadə edir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

İmtahanın mükəmməl və heyrət edici sistemi var. Nə olursa olsun ağlın ixtiyarı alınmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2017> Click for more

İntiharın qarşılığı əbədi cəhənnəmdir. İnsan cinayət işləmiş mövqeyində olar. Allah insana heç vaxt dözə bilməyəcəyi imtahan verməz.

Adnan Oktar deyir ki... 24 aprel 2017> Click for more

Dünya imtahan üçün gəldiyimiz qısamüddətli kursdur. Burada hər kəsin səhvləri, əksikləri ola bilər. Şəfqət əhəmiyyətlidir, şəfqət sakitləşdiricidir. Şəfqətlə baxmağı bacarmayan insan qəzəblənməyə çox meylli olar. Bu qəzəb də Allah qorusun qəlbi parça-parça edər. İsrarla şəfqətdən yana olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 aprel 2017> Click for more

Dünya müvəqqətidir, imtahanı çətindir. Şəhidlərimiz isə necə də gözəl məqama qovuşurlar, onların məqamına qibtə edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Möminin imtahanın ən mühüm hissəsi küfrə, dəccaliyyətə, azğınlığa qarşı elmlə, səbirlə, şəfqətlə apardığı mübarizədən ibarətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2017> Click for more

Peyğəmbərlərin göstərdikləri möcüzələrin heç biri ağlın ixtiyarını aradan qaldıracaq şəkildə olmaz. O zaman imtahan olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 27 yanvar 2017> Click for more

Gözəl bir imtahanla imtahan oluruq. Hədislərin işarələrinə görə daha böyük hadisələr də olacaq, lakin nəticə həmişə xeyirli olacaq inşaAllah.
Dünyada imtahan üçün verilən müddət insanın vicdanını, şəxsiyyətini təkmilləşdirməsi və göstərməsi üçün çox yetərlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 yanvar 2017> Click for more

İmtahanın belə çətin olması insanların şəxsiyyətinin güclü inkişafına vəsilə olur. Sonsuza qədər həyat olacağı üçün ona görə hazırlıq olur.

Adnan Oktar deyir ki... 9 dekabr 2016> Click for more

İmtahanın uzunluğu və güclü olması o insanın lehinə olar. İnsana nə qədər çox əziyyət, sıxıntı, çətinlik gəlirsə, deməli, o, bir o qədər çox savab qazanır.

Adnan Oktar deyir ki... 2 dekabr 2016> Click for more

İnsanların çoxu milyonlarla zombinin içində yaşadığını görmür. Savaşdıqları insanların müəyyən mənada zombi olduğunu bilmirlər. İnsan görünüşlü, ruhunu şeytanın ələ keçirtdiyi zombilər dünyanın hər tərəfində bəlaya səbəb olurlar. Bu, imtahanın xüsusi bir hissəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 noyabr 2016> Click for more

Dünyada insanların əksəriyyətinin bilməyəcəyi dərin imtahan sirri var. Əzablar, sıxıntılar, müharibələr bu sirrin hikməti ilə meydana gəlir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 noyabr 2016> Click for more

İqtisadi böhranlar Allahın imtahan üçün xüsusi yaratdığı vəziyyətlərdir. İqtisadi çətinlik yaranmadıqca bir çox insan zülmə əl ata bilir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 noyabr 2016> Click for more

Mehdi hikmət elminə sahib olduğu üçün əziyyətin və imtahanın sirrini görür və dərinlikdə, sevgidə önə keçir. Tövratda Mehdinin çəkəcəyi əziyyətlərdən çox ətraflı bəhs edilir. Mehdi çox böyük əziyyətlərdən keçdiyi üçün çox üstün və qiymətlidir.
“Din texniki” olduqları vaxt, çox məlumat sahibi olurlar, lakin əzabın, əziyyətin, imtahanın sirrini görə bilmirlər və Allahdan uzaqlaşırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 10 noyabr 2016> Click for more

İnkarçıların möminlərə qarşı gizli və açıq lağlağı rəftarı Allahın yaratdığı xüsusi vəziyyətlərdən biridir. Lağlağılıqla qarşılaşmaq müsəlman üçün imtahan ünsürüdür. Müsəlman bununla qarşılaşdığı zaman elm adamının araşdırması kimi bunları ələ alacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 8 noyabr 2016> Click for more

Allah elə gözəl imtahan mühiti yaradıb ki, yaxşıların nəcibliyi, keyfiyyəti də pislərin bütün alçaqlıq və səthi olduqları da tək-tək görünür.

Adnan Oktar deyir ki... 7 noyabr 2016> Click for more

Allah ağlın ixtiyarını yox edəcək heç nə etməz. Çünki o zaman imtahan olmaz. Möcüzələr də heç vaxt ağlın ixtiyarını almaz.

Adnan Oktar deyir ki... 6 noyabr 2016> Click for more

İnsan imtahanın tələbi olaraq zəif yaradılıb. İmtahanın müddəti də çox qısadır, lakin buna baxmayaraq, insanların çoxu dünyaya ehtirasla bağlanır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 noyabr 2016> Click for more

Allah mal-dövləti, həyat yoldaşını, uşaqları imtahanın parçası kimi yaradar. İnsanı qoruyacaq olan bunlar deyil, Allahdır. İnsanın bütün diqqəti Allahda olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2016> Click for more

Dünyada həssas imtahan sistemi var, imtahan olmadan dünya bomboş olardı, insan əzabla, çətinliklə imtahan olunaraq yetişdirilir.
Dərdlər olmasa bir çox insan azğınlaşardı, Allah bunu Quranda bildirmişdir. Biz çətinliklərlə imtahan olunarıq və gözəl insana dönərik.
Biz bu dünyada imtahan olunuruq, insan çətinliklərlə ucalar və keyfiyyətli, dəyərli hala gələr. Allahın təhsil üçün yaratdığı şərtləri bəziləri fəlakət kimi qəbul edir, dəyərini anlamırlar. Əzab və çətinlikləri, yəni cənnətin yolunu açan, insanın yetkin, keyfiyyətli hala gəlməsini təmin edən hər neməti bəziləri dərd kimi görürlər.

Adnan Oktar deyir ki... 19 oktyabr 2016> Click for more

İmtahanın tələbi olaraq Allahın mövcudluğunun dəlilləri örtülü olduğu üçün bəzi insanlarda iman zəifliyi və qəflət meydana gəlir. Güclü qəflət və ülfət bəzilərində iman zəifliyinə səbəb olur. Möminin ülfət və qəflətə təslim olmamağı lazımdır, bunları yarıb keçməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2016> Click for more

Allah imtahanı çox təfərrüatlı şəkildə yaradır. Mənfi hallar olmasa çox sabit həyat olar. Həyatı sabitlikdən çıxaran imtahandır.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2016> Click for more

Allah dünyanı yalnız imtahan yeri kimi yaratdı. Allahın əhəmiyyət verdiyi məsələ sevgi və dostluqdur. Allah sevginin hakim olmasını istəyir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 sentyabr 2016> Click for more

Eşq əhli olan şiddətli imtahan olunar. Böyük eşq böyük əziyyətlə birlikdə hərəkət edər. Eşqi cılız olanın imtahanı da cılız, zəif olar.
İmtahanın sirrini ətraflı izah etmək lazımdır. Kafirlər və münafiqlər imtahan üçün xüsusi olaraq yaradılıb. İmana hücum edəcək fəlsəfələrin olması, dərin dövlətlərin zalımlığı, münafiqlərin ayrı, kafirlərin ayrı mövcudluğu imtahanın mükəmməlliyidir.
İmtahan şirin olsa sonu acı olar. Yüngül imtahan gözləməsinlər, Axırzamandayıq. Allah böyük sevgi istəyir. İmtahan nə qədər şiddətlidirsə, sevgi o qədər böyükdür. Cənnətin bəzəyi sevgidir, sevgi böyük olmalıdır ki, cənnət mənalı olsun. İmtahanın müddəti qısadır, cənnət isə əbədidir. Əbədi böyük sevgi üçün imtahan güclü olmalıdır. Əziyyətə etiraz etmək olmaz.
Allah istəsə İslam əxlaqı dərhal hakim ola bilər, lakin müddət uzun olur, niyə? Çünki imtahan əhatəli olsun, savabı çox olsun deyə.
İmtahan olmadıqda, təfərrüatlar olmadıqda cənnətin qiymətini anlamaq da, Allahın sənətini anlamaq da mümkün olmur. Adi imtahan olsa adi cənnət həyatı olar. İmtahan nə qədər qarmaqarışıq olsa, həyat o qədər gözəl olar, sevgi o qədər böyük olar. Allah xüsusən Axırzamanda yüksək imtahan istəyir. İmtahan nə qədər yüksəkdirsə, insanın cənnəti də o qədər yüksəkdir.
Adi imtahan olunsaq dünyanın da, cənnətin də mənası olmaz. Təhsilin mükəmməl olması üçün Allah hər cür şəraiti yaradıb. Yaralanmadan, xəstələnmədən, əziyyət olmadan asan yaşayıb axirətə getmək olmaz. İmtahan çətin və ətraflı olmalıdır, bu təfərrüatların içində gözəlliyi tapmaq vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 avqust 2016> Click for more

Dünyanın imtahan yeri olduğunu bir çox insan anlaya bilmir. İş yeri, işdə maraqlandığı şeylər və s. imtahanda olduğunu əksəriyyətinə unutdurur. Dünyanın bir çox təfərrüatının olması imtahanın tələbi olaraq xüsusi yaradılıb.

Adnan Oktar deyir ki... 26 avqust 2016> Click for more

Ağlı zəif olanlar iman gətirənlərin imtahanı üçün xüsusi yaradılır, bəlkə də axirətdə bir hissəsinin yalnız “görünüş varlıq” olduğunu anlayacağıq.

 Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2016> Click for more

İmansız, dinlə lağ edən, İslama qarşı olan insanlar olmazsa sən imtahan oluna bilməzsən. Olmasa belə Allah bunu yaradar. Bu olacaq, sən bununla müqayisə olunacaqsan, bu yolla dəyər qazanacaqsan, bu olmadan mümkün deyil.

 Adnan Oktar deyir ki... 14 aprel 2016> Click for more

Şeytan, nəfs, davakar insanlar, qan tökənlər, döyüşçülər, oğrusu, uğursuzu, hamısı imtahanın bir parçasıdır. "Onlar olmasaydı" deyirlər. Onlar hər zaman olacaq. İmtahanın olduğu hər yerdə onlar olar. Sən ağıl və iradə işlədib onlara səbirlə qarşılıq verməli, onları məğlub etməlisən.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2015> Click for more

Allah bizim imani həssaslığımızı yoxlayır. İnsanlar, hz. Adəm (ə.s)-dan başlamış qiyamətə qədər heç səhvə yol verilmədən mükəmməl imtahan olunacaqlar. Heç kimə ağlının ixtiyarını alacaq bir imtiyaz verilməmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 aprel 2015> Click for more

Möminlərin imtahanı həqiqətən çətindir. Yəni asan imtahan, müsəlman üçün alçaldıcıdır, həqiqətən onun üçün çox acı bir vəziyyət vardır, bir qəribəlik vardır. İmtahanı nə qədər çətindirsə o qədər məqbuldur.

Adnan Oktar deyir ki... 9 fevral 2015> Click for more

İnsanlar müsibətin pis hadisə olduğunu düşünərlər. Müsibət “isabət edən” deməkdir. Allah Qatından isabət edən. Məsələn, bəzən zənginlik isabət edər, gözəllik, sağlamlıq, səhhət isabət edər. Bəzən də bəla və xəstəlik isabət edər. Hər ikisini də Allah edər. Heç biri təsadüfən baş verməz.

Adnan Oktar deyir ki... 20 yanvar 2015      > Click for more

Əziyyətsiz, ağrısız dünya olmaz. Eşqin mənşəyi acıdır. Onsuz da eşq olmadıqda nə insanın, nə də həyatın bir mənası qalır. İnsan mütləq acı və əziyyət çəkəcək.
"Kaş Allah ağrını yaratmasaydı" deyir. Odun kimi olardın. Tutaq ki, cənnət çayına getdin. Eləcə durub baxarsan. Amma əziyyət çəkmisənsə cənnətin bir çınqılını belə dəfələrlə öpərsən. Bu çox əhəmiyyətli bir mövzu olduğu üçün, Allah da uzun bir ömür verib insanları əziyyətdən keçirir. İnsan bundan sonra normal hala qayıdır.
"Allah ağrını niyə yaradır?" deyirlər. Ağrının təməlində gözəllik olduğu üçün. Ağrı olmadan cənnətə qovuşmaq olmaz. Ağrı olmadan eşq olmaz. Küt olar insan. Mütləq əziyyət və ağrı çəkəcəkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 yanvar 2015      > Click for more

PKK bir tərəfdən qudurur, münafiqlər bir tərəfdən qudurur, kafirlər də başqa bir tərəfdən qudurur. Hər cür alçaqlığı etməyə çalışırlar. Müsəlmanlar çox təmkinli, ağıllı hərəkət etməlidirlər. Hər bir hadisəni Allahın yaratmış olduğunu bilməlidirlər. Hamısında bir xeyir görüb, gözəl bir səbirlə, ağıllı surətdə Qurana görə hərəkət etməklə qarşılıq verməlidirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 6 yanvar 2015      > Click for more

Müsəlmanlara, iman əhlinə daim hücum edilər. Şəxsiyyətsiz, xarakteri zəif kimsələr məğlub olar. Amma şəxsiyyəti güclü, nəcib, ağıllı kimsələr Allahın köməyi ilə dimdik ayaqda qalarlar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründə zəif, şəxsiyyətsiz insanları qorxudurdular. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanına gəlməsinə mane olurdular. Amma imanı, şəxsiyyəti güclü olanlar həmişə Rəsulullah (s.ə.v)-in yanında qalırdılar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 yanvar 2015      > Click for more

"Dünyada niyə əziyyət çəkirik? Niyə əzab çəkirik?” deyirlər. Çünki, təlim keçirsən. İnsan olursan, özü də əsl insan. Başqa cür olsa, yəni əzab çəkməsən kobud biri olarsan. İnsan əziyyət çəkərək təlim görür.
Eşq çox əhəmiyyətlidir. Əziyyət çox əhəmiyyətlidir. Harada kasıb insan varsa, əziyyət çəkmiş insan varsa, əgər sənətçidirsə, əsl sənətçi odur. Əziyyət çəkməmiş adam dərhal hiss edilir. Dərhal tanınır.

Adnan Oktar deyir ki... 30 dekabr 2014      > Click for more

Çətinliklərin möminlər üzərindəki təsiri kafirlər üzərindəki təsirinin tam əksidir. Bu təsir kafirləri bilavasitə çökdürdüyü halda, möminləri də bilavasitə mükəmməlləşdirər. Bu Allahın gizli bir elmidir, Onun ledün elmidir, diqqətlə baxmayan bunu görməz. İmanın nuruyla baxan görər.
Çətinliklər mömin üçün onu cavanlaşdıran, gözəlləşdirən, şüurunu açan, dərinliyini artıran, fərasətini və bəsirətini inkişaf etdirən bir nemətə çevrilər.
Əziyyət çəkən adam, çətinlik çəkən adam gözəl olar. Getdikcə gözəlləşir, getdikcə cavanlaşır. Əgər kafir bunu yaşamış olsa, əziyyətə dözməyib əldən düşər. Amma mömin əziyyət çəkməklə cavanlaşıb, gümrah olur. Tamamilə əks təsir göstərər.
“Mən Cənnətə gedəcəyəm” deyir. Əgər sən Allah yolunda iztirab, əziyyət və çətinlik çəkməsən, onda cənnətə gedə bilməzsən. Sən kimsən bilirsənmi? Allah uzaq eləsin, sən insan surətində yaradılmış, gözəl görünüşlü, lakin ruhsuz bir varlıqsan. Bunların cənnətə getməsi qeyri-mümkündür. Bunlar dünya həyatı üçün xüsusi olaraq bir keçid forması kimi yaradılır.
Əziyyətlər insanı gözəlləşdirir.
Münafiqlə mübarizə aparmaq çətindir. Kafirlərlə mübarizə aparmaq çətindir. Allah üçün İslama xidmət etmək asan deyil. Çətinliklərlə qarşılaşacaq. Müsəlmanı gözəlləşdirən də məhz budur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in o qədər gözəl olmasının səbəbi çəkdiyi çətinliklərdir.
Müsəlman çətinlik içində Allahın dinini yaşayan kimsədir. Allah: "Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir" (İnşirah surəsi, 5-6) deyir. Müsəlman mütləq bununla qarşılaşacaq.
Deyir ki, "Mən çox xoşbəxt yaşadım, ömrüm boyu heç bir çətinliklə qarşılaşmadım". Bu qazanc deyil ki. Bir sözlə cənnətə gedə bilməz. Allah ayədə: "Yoxsa siz elə güman etdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən Cənnətə daxil olacaqsınız?" (Bəqərə surəsi, 214) deyir. Müsəlman Allah yolunda mübarizə aparacaq, çətinliklərlə üzləşəcək, zəhmət çəkəcək. Kafirlərə qarşı, münafiqlərə qarşı mübarizə aparacaq.
Allah yolunda mübarizə aparan gözəlləşər. Allah yolunda çətinlik çəkən gözəlləşər. Çətinlik çəkməyən çirkinləşər, mənası itər, donuqlaşar, kütləşər. Yəni kütləvi olar.

Adnan Oktar deyir ki... 29 noyabr 2014    > Click for more

İnsan haqsızlığa, xəyanətə məruz qaldıqda, oradan da savab qazanır. Alçaqlıq edən oldusa, oradan da savab qazanır. Alçaqlığa məruz qalanı Allah daha da gücləndirər. Xainliyə məruz qalanı Allah daha da gücləndirər. Zəifliyə düçar olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 23 noyabr 2014  > Click for more

İnsan dünyada çox çətin imtahandan keçər. İnsanlar elə də asan bir şey gözləməsinlər, təəccüblənməsinlər. Başqa cür imtahan olmaz onsuz da. Adam təqaüdə çıxmaq fikriylə yaşayıb, təqaüdçü olaraq ölmək istəyir; elə bir şey olmaz. Möminlər mütləq sarsıdıcı bir imtahandan keçər; əgər həqiqətən iman edirlərsə.
Hamımız axirətə gedəcəyik. Getməyən heç kəs qalmayacaq. Allah Təala çətin bir imtahandan, sınaqdan keçirir. Bu təhsili almadan normal insan ola bilmirik.

Adnan Oktar deyir ki... 3 iyul 2014> Click for more

Rifah səviyyəsi artdıqca əziyyət çəkən, qəm çəkən insanlar da qalmır. Bu zaman sənətkar də qalmır. Kasıb yaşayan, qəm və əziyyət çəkən insanlar çox gözəl sənət nümayiş etdirərlər. Allah, sevginin dərinləşməsi üçün kədəri, əziyyəti verir. Nə qədər əziyyət çəkərsə, o qədər də sevgini, dərinliyi yaxşı bilir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 iyun 2014> Click for more

Mehdi (ə.s) çıxdıqdan, İslam Birliyi qurulduqdan sonra savabın təsiri milyondan üçə düşər. Çünki ondan sonrası asandır. Çətinlik aradan qalxmışdır. Dəccal ölmüşdür. Nəfsin hücumları qalmır, yəni hər şey yolunda olur.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2014> Click for more

Aşiqin xüsusiyyəti nədir? Bütün əziyyətlərə, çətinliyə baxmayaraq sevgilisini tərk etməz. Ən çətin şərtlərdə belə sevgilisini tərk etməz. Allah da Ona qarşı bu sevimli ruhunu nə qədər yaşadığımızı bizə göstərir. Çünki axirətdə ən çox zövq alacağımız Allahın varlığı, təcəllisi olacaq.
İnsan heç vaxt sevgilisini tərk etməz. Allah əsl sevgilidir. Bütün hallarda, hətta 7000 il keçsə də əziyyətə səbr edilər. Bu, aşiqin xüsusiyyətidir. Allah Ona sevgiyə görə səbr edilməsini çox bəyənər. Eynilə aşiq əlamətidir.
Allah təbii ki, sənin sevgini sınayacaq. Nə qədər Allaha bağlısan, təbii ki, buna baxacaq. Sənə göstərəcək. Allahı nə qədər sevdiyini özün görəcəksən. Nə qədər sadiq olduğunu görəcəksən.
Allah sevdiyi, seçdiyi qulunun müsibətini artırar. Sıxıntı gəlməsə düşün ki, görəsən, məndə nə qəribəlik var. Müsibət gəlirsə həmd et. Müsibətlər külək kimidir gəlib keçər, özündən sonra gözəlliklər buraxar.

A9 TV ; 17 dekabr 2013> Click for more

Çox qısa kursdayıq, çox qısa. Gecə-gündüz təhsil alırıq, özümüzü təkmilləşdiririk, cənnət tərbiyəsi alırıq. Cənnət tərbiyəsi almadan cənnətə getsək robot kimi olarıq. Cənnətdə sonsuz zövq almağımız üçün bu təhsildən keçməyimiz lazımdır.
Haqq yolda irəliləyərkən Allah imtahan olaraq çatışmazlıqlar, tərsliklər də yaradır. Amma sonunda haqq qalib gəlir. Mütləq ziddiyyətlər olacaq. Çətinliklər mütləq olacaq. Əks halda imtahanın bir mənası qalmaz.
Yaxşıların qiymətinin bilinməsi üçün Allah xətaları da yaradar, səhvi olan insanları da yaradar. Hər zaman yanlış insanlar olar, səhvli insanlar olar. Amma yaxşılar səhvi olan insanların içərisində fərqlənir. Xətalı insana ehtiyac vardır. O zaman imtahanın sirri ortaya çıxar, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 28 noyabr 2013> Click for more

Allah sabitlik istəmir, mütləq durğunluğu pozur. Məsələn, dağı yanardağ halına salır, ərazini zəlzələ ilə hərəkətləndirir, insanı ya xəstələndirir, ya sevindirir, ya da canını alır, amma Allah hər şeydə mütləq hərəkətlilik yaradır, durğunluq yox.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2013> Click for more

İllah ki, hər kəs çətinlikdən keçəcək. Axirətin ləzzəti ancaq o zaman aydın olar. Əsl sevgi çətinlik zamanı üzə çıxar. Əziyyət çəkməyən eşqi bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 29 sentyabr 2013> Click for more

Təhsildə cəhənnəmə, kafirə, imansızlara, zalımlara ehtiyac vardır. Yaxşı insanlar bu qara kömürün üzərində almaz kimi düzüldüyündə diqqət çəkər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 sentyabr 2013> Click for more

Allah uşağı da tərbiyə edər. Quranda hz. İsmayıl (ə.s)-ın, hz. Yusuf (ə.s)-ın başına gələn hadisələrdə olduğu kimi, uşaqlar da imtahan olunar. Allah uşaqları da çətinliklərlə, asanlıqlarla sınayar ki, böyüyəndə onu xatırlasın. Böyüdüyündə onu xatırlaması imtahanın bir şərtidir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 sentyabr 2013> Click for more

Acı bir həqiqətdir, amma bəla gəlmədən də insanlar düzəlmirlər. Bu, Allahın qanunudur və Quranda bildirilən bir həqiqətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 avqust 2013> Click for more

Dünya imtahan məqsədi üçün yarandığına görə, dünyada həm mələk kimi, həm də şeytan kimi insanlar var.

Adnan Oktar deyir ki... 22 iyul 2013> Click for more

Yaşamaq onsuz da Allah tərəfindən çətin yaradılmışdır, bir də sən ifratçılığı əlavə etsən insanları dəli edərsən. İnsanın ifratçılığı daşımağa gücü çatmır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 iyun 2013> Click for more

Mütləq yaxşılar və pislər olacaq. Yaxşılarla pislər mübarizə edəcək, amma pislər məğlub olacaq. Yaxşılar isə qalib gələcək. Onlar cənnətə hazır, öyrədilmiş vəziyyətdə gedirlər. Sevginin, şəfqətin, mərhəmətin, estetikanın, gözəlliyin, keyfiyyətin insanları olaraq cənnətdən həzz alarlar. Əgər insan bu təhsili almasa, cənnət onun üçün bir şey ifadə etmir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 iyun 2013> Click for more

İmtahan o qədər əhəmiyyətlidir ki, imtahan verməsək cənnət mənasız olar, Allah göstərməsin. Bu, çox mühüm məsələdir. Sevgi öz mənasını tapır. Çünki sevgini öyrənmək lazımdır. Səbir, şəfqət yoxdursa, kainat mənasız olur.
Səhabələr bərəkət kimidirlər, hər kəs onları öz canları kimi sevirdi. Çünki bir çox çətin imtahanlardan keçmişdilər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2013> Click for more

Sən öyrədilincə cənnətin sənin üçün bir mənası olar. Təhsil almalı, aşiq olmalısan ki, bir aşiq kimi gedəndə sənin üçün bir mənası olsun. Burada qiymətli mebeldən, qiymətli əşyadan, gözəl insanlardan, gözəl ağacdan, gözəl qoxudan, gözəl meyvədən zövq alacaqsan ki, Allahın təcəllisi olaraq onlardan da zövq alasan.
İmtahan verəcəyik. Məsələn, çox xoş əhval-ruhiyyə ilə gedərkən birdən belin tutular və yaxud əminliklə imtahandan keçəcəyini zənn edərkən qiymət ala bilməzsən. Oturduğun yerdə başına iş gələr. Hər şey ola bilər. Təvəkküllü olmaq lazımdır. Bura bayram, əyləncə yeri deyil. İmtahan mühiti, imtahan dünyasındasan. Sənə çoxlu sual veriləcək, sən də o sualları Allahın izni ilə cavablandıracaqsan. Doğru cavablandıracaqsan. Səhv cavablandırmamağa çalışacaqsan. Beləcə öyrədilmiş olursan.

Adnan Oktar deyir ki... 28 İyul 2012> Click for more

Allah robot kimi iman edilməsini istəmir. Çünki o zaman məcburi bir sevgi olar. Digər tərəfdən isə istəyərək və düşünərək bir sevgi yaranmış olur.
İmtahanda vicdanı zəif olanlar Allahın onları azdırmaq üçün göstərdiyi zəif dəlillərə bağlanırlar. İman əhli də ağlı, üfüqü geniş olduğu, dərin perspektivlə baxdığı üçün dərhal Allahın varlığını anlayır.
Allah imtahan mühitində ağlı zəif olanların şübhə edəcəyi dəlillər yaradır, lakin iman edənlərin də çox rahat iman edəcəyi dəlillər də yaradır. İmtahanın sirri budur.

Adnan Oktar deyir ki... 27 İyul 2012> Click for more

Bura imtahan dünyasıdır. İslama, Qurana sarılmaq, müsəlman kimi yaşamaq lazımdır. Digərləri ilə maraqlanmaqda, düşünməkdə mükəlləf deyilsən.

Adnan Oktar deyir ki... 22 İyul 2012> Click for more

Məsələn, hər hansı hadisə olsa, qədər daxilində olur. Və yaxud başına bir bəla gəlsə, polis tutsa, hücum olsa, qədərində yazılan olur. Onun hikməti savabının artmasındadır. Bədiüzzaman həbs olundu, bununla cənnətini genişləndirdi. Həbs olunar, təhqirə məruz qalar və beləcə cənnəti genişlənir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 İyul 2012> Click for more

Müşriklərin, ateistlərin, Darvinistlərin materialistlərin müsəlmanlara qarşı təzyiqi olacaq. Onlara narahatlıq yaratmağa, iti dilləri ilə incitməyə çalışacaqlar. Bəlkə sui-qəsdlər edəcək, həbsə salmağa çalışacaq, böhtan atacaq, oyun oynayacaqlar. Müsəlman da bunlara səbr etməlidir. Əziyyəti və səbri yaradan Allahdır. Onları vəsilə edər. Bu imtahan üçün lazımdır. Əgər belə bir tərbiyədən keçməsək, cənnətdə ola bilmərik.
Allaha təvəkkül etməmək ağılsız hərəkətdir. Eqoistlikdir, özünü oda atmaq, pərişan hala salmaqdır.

Adnan Oktar deyir ki... 4 İyul 2012> Click for more

Küfrün olması çox əhəmiyyətlidir. İnsanlar küfrün, dəccalın yoxluğunu istəyir. Lap yaxşı, amma belə olduqda imtahanın, savabın da olmaz. Buna görə də Allah dəccaliyətin ömrünü uzadır. Məsələn, dəccalın ömrü qırx ildirsə, İslam hakimiyyətində Mehdi (ə.s)-ın iman həqiqətləri istiqamətindəki fəaliyyəti də qırx ildir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 İyun 2012> Click for more

Zəkalı olmamaq günah deyil, daha çox savab qazanar. Gözəl olmamaq günah deyil, GÖZƏL BİR SAVAB ALSA, ÇİRKİN ON SAVAB QAZANAR.

Adnan Oktar deyir ki... 22 İyun 2012  > Click for more

ALLAH BİZİM XOŞBƏXTLİYİMİZİ İSTƏYİR. Amma haqqı ilə xoşbəxt olmağımız üçün də mütləq bu imtahandan keçməyimiz lazımdır. Əks halda cənnətdə zövq ala bilməzsən, Allah əsirgəsin.

Adnan Oktar deyir ki... 18 İyun 2012  > Click for more

İmtahanın gərəyi olaraq uşaqlara da dərd, bəla üz verməlidir.Əks halda ağılın ixtiyarı olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 8 İyun 2012  > Click for more

Xəstəliklərin artması, dərdlərin, çətinliklərin gəlməsi çox məqbuldur. Buna rəğmən mömin olaraq davam edirsə, o yola gəlmiş sayılır, inşAllah. Məsələn, bir qolu ilə namaz qılır, biz bir savab qazanırıqsa, o beş yüz savab qazanar, inşAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 27 May 2012  > Click for more

Allaha "YA RƏBBİ, İMTAHANIN SİRRİNİ MƏNƏ DOĞRU ÖYRƏT. YA RƏBBİ, AYAĞIM BÜDRƏMƏSİN! ŞƏKK- ŞÜBHƏDƏN MƏNİ QORU" deyə yalvarmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 May 2012  > Click for more

Allahın sınaqları mütləq lazımdır. Düşünün, başqa cür həyat mümkün deyil. İmtahan olmasa hər şey mənasını itirər, sistem məhv olar, Allah əsirgəsin. Asan imtahan da imtahan deyil. Məqbul imtahan vermək lazımdır, inşAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 14 May 2012  > Click for more

İmtahan mütləq lazımdır. Düşünsəz dərhal anlayarsınız. Olmadığı zaman qəribə boşluq meydana gəlir, kainat dümdüz olar, insanlıq məhv olar, Allah əsirgəsin.
İMTAHAN VERMƏZSƏ HEÇ BİR ŞEYİN MƏNASI QALMAZ, Allah qorusun. Nə sevginin, nə dostluğun, yoldaşlığın, nə həyatın, heç bir şeyin mənası qalmaz. Gözəl olan mövzu qalmaz. Məsələn, qadın gözəlliyinin, çiçəyin gözəlliyinin, bitkilərdəki gözəlliyin mənası qalmaz… Kainat məhv olar.

Adnan Oktar deyir ki... 8 May 2012  > Click for more

Kim vicdanlıdırsa Allahın tərəfində olur. Kim də vicdansızdırsa Allahı tərk edir. Öz kefində olur, iki günlük dünyaya meyl edir.

A9 TV, 30 Aprel 2012  > Click for more

Möminlər çətinliklə imtahan verərlər. Bu dünya əyləncə yeri deyil, əlbəttə ki, çətinlik olacaq. Sən də ona səbr etməlisən.

Adnan Oktar deyir ki... 28 Aprel 2012  > Click for more

ALLAH İMTAHAN EDƏR. ÇÜNKİ CƏNABI ALLAH HƏQİQİ SEVGİNİ İSTƏYİR. Robot kimi hər kəs bir-birini sevsə, məcbur etsə düzgün deyil, Allah məcburi sevgi istəməz. AĞRININ, ƏZİYYƏTİN, ÇƏTİNLİYİN İÇİNDƏKİ SEVGİNİ İSTƏYİR.

Adnan Oktar deyir ki... 23 Aprel 2012  > Click for more

İnsanlar din izah edilərkən həmişə ağlın ixtiyarını aradan qaldıran nəyinsə olduğunu zənn edirlər. Xeyr, elə bir şey yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 22 Aprel 2012  > Click for more

Həqiqətən, xərçəng asan müalicəsi olan bir xəstəlikdir : dərmanlar şam kimi əridir. XƏRÇƏNG XƏSTƏSİNƏ MƏNƏVİ DƏSTƏK OLMAQ ÇOX ƏHƏMİYYƏTLİDİR. BAĞRINIZA BASIN, SEVGİ GÖSTƏRİN, SÖHBƏT EDİN, ƏHVALINI YÜKSƏLDİN, GƏZDİRİN, ŞƏN MÜHİT İÇƏRİSİNDƏ OLSUNLAR. Əgər vəziyyətin çətinliyini onlara bildirsəz, onları məhv etmiş olarsız.

Adnan Oktar deyir ki... 21 Aprel 2012  > Click for more

İmtahan verməsə hər şey məhv olar, Allah əsirgəsin. İmtahan bir gözəllikdir. Qardaşlarımız imtahanın sirlərini qavramağa çalışsın. İmtahan mütləq olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 18 Aprel 2012> Click for more

Möcüzə görsələr insan ağlı bunu qəbul etməz. Bu vaxt digər insanlara haqsızlıq olar. Peyğəmbərlərdə də insan ağlının qəbul etməyəcəyi möcüzələr olmaz. İnsan elə zənn etsə də , əslində elə deyil

Adnan Oktar deyir ki... 17 Aprel 2012  > Click for more

ÇƏTİNLİKLƏ QARŞILAŞMAQ SAVABINI ARTIRAR. Əks halda akvarium balığı kimi olarsan. Mütləqdir ki, çətinliklə qarşılaşasan, bir yol taparsan, inşAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 16 Aprel 2012  > Click for more

Bu imtahanın bir sirridir: insanlar bir müddət ümid edər, sonra gücünü itirər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 Aprel 2012> Click for more

Ağlın ixtiyarı heç bir zaman üçün alınmaz. Peyğəmbərlər vəhy aldıqları zaman ağlın ixtiyarı onlardan alınmır. Möcüzəni yaşadıqları halda ağılın ixtiyarı alınmaz. Allahın uyğun gördüyü imtahan bu şəkildədir .

Adnan Oktar deyir ki... 5 Aprel 2012  > Click for more

Bir insan həqiqi kordursa onsuz da imtahan verir, bu çox məqbuldur. Onlar bizim aldığımız ibadət savabının qat-qat çoxunu alır. KORLUQ BİR GÜNAH DEYİL, ÜSTÜNLÜKDÜR. ƏGƏR O, BİR MÜSƏLMANDIRSA QAT - QAT ÜSTÜN MÖVQEYƏ GƏLİR, TƏQVA CƏHƏTDƏN DAHA ÜSTÜNDÜR.
Dünya tez keçəcək: imtahan tezdir, sürətlidir. Uzun bir vaxtda imtahan verməyi düşünərsən, amma 60-70 il dediyin şey göz açıb bağlayana qədər keçər.
Müsəlman iman edəcək biçimdə yaradılır. Küfr içində olan da ona uyğun şəkildə yaradılır. Sirrini anlamaq istəyirsən? Anlaya bilməzsən. İMAN ƏHLİ HARDAN GƏLİR? CƏNNƏTDƏN GƏLİR. Zaman, məkan olmaması çox qəribədir. KÜFR ƏHLİ HARADAN GƏLİR? O DA CƏHƏNNƏMDƏN. Bu da çox çaşdırıcıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 Aprel 2012  > Click for more

Allahın bəyəndiyi sevgini düşünərək, bütöv bir sistem içərisində Allahı taparaq, qərarlı bir sevgi ilə heç bir şəkildə tərk etməməkdir. Məhz bu, Allahın bəyəndiyi sevgidir. Məsələn, bəla gəlir, amma Allahı sevməyi tərk etmir, çətinlik gəlir tərk etmir, yaşlılıq gəlir xəstələnir yenə tərk etmir. O zaman sevginin keyfiyyəti daha da yüksəlir.

24 İyun 2011; A9 TV, Kocaeli TV  > Click for more

ALLAHIN VAR OLDUĞU VƏ BİZİ SINADIĞINI BİLMƏK HƏYATIMIZA MƏNA, GÖZƏLLİK QAZANDIRIR. Mükəmməl şəkildə öyrədilirik. Ondan sonra sonsuza qədər yaşamaq çox zövqlüdür, çox gözəldir. Qırx katrilyon il keçir, sanki dünən olub. Yenə qırx katrilyon il də keçir, yenə də sanki dünən kimi görünür. Qırx katrilyon daha keçir, bitmir, əbədidir.
Allah imtahanı insan üçün qiymətli, əhəmiyyətli yaradıb.

23 İyun 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV və Kaçkar TV  > Click for more

Biz bura imtahan verməyə gəlirik, əylənməyə gəlmirik. ALLAHA AŞİQ OLMAĞA, ONA EHTİRASLA BAĞLANMAĞA GƏLİRİK, DƏLİ KİMİ AŞİQ OLARAQ ŞEYTANI QƏZƏBLƏNDİRMƏYƏ GƏLİRİK.

20 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

Kompleks quruluşlu bir şey yoxdur, dünyada qısa bir imtahan dövrü var. Əslində hər kəs yaxşı və gözəl olmağa qadirdir, gözəl xasiyyətli olmaq qabiliyyətindədir. Allahın varlığı açıq-aşkar görülür, çox aşkardır.

> Click for more

Allah çətinliklə sınayar, amma ALLAHA HƏR ZAMAN HÜSNÜ ZƏNNLƏ BAXMAQ LAZIMDIR.
İmtahanlar olmasa həyatın bütün gözəlliyi yox olar. ÇƏTİNLİKLƏ İMTAHAN VERMƏZSƏK YETKİNLƏŞƏ BİLMƏRİK. Dünyadakı təhsil ağrılar və çətinliklərlə olur.
Xəstəliklərlə mübarizə aparmaq, problemli olmaq çox qiymətli bir imtahandır.
BÜTÜN HADİSƏLƏRİ ALLAH EDƏR, NEŞTƏRİ VURAN ALLAHDIR. İmtahan vermək üçün gəldik. Ruh olaraq da, bədən olaraq da tamamilə Allaha aidik.
ALLAHA daha çox yanaşmaq lazımdır. Allah təbii ki, sınayacaq. MÜTLƏQ ÇƏTİNLİKLƏRLƏ İMTAHAN VERƏCƏKSİNİZ. İmtahan qarşısında sadə insanlar tab gətirməyəcək, möhkəm insanlar isə tab gətirə biləcəklər.
Bir saray düşünək, hər qapıdan saraya giriş var, amma kilidi istifadə edə bilmədiyi üçün bir qapıdan girmək olmur. O zaman "bu saraya daxil olmaq olmaz" deyir. Sən 999 qapıdan keçirsənmi? Hikmətini bilmədiyin üçün bir qapıdan keçə bilməmisən. Ondan ötrü imanı itirmək vicdansızlıq olar. İMTAHAN BUNUN ÜÇÜN YARADILIR. Biz bu qədər dəlili göz ardına vuraq? Vicdansızlıq edək? Yoxsa Allaha bağlımı qalacağıq? Müsəlman 999 dəlillə o sarayda yaşar, ALLAHı HEÇ BİR ZAMAN BURAXMAZ. Amma küfr tək bir dəlil ilə küfrə düşər. İmtahanın sirri budur.
Əslində dünyadakı imtahan çox asandır. Amma insanların bir qisimi Allahı unutduqları üçün sürünərək yaşayarlar. Allahı unutduqları üçün Allah da onlara bunu çətinlik olaraq verir .
Burada çox uzun bir imtahan veririk. Əgər bu imtahan verməsəydi cənnətə girən insan, bu taxtların niyə var olduğunun mahiyyətini anlamazdı. Cənnət qədəhlərini başa düşməzdi. Yedikləri meyvələrin, içdikləri gözəl içkilərin nə üçün ərmağan edildiyini düşünməzdi. Nemətin sevincini və gözəlliyini yaşaya bilməzdi.

6 İyul 2011; A9 TV, Qaziantəp Olay, TV Kayseri və Samsun Aks TV  > Click for more

İMTAHAN VERMƏDİKDƏ HEÇ BİR ŞEYİN MƏNASI QALMIR... MÜTLƏQ ÇƏTİNLİKLƏR LAZIMDIR. Məsələn, biz kimi sevsək, mütləq çətinliklə zidd düşdüyü üçün sevirik.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top