Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

Allahualəm Qiyamət böyük bir meteoritin dünyaya toqquşması ilə reallaşacaq. Qiyamət günü insanlar üçün heç bir yerə qaçış olmayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2017> Click for more

Qiyamətin yaxın olduğu həqiqətdir. Bədiüzzaman həzrətlərinin verdiyi 2120 tarixi də hədislərə görə doğrudur və digər inanclara da uyğundur.

Adnan Oktar deyir ki... 13 noyabr 2016> Click for more

İncəsənətin dayanması, dünyanın hər yerinin çürüməyə başlaması da qiyamətin yaxın olduğunun dəlillərindəndir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 oktyabr 2016> Click for more

İsa Məsih üçün Allah Quranda; "o qiyamət üçün bir əlamətdir" deyə buyurmuşdur. Bəziləri xalqı yanlış məlumatlandıraraq bu məlumatı gizlətməyə çalışırlar.
Hədislərdə bildirilən çox sayda qiyamət əlaməti, sənədlər və fotoşəkillərlə sübut edilə biləcək tərzdə gerçəkləşmişdir, yəni heç bir ziddiyyət yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2016> Click for more

İsa Məsihin dünyaya təkrar enişi, hz. Mehdinin zühuru, Yəcuc və Məcucun varlığı Qiyamət əlamətlərindəndir.
Allah İsa Məsih üçün; "Qiyamət üçün bir əlamətdir" deyir, yalnız onun üçün bunu söyləyir. Bu ayədəki hökm açıqdır. İsa Məsih təkrar dünyaya gələcək.

Adnan Oktar deyir ki... 6 sentyabr 2016> Click for more

Allah ayədə qiyamətin əlamətləri gəlmişdir deyə bildirir. İnsanlara çox mövzuda əlamətlər gələr, lakin əksəriyyəti bu əlamətlərin hikmətini anlamaz.

 Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2016> Click for more

Son zamandayıq. Dünyanı dəlilər kimi sevənlər dünyanın boş olduğunu çox qısa müddət sonra anlayacaqlar. Qiyamət çox yaxındır. Çox-çox az vaxt var. Bədiüzzaman qiyamətin qopma vaxtı üçün təqribən 2120-ci il deyir. Hədislərin işarəsi də bu cür görünür.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2014  > Click for more

2081-ci ildən sonra Firondan, Dəccaldan qat-qat daha azğın olan insanların sayı dünyadaçoxalmağabaşlayacaq.Firon o adamları görsə təəccüblənər. Dəccal görsə təəccüblənər. Nəmrud görsə təəccüblənər. Hər biri ayrı bir Nəmrud olacaq, hər biri ayrı bir dəccal olacaq. Dünya sanki cəhənnəmə dönəcək, yaşanmayacaq bir hala gələcək.

Adnan Oktar deyir ki... 1 avqust 2014  > Click for more

Qiyamətə çox az qaldı. İsa (ə.s) və Mehdi (ə.s)-ın Huruf-u Muqattayı bilməsi Allahın izni ilə şərt kimi görünür. Çünki indi başqa istifadə edəcək kimsə yoxdur, sonuncu onlar vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 18 may 2014> Click for more

Hal-hazırda bulud kimi meteoritlər dünyanın üzərindədir. Qiyamətin yaxınlaşdığını göstərən hadisədir. Allahın hücum əmrini gözləyirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 14 oktyabr 2013> Click for more

Qiyamət mövzusunda bir daha söyləyirəm baxın, Qiyamət 2120-ci ildə qopacaq! Bir qayanın üstünə yazsınlar. 2121-ci ildə o yazını tapa bilməyəcəklər, çünki dünya artıq toz, duman olacaq. Allah Quranda: "Bir toqquşma" deyir. “Onu başqa bir toqquşma əvəz edəcək” deyir. Bunu görəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2013> Click for more

Hicri 1506-cı ildən əvvəl İstanbulda zəlzələlər yox idi, inşaAllah. Dünya hicri 1506-cı ildən cəhənnəmə çevrildi. Bu vəziyyət 1545-ci ilə qədər davam edəcək. Zəlzələlər, fəlakətlər, bəlalar, vətəndaş müharibələri, qiyamlar olacaq. Bir faşist, kommunist qiyamı, üsyanı olacaq, dünyanı bürüyəcək. Qan su yerinə axacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 21 sentyabr 2013> Click for more

İmam Məhəmməd Mehdi (ə.s) ilə dünya bitir. Qiyamətin gecikməsinə səbəb İmam Mehdi (ə.s)-dır, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 5 avqust 2013> Click for more

İnsanlar tam ilahlıq iddia etdikləri bir dövrdə ―2120-ci ildə qiyamət qopacaq.
2120-ci il ərəfəsində qiyamət qopacaq və 15 milyard ildən bəri mövcud olan dünya toz –dumana bürünəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 20 may 2013> Click for more

Hər yerdə möminlər, müsəlmanlar varkən qiyamət gəlməz. Ayə vardır ki, təbliğ edilərkən bəla gəlmir. Allah xatırlanmayanda, müsəlmanlıq yaşanmayanda qiyamət gəlir.
Qiyamətin məqsədi mal, dünya sevgisi olanlara böyük ümidsizlik, həsrət əzabı vermək və o ağrının ürəklərində yerləşməsini təmin etməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 İyul 2012> Click for more

"Ramazan-ı şərifin 10-cu gününün 2-ci saatı ", yəni günortadan sonra saat iki. KÜFR ƏHLİ BU TARİXİ UNUTMASIN. Bunu yadlarından çıxarmasınlar. RAMAZAN AYININ 10-CU GÜNÜNÜN 2-Cİ SAATI, 2120-Cİ İL, SAAT 2.
Ayə-ayə Quran, addım-addım İslam. VAXT TAMAMDIR. Mason lojaları 1506-ya kimi bağlanacaq. Artıq bitir. MASONLUQ DA, TAMPLEYERLƏR DƏ BİTİR. Çünki artıq bir mənası yoxdur. Çünki din bitir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 İyul 2012> Click for more

Xızır (ə.s)-ın, təriqətlərin də vəzifəsi bitir. Hicri 1506-cı ilə kimi din də, İslamiyyət də bitir, yavaş-yavaş geriləməyə başlayacaq. Hicri 1545-ci ilə kimi də Cənabı Allahın icazəsi ilə qiyamət qopacaq. Yəni 2120-ci ilə kimi baş verəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 25 İyun 2012  > Click for more

İSA MƏSİHİN VƏ MEHDİNİN VƏFATINDAN SONRA, BİR YERƏ QEYD EDİN, TƏXMİNƏN, 60-70 İL SONRA İSTANBULDA ÇOX BÖYÜK ZƏLZƏLƏ OLACAQDIR. Bundan başqa İstanbulda heç nə olmayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 23 İyun 2012  > Click for more

Hz. Xızır (ə.s) qiyamətə yaxın bir zamana qədər vəzifədədir. Hz. Xızır (ə.s) son ana qədər hadisələrin içərisindədir. Qiyamət başlayanda o da sevinc içərisində qiyaməti seyr edəcək, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 3 Aprel 2012  > Click for more

Baş verən hadisələrdən aydın olur ki, dünya ölümə doğru gedir. İnsanlıq ölümə doğru gedir. İnsanların ruhu çəkildi. Sevgini, şəfqəti, mərhəməti unutdular. Sevmək, dost , qardaş, yoldaş olmaq nə gözəldir.

> Click for more

QİYAMƏT ƏVVƏLİNDƏ İNSANLAR YIRTICI HEYVANLARIN ƏXLAQINDA OLACAQ. Fahişəlik və zina ictimai küçələrdə ediləcək. İbadət qalmayacaq, yalnız La İlahə illəllah deyilə biləcək.
QİYAMƏT İNSANA BƏNZƏYƏN, LAKİN HƏQİQƏTDƏ İNSAN OLMAYANLARIN ÜSTÜNƏ QOPACAQ. O dövrdə nikah da ailə də qalmayacaq, hər kəs hər evdən vəhşiliklə istifadə edəcək. Tam içkilərini qurtumladıqları vaxtda qiyamətə qəflətən tutulacaqlar. Göy tamamilə açılacaq qapqara kosmosu görəcəklər.
QİYAMƏTDƏN ƏVVƏL, KƏBƏni YIXDIQLARI DÖVRDƏ, GİZLİ BİR MÜSƏLMAN CAMAATI OLACAQ. Bu Müsəlman camaatı güclü, lakin gizli olacaq . Gizli mübarizə edərkən xüsusi üsullardan istifadə edəcəklər. Təbliğ edə bilməyəcəklər, bir-birlərini xüsusi üsullarla tapacaqlar. Onların aldıqları savab da çox yüksək olacaq. Qiyamətin əvvəlində, Əzrail (ə.s)ın küləyi ilə Müsəlmanların canı alınacaq. ZƏRRƏ QƏDƏR İMANI OLANIN CANI MÜSƏLMAN OLARAQ ALINACAQ. Qiyamət inkarçıların başına qopacaq.
Hz. İsa (ə.s.)ın vəfatından sonrakı pozulmada insanlar NAMAZIN NƏ OLDUĞUNU SORUŞACAQLAR KİMSƏ BİLMƏYƏCƏK. LA İLAHƏ İLLƏLLAH DEYƏN QALMAYACAQ. İmanlı az sayda yaşlı YALNIZ PIÇILTIYLA TƏKBİR GƏTİRƏ BİLƏCƏKLƏR. Sonra Allah onların da canını alacaq . YER ÜZÜNDƏ İMANLI BİR ADAM BELƏ QALSA QİYAMƏT QOPMAYACAQ.
QİYAMƏT VAXTI AXŞAM NAMAZI VAXTINDA OLACAQ. Bu müəyyən bir yer üçün deyilən bir vaxtdır. Son xəlifəlik İstanbulda qaldığı üçün İstanbulda axşam azanı oxunarkən qopacağı bildirilir.Əslində azan oxunmayacaq , AZAN SƏSİ O DÖVRDƏ ARTIQ EŞİDİLMƏYƏCƏK. Qiyamət azan vaxtında qopacaq . Boğaz indi nə qədər gözəl görünür. Lakin qiyamət vaxtında, İKİ YAXA BİRLƏŞƏCƏK, SONRA YENİDƏN AÇILACAQ, SONRA YENİDƏN BİRLƏŞƏCƏK. Allah o gün dənizlərin yandığını görərsən deyir. KİMİN AĞILINDAN KEÇƏR O GÖZƏL BOĞAZDAN MAQMANIN ÇIXACAĞI. Yeddi təpənin dümdüz olacağı, magma ilə suyun birləşəcəyi, səmanın qıpqırmızı olacağı kimin ağılından keçər? Tam içkilərini qurtumlayarkən, qeyri qanuni cinsi əlaqəyə girərkən, tam "nə vaxt qiyamət qopacaqmış" deyərkən üzərlərinə qopacaq.
Sonunda Allah qiyaməti gətirəcək. Çünki o da azğınların Allaha dua şəklidir. Onlar deyəcəklər ki, "Ustad söyləmişdi, Adnan Oktar söyləmişdi, qiyamət 2120- ci ildə qopacaq deyirdilər... bəs niyə qopmur? Hanı bəs Allah ?" deyəcəklər. "qoparsında Allah qiyaməti" deyəcəklər. Allah onların da duasına razılıq edəcək. Allah küfrün işdə bu istəyini yerinə yetirəcək və bütün kainatı yerlə bir edəcək.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top