Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2015> Click for more

Firavan yaşadıqlarında Allaha qarşı böyük qrup halında, demək olar ki, dünya səviyyəsində birləşib üsyan qaldırırlar. Aclıq dərdi çəkdiklərində isə Allaha inanılmaz şəkildə dua edib yalvarırlar. Belə aclıq dərdi çəkmək nəyə lazımdır? Belə eləmə, ağıllı ol, Allaha tövbə et. Allaha həmd et. “Ey Rəbbim, Sən böyüksən” de, “Səni çox sevirəm” de, sənə bol-bol nemət versin. Niyə başına bəla axtarırsan? Niyə azğınlaşıb qudurursan? Niyə özünü alçaldırsan?

Adnan Oktar deyir ki... 30 dekabr 2014      > Click for more

Kafirlər müsəlmanlara baxarkən Allah onların gözündə bir pərdə meydana gətirir. Onları oradakı gözəlliyi görə bilməyəcək hala gətirir. "Bunlar həyatı yaşamırlar" deyir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 sentyabr 2014  > Click for more

Dinsizlik eqoistliyi gətirir, eqoistlik əzabı gətirir, əzab çarəsizliyi gətirir, əziyyət içində inildəyirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 12 avqust 2014  > Click for more

Bir qisim insanlar müsəlmana qarşı çox pərvazsız və rahat ola bilirlər. Halbuki, əsas möminlərə sevgi və hörmət edilməsi lazımdır. Küfr içində olanlara, qurtarmaq məqsədiylə şəfqət göstərərsən.
İman əhlinə qarşı insanların ürəyində bir nifrət olar. Məsələn, küfr içində olan bir insanla danışarkən hörmətli olarlar, dəyər verərək danışarlar. Amma mömin olduğunda, daxilində qəribə bir şeytani nifrət duyur. Allaha sığınılması lazım olan bir şeytani instinktdir. Bu möminin təbii ki, çox lehinə olan bir şeydir. Möminlərin oturduqları yerdə hər dəqiqə, hər saat savab qazanmalarını təmin edər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 iyun 2014> Click for more

Küfr, mənfəəti olduğu müddət ərzində dost olar. Mənfəəti bitdiyi an sənə düşmən olar. Amma müsəlmanlıqda elə deyil. Müsəlmanlıqda səbir, şəfqət var.

Adnan Oktar deyir ki... 22 iyun 2014> Click for more

Küfrdə möhkəmlik yoxdur. Adamla danışırsan, bir də görürsən ki, gedib pislik edir. Kənarda azğınlıq, manyaklıq edir. Mənfəəti qədər yanaşmaq istəyir. Mənfəəti olmayanda gəlmək istəmir. Halbuki, İslamda mənfəət olmadan Allaha qul olmaq var. Ona görə çox gözəl yaşanır. Davamlı olaraq sabit bir düzgünlük var.
Küfrdə müsbət bir şey yoxdur. Küfrdə pozğunluq, pislik, vəfasızlıq, namərdlik, fırıldaq, etikaya yaraşmayan danışıq var, dözümsüzlük var. Adamlarla danışırsan, iki saat sonra baxırsan namərd bir hərəkət etmişdir. Müsəlmanda sabitlik var. Allah rizası üçün iki saat sonra da, on gün sonra da, bir il sonra da, iyirmi il sonra da möhkəmdir

Adnan Oktar deyir ki... 13 iyun 2014> Click for more

Küfr əhli müsəlman üçün "ağılsızdır" deyər bəzən, haşa. Halbuki, ən ağıllı hərəkəti o edir. Ömrünə bərəkət gəlir, içi gözəlləşir, xarici görünüşü gözəlləşir. Bədən orqanları belə bayram edər, daxili, zahiri bayram edər. Gözü, üzü məna qazanar, ağılı, bəsirəti açılır, danışığı gözəlləşir.
Allahı unutmuş insanlarda, zövq gücü Allah tərəfindən qısa müddətdə əlindən alınar. "Əvvəlki kimi əylənə bilmirəm" deyir. "Əvvəlki kimi musiqidən zövq ala bilmirəm. Mənə bir şey oldu" deyir. Səndə bir möcüzə oldu əslində. "Bezdim yəqin ondandır" deyir. Sevgidən, gözəllikdən bezmək olmaz. Sənə bəla gəldi. Allaha sığın.

Adnan Oktar deyir ki... 20 may 2014> Click for more

Müşrik müsəlmana xeyrin gəlməsini istəməz, müsəlmanın gülməyini, əylənməyini, gözəl geyinməyini, gözəl evdə yaşamasını, təhsilli, keyfiyyətli olmasını istəməz. Özü kimi pisliyi hər yerdə müdafiə edər. Hər kəsin pislik içində olmağını istəyər. Buna icazə vermərik. Allah icazə verməz, qulunu da vəsilə edər.
Sən də Qurana təslim ol, sən də Allahı sev, sən də eşqi yaşa Allah səni də gözəlləşdirər. Həsəd çəkməyi, kini, nifrəti, qısqanclığı yaşasan nə olar? Hüceyrə xərçəng xəstəsi olar. Burnu, ağızı, əli çirkinləşir, bədəni çirkinləşir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 may 2014> Click for more

Bir insan Allah Qatına, cənnətə gedən bir insan üçün özünü döyürsə, ağlayırsa, üz-gözünü cırırsa bu Allahın yaratdığını bəyənməmək, Allaha üsyan etməkdir, haşa. Amma Allaha şükür edirsə, həmd edirsə, sevinc içində Allaha qovuşmanı, Allah ilə birləşməyi, cənnətə getməyi gözəl sayırsa bu, mömin xüsusiyyətidir. Əksi müşrik xüsusiyyətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 aprel 2014> Click for more

Hər gün insan ölür. Biz dünyadayıq, imtahan mühitindəyik. Hər gün xəstələnən insanlar olur. Matəmi haradan çıxarırsan? Quranda yoxdur. İslam dinində belə bir anlayış yoxdur. Ancaq müşrik xarakterdə var, bütpərəst inancda vardır. Çoxilahlı dinlərin xüsusiyyətidir. Amma İslamda belə bir şey yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 10 oktyabr 2013> Click for more

İnsanlar həsədlə nəyəsə çatmazlar. Həsəd etdikcə, Allah möminlərin nemətlərini daha da çox artırar. Onların da nemətini azaldar. Getdikcə qovrularlar, özlərinə qapanarlar, çökdürər, sevgisiz, mərhəmətsiz, ürəksiz, xəstə insanlara çevrilərlər. Allah əsirgəsin.
Allah ürəyi qara olanlara, mənfi xarakterli, tərs insanlara özləri kimisini nəsib edir. Möminlərə, gözəl xasiyyətli insanlara, insanları sevənlərə də, sevgi, qəlbi məhəbbətlə dolu, nur kimi insanları nəsib edir. Cənnətdə də, dünyada da belədir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 oktyabr 2013> Click for more

Mübarizə dürüst şəkildə və elmlə aparılar, böhtanlarla deyil.
İnsanların bir qismi müsəlmanların məzlum və mədəni, şəfqətli olduqlarını bildikləri üçün müsəlmanlara qarşı istədiklərini edə biləcək dərəcədə saf bilirlər. Amma küfrün necə qarşılıq verəcəyini bildikləri üçün küfrə qarşı daha çox təmkinli olurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 sentyabr 2013> Click for more

Bir çox anormal rəftarlar bir araya gəldikdə buna nə göz, nə beyin, nə də hüceyrə dözə bilməz. Baxıb görürəm ki, hüceyrələri də üsyan edir. Əti quruyur, baxışı, səsi, məntiqi pozulur.
İnsanlara baxıram, gözlərində heç bir məna yoxdur. Niyə? Həsədlik bir tərəfdən, qısqanclıq bir tərəfdən, qəddarlıq bir tərəfdən, sevgisizlik bir tərəfdən, insanlardan qorxu bir tərəfdən, Allaha təslimiyyətsizlik bir tərəfdən, rəqabət ruhu bir tərəfdən olduğu üçün gözlərdəki məna, gözəllik gedər.
İnsanlar yalan danışmağa, səhvi başqasının boynuna yıxmağa meyillidir. Halbuki, Allah insanın bu cür adi oyunlarla özünü Allahın əzabından qurtara bilməyəcəyini bildirir.
Qəddar, eqoist olan insanı heç kim Allahın əzabından qurtara bilməz.
-Bəzi kəslərə aiddir bu sözlərim-tərtəmiz, imanlı müsəlmanlarla savaşmağı, qarşı çıxmağı asan gördüyü üçün qoçuluq etməyə çalışmaq uğursuzluq gətirər. Allah məzlumu qoruyar, məzluma heç bir şey olmaz. Olan səhv hərəkət edənə olar, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 8 sentyabr 2013> Click for more

Bəzi müsəlmanlarda “yaşasın holdinqçilik” düşüncəsi hakimdir. Bəzilərinə görə isə müsəlmanlıq ağac əkmək, sənayeni inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
Şübhəli, ürəyi qara, yaxşı niyyətli, dürüst olmayan, ürəyində fəsad olan, insanların yaxşılığını istəməyən, sevgiyə, məhəbbətə istək duymayan bir insanın bəsirətini, fərasətini Allah bağlayar. Hərəkətlərinin yerini bilməz. Baxışı, danışığı, məntiqi pozular. Allah yolunu bağlayar, bərəkətsizlik verər.
Həsəd edənlər üzərlərindəki bu kirdən və nursuzluqdan xilas olsunlar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 sentyabr 2013> Click for more

Müsəlmanı məzlum görüb hücum edənlər küfrə xeyli hörmət edərlər. Çünki eyni şeyi küfrə qarşı etsələr necə sərt, qəddar bir qarşılıq alacaqlarını çox yaxşı bilirlər, başqa sözlə onlardan qorxurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 sentyabr 2013> Click for more

Nifrət az əməklə çox asan əldə edilə bilər. Qəddarlıqda da heyvani instinkt kifayət edir. Ağıldan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Amma sevgi elə deyil. Sıx şəkildə ağıl və iradədən istifadə edilməli, əmək sərf edilməlidir. Sevgi həssas bir şeydir, tez yıxılar, məhv olar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 sentyabr 2013> Click for more

Zalımı da yaradan Allahdır. Zalım imtahan üçündür.

Adnan Oktar deyir ki... 31 avqust 2013> Click for more

Həsəd edənlərə baxın, olduqca çox qorxunc, çirkindirlər. Həsəd edilən insanlara baxın, çox gözəl, nurludurlar. Həsəd edildikcə Allah gözəlliklərini, sağlamlıqlarını, ömürlərini uzadar. Onların ömründən alıb, həsəd edilənlərə verər. Onların nurunı alıb, həsəd edilənlərə verər. Onlarda yaxşı olan nə varsa hamısını alar. Bu, Allahın qanunudur. Allahın belə cəzalandırma metodu var.
Həsəd edilən insan daha da gözəlləşər. Həsəd edən də getdikcə daha da çirkinləşər. Bu, Allahın qanunudur.
Bəzi insanlar həmişə nifrəti istəyirlər. Nəzakət və gözəllik bu insanları narahat edir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 avqust 2013> Click for more

Ölümü özündən uzaq görən insanların qəribə xüsusiyyətləri olur. Belə insanlar yalnız öz işi, ailəsi, yemək- içməyi kimi şeylərlə məşğul olurlar. Haqqı müdafiə etməkdə və izah etməkdə isə son dərəcə utancaq və qorxaq rəftar nümayiş etdirirlər. Halbuki, ölüm hər insana çox yaxındır. Buna görə də Allah üçün səmimi şəkildə səy göstərmək lazımdır.
Allahın "Həbibim" dediyi Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ilə mübahisə etmək istəyənlər hətta, haşa, ona ağıl verməyə çalışanlar belə olurdu. Halbuki, vəhy alan bir peyğəmbərə itaətdən başqa bir rəftar göstərilməməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2013> Click for more

Söymək çox kobud və çirkin bir hərəkətdir. Ağıllı tənqid etmək varkən söyməyə nə ehtiyac var.

Adnan Oktar deyir ki... 27 İyul 2012> Click for more

Əxlaqsız ana-ata müqəddəsliyi deyilən bir şey yoxdur. Həbsxanalar ana, atalarla doludur. Əxlaqsızdırsa, onun ana-atalığı etibarlı deyil. Gözəl əxlaq sahibidirsə ana-ata ola bilər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 İyul 2012> Click for more

Dinlə, imanla, namazla əyləncə olmaz. Namaza lağ etmək olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 22 İyul 2012> Click for more

İmani mövzuda zarafat etmək heç də əyləndirici deyil. Yəni biz Allahdan qorxuruq, Allaha hörmət edirik. Allahı çox çox sevirik, Allaha aşiqik. İnsan eşqlə sevdiyinə, dərin sevgi hiss etdiyinə qarşı belə nəlayiq zarafatlar edə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 13 İyul 2012> Click for more

SEVGİ DOLU İNSANLAR ÇOX NADİR OLURLAR. Halbuki, nursuz bir çox insan vardır. Dayanmadan pis, mübahisəçi, söz atan, qəlbqırıcı üslubları vardır. Bunu bəzi ölkələrdə siyasətə də qarışdırırlar. Nifrət toxumları əkən quruluş var. Şeytanlıq bu sistemə də girdi. Halbuki, partiya sistemində mehriban və dostyana bir üslub olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 12 İyul 2012> Click for more

İslama xidmətdən söz gedərkən min bəhanə gətirərlər. Məsələn, "anam icazə vermir, atam icazə vermir, məktəbim uyğun deyil, ətrafım imkan verməz". Məsələ küfr, əxlaqsızlıq, dəlaləti olsa nə ananı, nə atanı, nə də başqa birini düşünərlər. Bu yolda ağlasığmaz cəsarət göstərərlər. Dəlicəsinə cəhd edər, tərəddüd etməz, bütün bacarıqlarını sərf edərlər.
İnsanların bir çoxu belədir, küfr desən onda dərin bir istək, küfrə qarşı dərin arzu yaranar. Müsəlmanca xidmət, rəftar görəndə isə dayanar, durğunlaşar, danışma qabiliyyətini, əzmini itirər, amma küfrlə əlaqədar bir imkan tapsa və Müsəlmanlar da ətrafda yoxdursa, Müsəlmanların gücünün olmadığına əmin olsa, heyrətamiz şəkildə küfr xarakteri, qabiliyyəti göstərər.

Adnan Oktar deyir ki... 26 İyun 2012> Click for more

Yas, matəm Allahın etdiyinə qarşı etirazdır, Allaha üsyandır. MÜSƏLMANLIQDA YAS HARAMDIR.
ALLAHIN VERDİYİ CANI GERİ ALDIĞINDA ALLAHI SEVƏN KƏS SEVİNƏR. BUNDA XEYİR, GÖZƏLLİK GÖRƏR. İnşaAllah, cənnətə getməsinə inanırıq. AĞLAMAQ, HAŞA, ALLAHIN ƏDALƏTSİZ OLDUĞU DEMƏKDİR.

Adnan Oktar deyir ki... 29 May 2012> Click for more

Cənabı Allahla mübarizə aparsalar, Allah da onlarla mübarizə aparar. Allaha qarşı düşmənçilik etsələr, Allah da onları əzər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 May 2012  > Click for more

Dünyanın dadı-duzu qaçdı. İqtisadiyyat, sənət, elm gerilədi, intiharlar artdı. İnsanlar üçün həyatın mənası qalmadı. Sənə bu qədər gözəlliyi, yaxşılığı bəxş edən Allahı, haşa, heç yerinə qoysan, O da, təbii ki, səni məhv edər.
ALLAHI SEVMƏDƏN, QƏLBƏN ONA YAXIN OLMADAN DÜNYADA RAHATLIQ YOXDUR. İnsanlar istəsə sınasın, Allah əsirgəsin, Allah məhv edər və edir də. İnsanlar çox sıxılır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 May 2012  > Click for more

Nifrətin, ağılsız düşüncənin hakim olduğu bir mühiti düşünün. Əlbəttə, belə cəhənnəmə dönər, əziyyətlər çoxalar. Anadolunun mehriban ruhunu hər yerə hakim etmək lazımdır.
İnsanlar əbəs yerə acı çəkir. Halbuki, insanları sevmək, Allahı anlamaq çox asandır. Əsəbi yaşamaq çox çətin, dinc yaşamaq isə çox gözəldir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 May 2012  > Click for more

Allah insanı zalım, cahil yaradır. Buna görədə insanlar başqalarına baxıb səhv edir. "Bu imansızdı, bu anormaldı, bu saxtakardı və s." deyir. Allah ayədə "İnsanların çoxu iman etməz", "İman edənlərin çoxu da Allaha şirk qoşmadan iman etməz" deyir. Bu Allahın hökmüdür. Burda təəccüblü şey yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 7 May 2012  > Click for more

QEYRİ-QANUNİ ƏLAQƏYƏ GİRƏN KİŞİ DƏ FAHİŞƏDİR. Onda da bir soyuqluq, qəribəlik vardır, ağlında, rəftarlarında anlaşılmazlıq olur.

A9 TV 3 May 2012  > Click for more

HƏSƏD EDƏNİNİZ ÇOX OLAR. BUNA GÖRƏ DƏ SAVABINIZ ÇOXALAR. ALLAH HƏSƏD EDƏNİN DƏ AĞILINI ALAR, DƏLİ OLARLAR . Ağlı yerində olmaz, ruhu bədəninə təzyiq edər.
Bizi qısqananlar çoxdur. Bu da mənim xoşuma gəlir. Çünki QISQANILMAQ BƏYƏNİLMƏK, ÜSTÜNLÜK ƏLAMƏTİDİR.

Adnan Oktar deyir ki... 25 Aprel 2012  > Click for more

Hikmətli, qısa və dəqiq danış. Uzun danışmaq, boşboğazlıq etmək çox böyük xəstəlikdir. Bütün dünyada geniş yayılıb.

Adnan Oktar deyir ki... 24 Aprel 2012  > Click for more

Sən axirətə lağ etməklə axirətdən xilas olacağını və yaxud axirət qorxusundan azad olacağını zənn edirsənsə yanılırsan. Daha da günahkar olarsan, işgəncən artar, əzab çəkərsən.
Mələklər canını alarkən qanın iliyi çəkilər, bacarmazsan (axirətlə zarafat edə bilməzsən). Cəhənnəmdə diz çökdürüldüyündə onları edə bilməzsən. Orada səni alqışlayanlar, dinləyənlər də olmaz.
Axirətlə lağ edərək bununla axirətdən xilas olacaqsan? Cəhənnəm əzabından xilas olacaqsan? Öldüyün zaman dünyadakı kimi ola bilməyəcəksən; vurnuxursan, göz yaşı içərisində dəhşət, sıxıntı yaşayırsan. Dünyada olarkən karikatura seyr edirmiş kimi aldığın kefi, sevinci yaşaya bilməzsən.
AXİRƏTLƏ ƏLAQƏDAR LƏTİFƏ, ZARAFAT DANIŞILMAZ. Axirəti niyə mövzuya qatırsınız? Bu mövzuya axirəti, müqəddəsatı niyə qatışdırırsınız? BELƏ ETMƏKLƏ AXİRƏTƏ, MƏLƏKLƏRƏ QARŞI HÖRMƏTİ AZALDARSAN.

14 İyun 2011; A9 TV  > Click for more

İNSAN SEVGİNİ EQOİSTCƏSİNƏ YAŞAYA BİLMƏZ. Eqoist olan mütləq sevgini itirər. Səbirli, bağışlayıcı olmayan sevgini itirər.

10 İyul 2011; A9 TV, Kanal Avropa və Çay TV  > Click for more

KOMPLEKSLİ OLMAQ ÇOX BÖYÜK PROBLEMDİR. YÜKSƏK DÜŞÜNCƏLİ, KEYFİYYƏTLİ, AĞILLI, ZADƏGAN İNSANLARDA BELƏ BİR DÜŞÜNCƏ OLMAZ, belə bir rəftar olmaz. Onlar belə şeyə ehtiyac da duymurlar. Müasir olmağı özlərinə uyğun şəkildə başa düşürlər.

> Click for more

İNSANLARIN BİR QİSİMİ DƏRD VƏ BƏLA OLMADAN ALLAHA DÖNMÜRLƏR. Allah bir fırtına anında gəmidə dua edənləri nümunə verir . Allah xəstəliklər yaradır. Lakin buna baxmayaraq dəlicəsinə nemətlərdən istifadə etməyə çalışan, lakin neməti verənlə də heç bir şəkildə əlaqə qurmayan, şükr etməyən insanlar olduğunu görürük. Ona görə Allah insan üçün "zalım və nankordur" deyir. Allah o ruh azğınlığını qırmaq üçün o dərdləri və bəlaları verir.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top