Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2015> Click for more

Allah dünyanı süründürür, bütün dünya sürünür. Bu xüsusi olaraq yaradılır. Bəlkə də, dünyanın kasıb olması üçün heç bir səbəb yoxdur. Torpaq sahəsi olduqca genişdir. Hər cür əkin işi aparılacaq kimidir. Texnologiya, hər şey var. Allah, heyrət oyandıracaq şəkildə iqtisadi böhran və aclıq meydana gətirir. Heç bir səbəb olmadan. Möcüzə olaraq meydana gətirir. Çünki Allahı unudurlar. Allahı zikr etsələr olduqca böyük zənginlik hakim olar.

Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2015> Click for more

Din olmadan insan havalanar. Həyat dəhşətli olar.

Adnan Oktar deyir ki... 13 mart 2015> Click for more

Allahı haqqıyla sevmək çox əhəmiyyətlidir, ən böyük mövzu budur. Allaha yaxşı diqqət vermək, ucalığını yaxşı qavramaq, böyüklüyünü yaxşı qavramaq və çox sevmək. Allah ayədə: "Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər" deyir. Məhz bu Allahın xoşlamadığı şeydir. "Bu qədər nemət verirəm, bu qədər gözəllik verirəm, məni qiymətləndirməlisiniz". İnsanlar bunu edə bilmir.
İnsan ölür, atom ölmür. Həm də müntəzəm, böyük bir enerjiylə həyatına davam edir. Atom xəstələnməz, xərçəng xəstəsi olmaz, mədə yarası xəstəsi olmaz, qarnı ağrımaz. Rəbbinə təvəkkül etmişdir, dərviş kimi dayanmadan fırlanır. Nə vaxtdan bəri? 15 milyard ildən bəri. Nə edirsən et, dağlar daşlar bir-birinə qarışır, hər yer yanıb kül olur və o hələ də fırlanmağa davam edir, vecinə belə deyil onun. MaşaAllah, Allahın verdiyi qüvvətə bax.
Dünya, ucsuz-bucaqsız kainatda bir toz kimidir. Biz bir toz zərrəciyi içindəyik və tozdan daha kiçiyik. Amma Allah hamısına hakimlik edir, O heç yatmır, biz yatırıq. Biz xəstələnirik, biz ölürük. O, heç vaxt xəstələnmir də, ölmür də. Kainatdakı bütün atomlara hakimlik edir. Allahın gücü çox böyükdür. Təqdir edəcək ağıla sahib olmaq, təqdir edəcək diqqətə və iradəyə sahib olmaq çox əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 fevral 2015> Click for more

Pis adamların üzünün qapqara olması bir möcüzədir. Üzlərində dərhal bir zillət və pislik nümunəsi görünür. Möminlər də bir quzu kimi təmiz olur. Çox təmiz olurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2015> Click for more

Əgər sən şeytani düşünsən, nə qədər dərin düşünsən, bir o qədər də batarsan. Dərin düşünmək bu cür düşünmək deyil, səmimi düşünməkdir. Tamamilə səmimi, dürüst və yaxşı niyyətlə düşünməkdir. Allah üçün, Allahı sevərək düşünməkdir, Allahın əleyhinə düşünməməkdir.
Ev nəticədə səni üşüməkdən qoruyar. Öz həbsxanan, dünyadakı həbsxanan. Əgər iman gözüylə baxsan evin, cənnət evlərindən olan bir ev olar. Amma küfr gözüylə baxsan evin, cəhənnəm hücrələrindən olan bir hücrə olar, səni sıxar. Divarları sıxar, hər yeri sıxar, sıxılarsan.

Adnan Oktar deyir ki... 9 fevral 2015> Click for more

Tələ iki hissədən ibarət olaraq qurulur; tələnin özü və dağılmış halı. Vahid şəkildə, bütöv bir halda yaradılır. Heç vaxt birtərəfli olaraq boşuna tələ qurula bilməz. Məsələn, Firon vardır, Musa (ə.s) vardır. Nəmrud vardır, İbrahim (ə.s) vardır. Dəccal vardır, Mehdi (ə.s) vardır. Dəccal qurulmuş tələdir, Mehdi (ə.s) isə o tələni dağıdandır. Buna görə də narahat olmağa ehtiyac yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 22 yanvar 2015      > Click for more

Kasıblıq dünyada xüsusi olaraq yaradılan bir vəziyyətdir. Amma lap arxasında Mikayıl (ə.s) dayanır. Yəni bu işin içində bir sirr var.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2013> Click for more

Allah yaratdığı hadisələrlə insanlara Özünü düşündürür. Düşünmək çox əhəmiyyətlidir. Allah Quranda insanı düşünməyə təşviq edir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 sentyabr 2013> Click for more

Allah: "Yüngül zəlzələ yaradıram, istəsəm sizi yerlə-yeksan edərəm. Sizə olan şəfqətimə görə bunu edirəm, diqqətinizi Mənə verin, sevginizi Mənə verin, dünyaya bağlanmayın" deyir. Allah zəlzələlərlə bu mesajı verir.

Adnan Oktar deyir ki... 16 sentyabr 2013> Click for more

Möcüzələri həmişə yaşayırıq, düşünən fərqinə vara bilər. Allah düşünməyən insanlar üçün xüsusi tələ, yəni səbəb tələsi qurmuşdur. Səbəbin içində boğular və görə bilməz. Elə zənn edir ki, özü gəzir, oturur, yeyir, içir. Amma bütün bunları edən Allahdır. Bir yerə getmək istədiyi zaman Allah aparar.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2013> Click for more

Yaxşı olmayan insanlar Allahın möminlərə verdiyi nemətlərdən istifadə edirlər. Yəni əslində nemətlər onlar üçün deyil, səmimi möminlər üçün yaradılır. Onlar da bir kənardan, bir yandan istifadə edirlər. Axirətdə bu imkanlar əllərindən alınar.

Adnan Oktar deyir ki... 12 sentyabr 2013> Click for more

Gənclərə elmi, iman həqiqətlərini və Quran möcüzələrini öyrətmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 sentyabr 2013> Click for more

Bir öz beyninin həcminə bax, ağlına bax, bir də Allahın ağlına bax. Allahın ağlının yanında biz heçik. Biz Allahın ağlının bir təcəllisiyik.
Allah bütün elm sahələrini araşdırıb öyrənməyi fərz buyurub. Quranda nəzərdə tutulan üstüörtülü, səthi araşdırma deyil, dərin və əhatəli araşdırmadır. Allahın sənətini araşdırmaq, fərq etmək, anlamağa çalışmaq təqdirə layiq bir əmrdir.
Allah müsəlmanlara Qurandakı elmi, yerdə-göydə olan hər şeyi araşdırmağı fərz buyurub.
"Yer və göy"―yerdə yerin quruluşu, heyvanlar, bitkilər, mikroblar, bakteriyalar hər şey araşdırılmalıdır. Göydə: meteoritlər daxil olmaqla hər şey araşdırılmalıdır. Allah bunu müsəlmanlara fərz buyurub. Qurandakı yüzlərlə ayədən bunların fərz olduğu aydındır.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2013> Click for more

İnsan bir bəla gəldiyində bunun səbəbini düşünüb araşdırmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 31 avqust 2013> Click for more

Ağac əhəmiyyətli bir gözəllikdir. Ağacların hər biri sakit, gözəl, səssizdirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 avqust 2013> Click for more

Allah bir çox təfsilatı həyata rəng olsun deyə yaradır. Məsələn, ağaclar həyata bəzək olması üçün yaradılar. Dəyişik hadisələr gözəllik və hərəkətlilik olsun deyə yaradılar. Yenə şeytanı yaradan da, ona o gücü verən də Allahdır. Çünki ziddiyyətlər dünyada hərəkətlilik və rəng meydana gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 iyun 2013> Click for more

Gəzən ölülər çoxdur. Kim Allaha, Allahın vəlisinə düşmən olsa Allah onu gəzərək öldürər. Gedərkən, yemək yeyərkən ölü olar. Canlı zənn edərsən, halbuki o ölüdür. Heç xəbəri belə olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 2 iyun 2013> Click for more

Məzlum üçün hazırlanan hər tələ Allah tərəfindən pozular. Məzluma xəyanət etmək uğursuzluq gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2013> Click for more

Körpələr niyə ölür? Körpələr onsuz da mələk olaraq gəlir və mələk olaraq da gedir. Onlar xüsusi olaraq yaradılır. Dünyaya vildan kimi gəlir, dünyadan cənnətə də yenə vildan kimi gedirlər. Allah deyir ki, Mən vildanımı siz görün deyə göndərdim, axirətdə də sizi qarşılayacaq, səbir etsəniz, cənnətdə o sizin vildanınız olacaq. Məsələ budur.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2013> Click for more

Günahsız insan görmək gözə, ruha qidadır. Uşaqlar, körpələr günahsızdır. Nə gözəl günahsız bir insan, maşaAllah, əlhəmdülillah. Heç günahı yoxdur, nur kimidir, maşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 28 aprel 2013> Click for more

Allah diləsə, poladı xama halına gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 28 İyul 2012> Click for more

İnsan gözünün Allahı dərk etmə gücü yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 27 İyul 2012> Click for more

Ölülər Allahın düşməni olarlar. Mikrop kimi təcavüzkar və zərərlidirlər, lakin insanlar bunu bilməzlər. İnsanlar içərisində, küçələrdə, yollarlarda gəzərlər. İstənilən şərəfsizliyi, pisliyi edərlər. İkinci mənlikləri ilə, zombi olaraq yaşayırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 İyul 2012> Click for more

ALLAH YAXŞI İNSANLARA YAXŞI İNSANLARI, GÖZƏL İNSANLARA GÖZƏL İNSANLARI NƏSİB EDƏR. Quranda ayə vardır, bu Allahın hökmüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 19 İyul 2012> Click for more

Allah ayədə belə buyurur: "Yeddi göyün qatı, yer və onların arasında olanlar dayanmadan Onu zikr edirlər. Elə bir şey yoxdur ki, həmd ilə Onu zikr etməsin, lakin siz onların zikrini anlamazsınız. Həqiqətən, O, Həlimdir, Bağışlayandır." (İsra Surəsi, 44). Deməli, ATOMLAR DAYANMADAN ALLAH-ALLAH DEYİR. Təsbih edirlər. Orada bir səs, o dönüşdə mütləq səs çıxarar. Dönərkən mütləq səs çıxarar. Onsuz da biz onu eşidə bilmirik. Eləcədə zikrlərini eşitmirik.
Bütün atomlar canlıdır. Canlı olduqları üçün də dayanmadan hərəkət edirlər. Hər biri Allahın əmrinə uyğun hərəkət edərlər, həmçinin, atomlar çox ağıllıdırlar. Diqqət etsəniz neytronların, protonların hərəkətlərində heç bir qarışıqlıq olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 8 May 2012  > Click for more

Müsəlman çox ağıllı olmalı, dərin təfəkkür etməlidir. Allaha daha səmimi bağlanmalıdır. Allah tərəfindən pillə-pillə düşüncəsindəki pərdələri açar. Əks halda düşüncəsi pərdələnər.
BİZİM DƏRİN DÜŞÜNMƏK KİMİ XÜSUSİYYƏTİMİZ OLMALIDIR. QURAN BİZİ DƏRİN DÜŞÜNMƏYƏ, DƏRİN TƏFƏKKÜR ETMƏYƏ YÖNƏLDƏR. İnsanlar həmişə hazır məlumat əldə etmək istəyir. Hər şey açıq olsun və insanlar da artıq məcbur qalıb iman etsinlər. Elə olmaz.
Dünyada insan sayı bizim ehtimal etdiyimizdən də çox az ola bilər. İnsanların bir çoxu diri kimi görünsələrdə əslində ölüdürlər. Və belə insanların sayı dünyada çoxdur . ÖLÜLƏRƏ BAXARAQ BELƏ ÇİRKİN CƏSARƏT GÖSTƏRİRLƏR. İNSANLARIN QUDURMASININ SƏBƏBİ ÖLÜLƏRİ NÜMUNƏ GÖTÜRMƏLƏRİDİR.
Çox ağıllı baxmalısan. "Dostun elədir, belədir." Dostun sənin beynində izlətdirilir. HANSININ DOSTUN OLUB OLMADIĞINI AXİRƏTDƏ BAŞA DÜŞƏCƏKSƏN. DOSTLARININ BİR ÇOXUNUN ZOMBİ OLDUĞUNU ANLAYACAQSAN. Məsələn, "anam belədir, atam elədir". Anan, atan da zombi, həqiqətən ruhu üfürülməmiş insan ola bilər.
İnsanlar çoxluğa baxıb ağıllarını itirirlər. Allah ayədə buyurur ki, "insanların əksəriyyətinə uysan, səni Allah yolundan azdırarlar." Çoxluğa tabe olmamalısan. Bir tək Allaha inanmalısan. Qurana baxıb, ordakıları tətbiq etməlisən. Əksəriyyətin nə etdiyi əhəmiyyətli deyil.

A9 TV 3 May 2012  > Click for more

KÜÇƏDƏ, PROSPEKTLƏRDƏ BİR ÇOX ZOMBİ, ÖLÜ VARDIR, LAKİN BİLMİRLƏR. MƏSƏLƏN, BİR ÇOX İNSANIN ANASI, ATASI, UŞAĞI ZOMBİDİR, ÖLÜDÜR BİLMİRLƏR. Bilsələr dəhşətli dərəcədə qorxarlar. Yəni onlar bildiyin ölüdür. Bilmədikləri üçün çox rahat yaşayırlar. Allah, xüsusilə, bildirmir.
Torpaq qapqara palçıqdır. İri-iri çiyələklər, “gəl-gəl” deyirlər, torpağın üstündə diri-diri, tərtəmizdirlər, maşAllah.

A9 TV, 1 May 2012  > Click for more

İMAN ZƏİFLİYİ, ALLAHIN UNUDULMASI VÜCUDDA BÖYÜK POZĞUNLUQLAR ÇIXARAR. BUNUNLA DA BƏDƏN PƏRİŞAN OLAR, SONRA BƏDƏN ÇƏTİNLİKLƏ, 7-8 SAATA ÖZÜNƏ GƏLƏ BİLİR.
BƏDƏN ƏN ÇOX ALLAHI UNUTDUQDA YORULAR, İZTİRAB ÇƏKƏR.
Allah canlıların növlərini necə də mükəmməl yaratmışdır! Günəş işığı ultrabənövşəyi şüaların pozulmasına səbəb ola bilər. Bunun da nəticəsində çatışmazlıqlar, bir sıra qüsurlar yaranardı. Lakin heç vaxt belə bir hal yaranmaz. 350 milyon ildir ki, mükəmməllik davam edir. Millimetr, santimetr belə dəyişikliklər olmur, maşAllah.

A9 TV, 30 Aprel 2012  > Click for more

Səbəbə sarılmalısan. Günəşli havada biz kölgədə dururuq. Sən də kölgəyə çəkilməlisən. "Günəş məni yandırdı" demək əvəzinə susadığın zaman su iç, inşAllah.
Quranın ifadəsi ilə, vücudundakı mənfi enerjidən xilas olmaq istəyirsənsə duş qəbul elə. İlıq su ilə duş qəbul elə ki, bədənində olan o mənfi enerji getsin. Bədənin içindəki mənfi elektrik getsin deyə ilıq su da içə bilərsən. Bununlada mənfi enerjidən xilas olaraq fərahlaşarsan, rahatlayarsan.

Adnan Oktar deyir ki... 27 Aprel 2012  > Click for more

Gözəl olan öz gözəlliyinin təqdirindən zövq alar. Bu, Allahın bizə verdiyi ilhamdır. Allah da Özünün bəyənilməsini, təqdir edilməsini sevər. ALLAH ÖZÜNƏ AŞİQ OLUNMANI, EHTİRASLA SEVİLMƏYİ BƏYƏNİR.
İnsan düşündükcə əldə etdiyi bilik Allahdan ilhamla gələn bilikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 Aprel 2012  > Click for more

Hər şeyə müsbət tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Bir insanın bir çox müsbət tərəfi varsa, onun mənfi tərəflərindən bəhs etsən bu səmimi davranış olmaz. Hər şeyin müsbət tərəflərinə baxmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 21 Aprel 2012> Click for more

Məsələn, biri Allahın əleyhinə düşünür, sonra rüsvay olur. Hər dəfə peşman olub alçalır. HƏMİŞƏ ALLAH ÜÇÜN, ALLAHA XOŞ GƏLƏCƏK ŞƏKİLDƏ DÜŞÜNÜLMƏLİDİR.

Adnan Oktar deyir ki... 21 Aprel 2012  > Click for more

Kitab oxumaq istəməyənlərə tövsiyəm odur ki, kitabın ortasından bir yer açaraq üç sətir oxusunlar. Yenə hər hansı bir səhifəsini açaraq iki sətir oxusunlar. Eyni təsiri alarlar, inşAllah. Allah tam onunla əlaqədar yerləri, ehtiyacı olan yerləri qarşısına çıxarar. Möcüzə olar, inşAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 18 Aprel 2012  > Click for more

BEYİN ELEKTRİK CƏRƏYANLARINI, ELEKTRİKİ MÜHAFİZƏ EDƏN BİR QABDIR. Başqa bir xüsusiyyəti yoxdur. O elektriki görən ruhun üzərində dayanmaq lazımdır. Eşidən ruhun, toxunan ruhun, iyləyən, dadan ruhun üzərində dayanmaq lazımdır.
Monqoloid, neqroid irqi var, sarışınlar var, hər cür insan vardır. Cənabı Allah insan görünüşlərini Hz.Adəm (ə.s)-ın genində yaradıb. Nəsillər yetişdikcə gendəki bu xüsusiyyətlər özünü biruzə verməyə başlayıb.

Adnan Oktar deyir ki... 17 Aprel 2012  > Click for more

HÜCEYRƏNİN İÇİ NYU-YORK ŞƏHƏRİ İLƏ MÜQAYİSƏDƏ DAHA QARIŞIQDIR. Bir hüceyrənin içi bir neçə detaldan ibarətdir. İnsanların əslində nəfəsi kəsilib, Allaha səcdə etmələri lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 15 Aprel 2012  > Click for more

Ruh inkişaf etmiş şəkildə Allah Qatında hazır yaradılar, amma inkişaf edir kimi göstərilər. Bütün güc, qüvvət Allahın əlindədir. Təbii ki, ruhun bədənlə də əlaqəsi yoxdur .

Adnan Oktar deyir ki... 1 Aprel 2012  > Click for more

Quranda Allah düşünməyi , dərin düşünməyi fərz etmişdir. Düşündükcə Allah insanların qəlbinə bilgi ilham edir. Gerçəkləri görər, Allaha getdikcə daha çox yaxınlaşar, Allaha olan sevgisi artar.

Adnan Oktar deyir ki... 29 Mart 2012  > Click for more

Fanatizm dini öz içində boğub yox etməyi düşünən şeytani bir düşüncədir. Lazımsız detallara girirlər, itirən də özləri olur.

> Click for more

Vəhy hər insana, Müsəlmana gəlir, lakin fərqində olmazlar. Məsələn, Allah ona cavab verdirir, bir şey söylətdirir, vəhy edir. Biz ona ilham deyirik, inşAllah.
Hər insana vəhy gələr, Allahdan ilham gələr, lakin fərqində olmaz. Qarışqa da Allahın vəhyi ilə hərəkət edər, arı da Allahın vəhyi ilə hərəkət edər, insan da Allahın vəhyi ilə hərəkət edər.
Allah ağılından istifadə edə bilənlər üçün bir çox dəllilər yaratmışdır. Ağılından istifadə etmirsə, hər nə olursa olsun insanın beyni oyanmaz, nə etsən də fərq edə bilməzsən.

23 İyul 2011; A9 TV  > Click for more

Allah, dərin düşünməmizi və Allahın yaratdıqlarını haqqıyla qiymətləndirməmizi istəyir, ancaq onda gerçəkləri dərk edə bilərik. Səthi düşündüyündə insan çox az şey dərk edə bilər.

15 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

YERİN ALTINDAN QAYNAR MAQMA PAQQILTIYLA QAYNAYIR. BİZ DƏ ÜZƏRİNDƏ SÖHBƏT EDİRİK. Kimi gəmi ilə gəzir, kimi toy edir, kimi diskoda rəqs edir, kimi mışıl-mışıl yatır, insanlar rahatlayır. Halbuki, Allah insanlara davamlı bir təhlükə içində olduqlarını xatırladır.

8 İyul 2011; A9 TV, Kaçkar TV  > Click for more

Allahın vəlisi ilə başqa cür davranmaq olmaz. Allah qarşılığını mütləq verər.

24 İyun 2011; A9 TV, Kocaeli TV  > Click for more

SİZƏ BİR SİRR VERİM, HEÇ BİR UŞAQ ACI ÇƏKMƏZ. HEÇ BİR UŞAQ ACI ÇƏKƏRƏK ÖLMƏZ. Heç bir mömin, müttəqi ölüm anında acı çəkməz, amma o ana qədər çəkər, imtahan verər. AMMA ÖLÜM ANINDA ACI ÇƏKMƏSİ MÜMKÜN DEYİL.
Allahı tanımaq fövqəladə bir qabiliyyət tələb edən bir şey deyildir. NORMAL BİR ZƏKAYA SAHİB OLAN HƏR BİR İNSAN SONADƏK ALLAHI DƏRK EDƏR. Tam mənası ilə tanıyar, tam mənası ilə iman edər. İndi mən birdən-birə otaqdan bir yerə getsəm, doğru olan bir sistem görürəm: stəkanlar var, qələmlər var, gözəl insanlar var. Mən buna nə məna verərəm? İlk ağılıma gələn "bunun bir sahibi var" deyərəm, "bir Yaradanı var" deyərəm. Bunda təəccüblənəcək bir şey varmı?
QONAQ İSTƏNİLMƏYƏN YERƏ GƏLİRMİ? ALLAHIN İZNİ İLƏ İSLAM DA İSTƏNİLMƏYƏN YERƏ GƏLMİR. DƏVƏT EDİLSƏ GƏLİR. Dəvət etsən İslam aləmi gəlir. Dəvət etmədikləri üçün də gəlmir, Allah göndərmir.
Bu çox böyük aləmdir, yəni HEYRƏTLƏNƏCƏK QƏDƏR DÜZGÜNLÜK, ÜLGÜC KİMİ ATOMLARDIR. Bütün kainat belədir. Və adamlara heç bir şey olmur. On beş milyard ildən bəri adamın qazı, duzu, heç bir şeyi yoxdur. Cənabı Allah "fırlan" deyib, fırlanır. ENERJİ QAYNAĞININ HARADAN GƏLDİYİ BİLİNMİR, DAİMA FIRLANIR. ÜSTÜNƏ VURURSAN, DAYANMIR. ATOM BOMBASI PARTLADIRSAN, YENƏ DAYANMIR, ÇƏKİCLƏ VURURSAN, YENƏ FIRLANIR, HEÇ ƏLAQƏDƏ OLMUR.BU ÇOX BÖYÜK HADİSƏDİR.

23 İyun 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV və Kaçkar TV  > Click for more

Məsələn, xəstə olur, dərman alır, dərmana ümid bağlayır. DƏRMANIN BİR TƏSİRİ OLMAZ, HƏR ŞEYİ EDƏN ALLAHDIR. Qolu ağrıyır, qoluna masaj edir keçir, SƏNİN QOLUN ÜÇÜN MASAJI YARADAN DA ALLAHDIR, SAĞALDAN DA ALLAHDIR. DƏRMANI, MÜALİCƏNİ BÜTLƏŞDİRMƏK LAZIM DEYİL.
Mənə çirkin olan bir Müsəlman göstərin. Harda olduğunu desinlər, bir məndə gedim görüm onu. ÇİRKİN MÜSƏLMAN OLMAZ. Ağızı ilə, burnu ilə, qaşı ilə gözü ilə çirkin olmaz,hər bir Müsəlmanın əlindən üzündən nur axar. Çirkin Müsəlman haradadır ki, mən indiyə qədər görə bilmədim . Bəlkə görən var, gətirsinlər bir görək, necə olur.
İNSAN ALLAH RİZASI ÜÇÜN ÇƏTİNLİK ÇƏKMƏDƏN HEÇ NƏDƏ DƏRİNLƏŞƏ BİLMƏZ. Ağıl , ehtiras inkişaf etməz, heç bir şeyin mənası olmaz.

14 İyun 2011; A9 TV  > Click for more

İnsanların aralarında gəzən mələklər olur, amma insanlar bunu bilməzlər. Yəni normal paltarla gəzdikləri üçün sən də onu normal insan zənn edərsən. Xalqın arasında cin də gəzər, amma insanlar onun da fərqinə varmazlar.

17 May 2011; A9 TV və Qaziantəp Olay TV  > Click for more

Döyüşdə müdafiəçilərin mütləq dözə biləmədikləri bir məqam olur, məhz həmin məqamda parçalanar və yox olarlar, öz içlərindədə boğularlar. FİTNƏNİ MÜDAFİƏ EDƏNLƏR, DÖYÜŞÜ MÜDAFİƏ EDƏNLƏR; BUNLAR MÜTLƏQ MƏĞLUB OLANIARDIR.

20 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

İnsan Allahın incə sənətini, incə hikmətini, incə tətbiqlərini dərin düşündüyü zaman hiss edə bilər.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top