Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 25 may 2017> Click for more

Mətbuatda dərc olunan sevgisizliyi təlqin edən xəbərlərə heç kim etibar etməsin. İran təmiz müsəlman ölkəsidir, Türkiyənin dostudur.

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

İran ilə Türkiyənin üz-üzə gəlməsi deyə bir şey olmaz. Boşuna çalışırlar. Sünnilər də, şiələr də nur kimi müsəlmanlardır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2017> Click for more

Türkiyə, Rusiya, İran birləşmiş güclü blok olmalıdır. Azərbaycan da bizim canımızdır. Bölgədə güclü dostluq birliyi yaradaq.
Ruslar da İranlılar kimi qənaətkar, gözəl əxlaqlı insanlardır. İngiltərə dərin dövləti Rusiyanı da təcrid edir, biz sahiblənib dostcasına yaşayaq.
İran xalqı nəzakətlidir, alicənabdır və dəliqanlıdır. İran təmiz müsəlman ölkədir. Türkiyə ilə İranın arasını vurmaq istəyənlərə aldanılmamalıdır. Türkiyədə də İranda da düşmənçiliyi qızışdıran kütlələr var. Bunlar İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi kəslərdir. İngiltərə dərin dövlətinin qızışdırdığı İran əleyhinə veriləcək ən gözəl ifrat fikirlərdən xilas olub iki tərəfin dostluğunu gücləndirməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 6 may 2017> Click for more

Türkiyə, Rusiya və İranın, Suriyanın bütövlüyünü əsas götürən bir siyasətdə birləşməsi çox gözəl oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2017> Click for more

Rusiya və Türkiyə ittifaqı İngiltərə dərin dövlətinə qarşı güclü sədd olacaq. Amerika, İran və Çini də yanlarına alsınlar.

Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2017> Click for more

Türkiyə və İran tərtəmiz ölkələrdir. Dost və qardaş olmamaları üçün heç bir əsaslı səbəb yoxdur. Təzyiqlərlə Türkiyə və İranın arasını vurmağa çalışırlar, lakin hökumət bu oyunu pozur, biz də dəstək oluruq.
İran və Türkiyənin arasını vurmağa çalışanlara “Tehran Times”dakı məqalələrimizlə lazım olan cavabı verib, oyunlarını puç edirik.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2017> Click for more

İran qardaş ölkədir, dostdur. Şiələr bizim can qardaşımızdır. Müsəlmanların bacı-qardaş olması Allahın hökmüdür.

Adnan Oktar deyir ki... 10 aprel 2017> Click for more

Biz İran ilə qardaşıq. İran ilə Türkiyə birləşsə Yaxın Şərqdə bir çox məsələ həll yolu tapar. İki ölkənin dostluğunu daha da gücləndirəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 27 mart 2017> Click for more

İran dost ölkədir. Yüzlərlə ildir ki, dost olduğumuz bir ölkəni qarşımıza alacaq bir üslubdan çəkinib həmişə şəfqətlə yanaşmaq lazımdır.
İran ilə Türkiyənin arasını vurmaq istəyənlərin oyununa düşməmək lazımdır. İran tərtəmiz müsəlman ölkəsidir, irqçilik ittihamı doğru olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 26 mart 2017> Click for more

İran ilə Türkiyə dostdur. İrandan qonaqlarımız tez-tez Türkiyəyə gəlsinlər, hamısını ən gözəl şəkildə qonaq qəbul edək.

Adnan Oktar deyir ki... 13 mart 2017> Click for more

İran dost və qardaş ölkədir. İngiltərə dərin dövlətinin təhriklərinə qapılıb İranın əleyhinə çıxmaq heç ağıllı davranış olmaz. Bu oyuna heç kim düşməsin.
Türkiyəyə qarşı edilən oyunlara veriləcək ən gözəl cavab İslam Birliyidir. Rusiya, İran, İsrail və bütün İslam aləmi dostluqda birləşək.

Adnan Oktar deyir ki... 3 mart 2017> Click for more

Pakistan, Türkiyə və İranın bir yerə gəlməsi çox gözəl olub. Tayyib hocamın İrana göstərdiyi dostluq çox gözəldir maşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 1 mart 2017> Click for more

Tramp, İrana qarşı mehdiyyətin şəfqət, mərhəmət cəhətindən bəhs edərək nəticə ala bilər. Silahlanma ilə həll yolu meydana gəlməsi mümkün olmaz. Amerika Rusiya ilə ortaq hərəkət etdiyi zaman İranla arasındakı anlaşmazlıqları da həll edə bilər. İngiltərə dərin dövlətinin qarşıdurma oyununa düşməsinlər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2017> Click for more

İran ilə Türkiyənin arasını vurmağı qarşıya məqsəd qoyanların oyununa düşməyin. İran və Türkiyə dostluğu bölgəyə hüzur, gözəllik gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 fevral 2017> Click for more

Türkiyə ilə İranı vuruşdurmaq teatrının əsil memarı İngiltərə dərin dövlətidir, qətiyyən heç kim bu oyuna düşməsin.
Müsəlman İranın bizim qonşumuz olması gözəl nemətdir. İngiltərə dərin dövlətinin oyununa düşüb iki ölkənin dostluğunu pozmarıq.
Şiə və sünni qardaşdır. İran və Türkiyə fitnə törətmək istəyənlərə qarşı dərhal birləşib qardaşcasına qucaqlaşmalıdır.
İngilis şiəliyi adlı cərəyan, məzhəb qarşıdurması yaratmaq istəyir. İrandakı bir qrup insanın səhvi İran ilə dostluğumuzu zədələməz.
İran ilə Türkiyə iki dost ölkədir. Bu dostluğa zərər gəlməsini İngiltərə dərin dövləti həyəcanla gözləyir, onları sevindirəcək bir şey etməyək.

Adnan Oktar deyir ki... 18 fevral 2017> Click for more

İran xalqı da Anadolu insanı kimidir, sevgi və şəfqət doludur. İran ilə Amerikanın dost olmasını təmin etmək üçün məşğul olacağıq inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 16 fevral 2017> Click for more

İsrail ilə İran, İran ilə Amerika arasındakı gərginlik də sünidir. Türkiyə ilə İran, İsrail ilə İran, İran ilə Amerika əlaqələrini düzəldəcəyik.
İranın Türkiyəyə qarşı çox dostcasına açıqlamaları olmalıdır. İran ilə Türkiyənin dost olması bölgə üçün rahatlıq olar. Türkiyə ilə İranın dost olmasını istəyən insanlardan biri Tayyib hocamdır. İranın da bu dostluq tələbinə coşğu ilə cavab verməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2017> Click for more

İran və Amerikanın arasını düzəltmək mümkündür. Lazımsız, süni qürur yaranıb. Bunu sındırmaq, sülhü təmin etmək mümkündür.

Adnan Oktar deyir ki... 3 fevral 2017> Click for more

Klassik siyasət üslubu, soyuq müharibə dövründəki davakar üslub artıq bütün dünyadan ləğv olunmalıdır. İran və Amerikanın arasını da mütləq düzəldək.
Amerikanın İranla müharibədən bəhs etməsi böyük səhv olar. İranla zidd düşmək Rusiya ilə də zidd düşmək olar. Həmişə sülh tərəfdarı olunmalıdır. Bütün ölkələrin dostluğu, qardaşlığı əsas götürülməlidir. Amerika da, İran da gərginlikdən uzaq, dostcasına üslubu seçməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 yanvar 2017> Click for more

Türkiyəyə yaxınlaşan ölkələrə müntəzəm oyun oynanılır. İsrail, Rusiya, Azərbaycan, İran kimi ölkələr bir anda hədəf halına gəldi.

Adnan Oktar deyir ki... 23 yanvar 2017> Click for more

Netanyahunun İran xalqını dostluğa dəvət etməsi gözəl olub. Lakin həqiqi sülh və dostluq Mehdi (Moşiyah) ilə mümkün olacaq. Netanyahu İran xalqına səslənərkən; "gözlənilən Mehdi və Moşiyah eyni insandır, hamımız onu gözləyirik" desə xalqın fövqəladə sevgisini qazanar.
Trampın təkbaşına İngiltərə dərin dövlətinə gücü çatmaz, lakin yaxşı dəstəklənsə gözəl nəticə alar. Rusiya, Türkiyə, İran və Çin dəstək olsun.
Türkiyə, İran, İsrail, Rusiya, Çin və Amerika birlikdə hərəkət etsə, İngiltərə dərin dövlətinin bütün gücü yox olar. Ayrı-ayrılıqda isə mübarizə aparmaq olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 18 yanvar 2017> Click for more

Obama da, yaxın ətrafı da kommunist meyilli idi. Obamanın törətdiyi təxribatı Trampın düzəltməsini diləyirik. Tramp anti-kommunist, anti-darvinist insandır. Rusiya, Türkiyə, İran, Çin və bütün türk dövlətləri Trampa dəstək olsunlar.

Adnan Oktar deyir ki... 15 yanvar 2017> Click for more

İsrail, Rusiya, Çin, İran ilə çox möhkəm dost olaq. Hamımız birlikdə İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarını puç edək.

Adnan Oktar deyir ki... 14 yanvar 2017> Click for more

Trampa, Türkiyə, Rusiya, İran və Çin ən yüksək səviyyədə dəstək versin. O zaman Trampa qarşı olanlar dünyanın özünə vermiş olduğu dəstəyi görmüş olarlar.
İngiltərə dərin dövlətinə qarşı İslam aləminin birləşməsindən başqa yol yoxdur. Türkiyə, Rusiya, İsrail, İran, Çinin də daxil olduğu bir İslam Birliyinin təcili surətdə yaradılması lazımdır. İngiltərə dərin dövləti təkcə bu yolla dayanar.

Adnan Oktar deyir ki... 12 yanvar 2017> Click for more

Türkiyə, Rusiya, İran, Pakistan və Çin həmrəy olsa İslam Birliyi dərhal yaradılar. Çində çoxlu sayda müsəlman var.
Rusiya, Türkiyə, İran və Pakistan birləşərək, Çinlə də ittifaq edilərək dərhal İslam birliyi yaradılmalıdır.
İngiltərə dərin dövləti sistemi qan və şiddət üzərində qurulmuşdur, lakin ingilis tərbiyəsi, ingilis nəzakəti gözəldir, bunu təcrid etmək olmaz. Biz ingilis alicənablığını, fransız nəzakətini, italyan incəsənətinin estetikasını və gözəlliyini nümunə götürək, Rusiya da götürsün, İran da götürsün.
Tayyib hocam Çinə, Rusiyaya və İrana sahib çıxsın. Türkiyə həmişə təvazökar, mehriban, mülayim olsun, biz mənfəət arxasınca gedən bir ölkə deyilik.

Adnan Oktar deyir ki... 11 yanvar 2017> Click for more

Türkiyə və Rusiya, Çinə də sahib çıxsın. Türkiyə, İsrail, Rusiya, Çin və İran birləşsə çox təsiredici ittifaq olar.
Türkiyə, Rusiya, İsrail, İran və Çin ilə tam ittifaq etsə çox güclü olar. Türkiyə əleyhinə oynanılan heç bir oyun təsiredici olmaz.
Türkiyə, Rusiya, İran tam ittifaq etsə heç kim bu güclü ittifaqı sarsıdacaq bir şey edə bilməz. İngiltərə dərin dövləti tamamilə iflic olar.

Adnan Oktar deyir ki... 8 yanvar 2017> Click for more

İranı uzun müddət təhdid kimi göstərdilər, bu oyunu Türkiyə puç etdi. İran ilə Türkiyənin dost olması üçün biz də elmi iş gördük.

Adnan Oktar deyir ki... 30 dekabr 2016> Click for more

İran, Rusiya və Azərbaycan ilə ittifaqımızı gücləndirək. Təbii qaz və enerji resursları məsələsində tam əməkdaşlıq olsun.

Adnan Oktar deyir ki... 28 dekabr 2016> Click for more

Rusiya, İran, Türkiyə və İsrail ittifaqı yaradılar, buna Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər də qoşulsa həm bölgə, həm də dünya əmin-amanlığa qovuşar.
Rusiya, İsrail, İran və Türkiyə mütləq ittifaq etsin. Bu məsələdə heç gecikmə olmasın. Bölgədə İngiltərə dərin dövlətinin bütün oyunlarını puç edək.

Adnan Oktar deyir ki... 27 dekabr 2016> Click for more

Türkiyə, İran və Rusiya ittifaq etdikdə həm bu ölkələr, həm də bütün bölgə hüzurlu və rahat olar. İsrail və İslam ölkələri də bu ittifaqa daxil olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 25 dekabr 2016> Click for more

İran, Rusiya və Türkiyənin ittifaqı İngiltərə dərin dövlətini iflic edər. Pakistan, Misir və Səudiyyə Ərəbistanı da qoşulsa çox təsirli güc olar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 dekabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti İran, Rusiya və İsrail ilə aramızın pis olmasını istəyirdi. Hamısına elmlə, biliklə əngəllədik. Rusiya və İran ilə aramızı vuracaqdılar, düşmənçilik istəyənlərin səsi bizim qardaşlıq və dostluq istəyən səslərimiz altında boğulub yox oldu.

Adnan Oktar deyir ki... 22 dekabr 2016> Click for more

İran ilə Türkiyə dostdur. İki ölkənin qarşıdurmaya sürüklənməsini istəyənlərin bu məqsədlərinə nail olmasına elmlə, irfanla icazə vermərik. Şiələrə və İrana qarşı düşmənçilik İngiltərə dərin dövlətinin oyunudur. Biz millət olaraq bu oyuna düşməyəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 21 dekabr 2016> Click for more

Ruslar təmiz insanlardır. Türkiyə ilə Rusiya düşmən olsun deyə çalışdılar, icazə vermədik. İran ilə də düşmənçiliyə icazə vermərik.
Türkiyə, Rusiya, Pakistan və İran birləşsə İngiltərə dərin dövlətinin bu cür böyük güclə başa çıxması mümkün olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 19 dekabr 2016> Click for more

Ağır siyasət anlayışı ilə deyil, çox sürətli hərəkət edərək həm İran, həm də Rusiya ilə çox güclü ittifaq yaradaq, hər sahədə əməkdaşlıq edək.
İngiltərə dərin dövləti Türkiyə və İranın dost olmasını, ittifaq etməsini istəmir. Türkiyə və İranı istismar edə bilmədikləri üçün hadisə törədirlər.
İran və Rusiya İngiltərə dərin dövlətini tənqid etdikləri üçün bu ölkələrə qarşı hücumlar başladı. Türkiyə, Rusiya və İranın ittifaq etməsi vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 dekabr 2016> Click for more

İran dövləti “ingilis şiəliyi”ndən təngə gəlmişdir. İngiltərə dərin dövləti bu quruluşdan istifadə edərək şiələrlə sünniləri vuruşdurmaq istəyir.
İngiltərə dərin dövləti müsəlmanı müsəlmana qırdırmaq istəyir. İran və Türkiyə orduları dünyanın güclü ordularındandır, bunların vuruşmağını istəyirlər. İslam aləminin iki böyük gücü olan Türkiyə və İran vuruşmayacaq, tam əksinə inşaAllah birləşəcək. Rusiyanı da yanımıza alacağıq.
İran və Türkiyə iki dost müsəlman ölkədir. İŞİD necə sünni müsəlmanlığını təmsil etmirsə şiə milislər də İranı təmsil etməz. İŞİD də, şiə milislər də İngiltərə dərin dövləti tərəfindən yönləndirilən təşkilatlardır. Bölgədəki bütün təşkilatlar İngiltərə dərin dövlətinin qoludur.
Bizim izahlarımızdan sonra Xameneyin bugünkü çıxışında “müsəlmanları bir-birinə qarşı təhrik edən ingilis şiəliyidir” deməsi əhəmiyyətlidir. Xameneyi eynilə bizim diqqət çəkdiyimiz kimi, İngiltərə dərin dövlətinə qarşı qurtuluşun təkcə İslam Birliyi ilə mümkün olduğunu söylədi.

Adnan Oktar deyir ki... 16 dekabr 2016> Click for more

Hələbin də, Mosulun da qurtuluşu təkcə İslam Birliyidir. İran, Türkiyə və Pakistan birləşmiş olsa Hələbin “H”-sinə toxuna bilməzdi heç kim. İslam Birliyi yaransa heç bir terror təşkilatı olmaz. İslam Birliyinə qarşı olanlar bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bu zülmün qapısını açırlar.
Hələbdə, İraqda müsəlmanları qətlə yetirən şiələr İngiltərə dərin dövlətinin yönləndirdiyi zalımlardır, Mİ6 şiələridir. İran xalqını, şiə qardaşlarımızı sevirik. Hələbdə İraqda cinayət işləyən milislərin zülmlərini, qırğınlarını lənətləyirik.
İran sünni müsəlmanları sevər. Müsəlman müsəlmana düşmən olmaz, kin də bəsləməz. Müsəlmanlar bir-birlərinin arasını düzəltməlidir. Hal-hazırda müsəlmanı müsəlmana qırdırmaq oyunu oynanılır, bəziləri istəmədən də olsa bu oyuna düşürlər.
İran xalqını bütövlükdə təhqir edən bir üslub çox çirkindir. İran ilə Türkiyəni vuruşdurmaq üçün təhrik etmək istəyirlər. İran və Türkiyənin ittifaq etməsi İngiltərə dərin dövlətinin xoşuna gəlmədiyi, müsəlmanların faydasına olacağı üçün əngəl törətməyə çalışırlar.
İran və Türkiyə iki qardaş ölkədir. Şiə-sünni qardaşdır. Şiələr də, sünnilər də hz. Əli aşiqidir. Heç kim düşmənçilik ifadələrinə etibar etməsin.

Adnan Oktar deyir ki... 15 dekabr 2016> Click for more

İraq və Suriyaya şiə adı altında göndərilən qatillər İngiltərə dərin dövlətinin əmri altında Allahsız, dinsiz, kommunist qatillərdir. Bu azğın qatillər ucbatından bütün şiələrə qarşı olmaq ağılsızlıq olar. İran və Türkiyə dostdur. İki ölkənin dostluğu İslam Birliyi deməkdir.
İran ilə Türkiyənin arasını vurmağa çalışırlar. İstədikləri qədər çalışsınlar İran ilə dost qalacağıq. Yaxın Şərqdə İran ilə Türkiyəni düşmən edib bütün müsəlmanları yox etməyi planlaşdırırlar. Belə bir oyuna qarşı İran ilə daha yaxşı dost olacağıq.
İngiltərə dərin dövlətinin oyunlarına inad olaraq Türkiyə və İran qardaş qalacaq. Şiələrlə sünnilər arasında döyüşə icazə vermərik.
İranla Türkiyənin vuruşmağını istəyirlər. İki nəhəng gücün arası dəysə bütün İslam aləmi zərər çəkər, birləşsə bütün müsəlmanlar rahatlıq əldə edərlər. İran ilə Türkiyəni vuruşdurmaq İngiltərə dərin dövlətinin planıdır. Bu oyuna heç kim düşməsin.

Adnan Oktar deyir ki... 14 dekabr 2016> Click for more

İran düşmənçiliyinin alovlandırılması çox təhlükəlidir. İran minlərlə illik dost ölkədir, bir ölkəni bütövlükdə pis elan etmək düzgün olmaz.
İranda zülmə vəsilə olanlar bir qrup İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altında olan münafiqlər və kommunistlərdir. Müsəlman hər kəsin islah olmasını istəyər.
İranla Türkiyənin, sünnilərlə şiələrin vuruşmağını istəyirlər. Bunu istəyən İngiltərə dərin dövlətidir, biz bu pis fitnəyə etibar etmirik.

Adnan Oktar deyir ki... 29 noyabr 2016> Click for more

İran, Türkiyə və Rusiya ittifaq halında hərəkət etsə İraq və Suriyadakı döyüş dərhal bitər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 noyabr 2016> Click for more

Türkiyə İran, Çin və Rusiya ilə ticarət əlaqəsini gücləndirsə çox faydalı olar. İqtisadi çətinlik müvəqqəti yarana bilər, lakin Türkiyə əsla devrilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 23 noyabr 2016> Click for more

Tayyib hocam, Tramp, Putin və İran birləşsə İslam Birliyi çox asanlıqla təmin edilər və mehdiyyət ruhu bütün dünyaya dərhal hakim olar.

Adnan Oktar deyir ki... 18 noyabr 2016> Click for more

Türkiyənin etməsi lazım olan bütün qonşuları ilə yaxşı yola getməkdir. İran, Yunanistan, İsrail və Suriya ilə sərhədləri, pasportu və vizanı ləğv edək.

Adnan Oktar deyir ki... 5 noyabr 2016> Click for more

Türkiyə, İran və Rusiya ittifaq etsə İngiltərə dərin dövlətinin təsirini tamamilə aradan qaldıra bilərlər. Rasional və stabil davranmaq əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 noyabr 2016> Click for more

Türkiyə İran və Rusiya ilə mütləq ittifaq etməlidir. Suriya və İraqın ərazi bütövlüyünün qorunması vacibdir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 oktyabr 2016> Click for more

İran da, şiələr də, vəhhabilər də bizim canımızdır. Hamısı bizim tərtəmiz müsəlman qardaşımızdır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 oktyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti göz görə-görə müsəlman ölkələr arasında təhrikedicilik fəaliyyəti yürüdür. Türkiyəni İraqın, Suriyanın və İranın düşmən mövqeyinə gətirmək istəyir. Üç ölkənin də xalqları bizim dostumuzdur. Müsəlmanlar qardaşdır.
İngiltərə dərin dövləti müsəlmanı müsəlmana qarşı qızışdırmaq istəyir. İran da, İraq da Türkiyənin dostudur, qardaşıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 13 oktyabr 2016> Click for more

İranla Bərzaninin arasının pis olması düzgün olmaz. İran, Bərzani və Türkiyə bölgədə dostyana ittifaq qura bilər.
Türkiyə, İran və Rusiya mütləq ittifaq edib hərəkət etməlidir. Bu, bölgəyə güc, sülh və əmin-amanlıq gətirər.
Türkiyə, İran, Pakistan, Rusiya və bütün İslam ölkələrinin mütləq birləşməsi, ittifaq etməsi lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 oktyabr 2016> Click for more

Türkiyə, İrana həmişə dost gözüylə, sevgi və şəfqətlə baxmalıdır. Bu dostluq bərəkət gətirər. Türkiyə, Suriyanın bölünməsinə qəti şəkildə qarşı olsun. Türkiyə bu məsələdə İran və Rusiya ilə ortaq hərəkət edə bilər.
Putin dəliqanlı insandır. Türkiyənin Rusiya ilə ittifaq etməsi əhəmiyyətlidir. Bölgədə İran, Türkiyə, Rusiya və Azərbaycan ittifaqı çox gözəl olar.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2016> Click for more

İranlılar da, musəvilər də dindar insanlardır, lakin güclü İran və musəvi əleyhdarlığı aparılır, bu çox yanlışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2016> Click for more

İran, Suriya, İraq, Hindistan, Pakistan hamısı əzilir, lakin heç biri də çıxıb İngiltərə dərin dövlətinə qarşı birləşək demirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 28 sentyabr 2016> Click for more

Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, İran, Pakistan və Rusiya; "biz ittifaq edirik, birləşdik" desə İslam Birliyi yaranmış olar. Heç kim heç nə deyə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 27 sentyabr 2016> Click for more

Əgər İngiltərə dərin dövləti tam ifşa edilməsə Suriya və İraq kimi Türkiyə, İran və Rusiyanı da parçalamaq istəyirlər. Region ittifaq etməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 sentyabr 2016> Click for more

Türkiyə, Rusiya və İranla ittifaq içində olsa, bütün bölgə xalqları üçün çox faydalı olar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2016> Click for more

Türkiyə, Rusiya və İranla güclü dostluq yaratsın. Şiələr tərtəmiz müsəlmandırlar. İran və Rusiya ilə yaxşı dost olsaq bölgə üçün faydalı olar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2016> Click for more

Türkiyə, Rusiya, İran və Pakistan birləşib qərar versələr İslam Birliyi oldu deməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 sentyabr 2016> Click for more

İran, İslam Birliyini sevgi ilə gözləyən bir ölkədir. Türkiyə ilə İranın ittifaq etməsi əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 avqust 2016> Click for more

Rusiya, Türkiyə və İran birgə hərəkət etsə çox gözəl irəliləyişlər olar.

Adnan Oktar deyir ki... 19 avqust 2016> Click for more

Tayyib hocamdan xahiş edirik, İrana çox səmimi yaxınlaşsın. Şiə qardaşlarımıza şəfqətimizi çox səmimi ifadə etsin. Məzhəb fərqlərimiz əhəmiyyətli deyil. Biz şiələr ilə Quranda ittifaq edirik. İran, Rusiya və Pakistan ilə güclü ittifaq yaradaq.
Türkiyə NATO-ya da, Avropa İttifaqına da qarşı deyil. Lakin Rusiya və İranla mütləq dost və müttəfiq olacağıq. Boş yerə narahat olmasınlar.

Adnan Oktar deyir ki... 11 avqust 2016> Click for more

İslamın Birliyinin yaranması üçün Putinlə xüsusi görüş keçirilə bilər. İran-Türkiyə-Rusiya-Pakistan birləşsə ilk mərhələdə kafi olar.

Adnan Oktar deyir ki... 9 avqust 2016> Click for more

Rusiya ilə Türkiyənin ortaq müdafiə paktı meydana gətirməsi çox gözəldir. İran və Azərbaycan da bu ittifaqa qoşulsa bölgə üçün çox gözəl olar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 avqust 2016> Click for more

Rusiya, İran, Pakistan, Türkiyə dərhal birləşsin. Dərhal hərbi, siyasi, ictimai ittifaq yaradaq. Bunlar bizim qardaşlarımız, canlarımız, qonşularımız, bütünük, vahidik. Heç gözləmədən, dərhal.

Adnan Oktar deyir ki... 3 avqust 2016> Click for more

İran və Rusiya ilə ortaq müdafiə müqaviləsi bağlayaq. Çox güclü bir ittifaq yaradaq.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2015> Click for more

İran, Türkiyənin tezliklə dost olmalı ölkədir. Nə gözəl ki, müsəlmandırlar, nə gözəl ki, təqvalıdırlar. Nə gözəl ki, hərbi qüvvələri regionun ən güclü ordularından biridir. Nə gözəl ki, güclü dövlət quruluşu var.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2015> Click for more

İranı da Mehdi (ə.s) xilas edəcəkdir. Allah şiələrə bu qədər sevdirmişdir, Mehdi (ə.s)-ın dəyərini ən yaxşı bilənlər yenə onlardır. Mehdi (ə.s)-a sarılsınlar. Ayda ildə bir dəfə Mehdi (ə.s)-dan bəhs edirlər, bu çox pisdir. Xüsusilə də dövlət başçıları “Mehdi” adıyla yeri göyü inlətməlidirlər.
İran Allah üçün mehdiyyətə sarılsın, mehdiyyəti gündəmə gətirsin. Bu adı həddindən artıq gündəmə gətirsin, İran xilas olar. Amma xurafat tərzində deyil, ağıllı, səmimi və elmi surətdə. Dediyimi etsinlər, nəticəsini görərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 yanvar 2015      > Click for more

Onsuz da İran hal-hazırda bölgədə güclü və öz təsirini göstərən bir dövlətdir. Çünki dindən qaynaqlanan, mehdiyyətdən qaynaqlanan bir həyəcan içindədirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 5 noyabr 2014      > Click for more

İrandakı rəhbərlik əslində kommunist bir rəhbərlikdir, çox güman ki, PKK-nı dəstəkləyir. Çünki, İran bütün kommunist ölkələrlə yaxın əlaqədədir. İslami bir rejim varmış kimi görünür, amma əslində təməlində kommunist bir rejim vardır. Lakin özlərini xalqa ağıllı kimi göstərmək məqsədiylə, müsəlman kimi göstərirlər. Yəni, əslində dövlət kommunist, xalq isə dindardır.

Adnan Oktar deyir ki... 5 noyabr 2014  > Click for more

İran mehriban olsun, avropalılara bənzər bir cəmiyyət olsun. İrana qorxmadan gedək. Bütün qadınlar qorxuyla yaşayır. Niyə hicab məcburiyyəti yaradırsan? İstəyən örtsün, istəyən açsın.

Adnan Oktar deyir ki... 27 sentyabr 2013> Click for more

İranda kommunist rejimi var. İslama uyğun müsəlman adı yaradılıb. Sanki dinə də lağ edirlər. Xəyallarında bir mehdi gözləyişləri var. Kommunist sistemini yaşadırlar. Çinlə, Rusiya ilə kommunist birlik yaratmışlar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2013> Click for more

İrandakıların Mehdini, haşa Allah kimi hesab edən inancları olduqca çox təhlükəlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2013> Click for more

Fitnənin mənbəyi İrandır. Bölgədə kommunizmin himayəçiliyini o edir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 sentyabr 2013> Click for more

İran əsas olaraq bu xəyali, müşrik mehdi anlayışını aradan qaldırıb, Quranı, doğru mehdi anlayışını qəbul edib İslam ölkələri ilə qardaş olmalıdır. Eqoizmi, qatı dinçiliyi də tərk etməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 İyun 2012  > Click for more

İrandakı, Şiədəki ruh Mehdi (ə.s) anlayışını, Mehdiyyəti yox etmək üçün şeytanın ortaya atdığı oyundur.

A9 TV, 8 Aprel 2012  > Click for more

İranı kommunistlərin, Darvinist, materialistlərin əlindən xilas etmək lazımdır. İran əsir alınıb, Şanxay qrupunun, kommunist blokun əlinə keçib.
Hərbi müdaxiləni aradan qaldırdıqda İranda vəziyyət gərginləşir. Çünki iman bağı ilə bağlı deyildirlər. Halbuki, iman bağı ilə bağlanmaları çox əhəmiyyətlidir.
Əslində İran inqilabına icazə vermirdilər, amma dövlətlər kommunist inqilab olduğu üçün icazə verdi. Fransanın təşviq etməsinin, şah rejiminin yıxılmasını istəməsinin səbəbi budur.
İranda şagirdlərin üslubunda belə kommunistlik hakimdir, hiss edilir. Metodlar, üsullar, üslub, stil tam klassik kommunist üslubudur. Osmanlıda öyrəşdiyimiz, Əhli Sünnədə alışdığımız isti, mehriban, munis üslub yerinə, təcavüzkar və qan tökülməsini istəyən kommunist üslub hakimdir.
İranda Şiə, Cəfəri sistem varmış kimi görünməklə yanaşı kommunist düşüncə hakimdir. Dövlət şagirdlərə Darvinizmi, materializmi öyrədər.
İranda İslam varmış kimi görünməklə yanaşı arxa planda kommunizm hakimdir, kommunist düşüncə hakimdir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 Mart 2012  > Click for more

SONUNDA HƏR KƏS MEHDİ(Ə.S)-A MƏCBUR OLACAQLAR, BUNU GÖRƏCƏKSİNİZ. İran da ən sonunda elə bir vəziyyətə girəcək ki, saxta Mehdi inancından sıyrılıb, gerçək Mehdi (ə.s)-ı axtarmaq və Mehdi (ə.s)-ı qəbul etmək məcburiyyətində qalacaq və xurafatdan imtina edəcək.
İranı təhlükəli görmələrinin səbəbi saxta Mehdi inanclarıdır. Bizdə pirlərdən mədət ummaq, pirə nəzir vermək nədirsə, İranda da görünməz Mehdi inancı elədir.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top